Page 12

uvod

USKORO U NAKLADI SLAP Achenbachov sustav empirijski zasnovane procjene

uskoro!

Autori: Thomas M. Achenbach i Leslie A. Rescorda

ASEBA je zajednički naziv za sustav koji obuhvaća različite instrumente i oblike procjene koji se primjenjuju: u predškolskoj dobi, školskoj dobi, kod odraslih te kod starijih odraslih. Također, on integrira procjenu od strane različitih procjenjivača i time omogućava detaljnu procjenu različitih aspekata ponašanja.

Inventar za procjenu izvršnih funkcija, drugo izdanje

Autori: Gerard A. Gioia, Peter K. Isquith, Steven C. Guy, Lauren Kenworthy BRIEF2 je inventar za procjenu izvršnih funkcija. Postoje 3 oblika inventara: za roditelje, nastavnike i samoprocjena (za dob od 11 do 18 godina), čime je omogućeno dobivanje potpunijih informacija o procjenjivanom djetetu. Drugo izdanje inventara usporedivo je s prvim, ali i unaprijeđeno dodavanjem nove ljestvice valjanosti i aktualnim normama.

Test d2-R – Test pažnje i koncentracije, revidirani

Autori: Rolf Brickenkamp, Lothar Schmidt-Atzert i Detlev Liepmann Test d2-R predstavlja poboljšano novo izdanje široko primjenjivanog Testa d2. U revidiranom obliku napuštaju se neki zastarjeli koncepti i test se zasniva na novim znanstvenim spoznajama vezanim uz koncentraciju pojedinca, te njegovu brzinu i točnost u razlikovanju sličnih vizualnih podražaja (diskriminacija).

Inventar roditeljskog stresa, četvrto izdanje Autor: Richard R. Abidin

PSI-4 namijenjen je za procjenu razine stresa u odnosu roditelja i djeteta i usmjeren je na 3 domene stresa: karakteristike djeteta, karakteristike roditelja i specifične okolnosti. Ovo je često korištena trijažna procjena koja pomaže u identificiranju pitanja koja mogu dovesti do problema u odnosu roditelja i djeteta.

Test razumijevanja pročitanog Autori: Nadežda Deša i Slavka Galić

TeRaz je detaljan instrument koji obuhvaća različite aspekte razumijevanja pročitanog. Sastoji se od 16 subtestova koji obuhvaćaju dekodiranje (prepoznavanje slova, slušna diskriminacija glasova, rima i sl.), razumijevanje (razumijevanje rečenice uz vizualni podražaj, čitanje slika bez riječi, razumijevanje pročitanog teksta i sl.), te čitanje naglas i pisanje.

Vinelandske ljestvice adaptivnog ponašanja, treće izdanje Autori: Sara S. Sparrow, Domenic V. Cicchetti i Celine A. Saulnier

Vineland-3 je svjetski poznata mjera vještina potrebnih za svakodnevno funkcioniranje, koja pomaže u procjeni teškoća učenja, razvojnih teškoća te teškoća iz autističnog spektra. Ne samo da Vineland-3 pomaže u dijagnostici, već daje i vrlo vrijedne informacije i podatke za razvoj plana školovanja i tretmana.

Skala za procjenu demencije, drugo izdanje

Autori: Paul J. Jurica, Christopher L. Leitten, Steven Mattis DRS-2 skala koristi se za procjenu mentalnog statusa odraslih osoba s kognitivnim oštećenjem.

Trijažni test za procjenu kognitivnih funkcija u psihijatrijskim poremećajima – 5-KOG Autori: Krunoslav Matešić ml. i Dalibor Karlović

5-KOG

5-KOG je kratka mjera namijenjena za trijažu kognitivnih funkcija. Sastoji se od pet subtestova za procjenu kognitivnih funkcija u psihijatrijskih bolesnika odnosno u bolesnika s psihoorganskim oštećenjima: pamćenje, radno pamćenje, verbalna fluentnost, pažnja i brzina obrade informacija i izvršne funkcije. Test se može upotrebljavati za procjenu kognitivnih funkcija u psihijatrijskim poremećajima ili za praćenje promjena kognitivnih funkcija kod primjene psihofarmakoterapije ili druge vrste liječenja središnjeg živčanog sustava.

RUFF 2 i 7 – Test selektivne pažnje Autori: Ronald M. Ruff i C. Christopher Allen

Ruff 2 i 7 test ispituje dva aspekta vizualne pažnje: kontinuiranu pažnju (sposobnost održavanja razine uratka tijekom vremena) i selektivnu pažnju (sposobnost odabira relevantnih podražaja, uz ignoriranje distraktora). Kroz 20 nizova ispitanik vizualnim pretraživanjem treba obilježiti znamenke „2“ i „7“.

CFT 20-R – Test opće inteligencije, Ljestvica 2 (Revidirani oblik) Autor: Rudolf H. Weiß; suradnik Bernhard Weiß

CFT 20-R je revidirani oblik Ljestvice 2 prema Cattelovim testovima neverbalne inteligencije koja mjeri opći g-faktor. Sastoji se od dva oblika (A i B) koji čine jedinstveni test. Namijenjena je za testiranje djece i mladih od 8;5 do 19 godina, te odraslih od 20 do 60 godina.

Profile for Naklada Slap

Naklada Slap - Katalog psihodijagnostičkih sredstava 2019  

Naklada Slap - Katalog psihodijagnostičkih sredstava 2019  

Advertisement