__MAIN_TEXT__

Page 1


PREDGOVOR

JEDNOSTAVNO DO NARUDŽBE

Poštovani! U Katalog psihodijagnostičkih sredstava Naklade Slap za 2019. uvrštena su nova psihodijagnostička sredstva koja će unaprijediti našu psihološku praksu. Mi sustavno polazimo od tvrdnje da je psihodijagnostika temelj primijenjene psihologije i u tom smislu kontinuirano objavljujemo nove testove, alate neophodne u svakodnevnom psihološkom radu. Naklada Slap sa svojim izdavačkim programom sustavno podupire i razvija ne samo praksu nego omogućuje i unapređivanje novih teorijskih spoznaja. Poboljšanje kvalitete psihodijagnostičke prakse ne bi bilo moguće bez vaše svesrdne pomoći i suradnje. Zato vas pozivamo da se javite sa svojim iskustvima, mišljenjima i prijedlozima kako bismo zajedničkim snagama i dalje napredovali. I nadalje vas pozivamo da iskustva kojima raspolažete pretočite u evaluacijska izvješća za koja ćete imati prostor u našim časopisima. Suvremena psihologija u 2019. ulazi u 21. godište svoga izlaženja. Časopis Suvremena psihologija ponajprije je namijenjen za objavljivanje članaka vezanih uz psihodijagnostička sredstva. Časopis Klinička psihologija, koji je namijenjen za područje kliničke i zdravstvene psihologije, kliničke neuropsihologije, savjetovanja, psihoterapije i srodnih disciplina, u 2019. objavit će 12. volumen. U slučaju Kliničke psihologije prednost pri objavljivanju imaju prilozi koji se vezuju uz psihodijagnostička sredstva i klinička psihodijagnostička iskustva. U novi Katalog uvrštena su sljedeća psihodijagnostička sredstva: ●● ADOS-2 (Opservacijski protokol za dijagnostiku autizma, drugo izdanje) ●● AMI (Inventar motivacije za postignuće) ●● CAT-HR (Sveobuhvatni test za procjenu afazije) ●● e-POTJEH (Elektronički probirni test jezičnih sposobnosti) ●● MMPI-2-RF (Minnesota multifazični inventar ličnosti – 2 – Restrukturirana forma) ●● NRDLS-HR (Nove Reynell razvojne jezične ljestvice) ●● PAI (Inventar za ispitivanje ličnosti) ●● PAI-A (Inventar za ispitivanje ličnosti – verzija za adolescente) ●● PAS (Trijažni instrument za procjenu ličnosti) ●● SIMS (Strukturirani inventar simuliranih simptoma) ●● WAIS-IV-HR (Wechslerov test inteligencije za odrasle, četvrto izdanje) ●● WMS-IV-HR (Wechslerov test pamćenja, četvrto izdanje)

Za stručne savjete i informacije obratite nam se od ponedjeljka do petka, od 8 do 16 sati na tel. 01 6281 774, 01 6313 044 ili e-mailom nslap@nakladaslap.com od 0 do 24 sata Narudžbe zaprimljene do 12 sati šaljemo isti dan Hp-ovom uslugom “Od vrata do vrata” Jednostavna registracija telefonom/faxom ili online na adresi www.nakladaslap.com

Odobravamo rok za reklamaciju naših proizvoda od 8 dana od primitka pošiljke

Najavljujemo da su u postupku razvoja, adaptacije i standardizacije sljedeći instrumenti: ●● 5 -KOG (Trijažni test za procjenu kognitivnih funkcija u psihijatrijskim poremećajima) ●● ASEBA (Achenbachov sustav empirijski zasnovane procjene) ●● BRIEF-2 (Inventar za procjenu izvršnih funkcija, drugo izdanje) ●● CFT 20-R (Test opće inteligencije, Ljestvica 2 [Revidirani oblik]) ●● d2-R (Test pažnje i koncentracije, revidirani) ●● DRS-2 (Skala za procjenu demencije, drugo izdanje) ●● Koralje - kratke verzije (Komunikacijske razvojne ljestvice - kratke verzije) ●● PSI-4 (Inventar roditeljskog stresa, četvrto izdanje) ●● RUFF 2 i 7 (Test selektivne pažnje) ●● Vineland-3 (Vinelandske ljestvice adaptivnog ponašanja, treće izdanje) Ističemo da e-PONS – program za elektroničku primjenu i bodovanje koji omogućava lako, brzo i točno bodovanje rezultata te pruža mogućnost njihove jednostavne kompjutorske primjene, ima sve više korisnika. Nema sumnje da je predvidiva daljnja kompjutorizacija psihodijagnostičkih postupaka. Ponavljamo da i dalje unapređujemo suradnju s obrazovnim institucijama koje u sklopu studija pokazuju naše instrumente, te u tu svrhu odobravamo popuste za materijale koji se koriste u sklopu nastave. Kao i do sada, odobravamo popuste za kupnju materijala potrebnih za izradu diplomskih i doktorskih disertacija, te sve koji u tim istraživanjima planiraju koristiti psihodijagnostičke instrumente u našem izdanju pozivamo na suradnju. dr. sc. Krunoslav Matešić glavni urednik Naklade Slap nslap@nakladaslap.com

+385 (0)1 6281 774

www.nakladaslap.com

1


KRATAK SADRŽAJ

KRATAK SADRŽAJ

LEGENDA Novi proizvod

RAZVOJNI TESTOVI ..........................................................................................21 TESTOVI SPOSOBNOSTI....................................................................................25 PROFESIONALNO USMJERAVANJE I SELEKCIJA................................................43 ISPITIVANJE LIČNOSTI.......................................................................................51 PROJEKTIVNI POSTUPCI....................................................................................87

• Bodovanje • Primjena i bodovanje • Primjena, bodovanje i interpretacija Internetsko testiranje

NEUROPSIHOLOŠKI I ADHD TESTOVI..............................................................91 TESTOVI ZNANJA.............................................................................................101 PROCJENA JEZIČNIH SPOSOBNOSTI .............................................................103

Edukacije

DEKSTERIMETRI................................................................................................114 PSIHOLOŠKI ČASOPISI.....................................................................................115

Informacije o naručivanju..................................................................................116 Kategorizacija testova........................................................................................117 Poziv na standardizaciju....................................................................................117 Registracija novih korisnika...............................................................................118 Kazalo psihodijagnostičkih sredstava.................................................................119

KATEGORIZACIJA

0 A B C Testovi iz ovog kataloga pomno su konstruirani psihodijagnostički instrumenti koji su podijeljeni u određene kategorije (0, A, B, C). Kategorizacija omogućava podjelu instrumenata prema pravilniku Hrvatske psihološke komore. Detaljnije informacije potražite na str. 117.

nslap@nakladaslap.com

+385 (0)1 6281 774

www.nakladaslap.com

3


DETALJAN SADRŽAJ

DETALJAN SADRŽAJ Razvojni testovi Razvojni test Čuturić - RTČ........................................................... 22 Procjena psihomotoričkog razvoja - RPM..................................... 23 Test spremnosti za školu - TSŠ...................................................... 23

Testovi sposobnosti Naglierijev test neverbalne sposobnosti – NNAT.......................... 26 Cattellovi kulturalno nepristrani testovi inteligencije – CTI..................................................................... 28 Wechslerov test inteligencije za djecu - četvrto izdanje - WISC-IV-HR.................................................. 29 Wechslerov test inteligencije za odrasle - četvrto izdanje - WAIS-IV-HR.................................................. 30 Wechslerov test pamćenja - četvrto izdanje - WMS-IV-HR............ 32 Progresivne matrice u boji - CPM................................................. 35 Crichton ljestvica rječnika – CVS.................................................. 35 Standardne progresivne matrice – SPM......................................... 36 Progresivne matrice za napredne – APM...................................... 36 Mill Hill ljestvica rječnika – MHV................................................ 37 Testovi općih sposobnosti – TOS.................................................. 38 Test D-48..................................................................................... 39 Test D-70..................................................................................... 39 Test D-2000................................................................................. 40 Revidirani Beta test - BETA II........................................................ 40 Test nizova – TN.......................................................................... 41 Test d2 – Test opterećenja pažnje................................................ 42

Profesionalno usmjeravanje i selekcija Diferencijalni testovi sposobnosti (DAT) za učenike osnovnih škola........................................................ 45 Inventar profesionalnih interesa (CII) za učenike osnovnih škola........................................................ 46 Diferencijalni testovi sposobnosti (DAT) za profesionalno usmjeravanje i selekciju................................. 47 Inventar profesionalnih interesa (CII) za profesionalno usmjeravanje.................................................. 48 Diferencijalni testovi sposobnosti (DAT) za selekciju - Baterija općih sposobnosti (BOS)......................... 49 Diferencijalni testovi sposobnosti (DAT) za selekciju - Baterija tehničkih sposobnosti (BTS)..................... 50

Ispitivanje ličnosti Revidirani NEO inventar ličnosti - NEO PI-R................................ 52 NEO petofaktorski inventar - NEO-FFI.......................................... 53 Upitnik 16 faktora ličnosti – 16PF / 5. izdanje.............................. 54 Bohumski inventar za opis ličnosti u radnom okruženju – BIP........................................................... 55 Big Five Upitnik - BFQ................................................................. 56

nslap@nakladaslap.com

+385 (0)1 6281 774

www.nakladaslap.com

Big Five upitnik za djecu - BFQ-C................................................. 57 Inventar motivacije za postignuće - AMI....................................... 58 Eysenckove skale ličnosti – EPS.................................................... 59 Eysenckov inventar ličnosti - EPI................................................... 59 Eysenckov upitnik ličnosti - EPQ................................................... 60 Eysenckov upitnik ličnosti za djecu - EPQ Junior.......................... 60 Minnesota multifazični inventar ličnosti - MMPI-2........................ 62 Minnesota multifazični inventar ličnosti za adolescente - MMPI-A.......................................................... 64 Minnesota multifazični inventar ličnosti-2 – Restrukturirana forma - MMPI-2-RF........................................... 65 Trijažni instrument za procjenu ličnosti – PAS.............................. 67 Inventar za ispitivanje ličnosti – PAI............................................. 68 Inventar za ispitivanje ličnosti – verzija za adolescente - PAI-A.............................................................. 69 Freiburški inventar ličnosti - FPI-R................................................ 70 Revidirani inventar psihopatske ličnosti - PPI-R............................ 71 Strukturirani inventar simuliranih simptoma - SIMS....................................................................... 72 Cornell indeks - CI....................................................................... 73 Crown-Crispov indeks iskustva – CCII.......................................... 73 Ljestvica simptoma traume kod mlađe djece - TSCYC................... 74 Ljestvica simptoma traume kod djece – TSCC............................... 74 Inventar simptoma traume – TSI................................................... 75 Beckovi inventari za mlade – drugo izdanje za djecu i adolescente - BYI-II....................................................... 76 Beckov inventar depresije-II - BDI-II............................................. 77 Indeks profila emocija - PIE.......................................................... 78 Skala depresivnosti za djecu i adolescente – SDD........................ 78 Skala strahova i anksioznosti za djecu i adolescente - SKAD-62.............................................................. 79 Upitnik anksioznosti kao stanja i osobine ličnosti - STAI............................................................................ 80 Upitnik anksioznosti kao stanja i osobine ličnosti za djecu – STAIC.......................................................... 80 Upitnik ljutnje kao stanja i osobine ličnosti - STAXI-2...................................................................... 81 Upitnik sramežljivosti i asertivnosti - USA-r.................................. 81 Upitnik o načinima suočavanja sa stresom – WOC........................................................................ 82 Skala suočavanja sa stresom za djecu i adolescente – SUO................................................................... 82 Skala autodestruktivnosti – SAD................................................... 83 Višefaktorski upitnik rukovođenja – MLQ..................................... 84 Upitnik izgaranja na poslu Christine Maslach – MBI........................................................... 85 BarOnov inventar emocionalnog kvocijenta inteligencije: verzija za mladež - BarOn EQ-i:YV...................... 86

Projektivni postupci Rorschachove mrlje od tinte......................................................... 88 IPUES (Ujak Hrčak)...................................................................... 88 Projektivna tehnika mozaik – PTM............................................... 89

5


DETALJAN SADRŽAJ

Neuropsihološki i ADHD testovi

Procjena jezičnih sposobnosti

Reyev test složenog lika i pokus s prepoznavanjem - RCFT............................................................ 92 Bender vizualno-motorički geštalt test, drugo izdanje - Bender-geštalt II............................................... 93 Test precrtavanja.......................................................................... 94 Test učenja i pamćenja likova....................................................... 94 Kratko ispitivanje mentalnog statusa - MMSE-2............................. 95 Opservacijski protokol za dijagnostiku autizma, drugo izdanje – ADOS-2................................................................................. 96 Test za deficit pažnje/hiperaktivni poremećaj - ADHDT................................................................. 99 Clifton postupci za procjenu starijih osoba - CAPE...................... 100 Gibsonov spiralni labirint........................................................... 100

Peabody slikovni test rječnika – PPVT-III-HR.............................. 104 Komunikacijske razvojne ljestvice - Koralje................................ 105 Test razumijevanja gramatike, drugo izdanje – TROG-2:HR....... 106 Test za procjenjivanje predvještina čitanja i pisanja - predČiP................................................................... 107 Nove Reynell razvojne jezične ljestvice – NRDLS-HR................ 108 Elektronički probirni test jezičnih sposobnosti – e-POTJEH............................................................. 110 Sveobuhvatni test za procjenu afazije – CAT-HR......................... 112 Deksterimetri............................................................................. 114

Testovi znanja Test opće obaviještenosti – TOI-2012......................................... 102 Test rječnika - VerT.................................................................... 102

NOVA DIJAGNOSTIČKA SREDSTVA

novo

Elektronički probirni test jezičnih sposobnosti Autori: Jelena Kuvač Kraljević i suradnice e-POTJEH trijažni je instrument kojem je svrha prepoznavanje djece koja su rizična za nastanak odstupanja u jezičnom razvoju. Test se primjenjuje od treće godine. Više informacija na str. 110

Sveobuhvatni test za procjenu afazije

Autori: Kate Swinburn, Gillian Porter, David Howard, Jelena Kuvač Kraljević, Karolina Lice i Ana Matić CAT je test namijenjen za sveobuhvatnu procjenu jezičnih sposobnosti kod osoba s afazijom uzrokovanom cerebrovaskularnim inzultom. Provedena je standardizacija hrvatske inačice instrumenta na osobama s afazijom iz različitih dijelova Republike Hrvatske. Adaptacija testa provedena je u sklopu projekta Jezična obrada odraslih (Hrvatska naklada za znanost-2421). Više informacija na str. 112

Nove Reynell razvojne jezične ljestvice

Autori: Susan Edwards, Carolyn Letts, Indra Sinka, Jelena Kuvač Kraljević, Lana Kologranić Belić, Gordana Hržica i Melita Kovačević Detaljna i sveobuhvatna procjena razumijevanja i proizvodnje jezika kojom se mogu prepoznati razvojne jezične teškoće već od rane dobi! U tijeku je hrvatska standardizacija. Više informacija na str. 108

6

Znanost i praksa!


novo

uvod

NOVO Wechslerov test pamćenja, četvrto izdanje Autor: D. Wechsler

WMS-IV-HR je detaljna mjera namijenjena za procjenu različitih sposobnosti pamćenja i radnog pamćenja. Uz procjenu funkcije pamćenja sadrži i kratku procjenu kognitivnog statusa. Postoje dvije baterije: Baterija za odrasle osobe (16-69 godina) i Baterija za starije odrasle osobe (65-90 godina). Provedena je hrvatska adaptacija i standardizacija ovog testa. Više informacija na str. 32

Wechslerov test inteligencije za odrasle, četvrto izdanje Autor: D. Wechsler

WAIS-IV-HR je sveobuhvatna mjera namijenjena za ispitivanje opće inteligencije i specifičnih kognitivnih sposobnost odraslih osoba. Sastoji se od 10 temeljnih i 5 dopunskih subtestova, a rezultati se mogu kombinirati u 4 zasebna indeksa te u vrijednost ukupnog IQ-a. Provedena je hrvatska adaptacija i standardizacija ovog testa. Više informacija na str. 30

Opservacijski protokol za dijagnostiku autizma, drugo izdanje Autori: Catherine Lord i Michael Rutter Ur. hrv. izdanja: Maja Cepanec i Sanja Šimleša

ADOS- 2 je polustrukturirani opservacijski protokol koji se sastoji od 5 različitih modula. Odabir odgovarajućeg modula ovisi o kronološkoj dobi sudionika i razini jezične proizvodnje. Provedena je hrvatska adaptacija ADOS-a-2. Više informacija na str. 96

Trijažni instrument za procjenu ličnosti Autor: Leslie C. Morey Ur. hrv. izdanja: Dalibor Karlović

PAS je kratka mjera namijenjena za brzu trijažu ličnosti, proizašla iz PAI inventara. Sastoji se od 22 čestice koje predstavljaju 10 područja kliničkih teškoća. U tijeku je priprema hrvatskih normi za ovaj instrument. Više informacija na str. 67

Minnesota multifazični inventar ličnosti-2 – Restrukturirana forma Autori: Yossef S. Ben-Porath, Auke Tellegen ur. hrv. izdanja: Krunoslav Matešić Sveobuhvatna klinička procjena po uzoru na MMPI-2 koja zahtijeva manje vremena. Više informacija na str. 65

nslap@nakladaslap.com

+385 (0)1 6281 774

www.nakladaslap.com

7


uvod

8

Znanost i praksa!


uvod

nslap@nakladaslap.com

+385 (0)1 6281 774

www.nakladaslap.com

9


uvod

USKORO U NAKLADI SLAP Achenbachov sustav empirijski zasnovane procjene

uskoro!

Autori: Thomas M. Achenbach i Leslie A. Rescorda

ASEBA je zajednički naziv za sustav koji obuhvaća različite instrumente i oblike procjene koji se primjenjuju: u predškolskoj dobi, školskoj dobi, kod odraslih te kod starijih odraslih. Također, on integrira procjenu od strane različitih procjenjivača i time omogućava detaljnu procjenu različitih aspekata ponašanja.

Inventar za procjenu izvršnih funkcija, drugo izdanje

Autori: Gerard A. Gioia, Peter K. Isquith, Steven C. Guy, Lauren Kenworthy BRIEF2 je inventar za procjenu izvršnih funkcija. Postoje 3 oblika inventara: za roditelje, nastavnike i samoprocjena (za dob od 11 do 18 godina), čime je omogućeno dobivanje potpunijih informacija o procjenjivanom djetetu. Drugo izdanje inventara usporedivo je s prvim, ali i unaprijeđeno dodavanjem nove ljestvice valjanosti i aktualnim normama.

Test d2-R – Test pažnje i koncentracije, revidirani

Autori: Rolf Brickenkamp, Lothar Schmidt-Atzert i Detlev Liepmann Test d2-R predstavlja poboljšano novo izdanje široko primjenjivanog Testa d2. U revidiranom obliku napuštaju se neki zastarjeli koncepti i test se zasniva na novim znanstvenim spoznajama vezanim uz koncentraciju pojedinca, te njegovu brzinu i točnost u razlikovanju sličnih vizualnih podražaja (diskriminacija).

Inventar roditeljskog stresa, četvrto izdanje Autor: Richard R. Abidin

PSI-4 namijenjen je za procjenu razine stresa u odnosu roditelja i djeteta i usmjeren je na 3 domene stresa: karakteristike djeteta, karakteristike roditelja i specifične okolnosti. Ovo je često korištena trijažna procjena koja pomaže u identificiranju pitanja koja mogu dovesti do problema u odnosu roditelja i djeteta.

Test razumijevanja pročitanog Autori: Nadežda Deša i Slavka Galić

TeRaz je detaljan instrument koji obuhvaća različite aspekte razumijevanja pročitanog. Sastoji se od 16 subtestova koji obuhvaćaju dekodiranje (prepoznavanje slova, slušna diskriminacija glasova, rima i sl.), razumijevanje (razumijevanje rečenice uz vizualni podražaj, čitanje slika bez riječi, razumijevanje pročitanog teksta i sl.), te čitanje naglas i pisanje.

Vinelandske ljestvice adaptivnog ponašanja, treće izdanje Autori: Sara S. Sparrow, Domenic V. Cicchetti i Celine A. Saulnier

Vineland-3 je svjetski poznata mjera vještina potrebnih za svakodnevno funkcioniranje, koja pomaže u procjeni teškoća učenja, razvojnih teškoća te teškoća iz autističnog spektra. Ne samo da Vineland-3 pomaže u dijagnostici, već daje i vrlo vrijedne informacije i podatke za razvoj plana školovanja i tretmana.

Skala za procjenu demencije, drugo izdanje

Autori: Paul J. Jurica, Christopher L. Leitten, Steven Mattis DRS-2 skala koristi se za procjenu mentalnog statusa odraslih osoba s kognitivnim oštećenjem.

Trijažni test za procjenu kognitivnih funkcija u psihijatrijskim poremećajima – 5-KOG Autori: Krunoslav Matešić ml. i Dalibor Karlović

5-KOG

5-KOG je kratka mjera namijenjena za trijažu kognitivnih funkcija. Sastoji se od pet subtestova za procjenu kognitivnih funkcija u psihijatrijskih bolesnika odnosno u bolesnika s psihoorganskim oštećenjima: pamćenje, radno pamćenje, verbalna fluentnost, pažnja i brzina obrade informacija i izvršne funkcije. Test se može upotrebljavati za procjenu kognitivnih funkcija u psihijatrijskim poremećajima ili za praćenje promjena kognitivnih funkcija kod primjene psihofarmakoterapije ili druge vrste liječenja središnjeg živčanog sustava.

RUFF 2 i 7 – Test selektivne pažnje Autori: Ronald M. Ruff i C. Christopher Allen

Ruff 2 i 7 test ispituje dva aspekta vizualne pažnje: kontinuiranu pažnju (sposobnost održavanja razine uratka tijekom vremena) i selektivnu pažnju (sposobnost odabira relevantnih podražaja, uz ignoriranje distraktora). Kroz 20 nizova ispitanik vizualnim pretraživanjem treba obilježiti znamenke „2“ i „7“.

CFT 20-R – Test opće inteligencije, Ljestvica 2 (Revidirani oblik) Autor: Rudolf H. Weiß; suradnik Bernhard Weiß

CFT 20-R je revidirani oblik Ljestvice 2 prema Cattelovim testovima neverbalne inteligencije koja mjeri opći g-faktor. Sastoji se od dva oblika (A i B) koji čine jedinstveni test. Namijenjena je za testiranje djece i mladih od 8;5 do 19 godina, te odraslih od 20 do 60 godina.


uvod

Procjena razumijevanja i proizvodnje jezika za prepoznavaje razvojnih jezičnih teškoća

NRDLS-HR

Nove Reynell razvojne jezične ljestvice Susan Edwards, Carolyn Letts, Indra Sinka, Jelena Kuvač Kraljević Lana Kologranić Belić, Gordana Hržica i Melita Kovačević Nove Reynell razvojne jezične ljestvice (NRDLS-HR) četvrto su, revidirano izdanje široko korištene alatke za otkrivanje jezičnog poremećaja kod djece od rane dobi. Nove, unaprijeđene i revidirane verzije Ljestvica standardizirane su na hrvatskom uzorku, a zadaci su prilagođeni specifičnostima hrvatskog jezika. Ovo izdanje Ljestvica sadrži zanimljive materijale prilagođene djeci, a sastoji se od zadataka koji podsjećaju na igru. Testni materijal sadrži i tri lika (igračke) koji se koriste uz slikovne predloške pa u kombinaciji s atraktivnim i šarenim ilustracijama privlače pažnju djece.

SAŽETAK Što mjeri  receptivne i ekspresivne jezične sposobnosti Dob  2;0 do 7;6 godina Primjena­  individualna Trajanje  30-60 minuta Ocjenjivanje  ručno Norme  više od 750 djece Kategorizacija  samo za logopede

nslap@nakladaslap.com

+385 (0)1 6281 774

www.nakladaslap.com

11


TABLICA ZA ORIJENTACIJU

0-6 g.

6-15 g.

15-20 g. 20-50 g.

50+

RAZVOJNI TESTOVI RPM RTČ TSŠ

Procjena psihomotoričkog razvoja Razvojni test Čuturić Test spremnosti za školu

23 22 23

Progresivne matrice za napredne Revidirani Beta test Progresivne matrice u boji Cattellovi kulturalno nepristrani testovi inteligencije, ljestvica 1 Cattellovi kulturalno nepristrani testovi inteligencije, ljestvica 2 Cattellovi kulturalno nepristrani testovi inteligencije, ljestvica 3 Crichton ljestvica rječnika Test D-2000 Test D-48 Test D-70 Mill-Hill ljestvica rječnika Naglierijev test neverbalne sposobnosti Standardne progresivne matrice Test opterećenja pažnje Test nizova Test općih sposobnosti Wechslerov test inteligencije za odrasle, 4. izdanje Wechslerov test inteligencije za djecu, 4. izdanje Wechslerov test pamćenja, 4. izdanje

36 40 35 28 28 28 35 40 39 39 37 26 36 42 41 38 30 29 32

TESTOVI SPOSOBNOSTI APM Beta II CPM CTI 1 CTI 2 CTI 3 CVS D-2000 D-48 D-70 MHV NNAT SPM Test d2 TN TOS WAIS-IV-HR WISC-IV-HR WMS-IV-HR

PROFESIONALNO USMJERAVANJE I SELEKCIJA DAT za osnovnu školu CII za osnovnu školu DAT za profesionalno usmjeravanje i selekciju CII za profesionalno usmjeravanje DAT - BOS DAT - BTS

Diferencijalni testovi sposobnosti za učenike osnovnih škola Inventar profesionalnih interesa za učenike osnovnih škola Diferencijalni testovi sposobnosti za profesionalno usmjeravanje i selekciju Inventar profesionalnih interesa za profesionalno usmjeravanje

45 46 47 48

Diferencijalni testovi sposobnosti za selekciju - Baterija općih sposobnosti Diferencijalni testovi sposobnosti za selekciju - Baterija tehničkih sposobnosti

49 50

Upitnik 16 faktora ličnosti Inventar motivacije za postignuće BarOnov inventar emocionalnog kvocijenta inteligencije: verzija za mladež Beckov inventar depresije-II Big Five upitnik Big Five upitnik za djecu Bohumski inventar za opis ličnosti u radnom okruženju Beckovi inventari za mlade – drugo izdanje za djecu i adolescente Crown-Crispov indeks iskustava Cornell indeks Eysenckov inventar ličnosti Eysenckov upitnik ličnosti Eysenckov upitnik ličnosti za djecu Eysenckove skale ličnosti Freiburški inventar ličnosti Upitnik izgaranja na poslu Christine Maslach

54 58 86

ISPITIVANJE LIČNOSTI 16PF AMI BarOn EQ-i:YV BDI-II BFQ BFQ-C BIP BYI-II CCII CI EPI EPQ EPQ Junior EPS FPI-R MBI

77 56 57 55 76 73 73 59 60 60 59 70 85


0-6 g.

6-15 g.

15-20 g. 20-50 g.

50+

UPITNICI ZA ISPITIVANJE LIČNOSTI (nastavak) MLQ MMPI-2 MMPI-A MMPI-2-RF NEO PI-R NEO-FFI PAI-A PAI PAS PIE PPI-R SAD SDD SIMS SKAD-62 STAI STAIC STAXI-2 SUO TSCC TSCYC TSI USA-r WOC

Višefaktorski upitnik rukovođenja Minnesota multifazični inventar ličnosti Minnesota multifazični inventar ličnosti za adolescente Minnesota multifazični inventar ličnosti-2 - Restrukturirana forma Revidirani NEO inventar ličnosti NEO petofaktorski inventar Inventar za ispitivanje ličnosti - verzija za adolescente Inventar za ispitivanje ličnosti Trijažni instrument za procjenu ličnosti Indeks profila emocija Revidirani inventar psihopatske ličnosti Skala autodestruktivnosti Skala depresivnosti za djecu i adolescente Strukturirani inventar simuliranih simptoma Skala strahova i anksioznosti za djecu i adolescente Upitnik anksioznosti kao stanja i osobine ličnosti Upitnik anksioznosti kao stanja i osobine ličnosti za djecu Upitnik ljutnje kao stanja i osobine ličnosti Skala suočavanja sa stresom za djecu i adolescente Ljestvica simptoma traume kod djece Ljestvica simptoma traume kod mlađe djece Inventar simptoma traume Upitnik sramežljivosti i asertivnosti Upitnik o načinima suočavanja sa stresom

84 62 64 65 52 53 69 68 67 78 71 83 78

Ilustrirani projektivni upitnik Ujak Hrčak Projektivna tehnika Mozaik Rorschachove mrlje od tinte

88 89 88

72

79 80 80 81 82 74 74 75 81 82

PROJEKTIVNI POSTUPCI IPUES PTM Rorschach

NEUROPSIHOLOŠKI I ADHD TESTOVI ADHDT ADOS-2 Bender-geštalt II CAPE GIBSON MMSE-2 RCFT Test precrtavanja Test učenja i pamćenja likova

Test za deficit pažnje/hiperaktivni poremećaj Opservacijski protokol za dijagnostiku autizma Bender vizualno-motorički geštalt test, drugo izdanje Clifton postupci za procjenu starijih osoba Gibsonov spiralni labirint Kratko ispitivanje mentalnog statusa, 2. izdanje Reyev test složenog lika i pokus s prepoznavanjem Test precrtavanja Test učenja i pamćenja likova

99 96 93 100 100 95 92 94 94

TESTOVI ZNANJA TOI-2012 VerT

Testovi opće informiranosti - 2012 Test rječnika

102 102

PROCJENA JEZIČNIH SPOSOBNOSTI CAT-HR e-POTJEH KORALJE NRDLS-HR PPVT-III-HR predČiP TROG-2: HR

Sveobuhvatni test za procjenu afazije, hrvatsko izdanje Elektronički probirni test jezičnih sposobnosti Komunikacijske razvojne ljestvice Nove Reynell razvojne jezične ljestvice, hrvatsko izdanje Peabody slikovni test rječnika - III, hrvatsko izdanje Test za procjenjivanje predvještina čitanja i pisanja Test razumijevanja gramatike, 2. verzija, hrvatsko izdanje

112 110 105 108 104 107 106


Trijažni instrument za prepoznavanje djece koja su rizična za nastanak odstupanja u jezičnom razvoju.

ELEKTRONIČKI PROBIRNI TEST JEZIČNIH SPOSOBNOSTI e-POTJEH Jelena Kuvač Kraljević i suradnice SAŽETAK Što mjeri odstupanja u jezičnom razvoju u svrhu probira Dob 3:0 do 6:6 Primjena individualna, uz pomoć elektroničke aplikacije Trajanje 10-12 min Ocjenjivanje elektroničko Norme 822 jednojezične djece Kategorizacija samo za logopede

Test se sastoji od: ●● aplikacije za provedbu i administraciju, s uključenim slikovnim predlošcima za sve četiri dobne skupine ●● papir-olovka obrazaca za odgovore za sve četiri dobne skupine ●● priručnika


Pregled psihodijagnostičkih sredstava prema strukama koje ih koriste

A

RAZLIČITE STRUKE ●● psiholozi, logopedi ●● psiholozi, logopedi ●● psiholozi, logopedi

Koralje PPVT-III-HR TROG-2:HR

●● psiholozi, logopedi, socijalni pedagozi, edukacijski rehabilitatori, pedijatri, medicinske sestre ●● psiholozi, logopedi, pedijatri, psihijatri, doktori obiteljske medicine, edukacijski rehabilitatori ●● psiholozi, psihijatri, socijalni radnici, socijalni pedagozi, edukacijski rehabilitatori, ostali stručnjaci uz obaveznu edukaciju ●● psiholozi, psihijatri ●● psiholozi, psihijatri ●● psiholozi, psihijatri, socijalni pedagozi, edukacijski rehabilitatori, pedagozi; svi koji imaju formalno obrazovanje za primjenu kliničkih postupaka mjerenja ●● psiholozi, psihijatri, socijalni pedagozi, edukacijski rehabilitatori, pedagozi; svi koji imaju formalno obrazovanje za primjenu kliničkih postupaka mjerenja ●● psiholozi, psihijatri, neurolozi, logopedi, edukacijski rehabilitatori, socijalni pedagozi

RPM

●● psiholozi, psihijatri, liječnici, neurolozi, edukacijski rehabilitatori, socijalni radnici, medicinske sestre i tehničari ●● psiholozi, logopedi, socijalni pedagozi, edukacijski rehabilitatori, pedijatri, pedagozi, socijalni radnici, učitelji ●● HR stručnjaci (psiholozi, ekonomisti, pravnici, ...) ●● HR stručnjaci (psiholozi, ekonomisti, pravnici, ...) ●● HR stručnjaci (psiholozi, ekonomisti, pravnici, ...) ●● HR stručnjaci (psiholozi, ekonomisti, pravnici, ...), logopedi, učitelji, pedagozi ●● HR stručnjaci (psiholozi, ekonomisti, pravnici, ...), logopedi, učitelji, pedagozi

ADOS-2

Komunikacijske razvojne ljestvice Peabody slikovni test rječnika-III, hrvatsko izdanje Test razumijevanja gramatike, 2. verzija, hrvatsko izdanje Procjena psihomotoričkog razvoja

SIMS

Opservacijski protokol za dijagnostiku autizma, drugo izdanje Strukturirani inventar simuliranih simptoma

CCII CAPE BDI-II

Crown-Crispov indeks iskustva Clifton postupci za procjenu starijih osoba Beckov inventar depresije-II

BYI-II

Beckovi inventari za mlade – drugo izdanje za djecu i adolescente

PAS

Trijažni instrument za procjenu ličnosti

MMSE-2

Kratko ispitivanje mentalnog statusa, 2. izdanje

ADHDT

Test za deficit pažnje/hiperaktivni poremećaj

AMI MBI MLQ TOI-2012

Inventar motivacije za postignuće Upitnik izgaranja na poslu Christine Maslach Višefaktorski upitnik rukovođenja Testovi opće informiranosti – 2012

VerT

Test rječnika

SAMO LOGOPEDI CAT-HR e-POTJEH NRDLS-HR PredČiP

Sveobuhvatni test za procjenu afazije, hrvatsko izdanje Elektronički probirni test jezičnih sposobnosti Nove Reynell razvojne jezične ljestvice, hrvatsko izdanje Test za procjenjivanje predvještina čitanja i pisanja

B

SAMO PSIHOLOZI 16PF APM BarOn EQ-i:YV

Bender-geštalt II BETA II BFQ BFQ-C BIP CI CII za osnovnu školu CII za profesionalno usmjeravanje i selekciju CPM

Upitnik 16 faktora ličnosti Progresivne matrice za napredne BarOnov inventar emocionalnog kvocijenta inteligencije: verzija za mladež Bender vizualno-motorički geštalt test, drugo izdanje Revidirani Beta test Big Five upitnik Big Five upitnik za djecu Bohumski inventar za opis ličnosti u radnom okruženju Cornell indeks Inventar profesionalnih interesa za učenike osnovnih škola Inventar profesionalnih interesa za profesionalno usmjeravanje Progresivne matrice u boji


SAMO PSIHOLOZI (nastavak) CTI CVS

Cattellovi kulturalno nepristrani testovi inteligencije Crichton ljestvica rječnika

D-2000 D-48 D-70 DAT za osnovnu školu DAT za profesionalno usmjeravanje i selekciju DAT-BOS DAT-BTS EPI EPQ EPQ Junior EPS FPI-R GIBSON IPUES MHV NEO PI-R NEO-FFI NNAT PIE PPI-R RTČ SAD SDD SKAD-62 SPM STAI STAIC STAXI-2 SUO Test d2 Test precrtavanja Test učenja i pamćenja likova TN TOS TSCC TSCYC TSI TSŠ USA-r WOC

Test D-2000 Test D-48 Test D-70 Diferencijalni testovi sposobnosti za učenike osnovnih škola Diferencijalni testovi sposobnosti za profesionalno usmjeravanje i selekciju Diferencijalni testovi sposobnosti za selekciju - Baterija općih sposobnosti Diferencijalni testovi sposobnosti za selekciju - Baterija tehničkih sposobnosti Eysenckov inventar ličnosti Eysenckov upitnik ličnosti Eysenckov upitnik ličnosti za djecu Eysenckove skale ličnosti Freiburški inventar ličnosti Gibsonov spiralni labirint Ilustrirani projektivni upitnik Ujak Hrčak Mill Hill ljestvica rječnika Revidirani NEO inventar ličnosti NEO petofaktorski inventar Naglierijev test neverbalne sposobnosti Indeks profila emocija Revidirani inventar psihopatske ličnosti Razvojni test Čuturić Skala autodestruktivnosti Skala depresivnosti za djecu i adolescente Skala strahova i anksioznosti za djecu i adolescente Standardne progresivne matrice Upitnik anksioznosti kao stanja i osobine ličnosti Upitnik anksioznosti kao stanja i osobine ličnosti za djecu Upitnik ljutnje kao stanja i osobine ličnosti Skala suočavanja sa stresom za djecu i adolescente Test opterećenja pažnje Test precrtavanja Test učenja i pamćenja likova Test nizova Testovi općih sposobnosti Ljestvica simptoma traume kod djece Ljestvica simptoma traume kod mlađe djece Inventar simptoma traume Test spremnosti za školu Upitnik sramežljivosti i asertivnosti Upitnik o načinima suočavanja sa stresom

SAMO PSIHOLOZI S DODATNOM EDUKACIJOM MMPI-2 MMPI-A MMPI-2-RF PAI PAI-A PTM RCFT WAIS-IV-HR WISC-IV-HR WMS-IV-HR

B

Minnesota multifazični inventar ličnosti Minnesota multifazični inventar ličnosti za adolescente Minnesota multifazični inventar ličnosti-2 – Restrukturirana forma Inventar za ispitivanje ličnosti Inventar za ispitivanje ličnosti – verzija za adolescente Projektivna tehnika Mozaik Reyev test složenog lika i pokus s prepoznavanjem Wechslerov test inteligencije za odrasle, četvrto izdanje Wechslerov test inteligencije za djecu, četvrto izdanje Wechslerov test pamćenja, četvrto izdanje

C


PSIHOLOGIJA - KNJIGE

Nezaobilazna knjiga za područje odgoja i obrazovanja prevedena na 22 jezika!

Anita Woolfolk

EDUKACIJSKA PSIHOLOGIJA Format: 21,5 x 28 cm. Uvez: tvrdi. Opseg: 640 str. u boji. Cijena: 598,50

kn

Na ovim stranicama pronaći ćete brojne primjere, dijelove lekcija, studije slučaja, pa čak i praktične savjete iskusnih nastavnika za odgovoran proces odgoja i obrazovanja.

Izabela Sorić

SAMOREGULACIJA UČENJA MOŽEMO LI NAUČITI UČITI Format: 16,7 x 24,5 cm. Uvez: tvrdi. Opseg: 665 str. Cijena: 378,00 kn

Scott O. Lilienfeld , Steven Jay Lynn, John Ruscio, Barry L. Beyerstein

50 VELIKIH MITOVA PSIHOLOGIJE ur. hrv. izd. Ljiljana Kaliterna Lipovčan Format: 17,5 × 24,5 cm. Uvez: tvrdi. Opseg: 352 str. Cijena: 336,00 kn

Knjiga 50 velikih mitova psihologije korisna je studentima i laicima u razlikovanju znanosti od pseudoznanosti. • •

• • • •

20

Koristi mitove kao sredstvo za razlikovanje istinitih i neistinitih tvrdnji o psihologiji. Istražuje čitateljima poznate teme koje su često pogrešno protumačene, kao što su ‘suprotnosti se privlače’, ‘ljudi koriste samo 10% mozga’ i ‘rukopis otkriva vašu ličnost’. Prikazuje ‘komplet za razbijanje mitova’ za procjenu tvrdnji iz laičke psihologije u svakodnevnom životu. Poučava ključne vještine kritičnog razmišljanja detaljnim raspravama o svakom mitu. Uključuje više od 200 dodatnih mitova o psihologiji koje čitatelj može istraživati. Pogovor prikazuje nevjerojatna psihološka otkrića koja se čine da su mitovi, ali su istinita.

Krunoslav Matešić

PSIHODIJAGNOSTIČKA SREDSTVA Format: 17,5 × 24,5 cm. Uvez: tvrdi. Opseg: 265 str. Cijena: 252,00 kn

Znanost i praksa!


RAZVOJNI TESTOVI

RTČ

Razvojni test Čuturić Nevenka Čuturić

SAŽETAK Što mjeri Dob Primjena Trajanje

psihomotorički razvoj od 1. mjeseca do 8. godine individualna oko 60 minuta

Ocjenjivanje

ručno (upute u Priručniku)

Norme

1192 zdrave donoščadi u dobi od 1 do 30 mjeseci

Kategorizacija

B

Razvojni test Čuturić (RTČ) je namijenjen za ispitivanje psihomotoričkog razvoja dojenčadi, male djece i predškolske djece. Njime se ispituje razvoj psihomotorike, okulomotorike, emocionalnosti, govora, slušno-motoričkih reakcija, komunikacije i društvenosti te verbalnog izražavanja znanja. Primjenjuje se kod zdrave djece i kod djece s poteškoćama. Test se sastoji od dva dijela: RTČ-M i RTČ-P. RTČ-M namijenjen je za ispitivanje djece od 1. mjeseca do 2. godine i sastoji se od 15 subtestova od po 10 zadataka. U subtestovima se u pojedinom zadatku ispituje ista funkcija kako bi se lakše otkrile smetnje ili usporenost u pojedinom razvojnom području. Ukupan postignuti rezultat djeteta izražava se kvocijentom psihomotoričkog razvoja ili pomoću zasebnih kvocijenata razvoja motorike, okulomotorike i komunikacije. RTČ-P je namijenjen za ispitivanje djece od 2. do 8. godine života i sastoji se od 7 subtestova sa po 6 zadataka. Između subtestova postoji kontinuitet u zadacima koji uključuju rukovanje pojedinim predmetima. Djetetov postignuti rezultat izražava se kvocijentom mentalnog razvoja. U primjeni testa koriste se različiti materijali, poput zvečke, zvonca, ogledala i slikovnice, a test se uvijek primjenjuje u prisutnosti roditelja ili odrasle osobe. Uz Priručnik za RTČ koriste se i norme prikazane u knjizi Psihomotorički razvoj djeteta u prve dvije godine života. JEDINICE ZA NARUDŽBU

Cijena bez PDV-a Cijena s PDV-om

RTČ Komplet 104-50 Test (Torba sa svim elementima), 50 kom. Listova za odgovore RTČ-M, 50 kom. Listova za odgovore RTČ-P, Priručnik i Čuturić: Psihičko-motorički razvoj djeteta - Monografija................................. 2.345,00................. 2.875,25

Edukacija!

RTČ Komponente 104-01 RTČ Test (Torba sa svim elementima)........................................................................................................ 1.815,00................. 2.268,75 104-02 RTČ-M List za odgovore 50 kom................................................................................................................. 150,00.................... 187,50 104-03 RTČ-P List za odgovore 50 kom................................................................................................................... 100,00.................... 125,00 104-90 RTČ Priručnik............................................................................................................................................... 200,00.................... 210,00 104-91 N. Čuturić: Psihičko-motorički razvoj djeteta u prve dvije godine života (s normama razvoja)..................................................................................................................................... 80,00...................... 84,00 RTČ Edukacija 10540 Razvojni test Čuturić - edukacija.................................................................................................................. 800,00................. 1.000,00

Temelj za pravilnu i učinkovitu praksu s djecom. Laura E. Berk

DJEČJA RAZVOJNA PSIHOLOGIJA Format: 21,5 x 28 cm. Uvez: tvrdi. Opseg: 802 str. u boji. Cijena: 598,50

kn

Cilj autorice knjige bio je napisati tekst koji je intelektualno stimulirajući, koji pokriva dubinu i širinu područja, oslikava kompleksnost dječje psihologije s jasnoćom i uzbuđenjem i koji je relevantan i koristan za izgradnju mostova između teorija i istraživanja svakodnevnog života djece.

22

Znanost i praksa!


RAZVOJNI TESTOVI

RPM

Procjena psihomotoričkog razvoja Nevenka Čuturić

RPM omogućuje procjenu psihičkog i motoričkog razvoja pomoću metode miljokaza (određenih ključnih ponašanja koja su značajna za pojedinu razvojnu dob djeteta) i metode pročešljavanja (“screening“). Test uključuje 7 jedinica miljokaza i 24 jedinice za procjenu razvoja djeteta metodom pročešljavanja. U primjeni testa koriste se različiti elementi poput zvečke, lančića, lončića, lopte i slikovnice i uvijek se primjenjuje uz prisutnost roditelja ili odgajatelja. Uz Priručnik za RTČ koriste se i norme prikazane u knjizi Psihomotorički razvoj djeteta u prve dvije godine života. JEDINICE ZA NARUDŽBU

SAŽETAK Što mjeri Dob

od 3. do 24. mjeseca

Primjena

individualna

Trajanje

10-15 minuta

Ocjenjivanje

ručno (upute u Priručniku)

Norme

1192 zdrave donoščadi u dobi od 1 do 30 mjeseci

Cijena bez PDV-a Cijena s PDV-om

RPM Komplet 103-50 Test (Torba sa svim elementima), 50 kom. Listova za odgovore, Priručnik i Čuturić: Psihičko-motorički razvoj djeteta - Monografija........................................................................................ 1.285,00................. 1.590,25

psihomotorički razvoj zdrave djece

Kategorizacija

A

RPM Komponente 103-01 RPM Test (Torba sa svim elementima)......................................................................................................... 935,00................. 1.168,75 103-02 RPM List za odgovore 50 kom..................................................................................................................... 150,00.................... 187,50 103-90 RPM Priručnik............................................................................................................................................. 120,00.................... 150,00 104-91 N. Čuturić: Psihičko-motorički razvoj djeteta u prve dvije godine života (s normama razvoja)........................ 80,00...................... 84,00

TSŠ

Test spremnosti za školu

Vesna Vlahović-Štetić, Vlasta Vizek-Vidović, Lidija Arambašić i Živana Miharija TSŠ ispituje sposobnosti i znanja koja su temelj za uspješno učenje na početku školovanja. Sastoji se od 5 subtestova u boji: 1. Perceptivni test (TSŠ-P) Sadrži 15 zadataka za ispitivanje sposobnosti vidne diskriminacije i rješava se 7 minuta. 2. Test spajanja točaka (TSŠ-T) Sadrži 10 zadataka za ispitivanje grafomotoričke sposobnosti precrtavanja likova i rješava se 8 minuta. 3. Test poznavanja činjenica (TSŠ-Č) Sadrži 14 zadataka za ispitivanje poznavanja tzv. svakodnevnih činjenica i pojmova, a rješava se 10 minuta. 4. Test precrtavanja (TSŠ-C ) Sadrži 9 zadataka za ispitivanje sposobnosti okulomotoričke koordinacije i fine motorike, a rješava se 9 minuta.

SAŽETAK Što mjeri Dob Primjena Trajanje Ocjenjivanje

Norme Kategorizacija

spremnost za upis u 1. razred osnovne škole predškolska djeca individualna ili grupna oko 45 minuta ručno (ključ za bodovanje i upute u Priručniku) 652 učenika prvog razreda osnovne škole

B

5. Numerički test (TSŠ-N) Sadrži 10 zadataka prebrojavanja i problemskih zadataka različite složenosti, a rješava se 10 minuta. Norme uključene u Priručnik dobivene su na 652 učenika prvog razreda osnovne škole iz različitih dijelova Hrvatske i izražene su u centilima. JEDINICE ZA NARUDŽBU

Cijena bez PDV-a Cijena s PDV-om

TSŠ Komplet 503-50 10 kom. svih 5 subtestova i Priručnik ......................................................................................................... 252,00.................... 315,00 TSŠ Komponente 503-01 TSŠ (svih 5 subtestova) 10 kom................................................................................................................... 132,00.................... 165,00 503-90 TSŠ Priručnik............................................................................................................................................... 120,00.................... 150,00

nslap@nakladaslap.com

+385 (0)1 6281 774

www.nakladaslap.com

23


TESTOVI SPOSOBNOSTI

NNAT

Naglierijev test neverbalne sposobnosti J. A. Naglieri ur. hrv. izd. Krunoslav Matešić, ml. SAŽETAK Što mjeri Dob Primjena Trajanje Ocjenjivanje Norme

Kategorizacija

G

opću sposobnost od 5 do 17 godina individualna ili grupna 30 minuta ručno (ključ za bodovanje ili šablona) 3572 djece koja pohađaju vrtić, osnovnu ili srednju školu

B

Karakteristike NNAT-a: • mjera opće sposobnosti djeteta • brza i jednostavna primjena • 38 zadataka u boji • jednostavno ocjenjivanje i interpretiranje rezultata • kulturalno nepristran • prigodan za učenike koji imaju različitu kulturološku i jezičnu pozadinu • prigodan za učenike s oštećenjima sluha, govora ili motorike • prebacivanjem rezultata na NAI indeks omogućeno praćenje djeteta od vrtića do kraja srednje škole • provedena hrvatska standardizacija na 3572-oje djece koja pohađaju vrtić, osnovnu ili srednju školu NNAT se može koristiti za identifikaciju učenika čije slabo neverbalno rasuđivanje može upućivati na potencijalne probleme u školi, te za otkrivanje talentiranih i nadarenih učenika s visoko razvijenim sposobnostima rasuđivanja i rješavanja problema.

