Page 1

Naklada Slap - znanost i praksa!

katalog 2013 psihodijagnostiÄ?kih sredstava

ÄŒlan grupe the european test publishers group


SJEDIŠTE Naklada Slap Redakcija / prodaja / financije Dr. F. Tuđmana 33, 10450 Jastrebarsko Tel/fax: 01 6281 774, 6284 001 E-mail: nslap@nakladaslap.com www.nakladaslap.com POSLOVNICA Naklada Slap Centar za edukacije i istraživanja Miramarska cesta 105, 10000 Zagreb Tel/fax: 01 6313 044 E-mail: zagreb@nakladaslap.com

KONTAKTIRAJTE NAS... KAKO NARUČITI Sve naše proizvode možete naručiti telefonom od 8 do 16 sati od ponedjeljka do petka, te faxom ili e-mailom od 0 do 24 sata. Ako kupujete testove, potrebno je prije registrirati se kako bismo imali sve Vaše podatke kod narudžbe. Platiti možete virmanom, gotovinom, Master Card, American Express i Diners karticom te pouzećem. Cijene u katalogu izražene su u kunama bez PDV-a. Cijene stranih testova dostupne su na upit.

Naručite naše proizvode 01 6284 001, 6281 774 01 6298 046 e

nslap@nakladaslap.com

Za stručne savjete i informacije obratite nam se od ponedjeljka do petka, 8 - 16 sati na tel. 01 6281 774 Narudžbe zaprimljene do 14 sati šaljemo isti dan Hp-ovom uslugom "Od vrata do vrata" Odobravamo rok za reklamaciju naših proizvoda od 8 dana od primitka pošiljke Jednostavna registracija telefonom/faxom i online na adresi www.nakladaslap.com

REGISTRACIJA Psihodijagnostička sredstva iz ovog kataloga namijenjena su kvalificiranim stručnjacima. U skladu s pravilnicima Hrvatske psihološke komore i psiholoških društava, a u svrhu profesionalne primjene instrumenata prodaja instrumenata je ograničena na diplomirane psihologe, psihijatre, logopede, defektologe i srodne struke, a za neke testove je potrebna i dodatna edukacija. Testovi nisu u slobodnoj prodaji i nije ih moguće nabaviti putem posrednika, već se prodaju direktno. Da bi Vam testovi postali dostupni, potrebno je proći proces registracije. Praćenjem linka na internet stranici Naklade Slap dolazite do registracijskog obrasca. Njega je potrebno isprintati i popuniti, te poslati nama faxom, poštom ili skenirano e-mailom. Nakon registracije, poštom će Vam biti dostavljen Ugovor o korištenju psihodijagnostičkih sredstava, koji trebate potpisati i nama vratiti. Tek nakon potpisivanja Ugovora možete naručivati testove iz naše ponude. Ako se odlučite za online način registracije koji Vam pruža uvid u detalje o testovima, prijavite se kao novi korisnik, ispunite tražene podatke, te pričekajte autorizaciju s naše strane. Nakon toga će Vam biti moguće pretraživati detaljnije informacije o testovima, koje uključuju i jedinice za narudžbu i cijene pojedinih instrumenata.

PONS - PROGRAM ZA OCJENJIVANJE TESTOVA NAKLADE SLAP Uz određene testove nudimo Vam i program za ocjenjivanje PONS na CD-romu. Postupak njegova naručivanja jednak je kao za naručivanje mjernih instrumenata. Kada PONS naručite prvi put, dobivate CD s programom koji je potrebno instalirati na računalo. Nakon instalacije programa potrebno je nazvati naš broj 01/6281 774 radi autorizacije programa i aktivacije kupljenih kredita. Kada kupljene kredite potrošite, potrebno ih je nadoplatiti ponovnim naručivanjem novih 100 kredita (telefonom, mailom ili faxom), te ponovno nazvati gore navedeni broj telefona radi njihove aktivacije, čime oni postaju dostupni za korištenje. Ako ste kupili PONS za određeni test, a sada želite još 100 kredita za još neki test, nije Vam potreban novi CD. Potrebno je samo poslati narudžbu kredita i nazvati nas radi njihove aktivacije. ELEKTRONIČKO TESTIRANJE - E-TESTIRANJE Internetsko testiranje Pojedinačno testiranje Mrežno testiranje. Detaljnije informacije na str. 14-15


PREDGOVOR Naklada Slap svake godine uspijeva prirediti nove testove koji su bitni u unaprjeđivanju psihodijagnostičke prakse u regionalnim okvirima. I ovaj put, u Katalogu testova za 2012. donosimo niz novih izdanja. Neki od novih testova su izuzetno važni budući da omogućavaju novu kvalitetu u radu psihologa. Međutim, Naklada Slap uvođenjem dijagnostičkog instrumentarija čiji korisnici nisu primarno psiholozi, proširuje opseg dijagnostičkih sredstava. Dio je namijenjen liječnicima, a drugi sklop, na što smo posebno ponosni, namijenjen je logopedima. U odnosu na prošli katalog, novosti za ovu godinu su sljedeći testovi: • BDI-II – Beckov inventar depresije-ii • BYI-II – Beckovi inventari za mlade – drugo izdanje za djecu i adolescente • BFQ-C – Big five upitnik za djecu • BIP – Bohumski inventar za opis ličnosti u radnom okruženju • EQ-i: YV – Baronov inventar emocionalnog kvocijenta inteligencije: verzija za mladež • KORALJE – Komunikacijske razvojne ljestvice • MMSE-2 – Kratko ispitivanje mentalnog statusa, 2. izdanje • PPI-R – Revidirani inventar psihopatske ličnosti • MBI – Maslachin upitnik izgaranja na poslu • MLQ – Višefaktorski upitnik rukovođenja • NNAT – Naglierijev test neverbalne sposobnosti • PAI-A – Inventar za ispitivanje ličnosti – verzija za adolescente • PredČiP – Test za procjenjivanje predvještina čitanja i pisanja • RCFT – Reyev test složenog lika • TROG-2 – Test receptivne gramatike - druga verzija • TSCYC – Ljestvica simptoma traume kod mlađe djece • TSCC – Ljestvica simptoma traume kod djece • TSI – Inventar simptoma traume • WOC – Upitnik načinima suočavanja sa stresom Pripremamo izdanja sljedećih inventara i testova: • LMI – Inventar motivacije za postignuće • MMPI-2 RF – Minnesota multifazični inventar ličnosti - restrukturirani oblik • PAI – Inventar za ispitivanje ličnosti • TOI 2012 – SS – Test opće informiranosti za srednju spremu 2012. • TOI 2012 – VS – Test opće informiranosti za visoku/fakultetsku spremu 2012. • VerT – Verbalni test • VINELAND II – Vinelandska ljestvica adaptivnog ponašanja, drugo izdanje • WAIS-IV – Wechslerov test inteligencije za odrasle-četvrto izdanje I dalje razvijamo nove oblike Programa za ocjenjivanje Naklade Slap (PONS) i nove testove za testiranja na internetu (iTestiranje). S obzirom na nove testove, organiziramo i nove edukacije, čiji popis donosimo u cijelosti. I dalje postoji mogućnost nabave psihodijagnostičkih sredstava u znanstveno-istraživačkim postupcima (diplomske radnje – uz potpis mentora, magisteriji, doktorati, rad na znanstvenim projektima) kod kojih odobravamo posebne popuste na potrošni dio testovnog kompleta. Za instrumente koji su u postupku standardizacije pozivamo vas na suradnju i osiguravamo mogućnost besplatnog korištenja testa u vašim istraživanjima, uz dogovor o vraćanju rezultata u našu redakciju. Za sve narudžbe koje pristignu radnim danima do 14 sati jamčimo slanje isti dan putem dostave od vrata do vrata (HP Express). Suvremena psihologija, prvotno zamišljena kao časopis ponajprije namijenjen za evaluacije psihodijagnostičkih sredstava, postupno se razvila u sadržajno širi i vrlo cijenjen časopis. S 10. godištem dobila je izuzetno priznanje – pored postojećih baza, uvrštena je u Social Sciences Citation Index. Suvremena psihologija je u 2011. godini uvrštena u popis časopisa za koje se navodi čimbenik odjeka (impact factor), čime je dodatno potvrđeno njezino značenje. Časopis Klinička psihologija ima sve veći krug suradnika te očekujemo da će se uskoro ustaliti u redovitom izlaženju, pa vas pozivamo na suradnju. “Suvremena” i “Klinička” su i dalje otvorene za vaše radove i rezultate, pa vas i ovom prigodom pozivamo da nam šaljete svoje članke. prof. dr. sc. Krunoslav Matešić Glavni urednik Naklade Slap jesen 2012. godine


KRATAK SADRŽAJ RAZVOJNI TESTOVI ....................................................................................................... 11 TESTOVI SPOSOBNOSTI................................................................................................. 13 NEUROPSIHOLOGIJA I JEZIK .......................................................................................... 30 UPITNICI I POSTUPCI ZA ISPITIVANJE LIČNOSTI............................................................. 35 NEUROPSIHOLOGIJSKI TESTOVI / ADHD TEST................................................................. 76 TESTOVI ZNANJA........................................................................................................... 81 PROFESIONALNA ORIJENTACIJA I SELEKCIJA................................................................. 82 DEKSTERIMETRI............................................................................................................ 89 PSIHOLOGIJSKI ČASOPISI............................................................................................... 90 Informacije o naručivanju.............................................................................................. 91 Kategorizacija testova................................................................................................... 92 Registracija novih korisnika........................................................................................... 93 Poziv na standardizaciju................................................................................................ 94 Kazalo psihodijagnostičkih sredstava............................................................................ 95

LEGENDA NOVO!

KATEGORIZACIJA Novi proizvod

kategorizacija

O A B C

TEST PONS CD za ocjenjivanje

CD s programom za ocjenjivanje testova Naklade Slap - PONS

Testovi iz ovog kataloga pomno su konstruirani psihodijagnostički instrumenti koji su podijeljeni u određene kategorije (0, A, B, C). Kategorizacija omogućava podjelu instrumenata u sklopu s pravilnikom Hrvatske psihološke komore.

Internetsko testiranje

Mrežno testiranje

Pojedinačno testiranje

Interpretativno izvješće

2

Detaljnije informacije potražite na str. 92


Naklada Slap organizira niz edukacija korisnih za uspješniju primjenu i interpretaciju psihologijskih mjernih instrumenata, te obvezne edukacije za primjenu testova C kategorije. U Centru za edukacije i istraživanja organiziramo i niz edukacija za organizacijske psihologe i HR stručnjake.

EDUKACIJE

zz Wechslerov test inteligencije za djecu – četvrto izdanje (WISCIV) (trodnevna edukacija) zz Wechslerov test inteligencije za djecu – četvrto izdanje (WISCIV) - 4. dan zz Minnesota multifazični inventar ličnosti (MMPI-2) – početna edukacija zz Minnesota multifazični inventar ličnosti (MMPI-2) – napredna edukacija zz Projektivna tehnika MOZAIK – početna edukacija zz Projektivna tehnika MOZAIK – napredna edukacija zz Beckovi inventari za mlade (BYI-II) zz Kako pripremiti i provesti identifikaciju darovite djece zz Kako pripremiti i provesti identifikaciju darovite djece – napredna edukacija zz Trening s agresivnom djecom zz PPVT-III HR Peabody slikovni test rječnika zz Komunikacijske razvojne ljestvice (KORALJE) zz Procjenjivanje predvještina čitanja i pisanja kod školskih obveznika (PredČiP) zz Razvojni test Čuturić (RTČ) – Ljestvica psihičkog razvoja male djece

zz Bender vizualno-motorički geštalt test-II (Bender geštalt-II) zz SKAD-62, SUO, SDD, Upitnici za ispitivanje strahova, anksioznosti, depresivnosti i suočavanja sa stresom za djecu i adolescente zz Strukturirani klinički intervju za poremećaje s Osi I i II DSM-IV (SKID-I, SKID-II) i Dijagnostički i terapijski algoritmi u psihijatriji po dijagnostičkim kriterijima zz Ljestvica simptoma traume kod djece (TSCC) i Ljestvica simptoma traume kod mlađe djece (TSYC) zz Revidirani inventar psihopatske ličnosti (PPI-R) zz Big Five upitnik (BFQ) zz Osnovni statistički pojmovi i jednostavne statističke obrade podataka zz Primjena 16 PF i CTI u postupku selekcije i upravljanja karijerom – početna edukacija zz Primjena 16 PF i CTI u postupku selekcije i upravljanja karijerom – napredna edukacija zz Revidirani NEO inventar ličnosti (NEO PI-R) i NEO petofaktorski inventar (NEO-FFI) zz Psihologijska procjena u organizacijama – primjena i interpretacija psihodijagnostičkih instrumenata zz DAT i CII s primjenom u profesionalnom usmjeravanju i selekciji

Prijavite se za pohađanje edukacija: Naklada Slap Centar za edukacije i istraživanja Miramarska cesta 105, 10 000 Zagreb Tel/fax: 01 6313 044 E-mail: zagreb@nakladaslap.com www.nakladaslap.com/edukacije.asp

3


DETALJAN SADRŽAJ RAZVOJNI TESTOVI

Indeks profila emocija – PIE___________________________ 42

Razvojni test Čuturić – RTČ____________________________ 11 Procjena psihomotoričkog razvoja – RPM_________________ 12 Test spremnosti za školu – TSŠ_________________________ 12

Eysenckov upitnik ličnosti za djecu – EPQ Junior____________ 43

Eysenckov upitnik ličnosti – EPQ________________________ 43 Eysenckov inventar ličnosti – EPI________________________ 44 Eysenckove skale ličnosti – EPS_________________________ 44

TESTOVI SPOSOBNOSTI

nslap@nakladaslap.com +385 (0)1 6281 774 www.nakladaslap.com

detaljan sadržaj

Progresivne matrice u boji – CPM_______________________ 13 Crichton ljestvica rječnika – CVS________________________ 13 Standardne progresivne matrice – SPM___________________ 14 Progresivne matrice za napredne – APM__________________ 14 Mill-Hill ljestvica rječnika – MHV________________________ 15 Prikaz najčešće kombinacije Ravenovih progresivnih matrica i ljestvica rječnika____________________________________ 16 Revidirani Beta test – Beta II___________________________ 17 Problemni test – Pb test______________________________ 17 M – Serija_________________________________________ 18 B – serija_________________________________________ 18 Test dinamičkih nizova – TDN__________________________ 19 Test nizova – TN____________________________________ 19 Test D-48_________________________________________ 20 Test D-70_________________________________________ 20 Test D-2000_______________________________________ 21 Naglierijev test neverbalne sposobnosti – NNAT____________ 22 Testovi općih sposobnosti – TOS________________________ 25 Cattelovi kulturalno nepristrani testovi inteligencije – CTI_____ 26 Wechslerov test inteligencije za djecu - 4. izd. – WISC-IV_____ 27 Wechslerov test inteligencije za odrasle - 4. izd. – WAIS-IV____ 29

NEUROPSIHOLOGIJA I JEZIK Reynell razvojne ljestvice govora – RLJG__________________ 30 Peabody slikovni test rječnika – PPVT-III-HR_______________ 31 Test receptivne gramatike – druga verzija – TROG-2 _________ 32 Test za procjenjivanje predvještina čitanja i pisanja - PredČiP__ 33 Komunikacijske razvojne ljestvice – KORALJE ______________ 34

UPITNICI I POSTUPCI ZA ISPITIVANJE LIČNOSTI Revidirani NEO inventar ličnosti – NEO PI-R_______________ 35 NEO petofaktorski inventar – NEO-FFI____________________ 36 Big Five upitnik – BFQ________________________________ 37 Big Five upitnik za djecu – BFQ-C_______________________ 38 Bohumski inventar za opis ličnosti u radnom okruženju – BIP____________________________________________ 39 Višefaktorski upitnik rukovođenja – MLQ _________________ 40 Maslachin upitnik izgaranja na poslu – MBI________________ 41

4

16 faktora ličnosti 5. izdanje – 16PF_____________________ 45 Freiburški inventar ličnosti – FPI-R_______________________ 46 Upitnik o načinima suočavanja sa stresom – WOC___________ 47 Minnesota multifazični inventar ličnosti – MMPI-2__________ 48 Minnesota multifazični inventar ličnosti za adolescente – MMPI-A________________________________________ 50 Dijelovi MMPI kompleta______________________________ 51 Revidirani inventar psihopatske ličnosti – PPI-R_____________ 52 Inventar za ispitivanje ličnosti - verzija za adolescente – PAI-A __________________________________________ 53 Inventar za ispitivanje ličnosti – PAI (u pripremi)___________ 54 Ljestvica simptoma traume kod djece – TSCC______________ 55 Ljestvica simptoma traume kod mlađe djece – TSCYC________ 56 Inventar simptoma traume – TSI _______________________ 57 Cornell indeks – CI__________________________________ 58 Crown-Crispov indeks iskustva – CCII____________________ 58 Strukturirani klinički intervju za poremećaje s Osi I iz DSM-IV – klinička verzija – SKID-I_____________________________ 59 Strukturirani klinički intervju za poremećaje ličnosti s Osi II iz DSM-IV – SKID-II__________________________________ 59 Upitnik anksioznosti kao stanja i osobine ličnosti – STAI______ 60 Upitnik anksioznosti kao stanja i osobine ličnosti za djecu – STAIC__________________________________________ 61 Upitnik ljutnje kao stanja i osobine ličnosti – STAXI-2________ 61 Skala suočavanja sa stresom za djecu i adolescente – SUO____________________________________________ 62 Skala strahova i anksioznosti za djecu i adolescente – SKAD-62________________________________________ 63 Skala depresivnosti za djecu i adolescente – SDD___________ 64 Skala depresije – D-92_______________________________ 64 Baronov inventar emocionalnog kvocijenta inteligencije: verzija za mladež – BARON EQ-i:YV _____________________ 65 Beckov inventar depresije-II – BDI-II_____________________ 66 Beckovi inventari za mlade – drugo izdanje za djecu i adolescente-II– BYI-II_______________________________ 67 Upitnik za ispitivanje dominacije, agresivnosti, introverzije-ekstraverzije i ambicioznosti djece – DAIA________ 68 Skala za procjenu agresivnosti i prosocijalnog ponašanja kod djece – Pros/Ag_________________________________ 68 Upitnik za mjerenje agresivnosti – A-87__________________ 69 IPUES (Ujak Hrčak)__________________________________ 69 Skala autodestruktivnosti – SAD________________________ 70


Skale za mjerenje kvalitete življenja – SKŽ_________________ 70 Omnibus test za ispitivanje smisla za humor – HOPA-86______ 71 Upitnik sramežljivosti i asertivnosti – USA-r________________ 71 Clifton postupci za procjenu starijih osoba – CAPE__________ 72 Kratko ispitivanje mentalnog statusa 2. izdanje – MMSE-2____ 73 Projektivna tehnika Mozaik – PTM_______________________ 74 Rorschachove mrlje od tinte___________________________ 75

NEUROPSIHOLOGIJSKI TESTOVI I ADHD TEST

TESTOVI ZNANJA Test opće informiranosti – TOI-03_______________________ 81 Verbalni test – VerT__________________________________ 81 Test opće informiranosti za srednju spremu 2012. – TOI 2012 – SS ___________________________________ 81 Test opće informiranosti za visoku/fakultetsku spremu 2012. – TOI 2012 – VS ___________________________________ 81

Diferencijalni testovi sposobnosti (DAT) za profesionalno usmjeravanje i selekciju____________________ 85 Inventar profesionalnih interesa (CII) za profesionalno usmjeravanje____________________________ 86 Diferencijalni testovi sposobnosti (DAT) za selekciju – Baterija općih sposobnosti (BOS)______________________ 87 Diferencijalni testovi sposobnosti (DAT) za selekciju – Baterija tehničkih sposobnosti (BTS)____________________ 88

detaljan sadržaj

Bender vizualno-motorički geštalt test, drugo izdanje – BENDER-GEŠTALT II_______________________________ 76 Reyev test složenog lika – RCFT ________________________ 77 Test za deficit pažnje/hiperaktivni poremećaj – ADHDT_______ 78 Gibsonov spiralni labirint______________________________ 79 Test precrtavanja____________________________________ 79 Test učenja i pamćenja likova__________________________ 80 Test d2 – Test opterećenja pažnje_______________________ 80

Inventar profesionalnih interesa (CII) za učenike osnovnih škola_____________________________________ 84

DEKSTERIMETRI Purdue test čepića___________________________________ 89 Minnesota ručni deksterimetar_________________________ 89 Grooved pegboard__________________________________ 89 O’Connerov test spretnosti prstiju_______________________ 89 Elektronički zaporni sat_______________________________ 89

PSIHOLOGIJSKI ČASOPISI Suvremena psihologija_______________________________ 90 Klinička psihologija__________________________________ 90 Review of Psychology________________________________ 90

Informacije o naručivanju_____________________________ 91

PROFESIONALNA ORIJENTACIJA I SELEKCIJA

Kategorizacija testova________________________________ 92

Diferencijalni testovi sposobnosti – 5. izdanje i Inventari profesionalnih interesa, uvod i shema_____________ 82 Diferencijalni testovi sposobnosti (DAT) za učenike osnovnih škola_____________________________________ 83

Registracija novih korisnika____________________________ 93 Poziv na sudjelovanje u standardizaciji___________________ 94 Kazalo testova_____________________________________ 95

5


NOVO U NAKLADI SLAP Maslachin upitnik Izgaranja na poslu – MBI

NAGLIERIJEV TEST NEVERBALNE SPOSOBNOSTI – NNAT

Christina Maslach, Susan E. Jackson, Michael P. Leiter, Wilmar B. Schaufeli i Richard L. Schwab

J. A. Naglieri ur. hrv. izd. Krunoslav Matešić, ml.

Maslachin upitnik izgaranja na poslu danas se smatra najpoznatijom mjerom izgaranja na poslu.

novo u nakladi slap

Više informacija na str. 41

Naglierijev test neverbalne sposobnosti je neverbalna mjera sposobnosti za školovanje, neovisna o kulturi. Temelji se na likovnim matricama koje su razvijene s ciljem ispitivanja sposobnosti bez zahtijevanja znanja čitanja, pisanja ili govora. Više informacija na str. 22

INVENTAR ZA ISPITIVANJE LIČNOSTI – VERZIJA ZA ADOLESCENTE – PAI-A

TEST RECEPTIVNE GRAMATIKE - DRUGA VERZIJA – TROG-2

Leslie C. Morey ur. hrv. izd. Alessandra Pokrajac Bulian

D. V. M. Bishop ur. hrv. izd.: Jelena Kuvač Kraljević

Inventar za ispitivanje ličnosti – verzija za adolescente je objektivni upitnik samoprocjene ličnosti namijenjen kliničkoj procjeni adolescenata u dobi od 12 do 18 godina.

TROG-2 je receptivni jezični test koji omogućava ispitivaču procjenu razumijevanja gramatike sudionika, u skladu s njegovom dobi, te otkriva specifična područja poteškoća. Više informacija na str. 32

Više informacija na str. 53

REYEV TEST SLOŽENOG LIKA – RCFT John E. Meyers i Kelly R. Meyers

nslap@nakladaslap.com +385 (0)1 6281 774 www.nakladaslap.com

Reyev test složenog lika je neuropsihologijski test namijenjen ispitivanju pacijenata s različitim ozljedama mozga i kognitivnim oštećenjima. Više informacija na str. 77

TEST ZA PROCJENJIVANJE PREDVJEŠTINA ČITANJA I PISANJA – PredČiP Jelena Kuvač Kraljević i Mirjana Lenček Trijažni instrument za logopede koji im pomaže u procjeni spremnosti djeteta za ovladavanje početnim školskim vještinama, osobito čitanjem i pisanjem. Više informacija na str. 33

REVIDIRANI INVENTAR PSIHOPATSKE LIČNOSTI – PPI-R

KOMUNIKACIJSKE RAZVOJNE LJESTVICE – KORALJE

S. O. Lilienfeld, Michelle R. Widows ur. hrv. izd. Marija Lebedina Manzoni

Melita Kovačević, Zrinka Jelaska, Jelena Kuvač Kraljević i Maja Cepanec

Psihopatija je fenomen koji zaokuplja pažnju i teoretičara i praktičara, uzrokujući brojne nedoumice zbog nejasnog konstrukta koji se nastoji obuhvatiti, te teškoća dijagnostičkog i terapijskog pristupa. Više informacija na str. 52

6

Koraljama se prikupljaju podatci o jezičnome razvoju djeteta, počevši od prvih gesta, preko širenja ranog rječnika do razvoja gramatike. Više informacija na str. 34


NOVO U NAKLADI SLAP BIG FIVE UPITNIK ZA DJECU – BFQ-C C. Barbaranelli, G. V. Caprara, Annarita Rabasca ur. hrv. izdanja Valentina Ružić Big Five upitnik za djecu koristi se za ispitivanje 5 dimenzija ličnosti u okviru petofaktorskog modela ličnosti. Više informacija na str. 38

BARONOV INVENTAR EMOCIONALNOG KVOCIJENTA INTELIGENCIJE: VERZIJA ZA MLADEŽ – BARON EQ-i:YV R. Bar-On i J.D.A. Parker Presjek sposobnosti koje čine sržna svojstva emocionalne inteligencije djece i mladih. Više informacija na str. 64

KRATKO ISPITIVANJE MENTALNOG STATUSA, 2. IZDANJE – MMSE-2

R. Hossiep i M. Paschen ur. hrv. izd. Željko Jerneić

M. F. Folstein, Susan E. Folstein, T. White i Melissa A. Messer ur. hrv. izd. Vlado Jukić

Bohumski inventar za opis ličnosti u radnom okruženju namijenjen je profesionalnom usmjeravanju i selekciji kandidata za posao. Više informacija na str. 39

Jedan od najviše korištenih instrumenata u svijetu, koji daje brzu i jednostavnu procjenu mentalnog statusa.

VIŠEFAKTORSKI UPITNIK RUKOVOÐENJA – MLQ

BECKOV INVENTAR DEPRESIJE-II – BDI-II

B. J. Avolio, B. M. Bass ur. hrv. izd. Željko Jerneić

A. T. Beck, R. A. Steer i G. K. Brown Drugo izdanje u svijetu najčešće korištenog instrumenta za utvrđivanje depresije u svijetu.

Višefaktorski upitnik rukovođenja koristi se prvenstveno na rukovoditeljima, u svrhu proučavanja transformacijskog, transakcijskog i pasivnog/izbjegavajućeg stila rukovođenja.

novo u nakladi slap

BOHUMSKI INVENTAR ZA OPIS LIČNOSTI U RADNOM OKRUŽENJU – BIP

Više informacija na str. 73

Više informacija na str. 66

Više informacija na str. 40

INVENTAR SIMPTOMA TRAUME – TSI J. Briere ur. hrv. izd. Slavka Galić Namijenjen je upotrebi u evaluaciji akutnih i kroničnih simptoma traume, koji uključuju učinke silovanja, zlostavljanja od strane bračnog partnera, tjelesne napade, borbu, velike nesreće i prirodne katastrofe, te trajne posljedice zlostavljanja u djetinjstvu i druge rane traumatske događaje. Više informacija na str. 57

BECKOVI INVENTARI ZA MLADE – DRUGO IZDANJE ZA DJECU I ADOLESCENTE – BYI-II J. S. Beck, A. T. Beck, J. B. Jolly i R. A. Steer Kratki, jednostavni i široko primjenjivi inventari pet vrlo važnih područja života (depresivnost, anksioznost, ljutnja, ometajuće ponašanje i samopoimanje) za djecu i adolescente. Više informacija na str. 67

7


Neizostavan instrument za ispitivanje psihomotoričkog razvoja djece do osme godine života! RAZVOJNI TEST ČUTURIĆ RTČ razvojni testovi

Nevenka Čuturić SAŽETAK Što mjeri

psihomotorički razvoj

Dob

od 1. mjeseca do 8. godine

Primjena

individualna

Trajanje

oko 60 minuta

Ocjenjivanje

ručno (upute u Priručniku)

Kategorizacija

O A B C

GODINA KONSTRUKCIJE: 1986. GODINA PRVOG HRVATSKOG IZDANJA: 1987. Razvojni test Čuturić (RTČ) je namijenjen ispitivanju psihomotoričkog razvoja dojenčadi, male djece i predškolske djece. Njime se ispituje razvoj psihomotorike, okulomotorike, emocionalnosti, govora, slušno-motoričkih reakcija, komunikacije i društvenosti te verbalnog izražavanja znanja. Primjenjuje se kod zdrave djece i kod djece s poteškoćama. Test se sastoji od dva dijela: RTČ-M i RTČ-P. RTČ-M namijenjen je ispitivanju djece od 1. mjeseca do 2. godine i sastoji se od 15 subtestova od po 10 zadataka. U subtestovima se pod istim rednim brojem zadatka ispituje ista funkcija kako bi se lakše otkrile smetnje ili usporenost u pojedinom razvojnom području. Ukupan postignuti rezultat djeteta izražava se kvocijentom psihomotoričkog razvoja ili pomoću zasebnih kvocijenata razvoja motorike, okulomotorike i komunikacije. RTČ-P je namijenjen ispitivanju djece od 2. do 8. godine života i sastoji se od 7 subtestova sa po 6 zadataka. Između subtestova postoji kontinuitet u zadacima koji uključuju rukovanje pojedinim predmetima. Djetetov postignuti rezultat izražava se kvocijentom mentalnog razvoja. U primjeni testa koriste se različiti materijali, poput zvečke, zvonca, lončića, bočice i lopte, a test se uvijek primjenjuje u prisutnosti roditelja ili odrasle osobe. JEDINICE ZA NARUDŽBU RTČ Komplet (RTČ Test [Kovčeg sa svim elementima], 50 kom. Listova za odgovore RTČ-M, 50 kom. Listova za odgovore RTČ-P, Čuturić: Priručnik za RTČ i Čuturić: Psihičko-motorički razvoj djeteta - Monografija) 104-50 2345,00 RTČ Test (Kovčeg sa svim elementima) 104-01

1815,00

RTČ-M List za odgovore 50 kom. 104-02

150,00

RTČ-P List za odgovore 50 kom. 104-03

100,00

Čuturić: Priručnik za razvojni test Čuturić - Ljestvica psihičkog razvoja male djece (RTČ), 2. izd. Jastrebarsko: Naklada Slap, 1996., 58 str. 104-90 200,00 Čuturić: Psihičko-motorički razvoj djeteta u prve dvije godine života (s normama razvoja), [Monografija], 4. izd. Jastrebarsko: Naklada Slap, 2007., 96 str. 80,00

NAPOMENA

Edukacija

11


PROCJENA PSIHOMOTORIČKOG RAZVOJA RPM Nevenka Čuturić SAŽETAK Što mjeri

psihomotorički razvoj zdrave djece

Dob

od 3. do 24. mjeseca

Primjena

individualna

Trajanje

10-15 minuta

Ocjenjivanje

ručno (upute u Priručniku)

razvojni testovi

Kategorizacija

O A B C

GODINA KONSTRUKCIJE: 1976.

JEDINICE ZA NARUDŽBU

GODINA PRVOG HRVATSKOG IZDANJA: 1977.

RPM Komplet (RPM Test [Kovčeg sa svim elementima], 50 kom. Listova za odgovore, Čuturić: Gruba procjena psihomotoričkog razvoja i Čuturić: Psihičko-motorički razvoj djeteta - Monografija) 103-50 1285,00

RPM omogućuje procjenu psihičkog i motoričkog razvoja pomoću metode miljokaza (određenih ključnih ponašanja koja su značajna za pojedinu razvojnu dob djeteta) i metode pročešljavanja (“screening“). Test uključuje 7 jedinica miljokaza i 24 jedinice za procjenu razvoja djeteta metodom pročešljavanja. U primjeni testa koriste se različiti elementi poput zvečke, lančića, lončića, lopte i slikovnice i uvijek se primjenjuje uz prisutnost roditelja ili odgajatelja.

RPM Test (Kovčeg sa svim elementima) 103-01

935,00

RPM List za odgovore 50 kom. 103-02

150,00

Čuturić: Gruba procjena psihomotoričkog razvoja donoščadi u prve dvije godine života (RPM), 2 izd. Jastrebarsko: Naklada Slap, 1996., 20 str. 103-90 120,00 Čuturić: Psihičko-motorički razvoj djeteta u prve dvije godine života (s normama razvoja), [Monografija], 4. izd. Jastrebarsko: Naklada Slap, 2007., 96 str. 80,00

TEST SPREMNOSTI ZA ŠKOLU TSŠ www.nakladaslap.com

Vesna Vlahović-Štetić, Vlasta Vizek-Vidović, Lidija Arambašić i Živana Miharija SAŽETAK Što mjeri

spremnost za upis u 1. razred osnovne škole

Dob

predškolska djeca

Primjena

individualna ili grupna

Trajanje

oko 45 minuta

Ocjenjivanje

ručno (ključ za bodovanje i upute u Priručniku)

+385 (0)1 6281 774

Kategorizacija

O A B C

GODINA KONSTRUKCIJE: 1994. GODINA PRVOG HRVATSKOG IZDANJA: 1995. TSŠ ispituje sposobnosti i znanja koja su temelj za uspješno učenje na početku školovanja. Sastoji se od 5 subtestova u boji:

nslap@nakladaslap.com

1. Perceptivni test (TSŠ-P) Sadrži 15 zadataka za ispitivanje sposobnosti vidne diskriminacije i rješava se 7 minuta. 2. Test spajanja točaka (TSŠ-T) Sadrži 10 zadataka za ispitivanje grafomotoričke sposobnosti precrtavanja likova i rješava se 8 minuta. 3. Test poznavanja činjenica (TSŠ-Č) Sadrži 14 zadataka za ispitivanje poznavanja tzv. svakodnevnih činjenica i pojmova, a rješava se 10 minuta.

12

4. Test precrtavanja (TSŠ-C ) Sadrži 9 zadataka za ispitivanje sposobnosti okulomotoričke koordinacije i fine motorike, a rješava se 9 minuta. 5. Numerički test (TSŠ-N) Sadrži 10 zadataka prebrojavanja i problemskih zadataka različite složenosti, a rješava se 10 minuta. Norme uključene u Priručnik dobivene su na 652 učenika prvog razreda osnovne škole iz različitih dijelova Hrvatske i izražene su u centilima. JEDINICE ZA NARUDŽBU TSŠ Komplet (svih 5 subtestova i V. Vlahović-Štetić i sur.: Priručnik za TSŠ) 503-50 133,20 TSŠ (svih 5 subtestova) 503-01

13,20

V. Vlahović-Štetić, V. Vizek-Vidović, L. Arambašić i Ž. Miharija: Priručnik za Test spremnosti za školu. Jastrebarsko: Naklada Slap, 1995., 48 str. 503-90 120,00


PROGRESIVNE MATRICE U BOJI CPM J. C. Raven SAŽETAK Što mjeri

eduktivnu sposobnost

Dob

5-11 godina, starije osobe

Primjena

individualna ili grupna

Trajanje

15-30 minuta

Ocjenjivanje

ručno (samokopirni list za odgovore)

Kategorizacija

O A B C

GODINA KONSTRUKCIJE: CPM 1947., revidirano izdanje 1956.; CPM Paralelni 1998. GODINA PRVOG HRVATSKOG IZDANJA: 1995. CPM je široko korišten instrument za procjenu opće inteligencije. Uspješno se koristi u radu s djecom od 5 do 11 godina, starijim osobama, osobama koje ne govore ili ne razumiju jezik, koje pate od tjelesnih oštećenja, afazije ili cerebralne paralize, s gluhim osobama, te s osobama s intelektualnim deficitom. Zadatak ispitanika je među ponuđenim odgovorima odabrati onaj koji upotpunjuje matricu s jednim „praznim“ dijelom. Sastoji se od 36 zadataka raspoređenih u 3 serije, a postoji i njegov paralelan oblik (CPM Paralelni).

NAPOMENA

U pripremi hrvatska standardizacija!

CPM Komplet (5 kom. CPM Testa, 50 kom. CPM Listova za odgovore s križanjem, 50 kom. CPM Listova za odgovore s upisivanjem, 5 kom. CPM Paralelnog testa, 50 kom. CPM Paralelni - Listova za odgovore s križanjem, Raven i sur.: Priručnik - Opći pregled i Raven i sur.: Priručnik - CPM) 011-50 3110,00 CPM Test 5 kom. 011-01

950,00

CPM List za odgovore s križanjem 50 kom. 011-02

250,00

CPM List za odgovore s upisivanjem 50 kom. 011-03

250,00

CPM Paralelni test 5 kom. 011-10

950,00

CPM Paralelni - List za odgovore s križanjem 50 kom. 011-11

250,00

testovi sposobnosti

IZVORNI NAZIV: Coloured Progressive Matrices (CPM)

JEDINICE ZA NARUDŽBU

J. Raven i sur.: Priručnik - 1. dio: Opći pregled. Jastrebarsko: Naklada Slap, 1999., 88 str. 011-90 230,00 J. Raven i sur.: Priručnik - 2. dio: Obojene progresivne matrice. Jastrebarsko: Naklada Slap, 1999., 64 str. 011-91 230,00

CRICHTON LJESTVICA RJEČNIKA CVS J. C. Raven, J. H. Court i J. Raven SAŽETAK Što mjeri

reproduktivnu sposobnost

Dob

djeca do 11 godina, osobe s intelektualnim deficitom

Primjena

individualna

Trajanje

45-60 minuta

Ocjenjivanje

ručno (upute u Priručniku)

Kategorizacija

O A B C

IZVORNI NAZIV: Crichton Vocabulary Scale, 1988 Revision (CVS) GODINA KONSTRUKCIJE: 1941., revidirano izdanje 1988., GODINA PRVOG HRVATSKOG IZDANJA: 2001. Chricton ljestvica rječnika (CVS) namijenjena je procjeni usvojenih informacija i najčešće se koristi u kombinaciji s Progresivnim matricama u boji (CPM). Za primjenu CPM-a i CVS-a zajedno obično je potrebno otprilike 90 minuta. Sastoji se od 80 riječi poredanih po težini, a zadatak djeteta je usmeno objasniti značenje svake od njih. Primjena je usmena, a u Priručniku se nalazi ključ za ocjenjivanje s prihvatljivim i neprihvatljivim odgovorima.

JEDINICE ZA NARUDŽBU CVS Komplet (50 kom. CVS Testa, Raven i sur.: Priručnik - Opći pregled i Raven i sur.: Priručnik CVS) 016-50 530,00 CVS Test 50 kom. 016-01

200,00

J. C. Raven i sur.: Priručnik - 1. dio: Opći pregled. Jastrebarsko: Naklada Slap, 1995., 88 str. 011-90 230,00 J. C. Raven, J.H. Court i J. Raven: Priručnik - 6. dio: Crichton ljestvica rječnika. Jastrebarsko: Naklada Slap, 2001., 24 str. 016-90 100,00

13


STANDARDNE PROGRESIVNE MATRICE SPM J. C. Raven SAŽETAK Što mjeri

eduktivnu sposobnost

Dob

od 10 godina nadalje (moguće i od 6 godina)

Primjena

individualna ili grupna

Trajanje

20-45 minuta

Ocjenjivanje

ručno (samokopirni list za odgovore)

Kategorizacija

O A B C

testovi sposobnosti

IZVORNI NAZIV: Standard Progressive Matrices (SPM) GODINA KONSTRUKCIJE: SPM 1938., revidirano izdanje 1956., SPM Paralelni oblik 1998., SPM Plus 1998. GODINA PRVOG HRVATSKOG IZDANJA: 1994. Standardne progresivne matrice prikladne su za ispitivanje opće kognitivne sposobnosti ispitanika. Korisne su u školskoj i kliničkoj praksi, te u profesionalnom usmjeravanju i selekciji. SPM se sastoji od 60 “nepotpunih” matrica razvrstanih u 5 serija, unutar kojih su zadaci poredani po težini. Postoji i paralelni oblik Standardnih progresivnih matrica (SPM Paralelni), te SPM Plus verzija s jednakim brojem zadataka. Plus verzija sadrži veću proporciju težih zadataka, što omogućuje bolju diskriminativnost u svim obrazovnim skupinama.

NAPOMENA

U pripremi hrvatska standardizacija!

JEDINICE ZA NARUDŽBU SPM Komplet (5 kom. SPM Testa, 50 kom. SPM Listova za odgovore s križanjem, 50 kom. SPM Listova za odgovore s upisivanjem, 5 kom. SPM Paralelnog testa, 50 kom. SPM Paralelni Listova za odgovore, 5 kom. SPM Plus testa, 50 kom. SPM Plus Listova za odgovore, Raven i sur.: Priručnik - Opći pregled i Raven i sur.: Priručnik SPM) 012-50 4310,00 SPM Test 5 kom. 012-01 950,00 SPM List za odgovore s križanjem 50 kom. 012-02 250,00 SPM List za odgovore s upisivanjem 50 kom. 012-03 250,00 SPM Paralelni test 5 kom. 012-10 950,00 SPM Paralelni - List za odgovore s križanjem 50 kom. 012-11 250,00 SPM Plus test 5 kom. 012-15 950,00 SPM Plus - List za odgovore s križanjem 50 kom. 012-16 250,00 J. C.Raven i sur.: Priručnik -1. dio: Opći pregled. Jastrebarsko: Naklada Slap, 1999., 88 str. 011-90 230,00 J. C. Raven i sur.: Priručnik - 3. dio: Standardne progresivne matrice. Jastrebarsko: Naklada Slap, 1999., 88 str. 012-90 230,00

www.nakladaslap.com

PROGRESIVNE MATRICE ZA NAPREDNE APM J. C. Raven

+385 (0)1 6281 774

SAŽETAK Što mjeri

eduktivnu sposobnost

Dob

od 11 godina nadalje

Primjena

individualna ili grupna

Trajanje

s vremenskim ograničenjem 40 minuta bez vremenskog ograničenja 40-60 minuta

Ocjenjivanje

ručno (samokopirni list za odgovore)

Kategorizacija

O A B C

IZVORNI NAZIV: Advanced Progressive Matrices – (APM) GODINA KONSTRUKCIJE: 1941., prvo izdanje 1943., revidirano izdanje 1962.

nslap@nakladaslap.com

GODINA PRVOG HRVATSKOG IZDANJA: 1999. APM je namijenjen ispitivanju osoba iznimne intelektualne sposobnosti. Sastoji se od dvije serije (dva seta) “nepotpunih“ matrica koje su objavljene u zasebnim knjižicama. Set I (APM I) sadrži 12 zadataka i služi za uvježbavanje ispitanika, te za njihovu grubu podjelu i donošenje odluke o tome hoće li se primijeniti Set II APM-a ili SPM.

