Page 110

Procjena razumijevanja i proizvodnje jezika za prepoznavaje razvojnih jezičnih teškoća

NRDLS-HR

Nove Reynell razvojne jezične ljestvice

Susan Edwards, Carolyn Letts, Indra Sinka, Jelena Kuvač Kraljević, Lana Kologranić Belić, Gordana Hržica i Melita Kovačević SAŽETAK Što mjeri Dob

receptivne i ekspresivne jezične sposobnosti 2;0 do 7;6

Primjena

individualna

Trajanje

30-60 minuta

Ocjenjivanje Norme Kategorizacija

ručno više od 750 djece

samo za logopede

Nove Reynell razvojne jezične ljestvice (NRDLS-HR) četvrto su, revidirano izdanje široko primjenjivanih ljestvica za otkrivanje jezičnog poremećaja kod djece od rane dobi. Nove, unaprijeđene i revidirane verzije Ljestvica standardizirane su na hrvatskom uzorku, a zadaci su prilagođeni specifičnostima hrvatskog jezika. Ovo novo izdanje Reynell razvojnih ljestvica sadrži zanimljive materijale prilagođene djeci, a sastoji se od zadataka koji podsjećaju na igru. Testni materijal sadrži i tri lika (igračke) koji se koriste uz slikovne predloške pa u kombinaciji s atraktivnim i šarenim ilustracijama privlače pažnju djece. NRDLS-HR Ljestvice primjenjuju se za dob od 2 godine do 7 godina i 6 mjeseci te pružaju važne dijagnostičke informacije o dječjem jeziku i to na planu proizvodnje i razumijevanja. Ljestvice primjenjuje logoped u dijagnostičkom postupku za dobivanje detaljne i sveobuhvatne procjene jezičnih sposobnosti, a što je pak nužno za usmjeravanje prema potrebnoj terapiji te procjeni njezine učinkovitosti. NRDLS-HR se sastoji od dvije ljestvice: Ljestvice za razumijevanje i Ljestvice za proizvodnju. Prva ispituje razumijevanje vokabulara i gramatičkih obilježja jezika, dok druga ispituje djetetovu proizvodnju na istim jezičnim obilježjima. Ljestvica za razumijevanje sastoji se od sljedećih odjeljaka: Odjeljak A: Odabir predmeta – ispituje se razumijevanje pojedinačnih riječi uz pomoć predmeta. Odjeljak B: Povezivanje dvaju predmeta – ispituje se razumijevanje jednostavnih naredbi koje uključuju dvije imenice. Odjeljak C: Glagoli – ispituje se razumijevanje glagola, uz korištenje predmeta i slika. Odjeljak D: Slaganje rečenica – ispituje se razumijevanje jednostavnih rečenica, manipuliranjem igračkama ili korištenjem slika među kojima dijete odabire odgovarajuću. Odjeljak E: Glagolska morfologija – ispituje se sposobnost opažanja razlike između prošlog i sadašnjeg vremena, odabirom odgovarajuće slike. Odjeljak F: Zamjenice – ispituje se sposobnost razumijevanja klitičkog oblika zamjenica korištenjem igračaka i slika u slikovnom predlošku.

Edukacija!

108

Znanost i praksa!

Profile for Naklada Slap

Naklada Slap - Katalog psihodijagnostičkih sredstava 2019  

Naklada Slap - Katalog psihodijagnostičkih sredstava 2019  

Advertisement