Page 101

NEUROPSIHOLOŠKI I ADHD TESTOVI

ADHDT

Test za deficit pažnje/hiperaktivni poremećaj J. E. Gilliam

ADHD je jedan od najčešće dijagnosticiranih neurobihevioralnih poremećaja u djetinjstvu, koji pogađa djecu od rane dojenačke dobi do školske i odrasle dobi. Za njegovo dijagnosticiranje potrebno je pojavljivanje tri skupine simptoma (hiperaktivnost, impulzivnost, nepažnja) prije 7. godine života, u najmanje dva različita okruženja. Test za deficit pažnje/hiperaktivni poremećaj je standardiziran i normiran test namijenjen za procjenu ponašanja osoba s poremećajem pažnje/hiperaktivnim poremećajem (ADHD) ili osoba s problemima ponašanja, te dijagnosticiranje učenika s deficitom pažnje/hiperaktivnim poremećajem. ADHDT se koristi za identificiranje pojedinaca, procjenjivanje osoba upućenih na pregled zbog problema u ponašanju, praćenje napretka nakon posebnih programa intervencija, određivanje individualiziranih obrazovnih programa učenika, te za mjerenje ADHD-a u istraživačkim projektima.

SAŽETAK Što mjeri

ADHD i bihevioralne probleme

Dob

3-23 godine

Primjena

individualna

Trajanje

5-10 minuta

Ocjenjivanje Norme Kategorizacija

ručno (upute u Priručniku) prema izvorniku

A

Test se temelji na DSM-IV definiciji ADHD-a, a sastoji se od 36 čestica raspoređenih u tri subtesta: 1. subtest hiperaktivnosti (13 čestica) 2. subtest impulzivnosti (10 čestica) 3. subtest nepažnje (13 čestica). Zadatak procjenjivača je za svako navedeno ponašanje odrediti stupanj u kojem je ono problematično za procjenjivanog pojedinca (0-nije problem, 1-blagi problem i 2-ozbiljan problem). ADHDT se lako popunjava pa ga mogu koristiti različiti procjenjivači i ispitivači (npr. učitelj, roditelj, psiholog).

JEDINICE ZA NARUDŽBU

Cijena bez PDV-a Cijena s PDV-om

ADHDT Komplet 528-50 100 kom. Obrazaca za bilježenje podataka i Priručnik................................................................................. 860,00................. 1.023,00 ADHDT Komponente 528-01 ADHDT Obrazac za bilježenje podataka 100 kom........................................................................................ 600,00.................... 750,00 528-90 ADHDT Priručnik......................................................................................................................................... 260,00.................... 273,00

2., prošireno izdanje u boji

»Upravljanje ponašanjem djece s ADHD-om često je izazov i za roditelje i za nastavnike.«

Format: 20 ×26 cm Uvez: meki s klapnama Opseg: 176 str. u boji Cijena: 199,50 kn

nslap@nakladaslap.com

+385 (0)1 6281 774

www.nakladaslap.com

99

Profile for Naklada Slap

Naklada Slap - Katalog psihodijagnostičkih sredstava 2019  

Naklada Slap - Katalog psihodijagnostičkih sredstava 2019  

Advertisement