14

Set II (APM II) sadrži 36 čestica koje postupno postaju sve teže i složenije.

JEDINICE ZA NARUDŽBU APM Komplet (5 kom. APM Set I Testa, 5 kom. APM Set II Testa, 50 kom. APM (I, II) Listova za odgovore, Raven: Priručnik - Opći pregled i Raven: Priručnik - APM) 013-50 2160,00 APM Set I Test 5 kom. 013-01 500,00 APM Set II Test 5 kom. 013-02 950,00 APM (I, II) List za odgovore 50 kom. 013-03 250,00 J. Raven i sur.: Priručnik - 1. dio: Opći pregled. Jastrebarsko: Naklada Slap, 1999., 88 str. 011-90 230,00 J. Raven, J. C. Raven i J. H. Court: Priručnik - 4. dio: Progresivne matrice za napredne. Jastrebarsko: Naklada Slap, 1999., 104 str. 013-90 230,00

NAPOMENA

U pripremi hrvatska standardizacija!


Mogućnost ispitivanja reproduktivne sposobnosti različitim tipovima zadataka prilagođenih djeci i odraslima. testovi sposobnosti

MILL HILL LJESTVICA RJEČNIKA MHV J. C. Raven , J. H. Court i J. Raven SAŽETAK Što mjeri

reproduktivnu sposobnost

Dob

od 11 godina nadalje

Primjena

individualna ili grupna

Trajanje

15-40 minuta

Ocjenjivanje

ručno, kvantitativno i kvalitativno

Kategorizacija

O A B C

IZVORNI NAZIV: The Mill Hill Vocabulary Scale (MHV)

JEDINICE ZA NARUDŽBU

GODINA KONSTRUKCIJE: 1944.; revidirano izdanje 1988.

MHV Komplet (50 kom. MHV - Oblika 1 za odrasle, 50 kom. MHV - Oblika 2 za odrasle, 50 kom. MHV Oblika za odrasle / Višestruki izbor, 50 kom. MHV Oblika 1 za djecu, 50 kom. MHV Oblika 2 za djecu, 50 kom. MHV Testa definicija, Raven i sur.: Priručnik - Opći pregled i Raven i sur.: Priručnik - MHV) 014-50 1680,00

GODINA PRVOG HRVATSKOG IZDANJA: 2001. MHV ljestvice rječnika pogodne su za korištenje sa Standardnim progresivnim matricama (SPM) ili Progresivnim matricama za napredne (APM). Oblici MHV Ljestvice rječnika: 1. Test definicija ili Otvoreni oblik Ispituju se osobe u dobi od 11 godina nadalje i njihov zadatak je objasniti značenje riječi (ukupno njih 88). 2. Skraćeni oblik (MHV-S) Sadrži 17 riječi koje je potrebno definirati i upotrijebiti u rečenici. Prikladan je za proučavanje kvalitativnih razlika u verbalnoj sposobnosti i za otkrivanje verbalnih disfunkcija. 3. Oblik 1 i Oblik 2 za djecu Primjenjuju se na djeci u dobi od 11 do 13 godina. Sadrže po 66 zadataka (u polovini dijete treba opisati značenje riječi, a u polovini odabrati njen sinonim između 6 ponuđenih odgovora). 4. Oblik 1 i Oblik 2 za odrasle Primjenjuju se na ispitanicima starijima od 14 godina, a sadrže 68 zadataka koji se rješavaju na isti način kao zadaci u Oblicima za djecu. 5. Oblik za odrasle/višestruki izbor (MHV-8) Primjenjuje se na ispitanicima u dobi od 14 godina nadalje i sadrži 68 zadataka višestrukog izbora. Prvenstveno je namijenjen za upotrebu s Ravenovim progresivnim matricama za napredne (APM), osobito kada je vrijeme za testiranje ograničeno.

MHV - Oblik 1 za odrasle 50 kom. 014-01

200,00

MHV - Oblik 2 za odrasle 50 kom. 014-02

200,00

MHV - Oblik 1 za djecu 50 kom. 014-03

200,00

MHV - Oblik 2 za djecu 50 kom. 014-04

200,00

MHV - Test definicija 50 kom. 014-05

200,00

MHV - 8 Oblik za odrasle/višestruki izbor 50 kom. 014-06

250,00

J. Raven i sur.: Priručnik - 1. dio: Opći pregled. Jastrebarsko: Naklada Slap, 1999., 88 str. 011-90 230,00 J. C. Raven i sur.: Priručnik - 5. dio: Mill Hill ljestvica rječnika. Jastrebarsko: Naklada Slap, 2001., 76 str. 014-90 200,00 MHV-S Komplet (50 kom. MHV-S Testa, Raven: Priručnik - Opći pregled i Raven: Priručnik – MHV) 015-50 630,00 MHV-S Test 50 kom. 015-01

200,00

J. Raven i sur.: Priručnik - 1.dio: Opći pregled. Jastrebarsko: Naklada Slap, 1999., 88 str. 011-90 230,00 J.C. Raven, J.H.Court i J. Raven: Priručnik – 5. dio: Mill Hill ljestvice rječnika. Jastrebarsko: Naklada Slap, 2001., 76 str. 014-90 200,00

15


www.nakladaslap.com

testovi sposobnosti

Shematski prikaz Ravenovih testova

+385 (0)1 6281 774

Uz oblik CPM preporučuje se korištenje Chrichton ljestvica rječnika. Uz oblik SPM preporučuje se korištenje Mill Hill ljestvice rječnika. Uz oblik APM preporučuje se korištenje oblika za odrasle Mill Hill ljestvice rječnika.

LEGENDA - PROGRESIVNE MATRICE - LJESTVICE RJEČNIKA

nslap@nakladaslap.com

- PRIRUČNICI

16


REVIDIRANI BETA TEST BETA II C. E. Kellogg, W. Morton, R.M. Lindner i M. Gurvitz SAŽETAK Što mjeri

opće intelektualne sposobnosti

Dob

od 16 godina nadalje

Primjena

individualna ili grupna

Trajanje

ograničeno vrijeme za pojedini subtest s uputama i zadacima za uvježbavanje oko 30 minuta

Ocjenjivanje

ručno (ključ za odgovore, te upute i primjeri u Priručniku)

O A B C

Kategorizacija

GODINA KONSTRUKCIJE REVIDIRANOG IZDANJA: 1978. GODINA PRVOG HRVATSKOG IZDANJA: 1997. Revidirani Beta test je neverbalni test koji ispituje spacijalnu orijentaciju, perceptivnu brzinu i točnost, prvenstveno kod razmjerno neobrazovanih osoba, osoba koje ne znaju jezik ili imaju jezičnih poteškoća, nepismenih osoba i slabih čitača. Beta II sadrži 6 testova: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Labirint (5 zadataka; 1,5 minuta) Šifriranje (6 redova sa po 15 znakova; 2 minute) Sastavljanje likova (18 zadataka; 4 minute) Dovršavanje slika (20 slika; 2,5 minute) Traženje grešaka (56 zadataka; 2 minute) Nelogičnosti u crtežima (21 zadatak; 3 minute)

JEDINICE ZA NARUDŽBU Beta II Komplet (50 kom. Beta II Testova, Beta II Šablona i Kellog i Morton: Priručnik za Revidirani Beta Test) 002-50 980,00 Beta I Komplet (50 kom. Beta I Testova, Beta I Šablone i Miharija: Priručnik za Beta I test) 002-51 480,00 Beta II Test 50 kom. 002-01

660,00

Beta I Test 50 kom. 002-02

400,00

Beta II Šablona 002-20

100,00

Beta I Šablona 002-21

20,00

Procjena sposobnosti može se izraziti u centilima ili kao Beta II IQ.

C. E. Kellogg i N.W. Morton: Priručnik za Revidirani Beta test (Beta II). Jastrebarsko: Naklada Slap, 1997., 32 str. 002-90 220,00

NAPOMENA

Ž. Miharija: Priručnik za Beta I test. Jastrebarsko: Naklada Slap, 1994., 47 str. 002-91 60,00

U izdanjima Naklade Slap dostupna je i starija verzija testa - Beta I.

testovi sposobnosti

IZVORNI NAZIV: Revised Beta Examination – Second Edition (BETA-II)

PROBLEMNI TEST PB TEST Z. Bujas, V. Kolesarić i Silvija Szabo SAŽETAK Što mjeri

osjetljivost na probleme, sposobnost misaonog manipuliranja i utvrđivanje veza među elementima

Dob

od 16 godina nadalje

Primjena

individualna ili grupna

Trajanje

45 minuta

Ocjenjivanje

ručno (ključ za odgovore)

Kategorizacija

O A B C

GODINA KONSTRUKCIJE: 1966. GODINA PRVOG HRVATSKOG IZDANJA: 1981. (forma A) IZDAVAČ: Hrvatski zavod za zapošljavanje Problemni test mjeri osjetljivost na probleme, sposobnost misaonog manipuliranja verbalnim simbolima i sposobnost utvrđivanja veze među elementima.

JEDINICE ZA NARUDŽBU Problemni test Komplet (50 kom. Problemnog testa i Sobota: Problemni test (A) Priručnik) 006-50 194,00 Problemni test 50 kom. 006-01

150,00

I. Sobota: Problemni test (A) – Priručnik. Zagreb: Hrvatski zavod za zapošljavanje, 2005., 30 str. 006-90 44,00

Test sadrži 70 zadataka, od kojih se većina sastoji od verbalnih elemenata, a manji se broj temelji na grafičkim i numeričkim znakovima. Osnovni princip zadataka u testu je otkrivanje problema.

17


M-SERIJA Z. Bujas i B. Petz SAŽETAK Što mjeri

inteligenciju

Dob

od 8. razreda osnovne škole nadalje

Primjena

individualna ili grupna

Trajanje

71 minuta

Ocjenjivanje

ručno (ključ za odgovore)

Kategorizacija

O A B C

GODINA KONSTRUKCIJE: 1952.

testovi sposobnosti

GODINA PRVOG HRVATSKOG IZDANJA: 1967.

JEDINICE ZA NARUDŽBU

IZDAVAČ: Hrvatski zavod za zapošljavanje

M-Serija Komplet (50 kom. M-Serija Testa i Bujas: M-Serija Priručnik) 007-50

194,00

M-Serija namijenjena je procjeni intelektualnih sposobnosti odraslih ispitanika.

M-Serija Test 50 kom. 007-01

150,00

Koristi se prvenstveno za testiranje ispitanika koji su završili neku srednju školu, ali može se, uz oprez, koristiti i s ispitanicima od 8. razreda osnovne škole nadalje.

Z. Bujas: M-Serija, Priručnik. Zagreb: Hrvatski zavod za zapošljavanje, 2005., 40 str. 007-90 44,00

M-Serija uključuje 9 testova visoko zasićenih g-faktorom, čija primjena je vremenski ograničena.

B-SERIJA Z. Bujas

www.nakladaslap.com

SAŽETAK Što mjeri

inteligenciju

Dob

od 8. razreda osnovne škole nadalje

Primjena

individualna ili grupna

Trajanje

109 minuta

Ocjenjivanje

ručno (ključ za odgovore i upute u Priručniku)

Kategorizacija

O A B C

GODINA KONSTRUKCIJE I PRVOG HRVATSKOG IZDANJA: 1968., revidirani oblik 1971. IZDAVAČ: Hrvatski zavod za zapošljavanje

+385 (0)1 6281 774

B-Serija je verbalna serija za ispitivanje inteligencije koja se široko primjenjuje u školskoj i kliničkoj psihologiji, te u profesionalnom usmjeravanju i selekciji. B-Serija sastoji se od 9 testova:

nslap@nakladaslap.com

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Test bitnih karakteristika (12 minuta) Test uvrštavanja (10 minuta) Test serija brojeva (17 minuta) Test posljedica (12 minuta) Test odnosa (10 minuta) Test smisla riječi (10 minuta) Test neuravnoteženih struktura (10 minuta) Numerički test (13 minuta) Poliprofilni test (15 minuta)

Svi se testovi sastoje od po 16 zadataka, osim posljednjeg koji ima 15 zadataka. Moguće je za svakog ispitanika, uz ukupan rezultat, izraditi i profil rezultata.

18

JEDINICE ZA NARUDŽBU B-Serija Komplet (50 kom. B-Serija Testa i Sobota: B-Serija Priručnik za primjenu testa i ocjenjivanje rezultata) 008-50 194,00 B-Serija Test 50 kom. 008-01

150,00

I. Sobota (ur.): B-Serija, Bujasova verbalna serija za ispitivanje inteligencije, Priručnik za primjenu testa i ocjenjivanje rezultata. Zagreb: Hrvatski zavod za zapošljavanje, 2005., 58 str. 008-90 44,00


TEST DINAMIČKIH NIZOVA TDN J. Vonkomer i B. Miglierini SAŽETAK Što mjeri

inteligenciju

Dob

od 15 godina nadalje

Primjena

individualna ili grupna

Trajanje

15 minuta

Ocjenjivanje

ručno (šablone)

O A B C

Kategorizacija

IZVORNI NAZIV: Test nazorov rady GODINA PRVOG HRVATSKOG IZDANJA: 1995. Test dinamičkih nizova (TDN) je neverbalni test inteligencije, orijentiran na dinamiku mišljenja u području konkretnih odnosa i sposobnost uočavanja logičkih povezanosti među simboličkim zadacima. Sadrži 30 zadataka (dinamičkih nizova) od po 6 elemenata za koje ispitanik treba utvrditi logički redoslijed. Preporučuje se korištenje hrvatskih normi dobivenih na učenicima srednjih strukovnih škola, u dobi od 17 i 18 godina.

TDN Komplet (100 kom. TDN Testa, Šablone, Vonkomer i Miglierini: Priručnik za TDN i Matešić: TDN Norme za učenike srednjih stručnih škola u Republici Hrvatskoj) 010-50 355,00 TDN Test 100 kom. 010-01

100,00

TDN Šablone 010-20

100,00

testovi sposobnosti

GODINA KONSTRUKCIJE REVIDIRANOG IZDANJA: 1973.

JEDINICE ZA NARUDŽBU

J. Vonkomer i B. Miglierini: Priručnik za Test dinamičkih nizova. Jastrebarsko: Naklada Slap, 1995., 20 str. 010-90 55,00 K. Matešić: TDN – Test dinamičkih nizova. Norme za učenike srednjih stručnih škola u Republici Hrvatskoj. Jastrebarsko: Naklada Slap, 2006., 20 str. 010-91 100,00

TEST NIZOVA TN V. Pogačnik SAŽETAK Što mjeri

inteligenciju

Dob

adolescenti i odrasli

Primjena

individualna ili grupna

Trajanje

20 minuta za TN-20, 10 minuta za TN-10

Ocjenjivanje

ručno (šablone)

Kategorizacija

O A B C

IZVORNI NAZIV: Test nizov – TN GODINA KONSTRUKCIJE: 1983., revidirano izdanje 1994. GODINA PRVOG HRVATSKOG IZDANJA: 1997. Iako prvenstveno mjeri fluidnu inteligenciju, u manjoj mjeri sadrži i perceptivnu i spacijalnu komponentu, a njegov sadržaj je relativno neovisan o kulturnim utjecajima. Prvenstveno se primjenjuje u profesionalnom usmjeravanju i selekciji.

TN-10 Oblik A 100 kom. 017-01

350,00

TN-10 Oblik B 100 kom. 017-02

350,00

TN-20 Oblik A 100 kom. 017-03

350,00

TN-20 Oblik B 100 kom. 017-04

350,00

Postoji duži oblik testa (TN-20) s 45 zadataka i kraći oblik (TN10) s 30 zadataka, koji se sastoje od 14 likova u nizu i 5 predloženih likova od kojih treba izabrati onaj koji nastavlja niz. Za svaki oblik postoje dvije paralelne forme (forma A i forma B).

TN-10 A Šablona 017-20

60,00

TN-10 B Šablona 017-21

60,00

Hrvatske norme za TN-20 dobivene su na uzorku od 516 učenika osnovnih škola i 468 učenika gimnazija, a za TN-10 na uzorku od 445 učenika i 642 učenika srednjih strukovnih škola..

TN-20 (A, B) Šablona 017-23

60,00

JEDINICE ZA NARUDŽBU TN Komplet (100 kom. TN-10 Oblik A, 100 kom. TN-10 Oblik B, 100 kom. TN-20 Oblik A, 100 kom. TN-20 Oblik B, TN-10 A Šablona, TN-10 B Šablona, TN-20 [A,B] Šablona, Pogačnik: Priručnik za TN i Matešić i Ružić: Prilozi normiranju Testa nizova na hrvatskim učenicima) 017-50 1860,00

V. Pogačnik: Priručnik za Test nizova (sa slovenskim normama). Jastrebarsko: Naklada Slap, 1997., 56 str. 017-90 180,00 K. Matešić i V. Ružić: Prilozi normiranju Testa nizova na hrvatskim učenicima. Jastrebarsko: Naklada Slap, 2007., 42 str. 017-91 100,00

19


TEST D-48 P. Pichot prema Ansteyu SAŽETAK Što mjeri

inteligenciju

Dob

od 12 godina nadalje

Primjena

individualna ili grupna

Trajanje

25 minuta

Ocjenjivanje

ručno (šablone)

O A B C

Kategorizacija

PRIREDIO: Centar za primijenjenu psihologiju, Pariz GODINA KONSTRUKCIJE: 1948.

testovi sposobnosti

GODINA PRVOG HRVATSKOG IZDANJA: 1997.

JEDINICE ZA NARUDŽBU

Test D-48 se sastoji od 44 zadatka u obliku crteža domina poslaganih po određenom načelu, a zadatak ispitanika je popuniti posljednju, praznu dominu.

D-48 Komplet (10 kom. D-48 Testa, 100 kom. D-48 Listova za odgovore, D-48 Šablona, Priručnik za primjenu Testa D-48, Herceg: Zagrebačke norme za Test D-48 i Matešić i Pinjušić: Hrvatske norme za Test D-48 i Test D-70) 022-50 1360,00

Postoji visok stupanj ekvivalentnosti između Testa D-48 i Testa D-70, međutim ne radi se o paralelnim formama.

D-48 Test 10 kom. 022-01

500,00

Uz Zagrebačke norme za Test D-48 objavljene 1998. godine postoje i novije hrvatske norme prikupljene na učenicima završnih razreda osnovne škole, gimnazijalcima te odraslim osobama srednje, više i visoke stručne spreme u situaciji selekcije.

D-48 List za odgovore 100 kom. 022-02

400,00

D-48 Šablona 022-20

120,00

Priručnik za primjenu Testa D-48; priredio: Centar za primijenjenu psihologiju, Pariz; Jastrebarsko: Naklada Slap, 1997., 24 str. 022-90 140,00 J. Herceg: Zagrebačke norme za Test D-48. Jastrebarsko: Naklada Slap, 1998., 26 str. 022-91 100,00 K. Matešić i K. Pinjušić: Hrvatske norme za Test D-48 i Test D-70. Jastrebarsko: Naklada Slap, 2007., 50 str. 022-92 100,00

TEST D-70 F. Kourovsky i P. Rennes

www.nakladaslap.com

SAŽETAK Što mjeri

inteligenciju

Dob

od 13 godina nadalje

Primjena

individualna ili grupna

Trajanje

25 minuta

Ocjenjivanje

ručno (šablone)

+385 (0)1 6281 774

Kategorizacija

O A B C

PRIREDIO: Centar za primijenjenu psihologiju, Pariz

JEDINICE ZA NARUDŽBU

GODINA KONSTRUKCIJE: 1970.

D-70 Komplet (10 kom. D-70 Testa, 100 kom. D-70 Listova za odgovore, D-70 Šablona, Priručnik za primjenu Testa D-70 i Matešić i Pinjušić: Hrvatske norme za Test D-48 i Test D-70) 023-50 1260,00

GODINA PRVOG HRVATSKOG IZDANJA: 1997.

nslap@nakladaslap.com

Test D-70 je nastao na temelju Testa D-48 s ciljem stvaranja njegove paralelne forme. Međutim, iako postoji visok stupanj ekvivalentnosti između Testa D-48 i Testa D-70, ne radi se o paralelnim formama. Test D-70 primjereniji je obrazovanijim skupinama u usporedbi s Testom D-48, koji je standardni instrument za osobe sa srednjom stručnom spremom. Sastoji se od 44 zadatka u obliku crteža domina poslaganih po određenom načelu, a zadatak ispitanika je popuniti posljednju, praznu dominu. Hrvatske norme za Test D-70 dobivene su na uzorku učenika gimnazija iz različitih dijelova zemlje, te na odraslim ispitanicima sa srednjom stručnom spremom u dobi od 18 do 50 godina u situaciji selekcije.

20

D-70 Test 10 kom. 023-01

500,00

D-70 List za odgovore 100 kom. 023-02

400,00

D-70 Šablona 023-20

120,00

Priručnik za primjenu Testa D-70; priredio: Centar za primijenjenu psihologiju, Pariz; Jastrebarsko: Naklada Slap, 1997., 20 str. 023-90 140,00 K. Matešić i K. Pinjušić: Hrvatske norme za Test D-48 i Test D-70. Jastrebarsko: Naklada Slap, 2007., 50 str. 022-92 100,00


TEST D-2000 Priredio: Centar za primjenjenu psihologiju Pariz SAŽETAK Što mjeri

inteligenciju

Dob

od 18 godina nadalje

Primjena

individualna ili grupna

Trajanje

20 minuta

Ocjenjivanje

ručno (šablone)

Kategorizacija

O A B C

GODINA KONSTRUKCIJE: 2000. GODINA PRVOG HRVATSKOG IZDANJA: 2009.

testovi sposobnosti

Test D-2000 je neverbalni test za ispitivanje opće inteligencije, nastao na temelju Testa D-48 i Testa D-70, s ciljem stvaranja revidirane verzije testa tog tipa. Postoji visoka podudarnost između testova D-2000 i ranijih oblika, ali se ne radi o paralelnim formama. Test D-2000 je bitno teži od svoja dva prethodnika i primjeren je visokoobrazovanim skupinama. Sastoji se od 40 zadataka u obliku crteža domina poslaganih po određenom načelu. Jedan crtež je ostavljen praznim, a zadatak ispitanika je upisati ispravan broj točkica u gornjem i donjem dijelu praznog domina. Postoji 4 tipa čestica: spacijalne, numeričke, miješane i aritmetičke. Hrvatske norme za Test D-2000 dobivene su na 738 ispitanika u dobi od 18 do 61 godine. Uzorak je stratificiran po dobi i obrazovanju unutar svih županija Republike Hrvatske, a norme su uvrštene u Priručnik. JEDINICE ZA NARUDŽBU D-2000 Komplet (10 kom. D-2000 Testa, 100 kom. D-2000 Listova za odgovore, D-2000 Šablona i Priručnik za primjenu Testa D-2000) 031-50 1220,00 D-2000 Test 10 kom. 031-01

500,00

D-2000 List za odgovore 100 kom. 031-02

400,00

D-2000 Šablona 031-20

120,00

Priručnik za primjenu Testa D-2000; priredio: Centar za primijenjenu psihologiju, Pariz; Jastrebarsko: Naklada Slap, 2009., 58 str. 031-90 200,00

Novi, značajno teži oblik Domino testa prilagođen je visokoobrazovanim pojedincima.

21


testovi sposobnosti

Odredite kognitivnu sposobnost djeteta kulturalno nepristranim zadacima već u vrtićkoj dobi i s različitim razinama NNAT-a pratite ga do kraja srednje škole.

NAGLIERIJEV TEST NEVERBALNE SPOSOBNOSTI NNAT

NOVO!

J. A. Naglieri ur. hrv. izd. Krunoslav Matešić, ml.

SAŽETAK Što mjeri

opću sposobnost

Dob

od 5 do 17 godina

Primjena

individualna ili grupna

Trajanje

30 minuta

Ocjenjivanje

ručno (ključ za bodovanje ili šablona)

Kategorizacija

O A B C

IZVORNI NAZIV: The Naglieri Nonverbal Ability Test – (NNAT) GODINA KONSTRUKCIJE: 1996 www.nakladaslap.com

GODINA PRVOG HRVATSKOG IZDANJA: 2011. Naglierijev test neverbalne sposobnosti (NNAT) je neverbalna mjera sposobnosti za školovanje, neovisna o kulturi. Temelji se na likovnim matricama koje su razvijene s ciljem ispitivanja sposobnosti bez zahtijevanja znanja čitanja, pisanja ili govora.

+385 (0)1 6281 774

NNAT se može koristiti za identifikaciju učenika čije slabo neverbalno rasuđivanje može upućivati na potencijalne probleme u školi, te za otkrivanje talentiranih i nadarenih učenika s visoko razvijenim sposobnostima rasuđivanja i rješavanja problema. NNAT je prigodan za učenike koji imaju različitu kulturološku i jezičnu pozadinu, uključujući učenike koji imaju smanjen uspjeh u školi zbog ograničenog znanja hrvatskog jezika. Može se koristiti i kao pomoć za identifikaciju učenika s teškoćama učenja, te za ispitivanje učenika s oštećenjima sluha, govora ili motorike.

nslap@nakladaslap.com

NNAT daje pouzdanu i valjanu procjenu učenikove sposobnosti, a može se grupno primijeniti na širok raspon različitih učenika. Kako bi ova mjera sposobnosti bila prikladna za učenike različitog porijekla, sadržaj testa je potpuno neverbalan, a upute su vrlo kratke. Sve informacije koje su pojedincu potrebne da bi mogao riješiti svaki od zadataka sadržane su u samom zadatku. Faktografsko znanje, rječnik, poznavanje matematike i vještina čitanja nisu preduvjeti za rješavanje NNAT zadataka. Zadaci u pojedinim razinama su brižljivo odabrani za učenike određenog stupnja obrazovanja. Posebne razine testa za svaki razred, od vrtića do 2. razreda osnovne škole odražavaju strmi porast u sposobnostima do kojeg dolazi u tim prvim godinama školovanja. Iako je moguće dobiti informacije o uspješnosti učenika u različitim dijelovima testa, kombinacija rezultata u svim zadacima izražena Indeksom neverbalne sposobnosti (NAI) najpouzdaniji je prediktor školskog uspjeha nekog učenika i najbolji indikator njegove opće sposobnosti. Iako NNAT mjeri opću sposobnost, a ne specifične sposobnosti, četiri klastera, koje čine različite vrste zadataka, mjere tu opću sposobnost na donekle različit način.

22


NNAT je organiziran u sedam razina, a svaka razina ima 38 zadataka. Preporučeni razredi za primjenu pojedine razine: Razina

Razred(i)

A

vrtić

B

1. razred osnovne škole

C

2. razred osnovne škole

D

3. i 4. razred osnovne škole

E

5. i 6. razred osnovne škole

F

7. i 8. razred osnovne škole, te 1. razred srednje škole

G

2., 3. i 4. razred srednje škole

testovi sposobnosti

Zadaci dopunjavanja matrice (DM zadaci) zahtijevaju od djeteta da razmotri crtež unutar većeg pravokutnika kojem nedostaje jedan dio, te da odredi koji odgovor čini taj crtež cjelovitim. Zadaci te vrste zahtijevaju od djeteta da proširi crtež prikazan u većem pravokutniku i to određivanjem opće orijentacije (npr. gdje bi neka dijagonala trebala presjeći dio koji nedostaje) ili prostorne orijentacije crta unutar dijela koji nedostaje. Ovi se zadaci češće nalaze na razinama namijenjenima djeci u osnovnoj školi, jer su među najlakšim zadacima matrica. Zadaci rasuđivanja po analogiji (RA zadaci) zahtijevaju od učenika prepoznavanje logičnog odnosa između nekoliko geometrijskih oblika. Kako bi mogao odabrati točan odgovor, učenik mora shvatiti kako se neki objekt mijenja kad se pojavljuje u kvadratima uzduž redova i u stupcima nacrta. Ti zadaci zahtijevaju od učenika i brižljivo usmjeravanje pažnje na detalje matrice (npr. uočavanje da bijeli kvadrat postaje u sljedećem koraku osjenčan), te simultani rad s većim brojem dimenzija (npr. oblik i sjenčanje). RA zadaci postaju sve teži s porastom složenosti logike odnosa i broja dimenzija. Zadaci serijalnog rasuđivanja (SR zadaci) uključuju niz oblika koji se unutar zadatka mijenjaju vodoravno uzduž redova i okomito uzduž stupaca. Istodobno s pojavljivanjem svakog od oblika u kvadratićima matrice prema dolje, taj se lik pojavljuje i pomaknut za jedan položaj udesno, stvarajući tako niz crteža koji se u matrici mijenjaju. Ti zadaci traže od djeteta da prepozna sekvencu oblika (npr. krug-kvadrat-trokut), te način na koji se ta sekvenca mijenja u nižim redovima. SR zadaci postaju teži kad je u matricu uključeno više od jedne serije. Na primjer, jedan zadatak može koristiti seriju krug-kvadrat-trokut koja ide zdesna nalijevo i seriju oblika različite boje koja se mijenja slijeva nadesno (npr. bijelo-plavo-žuto). Zadaci prostorne vizualizacije (PV zadaci) traže od učenika da prepozna kako bi izgledala kombinacija dva ili više crteža. Tako, na primjer, jedan od zadataka može tražiti od djeteta da odluči kako bi izgledao crtež sastavljen od kruga i trokuta. Ta se logika tada proširuje na cijelu matricu. Sama matrica informira učenika o različitim kombinacijama tih krugova u okomitoj i vodoravnoj dimenziji. Dijete treba otkriti da se točan odgovor može dobiti kombiniranjem kućica iznad ili lijevo od prazne kućice. PV zadaci su tipično među najsloženijima, naročito kada uključuju rotacije ili oblike koji se presijecaju na načine koji se teško prepoznaju. Za rješavanje NNAT-a daje se 30 minuta vremena, što znači da je cjelokupno testiranje, uključujući upute, upisivanje podataka djeteta i primjere za uvježbavanje, moguće provesti u jednom školskom satu. Ocjenjivanje NNAT-a je brzo i jednostavno, a ukupan rezultat učenika izražava se u obliku Indeksa neverbalne sposobnosti (NAI), koji se može transformirati na centilnu ili stanine vrijednost. Hrvatska standardizacija provedena je na 3572-oje djece koja pohađaju vrtić, osnovnu ili srednju školu.

JEDINICE ZA NARUDŽBU

NNAT Ključ stranica do stranice A 032-20

150,00

NNAT Ključ stranica do stranice B 032-21

150,00

NNAT Ključ stranica do stranice C 032-22

150,00

NNAT Ključ stranica do stranice D 032-23

150,00

500,00

NNAT Šablona D 032-24

150,00

500,00

NNAT Šablona E 032-25

150,00

500,00

NNAT Šablona F 032-26

150,00

625,00

NNAT Šablona G 032-27

150,00 100,00

NNAT Komplet (25 kom. Knjižica-A, 25 kom. Knjižica-B, 25 kom. Knjižica-C, 25 kom. Knjižica-D, 25 kom. Knjižica-E, 25 kom. Knjižica-F, 25 kom. Knjižica-G, 25 kom. NNAT Listova za odgovore, Ključ stranica do stranice A, Ključ stranica do stranice B, Ključ stranica do stranice C, Ključ stranica do stranice D, Šablona D, Šablona E, Šablona F, Šablona G, Uputa za primjenu i Naglieri: Naglierijev test neverbalne sposobnosti. Priručnik za višestruke razine testa s hrvatskim normama) 032-50 5875,00 NNAT Knjižica-A sa zadacima 25 kom. 032-01 NNAT Knjižica-B sa zadacima 25 kom. 032-02 NNAT Knjižica-C sa zadacima 25 kom. 032-03 NNAT Knjižica-D sa zadacima 25 kom. 032-04 NNAT Knjižica-E sa zadacima 25 kom. 032-05

625,00

NNAT Knjižica-F sa zadacima 25 kom. 032-06

NNAT Uputa za primjenu 032-30

625,00

NNAT Knjižica-G sa zadacima 25 kom. 032-07

625,00

J. A. Naglieri: Naglierijev test neverbalne sposobnosti. Priručnik za višestruke razine testa s hrvatskim normama. Jastrebarsko: Naklada Slap, 2011., 64 str. 032-90 450,00

NNAT List za odgovore 25 kom. 032-08

125,00

23


+385 (0)1 6281 774

PSIHODIJAGNOSTIKA

nslap@nakladaslap.com

www.nakladaslap.com

testovi sposobnosti

Izbor iz naših izdanja

24


TESTOVI OPĆIH SPOSOBNOSTI TOS Pauline Smith i C. Whetton SAŽETAK Što mjeri

opću sposobnost

Dob

od 15 godina nadalje

Primjena

individualna ili grupna

Trajanje

75 minuta za sva 4 testa; s uputama i uvježbavanjem oko dva sata

Ocjenjivanje

ručno (samokopirni list za odgovore)

Kategorizacija

Izvrstan i široko korišten instrument za selekciju i odabir kandidata na temelju verbalne, neverbalne, numeričke i spacijalne sposobnosti.

O A B C

testovi sposobnosti

IZVORNI NAZIV: General Ability Tests (GAT) GODINA KONSTRUKCIJE: 1988. GODINA PRVOG HRVATSKOG IZDANJA: 1999. Testovi općih sposobnosti (TOS) ispituju razinu općih intelektualnih sposobnosti, uglavnom neovisno o ranijem školskom uspjehu. Sadržaj testova prilagođen je različitim skupinama ljudi unutar populacije mogućih ispitanika, a prvenstveno su namijenjeni za selekciju i odabir kandidata. TOS uključuje četiri testa, koji se mogu koristiti i zasebno. 1. Verbalni test Sastoji se od 36 zadataka koji zahtijevaju traženje analogija među ponuđenim riječima. Vrijeme rada je ograničeno na 15 minuta.

JEDINICE ZA NARUDŽBU TOS Komplet (10 kom. TOS/V testa, 10 kom. TOS/NV testa, 10 kom. TOS/NU testa, 10 kom. TOS/S testa, 100 kom. TOS/V Listova za odgovore, 100 kom. TOS/NV Listova za odgovore, 100 kom. TOS/NU Listova za odgovore, 100 kom. TOS/S Listova za odgovore, 10 kom. TOS Listova za prikupljanje podataka, 10 kom Listova za ispitivača, 100 kom. TOS Vodiča za ispitanika, 10 kom. TOS/V Uputa za primjenu, 10 kom. TOS/NV Uputa za primjenu, 10 kom. TOS/NU Uputa za primjenu, 10 kom. TOS/S Uputa za primjenu i Smith i Whetton: Priručnik za TOS) 019-50 3580,00 TOS/V - Verbalni Test 10 kom. 019-01

300,00

TOS/NV - Neverbalni Test 10 kom. 019-02

300,00

2. Neverbalni test Sadrži 36 zadataka podijeljenih u dvije vrste: zadaci koji traže svrstavanje oblika i zadaci koji uključuju analogije, nizove i sklopove. Ispitanik treba otkriti po čemu su postojeći likovi slični i među predloženima naći onaj koji ima ista obilježja ili treba postojeće prazno polje popuniti jednim od predloženih odgovora. Vrijeme rada je ograničeno na 20 minuta.

TOS/NU - Numerički Test 10 kom. 019-03

300,00

TOS/S - Spacijalni Test 10 kom. 019-04

300,00

TOS/V List za odgovore 100 kom. 019-05

300,00

TOS/NV List za odgovore 100 kom. 019-06

300,00

3. Numerički test Uključuje ukupno 36 zadataka koji uključuju samo četiri osnovne računske operacije s cijelim brojevima. Mogu se razlikovati zadaci tipa analogija i zadaci nizova, a zadatak ispitanika je otkriti kako su postojeći brojevi u mreži međusobno povezani i između 6 ponuđenih mogućnosti odabrati onu koja nedostaje u zadatku. Vrijeme rada je ograničeno na 20 minuta.

TOS/NU List za odgovore 100 kom. 019-07

300,00

TOS/S List za odgovore 100 kom. 019-08

300,00

4. Spacijalni test Uključuje zadatke s mrežom likova kojima se ispituje sposobnost stvaranja, zadržavanja i baratanja mentalnim slikama. U ovom tipu zadataka ispitanik treba zamisliti rezultat savijanja plošnog lika u trodimenzionalni oblik te za svaki od predložena četiri odgovora označiti može li on ili ne nastati savijanjem zadane mreže. Test ima 20 likova sa po 4 ponuđena odgovora. Vrijeme rada je ograničeno na 20 minuta. Za primjenu sva četiri subtesta zajedno s uputama, primjerima za vježbu, rješavanjem i odmorom između testova potrebno je oko dva sata. Materijal za TOS uključuje list za ispitivača u koji je moguće unijeti rezultate testiranja većeg broja ispitanika i Vodič za ispitanika, koji mu pomaže pri pripremanju za samo testiranje.

TOS List za prikupljanje podataka 10 kom. 019-31

30,00

TOS List za ispitivača 10 kom. 019-32

50,00

TOS Vodič za ispitanika 100 kom. 019-33

500,00

TOS/V Upute za primjenu 10 kom. 019-34

100,00

TOS/NV Upute za primjenu 10 kom. 019-35

100,00

TOS/NU Upute za primjenu 10 kom. 019-36

100,00

TOS/S Upute za primjenu 10 kom. 019-37

100,00

P. Smith i C. Whetton: Priručnik za Testove općih sposobnosti - TOS. Jastrebarsko: Naklada Slap, 1999., 64 str. 019-90 200,00

U PRIPREMI NAPOMENA

U pripremi hrvatska standardizacija!! DAT BATERIJA KOJA PRIPADA SKUPINI TESTOVA SPOSOBNOSTI PREDSTAVLJENA JE NA STR. 82

25


testovi sposobnosti

CATTELOVI KULTURALNO NEPRISTRANI TESTOVI INTELIGENCIJE CTI R. B. Cattell i A. K. S. Cattell SAŽETAK Što mjeri

inteligenciju

Dob

Ljestvica 1: 4 do 8 godina Ljestvica 2: od 8 godina nadalje Ljestvica 3: od 13 godina nadalje

Primjena

individualna ili grupna

Trajanje

Ljestvica 1: 22 minute, s uputama i primjerima 40-60 minuta Ljestvice 2 i 3: 25 minuta za oblik A i B (12,5 minuta po obliku)

Ocjenjivanje

ručno (za ljestvicu 1 ključ za odgovore, za ljestvice 2 i 3 samokopirni list za odgovore)

Kategorizacija

O A B C

IZVORNI NAZIV: Culture Fair Intelligence Tests (CFIT) GODINA KONSTRUKCIJE: 1961. GODINA PRVOG HRVATSKOG IZDANJA: 2000.

www.nakladaslap.com

Cattelovi testovi inteligencije (CTI) su neverbalni testovi koji mjere opći g-faktor mentalne sposobnosti, pri čemu isključuju, koliko je god moguće, utjecaj verbalnih sposobnosti, kulture iz koje pojedinac potječe i stupnja obrazovanja. Glavne primarne sposobnosti zastupljene u Cattellovim testovima jesu sposobnost rasuđivanja i prostorni faktor. Sastoje se od 3 ljestvice: Ljestvica 1 namijenjena je djeci od 4 do 8 godina, te starijim i mentalno hendikepiranim osobama. Sastoji se od 8 subtestova:

+385 (0)1 6281 774

1. Supstitucija (12 čestica, vrijeme rješavanja je oko 3 minute) 2. Klasifikacija (12 čestica, 2 minute) 3. Labirint (12 čestica, 2,5 minute) 4. Odabiranje imenovanih predmeta (12 čestica, 2,5 minute) 5. Izvršavanje naredbi (12 čestica, 4 minute) 6. Pogrešne slike (12 čestica, 2,5 minute) 7. Pitalice (12 čestica, 3,5 minute) 8. Sličnosti (12 čestica, 2 minute)

nslap@nakladaslap.com

Kao dodatak uobičajenom potpunom testu postoje i tri moguća skraćena oblika koja se dobivaju kombinacijom pojedinih subtestova. Ljestvica 1 nije u cijelosti za grupnu primjenu pa se primjenjuje i individualno i grupno. Za testiranje Ljestvicom 1 (CTI1) potrebni su i različiti predmeti, primjerice kutija šibica, novčići, ključevi i slično. Ljestvica 2 namijenjena je djeci od 8 godina nadalje, ali i starijoj djeci te većini odraslih. Postoji oblik A i oblik B ljestvice 2, ali oni su razdvojeni prvenstveno radi jednostavnije primjene, te

26

zapravo čine jedan jedinstveni test. Samo u izvanrednim okolnostima moguće je primijeniti samo A oblik testa. Svaki oblik sadrži 46 čestica (ukupno 92) raspoređenih u 4 vremenski ograničena subtesta: Test 1. Nizovi (3 minute) Test 2. Klasifikacije (4 minute) Test 3. Matrice (3 minute) Test 4. Uvjeti ili Topologija (2,5 minute) Ljestvica 3 se najčešće koristi sa starijom djecom, studentima i osobama za koje pretpostavljamo da posjeduju višu razinu sposobnosti. Ljestvica 3 također sadrži 2 oblika (A i B) koji čine jedinstven test, a svaki od njih sadrži 50 čestica (ukupno 100) raspoređenih u ista 4 subtesta. Osnovna razlika između Ljestvice 2 i Ljestvice 3 je stupanj težine zadataka. JEDINICE ZA NARUDŽBU CTI Komplet (10 kom. Ljestvice 1, 10 kom. Ljestvice 2 Oblik A, 10 kom. Ljestvice 2 Oblik B, 10 kom. Ljestvice 3 Oblik A, 10 kom. Ljestvice 3 Oblik B, 100 kom Listova za odgovore Ljestvice 2, 100 kom. Listova za odgovore Ljestvice 3, Test kartice za CTI1, Ključ za odgovore u Ljestvici 1, Cattell: Priručnik za Ljestvicu 1 i Cattell: Priručnik za Ljestvicu 2 i Ljestvicu 3) 024-50 2930,00 Ljestvica 1 10 kom. 024-01

300,00

Ljestvica 2, Oblik A 10 kom. 024-02

200,00

Ljestvica 2, Oblik B 10 kom. 024-03

200,00

Ljestvica 3, Oblik A 10 kom. 024-04

200,00

Ljestvica 3, Oblik B 10 kom. 024-05

200,00

Ljestvica 2 - List za odgovore 100 kom. 024-11

500,00

Ljestvica 3 - List za odgovore 100 kom. 024-13

500,00

CTI 1, Test kartice 024-15

380,00

Ključ za odgovore u Ljestvici 1 024-20

100,00

R. B. Cattell: Priručnik za Ljestvicu 1. Jastrebarsko: Naklada Slap, 2000., 20 str. 024-90 150,00 R. B. Cattell: Priručnik za Ljestvicu 2 i Ljestvicu 3. Jastrebarsko: Naklada Slap, 2000., 40 str. 024-91 200,00

U PRIPREMI

U pripremi hrvatska standardizacija!

