Page 107

PROCJENA JEZIČNIH SPOSOBNOSTI

KORALJE

Komunikacijske razvojne ljestvice

Melita Kovačević, Zrinka Jelaska, Jelena Kuvač Kraljević i Maja Cepanec Obilježja komunikacije i jezika mijenjaju se u prvim godinama djetetova života vrlo brzo, pa se Koralje sastoje od dvije ljestvice: 1. Riječi i geste - za procjenu jezika dojenčeta (od 8. do 16. mjeseca) Ljestvica traži podatke i o djetetovu pasivnom rječniku, tj. riječima koje dijete razumije i o djetetovu aktivnome rječniku, tj. riječima koje govori. Procjenjuje se i djetetova uporaba gesta budući da su one vrlo važne u dojenčetovoj ranoj komunikaciji s okolinom i tvore temelje jezičnog razvoja. 2. Riječi i rečenice - za procjenu jezika hodančeta (od 16. do 30. mjeseca) Ljestvica procjenjuje aktivno rječničko znanje i uporabu sintakse i morfologije.

SAŽETAK Što mjeri

Dob

jezični razvoj od prvih gesta do razvoja gramatike dojenčad (od 8. do 16. mj.) i hodančad (od 16. do 30. mj.)

Primjena

individualna

Trajanje

30-40 minuta

Ljestvice popunjavaju roditelji ili osoba koja dobro poznaje dijete i može procijeniti djetetov jezični razvoj.

Ocjenjivanje

ručno (upute u Priručniku)

Koralje se mogu upotrijebiti za procjenu jezika i nakon 30. mjeseca, ali kod djece koja kasne u jezičnome razvoju.

Norme

627 dojenčadi i hodančadi iz cijele Hrvatske

Provedena je standardizacija na uzorku od 627-ero dojenčadi i hodančadi iz cijele Hrvatske. JEDINICE ZA NARUDŽBU

Kategorizacija

A

Cijena bez PDV-a Cijena s PDV-om

KORALJE Komplet 106-50 50 kom. Upitnika za dojenčad, 50 kom. Upitnika za hodančad i Priručnik................................................. 1.250,00................. 1.512,50 KORALJE Komponente 106-01 KORALJE Upitnik za dojenčad 50 kom......................................................................................................... 500,00.................... 625,00 106-02 KORALJE Upitnik za hodančad 50 kom........................................................................................................ 500,00.................... 625,00 106-90 KORALJE Priručnik....................................................................................................................................... 250,00.................... 262,50 KORALJE Edukacija 10890 Komunikacijske razvojne ljestvice - edukacija............................................................................................. 800,00 ................ 1.000,00

Edukacija!

KORALJE - kratke verzije Komunikacijske razvojne ljestvice - kratke verzije

Autorice: Jelena Kuvač Kraljević, Maja Cepanec i Melita Kovačević Ljestvica Riječi i geste: • dva zadatka - Prve riječi (87 čestica kojima se ispituje razumijevanje i proizvodnja riječi) i Radnje i geste (7 čestica kojima se ispituje uporaba gesti)

SAŽETAK Što mjeri

razumijevanje i proizvodnju riječi, kombiniranje riječi u prve iskaze te uporabu gesti

Dob

dojenčad (od 8. do 16. mjeseca) i hodančad (od 16. do 30. mjeseca)

Ljestvica Riječi i rečenice: • dva zadatka: Proizvodnja riječi (103 ispitne čestice) i Rečenice i gramatika (početak kombiniranja riječi u iskaze, te oprimjeravanje tri najdulje rečenice koje je roditelj čuo da ih je njegovo dijete nedavno čulo)

Primjena Trajanje Ocjenjivanje Kategorizacija

nslap@nakladaslap.com

+385 (0)1 6281 774

www.nakladaslap.com

individualna 10 minuta ručno

A

105

Profile for Naklada Slap

Naklada Slap - Katalog psihodijagnostičkih sredstava 2019  

Naklada Slap - Katalog psihodijagnostičkih sredstava 2019  

Advertisement