F

NNAT daje pouzdanu i valjanu procjenu učenikove sposobnosti, a može se grupno primijeniti na širok raspon različitih učenika. Kako bi ova mjera sposobnosti bila prikladna za učenike različitog porijekla, sadržaj testa je potpuno neverbalan, a upute su vrlo kratke. Sve informacije koje su pojedincu potrebne da bi mogao riješiti svaki od zadataka sadržane su u samom zadatku. Faktografsko znanje, rječnik, poznavanje matematike i vještina čitanja nisu preduvjeti za rješavanje NNAT zadataka.

D

Organizacija testa u 7 razina, u kojima su zadaci za svaku razinu pomno birani s obzirom na dob na kojoj se primjenjuju:

E

C B

A

Naglierijev test neverbalne sposobnosti (NNAT) je neverbalna mjera sposobnosti za školovanje, neovisna o kulturi. Temelji se na likovnim matricama koje su razvijene s ciljem ispitivanja sposobnosti bez zahtijevanja znanja čitanja, pisanja ili govora.

Razina A B C D E F G

Razred (i) Vrtić 1. razred osnovne škole 2. razred osnovne škole 3. i 4. razred osnovne škole 5. i 6. razred osnovne škole 7. i 8. razred osnovne, te 1. razred srednje škole 2., 3. i 4. razred srednje škole

Posebne razine testa za svaki razred, od vrtića do 2. razreda osnovne škole odražavaju strmi porast u sposobnostima do kojeg dolazi u tim prvim godinama školovanja. Iako je moguće dobiti informacije o uspješnosti učenika u različitim dijelovima testa, kombinacija rezultata u svim zadacima izražena Indeksom neverbalne sposobnosti (NAI) najpouzdaniji je prediktor školskog uspjeha nekog učenika i najbolji indikator njegove opće sposobnosti. Iako NNAT mjeri opću sposobnost, a ne specifične sposobnosti, četiri klastera, koje čine različite vrste zadataka, mjere tu opću sposobnost na donekle različit način. Zadaci dopunjavanja matrice (DM zadaci) zahtijevaju od djeteta da razmotri crtež unutar većeg pravokutnika kojem nedostaje jedan dio, te da odredi koji odgovor čini taj crtež cjelovitim. Zadaci te vrste zahtijevaju od djeteta da proširi crtež prikazan u većem pravokutniku i to određivanjem opće orijentacije (npr. gdje bi neka dijagonala trebala presjeći dio koji nedostaje) ili prostorne orijentacije crta unutar dijela koji nedostaje. Ovi se zadaci češće nalaze na razinama namijenjenima djeci u osnovnoj školi, jer su među najlakšim zadacima matrica. Zadaci rasuđivanja po analogiji (RA zadaci) zahtijevaju od učenika prepoznavanje logičnog odnosa između nekoliko geometrijskih oblika. Kako bi mogao odabrati točan odgovor, učenik mora shvatiti kako se neki objekt mijenja kad se pojavljuje u kvadratima uzduž redova i u stupcima nacrta. Ti zadaci zahtijevaju od učenika i brižljivo usmjeravanje pažnje na detalje matrice (npr. uočavanje da bijeli kvadrat postaje u sljedećem koraku osjenčan), te simultani rad s većim brojem dimenzija (npr. oblik i sjenčanje).

26

Znanost i praksa!


TESTOVI SPOSOBNOSTI Zadaci serijalnog rasuđivanja (SR zadaci) uključuju niz oblika koji se unutar zadatka mijenjaju vodoravno uzduž redova i okomito uzduž stupaca. Istodobno s pojavljivanjem svakog od oblika u kvadratićima matrice prema dolje, taj se lik pojavljuje i pomaknut za jedan položaj udesno, stvarajući tako niz crteža koji se u matrici mijenjaju. Ti zadaci traže od djeteta da prepozna sekvencu oblika (npr. krug-kvadrat-trokut), te način na koji se ta sekvenca mijenja u nižim redovima. Zadaci prostorne vizualizacije (PV zadaci) traže od učenika da prepozna kako bi izgledala kombinacija dva ili više crteža. Tako, na primjer, jedan od zadataka može tražiti od djeteta da odluči kako bi izgledao crtež sastavljen od kruga i trokuta. Ta se logika tada proširuje na cijelu matricu. Sama matrica informira učenika o različitim kombinacijama tih krugova u okomitoj i vodoravnoj dimenziji. Dijete treba otkriti da se točan odgovor može dobiti kombiniranjem kućica iznad ili lijevo od prazne kućice. PV zadaci su tipično među najsloženijima, naročito kada uključuju rotacije ili oblike koji se presijecaju na načine koji se teško prepoznaju.

D C

Za rješavanje NNAT-a daje se 30 minuta vremena, što znači da je cjelokupno testiranje, uključujući upute, upisivanje podataka djeteta i primjere za uvježbavanje, moguće provesti u jednom školskom satu. Ocjenjivanje NNAT-a je brzo i jednostavno, a ukupan rezultat učenika izražava se u obliku Indeksa neverbalne sposobnosti (NAI), koji se može transformirati na centilnu ili stanine vrijednost.

B A

Hrvatska standardizacija provedena je na 3572-oje djece koja pohađaju vrtić, osnovnu ili srednju školu.

JEDINICE ZA NARUDŽBU

Cijena bez PDV-a Cijena s PDV-om

NNAT Komplet 032-50 25 kom. Knjižica-A, 25 kom. Knjižica-B, 25 kom. Knjižica-C, 25 kom. Knjižica-D, 25 kom. Knjižica-E, 25 kom. Knjižica-F, 25 kom. Knjižica-G, 25 kom. Listova za odgovore, Ključ stranica do stranice A, Ključ stranica do stranice B, Ključ stranica do stranice C, Ključ stranica do stranice D, Šablona D, Šablona E, Šablona F, Šablona G, Uputa za primjenu i Priručnik ............................................................... 5.875,00................. 7.253,75 NNAT Komplet A/B ili C 032-51 25 kom. Knjižica [A/B ili C], Ključ stranica do stranice [A/ B ili C], Uputa za primjenu i Priručnik............................................................................................................................. 1.200,00................. 1.410,00 NNAT Komplet D *(ispunjavanje u knjižice) 032-52 25 kom. Knjižica D, Ključ stranica do stranice D, Uputa za primjenu i Priručnik......................................... 1.325,00................. 1.566,25 NNAT Komplet D/E/F ili G 032-53 25 kom. Knjižica [D/E/F ili G], 25 kom. Listova za odgovore, Šablona [D/E/F ili G], Uputa za primjenu i Priručnik................................................................................................................... 1.450,00................. 1.722,50 NNAT Komponente 032-01 NNAT Knjižica-A sa zadacima 25 kom......................................................................................................... 500,00.................... 625,00 032-02 NNAT Knjižica-B sa zadacima 25 kom......................................................................................................... 500,00.................... 625,00 032-03 NNAT Knjižica-C sa zadacima 25 kom......................................................................................................... 500,00.................... 625,00 032-04 NNAT Knjižica-D sa zadacima 25 kom......................................................................................................... 625,00.................... 781,25 032-05 NNAT Knjižica-E sa zadacima 25 kom.......................................................................................................... 625,00.................... 781,25 032-06 NNAT Knjižica-F sa zadacima 25 kom.......................................................................................................... 625,00.................... 781,25 032-07 NNAT Knjižica-G sa zadacima 25 kom......................................................................................................... 625,00.................... 781,25 032-08 NNAT List za odgovore 25 kom................................................................................................................... 125,00.................... 156,25 032-20 NNAT Ključ stranica do stranice A .............................................................................................................. 150,00.................... 187,50 032-21 NNAT Ključ stranica do stranice B ............................................................................................................... 150,00.................... 187,50 032-22 NNAT Ključ stranica do stranice C ............................................................................................................... 150,00.................... 187,50 032-23 NNAT Ključ stranica do stranice D .............................................................................................................. 150,00.................... 187,50 032-24 NNAT Šablona D ........................................................................................................................................ 150,00.................... 187,50 032-25 NNAT Šablona E ......................................................................................................................................... 150,00.................... 187,50 032-26 NNAT Šablona F ......................................................................................................................................... 150,00.................... 187,50 032-27 NNAT Šablona G ........................................................................................................................................ 150,00.................... 187,50 032-30 NNAT Uputa za primjenu ........................................................................................................................... 100,00.................... 125,00 032-90 NNAT Priručnik............................................................................................................................................ 450,00.................... 472,50

nslap@nakladaslap.com

+385 (0)1 6281 774

www.nakladaslap.com

Napomena Za korištenje NNAT-a nije potrebno naručivati cijeli komplet, mogu se kupiti samo pojedine razine. Knjižice za razine A, B, C i D su potrošne, tj. djeca svoje odgovore označavaju izravno u njih. Za razine D, E, F i G učenici odgovore označavaju na Listu za odgovore, pa se Knjižice mogu ponovno koristiti. Kod razine D moguće je odabrati hoće li se od učenika tražiti da odgovore označava izravno u Knjižici ili na Listu za odgovore.

27


TESTOVI SPOSOBNOSTI

CTI

Cattellovi kulturalno nepristrani testovi inteligencije R. B. Cattell i A. K. S. Cattell

Cattellovi testovi inteligencije (CTI) su neverbalni testovi koji mjere opći g-faktor mentalne sposobnosti, pri čemu isključuju, koliko je god moguće, utjecaj verbalnih sposobnosti, kulture iz koje pojedinac potječe i stupnja obrazovanja. Glavne primarne sposobnosti zastupljene u Cattellovim testovima jesu sposobnost rasuđivanja i prostorni faktor. Sastoje se od 3 ljestvice: Ljestvica 1 namijenjena je djeci od 4 do 8 godina, te starijim i mentalno hendikepiranim osobama. Sastoji se od 8 subtestova: 1. Supstitucija (12 čestica, vrijeme rješavanja je oko 3 minute) 2. Klasifikacija (12 čestica, 2 minute) 3. Labirint (12 čestica, 2,5 minute) 4. Odabiranje imenovanih predmeta (12 čestica, 2,5 minute) 5. Izvršavanje naredbi (12 čestica, 4 minute) 6. Pogrešne slike (12 čestica, 2,5 minute) 7. Pitalice (12 čestica, 3,5 minute) 8. Sličnosti (12 čestica, 2 minute) Za testiranje Ljestvicom 1 (CTI1) potrebni su i različiti predmeti, primjerice kutija šibica, novčići, ključevi i slično. Ljestvica 1 nije u cijelosti za grupnu primjenu pa se primjenjuje i individualno i grupno. Ljestvica 2 namijenjena je za djecu od 8 godina nadalje, ali i za stariju djecu te većinu odraslih. Postoji oblik A i oblik B ljestvice 2, ali oni su razdvojeni prvenstveno radi jednostavnije primjene, te zapravo čine jedan jedinstveni test ne zasebno primjenjive paralelne forme. Svaki oblik sadrži 46 čestica (ukupno 92) raspoređenih u 4 vremenski ograničena subtesta: Test 1. Nizovi (3 minute) Test 2. Klasifikacije (4 minute) Test 3. Matrice (3 minute) Test 4. Uvjeti ili Topologija (2,5 minute)

SAŽETAK Što mjeri Dob

inteligenciju Ljestvica 1: 4 do 8 godina Ljestvica 2: od 8 godina nadalje Ljestvica 3: od 13 godina nadalje

Primjena

individualna ili grupna

Trajanje

Ljestvica 1: 22 minute, s uputama i primjerima 40-60 minuta Ljestvice 2 i 3: 25 minuta za oblik A i B (12,5 minuta po obliku)

Ocjenjivanje

ručno (za ljestvicu 1 ključ za odgovore, za ljestvice 2 i 3 samokopirni list za odgovore)

Norme

726 sudionika u situaciji selekcije (ljestvica 3); za ljestvice 1 i 2 prema izvorniku

Kategorizacija

B

Ljestvica 3 se najčešće koristi sa starijom djecom, studentima i osobama za koje pretpostavljamo da posjeduju višu razinu sposobnosti. Ljestvica 3 također sadrži 2 oblika (A i B) koji čine jedinstven test, a svaki od njih sadrži 50 čestica (ukupno 100) raspoređenih u ista 4 subtesta. Osnovna razlika između Ljestvice 2 i Ljestvice 3 je stupanj težine zadataka. Hrvatska standardizacija CTI Ljestvice 3 provedena je na 726 ispitanika u dobi od 19 do 58 godina koji su ljestvicu ispunjavali u sklopu psihološke procjene za posao. Prikupljeni podaci prikazani su u zasebnom Dodatku, koji se dobiva uz Priručnik za Ljestvicu 2 i Ljestvicu 3.

JEDINICE ZA NARUDŽBU

Cijena bez PDV-a Cijena s PDV-om

CTI Komplet 024-50 10 kom. Ljestvice 1, 10 kom. Ljestvice 2 Oblik A, 10 kom. Ljestvice 2 Oblik B, 10 kom. Ljestvice 3 Oblik A, 10 kom. Ljestvice 3 Oblik B, 100 kom. Listova za odgovore Ljestvice 2, 100 kom. Listova za odgovore Ljestvice 3, Test kartice za CTI1, Ključ za odgovore u Ljestvici 1, Priručnik za Ljestvicu 1 i Priručnik za Ljestvicu 2 i Ljestvicu 3.......................................................................................................... 2.930,00................. 3.662,50 CTI Komplet Ljestvica 1 024-51 10 kom. Ljestvice 1, Test kartice za CTI1, Ključ za odgovore u Ljestvici 1 i Priručnik za Ljestvicu 1................ 930,00................. 1.162,50 CTI Komplet Ljestvica 2 024-52 10 kom. Ljestvice 2 Oblik A, 10 kom. Ljestvice 2 Oblik B, 100 kom Listova za odgovore Ljestvice 2 i Priručnik za Ljestvicu 2 i Ljestvicu 3........................................................................................................ 1.100,00................. 1.375,00 CTI Komplet Ljestvica 3 024-53 Ljestvice 3 Oblik A, 10 kom. Ljestvice 3 Oblik B, 100 kom. Listova za odgovore Ljestvice 3 i Priručnik za Ljestvicu 2 i Ljestvicu 3........................................................................................................................ 1.100,00................. 1.375,00 CTI Komponente 024-01 Ljestvica 1 10 kom...................................................................................................................................... 300,00.................... 375,00 024-02 Ljestvica 2, Oblik A 10 kom......................................................................................................................... 200,00.................... 250,00 024-03 Ljestvica 2, Oblik B 10 kom......................................................................................................................... 200,00.................... 250,00 024-04 Ljestvica 3, Oblik A 10 kom......................................................................................................................... 200,00.................... 250,00 024-05 Ljestvica 3, Oblik B 10 kom......................................................................................................................... 200,00.................... 250,00 024-11 Ljestvica 2 - List za odgovore 100 kom....................................................................................................... 500,00.................... 625,00 024-13 Ljestvica 3 - List za odgovore 100 kom....................................................................................................... 500,00.................... 625,00 024-15 CTI 1, Test kartice........................................................................................................................................ 380,00.................... 475,00 024-20 Ključ za odgovore u Ljestvici 1.................................................................................................................... 100,00.................... 125,00 024-90 Priručnik za Ljestvicu 1................................................................................................................................ 150,00.................... 187,50 024-91 Priručnik za Ljestvicu 2 i Ljestvicu 3............................................................................................................. 200,00.................... 250,00

Edukacija!

uskoro!

CFT 20-R – Test opće inteligencije, Ljestvica 2 (Revidirani oblik) Autor: Rudolf H. Weiß; suradnik Bernhard Weiß

CFT 20-R je revidirani oblik Ljestvice 2 prema Cattelovim testovima neverbalne inteligencije koja mjeri opći g-faktor.

CTI Edukacije 10690 Primjena 16 PF-a i CTI-a u postupku selekcije i upravljanja karijerom – početna edukacija....................... 1.000,00................. 1.250,00 10691 Primjena 16 PF-a i CTI-a u postupku selekcije i upravljanja karijerom – napredna edukacija........................ 400,00.................... 500,00

28

Znanost i praksa!


TESTOVI SPOSOBNOSTI

WISC-IV-HR

Wechslerov test inteligencije za djecu – četvrto izdanje D. Wechsler ur. hrv. izd. Krunoslav Matešić SAŽETAK Što mjeri

Dob

Primjena Trajanje

opću inteligenciju i specifične kognitivne sposobnosti od 6 godina i 0 mjeseci do 16 godina i 11 mjeseci individualna 65 - 80 minuta za 10 temeljnih subtestova 110 - 140 minuta za svih 15 subtestova

Ocjenjivanje

CD za ocjenjivanje, ručno (šablone, upute u Priručniku)

Norme

1200 djece u dobi od 6 godina i 0 mjeseci do 16 godina i 11 mjeseci

Kategorizacija

C

Obavezna trodnevna edukacija za primjenu instrumenta u cijenu koje je uključena i knjiga Osnove procjenjivanja WISCom-IV!

WISC-IV je nezamjenjiv instrument u dijagnostici djece i adolescenata. Njime je moguće identificirati djecu s umjerenim ili težim poteškoćama u učenju, hiperaktivnu djecu, djecu s problemima u produkciji i razumijevanju govora, te nadarenu djecu. WISC-IV sadrži 10 temeljnih i 5 dopunskih subtestova, a rezultati na subtestovima mogu se kombinirati u četiri zasebna indeksa i u vrijednost ukupnog IQ-a. Karakteristika WISC-a-IV: • zanimljivi zadaci, pa primjena nije zamorna • mogućnost detaljnog određivanja različitih kognitivnih sposobnosti • mogućnost određivanja slabih i jakih strana djeteta • mogućnost korištenja zamjenskih subtestova • detaljne upute za standardiziranu i olakšanu primjenu • provedena hrvatska standardizacija na 1200 djece

JEDINICE ZA NARUDŽBU

Cijena bez PDV-a Cijena s PDV-om

WISC-IV Komplet – kovčeg 521-01 Svezak s podražajima, 25 kom. Obrazaca za odgovore, 25 kom. Knjižica za odgovore 1, 25 kom. Knjižica za odgovore 2, Ključ za bodovanje Šifriranja, Ključ za bodovanje Prepoznavanja simbola, Ključ za bodovanje Križanja, kocke za slaganje - 9 crveno-bijelih kocaka, olovka broj 2 bez gumice za brisanje, crvena olovka bez gumice za brisanje, Priručnik i program s 5 besplatnih kredita za ocjenjivanje........................................................................ 6.800,00................. 8.500,00 WISC-IV Komponente 521-03 WISC-IV Obrazac za odgovore 25 kom........................................................................................................ 550,00.................... 687,50 521-04 WISC-IV Knjižica za odgovore 1 25 kom...................................................................................................... 300,00.................... 375,00 521-05 WISC-IV Knjižica za odgovore 2 25 kom...................................................................................................... 375,00.................... 468,75 621-90 WISC-IV Priručnik za primjenu i bodovanje.................................................................................................. 900,00.................... 945,00 WISC-IV Dodatno 521-60 WISC-IV CD - Program za ocjenjivanje 25 kredita........................................................................................ 375,00.................... 468,75 521-61 WISC-IV CD - Program za ocjenjivanje neograničen broj primjena........................................................... 1.000,00................. 1.250,00 D.P. Flanagan, A.S. Kaufman: Osnove procjenjivanja WISC-om-IV + CD................................................................... 350,00.................... 367,50 WISC-IV Edukacije 10800 WISC-IV - Trodnevna edukacija ............................................................................................................... 2.300,00................. 2.815,00 *U cijenu je uključena knjiga D. P. Flanagana i A. S. Kaufmana WISC-IV Osnove procjenjivanja. 10801 WISC-IV edukacija - 4. dan......................................................................................................................... 200,00................... 250,00

Edukacija!

Program za ocjenjivanje

U cijenu WISC-IV-HR edukacije uključena je knjiga D. P. Flanagana i A. S. Kaufmana

WISC-IV Osnove procjenjivanja Uz knjigu se nalazi CD-ROM • Cjelovit pregled primjene, bodovanja, interpretacije i pisanja mišljenja • Stručni savjeti za izbjegavanje uobičajenih pogrešaka • Praktični format za brzo snalaženje

nslap@nakladaslap.com

+385 (0)1 6281 774

www.nakladaslap.com

29


TESTOVI SPOSOBNOSTI

WAIS-IV-HR

Wechslerov test inteligencije za odrasle, četvrto izdanje Autor: D. Wechsler

SAŽETAK Što mjeri

opću inteligenciju i specifične kognitivne sposobnosti

Dob

od 16 godina nadalje

Primjena Trajanje Ocjenjivanje Norme Kategorizacija

individualna oko 180 minuta CD za ocjenjivanje ili ručno 700 osoba u dobi od 16 do 74 godine

C

Wechslerov test inteligencije za odrasle (WAIS-IV) jedan je od najpoznatijih i najčešće korištenih testova inteligencije u svijetu koji daje informacije o općoj intelektualnoj sposobnosti adolescenata i odraslih, te o njihovim specifičnim kognitivnim sposobnostima. Nezamjenjivo je sredstvo u dijagnostici, te u identifikaciji pojedinaca s umjerenim i težim kognitivnim teškoćama. Sastoji se od 15 subtestova, od kojih je iz prethodnog izdanja zadržano dvanaest, a dodana su tri nova – Sastavljanje likova, Težina likova i Križanje. Subtestovi su: Slaganje kocaka (SK) Promatrajući već složen model i crtež nacrta ili samo crtež, ispitanik pomoću crveno-bijelih kocaka, unutar ograničenog vremena, slaže traženi nacrt. Sličnosti (SL) Ispitaniku se kažu dvije riječi koje se odnose na uobičajene stvari ili pojmove, a on treba objasniti po čemu su one slične. Raspon pamćenja brojeva (RPB) Kod pamćenja brojeva ispitanik ponavlja niz brojeva istim redoslijedom kojim ih je ispitivač pročitao, obrnutim redoslijedom te redoslijedom po veličini. Neverbalno rasuđivanje (NR) Ispitanik gleda nepotpunu matricu ili niz i odabire odgovor koji upotpunjuje matricu ili niz. Rječnik (RJ) U slikovnim zadacima ispitanik imenuje predmet koji mu se pokazuje vizualno. U verbalnim zadacima ispitanik definira riječi koje mu ispitivač čita i vizualno pokazuje.

Računanje (RA) Ispitanik unutar određenog vremena napamet rješava niz aritmetičkih problema. Prepoznavanje simbola (PS) Ispitanik u ograničenom vremenu pretražuje skupinu za prepoznavanje simbola i pokazuje odgovara li im jedan od znakova u ciljnoj skupini. Sastavljanje likova (SAL) Ispitanik u ograničenom vremenu gleda dovršenu slagalicu i odabire tri odgovora koji, kad se spoje, prikazuju istu slagalicu. Obaviještenost (OB) Ispitanik odgovara na pitanja koja se odnose na širok raspon općeg znanja. Šifriranje (ŠIF) Upotrebljavajući ključ, ispitanik unutar zadanog vremena precrtava simbole koji su upareni s brojevima. Pamćenje nizova slova i brojeva (PNSB) Ispitaniku se čita niz brojeva i slova, a on treba po sjećanju reći brojeve u rastućem nizu, a slova po abecedi.

Edukacija!

30

Znanost i praksa!


TESTOVI SPOSOBNOSTI Težina likova (TL) Ispitanik unutar ograničenog vremena promatra vagu na kojoj nedostaje uteg (utezi) i odabire odgovor koji će dovesti do ravnoteže na vagi. Shvaćanje (SH) Ispitanik odgovara na pitanja na temelju svog razumijevanja općih pojmova/pravila i socijalnih situacija.

Križanje (KR) Ispitanik gleda strukturirano složene oblike i unutar određenog vremena označava ciljne oblike. Dopunjavanje slika (DS) Ispitanik gleda sliku kojoj nedostaje važan dio i potom unutar određenog vremena prepoznaje dio koji nedostaje.

WAIS-IV sadrži četiri indeksa kognitivnih sposobnosti: Indeks verbalnog shvaćanja, Indeks perceptivnog rasuđivanja, Indeks radnog pamćenja i Indeks brzine obrade informacija. Sve ljestvice dio su izračuna ukupnog rezultata koji se upotrebljava za određivanje ukupnog IQ-a. U odnosu na prethodno izdanje (WAIS-III) promijenjeni su nazivi kompozitnih rezultata kako bi točnije prikazivali konfiguraciju u njih uključenih subtestova te kognitivnih sposobnosti koje se svakim od njih procjenjuju. Nazivi verbalni IQ (VIQ) i neverbalni IQ (NVIQ) zamijenjeni su nazivima Indeks verbalnog shvaćanja (IVS) i Indeks perceptivnog rasuđivanja (IPR). Četvrto izdanje testa pruža i poboljšanje psihometrijskih karakteristika, kliničke primjenjivosti i praktičnosti primjene testa. Hrvatska standardizacija provedena je na stratificiranom uzorku od 700 osoba u dobi od 16 do 74 godine. JEDINICE ZA NARUDŽBU

Cijena bez PDV-a Cijena s PDV-om

WAIS-IV-HR Komplet 520-50 Torba (Svezak s podražajima 1, Svezak s podražajima 2, 25 kom. WAIS-IV-HR Obrazaca za odgovore, 25 kom. WAIS-IV-HR Knjižica za odgovore 1, 25 kom. WAIS-IV-HR Knjižica za odgovore 2, Ključ za bodovanje Šifriranja, Ključ za bodovanje Prepoznavanja simbola, Ključ za bodovanje Križanja, kocke za slaganje - 9 crveno-bijelih kocaka i WAIS-IV-HR Priručnik)...................................................................................... 8.300,00............... 10.135,00 WAIS-IV-HR Komponente 520-02 WAIS-IV-HR Obrazac za odgovore 25 kom................................................................................................... 600,00.................... 750,00 520-03 WAIS-IV-HR Knjižica za odgovore 1 25 kom................................................................................................ 300,00.................... 375,00 520-04 WAIS-IV-HR Knjižica za odgovore 2 25 kom................................................................................................ 300,00.................... 375,00 520-90 WAIS-IV-HR Priručnik ............................................................................................................................... 1.200,00................. 1.260,00 WAIS-IV-HR Dodatno Lichtenberger, E.O., Kaufman, A.S.: WAIS-IV Osnove procjenjivanja 520-60 WAIS-IV-HR CD - Program za ocjenjivanje 25 kredita .................................................................................. 375,00.................... 367,50 520-61 WAIS-IV-HR CD - Program za ocjenjivanje neograničen ........................................................................... 1.000,00................. 1.250,00 WAIS-IV-HR Edukacija 10730 Wechslerov test inteligencije za odrasle – četvrto izdanje – WAIS-IV-HR - edukacija *U cijenu je uključena knjiga E.O. Lichtenberger i A. S. Kaufmana WAIS-IV Osnove procjenjivanja.

U cijenu WAIS-IV-HR edukacije uključena je knjiga

Elizabeth O. Lichtenberger i Alan S. Kaufman

WAIS-IV

Osnove procjenjivanja Uz knjigu se nalazi CD-ROM • u potpunosti obrađena primjena, ocjenjivanje, interpretacija i izvještavanje • stručni savjeti za izbjegavanje zamki • optimalno formatiran radi brze provjere nslap@nakladaslap.com

+385 (0)1 6281 774

www.nakladaslap.com

31


TESTOVI SPOSOBNOSTI

WMS-IV-HR

Wechslerov test pamćenja za odrasle, četvrto izdanje Autor: D. Wechsler

SAŽETAK Što mjeri

različite sposobnosti pamćenja i radnog pamćenja

Dob

od 16 godina nadalje

Primjena Trajanje Ocjenjivanje Norme Kategorizacija

individualna oko 120 minuta CD za ocjenjivanje ili ručno 300 osoba

C

Wechslerov test pamćenja za odrasle (WMS-IV) je baterija namijenjena za individualnu procjenu različitih sposobnosti pamćenja i radnog pamćenja adolescenata i odraslih osoba. Uz procjenu funkcija pamćenja, test sadrži i kratku procjenu kognitivnog statusa. Postoje dvije baterije testa: Baterija za odrasle osobe namijenjena pojedincima u dobi od 16 do 69 godina, te kraća Baterija za starije odrasle osobe, za dob od 65 do 90 godina. WMS-IV daje detaljne informacije o funkcioniranju pamćenja posebno važne u kliničkoj procjeni, a primjenjuje se kod pojedinaca kod kojih postoji sumnja na deficite pamćenja ili dijagnozu iz spektra razvojnih, neuroloških ili psihijatrijskih poremećaja. Njegova primjena korisna je u brojnim okruženjima – psihijatrijskom, medicinskom, obrazovnom, forenzičkom, u savjetovanju ili bilo kojem kliničkom okruženju. Sastoji se od 7 subtestova, od koji su 3 zadržana iz prethodne verzije testa, te su dodana 4 nova. Četiri od sedam subtestova podijeljena su u dva različita uvjeta primjene: neposredno (I) i odgođeno (II), pri čemu je vremenski razmak prilikom primjene između 20 i 30 minuta. Subtestovi: Kratka provjera kognitivnog statusa Ovim se subtestom procjenjuje niz kognitivnih funkcija jednostavnim zadacima iz raznih područja, uključujući orijentaciju u vremenu, mentalnu kontrolu, crtanje sata, nenamjerno dosjećanje, automatičnost i inhibicijsku kontrolu te verbalnu produkciju. Logičko pamćenje LP I – ovim se subtestom procjenjuje narativno pamćenje u uvjetima slobodnog dosjećanja. Ispitaniku se usmeno prezentiraju dvije kratke priče te se od njega traži da po

sjećanju prepriča svaku priču neposredno nakon što ju je čuo. LP II - u uvjetu s odgodom procjenjuje se dugoročno narativno pamćenje pomoću zadataka slobodnog dosjećanja i prepoznavanja. Parovi verbalnih asocijacija PVA I – ovim se subtestom procjenjuje verbalno pamćenje za povezane parove riječi. Nakon što se ispitaniku pročita lista parova riječi, kaže mu se prva riječ u paru, a on treba odgovoriti drugom riječju iz para.

Edukacija!

32

Znanost i praksa!


TESTOVI SPOSOBNOSTI Lista se ponavlja četiri puta, ali drugačijim redoslijedom. PVA II - u uvjetu s odgodom procjenjuje se dugoročno dosjećanje verbalnih uparenih informacija zadacima dosjećanja uz znak, prepoznavanja te zadatkom slobodnog dosjećanja. Obrasci OB I – ovim se subtestom procjenjuje prostorno pamćenje za nepoznati vidni materijal. Ispitaniku se na 10 sekundi pokaže stranica na kojoj je nacrtana mreža s 4-8 obrazaca, te se potom ukloni. Ispitanik zatim bira obrasce iz špila karata i smješta karte u mrežu na ista mjesta na kojima su se obrasci nalazili na slici. OB II - u uvjetu s odgodom procjenjuje se dugoročno prostorno i vidno pamćenje, zadacima slobodnog dosjećanja i prepoznavanja. Ispitanik treba pomoću mreže i karata ponovo složiti slike pokazane u neposrednom uvjetu. Vidna reprodukcija VR I – ovim se subtestom procjenjuje pamćenje za neverbalne vidne podražaje. Ispi-

taniku se pokaže pet slika, jedna po jedna, svaka u trajanju od 10 sekundi. Nakon prikazivanja svake pojedine slike, od ispitanika se traži da je nacrta po sjećanju. VR II - u uvjetu s odgodom procjenjuje se dugoročno vidno-prostorno pamćenje zadacima slobodnog dosjećanja i prepoznavanja, te prema potrebi zadatkom precrtavanja. Prostorno zbrajanje Ovim se subtestom procjenjuje vidno-prostorno radno pamćenje korištenjem zadatka vidnog zbrajanja. Ispitaniku se, jedna za drugom, pokažu dvije mreže s plavim i crvenim krugovima. Od njega se zatim zatraži da zbraja ili oduzima položaj krugova na osnovi niza pravila. Raspon pamćenja simbola Ovim se subtestom procjenjuje vidno radno pamćenje korištenjem novih vidnih podražaja. Ispitaniku se nakratko pokaže niz apstraktnih simbola nacrtanih na jednoj stranici, a zatim se od njega traži da među simbolima na drugoj stranici pokaže one s prethodne stranice, istim redoslijedom kojim su bili prikazani.

Od sedam subtestova šest se smatra primarnim subtestovima koji se koriste za dobivanje kompozitnih rezultata. Subtest kratka provjera kognitivnog statusa pruža opću sliku o kognitivnom funkcioniranju, no nije obavezan za primjenu niti uključen u ijedan od kompozitnih rezultata. Na osnovi skaliranih rezultata primarnih subtestova izračunava se pet indeksa: Indeks slušnog pamćenja, Indeks vidnog pamćenja, Indeks vidnog radnog pamćenja, Indeks neposrednog pamćenja i Indeks odgođenog pamćenja. WMS-IV se od prethodne verzije razlikuje po novim subtestovima te novim pravilima i bodovanju postojećih subtestova. Novost je i postojanje dvije baterije, od kojih je jedna namijenjena za primjenu na starijim odraslim osobama. Hrvatska standardizacija provedena je na stratificiranom uzorku od 330 odraslih osoba u dobi od 16 do 74 godine. JEDINICE ZA NARUDŽBU

Cijena bez PDV-a Cijena s PDV-om

WMS-IV-HR Komplet 522-50 Torba (Svezak s podražajima 1, Svezak s podražajima 2, 25 kom. WMS-IV-HR Obrazaca za odgovore .– Baterija za odrasle, 25 kom. Obrazaca za odgovore – Baterija za starije odrasle, 25 kom. WMS-IV Knjižica za .odgovore, Kartice za prostorno zbrajanje, Predložak za bodovanje, Mreža pamćenja i WMS-IV-HR Priručnik)............................................................ 7.300,00................. 8.945,00 WMS-IV-HR Komponente 522-02 WMS-IV-HR Obrazac za odgovore – Baterija za odrasle 25 kom.................................................................. 550,00.................... 687,50 522-03 WMS-IV-HR Obrazac za odgovore – Baterija za starije odrasle 25 kom........................................................ 550,00.................... 687,50 522-04 WMS –IV-HR Knjižica za odgovore 25 kom.................................................................................................. 350,00.................... 437,50 522-90 WMS-IV-HR Priručnik .................................................................................................................................. 900,00.................... 945,00 WMS-IV-HR Dodatno 522-60 WMS-IV-HR CD - Program za ocjenjivanje 25 kredita .................................................................................. 375,00.................... 468,75 522-61 WMS-IV-HR CD - Program za ocjenjivanje neograničen ........................................................................... 1.000,00................. 1.250,00 WMS-IV-HR Edukacija 10740 Wechslerov test pamćenja za odrasle – četvrto izdanje – WMS-IV-HR - edukacija

George McCloskey i Lisa A. Perkins

Izvršne funkcije Osnove procjenjivanja • u potpunosti obrađena primjena, ocjenjivanje, interpretacija i izvještavanje • stručni savjeti za izbjegavanje zamki • optimalno formatiran radi brze provjere

nslap@nakladaslap.com

+385 (0)1 6281 774

www.nakladaslap.com

33


TESTOVI SPOSOBNOSTI

Ravenove matrice

Teški testovi

Testovi prosječne težine

Lagani testovi

Oblik testa inteligencije

Oblik ljestvice rječnika

Priručnici

CPM ili CPM Paralelni

CVS

Opći pregled + CPM Priručnik (+ CVS Priručnik)

SPM ili SPM Paralelni

MHV ili MHV-S

Opći pregled + SPM Priručnik (+ MHV Priručnik)

SPM Plus

MHV ili MHV-S

Opći pregled + SPM Priručnik (+ MHV Priručnik)

MHV-8

Opći pregled + APM Priručnik (+ MHV Priručnik)

APM I i APM II

CPM i SPM oblici progresivnih matrica imaju svoje paralelne oblike koji sadrže jednak broj zadataka i jednake su težine, s potpuno usporedivim normama pa se odabir jednog ili oba oblika temelji na karakteristikama situacije u kojoj se provodi. SPM Plus oblik ima jednak broj zadataka kao SPM, ali s većom proporcijom težih zadataka u odnosu na lake, pa je težinom SPM Plus oblik zapravo „između“ SPM i APM oblika. Omogućava bolju diskriminativnost rezultata u svim obrazovnim skupinama nego SPM oblik. APM I i APM II setovi koriste se zajedno, dakle nisu paralelni oblici. Preporučuje se korištenje željenog oblika Progresivnih matrica u kombinaciji s odgovarajućim oblikom Ljestvice rječnika, kako bi se dobila kombinacija rezultata eduktivne i reproduktivne sposobnosti ispitane osobe i time stekla potpunija slika o pojedincu.

34

Znanost i praksa!


TESTOVI SPOSOBNOSTI

CPM

Progresivne matrice u boji J. C. Raven

CPM je široko korišten instrument za procjenu opće inteligencije. Uspješno se koristi u radu s djecom od 5 do 11 godina, starijim osobama, osobama koje ne govore ili ne razumiju jezik, koje pate od tjelesnih oštećenja, afazije ili cerebralne paralize, s gluhim osobama, te s osobama s intelektualnim deficitom. Zadatak ispitanika je među ponuđenim odgovorima odabrati onaj koji upotpunjuje matricu s jednim „praznim“ dijelom. Sastoji se od 36 zadataka raspoređenih u 3 serije, a postoji i njegov paralelni oblik (CPM Paralelni).

SAŽETAK Što mjeri Dob

individualna ili grupna

Trajanje

15-30 minuta

Cijena bez PDV-a Cijena s PDV-om

CPM Komplet 011-50 5 kom. CPM Testa, 50 kom. CPM Listova za odgovore [s križanjem ili s upisivanjem], Priručnik - Opći pregled i Priručnik - CPM....................................................................................................................................... Cijena na upit

5-11 godina, starije osobe

Primjena

Ocjenjivanje JEDINICE ZA NARUDŽBU

eduktivnu sposobnost

Norme Kategorizacija

CPM Paralelni Komplet 011-51 5 kom. CPM Paralelnog testa, 50 kom. CPM Paralelni Listova za odgovore, Priručnik - Opći pregled i CPM Priručnik.......................................................................................................................................... Cijena na upit

ručno (samokopirni list za odgovore) prema izvorniku

B

CPM Komponente 011-01 CPM Test 5 kom............................................................................................................................................................... Cijena na upit 011-02 CPM List za odgovore s križanjem 50 kom.................................................................................................. 250,00.................... 312,50 011-03 CPM List za odgovore s upisivanjem 50 kom............................................................................................... 250,00.................... 312,50 011-10 CPM Paralelni test 5 kom................................................................................................................................................. Cijena na upit 011-11 CPM Paralelni List za odgovore 50 kom...................................................................................................... 250,00.................... 312,50 011-90 Priručnik - 1. dio: Opći pregled.................................................................................................................... 230,00.................... 241,50 011-91 Priručnik - 2. dio: Obojene progresivne matrice........................................................................................... 230,00.................... 241,50

Napomena: cijene dijelova kompleta podložne su promjenama od strane izdavača originala - Pearson - pa su dostupne na upit.

CVS

Crichton ljestvica rječnika J. C. Raven, J. H. Court i J. Raven

Crichton ljestvica rječnika (CVS) namijenjena je za procjenu usvojenih informacija i najčešće se koristi u kombinaciji s Progresivnim matricama u boji (CPM). Za primjenu CPM-a i CVS-a zajedno obično je potrebno otprilike 90 minuta. Sastoji se od 80 riječi poredanih po težini, a zadatak djeteta je usmeno objasniti značenje svake od njih. Primjena je usmena, a u Priručniku se nalazi ključ za ocjenjivanje s prihvatljivim i neprihvatljivim odgovorima.

SAŽETAK Što mjeri

reproduktivnu sposobnost

Dob

djeca do 11 godina

Primjena

individualna

Trajanje

45-60 minuta

Ocjenjivanje JEDINICE ZA NARUDŽBU

Cijena bez PDV-a Cijena s PDV-om

CVS Komplet 016-50 50 kom. Testa, Priručnik - Opći pregled i CVS Priručnik ............................................................................... 530,00.................... 616,50 CVS Komponente 016-01 Test 50 kom................................................................................................................................................ 200,00.................... 250,00 011-90 Priručnik - 1. dio: Opći pregled.................................................................................................................... 230,00.................... 241,50 016-90 Priručnik - 6. dio: Crichton ljestvica rječnika................................................................................................ 100,00.................... 125,00

nslap@nakladaslap.com

+385 (0)1 6281 774

www.nakladaslap.com

Norme Kategorizacija

ručno (upute u Priručniku) prema izvorniku

B

35


TESTOVI SPOSOBNOSTI

SPM

Standardne progresivne matrice J. C. Raven

SAŽETAK Što mjeri

eduktivnu sposobnost

Dob

od 10 godina nadalje (moguće i od 6 godina)

Primjena

individualna ili grupna

Trajanje Ocjenjivanje Norme Kategorizacija

20-45 minuta ručno (samokopirni list za odgovore) prema izvorniku

B

Standardne progresivne matrice prikladne su za ispitivanje opće kognitivne sposobnosti ispitanika. Korisne su u školskoj i kliničkoj praksi, te u profesionalnom usmjeravanju i selekciji. SPM se sastoji od 60 “nepotpunih” matrica razvrstanih u 5 serija, unutar kojih su zadaci poredani po težini. Postoji i paralelni oblik Standardnih progresivnih matrica (SPM Paralelni), te SPM Plus verzija s jednakim brojem zadataka. Plus verzija sadrži veću proporciju težih zadataka, što omogućuje bolju diskriminativnost u svim obrazovnim skupinama. JEDINICE ZA NARUDŽBU

Cijena bez PDV-a Cijena s PDV-om

SPM Komplet 012-50 5 kom. SPM Testa, 50 kom. SPM Listova za odgovore [s križanjem ili s upisivanjem], Priručnik - Opći pregled i SPM Priručnik ......................................................................................................................................... Cijena na upit SPM Paralelni komplet 012-51 5 kom. SPM Paralelnog testa, 50 kom. SPM Paralelni Listova za odgovore, Priručnik - Opći pregled i Priručnik – SPM....................................................................................................................................... Cijena na upit SPM Plus komplet 012-52 5 kom. SPM Plus testa, 50 kom. SPM Plus Listova za odgovore, Priručnik - Opći pregled i SPM Priručnik........................................................................................................................................... Cijena na upit SPM Komponente 012-01 SPM Test 5 kom............................................................................................................................................................... Cijena na upit 012-02 SPM List za odgovore s križanjem 50 kom................................................................................................... 250,00.................... 312,50 012-03 SPM List za odgovore s upisivanjem 50 kom............................................................................................... 250,00.................... 312,50 012-10 SPM Paralelni test 5 kom................................................................................................................................................. Cijena na upit 012-11 SPM Paralelni - List za odgovore s križanjem 50 kom.................................................................................. 250,00.................... 312,50 012-15 SPM Plus test 5 kom........................................................................................................................................................ Cijena na upit 012-16 SPM Plus - List za odgovore s križanjem 50 kom......................................................................................... 250,00.................... 312,50 011-90 Priručnik -1. dio: Opći pregled..................................................................................................................... 230,00.................... 241,50 012-90 Priručnik - 3. dio: Standardne progresivne matrice...................................................................................... 230,00.................... 241,50

Napomena: cijene dijelova kompleta SPM-a i APM-a podložne su promjenama od strane izdavača originala - Pearson - pa su dostupne na upit.

APM

Progresivne matrice za napredne J. C. Raven

SAŽETAK Što mjeri Dob

od 11 godina nadalje

APM je namijenjen za ispitivanje osoba iznimne intelektualne sposobnosti. Sastoji se od dvije serije (dva seta) “nepotpunih“ matrica koje su objavljene u zasebnim knjižicama. Set I (APM I) sadrži 12 zadataka i služi za uvježbavanje ispitanika, te za njihovu grubu podjelu i donošenje odluke o tome hoće li se primijeniti Set II APM-a ili SPM.

Primjena

individualna ili grupna

Trajanje

s vremenskim ograničenjem 40 minuta bez vremenskog ograničenja 40-60 minuta

Set II (APM II) sadrži 36 čestica koje postupno postaju sve teže i složenije.

ručno (samokopirni list za odgovore)

APM Komplet 013-50 5 kom. APM Set I Testa, 5 kom. APM Set II Testa, 50 kom. APM (I, II) Listova za odgovore, Priručnik - Opći pregled i APM Priručnik......................................................................................................................................... Cijena na upit

Ocjenjivanje Norme Kategorizacija

36

eduktivnu sposobnost

prema izvorniku

B

JEDINICE ZA NARUDŽBU

Cijena bez PDV-a Cijena s PDV-om

APM Komponente 013-01 APM Set I Test 5 kom....................................................................................................................................................... Cijena na upit 013-02 APM Set II Test 5 kom...................................................................................................................................................... Cijena na upit 013-03 APM (I, II) List za odgovore 50 kom............................................................................................................ 250,00.................... 312,50 011-90 Priručnik - 1. dio: Opći pregled.................................................................................................................... 230,00.................... 241,50 013-90 Priručnik - 4. dio: Progresivne matrice za napredne..................................................................................... 230,00.................... 241,50

Znanost i praksa!


TESTOVI SPOSOBNOSTI

MHV

Mill Hill ljestvica rječnika

J. C. Raven , J. H. Court i J. Raven MHV ljestvice rječnika pogodne su za korištenje sa Standardnim progresivnim matricama (SPM) ili Progresivnim matricama za napredne (APM). Oblici MHV Ljestvice rječnika: 1. Test definicija ili Otvoreni oblik Ispituju se osobe u dobi od 11 godina nadalje i njihov zadatak je objasniti značenje riječi (ukupno njih 88). 2. Skraćeni oblik (MHV-S) Sadrži 17 riječi koje je potrebno definirati i upotrijebiti u rečenici. Prikladan je za proučavanje kvalitativnih razlika u verbalnoj sposobnosti i za otkrivanje verbalnih disfunkcija. 3. Oblik 1 i Oblik 2 za djecu Primjenjuju se na djeci u dobi od 11 do 13 godina. Sadrže po 66 zadataka (u polovini dijete treba opisati značenje riječi, a u polovini odabrati njen sinonim između 6 ponuđenih odgovora).

SAŽETAK Što mjeri Dob Primjena Trajanje Ocjenjivanje Norme Kategorizacija

reproduktivnu sposobnost od 11 godina nadalje individualna ili grupna 15-40 minuta ručno, kvantitativno i kvalitativno prema izvorniku

B

4. Oblik 1 i Oblik 2 za odrasle Primjenjuju se na ispitanicima starijima od 14 godina, a sadrže 68 zadataka koji se rješavaju na isti način kao zadaci u Oblicima za djecu. 5. Oblik za odrasle/višestruki izbor (MHV-8) Primjenjuje se na ispitanicima u dobi od 14 godina nadalje i sadrži 68 zadataka višestrukog izbora. Prvenstveno je namijenjen za upotrebu s Ravenovim progresivnim matricama za napredne (APM), osobito kada je vrijeme za testiranje ograničeno.