NAPOMENA

Edukacija


testovi sposobnosti

WECHSLEROV TEST INTELIGENCIJE ZA DJECU-ČETVRTO IZDANJE WISC-IV-HR D. Wechsler ur. hrv. izd. Krunoslav Matešić SAŽETAK Što mjeri

opću inteligenciju i specifične kognitivne sposobnosti

Dob

od 6 godina i 0 mjeseci do 16 godina i 11 mjeseci

Primjena

individualna

Trajanje

65 - 80 minuta za 10 temeljnih subtestova 110 - 140 minuta za svih 15 subtestova

Ocjenjivanje

CD za ocjenjivanje, ručno (šablone, upute u Priručniku)

Kategorizacija

O A B C

IZVORNI NAZIV: Wechsler Intelligence Scale for Children – Fourth Edition (WISC-IV) GODINA IZDANJA: 1949. revidirana izdanja: WISC-II 1974., WISC-III 1991. i WISC-IV 2003. GODINA PRVOG HRVATSKOG IZDANJA: 2009. WISC-IV je jedan od najpoznatijih i najčešće upotrebljavanih testova inteligencije za djecu koji pruža informacije o općoj intelektualnoj sposobnosti djeteta, te o nizu njegovih specifičnih kognitivnih sposobnosti.

Najpoznatiji test kognitivnih sposobnosti za djecu i adolescente i apsolutni broj jedan u cijelom svijetu!

Ovo izdanje odražava suvremena dostignuća u teoriji i praksi u mjerenju kognitivnih sposobnosti djece. WISC-IV je nezamjenjiv instrument u dijagnostici djece i adolescenata, a posebno nadarene djece i djece s poteškoćama. Primjenom WISC-a-IV moguće je identificirati djecu s umjerenim ili težim poteškoćama u učenju i čitanju, hiperaktivnu djecu, djecu s poremećajima pažnje, emocionalnim poremećajima, poremećajima u ponašanju, oštećenjima sluha, te s problemima u produkciji i razumijevanju govora.

Program za ocjenjivanje

27


Koristi se u okviru identifikacije i procjene mentalne retardacije, kao sastavni dio baterija za neuropsihološku procjenu djece i adolescenata, te za identifikaciju nadarene djece, već od dobi od 6 godina. WISC-IV sadrži 10 temeljnih i 5 dopunskih subtestova. 1. Slaganje kocaka (SK) Dijete pomoću crveno-bijelih kocaka nastoji reproducirati predložak koji gleda u svesku s podražajima. Subtest se sastoji od 14 zadataka, vrijeme rješavanja je ograničeno, a u posljednjih je 6 zadataka moguće dobivanje dodatnih bodova za brzo rješavanje. 2. Sličnosti (SL) Djetetu se prezentiraju dvije riječi koje označavaju uobičajene stvari ili pojmove, a ono treba objasniti po čemu su navedene stvari slične. Subtest se sastoji od 23 zadatka.

testovi sposobnosti

3. Raspon pamćenja brojeva (RPB) Ispituje se djetetovo pamćenje brojeva istim i obrnutim redoslijedom. Svaki način ponavljanja sadrži 8 zadataka, pri čemu svaki zadatak ima 2 pokušaja, tj. dva različita niza s jednakim brojem znamenaka. Uz ukupan rezultat u subtestu, dobiva se podatak o broju bodova i najdužem upamćenom nizu istim i obrnutim redoslijedom. 4. Slikovno poimanje (SP) Djetetu se prezentiraju dva ili tri reda sličica, a njegov zadatak je odabrati iz svakog reda jednu sličicu kako bi se sastavila skupina s nekom zajedničkom karakteristikom. Subtest sadrži 28 zadataka.

12. Križanje (KR) Djetetov zadatak je u skupini sličica prekrižiti sve one koje prikazuju životinje. Postoje dva zadatka – u prvom su sličice raspoređene po slučaju, a u drugom su strukturirano složene. Vrijeme rada je za svaki zadataka ograničeno na 45 sekundi, a svaki zadatak sadrži 64 ciljne sličice. 13. Obaviještenost (OB) Dijete odgovara na pitanja koja se odnose na širok raspon općih znanja. Subtest se sastoji od 33 zadatka. 14. Računanje (RA) Dijete rješava niz usmeno zadanih aritmetičkih problema. Vrijeme rada je ograničeno na 30 sekundi za svaki zadatak, a subtest ukupno sadrži 34 zadatka. 15. Verbalno rasuđivanje (VR) Dijete na temelju opisa i niza naznaka identificira uobičajeni pojam. Subtest se sastoji od 24 zadatka. Kako bi se skratilo vrijeme testiranja i izbjeglo nepotrebno umaranje ili dosada djeteta, u subtestove su ugrađena polazišta primjerena dobi, pravila za primjenu unatrag i pravila za prekid testiranja, koja se nalaze u Priručniku i u obrascu za odgovore. Zamjenski subtestovi mogu biti od velike koristi pri ponovnom testiranju djeteta ili u slučaju kad, zbog bilo kojeg razloga, ne

5. Šifriranje (ŠIF) Dijete uparuje simbole s jednostavnim geometrijskim likovima ili brojevima. Vrijeme rada je ograničeno na 120 sekundi. Postoje dva oblika ovog subtesta – Šifriranje A za djecu od 6 do 7 godina (59 zadataka) i Šifriranje B za stariju djecu (119 zadataka).

www.nakladaslap.com

6. Rječnik (RJ) Sastoji se od 4 slikovna i 32 verbalna zadatka. U slikovnim zadacima dijete imenuje crteže koji se nalaze u svesku s podražajima, dok u verbalnim zadacima definira riječi koje ispitivač glasno čita. Subtest sadrži ukupno 36 zadataka. 7. Pamćenje nizova slova i brojeva (PNSB) Djetetu se čita niz brojeva i slova, a ono treba po sjećanju navesti brojeve od najmanjeg do najvećeg i slova po abecedi. Subtest se sastoji od 10 zadataka, pri čemu svaki zadatak sadrži 3 pokušaja, tj. tri različita niza s jednakim brojem brojeva i slova u nizu.

+385 (0)1 6281 774

8. Neverbalno rasuđivanje (NR) Dijete gleda nepotpunu matricu i između pet predloženih mogućnosti odabire dio koji nedostaje. Subtest se sastoji od 35 zadataka. 9. Shvaćanje (SH) Dijete odgovara na pitanja na temelju svog razumijevanja općih načela i socijalnih situacija. Subtest se sastoji od 21 zadatka.

nslap@nakladaslap.com

10. Prepoznavanje simbola (PS) Dijete pretražuje skupinu simbola i odgovara na pitanje da li se među njima nalazi ciljni simbol. Vrijeme rada je ograničeno na 120 sekundi. Postoje dva oblika ovog subtesta, ovisno o dobi za koju su namijenjeni. Prepoznavanje simbola A sadrži 45, a Prepoznavanje simbola B 60 zadataka. 11. Dopunjavanje slika (DS) Dijete gleda slike na kojima mora pokazati ili imenovati važan dio koji nedostaje. Vrijeme rada je ograničeno na 20 sekundi za svaku sliku. Subtest se sastoji od ukupno 38 zadataka.

28

može biti primijenjen neki od temeljnih subtestova ili on nije bio adekvatno proveden. Od navedenih 15 subtestova WISC-a-IV, njih 10 je zadržano iz WISC-a-III, a pet subtestova je novo (Slikovno poimanje, Pamćenje nizova slova i brojeva, Neverbalno rasuđivanje, Križanje i Verbalno rasuđivanje). Rezultati na subtestovima kombiniraju se u četiri indeksa: indeks verbalnog shvaćanja (IVS), indeks perceptivnog rasuđivanja (IPR), indeks radnog pamćenja (IRP) i indeks brzine obrade informacija (IBOI), a dobiva se i informacija o općoj intelektualnoj sposobnosti djeteta (ukupan IQ). Moguće je dobiti i veliki broj dodatnih informacija o prednostima i slabostima kognitivnog funkcioniranja djeteta, te sedam procesnih rezultata koji pružaju detaljnije informacije o kognitivnim sposobnostima djeteta. U ponudi imamo i program za ocjenjivanje WISC-a-IV koji ubrzava ispravljanje rezultata, te generira profil djeteta. Hrvatska standardizacija WISC-a-IV provedena je na stratificiranom uzorku od 1200 djece u dobi od 6 godina i 0 mjeseci do 16 godina i 11 mjeseci. U standardizaciji je sudjelovalo 59 osnovnih i 56 srednjih škola, te 21 predškolska ustanova iz različitih dijelova Hrvatske.


JEDINICE ZA NARUDŽBU WISC-IV komplet – kovčeg (Svezak s podražajima, 25 kom. WISC-IV obrazaca za odgovore, 25 kom. WISC-IV knjižica za odgovore 1, 25 kom. knjižica za odgovore 2, Ključ za bodovanje Šifriranja, Ključ za bodovanje Prepoznavanja simbola, Ključ za bodovanje Križanja, kocke za slaganje - 9 crveno-bijelih kocaka, olovka broj 2 bez gumice za brisanje, crvena olovka bez gumice za brisanje i Wechsler: WISC-IV Priručnik za primjenu i bodovanje) 521-01 6800,00 WISC-IV Obrazac za odgovore 25 kom. 521-03

550,00

WISC-IV Knjižica za odgovore 1 25 kom. 521-04

300,00

WISC-IV Knjižica za odgovore 2 25 kom. 521-05

375,00

WISC-IV CD - Program za ocjenjivanje 25 kredita 521-60

375,00

testovi sposobnosti

WISC-IV CD - Program za ocjenjivanje neograničen broj primjena 521-61

NOVO!

1000,00

D. Wechsler: WISC-IV Priručnik za primjenu i bodovanje. Ur. hrv. izd.: Krunoslav Matešić. Jastrebarsko: Naklada Slap, 2009, 266 str. 621-90 900,00

NAPOMENA

Obavezna edukacija

Psihodijagnostičko sredstvo u pripremi WECHSLEROV TEST INTELIGENCIJE ZA ODRASLE-ČETVRTO IZDANJE WAIS-IV-HR D. Wechsler SAŽETAK Što mjeri

opću inteligenciju i specifične kognitivne sposobnosti

Dob

od 16 godina i 0 mjeseci do 90 godina i 11 mjeseci

Primjena

individualna

Trajanje

65 - 90 minuta za 10 temeljnih subtestova; 110 - 140 minuta za svih 15 subtestova

Ocjenjivanje

program za ocjenjivanje ili ručno (ključevi za odgovore, šablone, upute u Priručniku)

WAIS-IV je četvrto izdanje jednog od najpoznatijih i najviše korištenih testova inteligencije za odrasle. Ovo izdanje nastavlja pronositi kliničku tradiciju koju je započeo David Wechsler, tradiciju koja je čvrsto utemeljena na modelu znanstvenika-praktičara. U ovom četvrtom izdanju poboljšane su psihometrijske karakteristike, klinička primjenljivost i praktičnost primjene testa, te razvijene sveobuhvatne i suvremene norme. Usmjeravanje na praktične aspekte procjene inteligencije vidi se u promjenama u postupku primjene testa, uključujući skraćeno vrijeme primjene, dodavanje zadataka za vježbu, povećanje vidnih podražaja, jednostavnije verbalne upute, manji naglasak na dodatne bodove za kraće vrijeme rada i smanjene motoričke zahtjeve. WAIS-IV sadrži 10 temeljnih subtestova, te 5 dopunskih subtestova, koji šire zahvaćaju kognitivno i intelektualno funkcioniranje, a mogu se koristiti i kao zamjena za temeljne subtestove. 1. Slaganje kocaka (SK) 2. Sličnosti (SL) 3. Raspon pamćenja brojeva (RPB) 4. Neverbalno rasuđivanje (NR) 5. Rječnik (RJ) 6. Računanje (RA) 7. Prepoznavanje simbola (PS) 8. Sastavljanje likova (SAL)

9. Obaviještenost (OB) 10. Šifriranje (ŠIF) 11. Pamćenje nizova slova i brojeva (PNSB) 12. Težina likova (TL) 13. Shvaćanje (SH) 14. Križanje (KR) 15. Dopunjavanje slika (DS)

Subtestovi se kombiniraju u četiri indeksa: Verbalno shvaćanje, Perceptivno rasuđivanje, Radno pamćenje i Brzina obrade informacija, a dobiva se i informacija o općoj intelektualnoj sposobnosti (ukupan IQ).

NAPOMENA

U pripremi hrvatska standardizacija!

29


REYNELL RAZVOJNE LJESTVICE GOVORA RLJG Joan M. Reynell

neuropsihologija i jezik

SAŽETAK Što mjeri

ispitivanje razvoja govora

Dob

1-7 godina

Primjena

individualna

Trajanje

30-60 minuta

Ocjenjivanje

ručno (upute i primjeri u Priručniku)

Kategorizacija

O A B C

IZVORNI NAZIV: Reynell Developmental Language Scales (RDLS) AUTORI REVIDIRANOG IZDANJA: Joan M. Reynell i M. Huntley GODINA REVIDIRANOG IZDANJA: 1987. GODINA PRVOG HRVATSKOG IZDANJA: 1995. Reynell razvojne ljestvice govora namijenjene su ispitivanju sposobnosti govornog izražavanja i sposobnosti razumijevanja govora. Prilagođene su i za primjenu na djeci s oštećenjima sluha ili vida, djeci s cerebralnom paralizom, višestruko hendikepiranoj djeci i bilingvalnoj djeci. RLJG se sastoji od 3 ljestvice: 1. Ljestvica razumijevanja govora A Ljestvica A ima 10 odjeljaka s različitim brojem zadataka (ukupno 67), a njihov redoslijed prati razvojni proces sposobnosti razumijevanja govora. Od djeteta se traži da pokaže ili pronađe određene predmete i figure osoba ili životinja, te da s njima učini nešto u skladu s uputama ispitivača. 2. Ljestvica razumijevanja govora B Ljestvica B je paralelna s ljestvicom A i slijedi iste sekvence razvoja. Način odgovaranja u posljednja 3 odjeljka je pojednostavljen i zahtijeva minimalne reakcije, pa je B ljestvica zapravo lakša od A ljestvice. Namijenjena je ispitivanju hendikepirane djece, osobito one s cerebralnom paralizom i pogodna za rad s vrlo sramežljivom i povučenom djecom. 3. Ljestvica govornog izražavanja Ljestvica govornog izražavanja ima 3 odjeljka (Struktura, Rječnik i Sadržaj), a svaki od njih se odnosi na različit aspekt govora. Odjeljci nisu paralelni niti slijede sukcesivno jedan za drugim, već se u razvojnom smislu značajno preklapaju.

www.nakladaslap.com

Odjeljak Struktura odnosi se na spontanu govornu ekspresiju, od najranije predgovorne faze prvih vokalizacija do upotrebe kompleksnih zavisnih rečenica. Odjeljak Rječnik ispituje sposobnost imenovanja predmeta i deskripcije značenja riječi ili situacije koju slika prikazuje. Odjeljak Sadržaj govora ispituje sposobnost kreativne upotrebe govora. Sastoji se od 4 slike koje prikazuju određenu situaciju, a od djeteta se traži da kaže sve o slici. Postoji i alternativni komplet slika koji se koristi kada postoje određene kontraindikacije za upotrebu standardnog kompleta.

NAPOMENA

JEDINICE ZA NARUDŽBU

+385 (0)1 6281 774

RLJG Komplet (RLJG Test [Kovčeg sa svim elementima], 50 kom. Protokola i Reynell i Huttley: Priručnik za Reynell razvojne ljestvice govora) 102-50 4360,00 RLJG Test (Kovčeg sa svim elementima) 102-01 RLJG Protokoli 50 kom. 102-02

U pripremi standardizacija novog IV. izdanja!

4000,00 185,00

nslap@nakladaslap.com

J. M. Reynell i M. Huntley: Priručnik za Reynell razvojne ljestvice govora. Jastrebarsko: Naklada Slap, 1995., 72 str. 102-90 175,00

Ispitajte razvoj govora, te sposobnosti govornog izražavanja i razumijevanja govora na zanimljiv i djeci prihvatljiv način. 30


PEABODY SLIKOVNI TEST RJEČNIKA PPVT-III-HR L. M. Dunn, Leota M. Dunn i Melita Kovačević, Nevena Padovan, Gordana Hržica, Jelena Kuvač Kraljević, Maja Mustapić, Gordana Dobravac, M. Palmović SAŽETAK verbalnu sposobnost i receptivno poznavanje rječnika

Dob

od 2,5 do iznad 90 godina

Primjena

individualna

Trajanje

10-15 minuta

Ocjenjivanje

ručno (upute u Priručniku)

neuropsihologija i jezik

Što mjeri

O A B C

Kategorizacija

IZVORNI NAZIV: Peabody Picture Vocabulary Test Third Edition (PPVT-III) GODINA KONSTRUKCIJE: 1959., revidirana izdanja 1981. i 1997. GODINA PRVOG HRVATSKOG IZDANJA: 2009. PPVT-III je test širokog raspona koji služi kao mjera receptivnog (slušnog) poznavanja rječnika. Može se koristiti i kao trijažni postupak za provjeru verbalne sposobnosti djece i odraslih, za trijažu nadarenosti i zaostalosti, za trijažu kandidata za posao, te kao mjera poznavanja stranog jezika (ako se primjenjuje na jeziku koji nije materinski jezik ispitivane osobe). Budući da ne zahtijeva čitanje i pisanje i lagan je za primjenu, PPVT-III je koristan za uspostavljanje odnosa između ispitivača i ispitivane osobe, za testiranje predškolske djece, za testiranje osoba s problemima u pisanom jeziku, za osobe koje u grupnim testiranjima postižu slabe rezultate i za otkrivanje oštećenja govora u svakoj životnoj dobi. Koristi se kao mjera lingvističkog potencijala osoba s oštećenjem govora, te za testiranje osoba s različitim poteškoćama (autizam, cerebralna paraliza, psihotični simptomi, vizualno-perceptivni problemi i slično). PPVT-III sadrži 4 zadatka za uvježbavanje i 17 setova od po 12 zadataka. Zadaci su složeni po težini, od najlakših prema težima. Svaki se zadatak sastoji od lista s 4 crno-bijele ilustracije koje ispitivač pokazuje ispitaniku i pri tome govori jednu riječ ili frazu. Zadatak ispitanika je odabrati sličicu koja najbolje prikazuje značenje podražajne riječi. Test se primjenjuje individualno i to toliko dugo dok ispitivač ne odredi za tog ispitanika njegov temeljni skup zadataka i najviši skup zadataka. Svaki pojedinac u prosjeku odgovara na oko 5 skupova po 12 zadataka. Hrvatska standardizacija testa provedena je na reprezentativnom uzorku od 1710 ispitanika, a dobivene norme su navedene u zasebnom priručniku. JEDINICE ZA NARUDŽBU PPVT-III-HR Komplet (PPVT-III-HR Test, 100 kom. PPVT-III-HR Listova za odgovore, Dunn i Dunn: PPVT-III Priručnik za ispitivača i Priručnik s hrvatskim normama) 101-50 1710,00 PPVT-III-HR Test 101-01

520,00

PPVT-III-HR List za odgovore 100 kom. 101-02

800,00

L. M. Dunn i L. M. Dunn; Melita Kovačević, Nevena Padovan, Gordana Hržica, Jelena Kuvač Kraljević, Maja Mustapić, Gordana Dobravac, M. Palmović: Priručnik za PPVT-III-HR. Jastrebarsko: Naklada Slap, 2009. Melita Kovačević, Nevena Padovan, Gordana Hržica, Jelena Kuvač Kraljević, Maja Mustapić, Gordana Dobravac, M. Palmović: Hrvatske norme za PPVT-III-HR. Jastrebarsko: Naklada Slap, 2009. 101-90 390,00

NAPOMENA

Edukacija

31


neuropsihologija i jezik

TEST RECEPTIVNE GRAMATIKE - DRUGA VERZIJA TROG-2

NOVO!

D. V. M. Bishop ur. hrv. izd.: Jelena Kuvač Kraljević SAŽETAK Što mjeri

razumijevanje gramatike

Dob

od 4 g. nadalje

Primjena

individualna

Trajanje

10-20 minuta

Ocjenjivanje

ručno (List za odgovore i upute u Priručniku)

Kategorizacija

O A B C

IZVORNI NAZIV: Test for Reception of Grammar – Version 2 (TROG-2) GODINA KONSTRUKCIJE DRUGE VERZIJE: 2003. GODINA PRVOG HRVATSKOG IZDANJA: 2012. TROG-2 je receptivni jezični test koji omogućava ispitivaču procjenu razumijevanja gramatike sudionika, u skladu s njegovom dobi, te otkriva specifična područja poteškoća. Mogu ga koristiti logopedi, psiholozi i učitelji gluhih, a koristan je u neuropsihologijskoj procjeni i određivanju jezičnih teškoća, te slabijeg poznavanja gramatike.

www.nakladaslap.com

Sastoji se od 80 zadataka, raspoređenih u 20 blokova koji ispituju različite konstrukte. Svaki zadatak sadrži rečenicu koju ispitivač naglas čita ispitaniku i 4 slike koje se razlikuju u gramatičkom ili leksičkom elementu. Zadatak ispitanika je odabrati onu sliku koja točno prikazuje ono što je u toj rečenici izneseno. Primjena se prekida nakon što ispitanik ne uspije adekvatno riješiti pet uzastopnih blokova zadataka. JEDINICE ZA NARUDŽBU

+385 (0)1 6281 774

TROG-2 Komplet (25 kom. Listova za odgovore, Predložaka, D.V.M. Bishop: Test za razumijevanje gramatike, druga verzija. Priručnik) 107-50 2000,00 TROG-2 Predlošci 107-01

850,00

TROG-2 List za odgovore 25 kom. 107-02

500,00

nslap@nakladaslap.com

D.V.M. Bishop: Test razumijevanja gramatike, 2. verzija.Priručnik. Jastrebarsko: Naklada Slap, 2012. 107-90 650,00

32


Trijažni instrument za logopede koji im pomaže u procjeni spremnosti djeteta za ovladavanje početnim školskim vještinama, osobito čitanjem i pisanjem. NOVO!

neuropsihologija i jezik

TEST ZA PROCJENJIVANJE PREDVJEŠTINA ČITANJA I PISANJA PredČiP Jelena Kuvač Kraljević i Mirjana Lenček SAŽETAK Što mjeri

jezičnu spremnost za ovladavanje početnim školskim vještinama, čitanjem i pisanjem

Dob

djeca školski obveznici

Primjena

individualna

Trajanje

25 minuta

Ocjenjivanje

ručno (upute u Priručniku)

Kategorizacija

test za logopede

GODINA PRVOG HRVATSKOG IZDANJA: 2012. PredČiP testom procjenjuje se djetetova jezična spremnost za ovladavanje početnim školskim vještinama, osobito čitanjem i pisanjem, kao ključnim čimbenicima uspjeha u obrazovanju. Test je trijažni, s ciljem otkrivanja one djece kod koje postignuća na testu upućuju na jezične teškoće i teškoće početnog čitanja i pisanja i koju treba obavezno uputiti na daljnju logopedsku procjenu. Testom je moguće pratiti postignuća intervencijskih postupaka kod djece kojoj je odgođen upis u školu. Također, test je prikladan i za procjenjivanje predvještina čitanja i pisanja kod osoba koje nisu izvorni govornici hrvatskoga jezika, odnosno kojima je hrvatski jezik drugi jezik, ali se obrazuju po planu i programu predviđenom za hrvatske jednojezične govornike. Test se sastoji od zadataka za procjenjivanje jezika i djelomično vizualne percepcije. Ukupno sadrži 16 zadataka s različitim brojem ispitnih čestica (najmanje 5, najviše 30). Test sadrži sljedeće zadatke: brzo imenovanje kao mjeru pristupa i brzine pristupa fonološkim informacijama, fonološku svjesnosti kao aspekt metajezične sposobnosti, poznavanje slova te sposobnost pripovijedanja kao mjeru uporabe jezika na diskursnoj razini. Nadalje, ispituje se i sposobnost ponavljanja lažnih riječi i rečenica kao pokazatelja fonološkoga pamćenja. Vizualna percepcija procjenjuje se zadatcima prepoznavanja i precrtavanja. Bodovanje je objektivno i brzo te omogućava smještanje ispitanika u jednu od tri razine postignuća: uredno, granično i slabije postignuće. Test je standardiziran na stratificiranom uzorku od 746-ero šestogodišnjaka, školskih obveznika iz cijele Hrvatske, a dobivene norme iznesene su na kraju Priručnika. JEDINICE ZA NARUDŽBU

NAPOMENA

Obavezna edukacija

PredČiP Komplet (Predlošci, 25 kom. Listova za odgovore i Kuvač Kraljević, Lenček: Priručnik za Test za procjenjivanje predvještina čitanja i pisanja) 504-50 700,00 PredČiP Predlošci 1 kom. 504-01

200,00

PredČiP List za odgovore 25 kom. 504-02

300,00

J. Kuvač Kraljević, M. Lenček: Priručnik za Test za procjenjivanje predvještina čitanja i pisanja. Jastrebarsko: Naklada Slap, 2011. 504-90 200,00

33


KOMUNIKACIJSKE RAZVOJNE LJESTVICE KORALJE

NOVO!

Melita Kovačević, Zrinka Jelaska, Jelena Kuvač Kraljević i Maja Cepanec

neuropsihologija i jezik

SAŽETAK Što mjeri

jezični razvoj od prvih gesta do razvoja gramatike

Dob

dojenčad (od 8. do 16. mj.) i hodančad (od 16. do 30. mj.)

Primjena

individualna

Trajanje

30-40 minuta

Ocjenjivanje

ručno (upute u Priručniku)

Kategorizacija

O A B C

IZVORNI NAZIV: MacArthur Communicative Development Inventories CDI Autori izvornog izdanja: L. Fenson, P. Dale, J.S. Reznick, D. Thal, E. Bates, J.P. Hartung, S. Pethick, J. Reilly. GODINA PRVOG HRVATSKOG IZDANJA: 1991. Koraljama se prikupljaju podatci o jezičnome razvoju djeteta počevši od prvih gesta, preko širenja ranog rječnika do razvoja gramatike. Obilježja komunikacije i jezika se mijenjaju u prvim godinama djetetova života nevjerojatnom brzinom, pa je bilo nužno napraviti dvije ljestvice. Prva, Riječi i geste, služi za procjenu jezika dojenčeta (od 8. do 16. mjeseca). Druga, Riječi i rečenice, služi za procjenu jezika hodančeta (od 16. do 30. mjeseca). Prva ljestvica traži podatke i o djetetovu pasivnom rječniku, tj. riječima koje dijete razumije i o djetetovu aktivnome rječniku, tj. riječima koje govori. Nadalje, procjenjuje se i djetetova uporaba gesta budući da su one vrlo važne u dojenčetovoj ranoj komunikaciji s okolinom i tvore temelje jezičnog razvoja. Drugom se ljestvicom procjenjuje samo aktivno rječničko znanje i uporaba sintakse i morfologije.

Procijenite jezični razvoj djeteta od njegovih prvih gesta do razvoja gramatike!

www.nakladaslap.com

Osim za djecu od 8. do 30. mjeseca, Koralje se mogu upotrijebiti za procjenu jezika i nakon 30. mjeseca, ali kod djece koja kasne u jezičnome razvoju. Ljestvice popunjavaju roditelji ili osoba koja dobro poznaje dijete i može procijeniti djetetov jezični razvoj. Bodovanje je objektivno. Norme su prikazane slikovno i tablično. Slikovni prikazi sažimlju razvojne trendove za svako važnije obilježja komunikacijskoga razvoja preuzetih iz ljestvica. Centilni rezultati dani u tabličnom obliku omogućavaju procjenu svakog djeteta pojedinačno, u odnosu na njegove vršnjake, na svakom glavnom odjeljku u dojenačkoj i hodanačkoj ljestvici.

+385 (0)1 6281 774

Ljestvice su standardizirane na uzorku od 627-ero dojenčadi i hodančadi iz cijele Hrvatske. Testovni materijal uključuje prvu ljestvicu Riječi i geste, drugu ljestvicu Riječi i rečenice te Priručnik s normama. JEDINICE ZA NARUDŽBU

nslap@nakladaslap.com

KORALJE Komplet (50 kom. Upitnika za dojenčad, 50 kom. Upitnika za hodončad, Melita Kovačević, Zrinka Jelaska, Jelena Kuvač Kraljević i Maja Cepanec: Priručnik za komunikacijske razvojne ljestvice) 106-50 125000 KORALJE Upitnik za dojenčad 50 kom. 106-01

500,00

KORALJE Upitnik za hodončad 50 kom. 106-02

500,00

M. Kovačević, Z. Jelaska, J. Kuvač Kraljević i M. Cepanec: Priručnik za komunikacijske razvojne ljestvice. Jastrebarsko: Naklada Slap, 2011. 106-90 250,00

34

NAPOMENA

Edukacija


REVIDIRANI NEO INVENTAR LIČNOSTI NEO PI-R P. T. Costa i R. R. McCrae Što mjeri

5 glavnih dimenzija ličnosti (i 30 faceta tih dimenzija)

Dob

od 17 godina nadalje

Primjena

individualna ili grupna elektroničko testiranje s interpretativnim izvješćem

Trajanje

35-45 minuta

Ocjenjivanje

CD za ocjenjivanje ili ručno (samokopirni list za odgovore)

Kategorizacija

O A B C

IZVORNI NAZIV: NEO Personality Inventory-Revised (NEO PI-R) GODINA KONSTRUKCIJE: 1989. GODINA PRVOG HRVATSKOG IZDANJA: 2005. Revidirani NEO inventar ličnosti (NEO PI-R) omogućuje detaljnu i sveobuhvatnu procjenu ličnosti, temeljenu na petofaktorskom modelu ličnosti. Mjeri 5 širokih dimenzija i 30 faceta (po 5 za svaku dimenziju) koje detaljnije definiraju dimenzije. Sve NEO PI-R ljestvice imaju kontrolu učinka pretjeranog slaganja, pretjeranog neslaganja i davanja slučajnih odgovora. DOMENE I FACETE KOJE MJERI REVIDIRANI NEO INVENTAR LIČNOSTI DOMENE Neuroticizam (N) Ekstraverzija (E) Otvorenost (O) Ugodnost (U) Savjesnost (S) FACETE NEUROTICIZMA N1: anksioznost N2: ljutita hostilnost N3: depresivnost N4: sputanost N5: impulzivnost N6: vulnerabilnost (ranjivost) FACETE EKSTRAVERZIJE E1: toplina E2: druželjubivost E3: asertivnost E4: aktivnost E5: traženje uzbuđenja E6: pozitivne emocije

upitnici i postupci za ispitivanje ličnosti

SAŽETAK

FACETE OTVORENOSTI O1: maštanje O2: estetičnost O3: osjećaji O4: postupci O5: ideje O6: vrijednosti FACETE UGODNOSTI U1: povjerenje U2: iskrenost U3: altruizam U4: pomirljivost U5: skromnost U6: blagost FACETE SAVJESNOSTI S1: kompetentnost S2: organiziranost S3: odgovornost S4: težnja za postignućem S5: samodisciplina S6: promišljenost

Postoje dvije verzije NEO PI-R inventara: oblik S za samoprocjenu i oblik P za procjenu od strane drugih. Oba se oblika sastoje od 240 čestica i 3 čestice provjere valjanosti, a zadatak ispitanika je na ljestvici od 5 stupnjeva odrediti u kojoj mjeri se pojedina tvrdnja odnosi na njega, tj. u obliku P na osobu koju procjenjuje. Interpretacija NEO PI-R-a zahtijeva stručno obrazovanje u psihološkom testiranju i mjerenju i može biti različite složenosti. Za oblik S upitnika postoje hrvatske norme za mlađu studentsku dob (od 17 do 20 godina), na 459 učenika završnog razreda srednje škole i za odrasle ispitanike (od 21 godine nadalje), na 315 ispitanika. Postoji elektronička verzija inventara koja omogućuje računalno testiranje, ocjenjivanje i izradu profila te dobivanje detaljnog interpretativnog izvješća na 14 stranica. Interpretacija uključuje sve kombinacije domena i pojedinih faceta inventara.

Vrlo detaljna i sveobuhvatna procjena pet dimenzija ličnosti i njihovih faceta, uz mogućnost kontrole valjanosti odgovaranja, koja je korisna u mnogim okruženjima. JEDINICE ZA NARUDŽBU NEO PI-R Komplet (10 kom. Procjena – M, 10 kom. Procjena – Ž, 10 kom. Samoprocjena – M, 10 kom. Samoprocjena – Ž, 100 kom. Listova za odgovore, 100 kom. Profila procjena M/Ž, 100 kom. Profila samoprocjena M/Ž Odrasli, 100 kom. Profila samoprocjena M/Ž Mladi, 100 kom. NEO Sažetaka, Costa i McCrae: Priručnik za NEO PI-R i NEO-FFI i Hrvatske norme) 260-50 3350,00 NEO PI-R Procjena – M 10 kom. 260-01

150,00

NEO PI-R Procjena – Ž 10 kom. 260-02

150,00

NEO PI-R Samoprocjena – M 10 kom. 260-03

150,00

NEO PI-R Samoprocjena – Ž 10 kom. 260-04

150,00

NEO PI-R List za odgovore 100 kom. 260-05

800,00

NEO PI-R Profil procjena M/Ž 100 kom. 260-06

500,00

NEO PI-R Profil samoprocjena M/Ž Odrasli 100 kom. 260-07

500,00

NEO PI-R Profil samoprocjena M/Ž Mladi 100 kom. 260-08

500,00

NEO Sažetak 100 kom. 260-09

200,00

CD za ocjenjivanje sa 100 kredita 260-60

2000,00

P. T. Costa, Jr., R. R. McCrae: Priručnik za Revidirani NEO inventar ličnosti (NEO PI-R) i NEO petofaktorski inventar (NEO-FFI). Jastrebarsko: Naklada Slap, 2005., 192 str. + K. Matešić, K. Matešić, ml., Valentina Ružić: Hrvatske norme za NEO PI-R. Jastrebarsko: Naklada Slap, 2009., 32 str. 260-90 250,00 Internetsko testiranje 25 kredita s interpretativnim izvješćem 260-70

+

Internetsko testiranje dostupno na www.nakladaslap.com

NAPOMENA

Obavezna edukacija

NAPOMENA

U prodaji su novi profili za NEO-PI-R samoprocjena/odrasli s hrvatskim normama

5000,00

NEO-PI-R PONS CD za ocjenjivanje

35


upitnici i postupci za ispitivanje ličnosti

U manje od 15 minuta ispitajte osnovnu petofaktorsku strukturu ličnosti pojedinaca. NEO PETOFAKTORSKI INVENTAR NEO-FFI P. T. Costa i R. R. McCrae SAŽETAK Što mjeri

5 glavnih dimenzija ličnosti

Dob

od 17 godina nadalje

Primjena

individualna ili grupna elektroničko testiranje

Trajanje

10-15 minuta

Ocjenjivanje

CD za ocjenjivanje ili ručno (samokopirni upitnik)

Kategorizacija

O A B C

IZVORNI NAZIV: NEO Five-Factor Inventory (NEO-FFI) GODINA KONSTRUKCIJE: 1989. GODINA PRVOG HRVATSKOG IZDANJA: 2005.

www.nakladaslap.com

NEO-FFI je skraćena verzija NEO PI-R inventara kojim se dobiva kratka i pouzdana procjena pet glavnih dimenzija ličnosti u okviru petofaktorskog modela (Neuroticizam, Ekstraverzija, Otvorenost, Ugodnost, Savjesnost). Osobito je pogodan za upotrebu kada je vrijeme za testiranje ograničeno ili kada je potrebna samo općenita informacija o ličnosti ispitanika. NEO-FFI sadrži 60 čestica i ima dva oblika (za samoprocjenu - S i za procjenu od strane drugih - P). Hrvatska standardizacija provedena je na 350 ispitanika mlađe studentske dobi, za NEO-FFI oblik za samoprocjenu. JEDINICE ZA NARUDŽBU

nslap@nakladaslap.com

+385 (0)1 6281 774

NEO-FFI Komplet (50 kom. Procjena – M, 50 kom. Procjena – Ž, 50 kom. Samoprocjena – M, 50 kom. Samoprocjena – Ž, 100 kom. NEO Sažetaka i Costa i McCrae: Priručnik za NEO PI-R i NEO-FFI) 261-50 3650,00 NEO-FFI Procjena – M 50 kom. 261-01

800,00

NEO-FFI Procjena – Ž 50 kom. 260-02

800,00

NEO-FFI Samoprocjena – M 50 kom. 261-03

800,00

NEO-FFI Samoprocjena – Ž 50 kom. 261-04

800,00

NEO Sažetak 100 kom. 260-09

200,00

CD za ocjenjivanje sa 100 kredita 261-60

1500,00

P. T. Costa, Jr. i R. R. McCrae: Priručnik za Revidirani NEO inventar ličnosti (NEO PI-R) i NEO petofaktorski inventar (NEO-FFI). Jastrebarsko: Naklada Slap, 2005., 192 str. 260-90 250,00 Internetsko testiranje 25 kredita 260-70

36

625,00

NEO-FFI PONS CD za ocjenjivanje

Internetsko testiranje dostupno na www.nakladaslap.com

NAPOMENA

Obavezna edukacija


upitnici i postupci za ispitivanje ličnosti

Pet širokih dimenzija i deset pod-dimenzija omogućuju procjenu ličnosti koja je detaljnija od osnovne petofaktorske strukture, a ipak nije previše vremenski zahtjevna. BIG FIVE UPITNIK BFQ G.V. Caprara, C. Barbaranelli i L. Borgogni SAŽETAK Što mjeri

5 širokih dimenzija (i 10 pod-dimenzija ličnosti)

Dob

od 16 godina nadalje

Primjena

individualna ili grupna elektroničko testiranje s interpretativnim izvješćem

Trajanje

oko 30 minuta

Ocjenjivanje

CD za ocjenjivanje ili ručno (šablone)

Kategorizacija

O A B C

IZVORNI NAZIV: Big Five Questionnaire (BFQ) GODINA KONSTRUKCIJE: 1993. GODINA PRVOG HRVATSKOG IZDANJA: 2005. Big Five upitnik (BFQ) sadrži 132 čestice podijeljene u 5 ljestvica, tj. pet velikih domena ličnosti: 1. Energija (E) - obuhvaća one aspekte ličnosti koji se u literaturi navode kao ekstraverzija; pod-dimenzije: dinamičnost (Di) i dominacija (Do) 2. Ugodnost (U) - pod-dimenzije: kooperativnost/empatija (Kp) i srdačnost/prijateljski stav (Sr) 3. Savjesnost (S) - pod-dimenzije: temeljitost (Tm) i ustrajnost (Us) 4. Emocionalna stabilnost (ES) - pod-dimenzije: emocionalna kontrola (Ek) i kontrola impulsa (Ki) 5. Mentalna otvorenost (MO) - pod-dimenzije: otvorenost prema kulturi (Ok) i otvorenost prema iskustvu (Oi) BFQ uključuje i ljestvicu laganja (L) od 12 čestica koje se odnose na socijalno poželjna ponašanja. Svaka dimenzija uključuje 24 čestice, od kojih je polovina formulirana u pozitivnom, a polovina u negativnom smjeru u odnosu na ime ljestvice. Zadatak ispitanika je procijeniti svoj stupanj slaganja s pojedinom tvrdnjom u upitniku, na ljestvici od 1 do 5.

