Page 121

KAZALO PSIHODIJAGNOSTIČKIH SREDSTAVA

KAZALO PSIHODIJAGNOSTIČKIH SREDSTAVA 16PF

Upitnik 16 faktora ličnosti / 5. izdanje............................ 54

MMPI-2-RF

ADHDT ADOS-2 AMI APM

Test za deficit pažnje/hiperaktivni poremećaj................. 99 Opservacijski protokol za dijagnostiku autizma.............. 96 Inventar motivacije za postignuće.................................. 58 Progresivne matrice za napredne.................................... 36

MMPI-A

BarOn EQ-i:YV  BarOnov inventar emocionalnog kvocijenta inteligencije: verzija za mladež...................................... 86 BDI-II Beckov inventar depresije-II........................................... 77 Bender-geštalt II  Bender vizualno-motorički geštalt test, drugo izdanje................................................................. 93 BETA II Revidirani Beta test......................................................... 40 BFQ Big Five Upitnik............................................................. 56 BFQ-C Big Five upitnik za djecu................................................ 57 BIP Bohumski inventar za opis ličnosti u radnom okruženju.......................................................... 55 BYI-II Beckovi inventari za mlade – drugo izdanje za djecu i adolescente........................................................ 76 CAPE CAT-HR CCII CI CII CII CPM CTI CVS

Clifton postupci za procjenu starijih osoba................... 100 Sveobuhvatni test za procjenu afazije........................... 112 Crown-Crispov indeks iskustva....................................... 73 Cornell indeks................................................................ 73 Inventar profesionalnih interesa za profesionalno usmjeravanje.................................................................. 48 Inventar profesionalnih interesa za učenike osnovnih škola............................................................... 46 Progresivne matrice u boji.............................................. 35 Cattellovi kulturalno nepristrani testovi inteligencije .................................................................. 28 Crichton ljestvica rječnika.............................................. 35

D-2000 D-48 D-70 DAT- BOS

Test................................................................................ 40 Test................................................................................ 39 Test................................................................................ 39 Diferencijalni testovi sposobnosti za selekciju - Baterija općih sposobnosti............................................ 49 DAT Diferencijalni testovi sposobnosti za učenike osnovnih škola............................................................... 45 DAT-BTS Diferencijalni testovi sposobnost za selekciju - Baterija tehničkih sposobnosti ..................................... 50 DAT Diferencijalni testovi sposobnosti za profesionalno usmjeravanje i selekciju........................... 47 Diferencijalni testovi sposobnosti – 5. Izdanje i Inventari profesionalnih interesa, uvod i shema............................ 44 Elektronički zaporni sat............................................................................ 114 EPI Eysenckov inventar ličnosti............................................ 59 ePOTJEH EPQ EPQ Junior EPS

Elektronički probirni test jezičnih sposobnosti.................................................................. 110 Eysenckov upitnik ličnosti.............................................. 60 Eysenckov upitnik ličnosti za djecu................................ 60 Eysenckove skale ličnosti............................................... 59

FPI-R

Freiburški inventar ličnosti............................................. 70

Gibsonov spiralni labirint......................................................................... 100 Grooved pegboard................................................................................... 114 IPUES

Ujak Hrčak..................................................................... 88

Koralje

Komunikacijske razvojne ljestvice................................ 105

MBI

Upitnik izgaranja na poslu Christine Maslach........................................................... 85 MHV Mill Hill ljestvica rječnika............................................... 37 Minnesota ručni deksterimetar.................................................................. 114 MLQ Višefaktorski upitnik rukovođenja................................... 84 MMPI-2 Minnesota multifazični inventar ličnosti......................... 62

nslap@nakladaslap.com

+385 (0)1 6281 774

www.nakladaslap.com

MMSE-2

Minnesota multifazični inventar ličnosti-2 Restrukturirana forma..................................................... 65 Minnesota multifazični inventar ličnosti za adolescente............................................................... 64 Kratko ispitivanje mentalnog statusa............................... 95

NEO-FFI NEO PI-R NNAT NRDLS-HR

NEO petofaktorski inventar............................................ 53 Revidirani NEO inventar ličnosti.................................... 52 Naglierijev test neverbalne sposobnosti.......................... 26 Nova Reynell razvojna ljestvica.................................... 108

O’Connerov test spretnosti prstiju............................................................. 114 PAI PAI-A

Inventar za ispitivanje ličnosti........................................ 68 Inventar za ispitivanje ličnosti – verzija za adolescente............................................................... 69 PAS Trijažni instrument za procjenu ličnosti.......................... 67 PIE Indeks profila emocija.................................................... 78 PPI-R Revidirani inventar psihopatske ličnosti.......................... 71 PPVT-III-HR Peabody slikovni test rječnika...................................... 104 predČiP Test za procjenjivanje predvještina čitanja i pisanja....................................................................... 107 PTM Projektivna tehnika mozaik............................................ 89 Purdue test čepića.................................................................................... 114 RCFT

Reyev test složenog lika i pokus s prepoznavanjem............................................................ 92 Rorschachove mrlje od tinte....................................................................... 88 RPM Procjena psihomotoričkog razvoja.................................. 23 RTČ Razvojni test Čuturić ..................................................... 22 SAD SDD SIMS SKAD-62 SPM STAI STAIC STAXI-2 SUO

Skala autodestruktivnosti................................................ 83 Skala depresivnosti za djecu i adolescente..................... 78 Strukturirani inventar simuliranih simptoma................... 72 Skala strahova i anksioznosti za djecu i adolescente.................................................................... 79 Standardne progresivne matrice...................................... 36 Upitnik anksioznosti kao stanja i osobine ličnosti........................................................................... 80 Upitnik anksioznosti kao stanja i osobine ličnosti za djecu............................................................. 80 Upitnik ljutnje kao stanja i osobine ličnosti........................................................................... 81 Skala suočavanja sa stresom za djecu i adolescente.................................................................... 82

Test d2 – Test opterećenja pažnje.............................................................. 42 Test precrtavanja ...................................................................................... 94 Test učenja i pamćenja likova..................................................................... 94 TN Test nizova..................................................................... 41 TOI-2012 Test opće obaviještenosti.............................................. 102 TOS Testovi općih sposobnosti.............................................. 38 TROG-2:HR Test razumijevanja gramatike....................................... 106 TSCC Ljestvica simptoma traume kod djece............................. 74 TSCYC Ljestvica simptoma traume kod mlađe djece.................. 74 TSI Inventar simptoma traume.............................................. 75 TSŠ Test spremnosti za školu................................................. 23 USA-r

Upitnik sramežljivosti i asertivnosti................................ 81

VerT

Test rječnika................................................................. 102

WAIS-IV-HR

Wechslerov test inteligencije za odrasle - četvrto izdanje............................................................. 30 Wechslerov test inteligencije za djecu - četvrto izdanje............................................................. 29 Wechslerov test pamćenja - četvrto izdanje............................................................. 32 Upitnik o načinima suočavanja sa stresom..................... 82

WISC-IV-HR WMS-IV-HR WOC

119

Profile for Naklada Slap

Naklada Slap - Katalog psihodijagnostičkih sredstava 2019  

Naklada Slap - Katalog psihodijagnostičkih sredstava 2019  

Advertisement