JEDINICE ZA NARUDŽBU

Cijena bez PDV-a Cijena s PDV-om

MHV Komplet 014-50 50 kom. MHV - Oblik 1 za odrasle, 50 kom. MHV - Oblika 2 za odrasle, 50 kom. MHV Oblika za odrasle/Višestruki izbor, 50 kom. MHV Testa definicija, 50 kom. MHV-S Testa, Priručnik - Opći pregled i MHV Priručnik................................................................ 1.880,00................. 2.304,00 MHV Komponente 014-01 MHV - Oblik 1 za odrasle 50 kom................................................................................................................ 200,00.................... 250,00 014-02 MHV - Oblik 2 za odrasle 50 kom................................................................................................................ 200,00.................... 250,00 014-03 MHV - Oblik 1 za djecu 50 kom................................................................................................................... 200,00.................... 250,00 014-04 MHV - Oblik 2 za djecu 50 kom................................................................................................................... 200,00.................... 250,00 014-05 MHV - Test definicija 50 kom...................................................................................................................... 200,00.................... 250,00 014-06 MHV - 8 Oblik za odrasle/višestruki izbor 50 kom........................................................................................ 250,00.................... 312,50 015-01 MHV-S Test 50 kom..................................................................................................................................... 200,00.................... 250,00 011-90 Priručnik - 1. dio: Opći pregled.................................................................................................................... 230,00.................... 241,50 014-90 Priručnik - 5. dio: Mill Hill ljestvica rječnika................................................................................................. 200,00.................... 210,00

Popusti za nabavu testnih materijala za potrebe izrade kvalifikacijskih radova (diplomski, doktorski)

-40%

Naklada Slap odobrava popust do 40% za nabavu testnog materijala za polaznike dodiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija koji provode istraživanja za kvalifikacijske radove. Popust se odnosi na potrošne materijale instrumenta (upitnici i testne knjižice u koje ispitanici direktno odgovaraju, listovi za odgovore, profili). Mogućnost popusta odnosi se samo na proizvode iz izdavačkog programa Naklade Slap. Zainteresirani mogu ispuniti Zamolbu za nabavu testnih materijala za potrebe istraživanja koju mogu pronaći na stranici http://www.nakladaslap.com/obrasci.aspx i poslati je poštom ili skeniranu mailom na nslap@nakladaslap.com .

nslap@nakladaslap.com

+385 (0)1 6281 774

www.nakladaslap.com

37


TESTOVI SPOSOBNOSTI

TOS

Testovi općih sposobnosti Pauline Smith i C. Whetton SAŽETAK Što mjeri Dob Primjena

opću sposobnost od 15 godina nadalje individualna ili grupna

Trajanje

75 minuta za sva 4 testa; s uputama i uvježbavanjem oko dva sata

Ocjenjivanje

ručno (samokopirni list za odgovore)

Norme Kategorizacija

prema izvorniku

B

Testovi općih sposobnosti (TOS) ispituju razinu općih intelektualnih sposobnosti, uglavnom neovisno o ranijem školskom uspjehu. Sadržaj testova prilagođen je različitim skupinama ljudi unutar populacije mogućih ispitanika, a prvenstveno su namijenjeni za selekciju i odabir kandidata. TOS uključuje četiri testa, koji se mogu koristiti i zasebno. 1. Verbalni test Sastoji se od 36 zadataka koji zahtijevaju traženje analogija među ponuđenim riječima. Vrijeme rada je ograničeno na 15 minuta. 2. Neverbalni test Sadrži 36 zadataka podijeljenih u dvije vrste: zadaci koji traže svrstavanje oblika i zadaci koji uključuju analogije, nizove i sklopove. Ispitanik treba otkriti po čemu su postojeći likovi slični i među predloženima naći onaj koji ima ista obilježja ili treba postojeće prazno polje popuniti jednim od predloženih odgovora. Vrijeme rada je ograničeno na 20 minuta. 3. Numerički test Uključuje ukupno 36 zadataka koji uključuju samo četiri osnovne računske operacije s cijelim brojevima. Mogu se razlikovati zadaci tipa analogija i zadaci nizova, a zadatak ispitanika je otkriti kako su postojeći brojevi u mreži međusobno povezani i između 6 ponuđenih mogućnosti odabrati onu koja nedostaje u zadatku. Vrijeme rada je ograničeno na 20 minuta. 4. Spacijalni test Uključuje zadatke s mrežom likova kojima se ispituje sposobnost stvaranja, zadržavanja i baratanja mentalnim slikama. U ovom tipu zadataka ispitanik treba zamisliti rezultat savijanja plošnog lika u trodimenzionalni oblik te za svaki od predložena četiri odgovora označiti može li on ili ne nastati savijanjem zadane mreže. Test ima 20 likova sa po 4 ponuđena odgovora. Vrijeme rada je ograničeno na 20 minuta. Za primjenu sva četiri subtesta zajedno s uputama, primjerima za vježbu, rješavanjem i odmorom između testova potrebna su otprilike dva sata. Materijal za TOS uključuje Vodič za ispitanika koji pomaže ispitanicima pri pripremanju za samo testiranje.

JEDINICE ZA NARUDŽBU

Cijena bez PDV-a Cijena s PDV-om

TOS Komplet 019-50 10 kom. TOS/V testa, 10 kom. TOS/NV testa, 10 kom. TOS/NU testa, 10 kom. TOS/S testa, 100 kom. TOS/V Listova za odgovore, 100 kom. TOS/NV Listova za odgovore, 100 kom. TOS/NU Listova za odgovore, 100 kom. TOS/S Listova za odgovore, 100 kom. TOS Vodiča za ispitanika, 10 kom. TOS/V Uputa za primjenu, 10 kom. TOS/NV Uputa za primjenu, 10 kom. TOS/NU Uputa za primjenu, 10 kom. TOS/S Uputa za primjenu i Priručnik............................................................................................ 3.500,00................. 4.335,00 TOS Verbalni Test Komplet 019-01 10 kom. TOS/V testa, 100 kom. TOS/V Listova za odgovore, 100 kom. TOS Vodiča za ispitanika, 10 kom. TOS/V Uputa za primjenu i TOS Priručnik.................................................................................... 1.400,00................. 1.710,00 TOS Neverbalni Test Komplet 019-02 10 kom. TOS/NV testa, 100 kom. TOS/NV Listova za odgovore, 100 kom. TOS Vodiča za ispitanika, 10 kom. TOS/NV Uputa za primjenu i TOS Priručnik ................................................................ 1.400,00................. 1.710,00 TOS Numerički Test Komplet 019-03 10 kom. TOS/NU testa, 100 kom. TOS/NU Listova za odgovore, 100 kom. TOS Vodiča za ispitanika, 10 kom. TOS/NU Uputa za primjenu i TOS Priručnik ................................................................................. 1.400,00................. 1.710,00 TOS Spacijalni Test Komplet 019-04 10 kom. TOS/S testa, 100 kom. TOS/S Listova za odgovore, 100 kom. TOS Vodiča za ispitanika, 10 kom. TOS/S Uputa za primjenu i TOS Priručnik..................................................................................... 1.400,00................. 1.710,00 TOS Komponente 019-01 TOS/V - Verbalni Test 10 kom...................................................................................................................... 300,00.................... 375,00 019-02 TOS/NV - Neverbalni Test 10 kom............................................................................................................... 300,00.................... 375,00 019-03 TOS/NU - Numerički Test 10 kom................................................................................................................. 300,00.................... 375,00 019-04 TOS/S - Spacijalni Test 10 kom.................................................................................................................... 300,00.................... 375,00 019-05 TOS/V List za odgovore 100 kom................................................................................................................. 300,00.................... 375,00 019-06 TOS/NV List za odgovore 100 kom.............................................................................................................. 300,00.................... 375,00 019-07 TOS/NU List za odgovore 100 kom.............................................................................................................. 300,00.................... 375,00 019-08 TOS/S List za odgovore 100 kom................................................................................................................. 300,00.................... 375,00 019-33 TOS Vodič za ispitanika 100 kom................................................................................................................ 500,00.................... 625,00 019-34 TOS/V Upute za primjenu 10 kom............................................................................................................... 100,00.................... 125,00 019-35 TOS/NV Upute za primjenu 10 kom............................................................................................................. 100,00.................... 125,00 019-36 TOS/NU Upute za primjenu 10 kom............................................................................................................. 100,00.................... 125,00 019-37 TOS/S Upute za primjenu 10 kom................................................................................................................ 100,00.................... 125,00 019-90 TOS Priručnik.............................................................................................................................................. 200,00.................... 210,00

38

Znanost i praksa!


TESTOVI SPOSOBNOSTI

TEST D-48

P. Pichot prema E. Ansteyu Test D-48 se sastoji od 44 zadatka u obliku crteža domina poslaganih po određenom načelu, a zadatak ispitanika je popuniti posljednju, praznu dominu. Postoji visok stupanj ekvivalentnosti između Testa D-48 i Testa D-70, međutim ne radi se o paralelnim formama. Uz zagrebačke norme za Test D-48 objavljene 1998. godine postoje i novije hrvatske norme prikupljene na učenicima završnih razreda osnovne škole, gimnazijalcima te odraslim osobama srednje, više i visoke stručne spreme u situaciji selekcije.

JEDINICE ZA NARUDŽBU

SAŽETAK Što mjeri Dob Primjena Trajanje Ocjenjivanje Norme

Cijena bez PDV-a Cijena s PDV-om

D-48 Komplet 022-50 10 kom. Testa, 100 kom. Listova za odgovore, Šablona, Priručnik, Zagrebačke norme i Hrvatske norme....................................................................................................................................... 1.360,00................. 1.700,00

Kategorizacija

inteligenciju od 12 godina nadalje individualna ili grupna 25 minuta ručno (šablone) 497 učenika osnovnih škola, 512 učenika gimnazija i 886 osoba u situaciji selekcije

B

D-48 Komponente 022-01 D-48 Test 10 kom....................................................................................................................................... 500,00.................... 625,00 022-02 D-48 List za odgovore 100 kom.................................................................................................................. 400,00.................... 500,00 022-20 D-48 Šablona.............................................................................................................................................. 120,00.................... 150,00 022-90 D-48 Priručnik............................................................................................................................................. 140,00.................... 175,00 022-91 Zagrebačke norme za Test D-48.................................................................................................................. 100,00.................... 125,00 022-92 Hrvatske norme za Test D-48 i Test D-70..................................................................................................... 100,00.................... 125,00

TEST D-70

F. Kourovsky i P. Rennes Test D-70 je nastao na temelju Testa D-48 s ciljem stvaranja njegove paralelne forme. Međutim, iako postoji visok stupanj ekvivalentnosti između Testa D-48 i Testa D-70, ne radi se o paralelnim formama. Test D-70 primjereniji je obrazovanijim skupinama u usporedbi s Testom D-48, koji je standardni instrument za osobe sa srednjom stručnom spremom. Sastoji se od 44 zadatka u obliku crteža domina poslaganih po određenom načelu, a zadatak ispitanika je popuniti posljednju, praznu dominu. Hrvatske norme za Test D-70 dobivene su na uzorku učenika gimnazija iz različitih dijelova zemlje, te na odraslim ispitanicima sa srednjom stručnom spremom u dobi od 18 do 50 godina u situaciji selekcije. JEDINICE ZA NARUDŽBU

Cijena bez PDV-a Cijena s PDV-om

SAŽETAK Što mjeri Dob Primjena Trajanje Ocjenjivanje Norme

Kategorizacija

inteligenciju od 13 godina nadalje individualna ili grupna 25 minuta ručno (šablone) 259 učenika gimnazije i 704 osobe u situaciji selekcije

B

D-70 Komplet 023-50 10 kom. Testa, 100 kom. Listova za odgovore, Šablona, Priručnik, Hrvatske norme za Test D-48 i Test D-70........................................................................................................................... 1.260,00................. 1.575,00 D-70 Komponente 023-01 D-70 Test 10 kom......................................................................................................................................... 500,00.................... 625,00 023-02 D-70 List za odgovore 100 kom.................................................................................................................... 400,00.................... 500,00 023-20 D-70 Šablona............................................................................................................................................... 120,00.................... 150,00 023-90 D-70 Priručnik............................................................................................................................................... 140,00.................... 175,00 022-92 Hrvatske norme za Test D-48 i Test D-70...................................................................................................... 100,00.................... 125,00

nslap@nakladaslap.com

+385 (0)1 6281 774

www.nakladaslap.com

39


TESTOVI SPOSOBNOSTI

TEST D-2000

Priredio: Centar za primijenjenu psihologiju Pariz SAŽETAK Što mjeri Dob Primjena Trajanje Ocjenjivanje Norme Kategorizacija

inteligenciju od 18 godina nadalje individualna ili grupna 20 minuta ručno (šablone) 738 ispitanika u dobi od 18 do 61 godine

B

Test D-2000 je neverbalni test za ispitivanje opće inteligencije, nastao na temelju Testa D-48 i Testa D-70, s ciljem stvaranja revidirane verzije testa tog tipa. Postoji visoka podudarnost između testova D-2000 i ranijih oblika, ali se ne radi o paralelnim formama. Test D-2000 je bitno teži od svoja dva prethodnika i primjeren je visokoobrazovanim skupinama. Sastoji se od 40 zadataka u obliku crteža domina poslaganih po određenom načelu. Jedan crtež je ostavljen praznim, a zadatak ispitanika je upisati ispravan broj točkica u gornjem i donjem dijelu praznog domina. Postoji 4 tipa čestica: spacijalne, numeričke, miješane i aritmetičke. Hrvatske norme za Test D-2000 dobivene su na 738 ispitanika u dobi od 18 do 61 godine. Uzorak je stratificiran po dobi i obrazovanju unutar svih županija Republike Hrvatske, a norme su uvrštene u Priručnik. JEDINICE ZA NARUDŽBU

Cijena bez PDV-a Cijena s PDV-om

D-2000 Komplet 031-50 10 kom. Testa, 100 kom. Listova za odgovore, Šablona i Priručnik........................................................... 1.220,00................. 1.485,00 D-2000 Komponente 031-01 D-2000 Test 10 kom................................................................................................................................... 500,00.................... 625,00 031-02 D-2000 List za odgovore 100 kom.............................................................................................................. 400,00.................... 500,00 031-20 D-2000 Šablona.......................................................................................................................................... 120,00.................... 150,00 031-90 D-2000 Priručnik......................................................................................................................................... 200,00.................... 210,00

BETA II

Revidirani Beta test

C. E. Kellogg, W. Morton, R.M. Lindner i M. Gurvitz SAŽETAK Što mjeri Dob

opće intelektualne sposobnosti od 16 godina nadalje

Primjena

individualna ili grupna

Trajanje

ograničeno vrijeme za pojedini subtest s uputama i zadacima za uvježbavanje oko 30 minuta

Ocjenjivanje

ručno (ključ za odgovore, te upute i primjeri u Priručniku)

Norme Kategorizacija

Revidirani Beta test je neverbalni test koji ispituje spacijalnu orijentaciju, perceptivnu brzinu i točnost, prvenstveno kod razmjerno neobrazovanih osoba, osoba koje ne znaju jezik ili imaju jezičnih poteškoća, nepismenih osoba i slabih čitača. Beta II sadrži 6 testova: 1. Labirint (5 zadataka; 1,5 minuta) 2. Šifriranje (6 redova sa po 15 znakova; 2 minute) 3. Sastavljanje likova (18 zadataka; 4 minute) 4. Dovršavanje slika (20 slika; 2,5 minute) 5. Traženje grešaka (56 zadataka; 2 minute) 6. Nelogičnosti u crtežima (21 zadatak; 3 minute) Procjena sposobnosti može se izraziti u centilima ili kao Beta II IQ.

prema izvorniku

B

JEDINICE ZA NARUDŽBU

Cijena bez PDV-a Cijena s PDV-om

Beta II Komplet 002-50 50 kom. Testova, Šablona i Priručnik........................................................................................................... 980,00................. 1.225,00 Beta I Komplet 002-51 50 kom. Testova, Šablona i Priručnik ............................................................................................................ 480,00.................... 600,00 Beta Komponente 002-01 Beta II Test 50 kom..................................................................................................................................... 660,00.................... 825,00 002-02 Beta I Test 50 kom...................................................................................................................................... 400,00.................... 500,00 002-20 Beta II Šablona........................................................................................................................................... 100,00.................... 125,00 002-21 Beta I Šablona.............................................................................................................................................. 20,00...................... 25,00 002-90 Beta II Priručnik........................................................................................................................................... 220,00.................... 275,00 002-91 Beta I Priručnik.............................................................................................................................................. 60,00...................... 75,00

Dostupna je i verzija testa - Beta I.

40

Znanost i praksa!


TESTOVI SPOSOBNOSTI

TN

Test nizova V. Pogačnik

Iako prvenstveno mjeri fluidnu inteligenciju, u manjoj mjeri sadrži i perceptivnu i spacijalnu komponentu, a njegov sadržaj je relativno neovisan o kulturnim utjecajima. Prvenstveno se primjenjuje u profesionalnom usmjeravanju i selekciji.

SAŽETAK Što mjeri Dob

Postoji duži oblik testa (TN-20) s 45 zadataka i kraći oblik (TN-10) s 30 zadataka, koji se sastoje od 14 likova u nizu i 5 predloženih likova od kojih treba izabrati onaj koji nastavlja niz. Za svaki oblik postoje dvije paralelne forme (forma A i forma B).

Primjena

Hrvatske norme za TN-20 dobivene su na uzorku od 516 učenika osnovnih škola i 468 učenika gimnazija, a za TN-10 na uzorku od 445 učenika osnovnih i 642 učenika srednjih strukovnih škola.

Trajanje Ocjenjivanje Norme

JEDINICE ZA NARUDŽBU

Cijena bez PDV-a Cijena s PDV-om

TN Komplet 017-50 100 kom. TN-10 Oblik A, 100 kom. TN-10 Oblik B, 100 kom. TN-20 Oblik A, 100 kom. TN-20 Oblik B, TN-10 A Šablona, TN-10 B Šablona, TN-20 (A,B) Šablona, Priručnik i Prilozi normiranju Testa nizova na hrvatskim učenicima........................................................... 1.860,00................. 2.289,00

Kategorizacija

inteligenciju adolescenti i odrasli individualna ili grupna papir-olovka ili elektronička 20 minuta za TN-20, 10 minuta za TN-10 elektronički program ili ručno (šablone) više od 1000 učenika osnovnih i srednjih škola

B

TN-10 Komplet 017-51 100 kom. TN-10 [Oblik A ili Oblik B], TN-10 Šablona [A ili B], Priručnik i Prilozi normiranju Testa nizova na hrvatskim učenicima....................................................................................................... 1.100,00................. 1.339,00 TN-20 Komplet 017-52 100 kom. TN-20 [Oblik A ili Oblik B], TN-20 (A,B) Šablona, Priručnik i Prilozi normiranju Testa nizova na hrvatskim učenicima................................................................................................................ 1.040,00................. 1.264,00 TN Komponente 017-01 TN-10 Oblik A 100 kom.............................................................................................................................. 350,00.................... 437,50 017-02 TN-10 Oblik B 100 kom............................................................................................................................... 350,00.................... 437,50 017-03 TN-20 Oblik A 100 kom.............................................................................................................................. 350,00.................... 437,50 017-04 TN-20 Oblik B 100 kom............................................................................................................................... 350,00.................... 437,50 017-20 TN-10 A Šablona........................................................................................................................................... 60,00...................... 75,00 017-21 TN-10 B Šablona........................................................................................................................................... 60,00...................... 75,00 017-22 TN-20 (A, B) Šablona.................................................................................................................................... 60,00...................... 75,00 017-90 TN Priručnik................................................................................................................................................ 180,00.................... 189,00 017-91 Prilozi normiranju Testa nizova na hrvatskim učenicima.............................................................................. 100,00.................... 125,00

2., prošireno izdanje

Predrag Zarevski

STRUKTURA I PRIRODA INTELIGENCIJE Format: 16,7 × 24,5 cm. Uvez: tvrdi. Opseg: 306 str. Cijena: 252,00 kn

Mnogo zahtjevniji dio posla u pripremi II., proširenog izdanja knjige odnosi se na odabir najznačajnijih teorijskih i empirijskih “noviteta” u području inteligencije. Naime, tu je razvoj kompjutorske tehnologije koja omogućuje paralelno procesiranje nužno za umjetnu inteligenciju ravnu ili čak u nekim aspektima superiornu ljudskoj.

nslap@nakladaslap.com

+385 (0)1 6281 774

www.nakladaslap.com

41


TESTOVI SPOSOBNOSTI

TEST d2

Test opterećenja pažnje R. Brickenkamp

SAŽETAK Što mjeri Dob Primjena Trajanje

Ocjenjivanje Norme Kategorizacija

pažnju i sposobnost koncentracije 9-60 godina individualna ili grupna 20 sekundi za svaki redak, ukupno oko 8 minuta ručno (šablone)

Test d2 se sastoji od 14 redova zadataka, sa po 47 znakova. Ukupno postoji 16 različitih znakova nastalih kombinacijom slova “d” i “p” s jednom do četiri okomite crtice položene iznad i/ili ispod slova. Zadatak ispitanika je precrtati svako “d” koje ima dvije crtice. Vrijeme rada ograničeno je na 20 sekundi za svaki redak testa. Najvažnije mjere koje se dobivaju primjenom Testa d2 su sljedeće: UB - kriterij brzine rada. To je ukupan broj svih precrtanih znakova, relevantnih i irelevantnih. P - pokazatelj kvalitete, brižljivosti i točnosti obrade. Dobiva se zbrajanjem svih učinjenih pogrešaka. MK - mjera koncentracije. Mjera koncentracije određuje se tako da se od broja ispravno precrtanih znakova oduzme broj pogrešaka zamjenjivanja (precrtanih irelevantnih znakova).

prema izvorniku

B

JEDINICE ZA NARUDŽBU

Cijena bez PDV-a Cijena s PDV-om

Test d2 Komplet 523-50 100 kom. Listova za odgovore, 100 kom. Listova za ocjenjivanje, Šablona i Priručnik ................................. 740,00.................... 875,00 Test d2 Komponente 523-01 Test d2 - List za odgovore 100 kom............................................................................................................. 200,00.................... 250,00 523-02 Test d2 - List za ocjenjivanje 100 kom......................................................................................................... 200,00.................... 250,00 523-20 Test d2 – Šablona......................................................................................................................................... 90,00.................... 112,50 523-90 Priručnik za Test d2..................................................................................................................................... 250,00.................... 262,50

Uskoro!

TEST PAŽNJE I KONCENTRACIJE

Test d2-Revidirani

42

Primjena: – papir olovka – elektronička

Znanost i praksa!


PROFESIONALNO USMJERAVANJE I SELEKCIJA

DIFERENCIJALNI TESTOVI SPOSOBNOSTI – 5. izdanje i Ispitajte različite kognitivne

INVENTARI PROFESIONALNIH INTERESA

sposobnosti i povežite ih s obrazovnim ciljevima i interesima kako biste pojedincima omogućili donošenje što bolje odluke o daljnjem obrazovanju i izboru zanimanja! Diferencijalni testovi sposobnosti (DAT) najčešće se koriste s Inventarima profesionalnih interesa (CII). DIFERENCIJALNI TESTOVI SPOSOBNOSTI

INVENTAR PROFESIONALNIH INTERESA

DAT ZA UČENIKE OSNOVNIH ŠKOLA

CII ZA UČENIKE OSNOVNIH ŠKOLA

Test za uvježbavanje, Test za učenike OŠ, List za odgovore za učenike OŠ, Priručnik za DAT za učenike OŠ

+

CII oblik za ručno ispravljanje za učenike OŠ, Profil za učenike OŠ, Priručnik za CII za učenike OŠ

DAT ZA PROFESIONALNO USMJERAVANJE I SELEKCIJU Test za uvježbavanje, Test za profesionalno usmjeravanje i selekciju, List za odgovore za profesionalno usmjeravanje i selekciju, Priručnik za DAT za profesionalno usmjeravanje i selekciju

DAT ZA SELEKCIJU OPĆE SPOSOBNOSTI Test za uvježbavanje, Test - Baterija općih sposobnosti, List za odgovore - Baterija općih sposobnosti, Priručnik za DAT za selekciju - Baterija općih sposobnosti

+

CII ZA PROFESIONALNO USMJERAVANJE CII oblik za ručno ispravljanje za profesionalno usmjeravanje, Profil za profesionalno usmjeravanje, Priručnik za CII za profesionalno usmjeravanje

TEHNIČKE SPOSOBNOSTI Test za uvježbavanje, Test - Baterija tehničkih sposobnosti, List za odgovore - Baterija tehničkih sposobnosti, Priručnik za DAT za selekciju - Baterija tehničkih sposobnosti

PREGLED DIFERENCIJALNIH TESTOVA SPOSOBNOSTI I INVENTARA PROFESIONALNIH INTERESA Diferencijalni testovi sposobnosti (DAT) i Inventari profesionalnih interesa (CII) su široko korišteni instrumenti namijenjeni za procjenu sposobnosti i interesa pojedinca u procesima profesionalne orijentacije i selekcije, te razvoja i planiranja karijere.

zz DAT za učenike osnovnih škola i CII za učenike osnovnih škola zz DAT za profesionalno usmjeravanje i selekciju i CII za profesionalno usmjeravanje

U tu svrhu se Diferencijalni testovi sposobnosti (DAT) najčešće koriste zajedno s Inventarima profesionalnih interesa (CII). Prednost korištenja DAT-a u kombinaciji s CII inventarom je u mogućnosti dobivanja potpunije slike o pojedincu, jer je ispitivanje njegovih sposobnosti upotpunjeno podacima o njegovim profesionalnim interesima i zanimanjem za pojedine obrazovne predmete i pojedina područja rada.

DAT i CII u kombinaciji pružaju informacije o obrazovnim ciljevima i interesima i njihovu preklapanju sa sposobnostima pojedinca, što pomaže pojedincu u donošenju odluke o daljnjem obrazovanju i izboru zanimanja. DAT i CII za osnovne škole su namijenjeni ispitanicima između 13 i 15 godina, a DAT i CII za profesionalno usmjeravanje i selekciju ispitanika starijih od 16 godina.

Na taj način dobiva se kombinirana procjena sposobnosti i interesa koji mogu biti povezani s potencijalnim zanimanjima ili obrazovnim razvojem.

U svrhu selekcije mogu se koristiti još dvije različite DAT baterije: zz DAT za selekciju - Baterija općih sposobnosti (BOS) zz DAT za selekciju - Baterija tehničkih sposobnosti (BTS)

Postoji nekoliko oblika DAT i CII testova, koji se razlikuju prvenstveno po populaciji kojoj su namijenjeni. Dakle, preporuča se njihovo korištenje u sljedećim kombinacijama:

Ove dvije baterije sastavljene su od subtestova preuzetih iz DAT baterije za profesionalno usmjeravanje i selekciju. Odabir između navedenih baterija je određen vrstom zanimanja za koje se radi selekcija, tj. ovisi o tome radi li se o poslovnom i industrijskom sektoru (tada je preporučljiva BOS baterija) ili o poslovima inženjera, naučnika, tehničara i mehaničara (preporučljiva BTS baterija).

44

Znanost i praksa!


PROFESIONALNO USMJERAVANJE I SELEKCIJA

DAT

Diferencijalni testovi sposobnosti (DAT) za učenike osnovnih škola G.K. Bennett, H.G. Seashore i A.G. Wesman

DAT za učenike osnovnih škola je baterija testova namijenjena za procjenu sedam različitih vrsta sposobnosti koje su povezane s uspjehom u različitim područjima rada i mogu biti od pomoći učenicima prilikom definiranja profesionalnih ciljeva. Može biti prikladan i za neke odrasle ispitanike, osobito ako nisu završili školovanje. Test se sastoji od sljedećih sedam subtestova: 1. Test verbalnog rasuđivanja (VR) Sastoji se od 40 zadataka koji ispituju sposobnost razumijevanja odnosa među riječima. Vrijeme rješavanja je ograničeno na 25 minuta. 2. Test numeričkog rasuđivanja (NR) Sastoji se od 40 zadataka koji ispituju sposobnost izvođenja matematičkih zadataka rasuđivanja. Za njegovo rješavanje potrebna je niska razina računanja jer nije namijenjen za procjenu vještine računanja, a vrijeme rada je ograničeno na 30 minuta. 3. Test apstraktnog rasuđivanja (AR) Sastoji se od 40 zadataka kojima se procjenjuje koliko dobro pojedinci mogu rasuđivati na osnovi geometrijskih likova ili crteža. Vrijeme rada je ograničeno na 20 minuta.

SAŽETAK Što mjeri

7 sposobnosti povezanih s uspjehom u radu

Dob

13-15 godina

Primjena

individualna ili grupna

Trajanje

146 minuta za svih 7 testova

Ocjenjivanje

ručno (samokopirni list za odgovore)

Norme

282 učenika osmih razreda osnovne škole

Kategorizacija

B

4. Test perceptivne brzine i točnosti (PBT) Sastoji se od 2 dijela po 100 zadataka, a vrijeme rada je ograničeno na 3 minute za svaki dio. Ispituje sposobnost brzog i točnog uspoređivanja i označavanja pisanih propisa, pri čemu naglasak nije na vještini rasuđivanja, već na brzini. 5. Test mehaničkog rasuđivanja (MR) Sastoji se od 60 zadataka kojima se mjeri sposobnost razumijevanja osnovnih mehaničkih načela strojeva, oruđa i kretanja, a vrijeme rada je ograničeno na 25 minuta. Zadaci ne zahtijevaju specifična znanja. 6. Test prostornih odnosa (PO) Sastoji se od 50 zadataka kojima se mjeri sposobnost vizualiziranja trodimenzionalnog objekta na temelju dvodimenzionalnog nacrta, te njegova vizualiziranja nakon rotacije u prostoru. Vrijeme rada je ograničeno na 25 minuta. 7. Test gramatike i pravopisa (GP) Sastoji se od 40 zadataka kojima se mjeri sposobnost otkrivanja gramatičkih i pravopisnih grešaka. Vrijeme rada je ograničeno na 15 minuta. DAT uključuje i test za uvježbavanje, koji daje opće informacije i savjete u vezi s odgovaranjem na testove, te posebne primjere i pitanja za uvježbavanje. Svaki test može se primijeniti i odvojeno od ostalih, jedino se za Test perceptivne brzine i točnosti to ne preporučuje. Kombinirani rezultat u testovima verbalnog i numeričkog rasuđivanja predstavlja mjeru obrazovne sposobnosti ili sposobnosti učenja iz knjiga i od učitelja, te uspješnosti u studiranju. Hrvatska standardizacija DAT-a za osnovne škole uključivala je uzorak od 282 učenika (139 dječaka i 143 djevojčice) osmih razreda osnovne škole iz svih regija Hrvatske.

JEDINICE ZA NARUDŽBU

Cijena bez PDV-a Cijena s PDV-om

DAT Komplet za učenike osnovnih škola 025-50 100 kom. Testova za uvježbavanje, 10 kom. Testa, 100 kom. Listova za odgovore i Priručnik................................................................................................................................................. 3.650,00................. 4.472,50 DAT Komponente 025-01 DAT Test za uvježbavanje 100 kom............................................................................................................. 500,00 ................... 625,00 025-02 DAT Test 10 kom...................................................................................................................................... 1.200,00 ................ 1.500,00 025-03 DAT List za odgovore 100 kom................................................................................................................ 1.500,00 ................ 1.875,00 025-90 DAT za učenike osnovnih škola, Priručnik.................................................................................................... 450,00 ................... 472,50

nslap@nakladaslap.com

+385 (0)1 6281 774

www.nakladaslap.com

45


PROFESIONALNO USMJERAVANJE I SELEKCIJA

CII

Inventar profesionalnih interesa (CII) za učenike osnovnih škola G.K. Bennett, H.G. Seashore i A.G. Wesman SAŽETAK Što mjeri Dob Primjena Trajanje Ocjenjivanje Norme Kategorizacija

obrazovne ciljeve i interese 13-15 godina individualna ili grupna 30 minuta ručno (upute u Priručniku) 194 učenika osmog razreda

B

Inventar profesionalnih interesa (CII) za učenike osnovnih škola pruža informacije o obrazovnim ciljevima, te interesima za pojedine obrazovne predmete i za pojedina područja rada. Namijenjen je za profesionalno usmjeravanje koje pomaže pojedincima u donošenju odluka o daljnjem obrazovanju i izboru zanimanja. CII se primjenjuje zajedno s Diferencijalnim testovima sposobnosti (DAT) za osnovne škole te se na taj način podaci o interesima kombiniraju s podacima o sposobnostima i znanjima pojedinca. Primjenjuje se i kod obrazovno zapuštenih osoba, osoba s invaliditetom i osoba koje dolaze iz drugih kultura. Inventar sadrži 136 čestica. Njih 120 sadrži izjave o karakterističnim radnim aktivnostima koje reprezentiraju 15 zanimanja, a preostalih 16 čestica su izjave o različitim predmetnim područjima (općeobrazovnim ili stručnim predmetima). Zadatak ispitanika je za svaku opisanu aktivnost, na ljestvici od 1 do 5, označiti koliko mu se sviđa ili ne sviđa, tj. koliko bi se želio baviti tom aktivnošću. Primjena testa može biti individualna ili grupna, nije vremenski ograničena, a u većini slučajeva traje oko 30 minuta. U Priručniku se nalaze upute za ocjenjivanje testa i za izračunavanje stupnjeva interesa, te postoji mogućnost da ispitanici vođeni ispitivačem sami izračunaju interese za pojedina zanimanja i stupanj sviđanja za 16 predmetnih područja. Na kraju Inventara ispitanicima se nude informacije o svim ispitivanim skupinama zanimanja. Hrvatska standardizacija uključivala je uzorak od 194 učenika osmog razreda (100 dječaka i 94 djevojčice), većinom u dobi od 14 godina. U uzorku su podjednako zastupljene različite regije Republike Hrvatske.

JEDINICE ZA NARUDŽBU

Cijena bez PDV-a Cijena s PDV-om

CII Komplet 029-50 100 kom. Oblika za ručno ispravljanje, 100 kom. Profila i CII Priručnik..................................................... 1.180,00................. 1.439,00 CII Komponente 029-01 CII Oblik za ručno ispravljanje 100 kom...................................................................................................... 800,00 ................ 1.000,00 029-02 CII Profil 100 kom....................................................................................................................................... 200,00 ................... 250,00 029-90 CII za učenike osnovnih škola, Priručnik...................................................................................................... 180,00 ................... 189,00

46

Znanost i praksa!


PROFESIONALNO USMJERAVANJE I SELEKCIJA

DAT

Diferencijalni testovi sposobnosti (DAT) za profesionalno usmjeravanje i selekciju G.K. Bennett, H.G. Seashore i A.G. Wesman

DAT za profesionalno usmjeravanje i selekciju je baterija testova namijenjena za procjenu sedam različitih vrsta sposobnosti koje su povezane s uspjehom u različitim područjima rada i mogu biti od pomoći učenicima prilikom definiranja profesionalnih ciljeva. Moguće ga je primijeniti na različite načine u selekciji i procjeni zaposlenika, u profesionalnom usmjeravanju i u istraživanjima. Najšira praktična primjena ovog testa je u selekciji inženjera, naučnika, tehničara ili mehaničara. DAT za profesionalno usmjeravanje i selekciju može se upotrijebiti zajedno s Inventarom profesionalnih interesa za profesionalno usmjeravanje (CII za profesionalno usmjeravanje), te na taj način pruža kombiniranu procjenu interesa i sposobnosti povezanih s potencijalnim zanimanjima ili obrazovnim razvojem. DAT za profesionalno usmjeravanje i selekciju sastoji se od istih 7 subtestova kao i DAT za učenike osnovnih škola, jedina razlika je u težini zadataka.

SAŽETAK Što mjeri Dob Primjena Trajanje Ocjenjivanje Norme Kategorizacija

7 sposobnosti povezanih s uspjehom u radu od 16 godina nadalje individualna ili grupna 146 minuta za svih 7 testova ručno (samokopirni list za odgovore) 822 učenika završnih razreda srednjih škola

B

Subtestovi su sljedeći: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Test verbalnog rasuđivanja (40 zadataka, 25 minuta) Test numeričkog rasuđivanja (40 zadataka, 30 minuta) Test apstraktnog rasuđivanja (40 zadataka, 20 minuta) Test perceptivne brzine i točnosti (2 dijela po 100 zadataka, 3 minute za svaki dio) Test mehaničkog rasuđivanje (60 zadataka, 25 minuta) Test prostornih odnosa (50 zadataka, 25 minuta) Test gramatike i pravopisa (40 zadataka, 15 minuta)

DAT za profesionalno usmjeravanje i selekciju uključuje i test za uvježbavanje, koji daje opće informacije i savjete u vezi s odgovaranjem na testove, te posebne primjere i pitanja za uvježbavanje, čime se smanjuju varijacije u testnim rezultatima i prirodi različitih vrsta zadataka koji se nalaze u testu. Svaki test može se primijeniti i odvojeno od ostalih, jedino se za Test perceptivne brzine i točnosti to ne preporučuje. DAT rezultati uključuju rezultate za svaki test i za obrazovnu sposobnost (kombinacija verbalnog i numeričkog rasuđivanja) te predstavljaju mjeru ispitanikovih sposobnosti učenja različitih studijskih predmeta, njegovih mogućnosti da se okoristi nekim treningom za određeni posao te osnovu za predviđanje uspjeha u nekom poslu. Hrvatska standardizacija uključivala je uzorak od 822 učenika (338 mladića i 484 djevojke) završnih razreda srednjih škola iz svih regija Hrvatske. Obuhvaćene su gimnazije, četverogodišnje strukovne škole i trogodišnje strukovne škole.

JEDINICE ZA NARUDŽBU

Cijena bez PDV-a Cijena s PDV-om

DAT Komplet za profesionalno usmjeravanje i selekciju 026-50 100 kom. Testova za uvježbavanje, 10 kom. Testa, 100 kom. Listova za odgovore i Priručnik ............................................................................................................................................................. 3.650,00 ................ 4.472,50 DAT Komponente 026-01 DAT Test za uvježbavanje 100 kom............................................................................................................. 500,00.................... 625,00 026-02 DAT Test 10 kom...................................................................................................................................... 1.200,00................. 1.500,00 026-03 DAT List za odgovore 100 kom................................................................................................................ 1.500,00................. 1.875,00 026-90 DAT za profesionalno usmjeravanje i selekciju, Priručnik ............................................................................ 450,00.................... 472,50

nslap@nakladaslap.com

+385 (0)1 6281 774

www.nakladaslap.com

47


PROFESIONALNO USMJERAVANJE I SELEKCIJA

CII

Inventar profesionalnih interesa (CII) za profesionalno usmjeravanje G.K. Bennett, H.G. Seashore i A.G. Wesman SAŽETAK Što mjeri Dob Primjena Trajanje

obrazovne ciljeve i interese od 16 godina nadalje individualna ili grupna oko 30 minuta

Ocjenjivanje

ručno (upute u Priručniku)

Norme

615 srednjoškolaca u dobi od 17 i 18 godina

Kategorizacija

B

Inventar profesionalnih interesa (CII) za profesionalno usmjeravanje namijenjen je za profesionalno usmjeravanje koje pomaže pojedincima u donošenju odluka o daljnjem obrazovanju i izboru zanimanja. Pruža informacije o obrazovnim ciljevima, te interesima za pojedine obrazovne predmete i za pojedina područja rada. CII može biti upotrijebljen zajedno s Diferencijalnim testovima sposobnosti (DAT) za profesionalno usmjeravanje i selekciju, te se na taj način podaci o interesima kombiniraju s podacima o sposobnostima i znanjima pojedinca. Može pomoći vrlo različitim osobama u procesu izbora zanimanja i donošenja odluka. Primjenjuje se i kod obrazovno zapuštenih osoba, osoba s invaliditetom i osoba koje dolaze iz drugih kultura. Inventar sadrži 170 čestica; 150 sadrži izjave o karakterističnim radnim aktivnostima koje reprezentiraju 15 zanimanja, a 20 čestica se odnosi na obrazovne programe u koje se učenici mogu uključiti (viša škola, fakultet, stručna škola). Zadatak ispitanika je, na ljestvici od 1 do 5, za svaku opisanu aktivnost označiti koliko mu se sviđa ili ne sviđa, tj. koliko bi se želio baviti tom aktivnošću. U Priručniku i u samom Inventaru nalaze se upute za izračunavanje stupnjeva interesa, što omogućuje da sami ispitanici, vođeni ispitivačem, izračunaju interese za pojedina zanimanja i stupanj sviđanja za 20 predmetnih područja. Na kraju Inventara nalaze se informacije o ispitivanim skupinama zanimanja. Hrvatska standardizacija uključivala je uzorak od 615 srednjoškolaca (270 mladića i 345 djevojaka), u dobi od 17 i 18 godina. Obuhvaćene su trogodišnje strukovne škole, četverogodišnje strukovne škole i gimnazije iz različitih regija Republike Hrvatske.

JEDINICE ZA NARUDŽBU

Cijena bez PDV-a Cijena s PDV-om

CII Komplet 030-50 100 kom. Oblika za ručno ispravljanje, 100 kom. Profila i Priručnik............................................................ 1.180,00................. 1.439,00 CII Komponente 030-01 CII Oblik za ručno ispravljanje 100 kom...................................................................................................... 800,00................. 1.000,00 030-02 CII Profil 100 kom....................................................................................................................................... 200,00 ................... 250,00 030-90 CII za profesionalno usmjeravanje, Priručnik................................................................................................. 180,00.................... 189,00

48

Znanost i praksa!


PROFESIONALNO USMJERAVANJE I SELEKCIJA

DAT-BOS

Diferencijalni testovi sposobnosti (DAT) za selekciju - Baterija općih sposobnosti (BOS) G.K. Bennett, H.G. Seashore i A.G. Wesman

DAT za selekciju - Baterija općih sposobnosti (BOS) ispituje tri različite vrste sposobnosti: verbalno, numeričko i apstraktno rasuđivanje. BOS baterija je namijenjena za ispitivanje osoba u dobi od 16 godina nadalje. Moguće ju je primijeniti na različite načine u selekciji i procjeni zaposlenika, u profesionalnom usmjeravanju i u istraživanjima. Najšira praktična primjena ovog testa je u poslovnom i industrijskom sektoru.

SAŽETAK Što mjeri Dob Primjena

BOS se sastoji od tri subtesta preuzeta iz DAT baterije za profesionalno usmjeravanje i selekciju: 1. Test verbalnog rasuđivanja (25 minuta) 2. Test numeričkog rasuđivanja (30 minuta) 3. Test apstraktnog rasuđivanja (20 minuta)

Trajanje Ocjenjivanje

BOS uključuje i test za uvježbavanje kao i ostale DAT baterije. Svaki od BOS testova može se primijeniti odvojeno od ostalih, a cijela baterija može se koristiti samostalno ili zajedno s Baterijom tehničkih sposobnosti (BTS). Hrvatska standardizacija provedena je na uzorku od 822 učenika (338 mladića i 484 djevojke) završnih razreda srednjih škola iz svih regija Hrvatske. Obuhvaćene su gimnazije, te četverogodišnje i trogodišnje strukovne škole.

JEDINICE ZA NARUDŽBU

Norme Kategorizacija

verbalno, numeričko i apstraktno rasuđivanje od 16 godina nadalje individualna ili grupna, papir-olovka ili elektronička, internetsko testiranje 75 minuta elektronički program ili ručno (samokopirni list za odgovore) 822 učenika završnih razreda srednjih škola

B

Cijena bez PDV-a Cijena s PDV-om

DAT-BOS Komplet za ručno bodovanje 027-50 100 kom. Testa za uvježbavanje, 10 kom. Testa, 100 kom. Listova za odgovore i Priručnik za DAT-BOS.............................................................................................................................. 2.750,00................. 3.367,50 DAT-BOS Komplet za elektroničko bodovanje 027-51 100 kom. Testa za uvježbavanje, 10 kom. Testa, 100 kom. Listova za odgovore, Priručnik za DAT-BOS i ePONS bodovanje 100 kredita............................................................................................................... 3.250,00................. 3.992,50 DAT-BOS Komplet za elektroničku primjenu i bodovanje 027-52 Priručnik za DAT-BOS i ePONS primjena i bodovanje 25 kredita................................................................... 850,00.................... 992,50 DAT Komponente 026-01 DAT Test za uvježbavanje 100 kom............................................................................................................. 500,00.................... 625,00 027-01 DAT Test 10 kom......................................................................................................................................... 900,00................. 1.125,00 027-02 DAT List za odgovore 100 kom................................................................................................................ 1.000,00................. 1.250,00 027-90 DAT za selekciju, Baterija općih sposobnosti, Priručnik................................................................................ 350,00.................... 367,50 DAT Dodatno 027-60 DAT ePONS bodovanje 100 kredita¸........................................................................................................... 500,00.................... 625,00 027-61 DAT ePONS primjena i bodovanje 25 kredita............................................................................................... 500,00.................... 625,00 027-70 DAT Internetsko testiranje 25 kredita.......................................................................................................... 750,00.................... 937,50

Internetsko testiranje dostupno na www.nakladaslap.com

Ljerka Hajncl

PSIHOLOGIJSKI INTERVJU Kvalitativna metoda prikupljanja podataka U ovoj knjizi prikazane su teorijske osnove i praktični primjeri intervjua kojim se prikupljaju i procjenjuju informacije o intervjuiranom u skladu s unaprijed određenom svrhom. Cilj knjige je integrirati rezultate znanstvenih istraživanja o intervjuu kao jednoj od metoda prikupljanja podataka i procjene i upoznati nas s brojnim i različitim vrstama dijagnostičkog intervjua. Format:17,5 x 24,5 cm. Uvez: tvrdi. Opseg: 284 str. Cijena: 252,00 kn

nslap@nakladaslap.com

+385 (0)1 6281 774

www.nakladaslap.com

49


PROFESIONALNO USMJERAVANJE I SELEKCIJA

DAT-BTS

Diferencijalni testovi sposobnosti (DAT) za selekciju - Baterija tehničkih sposobnosti (BTS) G.K. Bennett, H.G. Seashore i A.G. Wesman SAŽETAK Što mjeri

Dob Primjena

Trajanje Ocjenjivanje

Norme Kategorizacija

prostorne odnose, te numeričko, apstraktno i mehaničko rasuđivanje od 16 godina nadalje individualna ili grupna, papir-olovka ili elektronička, internetsko testiranje 100 minuta elektronički program ili ručno (samokopirni list za odgovore) 822 učenika završnih razreda srednjih škola

Bateriju tehničkih sposobnosti (BTS) moguće je primijeniti na različite načine u selekciji i procjeni zaposlenika, u profesionalnom usmjeravanju i u istraživanjima. Najšira praktična primjena ovog testa je u selekciji inženjera, naučnika, tehničara ili mehaničara. BTS se sastoji od četiri subtesta preuzetih iz DAT baterije za profesionalno usmjeravanje i selekciju: 1. 2. 3. 4.

Test numeričkog rasuđivanja (30 minuta) Test apstraktnog rasuđivanja (20 minuta) Test mehaničkog rasuđivanja (25 minuta) Test prostornih odnosa (25 min)

Test ukupno sadrži 190 čestica, a BTS baterija uključuje i Test za uvježbavanje. Svaki od BTS testova može se primijeniti odvojeno od ostalih, a cijela baterija može se koristiti samostalno ili zajedno s Baterijom općih sposobnosti (BOS). Hrvatska standardizacija provedena je na uzorku od 822 učenika (338 mladića i 484 djevojke) završnih razreda srednjih škola iz svih regija Hrvatske, prosječne dobi od 18 godina i 3 mjeseca. Obuhvaćene su gimnazije, te četverogodišnje i trogodišnje strukovne škole.

B JEDINICE ZA NARUDŽBU

Cijena bez PDV-a Cijena s PDV-om

DAT-BTS Komplet za ručno bodovanje 028-50 100 kom. Testa za uvježbavanje, 10 kom. Testa, 100 kom. Listova za odgovore i Priručnik za DAT-BTS.............................................................................................................................. 2.750,00................. 3.367,50 DAT-BTS Komplet za elektroničko bodovanje 028-51 100 kom. Testa za uvježbavanje, 10 kom. Testa, 100 kom. Listova za odgovore, Priručnik za DAT-BTS i ePONS bodovanje 100 kredita................................................................................................. 3.250,00................. 3.992,50 DAT-BTS Komplet za elektroničku primjenu i bodovanje 028-52 Priručnik za DAT-BTS i ePONS primjena i bodovanje 25 kredita................................................................... 850,00.................... 992,50 DAT Komponente 026-01 DAT Test za uvježbavanje 100 kom............................................................................................................. 500,00.................... 625,00 028-01 DAT Test 10 kom......................................................................................................................................... 900,00................. 1.125,00 028-02 DAT List za odgovore 100 kom................................................................................................................ 1.000,00................. 1.250,00 028-90 DAT za selekciju, Baterija tehničkih sposobnosti, Priručnik .......................................................................... 350,00.................... 367,50 DAT Dodatno 028-60 DAT ePONS bodovanje 100 kredita............................................................................................................. 500,00.................... 625,00 028-61 DAT ePONS primjena i bodovanje 25 kredita............................................................................................... 500,00.................... 625,00 028-70 DAT Internetsko testiranje 25 kredita.......................................................................................................... 750,00.................... 937,50

Internetsko testiranje dostupno na www.nakladaslap.com

50

Znanost i praksa!


