Page 104

TESTOVI ZNANJA

TOI-2012

Testovi opće informiranosti-2012 P. Zarevski, K. Matešić, K. Matešić, ml. SAŽETAK Što mjeri Dob Primjena Trajanje Ocjenjivanje Norme

Kategorizacija

opću informiranost srednja škola nadalje individualna ili grupna 15-30 minuta CD za ocjenjivanje ili ručno (šablone) 817 učenika trećih i četvrtih razreda gimnazija i srednjih strukovnih škola, te 780 studenata

A

Test opće informiranosti (TOI-2012) namijenjen je za mjerenje opće informiranosti osoba različitog stupnja obrazovanja. Mjeri količinu informacija u dugoročnom pamćenju koje uglavnom nisu čvrsto vezane uz institucionalizirano školovanje i formalno obrazovanje. Testovi opće informiranosti nisu mjera školskog uspjeha, te imaju jasnu diskriminantnu valjanost u odnosu na testove znanja i “klasične” testove inteligencije. Postoji 5 oblika ovog testa koji se razlikuju prema stručnoj spremi osobe koja ih ispunjava, te prema broju pitanja i vremenu rješavanja: 1. 2. 3. 4. 5.

TOI-SS-A - 25 zadataka; oko 15 minuta; SSS TOI-SS-B - 25 zadataka; oko 15 minuta; SSS; paralelna forma testu TOI-SS-A TOI-SS-50 - 50 zadataka; oko 30 minuta; SSS TOI-VS-A - 30 zadataka; oko 20 minuta; VSS TOI-VS-B - 30 zadataka; oko 20 minuta; VSS; paralelna forma testu TOI-VS-A

Zadaci u svih pet verzija testa su objektivnog tipa. Za svako pitanje postoji po 5 ponuđenih odgovora, a zadatak osobe koja test ispunjava je odabrati onaj odgovor koji smatra točnim. Norme za testove za srednju stručnu spremu dobivene su na 817 učenika (362 M i 455 Ž) trećih i četvrtih razreda gimnazija i srednjih strukovnih škola, a za testove za visoku stručnu spremu na 780 studenata (264 M i 516 Ž) s veleučilišta i fakulteta u različitim gradovima JEDINICE ZA NARUDŽBU

Cijena bez PDV-a Cijena s PDV-om

TOI-2012 Komplet 401-50 100 kom. TOI-VS-A Upitnika, 100 kom. TOI-VS-B Upitnika, 100 kom. TOI-SS-A Upitnika, 100 kom. TOI-SS-B Upitnika, 100 kom. TOI-SS-50 Upitnika, TOI-VS-A Šablona, TOI-VS-B Šablona, TOI-SS-A Šablona, TOI-SS-B Šablona, TOI-SS-50 Šablona i Priručnik.......................................................... 2.850,00................. 3.532,50 TOI-2012 Komponente 401-01 TOI-SS-A Upitnik 100 kom........................................................................................................................... 400,00.................... 500,00 401-02 TOI-SS-B Upitnik 100 kom........................................................................................................................... 400,00.................... 500,00 401-03 TOI-SS-50 Upitnik 100 kom......................................................................................................................... 500,00.................... 625,00 401-04 TOI-VS-A Upitnik 100 kom.......................................................................................................................... 500,00.................... 625,00 401-05 TOI-VS-B Upitnik 100 kom........................................................................................................................... 500,00.................... 625,00 401-20 TOI-SS-A Šablona.......................................................................................................................................... 80,00.................... 100,00 401-21 TOI-SS-B Šablona.......................................................................................................................................... 80,00.................... 100,00 401-22 TOI-SS-50 Šablona........................................................................................................................................ 80,00.................... 100,00 401-23 TOI-VS-A Šablona.......................................................................................................................................... 80,00.................... 100,00 401-24 TOI-VS-B Šablona.......................................................................................................................................... 80,00.................... 100,00 401-90 Priručnik za TOI-2012.................................................................................................................................. 150,00.................... 157,50

Napomena: Nije potrebno naručivati cijeli komplet. Možete kupiti jedan od oblika Upitnika. Prilikom prve narudžbe obavezno je kupiti pripadajuću Šablonu i Priručnik.

VerT

Test rječnika

P. Zarevski, K. Matešić, K. Matešić, ml. SAŽETAK Što mjeri

poznavanje rječnika

Dob

adolescenti i odrasli

Primjena Trajanje Ocjenjivanje Norme Kategorizacija

individualna ili grupna 20-25 minuta CD za ocjenjivanje ili ručno (šablone) 780 studenata

A

VerT je test razumijevanja i poznavanja riječi, razvijen zbog potreba da se u nekim zahtjevnijim selekcijskim situacijama omogući objektivna provjera poznavanja tuđica u hrvatskom jeziku. Test sadrži 48 pitanja, a namijenjen je za ispitivanje adolescenata i odraslih osoba, od srednje škole nadalje. Za svako pitanje postoji po 5 ponuđenih odgovora, a zadatak osobe koja test ispunjava je odabrati onaj odgovor koji smatra točnim. Nije predviđeno da se primjenjuje kao test brzine, pa vrijeme rada nije strogo ograničeno, ali za ispunjavanje je dovoljno 20 do 25 minuta. Norme za test rječnika dobivene su na 780 studenata (264 M i 516 Ž) s veleučilišta i fakulteta u različitim gradovima. JEDINICE ZA NARUDŽBU

Cijena bez PDV-a Cijena s PDV-om

VerT Komplet 404-50 100 kom. VerT Upitnika, Šablona i Priručnik................................................................................................ 720,00.................... 880,00 VerT Komponente 404-01 VerT Upitnik 100 kom................................................................................................................................. 500,00.................... 625,00 404-20 VerT Šablona............................................................................................................................................... 120,00.................... 150,00 404-90 VerT Priručnik.............................................................................................................................................. 100,00.................... 105,00

102

Znanost i praksa!

Profile for Naklada Slap

Naklada Slap - Katalog psihodijagnostičkih sredstava 2019  

Naklada Slap - Katalog psihodijagnostičkih sredstava 2019  

Advertisement