Page 102

NEUROPSIHOLOŠKI I ADHD TESTOVI

CAPE

Clifton postupci za procjenu starijih osoba A. H. Pattie i C. J. Gilleard SAŽETAK Što mjeri

Dob Primjena Trajanje Ocjenjivanje Norme Kategorizacija

kognitivne sposobnosti i bihevioralne kompetencije starije osobe individualna, grupna za anketni upitnik neograničeno ručno (upute u Priručniku) prema izvorniku

A

CAPE se sastoji od dvije nezavisne mjere, koje se mogu koristiti zajedno ili zasebno: 1. Skala procjene kognitivnog statusa (CAS) 2. Skala procjene ponašanja (BRS) CAS skala je kratka skala za procjenu postojanja i stupnja oštećenja mentalnog funkcioniranja, od tri dijela: a) Test informiranosti i snalaženja – 12 čestica b) Test mentalne sposobnosti – 4 čestice (brojenje, kazivanje abecede, čitanje i pisanje) c) Test psihomotorike - Gibsonov spiralni labirint. BRS skala sadrži 18 čestica za procjenu razine nesposobnosti u ponašanju pojedinca koju ispunjava promatrač koji dobro poznaje ponašanje procjenjivane osobe. Mjeri fizičku nesposobnost (FN), apatiju (AP), teškoće u komuniciranju (TK) i socijalne poremećaje (SP). Podaci dobiveni na CAS i BRS skalama unose se u zbirni Obrazac za ocjenjivanje (RF), čime se dobiva CAPE izvještaj. Od ljestvice informiranosti i snalaženja iz CAS-a i ljestvice fizičke nesposobnosti iz BRS-a sastavljen je Anketni upitnik (SV), koji je posebno pogodan za ispitivanje velikog broja ljudi.

JEDINICE ZA NARUDŽBU

Cijena bez PDV-a Cijena s PDV-om

CAPE Komplet 105-50 100 kom. Skale procjene ponašanja, 100 kom. Skale procjene normativnog statusa, 100 kom. Obrazaca za procjenjivanje, 100 kom. Anketnih upitnika, 25 kom. Predložaka labirinta i Priručnik....................................................................................................... 680,00.................... 850,00 CAPE Komponente 105-01 Skala procjene ponašanja (BRS) 100 kom.................................................................................................... 100,00.................... 125,00 105-02 Skala procjene kognitivnog statusa (CAS) 100 kom..................................................................................... 100,00.................... 125,00 105-03 Obrazac za procjenjivanje (RF) 100 kom...................................................................................................... 100,00.................... 125,00 105-04 Anketni upitnik (SV) 100 kom...................................................................................................................... 100,00.................... 125,00 501-05 Predložak labirinta 25 kom......................................................................................................................... 150,00.................... 187,50 105-90 CAPE Priručnik............................................................................................................................................ 130,00.................... 162,50

GIBSONOV SPIRALNI LABIRINT H. B. Gibson

SAŽETAK Što mjeri Dob Primjena Trajanje Ocjenjivanje Norme Kategorizacija

psihomotoričke sposobnosti od dječje dobi nadalje individualna 1-2 minute ručno (upute u Priručniku) prema izvorniku

B

Testovi ovog tipa namijenjeni su za mjerenje brzine, točnosti i općeg stila mišićnog reagiranja kao reakcije na brižljivo odabrane podražaje. Premda su važni u mjerenju inteligencije i nekih vještina, osobito su korisni za proučavanje osobina ličnosti jer nisu naočigled povezani s neuroticizmom i poremećajima u ponašanju pa ne potiču sklonost lažiranju odgovora. Gibsonov spiralni labirint je otisnut na predlošku formata A4 i ima oblik spirale, omeđene razmjerno širokim crnim crtama. Duž cijelog labirinta su razbacane zapreke u obliku debelo otisnutog slova O, a zadatak ispitanika je proći kroz labirint u što kraćem vremenu, bez doticanja zapreka ili crta koje omeđuju put kroz labirint. Boduje se vrijeme prolaska ispitanika kroz labirint i broj pogrešaka. JEDINICE ZA NARUDŽBU

Cijena bez PDV-a Cijena s PDV-om

Gibsonov spiralni labirint Komplet 501-50 25 kom. Predložaka labirinta i Priručnik....................................................................................................... 232,00.................... 290,00 Gibsonov spiralni labirint Komponente 501-01 Predložak labirinta 25 kom......................................................................................................................... 150,00.................... 187,50 501-90 Priručnik za Gibsonov spiralni labirint........................................................................................................... 82,00.................... 102,50

100

Znanost i praksa!

Profile for Naklada Slap

Naklada Slap - Katalog psihodijagnostičkih sredstava 2019  

Naklada Slap - Katalog psihodijagnostičkih sredstava 2019  

Advertisement