JEDINICE ZA NARUDŽBU BFQ Komplet (100 kom. BFQ Upitnika – M, 100 kom. BFQ Upitnika – Ž, 200 kom. BFQ Profila, 200 kom. BFQ Listova za zbrajanje, BFQ Šablone + Upute i Caprara i sur.: Priručnik za BFQ) 262-50 3400,00 BFQ Upitnik – M 100 kom. 262-01 1000,00 BFQ Upitnik – Ž 100 kom. 262-02 1000,00 BFQ Profil 200 kom. 262-03 400,00 BFQ List za zbrajanje 200 kom. 262-04 400,00 BFQ Šablone + Upute 262-20 350,00 CD za ocjenjivanje sa 100 kredita 262-60 1500,00 G. V. Caprara, C. Barbaranelli, L. Borgogni: Priručnik za BIG FIVE UPITNIK. Naklada Slap, 2005., 108 str. 262-90 250,00 Internetsko testiranje 25 kredita s interpretativnim izvješćem 262-70 1000,00

BFQ

NAPOMENA

Edukacija

PONS CD za ocjenjivanje

Hrvatska standardizacija je provedena na 995 ispitanika u dobi od 16 do 24 godine, a podaci u situaciji selekcije na 407 ispitanika.

+

Internetsko testiranje dostupno na www.nakladaslap.com

37


upitnici i postupci za ispitivanje ličnosti

Upitnik ličnosti koji omogućuje procjenu pet širokih dimenzija ličnosti djece već od osme godine života!

BIG FIVE UPITNIK ZA DJECU NOVO! BFQ-C C. Barbaranelli, G. V. Caprara, Annarita Rabasca ur. hrv. izdanja Valentina Ružić SAŽETAK Što mjeri

5 širokih dimenzija ličnosti

Dob

od 8 do 14 godina

Primjena

individualna ili grupna

Trajanje

20-30 minuta

Ocjenjivanje

ručno

Kategorizacija

O A B C

+385 (0)1 6281 774

www.nakladaslap.com

IZVORNI NAZIV: Big Five Questionnaire for Children (BFQ-C) GODINA KONSTRUKCIJE: 1998. GODINA PRVOG HRVATSKOG IZDANJA: 2011. Big Five upitnik za djecu koristi se za ispitivanje 5 dimenzija ličnosti u okviru petofaktorskog modela ličnosti. Dimenzije koje ispituje su: energija, ugodnost, savjesnost, emocionalna nestabilnost i mentalna otvorenost. BFQ-C je namijenjen procjenjivanju djece od 8 do 14 godina. U odnosu na Big Five upitnik za odrasle (BFQ: Caprara, Barbaranelli i Borgogni, 1993) BFQ-C ima neke razlike koje treba istaknuti. Ukupan broj tvrdnji je znatno manji (65 spram 132 tvrdnje u BFQ-u), što odgovara zahtjevu da se upitnik što više pojednostavi kako se djeca, osobito manja, ne bi previše opterećivala. Zbog tog su razloga u BFQ-C uzete u obzir samo temeljne dimenzije ličnosti (tj. velikih pet faktora), a ne i poddimenzije i nijanse u njihovu oblikovanju. Dimenzija koja je u BFQ-u definirana kao emocionalna stabilnost, preimenovana je u BFQ-C-u u emocionalnu nestabilnost, tj. u BFQ-C-u se ispituje suprotan pol navedene dimenzije. Razlog tome je što su u pilot istraživanjima djeca bolje razumjela tvrdnje koje se odnose na emocionalnu nestabilnost, a nije korišten naziv neuroticizam, jer previše podsjeća na psihopatologiju.

nslap@nakladaslap.com

Postoje tri verzije upitnika: 1. verzija za samoprocjenu (s tvrdnjama napisanima u prvom licu) za djecu od 8 do 10 godina, 2. verzija za samoprocjenu za djecu od 11 do 14 godina 3. verzija za procjenu od strane roditelja ili nastavnika (s tvrdnjama u trećem licu) namijenjena procjenjivanju djece u dobi od 8 do 14 godina. Sve tri verzije upitnika imaju po 65 tvrdnji. Zadatak djeteta je procijeniti koliko često pokazuje ponašanja koja tvrdnja opisuje, na skali od 3 (za djecu od 8 do 10 godina) ili od 5 stupnjeva. Kada se radi po procjenama drugih, osoba koja poznaje dijete, treba, na skali od 5 stupnjeva (“gotovo nikada” do “gotovo uvijek”), procijeniti koliko često ono pokazuje navedena ponašanja.

38

Ocjenjivanje odgovora djeteta omogućuje interpretaciju rezultata na pojedinoj dimenziji i dobivanje profila djeteta izrađenog na temelju svih pet dimenzija. Hrvatska standardizacija BFQ-C upitnika, verzije za samoprocjenu provedena je na učenicima od 2. do 8. razreda osnovne škole. U ispitivanju je sudjelovalo 337 učenika u dobi od 8 do 10 godina (163 dječaka i 174 djevojčice) i 488 učenika u dobi od 11 do 14 godina (236 dječaka i 252 djevojčice). JEDINICE ZA NARUDŽBU BFQ-C Komplet (10 kom. Upitnika samoprocjene 8-10/M, 10 kom. Upitnika samoprocjene 8-10/Ž, 10 kom. Upitnika samoprocjene 11-14/M, 10 kom. Upitnika samoprocjene 10-14/Ž, 10 kom. Upitnika procjene 8-14/M, 10 kom. Upitnika procjene 8-14/Ž, 100 kom. Profila, 100 kom. Lista za bodovanje, Šablone i Barbaranelli i sur.: Priručnik) 265-50 2200,00 BFQ-C Upitnik samoprocjena 8-10/M 10 kom. 265-01

150,00

BFQ-C Upitnik samoprocjena 8-10/Ž 10 kom. 265-02

150,00

BFQ-C Upitnik samoprocjena 11-14/M 10 kom. 265-03

100,00

BFQ-C Upitnik samoprocjena 11-14/Ž 10 kom. 265-04

100,00

BFQ-C Upitnik procjena 8-14/M 10 kom. 265-05

100,00

BFQ-C Upitnik procjena 8-14/Ž 10 kom. 265-06

100,00

BFQ-C Profil 100 kom. 265-07

500,00

BFQ-C List za bodovanje 100 kom. 265-08

500,00

BFQ-C Šablone 265-20

250,00

BFQ-C CD za ocjenjivanje 265-60 C. Barbaranelli, G.V. Caprara, A. Rabasca: Big Five Upitnik za djecu. Priručnik. Jastrebarsko: Naklada Slap, 2011., 86 str. 265-90 250,00

BFQ-C PONS CD za ocjenjivanje


BOHUMSKI INVENTAR ZA OPIS LIČNOSTI U RADNOM OKRUŽENJU BIP

upitnici i postupci za ispitivanje ličnosti

Novost u procjenjivanju u organizacijama - jednim instrumentom procijenite dimenzije ličnosti relevantne za profesionalni uspjeh. NOVO!

R. Hossiep i M. Paschen ur. hrv. izd. Željko Jerneić SAŽETAK Što mjeri

dimenzije ličnosti relevantne za profesionalni uspjeh

Dob

od 18 godina nadalje

Primjena

individualna ili grupna

Trajanje

35 - 45 minuta

Ocjenjivanje

CD za ocjenjivanje ili ručno

Kategorizacija

O A B C

IZVORNI NAZIV: Das Bochumer Inventar zur berufsbezogenen Persönlichkeitsbeschreibung (BIP) GODINA PRVOG IZDANJA: 1998. GODINA PRVOG HRVATSKOG IZDANJA: 2012. Bohumski inventar za opis ličnosti u radnom okruženju (BIP) namijenjen je profesionalnom usmjeravanju i selekciji kandidata za posao. Cilj BIP inventara je standardizirano zahvaćanje slike koju o sebi ima testirana osoba, s obzirom na relevantne opise dimenzija ličnosti iz njezina profesionalnog života. BIP je usmjeren na 4 područja koja su se, uz stručne kvalifikacije, pokazala važnima u profesionalnom životu. Unutar svakog od tih područja nalazi se nekoliko ljestvica: 1. Strukovna usmjerenost Motivacija za postignuće Motivacija za utjecanje na procese i strukture Motivacija za rukovođenje 2. Radno ponašanje Savjesnost Fleksibilnost Usmjerenost na djelovanje 3. Socijalne kompetencije Osjetljivost Sposobnost uspostavljanja kontakta Druželjubivost Usmjerenost na tim Prodornost 4. Psihička konstitucija Emocionalna stabilnost Izdržljivost pod opterećenjem Samosvijest

JEDINICE ZA NARUDŽBU BIP Komplet (25 kom. Inventara M-samoprocjena, 25 kom. Inventara Ž-samoprocjena, 50 kom. Obrazaca za sumarni prikaz, 50 kom. Obrazaca za izradu profila 9 i 10 stupnjeva, 50 kom. Inventara za procjenu, 10 kom. Knjižica-Uputa za sudionike, 10 kom. Knjižica-Slika o sebi, slika koju imaju drugi ljudi i ličnost, 50 kom. Obrazaca za izradu profila-procjena, Šablone, CD za ocjenjivanje, R. Hossiep i M. Paschen: Bohumski inventar za opis ličnosti u radnom okruženju. Priručnik) 267-50 3950,00 BIP Inventar M-samoprocjena 25 kom. 267-01

500,00

BIP Inventar Ž-samoprocjena 25 kom. 267-02

500,00

BIP Inventar za procjenu 50 kom. 267-03

500,00

BIP Obrazaca za izradu profila 9 i 10 stupnjeva 50 kom. 267-04

250,00

BIP Obrazac za izradu profila-procjena 50 kom. 267-05

250,00

BIP Obrazac za sumarni prikaz 50 kom. 267-06

500,00

BIP Šablone 267-20

200,00

BIP Knjižica-Uputa za sudionike 10 kom. 267-30

350,00

BIP Knjižica-Slika o sebi, slika koju imaju drugi ljudi i ličnost 10 kom. 267-31

350,00

BIP CD za ocjenjivanje 267-60 R. Hossiep i M. Paschen: Bohumski inventar za opis ličnosti u radnom okruženju. Priručnik. Jastrebarsko: Naklada Slap, 2012. 267-90

550,00

Inventar se sastoji od 210 čestica, za koje ispitanik treba procijeniti koliko se odnose na njega, na ljestvici od 1 do 6.

BIP

Uz oblik BIP inventara za samoprocjenu postoji i kraći oblik, od 42 čestice namijenjen procjeni od strane drugih. Tako samoprocjena dobivena od ispitane osobe može biti nadopunjena pomoću priloženog obrasca za procjenu od strane drugih osoba.

PONS CD za ocjenjivanje

Hrvatska standardizacija BIP inventara provedena je na 330 ispitanika u dobi od 21 do 64 godine.

39


upitnici i postupci za ispitivanje ličnosti

Otkrijte postojeće stilove rukovođenja u vašoj organizaciji. VIŠEFAKTORSKI UPITNIK RUKOVOÐENJA NOVO! MLQ B. J. Avolio, B. M. Bass ur. hrv. izd. Željko Jerneić SAŽETAK Što mjeri

stilove rukovođenja

Dob

od 18 godina nadalje

Primjena

individualna ili grupna

Trajanje

10 - 15 minuta

Ocjenjivanje

ručno (samokopirni upitnik)

Kategorizacija

O A B C

IZVORNI NAZIV: Multifactor Leadership Questionnaire (MLQ) GODINA KONSTRUKCIJE: 1995. GODINA PRVOG HRVATSKOG IZDANJA: 2010.

www.nakladaslap.com

Višefaktorski upitnik rukovođenja (MLQ) koristi se prvenstveno na rukovoditeljima, u svrhu proučavanja transformacijskog, transakcijskog i pasivnog/izbjegavajućeg stila rukovođenja. Prikladan je za korištenje u selekciji, pri promjeni radnog mjesta i unapređenju na poslu, te za individualni, grupni ili organizacijski razvoj i savjetovanje. Upitnik se sastoji od 45 čestica koje identificiraju i mjere ključna rukovoditeljska ponašanja za koja se u prijašnjim istraživanjima pokazalo da su snažno povezana s individualnim i organizacijskim uspjehom. Za procjenu učestalosti opaženih rukovoditeljskih ponašanja koristi se skala procjene od pet stupnjeva. Mjeri se devet komponenata rukovođenja duž cijelog raspona rukovoditeljskih stilova i tri ishoda rukovođenja.

+385 (0)1 6281 774

Komponente rukovođenja:

nslap@nakladaslap.com

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

40

Idealizirani atributi (IA) Idealizirano ponašanje (IP) Inspirativna motivacija (IM) Intelektualna stimulacija (IS) Individualizirana briga (IB) Uvjetno nagrađivanje (UN) Aktivno upravljanje pomoću iznimaka (AUPI) Pasivno upravljanje pomoću iznimaka (PUPI) Laissez-faire (LF)

Ishodi rukovođenja: 1. Dodatni trud (DT) 2. Učinkovitost (UČN) 3. Zadovoljstvo (ZAD) Postoje dva oblika upitnika, jedan za samoprocjenu, namijenjen rukovoditeljima i drugi namijenjen procjenjivačima. Upitnik za procjenu rukovoditelja od strane drugih osoba koristan je u svrhu ispitivanja percepcije učinkovitosti rukovođenja voditelja timova, poslovođa, menadžera i rukovoditelja s različitih razina neke organizacije. Hrvatska standardizacija MLQ upitnika provedena je na 116 rukovoditelja dobi između 27 i 62 godine,različitog stupnja stručne spreme. JEDINICE ZA NARUDŽBU MLQ Komplet (50 kom. Upitnika za rukovoditelja, 50 kom. Upitnika za procjenjivača i Avolio i Bass: Priručnik za višefaktorski upitnik rukovođenja) 264-50 1250,00 MLQ Upitnik za rukovoditelja 50 kom. 264-01

500,00

MLQ Upitnik za procjenjivača 50 kom. 264-02

500,00

B. J. Avolio, B. M. Bass: Priručnik za višefaktorski upitnik rukovođenja. Jastrebarsko: Naklada Slap, 2010., 116 str. 264-90 250,00


upitnici i postupci za ispitivanje ličnosti

Procijenite stupanj izgaranja na poslu kod pojedinaca različitih zanimanja. Maslachin upitnik izgaranja na poslu – MBI Christina Maslach, Susan E. Jackson, Michael P. Leiter, Wilmar B. Schaufeli i Richard L. Schwab

NOVO!

SAŽETAK Što mjeri

izgaranje na poslu

Dob

od 18 godina nadalje

Primjena

individualna ili grupna

Trajanje

10-15 minuta

Ocjenjivanje

ručno

Kategorizacija

u postupku

IZVORNI NAZIV: Maslach Burnout Inventory (MBI) Godina izdanja: 1981. MBI-HSS, 1986. MBI-ES, 1996. MBI-GS Godina prvog hrvatskog izdanja: 2012. Maslachin upitnik izgaranja na poslu (MBI) danas se smatra najpoznatijom mjerom izgaranja na poslu. U mnogim zemljama širom svijeta provedena su istraživanja s ovim upitnikom, a preveden je i na brojne jezike. Postoje tri verzije MBI upitnika, koje imaju donekle slične ljestvice koje procjenjuju aspekte sindroma izgaranja na poslu i prilagođene su zahtjevima zanimanja na koja se odnose. 1. Upitnik za stručnjake pomagačkih zanimanja (MBI-HSS) Upitnik procjenjuje tri aspekta izgaranja na poslu, tj. sastoji se od tri podljestvice: a) emocionalna iscrpljenost (EI) – mjeri osjećaje emocionalne prenapregnutosti i iscrpljenosti izazvane poslom b) depersonalizacija (Dp) – mjeri nepostojanje osjećaja i neosobne reakcije prema primatelju usluga, skrbi, tretmana ili poučavanja c) manjak osobnog postignuća (OP) – mjeri doživljaj kompetentnosti i postignuća u radu s ljudima. 2. Opći upitnik (MBI-GS) Opći upitnik ima tri podljestvice koje su usporedive s onima iz MBI-HSS-a: a) Iscrpljenost (I) – tvrdnje u ovoj podljestvici odnose se na umor, ali se u njima izravno ne spominju ljudi kao izvor tog osjećaja b) Cinizam (C) – tvrdnje se odnose na nezainteresiranost za posao ili psihološko udaljavanje od njega c) Stručna učinkovitost (SU) – slična podljestvici Osobnog postignuća u MBI-HSS-u. Uključujući zadovoljstvo prošlim i sadašnjim postignućima na poslu, tom se podljestvicom eksplicitno procjenjuju osobna očekivanja trajne učinkovitosti na poslu. 3. Upitnik za nastavnike (MBI-ES). Kao i verzija Upitnika za pomagačka zanimanja, ovaj upitnik procjenjuje emocionalnu iscrpljenost, depersonalizaciju i manjak osobnog postignuća

Izgaranje na poslu ne treba ograničavati samo na pitanja povezana s pružanjem usluga korisnicima, jer osobe vrlo širokog raspona zanimanja reagiraju na kronično iscrpljivanje na poslu pokušajima da se psihološki udalje, odmaknu od svog posla. Upitnik za stručnjake pomagačkih zanimanja (MBI-HSS) i Upitnik za nastavnike (MBI-ES) sadrže po 22 tvrdnje, koje opisuju određeni osjećaj, a zadatak ispitanika je odgovoriti na ljestvici od 0 (nikad) do 6 (svaki dan) koliko često se tako osjeća. Opći upitnik (MBI-GS) sadrži 16 tvrdnji, na koje se odgovara na jednaki način. JEDINICE ZA NARUDŽBU MBI Komplet (50 kom. Upitnika općeg M, 50 kom. Upitnika općeg Ž, 50 kom. Upitnika za stručnjake pomagačkih zanimanja M, 50 kom. Upitnika za stručnjake pomagačkih zanimanja Ž, 50 kom. Upitnika za nastavnike M, 50 kom. Upitnika za nastavnike Ž, Ključ za ocjenjivanje za opći upitnik, Ključ za ocjenjivanje za upitnik za pomagačka zanimanja i nastavnike, C. Maslach, S. E. Jackson i M.P. Leiter: Priručnik za MBI) 266-50 2050,00 MBI Upitnik opći M 50 kom. 266-01

250,00

MBI Upitnik opći Ž 50 kom. 266-02

250,00

MBI Upitnik za stručnjake pomagačkih zanimanja M 50 kom. 266-03

250,00

MBI Upitnik za stručnjake pomagačkih zanimanja Ž 50 kom. 266-04

250,00

MBI Upitnik za nastavnike M 50 kom. 266-05

250,00

MBI Upitnik za nastavnike Ž 50 kom. 266-06

250,00

MBI Ključ za ocjenjivanje - Opći upitnik 1 kom. 266-20

250,00

MBI Ključ za ocjenjivanje - Upitnik za stručnjake pomagačkih zanimanja i Upitnik za nastavnike 1 kom. 266-21

150,00

Christina Maslach, Susan E. Jackson i Michael P. Leiter: Priručnik za Maslachin upitnik izgaranja na poslu. Jastrebarsko: Naklada Slap, 2012., 58 str. 266-90 250,00

41


upitnici i postupci za ispitivanje ličnosti

Na temelju Plutchikova multidimenzionalnog modela emocija procijenite važnost pojedinih emocija i osobina u životu pojedinca. INDEKS PROFILA EMOCIJA PIE R. Plutchik i H. Kellerman SAŽETAK Što mjeri

osnovne osobine ličnosti i konflikte u ličnosti

Dob

od rane adolescencije nadalje

Primjena

individualna ili grupna

Trajanje

10-15 minuta

Ocjenjivanje

ručno (list za odgovore)

Kategorizacija

O A B C

IZVORNI NAZIV: Emotions Profile Index GODINA KONSTRUKCIJE: 1964. GODINA PRVOG HRVATSKOG IZDANJA: 2000. Indeks profila emocija (PIE) je instrument namijenjen mjerenju emotivnosti ispitanika u skladu s Plutchikovim multidimenzionalnim modelom emocija.

www.nakladaslap.com

Teorija pretpostavlja postojanje osam osnovnih dimenzija emocija, čijom kombinacijom nastaju osobine ličnosti. PIE procjenjuje relativnu važnost ovih osam emocija u životu osobe, odnosno jačinu i važnost osnovnih osobina ličnosti te konflikte u ličnosti. PIE je posebno pogodan za procjenu različitih područja emotivne nestabilnosti, a primjenjuje se u klinikama i psihijatrijskim ustanovama, u savjetovanju i psihoterapiji, za dijagnostičke evaluacije, za profesionalnu orijentaciju i selekciju, u nastavi psihologije i u istraživanjima. Ljestvice koje obuhvaća PIE upitnik:

nslap@nakladaslap.com

+385 (0)1 6281 774

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

42

Povjerljivost Bojažljivost Depresivnost Nepovjerljivost Agresivnost Društvenost Kontroliranost Nekontroliranost

PIE sadrži 62 čestice koje su zapravo parovi izraza za osobine ličnosti (njih ukupno 12), a zadatak ispitanika je odabrati koja ga od dvije riječi u paru bolje opisuje. Kod prikaza rezultata koristi se kružni profil odnosno emocionalni krug koji upućuje na glavne snage koje djeluju u ličnosti i na konflikte u ličnosti. JEDINICE ZA NARUDŽBU PIE Komplet (100 kom. Upitnika, 100 kom. Profila i Plutchik i Kellerman: Priručnik za PIE) 207-50 530,00 PIE Upitnik 100 kom. 207-01

250,00

PIE Profil 100 kom. 207-02

200,00

R. Plutchik i H. Kellerman. Priručnik za Indeks profila emocija PIE. Jastrebarsko: Naklada Slap, 1999., 24 str. 207-90 80,00


EYSENCKOV UPITNIK LIČNOSTI EPQ H. J. Eysenck i Sybil B. G. Eysenck

Što mjeri

3 osnovne dimenzije ličnosti, skalu laži i skalu kriminaliteta

Dob

od 16 godina nadalje

Primjena

individualna ili grupna

Trajanje

10-15 minuta

Ocjenjivanje

CD za ocjenjivanje ili ručno (šablone)

Kategorizacija

EPQ PONS CD za ocjenjivanje

O A B C

IZVORNI NAZIV: Eysenck Personality Questionnaire – Adult (EPQ) GODINA KONSTRUKCIJE: 1975. GODINA PRVOG HRVATSKOG IZDANJA: 1994. Eysenckov upitnik ličnosti (EPQ) namijenjen je ispitivanju nekoliko dimenzija ličnosti: 1. 2. 3. 4. 5.

upitnici i postupci za ispitivanje ličnosti

SAŽETAK

Introverzija-ekstraverzija (E) (21 čestica) Neuroticizam-emocionalna stabilnost (N) (23 čestice) Psihoticizam (P) (25 čestica) Skala laži (L) (21 čestica) Kriminalitet (C) (34 izabrane čestice iz dimenzija L, P i N)

EPQ ukupno sadrži 90 pitanja, a zadatak ispitanika je na svako pitanje odgovoriti zaokruživanjem odgovora “da” ili “ne”. Hrvatska standardizacija EPQ upitnika provedena je na 5700 ispitanika, polaznika završnog razreda srednje škole.

JEDINICE ZA NARUDŽBU EPQ Komplet (100 kom. EPQ Upitnika, EPQ Šablone, Eysenck i Eysenck: Priručnik za EPQ i Miharija: Norme za EPQ) 205-50 568,00 EPQ Upitnik 100 kom. 205-01

250,00

EPQ Šablone 205-20

132,00

EPQ CD za ocjenjivanje 100 kredita 205-60

400,00

H. J. Eysenck i Sybil B. G. Eysenck: Priručnik za Eysenckov upitnik ličnosti EPQ (djeca i odrasli). Jastrebarsko: Naklada Slap, 1993., 42 str. 205-90 120,00 Ž. Miharija: Norme za Eysenckov upitnik ličnosti. Jastrebarsko: Naklada Slap, 1994., 54 str. 205-91 66,00

EYSENCKOV UPITNIK LIČNOSTI ZA DJECU EPQ JUNIOR H. J. Eysenck i Sybil B. G. Eysenck SAŽETAK Što mjeri

3 osnovne dimenzije ličnosti

Dob

7-15 godina

Primjena

individualna ili grupna

Trajanje

10-15 minuta

Ocjenjivanje

CD za ocjenjivanje ili ručno (šablone)

Kategorizacija

EPQ JUNIOR PONS CD za ocjenjivanje

O A B C

IZVORNI NAZIV: Junior Eysenck Personality Questionnaire (EPQ Junior) GODINA KONSTRUKCIJE: 1975. GODINA PRVOG HRVATSKOG IZDANJA: 1994. Eysenckov upitnik ličnosti za djecu (EPQ Junior) namijenjen je ispitivanju nekoliko dimenzija ličnosti: 1. 2. 3. 4.

Introverzija-ekstraverzija (E) Neuroticizam-emocionalna stabilnost (N) Psihoticizam (P) Skala laži (L)

Dimenzije ličnosti EPQ Junior upitnika odgovaraju onima u EPQ upitniku za odrasle. EPQ Junior sadrži 81 česticu, a zadatak djeteta je na svako pitanje odgovoriti zaokruživanjem odgovora “da” ili “ne”. Hrvatska standardizacija EPQ Junior upitnika provedena je na 652 ispitanika (333 mladića i 319 djevojaka), polaznika 7. i 8. razreda u dobi od 12 do 15 godina.

JEDINICE ZA NARUDŽBU EPQ-Junior Komplet (100 kom. EPQ-Jr. Upitnika, EPQ-Jr. Šablone, Eysenck i Eysenck: Priručnik za EPQ i Brajša-Žganec i Matešić: Zagrebačke norme za Junior EPQ) 206-50 645,00 EPQ-Jr. Upitnik 100 kom. 206-01

300,00

EPQ-Jr. Šablone 206-20

165,00

EPQ CD za ocjenjivanje 100 kredita 206-60

400,00

H. J. Eysenck i Sybil B. G. Eysenck: Priručnik za Eysenckov upitnik ličnosti EPQ (djeca i odrasli). Jastrebarsko: Naklada Slap, 1993., 42 str. 205-90 120,00 Andreja Brajša-Žganec i K. Matešić: Zagrebačke norme za Eysenckov upitnik ličnosti za djecu (Junior EPQ). Jastrebarsko: Naklada Slap, 1998., 44 str. 206-91 60,00

43


EYSENCKOV INVENTAR LIČNOSTI – EPI H. J. Eysenck i Sybil B. G. Eysenck

upitnici i postupci za ispitivanje ličnosti

SAŽETAK Što mjeri

introverziju-ekstraverziju, neuroticizam-emocionalnu stabilnost i sklonost disimulaciji

Dob

od 16 godina nadalje

Primjena

individualna ili grupna

Trajanje

5-10 minuta

Ocjenjivanje

ručno (šablone)

O A B C

Kategorizacija

IZVORNI NAZIV: Eysenck Personality Inventory (EPI) GODINA KONSTRUKCIJE: 1964.

određenog eksperimentalnog postupka, bez utjecaja činitelja pamćenja.

GODINA PRVOG HRVATSKOG IZDANJA: 1994.

JEDINICE ZA NARUDŽBU

Eysenckov inventar ličnosti (EPI) koristi se za procjenu sljedećih dimenzija:

EPI Komplet (100 kom. EPI/A Inventara, EPI/A Šablone, 100 kom. EPI/B Inventara, EPI/B Šablone i Eysenck i Eysenck: Priručnik za EPI) 204-50 746,00 EPI/A Inventar 100 kom. 204-01 200,00 EPI/B Inventar 100 kom. 204-02 200,00 EPI/A Šablone 204-20 132,00 EPI/B Šablone 204-21 132,00 H.J. Eysenck i Sybil B.G. Eysenck: Priručnik za Eysenckov inventar ličnosti. Jastrebarsko: Naklada Slap, 1994., 24 str. 204-90 82,00

1. Introverzija-ekstraverzija (E) 2. Neuroticizam-emocionalna stabilnost (N) 3. Sklonost disimulaciji (L) Navedene dimenzije ličnosti po svom sadržaju odgovaraju onima koje mjeri EPQ upitnik. Upitnik se može primjenjivati i na osobama niže inteligencije i/ ili nižeg obrazovanja. Sastoji se od 57 čestica na koje ispitanik odgovara sa „da” ili „ne”. Postoje dvije paralelne forme inventara - A i B oblik (EPI/A i EPI/B), što omogućava ponovno testiranje ispitanika nakon

EYSENCKOVE SKALE LIČNOSTI – EPS H. J. Eysenck i Sybil B. G. Eysenck

EPS

www.nakladaslap.com

SAŽETAK Što mjeri

3 - 8 osobina ličnosti

Dob

od 16 godina nadalje

Primjena

individualna ili grupna

Trajanje

EPQ-R/A 15 minuta, EPQ-R/S 5 minuta, EPQ-IVE/A 10 minuta

Ocjenjivanje

CD za ocjenjivanje ili ručno (šablone)

Kategorizacija

O A B C

nslap@nakladaslap.com

+385 (0)1 6281 774

IZVORNI NAZIV: Eysenck Personality Scales (EPS) GODINA KONSTRUKCIJE: 1991. GODINA PRVOG HRVATSKOG IZDANJA: 1994. Eysenckove skale ličnosti (EPS) uključuju tri različita upitnika: 1. EPQ-R/A - revidirani Eysenckov upitnik ličnosti, sa skalama ovisnosti i kriminaliteta Ispituju se Introverzija-ekstraverzija, Neuroticizam-emocionalna stabilnost, Psihoticizam, Sklonost disimulaciji, Ovisnost i Kriminalitet. Upitnik ukupno sadrži 106 čestica. 2. EPQ-R/S - kratka skala Kratka skala od 48 čestica konstruirana na temelju EPQ-R/A, samo bez skala ovisnosti i kriminaliteta. 3. EPQ-IVE/A - upitnik impulzivnosti koji mjeri impulzivnost, avanturizam i empatiju Upitnik sadrži 54 čestice i mjeri 3 snažna faktora: Impulzivnost, Avanturizam i Empatiju. Zadatak ispitanika pri ispunjavanju svih Eysenckovih skala ličnosti (EPS) je odgovoriti na pitanja zaokruživanjem odgovora “da” ili “ne”.

U PRIPREMI

44

PONS CD za ocjenjivanje

Hrvatska standardizacija

JEDINICE ZA NARUDŽBU EPS Komplet (100 kom. EPQ-R/A Upitnika, EPQ-R/A Šablone, 100 kom. EPQ-R/S Upitnika, EPQ-R/S Šablone, 100 kom. EPQ-IVE/A Upitnika, EPQ-IVE/A Šablone i Eysenck i Eysenck: Priručnik za EPS - odrasli) 223-50 1046,00 EPQ-R/A Upitnik 100 kom. 223-01 250,00 EPQ - R/S Upitnik 100 kom. 223-02 250,00 EPQ - IVE/A Upitnik 100 kom. 223-03 250,00 EPQ - R/A Šablone 223-20 88,00 EPQ - R/S Šablone 223-21 44,00 EPQ - IVE/A Šablone 223-22 44,00 EPQ R/A CD za ocjenjivanje sa 100 kredita 223-60 300,00 EPQ R/S CD za ocjenjivanje sa 100 kredita 223-61 200,00 EPQ IVE/A CD za ocjenjivanje sa 100 kredita 223-62 300,00 H. J. Eysenck i Sybil B.G. Eysenck: Priručnik za Eysenckove skale ličnosti (EPS odrasli). Jastrebarsko: Naklada Slap, 1994., 48 str. 223-90 120,00


upitnici i postupci za ispitivanje ličnosti

Vrlo korisna i detaljna procjena primarnih i općih faktora ličnosti svakog pojedinca temeljena na Cattellovu pristupu. 16 FAKTORA LIČNOSTI 16PF / 5. IZDANJE R. B. Cattell, A. Karen S. Cattell i Heather E. P. Cattell SAŽETAK Što mjeri

16 primarnih i 5 općih faktora ličnosti

Dob

od 15 ili 16 godina nadalje

Primjena

individualna ili grupna

Trajanje

35-50 minuta

Ocjenjivanje

CD za ocjenjivanje ili ručno (samokopirni list za odgovore)

Kategorizacija

O A B C

IZVORNI NAZIV: Sixteen Personality Factor Questionnaire Fifth Edition (16PF5) GODINA KONSTRUKCIJE: 1949., revidirano izdanje 1994. GODINA PRVOG HRVATSKOG IZDANJA: 2000. Upitnik 16 faktora ličnosti (16PF) je sveobuhvatna mjera ličnosti koja ima široko područje primjene, prvenstveno u profesionalnoj selekciji i razvoju, profesionalnom usmjeravanju i psihološkom savjetovanju. Upitnik sadrži 185 čestica koje mjere 16 primarnih i 5 općih faktora ličnosti. Opći faktori dobivaju se kombiniranjem primarnih faktora, a opisuju ličnost u širim i općenitijim terminima. Primarni faktori ličnosti obuhvaćeni upitnikom:

L. Opreznost

A. Toplina

N. Privatnost

B. Rasuđivanje

O. Bojažljivost

C. Emocionalna stabilnost

Q1. Otvorenost za promjene

E. Dominacija

Q2. Samodovoljnost

F. Živahnost

Q3. Perfekcionizam

G. Svijest o pravilima

Q4. Napetost

M. Apstraktnost

H. Socijalna odvažnost

JEDINICE ZA NARUDŽBU 16PF Komplet (10 kom. 16PF Upitnika – M, 10 kom. 16PF Upitnika – Ž, 50 kom. 16PF Listova za odgovore, 50 kom. Listova za ocjenjivanje, Russell i Karol: Priručnik za primjenu 16PF, Matešić i Pinjušić: Hrvatske norme za 16PF i Karson i sur.: Interpretacija 16PF u kliničkoj praksi) 239-50 1875,00 16PF Upitnik – M 10 kom. 239-01 250,00 16PF Upitnik – Ž 10 kom. 239-02

250,00

16PF List za odgovore 50 kom. 239-03

500,00

16PF List za ocjenjivanje 50 kom. 239-04

175,00

16PF CD za ocjenjivanje sa 100 kredita 239-60

2000,00

Mary Russell i Darcie Karol: Priručnik za primjenu 16PF. Jastrebarsko: Naklada Slap, 1999., 164 str. 239-90 250,00 K. Matešić i K. Pinjušić: Hrvatske norme za 16PF upitnik. Jastrebarsko: Naklada Slap, 2007. 239-91 100,00 M. Karson, S. Karson i J. O’Dell: Interpretacija 16PF u kliničkoj praksi: Vodič uz peto izdanje. Jastrebarsko: Naklada Slap, 1999., 162 str. 150,00

I. Osjetljivost Opći faktori koji se izvode iz primarnih faktora: EKS Ekstraverzija

NEOV Neovisnost

ANKS Anksioznost

NES Nesentimentalnost

SK Samokontrola

16PF PONS CD za ocjenjivanje

Postoje i tri pokazatelja stila odgovaranja: Ljestvica upravljanja dojmovima, Ljestvica rijetkih odgovora i Ljestvica učestalog biranja odgovora „točno“. Hrvatska standardizacija 16PF upitnika provedena je na uzorku od 635 osoba u dobi od 15 do 85 godina i te norme su objavljene u zasebnoj publikaciji.

NAPOMENA

Edukacija

NAPOMENA

U prodaji je novi oblik upitnika i listova za odgovore (bez šablona)

45


upitnici i postupci za ispitivanje ličnosti

Osobine i konstrukti normalne ličnosti koji se često zanemaruju, a njihova je procjena važna u mnogim okruženjima. FREIBURŠKI INVENTAR LIČNOSTI FPI-R J. Fahrenberg, R. Hampel i H. Selg SAŽETAK Što mjeri

10 osobina i 2 globalna konstrukta ličnosti

Dob

od 16 godina nadalje

Primjena

individualna ili grupna

Trajanje

oko 20 minuta

Ocjenjivanje

CD za ocjenjivanje ili ručno (šablone)

Kategorizacija

O A B C

IZVORNI NAZIV: Freiburger Persönlichkeitsinventar (FPI-R) GODINA KONSTRUKCIJE: 1970., revidirana izdanja: 1973., 1978., 1984., 1989., 1994., 2001. GODINA PRVOG HRVATSKOG IZDANJA: 2007. Freiburški inventar ličnosti (FPI-R) mjeri 10 osobina ličnosti i 2 globalna konstrukta:

www.nakladaslap.com

1. Zadovoljstvo životom 2. Društvenu usmjerenost 3. Ambicioznost 4. Zakočenost 5. Povećanu uzbudljivost 6. Agresivnost 7. Opterećenost 8. Tjelesne tegobe 9. Zdravstvene brige 10. Otvorenost Globalni konstrukti:

Ekstraverzija (E) Emocionalnost (N)

Cjelokupni inventar ima 138 čestica, na koje ispitanici odgovaraju biranjem odgovora “točno” ili “netočno”. Svaku osobinu ličnosti mjeri po 12 čestica inventara, a svaki faktor po 14 čestica.

+385 (0)1 6281 774

Hrvatska standardizacija FPI-R inventara provedena je na 724 ispitanika (369 M i 355 Ž) iz različitih dijelova Republike Hrvatske u dobi od 16 do 60 godina. JEDINICE ZA NARUDŽBU

nslap@nakladaslap.com

FPI-R Komplet (100 kom. FPI-R Upitnika – M, 100 kom. FPI-R Upitnika – Ž, 200 kom. Listova za bodovanje i interpretaciju, Šablone i Fahrenberg i sur. Priručnik za FPI-R) 263-50 2310,00 FPI-R Upitnik – M 100 kom. 263-01

600,00

FPI-R Upitnik – Ž 100 kom. 263-02

600,00

FPI-R List za bodovanje i interpretaciju 200 kom. 263-03

600,00

FPI-R Šablone 263-20 CD za ocjenjivanje sa 100 kredita 263-60

90,00 1600,00

J. Fahrenberg, R. Hampel i H. Selg: Priručnik za Freiburški inventar ličnosti (FPI-R) s uključenom hrvatskom standardizacijom. Jastrebarsko: Naklada Slap, 2007. 263-90 420,00

46

FPI-R PONS CD za ocjenjivanje


Različiti stresni događaji dovode do korištenja različitih postupaka suočavanja sa stresom. upitnici i postupci za ispitivanje ličnosti

UPITNIK O NAČINIMA SUOČAVANJA SA STRESOM NOVO! WOC Susan Folkman i R. Lazarus SAŽETAK Što mjeri

načine suočavanja sa stresom

Dob

od 14 godina nadalje

Primjena

individualna ili grupna

Trajanje

10 do 15 minuta

Ocjenjivanje

ručno (šablone)

Kategorizacija

O A B C

IZVORNI NAZIV: Ways of Coping Questionnaire (WOC) GODINA KONSTRUKCIJE: 1988. GODINA PRVOG HRVATSKOG IZDANJA: 2011. Upitnik o načinima suočavanja sa stresom (WOC) razvijen je da bi istraživači dobili teorijski utemeljenu mjeru koju je moguće koristiti za proučavanje uloge suočavanja sa stresom u odnosu između stresa i prilagodbenih ishoda. Njime se ispituju osobe starije od 14 godina. Upitnik o načinima suočavanja sa stresom namijenjen je prepoznavanju misli i postupaka koje pojedinac koristi u izlaženju na kraj sa specifičnim stresnim događajem. Njime se procjenjuju procesi suočavanja, a ne dispozicije za suočavanje ili stabilni stilovi suočavanja. WOC ima ukupno 66 čestica koje čine osam ljestvica: 1. Suprotstavljajuće suočavanje - opisuje agresivne napore u mijenjanju situacije i uključuje određen stupanj neprijateljstva i upuštanja u rizik. 2. Distanciranje - opisuje misaone napore radi udaljavanja sebe od situacije i umanjivanja njezine važnosti. 3. Samokontrola - opisuje napore usmjerene na upravljanje vlastitim osjećajima i postupcima.

4. Traženje socijalne podrške - opisuje napore uložene u traženje informacijske, konkretne/materijalne i emocionalne podrške. 5. Prihvaćanje odgovornosti - uključuje priznavanje vlastite uloge u problemu uz istodobno nastojanje da se teškoće riješe. 6. Bijeg-izbjegavanje - opisuje priželjkivanje i ponašajne napore radi bijega od problema ili njegova izbjegavanja. Tvrdnje na toj ljestvici različite su od onih u ljestvici distanciranja koja govori o suzdržavanju od bilo kakvog djelovanja. 7. Plansko rješavanje problema - opisuje namjerno ulaganje napora usmjerenog na problem radi mijenjanja situacije, zajedno s analitičkim pristupom rješavanju problema. 8. Pozitivna ponovna procjena opisuje napore radi stvaranja pozitivnog značenja usmjeravanjem na osobni rast i razvoj. Ova ljestvica ima i religioznu dimenziju. Zadatak ispitanika je na svaku tvrdnju odgovoriti na Likertovoj skali od 4 stupnja pokazujući učestalost korištenja svake od strategija suočavanja.

JEDINICE ZA NARUDŽBU WOC Komplet (100 kom. Upitnika - M, 100 kom. Upitnika - Ž, Šablona, Susan Folkman i Richard Lazarus: Priručnik za Upitnik načina suočavanja sa stresom WOC) 250-50 1250,00 WOC Upitnik - M 100 kom. 250-01

500,00

WOC Upitnik - Ž 100 kom. 250-02

500,00

WOC Šablone 250-20

100,00

Susan Folkman i Richard Lazarus: Priručnik za Upitnik načina suočavanja sa stresom WOC. Jastrebarsko: Naklada Slap, 2011., 41 str. 250-90 150,00

47


upitnici i postupci za ispitivanje ličnosti

MINNESOTA MULTIFAZIČNI INVENTAR LIČNOSTI MMPI-2 S. R. Hathaway i J. C. McKinley priredio Odbor za ponovljenu restandardizaciju: James N. Butcher, John R. Graham, Yossef S. Ben-Porath, Auke Tellegen, W. Grant Dahlstrom i Beverly Kaemmer (koordinatorica za University of Minnesota Press) urednik hrvatskog izdanja: K. Matešić

SAŽETAK Što mjeri

psihopatologiju odraslih

Dob

od 18 godina nadalje

Primjena

individualna ili grupna

Trajanje

60 - 90 minuta

Ocjenjivanje

CD za ocjenjivanje ili ručno (šablone)

Kategorizacija

O A B C

IZVORNI NAZIV: Minnesota Multiphasic Personality Inventory – 2 (MMPI-2) www.nakladaslap.com

GODINA KONSTRUKCIJE: MMPI 1942., MMPI-2 1989. GODINA PRVOG HRVATSKOG IZDANJA: 1999. GODINA IZDANJA RC LJESTVICA: 2004. GODINA REVIDIRANOG IZDANJA S HRVATSKIM NORMAMA: 2008.

