Page 119

KATEGORIZACIJA PSIHODIJAGNOSTIČKIH SREDSTAVA / SUDJELOVANJE U STANDARDIZACIJAMA

KATEGORIJA

DOSTUPNI INSTRUMENTI I OBRAZOVANJE

0

istraživački instrumenti

A

psihodijagnostički i prognostički instrumenti dostupni nizu stručnjaka

B

psihodijagnostički instrumenti dostupni psiholozima bez dodatne edukacije

C

psihodijagnostički instrumenti dostupni psiholozima s dodatnom edukacijom

(Izvod iz Pravilnika o psihodijagnostičkim sredstvima. Dokument je dostupan na: www.psiholoska-komora.hr)

KATEGORIZACIJA PSIHODIJAGNOSTIČKIH SREDSTAVA Hrvatska psihološka komora je Pravilnikom o psihodijagnostičkim sredstvima utvrdila kriterije za razvrstavanje psihodijagnostičkih sredstava, u “0”, “A”, “B” ili “C” kategoriju. Ovih su se kategorija od sada obvezni pridržavati svi izdavači testova i oni koji testove upotrebljavaju. Donosimo izvode iz Pravilnika o psihodijagnostičkim sredstvima.

“0” Članak 3: U “0” kategoriju uvrštavaju se psihodijagnostička sredstva koja su namijenjena za mjerenje psihičkih osobina u istraživačkim projektima, pokusima, vježbama i slično, no njihova primjena i interpretacija ne zahtijeva specifična psihološka znanja. Psihodijagnostička sredstva iz ove kategorije uz psihologe mogu primjenjivati i drugi stručnjaci u postupcima prikupljanja statističkih podataka u svrhu znanstvenog istraživanja ili stručnog opažanja te za njihovu uporabu nije potrebno posebno dopuštenje Komore. “A” Članak 4: Kategorija označena sa “A” su psihodijagnostička sredstva koja s obzirom na svoju temeljnu djelatnost upotrebljavaju, osim psihologa, i drugi stručnjaci (npr. logopedi, psihijatri, neurolozi i drugi doktori medicine, pedagozi, defektolozi, socijalni radnici). Cilj uporabe ovih instrumenata je dobivanje podataka koji služe u psihodijagnostičke i prognostičke svrhe, a primjena i interpretacija rezultata ovih psihodijagnostičkih sredstava može imati statusne posljedice za sudionike mjerenja. “B” Članak 5: Kategorija označena sa “B” obuhvaća psihodijagnostička sredstva koja upotrebljavaju isključivo psiholozi, a za koja nije nužna dodatna izobrazba. “C” Članak 6: Kategorija označena sa “C” obuhvaća psihodijagnostička sredstva koja su proceduralno i interpretativno najsloženiji instrumenti i postupci (npr. pojedini multidimenzionalni inventari ličnosti, individualni testovi inteligencije i projektivne tehnike) koji se upotrebljavaju u psihodijagnostičke i prognostičke svrhe. Psihodijagnostička sredstva iz kategorije “C” smiju upotrebljavati samo psiholozi s dodatnom izobrazbom.

SUDJELOVANJE U STANDARDIZACIJAMA U suradnji sa psiholozima i drugim stručnjacima radimo na prilagodbi i normiranju novih instrumenata i na revizijama već postojećih. Cilj nam je što više upotpuniti ponudu psihologijskih mjernih instrumenata kako bismo obuhvatili različita područja rada i različite predmete mjerenja, što je od obostrane koristi, i nama kao izdavaču i korisnicima instrumenata. Prijavite se za sudjelovanje u nekoj od planiranih standardizacija popunjavanjem ovog obrasca. Obavijestite nas o svojim interesima i potrebama, navodeći instrumente čiju biste standardizaciju predložili, te instrumente koje koristite i za koje imate prikupljenu određenu količinu podataka, pa biste htjeli njegovu re-standardizaciju. Sudjelovanje u standardizaciji honoriramo kroz isplatu autorskog honorara, pri čemu visina honorara ovisi o broju ispitanika, uvjetima primjene i dužini instrumenta. Istraživačima koji žele provoditi istraživanja instrumentima koji su u postupku standardizacije, predlažemo mogućnost dobivanja besplatnih listova za odgovore, uz obavezu da nam pošalju rezultate po završetku istraživanja. Istraživačima i institucijama zainteresiranima za adaptaciju i standardizaciju instrumenata (testova, upitnika, inventara) nudimo mogućnost provedbe cjelokupne standardizacije prema dogovoru. Ime i prezime: _______________________________________________________________________________________________________ Radno mjesto: _______________________________________________________________________________________________________ Naziv i adresa organizacije: ___________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________ Telefon: _________________________________________ Mobitel: _ __________________________________________________________ Fax: ____________________________________________ e-mail adresa: ______________________________________________________ ASEBA (Achenbachov sustav empirijski zasnovana procjene)

Testovi u čiju bih se standardizaciju želio/željela uključiti

Vineland-3 (Vinelandske ljestvice adaptivnog ponašanja, treće izdanje)

__________________________________________________________________

PSI-4 (Inventar roditeljskog stresa, četvrto izdanje)

__________________________________________________________________

BRIEF-2 (Inventar za procjenu izvršnih funkcija, drugo izdanje) d2-R (Test d2-Revidirani)

Moji prijedlozi standardizacija

CFT 20-R (Test opće inteligencije, Ljestvica 2 [Revidirani oblik])

__________________________________________________________________

DRS-2 (Skala za procjenu demencije, drugo izdanje)

__________________________________________________________________

RUFF 2 i 7 (Test selektivne pažnje) 5-KOG (Trijažni test za procjenu kognitivnih funkcija u psihijatrijskim poremećajima) nslap@nakladaslap.com

+385 (0)1 6281 774

www.nakladaslap.com

117

Profile for Naklada Slap

Naklada Slap - Katalog psihodijagnostičkih sredstava 2019  

Naklada Slap - Katalog psihodijagnostičkih sredstava 2019  

Advertisement