ISPITIVANJE LIČNOSTI

NEO PI-R

Revidirani NEO inventar ličnosti P. T. Costa i R. R. McCrae SAŽETAK Što mjeri

Dob Primjena

Trajanje Ocjenjivanje

Norme

Kategorizacija

5 glavnih dimenzija ličnosti (i 30 faceta tih dimenzija) od 17 godina nadalje individualna ili grupna, papir-olovka ili elektronička, internetsko testiranje - moguće dobivanje interpretativnog izvješća 35-45 minuta elektronički program ili ručno (samokopirni list za odgovore) 459 učenika završnog razreda srednje škole i 315 odraslih starijih od 21 godine (oblik za samoprocjenu)

B

Revidirani NEO inventar ličnosti (NEO PI-R) omogućuje detaljnu i sveobuhvatnu procjenu ličnosti, temeljenu na petofaktorskom modelu ličnosti. Mjeri 5 širokih dimenzija i 30 faceta (po 5 za svaku dimenziju) koje detaljnije definiraju dimenzije. Sve NEO PI-R ljestvice imaju kontrolu učinka pretjeranog slaganja, pretjeranog neslaganja i davanja slučajnih odgovora. Domene i facete koje mjeri revidirani NEO inventar ličnosti Facete ugodnosti Facete ekstraverzije Domene Neuroticizam (N) Ekstraverzija (E) Otvorenost (O) Ugodnost (U) Savjesnost (S) Facete neuroticizma N1: anksioznost N2: ljutita hostilnost N3: depresivnost N4: sputanost N5: impulzivnost N6: vulnerabilnost (ranjivost)

E1: toplina E2: druželjubivost E3: asertivnost E4: aktivnost E5: traženje uzbuđenja E6: pozitivne emocije

U1: povjerenje U2: iskrenost U3: altruizam U4: pomirljivost U5: skromnost U6: blagost

Facete otvorenosti

Facete savjesnosti S1: kompetentnost S2: organiziranost S3: odgovornost S4: težnja za postignućem S5: samodisciplina S6: promišljenost

O1: maštanje O2: estetičnost O3: osjećaji O4: postupci O5: ideje O6: vrijednosti

Postoje dvije verzije NEO PI-R inventara: oblik S za samoprocjenu i oblik P za procjenu od strane drugih. Oba se oblika sastoje od 240 čestica i 3 čestice provjere valjanosti, a zadatak ispitanika je na ljestvici od 5 stupnjeva odrediti u kojoj mjeri se pojedina tvrdnja odnosi na njega, tj. u obliku P na osobu koju procjenjuje. Interpretacija NEO PI-R-a zahtijeva stručno obrazovanje u psihološkom testiranju i mjerenju i može biti različite složenosti. Za oblik S upitnika postoje hrvatske norme za mlađu studentsku dob (od 17 do 20 godina), na 459 učenika završnog razreda srednje škole i za odrasle ispitanike (od 21 godine nadalje), na 315 ispitanika. Postoji elektronička verzija inventara koja omogućuje računalno testiranje, ocjenjivanje i izradu profila te dobivanje detaljnog interpretativnog izvješća na 14 stranica. Interpretacija uključuje sve kombinacije domena i pojedinih faceta inventara. JEDINICE ZA NARUDŽBU

Edukacija!

Cijena bez PDV-a Cijena s PDV-om

NEO PI-R Komplet za ručno bodovanje 260-50 Procjena – 10 kom. M i 10 kom. Ž, Samoprocjena – 10 kom. M i 10 kom. Ž, 100 kom. Listova za odgovore, 100 kom. Profila procjena M/Ž, 100 kom. Profila samoprocjena M/Ž Odrasli, 100 kom. Profila samoprocjena M/Ž Mladi, 100 kom. NEO Sažetaka, Priručnik s dodatkom hrvatskih normi....................................................................................................................... 3.350,00................. 4.137,50 NEO PI-R Samoprocjena - Komplet za elektroničko bodovanje 260-51 Samoprocjena – 10 kom. M i 10. kom Ž., 100 kom. Listova za odgovore, 100 kom. NEO Sažetaka, Priručnik s dodatkom hrvatskih normi i ePONS bodovanje 50 kredita....................................................... 3.050,00................. 3.762,50 NEO PI-R Samoprocjena - Komplet za elektroničku primjenu i bodovanje 260-52 100 kom. NEO Sažetaka, Priručnik i ePONS primjena i bodovanje 25 kredita............................................ 1.200,00................. 1.450,00

Internetsko testiranje dostupno na www.nakladaslap.com

NEO PI-R Komponente 260-01 NEO PI-R Procjena – M 10 kom................................................................................................................... 150,00.................... 187,50 260-02 NEO PI-R Procjena – Ž 10 kom.................................................................................................................... 150,00.................... 187,50 260-03 NEO PI-R Samoprocjena – M 10 kom.......................................................................................................... 150,00.................... 187,50 260-04 NEO PI-R Samoprocjena – Ž 10 kom........................................................................................................... 150,00.................... 187,50 260-05 NEO PI-R List za odgovore 100 kom............................................................................................................ 800,00.................. 1000,00 260-06 NEO PI-R Profil procjena M/Ž 100 kom........................................................................................................ 500,00.................... 625,00 260-07 NEO PI-R Profil samoprocjena M/Ž Odrasli 100 kom.................................................................................... 500,00.................... 625,00 260-08 NEO PI-R Profil samoprocjena M/Ž Mladi 100 kom...................................................................................... 500,00.................... 625,00 260-09 NEO Sažetak 100 kom................................................................................................................................ 200,00.................... 250,00 260-90 NEO PI-R Priručnik + Hrvatske norme za NEO PI-R..................................................................................... 250,00.................... 262,50 NEO PI-R Dodatno 260-60 NEO PI-R Samoprocjena ePONS bodovanje 100 kredita............................................................................ 1.500,00................. 1.875,00 260-61 NEO PI-R Samoprocjena ePONS primjena i bodovanje 25 kredita................................................................ 750,00.................... 937,50 260-62 NEO PI-R Samoprocjena ePONS interpretacija 25 kredita.......................................................................... 1.750,00................. 2.187,50 260-70 NEO PI-R samoprocjena Internetsko testiranje 25 kredita s interpretativnim izvješćem............................ 2.500,00 ................ 3.125,00 NEO PI-R Edukacija 10510 NEO PI-R i NEO-FFI – njihova korisnost u selekciji i razvoju ljudskih potencijala te u kliničkim procjenama - edukacija......................................................................................................... 800,00................. 1.000,00

52

Znanost i praksa!


ISPITIVANJE LIČNOSTI

NEO-FFI

NEO petofaktorski inventar P. T. Costa i R. R. McCrae

NEO-FFI je skraćena verzija NEO PI-R inventara kojim se dobiva kratka i pouzdana procjena pet glavnih dimenzija ličnosti u okviru petofaktorskog modela (Neuroticizam, Ekstraverzija, Otvorenost, Ugodnost, Savjesnost). Osobito je pogodan za upotrebu kada je vrijeme za testiranje ograničeno ili kada je potrebna samo općenita informacija o ličnosti ispitanika.

Što mjeri

NEO-FFI sadrži 60 čestica i ima dva oblika (za samoprocjenu - S i za procjenu od strane drugih - P).

Primjena

SAŽETAK

Dob

Hrvatska standardizacija provedena je na 350 ispitanika mlađe studentske dobi, za NEOFFI oblik za samoprocjenu. Trajanje JEDINICE ZA NARUDŽBU

NEO-FFI Samoprocjena - Komplet za elektroničko bodovanje 261-51 Samoprocjena – 50 kom. M i 50 kom. Ž, 100 kom. NEO Sažetaka, Priručnik za NEO PI-R i NEO-FFI uz dodatak hrvatskih normi i ePONS bodovanje 50 kredita ..................................................................... 2.300,00................. 2.825,00

od 17 godina nadalje individualna ili grupna papir-olovka ili elektronička internetsko testiranje 10-15 minuta

Ocjenjivanje

elektronički program ili ručno (samokopirni upitnik)

Norme

350 ispitanika mlađe studentske dobi (oblik za samoprocjenu)

Cijena bez PDV-a Cijena s PDV-om

NEO-FFI Komplet 261-50 Procjena – 50 kom. M i 50 kom. Ž, Samoprocjena – 50 kom. M i 50 kom. Ž, 100 kom. NEO Sažetaka i Priručnik za NEO PI-R i NEO-FFI s dodatkom hrvatskih normi ................................................................. 3.650,00................. 4.512,50

5 glavnih dimenzija ličnosti

Kategorizacija

B

NEO-FFI Samoprocjena - Komplet za elektroničku primjenu i bodovanje 261-52 100 kom. NEO Sažetaka, Priručnik za NEO PI-R i NEO-FFI s dodatkom hrvatskih normi i ePONS primjena i bodovanje 25 kredita................................................................................................................. 950,00................. 1.137,50 NEO-FFI Komponente 261-01 NEO-FFI Procjena – M 50 kom.................................................................................................................... 800,00 ................ 1.000,00 260-02 NEO-FFI Procjena – Ž 50 kom...................................................................................................................... 800,00................. 1.000,00 261-03 NEO-FFI Samoprocjena – M 50 kom............................................................................................................ 800,00................. 1.000,00 261-04 NEO-FFI Samoprocjena – Ž 50 kom............................................................................................................. 800,00................. 1.000,00 260-09 NEO Sažetak 100 kom................................................................................................................................ 200,00.................... 250,00 260-90 NEO PI-R i NEO-FFI Priručnik s dodatkom hrvatskih normi........................................................................... 250,00.................... 262,50

Internetsko testiranje dostupno na www.nakladaslap.com

NEO-FFI Dodatno 261-61 NEO-FFI Samoprocjena ePONS bodovanje 50 kredita.................................................................................. 250,00.................... 312,50 261 -62 NEO-FFI Samoprocjena ePONS primjena i bodovanje 25 kredita.................................................................. 500,00.................... 625,00 260-70 NEO-FFI Samoprocjena Internetsko testiranje 25 kredita............................................................................. 625,00.................... 781,25 NEO-FFI Edukacija 10510 NEO PI-R i NEO-FFI – njihova korisnost u selekciji i razvoju ljudskih potencijala te u kliničkim procjenama - edukacija............................................................................................................. 800,00................. 1.000,00

nslap@nakladaslap.com

+385 (0)1 6281 774

www.nakladaslap.com

53


ISPITIVANJE LIČNOSTI

16PF / 5. IZDANJE Upitnik 16 faktora ličnosti

R. B. Cattell, A. Karen, S. Cattell i Heather E. P. Cattell SAŽETAK Što mjeri Dob Primjena

Trajanje

16 primarnih i 5 općih faktora ličnosti od 15 ili 16 godina nadalje individualna ili grupna, papir-olovka ili elektronička 35-50 minuta

Ocjenjivanje

elektronički program ili ručno (samokopirni list za odgovore)

Norme

635 osoba u dobi od 15 do 85 godina

Kategorizacija

B

Upitnik 16 faktora ličnosti (16PF) je sveobuhvatna mjera ličnosti koja ima široko područje primjene, prvenstveno u profesionalnoj selekciji i razvoju, profesionalnom usmjeravanju i psihološkom savjetovanju. Upitnik sadrži 185 čestica koje mjere 16 primarnih i 5 općih faktora ličnosti. Opći faktori dobivaju se kombiniranjem primarnih faktora, a opisuju ličnost u širim i općenitijim terminima. Primarni faktori ličnosti obuhvaćeni upitnikom: A. Toplina B. Rasuđivanje C. Emocionalna stabilnost E. Dominacija F. Živahnost G. Svijest o pravilima H. Socijalna odvažnost I. Osjetljivost L. Opreznost M. Apstraktnost N. Privatnost O. Bojažljivost Q1. Otvorenost za promjene Q2. Samodovoljnost Q3. Perfekcionizam Q4. Napetost

Opći faktori koji se izvode iz primarnih faktora: EKS Ekstraverzija ANKS Anksioznost SK Samokontrola NEOV Neovisnost NES Nesentimentalnost

Postoje i tri pokazatelja stila odgovaranja: Ljestvica upravljanja dojmovima, Ljestvica rijetkih odgovora i Ljestvica učestalog biranja odgovora „točno“. Hrvatska standardizacija 16PF upitnika provedena je na uzorku od 635 osoba u dobi od 15 do 85 godina i te norme su objavljene u zasebnoj publikaciji.

JEDINICE ZA NARUDŽBU

Cijena bez PDV-a Cijena s PDV-om

16PF Komplet za ručno bodovanje 239-50 Upitnik – 10 kom. M i 10 kom. Ž, 50 kom. Listova za odgovore, 50 kom. Listova za ocjenjivanje, Priručnik, Hrvatske norme za 16PF i Interpretacija 16PF u kliničkoj praksi................................................. 1.675,00................. 2.013,75 16PF Komplet za elektroničko bodovanje 239-51 10 kom. Upitnika – M, 10 kom. Upitnika – Ž, 50 kom. Listova za odgovore, Priručnik, Hrvatske norme za 16PF, Interpretacija 16PF u kliničkoj praksi i ePONS bodovanje 50 kredita................................. 2.000,00 ................ 2.420,00 16PF Komplet za elektroničku primjenu i bodovanje 239-52 Priručnik, Hrvatske norme za 16PF, Interpretacija 16PF u kliničkoj praksi i ePONS primjena i bodovanje 25 kredita............................................................................................................................. 1.250,00 ................ 1.482,50 16PF Komponente 239-01 16PF Upitnik – M 10 kom........................................................................................................................... 250,00.................... 312,50 239-02 16PF Upitnik – Ž 10 kom............................................................................................................................. 250,00.................... 312,50 239-03 16PF List za odgovore 50 kom.................................................................................................................... 500,00.................... 625,00 239-04 16PF List za ocjenjivanje 50 kom................................................................................................................. 175,00.................... 218,75 239-90 16PF Priručnik............................................................................................................................................. 250,00.................... 262,50 239-91 Hrvatske norme za 16PF upitnik.................................................................................................................. 100,00.................... 125,00 239-92 Interpretacija 16PF u kliničkoj praksi: Vodič uz peto izdanje........................................................................ 150,00.................... 157,50

Novi oblik upitnika i listova za odgovore (bez šablona)

16PF Dodatno 239-60 16PF ePONS bodovanje 50 kredita.............................................................................................................. 500,00.................... 625,00 239-61 16PF ePONS primjena i bodovanje 25 kredita............................................................................................. 750,00.................... 937,50 16PF Edukacije 10690 Primjena 16 PF-a i CTI-a u postupku selekcije i upravljanja karijerom – početna edukacija................................................................................................................................. 1.000,00................. 1.250,00 10691 Primjena 16 PF-a i CTI-a u postupku selekcije i upravljanja karijerom – napredna edukacija................................................................................................................................. 400,00 ................... 500,00

Edukacija!

54

Znanost i praksa!


ISPITIVANJE LIČNOSTI

BIP

Bohumski inventar za opis ličnosti u radnom okruženju R. Hossiep i M. Paschen ur. hrv. izd. Željko Jerneić

Cilj BIP inventara je standardizirano zahvaćanje slike o sebi koju ima testirana osoba, s obzirom na relevantne opise dimenzija ličnosti iz njezina profesionalnog života. 4 područja profesionalnog života i ljestvice koje obuhvaća BIP inventar: 1. Strukovna usmjerenost Motivacija za postignuće Motivacija za utjecanje na procese i strukture Motivacija za rukovođenje 2. Radno ponašanje Savjesnost Fleksibilnost Usmjerenost na djelovanje

3. Socijalne kompetencije Osjetljivost Sposobnost uspostavljanja kontakata Druželjubivost Usmjerenost na tim Prodornost 4. Psihička konstitucija Emocionalna stabilnost Izdržljivost pod opterećenjem Samosvijest

Dva oblika BIP inventara: • oblik za samoprocjenu s 210 čestica za koje ispitanik treba procijeniti koliko se odnose na njega. • oblik za procjenu od strane drugih s 42 čestice namijenjen za procjenu druge osobe

SAŽETAK Što mjeri

Dob Primjena

Trajanje Ocjenjivanje Norme

Kategorizacija

dimenzije ličnosti relevantne za profesionalni uspjeh od 18 godina nadalje individualna ili grupna, papir-olovka ili elektronička, internetsko testiranje 35 - 45 minuta elektronički program ili ručno 330 ispitanika u dobi od 21 do 64 godine (oblik za samoprocjenu)

B

Hrvatska standardizacija BIP inventara provedena je na 330 ispitanika u dobi od 21 do 64 godine.

JEDINICE ZA NARUDŽBU

Cijena bez PDV-a Cijena s PDV-om

BIP Komplet za ručno bodovanje 267-50 25 kom. Inventara M-samoprocjena, 25 kom. Inventara Ž-samoprocjena, 50 kom. Obrazaca za sumarni prikaz, 50 kom. Obrazaca za izradu profila 9 i 10 stupnjeva, 50 kom. Inventara za procjenu, 50 kom. Obrazaca za izradu profila-procjena, 10 kom. Knjižica-Uputa za sudionike, 10 kom. Knjižica-Slika o sebi, Šablone i Priručnik..................................................................................... 3.950,00................. 4.827,50 BIP Samoprocjena - Komplet za elektroničko bodovanje 267-51 25 kom. Inventara M-samoprocjena, 25 kom. Inventara Ž-samoprocjena, 10 kom. Knjižica-Uputa za sudionike, 10 kom. Knjižica-Slika o sebi, Priručnik i ePONS bodovanje 50 kredita ............................... 3.000,00................. 3.640,00 BIP Samoprocjena - Komplet za elektroničku primjenu i bodovanje 267-52 10 kom. Knjižica-Uputa za sudionike, 10 kom. Knjižica-Slika o sebi, Priručnik i ePONS primjena i bodovanje 25 kredita............................................................................................................................. 2.000,00................. 2.390,00 BIP Komponente 267-01 BIP Inventar M-samoprocjena 25 kom........................................................................................................ 500,00.................... 625,00 267-02 BIP Inventar Ž-samoprocjena 25 kom.......................................................................................................... 500,00.................... 625,00 267-03 BIP Inventar za procjenu 50 kom................................................................................................................. 500,00.................... 625,00 267-04 BIP Obrazaca za izradu profila 9 i 10 stupnjeva 50 kom.............................................................................. 250,00.................... 312,50 267-05 BIP Obrazac za izradu profila-procjena 50 kom............................................................................................ 250,00.................... 312,50 267-06 BIP Obrazac za sumarni prikaz 50 kom........................................................................................................ 500,00.................... 625,00 267-20 BIP Šablone................................................................................................................................................ 200,00.................... 250,00 267-30 BIP Knjižica-Uputa za sudionike 10 kom...................................................................................................... 350,00.................... 437,50 267-31 BIP Knjižica-Slika o sebi, slika koju imaju drugi ljudi i ličnost 10 kom.......................................................... 350,00.................... 437,50 267-90 BIP Priručnik............................................................................................................................................... 550,00.................... 577,50 BIP Dodatno 267-60 BIP ePONS bodovanje 50 kredita................................................................................................................ 750,00.................... 937,50 267-61 BIP ePONS primjena i bodovanje 25 kredita................................................................................................ 750,00.................... 937,50 267-70 BIP Internetsko testiranje 25 kredita......................................................................................................... 1.000,00................. 1.250,00 BIP Edukacija 10960 Primjena Višefaktorskog upitnika rukovođenja (MLQ) i Bohumskog inventara ličnosti (BIP) u organizacijama - edukacija....................................................................................................................... 800,00................. 1.000,00

Internetsko testiranje dostupno na www.nakladaslap.com

Edukacija!

nslap@nakladaslap.com

+385 (0)1 6281 774

www.nakladaslap.com

55


ISPITIVANJE LIČNOSTI

BFQ

Big Five upitnik

G.V. Caprara, C. Barbaranelli i L. Borgogni SAŽETAK Što mjeri

Dob Primjena

Trajanje Ocjenjivanje Norme

Kategorizacija

5 širokih dimenzija (i 10 pod-dimenzija ličnosti) od 16 godina nadalje individualna ili grupna papir-olovka ili elektronička internetsko testiranje - moguće dobivanje interpretativnog izvješća oko 30 minuta elektronički program ili ručno (šablone) 995 ispitanika u dobi od 16 do 24 godine i 407 ispitanika u selekcijskoj situaciji

Big Five upitnik (BFQ) sadrži 132 čestice podijeljene u 5 ljestvica, tj. pet velikih domena ličnosti: 1. Energija (E) - obuhvaća one aspekte ličnosti koji se u literaturi navode kao ekstraverzija; pod-dimenzije: dinamičnost (Di) i dominacija (Do) 2. Ugodnost (U) - pod-dimenzije: kooperativnost/empatija (Kp) i srdačnost/prijateljski stav (Sr) 3. Savjesnost (S) - pod-dimenzije: temeljitost (Tm) i ustrajnost (Us) 4. Emocionalna stabilnost (ES) - pod-dimenzije: emocionalna kontrola (Ek) i kontrola impulsa (Ki) 5. Mentalna otvorenost (MO) - pod-dimenzije: otvorenost prema kulturi (Ok) i otvorenost prema iskustvu (Oi) BFQ uključuje i ljestvicu laganja (L) od 12 čestica koje se odnose na socijalno poželjna ponašanja. Svaka dimenzija uključuje 24 čestice, od kojih je polovina formulirana u pozitivnom, a polovina u negativnom smjeru u odnosu na ime ljestvice. Zadatak ispitanika je procijeniti svoj stupanj slaganja s pojedinom tvrdnjom u upitniku, na ljestvici od 1 do 5. Hrvatska standardizacija je provedena na 995 ispitanika u dobi od 16 do 24 godine, a podaci u situaciji selekcije na 407 ispitanika.

B JEDINICE ZA NARUDŽBU

Cijena bez PDV-a Cijena s PDV-om

BFQ Komplet 262-50 100 kom. Upitnika – M, 100 kom. Upitnika – Ž, 200 kom. Profila, 200 kom. Listova za zbrajanje, Šablone + Upute i Priručnik..................................................................................................................... 3.400,00................. 4.200,00 BFQ Komplet za elektroničko bodovanje 262-51 100 kom. Upitnika – M, 100 kom. Upitnika – Ž, Priručnik i ePONS bodovanje 100 kredita....................... 3.250,00................. 4.012,50 BFQ Komplet za elektroničku primjenu i bodovanje 262-52 Priručnik i ePONS primjena i bodovanje 25 kredita...................................................................................... 750,00.................... 887,50 BFQ Komponente 262-01 BFQ Upitnik – M 100 kom........................................................................................................................ 1.000,00................. 1.250,00 262-02 BFQ Upitnik – Ž 100 kom......................................................................................................................... 1.000,00................. 1.250,00 262-03 BFQ Profil 200 kom..................................................................................................................................... 400,00.................... 500,00 262-04 BFQ List za zbrajanje 200 kom.................................................................................................................... 400,00.................... 500,00 262-20 BFQ Šablone + Upute................................................................................................................................ 350,00.................... 437,50 262-90 BFQ Priručnik.............................................................................................................................................. 250,00.................... 262,50 BFQ Dodatno 262-60 BFQ ePONS bodovanje 100 kredita.......................................................................................................... 1.000,00................. 1.250,00 262-61 BFQ ePONS primjena i bodovanje 25 kredita............................................................................................... 500,00.................... 625,00 262-62 BFQ ePONS interpretacija 25 kredita........................................................................................................... 500,00.................... 625,00 262-70 BFQ Internetsko testiranje 25 kredita s interpretativnim izvješćem............................................................ 1.000,00................. 1.250,00 BFQ Edukacija 10870 Big Five upitnik – edukacija ....................................................................................................................... 800,00................. 1.000,00

Internetsko testiranje dostupno na www.nakladaslap.com

Pet širokih dimenzija i deset pod-dimenzija Edukacija!

omogućuju procjenu ličnosti koja je detaljnija od osnovne petofaktorske strukture, a ipak nije previše vremenski zahtjevna.

56

Znanost i praksa!


ISPITIVANJE LIČNOSTI

BFQ-C

Big Five upitnik za djecu

Claudio Barbaranelli, Gianvittorio Caprara, Annarita Rabasca ur. hrv. izd. Valentina Ružić Big Five upitnik za djecu koristi se za ispitivanje 5 dimenzija ličnosti: • energija • ugodnost • savjesnost • emocionalna nestabilnost • mentalna otvorenost Upitnik može biti osobito koristan u obrazovnom području, u području profesionalne orijentacije i u kliničkom području. Tri verzije upitnika: • verzija za samoprocjenu za djecu od 8 do 10 godina • verzija za samoprocjenu za djecu od 11 do 14 godina • verzija za procjenu od strane roditelja ili nastavnika (s tvrdnjama u trećem licu) namijenjen za procjenjivanje djece u dobi od 8 do 14 godina

SAŽETAK Što mjeri Dob Primjena Trajanje Ocjenjivanje Norme

Kategorizacija

5 širokih dimenzija ličnosti od 8 do 14 godina individualna ili grupna 20-30 minuta ručno 825 učenika od 2. do 8. razreda osnovne škole (oblik za samoprocjenu)

B

Sve tri verzije upitnika imaju po 65 tvrdnji. Ocjenjivanje odgovora djeteta omogućuje interpretaciju rezultata na pojedinoj dimenziji i dobivanje profila djeteta izrađenog na temelju svih pet dimenzija. Hrvatska standardizacija BFQ-C upitnika, verzije za samoprocjenu provedena je na učenicima od 2. do 8. razreda osnovne škole.

JEDINICE ZA NARUDŽBU

Cijena bez PDV-a Cijena s PDV-om

BFQ-C Komplet 265-50 10 kom. Upitnika samoprocjene 8-10/M, 10 kom. Upitnika samoprocjene 8-10/Ž, 10 kom. Upitnika samoprocjene 11-14/M, 10 kom. Upitnika samoprocjene 10-14/Ž, 10 kom. Upitnika procjene 8-14/M, 10 kom. Upitnika procjene 8-14/Ž, 100 kom. Profila, 100 kom. Listova za bodovanje, Šablone i Priručnik................................................................................. 2.200,00................ 2.700,00 BFQ-C Komplet samoprocjena 8-10 265-51 10 kom. Upitnika samoprocjene 8-10/M, 10 kom. Upitnika samoprocjene 8-10/Ž, 100 kom. Profila, 100 kom. Listova za bodovanje, Šablone i Priručnik...................................................... 1.800,00................. 2.200,00 BFQ-C Komplet samoprocjena 11-14 265-52 10 kom. Upitnika samoprocjene 11-14/M, 10 kom. Upitnika samoprocjene 11-14/Ž, 100 kom. Profila, 100 kom. Listova za bodovanje, Šablone i Priručnik...................................................... 1.700,00................. 2.075,00 BFQ-C Komponente 265-01 BFQ-C Upitnik samoprocjena 8-10/M 10 kom.............................................................................................. 150,00 ................... 187,50 265-02 BFQ-C Upitnik samoprocjena 8-10/Ž 10 kom............................................................................................... 150,00.................... 187,50 265-03 BFQ-C Upitnik samoprocjena 11-14/M 10 kom............................................................................................ 100,00.................... 125,00 265-04 BFQ-C Upitnik samoprocjena 11-14/Ž 10 kom............................................................................................. 100,00.................... 125,00 265-05 BFQ-C Upitnik procjena 8-14/M 10 kom...................................................................................................... 100,00.................... 125,00 265-06 BFQ-C Upitnik procjena 8-14/Ž 10 kom....................................................................................................... 100,00.................... 125,00 265-07 BFQ-C Profil 100 kom.................................................................................................................................. 500,00 ................... 625,00 265-08 BFQ-C List za bodovanje 100 kom............................................................................................................... 500,00.................... 625,00 265-20 BFQ-C Šablone ........................................................................................................................................... 250,00.................... 312,50 265-90 BFQ-C Priručnik........................................................................................................................................... 250,00.................... 262,50

nslap@nakladaslap.com

+385 (0)1 6281 774

www.nakladaslap.com

57


ISPITIVANJE LIČNOSTI

AMI

Inventar motivacije za postignuće

H. Schuler, G. C. Thornton III., A. Frintrup, R. Mueller-Hanson ur. hrv. izd.: Željko Jerneić SAŽETAK Što mjeri Dob Primjena

Trajanje

motivaciju za postignuće od 18 godina nadalje individualna ili grupna; papir-olovka ili elektronička oko 25 minuta

Ocjenjivanje

ručno (samokopirni list za odgovore) ili elektronički program

Norme

267 studenata i 266 zaposlenih osoba starijih od 18 godina

Kategorizacija

A

Inventar motivacije za postignuće temelji se na konceptu motivacije za postignuće kao osobine ličnosti. Primjenjuje se u odabiru i razvoju zaposlenika, profesionalnoj orijentaciji i profesionalnom savjetovanju, te u psihologiji sporta. Inventar sadrži 170 čestica koje imaju format Likertove skale od 7 stupnjeva od (1) „Uopće se ne odnosi na mene“ do (7) „U potpunosti se odnosi na mene“, a koje se kombiniraju u 17 ljestvica: Postavljanje ciljeva Samostalnost Internalnost Ustrajnost Preferiranje teških zadataka Ponos zbog uspjeha Samokontrola Težnja za statusom

Dodatni napor Natjecateljski duh Uvjerenost u uspjeh Dominantnost Želja za učenjem Angažiranost Neustrašivost Fleksibilnost „Flow“

Mnoge od faceta koje čine AMI slične su tradicionalnim aspektima ličnosti. Dakle, ovako zamišljena motivacija za postignuće uključuje mnoge facete koje su usko povezane s nekim od tradicionalnih koncepata ličnosti. Ispitivanje profila rezultata za svih 17 faceta AMI-a pruža uvid u jedinstveni motivacijski sklop pojedinca. Takvi su uvidi korisni za savjetovanje i pomoć pojedincu. Interpretacija uključuje analizu opće razine profila, analizu tri glavna klastera motivacijskih faceta (samouvjerenost, ambicija, samokontrola), te analizu pojedinih faceta motivacije za postignuće koje kod pojedine osobe imaju naročito visoke ili niske vrijednosti. Hrvatska standardizacija AMI inventara provedena je na skupini zaposlenih osoba starijih od 18 godina i skupini studenata, iz različitih dijelova Hrvatske.

JEDINICE ZA NARUDŽBU

Cijena bez PDV-a Cijena s PDV-om

AMI Komplet 268-50 10 kom. Upitnika M, 10 kom. Upitnika Ž, 50 kom. Listova za odgovore, 50 kom. Profila, 25 kom. AMI-K Upitnik M, 25. kom. AMI-K Upitnik Ž, 50 kom. AMI-K Obrazaca za sumarni prikaz i Priručnik.......................................................................... 2.580,00................. 3.129,00 AMI Komplet za elektroničko bodovanje 268-51 AMI ePONS bodovanje 50 kredita, AMI Priručnik, AMI-K Obrazac za ocjenjivanje 50 kom., AMI-K Inventar Ž 25 kom., AMI-K Inventar M 25 kom., AMI List za odgovore 50 kom., AMI Svezak s česticama Ž 10 kom., AMI Svezak s česticama M 10 kom.......................................................................................................... 3.080,00................. 3.754,00 AMI Komplet za elektroničku primjenu i bodovanje 268-52 AMI ePONS primjena i bodovanje 25 kredita, AMI Priručnik..................................................................... 1.230,00................. 1.441,50 AMI-K Komplet za elektroničku primjenu i bodovanje 268-53 AMI Priručnik, AMI-K ePONS primjena i bodovanje 25 kredita.................................................................. 1.230,00................. 1.441,50 AMI Komponente 268-01 AMI Upitnik M 10 kom............................................................................................................................... 300,00 ................... 375,00 268-02 AMI Upitnik Ž 10 kom................................................................................................................................. 300,00.................... 375,00 268-03 AMI List za odgovore 50 kom..................................................................................................................... 500,00.................... 625,00 268-04 AMI Profil 50 kom....................................................................................................................................... 250,00.................... 312,50 268-05 AMI-K Upitnik M 25 kom............................................................................................................................ 250,00.................... 312,50 268-06 AMI-K Upitnik Ž 25 kom.............................................................................................................................. 250,00.................... 312,50 268-07 AMI-K Obrazac za sumarni prikaz 50 kom................................................................................................... 250,00.................... 312,50 268-90 AMI Priručnik.............................................................................................................................................. 480,00.................... 504,00 AMI Dodatno 268-60 AMI ePONS bodovanje 50 kredita............................................................................................................... 750,00.................... 937,50 268-61 AMI ePONS primjena i bodovanje 25 kredita.............................................................................................. 750,00.................... 937,50 268-62 AMI-K ePONS primjena i bodovanje 25 kredita........................................................................................... 750,00.................... 937,50

AMI Detaljna procjena faceta i ukupne razine motivacije za postignuće koja pomaže u odabiru i savjetovanju pojedinaca. 58

Znanost i praksa!


ISPITIVANJE LIČNOSTI

EPS

Eysenckove skale ličnosti

H. J. Eysenck i Sybil B. G. Eysenck Eysenckove skale ličnosti (EPS) uključuju tri različita upitnika: 1. EPQ-R/A - revidirani Eysenckov upitnik ličnosti, sa skalama ovisnosti i kriminaliteta Ispituju se Introverzija-ekstraverzija, Neuroticizam-emocionalna stabilnost, Psihoticizam, Sklonost disimulaciji, Ovisnost i Kriminalitet. Upitnik ukupno sadrži 106 čestica. 2. EPQ-R/S - kratka skala Kratka skala od 48 čestica konstruirana na temelju EPQ-R/A, samo bez skala ovisnosti i kriminaliteta. 3. EPQ-IVE/A - upitnik impulzivnosti koji mjeri impulzivnost, avanturizam i empatiju Upitnik sadrži 54 čestice i mjeri 3 snažna faktora: Impulzivnost, Avanturizam i Empatiju. Zadatak ispitanika pri ispunjavanju svih Eysenckovih skala ličnosti (EPS) je odgovoriti na pitanja zaokruživanjem odgovora “da” ili “ne”. JEDINICE ZA NARUDŽBU

Cijena bez PDV-a Cijena s PDV-om

SAŽETAK Što mjeri

3 - 8 osobina ličnosti

Dob

od 16 godina nadalje

Primjena

individualna ili grupna

Trajanje

EPQ-R/A 15 minuta, EPQ-R/S 5 minuta, EPQ-IVE/A 10 minuta

Ocjenjivanje Norme Kategorizacija

EPS Komplet za ručno bodovanje 223-50 100 kom. EPQ-R/A Upitnika, EPQ-R/A Šablone, 100 kom. EPQ-R/S Upitnika, EPQ-R/S Šablone, 100 kom. EPQ-IVE/A Upitnika, EPQ-IVE/A Šablone i Priručnik................................................................... 1.046,00 ................ 1.307,50

ručno (šablone) ili CD za ocjenjivanje prema izvorniku

B

EPQ-R/A Komplet za ručno bodovanje 223-51 100 kom. EPQ-R/A Upitnika, EPQ-R/A Šablone i Priručnik............................................................................ 458,00.................... 572,50 EPQ-R/A Komplet za elektroničko bodovanje 223-52 100 kom. EPQ-R/A Upitnika, Priručnik – odrasli i CD za ocjenjivanje sa 100 kredita..................................... 770,00.................... 962,50 EPQ-R/S Komplet za ručno bodovanje 223-53 100 kom. EPQ-RS Upitnika, EPQ-R/S Šablone i Priručnik.............................................................................. 414,00.................... 517,50 EPQ-R/S Komplet za elektroničko bodovanje 223-54 100 kom. EPQ-RS Upitnika, Priručnik – odrasli i CD za ocjenjivanje sa 100 kredita...................................... 770,00.................... 962,50 EPQ-IVE/A Komplet za ručno bodovanje 223-55 100 kom. EPQ-IVE/A Upitnika, EPQ-IVE/A Šablone i Priručnik...................................................................... 414,00.................... 517,50 EPQ-IVE/A Komplet za elektroničko bodovanje 223-56 100 kom. EPQ-IVE/A Upitnika, Priručnik – odrasli i CD za ocjenjivanje sa 100 kredita.................................. 770,00.................... 962,50 EPQ Komponente 223-01 EPQ-R/A Upitnik 100 kom............................................................................................................................. 250,00.................... 312,50 223-02 EPQ - R/S Upitnik 100 kom........................................................................................................................... 250,00.................... 312,50 223-03 EPQ - IVE/A Upitnik 100 kom........................................................................................................................ 250,00.................... 312,50 223-20 EPQ - R/A Šablone.......................................................................................................................................... 88,00.................... 110,00 223-21 EPQ - R/S Šablone........................................................................................................................................... 44,00...................... 55,00 223-22 EPQ - IVE/A Šablone....................................................................................................................................... 44,00...................... 55,00 223-90 EPS Priručnik................................................................................................................................................. 120,00.................... 150,00

EPS

PONS CD za ocjenjivanje

EPQ Dodatno 223-60 EPQ R/A CD za ocjenjivanje sa 100 kredita.................................................................................................... 400,00.................... 500,00 223-61 EPQ R/S CD za ocjenjivanje sa 100 kredita.................................................................................................... 400,00.................... 500,00 223-62 EPQ IVE/A CD za ocjenjivanje sa 100 kredita................................................................................................. 400,00.................... 500,00

EPI

Eysenckov inventar ličnosti H. J. Eysenck i Sybil B. G. Eysenck

Eysenckov inventar ličnosti (EPI) koristi se za procjenu sljedećih dimenzija: 1. Introverzija-ekstraverzija (E) 2. Neuroticizam-emocionalna stabilnost (N) 3. Sklonost disimulaciji (L)

SAŽETAK Što mjeri

Navedene dimenzije ličnosti po svom sadržaju odgovaraju onima koje mjeri EPQ upitnik. Upitnik se može primjenjivati i na osobama niže inteligencije i/ili nižeg obrazovanja.

Dob Primjena

Sastoji se od 57 čestica na koje ispitanik odgovara sa „da” ili „ne”. Postoje dvije paralelne forme inventara - A i B oblik (EPI/A i EPI/B), što omogućava ponovno testiranje ispitanika nakon određenog eksperimentalnog postupka, bez utjecaja činitelja pamćenja.

Trajanje Ocjenjivanje Norme Kategorizacija

JEDINICE ZA NARUDŽBU

Cijena bez PDV-a Cijena s PDV-om

introverziju-ekstraverziju, neuroticizam-emocionalnu stabilnost i sklonost disimulaciji od 16 godina nadalje individualna ili grupna 5-10 minuta ručno (šablone) prema izvorniku

B

EPI Komplet 204-50 100 kom. EPI/A Inventara, EPI/A Šablone, 100 kom. EPI/B Inventara, EPI/B Šablone i Priručnik ................... 746,00.................... 932,50 EPI Komponente 204-01 EPI/A Inventar 100 kom................................................................................................................................ 200,00.................... 250,00 204-02 EPI/B Inventar 100 kom................................................................................................................................ 200,00.................... 250,00 204-20 EPI/A Šablone............................................................................................................................................... 132,00.................... 165,00 204-21 EPI/B Šablone............................................................................................................................................... 132,00.................... 165,00 204-90 EPI Priručnik................................................................................................................................................... 82,00.................... 102,50

nslap@nakladaslap.com

+385 (0)1 6281 774

www.nakladaslap.com

59


ISPITIVANJE LIČNOSTI

EPQ

Eysenckov upitnik ličnosti H. J. Eysenck i Sybil B. G. Eysenck SAŽETAK Što mjeri

3 osnovne dimenzije ličnosti, skalu laži i skalu kriminaliteta

Dob

od 16 godina nadalje

Primjena Trajanje Ocjenjivanje Norme

Kategorizacija

individualna ili grupna 10-15 minuta ručno (šablone) ili CD za ocjenjivanje 5700 polaznika završnog razreda srednje škole

B

Eysenckov upitnik ličnosti (EPQ) namijenjen je za ispitivanje nekoliko dimenzija ličnosti: 1. Introverzija-ekstraverzija (E) (21 čestica) 2. Neuroticizam-emocionalna stabilnost (N) (23 čestice) 3. Psihoticizam (P) (25 čestica) 4. Skala laži (L) (21 čestica) 5. Kriminalitet (C) (34 izabrane čestice iz dimenzija L, P i N) EPQ ukupno sadrži 90 pitanja, a zadatak ispitanika je na svako pitanje odgovoriti zaokruživanjem odgovora “da” ili “ne”. Hrvatska standardizacija EPQ upitnika provedena je na 5700 ispitanika, polaznika završnog razreda srednje škole. JEDINICE ZA NARUDŽBU

Cijena bez PDV-a Cijena s PDV-om

EPQ Komplet 205-50 100 kom. Upitnika, Šablone, Priručnik i Norme........................................................................................... 568,00.................... 710,00 EPQ Komplet za elektroničko bodovanje 205-51 100 kom. Upitnika, Priručnik, Norme i CD za ocjenjivanje sa 100 kredita..................................................... 836,00................. 1.045,00 EPQ Komponente 205-01 EPQ Upitnik 100 kom.................................................................................................................................. 250,00.................... 312,50 205-20 EPQ Šablone............................................................................................................................................... 132,00.................... 165,00 205-90 EPQ Priručnik ............................................................................................................................................. 120,00.................... 150,00 205-91 Norme za Eysenckov upitnik ličnosti.............................................................................................................. 66,00...................... 82,50 EPQ Dodatno: 205-60 EPQ CD za ocjenjivanje 100 kredita............................................................................................................. 400,00.................... 500,00

EPQ

PONS CD za ocjenjivanje

EPQ JUNIOR

Eysenckov upitnik ličnosti za djecu H. J. Eysenck i Sybil B. G. Eysenck SAŽETAK Što mjeri Dob Primjena Trajanje Ocjenjivanje Norme Kategorizacija

3 osnovne dimenzije ličnosti 7-15 godina individualna ili grupna 10-15 minuta ručno (šablone) ili CD za ocjenjivanje 652 učenika u dobi od 12 do 15 godina

B

Eysenckov upitnik ličnosti za djecu (EPQ Junior) namijenjen je za ispitivanje nekoliko dimenzija ličnosti: 1. Introverzija-ekstraverzija (E) 2. Neuroticizam-emocionalna stabilnost (N) 3. Psihoticizam (P) 4. Skala laži (L) Dimenzije ličnosti EPQ Junior upitnika odgovaraju onima u EPQ upitniku za odrasle. EPQ Junior sadrži 81 česticu, a zadatak djeteta je na svako pitanje odgovoriti zaokruživanjem odgovora “da” ili “ne”. Hrvatska standardizacija EPQ Junior upitnika provedena je na 652 ispitanika (333 mladića i 319 djevojaka), polaznika 7. i 8. razreda u dobi od 12 do 15 godina. JEDINICE ZA NARUDŽBU

Cijena bez PDV-a Cijena s PDV-om

EPQ-Junior Komplet 206-50 100 kom. Upitnika, Šablone, Priručnik i Zagrebačke norme za Junior EPQ................................................... 645,00.................... 806,25 EPQ-Jr. Komplet za elektroničko bodovanje 206-51 100 kom. Upitnika, Priručnik, Zagrebačke norme za Junior EPQ i CD za ocjenjivanje sa 100 kredita............................................................................................................................................. 880,00................. 1.100,00

EPQ-JUNIOR PONS CD za ocjenjivanje

60

EPQ-Junior Komponente 206-01 EPQ-Junior Upitnik 100 kom....................................................................................................................... 300,00.................... 375,00 206-20 EPQ-Junior Šablone..................................................................................................................................... 165,00.................... 206,25 205-90 EPQ Priručnik ............................................................................................................................................. 120,00.................... 150,00 206-91 Zagrebačke norme za Eysenckov upitnik ličnosti za djecu (Junior EPQ).......................................................... 60,00...................... 75,00 EPQ-Junior Dodatno 206-60 EPQ CD za ocjenjivanje 100 kredita.............................................................................................................. 400,00.................... 500,00

Znanost i praksa!


ISPITIVANJE LIČNOSTI

MMPI-2

Minnesota multifazični inventar ličnosti S. R. Hathaway i J. C. McKinley

priredio Odbor za ponovljenu restandardizaciju: James N. Butcher, John R. Graham, Yossef S. Ben-Porath, Auke Tellegen, W. Grant Dahlstrom i Beverly Kaemmer (koordinatorica za University of Minnesota Press) Ur. hrv. izdanja: Krunoslav Matešić

SAŽETAK Što mjeri

psihopatologiju odraslih

Dob

od 18 godina nadalje

Primjena Trajanje

individualna ili grupna 60 - 90 minuta

Ocjenjivanje

CD za ocjenjivanje ili ručno (šablone)

Norme

587 sudionika u dobi od 18 do 86 godina

Kategorizacija

C

MMPI-2

PONS CD za ocjenjivanje

MMPI-2 je standard za objektivno mjerenje psihopatologije u nizu različitih situacija: na klinikama, u savjetovanju, pri dijagnosticiranju mentalnih poremećaja i pri odabiru odgovarajućeg tretmana. Neke od karakteristika koje su doprinijele prihvaćenosti MMPI-a jesu: opća klinička poznatost varijabli uključenih u MMPI-2, mogućnost dobivanja informacija koje omogućuju predikciju individualnih problema klijenata u relativno kratkom vremenu, jednostavno izražavanje, jednostavna primjena i bodovanje, mogućnost kontrole nekih neželjenih načina odgovaranja, mogućnost otkrivanja nevaljanih protokola, valjanost i pouzdanost. MMPI-2 je namijenjen za: a) ispitivanje psihopatologije u pacijenata kad su prisutni problemi osobne i socijalne prilagodbe ili se sumnja na njihovo postojanje b) otkrivanje odgovarajućeg tretmana i mogućih poteškoća na početku tretmana c) ispitivanje simptoma socijalne i osobne neprilagođenosti indikativne za psihološku disfunkciju. Revidirani oblik MMPI-2 znači poboljšanje verzije MMPI-a-2 iz 1989. godine, koje donosi neke značajne izmjene: 1. Dodane su dvije ljestvice valjanosti: ljestvica rijetkih pojava (Fp) i ljestvica prikazivanje sebe u superlativu (S) Ove skale čine kontrolu valjanosti profila još efikasnijom. 2. Dodano je Pet ljestvica psihopatologije ličnosti (PSY-5), konstruiranih s ciljem mjerenja osobina ličnosti relevantnih i za normalno funkcioniranje ličnosti i za kliničke probleme. Ljestvice sliče petofaktorskom modelu ličnosti: Agresivnost (AGGR), Psihoticizam (PSYC), Nesputanost (DISC), Negativna emocionalnost/neuroticizam (NEGE) i Introverzija/niska pozitivna emocionalnost (INTR). 3. Ugrađena je Ljestvica hostilnosti (Ho), u čijoj je osnovi cinizam. 4. Ljestvice sadržaja nisu se mijenjale, ali su za njih 12 (od 15) razvijene Ljestvice komponenti sadržaja koje unapređuju interpretaciju. 5. Izbačene su Prikrivene-očite podljestvice Wienera i Harmona. 6. Izbačena je PS ljestvica (Posttraumatski stresni poremećaj – Schlenger), jer se smatra redundantnom s obzirom na postojanje puno bolje PK ljestvice PTSP-a. 7. Poredak ljestvica i njihovo smještanje na profilima u ovoj revidiranoj verziji ponešto su drugačiji kako bi se dobiveni profili mogli što jasnije i točnije interpretirati Tako u Revidiranom MMPI-u-2 567 čestica čine 9 Ljestvica valjanosti, 10 Kliničkih ljestvica, 28 Harris-Lingoes podljestvica, 3 Si podljestvice, 15 Ljestvica sadržaja, 27 Ljestvica komponenti sadržaja, 20 Dopunskih ljestvica i 9 Restrukturiranih kliničkih ljestvica. Hrvatska standardizacija provedena je na uzorku od 587 ispitanika u dobi od 18 do 86 godina. Norme su izražene u uniformnim i linearnim T-vrijednostima, što omogućuje i usporedbu rezultata na različitim ljestvicama.

Edukacija!

Vrhunski inventar ličnosti prilagođen za ispitivanje psihopatologije.

62

Znanost i praksa!