+385 (0)1 6281 774

MMPI-2 je standard za objektivno mjerenje psihopatologije u nizu različitih situacija: na klinikama, u savjetovanju, pri dijagnosticiranju mentalnih poremećaja i pri odabiru odgovarajućeg tretmana. Neke od karakteristika koje su doprinijele prihvaćenosti MMPI-a jesu: opća klinička poznatost varijabli uključenih u MMPI-2, mogućnost dobivanja informacija koje omogućuju predikciju individualnih problema klijenata u relativno kratkom vremenu, jednostavno izražavanje, jednostavna primjena i bodovanje, mogućnost kontrole nekih neželjenih načina odgovaranja, mogućnost otkrivanja nevaljanih protokola, valjanost i pouzdanost. MMPI-2 je namijenjen:

nslap@nakladaslap.com

a) ispitivanju psihopatologije u pacijenata kad su prisutni problemi osobne i socijalne prilagodbe ili se sumnja na njihovo postojanje b) otkrivanju odgovarajućeg tretmana i mogućih poteškoća na početku tretmana c) ispitivanju simptoma socijalne i osobne neprilagođenosti indikativne za psihološku disfunkciju. Revidirani oblik MMPI-2 znači poboljšanje verzije MMPI-a-2 iz 1989. godine, koje donosi neke značajne izmjene: 1. Dodane su dvije ljestvice valjanosti: ljestvica rijetkih pojava (Fp) i ljestvica prikazivanje sebe u superlativu (S) Ove skale čine kontrolu valjanosti profila još efikasnijom.

48

Priručnik za primjenu, ocjenjivanje i interpretaciju MINNESOTA MULTIFAZIČNI INVENTAR LIČNOSTI - 2 Revidirano izdanje s hrvatskim normama 2. Dodano je Pet ljestvica psihopatologije ličnosti (PSY-5), konstruiranih s ciljem mjerenja osobina ličnosti relevantnih i za normalno funkcioniranje ličnosti i za kliničke probleme. Ljestvice sliče petofaktorskom modelu ličnosti: Agresivnost (AGGR), Psihoticizam (PSYC), Nesputanost (DISC), Negativna emocionalnost/neuroticizam (NEGE) i Introverzija/niska pozitivna emocionalnost (INTR). 3. Ugrađena je Ljestvica hostilnosti (Ho), u čijoj je osnovi cinizam. 4. Ljestvice sadržaja nisu se mijenjale, ali su za njih 12 (od 15) razvijene Ljestvice komponenti sadržaja koje unapređuju interpretaciju. 5. Izbačene su Prikrivene-očite podljestvice Wienera i Harmona. 6. Izbačena je PS ljestvica (Posttraumatski stresni poremećaj – Schlenger), jer se smatra redundantnom s obzirom na postojanje puno bolje PK ljestvice PTSP-a. 7. Poredak ljestvica i njihovo smještanje na profilima u ovoj revidiranoj verziji ponešto su drugačiji kako bi se dobiveni profili mogli što jasnije i točnije interpretirati Tako u Revidiranom MMPI-u-2 567 čestica čine 9 Ljestvica valjanosti, 10 Kliničkih ljestvica, 28 Harris-Lingoes podljestvica, 3 Si podljestvice, 15 Ljestvica sadržaja, 27 Ljestvica komponenti sadržaja, 20 Dopunskih ljestvica i 9 Restrukturiranih kliničkih ljestvica. Hrvatska standardizacija provedena je na uzorku od 587 ispitanika u dobi od 18 do 86 godina. Norme su izražene u uniformnim i linearnim T-vrijednostima, što omogućuje i usporedbu rezultata na različitim ljestvicama.


JEDINICE ZA NARUDŽBU

MMPI-2 Profil za Dopunske ljestvice - M 100 kom. 209-14

200,00

MMPI-2 Profil za Dopunske ljestvice - Ž 100 kom. 209-15

200,00

MMPI-2 Profil za RC ljestvice - M 100 kom. 209-16

200,00

MMPI-2 Profil za RC ljestvice - Ž 100 kom. 209-17

200,00

MMPI-2 Šablone za Ljestvice valjanosti i Kliničke ljestvice 209-20

380,00

MMPI-2 Šablone za Harris-Lingoes i Si podljestvice 209-21

620,00

MMPI-2 Šablone za Ljestvice sadržaja 209-22

300,00

MMPI-2 Šablone za Ljestvice komponenti sadržaja 209-23

540,00

400,00

MMPI-2 Šablone za Dopunske ljestvice 209-24

400,00

400,00

MMPI-2 Šablone za RC ljestvice 209-25

200,00

400,00

MMPI-2 CD za ocjenjivanje 100 kredita 209-60

MMPI-2 Komplet (10 kom. MMPI-2 -M Testa, 10 kom. MMPI-2 -Ž Testa, 100 kom. Listova za odgovore + VRIN/TRIN, 100 kom. Profila za Ljestvice valjanosti i Kliničke ljestvice - M, 100 kom. Profila za Ljestvice valjanosti i Kliničke ljestvice - Ž, 100 kom. Profila za Ljestvice valjanosti i Kliničke ljestvice sa i bez korekcije - M, 100 kom. Profila za Ljestvice valjanosti i Kliničke ljestvice sa i bez korekcije - Ž, 100 kom. Profila za Harris-Lingoes i Si podljestvice - M, 100 kom. Profila za Harris-Lingoes i Si podljestvice - Ž, 100 kom. Profila za Ljestvice sadržaja - M, 100 kom. Profila za Ljestvice sadržaja - Ž, 100 kom. Profila za Ljestvice komponenti sadržaja - M, 100 kom. Profila za Ljestvice komponenti sadržaja - Ž, 100 kom. Profila za Dopunske ljestvice - M, 100 kom. Profila za Dopunske ljestvice - Ž, 100 kom. Profila za RC ljestvice - M, 100 kom. Profila za RC ljestvice - Ž, Šablone za Ljestvice valjanosti i Kliničke ljestvice, Šablone za Harris-Lingoes i Si podljestvice, Šablone za Ljestvice sadržaja, Šablone za Ljestvice komponenti sadržaja, Šablone za Dopunske ljestvice, Šablone za RC ljestvice, Butcher i sur.: MMPI-2 Priručnik, Tellegen i sur.: MMPI-2 RC Priručnik i Butcher i Williams: Bitne odrednice interpretacija MMPI-2 i MMPI-A inventara) 209-50 7540,00 MMPI-2 Test - M 10 kom. 209-01 MMPI-2 Test - Ž 10 kom. 209-02 MMPI-2 List za odgovore + VRIN/TRIN 100 kom. 209-03 MMPI-2 Profil za Ljestvice valjanosti i Kliničke ljestvice - M 100 kom. 209-04

200,00

MMPI-2 Profil za Ljestvice valjanosti i Kliničke ljestvice - Ž 100 kom. 209-05

200,00

MMPI-2 Profil za Ljestvice valjanosti i Kliničke ljestvice s K korekcijom i bez K korekcije - M 100 kom. 209-06 200,00 MMPI-2 Profil za Ljestvice valjanosti i Kliničke ljestvice s K korekcijom i bez K korekcije - Ž 100 kom. 209-07 200,00

upitnici i postupci za ispitivanje ličnosti

Najčešće korišten objektivni inventar ličnosti i najčešća mjera psihopatologije u svijetu!

2000,00

J. N. Butcher i sur. (ur. hrv. izd. K. Matešić): MMPI-2 Priručnik za primjenu, ocjenjivanje i interpretaciju. Revidirano izdanje s hrvatskim normama. Jastrebarsko: Naklada Slap, 2009., 185 str. 209-90 400,00 A. Tellegen, Y. S. Ben-Porath, J. L. McNulty, P. A. Arbisi, J. R. Graham i B. Kaemmer: MMPI-2 Restrukturirane kliničke ljestvice RC. Razvoj, validacija i interpretacija. Jastrebarsko: Naklada Slap, 2004., 124 str. 209-91 200,00 J. Butcher i Carolyn L. Williams: Bitne odrednice interpretacija MMPI-2 i MMPIA inventara. Jastrebarsko: Naklada Slap, 1999., 396 str. 500,00

MMPI-2 Profil za Harris-Lingoes i Si podljestvice - M 100 kom. 209-08

200,00

MMPI-2 Profil za Harris-Lingoes i Si podljestvice - Ž 100 kom. 209-09

200,00

MMPI-2 Profil za Ljestvice sadržaja - M 100 kom. 209-10

MMPI-2

200,00

MMPI-2 Profil za Ljestvice sadržaja - Ž 100 kom. 209-11

200,00

PONS CD za ocjenjivanje

MMPI-2 Profil za Ljestvice komponenti sadržaja - M 100 kom. 209-12

200,00

MMPI-2 Profil za Ljestvice komponenti sadržaja - Ž 100 kom. 209-13

200,00

NAPOMENA Obavezna edukacija

49


upitnici i postupci za ispitivanje ličnosti

Vrhunski inventar ličnosti prilagođen ispitivanju psihopatologije adolescenata. MINNESOTA MULTIFAZIČNI INVENTAR LIČNOSTI ZA ADOLESCENTE MMPI-A S. R. Hathaway i J. C. McKinley priredili: J. N. Butcher, Carolyn L. Williams, J. R. Graham, R. P. Archer, A. Tellegen, Y. S. Ben-Porath, Beverly Kaemmer

SAŽETAK Što mjeri

psihopatologiju adolescenata

Dob

14-18 godina

Primjena

individualna ili grupna

Trajanje

45-60 minuta

Ocjenjivanje

CD za ocjenjivanje ili ručno (šablone)

Kategorizacija

O A B C

IZVORNI NAZIV: Minnesota Multiphasic Personality Inventory - Adolescent (MMPI – A) GODINA KONSTRUKCIJE: 1992. GODINA PRVOG HRVATSKOG IZDANJA: 2002. MMPI-A je verzija MMPI-2 inventara pa se također smatra korisnim i praktičnim instrumentom za procjenu osoba s problemima u području mentalnoga zdravlja. Sadrži 478 tvrdnji koje čine 8 Ljestvica valjanosti, 10 Kliničkih ljestvica, 28 Harris-Lingoes podljestvica, 3 Si podljestvice, 15 Ljestvica sadržaja i 6 Dopunskih ljestvica.

www.nakladaslap.com

MMPI-A je u Hrvatskoj standardiziran na uzorku od 762 adolescenta u dobi od 14 do 18 godina. Norme su izražene u uniformnim i linearnim T-vrijednostima, što omogućuje i usporedbu rezultata na različitim ljestvicama. Hrvatske norme nalaze se u posebnom dodatku koji se dobiva uz priručnik.

MMPI-A

+385 (0)1 6281 774

PONS CD za ocjenjivanje

NAPOMENA Obavezna edukacija

JEDINICE ZA NARUDŽBU MMPI-A Komplet (10 kom. MMPI-A -M Testa, 10 kom. MMPI-A -Ž Testa, 100 kom. Listova za odgovore, 100 kom. Profila za Temeljne ljestvice - M, 100 kom. Profila za Temeljne ljestvice - Ž, 100 kom. Profila za Sadržajne i Dopunske ljestvice - M, 100 kom. Profila za Sadržajne i Dopunske ljestvice - Ž, 100 kom. Profila za Harris-Lingoes podljestvice - M, 100 kom. Profila za Harris-Lingoes podljestvice - Ž, Šablone za Temeljne ljestvice, Šablone za Dopunske ljestvice i Ljestvice sadržaja, Šablone za Harris-Lingoes podljestvice, Butcher i sur.: MMPI-A Priručnik i Butcher i Williams: Bitne odrednice interpretacija MMPI-2 i MMPI-A inventara) 210-50 4690,00 MMPI-A Test – M 10 kom. 210-01

350,00

MMPI-A Test – Ž 10 kom. 210-02

350,00

MMPI-A List za odgovore 100 kom. 210-03

400,00

MMPI-A Profil za Temeljne ljestvice - M 100 kom. 210-04

200,00

MMPI-A Profil za Temeljne ljestvice - Ž 100 kom. 210-05

200,00

MMPI-A Profil za Sadržajne i Dopunske ljestvice - M 100 kom. 210-06

200,00

MMPI-A Profil za Sadržajne i Dopunske ljestvice - Ž 100 kom. 210-07

200,00

MMPI-A Profil za Harris-Lingoes podljestvice - M 100 kom. 210-08

200,00

MMPI-A Profil za Harris-Lingoes podljestvice - Ž 100 kom. 210-09

200,00

MMPI-A Šablone za Temeljne ljestvice 210-20

400,00

MMPI-A Šablone za Dopunske ljestvice i Ljestvice sadržaja 210-21

420,00

MMPI-A Šablone za Harris-Lingoes podljestvice 210-22

620,00

nslap@nakladaslap.com

MMPI-A CD za ocjenjivanje 100 kredita 210-60

1500,00

J. N. Butcher, C. L. Williams, J. R. Graham, R. P. Archer, A. Tellegen, Y. S. Ben-Porath i B. Kaemmer: MMPI-A Priručnik. Jastrebarsko: Naklada Slap, 2002., 256 str. 210-90 450,00 J. Butcher i Carolyn L. Williams: Bitne odrednice interpretacija MMPI-2 i MMPIA inventara. Jastrebarsko: Naklada Slap, 1999., 396 str. 500,00

50


upitnici i postupci za ispitivanje ličnosti

Objektivni inventar fenomena koji oduvijek zaokuplja pažnju – psihopatske ličnosti i njezinih sastavnih svojstava. REVIDIRANI INVENTAR PSIHOPATSKE LIČNOSTI PPI-R

NOVO!

S. O. Lilienfeld, Michelle R. Widows ur. hrv. izd. Marija Lebedina Manzoni SAŽETAK Što mjeri

psihopatske crte ličnosti

Dob

stariji od 18 godina

Primjena

individualna ili grupna

Trajanje

20 do 30 minuta

Ocjenjivanje

ručno (samokopirni list za odgovore)

Kategorizacija

O A B C

IZVORNI NAZIV: Psychopatic Personality Inventory - Revised (PPI-R) GODINA KONSTRUKCIJE: 2005.

www.nakladaslap.com

GODINA PRVOG HRVATSKOG IZDANJA: 2011.

Zadatak ispitanika je da na skali od 4 stupnja za svaku tvrdnju u PPI-R inventaru označi koliko točno ga opisuje.

PPI-R nastoji prevladati konceptualne i metodološke poteškoće dosadašnjih instrumenata i neslaganje o tome koje crte ličnosti čine sindrom psihopatije, a njegova laka primjenjivost u različitim okruženjima po prvi put omogućava ispitivanje i nekliničke populacije.

PPI-R Komplet (10 kom. Svezaka s tvrdnjama - M, 10 kom. Svezaka s tvrdnjama Ž, 100 kom. Obrazaca za odgovore, 100 kom. Obrazaca za bodovanje i Profila, te Lilienfeld i Widows: Priručnik za revidirani inventar psihopatske ličnosti) 300-50 2490,00

+385 (0)1 6281 774

Ljestvice valjanosti: 1. Moralno odgovaranje 2. Devijantno odgovaranje 3. Nedosljedno odgovaranje - kraća ljestvica 4. Nedosljedno odgovaranje - duža ljestvica Ljestvice sadržaja: 1. Makijavelistička egocentričnost 2. Buntovnička nekonformnost 3. Eksternalizacija krivnje 4. Bezbrižno pomanjkanje planiranja 5. Socijalni utjecaj 6. Neustrašivost 7. Neosjetljivost na stres 8. Nesmiljenost

nslap@nakladaslap.com

1. Egocentrična impulzivnost 2. Neustrašiva dominacija 3. Nesmiljenost

Psihopatija je fenomen koji zaokuplja pažnju i teoretičara i praktičara, uzrokujući brojne nedoumice zbog nejasnog konstrukta koji se nastoji obuhvatiti, te teškoća dijagnostičkog i terapijskog pristupa. Konstrukt psihopatije ima dugu povijest, od konstelacije različitih karakteristika ličnosti do novijih koncepcija koje se temelje na ponašanju i jedno je od najviše ispitivanih stanja u psihopatologiji. Snažan je prediktor nezakonitog ponašanja, uključujući i opći i kriminalni seksualni recidivizam.

PPI-R Inventar sadrži 154 čestice i mjeri globalnu psihopatiju i njezina sastavna svojstva, pomoću 8 ljestvica sadržaja, 4 kliničke ljestvice i 3 faktora dobivena kombinacijom rezultata na ljestvicama. PPI-R otkriva i stilove odgovaranja koji mogu interferirati s valjanim utvrđivanjem psihopatije.

52

Faktori:

Hrvatska standardizacija inventara provedena je na uzorku studenata (N = 414) u dobi od 18 do 24 godine i na uzorku muških prijestupnika (N = 193) smještenih u Okružnom zatvoru u Remetincu i Kaznionici u Lepoglavi. JEDINICE ZA NARUDŽBU

PPI-R Svezak s tvrdnjama - M 10 kom. 300-01

120,00

PPI-R Svezak s tvrdnjama - Ž 10 kom. 300-02

120,00

PPI-R Obrazac za odgovore 100 kom. 300-03

1000,00

PPI-R Obrazac za bodovanje i Profil 100 kom. 300-04

800,00

S. O. Lilienfeld i M. R. Widows: Priručnik za revidirani inventar psihopatske ličnosti PPI-R. Jastrebarsko: Naklada Slap, 2011., 212 str. 300-90 450,00

PPI-R PONS CD za ocjenjivanje

NAPOMENA

Edukacija


INVENTAR ZA ISPITIVANJE LIČNOSTI – VERZIJA ZA ADOLESCENTE PAI-A

upitnici i postupci za ispitivanje ličnosti

Ovim instrumentom omogućena je detaljna klinička procjena adolescenata, koja je kvalitetom jednaka onoj koju pruža verzija inventara za odrasle. NOVO!

Leslie C. Morey ur. hrv. izd. Alessandra Bulian Pokrajac SAŽETAK Što mjeri

psihopatologiju

Dob

od 12 do 18 godina

Primjena

individualna ili grupna

Trajanje

oko 60 minuta

Ocjenjivanje

CD za ocjenjivanje ili ručno (samokopirni list za odgovore)

Kategorizacija

u postupku

IZVORNI NAZIV: Personality Assessment Inventory - Adolescent (PAI-A)

izrađene s ciljem olakšavanja interpretacije i pokrivanja cijelog raspona složenih kliničkih konstrukata.

GODINA KONSTRUKCIJE: 1990.

PAI-A je razvijen kao nadopuna instrumenta za odrasle, kako bi se dobio inventar vrlo sličan verziji za odrasle osobe, a ne kao neki sasvim novi instrument namijenjen specifično adolescentskoj populaciji.

GODINA PRVOG HRVATSKOG IZDANJA: 2012. Inventar za ispitivanje ličnosti – verzija za adolescente (PAI-A) je objektivni upitnik samoprocjene ličnosti namijenjen kliničkoj procjeni adolescenata u dobi od 12 do 18 godina. Instrument ima 264 čestice, koje čine 22 ljestvice koje se međusobno ne preklapaju: 4 ljestvice valjanosti, 11 kliničkih ljestvica, 5 ljestvica tretmana i 2 interpersonalne ljestvice. Deset od tih ljestvica sadrže i pojmovno određene podljestvice, koje su PAI-A ljestvice i podljestvice Ljestvice valjanosti Nedosljednost (NED) Rijetki odgovori (ROD) Negativan dojam (ND) Pozitivan dojam (PD) Kliničke ljestvice Somatske pritužbe (SOP) Konverzija (SOP-K) Somatizacija (SOP-S) Zdravstvene brige (SOP-Zb) Anksioznost (ANK) Kognitivna (ANK-K) Afektivna (ANK-A) Fiziološka (ANK-F) Poremećaji povezani s anksioznošću (PANK) Opsesivno-kompulzivni (PANK-O) Fobije (PANK-Fo) Traumatski stres (PANK-Ts) Depresija (DEP) Kognitivna (DEP-K) Afektivna (DEP-A) Fiziološka (DEP-F) Manija (MAN) Razina aktivnosti (MAN-Ra) Grandioznost (MAN-G) Razdražljivost (MAN-R) Paranoja (PAR). Pretjerana pozornost (PAR-Pp)

Ideje proganjanja (PAR-Ip) Ogorčenost (PAR-O) Shizofrenija (SH) Psihotični doživljaji (SH-P) Socijalna suzdržanost (SH-S) Poremećaj mišljenja (SH-Pm) Osobine graničnog poremećaja (GRP) Afektivna nestabilnost (GRP-A) Problemi s identitetom (GRP-I) Negativni odnosi (GRP-N) Samopovrjeđivanje (GRP-S) Antisocijalne osobine (ANO) Antisocijalna ponašanja (ANO-P) Egocentričnost (ANO-E) Traženje uzbuđenja (ANO-Tu) Problemi s alkoholom (ALK) Problemi s drogama (DRG) Ljestvice tretmana Agresivnost (AG) Agresivni stav (AG-S) Verbalna agresivnost (AG-V) Fizička agresivnost (AG-F) Suicidalne misli (SUM) Stres (STR) Nedostatak potpore (NEP) Odbijanje liječenja (ODLJ) Interpersonalne ljestvice Dominacija (DOM) Toplina (TOP)

PAI-A inventar sastoji se od 264 tvrdnje, a zadatak ispitanika je za svaku tvrdnju odgovoriti koliko je ona za njega točna na ljestvici od četiri stupnja (od „netočna, uopće nije točna“ do „vrlo točna“). PAI-A se može koristiti kao vrijedna pomoć u kliničkom procjenjivanju i donošenju odluka u nizu profesionalnih okruženja. U svim se slučajevima za primjerenu upotrebu informacija dobivenih primjenom PAI-A traži stručno obrazovanje, iskustvo i prosudba. Hrvatska standardizacija PAI-A inventara provedena je na 591 ispitaniku (290 M i 301 Ž) u dobi od 12 do 18 godina, te na kliničkom uzorku adolescenata s određenim poremećajima. JEDINICE ZA NARUDŽBU PAI-A Komplet (10 kom. Inventara M, 10 kom. Inventara Ž, 50 kom. Listova za odgovore, 50 kom. Obrazaca s kritičkim česticama, 50 kom. Profila, L.C. Morey: Inventar za ispitivanje ličnosti - verzija za adolescente. Priručnik) 233-50 2150,00 PAI-A Inventar - M 10 kom. 233-01

200,00

PAI-A Inventar - Ž 10 kom. 233-02

200,00

PAI-A List za odgovore 50 kom. 233-03

500,00

PAI-A Profil 50 kom. 233-04

450,00

PAI-A Obrazac s kritičkim česticama 50 kom. 233-05

350,00

L.C. Morey: Inventar za ispitivanje ličnosti - verzija za adolescente. Priručnik. Jastrebarsko: Naklada Slap, 2012. 233-90 450,00

U PRIPREMI

Program za ocjenjivanje PONS

53


Inventar u pripremi upitnici i postupci za ispitivanje ličnosti

Stručnjaci opisuju ovaj inventar kao “bitno poboljšanje postojećeg standarda” i kao “jedan od najuzbudljivijih novih inventara ličnosti”. INVENTAR ZA ISPITIVANJE LIČNOSTI PAI Leslie C. Morey SAŽETAK Što mjeri

psihopatologiju

Dob

od 18 godina nadalje

Primjena

individualna ili grupna

Trajanje

60-90 minuta

Ocjenjivanje

ručno (samokopirni list za odgovore)

Kategorizacija

u postupku

IZVORNI NAZIV: Personality Assessment Inventory (PAI) GODINA KONSTRUKCIJE: 1990. PAI Inventar za ispitivanje ličnosti sastoji se od 344 tvrdnje koje čine 4 ljestvice valjanosti, 11 kliničkih ljestvica, 5 ljestvica tretmana i 2 ljestvice interpersonalnih odnosa. Zadatak ispitanika je za svaku tvrdnju navesti koliko je točna za njega u rasponu od “netočna”, “uopće nije točna” do “vrlo točna”. PAI ljestvice i podljestvice

www.nakladaslap.com

Ljestvice valjanosti Nedosljednost (NED) Rijetki odgovori (ROD) Negativan dojam (ND) Pozitivan dojam (PD)

nslap@nakladaslap.com

+385 (0)1 6281 774

Kliničke ljestvice Somatske pritužbe (SOP) Konverzija (SOP-K) Somatizacija (SOP-S) Zdravstvene brige (SOP-Zb) Anksioznost (ANK) Kognitivna (ANK-K) Afektivna (ANK-A) Fiziološka (ANK-F) Poremećaji povezani s anksioznošću (PANK) Opsesivno-kompulzivni (PANK-O) Fobije (PANK-Fo) Traumatski stres (PANK-Ts)

Depresija (DEP) Kognitivna (DEP-K) Afektivna (DEP-A) Fiziološka (DEP-F) Manija (MAN) Razina aktivnosti (MAN-Ra) Ideje veličine (MAN-Iv) Razdražljivost (MAN-R) Paranoja (PAR) Pretjerana pozornost (PAR-Pp) Ideje proganjanja (PAR-Ip) Ogorčenost (PAR-O) Shizofrenija (SH) Psihotični doživljaji (SH-P) Socijalna suzdržanost (SH-S) Poremećaj mišljenja (SH-Pm) Osobine graničnog poremećaja (GRP) Afektivna nestabilnost (GRP- A) Problemi s identitetom (GRP-I) Negativni odnosi (GRP-N) Samopovrjeđivanje (GRP-S)

Antisocijalne osobine (ANO) Antisocijalna ponašanja (ANO-P) Egocentričnost (ANO-E) Traženje podražaja (ANO- Tp) Problemi s alkoholom (ALK) Problemi s drogama (DRG) Ljestvice tretmana Agresivnost (AG) Agresivni stav (AG-S) Verbalna agresivnost (AG-V) Fizička agresivnost (AG-F) Suicidalne misli (SUM) Stres (STR) Nedostatak potpore (NEP) Odbijanje liječenja (ODLJ) Interpersonalne ljestvice Dominacija (DOM) Toplina (TOP)

U PRIPREMI

54

Hrvatska standardizacija Program za ocjenjivanje PONS


LJESTVICA SIMPTOMA TRAUME KOD DJECE TSCC

upitnici i postupci za ispitivanje ličnosti

Jednostavna procjena različitih simptoma traume kod djece izazvanih različitim traumatskim događajima. NOVO!

J. Briere ur. hrv. izd. Gordana Buljan Flander i Bruna Profaca SAŽETAK Što mjeri

simptome traume

Dob

8 do 16 godina

Primjena

individualna ili grupna

Trajanje

15 do 20 minuta

Ocjenjivanje

ručno (Samokopirni svezak s tvrdnjama)

Kategorizacija

O A B C

IZVORNI NAZIV: Trauma symptom checklist for children (TSCC) GODINA KONSTRUKCIJE: 1989. GODINA PRVOG HRVATSKOG IZDANJA: 2011. Ljestvica simptoma traume kod djece je mjera samoiskaza o posttraumatskoj patnji i boli, te s njom povezanoj simptomatologiji. Namijenjena je procjenjivanju djece koja su proživjela traumatske događaje, uključujući i tjelesno i spolno zlostavljanje, međuvršnjačko nasilje, velike gubitke, svjedočenje nasilju nad drugima i prirodne katastrofe. Zbog kraćeg raspona pažnje kod djece, naročito one koja su bila psihološki traumatizirana, TSCC se sastoji od relativno malog broja čestica, koje su naročito usmjerene na traumu. Različite TSCC ljestvice zahvaćaju širok raspon psiholoških utjecaja. Cijela TSCC ljestvica sastoji se od 54 čestice koje čine dvije podljestvice valjanosti i šest kliničkih podljestvica: anksioznost, depresija, ljutnja, posttraumatski stres, disocijacija i zaokupljenost spolnošću. Postoji i osam kritičnih čestica koje se mogu zasebno interpretirati. Alternativna verzija ljestvice (nazvana TSCC-A) ima 44 čestice i razlikuje se po tome što ne sadrži ljestvicu zaokupljenost spolnošću i ima sedam kritičnih čestica. Hrvatska standardizacija Ljestvice simptoma traume kod djece provedena je na normativnom uzorku učenika osnovnih i srednjih škola (N = 295), te djece testirane u Poliklinici za zaštitu djece grada Zagreba kod kojih nije pronađen pokazatelj izloženosti zlostavljanju ili traumatskom događaju (N = 148) i na kliničkom uzorku (N = 794) djece testirane u Poliklinici za zaštitu djece grada Zagreba, koja su bila izložena nekom obliku traumatskog iskustva.

JEDINICE ZA NARUDŽBU TSCC Komplet (50 kom. TSCC Sveska s tvrdnjama, 50 kom. TSCC-A Sveska s tvrdnjama, 50 kom. Profila M, 50 kom. Profila Ž i Briere: Ljestvica simptoma traume kod djece (TSCC). Priručnik) 302-50 2350,00 TSCC Svezak s tvrdnjama 50 kom. 302-01

700,00

TSCC-A Svezak s tvrdnjama 50 kom. 302-02

700,00

TSCC M Profil 50 kom. 302-03

350,00

TSCC Ž Profil 50 kom. 302-04

350,00

J. Briere: Ljestvica simptoma traume kod djece (TSCC). Priručnik. Jastrebarsko: Naklada Slap, 2011., 68 str. 302-90 250,00

NAPOMENA

Edukacija

Vesna Bilić Gordana Buljan Flander Hana Hrpka

Nasilje nad djecom i među djecom

55


upitnici i postupci za ispitivanje ličnosti

Izvještaj roditelja/skrbnika za procjenu različitih simptoma traumatskih događaja već od treće godine života. LJESTVICA SIMPTOMA TRAUME KOD MLAÐE DJECE TSCYC

NOVO!

J. Briere ur. hrv. izd. Gordana Buljan Flander i Bruna Profaca SAŽETAK Što mjeri

simptome traume

Dob

3 do 12 godina

Primjena

individualna ili grupna

Trajanje

15 do 20 minuta

Ocjenjivanje

ručno (samokopirni list za odgovore)

Kategorizacija

O A B C

IZVORNI NAZIV: Trauma symptom checklist for young children (TSCYC) GODINA KONSTRUKCIJE: 1999. GODINA PRVOG HRVATSKOG IZDANJA: 2011. Ljestvica simptoma traume kod mlađe djece standardizirani je izvještaj roditelja/skrbnika, koji navodi traumatske simptome kod djece u dobi od 3 do 12 godina. TSCYC je namijenjen procjeni djeteta od strane roditelja/skrbnika, a primjenjiv je i kod onih s nižim obrazovanjem. Lista se sastoji od 90 čestica, koje čine dvije podljestvice valjanosti i osam kliničkih podljestvica (anksioznost, depresija, ljutnja, disocijacija, zaokupljenost spolnošću, posttraumatski stres - intruzija, posttraumatski stres – izbjegavanje i posttraumatski stres – pobuđenost).

www.nakladaslap.com

TSCYC je proširen u usporedbi s TSCC-om, kako bi obuhvatio sve simptome na temelju DSM-IV kriterija. JEDINICE ZA NARUDŽBU

+385 (0)1 6281 774

TSCYC Komplet (50 kom. Sveska s tvrdnjama, 50 kom. Listova za odgovore, 50 kom. Profila 3-4, 50 kom. Profila 5-9, 50 kom. Profila 10-12 i Briere: Ljestvica simptoma traume kod mlađe djece (TSCYC). Priručnik) 303-50 2150,00 TSCYC Svezak s tvrdnjama 50 kom. 303-01

350,00

TSCYC List za odgovore 50 kom. 303-02

500,00

TSCYC Profil 3-4 50 kom. 303-03

350,00

TSCYC Profil 5-9 50 kom. 303-04

350,00

TSCYC Profil 10-12 50 kom. 303-05

350,00

nslap@nakladaslap.com

J. Briere: Ljestvica simptoma traume kod mlađe djece (TSCYC). Priručnik. Jastrebarsko: Naklada Slap, 2011., 72 str. 303-90 250,00

NAPOMENA

56

Edukacija


INVENTAR SIMPTOMA TRAUME TSI

upitnici i postupci za ispitivanje ličnosti

Različiti traumatski događaji dovode do različitih profila kliničkih simptoma i psiholoških posljedica traume koje se mogu ispitati ovim inventarom. NOVO!

J. Briere ur. hrv. izd. Slavka Galić SAŽETAK Što mjeri

simptome traume

Dob

od 18 godina nadalje

Primjena

individualna ili grupna

Trajanje

20 do 25 minuta

Ocjenjivanje

ručno (samokopirni list za odgovore)

Kategorizacija

u postupku JEDINICE ZA NARUDŽBU

IZVORNI NAZIV: Trauma symptom inventory (TSI) GODINA KONSTRUKCIJE: 1995. GODINA PRVOG HRVATSKOG IZDANJA: 2012. Inventar simptoma traume (TSI) je inventar posttraumatskog stresa i drugih psiholoških posljedica traumatskih događaja. Namijenjen je upotrebi u evaluaciji akutnih i kroničnih simptoma traume, koji uključuju učinke silovanja, zlostavljanja od strane bračnog partnera, tjelesne napade, borbu, velike nesreće i prirodne katastrofe, te trajne posljedice zlostavljanja u djetinjstvu i druge rane traumatske događaje. Različite ljestvice TSI zahvaćaju širok raspon psiholoških utjecaja, koji uključuju ne samo simptome koji se tipično povezuju s posttraumatskim stresnim poremećajem (PTSP-om) i akutnim stresnim poremećajem (ASP-om), već i one intrapersonalne i interpersonalne teškoće koje se često povezuju s dugotrajnim ili kroničnim psihološkim traumama.

TSI Komplet (50 kom. Sveska s tvrdnjama, 50 kom. Listova za odgovore, 50 kom. Profila M, 50 kom. Profila Ž i Briere: Ljestvica simptoma traume (TSI). Priručnik) 304-50 2390,00 TSI Svezak s tvrdnjama 50 kom. 304-01

750,00

TSI List za odgovore 50 kom. 304-02

500,00

TSI Profil M 50 kom. 304-03

400,00

TSI Profil Ž 50 kom. 304-04

400,00

J. Briere: Ljestvica simptoma traume (TSI). Priručnik. Jastrebarsko: Naklada Slap, 2012., 90 str. 304-90 300,00

Inventar sadrži 100 čestica koje čine 3 ljestvice valjanosti i 10 kliničkih ljestvica. Ljestvice valjanosti Razina odgovora (RO) Atipični odgovori (AO) Nedosljedni odgovori (NO) Kliničke ljestvice Anksiozna pobuđenost (AP) Depresija (D) Ljutnja/razdražljivost (LJIR) Intruzivni (nametljivi) doživljaji (ID) Obrambeno izbjegavanje (OIZ) Disocijacija (DIS) Zaokupljenost spolnošću (ZS) Nefunkcionalno seksualno ponašanje (NSP) Oštećeno samopoimanje (OSP) Ponašanje usmjereno na smanjivanje napetosti (SN)

57


CORNELL INDEKS CI upitnici i postupci za ispitivanje ličnosti

A. Wieder, M. S.Wolf, K. Brodinau, Bela Mittelmann i D. Wechsler SAŽETAK Što mjeri

neuropsihijatrijske i psihosomatske tegobe

Dob

od 16 godina nadalje

Primjena

individualna ili grupna

Trajanje

5-20 minuta

Ocjenjivanje

ručno (šablone)

Kategorizacija

O A B C

IZVORNI NAZIV: Cornell Index (CI)

JEDINICE ZA NARUDŽBU

GODINA KONSTRUKCIJE: 1948.

Cornell indeks Komplet (100 kom. Cornell indeksa, Šablona i Wieder i sur.: Priručnik za Cornell indeks) 201-50 426,00

GODINA PRVOG HRVATSKOG IZDANJA: 1997. Cornell indeks (CI) razvijen je kao dodatak kliničkom intervjuu i namijenjen brzoj procjeni neuropsihijatrijskih i psihosomatskih tegoba. Pokazao se djelotvornim za utvrđivanje anksioznih stanja, hipohondrije, fobičnosti, hipersenzitivosti, depresivnosti, sklonosti kardiovaskularnoj, inhibitornoj i gastrointestinalnoj konverziji, impulzivnosti, agresivnosti, paranoičnosti, asocijalnih sklonosti, konvulzivnih smetnji, migrene, astme, čira na želucu i graničnih kliničkih sindroma. Nije pogodan za otkrivanje opsesivnih stanja.

Cornell indeks 100 kom. 201-01 Cornell Šablona 201-20

250,00 88,00

A. Wieder, M. S.Wolf, K. Brodinau, Bela Mittelmann i D. Wechsler: Priručnik za Cornell indeks. Jastrebarsko: Naklada Slap, 1997., 14 str. 201-90 88,00

Cornell indeks sastoji se od 101 pitanja koja se odnose na psihosomatske i neuropsihijatrijske tegobe, na koja ispitanici odgovaraju sa “da” ili “ne”.

CROWN-CRISPOV INDEKS ISKUSTAVA CCII Sidney Crown i A. H. Crisp www.nakladaslap.com

SAŽETAK Što mjeri

opću emocionalnost i neuroticizam

Dob

od puberteta nadalje

Primjena

individualna ili grupna

Trajanje

5-10 minuta

Ocjenjivanje

ručno (šablone)

+385 (0)1 6281 774

Kategorizacija

O A B C

IZVORNI NAZIV: Crown-Crisp Experiential Indeks (CCEI)

JEDINICE ZA NARUDŽBU

GODINA KONSTRUKCIJE: 1966., nadopunjeni oblik 1979.

CCII Komplet (100 kom. CCII indeksa, Šablone i Crown i Crisp: Priručnik za CCII) 213-50 226,00

GODINA PRVOG HRVATSKOG IZDANJA: 1994.

nslap@nakladaslap.com

Crown-Crispov indeks iskustava (CCII) je namijenjen utvrđivanju i mjerenju uobičajenih simptoma i crta ličnosti unutar konvencionalnih kategorija psihoneurotskih bolesti i poremećaja ličnosti. Upotrebljava se u svrhu trijažnih pregleda, pri praćenju promjena nastalih određenim terapijskim postupcima ili u istraživačke svrhe. CCII sadrži 48 čestica raspoređenih u 6 subskala: slobodno lebdeća anksioznost, fobična anksioznost, opsesivnost, somatske manifestacije anksioznosti, depresija i histerija. Uz svaku česticu ispitanik treba označiti odgovor koji se odnosi na njega. Pitanja su pisana jednostavnim jezikom, što omogućuje korištenje Indeksa s ispitanicima širokog raspona obrazovanja i intelektualnih sposobnosti.

58

CCII indeks 100 kom. 213-01 CCII Šablone 213-20

100,00 44,00

S. Crown i A.H. Crisp: Priručnik za Crown-Crispov indeks iskustava. Jastrebarsko: Naklada Slap, 1994., 38 str. 213-90 82,00


STRUKTURIRANI KLINIČKI INTERVJU ZA POREMEĆAJE S OSI I IZ DSM-IV KLINIČKA VERZIJA – SKID-I M. B. First, R. L. Spitzer, M. Gibbon i J. B. W. Williams

Što mjeri

dijagnoza poremećaja na Osi I iz DSM-IV

Dob

adolescenti i odrasli

Primjena

individualna ili grupna

Trajanje

45 - 90 minuta

Ocjenjivanje

ručno (upute u Priručniku)

upitnici i postupci za ispitivanje ličnosti

SAŽETAK

O A B C

Kategorizacija

IZVORNI NAZIV: Structured Clinical Interview for DSM-IV Axis I Disorders (SCID-I) GODINA KONSTRUKCIJE: 1994. GODINA PRVOG HRVATSKOG IZDANJA: 2000. SKID-I je polustrukturirani intervju za dijagnosticiranje poremećaja na Osi I DSM-a-IV koji je načinjen za upotrebu u kliničkim uvjetima s ciljem postizanja standardizirane procjene. Namijenjen je ispitivanju odraslih osoba, starijih od 18 godina, ali se uz manje izmjene može rabiti i kod adolescenata. Može se primijeniti kod psihijatrijskih bolesnika i kod bolesnika u općoj praksi, izuzevši osobe s teškim kognitivnim oštećenjima, agitirane osobe i osobe s izraženim psihotičnim simptomima. SKID-I je podijeljen u 6 gotovo potpuno odijeljenih sklopova, tj. područja psihopatologije: epizode poremećenog raspoloženja, psihotični simptomi, psihotični poremećaji, poremećaji raspoloženja, poremećaji upotrebe tvari, te anksiozni i drugi poremećaji. U SKID-u-I je predviđeno i ocjenjivanje Osi IV (klinički značajni psihosocijalni ili okolinski problemi) i Osi V (Ljestvica opće prosudbe funkcioniranja-GAF ljestvica) DSM-a-IV.

Nakon završetka intervjua ispitivač ispunjava dijagnostički zaključak koji se nalazi na prvoj stranici lista za odgovore, a najčešće se nakon toga upotrebljava SKID-II. JEDINICE ZA NARUDŽBU SKID-I Komplet (10 kom. SKID-I Listova za odgovore, First i sur.: Vodič za korisnike za SKID-I i First i sur.: Priručnik za uporabu za SKID-I) 290-50 1030,00 SKID-I List za odgovore 10 kom. 290-01

650,00

M. B. First, R. L. Spitzer, M. Gibbon i J. B. W. Williams: Vodič za korisnike za Strukturirani klinički intervju za poremećaje s Osi I iz DSM-IV, klinička verzija. Jastrebarsko: Naklada Slap, 2000., 142 str. 290-90 250,00 M. B. First, R. L. Spitzer, M. Gibbon i J. B. W. Williams: Priručnik za uporabu za Strukturirani klinički intervju za poremećaje s Osi I iz DSM-IV, klinička verzija. Jastrebarsko: Naklada Slap, 2000., 86 str. 290-91 130,00

NAPOMENA

Edukacija

STRUKTURIRANI KLINIČKI INTERVJU ZA POREMEĆAJE LIČNOSTI S OSI II IZ DSM-IV – SKID-II M. B. First, R. L. Spitzer, M. Gibbon i J. B. W. Williams SAŽETAK Što mjeri

dijagnoza poremećaja na Osi II iz DSM-IV

Dob

adolescenti i odrasli

Primjena

individualna

Trajanje

oko 20 minuta za Upitnik ličnosti, a trajanje intervjua ovisi o odgovorima u Upitniku ličnosti

Ocjenjivanje

Kategorizacija

NAPOMENA

Edukacija

ručno (upute u Priručniku)

O A B C

IZVORNI NAZIV: Structured Clinical Interview for DSM-IV Axis II Disorders (SCID-II) GODINA KONSTRUKCIJE: 1994. GODINA PRVOG HRVATSKOG IZDANJA: 2000. SKID-II je polustrukturirani dijagnostički intervju za procjenu 10 poremećaja ličnosti na Osi II DSM-a-IV, te depresivnog, pasivno-agresivnog i nespecifičnog poremećaja ličnosti. Najčešće se SKID-II primjenjuje nakon SKID-a-I ili nakon nestrukturiranog kliničkog intervjua kojim se utvrđuju poremećaji na Osi I. Primjena obično započinje Upitnikom ličnosti, od 119 pitanja, čije ispunjavanje traje oko 20 minuta. Namijenjen je ispitivanju odraslih osoba, starijih od 18 godina, ali se uz manje izmjene može rabiti i kod adolescenata. Nakon što pojedinac ispuni Upitnik ličnosti, kliničar primjenjuje SKID-II, usmjeravajući se na čestice na koje je pojedinac pozitivno odgovorio. Najčešće se koristi cijeli SKID-II, no moguće

je primijeniti i samo one odjeljke koji se odnose na poremećaje ličnosti koji su za liječnika ili istraživača od posebnog interesa ili bez Upitnika ličnosti. Na kraju intervjua ispitivač ispunjava zaključni list i izračunava brojčani rezultat za svaki poremećaj ličnosti. JEDINICE ZA NARUDŽBU SKID-II Komplet (10 kom. SKID-II Upitnika ličnosti, First i sur.: SKID-II Knjižica za intervju i First i sur.: Vodič za korisnike za SKID-II) 291-50 730,00 SKID-II Upitnik ličnosti 10 kom. 291-01

80,00

M. B. First, M. Gibbon, R. L. Spitzer, J. B. W. Williams i L. S. Benjamin: Knjižica za intervju za Strukturirani klinički intervju za poremećaje ličnosti s Osi II iz DSMIV. Jastrebarsko: Naklada Slap, 2000., 42 str. 291-02 500,00 M. B. First, M. Gibbon, R. L. Spitzer, J. B. W. Williams i L. S. Benjamin: Vodič za korisnike za Strukturirani klinički intervju za poremećaje ličnosti s Osi II iz DSM-IV. Jastrebarsko: Naklada Slap, 2000., 100 str. 291-90 150,00

59


upitnici i postupci za ispitivanje ličnosti

Odvojena procjena osobine anksioznosti i anksioznosti u određenim situacijama koja je brza, jednostavna i primjenjiva u različitim uvjetima! UPITNIK ANKSIOZNOSTI KAO STANJA I OSOBINE LIČNOSTI STAI C. D. Spielberger (suradnici: R. L. Gorsuch, R. E. Lushene, P. R. Vagg i G. A. Jacobs)

SAŽETAK Što mjeri

anksioznost kao stanje i kao osobinu ličnosti

Dob

od 1. razreda srednje škole nadalje

Primjena

individualna ili grupna internetsko testiranje

Trajanje

oko 20 minuta

Ocjenjivanje

ručno (samokopirni upitnik)

Kategorizacija

O A B C

IZVORNI NAZIV: State-Trait Anxiety Inventory for Adults (STAI) GODINA KONSTRUKCIJE: 1968. GODINA PRVOG HRVATSKOG IZDANJA: 2000. STAI se sastoji od dvije ljestvice za samoprocjenu: www.nakladaslap.com

1. S-ljestvica je mjera anksioznosti kao stanja koja se odnosi na prolazna emocionalna stanja različitog intenziteta, obilježena subjektivnim doživljajem napetosti, nervoze, zabrinutosti, strepnje i aktivacijom autonomnog živčanog sustava. 2. O-ljestvica mjeri anksioznost kao osobinu ličnosti, tj. relativno stabilne individualne razlike u sklonosti anksioznosti. Obje ljestvice sastoje se od po 20 čestica, a ispitanici svoje odgovore daju na skali od 4 stupnja kojima se opisuje intenzitet osjećaja kod S-ljestvice odnosno učestalost pojave anksioznosti kod O-ljestvice. Hrvatska standardizacija provedena je na 588 učenika srednjih strukovnih škola i gimnazija u dobi od 16 do 18 godina. JEDINICE ZA NARUDŽBU

+385 (0)1 6281 774

STAI Komplet (100 kom. STAI Upitnika - M, 100 kom. STAI Upitnika - Ž, Spielberger i sur.: Priručnik za STAI i Matešić i Pinjušić: Hrvatske norme za STAI, STAIC i STAXI-2) 224-50 1850,00 STAI Upitnik - M 100 kom. 224-01

700,00

STAI Upitnik - Ž 100 kom. 224-02

700,00

nslap@nakladaslap.com

C. D. Spielberger, R. L. Gorsuch, R. Lushene, P. R. Vagg i G. A. Jacobs: Priručnik za Upitnik anksioznosti kao stanja i osobine ličnosti. Jastrebarsko: Naklada Slap, 1999, 64 str. 224-90 250,00 K. Matešić i K. Pinjušić: Hrvatske norme za STAI, STAIC i STAXI-2. Jastrebarsko: Naklada Slap, 2007. 224-91 200,00 Internetsko testiranje 25 kredita 224-70

60

250,00

Internetsko testiranje dostupno na www.nakladaslap.com


UPITNIK ANKSIOZNOSTI KAO STANJA I OSOBINE LIČNOSTI ZA DJECU – STAIC C. D. Spielberger, C. D. Edwards, R. Lushene, J. Montuori i Denna Platzek SAŽETAK anksioznost kao stanje i kao osobinu ličnosti

Dob

9-12 godina

Primjena

individualna ili grupna internetsko testiranje

Trajanje

oko 20 minuta

Ocjenjivanje

ručno (samokopirni upitnik)

upitnici i postupci za ispitivanje ličnosti

Što mjeri

O A B C

Kategorizacija

IZVORNI NAZIV: State-Trait Anxiety Inventory for Children (STAIC) GODINA KONSTRUKCIJE: 1970. GODINA PRVOG HRVATSKOG IZDANJA: 1999. STAIC je po strukturi i sadržaju analogan STAI upitniku i također se sastoji od dvije odvojene ljestvice samoprocjene:

JEDINICE ZA NARUDŽBU STAIC Komplet (100 kom. STAIC Upitnika - M, 100 kom. STAIC Upitnika – Ž, Spielberger i sur.: Priručnik za STAIC i Matešić i Pinjušić: Hrvatske norme za STAI, STAIC i STAXI-2) 225-50 1720,00

1. S-ljestvica - prolazna anksiozna stanja

STAIC Upitnik – M 100 kom. 225-01

700,00

2. O-ljestvica - razmjerno stabilne individualne razlike u sklonosti anksioznosti.

STAIC Upitnik – Ž 100 kom. 225-02

700,00

Obje ljestvice sastoje se od po 20 tvrdnji, a ispitanici svoje odgovore daju na skali od 3 stupnja . Hrvatska standardizacija provedena je na uzorku od 458 učenika osnovnih škola. Internetsko testiranje dostupno na www.nakladaslap.com

C. D. Spielberger: Priručnik za Upitnik anksioznosti kao stanja i osobine ličnosti za djecu. Jastrebarsko: Naklada Slap, 2000, 18 str. 225-90 120,00 K. Matešić i K. Pinjušić: Hrvatske norme za STAI, STAIC i STAXI-2. Jastrebarsko: Naklada Slap, 2007. 224-91 200,00 Internetsko testiranje 25 kredita 225-70

250,00

UPITNIK LJUTNJE KAO STANJA I OSOBINE LIČNOSTI – STAXI-2 C. D. Spielberger SAŽETAK Što mjeri

ljutnju kao stanje i kao osobinu ličnosti, izražavanje i kontrolu ljutnje

Dob

adolescenti i odrasli

Primjena

individualna ili grupna

Trajanje

12-15 minuta

Ocjenjivanje

ručno (samokopirni list za odgovore)

Kategorizacija

O A B C

IZVORNI NAZIV: State-Trait Anger Expression Inventory-2 (STAXI-2) GODINA KONSTRUKCIJE: 1999. GODINA PRVOG HRVATSKOG IZDANJA: 2001. STAXI-2 se sastoji od 57 čestica i podijeljen je na tri dijela: 1. dio sadrži 15 čestica na koje ispitanik odgovara procjenjujući intenzitet ljutnje koju osjeća “upravo sada”. Čestice čine ljestvicu Ljutnja kao stanje i tri podljestvice: Osjećaj ljutnje, Spremnost da se ljutnja izrazi verbalno i Spremnost da se ljutnja izrazi fizički. 2. dio sadrži 10 čestica na kojima spitanik procjenjuje kako se “općenito osjeća”. Čestice čine ljestvicu Ljutnja kao osobina ličnosti i dvije podljestvice: Temperament sklon ljutnji i Reakcija ljutnje. 3. dio sadrži 32 čestice na kojima ispitanik procjenjuje koliko često općenito reagira na određene načine kada se osjeća ljut ili gnjevan. Čestice čine četiri ljestvice: Izražavanje ljutnje prema van, Izražavanje ljutnje prema unutra, Kontrola ljutnje prema van, Kontrola ljutnje prema unutra. U ovom dijelu se dobiva Indeks izražavanja ljutnje. STAXI-2 je u Hrvatskoj normiran na 871 učeniku srednjih strukovnih škola i gimnazija u dobi od 15 do 18 godina.

JEDINICE ZA NARUDŽBU STAXI-2 Komplet (10 kom. STAXI-2 Upitnika - M , 10 kom. STAXI-2 Upitnika – Ž, 100 kom. STAXI-2 Listova za odgovore, 100 kom. STAXI-2 Profila, Spielberger: Priručnik za STAXI-2 i Matešić i Pinjušić: Hrvatske norme za STAI, STAIC i STAXI-2) 247-50 1610,00 STAXI-2 Upitnik - M 10 kom. 247-01

180,00

STAXI-2 Upitnik - Ž 10 kom. 247-02

180,00

STAXI-2 List za odgovore 100 kom. 247-03

400,00

STAXI-2 Profil 100 kom. 247-04

400,00

C. D. Spielberger: Priručnik za Upitnik ljutnje kao stanja i osobine ličnosti. Jastrebarsko: Naklada Slap, 2001., 94 str. 247-90 250,00 K. Matešić i K. Pinjušić: Hrvatske norme za STAI, STAIC i STAXI-2. Jastrebarsko: Naklada Slap, 2007. 224-91 200,00

61


upitnici i postupci za ispitivanje ličnosti

Koristan način mjerenja i dispozicijskih i situacijskih načina suočavanja sa stresom djece i adolescenata. SKALA SUOČAVANJA SA STRESOM ZA DJECU I ADOLESCENTE SUO Anita Vulić-Prtorić SAŽETAK Što mjeri

suočavanje sa stresom

Dob

9-18 godina

Primjena

individualna ili grupna

Trajanje

oko 20 minuta

Ocjenjivanje

CD za ocjenjivanje ili ručno (šablone), kvantitativno i kvalitativno

Kategorizacija

O A B C

GODINA KONSTRUKCIJE: 2000. GODINA PRVOG HRVATSKOG IZDANJA: 2002. Skala SUO daje informacije o čestini i procjeni efikasnosti korištenja određenih stilova suočavanja, a konstruirana je tako da se prilagodbom upute može koristiti i za mjerenje dispozicijskog i za mjerenje situacijskog suočavanja. Sadrži 7 subskala, od kojih svaka opisuje jednu dimenziju suočavanja: www.nakladaslap.com

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Rješavanje problema (9 čestica) Kognitivno restrukturiranje (8 čestica) Emocionalna reaktivnost (8 čestica) Distrakcija (10 čestica) Izbjegavanje (11 čestica) Traženje socijalne podrške od strane prijatelja (6 čestica) Traženje socijalne podrške od strane obitelji (6 čestica)

Skala ukupno sadrži 58 čestica, a zadatak ispitanika je za svaku strategiju označiti frekvenciju njena korištenja i njenu učinkovitost, na skali od 4 stupnja.

+385 (0)1 6281 774

Hrvatska standardizacija SUO skale provedena je na 542 učenika 5. do 8. razreda osnovne škole i 1. do 4. razreda srednje škole u Zadru i Splitu. JEDINICE ZA NARUDŽBU

nslap@nakladaslap.com

SUO Komplet (100 kom. SUO Upitnika - M, 100 kom. SUO Upitnika – Ž, 200 kom. Profila, Šablone i Vulić-Prtorić: Priručnik za SUO) 249-50 870,00 SUO Upitnik - M 100 kom. 249-01

250,00

SUO Upitnik - Ž 100 kom. 249-02

250,00

SUO Profil 100 kom. 249-03

100,00

SUO Šablone 249-20

120,00

SUO CD za ocjenjivanje 100 kredita 249-60

500,00

A.Vulić-Prtorić: Priručnik za Skalu suočavanja sa stresom za djecu i adolescente (SUO). Jastrebarsko: Naklada Slap, 2002., 62 str. 249-90 150,00

62

SUO PONS CD za ocjenjivanje

NAPOMENA

Edukacija


upitnici i postupci za ispitivanje ličnosti

Ispitajte strahove i različite aspekte anksioznosti djece i adolescenata u različitim situacijama. SKALA STRAHOVA I ANKSIOZNOSTI ZA DJECU I ADOLESCENTE SKAD-62 Anita Vulić-Prtorić SAŽETAK Što mjeri

strahove i anksioznost

Dob

10-18 godina

Primjena

individualna ili grupna

Trajanje

oko 20 minuta

Ocjenjivanje

CD za ocjenjivanje ili ručno (šablone), kvantitativno i kvalitativno

Kategorizacija

O A B C

GODINA KONSTRUKCIJE: 2003.

JEDINICE ZA NARUDŽBU

GODINA PRVOG HRVATSKOG IZDANJA: 2004.

SKAD-62 Komplet (100 kom. SKAD-62 Upitnika – M, 100 kom. SKAD-62 Upitnika – Ž, 200 kom. SKAD-62 Profila, Šablone i Vulić-Prtorić: Priručnik za SKAD-62) 253-50 910,00

Skala SKAD-62 konstruirana je na temelju popisa simptoma anksioznih poremećaja iz DSM-IV klasifikacije, pri čemu nisu obuhvaćeni simptomi posttraumatskog i akutnog stresnog poremećaja. Sadrži ukupno 62 čestice koje opisuju najčešće strahove, te simptome i sindrome anksioznosti u djetinjstvu i adolescenciji. Obuhvaća 8 subskala: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Skala ispitne anksioznosti (ISP) (11 čestica) Skala socijalne anksioznosti (SOC) (10 čestica) Skala separacijske anksioznosti (SEP) (11 čestica) Skala opsesivno-kompulzivnih simptoma (OPKO) (8 čestica) Skala anksiozne osjetljivosti/panični napadi/agorafobija (APA) (12 čestica) Skala zabrinutosti (ZAB) (9 čestica) Skala somatizacije (SOMA) (15 čestica iz skala ISP, SEP, SOC i APA) Skala specifičnih strahova i fobija (SSF) (pitanje otvorenog tipa)

SKAD-62 Upitnik – M 100 kom. 253-01

250,00

SKAD-62 Upitnik – Ž 100 kom. 253-02

250,00

SKAD-62 Profil 200 kom. 253-03

200,00

SKAD-62 Šablone 253-20 SKAD-62 CD za ocjenjivanje sa 100 kredita 253-60

60,00 500,00

A. Vulić-Prtorić: Priručnik za Skalu strahova i anksioznosti za djecu i adolescente (SKAD-62). Jastrebarsko: Naklada Slap, 2004., 84 str. 253-90 150,00

Zadatak ispitanika pri ispunjavanju skale je procijeniti koliko je navedena tvrdnja za njega točna, na ljestvici od 5 stupnjeva, te na pitanju otvorenog tipa nabrojiti i opisati svoje strahove. Skala se može primjenjivati u razrednom okruženju i vrlo je korisna u ranom prepoznavanju i identifikaciji djece koja imaju simptome pretjeranog strahovanja i anksioznosti. Hrvatska standardizacija napravljena je na normativnom uzorku učenika od 5. razreda osnovne do 4. razreda srednje škole, te na kliničkom uzorku djece i adolescenata koji su upućeni kliničkim psiholozima zbog različitih poteškoća.

SKAD-62

NAPOMENA

Anita Vulić-Prtorić Marta Cifrek-Kolarić

Istraživanja u razvojnoj psihopatologiji

Edukacija

PONS CD za ocjenjivanje

63


SKALA DEPRESIVNOSTI ZA DJECU I ADOLESCENTE – SDD Anita Vulić-Prtorić

upitnici i postupci za ispitivanje ličnosti

SAŽETAK Što mjeri

depresivnost

Dob

10-18 godina

Primjena

individualna ili grupna

Trajanje

5-10 minuta

Ocjenjivanje

ručno (upute u Priručniku), kvantitativno i kvalitativno

Kategorizacija

O A B C

GODINA KONSTRUKCIJE I PRVOG HRVATSKOG IZDANJA: 2003. Skala depresivnosti za djecu i adolescente (SDD) je namijenjena za mjerenje depresivnosti, a konstruirana je na temelju popisa simptoma iz DSM-IV klasifikacije. Primjenjuje se pri kliničkoj procjeni, planiranju, praćenju i evaluaciji psihološkog tretmana, savjetovanju, u znanstvenim istraživanjima i slično, a pokazala vrlo korisnom i s mlađim dobnim skupinama. Skala ima ukupno 26 čestica, koje opisuju najčešće simptome depresivnosti u djetinjstvu i adolescenciji (poremećaj raspoloženja, gubitak interesa, poremećaj apetita i spavanja, psihomotoričke smetnje, beznađe, rezignaciju, slabljenje životne energije i sl.). Moguće je razlikovati kognitivno-motivacijsku i emocionalno-tjelesnu komponentu depresivnosti.

JEDINICE ZA NARUDŽBU SDD Komplet (100 kom. SDD Upitnika – M, 100 kom. SDD Upitnika – Ž, VulićPrtorić: Priručnik za SDD) 252-50 510,00 SDD Upitnik - M 100 kom. 252-01

200,00

SDD Upitnik - Ž 100 kom. 252-02

200,00

A. Vulić-Prtorić: Priručnik za Skalu depresivnosti za djecu i adolescente (SDD). Jastrebarsko: Naklada Slap 2003., 44 str. 252-90 110,00

NAPOMENA

Edukacija

Zadatak ispitanika pri ispunjavanju skale je procijeniti na ljestvici od 5 stupnjeva koliko je pojedina tvrdnja za njih točna. SDD skala je normirana u Hrvatskoj na normativnom uzorku učenika od 5. razreda osnovne do 4. razreda srednje škole i kliničkom uzorku djece i adolescenata koji su upućeni kliničkim psiholozima zbog različitih poteškoća.

SKALA DEPRESIJE – D-92 www.nakladaslap.com

Mirjana Krizmanić i V. Kolesarić SAŽETAK Što mjeri

stupanj i simptome depresije

Dob

od 16 godina nadalje

Primjena

individualna ili grupna

Trajanje

15-20 minuta

Ocjenjivanje

ručno (upute u Priručniku), kvantitativno i kvalitativno

+385 (0)1 6281 774

Kategorizacija

O A B C

GODINA KONSTRUKCIJE: 1992.

JEDINICE ZA NARUDŽBU

GODINA PRVOG HRVATSKOG IZDANJA: 1994.

D-92 Komplet (10 kom. D-92 Upitnika - M, 10 kom. D-92 Upitnika - Ž, 100 kom. Listova za odgovore i Krizmanić i Kolesarić: Priručnik za D-92) 226-50 750,00

nslap@nakladaslap.com

Skala depresije (D-92) je namijenjena utvrđivanju globalnog stupnja depresije, mjerenju intenziteta pojedinačnih simptoma depresije i utvrđivanju i praćenju učinaka psihofarmakoloških i psihoterapijskih postupaka za uklanjanje ili smanjivanje depresije. D-92 sadrži 22 tvrdnje koje opisuju različite načine doživljavanja i ponašanja, a zadatak ispitanika je za svaku tvrdnju odabrati jedan od četiri predložena odgovora s obzirom na vlastiti način doživljavanja i ponašanja u posljednjih mjesec dana. Hrvatske norme za D-92 skalu su izračunate na osnovi rezultata vojnika i studenata triju fakulteta u Zagrebu.

64

D-92 Upitnik – M 10 kom. 226-01

165,00

D-92 Upitnik – Ž 10 kom. 226-02

165,00

D-92 List za odgovore 100 kom. 226-03

300,00

M. Krizmanić i V. Kolesarić: Priručnik za primjenu Skale depresije D-92. Jastrebarsko: Naklada Slap, 1994., str. 26. 226-90 120,00


BARONOV INVENTAR EMOCIONALNOG KVOCIJENTA INTELIGENCIJE: VERZIJA ZA MLADEŽ BARON EQ-i:YV

upitnici i postupci za ispitivanje ličnosti

Presjek sposobnosti koje čine sržna svojstva emocionalne inteligencije djece i mladih.

NOVO!

R. Bar-On i J.D.A. Parker SAŽETAK Što mjeri

emocionalnu inteligenciju

Dob

7-18 godina

Primjena

individualna ili grupna

Trajanje

20-25 minuta, 10-15 minuta za kratku verziju

Ocjenjivanje

ručno (samokopirni list za odgovore s uputama)

Kategorizacija

u postupku

IZVORNI NAZIV: BarOn Emotional Quotient Inventory: Youth Version (BarOn EQ-i:YV) GODINA KONSTRUKCIJE: 2000. GODINA PRVOG HRVATSKOG IZDANJA: 2012. BarOnov inventar emocionalnog kvocijenta: verzija za mladež (EQ-i:YV) može se koristiti kao rutinski trijažni instrument u nizu okruženja poput škola, ambulantnih klinika, institucija za zaštitu djece, centara za malodobne prijestupnike i u privatnoj praksi. BarOnov EQ-i:YV sastoji se od 60 čestica, raspoređenih u 7 ljestvica. Ljestvice koje sadrži BarOnov EQ-i:YV: Ukupna emocionalna inteligencija Interpersonalna Intrapersonalna Prilagodljivost Suočavanje sa stresom Opće raspoloženje Pozitivan dojam Indeks nedosljednosti Zadatak ispitanika je za svaku tvrdnju označiti koliko se odnosi na njega, na ljestvici od četiri predložena odgovora. Postoji i kratki oblik EQ-i:YV (K) s 30 čestica, koji ne sadrži Ljestvicu općeg raspoloženja i Indeks nedosljednosti. Primjena Inventara može biti individualna ili grupna, a većini ispitanika je potrebno 20 do 25 minuta da ispuni cijeli Inven-

tar, odnosno 10 do 15 minuta za ispunjavanje kratke verzije Inventara. Hrvatska standardizacija provedena je na 963 učenika osnovnih i srednjih škola iz svih područja Republike Hrvatske, podijeljena u tri dobne skupine (10-12 godina, 13-15 godina i 16-18 godina) JEDINICE ZA NARUDŽBU EQ-i: YV Komplet (50 kom. EQ-i: YV Inventara, 50 kom.) Inventara - Kratka verzija i Bar-On i Parker: BarOnov Inventar emocionalnog kvocijenta inteligencije: verzija za mladež 241-50 3340,00 EQ-i: YV Inventar M 50 kom. 241-01

75000

EQ-i: YV Inventar Ž 50 kom. 241-02

750,00

EQ-i: YV (K) Inventar - Kratka verzija M 50 kom. 241-03

750,00

EQ-i: YV (K) Inventar - Kratka verzija Ž50 kom. 241-04

750,00

Reuven Bar-On, James D. A. Parker: BarOnov Inventar emocionalnog kvocijenta inteligencije: verzija za mladež. Tehnički priručnik, 2011., 100 str. 241-90 340,00

NAPOMENA

Obavezna edukacija

65


upitnici i postupci za ispitivanje ličnosti

Drugo izdanje u svijetu najčešće korištenog instrumenta za utvrđivanje depresije.

BECKOV INVENTAR DEPRESIJE-II BDI-II

NOVO!

A. T. Beck, R. A. Steer i G. K. Brown SAŽETAK Što mjeri

stupanj depresije

Dob

13-80 godina

Primjena

individualna

Trajanje

oko 5 minuta

Ocjenjivanje

ručno

Kategorizacija

u postupku

IZVORNI NAZIV: Beck Depression Inventory – II (BDI-II) GODINA KONSTRUKCIJE: 1961., drugo izdanje 1996. GODINA PRVOG HRVATSKOG IZDANJA: 2011. Beckov inventar depresije-II (BDI-II) je drugo izdanje u svijetu najčešće korištenog instrumenta za utvrđivanje depresije, a sadržaj njegovih čestica usklađen je s kriterijima za dijagnozu depresije iz DSM-IV priručnika. Primjena BDI-II omogućuje procjenu ozbiljnosti ili težine depresije kod psihijatrijski dijagnosticiranih odraslih osoba i adolescenata starijih od 13 godina. Razvijen je kao indikator postojanja i jačine depresivnih simptoma, koji su u skladu s DSM-IV kriterijima, a ne kao instrument za specifikaciju kliničke dijagnoze. Kao samostalnu ili jedinu primijenjenu dijagnostičku mjeru treba ga koristiti oprezno jer depresija može biti popratna pojava uz niz primarnih dijagnostičkih poremećaja u rasponu od paničnog poremećaja do shizofrenije. www.nakladaslap.com

Inventar se sastoji od 21 čestice, a svaka čestica je lista od 4 izjave poredane po težini određenog simptoma depresije. Primjena BDI-II inventara je individualna i u prosjeku traje 5 minuta. Primjena je jednostavna i dobro prilagođena korisnicima, a ispitivač može čitati pitanja osobama koje imaju teškoće s čitanjem ili koncentracijom. Zadatak ispitanika je od ponuđene četiri tvrdnje odabrati jednu koja najbolje opisuje način na koji se osjećao protekla dva tjedna, uključujući i dan ispunjavanja. Hrvatska standardizacija provedena je na 339 ispitanika iz kliničkih centara u različitim dijelovima Republike Hrvatske, a prikupljeni su i podaci za usporedbu, na 539 studenata.

NAPOMENA

+385 (0)1 6281 774

JEDINICE ZA NARUDŽBU BDI-II Komplet (50 kom. BDI-II Inventara – M, 50 kom. BDI-II Inventara - Ž i Beck, Steer i Brown: Priručnik za BDI-II) 270-50 1200,00 BDI-II Inventar - M 100 kom. 270-01

500,00

BDI-II Inventar - Ž 100 kom. 270-02

500,00

nslap@nakladaslap.com

Beck, Steer i Brown: Priručnik za BDI-II. Jastrebarsko: Naklada Slap, 2009. 270-90 200,00

66

Za nepsihologe je edukacija obavezna


Kratki, jednostavni i široko primjenjivi inventari za pet vrlo važnih područja života (depresivnost, anksioznost, ljutnja, ometajuće ponašanje i samopoimanje) za djecu i adolescente. upitnici i postupci za ispitivanje ličnosti

BECKOVI INVENTARI ZA MLADE – DRUGO IZDANJE ZA DJECU I ADOLESCENTE BYI-II NOVO! J. S. Beck, A. T. Beck, J. B. Jolly i R. A. Steer SAŽETAK Što mjeri

depresivnost, anksioznost, ljutnju, ometajuće ponašanje i samopoimanje

Dob

7-18 godina

Primjena

individualna ili grupna

Trajanje

oko 5 minuta po inventaru (ukupno 25 minuta)

Ocjenjivanje

ručno

Kategorizacija

u postupku

IZVORNI NAZIV: Beck Youth Inventories – Second Edition for Children and Adolescents (BYI-II) GODINA KONSTRUKCIJE: 2001., drugo izdanje 2005. GODINA PRVOG HRVATSKOG IZDANJA: 2011. Beckovi inventari za mlade – drugo izdanje za djecu i adolescente (BYI-II) sastoje se od pet inventara samoiskaza koji se koriste za zahvaćanje doživljaja depresije, anksioznosti, ljutnje, ometajućeg ponašanja i samopoimanja djece i adolescenata u dobi od 7 do 18 godina. BYI-II je primjenjiv u različitim okruženjima (kliničkom, školskom, forenzičkom, rezidencijalnom i bolničkom okruženju). Može biti korisna pomoć za postavljanje dijagnoze ili određivanje tretmana, praćenje napretka djece uključene u neki tretman ili plan liječenja. BYI-II uključuje pet različitih inventara: 1. Beckov inventar depresije za djecu i adolescente (BDIY) namijenjen je prepoznavanju simptoma depresije kod djece i adolescenata. Inventar mjeri negativne misli koje djeca i adolescenti imaju o sebi, svome svijetu i budućnosti, a koje su karakteristične za depresivne mlade ljude. Može biti koristan za prepoznavanje učenika koji razmišljaju o smrti i kod kojih postoji rizik za samoubojstvo. 2. Beckov inventar anksioznosti za djecu i adolescente (BAI-Y) odražava dječje strahove (npr. strah u vezi sa školom, strah od ozljeda, strah za zdravlje), brige i fiziološke simptome povezane s anksioznošću. Može doprinijeti procjeni anksioznih sindroma i poremećaja i može biti od koristi za razlikovanje učenika čije su tegobe organskog podrijetla od onih čiji se simptomi vežu uz anksioznost. 3. Beckov inventar ljutnje za djecu i adolescente (BANI-Y) obuhvaća osjećaj ljutnje i kognicije vezane uz ljutnju. 4. Beckov inventar ometajućeg ponašanja djece i adolescenata (BDBI-Y) ispituje vrste ponašanja i stavove vezane uz poremećaj ophođenja, prkosno ponašanje i suprotstavljanje.

5. Beckov inventar samopoimanja djece i adolescenata (BSCI-Y) ispituje percepciju vlastite kompetencije, snage i pozitivne vlastite vrijednosti. Mjeri se djetetovo samopoimanje, slika tijela, viđenje vlastitih kompetencija, te viđenje vlastitih odnosa s drugima. Svaki inventar sadrži 20 tvrdnji, a zadatak djeteta je procijeniti koliko često određena tvrdnja vrijedi za njega, na skali od 0 (nikada) do 3 (uvijek). Moguće je primijeniti cjelokupni inventar ili odabrati pojedini njegov dio, ovisno o svrsi testiranja i o informacijama koje se žele dobiti. Hrvatska standardizacija BYI-II inventara provedena je 835 učenika (412 M i 423 Ž) osnovnih i srednjih škola u dobi od 7 do 18 godina, iz svih područja Republike Hrvatske. Prikupljen je i klinički uzorak od 279 djece iz kliničkih centara u različitim dijelovima Republike Hrvatske. JEDINICE ZA NARUDŽBU BYI-II Komplet (50 kom. BYI-II inventara M, 50 kom. BYI-II inventara Ž i Beck, Beck, Jolly i Steer: Priručnik za BYI-II) 271-50 1750,00 BYI-II Inventar - M 50 kom. 271-01

750,00

BYI-II Inventar - Ž 50 kom. 271-02

750,00

Beck, Beck, Jolly i Steer: Priručnik za BYI-II. Jastrebarsko: Naklada Slap, 2009. 271-90 250,00

NAPOMENA

Za nepsihologe je edukacija obavezna

67


UPITNIK ZA ISPITIVANJE DOMINACIJE, AGRESIVNOSTI, INTROVERZIJE-EKSTRAVERZIJE I AMBICIOZNOSTI DJECE – DAIA Mirjana Krizmanić i V. Kolesarić

upitnici i postupci za ispitivanje ličnosti

SAŽETAK Što mjeri

dominaciju-submisivnost, introverzijuekstraverziju, agresivnost, ambicioznost

Dob

12-15 godina

Primjena

individualna ili grupna

Trajanje

15-20 minuta

Ocjenjivanje

ručno (šablona), kvantitativno i kvalitativno

Kategorizacija

O A B C

GODINA KONSTRUKCIJE: 1988.

JEDINICE ZA NARUDŽBU

GODINA PRVOG HRVATSKOG IZDANJA: 1992.

DAIA Komplet (100 kom. DAIA Upitnika, 100 kom. DAIA Protokola, Šablona i Krizmanić i Kolesarić: Priručnik za DAIA) 217-50 387,00

Upitnik je namijenjen ispitivanju četiri osobine ličnosti važne za psihosocijalnu prilagodbu djece u pubertetu: 1. 2. 3. 4.

dominacija-submisija introverzija-ekstraverzija agresivnost ambicioznost.

Upitnik sadrži 24 čestice. Svaka čestica sastoji se od dvije suprotne tvrdnje, između kojih se nalazi grafička skala bez podjeljaka dužine 10 centimetara. Zadatak ispitanika je označiti svoj položaj na crti omeđenoj s dvije ekstremne tvrdnje.

DAIA Upitnik 100 kom. 217-01

155,00

DAIA Protokol 100 kom. 217-02

45,00

DAIA Šablone 217-20

132,00

M. Krizmanić i V. Kolesarić: Priručnik za primjenu Upitnika DAIA. Jastrebarsko: Naklada Slap, 1992., 40 str. 217-90 55,00

SKALA ZA PROCJENU AGRESIVNOSTI I PROSOCIJALNOG PONAŠANJA KOD DJECE PROS/AG M. Žužul i Vesna Vlahović-Štetić www.nakladaslap.com

SAŽETAK Što mjeri

prosocijalno i agresivno ponašanje

Dob

predškolska dob

Primjena

individualna

Trajanje

5-10 minuta

Ocjenjivanje

ručno (šablona)

+385 (0)1 6281 774

Kategorizacija

O A B C

GODINA KONSTRUKCIJE: 1989.

JEDINICE ZA NARUDŽBU

GODINA PRVOG HRVATSKOG IZDANJA: 1992.

Pros/Ag Komplet (100 kom. Pros/Ag Upitnika, Šablone i Vlahović-Štetić: Priručnik za Pros/Ag) 215-50 243,00

Skala Pros/Ag namijenjena je ispitivanju prosocijalnog i agresivnog ponašanja u kojem djecu predškolske dobi trebaju procjenjivati osobe koje ih dobro poznaju, najčešće odgajatelji u dječjem vrtiću.

nslap@nakladaslap.com

Sastoji se od 20 čestica koje čine 2 subskale (agresivno i prosocijalno ponašanje), a predstavljaju najčešće reakcije djece u dječjem vrtiću. Zadatak procjenjivača je za svako opisano ponašanje, na skali od 1 (nikad se tako ne ponaša) do 5 (gotovo uvijek se tako ponaša) procijeniti čestinu njegova pojavljivanja kod procjenjivanog djeteta.

68

Pros/Ag Upitnik 100 kom. 215-01 Pros/Ag Šablone 215-20

100,00 88,00

V. Vlahović-Štetić: Priručnik za Skalu za procjenu agresivnog i prosocijalnog ponašanja kod djece (Pros/Ag). Jastrebarsko: Naklada Slap, 1992., 30 str. 215-90 55,00


UPITNIK ZA MJERENJE AGRESIVNOSTI – A-87 M. Žužul SAŽETAK 5 vrsta agresivnog ponašanja

Dob

od 16 godina nadalje

Primjena

individualna ili grupna

Trajanje

10-15 minuta

Ocjenjivanje

ručno (šablona)

Kategorizacija

O A B C

GODINA KONSTRUKCIJE: 1987.

JEDINICE ZA NARUDŽBU

GODINA PRVOG HRVATSKOG IZDANJA: 1992.

A-87 Komplet (100 kom. Upitnika A-87, Šablona i Keresteš i Žužul: Priručnik za A-87) 218-50 254,00

Upitnik za mjerenje agresivnosti (A-87) namijenjen je mjerenju pet različitih vrsta agresivnog ponašanja: a) b) c) d) e)

upitnici i postupci za ispitivanje ličnosti

Što mjeri

verbalna manifestna agresija fizička manifestna agresija indirektna (prenesena) agresija verbalna latentna agresija fizička latentna agresija.

Upitnik se sastoji od 15 čestica-situacija koje su izabrane kao uzorak provocirajućih situacija s kojima se susrećemo u svakodnevnom životu. Za svaku opisanu situaciju predviđeno je 5 mogućih reakcija ispitanika, a svaka reakcija zapravo predstavlja jednu vrstu agresivnog ponašanja. Zadatak ispitanika je da na skali od 1 do 5 procijeni učestalost korištenja svakog od ponuđenih oblika reagiranja.

A-87 Upitnik 100 kom. 218-01 A-87 Šablona 218-20

155,00 44,00

G. Keresteš i M. Žužul: Priručnik za primjenu Upitnika za mjerenje agresivnosti (A-87). Jastrebarsko: Naklada Slap, 1992., 30 str. 218-90 55,00

IPUES (UJAK HRČAK) Ilustrirani projektivni upitnik za ispitivanje emocionalne stabilnosti djece u predškolskoj dobi Mirjana Krizmanić (tekst) i Tatjana Krizmanić (ilustracije) SAŽETAK Što mjeri

emocionalnu stabilnost

Dob

3,5-6 godina

Primjena

individualna

Trajanje

15-20 minuta

Ocjenjivanje

ručno (upute u Priručniku), kvantitativno i kvalitativno

Kategorizacija

O A B C

GODINA KONSTRUKCIJE: 1980.

JEDINICE ZA NARUDŽBU

GODINA PRVOG HRVATSKOG IZDANJA: 1982.

IPUES Komplet (IPUES Test, 100 kom. Listova za odgovore i Krizmanić: Priručnik za IPUES) 212-50 575,00

IPUES, tj. Ilustrirani projektivni upitnik Ujak Hrčak omogućuje diferencirano utvrđivanje blage, umjerene i izrazite emocionalne nestabilnosti djece, koje je važno zbog pravodobnih intervencija koje mogu spriječiti nastanak emocionalnih poremećaja. Upitnik ima oblik slikovnice-stripa koji ispitivač čita djetetu i sastoji se od 25 slika međusobno povezanih pričom o ujaku Hrčku, njegovih 5 nećaka i gostu. Zadatak ispitivanog djeteta je preuzeti ulogu gosta i reći što je on odgovorio na ujakova pitanja, pri čemu ima mogućnost projektivnog odgovora ili odabira bilo kojeg predloženog odgovora petorice nećaka. Preporuča se i kvalitativna analiza djetetovih odgovora kako bi se utvrdilo je li ukupan rezultat posljedica postojanja manjeg broja intenzivnijih simptoma ili većeg broja blažih znakova emocionalne nestabilnosti.

IPUES Test 212-01

320,00

IPUES Listovi za odgovore 100 kom. 212-02

200,00

M. Krizmanić: Ilustrirani projektivni upitnik za ispitivanje emocionalne stabilnosti djece u predškolskoj dobi (IPUES) - Ujak Hrčak, [Priručnik]. Jastrebarsko: Naklada Slap, 1992., 32 str. 212-90 55,00

IPUES upitnik je preveden na srpski i slovenski jezik, a pod nazivom Hammster Test tiskan je i za njemačko govorno područje.

69


SKALA AUTODESTRUKTIVNOSTI – SAD M. Dautović

upitnici i postupci za ispitivanje ličnosti

SAŽETAK Što mjeri

autodestruktivnost

Dob

od 14 godina nadalje

Primjena

individualna ili grupna

Trajanje

15-20 minuta

Ocjenjivanje

ručno (samokopirni list za odgovore)

Kategorizacija

O A B C

GODINA KONSTRUKCIJE: 1990.

JEDINICE ZA NARUDŽBU

GODINA PRVOG HRVATSKOG IZDANJA: 2000.

SAD Komplet (l00 kom. Upitnika - M, 100 kom. Upitnika - Ž i Dautović: Priručnik za SAD) 203-50 1120,00

Posebna iskoristivost skale autodestruktivnosti (SAD) je u kliničkoj praksi, u mogućnosti kliničke interpretacije rezultata koja je usklađena s međunarodnom klasifikacijom duševnih poremećaja prema DSM-IV,a može pomoći i u prevenciji suicida. SAD je sastavljena od 107 tvrdnji koje mjere autodestruktivnost kao dispozicijsku osobinu ličnosti. Zadatak ispitanika je na svaku tvrdnju odgovoriti s DA ili NE, ovisno o tome da li ta tvrdnja vrijedi za njega. Skala se sastoji od 4 subskale: 1. 2. 3. 4.

Suicidalna depresivnost (32 čestice) Anksioznost (32 čestice) Agresivnost (22 čestice) Borderline (granični poremećaj ličnosti) (21 čestica)

SAD Upitnik - M 100 kom. 203-01

500,00

SAD Upitnik - Ž 100 kom. 203-02

500,00

M. Dautović: Priručnik za skalu autodestruktivnosti SAD. Jastrebarsko: Naklada Slap, 2000., 26 str. 203-90 120,00

Test je normiran na uzorcima zatvorenika iz dvije penalne ustanove u Hrvatskoj, te na učenicima sedmih i osmih razreda osnovne škole. Postoje zasebne norme za pojedini spol, te za ispitanike muške penalne populacije u Hrvatskoj.