ISPITIVANJE LIČNOSTI

JEDINICE ZA NARUDŽBU

Cijena bez PDV-a Cijena s PDV-om

MMPI-2 Komplet za ručno bodovanje 209-50 10 kom. Testa M, 10 kom. Testa Ž, 100 kom. Listova za odgovore + VRIN/TRIN, po 100 kom. M i 100 kom. Ž svake od 7 vrsti profila, 7 vrsti šablona, MMPI-2 Priručnik, MMPI-2 RC Priručnik i Bitne odrednice interpretacija MMPI-2 i MMPI-A inventara.................................... 7.540,00................. 9.205,00 MMPI-2 Komplet za elektroničko bodovanje 209-51 10 kom. Testa M, 10 kom. Testa Ž, 100 kom. Listova za odgovore + VRIN/TRIN, MMPI-2 Priručnik, MMPI-2 RC Priručnik, Bitne odrednice interpretacija MMPI-2 i MMPI-A inventara i CD za ocjenjivanje sa 100 kredita............................................................................. 4.300,00 ................ 5.155,00 MMPI-2 Komponente 209-01 MMPI-2 Test - M 10 kom............................................................................................................................ 400,00.................... 500,00 209-02 MMPI-2 Test - Ž 10 kom.............................................................................................................................. 400,00.................... 500,00 209-03 MMPI-2 List za odgovore + VRIN/TRIN 100 kom........................................................................................ 400,00.................... 500,00 209-04 MMPI-2 Profil za Ljestvice valjanosti i Kliničke ljestvice - M 100 kom........................................................... 200,00.................... 250,00 209-05 MMPI-2 Profil za Ljestvice valjanosti i Kliničke ljestvice - Ž 100 kom............................................................ 200,00.................... 250,00 209-06 MMPI-2 Profil za Ljestvice valjanosti i Kliničke ljestvice s K korekcijom i bez K korekcije - M 100 kom....................................................................................................................... 200,00.................... 250,00 209-07 MMPI-2 Profil za Ljestvice valjanosti i Kliničke ljestvice s K korekcijom i bez K korekcije - Ž 100 kom........................................................................................................................ 200,00.................... 250,00 209-08 MMPI-2 Profil za Harris-Lingoes i Si podljestvice - M 100 kom.................................................................... 200,00.................... 250,00 209-09 MMPI-2 Profil za Harris-Lingoes i Si podljestvice - Ž 100 kom...................................................................... 200,00.................... 250,00 209-10 MMPI-2 Profil za Ljestvice sadržaja - M 100 kom........................................................................................ 200,00.................... 250,00 209-11 MMPI-2 Profil za Ljestvice sadržaja - Ž 100 kom.......................................................................................... 200,00.................... 250,00 209-12 MMPI-2 Profil za Ljestvice komponenti sadržaja - M 100 kom..................................................................... 200,00.................... 250,00 209-13 MMPI-2 Profil za Ljestvice komponenti sadržaja - Ž 100 kom...................................................................... 200,00.................... 250,00 209-14 MMPI-2 Profil za Dopunske ljestvice - M 100 kom....................................................................................... 200,00.................... 250,00 209-15 MMPI-2 Profil za Dopunske ljestvice - Ž 100 kom........................................................................................ 200,00.................... 250,00 209-16 MMPI-2 Profil za RC ljestvice - M 100 kom.................................................................................................. 200,00.................... 250,00 209-17 MMPI-2 Profil za RC ljestvice - Ž 100 kom................................................................................................... 200,00.................... 250,00 209-20 MMPI-2 Šablone za Ljestvice valjanosti i Kliničke ljestvice........................................................................... 380,00.................... 475,00 209-21 MMPI-2 Šablone za Harris-Lingoes i Si podljestvice..................................................................................... 620,00 ................... 775,00 209-22 MMPI-2 Šablone za Ljestvice sadržaja......................................................................................................... 300,00.................... 375,00 209-23 MMPI-2 Šablone za Ljestvice komponenti sadržaja..................................................................................... 540,00.................... 675,00 209-24 MMPI-2 Šablone za Dopunske ljestvice....................................................................................................... 400,00.................... 500,00 209-25 MMPI-2 Šablone za RC ljestvice.................................................................................................................. 200,00.................... 250,00 209-90 MMPI-2 Priručnik ....................................................................................................................................... 400,00.................... 420,00 209-91 MMPI-2 RC priručnik .................................................................................................................................. 200,00.................... 210,00 Bitne odrednice interpretacija MMPI-2 i MMPI-A inventara....................................................................................... 500,00.................... 525,00 MMPI-2 Dodatno 209-60 MMPI-2 CD za ocjenjivanje 100 kredita................................................................................................... 2.000,00................. 2.500,00 MMPI-2 Edukacije 10610 Minnesota multifazični inventar ličnosti – početna edukacija...................................................................... 800,00................. 1.000,00 10611 Minnesota multifazični inventar ličnosti – napredna edukacija.................................................................... 800,00................. 1.000,00

nslap@nakladaslap.com

+385 (0)1 6281 774

www.nakladaslap.com

63


ISPITIVANJE LIČNOSTI

MMPI-A

Minnesota multifazični inventar ličnosti za adolescente S. R. Hathaway i J. C. McKinley

priredili: J. N. Butcher, Carolyn L. Williams, J. R. Graham, R. P. Archer, A. Tellegen, Y. S. Ben-Porath, Beverly Kaemmer SAŽETAK Što mjeri

psihopatologiju adolescenata

Dob

14-18 godina

Primjena

individualna ili grupna

Trajanje

45-60 minuta

Ocjenjivanje

CD za ocjenjivanje ili ručno (šablone)

Norme

762 adolescenta u dobi od 14 do 18 godina

Kategorizacija

C

MMPI-A je verzija MMPI-2 inventara pa se također smatra korisnim i praktičnim instrumentom za procjenu osoba s problemima u području mentalnoga zdravlja. Sadrži 478 tvrdnji koje čine 8 Ljestvica valjanosti, 10 Kliničkih ljestvica, 28 Harris-Lingoes podljestvica, 3 Si podljestvice, 15 Ljestvica sadržaja i 6 Dopunskih ljestvica. MMPI-A je u Hrvatskoj standardiziran na uzorku od 762 adolescenta u dobi od 14 do 18 godina. Norme su izražene u uniformnim i linearnim T-vrijednostima, što omogućuje i usporedbu rezultata na različitim ljestvicama. Hrvatske norme nalaze se u posebnom dodatku koji se dobiva uz Priručnik.

MMPI-A

PONS CD za ocjenjivanje

Edukacija!

JEDINICE ZA NARUDŽBU

Cijena bez PDV-a Cijena s PDV-om

MMPI-A Komplet za ručno bodovanje 210-50 10 kom. MMPI-A -M Testa, 10 kom. MMPI-A -Ž Testa, 100 kom. Listova za odgovore, po 100 kom. M i 100 kom. Ž svake od 3 vrsta profila, 3 vrsta Šablona, MMPI-A Priručnik i Bitne odrednice interpretacija MMPI-2 i MMPI-A inventara...................................................................... 4.690,00 ................ 5.672,50 MMPI-A Komplet za elektroničko bodovanje 210-51 10 kom. MMPI-A -M Testa, 10 kom. MMPI-A -Ž Testa, 100 kom. Listova za odgovore, MMPI-A Priručnik, Bitne odrednice interpretacija MMPI-2 i MMPI-A inventara i CD za ocjenjivanje sa 100 kredita...................................................................................................................... 3.550,00................. 4.247,50 MMPI-A Komponente 210-01 MMPI-A Test – M 10 kom........................................................................................................................... 350,00.................... 437,50 210-02 MMPI-A Test – Ž 10 kom............................................................................................................................. 350,00.................... 437,50 210-03 MMPI-A List za odgovore 100 kom............................................................................................................. 400,00 ................... 500,00 210-04 MMPI-A Profil za Temeljne ljestvice - M 100 kom........................................................................................ 200,00.................... 250,00 210-05 MMPI-A Profil za Temeljne ljestvice - Ž 100 kom......................................................................................... 200,00 ................... 250,00 210-06 MMPI-A Profil za Sadržajne i Dopunske ljestvice - M 100 kom.................................................................... 200,00.................... 250,00 210-07 MMPI-A Profil za Sadržajne i Dopunske ljestvice - Ž 100 kom...................................................................... 200,00.................... 250,00 210-08 MMPI-A Profil za Harris-Lingoes podljestvice - M 100 kom.......................................................................... 200,00.................... 250,00 210-09 MMPI-A Profil za Harris-Lingoes podljestvice - Ž 100 kom........................................................................... 200,00.................... 250,00 210-20 MMPI-A Šablone za Temeljne ljestvice........................................................................................................ 400,00.................... 500,00 210-21 MMPI-A Šablone za Dopunske ljestvice i Ljestvice sadržaja......................................................................... 420,00.................... 525,00 210-22 MMPI-A Šablone za Harris-Lingoes podljestvice.......................................................................................... 620,00.................... 775,00 210-90 MMPI-A Priručnik........................................................................................................................................ 450,00.................... 472,50 Bitne odrednice interpretacija MMPI-2 i MMPI-A inventara....................................................................................... 500,00.................... 525,00 MMPI-A Dodatno 210-60 MMPI-A CD za ocjenjivanje 100 kredita................................................................................................... 1.500,00................. 1.875,00 MMPI-2 Edukacija 10610 Minnesota multifazični inventar ličnosti – početna edukacija...................................................................... 800,00................. 1.000,00 10611 Minnesota multifazični inventar ličnosti – napredna edukacija.................................................................... 800,00................. 1.000,00

64

Znanost i praksa!


ISPITIVANJE LIČNOSTI

MMPI-2-RF

Minnesota multifazični inventar ličnosti – 2 – Restrukturirana forma Yossef S. Ben-Porath, Auke Tellegen ur. hrv. izdanja: Krunoslav Matešić

MMPI-2-RF je skraćena, revidirana verzija MMPI-a-2, sastavljena od 338 tvrdnji odabranih iz MMPI-a-2 kako bi odražavale suvremene teorije i modele psihopatologije i ličnosti. Riječ je o sveobuhvatnom instrumentu koji je moguće primjenjivati u različitim okruženjima, a velika mu je prednost kraće vrijeme primjene u usporedbi s MMPI-2 inventarom. Odgovori na tvrdnje kombiniraju se u ukupno 51 empirijski provjerenu ljestvicu: • • • • • • • • •

9 ljestvica valjanosti 3 ljestvice višeg reda (H-O) 9 restrukturiranih kliničkih ljestvica 5 ljestvica tjelesnih tegoba 9 ljestvica internaliziranih teškoća 4 ljestvice eksternaliziranih teškoća 5 interpersonalnih ljestvica 2 ljestvice interesa 5 ljestvica psihopatologije ličnosti

SAŽETAK Što mjeri

psihopatologiju odraslih

Dob

od 18 godina nadalje

Primjena

individualna ili grupna, papir-olovka ili elektronička

Trajanje

35-50 minuta

Ocjenjivanje

elektronički program ili ručno (šablone)

Norme

587 sudionika u dobi od 18 do 86 godina

Kategorizacija

C

Inventarom se prikupljaju podaci o kliničkim simptomima ispitanika, karakteristikama ličnosti, bihevioralnim sklonostima, interpersonalnom funkcioniranju i interesima te o “prijetnjama” valjanosti protokola. MMPI-2-RF upotrebljavaju psiholozi i neuropsiholozi, psiholozi u forenzičkoj procjeni odraslih ljudi, specifično, u procjeni u području krivične forenzike, skrbništva nad djecom, u tužbama zbog ozljeda i u slučajevima duševne boli. MMPI-2-RF je, kao i MMPI-2, najčešće upotrebljavan instrument u psihološkoj procjeni koja se provodi u zatvorima i sličnim ustanovama te u postupku selekcije pri zapošljavanju za rizična zanimanja (npr. policija, zaposlenici nuklearnih elektrana, vojnici). Hrvatske norme za MMPI-2-RF izračunate su na podacima dobivenim u sklopu standardizacije MMPI-a-2, prikupljenim na uzorku od 587 odraslih osoba (327 Ž i 260 M) u dobi od 18 do 86 godina, iz različitih dijelova Hrvatske.

JEDINICE ZA NARUDŽBU

Cijena bez PDV-a Cijena s PDV-om

MMPI-2-RF Komplet za ručno bodovanje 208-50 Svezak s česticama – 10 kom. M i 10 kom. Ž, 50 kom. Listova za odgovore, po 50 kom. svake od 5 vrsta profila, 5 vrsta Šablona, Podložak, Priručnik i 5 besplatnih kredita za bodovanje........................................................................................................... 2.580,00................. 3.169,00 MMPI-2-RF Komplet za elektroničko bodovanje 208-51 10 kom. Sveska s česticama M, 10 kom. Sveska s česticama Ž, 50 kom. Listova za odgovore, Podložak i Priručnik.................................................................................................................................. 2.060,00................. 2.519,00 MMPI-2-RF Komplet za elektroničku primjenu i bodovanje 208-52 Priručnik i ePONS primjena i bodovanje 25 kredita................................................................................... 1.530,00................. 1.856,50 MMPI-2-RF Komponente 208-01 MMPI-2-RF Svezak s česticama M 10 kom................................................................................................... 250,00.................... 312,50 208-02 MMPI-2-RF Svezak s česticama Ž 10 kom.................................................................................................... 250,00.................... 312,50 208-03 MMPI-2-RF List za odgovore 50 kom.......................................................................................................... 200,00.................... 250,00 208-04 MMPI-2-RF Profil za ljestvice valjanosti 50 kom.......................................................................................... 100,00.................... 125,00 208-05 MMPI-2-RF Profil za H-O i RC ljestvice 50 kom............................................................................................ 100,00.................... 125,00 208-06 MMPI-2-RF Profil za ljestvice ekst., interpers. lj. i lj. interesa 50 kom........................................................... 100,00.................... 125,00 208-07 MMPI-2-RF Profil za lj. tjel./kog. tegoba i intern. teškoća 50 kom................................................................ 100,00.................... 125,00 208-08 MMPI-2-RF Profil za PSY-5 ljestvice 50 kom................................................................................................. 100,00.................... 125,00 208-09 MMPI-2-RF Podložak..................................................................................................................................... 80,00.................... 100,00 208-20 MMPI-2-RF Šablone za ljestvice valjanosti................................................................................................... 180,00.................... 225,00 208-21 MMPI-2-RF Šablone za H-O i RC ljestvice.................................................................................................... 240,00.................... 300,00 208-22 MMPI-2-RF Šablone za ekst., interpers. lj. i lj. interesa................................................................................ 220,00.................... 275,00 208-23 MMPI-2-RF Šablone za lj. tjel./kog. tegoba i intern. teškoća ....................................................................... 280,00.................... 350,00 208-24 MMPI-2-RF Šablone za PSY-5 ljestvice......................................................................................................... 100,00.................... 125,00 208-90 MMPI-2-RF Priručnik .................................................................................................................................. 280,00.................... 294,00

Edukacija!

MMPI-2-RF Dodatno 208-60 MMPI-2-RF ePONS bodovanje 50 kredita................................................................................................. 1.000,00................. 1.250,00 208-61 MMPI-2-RF ePONS primjena i bodovanje 25 kredita................................................................................. 1.250,00................. 1.562,50 MMPI-2-RF Edukacije 10610 Minnesota multifazični inventar ličnosti – početna edukacija...................................................................... 800,00................. 1.000,00 10611 Minnesota multifazični inventar ličnosti – napredna edukacija.................................................................... 800,00................. 1.000,00 10612 Minnesota multifazični inventar ličnosti-2 - Restrukturirana forma - edukacija ............................................ 800,00................. 1.000,00

nslap@nakladaslap.com

+385 (0)1 6281 774

www.nakladaslap.com

65


Naklada Slap organizira niz edukacija korisnih za uspješniju primjenu i interpretaciju psiholoških mjernih instrumenata, te obvezne edukacije za primjenu psihodijagnostičkih sredstava C kategorije. U Centru za edukacije i istraživanja organiziramo i niz edukacija za organizacijske psihologe i HR stručnjake.

Prijavite se za pohađanje edukacija: Naklada Slap Centar za edukacije i istraživanja Miramarska cesta 105, 10 000 Zagreb Tel/fax: 01 6313 044 E-mail: zagreb@nakladaslap.com www.nakladaslap.com/edukacije.asp

●● Strukturirani inventar simuliranih simptoma - SIMS ●● Inventar za ispitivanje ličnosti - PAI ●● Inventar za ispitivanje ličnosti - PAI – napredna edukacija ●● Minnesota multifazični inventar ličnosti - MMPI-2 – početna edukacija ●● Minnesota multifazični inventar ličnosti - MMPI-2 – napredna edukacija ●● Minnesota multifazični inventar ličnosti-2 – Restrukturirana forma - MMPI-2-RF ●● RCFT i srodni testovi: neuropsihologijska procjena vidne percepcije, konstrukcije i pamćenja kod djece i odraslih ●● RCFT: neurološki i neurorazvojni poremećaji– napredna edukacija ●● Primjena Višefaktorskog upitnika rukovođenja (MLQ) i Bohumskog inventara ličnosti (BIP) u organizacijama ●● Primjena 16 PF-a i CTI-a u postupku selekcije i upravljanja karijerom – početna edukacija ●● Primjena 16 PF-a i CTI-a u postupku selekcije i upravljanja karijerom – napredna edukacija ●● NEO PI-R i NEO-FFI – njihova korisnost u selekciji i razvoju ljudskih potencijala te u kliničkim procjenama ●● Big Five upitnik - BFQ ●● Kako napisati selekcijski izvještaj? ●● Motivacijski intervju u selekciji i razvoju zaposlenika ●● Motivacijski intervju u zdravstvu i socijalnoj skrbi ●● Wechslerov test inteligencije za djecu - četvrto izdanje - WISC-IV-HR ●● Wechslerov test inteligencije za djecu - četvrto izdanje - WISC-IV-HR, 4. dan ●● Razvojni test Čuturić (RTČ) – Ljestvica psihičkog razvoja male djece ●● Beckovi inventari za ispitivanje depresije, anksioznosti, ljutnje, ometajućeg ponašanja i samopoimanja djece i mladeži - BYI-II ●● Bender vizualno-motorički geštalt test-II (Bender-geštalt II)

66

●● Ljestvica simptoma traume kod djece (TSCC) i Ljestvica simptoma traume kod mlađe djece (TSCYC) ●● Procjenjivanje predvještina čitanja i pisanja kod školskih obveznika – predČiP ●● Komunikacijske razvojne ljestvice - Koralje ●● Peabody slikovni test rječnika - PPVT-III-HR ●● Test razumijevanja gramatike – TROG-2:HR ●● Opservacijski protokol za dijagnostiku autizma - ADOS-2 ●● Anksioznost i depresivnost u djece i adolescenata – psihološka procjena yy Intervju za dijagnostiku poremećaja u djetinjstvu i adolescenciji ●● Terapijske priče - Kako pričanjem priča rješavati dječje strahove i teškoće? ●● Trening s agresivnom djecom ●● Izabrane tehnike iz dječje kliničke psihologije i psihoterapije s naglaskom na analizu crteža i tehnike iz terapije kreativnom umjetnošću ●● Kako pripremiti i provesti identifikaciju darovite djece ●● Kako pripremiti i provesti identifikaciju darovite djece – napredna edukacija ●● Ovladavanje čitanjem – od teorije do praktičnih vježbi

NOVO u 2019.

yy Sveobuhvatni test za procjenu afazije – CAT-HR ●● Inventar za procjenu izvršnih funkcija, drugo izdanje - BRIEF-2 ●● Wechslerov test inteligencije za odrasle – četvrto izdanje - WAIS-IV-HR ●● Wechslerov test pamćenja – četvrto izdanje - WMS-IV-HR ●● Nove Reynell razvojne jezične ljestvice – NRDLS-HR ●● MONTESORI ŠKRINJICA - radionice za učitelje, odgajatelje, stručne suradnike

Znanost i praksa!


ISPITIVANJE LIČNOSTI

TRIJAŽNI INSTRUMENT ZA PROCJENU LIČNOSTI

PAS

Trijažni instrument za procjenu ličnosti Leslie C. Morey Ur. hrv. izdanja: Dalibor Karlović

Trijažni instrument za procjenu ličnosti (PAS) je objektivni upitnik namijenjen za brzu trijažu širokog raspona kliničkih problema. Namijenjen je za upotrebu u kliničkom i zdravstvenom okruženju. PAS mogu koristiti stručnjaci različitih struka (psiholozi, psihijatri, neurolozi, logopedi, edukacijski rehabilitatori, socijalni pedagozi). Razvijen je u okviru matičnog instrumenta, Inventara za procjenu ličnosti (PAI), a sastoji se od onih čestica PAI-a koje imaju maksimalnu osjetljivost za široki raspon kliničkih problema. Sastoji se od 22 tvrdnje hijerarhijski organizirane u PAS ukupan rezultat i 10 različitih „elemenata“ koji se odnose na različita područja kliničkih problema: Negativni afekt (NA) Visoki rezultati upućuju na uznemirenost, strepnju i osjećaj osobe da je nesretna. Ispadi u ponašanju (IP) Visoki rezultati upućuju na probleme u ponašanju povezane s impulzivnošću i/ili traženjem uzbuđenja i/ili upotrebom droga. Zdravstveni problemi (ZP) Visoki rezultati upućuju na tjelesne pritužbe i brige zbog zdravlja. Psihotična obilježja (PO) Visoki rezultati upućuju na rizik da osoba ima ideje proganjanja i druge psihotične fenomene. Socijalno povlačenje (SP) Visoki rezultati upućuju na socijalnu suzdržanost i neugodu u bliskim odnosima.

Hostilna kontrola (HK) Visoki rezultati upućuju na interpersonalni stil koji je obilježen potrebom za kontrolom i napuhanom slikom o sebi.

SAŽETAK Što mjeri Dob Primjena Trajanje Ocjenjivanje Norme Kategorizacija

trijaža psihopatologije od 18 godina nadalje individualna ili grupna oko 10 minuta ručno više od 800 sudionika starijih od 18 godina

A

Sucidalne misli (SM) Visoki rezultati upućuju na misli o smrti i suicidu. Otuđenje (OT) Visoki rezultati upućuju na pomanjkanje suportivnih odnosa i nepovjerenje ili pomanjkanja interesa za takve odnose. Problemi s alkoholom (AP) Visoki rezultati upućuju na negativne posljedice povezane s upotrebom i zloupotrebom alkohola. Kontrola ljutnje (KLJ) Visoki rezultati upućuju na teškoće u upravljanju ljutnjom.

PAS je konstruiran na način da osigura brzu i kratku trijažu, namijenjen za prepoznavanje osoba kojima je potrebna daljnja procjena zbog emocionalnih problema i/ili problema s ponašanjem. Rezultati PAS elemenata mogu pomoći u usmjeravanju na specifična područja problema koje je potrebno detaljno evaluirati. Hrvatska standardizacija instrumenta provedena je na više od 400 ispitanika, te na kliničkom uzorku više od 400 pacijenata.

JEDINICE ZA NARUDŽBU

Cijena bez PDV-a Cijena s PDV-om

PAS Komplet 236-50 50 kom. Obrazaca i Priručnik.................................................................................................................... 1.480,00................ 1.794,00

U pripremi:

PAS Komponente 236-01 PAS Obrazac za odgovore M 50 kom. ......................................................................................................... 600,00................... 750,00 236-02 PAS Obrazac za odgovore Ž 50 kom. .......................................................................................................... 600,00................... 750,00 236-90 PAS Priručnik............................................................................................................................................... 280,00................... 294,00

nslap@nakladaslap.com

+385 (0)1 6281 774

www.nakladaslap.com

67


ISPITIVANJE LIČNOSTI

PAI

Inventar za ispitivanje ličnosti L. C. Morey ur. hrv. izd. Slavka Galić SAŽETAK Što mjeri Dob Primjena

Trajanje Ocjenjivanje

Norme Kategorizacija

psihopatologiju od 18 godina nadalje individualna ili grupna, papir-olovka ili elektronička 60-90 minuta elektronički program ili ručno (samokopirni list za odgovore) 432 sudionika starija od 18 godina

C

Inventar za ispitivanje ličnosti PAI je objektivni inventar samoopisa namijenjen za kliničko ispitivanje odraslih osoba. Sadrži 344 tvrdnje koje se kombiniraju na 22 neovisne ljestvice: 4 ljestvice valjanosti: • Nedosljednost • Rijetki odgovori • Negativan dojam • Pozitivan dojam 11 kliničkih ljestvica • Somatske pritužbe • Anksioznost • Poremećaji povezani s anksioznošću • Depresija • Manija • Paranoja • Shizofrenija

• Osobine graničnog poremećaja • Antisocijalne osobine • Problemi s alkoholom • Problemi s drogama 5 ljestvica tretmana • Agresivnost • Suicidalne misli • Stres • Nedostatak potpore • Odbijanje liječenja 2 interpersonalne ljestvice • Dominacija • Toplina

Koristi se u kliničkom, ambulantnom, forenzičkom i školskom okruženju. S obzirom na to da ispituje i granični poremećaj ličnosti, antisocijalne osobine, toplinu, dominaciju, agresivnost, te probleme s alkoholom i drogama, koristan je i u postupcima selekcije. Osim navedenih ljestvica i podljestvica, PAI inventar sadrži i dodatne indekse: indeks simuliranja, indeks obrane, indeks potencijala za suicid, indeks potencijala za nasilje, Rogersovu diskriminativnu funkciju, Cashelovu diskriminativnu funkciju i indeks procesa liječenja. Hrvatska standardizacija je provedena na 432 ispitanika, te na kliničkom uzorku pacijenata s određenim poremećajima. JEDINICE ZA NARUDŽBU

Cijena bez PDV-a Cijena s PDV-om

PAI Komplet za ručno bodovanje 234-50 10 kom. Inventara M, 10 kom. Inventara Ž, 50 kom. Listova za odgovore, 50 kom. Profila, 50 kom. Obrazaca s kritičkim česticama, Podložak, Priručnik i 5 besplatnih kredita za bodovanje........................................................................................................... 2.230,00................. 2.697,50 PAI Komplet za elektroničko bodovanje 234-51 10 kom. Inventara M, 10 kom. Inventara Ž, 50 kom. Listova za odgovore, Podložak, Priručnik i ePONS bodovanje 50 kredita................................................................................................... 2.430,00................. 2.947,50 PAI Komplet za elektroničku primjenu i bodovanje 234-52 Priručnik i ePONS primjena i bodovanje 25 kredita................................................................................... 1.700,00 ................ 2.035,00 PAI Komponente 234-01 PAI Inventar - M 10 kom............................................................................................................................. 200,00.................... 250,00 234-02 PAI Inventar - Ž 10 kom.............................................................................................................................. 200,00.................... 250,00 234-03 PAI List za odgovore 50 kom....................................................................................................................... 500,00.................... 625,00 234-04 PAI Profil 50 kom........................................................................................................................................ 450,00.................... 562,50 234-05 PAI Obrazac kritičnih čestica 50 kom........................................................................................................... 350,00.................... 437,50 234-21 PAI Podložak................................................................................................................................................. 80,00 ................... 100,00 234-90 PAI Priručnik................................................................................................................................................ 450,00.................... 472,50 PAI Dodatno 234-60 PAI ePONS bodovanje 50 kom................................................................................................................. 1.000,00................. 1.250,00 234-61 PAI ePONS primjena i bodovanje 25kom.................................................................................................. 1.250,00 ................ 1.562,50 PAI Edukacije 10940 Inventar za ispitivanje ličnosti – početna edukacija..................................................................................... 800,00 ................ 1.000,00 10941 Inventar za ispitivanje ličnosti – napredna edukacija................................................................................... 800,00................. 1.000,00

Edukacija!

68

Znanost i praksa!


ISPITIVANJE LIČNOSTI

PAI-A

Inventar za ispitivanje ličnosti – Verzija za adolescente L. C. Morey ur. hrv. izd. Alessandra Pokrajac-Bulian

Inventar za ispitivanje ličnosti – verzija za adolescente je objektivni inventar samoopisa namijenjen za kliničko ispitivanje adolescenata na 22 neovisne ljestvice. Deset ljestvica sadrži i pojmovno derivirane podljestvice, čija je svrha olakšavanje interpretacije i pokrivanje punog raspona složenih kliničkih konstrukata. Inventar se sastoji od 264 tvrdnje, koje se kombiniraju na 22 neovisne ljestvice: • Osobine graničnog poremećaja • Antisocijalne osobine • Problemi s alkoholom • Problemi s drogama

4 ljestvice valjanosti • Nedosljednost • Rijetki odgovori • Negativan dojam • Pozitivan dojam

SAŽETAK Što mjeri Dob Primjena

Trajanje

• Somatske pritužbe • Anksioznost • Poremećaji povezani s anksioznošću • Depresija • Manija • Paranoja • Shizofrenija

• Agresivnost • Suicidalne misli • Stres • Nedostatak potpore • Odbijanje liječenja

od 12 do 18 godina individualna ili grupna, papir-olovka ili elektronička oko 45 minuta

Ocjenjivanje

elektronički program ili ručno (samokopirni list za odgovore)

Norme

591 sudionik u dobi od 12 do 18 godina

Ljestvice tretmana

11 kliničkih ljestvica

psihopatologiju

Kategorizacija

C

Interpersonalne ljestvice • Dominacija • Toplina

Ljestvice su sukladne onima u inventaru za odrasle, te je PAI-A koristan za dobivanje informacija relevantnih za kliničku dijagnozu, planiranje tretmana i trijažu psihopatologije. Hrvatska standardizacija je provedena na 589 ispitanika u dobi od 12 do 18 godina, te na kliničkom uzorku adolescenata s određenim poremećajima. JEDINICE ZA NARUDŽBU

Cijena bez PDV-a Cijena s PDV-om

PAI-A Komplet 233-50 10 kom. Inventara M, 10 kom. Inventara Ž, 50 kom. Listova za odgovore, 50 kom. Profila, 50 kom. Obrazaca s kritičkim česticama, Podložak, Priručnik i 5 besplatnih kredita za bodovanje........................................................................................................... 2.230,00................ 2.697,50 PAI-A Komplet za elektroničko bodovanje 233-51 PAI-A Inventar - M 10 kom., PAI-A Inventar - Ž 10 kom., PAI-A List za odgovore 50 kom., PAI-A Podložak, PAI-A Priručnik, PAI-A ePONS bodovanje 50 kom..................................................................................... 1.930,00................. 2.322,50 PAI-A Komplet za elektroničku primjenu i bodovanje 233-52 PAI-A Priručnik, PAI-A ePONS primjena i bodovanje 25 kom..................................................................... 1.200,00................. 1.410,00 PAI-A Komponente 233-01 PAI-A Inventar - M 10 kom.......................................................................................................................... 200,00.................... 250,00 233-02 PAI-A Inventar - Ž 10 kom........................................................................................................................... 200,00.................... 250,00 233-03 PAI-A List za odgovore 50 kom................................................................................................................... 500,00.................... 625,00 233-04 PAI-A Profil 50 kom..................................................................................................................................... 450,00.................... 562,50 233-05 PAI-A Obrazac s kritičkim česticama 50 kom................................................................................................ 350,00.................... 437,50 233-21 PAI-A Podložak.............................................................................................................................................. 80,00.................... 100,00 233-90 PAI-A Priručnik............................................................................................................................................ 450,00.................... 472,50 PAI-A Dodatno 233-60 PAI-A ePONS bodovanje 50 kom................................................................................................................. 500,00.................... 625,00 233-61 PAI-A ePONS primjena i bodovanje 25kom................................................................................................. 750,00 ................... 937,50 Edukacije 10940 Inventar za ispitivanje ličnosti – početna edukacija..................................................................................... 800,00................. 1.000,00 10941 Inventar za ispitivanje ličnosti – napredna edukacija................................................................................... 800,00................. 1.000,00

Edukacija!

Ovim psihodijagnostičkim instrumentom omogućena je detaljna klinička procjena adolescenata, koja je kvalitetom jednaka onoj koju pruža verzija inventara za odrasle. nslap@nakladaslap.com

+385 (0)1 6281 774

www.nakladaslap.com

69


ISPITIVANJE LIČNOSTI

FPI-R

Freiburški inventar ličnosti J. Fahrenberg, R. Hampel i H. Selg ur. hrv. izd. Krunoslav Matešić SAŽETAK Što mjeri Dob Primjena Trajanje

10 osobina i 2 globalna konstrukta ličnosti od 16 godina nadalje individualna ili grupna oko 20 minuta

Ocjenjivanje

CD za ocjenjivanje ili ručno (šablone)

Norme

724 ispitanika u dobi od 16 do 60 godina

Kategorizacija

B

Inventar mjeri 10 osobina ličnosti i 2 globalna konstrukta normalne ličnosti Osobine ličnosti: 1. Zadovoljstvo životom 2. Društvenu usmjerenost 3. Ambicioznost 4. Zakočenost 5. Povećanu uzbudljivost 6. Agresivnost 7. Opterećenost 8. Tjelesne tegobe 9. Zdravstvene brige 10. Otvorenost

Globalni konstrukti: Ekstraverzija (E) Emocionalnost (N)

Cjelokupan inventar ima 138 čestica, na koje ispitanici odgovaraju biranjem odgovora “točno” ili “netočno”. Svaku osobinu ličnosti mjeri po 12 čestica inventara, a svaki faktor po 14 čestica. Hrvatska standardizacija FPI-R inventara provedena je na osobama u dobi od 16 do 60 godina iz različitih dijelova Republike Hrvatske.

JEDINICE ZA NARUDŽBU

Cijena bez PDV-a Cijena s PDV-om

FPI-R Komplet za ručno bodovanje 263-50 100 kom. Upitnika – M, 100 kom. Upitnika – Ž, 200 kom. Listova za bodovanje i interpretaciju, Šablone i Priručnik................................................................................................................................... 2.310,00................. 2.803,50 FPI-R Komplet za elektroničko bodovanje 263-51 100 kom. Upitnika – M, 100 kom. Upitnika – Ž, Priručnik i CD za ocjenjivanje sa 100 kredita .................. 3.120,00................. 3.816,00

FPI-R

PONS CD za ocjenjivanje

FPI-R Dodatno 263-60 FPI-R CD za ocjenjivanje sa 100 kredita.................................................................................................... 1.500,00................. 1.875,00

Katica Lacković-Grgin,

Dalibor Karlović, Ivana Glavina Jelaš

Zvjezdan Penezić

TEORIJE LIČNOSTI I GENETIČKA ISTRAŽIVANJA

LIČNOST

Format: 17,5 x 24,5 cm. Uvez: tvrdi uvez. Opseg: 424 str. Cijena: 336,00 kn

70

FPI Komponente 263-01 FPI-R Upitnik – M 100 kom......................................................................................................................... 600,00.................... 750,00 263-02 FPI-R Upitnik – Ž 100 kom.......................................................................................................................... 600,00.................... 750,00 263-03 FPI-R List za bodovanje i interpretaciju 200 kom......................................................................................... 600,00.................... 750,00 263-20 FPI-R Šablone............................................................................................................................................... 90,00.................... 112,50 263-90 FPI-R Priručnik............................................................................................................................................. 420,00.................... 441,00

Format: 17,5 x 24,5 cm. Uvez: tvrdi uvez. Opseg: 228 str. Cijena: 231,00 kn

Harold L. Hackney, Sherry Cormier

SAVJETOVATELJ – STRUČNJAK

Format: 17,5 x 24,5 cm. Uvez: tvrdi uvez. Opseg: 424 str. Cijena: 378,00 kn

Znanost i praksa!


ISPITIVANJE LIČNOSTI

PPI-R

Revidirani inventar psihopatske ličnosti S. O. Lilienfeld, Michelle R. Widows ur. hrv. izd. Marija Lebedina Manzoni

Konstrukt psihopatije ima dugu povijest, od konstelacije različitih karakteristika ličnosti do novijih koncepcija koje se temelje na ponašanju i jedno je od najviše ispitivanih stanja u psihopatologiji. Snažan je prediktor nezakonitog ponašanja, uključujući i opći i kriminalni seksualni recidivizam. Karakteristike PPI-R-a: • nastoji prevladati konceptualne i metodološke poteškoće dosadašnjih instrumenata i neslaganje o tome koje crte ličnosti čine sindrom psihopatije • lako primjenjiv u različitim okruženjima • omogućava ispitivanje i nekliničke populacije • sadrži 154 čestice • mjeri globalnu psihopatiju i njezina sastavna svojstva • otkriva i stilove odgovaranja koji mogu interferirati s valjanim utvrđivanjem psihopatije • provedena hrvatska standardizacija na uzorku studenata u dobi od 18 do 24 godine i na uzorku muških prijestupnika

SAŽETAK Što mjeri Dob Primjena Trajanje Ocjenjivanje

Norme

Kategorizacija

psihopatske crte ličnosti stariji od 18 godina individualna ili grupna 20 do 30 minuta ručno (samokopirni list za odgovore) ili CD za ocjenjivanje 414 osoba u dobi od 18 do 24 godine i 193 muška prijestupnika

B

Faktori 1. Egocentrična impulzivnost 2. Neustrašiva dominacija 3. Nesmiljenost

Ljestvice valjanosti: 1. Moralno odgovaranje 2. Devijantno odgovaranje 3. Nedosljedno odgovaranje - kraća ljestvica 4. Nedosljedno odgovaranje - duža ljestvica Ljestvice sadržaja: 1. Makijavelistička egocentričnost 2. Buntovnička nekonformnost 3. Eksternalizacija krivnje 4. Bezbrižno pomanjkanje planiranja 5. Socijalni utjecaj 6. Neustrašivost 7. Neosjetljivost na stres 8. Nesmiljenost

JEDINICE ZA NARUDŽBU

Cijena bez PDV-a Cijena s PDV-om

PPI-R Komplet 300-50 10 kom. Svezaka s tvrdnjama - M, 10 kom. Svezaka s tvrdnjama - Ž, 100 kom. Obrazaca za odgovore, 100 kom. Obrazaca za bodovanje i Profila, te Priručnik.......................................................................................... 2.490,00................. 3.022,50 PPI-R Komponente 300-01 PPI-R Svezak s tvrdnjama - M 10 kom......................................................................................................... 120,00.................... 150,00 300-02 PPI-R Svezak s tvrdnjama - Ž 10 kom.......................................................................................................... 120,00.................... 150,00 300-03 PPI-R Obrazac za odgovore 100 kom....................................................................................................... 1.000,00................. 1.250,00 300-04 PPI-R Obrazac za bodovanje i Profil 100 kom.............................................................................................. 800,00................. 1.000,00 300-90 PPI-R Priručnik............................................................................................................................................ 450,00.................... 472,50

Josip Glaser

OPĆA PSIHOPATOLOGIJA

Dalibor Karlović Prikaz života i rada Josipa Glasera Format:17,5 x 24,5 cm. Uvez: tvrdi. Opseg: 184 str. Cijena: 199,50 kn

Klasik upakiran u novom ruhu koji nikada ne zastarijeva. Opća psihopatologija odolijeva vremenu i trendovima i može se smatrati hrvatskom psihijatrijskom baštinom. nslap@nakladaslap.com

+385 (0)1 6281 774

www.nakladaslap.com

71


ISPITIVANJE LIČNOSTI

SIMS

Strukturirani inventar simuliranih simptoma Michelle R. Widows i Glenn P. Smith

SAŽETAK Što mjeri

Dob Primjena Trajanje Ocjenjivanje Norme Kategorizacija

simulaciju prisutnosti psihopatologije i kognitivnog deficita od 18 godina nadalje individualna 10 do 15 minuta ručno (samokopirni obrazac za odgovore) prema izvorniku

A

Strukturirani inventar simuliranih simptoma (SIMS) je višedimenzionalni inventar za samoprocjenu, koji se koristi za otkrivanje simuliranja u različitim kliničkim i forenzičkim okruženjima. Inventar se sastoji od 75 čestica, a namijenjen je za upotrebu s osobama starijim od 18 godina. Ukupan rezultat predstavlja opću procjenu vjerojatnosti da pojedinac glumi simptome psihijatrijskog ili kognitivnog poremećaja. Primjenjivati ga mogu forenzičari i kliničari, te stručnjaci u području mentalnog zdravlja (psiholozi, psihijatri, socijalni radnici, socijalni pedagozi, liječnici i ostali stručnjaci). Sastoji se od sljedećih ljestvica: Psihoza Neurološki poremećaj Poremećaji pamćenja Niska inteligencija Afektivni poremećaji Ukupan rezultat SIMS je snažno oruđe za dobivanje konvergentnih podataka u procjeni simuliranja, kao i u određivanju potrebe za obuhvatnijom procjenom. Interpretacija je moguća na tri razine: a) klasifikacija kod sumnje na simuliranje b) deskriptivna analiza povišenih rezultata u ljestvicama c) deskriptivna analiza na osnovi pojedinačnih čestica. Rezultate u SIMS-u trebaju tumačiti stručnjaci za mentalno zdravlje s formalnom izobrazbom za procjenu slučajeva u kojima se sumnja na simuliranje. Analiza povišenih rezultata u pojedinim ljestvicama te pojedinačnih čestica može pružiti kvalitetne informacije o specifičnoj prirodi simptoma pojedinca, bilo stvarnih bilo glumljenih, s implikacijama za dijagnozu, interpersonalne interakcije, intervencijske tretmane i procjenu ishoda tretmana.

Edukacija!

JEDINICE ZA NARUDŽBU

Cijena bez PDV-a Cijena s PDV-om

SIMS Komplet 235-50 50 kom. Obrazaca za odgovore i Priručnik................................................................................................ 1.110,00................. 1.315,50 SIMS Komponente 235-01 SIMS Obrazac za odgovore......................................................................................................................... 750,00.................... 937,50 235-90 SIMS Priručnik............................................................................................................................................. 360,00.................... 378,00 SIMS Edukacija 10650 Strukturirani inventar simuliranih simptoma - SIMS – edukacija.................................................................. 800,00................. 1.000,00

Miroslav Goreta Miroslav Goreta

ERRARE HUMANUM EST

Format: 17,5 x 24,5 cm. Uvez: Tvrdi uvez. Opseg: 235 str. Cijena: 231,00 kn

72

KONTRATRANSFER U FORENZIČKOJ PSIHIJATRIJI

Format: 17,5 x 24,5 cm. Uvez: Tvrdi uvez. Opseg: 164 str. Cijena: 210,00 kn

Znanost i praksa!


ISPITIVANJE LIČNOSTI

CI

Cornell indeks

A. Wieder, M. S.Wolf, K. Brodinau, Bela Mittelmann i D. Wechsler Cornell indeks (CI) razvijen je kao dodatak kliničkom intervjuu i namijenjen za brzu procjenu neuropsihijatrijskih i psihosomatskih tegoba. Pokazao se djelotvornim za utvrđivanje anksioznih stanja, hipohondrije, fobičnosti, hipersenzitivosti, depresivnosti, sklonosti kardiovaskularnoj, inhibitornoj i gastrointestinalnoj konverziji, impulzivnosti, agresivnosti, paranoičnosti, asocijalnih sklonosti, konvulzivnih smetnji, migrene, astme, čira na želucu i graničnih kliničkih sindroma. Nije pogodan za otkrivanje opsesivnih stanja. Cornell indeks sastoji se od 101 pitanja koja se odnose na psihosomatske i neuropsihijatrijske tegobe, na koja ispitanici odgovaraju sa “da” ili “ne”.

SAŽETAK Što mjeri Dob Primjena Trajanje Ocjenjivanje Norme Kategorizacija

JEDINICE ZA NARUDŽBU

neuropsihijatrijske i psihosomatske tegobe od 16 godina nadalje individualna ili grupna 5-20 minuta ručno (šablone) prema izvorniku

B

Cijena bez PDV-a Cijena s PDV-om

Cornell indeks Komplet 201-50 100 kom. indeksa, Šablona i Priručnik......................................................................................................... 426,00.................... 532,50 Cornell indeks Komponente 201-01 Cornell indeks 100 kom.............................................................................................................................. 250,00.................... 312,50 201-20 Cornell Šablona............................................................................................................................................ 88,00.................... 110,00 201-90 Priručnik za Cornell indeks............................................................................................................................ 88,00.................... 110,00

U prodaji je novi, vizualno dorađen oblik ovog instrumenta.

CCII

Crown-Crispov indeks iskustava Sidney Crown i A. H. Crisp

Crown-Crispov indeks iskustava (CCII) je namijenjen za utvrđivanje i mjerenje uobičajenih simptoma i crta ličnosti unutar konvencionalnih kategorija psihoneurotskih bolesti i poremećaja ličnosti. Upotrebljava se u svrhu trijažnih pregleda, pri praćenju promjena nastalih određenim terapijskim postupcima ili u istraživačke svrhe. CCII sadrži 48 čestica raspoređenih u 6 subskala: slobodno lebdeća anksioznost, fobična anksioznost, opsesivnost, somatske manifestacije anksioznosti, depresija i histerija. Uz svaku česticu ispitanik treba označiti odgovor koji se odnosi na njega. Pitanja su pisana jednostavnim jezikom, što omogućuje korištenje Indeksa s ispitanicima širokog raspona obrazovanja i intelektualnih sposobnosti.

SAŽETAK Što mjeri Dob Primjena Trajanje Ocjenjivanje Norme Kategorizacija

JEDINICE ZA NARUDŽBU

opću emocionalnost i neuroticizam od puberteta nadalje individualna ili grupna 5-10 minuta ručno (šablone) prema izvorniku

A

Cijena bez PDV-a Cijena s PDV-om

CCII Komplet 213-50 100 kom. indeksa, Šablone i Priručnik......................................................................................................... 226,00.................... 282,50 CCII Komponente 213-01 CCII indeks 100 kom................................................................................................................................... 100,00.................... 125,00 213-20 CCII Šablone................................................................................................................................................. 44,00...................... 55,00 213-90 CCII Priručnik ............................................................................................................................................... 82,00.................... 102,50

U prodaji je novi, bitno poboljšan i unaprijeđen, vizualno dorađen oblik ovog instrumenta. Sve čestice u instrumentu su ostale jednake, ali je instrument vizualno dorađen, a šablone prilagođene da olakšaju postupak bodovanja instrumenta.

nslap@nakladaslap.com

+385 (0)1 6281 774

www.nakladaslap.com

73


ISPITIVANJE LIČNOSTI

TSCYC

Ljestvica simptoma traume kod mlađe djece

J. Briere; ur. hrv. izd. Gordana Buljan Flander i Bruna Profaca SAŽETAK Što mjeri Dob Primjena Trajanje Ocjenjivanje Norme Kategorizacija

simptome traume 3 do 12 godina individualna ili grupna 15 do 20 minuta ručno (samokopirni list za odgovore) prema izvorniku

B

Ljestvica simptoma traume kod mlađe djece standardizirani je izvještaj roditelja/skrbnika, koji navodi traumatske simptome kod djece u dobi od 3 do 12 godina. Karakteristike TSCYC-a: • ljestvica je namijenjena za procjenu djeteta od strane roditelja/skrbnika • lako ga ispunjavaju i osobe s nižim obrazovanjem • 90 čestica • dvije podljestvice valjanosti i osam kliničkih podljestvica (anksioznost, depresija, ljutnja, disocijacija, zaokupljenost spolnošću, posttraumatski stres - intruzija, posttraumatski stres – izbjegavanje i posttraumatski stres – pobuđenost) • ljestvica je proširena u usporedbi s TSCC-om, kako bi obuhvatila sve simptome na temelju DSM-IV kriterija JEDINICE ZA NARUDŽBU

Cijena bez PDV-a Cijena s PDV-om

TSCYC Komplet 303-50 50 kom. Sveska s tvrdnjama, 50 kom. Listova za odgovore, 50 kom. Profila 3-4, 50 kom. Profila 5-9, 50 kom. Profila 10-12 i Priručnik.............................................................................................................. 2.150,00................. 2.637,50 TSCYC Komponente 303-01 TSCYC Svezak s tvrdnjama 50 kom.............................................................................................................. 350,00.................... 437,50 303-02 TSCYC List za odgovore 50 kom.................................................................................................................. 500,00.................... 625,00 303-03 TSCYC Profil 3-4 50 kom............................................................................................................................. 350,00.................... 437,50 303-04 TSCYC Profil 5-9 50 kom............................................................................................................................. 350,00.................... 437,50 303-05 TSCYC Profil 10-12 50 kom......................................................................................................................... 350,00.................... 437,50 303-90 TSCYC Priručnik........................................................................................................................................... 250,00.................... 262,50 TSCYC Edukacija 10840 Ljestvica simptoma traume kod djece (TSCC) i Ljestvica simptoma traume kod mlađe djece (TSCYC)............................................................................................................................. 800,00................. 1.000,00

Edukacija!

TSCC

Ljestvica simptoma traume kod djece

J. Briere; ur. hrv. izd. Gordana Buljan Flander i Bruna Profaca SAŽETAK Što mjeri Dob Primjena Trajanje Ocjenjivanje Norme

Kategorizacija

simptome traume 8 do 16 godina individualna ili grupna 15 do 20 minuta ručno (samokopirni svezak s tvrdnjama) 443 djece u dobi od 8 do 16 godina, te 794 djece izložene nekom obliku traumatskog iskustva

B

Ljestvica simptoma traume kod djece je mjera samoiskaza o posttraumatskoj patnji i boli, te s njom povezanoj simptomatologiji. Namijenjena je za procjenjivanje djece koja su proživjela traumatske događaje, uključujući i tjelesno i spolno zlostavljanje, međuvršnjačko nasilje, velike gubitke, svjedočenje nasilju nad drugima i prirodne katastrofe. Karakteristike TSCC-a: • relativno malen broj čestica (prilagođeno djeci) • obuhvaćen širok raspon psiholoških utjecaja • 54 čestice koje čine dvije podljestvice valjanosti i šest kliničkih podljestvica: anksioznost, depresija, ljutnja, posttraumatski stres, disocijacija i zaokupljenost spolnošću • osam kritičnih čestica koje se mogu zasebno interpretirati • postoji alternativna verzija ljestvice (TSCC-A) s 44 čestice koja ne sadrži ljestvicu Zaokupljenost spolnošću • provedena hrvatska standardizacija na normativnom uzorku učenika osnovnih i srednjih škola i na djeci testiranoj u Poliklinici za zaštitu djece grada Zagreba. JEDINICE ZA NARUDŽBU

Cijena bez PDV-a Cijena s PDV-om

TSCC Komplet 302-50 50 kom. TSCC Sveska s tvrdnjama, 50 kom. TSCC-A Sveska s tvrdnjama, 50 kom. Profila M, 50 kom. Profila Ž i Priručnik..................................................................................................................... 2.350,00................ 2.887,50 TSCC Komponente 302-01 TSCC Svezak s tvrdnjama 50 kom................................................................................................................ 700,00.................... 875,00 302-02 TSCC-A Svezak s tvrdnjama 50 kom............................................................................................................ 700,00.................... 875,00 302-03 TSCC M Profil 50 kom................................................................................................................................. 350,00.................... 437,50 302-04 TSCC Ž Profil 50 kom................................................................................................................................... 350,00.................... 437,50 302-90 TSCC Priručnik............................................................................................................................................. 250,00.................... 262,50 TSCC Edukacija 10840 Ljestvica simptoma traume kod djece (TSCC) i Ljestvica simptoma traume kod mlađe djece (TSCYC)............................................................................................................................ 800,00................. 1.000,00

Edukacija!