SKALE ZA MJERENJE KVALITETE ŽIVLJENJA – SKŽ Mirjana Krizmanić i V. Kolesarić

www.nakladaslap.com

SAŽETAK Što mjeri

kvalitetu življenja

Dob

od 16 godina nadalje

Primjena

individualna ili grupna

Trajanje

10-15 minuta

Ocjenjivanje

ručno (šablone), kvantitativno i kvalitativno

Kategorizacija

O A B C

+385 (0)1 6281 774

GODINA KONSTRUKCIJE: 1989. GODINA PRVOG HRVATSKOG IZDANJA: 1992. Skale za mjerenje kvalitete življenja (SKŽ) namijenjene su zahvaćanju kvalitete življenja kao složenog doživljaja zadovoljstva/nezadovoljstva životom, koji nastaje trajnom evaluacijom i reevaluacijom življenja i iskustva pojedinca u različitim područjima, kao što su posao, socijalna aktivnost, međuljudski odnosi i emocionalne veze.

nslap@nakladaslap.com

Postoje zasebni oblici Skale za pojedini spol i za različite dobi (od 16 do 23-25 godina, od 23-25 do 60, te za starije od 60 godina). Prvi dio skale sadrži nedovršene tvrdnje pomoću kojih ispitanik procjenjuje svoje zadovoljstvo različitim čimbenicima koji utječu na kvalitetu življenja, a u drugom dijelu su tvrdnje o općem zadovoljstvu životom i nekim aspektima tog zadovoljstva koje ispitanik dovršava odabirući odgovor na skali od 5 stupnjeva.

70

JEDINICE ZA NARUDŽBU SKŽ Komplet (100 kom. Upitnika SKŽ/Mmo, 100 kom. Upitnika SKŽ/Žmo, 100 kom. Upitnika SKŽ/Ms, 100 kom. Upitnika SKŽ/Žs, Šablona za Mmo i Žmo, Šablona za Ms, Šablona za Žs i Krizmanić i Kolesarić: Priručnik za SKŽ) 214-50 1119,00 Upitnik SKŽ/Mmo 100 kom. 214-01

200,00

Upitnik SKŽ/Žmo 100 kom. 214-02

200,00

Upitnik SKŽ/Ms 100 kom. 214-03

200,00

Upitnik SKŽ/Žs 100 kom. 214-04

200,00

Šablona za oblike Mmo i Žmo 214-20

88,00

Šablona za oblik Ms 214-21

88,00

Šablona za oblik Žs 214-22

88,00

M. Krizmanić i V. Kolesarić: Priručnik za primjenu Skala kvalitete življenja. Jastrebarsko: Naklada Slap, 1992., 28 str. 214-90 55,00


OMNIBUS TEST ZA ISPITIVANJE SMISLA ZA HUMOR – HOPA-86 Mirjana Krizmanić i V. Kolesarić SAŽETAK smisao za humor

Dob

od 16 godina nadalje

Primjena

individualna ili grupna

Trajanje

20-30 minuta

Ocjenjivanje

ručno (šablone i upute Priručnik)

upitnici i postupci za ispitivanje ličnosti

Što mjeri

O A B C

Kategorizacija

GODINA KONSTRUKCIJE: 1986.

JEDINICE ZA NARUDŽBU

GODINA PRVOG HRVATSKOG IZDANJA: 1992.

HOPA-86 Komplet (10 kom. HOPA-86 Testa, 100 kom. Listova za odgovore, Šablona i Krizmanić i Kolesarić: Priručnik za HOPA-86) 211-50 354,00

HOPA-86 je test namijenjen mjerenju različitih aspekata smisla za humor kod ispitanika koji imaju barem 2 godine srednjoškolskog iskustva. Mjerenje ove osobine pogodno je u svim okolnostima koje od pojedinca traže da se nosi sa stresnim događajem ili dugotrajnijim stresnim situacijama. HOPA-86 sastoji se od tri skupine po 20 zadataka (ukupno 60 zadataka, 30 verbalnih i 30 neverbalnih) u kojima su slikom ili riječima opisane neke manje ili više smiješne situacije. Zadaci su raspodijeljeni u tri subtesta: 1. Pasivni smisao za humor (određivanje je li situacija u zadatku smiješna ili ne) 2. Poluaktivni smisao za humor (određivanje koja od predloženih rečenica situaciju u zadatku čini najsmješnijom, a koja najmanje smiješnom) 3. Aktivna produkcija duhovitih sadržaja (smisliti tekst koji nedostaje, a čini situaciju u zadatku smiješnom).

HOPA-86 Test 10 kom. 211-01

155,00

HOPA-86 List za odgovore 100 kom. 211-02

100,00

HOPA-86 Šablona 211-20

44,00

M. Krizmanić i V. Kolesarić: Priručnik za primjenu Testa za ispitivanje smisla za humor (HOPA-86). Jastrebarsko: Naklada Slap, 1992., 28 str. 211-90 55,00

UPITNIK SRAMEŽLJIVOSTI I ASERTIVNOSTI – USA-r P. Zarevski i Ž. Vukosav SAŽETAK Što mjeri

sramežljivost i asertivnost

Dob

od 1. razreda srednje škole nadalje

Primjena

individualna ili grupna

Trajanje

oko 15 minuta

Ocjenjivanje

CD za ocjenjivanje ili ručno (samokopirni list za odgovore)

Kategorizacija

USA-R PONS CD za ocjenjivanje

O A B C

GODINA KONSTRUKCIJE I PRVOG HRVATSKOG IZDANJA: 2003. Upitnik ima dva oblika, od po 37 čestica, koji se sadržajno razlikuju: oblik za muškarce (USA/M-r) i oblik za žene (USA/Ž-r). Svaka čestica USA-r upitnika je zapravo podražajna situacija, a zadatak ispitanika je među ponuđenim odgovorima odabrati onaj koji je najtipičniji za njega u takvoj situaciji. Uz generalne rezultate na skalama sramežljivosti i asertivnosti, dobivaju se još i četiri rezultata koja se odnose na heteroseksualne interakcije. Prvi rezultat odnosi se na interakciju s osobama suprotnog spola s kojima se želi ostvariti emocionalna veza, a ostala tri na kognitivne teškoće, emocionalne aspekte te vidljive fiziološke manifestacije i unutarnje reakcije u situacijama heteroseksualne interakcije. Hrvatske norme prikupljene su na tristotinjak učenika trećih razreda zagrebačkih gimnazija i srednjih strukovnih škola, na uzorku od preko 500 studenata Sveučilišta u Zagrebu i na ispitanicima u dobi od 28 do 47 godina iz različitih gradova Hrvatske.

JEDINICE ZA NARUDŽBU USA-r Komplet (10 kom. USA-r Upitnika – M, 10 kom. USA-r Upitnika – Ž, 100 kom. USA-r Listova za odgovore i Zarevski i Vukosav: Priručnik za USA-r) 251-50 800,00 USA-r Upitnik – M 10 kom. 251-01

200,00

USA-r Upitnik – Ž 10 kom. 251-02

200,00

USA-r List za odgovore 100 kom. 251-03

300,00

CD za ocjenjivanje 100 kredita 251-60

400,00

P. Zarevski i Ž.Vukosav: Priručnik za revidirani Upitnik sramežljivosti i asertivnosti (USA-r). Jastrebarsko: Naklada Slap, 2003., 18 str. 251-90 100,00

71


upitnici i postupci za ispitivanje ličnosti

Procijenite kognitivne sposobnosti i ponašanje starijih osoba! CLIFTON POSTUPCI ZA PROCJENU STARIJIH OSOBA CAPE A. H. Pattie i C. J. Gilleard SAŽETAK Što mjeri

kognitivne sposobnosti i bihevioralne kompetencije

Dob

starije osobe

Primjena

individualna, grupna za anketni upitnik

Trajanje

neograničeno

Ocjenjivanje

ručno (upute u Priručniku)

Kategorizacija

O A B C

IZVORNI NAZIV: Clifton Assessment Procedures for the Elderly (CAPE) GODINA KONSTRUKCIJE: 1979. GODINA PRVOG HRVATSKOG IZDANJA: 1996. CAPE se sastoji od dvije nezavisne mjere, koje se mogu koristiti zajedno ili zasebno: 1. Skala procjene kognitivnog statusa (CAS) 2. Skala procjene ponašanja (BRS) CAS skala je kratka skala za procjenu postojanja i stupnja oštećenja mentalnog funkcioniranja, od tri dijela:

www.nakladaslap.com

a) Test informiranosti i snalaženja – 12 čestica b) Test mentalne sposobnosti – 4 čestice (brojenje, kazivanje abecede, čitanje i pisanje) c) Test psihomotorike - Gibsonov spiralni labirint. BRS skala sadrži 18 čestica za procjenu razine nesposobnosti u ponašanju pojedinca koju ispunjava promatrač koji dobro poznaje ponašanje procjenjivane osobe. Mjeri fizičku nesposobnost (FN), apatiju (AP), teškoće u komuniciranju (TK) i socijalne poremećaje (SP). Podaci dobiveni na CAS i BRS skalama unose se u zbirni Obrazac za ocjenjivanje (RF), čime se dobiva CAPE izvještaj.

+385 (0)1 6281 774

Od ljestvice informiranosti i snalaženja iz CAS-a i ljestvice fizičke nesposobnosti iz BRS-a sastavljen je Anketni upitnik (SV), koji je posebno pogodan za ispitivanje velikog broja ljudi.

nslap@nakladaslap.com

NAPOMENA

72

Ako se Gibsonov spiralni labirint koristi izvan CAPE testa, upotreba je nešto drugačija pa je potrebno koristiti i Priručnik za Gibsonov spiralni labirint (detaljnije na str. 79)

JEDINICE ZA NARUDŽBU CAPE Komplet (100 kom. Skale procjene ponašanja, 100 kom. Skale procjene normativnog statusa, 100 kom. Obrazaca za procjenjivanje, 100 kom. Anketnih upitnika, 25 kom. Predložaka labirinta i Priručnik za CAPE) 105-50 680,00 Skala procjene ponašanja (BRS) 100 kom. 105-01

100,00

Skala procjene kognitivnog statusa (CAS) 100 kom. 105-02

100,00

Obrazac za procjenjivanje (RF) 100 kom. 105-03

100,00

Anketni upitnik (SV) 100 kom. 105-04

100,00

Predložak labirinta 25 kom. 501-05

150,00

A.H. Pattie i C.J. Gilleard: Priručnik za primjenu Clifton postupaka za procjenu starijih osoba CAPE. Jastrebarsko: Naklada Slap, 1996., 40 str. 105-90 130,00


KRATKO ISPITIVANJE MENTALNOG STATUSA, 2. IZDANJE MMSE-2

upitnici i postupci za ispitivanje ličnosti

Jedan od najviše korištenih instrumenata u svijetu, koji daje brzu i jednostavnu procjenu mentalnog statusa. NOVO!

M. F. Folstein, Susan E. Folstein, T. White i Melissa A. Messer ur. hrv. izd. Vlado Jukić SAŽETAK Što mjeri

mentalni status

Dob

osobe starije od 18 godina, bolesnici s demencijom i kognitivnim oštećenjima

Primjena

individualna

Trajanje

do 15 minuta, ovisno o verziji

Ocjenjivanje

ručno (upute u Priručniku)

Kategorizacija

O A B C

IZVORNI NAZIV: Mini-mental State Examination, 2nd ed. (MMSE-2) GODINA KONSTRUKCIJE: 2010. GODINA PRVOG HRVATSKOG IZDANJA: 2011. MMSE-2 je kratka mjera procjene mentalnog stanja osoba starijih od 18 godina.

U cjelini, težina MMSE-2:SV, uz raspon rezultata (tj. 0 do 30), ostaje ista kao i u originalu.

Originalni MMSE bio je namijenjen kao pomoć pri kliničkom pregledu kognitivnog dijela mentalnog stanja i jedan je od najviše korištenih kratkih instrumenata za probir na kognitivna oštećenja i praćenje bolesnikova stanja tijekom vremena.

Obje verzije MMSE-2 imaju odgovarajući zamjenski oblik, što smanjuje mogućnost učinka uvježbavanja koji se može dogoditi kod višekratnih ispitivanja.

Epidemiolozi su ga koristili za probir većih populacija na kognitivna oštećenja, a u kliničkim istraživanjima koristio se i za probir bolesnika za uključivanje u istraživanja liječenja demencije. Na temelju originalnog MMSE-a napravljeno je ovo drugo izdanje (MMSE-2:SV), standardna verzija, koja je usporediva s originalnom verzijom. MMSE-2 (kao ni originalni MMSE) ne može se samostalno koristiti za dijagnosticiranje bilo koje bolesti budući da kognitivna oštećenja imaju brojne uzroke, pa dijagnosticiranje neke pojedine bolesti zahtijeva anamnezu, potpuni psihički status, tjelesni i neurološki pregled, te odgovarajuće laboratorijske testove. Originalni MMSE je poboljšan i unaprijeđen novom Kratkom verzijom, pa u ponudi imamo dvije verzije: 1. MMSE-2:KV Kratka verzija MMSE-2 može se koristiti u kliničkim ili istraživačkim situacijama koje zahtijevaju vrlo brz kognitivni probir. Sastoji se od zadataka iz standardne verzije (MMSE-2:SV): registracija, vremenska orijentacija, prostorna orijentacija i dosjećanje. 2. MMSE-2:SV Standardna verzija zadržava originalnu struktura i bodovanje i omogućuje usporedbu rezultata s originalnim MMSE. Sastoji se od 11 zadataka: registracija, vremenska orijentacija, prostorna orijentacija, dosjećanje, pažnja i računanje, imenovanje, ponavljanje, razumijevanje, čitanje, pisanje i crtanje.

Verzije MMSE-2 razlikuju se prema vremenu potrebnom za primjenu i ispitivač mora ocijeniti koju verziju da upotrijebi, te da li da nastavi s dodatnim ispitivanjem. Norme navedene u Priručniku su originalne, napravljene na uzorku od 1531 osobe i na kliničkim uzorcima bolesnika s Alzheimerovom bolešću (AB) i supkortikalnom demencijom, a prilagođene su s obzirom na dob i stupanj obrazovanja. JEDINICE ZA NARUDŽBU MMSE-2 Komplet (50 kom. Kratke verzije crvenog oblika, 50 kom. Kratke verzije plavog oblika, 50 kom. Standardne verzije crvenog oblika, 50 kom. Standardne verzije plavog oblika i M. F. Folstein i sur.: Priručnik) 301-50 1480,00 MMSE-2 Kratka verzija crveni oblik 50 kom. 301-01

200,00

MMSE-2 Kratka verzija plavi oblik 50 kom. 301-02

200,00

MMSE-2 Standardna verzija crveni oblik 50 kom. 301-03

350,00

MMSE-2 Standardna verzija plavi oblik 50 kom. 301-04

350,00

M. F. Folstein, S. E. Folstein, T. White i M. A. Messer: Kratko ispitivanje mentalnog statusa. Priručnik. Jastrebarsko: Naklada Slap, 2011., 114 str. 301-90 380,00

73


upitnici i postupci za ispitivanje ličnosti

Otkrijte dominantne psihičke procese, poremećaje ličnosti i organska oštećenja pojedinca procjenjivanjem mozaika koji je složio. PROJEKTIVNA TEHNIKA MOZAIK PTM S. Bras i J. Rojšek SAŽETAK Što mjeri

poremećaje ličnosti i organska oštećenja

Dob

djeca, adolescenti i odrasle osobe

Primjena

individualna

Trajanje

neograničeno

Ocjenjivanje

ručno (upute u Priručniku), kvalitativno

Kategorizacija

O A B C

IZVORNI NAZIV: Projekcijski preizkus “Mozaik”

JEDINICE ZA NARUDŽBU

GODINA KONSTRUKCIJE: 1975.; dopunjeni oblik: 1989.

PTM Komplet (PTM Test, 100 kom. Listova za opažanje i interpretacija i Bras i Rojšek: Priručnik za PTM) 246-50 1510,00

GODINA PRVOG HRVATSKOG IZDANJA: 2005. Mozaik test služi za otkrivanje osnovnih i dominantnih psihičkih procesa koji odgovaraju pojedinim kliničkim slikama ili tipičnom načinu reagiranja pojedinca. Njime se mogu ispitivati osobe svih dobi, od djece do odraslih. Pokazao se osobito korisnim pri dijagnosticiranju shizofrenije, kod ispitivanja osoba s intelektualnom insuficijencijom, kod raznih organskih oštećenja mozga, te u radu s osobama s kojima se ne može ostvariti verbalni kontakt.

www.nakladaslap.com

Test se sastoji od 400 pločica debljine 2,5 mm u 6 oblika (kvadrat, romb i pravokutnik, te istostranični, istokračni i raznostranični trokut) u 8 boja (bijela, žuta, zelena, plava, crvena, crna, smeđa i siva). Zadatak testirane osobe je da na podlozi ispred sebe od pločica napravi mozaik prema vlastitoj želji, a pritom može koristiti koliko god pločica želi, bilo koje boje i oblika.

+385 (0)1 6281 774

Testirana osoba sama treba reći ispitivaču kada je završila i je li zadovoljna uratkom. Ispitivač uradak u cijelosti i u prirodnoj veličini precrtava na papir A4 formata i što objektivnije ga opisuje pomoću empirijski ustanovljenih shema. U interpretaciji se u obzir uzimaju različite karakteristike mozaika (broj likova, koherentnost, konkretnost, smislenost, potpunost, jasnoća strukture, izbor boja i oblika, broj pločica i tako dalje).

nslap@nakladaslap.com

PTM sadrži predloške s primjerima mozaika, a u Priručniku se mogu naći objašnjenja i opisi pojedinih karakteristika mozaika i karakteristični uzorci za pojedine psihičke poremećaje.

74

PTM Test (Kutija s pločicama i predloškom) 246-01 PTM List za opažanje i interpretaciju 100 kom. 246-02

1200,00 200,00

S. Bras i J. Rojšek: Priručnik za Projektivnu tehniku Mozaik (PTM). Jastrebarsko: Naklada Slap, 2005., 60 str. 246-90 110,00

NAPOMENA

Obavezna edukacija


upitnici i postupci za ispitivanje ličnosti

Projektivna tehnika namijenjena za ispitivanje strukture i dinamike ličnosti kod odraslih osoba. RORSCHACHOVE MRLJE OD TINTE H. Rorschach SAŽETAK Što mjeri

strukturu i dinamiku ličnosti

Dob

odrasli

Primjena

individualna

Trajanje

neograničeno

Ocjenjivanje

ručno (upute u Priručniku), kvantitativno i kvalitativno

Kategorizacija

O A B C

IZVORNI NAZIV: Rorschach Inkblot Test

JEDINICE ZA NARUDŽBU

GODINA KONSTRUKCIJE: 1921.

Rorschachov test Komplet (Mapa, Shematski blok za ocjenjivanje Rorschachova testa, 227-50 1095,00

IZDAVAČ: Hogrefe and Huber Publishers Projektivna tehnika namijenjena za ispitivanje strukture i dinamike ličnosti kod odraslih osoba. Oblik je jedinstven. Test se sastoji od 10 predložaka s mrljama od tinte, a zadatak ispitanika je opisati što pojedini predložak prikazuje. Odgovori ispitanika se ocjenjuju prema uputama u Priručniku, a interpretiraju se na kvantitativnoj i kvalitativnoj razini.

Rorschachov test – Mapa 227-01

605,00

Shematski blok za ocjenjivanje Rorschachova testa 227-02

110,00

H. Rorschach: Psihodijagnostika, Metodika i rezultati jednog eksperimenta iz percepcije, Jastrebarsko: Naklada Slap, 2010. 227-90 380,00

NAPOMENA

Isporučujemo originalno švicarsko izdanje mape i bloka

Metodika i rezultati jednog eksperimenta iz percepcije Ova je knjiga prvi put izašla prije sedamdeset i jednu godinu. Godinu dana nakon toga, 2. travnja 1922. godine, njezin je autor, u međuvremenu svjetski poznati izumitelj “Rorschachova testa”, umro u 37. godini života. U tekstu je opisana metodika i privremeni rezultati jednog psihološkog eksperimenta, koji se unatoč svojoj jednostavnosti pokazao vrijednim i kao test za ispitivanje i kao test za istraživačke svrhe. Unaprijed treba reći da cijeli rad ima pretežno empirijski karakter. Pitanja od kojih polaze prvi pokusi ove vrste (1911) bila su bitno drugačije naravi od onih koja su se u daljnjim pokusima nametnula. Zaključke do kojih se dolazi ovim eksperimentom treba stoga smatrati više nalazima nego teorijskim izvedenicama. Teorijski temelji ovog pokusa još su u samom začetku.

Format: 17,5 ×24,5 cm. Uvez: tvrdi. Opseg: 352 str. Cijena: 280,00 kn

75


neuropsihologijski testovi i adhd test

Test za ispitivanje vizualno-motoričke i perceptivne vještine već od četvrte godine života! BENDER VIZUALNO-MOTORIČKI GEŠTALT TEST, DRUGO IZDANJE BENDER-GEŠTALT II G. G. Branningan i S. L. Decker SAŽETAK Što mjeri

vizualno-motoričke i perceptivne vještine

Dob

4 do 85 i više godina

Primjena

individualna

Trajanje

20-30 minuta Motorički i Perceptivni test ograničeno (do 4 minute za svaki)

Ocjenjivanje

ručno (upute u Priručniku), kvantitativno i kvalitativno

Kategorizacija

O A B C

IZVORNI NAZIV: Bender Visual Motor Gestalt Test GODINA KONSTRUKCIJE: 1938., revidirano izdanje: 2003. GODINA PRVOG HRVATSKOG IZDANJA: 2005.

nslap@nakladaslap.com +385 (0)1 6281 774 www.nakladaslap.com

Bender vizualno-motorički geštalt test je koristan za ispitivanje nadarenih osoba, osoba koje su klasificirane kao duševno zaostale, te osoba s teškoćama (specifične teškoće u učenju, poremećaj pažnje/hiperaktivni poremećaj [ADHD], teži emocionalni poremećaj, autizam, Alzheimerova bolest). Također je koristan u neuropsihološkim ispitivanjima, pri otkrivanju organskih oštećenja i stupnja razvoja živčanog sustava, te za procjenjivanje vizualne zrelosti, vizualno-motoričke integracije, stila odgovaranja, reakcija na frustraciju, sposobnosti ispravljanja pogrešaka, motivacije i vještina dosjećanja. Test sadrži 16 kartica s crtežima koje u fazi precrtavanja ispitivač pokazuje ispitaniku, koji treba svaki lik precrtati na čisti list papira. Neposredno nakon faze precrtavanja slijedi faza dosjećanja koja daje brzu procjenu pamćenja i pokazuje koliko dobro osoba kodira, pohranjuje i pronalazi podatke.

JEDINICE ZA NARUDŽBU Bender-geštalt II Komplet (100 kom. Testa percepcije, 100 kom. Motoričkog testa, 100 kom. Obrazaca opažanja, Bender-geštalt II kartice s crtežima i Brannigan i Decker: Priručnik za Bender-geštalt II test) 512-50 1800,00 Bender-geštalt II Test percepcije 100 kom. 512-01

300,00

Bender-geštalt II Motorički test 100 kom. 512-02

300,00

Bender-geštalt II Obrazac opažanja 100 kom. 512-03

300,00

Bender-geštalt II kartice 512-04

450,00

G. G. Brannigan i S. L. Decker: Priručnik za Bender vizualno-motorički geštalt test. Jastrebarsko: Naklada Slap, 2005. 512-90 450,00

NAPOMENA

Edukacija

Nakon toga primjenjuje se Motorički test, koji se sastoji od četiri zadatka. Svaki zadatak sastoji se od tri lika, unutar kojih se nalaze 2 ili 3 točke, a zadatak ispitanika je da crtom spoji te točke, ne dotičući okvir lika. Nakon njega slijedi Perceptivni test, od 10 zadataka, u kojima ispitanik od niza crteža treba označiti onaj koji najviše odgovara crtežu na početku reda. Motorički i Perceptivni test su dodani izvornom obliku testa kako bi se povećala njegova klinička vrijednost, jednako kao i faza dosjećanja. Bender-geštalt II u fazi precrtavanja i dosjećanja koristi devet originalnih crteža, te sedam novih crteža koji povećavaju raspon procjenjivanih sposobnosti. Četiri od sedam crteža koriste se isključivo za mlađu dob (4 do 7 godina i 11 mjeseci), a tri preostala isključivo za raspon dobi od 8 do 85 i više godina. Bodovanje zadataka je jednostavno, svaki točan odgovor dobiva 1 bod, a svaki netočan 0 bodova. Moguće je i prema brojnim kriterijima bodovati “pogreške” u pravilnom precrtavanju predloženih slika. Postoji i opcija vremenski ograničenog izvođenja testa, pri čemu se za svaki crtež mjeri trajanje crtanja.

76

Slavka Galić

Neuropsihologijska procjena Testovi i tehnike, 2. izdanje


REYEV TEST SLOŽENOG LIKA RCFT

neuropsihologijski testovi i adhd test

Široko korišten test za ispitivanje neurokognitivnih funkcija.

NOVO!

John E. Meyers i Kelly R. Meyers SAŽETAK Što mjeri

prostornu percepciju i vizualno pamćenje

Dob

od 6 do 89 godina

Primjena

individualna

Trajanje

oko 45 minuta, uključujući 30-minutni interval između zadataka precrtavanja i odgođenog dosjećanja

Ocjenjivanje

ručno (upute u Priručniku), kvantitativno i kvalitativno

Kategorizacija

u postupku

IZVORNI NAZIV: Rey Complex Figure Test and Recognition Trial (RCFT) GODINA KONSTRUKCIJE: 1995. Reyev test složenog lika je neuropsihologijski test namijenjen ispitivanju pacijenata s različitim ozljedama mozga i kognitivnim oštećenjima. Poput većine neuropsihologijskih testova, uspjeh u testu je pokazatelj mnogih neurokognitivnih funkcija, poput perceptivnog shvaćanja, pažnje, snage vizualnog pamćenja, perceptivne organizacije, dugoročnog prostornog (spacijalnog) pamćenja, motoričkog funkcioniranja i slično. Test se sastoji od predloška s likom koji je sastavljen od po prilici 34 crte različite dužine, kojima su pridodane tri točke unutar kruga. Pojedinačni dijelovi crta posloženi su u konfiguraciju unutar koje se mogu percipirati uobičajeni geometrijski oblici, poput kvadrata, pravokutnika, romba i trokuta. Složeni lik koristi se u tri vrste zadataka: 1. Precrtavanje U zadatku precrtavanja složeni lik služi kao model koji osoba koju ispitujemo treba precrtati. Vrijeme rada nije ograničeno, ali se mjeri kako bi se dobio podatak o tome koliko je pojedincu trebalo da završi precrtavanje, a prati se i redoslijed crtanja dijelova složenog lika. 2. Neposredno dosjećanje Nakon kraćeg vremena od pojedinca se traži da nacrta složeni lik prema pamćenju. Budući da pojedinci prilikom precrtavanja lika ne znaju da će se od njih tražiti dosjećanje, zadatak precrtavanja služi kao paradigma za nenamjerno učenje. 3. Odgođeno dosjećanje Pojedinac treba nacrtati složeni lik na osnovi pamćenja, nakon duljeg protoka vremena (oko 20-30 minuta). Bodovanje testa je složeno i može se vršiti na različite načine, kvantitativno i kvalitativno. JEDINICE ZA NARUDŽBU RCFT Komplet (Predlošci, 50 kom. Lista za odgovore, John E. Meyers i Kelly R. Meyers: Priručnik za Reyev test složenog lika i pokus s prepoznavanjem, Jeffrey A. Knight u suradnji s Edith Kaplan (ur.): Priručnik o upotrebi Rey-Osterriethova složenog lika - Primjena u klinici i istraživanjima) 514-50 2310,00 RCFT Predlošci 514-01 RCFT List za odgovore 50 kom. 514-02

140,00 1000,00

J. E. Meyers i K. R. Meyers: Priručnik za Reyev test složenog lika i pokus s prepoznavanjem. Jastrebarsko: Naklada Slap. 514-90 490,00 Jeffrey A. Knight u suradnji s Edith Kaplan (ur.): Priručnik o upotrebi Rey-Osterriethova složenog lika - Primjena u klinici i istraživanjima, tvrdi uvez, Jastrebarko: Naklada Slap, 2012., 700 str. 680,00

77


neuropsihologijski testovi i adhd test

Jednostavna pomoć u dijagnosticiranju ADHD-a i u procjeni ponašanja osoba s ADHD-om. TEST ZA DEFICIT PAŽNJE/HIPERAKTIVNI POREMEĆAJ ADHDT J. E. Gilliam SAŽETAK Što mjeri

ADHD i bihevioralne probleme

Dob

3-23 godine

Primjena

individualna

Trajanje

5-10 minuta

Ocjenjivanje

ručno (upute u Priručniku)

Kategorizacija

O A B C

IZVORNI NAZIV: Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder Test (ADHDT)

Test se temelji na DSM-IV definiciji ADHD-a, a sastoji se od 36 čestica raspoređenih u tri subtesta: 1. subtest hiperaktivnosti (13 čestica) 2. subtest impulzivnosti (10 čestica) 3. subtest nepažnje (13 čestica).

GODINA KONSTRUKCIJE: 1995. GODINA PRVOG HRVATSKOG IZDANJA: 2006.

nslap@nakladaslap.com +385 (0)1 6281 774 www.nakladaslap.com

ADHD je jedan od najčešće dijagnosticiranih neurobihevioralnih poremećaja u djetinjstvu, koji pogađa djecu od rane dojenačke dobi do školske i odrasle dobi. Za njegovo dijagnosticiranje potrebno je javljanje tri skupine simptoma (hiperaktivnost, impulzivnost, nepažnja) prije 7. godine života, u najmanje dva različita okruženja. Test za deficit pažnje/hiperaktivni poremećaj je standardiziran i normiran test namijenjen procjeni ponašanja osoba s poremećajem pažnje/hiperaktivnim poremećajem (ADHD) ili osoba s problemima ponašanja, te dijagnosticiranju učenika s deficitom pažnje/hiperaktivnim poremećajem. ADHDT se koristi za identificiranje pojedinaca, procjenjivanje osoba upućenih na pregled zbog problema u ponašanju, praćenje napretka nakon posebnih programa intervencija, određivanje individualiziranih obrazovnih programa učenika, te za mjerenje ADHD-a u istraživačkim projektima.

Zadatak procjenjivača je za svako navedeno ponašanje odrediti stupanj u kojem je ono problematično za procjenjivanog pojedinca (0-nije problem, 1-blagi problem i 2-ozbiljan problem). ADHDT se lako popunjava pa ga mogu koristiti različiti procjenjivači i ispitivači (npr. učitelj, roditelj, psiholog). JEDINICE ZA NARUDŽBU ADHDT Komplet (100 kom. Obrazaca za bilježenje podataka i Gillian: ADHDT Priručnik) 528-50 860,00 ADHDT Obrazac za bilježenje podataka 100 kom. 528-01

600,00

J. E. Gilliam: ADHDT Priručnik, Test za deficit pažnje/hiperaktivni poremećaj, Metoda za identificiranje pojedinca s ADHD-om. Jastrebarsko: Naklada Slap, 2006., 56 str. 528-90 260,00

U PRIPREMI

Hrvatska standardizacija

»Upravljanje ponašanjem djece s ADHD-om često je izazov i za roditelje i za nastavnike.« Razumijevanje djece s ADHD sindromom i pružanje potpore Lesley Hughes, Paul Cooper

78

Format: 16,5 ×22,5 cm Uvez: tvrdi Opseg: 189 str. Cijena: 100,00 kn


GIBSONOV SPIRALNI LABIRINT H. B. Gibson SAŽETAK psihomotoričke sposobnosti

Dob

od dječje dobi nadalje

Primjena

individualna

Trajanje

1-2 minute

Ocjenjivanje

ručno (upute u Priručniku)

Kategorizacija

neuropsihologijski testovi i adhd test

Što mjeri

O A B C

IZVORNI NAZIV: Gibson Spiral Maze

JEDINICE ZA NARUDŽBU

GODINA KONSTRUKCIJE: 1961.

Gibsonov spiralni labirint Komplet (25 kom. Predložaka labirinta i Gibson: Priručnik za Gibsonov spiralni labirint) 501-50 232,00

GODINA PRVOG HRVATSKOG IZDANJA: 1994. Testovi ovog tipa namijenjeni su mjerenju brzine, točnosti i općeg stila mišićnog reagiranja kao reakcije na brižljivo odabrane podražaje. Premda su važni u mjerenju inteligencije i nekih vještina, osobito su korisni za proučavanje osobina ličnosti jer nisu naočigled povezani s neuroticizmom i poremećajima u ponašanju pa ne potiču sklonost lažiranju odgovora. Gibsonov spiralni labirint je otisnut na predlošku formata A4 i ima oblik spirale, omeđene razmjerno širokim crnim crtama. Duž cijelog labirinta su razbacane zapreke u obliku debelo otisnutog slova O, a zadatak ispitanika je proći kroz labirint u što kraćem vremenu, bez doticanja zapreka ili crta koje omeđuju put kroz labirint. Boduje se vrijeme prolaska ispitanika kroz labirint i broj pogrešaka.

Predložak labirinta 25 kom. 501-01

150,00

H.B. Gibson: Priručnik za Gibsonov spiralni labirint. Jastrebarsko: Naklada Slap, 1994., 24 str. 501-90 82,00

U PRIPREMI

Hrvatska standardizacija

TEST PRECRTAVANJA Z. Matejček i Marie Vagnerova SAŽETAK Što mjeri

perceptivno-motoričku zrelost

Dob

5-12 godina

Primjena

individualna ili grupna

Trajanje

neograničeno

Ocjenjivanje

ručno (upute u Priručniku)

Kategorizacija

O A B C

IZVORNI NAZIV: Test obkreslovani

JEDINICE ZA NARUDŽBU

GODINA KONSTRUKCIJE: 1957., revidirano izdanje: 1963.

Test precrtavanja Komplet (Knjižica predložaka za precrtavanje i Matejček i Vagnerova: Priručnik za Test precrtavanja) 502-50 187,00

GODINA PRVOG HRVATSKOG IZDANJA: 1995. Test precrtavanja je neverbalni postupak namijenjen procjeni motorike i vizualne percepcije djece, osobito koordinacije vizualne percepcije i fine motorike djetetove ruke. Koristan je u dijagnostici minimalnih cerebralnih disfunkcija i drugih sindroma koji su karakterizirani zakašnjelim perceptivno-motoričkim razvojem ili specifičnim percepcijskim i motoričkim poremećajima.

Knjižica predložaka za precrtavanje 502-01

132,00

Z. Matejček i M. Vagnerova: Priručnik za Test precrtavanja. Jastrebarsko: Naklada Slap, 1995., 28 str. 502-90 55,00

Test se sastoji od 12 likovnih predložaka koje ispitanik treba precrtati na list bijelog papira. Predlošci su podijeljeni u tri skupine prema težini: s prvih 5 predložaka postiže se najveća diferencijacija najmlađe djece; predlošci broj 6-9 osobito su pogodni za razlikovanje djece od 7 do 10 godina; a predlošci broj 10-12 najbolje diferenciraju djecu od 10 godina naviše.

79


TEST UČENJA I PAMĆENJA LIKOVA R. Andersen

neuropsihologijski testovi i adhd test

SAŽETAK Što mjeri

učenje i pamćenje

Dob

od 15 godina nadalje

Primjena

individualna

Trajanje

neograničeno, dvokratna primjena (pauza - 1 sat)

Ocjenjivanje

ručno (upute u Priručniku), kvantitativno i kvalitativno

Kategorizacija

O A B C

IZVORNI NAZIV: Visuelle Gestalter Indlearning - Hukommelse GODINA KONSTRUKCIJE: kraj 1960-ih, revidirano izdanje 1989. GODINA PRVOG HRVATSKOG IZDANJA: 1995. Test učenja i pamćenja likova namijenjen je mjerenju neposrednog dosjećanja, učenja i odgođene reprodukcije, a njegovom primjenom je moguće utvrditi postojanje kognitivnih poremećaja povezanih s difuznim ili fokalnim oštećenjima mozga. Postoje tri različita oblika testa (oblik I, II i III), a svaki od njih sadrži 4 podražajne slike koje prikazuju 4 poznata geometrijska lika (krug, pravokutnik, trokut i polukrug) ispunjena na složen način tako da sadržavaju različite dijelove (subgeštalte). Zadatak ispitanika je gledati crtež npr. kruga 10 sekundi, a zatim ispuniti prazan krug pred sobom tako da bude isti kao onaj koji je gledao. Ako je crtež netočan ili nepotpun, postupak se ponavlja sve dok cijeli crtež nije točno reproduciran.

Nakon što je ispitanik sve likove točno nacrtao, ima pauzu od jednog sata, nakon čega slijedi faza dosjećanja.

JEDINICE ZA NARUDŽBU Test učenja i pamćenja likova Komplet (Test, Blok, 100 kom. Listova za odgovore i Andersen: Priručnik za Test učenja i pamćenja likova) 507-50 789,00 Test učenja i pamćenja likova – Blok 507-01

204,00

Test učenja i pamćenja likova – Test 507-02

215,00

Test učenja i pamćenja likova - List za odgovore 100 kom. 507-03

250,00

R. Andersen: Priručnik za Test učenja i pamćenja likova. Jastrebarsko: Naklada Slap, 1995, 24 str. 507-90 120,00

TEST D2 - TEST OPTEREĆENJA PAŽNJE R. Brickenkamp

nslap@nakladaslap.com +385 (0)1 6281 774 www.nakladaslap.com

SAŽETAK Što mjeri

pažnju i sposobnost koncentracije

Dob

9-60 godina

Primjena

individualna ili grupna

Trajanje

20 sekundi za svaki redak, ukupno oko 8 minuta

Ocjenjivanje

ručno (šablone)

Kategorizacija

O A B C

IZVORNI NAZIV: Test d2 Aufmerksamkeits-Belastungs-Test

JEDINICE ZA NARUDŽBU

GODINA KONSTRUKCIJE: 1962.

Test d2 Komplet (100 kom. Listova za odgovore, 100 kom. Listova za ocjenjivanje, Šablona i Brickenkamp: Priručnik) 523-50 740,00

GODINA PRVOG HRVATSKOG IZDANJA: 1999. Test d2 se sastoji od 14 redova zadataka, sa po 47 znakova. Ukupno postoji 16 različitih znakova nastalih kombinacijom slova “d” i “p” s jednom do četiri okomite crtice položene iznad i/ili ispod slova. Zadatak ispitanika je precrtati svako “d” koje ima dvije crtice. Vrijeme rada ograničeno je na 20 sekundi za svaki redak testa. Najvažnije mjere koje se dobivaju primjenom Testa d2 su sljedeće: UB - kriterij brzine rada. To je ukupan broj svih precrtanih znakova, relevantnih i irelevantnih. P - pokazatelj kvalitete, brižljivosti i točnosti obrade. Dobiva se zbrajanjem svih učinjenih pogrešaka. MK - mjera koncentracije. Mjera koncentracije određuje se tako da se od broja ispravno precrtanih znakova oduzme broj pogrešaka zamjenjivanja (precrtanih irelevantnih znakova).

80

Test d2 - List za odgovore 100 kom. 523-01

200,00

Test d2 - List za ocjenjivanje 100 kom. 523-02

200,00

Test d2 – Šablona 523-20

90,00

R. Brickenkamp: Priručnik za Test d2, Test opterećenja pažnje. Jastrebarsko: Naklada Slap, 1999., 108 str. 523-90 250,00

U PRIPREMI

Hrvatska standardizacija


TEST OPĆE INFORMIRANOSTI TOI-03 P. Zarevski SAŽETAK Što mjeri

opću informiranost

Dob

srednja škola

Primjena

individualna ili grupna

Trajanje

10-20 minuta

Ocjenjivanje

ručno (samokopirni list za odgovore)

Kategorizacija

O A B C JEDINICE ZA NARUDŽBU

Test opće informiranosti (TOI-03) mjeri količinu informacija u dugoročnom pamćenju koje uglavnom nisu čvrsto vezane uz insitucionalizirano školovanje i formalno obrazovanje.

TOI-03 Komplet (10 kom. TOI-G-A Testa, 10 kom. TOI-G-B Testa, 10 kom. TOI-G-C Testa, 10 kom. TOI-SS4 Testa, 10 kom. TOI-SS3 Testa, 100 kom. TOI-G-A Listova za odgovore, 100 kom. TOI-G-B Listova za odgovore, 100 kom. TOI-G-C Listova za odgovore, 100 kom. TOI-SS4 Listova za odgovore, 100 kom. TOI-SS3 Listova za odgovore i Zarevski: Priručnik za TOI-03) 403-50 2055,00

Postoji pet verzija ovog testa: 1. 2. 3. 4.