74

Znanost i praksa!


ISPITIVANJE LIČNOSTI

TSI

Inventar simptoma traume J. Briere ur. hrv. izd. Slavka Galić

TSI je inventar posttraumatskog stresa i drugih psiholoških posljedica traumatskih događaja. Namijenjen je za upotrebu u evaluaciji akutnih i kroničnih simptoma traume, koji uključuju učinke silovanja, zlostavljanja od strane bračnog partnera, tjelesne napade, borbu, velike nesreće i prirodne katastrofe, te trajne posljedice zlostavljanja u djetinjstvu i druge rane traumatske događaje. Ljestvice valjanosti Razina odgovora (RO) Atipični odgovori (AO) Nedosljedni odgovori (NO) Kliničke ljestvice Anksiozna pobuđenost (AP) Depresija (D) Ljutnja/razdražljivost (LJIR)

Intruzivni (nametljivi) doživljaji (ID) Obrambeno izbjegavanje (OIZ) Disocijacija (DIS) Zaokupljenost spolnošću (ZS) Nefunkcionalno seksualno ponašanje (NSP) Oštećeno samopoimanje (OSP) Ponašanje usmjereno na smanjivanje napetosti (SN)

SAŽETAK Što mjeri Dob Primjena Trajanje Ocjenjivanje Norme

Kategorizacija

simptome traume od 18 godina nadalje individualna ili grupna 20 do 25 minuta ručno (samokopirni list za odgovore) 442 klijenta medicine rada u dobi od 18 do 54 godine

B

Hrvatska standardizacija TSI-a provedena je na 422 klijenta medicine rada i na uzorku pacijenata koji boluju od PTSP-a.

JEDINICE ZA NARUDŽBU

Cijena bez PDV-a Cijena s PDV-om

TSI Komplet 304-50 10 kom. Sveska s tvrdnjama, 50 kom. Listova za odgovore, 50 kom. Profila M, 50 kom. Profila Ž i Priručnik..................................................................................................................... 1.890,00................. 2.294,50 TSI Komponente 304-01 TSI Svezak s tvrdnjama 10 kom................................................................................................................... 250,00.................... 312,50 304-02 TSI List za odgovore 50 kom....................................................................................................................... 500,00.................... 625,00 304-03 TSI Profil M 50 kom.................................................................................................................................... 400,00.................... 500,00 304-04 TSI Profil Ž 50 kom...................................................................................................................................... 400,00 ................... 500,00 304-90 TSI Priručnik................................................................................................................................................ 340,00.................... 357,00

Michael S. Scheeringa

Tretman PTSP-a u predškolske djece Vodič za kliničare Ovaj priručnik daje detaljne upute kako provoditi KBT s mlađom djecom. Tehnike su uobičajene i potpuno jasne. Međutim, kliničke vještine potrebne za njihovu provedbu često su vrlo zahtjevne, stoga je ideja vodilja Priručnika dati jasne upute korak po korak. Na taj se način postižu najbolji rezultati. Format: 20 x 26 cm. Uvez: meki uvez. Opseg: 232 str. Cijena: 231,00 kn

nslap@nakladaslap.com

+385 (0)1 6281 774

www.nakladaslap.com

75


ISPITIVANJE LIČNOSTI

BYI-II

Beckovi inventari za mlade – drugo izdanje za djecu i adolescente A. T. Beck, R. A. Steer i G. K. Brown SAŽETAK Što mjeri

Dob

depresivnost, anksioznost, ljutnju, ometajuće ponašanje i samopoimanje 7-18 godina

Primjena

individualna ili grupna

Trajanje

oko 5 minuta po inventaru (ukupno 25 minuta)

Ocjenjivanje Norme

Kategorizacija

ručno 835 učenika osnovnih i srednjih škola u dobi od 7 do 18 godina

A

Beckovi inventari za mlade primjenjivi su u različitim okruženjima i mogu biti korisna pomoć za postavljanje dijagnoze ili određivanje tretmana, praćenje napretka djece uključene u neki tretman ili plan liječenja. Pet zasebnih inventara: 1. Beckov inventar depresije za djecu i adolescente (BDI-Y) namijenjen je prepoznavanju simptoma depresije kod djece i adolescenata. 2. Beckov inventar anksioznosti za djecu i adolescente (BAI-Y) odražava dječje strahove (npr. strah u vezi sa školom, strah od ozljeda, strah za zdravlje), brige i fiziološke simptome povezane s anksioznošću. 3. Beckov inventar ljutnje za djecu i adolescente (BANI-Y) obuhvaća osjećaj ljutnje i kognicije vezane uz ljutnju. Čestice uključuju doživljaj osobe da se s njom loše postupa, negativne misli o drugima, osjećaj ljutnje i fiziološku pobuđenost. 4. Beckov inventar ometajućeg ponašanja djece i adolescenata (BDBI-Y) ispituje vrste ponašanja i stavove vezane uz poremećaj ophođenja, prkosno ponašanje i suprotstavljanje. 5. Beckov inventar samopoimanja djece i adolescenata (BSCI-Y) ispituje percepciju vlastite kompetencije, snage i pozitivne vlastite vrijednosti. Svaki inventar sadrži 20 tvrdnji. Moguće je primijeniti cjelokupan inventar ili odabrati pojedini njegov dio, ovisno o svrsi testiranja i o informacijama koje se žele dobiti. Inventari omogućuju prepoznavanje učenika koji će vjerojatno imati težih tegoba koje će smanjiti njihovu sposobnost funkcioniranja u školskom okruženju, te prepoznavanje djece i adolescenata čije ponašanje opisujemo kao neposlušno i suprotstavljajuće, a kod kojih postoji rizik za pojavu kriminalnog ponašanja. Korisni su za prepoznavanje učenika koji razmišljaju o smrti i kod kojih postoji rizik za samoubojstvo, učenika čije su tegobe organskog podrijetla i onih čiji se simptomi vežu uz anksioznost. Hrvatska standardizacija je provedena na učenicima osnovnih i srednjih škola u dobi od 7 do 18 godina, te na kliničkom uzorku djece iz kliničkih centara u različitim dijelovima Republike Hrvatske. JEDINICE ZA NARUDŽBU

Cijena bez PDV-a Cijena s PDV-om

BYI-II Komplet 271-50 50 kom. inventara M, 50 kom. inventara Ž i Priručnik.............................................................................. 1.750,00................ 2.137,50 BYI-II Komponente 271-01 BYI-II Inventar - M 50 kom.......................................................................................................................... 750,00.................... 937,50 271-02 BYI-II Inventar - Ž 50 kom........................................................................................................................... 750,00.................... 937,50 271-90 BYI-II Priručnik............................................................................................................................................ 250,00.................... 262,50 BYI-II Edukacija 10850 Beckovi inventari za ispitivanje depresije, anksioznosti, ljutnje, ometajućeg ponašanja i samopoimanja djece i mladeži (BYI-II) - edukacija..................................................................................... 800,00 ................ 1.000,00

Edukacija! Robert L. Leahy, Stephen J. Holland, Lata K. McGinn

PLANOVI TRETMANA I INTERVENCIJE ZA DEPRESIJU I ANKSIOZNE POREMEĆAJE Format: 21 x 28 cm. Uvez: meki. Opseg: 512 str. Cijena: 441,00

+ Uz knjigu se nalazi CDROM s radnim materijalima

76

kn

Knjiga se može koristiti kao svakodnevni set alata – obrazaca, planova tretmana, primjera dijaloga i popisa tehnika i intervencija za primjenu u vlastitoj praksi!

Znanost i praksa!


ISPITIVANJE LIČNOSTI

BDI-II

Beckov inventar depresije-II A. T. Beck, R. A. Steer i G. K. Brown

Primjena BDI-II omogućuje procjenu ozbiljnosti ili težine depresije kod psihijatrijski dijagnosticiranih odraslih osoba i adolescenata starijih od 13 godina. Razvijen je kao indikator postojanja i jačine depresivnih simptoma, koji su u skladu s DSMIV kriterijima, a ne kao instrument za specifikaciju kliničke dijagnoze. Kao samostalnu ili jedinu primijenjenu dijagnostičku mjeru treba ga koristiti oprezno jer depresija može biti popratna pojava uz niz primarnih dijagnostičkih poremećaja, u rasponu od paničnog poremećaja do shizofrenije. Karakteristike BDI-a-II: • sadržaj čestica usklađen s kriterijima za dijagnozu depresije iz DSM-IV priručnika • brza i jednostavna primjena, dobro prilagođena korisnicima • 21 čestica, a svaka čestica je lista od 4 izjave poredane po težini određenog simptoma depresije • ispitivač može čitati pitanja osobama koje imaju teškoće s čitanjem ili s koncentracijom

SAŽETAK Što mjeri Dob

stupanj depresije 13-80 godina

Primjena

individualna

Trajanje

oko 5 minuta

Ocjenjivanje Norme Kategorizacija

ručno 339 pacijenata iz kliničkih centara

A

Provedena hrvatska standardizacija na 339 ispitanika iz kliničkih centara u različitim dijelovima Republike Hrvatske, te na 539 studenata.

JEDINICE ZA NARUDŽBU

Cijena bez PDV-a Cijena s PDV-om

BDI-II Komplet 270-50 100 kom. Inventara – M, 100 kom. Inventara - Ž i Priručnik..................................................................... 1.200,00................. 1.460,00 BDI-II Komponente 270-01 BDI-II Inventar - M 100 kom....................................................................................................................... 500,00.................... 625,00 270-02 BDI-II Inventar - Ž 100 kom......................................................................................................................... 500,00.................... 625,00 270-90 BDI-II Priručnik............................................................................................................................................ 200,00.................... 210,00

Zindel V. Segal, Mark Williams, John Teasdale MINDFULNESS - KOGNITIVNA TERAPIJA U TRETMANU DEPRESIJE Format: 16,5 × 24 cm. Uvez: tvrdi.

Kognitivna terapija punom svjesnošću je oblik terapije za održavanje stanja dobrobiti i smanjivanje rizika od ponavljanja depresivne epizode. Cilj terapije je pomoći pojedincima da naprave radikalni pomak u svom odnosu prema mislima, osjećajima i tjelesnim osjetima koji doprinose ponavljanju depresije. Tek onda kad osobe nauče zauzeti drugačiji stav prema “bojnom polju” vlastitih misli i osjećaja, mogu u budućnosti dovoljno rano prepoznati teške situacije i vješto se s njima suočavati.

nslap@nakladaslap.com

+385 (0)1 6281 774

www.nakladaslap.com

77


ISPITIVANJE LIČNOSTI

PIE

Indeks profila emocija R. Plutchik i H. Kellerman SAŽETAK Što mjeri Dob Primjena Trajanje Ocjenjivanje Norme Kategorizacija

osnovne osobine ličnosti i konflikte u ličnosti od rane adolescencije nadalje individualna ili grupna 10-15 minuta ručno (list za odgovore) prema izvorniku

B

Indeks profila emocija (PIE) je instrument namijenjen za mjerenje emotivnosti ispitanika u skladu s Plutchikovim multidimenzionalnim modelom emocija. Teorija pretpostavlja postojanje osam osnovnih dimenzija emocija, čijom kombinacijom nastaju osobine ličnosti. PIE procjenjuje relativnu važnost ovih osam emocija u životu osobe, odnosno jačinu i važnost osnovnih osobina ličnosti te konflikte u ličnosti. PIE je posebno pogodan za procjenu različitih područja emotivne nestabilnosti, a primjenjuje se u klinikama i psihijatrijskim ustanovama, u savjetovanju i psihoterapiji, za dijagnostičke evaluacije, za profesionalnu orijentaciju i selekciju, u nastavi psihologije i u istraživanjima. Ljestvice koje obuhvaća PIE upitnik: 1. Povjerljivost 2. Bojažljivost 3. Depresivnost 4. Nepovjerljivost 5. Agresivnost 6. Društvenost 7. Kontroliranost 8. Nekontroliranost PIE sadrži 62 čestice koje su zapravo parovi izraza za osobine ličnosti (njih ukupno 12), a zadatak ispitanika je odabrati koja ga od dvije riječi u paru bolje opisuje. Kod prikaza rezultata koristi se kružni profil odnosno emocionalni krug koji upućuje na glavne snage koje djeluju u ličnosti i na konflikte u ličnosti. JEDINICE ZA NARUDŽBU

Cijena bez PDV-a Cijena s PDV-om

PIE Komplet 207-50 100 kom. Upitnika, 100 kom. Profila i Priručnik........................................................................................... 530,00.................... 662,50 PIE Komponente 207-01 PIE Upitnik 100 kom................................................................................................................................... 250,00.................... 312,50 207-02 PIE Profil 100 kom...................................................................................................................................... 200,00.................... 250,00 207-90 PIE Priručnik.................................................................................................................................................. 80,00.................... 100,00

SDD

Skala depresivnosti za djecu i adolescente Anita Vulić-Prtorić

SAŽETAK Što mjeri Dob Primjena Trajanje Ocjenjivanje Norme

Kategorizacija

depresivnost 10-18 godina individualna ili grupna 5-10 minuta ručno (samokopirni list za odgovore s uputama) 2225 učenika od 5. razreda osnovne do 4. razreda srednje škole, te 136 djece i adolescenata s različitim poteškoćama

B

Skala depresivnosti za djecu i adolescente (SDD) je namijenjena za mjerenje depresivnosti, a konstruirana je na temelju popisa simptoma iz DSM-IV klasifikacije. Primjenjuje se pri kliničkoj procjeni, planiranju, praćenju i evaluaciji psihološkog tretmana, savjetovanju, u znanstvenim istraživanjima i slično, a pokazala vrlo korisnom i s mlađim dobnim skupinama. Skala ima ukupno 26 čestica, koje opisuju najčešće simptome depresivnosti u djetinjstvu i adolescenciji (poremećaj raspoloženja, gubitak interesa, poremećaj apetita i spavanja, psihomotoričke smetnje, beznađe, rezignaciju, slabljenje životne energije i sl.). Moguće je razlikovati kognitivno-motivacijsku i emocionalno-tjelesnu komponentu depresivnosti. Zadatak ispitanika pri ispunjavanju skale je procijeniti na ljestvici od 5 stupnjeva koliko je pojedina tvrdnja za njih točna. SDD skala je normirana u Hrvatskoj na normativnom uzorku učenika od 5. razreda osnovne do 4. razreda srednje škole i kliničkom uzorku djece i adolescenata koji su upućeni kliničkim psiholozima zbog različitih poteškoća.

JEDINICE ZA NARUDŽBU

Cijena bez PDV-a Cijena s PDV-om

SDD K omplet 252-50 100 kom. Upitnika – M, 100 kom. Upitnika – Ž, Priručnik............................................................................ 510,00.................... 637,50 SDD Komponente 252-01 SDD Upitnik - M 100 kom........................................................................................................................... 200,00.................... 250,00 252-02 SDD Upitnik - Ž 100 kom............................................................................................................................ 200,00.................... 250,00 252-90 SDD Priručnik.............................................................................................................................................. 110,00.................... 137,50 SDD Edukacija 10550 Anksioznost i depresivnost u djece i adolescenata – psihološka procjena – edukacija ................................ 800,00................. 1.000,00

78

Znanost i praksa!


ISPITIVANJE LIČNOSTI

SKAD-62

Skala strahova i anksioznosti za djecu i adolescente Anita Vulić-Prtorić

Skala SKAD-62 konstruirana je na temelju popisa simptoma anksioznih poremećaja iz DSM-IV klasifikacije, pri čemu nisu obuhvaćeni simptomi posttraumatskog i akutnog stresnog poremećaja. Sadrži ukupno 62 čestice koje opisuju najčešće strahove, te simptome i sindrome anksioznosti u djetinjstvu i adolescenciji. Obuhvaća 8 subskala: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Skala ispitne anksioznosti (ISP) (11 čestica) Skala socijalne anksioznosti (SOC) (10 čestica) Skala separacijske anksioznosti (SEP) (11 čestica) Skala opsesivno-kompulzivnih simptoma (OPKO) (8 čestica) Skala anksiozne osjetljivosti/panični napadi/agorafobija (APA) (12 čestica) Skala zabrinutosti (ZAB) (9 čestica) Skala somatizacije (SOMA) (15 čestica iz skala ISP, SEP, SOC i APA) Skala specifičnih strahova i fobija (SSF) (pitanje otvorenog tipa)

Zadatak ispitanika pri ispunjavanju skale je procijeniti koliko je navedena tvrdnja za njega točna, na ljestvici od 5 stupnjeva, te na pitanju otvorenog tipa nabrojiti i opisati svoje strahove.

SAŽETAK Što mjeri Dob Primjena Trajanje

strahove i anksioznost 10-18 godina individualna ili grupna oko 20 minuta

Ocjenjivanje

CD za ocjenjivanje ili ručno (šablone), kvantitativno i kvalitativno

Norme

2438 učenika od 5. razreda osnovne do 4. razreda srednje škole, te 156 djece i adolescenata s različitim poteškoćama

Kategorizacija

B

Skala se može primjenjivati u razrednom okruženju i vrlo je korisna u ranom prepoznavanju i identifikaciji djece koja imaju simptome pretjeranog strahovanja i anksioznosti. Hrvatska standardizacija napravljena je na normativnom uzorku učenika od 5. razreda osnovne do 4. razreda srednje škole, te na kliničkom uzorku djece i adolescenata koji su upućeni kliničkim psiholozima zbog različitih poteškoća.

JEDINICE ZA NARUDŽBU

Cijena bez PDV-a Cijena s PDV-om

SKAD-62 Komplet za ručno bodovanje 253-50 100 kom. Upitnika – M, 100 kom. Upitnika – Ž, 200 kom. Profila, Šablone i Priručnik................................. 910,00................. 1.107,50 SKAD-62 Komplet za elektroničko bodovanje 253-51 100 kom. Upitnika M, 100 kom. Upitnika Ž, Priručnik i CD za ocjenjivanje sa 100 kredita......................... 1.150,00................. 1.407,50 SKAD-62 Komponente 253-01 SKAD-62 Upitnik – M 100 kom................................................................................................................... 250,00.................... 312,50 253-02 SKAD-62 Upitnik – Ž 100 kom.................................................................................................................... 250,00.................... 312,50 253-03 SKAD-62 Profil 200 kom............................................................................................................................. 200,00.................... 250,00 253-20 SKAD-62 Šablone......................................................................................................................................... 60,00...................... 75,00 253-90 SKAD-62 Priručnik ...................................................................................................................................... 150,00.................... 157,50 SKAD-62 Dodatno 253-60 SKAD-62 CD za ocjenjivanje sa 100 kredita................................................................................................. 500,00.................... 625,00

SKAD-62

PONS CD za ocjenjivanje

SKAD-62 Edukacija 10550 Anksioznost i depresivnost u djece i adolescenata – psihološka procjena – edukacija................................. 800,00................. 1.000,00

Edukacija!

nslap@nakladaslap.com

+385 (0)1 6281 774

www.nakladaslap.com

79


ISPITIVANJE LIČNOSTI

STAI

Upitnik anksioznosti kao stanja i osobine ličnosti C. D. Spielberger (suradnici: R. L. Gorsuch, R. E. Lushene, P. R. Vagg i G. A. Jacobs) SAŽETAK Što mjeri Dob Primjena Trajanje Ocjenjivanje Norme

Kategorizacija

anksioznost kao stanje i kao osobinu ličnosti od 1. razreda srednje škole nadalje individualna ili grupna internetsko testiranje

STAI se sastoji od dvije ljestvice za samoprocjenu: 1. S-ljestvica je mjera anksioznosti kao stanja koja se odnosi na prolazna emocionalna stanja različitog intenziteta, obilježena subjektivnim doživljajem napetosti, nervoze, zabrinutosti, strepnje i aktivacijom autonomnog živčanog sustava. 2. O-ljestvica mjeri anksioznost kao osobinu ličnosti, tj. relativno stabilne individualne razlike u sklonosti anksioznosti.

ručno (samokopirni upitnik)

Obje ljestvice sastoje se od po 20 čestica, a ispitanici svoje odgovore daju na skali od 4 stupnja kojima se opisuje intenzitet osjećaja kod S-ljestvice odnosno učestalost pojave anksioznosti kod O-ljestvice.

588 učenika srednje škole u dobi od 16 do 18 godina

Hrvatska standardizacija provedena je na 588 učenika srednjih strukovnih škola i gimnazija u dobi od 16 do 18 godina.

oko 20 minuta

B JEDINICE ZA NARUDŽBU

Cijena bez PDV-a Cijena s PDV-om

STAI Komplet 224-50 100 kom. Upitnika - M, 100 kom. Upitnika - Ž, Priručnik i Hrvatske norme za STAI, STAIC i STAXI-2........................................................................................................................................ 1.850,00................. 2.222,50 STAI Komponente 224-01 STAI Upitnik - M 100 kom........................................................................................................................... 700,00.................... 875,00 224-02 STAI Upitnik - Ž 100 kom............................................................................................................................ 700,00.................... 875,00 224-90 STAI Priručnik ............................................................................................................................................. 250,00.................... 262,50 224-91 Hrvatske norme za STAI, STAIC i STAXI-2.................................................................................................... 200,00.................... 210,00 STAI Dodatno 224-70 STAI Internetsko testiranje 25 kredita.......................................................................................................... 250,00.................... 312,50

Internetsko testiranje dostupno na www.nakladaslap.com

STAIC

Upitnik anksioznosti kao stanja i osobine ličnosti za djecu C. D. Spielberger, C. D. Edwards, R. Lushene, J. Montuori i Denna Platzek SAŽETAK Što mjeri Dob Primjena Trajanje Ocjenjivanje Norme

Kategorizacija

anksioznost kao stanje i kao osobinu ličnosti 9-12 godina individualna ili grupna internetsko testiranje oko 20 minuta ručno (samokopirni upitnik) 458 učenika osnovne škole u dobi od 12 do 14 godina

B

STAIC je po strukturi i sadržaju analogan STAI upitniku i također se sastoji od dvije odvojene ljestvice samoprocjene: 1. S-ljestvica - prolazna anksiozna stanja 2. O-ljestvica - razmjerno stabilne individualne razlike u sklonosti anksioznosti. Obje ljestvice sastoje se od po 20 tvrdnji, a ispitanici svoje odgovore daju na skali od 3 stupnja. Hrvatska standardizacija provedena je na uzorku od 458 učenika osnovnih škola. JEDINICE ZA NARUDŽBU

Cijena bez PDV-a Cijena s PDV-om

STAIC Komplet 225-50 100 kom. Upitnika - M, 100 kom. Upitnika – Ž, Priručnik i Hrvatske norme za STAI, STAIC i STAXI-2........................................................................................................................................ 1.720,00................. 2.150,00 STAIC Komponente 225-01 STAIC Upitnik – M 100 kom........................................................................................................................ 700,00.................... 875,00 225-02 STAIC Upitnik – Ž 100 kom......................................................................................................................... 700,00.................... 875,00 225-90 STAIC Priručnik za Upitnik anksioznosti kao stanja i osobine ličnosti za djecu.............................................. 120,00.................... 150,00 224-91 Hrvatske norme za STAI, STAIC i STAXI-2.................................................................................................... 200,00.................... 250,00 STAIC Dodatno 225-70 STAIC Internetsko testiranje 25 kredita........................................................................................................ 250,00.................... 312,50

Internetsko testiranje dostupno na www.nakladaslap.com

80

Znanost i praksa!


ISPITIVANJE LIČNOSTI

STAXI-2

Upitnik ljutnje kao stanja i osobine ličnosti C. D. Spielberger

STAXI-2 se sastoji od 57 čestica i podijeljen je na tri dijela: 1. dio sadrži 15 čestica na koje ispitanik odgovara procjenjujući intenzitet ljutnje koju osjeća “upravo sada”. Čestice čine ljestvicu Ljutnja kao stanje i tri podljestvice: Osjećaj ljutnje, Spremnost da se ljutnja izrazi verbalno i Spremnost da se ljutnja izrazi fizički. 2. dio sadrži 10 čestica na kojima spitanik procjenjuje kako se “općenito osjeća”. Čestice čine ljestvicu Ljutnja kao osobina ličnosti i dvije podljestvice: Temperament sklon ljutnji i Reakcija ljutnje. 3. dio sadrži 32 čestice na kojima ispitanik procjenjuje koliko često općenito reagira na određene načine kada se osjeća ljut ili gnjevan. Čestice čine četiri ljestvice: Izražavanje ljutnje prema van, Izražavanje ljutnje prema unutra, Kontrola ljutnje prema van, Kontrola ljutnje prema unutra. U ovom dijelu se dobiva Indeks izražavanja ljutnje. STAXI-2 je u Hrvatskoj normiran na 871 učeniku srednjih strukovnih škola i gimnazija u dobi od 15 do 18 godina.

JEDINICE ZA NARUDŽBU

Cijena bez PDV-a Cijena s PDV-om

SAŽETAK Što mjeri

Dob Primjena Trajanje Ocjenjivanje Norme

Kategorizacija

ljutnju kao stanje i kao osobinu ličnosti, izražavanje i kontrolu ljutnje adolescenti i odrasli individualna ili grupna 12-15 minuta ručno (samokopirni list za odgovore) 871 učenik srednje škole u dobi od 15 do 18 godina

B

STAXI-2 Komplet 247-50 10 kom. Upitnika - M , 10 kom. Upitnika – Ž, 100 kom. Listova za odgovore, 100 kom. Profila, Priručnik i Hrvatske norme za STAI, STAIC i STAXI-2................................................................................. 1.610,00................ 1.922,50 STAXI-2 Komponente 247-01 STAXI-2 Upitnik - M 10 kom....................................................................................................................... 180,00.................... 225,00 247-02 STAXI-2 Upitnik - Ž 10 kom......................................................................................................................... 180,00.................... 225,00 247-03 STAXI-2 List za odgovore 100 kom.............................................................................................................. 400,00.................... 500,00 247-04 STAXI-2 Profil 100 kom............................................................................................................................... 400,00.................... 500,00 247-90 Priručnik za Upitnik ljutnje kao stanja i osobine ličnosti............................................................................... 250,00.................... 262,50 224-91 Hrvatske norme za STAI, STAIC i STAXI-2.................................................................................................... 200,00.................... 210,00

USA-r

Upitnik sramežljivosti i asertivnosti P. Zarevski i Ž. Vukosav

Upitnik ima dva oblika, od po 37 čestica, koji se sadržajno razlikuju: oblik za muškarce (USA/M-r) i oblik za žene (USA/Ž-r). Svaka čestica USA-r upitnika je zapravo podražajna situacija, a zadatak ispitanika je među ponuđenim odgovorima odabrati onaj koji je najtipičniji za njega u takvoj situaciji.

Što mjeri

Uz generalne rezultate na skalama sramežljivosti i asertivnosti, dobivaju se još i četiri rezultata koja se odnose na heteroseksualne interakcije. Prvi rezultat odnosi se na interakciju s osobama suprotnog spola s kojima se želi ostvariti emocionalna veza, a ostala tri na kognitivne teškoće, emocionalne aspekte te vidljive fiziološke manifestacije i unutarnje reakcije u situacijama heteroseksualne interakcije.

Primjena

JEDINICE ZA NARUDŽBU

SAŽETAK

Dob

Trajanje Ocjenjivanje

Cijena bez PDV-a Cijena s PDV-om

USA-r Komplet za ručno bodovanje 251-50 10 kom. Upitnika – M, 10 kom. Upitnika – Ž, 100 kom. Listova za odgovore i Priručnik.............................. 800,00................. 1.000,00 USA-r Komplet za elektroničko bodovanje 251-51 10 kom. Upitnika M, 10 kom. Upitnika Ž, Priručnik i CD za ocjenjivanje sa 100 kredita................................ 900,00................. 1.125,00 USA-r Komponente 251-01 USA-r Upitnik – M 10 kom.......................................................................................................................... 200,00.................... 250,00 251-02 USA-r Upitnik – Ž 10 kom........................................................................................................................... 200,00.................... 250,00 251-03 USA-r List za odgovore 100 kom................................................................................................................. 300,00.................... 375,00 251-90 USA-r Priručnik ........................................................................................................................................... 100,00.................... 125,00

Norme

Kategorizacija

sramežljivost i asertivnost od 1. razreda srednje škole nadalje individualna ili grupna oko 15 minuta CD za ocjenjivanje ili ručno (samokopirni list za odgovore) 306 učenika srednje škole, 531 student, te 265 sudionika u dobi od 28 do 47 godina

B

USA-r Dodatno 251-60 USA-r CD za ocjenjivanje 100 kredita.......................................................................................................... 400,00.................... 500,00

USA-r

PONS CD za ocjenjivanje

nslap@nakladaslap.com

+385 (0)1 6281 774

www.nakladaslap.com

81


ISPITIVANJE LIČNOSTI

WOC

Upitnik o načinima suočavanja sa stresom Susan Folkman i R. Lazarus SAŽETAK Što mjeri

načine suočavanja sa stresom

Dob

od 14 godina nadalje

Primjena Trajanje Ocjenjivanje Norme Kategorizacija

individualna ili grupna 10 do 15 minuta ručno (šablone) prema izvorniku

B

Upitnik o načinima suočavanja sa stresom namijenjen je za prepoznavanje misli i postupaka koje pojedinac koristi u izlaženju na kraj sa specifičnim stresnim događajem. Njime se procjenjuju procesi suočavanja, a ne dispozicije za suočavanje ili stabilni stilovi suočavanja. Da bi tim instrumentom procijenio stilove suočavanja, istraživač mora procijeniti procese suočavanja u različitim stresnim situacijama i potom odrediti njihovu dosljednost u razmatranim događajima. WOC ima ukupno 66 čestica, koje čine osam ljestvica: • Suprotstavljajuće suočavanje • Distanciranje • Samokontrola • Traženje socijalne podrške • Prihvaćanje odgovornosti • Bijeg-izbjegavanje • Plansko rješavanje problema • Pozitivna ponovna procjena Upitnik o načinima suočavanja sa stresom (WOC) razvijen je da bi istraživači dobili teorijski utemeljenu mjeru koju je moguće koristiti za proučavanje uloge suočavanja sa stresom u odnosu između stresa i prilagodbenih ishoda. JEDINICE ZA NARUDŽBU

Cijena bez PDV-a Cijena s PDV-om

WOC Komplet 250-50 100 kom. Upitnika - M, 100 kom. Upitnika - Ž, Šablona i Priručnik........................................................... 1.250,00 ................ 1.562,50 WOC Komponente 250-01 WOC Upitnik - M 100 kom.......................................................................................................................... 500,00.................... 625,00 250-02 WOC Upitnik - Ž 100 kom........................................................................................................................... 500,00.................... 625,00 250-20 WOC Šablone............................................................................................................................................. 100,00.................... 125,00 250-90 WOC Priručnik............................................................................................................................................. 150,00.................... 187,50

SUO

Skala suočavanja sa stresom za djecu i adolescente Anita Vulić-Prtorić

SAŽETAK Što mjeri Dob Primjena Trajanje

suočavanje sa stresom 9-18 godina individualna ili grupna oko 20 minuta

Ocjenjivanje

CD za ocjenjivanje ili ručno (šablone), kvantitativno i kvalitativno

Norme

542 učenika 5. do 8. razreda osnovne škole i 1. do 4. razreda srednje škole

Kategorizacija

B

Skala SUO daje informacije o čestini i procjeni efikasnosti korištenja određenih stilova suočavanja, a konstruirana je tako da se prilagodbom upute može koristiti i za mjerenje dispozicijskog i za mjerenje situacijskog suočavanja. Sadrži 7 subskala, od kojih svaka opisuje jednu dimenziju suočavanja: 1. Rješavanje problema (9 čestica) 2. Kognitivno restrukturiranje (8 čestica) 3. Emocionalna reaktivnost (8 čestica) 4. Distrakcija (10 čestica) 5. Izbjegavanje (11 čestica) 6. Traženje socijalne podrške od strane prijatelja (6 čestica) 7. Traženje socijalne podrške od strane obitelji (6 čestica) Skala ukupno sadrži 58 čestica, a zadatak ispitanika je za svaku strategiju označiti frekvenciju njena korištenja i njenu učinkovitost, na skali od 4 stupnja. Hrvatska standardizacija SUO skale provedena je na 542 učenika 5. do 8. razreda osnovne škole i 1. do 4. razreda srednje škole u Zadru i Splitu.

SUO

PONS CD za ocjenjivanje

Edukacija!

JEDINICE ZA NARUDŽBU

Cijena bez PDV-a Cijena s PDV-om

SUO Komplet za ručno bodovanje 249-50 100 kom. Upitnika - M, 100 kom. Upitnika – Ž, 200 kom. Profila, Šablone i Priručnik.................................. 870,00................ 1.057,50 SUO komplet za elektroničko bodovanje 249-51 100 kom. Upitnika M, 100 kom. Upitnika Ž, Priručnik i CD za ocjenjivanje sa 100 kredita......................... 1.370,00................. 1.682,50 SUO Komponente 249-01 SUO Upitnik - M 100 kom........................................................................................................................... 250,00.................... 312,50 249-02 SUO Upitnik - Ž 100 kom............................................................................................................................ 250,00.................... 312,50 249-03 SUO Profil 100 kom. ................................................................................................................................... 100,00.................... 125,00 249-20 SUO Šablone............................................................................................................................................... 120,00.................... 150,00 249-90 SUO Priručnik ............................................................................................................................................. 150,00.................... 157,50 SUO Dodatno 249-60 SUO CD za ocjenjivanje 100 kredita............................................................................................................ 500,00.................... 625,00

82

SUO Edukacija Znanost i praksa! 10550 Anksioznost i depresivnost u djece i adolescenata – psihološka procjena – edukacija................................. 800,00................. 1.000,00


ISPITIVANJE LIČNOSTI

SAD

Skala autodestruktivnosti M. Dautović

Posebna iskoristivost skale autodestruktivnosti (SAD) je u kliničkoj praksi, u mogućnosti kliničke interpretacije rezultata koja je usklađena s međunarodnom klasifikacijom duševnih poremećaja prema DSM-IV, a može pomoći i u prevenciji suicida. SAD je sastavljena od 107 tvrdnji koje mjere autodestruktivnost kao dispozicijsku osobinu ličnosti. Zadatak ispitanika je na svaku tvrdnju odgovoriti s DA ili NE, ovisno o tome da li ta tvrdnja vrijedi za njega. Skala se sastoji od 4 subskale: 1. Suicidalna depresivnost (32 čestice) 2. Anksioznost (32 čestice) 3. Agresivnost (22 čestice) 4. Borderline (granični poremećaj ličnosti) (21 čestica) Test je normiran na uzorcima zatvorenika iz dvije penalne ustanove u Hrvatskoj, te na učenicima sedmih i osmih razreda osnovne škole. Postoje zasebne norme za pojedini spol, te za ispitanike muške penalne populacije u Hrvatskoj.

JEDINICE ZA NARUDŽBU

SAŽETAK Što mjeri Dob Primjena Trajanje Ocjenjivanje Norme

Kategorizacija

autodestruktivnost od 14 godina nadalje individualna ili grupna 15-20 minuta ručno (samokopirni list za odgovore) 1104 učenika 7. i 8. razreda te 266 zatvorenika iz dvije penalne ustanove

B

Cijena bez PDV-a Cijena s PDV-om

SAD Komplet 203-50 100 kom. Upitnika - M, 100 kom. Upitnika - Ž i Priručnik......................................................................... 1.120,00 ................ 1.400,00 SAD Komponente 203-01 SAD Upitnik - M 100 kom........................................................................................................................... 500,00.................... 625,00 203-02 SAD Upitnik - Ž 100 kom............................................................................................................................. 500,00.................... 625,00 203-90 SAD Priručnik ............................................................................................................................................. 120,00.................... 150,00

Jednostavno do narudžbe Za stručne savjete i informacije obratite nam se od ponedjeljka do petka, od 8 do 16 sati na tel. 01 6281 774, 01 6313 044 faksom na tel. 01 6284 001 ili e-mailom nslap@nakladaslap.com od 0 do 24 sata Narudžbe zaprimljene do 12 sati šaljemo isti dan Hp-ovom uslugom “Od vrata do vrata” Jednostavna registracija telefonom/faxom i online na adresi www.nakladaslap.com Odobravamo rok za reklamaciju naših proizvoda od 8 dana od primitka pošiljke

nslap@nakladaslap.com

+385 (0)1 6281 774

www.nakladaslap.com

83


ISPITIVANJE LIČNOSTI

MLQ

Višefaktorski upitnik rukovođenja B. J. Avolio i B. M. Bass ur. hrv. izd. Željko Jerneić SAŽETAK Što mjeri Dob Primjena Trajanje

stilove rukovođenja od 18 godina nadalje individualna ili grupna 10 - 15 minuta

Ocjenjivanje

ručno (samokopirni upitnik)

Norme

116 rukovoditelja u dobi od 27 do 62 godine

Kategorizacija

A

Upitnik ispituje devet komponenata rukovođenja duž cijelog raspona rukovoditeljskih stilova i tri moguća ishoda rukovođenja. Prikladan je za korištenje u selekciji, pri promjeni radnog mjesta i unapređenju na poslu, te za individualni, grupni ili organizacijski razvoj i savjetovanje. Karakteristike upitnika: • koristi se prvenstveno na rukovoditeljima • omogućuje proučavanje transformacijskog, transakcijskog i pasivnog/izbjegavajućeg stila rukovođenja • omogućuje dobivanje samoprocjena i procjena od strane drugih osoba • jednostavna i brza primjena • prikupljeni podaci na hrvatskim rukovoditeljima Komponente rukovođenja: Idealizirani atributi (IA) Idealizirano ponašanje (IP) Inspirativna motivacija (IM) Intelektualna stimulacija (IS) Individualizirana briga (IB) Uvjetno nagrađivanje (UN) Aktivno upravljanje pomoću iznimaka (AUPI) Pasivno upravljanje pomoću iznimaka (PUPI) Laissez-faire (LF) Ishodi rukovođenja: Dodatni trud (DT) Učinkovitost (UČN) Zadovoljstvo (ZAD)

JEDINICE ZA NARUDŽBU

Edukacija!

Cijena bez PDV-a Cijena s PDV-om

MLQ Komplet 264-50 50 kom. Upitnika za rukovoditelja, 50 kom. Upitnika za procjenjivača i Priručnik...................................... 1.250,00................. 1.512,50 MLQ Komponente 264-01 MLQ Upitnik za rukovoditelja 50 kom......................................................................................................... 500,00.................... 625,00 264-02 MLQ Upitnik za procjenjivača 50 kom......................................................................................................... 500,00.................... 625,00 264-90 MLQ Priručnik ............................................................................................................................................ 250,00.................... 262,50 MLQ Edukacija 10960 Primjena Višefaktorskog upitnika rukovođenja (MLQ) i Bohumskog inventara ličnosti (BIP) u organizacijama.................................................................................. 800,00................. 1.000,00

William L. Benoit i Pamela J, Benoit

PERSUAZIVNE PORUKE Proces utjecanja

Format: 17,5 × 24,5 cm. Uvez: tvrdi. Opseg: 296 str. Cijena: 378,00 kn

84

Uredili: Damir Lučanin i Jasminka Despot Lučanin

KOMUNIKACIJSKE VJEŠTINE U ZDRAVSTVU Format: 16,5 × 24 cm. Uvez: meki. Opseg: 224 str. Cijena: 189,00 kn

Znanost i praksa!


ISPITIVANJE LIČNOSTI

MBI

Upitnik izgaranja na poslu Christine Maslach

Christina Maslach, Susan E. Jackson, Michael P. Leiter, Wilmar B. Schaufeli, Richard L. Schwab Izgaranje na poslu ne treba ograničavati samo na pitanja povezana s pružanjem usluga korisnicima, jer osobe vrlo širokog raspona zanimanja reagiraju na kronično iscrpljivanje na poslu pokušajima da se psihološki udalje, odmaknu od svog posla Postoje tri verzije MBI upitnika, koje imaju donekle slične ljestvice koje procjenjuju aspekte sindroma izgaranja na poslu i prilagođene su zahtjevima zanimanja na koja se odnose. 1. Upitnik za stručnjake pomagačkih zanimanja (MBI-HSS) – 22 tvrdnje a) Emocionalna iscrpljenost (EI) b) Depersonalizacija (Dp) c) Manjak osobnog postignuća (OP)

SAŽETAK Što mjeri Dob Primjena Trajanje Ocjenjivanje Norme Kategorizacija

izgaranje na poslu od 18 godina nadalje individualna ili grupna 10-15 minuta ručno prema izvorniku

A

2. Opći upitnik (MBI-GS) – 16 tvrdnji a) Iscrpljenost (I) b) Cinizam (C) c) Stručna učinkovitost (SU) 3. Upitnik za nastavnike (MBI-ES) – 22 tvrdnje a) Emocionalna iscrpljenost (EI) b) Depersonalizacija (Dp) c) Manjak osobnog postignuća (OP)

JEDINICE ZA NARUDŽBU

Cijena bez PDV-a Cijena s PDV-om

MBI Komplet 266-50 Opći upitnik - 50 kom. M i 50 kom. Ž, Upitnik za stručnjake pomagačkih zanimanja – 50 kom. M i 50 kom. Ž, Upitnik za nastavnike 50 kom. M i 50 kom. Ž, 3 vrste ključeva za ocjenjivanje i Priručnik................................................................................................ 2.050,00 ................ 2.512,50 MBI Komplet Opći upitnik 266-51 Opći upitnik – 50 kom. M i 50 kom. Ž, Ključ za ocjenjivanje i Priručnik........................................................ 900,00................. 1.075,00 MBI Komplet Upitnik za stručnjake pomagačkih zanimanja 266-52 Upitnik za stručnjake pomagačkih zanimanja – 50 kom. M i 50 kom. Ž, Ključ za ocjenjivanje i Priručnik.................................................................................................................... 900,00................. 1.075,00 MBI Komplet Upitnik za nastavnike 266-53 Upitnik za nastavnike – 50 kom. M i 50 kom. Ž, Ključ za ocjenjivanje i Priručnik.......................................... 900,00................. 1.075,00 MBI Komponente 266-01 MBI Opći upitnik M 50 kom........................................................................................................................ 250,00.................... 312,50 266-02 MBI Opći upitnik Ž 50 kom.......................................................................................................................... 250,00.................... 312,50 266-03 MBI Upitnik za stručnjake pomagačkih zanim. M 50 kom............................................................................ 250,00.................... 312,50 266-04 MBI Upitnik za stručnjake pomagačkih zanim. Ž 50 kom............................................................................. 250,00.................... 312,50 266-05 MBI Upitnik za nastavnike M 50 kom.......................................................................................................... 250,00.................... 312,50 266-06 MBI Upitnik za nastavnike Ž 50 kom........................................................................................................... 250,00.................... 312,50 266-20 MBI Ključ za ocjenjivanje - Opći upitnik 1 kom............................................................................................ 150,00.................... 187,50 266-21 MBI Ključ za ocjenjivanje - Upitnik za stručnjake pomagačkih zanimanja i Upitnik za nastavnike 1 kom....................................................................................................................... 150,00.................... 187,50 266-90 MBI Priručnik ............................................................................................................................................. 250,00.................... 262,50

Najpoznatija mjera stupnja izgaranja na poslu kod pojedinaca različitih zanimanja!

nslap@nakladaslap.com

+385 (0)1 6281 774

www.nakladaslap.com

85


ISPITIVANJE LIČNOSTI

BARON EQ-i: YV

Baronov inventar emocionalnog kvocijenta inteligencije: Verzija za mladež R. Bar-On i J. D. Parker SAŽETAK Što mjeri Dob Primjena Trajanje

emocionalnu inteligenciju 7-18 godina individualna ili grupna 20-25 minuta, 10-15 minuta za kratku verziju

Ocjenjivanje

ručno (samokopirni list za odgovore s uputama)

Norme

963 učenika osnovnih i srednjih škola

Kategorizacija

B

EQ-i:YV može se koristiti kao rutinski trijažni instrument u nizu okruženja poput škola, ambulanti, institucija za zaštitu djece, centara za malodobne prijestupnike i u privatnoj praksi. Sastoji se od 60 čestica, raspoređenih u nekoliko ljestvica: • Ukupna emocionalna inteligencija • Interpersonalna ljestvica • Intrapersonalna ljestvica • Ljestvica prilagodljivosti • Ljestvica suočavanja sa stresom • Ljestvica općeg raspoloženja • Ljestvica pozitivnog dojma • Indeks nedosljednosti Zadatak ispitanika je za svaku tvrdnju označiti koliko se odnosi na njega. Postoji i kratki oblik EQ-i:YV (K) s 30 čestica, koji ne sadrži Ljestvicu općeg raspoloženja i Indeks nedosljednosti. Hrvatska standardizacija je provedena na 963 učenika osnovnih i srednjih škola iz svih područja Republike Hrvatske.

JEDINICE ZA NARUDŽBU

Cijena bez PDV-a Cijena s PDV-om

EQ-i: YV Komplet 241-50 Inventar - 50 kom. M i 50 kom. Ž, Inventar - Kratka verzija 50 kom. M i 50 kom. Ž, Priručnik................... 3.340,00................ 4.107,00 EQ-i: YV Inventar Komponente 241-01 EQ-i: YV Inventar M 50 kom........................................................................................................................ 750,00.................... 937,50 241-02 EQ-i: YV Inventar Ž 50 kom......................................................................................................................... 750,00.................... 937,50 241-03 EQ-i: YV (K) Inventar - Kratka verzija M 50 kom.......................................................................................... 750,00.................... 937,50 241-04 EQ-i: YV (K) Inventar - Kratka verzija Ž 50 kom............................................................................................ 750,00.................... 937,50 241-90 EQ-i: YV Priručnik........................................................................................................................................ 340,00.................... 357,00

Presjek sposobnosti koje čine sržna svojstva emocionalne inteligencije djece i mladih! 86

Znanost i praksa!


PROJEKTIVNI POSTUPCI

RORSCHACHOVE MRLJE OD TINTE H. Rorschach

SAŽETAK Što mjeri Dob

strukturu i dinamiku ličnosti odrasli

Primjena

individualna

Trajanje

neograničeno

Ocjenjivanje

Norme

ručno (upute u Priručniku), kvantitativno i kvalitativno –

Projektivna tehnika namijenjena za ispitivanje strukture i dinamike ličnosti kod odraslih osoba. Oblik je jedinstven. Test se sastoji od 10 predložaka s mrljama od tinte, a zadatak ispitanika je opisati što pojedini predložak prikazuje. Odgovori ispitanika se ocjenjuju prema uputama u Priručniku, a interpretiraju se na kvantitativnoj i kvalitativnoj razini.

JEDINICE ZA NARUDŽBU

Cijena bez PDV-a Cijena s PDV-om

Rorschachov test Komplet 227-50 Mapa, Shematski blok za ocjenjivanje Rorschachova testa, Psihodijagnostika, Metodika i rezultati jednog eksperimenta iz percepcije.................................................................................................................... Cijena na upit Rorshach Komponente 227-01 Rorschachov test – Mapa................................................................................................................................................. Cijena na upit 227-02 Shematski blok za ocjenjivanje Rorschachova test............................................................................................................ Cijena na upit 227-90 Psihodijagnostika, Metodika i rezultati jednog eksperimenta iz percepcije................................................... 380,00.................... 399,00

Isporučujemo originalno švicarsko izdanje mape i bloka.

IPUES (UJAK HRČAK) Ilustrirani projektivni upitnik za ispitivanje emocionalne stabilnosti djece u predškolskoj dobi Mirjana Krizmanić (tekst) i Tatjana Krizmanić (ilustracije) SAŽETAK Što mjeri

emocionalnu stabilnost

Dob

3,5-6 godina

Primjena

individualna

Trajanje

15-20 minuta

Ocjenjivanje

Norme Kategorizacija

ručno (upute u Priručniku), kvantitativno i kvalitativno –

B

IPUES, tj. Ilustrirani projektivni upitnik Ujak Hrčak omogućuje diferencirano utvrđivanje blage, umjerene i izrazite emocionalne nestabilnosti djece, koje je važno zbog pravodobnih intervencija koje mogu spriječiti nastanak emocionalnih poremećaja. Upitnik ima oblik slikovnice-stripa koji ispitivač čita djetetu i sastoji se od 25 slika međusobno povezanih pričom o ujaku Hrčku, njegovih 5 nećaka i gostu. Zadatak ispitivanog djeteta je preuzeti ulogu gosta i reći što je on odgovorio na ujakova pitanja, pri čemu ima mogućnost projektivnog odgovora ili odabira bilo kojeg predloženog odgovora petorice nećaka. Preporuča se i kvalitativna analiza djetetovih odgovora kako bi se utvrdilo je li ukupan rezultat posljedica postojanja manjeg broja intenzivnijih simptoma ili većeg broja blažih znakova emocionalne nestabilnosti. IPUES upitnik je preveden na srpski i slovenski jezik, a pod nazivom Hammster Test tiskan je i za njemačko govorno područje.

JEDINICE ZA NARUDŽBU

Cijena bez PDV-a Cijena s PDV-om

IPUES Komplet 212-50 IPUES Test, 100 kom. Listova za odgovore i Priručnik.................................................................................. 575,00.................... 718,75 IPUES Komponente 212-01 IPUES Test................................................................................................................................................... 320,00.................... 400,00 212-02 IPUES Listovi za odgovore 100 kom............................................................................................................ 200,00.................... 250,00 212-90 IPUES - Ujak Hrčak Priručnik.......................................................................................................................... 55,00...................... 68,75

88

Znanost i praksa!


PROJEKTIVNI POSTUPCI

PTM

Projektivna tehnika mozaik S. Bras i J. Rojšek

Mozaik test služi za otkrivanje osnovnih i dominantnih psihičkih procesa koji odgovaraju pojedinim kliničkim slikama ili tipičnom načinu reagiranja pojedinca. Njime se mogu ispitivati osobe svih dobi, od djece do odraslih. Pokazao se osobito korisnim pri dijagnosticiranju shizofrenije, kod ispitivanja osoba s intelektualnom insuficijencijom, kod raznih organskih oštećenja mozga, te u radu s osobama s kojima se ne može ostvariti verbalni kontakt. Test se sastoji od 400 pločica debljine 2,5 mm u 6 oblika (kvadrat, romb i pravokutnik, te istostranični, istokračni i raznostranični trokut) u 8 boja (bijela, žuta, zelena, plava, crvena, crna, smeđa i siva). Zadatak testirane osobe je da na podlozi ispred sebe od pločica napravi mozaik prema vlastitoj želji, a pritom može koristiti koliko god pločica želi, bilo koje boje i oblika. Testirana osoba sama treba reći ispitivaču kada je završila i je li zadovoljna uratkom. Ispitivač uradak u cijelosti i u prirodnoj veličini precrtava na papir A4 formata i što objektivnije ga opisuje pomoću empirijski ustanovljenih shema.

SAŽETAK Što mjeri Dob

poremećaje ličnosti i organska oštećenja djeca, adolescenti i odrasle osobe

Primjena

individualna

Trajanje

neograničeno

Ocjenjivanje Norme Kategorizacija

ručno (upute u Priručniku), kvalitativno –

C

U interpretaciji se u obzir uzimaju različite karakteristike mozaika (broj likova, koherentnost, konkretnost, smislenost, potpunost, jasnoća strukture, izbor boja i oblika, broj pločica i tako dalje). PTM sadrži predloške s primjerima mozaika, a u Priručniku se mogu naći objašnjenja i opisi pojedinih karakteristika mozaika i karakteristični uzorci za pojedine psihičke poremećaje.

JEDINICE ZA NARUDŽBU

Cijena bez PDV-a Cijena s PDV-om

PTM Komplet 246-50 PTM Test, 100 kom. Listova za opažanje i interpretaciju i Priručnik................................................................................... Cijena na upit PTM Komponente 246-02 PTM List za opažanje i interpretaciju 100 kom............................................................................................ 200,00.................... 250,00 246-90 PTM Priručnik ............................................................................................................................................. 110,00.................... 115,50 PTM Edukacija 10520 Projektivna tehnika mozaik - početna edukacija.......................................................................................... 800,00................. 1.000,00 10521 Projektivna tehnika mozaik - napredna edukacija........................................................................................ 400,00.................... 500,00

Edukacija!

nslap@nakladaslap.com

+385 (0)1 6281 774

www.nakladaslap.com

89


Promjene u DSM-5 su osmislili vodeći svjetski stručnjaci u području duševnih poremećaja i potkrijepljene su mišljenjem neovisnih stručnih recenzenata. AMERIČKA PSIHIJATRIJSKA UDRUGA

Dijagnostički i statistički priručnik za duševne poremećaje - peto izdanje Urednici hrvatskog izdanja: Vlado Jukić i Goran Arbanas Poremećaji iz DSM-5 reorganizirani su u novu organizacijsku strukturu. Promjene uključuju: Format: 17,5 × 25,5 cm. Uvez: tvrdi. Opseg: 980 str. Cijena: 787,50 kn

• prikaz razvojnih pitanja vezanih uz dijagnozu, a promjene u poretku poglavlja odgovaraju cjeloživotnom pristupu, • integraciju znanstvenih spoznaja iz najnovijih istraživanja u genetici i neuroznanostima, • konsolidacija autističnog poremećaja, Aspergerova poremećaja i pervazivog razvojnog poremećaja u poremećaj autističnog spektra, • ujednačena klasifikacija bipolarnih i depresivnih poremećaja, • restrukturiranje poremećaja zloporabe sredstava, • detaljniji opisi neurokognitivnih poremećaja, • pomak u poimanju poremećaja ličnosti, • III. dio: novi poremećaji i obilježja.

Strukturirani klinički intervju za DSM-5 (SKID-5) • vodič za polustrukturirani intervju koji je potpuno usklađen s novim izdanjem DSM-a • olakšava postavljanje dijagnoza • individualna primjena, najčešće u trajanju od 45 do 90 minuta • primjenjuje ga stručnjak upoznat s DSM-5 klasifikacijom i dijagnostičkim kriterijima • uključuje intervju za poremećaje ličnosti i upitnik za brzu trijažu poremećaja ličnosti, te kliničku verziju namijenjenu za postavljanje glavnih DSM-5 dijagnoza


NEUROPSIHOLOŠKI I ADHD TESTOVI

RCFT

Reyev test složenog lika i pokus s prepoznavanjem John E. Meyers i Kelly R. Meyers

SAŽETAK Što mjeri Dob Primjena Trajanje

Ocjenjivanje

Norme Kategorizacija

prostornu percepciju i vizualno pamćenje od 6 do 89 godina individualna oko 60 minuta, uključujući 30-minutni interval između zadataka precrtavanja i odgođenog dosjećanja ručno (upute u Priručniku), kvantitativno i kvalitativno prema izvorniku

C

Neuropsihološki test namijenjen za ispitivanje pacijenata s različitim ozljedama mozga i kognitivnim oštećenjima. Poput većine neuropsiholoških testova, rezultat u testu pokazatelj je mnogih neurokognitivnih funkcija, poput per­ceptivnog shvaćanja, pažnje, snage vizualnog pamćenja, perceptivne organizacije, dugoročnog prostornog (spacijalnog) pamćenja, motoričkog funkcioniranja i slično. Test se sastoji od predloška s likom prikazanim u okomitom položaju na kartici veličine 5,5 x 8 cm. Primjena uključuje 4 odvojena zadatka: pokus s precrtavanjem, pokus s neposrednim dosjećanjem, pokus s odgođenim dosjećanjem i novorazvijeni pokus s prepoznavanjem. Zadaci u RCFT-u: 1. Pokus s precrtavanjem 2. Pokus s neposrednim dosjećanjem 3. Pokus s odgođenim dosjećanjem 4. Pokus s prepoznavanjem Reyev složeni lik može se podijeliti na 18 numeriranih jedinica koje se boduju, a izrađeni su posebni kriteriji za bodovanje točnosti i smještaja tih jedinica.

JEDINICE ZA NARUDŽBU

Cijena bez PDV-a Cijena s PDV-om

RCFT Komplet 514-50 Predložak, 25 kom. Testnih knjižica, Priručnik + Dodatne norme za djecu i adolescente, Priručnik o upotrebi Rey-Osterriethova složenog lika - Primjena u klinici i istraživanjima........................... 2.000,00................. 2.364,00 RCFT Komponente 514-01 RCFT Predložak .......................................................................................................................................... 140,00.................... 175,00 514-02 RCFT Testna knjižica 25 kom....................................................................................................................... 500,00.................... 625,00 514-90 Reyev test složenog lika i pokus s prepoznavanjem. Priručnik + Dodatne norme za djecu i adolescente................................................................................................... 680,00.................... 850,00 Priručnik o upotrebi Rey-Osterriethova složenog lika - Primjena u klinici i istraživanjima............................................ 680,00.................... 714,00 RCFT Edukacije 10900 RCFT i srodni testovi: neuropsihologijska procjena vidne percepcije, konstrukcije i pamćenja kod djece i odraslih..................................................................................................................... 800,00................. 1.000,00 10910 RCFT: neurološki i neurorazvojni poremećaji – napredna edukacija............................................................. 800,00................. 1.000,00

Edukacija!

Široko korišten test za ispitivanje neurokognitivnih funkcija!

92

Znanost i praksa!


NEUROPSIHOLOŠKI I ADHD TESTOVI

BENDER-GEŠTALT II

Bender vizualno-motorički geštalt test, drugo izdanje G. G. Branningan i S. L. Decker

Bender vizualno-motorički geštalt test je koristan za ispitivanje nadarenih osoba, osoba koje su klasificirane kao duševno zaostale, te osoba s teškoćama (specifične teškoće u učenju, poremećaj pažnje/hiperaktivni poremećaj [ADHD], teži emocionalni poremećaj, autizam, Alzheimerova bolest). Također je koristan u neuropsihološkim ispitivanjima, pri otkrivanju organskih oštećenja i stupnja razvoja živčanog sustava, te za procjenjivanje vizualne zrelosti, vizualno-motoričke integracije, stila odgovaranja, reakcija na frustraciju, sposobnosti ispravljanja pogrešaka, motivacije i vještina dosjećanja.

SAŽETAK Što mjeri

vizualno-motoričke i perceptivne vještine

Dob

4 do 85 i više godina

Primjena Trajanje

20-30 minuta Motorički i Perceptivni test ograničeno (do 4 minute za svaki)

Ocjenjivanje

ručno (upute u Priručniku), kvantitativno i kvalitativno

Test sadrži 16 kartica s crtežima koje u fazi precrtavanja ispitivač pokazuje ispitaniku, koji treba svaki lik precrtati na čisti list papira. Neposredno nakon faze precrtavanja slijedi faza dosjećanja koja daje brzu procjenu pamćenja i pokazuje koliko dobro osoba kodira, pohranjuje i pronalazi podatke. Nakon toga primjenjuje se Motorički test, koji se sastoji od četiri zadatka. Svaki zadatak sastoji se od tri lika, unutar kojih se nalaze 2 ili 3 točke, a zadatak ispitanika je da crtom spoji te točke, ne dotičući okvir lika.

individualna

Norme Kategorizacija

prema izvorniku

B

Nakon njega slijedi Perceptivni test, od 10 zadataka, u kojima ispitanik od niza crteža treba označiti onaj koji najviše odgovara crtežu na početku reda. Motorički i Perceptivni test su dodani izvornom obliku testa kako bi se povećala njegova klinička vrijednost, jednako kao i faza dosjećanja. Bender-geštalt II u fazi precrtavanja i dosjećanja koristi devet originalnih crteža, te sedam novih crteža koji povećavaju raspon procjenjivanih sposobnosti. Četiri od sedam crteža koriste se isključivo za mlađu dob (4 do 7 godina i 11 mjeseci), a tri preostala isključivo za raspon dobi od 8 do 85 i više godina. Bodovanje zadataka je jednostavno, svaki točan odgovor dobiva 1 bod, a svaki netočan 0 bodova. Moguće je i prema brojnim kriterijima bodovati “pogreške” u pravilnom precrtavanju predloženih slika. Postoji i opcija vremenski ograničenog izvođenja testa, pri čemu se za svaki crtež mjeri trajanje crtanja.

JEDINICE ZA NARUDŽBU

Cijena bez PDV-a Cijena s PDV-om

Bender-geštalt II Komplet 512-50 100 kom. Testa percepcije, 100 kom. Motoričkog testa, 100 kom. Obrazaca opažanja, Bender-geštalt II kartice s crtežima i i Priručnik ........................................................................................ 1.895,00................. 2.278,75 Bender-geštalt II Komponente 512-01 Bender-geštalt II Test percepcije 100 kom................................................................................................... 300,00.................... 375,00 512-02 Bender-geštalt II Motorički test 100 kom..................................................................................................... 300,00.................... 375,00 512-03 Bender-geštalt II Obrazac opažanja 100 kom.............................................................................................. 300,00.................... 375,00 512-04 Bender-geštalt II kartice.............................................................................................................................. 545,00.................... 681,25 512-90 Priručnik za Bender vizualno-motorički geštalt test. ...................................................................................... 450,00.................... 472,50 Bender-geštalt II Edukacija 10530 Bender vizualno-motorički geštalt test-II (Bender-geštalt II) – edukacija .................................................... 800,00................. 1.000,00 10531 Bender-geštalt II i RCFT kod djece, primjena i interpretacija – edukacija...................................................... 800,00 ............ 1.000,00

Slavka Galić

Svjetlana Salkičević, Meri Tadinac

NEUROPSIHOLOGIJSKA PROCJENA

NEUROPSIHOLOŠKI ASPEKTI ISTRAŽIVANJA ADHD-A KOD DJECE

Testovi itehnike Format: 17,5 × 24,5 cm. Uvez: tvrdi. Opseg: 445 str. Cijena: 336,00 kn

nslap@nakladaslap.com

Edukacija!

+385 (0)1 6281 774

www.nakladaslap.com

Format: 17,5 × 24,5 cm. Uvez: tvrdi. Opseg: 156 str. Cijena: 168,00 kn

93


NEUROPSIHOLOŠKI I ADHD TESTOVI

TEST PRECRTAVANJA

Z. Matejček i Marie Vagnerova SAŽETAK Što mjeri Dob Primjena Trajanje Ocjenjivanje Norme Kategorizacija

perceptivno-motoričku zrelost 5-12 godina individualna ili grupna neograničeno ručno (upute u Priručniku)

Test precrtavanja je neverbalni postupak namijenjen za procjenu motorike i vizualne percepcije djece, osobito koordinacije vizualne percepcije i fine motorike djetetove ruke. Koristan je u dijagnostici minimalnih cerebralnih disfunkcija i drugih sindroma koji su karakterizirani zakašnjelim perceptivno-motoričkim razvojem ili specifičnim percepcijskim i motoričkim poremećajima. Test se sastoji od 12 likovnih predložaka koje ispitanik treba precrtati na list bijelog papira. Predlošci su podijeljeni u tri skupine prema težini: s prvih 5 predložaka postiže se najveća diferencijacija najmlađe djece; predlošci broj 6-9 osobito su pogodni za razlikovanje djece od 7 do 10 godina; a predlošci broj 10-12 najbolje diferenciraju djecu od 10 godina naviše.

prema izvorniku

B

JEDINICE ZA NARUDŽBU

Cijena bez PDV-a Cijena s PDV-om

Test precrtavanja Komplet 502-50 Knjižica predložaka za precrtavanje i Priručnik ............................................................................................ 187,00.................... 233,75 Test precrtavanja Komponente 502-01 Knjižica predložaka za precrtavanje............................................................................................................. 132,00.................... 165,00 502-90 Priručnik za Test precrtavanja........................................................................................................................ 55,00...................... 68,75

TEST UČENJA I PAMĆENJA LIKOVA R. Andersen

SAŽETAK Što mjeri Dob Primjena

učenje i pamćenje od 15 godina nadalje individualna

Trajanje

neograničeno, dvokratna primjena (pauza - 1 sat)

Ocjenjivanje

ručno (upute u Priručniku), kvantitativno i kvalitativno

Norme Kategorizacija

prema izvorniku

Test učenja i pamćenja likova namijenjen je za mjerenje neposrednog dosjećanja, učenja i odgođene reprodukcije, a njegovom primjenom je moguće utvrditi postojanje kognitivnih poremećaja povezanih s difuznim ili fokalnim oštećenjima mozga. Postoje tri različita oblika testa (oblik I, II i III), a svaki od njih sadrži 4 podražajne slike koje prikazuju 4 poznata geometrijska lika (krug, pravokutnik, trokut i polukrug) ispunjena na složen način tako da sadržavaju različite dijelove (subgeštalte). Zadatak ispitanika je gledati crtež, npr. kruga 10 sekundi, a zatim ispuniti prazan krug pred sobom tako da bude isti kao onaj koji je gledao. Ako je crtež netočan ili nepotpun, postupak se ponavlja sve dok cijeli crtež nije točno reproduciran. Nakon što je ispitanik sve likove točno nacrtao, ima pauzu od jednog sata, nakon čega slijedi faza dosjećanja.

B JEDINICE ZA NARUDŽBU

Cijena bez PDV-a Cijena s PDV-om

Test učenja i pamćenja likova Komplet 507-50 Test, Blok, 100 kom. Listova za odgovore i Priručnik.................................................................................... 789,00.................... 986,75 Test učenja i pamćenje likova Komponente 507-01 Test učenja i pamćenja likova – Blok........................................................................................................... 204,00.................... 255,00 507-02 Test učenja i pamćenja likova – Test............................................................................................................ 215,00.................... 268,75 507-03 Test učenja i pamćenja likova - List za odgovore 100 kom........................................................................... 250,00.................... 312,50 507-90 Priručnik za Test učenja i pamćenja likova................................................................................................... 120,00.................... 150,00

94

Znanost i praksa!


NEUROPSIHOLOŠKI I ADHD TESTOVI

MMSE-2

Kratko ispitivanje mentalnog statusa, 2. izdanje

Marshal F. Folstein, Susan E. Folstein, Travis White, Melissa A. Messer ur. hrv. izd. Vlado Jukić Originalni MMSE bio je namijenjen kao pomoć pri kliničkom pregledu kognitivnog dijela mentalnog stanja i jedan je od najviše korištenih kratkih instrumenata za probir na kognitivna oštećenja i praćenje bolesnikova stanja tijekom vremena.

SAŽETAK Što mjeri Dob

MMSE-2 (kao ni originalni MMSE) ne može se samostalno koristiti za dijagnosticiranje bilo koje bolesti budući da kognitivna oštećenja imaju brojne uzroke, pa dijagnosticiranje neke pojedine bolesti zahtijeva anamnezu, potpuni psihički status, tjelesni i neurološki pregled, te odgovarajuće laboratorijske testove.

Primjena

Originalni MMSE je poboljšan i unaprijeđen novom Kratkom verzijom, pa u ponudi imamo dvije verzije: 1. MMSE-2:KV Ova, kratka verzija MMSE-2 može se koristiti u kliničkim ili istraživačkim situacijama koje zahtijevaju vrlo brz kognitivni probir. Sastoji se od zadataka iz standardne verzije (MMSE2:SV): registracija, vremenska orijentacija, prostorna orijentacija i dosjećanje.

Trajanje Ocjenjivanje Norme Kategorizacija

2. MMSE-2:SV Ova standardna verzija zadržava originalnu struktura i bodovanje i omogućuje usporedbu rezultata s originalnim MMSE. Sastoji se od 11 zadataka: registracija, vremenska orijentacija, prostorna orijentacija, dosjećanje, pažnja i računanje, imenovanje, ponavljanje, razumijevanje, čitanje, pisanje i crtanje.

JEDINICE ZA NARUDŽBU

mentalni status osobe starije od 18 godina, bolesnici s demencijom i kognitivnim oštećenjima individualna do 15 minuta, ovisno o verziji ručno (upute u Priručniku) prema izvorniku

A

Cijena bez PDV-a Cijena s PDV-om

MMSE-2 Komplet 301-50 50 kom. Kratke verzije crvenog oblika, 50 kom. Kratke verzije plavog oblika, 50 kom. Standardne verzije crvenog oblika, 50 kom. Standardne verzije plavog oblika i Priručnik............................................ 1.480,00................. 1.774,00 MMSE-2 Komponente 301-01 MMSE-2 Kratka verzija crveni oblik 50 kom................................................................................................ 200,00.................... 250,00 301-02 MMSE-2 Kratka verzija plavi oblik 50 kom.................................................................................................. 200,00.................... 250,00 301-03 MMSE-2 Standardna verzija crveni oblik 50 kom........................................................................................ 350,00.................... 437,50 301-04 MMSE-2 Standardna verzija plavi oblik 50 kom.......................................................................................... 350,00.................... 437,50 301-90 MMSE-2 Priručnik....................................................................................................................................... 380,00.................... 399,00

Edukacija!

Stephen M. Stahl

STAHLOVI TEMELJI PSIHOFARMAKOLOGIJE Neuroznanstvene osnove i praktična primjena ur. hrv. izd. Dalibor Karlović Format: 19,5 × 25 cm. Uvez: tvrdi. Opseg: 624 str. u boji. Cijena: 787,50 kn

Ovim, u potpunosti revidiranim, četvrtim izdanjem, dr. Stahl se vraća korijenima onoga što znači postati neurobiološki osviješten psihofarmakolog, stručan u odabiru i kombinaciji liječenja pojedinih pacijenata u praksi. Prihvaćajući ujedinjujuće teme “endofenotipova simptoma”, dimenzija psihopatologije koje se protežu kroz sindrome i “simptome i krugove”, svaki aspekt teksta dorađen je u skladu s aktualnim spoznajama, s jasnoćom objašnjenja opisa kakve samo dr. Stahl može dati. Ostaje temeljni tekst za sve studente i stručnjake iz područja mentalnog zdravlja koji žele razumjeti i primijeniti aktualne terapije te predvidjeti budućnost novih medikamenata.

nslap@nakladaslap.com

+385 (0)1 6281 774

www.nakladaslap.com

95


NEUROPSIHOLOŠKI I ADHD TESTOVI

Standardizirani protokol za procjenu pojedinaca svih dobi u kojih postoji sumnja na poremećaj iz spektra autizma

ADOS-2

Opservacijski protokol za dijagnostiku autizma, drugo izdanje Catherine Lord i Michael Rutter Ur. hrv. izd.: Maja Cepanec i Sanja Šimleša SAŽETAK Što mjeri

Dob Primjena Trajanje Ocjenjivanje Norme

Kategorizacija

ponašanja važna za dijagnostiku poremećaja iz spektra autizma od 12 mjeseci nadalje individualna 40-60 minuta po modulu ručno izvorne uz hrvatski uzorak od 60 osoba s poremećajem iz spektra autizma

A

Opservacijski protokol za dijagnostiku autizma (ADOS-2) je standardizirani protokol za procjenu pojedinaca u kojih postoji sumnja na poremećaj iz spektra autizma. Uključuje procjenu komunikacije, socijalne interakcije, igre/maštovite uporabe materijala i ponavljajućih ponašanja pojedinaca. Sastoji se od uporabe planiranih socijalnih aktivnosti koje se nazivaju poticajima. Poticaji daju kontekst u kojem se očekuje da će se pojaviti određene društvene interakcije, komunikacija i posebni načini ponašanja. ADOS-2 sadrži pet modula za procjenu, a po ispitivanju se primjenjuje samo jedan od njih, primjeren za pojedinog sudionika. Modul se odabire prvenstveno na temelju razine jezične proizvodnje. Vrijeme primjene svakog modula je između 40 i 60 minuta. Svaki modul sadrži niz zadataka putem kojih se ispituju ponašanja ključna za dijagnostiku poremećaja iz spektra autizma u skladu s razvojnom razinom i kronološkom dobi sudionika. Zadaci u ADOS-u-2 razlikuju se od modula do modula, no dijele isti princip – podrazumijevaju namjerne varijacije u ponašanju ispitivača uporabom hijerarhije strukturiranih i nestrukturiranih socijalnih poticaja. Modul za hodančad upotrebljava se pri procjeni djece dobi između 12 i 30 mjeseci koja ne upotrebljavaju višečlane iskaze. Modul 1 upotrebljava se pri procjeni djece u dobi od najmanje 31 mjeseca koja ne upotrebljavaju višečlane iskaze. Modul 2 upotrebljava se pri procjeni djece bilo koje dobi koja upotrebljavaju višečlane iskaze, ali ne i povezane višečlane iskaze (tj. nisu verbalno fluentna). Modul 3 upotrebljava se za procjenu djece i mlađih adolescenata koji se izražavaju povezanim višečlanim iskazima (tj. koji jesu verbalno fluentni). Modul 4 upotrebljava se pri procjeni starijih adolescenata i odraslih koji se izražavaju povezanim višečlanim iskazima (tj. koji su verbalno fluentni). Svaka od knjižica za provođenje sastoji se od sljedeća tri dijela: Opažanje – u ovom se dijelu navode zadaci s glavnim fokusom opažanja ispitivača, kao i rubrike u koje se upisuju obilježja ponašanja sudionika tijekom provedbe pojedinog zadatka

Edukacija!

96

Kodiranje – u ovom dijelu nalaze se smjernice za kodiranje kroz pet kategorija ponašanja koja se ocjenjuju testom ADOS-2, kao i rubrika u koju ispitivač upisuje odabrani kod

Znanost i praksa!


NEUROPSIHOLOŠKI I ADHD TESTOVI

Algoritam – ovaj dio sadrži algoritme i kritične vrijednosti za klasifikaciju za svaki od modula te tablice za određivanje usporednih rezultata za Modul 1, Modul 2 i Modul 3. Temeljem opažanja i bilježenja tijekom primjene testa dodjeljuju se definirane oznake, tj. kodovi, a kodira se odmah po završetku ispitivanja. Kodovi se pretvaraju u bodove algoritma i uvrštavaju u dijagnostički algoritam koji se, uz ostale kliničke pokazatelje, koriste u dijagnostici poremećaja iz spektra autizma Drugo izdanje ADOS-a uključuje dopunjeni priručnik i protokole za sve module te poboljšane opise provedbe, kodiranja i interpretacije testa, revidirane algoritme za module 1, 2 i 3, kao i dodani Modul za hodančad s pripadajućim algoritmima namijenjen za procjenu djece najranije dobi. Dodan je i usporedni rezultat za module 1, 2 i 3, koji omogućuje usporedbu razine simptomatologije sudionika tijekom provedbe testa ADOS-2 sa simptomatologijom djece s poremećajem iz spektra autizma koja su iste kronološke dobi i jezičnog statusa, te za interpretaciju promjena u simptomima tijekom vremena. Validacija testa ADOS-2 u Hrvatskoj provedena je na uzorku sudionika s poremećajem iz spektra autizma, čiji su rezultati uspoređeni s rezultatima sudionika koji imaju neke druge razvojne poremećaje ili su tipičnog razvoja.

JEDINICE ZA NARUDŽBU ADOS-2 Komplet 515-50 Cjelokupan materijal za provedbu testiranja, 10 kom. Knjižice za provedbu – Modul za hodančad, 10 kom. Knjižice za provedbu – Modul 1, 10 kom. Knjižice za provedbu – Modul 2, 10 kom. Knjižice za provedbu – Modul 3, 10 kom. Knjižice za provedbu – Modul 4 i Priručnik............................................................................... 19.450,00............... 24.072,50 ADOS-2 Komponente 515-01 ADOS-2 Test........................................................................................................................................... 16.800,00............... 21.000,00 515-02 ADOS-2 Knjižice za provedbu – Modul za hodančad 10 kom. ..................................................................... 290,00.................... 362,50 515-03 ADOS-2 Knjižice za provedbu – Modul 1 10 kom. ...................................................................................... 290,00.................... 362,50 515-04 ADOS-2 Knjižice za provedbu – Modul 2 10 kom. ...................................................................................... 290,00.................... 362,50 515-05 ADOS-2 Knjižice za provedbu – Modul 3 10 kom. ...................................................................................... 290,00.................... 362,50 515-06 ADOS-2 Knjižice za provedbu – Modul 4 10 kom. ...................................................................................... 290,00.................... 362,50 515-90 ADOS-2 Priručnik .................................................................................................................................... 1.200,00................. 1.260,00 ADOS-2 Edukacija 10720 Opservacijski protokol za dijagnostiku autizma –  petodnevna edukacija............................................... 10.000,00............... 12.500,00

Helmut Remschmidt

Autizam - Pojavni oblici, uzroci, pomoć Pojavni oblici, uzroci, pomoć Format: 14,5 x 20,5 cm. Uvez: meki. Opseg: 115 str. Cijena: 84,00 kn nslap@nakladaslap.com

+385 (0)1 6281 774

www.nakladaslap.com

97


NEUROPSIHOLOŠKI I ADHD TESTOVI

novo

Predstavljamo 7 terapijskih slikovnica iz biblioteke “Sad razumijem!”

Kada član obitelji psihički oboli, tad životnu ravnotežu ne izgube samo odrasli. I djeca prolaze kroz fazu velike nesigurnosti, pokušavajući pronaći objašnjenje za roditeljsko ponašanje. Često osjećaju krivnju vezano uz neke događaje, a uz to budu jako zabrinuti. Stoga je važno da djeca nisu sama u tim trenucima i da se ne prepuštaju svojim brigama, strahovima i pitanjima. Potrebno im je rasterećenje i ohrabrenje. Informirati ih moramo primjereno njihovoj dobi, ali i ostaviti prostora za radost i igru. Mala djeca će, pomoću ovih priča, moći razumjeti što duševna bolest može prouzročiti. Shvatit će da su promjene ponašanja simptomi bolesti koja se može liječiti strpljenjem i pomoću terapije. Tada će znati da su voljena i u trenucima kada mami ili tati baš i nije dobro.

Kako djeci objasniti ADHD

Kako djecu naučiti samostalno spavati

Kako djeci objasniti granični poremećaj

Anja Freudiger

MOJ VELIKI BRAT MATIJA

Format: 19,5 x 19,5 cm. Uvez: tvrdi. Opseg: 24 str. Cijena: 84,00 kn.

Anja Freudiger

KAKO BIH RADO I NAVEČER BILA VELIKA!

Kako djeci objasniti autizam

Format: 19,5 x 19,5 cm. Uvez: tvrdi. Opseg: 24 str. Cijena: 84,00 kn.

Christiane Tilly, Anja Offermann

MAMA, MIA I PERILICA U BRZOJ VRTNJI

Format: 19,5 x 19,5 cm. Uvez: tvrdi. Opseg: 36 str. Cijena: 84,00 kn.

Barbara Tschirren, Pascale Hächler, Martine Mambourg

JA SAM LOVRO

Kako djeci objasniti anoreksiju

Format: 15,5 x 24,5 cm. Uvez: tvrdi. Opseg: 32 str. Cijena: 84,00 kn.

Anja Freudiger

TORTA ZA BALERINU ELU

Format: 19,5 x 19,5 cm. Uvez: tvrdi. Opseg: 24 str. Cijena: 84,00 kn.

Erdmute v. Mosch

MAMINO ČUDOVIŠTE

Kako djeci objasniti depresiju

Format: 19,5 x 19,5 cm. Uvez: tvrdi. Opseg: 36 str. Cijena: 84,00 kn.

Kerstin Trostmann, Rolf Jahn

NAJBOLJI TATA NA SVIJETU

Format: 19,5 x 19,5 cm. Uvez: tvrdi. Opseg: 36 str. Cijena: 84,00

KOMPLET

kn.

Kako djeci objasniti psihozu

(7 naslova) 470,40 kn 98

Znanost i praksa!


NEUROPSIHOLOŠKI I ADHD TESTOVI

ADHDT

Test za deficit pažnje/hiperaktivni poremećaj J. E. Gilliam

ADHD je jedan od najčešće dijagnosticiranih neurobihevioralnih poremećaja u djetinjstvu, koji pogađa djecu od rane dojenačke dobi do školske i odrasle dobi. Za njegovo dijagnosticiranje potrebno je pojavljivanje tri skupine simptoma (hiperaktivnost, impulzivnost, nepažnja) prije 7. godine života, u najmanje dva različita okruženja. Test za deficit pažnje/hiperaktivni poremećaj je standardiziran i normiran test namijenjen za procjenu ponašanja osoba s poremećajem pažnje/hiperaktivnim poremećajem (ADHD) ili osoba s problemima ponašanja, te dijagnosticiranje učenika s deficitom pažnje/hiperaktivnim poremećajem. ADHDT se koristi za identificiranje pojedinaca, procjenjivanje osoba upućenih na pregled zbog problema u ponašanju, praćenje napretka nakon posebnih programa intervencija, određivanje individualiziranih obrazovnih programa učenika, te za mjerenje ADHD-a u istraživačkim projektima.

SAŽETAK Što mjeri

ADHD i bihevioralne probleme

Dob

3-23 godine

Primjena

individualna

Trajanje

5-10 minuta

Ocjenjivanje Norme Kategorizacija

ručno (upute u Priručniku) prema izvorniku

A

Test se temelji na DSM-IV definiciji ADHD-a, a sastoji se od 36 čestica raspoređenih u tri subtesta: 1. subtest hiperaktivnosti (13 čestica) 2. subtest impulzivnosti (10 čestica) 3. subtest nepažnje (13 čestica). Zadatak procjenjivača je za svako navedeno ponašanje odrediti stupanj u kojem je ono problematično za procjenjivanog pojedinca (0-nije problem, 1-blagi problem i 2-ozbiljan problem). ADHDT se lako popunjava pa ga mogu koristiti različiti procjenjivači i ispitivači (npr. učitelj, roditelj, psiholog).

JEDINICE ZA NARUDŽBU

Cijena bez PDV-a Cijena s PDV-om

ADHDT Komplet 528-50 100 kom. Obrazaca za bilježenje podataka i Priručnik................................................................................. 860,00................. 1.023,00 ADHDT Komponente 528-01 ADHDT Obrazac za bilježenje podataka 100 kom........................................................................................ 600,00.................... 750,00 528-90 ADHDT Priručnik......................................................................................................................................... 260,00.................... 273,00

2., prošireno izdanje u boji

»Upravljanje ponašanjem djece s ADHD-om često je izazov i za roditelje i za nastavnike.«

Format: 20 ×26 cm Uvez: meki s klapnama Opseg: 176 str. u boji Cijena: 199,50 kn

nslap@nakladaslap.com

+385 (0)1 6281 774

www.nakladaslap.com

99


NEUROPSIHOLOŠKI I ADHD TESTOVI

CAPE

Clifton postupci za procjenu starijih osoba A. H. Pattie i C. J. Gilleard SAŽETAK Što mjeri

Dob Primjena Trajanje Ocjenjivanje Norme Kategorizacija

kognitivne sposobnosti i bihevioralne kompetencije starije osobe individualna, grupna za anketni upitnik neograničeno ručno (upute u Priručniku) prema izvorniku

A

CAPE se sastoji od dvije nezavisne mjere, koje se mogu koristiti zajedno ili zasebno: 1. Skala procjene kognitivnog statusa (CAS) 2. Skala procjene ponašanja (BRS) CAS skala je kratka skala za procjenu postojanja i stupnja oštećenja mentalnog funkcioniranja, od tri dijela: a) Test informiranosti i snalaženja – 12 čestica b) Test mentalne sposobnosti – 4 čestice (brojenje, kazivanje abecede, čitanje i pisanje) c) Test psihomotorike - Gibsonov spiralni labirint. BRS skala sadrži 18 čestica za procjenu razine nesposobnosti u ponašanju pojedinca koju ispunjava promatrač koji dobro poznaje ponašanje procjenjivane osobe. Mjeri fizičku nesposobnost (FN), apatiju (AP), teškoće u komuniciranju (TK) i socijalne poremećaje (SP). Podaci dobiveni na CAS i BRS skalama unose se u zbirni Obrazac za ocjenjivanje (RF), čime se dobiva CAPE izvještaj. Od ljestvice informiranosti i snalaženja iz CAS-a i ljestvice fizičke nesposobnosti iz BRS-a sastavljen je Anketni upitnik (SV), koji je posebno pogodan za ispitivanje velikog broja ljudi.

JEDINICE ZA NARUDŽBU

Cijena bez PDV-a Cijena s PDV-om

CAPE Komplet 105-50 100 kom. Skale procjene ponašanja, 100 kom. Skale procjene normativnog statusa, 100 kom. Obrazaca za procjenjivanje, 100 kom. Anketnih upitnika, 25 kom. Predložaka labirinta i Priručnik....................................................................................................... 680,00.................... 850,00 CAPE Komponente 105-01 Skala procjene ponašanja (BRS) 100 kom.................................................................................................... 100,00.................... 125,00 105-02 Skala procjene kognitivnog statusa (CAS) 100 kom..................................................................................... 100,00.................... 125,00 105-03 Obrazac za procjenjivanje (RF) 100 kom...................................................................................................... 100,00.................... 125,00 105-04 Anketni upitnik (SV) 100 kom...................................................................................................................... 100,00.................... 125,00 501-05 Predložak labirinta 25 kom......................................................................................................................... 150,00.................... 187,50 105-90 CAPE Priručnik............................................................................................................................................ 130,00.................... 162,50

GIBSONOV SPIRALNI LABIRINT H. B. Gibson

SAŽETAK Što mjeri Dob Primjena Trajanje Ocjenjivanje Norme Kategorizacija

psihomotoričke sposobnosti od dječje dobi nadalje individualna 1-2 minute ručno (upute u Priručniku) prema izvorniku

B

Testovi ovog tipa namijenjeni su za mjerenje brzine, točnosti i općeg stila mišićnog reagiranja kao reakcije na brižljivo odabrane podražaje. Premda su važni u mjerenju inteligencije i nekih vještina, osobito su korisni za proučavanje osobina ličnosti jer nisu naočigled povezani s neuroticizmom i poremećajima u ponašanju pa ne potiču sklonost lažiranju odgovora. Gibsonov spiralni labirint je otisnut na predlošku formata A4 i ima oblik spirale, omeđene razmjerno širokim crnim crtama. Duž cijelog labirinta su razbacane zapreke u obliku debelo otisnutog slova O, a zadatak ispitanika je proći kroz labirint u što kraćem vremenu, bez doticanja zapreka ili crta koje omeđuju put kroz labirint. Boduje se vrijeme prolaska ispitanika kroz labirint i broj pogrešaka. JEDINICE ZA NARUDŽBU

Cijena bez PDV-a Cijena s PDV-om

Gibsonov spiralni labirint Komplet 501-50 25 kom. Predložaka labirinta i Priručnik....................................................................................................... 232,00.................... 290,00 Gibsonov spiralni labirint Komponente 501-01 Predložak labirinta 25 kom......................................................................................................................... 150,00.................... 187,50 501-90 Priručnik za Gibsonov spiralni labirint........................................................................................................... 82,00.................... 102,50

100

Znanost i praksa!


TESTOVI ZNANJA

TOI-2012

Testovi opće informiranosti-2012 P. Zarevski, K. Matešić, K. Matešić, ml. SAŽETAK Što mjeri Dob Primjena Trajanje Ocjenjivanje Norme

Kategorizacija

opću informiranost srednja škola nadalje individualna ili grupna 15-30 minuta CD za ocjenjivanje ili ručno (šablone) 817 učenika trećih i četvrtih razreda gimnazija i srednjih strukovnih škola, te 780 studenata

A

Test opće informiranosti (TOI-2012) namijenjen je za mjerenje opće informiranosti osoba različitog stupnja obrazovanja. Mjeri količinu informacija u dugoročnom pamćenju koje uglavnom nisu čvrsto vezane uz institucionalizirano školovanje i formalno obrazovanje. Testovi opće informiranosti nisu mjera školskog uspjeha, te imaju jasnu diskriminantnu valjanost u odnosu na testove znanja i “klasične” testove inteligencije. Postoji 5 oblika ovog testa koji se razlikuju prema stručnoj spremi osobe koja ih ispunjava, te prema broju pitanja i vremenu rješavanja: 1. 2. 3. 4. 5.

TOI-SS-A - 25 zadataka; oko 15 minuta; SSS TOI-SS-B - 25 zadataka; oko 15 minuta; SSS; paralelna forma testu TOI-SS-A TOI-SS-50 - 50 zadataka; oko 30 minuta; SSS TOI-VS-A - 30 zadataka; oko 20 minuta; VSS TOI-VS-B - 30 zadataka; oko 20 minuta; VSS; paralelna forma testu TOI-VS-A

Zadaci u svih pet verzija testa su objektivnog tipa. Za svako pitanje postoji po 5 ponuđenih odgovora, a zadatak osobe koja test ispunjava je odabrati onaj odgovor koji smatra točnim. Norme za testove za srednju stručnu spremu dobivene su na 817 učenika (362 M i 455 Ž) trećih i četvrtih razreda gimnazija i srednjih strukovnih škola, a za testove za visoku stručnu spremu na 780 studenata (264 M i 516 Ž) s veleučilišta i fakulteta u različitim gradovima JEDINICE ZA NARUDŽBU

Cijena bez PDV-a Cijena s PDV-om

TOI-2012 Komplet 401-50 100 kom. TOI-VS-A Upitnika, 100 kom. TOI-VS-B Upitnika, 100 kom. TOI-SS-A Upitnika, 100 kom. TOI-SS-B Upitnika, 100 kom. TOI-SS-50 Upitnika, TOI-VS-A Šablona, TOI-VS-B Šablona, TOI-SS-A Šablona, TOI-SS-B Šablona, TOI-SS-50 Šablona i Priručnik.......................................................... 2.850,00................. 3.532,50 TOI-2012 Komponente 401-01 TOI-SS-A Upitnik 100 kom........................................................................................................................... 400,00.................... 500,00 401-02 TOI-SS-B Upitnik 100 kom........................................................................................................................... 400,00.................... 500,00 401-03 TOI-SS-50 Upitnik 100 kom......................................................................................................................... 500,00.................... 625,00 401-04 TOI-VS-A Upitnik 100 kom.......................................................................................................................... 500,00.................... 625,00 401-05 TOI-VS-B Upitnik 100 kom........................................................................................................................... 500,00.................... 625,00 401-20 TOI-SS-A Šablona.......................................................................................................................................... 80,00.................... 100,00 401-21 TOI-SS-B Šablona.......................................................................................................................................... 80,00.................... 100,00 401-22 TOI-SS-50 Šablona........................................................................................................................................ 80,00.................... 100,00 401-23 TOI-VS-A Šablona.......................................................................................................................................... 80,00.................... 100,00 401-24 TOI-VS-B Šablona.......................................................................................................................................... 80,00.................... 100,00 401-90 Priručnik za TOI-2012.................................................................................................................................. 150,00.................... 157,50

Napomena: Nije potrebno naručivati cijeli komplet. Možete kupiti jedan od oblika Upitnika. Prilikom prve narudžbe obavezno je kupiti pripadajuću Šablonu i Priručnik.

VerT

Test rječnika

P. Zarevski, K. Matešić, K. Matešić, ml. SAŽETAK Što mjeri

poznavanje rječnika

Dob

adolescenti i odrasli

Primjena Trajanje Ocjenjivanje Norme Kategorizacija

individualna ili grupna 20-25 minuta CD za ocjenjivanje ili ručno (šablone) 780 studenata

A

VerT je test razumijevanja i poznavanja riječi, razvijen zbog potreba da se u nekim zahtjevnijim selekcijskim situacijama omogući objektivna provjera poznavanja tuđica u hrvatskom jeziku. Test sadrži 48 pitanja, a namijenjen je za ispitivanje adolescenata i odraslih osoba, od srednje škole nadalje. Za svako pitanje postoji po 5 ponuđenih odgovora, a zadatak osobe koja test ispunjava je odabrati onaj odgovor koji smatra točnim. Nije predviđeno da se primjenjuje kao test brzine, pa vrijeme rada nije strogo ograničeno, ali za ispunjavanje je dovoljno 20 do 25 minuta. Norme za test rječnika dobivene su na 780 studenata (264 M i 516 Ž) s veleučilišta i fakulteta u različitim gradovima. JEDINICE ZA NARUDŽBU

Cijena bez PDV-a Cijena s PDV-om

VerT Komplet 404-50 100 kom. VerT Upitnika, Šablona i Priručnik................................................................................................ 720,00.................... 880,00 VerT Komponente 404-01 VerT Upitnik 100 kom................................................................................................................................. 500,00.................... 625,00 404-20 VerT Šablona............................................................................................................................................... 120,00.................... 150,00 404-90 VerT Priručnik.............................................................................................................................................. 100,00.................... 105,00

102

Znanost i praksa!


PROCJENA JEZIČNIH SPOSOBNOSTI

PPVT-III-HR

Peabody slikovni test rječnika

L. M. Dunn, Leota M. Dunn i Melita Kovačević, Nevena Padovan, Gordana Hržica, Jelena Kuvač Kraljević, Maja Mustapić, Gordana Dobravac, M. Palmović SAŽETAK Što mjeri

receptivno poznavanje riječi

Dob

od 2,5 do iznad 90 godina

Primjena

individualna

Trajanje

10-15 minuta

Ocjenjivanje

ručno (upute u Priručniku)

Norme

1710 sudionika u dobi od 2,5 godine nadalje

Kategorizacija

A

Može se koristiti za provjeru verbalne sposobnosti djece i odraslih, te kao mjera poznavanja stranog jezika (ako se primjenjuje na jeziku koji nije materinski jezik ispitivane osobe. Budući da ne zahtijeva čitanje i pisanje i lagan je za primjenu, PPVT-III je koristan za uspostavljanje odnosa između ispitivača i ispitivane osobe, za testiranje predškolske djece, za testiranje osoba s problemima u pisanom jeziku, za osobe koje u grupnim testiranjima postižu slabe rezultate i za otkrivanje oštećenja govora u svakoj životnoj dobi. Koristi se kao mjera lingvističkog potencijala osoba s oštećenjem govora, te za testiranje osoba s različitim poteškoćama (autizam, cerebralna paraliza, psihotični simptomi, vizualno-perceptivni problemi i slično). PPVT-III sadrži 4 zadatka za uvježbavanje i 17 setova od po 12 zadataka. Zadaci su složeni po težini, od najlakših prema težima. Svaki se zadatak sastoji od lista s 4 crno-bijele ilustracije koje ispitivač pokazuje ispitaniku i pri tome govori jednu riječ. Zadatak ispitanika je odabrati sličicu koja najbolje prikazuje značenje podražajne riječi. Test se primjenjuje individualno i to toliko dugo dok ispitivač ne odredi za tog ispitanika njegov temeljni skup zadataka i najviši skup zadataka. Svaki pojedinac u prosjeku odgovara na oko 5 skupova po 12 zadataka. Hrvatska standardizacija testa provedena je na reprezentativnom uzorku od 1710 ispitanika, a dobivene norme su navedene u zasebnom priručniku.

JEDINICE ZA NARUDŽBU

Cijena bez PDV-a Cijena s PDV-om

PPVT-III-HR Komplet 101-50 Test, 100 kom. Listova za odgovore, Priručnik za ispitivača i Priručnik s hrvatskim normama.................... 1.710,00................. 2.059,50 PPVT-III-HR Komponente 101-01 PPVT-III-HR Test.......................................................................................................................................... 520,00.................... 650,00 101-02 PPVT-III-HR List za odgovore 100 kom........................................................................................................ 800,00.................. 1000,00 101-90 PPVT-III-HR Priručnik HR i Hrvatske norme ................................................................................................. 390,00.................... 409,50 PPVT-III Edukacija 10580 Peabody slikovni test rječnika – edukacija................................................................................................... 800,00................. 1.000,00

Edukacija!

Vodič pruža roditeljima/skrbnicima i obiteljima znanja o disleksiji. Cilj knjige je ohrabriti roditelje i pružiti im sigurnost kroz znanje i razumijevanje. Gavin Reid

DISLEKSIJA

Potpuni vodič za roditelje i one koji im pomažu Format: 16 × 22 cm Uvez: meki Opseg: 353 str. Cijena: 241,50 kn

104

Brojni zastoji i napretci dogodili su se u području disleksije proteklih godina i jako je važno da roditelji stalno budu informirani i da razumiju njihove implikacije za trenutačno i buduće obrazovanje svoje djece.

Znanost i praksa!


PROCJENA JEZIČNIH SPOSOBNOSTI

KORALJE

Komunikacijske razvojne ljestvice

Melita Kovačević, Zrinka Jelaska, Jelena Kuvač Kraljević i Maja Cepanec Obilježja komunikacije i jezika mijenjaju se u prvim godinama djetetova života vrlo brzo, pa se Koralje sastoje od dvije ljestvice: 1. Riječi i geste - za procjenu jezika dojenčeta (od 8. do 16. mjeseca) Ljestvica traži podatke i o djetetovu pasivnom rječniku, tj. riječima koje dijete razumije i o djetetovu aktivnome rječniku, tj. riječima koje govori. Procjenjuje se i djetetova uporaba gesta budući da su one vrlo važne u dojenčetovoj ranoj komunikaciji s okolinom i tvore temelje jezičnog razvoja. 2. Riječi i rečenice - za procjenu jezika hodančeta (od 16. do 30. mjeseca) Ljestvica procjenjuje aktivno rječničko znanje i uporabu sintakse i morfologije.

SAŽETAK Što mjeri

Dob

jezični razvoj od prvih gesta do razvoja gramatike dojenčad (od 8. do 16. mj.) i hodančad (od 16. do 30. mj.)

Primjena

individualna

Trajanje

30-40 minuta

Ljestvice popunjavaju roditelji ili osoba koja dobro poznaje dijete i može procijeniti djetetov jezični razvoj.

Ocjenjivanje

ručno (upute u Priručniku)

Koralje se mogu upotrijebiti za procjenu jezika i nakon 30. mjeseca, ali kod djece koja kasne u jezičnome razvoju.

Norme

627 dojenčadi i hodančadi iz cijele Hrvatske

Provedena je standardizacija na uzorku od 627-ero dojenčadi i hodančadi iz cijele Hrvatske. JEDINICE ZA NARUDŽBU

Kategorizacija

A

Cijena bez PDV-a Cijena s PDV-om

KORALJE Komplet 106-50 50 kom. Upitnika za dojenčad, 50 kom. Upitnika za hodančad i Priručnik................................................. 1.250,00................. 1.512,50 KORALJE Komponente 106-01 KORALJE Upitnik za dojenčad 50 kom......................................................................................................... 500,00.................... 625,00 106-02 KORALJE Upitnik za hodančad 50 kom........................................................................................................ 500,00.................... 625,00 106-90 KORALJE Priručnik....................................................................................................................................... 250,00.................... 262,50 KORALJE Edukacija 10890 Komunikacijske razvojne ljestvice - edukacija............................................................................................. 800,00 ................ 1.000,00

Edukacija!

KORALJE - kratke verzije Komunikacijske razvojne ljestvice - kratke verzije

Autorice: Jelena Kuvač Kraljević, Maja Cepanec i Melita Kovačević Ljestvica Riječi i geste: • dva zadatka - Prve riječi (87 čestica kojima se ispituje razumijevanje i proizvodnja riječi) i Radnje i geste (7 čestica kojima se ispituje uporaba gesti)

SAŽETAK Što mjeri

razumijevanje i proizvodnju riječi, kombiniranje riječi u prve iskaze te uporabu gesti

Dob

dojenčad (od 8. do 16. mjeseca) i hodančad (od 16. do 30. mjeseca)

Ljestvica Riječi i rečenice: • dva zadatka: Proizvodnja riječi (103 ispitne čestice) i Rečenice i gramatika (početak kombiniranja riječi u iskaze, te oprimjeravanje tri najdulje rečenice koje je roditelj čuo da ih je njegovo dijete nedavno čulo)

Primjena Trajanje Ocjenjivanje Kategorizacija

nslap@nakladaslap.com

+385 (0)1 6281 774

www.nakladaslap.com

individualna 10 minuta ručno

A

105


PROCJENA JEZIČNIH SPOSOBNOSTI

TROG-2:HR

Test razumijevanja gramatike, 2. verzija

D. V. M. Bishop, Jelena Kuvač Kraljević, Gordana Hržica, Melita Kovačević, Lana Kologranić Belić SAŽETAK Što mjeri Dob

razumijevanje gramatike od 4 g. nadalje

Primjena

individualna

Trajanje

10-20 minuta

Ocjenjivanje Norme

Kategorizacija

ručno (List za odgovore i upute u Priručniku) 722 djece u dobi od 4 do 15 godina i 162 odrasle osobe

A

Karakteristike TROG-a: • test mogu koristiti logopedi, psiholozi i učitelji gluhih osoba • koristan je u neuropsihološkoj procjeni u određivanju jezičnih teškoća i slabijeg poznavanja gramatike • 80 zadataka raspoređenih u 20 blokova koji ispituju različite strukture • jednostavna i brza, standardizirana primjena • provedena hrvatska standardizacija na uzorku od 884 sudionika Svaki zadatak sadrži rečenicu koju ispitivač naglas čita ispitaniku i 4 slike koje se razlikuju u gramatičkom ili leksičkom elementu. Zadatak ispitanika je odabrati sliku koja točno prikazuje ono što je u toj rečenici izneseno. JEDINICE ZA NARUDŽBU

Cijena bez PDV-a Cijena s PDV-om

TROG-2 Komplet 107-50 25 kom. Listova za odgovore, Predložak i Priručnik.................................................................................. 1.300,00................. 1.555,00 TROG-2 Komponente 107-01 TROG-2 Predložak....................................................................................................................................... 750,00.................... 937,50 107-02 TROG-2 List za odgovore 25 kom................................................................................................................ 200,00.................... 250,00 107-90 TROG-2 Priručnik......................................................................................................................................... 350,00.................... 367,50 TROG-2 Edukacija 10980 Test razumijevanja gramatike - edukacija.................................................................................................... 800,00................ 1.000,00

Napomena: TROG-2:HR moguće je naručiti u većem formatu za potrebe ispitivanja slabovidnih osoba.

Edukacija!

Receptivni jezični test koji omogućava ispitivaču procjenu razumijevanja gramatike sudionika, u skladu s njegovom dobi, te otkriva specifična područja poteškoća!

106

Znanost i praksa!


PROCJENA JEZIČNIH SPOSOBNOSTI

PredČiP

Test za procjenjivanje predvještina čitanja i pisanja Jelena Kuvač Kraljević i Mirjana Lenček

Trijažni test kojem je cilj otkrivanje djece kod koje postignuća na testu upućuju na jezične teškoće i teškoće početnog čitanja i pisanja i koju je obavezno uputiti na daljnju logopedsku procjenu.

SAŽETAK

Test sadrži sljedeće zadatke: brzo imenovanje kao mjeru pristupa i brzine pristupa fonološkim informacijama, fonološku svjesnosti kao aspekt metajezične sposobnosti, poznavanje slova te sposobnost pripovijedanja kao mjeru uporabe jezika na diskursnoj razini. Nadalje, ispituje se i sposobnost ponavljanja lažnih riječi i rečenica kao pokazatelja fonološkoga pamćenja. Vizualna percepcija procjenjuje se zadatcima prepoznavanja i precrtavanja. Karakteristika PredČiP-a • 16 zadataka s različitim brojem ispitnih čestica (najmanje 5, najviše 30) • procjenjivanje jezika i djelomično vizualne percepcije • objektivno i brzo bodovanje • moguće praćenje učinka intervencijskih postupaka kod djece kojoj je odgođen upis u školu • prikladan i za procjenjivanje osoba koje nisu izvorni govornici hrvatskoga jezika, odnosno kojima je hrvatski jezik drugi jezik, ali se obrazuju po planu i programu predviđenom za hrvatske jednojezične govornike • smještanje ispitanika u tri razine postignuća: uredno, granično i slabije postignuće

Što mjeri

jezičnu spremnost za ovladavanje čitanjem i pisanjem

Dob

djeca školski obveznici

Primjena Trajanje

individualna 25 minuta

Ocjenjivanje

ručno (upute u Priručniku)

Norme

746 djece školskih obveznika u dobi od 6 godina

Kategorizacija

za logopede

Hrvatska standardizacija provedena je na uzorku od 746-ero šestogodišnjaka, školskih obveznika iz cijele Hrvatske JEDINICE ZA NARUDŽBU

Cijena bez PDV-a Cijena s PDV-om

PredČiP Komplet 504-50 Predlošci, 25 kom. Listova za odgovore i Priručnik........................................................................................ 700,00.................... 835,00 PredČiP Komponente 504-01 PredČiP Predlošci 1 kom.............................................................................................................................. 200,00.................... 250,00 504-02 PredČiP List za odgovore 25 kom................................................................................................................ 300,00.................... 375,00 504-90 PredČiP Priručnik......................................................................................................................................... 200,00.................... 210,00 PredČiP Edukacija 10880 Procjenjivanje predvještina čitanja i pisanja kod školskih obveznika - edukacija ......................................... 800,00................. 1.000,00

Edukacija!

Priručnik namijenjen malim čitateljima, roditeljima i logopedima, koji im pomaže da ovladaju brzinom i točnošću čitanja i razumijevanjem pročitanog kroz niz različitih priča i zadataka za vježbu.

Maja Kelić Format: 21,2 x 29,7 cm Opseg: 176 str. Uvez: meki s klapnama Cijena: 231,00 kn

nslap@nakladaslap.com

+385 (0)1 6281 774

Ovladavanje čitanjem

www.nakladaslap.com

107


Procjena razumijevanja i proizvodnje jezika za prepoznavaje razvojnih jezičnih teškoća

NRDLS-HR

Nove Reynell razvojne jezične ljestvice

Susan Edwards, Carolyn Letts, Indra Sinka, Jelena Kuvač Kraljević, Lana Kologranić Belić, Gordana Hržica i Melita Kovačević SAŽETAK Što mjeri Dob

receptivne i ekspresivne jezične sposobnosti 2;0 do 7;6

Primjena

individualna

Trajanje

30-60 minuta

Ocjenjivanje Norme Kategorizacija

ručno više od 750 djece

samo za logopede

Nove Reynell razvojne jezične ljestvice (NRDLS-HR) četvrto su, revidirano izdanje široko primjenjivanih ljestvica za otkrivanje jezičnog poremećaja kod djece od rane dobi. Nove, unaprijeđene i revidirane verzije Ljestvica standardizirane su na hrvatskom uzorku, a zadaci su prilagođeni specifičnostima hrvatskog jezika. Ovo novo izdanje Reynell razvojnih ljestvica sadrži zanimljive materijale prilagođene djeci, a sastoji se od zadataka koji podsjećaju na igru. Testni materijal sadrži i tri lika (igračke) koji se koriste uz slikovne predloške pa u kombinaciji s atraktivnim i šarenim ilustracijama privlače pažnju djece. NRDLS-HR Ljestvice primjenjuju se za dob od 2 godine do 7 godina i 6 mjeseci te pružaju važne dijagnostičke informacije o dječjem jeziku i to na planu proizvodnje i razumijevanja. Ljestvice primjenjuje logoped u dijagnostičkom postupku za dobivanje detaljne i sveobuhvatne procjene jezičnih sposobnosti, a što je pak nužno za usmjeravanje prema potrebnoj terapiji te procjeni njezine učinkovitosti. NRDLS-HR se sastoji od dvije ljestvice: Ljestvice za razumijevanje i Ljestvice za proizvodnju. Prva ispituje razumijevanje vokabulara i gramatičkih obilježja jezika, dok druga ispituje djetetovu proizvodnju na istim jezičnim obilježjima. Ljestvica za razumijevanje sastoji se od sljedećih odjeljaka: Odjeljak A: Odabir predmeta – ispituje se razumijevanje pojedinačnih riječi uz pomoć predmeta. Odjeljak B: Povezivanje dvaju predmeta – ispituje se razumijevanje jednostavnih naredbi koje uključuju dvije imenice. Odjeljak C: Glagoli – ispituje se razumijevanje glagola, uz korištenje predmeta i slika. Odjeljak D: Slaganje rečenica – ispituje se razumijevanje jednostavnih rečenica, manipuliranjem igračkama ili korištenjem slika među kojima dijete odabire odgovarajuću. Odjeljak E: Glagolska morfologija – ispituje se sposobnost opažanja razlike između prošlog i sadašnjeg vremena, odabirom odgovarajuće slike. Odjeljak F: Zamjenice – ispituje se sposobnost razumijevanja klitičkog oblika zamjenica korištenjem igračaka i slika u slikovnom predlošku.

Edukacija!

108

Znanost i praksa!


PROCJENA JEZIČNIH SPOSOBNOSTI Odjeljak G: Složene sintaktičke strukture – ispituje se razumijevanje složenih rečenica (npr. rečenica s nekanonskim redoslijedom riječi ili odnosnih rečenica) odabirom odgovarajuće slike. Odjeljak H: Zaključivanje – ispituje se zaključivanje na temelju identifikacije pojedinih likova sa slikovnog predloška. Ljestvica za proizvodnju sastoji se od odjeljaka: Odjeljak A: Imenovanje predmeta – ispituje se imenovanje poznatih objekata. Odjeljak B: Povezivanje dvaju predmeta – ispituje se sposobnost proizvodnje rečenica u kojima se povezuju dva predmeta. Odjeljak C: Glagoli – ispituje se sposobnost imenovanja radnji, uz pomoć predmeta i slika. Odjeljak D: Slaganje rečenica – ispituje se sposobnost opisivanja radnje upotrebom jednostavne rečenice. Odjeljak E: Glagolska morfologija – ispituje se sposobnost opisivanja radnji prikazanih na slikama korištenjem prošlog i sadašnjeg vremena. Odjeljak F: Složene rečenice – ispituje se sposobnost proizvodnje pitanja, odnosnih rečenica i rečenica s nekanonskim redoslijedom riječi, uz pomoć slika. Odjeljak G: Procjena gramatičnosti – ispituje se sposobnost procjene gramatičke ispravnosti rečenice i pronalaženje pogrešaka. Svi odjeljci imaju zadatke za uvježbavanje koji prethode ispitnim zadacima i omogućuju djetetu da si približi zadatak odnosno upozna se s njim. Hrvatska standardizacija provedena je na normativnom uzorku većem od 750 djece i na manjem kliničkom uzorku djece s razvojnim jezičnim poremećajem.

JEDINICE ZA NARUDŽBU NRDLS-HR Komplet 102-50 Komplet (NRDLS-HR Test [Torba sa svim elementima], Knjižica sa slikovnim predlošcima, 50 kom. Obrazaca za odgovore i NRDLS-HR Priručnik)............................................................................................................................... 4.000,00................. 5.000,00 NRDLS-HR Komponente 102-01 NRDLS-HR Obrazac za odgovore 50 kom. ................................................................................................... 500,00.................... 625,00 102-90 NRDLS-HR Priručnik..................................................................................................................................... 250,00.................... 262,50 NRDLS-HR Edukacija 10760 Nove Reynell razvojne jezične ljestvice – NRDLS-HR - dvodnevna edukacija............................................. 2.000,00................. 2.500,00

Ovo izdanje Ljestvica sadrži zanimljive materijale prilagođene djeci, a sastoji se od zadataka koji podsjećaju na igru. Testni materijal sadrži i tri lika (igračke) koji se koriste uz slikovne predloške pa u kombinaciji s atraktivnim i šarenim ilustracijama privlače pažnju djece.

nslap@nakladaslap.com

+385 (0)1 6281 774

www.nakladaslap.com

109


PROCJENA JEZIČNIH SPOSOBNOSTI

e-POTJEH

Elektronički probirni test jezičnih sposobnosti

Jelena Kuvač Kraljević i suradnice: Gordana Hržica, Nevena Padovan, Lana Kologranić Belić, Marina Olujić, Ana Matić, Ivana Srebačić i Maja Peretić SAŽETAK Što mjeri Dob Primjena Trajanje Ocjenjivanje

odstupanja u jezičnom razvoju u svrhu probira 3:0 do 6:6 individualna, uz pomoć elektroničke aplikacije 10-12 minuta elektroničko

Norme

822 jednojezične djece

Kategorizacija

samo za logopede

e-POTJEH trijažni je instrument kojem je svrha prepoznavanje djece koja su rizična za nastanak odstupanja u jezičnom razvoju. Test se primjenjuje u vrtićkom razdoblju, odnosno do treće do šeste godine. Test se sastoji od aplikacije za provedbu i administraciju, s uključenim slikovnim predlošcima za sve četiri dobne skupine, te papir-olovka obrazaca za odgovore za sve četiri dobne skupine. Test se sastoji od četiri podtesta od kojih svaki obuhvaća jednu kronološku dob: 1. 3:0-3:11 - sadrži 7 zadataka i ukupno 43 ispitne čestice 2. 4:0-4:11 - sadrži 9 zadataka i ukupno 49 ispitnih čestica 3. 5:0-5:11 - sadrži 10 zadataka i 51 ispitnu česticu 4. 6:0-6:6 - sadrži 10 zadataka i 48 ispitnih zadataka. Sva četiri podtesta sastoje se od zadataka kojima se ispituju četiri jezične sastavnice: fonologija, leksikon/semantika, morfologija i sintaksa. Uz ispitivanje jezičnih sposobnosti, test omogućuje istovremeno bilježenje podataka o govornim i komunikacijskim obilježjima. e-POTJEH aplikacija omogućava provedbu testa, unos rezultata, pregled i praćenje postignuća, izradu baze postignuća djece ispitane testom, pristup toj bazi, te individualni i grupni prikaz podataka. Test se može primjenjivati samo kod djece koja su izvorni govornici hrvatskog jezika. Djeca koja su testiranjem prepoznata kao rizična mogu se ponovo procjenjivati sljedeće godine. Djecu koja su procijenjena kao uredna nije potrebno ponovo testirati. Ovim testom nije moguće donositi odluke o prisutnosti jezičnih teškoća odnosno postavljati dijagnoze, već samo izdvojiti pojedince koje je potrebno uputiti u daljnje dijagnostičke postupke. Standardiziran je na stratificiranom uzorku od 822 jednojezične djece urednog jezičnog razvoja iz svih dijelova Republike Hrvatske.

JEDINICE ZA NARUDŽBU

Cijena bez PDV-a Cijena s PDV-om

e-POTJEH Komplet 108-50 25 kom. Obrazaca za odgovore 3:0-3:11, 25 kom. Obrazaca za odgovore 4:0-4:11, 25 kom. Obrazaca za odgovore 5:0-5:11, 25 kom. Obrazaca za odgovore 6:0-6:6, 100 kredita za primjenu i Priručnik............................................. 2.020,00................. 2.731,00 e-POTJEH Komponente 108-01 e-POTJEH Obrazac za odgovore 3:0-3:11 25 kom........................................................................................ 100,00.................... 125,00 108-02 e-POTJEH Obrazac za odgovore 4:0-4:11 25 kom........................................................................................ 100,00.................... 125,00 108-03 e-POTJEH Obrazac za odgovore 5:0-5:11 25 kom........................................................................................ 100,00.................... 125,00 108-04 e-POTJEH Obrazac za odgovore 6:0-6:6 25 kom.......................................................................................... 100,00.................... 125,00 108-60 e-POTJEH Primjena 25 kredita..................................................................................................................... 400,00.................... 500,00 108-90 e-POTJEH Priručnik...................................................................................................................................... 220,00.................... 231,00

110

Znanost i praksa!


PROCJENA JEZIČNIH SPOSOBNOSTI

IZ APLIKACIJE ZA PROVEDBU I ADMINISTRACIJU

ELEKTRONIČKI PROBIRNI TEST JEZIČNIH SPOSOBNOSTI Jelena Kuvač Kraljević i sur., 2017.

e-POTJEH aplikacija omogućava provedbu testa, unos rezultata, pregled i praćenje postignuća, izradu baze postignuća djece ispitane testom, pri-

Copyright © 2017. Naklada Slap. Sva prava pridržana.

stup toj bazi, te individualni i grupni prikaz podataka.

3 do 3;11

nslap@nakladaslap.com

+385 (0)1 6281 774

www.nakladaslap.com

111


uskoro! CAT-HR

Sveobuhvatni test za procjenu afazije

Kate Swinburn, Gillian Porter, David Howard, Jelena Kuvač Kraljević, Karolina Lice i Ana Matić SAŽETAK Što mjeri Dob Primjena Trajanje Ocjenjivanje Kategorizacija

jezične sposobnosti osoba s afazijom sve dobne skupine individualna 90 minuta ručno

samo za logopede

CAT-HR je jezična baterija namijenjena za sveobuhvatnu procjenu jezičnih sposobnosti osoba s afazijom uzrokovanom cerebrovaskularnim inzultom. Njime se procjenjuju sve četiri jezične djelatnosti: razumijevanje, govorenje, čitanje i pisanje. CAT-HR sadrži četiri knjižice: • Priručnik CAT-HR • Knjižicu s nejezičnim i jezičnim zadatcima (NiJ) • Knjižnicu Upitnik za samoprocjenu (US) • Obrazac za odgovore CAT-HR se sastoji od 3 dijela: 1) Preglednika nejezičnih sposobnosti koji služi za površno skeniranje nejezičnih teškoća koje su povezane s afazijom te mogu utjecati na izvedbu pojedinca s afazijom u jezičnom dijelu procjene. Ovaj dio testa nije oblikovan kako bi se dobio uvid u trenutne kognitivne teškoće, već kako bi se bolje razumjela pozadina jezičnih teškoća. Preglednik nejezičnih sposobnosti sadrži 6 zadataka s ukupno 70 čestica. 2) Jezična baterija središnji je dio testa kojim su obuhvaćene sve četiri jezične djelatnosti te se u skladu s tim ova baterija sastoji od: • Jezičnog razumijevanja koje sadrži 5 zadataka s ukupno 70 čestica; • Jezične proizvodnje koja sadrži 8 zadataka s ukupno 76 čestica; • Čitanje i pisanje koji sadrže 9 zadataka s ukupno 59 čestica. 3) Upitnik za samoprocjenu omogućava da osoba s afazijom iznese svoje viđenje o utjecaju afazije na njegov/njezin svakodnevni život. Sastoji se od 2 dijela: • Samoprocjene jezične djelatnosti; • Utjecaja afazije na svakodnevni život. CAT-HR može biti koristan za: • Dijagnosticiranje teškoća i planiranje terapije koja je utemeljena na opisu teškoća. • Usmjeravanje budućih procjena (gdje je to potrebno). • Procjenjivanje sveukupnosti težine jezičnih teškoća (uključujući usporedbu s drugim osobama s afazijom) rabeći standardizirane ispitne materijale. • Predviđanje i praćenje promjena razine težine afazije tijekom vremena. • Usmjeravanje intervencije prema ciljevima koji su smisleni i važni, ispitujući pritom i druge sposobnosti koje su narušene, a povezane su s afazijom. • Uključivanje osobe s afazijom u postupak definiranja ciljeva intervencije.

Edukacija!

112

Znanost i praksa!


CAT-HR ispitivaču omogućava ne samo procjenu sudionikovih jezičnih sposobnosti u usporedbi s drugim sudionicima iste dobi, nego otkriva i njegova specifična područja teškoća. Provedena je standardizacija hrvatske verzije koja je obuhvatila više od 100 ispitanika s afazijom te su validirana 32 zadatka s ukupno 274 ispitne čestice. Adaptacija testa provela se u sklopu projekta Jezična obrada odraslih (ALP; HRZZ-2421UIP-11-2013)

JEDINICE ZA NARUDŽBU CAT-HR Komplet: 109-50 Knjižica s nejezičnim i jezičnim zadatcima, Knjižica Upitnik za samoprocjenu, 25 kom. obrazaca za odgovore i Priručnik CAT-HR Komponente 109-01 CAT-HR Knjižica s nejezičnim i jezičnim zadatcima 1 kom. 109-02 CAT-HR Knjižica Upitnik za samoprocjenu 1 kom. 109-03 CAT-HR Obrazac za odgovore 25 kom. 109-90 CAT-HR Priručnik 1 kom. CAT-HR Edukacija 10750 Sveobuhvatni test za procjenu afazije - CAT-HR - edukacija

nslap@nakladaslap.com

+385 (0)1 6281 774

www.nakladaslap.com

113


DEKSTERIMETRI

DEKSTERIMETRI PURDUE TEST ČEPIĆA Purdue test čepića prvi je razvio Joseph Tiffin, industrijski psiholog na Purdue sveučilištu, 1948. godine. Otada se test intenzivno upotrebljava kao pomoć prilikom selekcije radnika za zanimanja gdje je potreban manualni rad. Testom se mjeri spretnost za dvije vrste aktivnosti: široki pokreti prstima, rukama i ramenima, te spretnost vrhova prstiju kakva je potrebna kod preciznih zadataka.

SAŽETAK Što mjeri

spretnost širokih pokreta prstiju, ruku i ramena, te spretnost vrhova prstiju

JEDINICE ZA NARUDŽBU 901-01 Purdue test čepića........................................................................................................................................................... Cijena na upit

MINNESOTA RUČNI DEKSTERIMETAR Ovaj test ima vrlo široku primjenu, a koristi se za mjerenje jednostavnih, ali brzih oko-rukaprsti pokreta. Osobito je pogodan za testiranje ljudi za zanimanja u uredima, trgovinama i u proizvodnim pogonima gdje su potrebni brzi pokreti prilikom rukovanja jednostavnim alatom. Dakle, pogodan je za poslove u kojima su potrebni brzi pokreti prilikom rukovanja jednostavnim alatom ili proizvodima kojima nije potrebno određivati veličinu i oblik.

SAŽETAK Što mjeri

jednostavne, ali brze oko-ruka-prsti pokrete

JEDINICE ZA NARUDŽBU 901-02 Minnesota ručni deksterimetar......................................................................................................................................... Cijena na upit

GROOVED PEGBOARD Grooved pegboard je test manipulativne spretnosti. Sastoji se od daske na kojoj je 25 rupa poredanih slučajnim redoslijedom. Daska, pokraj koje je ključ, rotira se da se dosegne rupa prije nego što se ključ stavi u nju.

SAŽETAK Što mjeri

manipulativnu spretnost

Ovaj test zahtijeva izrazito kompleksnu vizuomotoričku koordinaciju. Osim što se upotrebljava u studentskim laboratorijima, te kao trijažno sredstvo u industriji, ovaj je test od značajne pomoći prilikom evaluacije i lateralizacije oštećenja mozga. Nova verzija testa je solidnija i stabilnija od prijašnjih. JEDINICE ZA NARUDŽBU 901-03 Grooved pegboard........................................................................................................................................................... Cijena na upit

O’CONNEROV TEST SPRETNOSTI PRSTIJU O’Connerov test spretnosti prstiju zahtijeva smještanje po tri mala klina skupa u rupu. Ovaj test se primjenjuje za prognozu uspješnosti u brzom manipuliranju malim predmetima, kao što je često potrebno prilikom rada na tekućoj vrpci. Također se pokazao uspješnim za predviđanje uspjeha kod rada s instrumentima gdje je potrebno npr. sastaviti dijelove ručnog sata i slično.

SAŽETAK Što mjeri

uspješnost brzog manipuliranja malim predmetima

JEDINICE ZA NARUDŽBU 901-04 O’Connerov test spretnosti prstiju.................................................................................................................................... Cijena na upit

ELEKTRONIČKI ZAPORNI SAT Moguće je mjerenje do 10 sati u intervalima od 0,01 sekunde.Pokreće se i zaustavlja pritiskom na jedno dugme. JEDINICE ZA NARUDŽBU Elektronički zaporni sat.................................................................................................................................................................. Cijena na upit

114

Znanost i praksa!


ČASOPISI

Pozivamo vas na suradnju u časopisima!

SUVREMENA PSIHOLOGIJA Suvremena psihologija namijenjena je psihodijagnostičkoj teoriji i praksi i službeno je glasilo Hrvatskog psihološkog društva. Časopis izlazi u dva broja, odnosno jednom dvobroju godišnje. Pretplata: ustanove 140,00 kn, pojedinci 70,00 kn, članovi HPD-a besplatno Suvremena psihologija Glavni urednik: prof. dr. sc. Zvjezdan Penezić, Odjel za psihologiju Sveučilišta u Zadru Ul. Mihovila Pavlinovića 1, 23000 Zadar Prilozi se upućuju: suvremena@nakladaslap.com

KLINIČKA PSIHOLOGIJA Časopis je namijenjen za područje kliničke i zdravstvene psihologije, kliničke neuropsihologije, savjetovanja, psihoterapije i srodnih disciplina i službeni je časopis Hrvatskog psihološkog društva. Objavljuju se članci iz područja kliničke psihodijagnostike, kliničkih testova i postupaka dijagnostičke procjene, psihoterapijskih metoda i tehnika, zdravstvene psihologije i srodnih područja. Časopis prihvaća članke na hrvatskom i engleskom jeziku. Pretplata: ustanove 140,00 kn, pojedinci 70,00 kn Klinička psihologija Glavni urednik: izv. prof. dr. sc. Slavka Galić, Opća županijska bolnica Požega Osječka 105, 34 000 Požega Prilozi se upućuju: klinicka@nakladaslap.com


KAKO NARUČITI TESTOVE / NASTAVNO-ZNANSTVENA SURADNJA

KAKO NARUČITI TESTOVE POSTUPAK NARUČIVANJA TESTOVA Narudžbenice s nazivom i šifrom testa možete faksirati na brojeve telefona: 01/ 6281 774 ili 01/ 6284 001 Narudžbe se mogu poslati e-mailom na adresu: nslap@nakladaslap.com Prilikom prve narudžbe potrebno je, uz podatke o ustanovi (adresa i OIB), poslati i podatke o psihologu koji će koristiti testove (ime i prezime, mjesto i godina diplomiranja). Prilikom prve kupnje potpisuje se ugovor o korištenju psihodijagnostičkih instrumenata. Psiholozi koji su diplomirali u nekoj od država bivše Jugoslavije moraju poslati i kopiju diplome, a psiholozi koji su diplomirali u ostalim državama Europe moraju priložiti nostrifikaciju diplome. DOGOVOR O PRAVILIMA I UPORABI Svi materijali u ovom katalogu zaštićeni su autorskim pravom. Kopiranje ili prilagodba, u cijelosti ili djelomično, za bilo koju namjenu ili bilo kojim postupkom, bez pismenog dopuštenja Naklade Slap, protivno je zakonu o autorskim pravima. To se pravilo odnosi na sve testove i testne materijale, uključujući citate iz priručnika, brošura ili knjiga. Suglasnost s tim pravilima podrazumijeva se pri potpisu Izjave korisnika, Ugovora o psihologijskim mjernim instrumentima, naručivanju i plaćanju materijala. TROŠKOVI ISPORUKE Troškovi isporuke uključuju obradu, poštarinu i osiguranje Vaše narudžbe. Narudžbe se isporučuju poštom. Dodatni se troškovi mogu odnositi na izrazito teške pakete. Za međunarodne pošiljke kupac plaća carinu i porez. ROK ISPORUKE Narudžbe primljene od ponedjeljka do petka prije 12 h isporučuju se poštom istog dana (osim blagdana). Ostale se narudžbe isporučuju u sljedećem radnom danu. Zbog mogućih nepredvidivih zastoja u isporuci, preporučamo Vam naručivanje najmanje 2 tjedna unaprijed. POVRAT MATERIJALA Tiskani materijali: Naklada Slap prihvaća povrat kupljenih materijala ako su neispravno tiskani ili pogrešno poslani. Materijale je, zajedno s računom, potrebno vratiti u roku od 8 dana od dana primitka. Prihvaćamo samo neoštećene, originalne komplete uz priloženu dokumentaciju i razlog povrata materijala. Nakon isteka 8 dana, ne prihvaćamo povrat materijala. Ako je materijal plaćen avansom, Naklada Slap vraća uplaćeni iznos. U slučaju povrata materijala Naklada Slap zaračunava troškove poštarine i privatnim osobama koje prvi put ne preuzmu poslanu robu, a žele da im se ona naknadno isporuči. Materijal se vraća poštom ili osobno na našu adresu. Ako je došlo do oštećenja materijala, Naklada Slap zaračunava vrijednost oštećenog materijala kupcu koji je materijal vratio. Elektronički materijali: Materijal je moguće reklamirati u roku od 8 dana, zajedno s računom. Svi vraćeni materijali moraju biti neoštećeni. Materijale vratiti na našu adresu: “Naklada Slap“, Dr. Franje Tuđmana 33, p.p. 78, 10 450 Jastrebarsko

116

NASTAVNOZNANSTVENA SURADNJA Naklada Slap, d.o.o. potiče uporabu testova u svojem vlasništvu u istraživačkim projektima, no, prije upotrebe, potrebno je potpisati Izjavu korisnika, a po završetku istraživanja dostaviti sažetak rada i podatke. Ako Vas zanima primjena testova u istraživačke svrhe, molimo da nam se javite. Naklada Slap odobrava popust pri nabavi testnog materijala za polaznike dodiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija koji provode istraživanja za kvalifikacijske radove. Popust iznosi 40% (od iznosa cijene materijala u koju nije uračunat PDV) i odnosi se na potrošne materijale instrumenata (upitnici i testne knjižice u koje ispitanici direktno odgovaraju, listovi za odgovore, profili). Popusti kod drugih vrsta istraživanja ovise o odabranim instrumentima, pri čemu se za instrumente koji su u postupku standardizacije uz ustupanje podataka odobrava korištenje bez ikakve naknade, uz dogovor o vraćanju rezultata u našu redakciju. Napomena: Studentima je potreban potpis mentora na zahtjevu za nabavu testova. Naklada Slap prikuplja podatke o normama, pouzdanosti i valjanosti testova. Istraživačima/prikupljačima podataka nudimo mogućnost plaćanja gotovinom ili kompenzaciju. Naklada Slap plaća troškove poštarine za projekte prikupljanja podataka. Ako ste zainteresirani za suradnju s Nakladom Slap u prikupljanju podataka, javite se na (01) 6281-774 ili 6284-001 ili putem e-maila nslap@nakladaslap.com radi dodatnih informacija.

Znanost i praksa!


KATEGORIZACIJA PSIHODIJAGNOSTIČKIH SREDSTAVA / SUDJELOVANJE U STANDARDIZACIJAMA

KATEGORIJA

DOSTUPNI INSTRUMENTI I OBRAZOVANJE

0

istraživački instrumenti

A

psihodijagnostički i prognostički instrumenti dostupni nizu stručnjaka

B

psihodijagnostički instrumenti dostupni psiholozima bez dodatne edukacije

C

psihodijagnostički instrumenti dostupni psiholozima s dodatnom edukacijom

(Izvod iz Pravilnika o psihodijagnostičkim sredstvima. Dokument je dostupan na: www.psiholoska-komora.hr)

KATEGORIZACIJA PSIHODIJAGNOSTIČKIH SREDSTAVA Hrvatska psihološka komora je Pravilnikom o psihodijagnostičkim sredstvima utvrdila kriterije za razvrstavanje psihodijagnostičkih sredstava, u “0”, “A”, “B” ili “C” kategoriju. Ovih su se kategorija od sada obvezni pridržavati svi izdavači testova i oni koji testove upotrebljavaju. Donosimo izvode iz Pravilnika o psihodijagnostičkim sredstvima.

“0” Članak 3: U “0” kategoriju uvrštavaju se psihodijagnostička sredstva koja su namijenjena za mjerenje psihičkih osobina u istraživačkim projektima, pokusima, vježbama i slično, no njihova primjena i interpretacija ne zahtijeva specifična psihološka znanja. Psihodijagnostička sredstva iz ove kategorije uz psihologe mogu primjenjivati i drugi stručnjaci u postupcima prikupljanja statističkih podataka u svrhu znanstvenog istraživanja ili stručnog opažanja te za njihovu uporabu nije potrebno posebno dopuštenje Komore. “A” Članak 4: Kategorija označena sa “A” su psihodijagnostička sredstva koja s obzirom na svoju temeljnu djelatnost upotrebljavaju, osim psihologa, i drugi stručnjaci (npr. logopedi, psihijatri, neurolozi i drugi doktori medicine, pedagozi, defektolozi, socijalni radnici). Cilj uporabe ovih instrumenata je dobivanje podataka koji služe u psihodijagnostičke i prognostičke svrhe, a primjena i interpretacija rezultata ovih psihodijagnostičkih sredstava može imati statusne posljedice za sudionike mjerenja. “B” Članak 5: Kategorija označena sa “B” obuhvaća psihodijagnostička sredstva koja upotrebljavaju isključivo psiholozi, a za koja nije nužna dodatna izobrazba. “C” Članak 6: Kategorija označena sa “C” obuhvaća psihodijagnostička sredstva koja su proceduralno i interpretativno najsloženiji instrumenti i postupci (npr. pojedini multidimenzionalni inventari ličnosti, individualni testovi inteligencije i projektivne tehnike) koji se upotrebljavaju u psihodijagnostičke i prognostičke svrhe. Psihodijagnostička sredstva iz kategorije “C” smiju upotrebljavati samo psiholozi s dodatnom izobrazbom.

SUDJELOVANJE U STANDARDIZACIJAMA U suradnji sa psiholozima i drugim stručnjacima radimo na prilagodbi i normiranju novih instrumenata i na revizijama već postojećih. Cilj nam je što više upotpuniti ponudu psihologijskih mjernih instrumenata kako bismo obuhvatili različita područja rada i različite predmete mjerenja, što je od obostrane koristi, i nama kao izdavaču i korisnicima instrumenata. Prijavite se za sudjelovanje u nekoj od planiranih standardizacija popunjavanjem ovog obrasca. Obavijestite nas o svojim interesima i potrebama, navodeći instrumente čiju biste standardizaciju predložili, te instrumente koje koristite i za koje imate prikupljenu određenu količinu podataka, pa biste htjeli njegovu re-standardizaciju. Sudjelovanje u standardizaciji honoriramo kroz isplatu autorskog honorara, pri čemu visina honorara ovisi o broju ispitanika, uvjetima primjene i dužini instrumenta. Istraživačima koji žele provoditi istraživanja instrumentima koji su u postupku standardizacije, predlažemo mogućnost dobivanja besplatnih listova za odgovore, uz obavezu da nam pošalju rezultate po završetku istraživanja. Istraživačima i institucijama zainteresiranima za adaptaciju i standardizaciju instrumenata (testova, upitnika, inventara) nudimo mogućnost provedbe cjelokupne standardizacije prema dogovoru. Ime i prezime: _______________________________________________________________________________________________________ Radno mjesto: _______________________________________________________________________________________________________ Naziv i adresa organizacije: ___________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________ Telefon: _________________________________________ Mobitel: _ __________________________________________________________ Fax: ____________________________________________ e-mail adresa: ______________________________________________________ ASEBA (Achenbachov sustav empirijski zasnovana procjene)

Testovi u čiju bih se standardizaciju želio/željela uključiti

Vineland-3 (Vinelandske ljestvice adaptivnog ponašanja, treće izdanje)

__________________________________________________________________

PSI-4 (Inventar roditeljskog stresa, četvrto izdanje)

__________________________________________________________________

BRIEF-2 (Inventar za procjenu izvršnih funkcija, drugo izdanje) d2-R (Test d2-Revidirani)

Moji prijedlozi standardizacija

CFT 20-R (Test opće inteligencije, Ljestvica 2 [Revidirani oblik])

__________________________________________________________________

DRS-2 (Skala za procjenu demencije, drugo izdanje)

__________________________________________________________________

RUFF 2 i 7 (Test selektivne pažnje) 5-KOG (Trijažni test za procjenu kognitivnih funkcija u psihijatrijskim poremećajima) nslap@nakladaslap.com

+385 (0)1 6281 774

www.nakladaslap.com

117


REGISTRACIJA NOVIH KORISNIKA

REGISTRACIJA NOVIH KORISNIKA REGISTRACIJA NOVIH KORISNIKA Registracija novih korisnika je besplatna. Nema mjesečne ni godišnje članarine. Molimo Vas da čitljivo popunite formular. Molimo da ispunjeni formular pošaljete e-mailom na adresu nslap@nakladaslap.com, faxom na broj 385 1 6281774 ili poštom na adresu: NAKLADA SLAP, Dr. Franje Tuđmana 33, pp 78, 10450 Jastrebarsko, Republika Hrvatska OSOBNI PODACI Ime i prezime: ___________________________________________________________________________________________ Zanimanje: ______________________________________ Radno mjesto: ___________________________________________ Naziv institucije: __________________________________________________________________________________________ Adresa institucije: _________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________ E-mail: __________________________________________________________ telefon: _______________________________

KVALIFIKACIJE Godina diplomiranja: ________________________ Naziv fakulteta/sveučilišta: __________________________________________________________________________________ Struka: ___________________________________

Član Hrvatske psihološke komore

DA

Broj iskaznice ______________________________

NE Područje rada Edukacijska psihologija Klinička psihologija i psihijatrija Industrijska/organizacijska psihologija

Znanstveno-istraživački rad Drugo _____________________________________________________

Jamčim da su svi podaci točni. Preuzimam odgovornost za sve testne materijale koje ću naručivati, uz obavezu čuvanja prava pacijenta/klijenta te čuvanja integriteta testnog materijala od neovlaštenog korištenja. Potpis

Datum

Napomena o zaštiti osobnih podataka Temeljem čl. 12, 13 i 14. Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka izjavljujem da sam od strane voditelja obrade Naklade Slap d.o.o. primio/upoznat/pročitao/ Napomenu o zaštiti osobnih podataka, čime sam upoznat sa svrhom, osnovom i vrstom obrade mojih osobnih podataka. Ovime pristajem da voditelj obrade prikuplja i obrađuje moje osobne podatke i to: ime i prezime, zvanje, zanimanje, ustanova zaposlenja, adresa stanovanja, OIB, broj telefona, e-mail, žiro-račun. Navedene osobne podatke voditelj obrade može koristiti isključivo u svrhu izrade Ugovora o korištenju psihologijskih mjernih instrumenata ili Ugovora o kupnji testova. Voditelj obrade ne može bez moje suglasnosti prikupljene osobne podatke ustupati trećim osobama. Imam pravo u svakom trenutku povući ovu privolu pismenim putem, u kojem slučaju je voditelj obrade dužan brisati moje osobne podatke, u skladu s propisom. NAPOMENA: Na temelju navedenih podataka bit će napravljen i poštom poslan Ugovor o korištenju psihologijskih mjernih instrumenata. Ugovor potpisujete Vi i nadležna osoba u organizaciji. Jedan primjerak Ugovora je potrebno vratiti poštom na gore navedenu adresu.

NAKLADA SLAP

118

Znanost i praksa!


KAZALO PSIHODIJAGNOSTIČKIH SREDSTAVA

KAZALO PSIHODIJAGNOSTIČKIH SREDSTAVA 16PF

Upitnik 16 faktora ličnosti / 5. izdanje............................ 54

MMPI-2-RF

ADHDT ADOS-2 AMI APM

Test za deficit pažnje/hiperaktivni poremećaj................. 99 Opservacijski protokol za dijagnostiku autizma.............. 96 Inventar motivacije za postignuće.................................. 58 Progresivne matrice za napredne.................................... 36

MMPI-A

BarOn EQ-i:YV  BarOnov inventar emocionalnog kvocijenta inteligencije: verzija za mladež...................................... 86 BDI-II Beckov inventar depresije-II........................................... 77 Bender-geštalt II  Bender vizualno-motorički geštalt test, drugo izdanje................................................................. 93 BETA II Revidirani Beta test......................................................... 40 BFQ Big Five Upitnik............................................................. 56 BFQ-C Big Five upitnik za djecu................................................ 57 BIP Bohumski inventar za opis ličnosti u radnom okruženju.......................................................... 55 BYI-II Beckovi inventari za mlade – drugo izdanje za djecu i adolescente........................................................ 76 CAPE CAT-HR CCII CI CII CII CPM CTI CVS

Clifton postupci za procjenu starijih osoba................... 100 Sveobuhvatni test za procjenu afazije........................... 112 Crown-Crispov indeks iskustva....................................... 73 Cornell indeks................................................................ 73 Inventar profesionalnih interesa za profesionalno usmjeravanje.................................................................. 48 Inventar profesionalnih interesa za učenike osnovnih škola............................................................... 46 Progresivne matrice u boji.............................................. 35 Cattellovi kulturalno nepristrani testovi inteligencije .................................................................. 28 Crichton ljestvica rječnika.............................................. 35

D-2000 D-48 D-70 DAT- BOS

Test................................................................................ 40 Test................................................................................ 39 Test................................................................................ 39 Diferencijalni testovi sposobnosti za selekciju - Baterija općih sposobnosti............................................ 49 DAT Diferencijalni testovi sposobnosti za učenike osnovnih škola............................................................... 45 DAT-BTS Diferencijalni testovi sposobnost za selekciju - Baterija tehničkih sposobnosti ..................................... 50 DAT Diferencijalni testovi sposobnosti za profesionalno usmjeravanje i selekciju........................... 47 Diferencijalni testovi sposobnosti – 5. Izdanje i Inventari profesionalnih interesa, uvod i shema............................ 44 Elektronički zaporni sat............................................................................ 114 EPI Eysenckov inventar ličnosti............................................ 59 ePOTJEH EPQ EPQ Junior EPS

Elektronički probirni test jezičnih sposobnosti.................................................................. 110 Eysenckov upitnik ličnosti.............................................. 60 Eysenckov upitnik ličnosti za djecu................................ 60 Eysenckove skale ličnosti............................................... 59

FPI-R

Freiburški inventar ličnosti............................................. 70

Gibsonov spiralni labirint......................................................................... 100 Grooved pegboard................................................................................... 114 IPUES

Ujak Hrčak..................................................................... 88

Koralje

Komunikacijske razvojne ljestvice................................ 105

MBI

Upitnik izgaranja na poslu Christine Maslach........................................................... 85 MHV Mill Hill ljestvica rječnika............................................... 37 Minnesota ručni deksterimetar.................................................................. 114 MLQ Višefaktorski upitnik rukovođenja................................... 84 MMPI-2 Minnesota multifazični inventar ličnosti......................... 62

nslap@nakladaslap.com

+385 (0)1 6281 774

www.nakladaslap.com

MMSE-2

Minnesota multifazični inventar ličnosti-2 Restrukturirana forma..................................................... 65 Minnesota multifazični inventar ličnosti za adolescente............................................................... 64 Kratko ispitivanje mentalnog statusa............................... 95

NEO-FFI NEO PI-R NNAT NRDLS-HR

NEO petofaktorski inventar............................................ 53 Revidirani NEO inventar ličnosti.................................... 52 Naglierijev test neverbalne sposobnosti.......................... 26 Nova Reynell razvojna ljestvica.................................... 108

O’Connerov test spretnosti prstiju............................................................. 114 PAI PAI-A

Inventar za ispitivanje ličnosti........................................ 68 Inventar za ispitivanje ličnosti – verzija za adolescente............................................................... 69 PAS Trijažni instrument za procjenu ličnosti.......................... 67 PIE Indeks profila emocija.................................................... 78 PPI-R Revidirani inventar psihopatske ličnosti.......................... 71 PPVT-III-HR Peabody slikovni test rječnika...................................... 104 predČiP Test za procjenjivanje predvještina čitanja i pisanja....................................................................... 107 PTM Projektivna tehnika mozaik............................................ 89 Purdue test čepića.................................................................................... 114 RCFT

Reyev test složenog lika i pokus s prepoznavanjem............................................................ 92 Rorschachove mrlje od tinte....................................................................... 88 RPM Procjena psihomotoričkog razvoja.................................. 23 RTČ Razvojni test Čuturić ..................................................... 22 SAD SDD SIMS SKAD-62 SPM STAI STAIC STAXI-2 SUO

Skala autodestruktivnosti................................................ 83 Skala depresivnosti za djecu i adolescente..................... 78 Strukturirani inventar simuliranih simptoma................... 72 Skala strahova i anksioznosti za djecu i adolescente.................................................................... 79 Standardne progresivne matrice...................................... 36 Upitnik anksioznosti kao stanja i osobine ličnosti........................................................................... 80 Upitnik anksioznosti kao stanja i osobine ličnosti za djecu............................................................. 80 Upitnik ljutnje kao stanja i osobine ličnosti........................................................................... 81 Skala suočavanja sa stresom za djecu i adolescente.................................................................... 82

Test d2 – Test opterećenja pažnje.............................................................. 42 Test precrtavanja ...................................................................................... 94 Test učenja i pamćenja likova..................................................................... 94 TN Test nizova..................................................................... 41 TOI-2012 Test opće obaviještenosti.............................................. 102 TOS Testovi općih sposobnosti.............................................. 38 TROG-2:HR Test razumijevanja gramatike....................................... 106 TSCC Ljestvica simptoma traume kod djece............................. 74 TSCYC Ljestvica simptoma traume kod mlađe djece.................. 74 TSI Inventar simptoma traume.............................................. 75 TSŠ Test spremnosti za školu................................................. 23 USA-r

Upitnik sramežljivosti i asertivnosti................................ 81

VerT

Test rječnika................................................................. 102

WAIS-IV-HR

Wechslerov test inteligencije za odrasle - četvrto izdanje............................................................. 30 Wechslerov test inteligencije za djecu - četvrto izdanje............................................................. 29 Wechslerov test pamćenja - četvrto izdanje............................................................. 32 Upitnik o načinima suočavanja sa stresom..................... 82

WISC-IV-HR WMS-IV-HR WOC

119


BILJEÅ KE

________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________

120

Znanost i praksa!


Profile for Naklada Slap

Naklada Slap - Katalog psihodijagnostičkih sredstava 2019  

Naklada Slap - Katalog psihodijagnostičkih sredstava 2019  

Advertisement