TOI-G-A - za učenike gimnazija; 40 zadataka TOI-G-B - za učenike gimnazija; 40 zadataka TOI-G-C - za učenike gimnazija; 50 zadataka TOI-G-A, TOI-G-B i TOI-G-C su paralelne forme. TOI-SS3 - za učenike trogodišnjih srednjih škola; 50 zadataka 5. TOI-SS4 - za učenike četverogodišnjih srednjih škola; 50 zadataka Zadaci u svih pet verzija testa su objektivnog tipa. Za svako pitanje postoji po 5 ponuđenih odgovora, a zadatak ispitanika je odabrati onaj koji smatra točnim. Za svaki oblik testa postoje odgovarajuće norme prikupljene na uzorcima ispitanika iz različitih dijelova Hrvatske. Internetsko testiranje dostupno na www.nakladaslap.com

TOI-G-A Test 10 kom. 403-01

165,00

TOI-G-B Test 10 kom. 403-02

165,00

TOI-G-C Test 10 kom. 403-03

165,00

TOI-SS4 Test 10 kom. 403-04

165,00

TOI-SS3 Test 10 kom. 403-05

165,00

TOI-G-A List za odgovore 100 kom. 403-06

200,00

TOI-G-B List za odgovore 100 kom. 403-07

200,00

TOI-G-C List za odgovore 100 kom. 403-08

200,00

TOI-SS4 List za odgovore 100 kom. 403-09

200,00

TOI-SS3 List za odgovore 100 kom. 403-10

200,00

testovi znanja

GODINA KONSTRUKCIJE I PRVOG IZDANJA: 2003.

P. Zarevski: Priručnik za Test opće informiranosti (TOI-03). Jastrebarsko: Naklada Slap, 2003., 36 str. 403-90 230,00 Internetsko testiranje 25 kredita 403-70

250,00

Testovi u pripremi VERBALNI TEST VerT

TOI-SS-2012 P. Zarevski

GODINA PRVOG IZDANJA: 2012.

TOI-SS-2012 je nova mjera opće informiranosti namijenjena za ispitivanje osoba sa srednjom stručnom spremom koja sadrži 110 čestica.

Verbalni test (VerT) je namijenjen procjeni poznavanja tuđica u hrvatskom jeziku. Normiran je na uzorku srednjoškolaca i studenata.

TOI-VS-2012

P. Zarevski

VerT ima jedinstven oblik, sastoji se od 60 zadataka, koji se mogu primjenjivati pojedinačno i skupno u trajanju od 20 minuta. Ocjenjivanje je objektivno, pomoću ključa za ocjenjivanje.

P. Zarevski

TOI-VS-2012 je nova mjera opće informiranosti namijenjena za ispitivanje osoba s visokom/fakultetskom spremom koja sadrži 120 čestica.

81


Ispitajte različite kognitivne sposobnosti i povežite ih s obrazovnim ciljevima i interesima kako biste pojedincima omogućili donošenje što bolje odluke o daljnjem obrazovanju i izboru zanimanja! DIFERENCIJALNI TESTOVI SPOSOBNOSTI – 5. izdanje i INVENTARI PROFESIONALNIH INTERESA Diferencijalni testovi sposobnosti (DAT) najčešće se koriste s Inventarima profesionalnih interesa (CII).

DIFERENCIJALNI TESTOVI SPOSOBNOSTI

INVENTAR PROFESIONALNIH INTERESA

DAT ZA UČENIKE OSNOVNIH ŠKOLA Test za uvježbavanje, Test za učenike OŠ, List za odgovore za učenike OŠ, Priručnik za DAT za učenike OŠ

DAT ZA PROFESIONALNO USMJERAVANJE I SELEKCIJU Test za uvježbavanje, Test za profesionalno usmjeravanje i selekciju, List za odgovore za profesionalno usmjeravanje i selekciju, Priručnik za DAT za profesionalno usmjeravanje i selekciju

CII ZA UČENIKE OSNOVNIH ŠKOLA

CII oblik za ručno ispravljanje za učenike OŠ, Profil za učenike OŠ, Priručnik za CII za učenike OŠ

CII ZA PROFESIONALNO USMJERAVANJE

CII oblik za ručno ispravljanje za profesionalno usmjeravanje, Profil za profesionalno usmjeravanje, Priručnik za CII za profesionalno usmjeravanje

DAT ZA SELEKCIJU OPĆE SPOSOBNOSTI Test za uvježbavanje, Test Baterija općih sposobnosti, List za odgovore - Baterija općih sposobnosti, Priručnik za DAT za selekciju - Baterija općih sposobnosti

TEHNIČKE SPOSOBNOSTI Test za uvježbavanje, Test Baterija tehničkih sposobnosti, List za odgovore - Baterija tehničkih sposobnosti, Priručnik za DAT za selekciju - Baterija tehničkih sposobnosti

PREGLED DIFERENCIJALNIH TESTOVA SPOSOBNOSTI I INVENTARA PROFESIONALNIH INTERESA Diferencijalni testovi sposobnosti (DAT) i Inventari profesionalnih interesa (CII) su široko korišteni instrumenti namijenjeni procjeni sposobnosti i interesa pojedinca u procesima profesionalne orijentacije i selekcije, te razvoja i planiranja karijere. U tu svrhu se Diferencijalni testovi sposobnosti (DAT) najčešće koriste zajedno s Inventarima profesionalnih interesa (CII). Prednost korištenja DAT-a u kombinaciji s CII inventarom je u mogućnosti dobivanja potpunije slike o pojedincu, jer je ispitivanje njegovih sposobnosti upotpunjeno podacima o njegovim profesionalnim interesima i zanimanjem za pojedine obrazovne predmete i pojedina područja rada. Na taj način dobiva se kombinirana procjena sposobnosti i interesa koji mogu biti povezani s potencijalnim zanimanjima ili obrazovnim razvojem. Postoji nekoliko oblika DAT i CII testova, koji se razlikuju prvenstveno po populaciji kojoj su namijenjeni. Dakle, preporuča se njihovo korištenje u sljedećim kombinacijama: DAT za učenike osnovnih škola i CII za učenike osnovnih škola

82

DAT za profesionalno usmjeravanje i selekciju i CII za profesionalno usmjeravanje DAT i CII u kombinaciji pružaju informacije o obrazovnim ciljevima i interesima i njihovu preklapanju sa sposobnostima pojedinca, što pomaže pojedincu u donošenju odluke o daljnjem obrazovanju i izboru zanimanja. DAT i CII za osnovne škole su namijenjeni ispitanicima između 13 i 15 godina, a DAT i CII za profesionalno usmjeravanje i selekciju ispitanika starijih od 16 godina. U svrhu selekcije mogu se koristiti još dvije različite DAT baterije: DAT za selekciju - Baterija općih sposobnosti (BOS) DAT za selekciju - Baterija tehničkih sposobnosti (BTS) Ove dvije baterije sastavljene su od subtestova preuzetih iz DAT baterije za profesionalno usmjeravanje i selekciju. Odabir između navedenih baterija je određen vrstom zanimanja za koje se radi selekcija, tj. ovisi o tome radi li se o poslovnom i industrijskom sektoru (tada je preporučljiva BOS baterija) ili o poslovima inženjera, naučnika, tehničara i mehaničara (preporučljiva BTS baterija).


DIFERENCIJALNI TESTOVI SPOSOBNOSTI (DAT) ZA UČENIKE OSNOVNIH ŠKOLA G.K. Bennett, H.G. Seashore i A.G. Wesman

profesionalna orijentacija i selekcija

SAŽETAK Što mjeri

7 sposobnosti povezanih s uspjehom u radu

Dob

13-15 godina

Primjena

individualna ili grupna

Trajanje

146 minuta za svih 7 testova

Ocjenjivanje

ručno (samokopirni list za odgovore)

Kategorizacija

O A B C

IZVORNI NAZIV: Differential Aptitude Tests (DAT) for Schools GODINA KONSTRUKCIJE: 1947., revizije 1962., 1972., 1980. i 1990., europska adaptacija: 1996. GODINA PRVOG HRVATSKOG IZDANJA: 2006. DAT za učenike osnovnih škola je baterija testova namijenjena procjeni sedam različitih vrsta sposobnosti koje su povezane s uspjehom u različitim područjima rada i mogu biti od pomoći učenicima prilikom definiranja profesionalnih ciljeva. Može biti prikladan i za neke odrasle ispitanike, osobito ako nisu završili školovanje.

Svaki test može se primijeniti i odvojeno od ostalih, jedino se za Test perceptivne brzine i točnosti to ne preporučuje. Kombinirani rezultat u testovima verbalnog i numeričkog rasuđivanja predstavlja mjeru obrazovne sposobnosti ili sposobnosti učenja iz knjiga i od učitelja, te uspješnosti u studiranju. Hrvatska standardizacija DAT-a za osnovne škole uključivala je uzorak od 282 učenika (139 dječaka i 143 djevojčice) osmih razreda osnovne škole iz svih regija Hrvatske.

Test se sastoji od sljedećih sedam subtestova: 1. Test verbalnog rasuđivanja (VR) Sastoji se od 40 zadataka koji ispituju sposobnost razumijevanja odnosa među riječima. Vrijeme rješavanja je ograničeno na 25 minuta. 2. Test numeričkog rasuđivanja (NR) Sastoji se od 40 zadataka koji ispituju sposobnost izvođenja matematičkih zadataka rasuđivanja. Za njegovo rješavanje potrebna je niska razina računanja jer nije namijenjen za procjenu vještine računanja, a vrijeme rada je ograničeno na 30 minuta. 3. Test apstraktnog rasuđivanja (AR) Sastoji se od 40 zadataka kojima se procjenjuje koliko dobro pojedinci mogu rasuđivati na osnovi geometrijskih likova ili crteža. Vrijeme rada je ograničeno na 20 minuta. 4. Test perceptivne brzine i točnosti (PBT) Sastoji se od 2 dijela po 100 zadataka, a vrijeme rada je ograničeno na 3 minute za svaki dio. Ispituje sposobnost brzog i točnog uspoređivanja i označavanja pisanih propisa, pri čemu naglasak nije na vještini rasuđivanja, već na brzini. 5. Test mehaničkog rasuđivanja (MR) Sastoji se od 60 zadataka kojima se mjeri sposobnost razumijevanja osnovnih mehaničkih načela strojeva, oruđa i kretanja, a vrijeme rada je ograničeno na 25 minuta. Zadaci ne zahtijevaju specifična znanja. 6. Test prostornih odnosa (PO) Sastoji se od 50 zadataka kojima se mjeri sposobnost vizualiziranja trodimenzionalnog objekta na temelju dvodimenzionalnog nacrta, te njegova vizualiziranja nakon rotacije u prostoru. Vrijeme rada je ograničeno na 25 minuta. 7. Test gramatike i pravopisa (GP) Sastoji se od 40 zadataka kojima se mjeri sposobnost otkrivanja gramatičkih i pravopisnih grešaka. Vrijeme rada je ograničeno na 15 minuta. DAT uključuje i test za uvježbavanje, koji daje opće informacije i savjete u vezi s odgovaranjem na testove, te posebne primjere i pitanja za uvježbavanje.

JEDINICE ZA NARUDŽBU DAT Komplet (100 kom. Testova za uvježbavanje, 10 kom. Testa, 100 kom. Listova za odgovore i Bennett i sur.: Priručnik za DAT za učenike osnovnih škola) 025-50 3650,00 DAT Test za uvježbavanje 100 kom. 025-01

500,00

DAT Test 10 kom. 025-02

1200,00

DAT List za odgovore 100 kom. 025-03

1500,00

G.K. Bennett, H.G. Seashore, A.G. Wesman: DAT za učenike osnovnih škola, Priručnik za Diferencijalne testove sposobnosti. Jastrebarsko: Naklada Slap, 2005., 120 str. 025-90 450,00

NAPOMENA

Edukacija

Internetsko testiranje dostupno na www.nakladaslap.com

83


INVENTAR PROFESIONALNIH INTERESA (CII) ZA UČENIKE OSNOVNIH ŠKOLA profesionalna orijentacija i selekcija

G.K. Bennett, H.G. Seashore i A.G. Wesman

SAŽETAK Što mjeri

obrazovne ciljeve i interese

Dob

13-15 godina

Primjena

individualna ili grupna

Trajanje

30 minuta

Ocjenjivanje

ručno (upute u Priručniku)

Kategorizacija

O A B C

IZVORNI NAZIV: Career Interest Inventory for Schools (CII for Schools) GODINA KONSTRUKCIJE: 1989., europska adaptacija: 1996. GODINA PRVOG HRVATSKOG IZDANJA: 2006. Inventar profesionalnih interesa (CII) za učenike osnovnih škola pruža informacije o obrazovnim ciljevima, te interesima za pojedine obrazovne predmete i za pojedina područja rada. Namijenjen je profesionalnom usmjeravanju koje pomaže pojedincima u donošenju odluka o daljnjem obrazovanju i izboru zanimanja. CII se primjenjuje zajedno s Diferencijalnim testovima sposobnosti (DAT) za osnovne škole te se na taj način podaci o interesima kombiniraju s podacima o sposobnostima i znanjima pojedinca. Primjenjuje se i kod obrazovno zapuštenih osoba, osoba s invaliditetom i osoba koje dolaze iz drugih kultura.

nslap@nakladaslap.com +385 (0)1 6281 774 www.nakladaslap.com

Inventar sadrži 136 čestica. Njih 120 sadrži izjave o karakterističnim radnim aktivnostima koje reprezentiraju 15 zanimanja, a preostalih 16 čestica su izjave o različitim predmetnim područjima (općeobrazovnim ili stručnim predmetima). Zadatak ispitanika je za svaku opisanu aktivnost, na ljestvici od 1 do 5, označiti koliko mu se sviđa ili ne sviđa, tj. koliko bi se želio baviti tom aktivnošću. Primjena testa može biti individualna ili grupna, nije vremenski ograničena, a u većini slučajeva traje oko 30 minuta. U Priručniku se nalaze upute za ocjenjivanje testa i za izračunavanje stupnjeva interesa, te postoji mogućnost da ispitanici vođeni ispitivačem sami izračunaju interese za pojedina zanimanja i stupanj sviđanja za 16 predmetnih područja. Na kraju Inventara ispitanicima se nude informacije o svim ispitivanim skupinama zanimanja. Hrvatska standardizacija uključivala je uzorak od 194 učenika osmog razreda (100 dječaka i 94 djevojčice), većinom u dobi od 14 godina. U uzorku su podjednako zastupljene različite regije Republike Hrvatske.

84

JEDINICE ZA NARUDŽBU CII Komplet (100 kom. Oblika za ručno ispravljanje, 100 kom. Profila i Bennett i sur.: CII za učenike osnovnih škola) 029-50 1180,00 CII Oblik za ručno ispravljanje 100 kom. 029-01

800,00

CII Profil 100 kom. 029-02

200,00

G.K. Bennett, H.G. Seashore, A.G. Wesman: CII za učenike osnovnih škola, Priručnik za Inventar profesionalnih interesa. Jastrebarsko: Naklada Slap, 2005., 74 str. 029-90 180,00


DIFERENCIJALNI TESTOVI SPOSOBNOSTI (DAT) ZA PROFESIONALNO USMJERAVANJE I SELEKCIJU G.K. Bennett, H.G. Seashore i A.G. Wesman

profesionalna orijentacija i selekcija

SAŽETAK Što mjeri

7 sposobnosti povezanih s uspjehom u radu

Dob

od 16 godina nadalje

Primjena

individualna ili grupna

Trajanje

146 minuta za svih 7 testova

Ocjenjivanje

ručno (samokopirni list za odgovore)

Kategorizacija

O A B C

IZVORNI NAZIV: Differential Aptitude Tests for Guidance (TAB) GODINA KONSTRUKCIJE: 1947., revizije 1962., 1972., 1980. i 1990., europska adaptacija:1996.

Hrvatska standardizacija uključivala je uzorak od 822 učenika (338 mladića i 484 djevojke) završnih razreda srednjih škola iz svih regija Hrvatske. Obuhvaćene su gimnazije, četverogodišnje strukovne škole i trogodišnje strukovne škole.

GODINA PRVOG HRVATSKOG IZDANJA: 2006.

JEDINICE ZA NARUDŽBU

DAT za profesionalno usmjeravanje i selekciju je baterija testova namijenjena procjeni sedam različitih vrsta sposobnosti koje su povezane s uspjehom u različitim područjima rada i mogu biti od pomoći učenicima prilikom definiranja profesionalnih ciljeva.

DAT Komplet (100 kom. Testova za uvježbavanje, 10 kom. Testa, 100 kom. Listova za odgovore i Bennett i sur.: Priručnik za DAT za profesionalno usmjeravanje i selekciju) 026-50 3650,00

Moguće ga je primijeniti na različite načine u selekciji i procjeni zaposlenika, u profesionalnom usmjeravanju i u istraživanjima. Najšira praktična primjena ovog testa je u selekciji inženjera, naučnika, tehničara ili mehaničara. DAT za profesionalno usmjeravanje i selekciju može se upotrijebiti zajedno s Inventarom profesionalnih interesa za profesionalno usmjeravanje (CII za profesionalno usmjeravanje), te na taj način pruža kombiniranu procjenu interesa i sposobnosti povezanih s potencijalnim zanimanjima ili obrazovnim razvojem. DAT za profesionalno usmjeravanje i selekciju sastoji se od istih 7 subtestova kao i DAT za učenike osnovnih škola, jedina razlika je u težini zadataka.

DAT Test za uvježbavanje 100 kom. 026-01

500,00

DAT Test 10 kom. 026-02

1200,00

DAT List za odgovore 100 kom. 026-03

1500,00

G.K. Bennett, H.G. Seashore, A.G. Wesman: DAT za profesionalno usmjeravanje i selekciju, Priručnik za Diferencijalne testove sposobnosti. Jastrebarsko: Naklada Slap, 2005., 150 str. 026-90 450,00

NAPOMENA

Edukacija

Subtestovi su sljedeći: 1. 2. 3. 4.

Test verbalnog rasuđivanja (40 zadataka, 25 minuta) Test numeričkog rasuđivanja (40 zadataka, 30 minuta) Test apstraktnog rasuđivanja (40 zadataka, 20 minuta) Test perceptivne brzine i točnosti (2 dijela po 100 zadataka, 3 minute za svaki dio) 5. Test mehaničkog rasuđivanje (60 zadataka, 25 minuta) 6. Test prostornih odnosa (50 zadataka, 25 minuta) 7. Test gramatike i pravopisa (40 zadataka, 15 minuta)

Internetsko testiranje dostupno na www.nakladaslap.com

DAT za profesionalno usmjeravanje i selekciju uključuje i test za uvježbavanje, koji daje opće informacije i savjete u vezi s odgovaranjem na testove, te posebne primjere i pitanja za uvježbavanje, čime se smanjuju varijacije u testovnim rezultatima i prirodi različitih vrsta zadataka koji se nalaze u testu. Svaki test može se primijeniti i odvojeno od ostalih, jedino se za Test perceptivne brzine i točnosti to ne preporučuje. DAT rezultati uključuju rezultate za svaki test i za obrazovnu sposobnost (kombinacija verbalnog i numeričkog rasuđivanja) te predstavljaju mjeru ispitanikovih sposobnosti učenja različitih studijskih predmeta, njegovih mogućnosti da se okoristi nekim treningom za određeni posao te osnovu za predviđanje uspjeha u nekom poslu.

85


INVENTAR PROFESIONALNIH INTERESA (CII) ZA PROFESIONALNO USMJERAVANJE G.K. Bennett, H.G. Seashore i A.G. Wesman

profesionalna orijentacija i selekcija

SAŽETAK Što mjeri

obrazovne ciljeve i interese

Dob

od 16 godina nadalje

Primjena

individualna ili grupna

Trajanje

oko 30 minuta

Ocjenjivanje

ručno (upute u Priručniku)

Kategorizacija

O A B C

IZVORNI NAZIV: Career Interest Inventory (CII) GODINA KONSTRUKCIJE: 1989., europska adaptacija: 1996. GODINA PRVOG HRVATSKOG IZDANJA: 2006. Inventar profesionalnih interesa (CII) za profesionalno usmjeravanje namijenjen je profesionalnom usmjeravanju koje pomaže pojedincima u donošenju odluka o daljnjem obrazovanju i izboru zanimanja. Pruža informacije o obrazovnim ciljevima, te interesima za pojedine obrazovne predmete i za pojedina područja rada. CII može biti upotrijebljen zajedno s Diferencijalnim testovima sposobnosti (DAT) za profesionalno usmjeravanje i selekciju, te se na taj način podaci o interesima kombiniraju s podacima o sposobnostima i znanjima pojedinca. Može pomoći vrlo različitim osobama u procesu izbora zanimanja i donošenja odluka. Primjenjuje se i kod obrazovno zapuštenih osoba, osoba s invaliditetom i osoba koje dolaze iz drugih kultura.

nslap@nakladaslap.com +385 (0)1 6281 774 www.nakladaslap.com

Inventar sadrži 170 čestica; 150 sadrži izjave o karakterističnim radnim aktivnostima koje reprezentiraju 15 zanimanja, a 20 čestica se odnosi na obrazovne programe u koje se učenici mogu uključiti (viša škola, fakultet, stručna škola). Zadatak ispitanika je, na ljestvici od 1 do 5, za svaku opisanu aktivnost označiti koliko mu se sviđa ili ne sviđa, tj. koliko bi se želio baviti tom aktivnošću.

86

U Priručniku i u samom Inventaru nalaze se upute za izračunavanje stupnjeva interesa, što omogućuje da sami ispitanici, vođeni ispitivačem, izračunaju interese za pojedina zanimanja i stupanj sviđanja za 20 predmetnih područja. Na kraju Inventara nalaze se informacije o ispitivanim skupinama zanimanja. Hrvatska standardizacija uključivala je uzorak od 615 srednjoškolaca (270 mladića i 345 djevojaka), u dobi od 17 i 18 godina. Obuhvaćene su trogodišnje strukovne škole, četverogodišnje strukovne škole i gimnazije iz različitih regija Republike Hrvatske. JEDINICE ZA NARUDŽBU CII Komplet (100 kom. Oblika za ručno ispravljanje, 100 kom. Profila i Bennett i sur.: CII za profesionalno usmjeravanje) 030-50 1180,00 CII Oblik za ručno ispravljanje 100 kom. 030-01

800,00

CII Profil 100 kom. 030-02

200,00

G.K. Bennett, H.G. Seashore, A.G. Wesman: CII za profesionalno usmjeravanje, Priručnik za Inventar profesionalnih interesa. Jastrebarsko: Naklada Slap, 2005., 76 str. 030-90 180,00


DIFERENCIJALNI TESTOVI SPOSOBNOSTI (DAT) ZA SELEKCIJU - BATERIJA OPĆIH SPOSOBNOSTI (BOS) G.K. Bennett, H.G. Seashore i A.G. Wesman

profesionalna orijentacija i selekcija

SAŽETAK Što mjeri

verbalno, numeričko i apstraktno rasuđivanje

Dob

od 16 godina nadalje

Primjena

individualna ili grupna

Trajanje

75 minuta

Ocjenjivanje

ručno (samokopirni list za odgovore)

O A B C

Kategorizacija

IZVORNI NAZIV: Differential Aptitude Tests for Selection General Abilities Battery (GAB) GODINA KONSTRUKCIJE: 1947., revizije 1962., 1972., 1980. i 1990., europska adaptacija:1996. GODINA PRVOG HRVATSKOG IZDANJA: 2006. DAT za selekciju - Baterija općih sposobnosti (BOS) ispituje tri različite vrste sposobnosti: verbalno, numeričko i apstraktno rasuđivanje. BOS baterija je namijenjena ispitivanju osoba u dobi od 16 godina nadalje. Moguće ju je primijeniti na različite načine u selekciji i procjeni zaposlenika, u profesionalnom usmjeravanju i u istraživanjima. Najšira praktična primjena ovog testa je u poslovnom i industrijskom sektoru.

JEDINICE ZA NARUDŽBU DAT Komplet (100 kom. Testa za uvježbavanje, 10 kom. Testa, 100 kom. Listova za odgovore i Bennett i sur.: Priručnik za DAT za selekciju, BOS) 027-50 2750,00 DAT Test za uvježbavanje 100 kom. 026-01

500,00

DAT Test 10 kom. 027-01

900,00

DAT List za odgovore 100 kom. 027-02

1000,00

G.K. Bennett, H.G. Seashore, A.G. Wesman: DAT za selekciju, Baterija općih sposobnosti, Priručnik za Diferencijalne testove sposobnosti. Jastrebarsko: Naklada Slap, 2005., 106 str. 027-90 350,00

BOS se sastoji od tri subtesta preuzeta iz DAT baterije za profesionalno usmjeravanje i selekciju: 1. Test verbalnog rasuđivanja (25 minuta) 2. Test numeričkog rasuđivanja (30 minuta) 3. Test apstraktnog rasuđivanja (20 minuta) BOS uključuje i test za uvježbavanje kao i ostale DAT baterije. Svaki od BOS testova može se primijeniti odvojeno od ostalih, a cijela baterija može se koristiti samostalno ili zajedno s Baterijom tehničkih sposobnosti (BTS). Hrvatska standardizacija provedena je na uzorku od 822 učenika (338 mladića i 484 djevojke) završnih razreda srednjih škola iz svih regija Hrvatske. Obuhvaćene su gimnazije, te četverogodišnje i trogodišnje strukovne škole.

NAPOMENA

Edukacija

Internetsko testiranje dostupno na www.nakladaslap.com

87


DIFERENCIJALNI TESTOVI SPOSOBNOSTI (DAT) ZA SELEKCIJU - BATERIJA TEHNIČKIH SPOSOBNOSTI (BTS) G.K. Bennett, H.G. Seashore i A.G. Wesman

profesionalna orijentacija i selekcija

SAŽETAK Što mjeri

prostorne odnose, te numeričko, apstraktno i mehaničko rasuđivanje

Dob

od 16 godina nadalje

Primjena

individualna ili grupna

Trajanje

100 minuta

Ocjenjivanje

ručno (samokopirni list za odgovore)

Kategorizacija

O A B C

IZVORNI NAZIV: Differential Aptitude Tests for Selection Technical Abilities Battery (TAB) GODINA KONSTRUKCIJE: 1947., revizije 1962., 1972., 1980. i 1990., europska adaptacija: 1996.

DAT Komplet (100 kom. Testa za uvježbavanje, 10 kom. Testa, 100 kom. Listova za odgovore i Bennett i sur.: Priručnik za DAT za selekciju, BTS) 028-50 2750,00

HRVATSKO IZDANJE: 2006.

DAT Test za uvježbavanje 100 kom. 026-01

500,00

DAT Test 10 kom. 028-01

900,00

Bateriju tehničkih sposobnosti (BTS) moguće je primijeniti na različite načine u selekciji i procjeni zaposlenika, u profesionalnom usmjeravanju i u istraživanjima. Najšira praktična primjena ovog testa je u selekciji inženjera, naučnika, tehničara ili mehaničara. BTS se sastoji od četiri subtesta preuzetih iz DAT baterije za profesionalno usmjeravanje i selekciju: 1. 2. 3. 4.

Test numeričkog rasuđivanja (30 minuta) Test apstraktnog rasuđivanja (20 minuta) Test mehaničkog rasuđivanja (25 minuta) Test prostornih odnosa (25 min)

Test ukupno sadrži 190 čestica, a BTS baterija uključuje i Test za uvježbavanje. Svaki od BTS testova može se primijeniti odvojeno od ostalih, a cijela baterija može se koristiti samostalno ili zajedno s Baterijom općih sposobnosti (BOS). nslap@nakladaslap.com +385 (0)1 6281 774 www.nakladaslap.com

Hrvatska standardizacija provedena je na uzorku od 822 učenika (338 mladića i 484 djevojke) završnih razreda srednjih škola iz svih regija Hrvatske, prosječne dobi od 18 godina i 3 mjeseca. Obuhvaćene su gimnazije, te četverogodišnje i trogodišnje strukovne škole.

88

JEDINICE ZA NARUDŽBU

DAT List za odgovore 100 kom. 028-02

1000,00

G.K. Bennett, H.G. Seashore, A.G. Wesman: DAT za selekciju, Baterija tehničkih sposobnosti, Priručnik za Diferencijalne testove sposobnosti. Jastrebarsko: Naklada Slap, 2005., 104 str. 028-90 350,00

NAPOMENA

Edukacija

Internetsko testiranje dostupno na www.nakladaslap.com


DEKSTERIMETRI PURDUE TEST ČEPIĆA Purdue test čepića prvi je razvio Joseph Tiffin, industrijski psiholog na Purdue sveučilištu, 1948. godine. Otada se test intenzivno upotrebljava kao pomoć prilikom selekcije radnika za zanimanja gdje je potreban manualni rad. Testom se mjeri spretnost za dvije vrste aktivnosti: široki pokreti prstima, rukama i ramenima, te spretnost vrhova prstiju kakva je potrebna kod preciznih zadataka.

SAŽETAK Što mjeri

JEDINICE ZA NARUDŽBU Purdue test čepića 901-01

MINNESOTA RUČNI DEKSTERIMETAR Osobito je pogodan za testiranje ljudi za zanimanja u uredima, trgovinama i u proizvodnim pogonima gdje su potrebni brzi pokreti prilikom rukovanja jednostavnim alatom. Dakle, pogodan je za poslove u kojima su potrebni brzi pokreti prilikom rukovanja jednostavnim alatom ili proizvodima kojima nije potrebno određivati veličinu i oblik.

cijena na upit

SAŽETAK Što mjeri

deksterimetri

Ovaj test ima vrlo široku primjenu, a koristi se za mjerenje jednostavnih, ali brzih oko-ruka-prsti pokreta.

spretnost širokih pokreta prstiju, ruku i ramena, te spretnost vrhova prstiju

jednostavne, ali brze oko-ruka-prsti pokrete

JEDINICE ZA NARUDŽBU Minnesota ručni deksterimetar 901-02

GROOVED PEGBOARD

cijena na upit

SAŽETAK

Grooved pegboard je test manipulativne spretnosti. Sastoji se od daske na kojoj je 25 rupa poredanih slučajnim redoslijedom. Daska, pokraj koje je ključ, rotira se da se dosegne rupa prije nego što se ključ stavi u nju.

JEDINICE ZA NARUDŽBU

Ovaj test zahtijeva izrazito kompleksnu vizuomotoričku koordinaciju.

Grooved pegboard 901-03

Što mjeri

manipulativnu spretnost

cijena na upit

Osim što se upotrebljava u studentskim laboratorijima, te kao trijažno sredstvo u industriji, ovaj je test od značajne pomoći prilikom evaluacije i lateralizacije oštećenja mozga. Nova verzija testa je solidnija i stabilnija od prijašnjih.

O’CONNEROV TEST SPRETNOSTI PRSTIJU O’Connerov test spretnosti prstiju zahtijeva smještanje po tri mala klina skupa u rupu. Ovaj test se primjenjuje za prognozu uspješnosti u brzom manipuliranju malim predmetima, kao što je često potrebno prilikom rada na tekućoj vrpci. Također se pokazao uspješnim za predviđanje uspjeha kod rada s instrumentima gdje je potrebno npr. sastaviti dijelove ručnog sata i slično.

SAŽETAK Što mjeri JEDINICE ZA NARUDŽBU O’Connerov test spretnosti prstiju 901-04

ELEKTRONIČKI ZAPORNI SAT

JEDINICE ZA NARUDŽBU

Moguće je mjerenje do 10 sati u intervalima od 0,01 sekunde.

Elektronički zaporni sat

Pokreće se i zaustavlja pritiskom na jedno dugme.

uspješnost brzog manipuliranja malim predmetima

cijena na upit

cijena na upit

89


PSIHOLOGIJSKI ČASOPISI SUVREMENA PSIHOLOGIJA Suvremena psihologija namijenjena je psihodijagnostičkoj teoriji i praksi i službeno je glasilo Hrvatskog psihološkog društva. Časopis izlazi u dva broja, odnosno jednom dvobroju godišnje. Pretplata: ustanove 140,00 kn, pojedinci 70,00 kn, članovi HPD-a besplatno Suvremena psihologija Glavni urednik: prof. dr. sc. Predrag Zarevski Odsjek za psihologiju Filozofskog fakulteta Ivana Lučića 3 10 000 Zagreb

časopisi

Prilozi se upućuju: suvremena@nakladaslap.com

KLINIČKA PSIHOLOGIJA Časopis je namijenjen za područje kliničke i zdravstvene psihologije, kliničke neuropsihologije, savjetovanja, psihoterapije i srodnih disciplina i službeni je časopis Hrvatskog psihološkog društva. Objavljuju se članci iz područja kliničke psihodijagnostike, kliničkih testova i postupaka dijagnostičke procjene, psihoterapijskih metoda i tehnika, zdravstvene psihologije i srodnih područja. Časopis prihvaća članke na hrvatskom i engleskom jeziku. Pretplata: ustanove 140,00 kn, pojedinci 70,00 kn Klinička psihologija

nslap@nakladaslap.com +385 (0)1 6281 774 www.nakladaslap.com

Glavni urednik: doc. dr. sc. Slavka Galić Opća županijska bolnica Osječka 105 34 000 Požega Prilozi se upućuju: klinicka@nakladaslap.com

REVIEW OF PSYCHOLOGY Međunarodni časopis Hrvatskog psihološkog društva koji objavljuje Naklada Slap. Časopis je namijenjen za objavljivanje istraživačkih radova iz svih područja znanstvene i primijenjene psihologije. Članci se objavljuju samo na engleskom jeziku. Časopis pokriva regiju Alpe-Adria. Pretplata: ustanove 140,00 kn, pojedinci 70,00 kn Review of Psychology Glavni urednik: prof. dr. sc. Vesna Buško Odsjek za psihologiju Filozofskog fakulteta Ivana Lučića 3 10 000 Zagreb Prilozi se upućuju: e-mail: vbusko@ffzg.hr POZIVAMO VAS NA SURADNJU!

90


POSTUPAK NARUČIVANJA TESTOVA

ROK ISPORUKE

Narudžbenice s nazivom i šifrom testa možete faksirati na brojeve telefona: 01/ 6281 774 ili 01/ 6284 001

Narudžbe primljene od ponedjeljka do petka prije 14 h isporučuju se poštom istog dana (osim blagdana). Ostale se narudžbe isporučuju u sljedećem radnom danu.

Narudžbe se mogu poslati e-mailom na adresu: nslap@nakladaslap.com Prilikom prve narudžbe potrebno je, uz podatke o ustanovi (adresa i OIB), poslati i podatke o psihologu koji će koristiti testove (ime i prezime, mjesto i godina diplomiranja). Psiholozi koji su diplomirali u nekoj od država bivše Jugoslavije moraju poslati i kopiju diplome, a psiholozi koji su diplomirali u ostalim državama Europe moraju priložiti nostrifikaciju diplome. DOGOVOR O PRAVILIMA I UPORABI Svi materijali u ovom katalogu zaštićeni su autorskim pravom. Kopiranje ili prilagodba, u cijelosti ili djelomično, za bilo koju namjenu ili bilo kojim postupkom, bez pismenog dopuštenja Naklade Slap, protivno je zakonu o autorskim pravima. To se pravilo odnosi na sve testove i testovne materijale, uključujući citate iz priručnika, brošura ili knjiga. Suglasnost s tim pravilima podrazumijeva se pri potpisu Izjave korisnika, Ugovora o psihologijskim mjernim instrumentima, naručivanju i plaćanju materijala. TROŠKOVI ISPORUKE Troškovi isporuke uključuju obradu, poštarinu i osiguranje Vaše narudžbe. Narudžbe se isporučuju poštom. Dodatni se troškovi mogu odnositi na izrazito teške pakete. Za međunarodne pošiljke kupac plaća carinu i porez.

kako naručiti testove, nastavno-znanstvena suradnja

KAKO NARUČITI TESTOVE

Zbog mogućih nepredvidivih zastoja u isporuci, preporučamo Vam naručivanje najmanje 2 tjedna unaprijed. POVRAT MATERIJALA Tiskani materijali: Naklada Slap prihvaća povrat kupljenih materijala ako su neispravno tiskani ili pogrešno poslani. Materijale je, zajedno s računom, potrebno vratiti u roku od 8 dana od dana primitka. Prihvaćamo samo neoštećene, originalne komplete uz priloženu dokumentaciju i razlog povrata materijala. Nakon isteka 8 dana, ne prihvaćamo povrat materijala. Ako je materijal plaćen avansom, Naklada Slap vraća uplaćeni iznos. U slučaju povrata materijala Naklada Slap zaračunava troškove poštarine i privatnim osobama koje prvi put ne preuzmu poslanu robu, a žele da im se ona naknadno isporuči. Materijal se vraća poštom ili osobno na našu adresu. Ako je došlo do oštećenja materijala, Naklada Slap zaračunava vrijednost oštećenog materijala kupcu koji je materijal vratio. Elektronički materijali: Materijal je moguće reklamirati u roku od 8 dana zajedno s računom. Svi vraćeni materijali moraju biti neoštećeni. Materijale vratiti na našu adresu: “Naklada Slap“ Dr. Franje Tuđmana 33, p.p. 78 10 450 Jastrebarsko

NASTAVNO-ZNANSTVENA SURADNJA Naklada Slap, d.o.o. potiče uporabu testova u svojem vlasništvu u istraživačkim projektima. Međutim, potrebno je prije upotrebe potpisati Izjavu korisnika, a po završetku istraživanja dostaviti sažetak rada i podatke. Ako Vas zanima primjena testova u istraživačke svrhe, molimo da nam se javite. Napomena: Studentima je potreban potpis mentora na zahtjevu za nabavu testova.

Naklada Slap prikuplja podatke o normama, pouzdanosti i valjanosti testova. Istraživačima/prikupljačima podataka nudimo mogućnost plaćanja gotovinom ili kompenzaciju. Naklada Slap plaća troškove poštarine za projekte prikupljanja podataka. Za instrumente koji su u postupku standardizacije pozivamo Vas na suradnju i osiguravamo mogućnost besplatnog korištenja testa u Vašim istraživanjima, uz dogovor o vraćanju rezultata u našu redakciju. Ako ste zainteresirani za suradnju s Nakladom Slap u prikupljanju podataka, javite se na (01) 6281-774 ili 6284-001 ili putem e-maila nslap@nakladaslap.com radi dodatnih informacija.

91


kategorizacija psihodijagnostičkih sredstava

Kategorizacija psihodijagnostičkih sredstava Hrvatska psihološka komora je Pravilnikom o psihodijagnostičkim sredstvima utvrdila kriterije za razvrstavanje psihodijagnostičkih sredstava, u “0”, “A”, “B” ili “C” kategoriju. Ovih su se kategorija od sada obvezni pridržavati svi izdavači testova i oni koji testove upotrebljavaju. Donosimo izvode iz Pravilnika o psihodijagnostičkim sredstvima.

“0” Članak 3: U “0” kategoriju uvrštavaju se psihodijagnostička sredstva koja su namijenjena za mjerenje psihičkih osobina u istraživačkim projektima, pokusima, vježbama i slično, no njihova primjena i interpretacija ne zahtijeva specifična psihološka znanja. Psihodijagnostička sredstva iz ove kategorije uz psihologe mogu primjenjivati i drugi stručnjaci u postupcima prikupljanja statističkih podataka u svrhu znanstvenog istraživanja ili stručnog opažanja te za njihovu uporabu nije potrebno posebno dopuštenje Komore.

nslap@nakladaslap.com

+385 (0)1 6281 774

www.nakladaslap.com

“A” Članak 4: Kategorija označena sa “A” su psihodijagnostička sredstva koja s obzirom na svoju temeljnu djelatnost upotrebljavaju, osim psihologa, i drugi stručnjaci (npr. logopedi, psihijatri, neurolozi i drugi doktori medicine, pedagozi, defektolozi, socijalni radnici). Cilj uporabe ovih instrumenata je dobivanje podataka koji služe u psihodijagnostičke i prognostičke svrhe, a primjena i interpretacija rezultata ovih psihodijagnostičkih sredstava može imati statusne posljedice za sudionike mjerenja.

92

“B” Članak 5: Kategorija označena sa “B” obuhvaća psihodijagnostička sredstva koja upotrebljavaju isključivo psiholozi, a za koja nije nužna dodatna izobrazba. “C” Članak 6: Kategorija označena sa “C” obuhvaća psihodijagnostička sredstva koja su proceduralno i interpretativno najsloženiji instrumenti i postupci (npr. pojedini multidimenzionalni inventari ličnosti, individualni testovi inteligencije i projektivne tehnike) koji se upotrebljavaju u psihodijagnostičke i prognostičke svrhe. Psihodijagnostička sredstva iz kategorije “C” smiju upotrebljavati samo psiholozi s dodatnom izobrazbom.

Kategorija

0

Dostupni instrumenti i obrazovanje istraživački instrumenti

A

psihodijagnostički i prognostički instrumenti dostupni nizu stručnjaka

B

psihodijagnostički instrumenti dostupni psiholozima bez dodatne edukacije

C

psihodijagnostički instrumenti dostupni psiholozima s dodatnom edukacijom

(Izvod iz Pravilnika o psihodijagnostičkim sredstvima. Dokument je dostupan na: www.psiholoska-komora.hr)


REGISTRACIJA NOVIH KORISNIKA

registracija novih korisnika 93


SUDJELOVANJE U STANDARDIZACIJAMA

sudjelovanje u standardizacijama

U suradnji sa psiholozima i drugim stručnjacima radimo na prilagodbi i normiranju novih instrumenata i na revizijama već postojećih. Cilj nam je što više upotpuniti ponudu psihologijskih mjernih instrumenata kako bismo obuhvatili različita područja rada i različite predmete mjerenja, što je od obostrane koristi, i nama kao izdavaču i korisnicima instrumenata. Prijavite se za sudjelovanje u nekoj od planiranih standardizacija popunjavanjem ovog obrasca. Obavijestite nas o svojim interesima i potrebama, navodeći instrumente čiju biste standardizaciju predložili, te instrumente koje koristite i za koje imate prikupljenu određenu količinu podataka, pa biste htjeli njegovu re-standardizaciju. Sudjelovanje u standardizaciji honoriramo kroz isplatu autorskog honorara, pri čemu visina honorara ovisi o broju ispitanika, uvjetima primjene i dužini instrumenta. Istraživačima koji žele provoditi istraživanja instrumentima koji su u postupku standardizacije, predlažemo mogućnost dobivanja besplatnih listova za odgovore, uz obavezu da nam pošalju rezultate po završetku istraživanja. Istraživačima i institucijama zainteresiranima za adaptaciju i standardizaciju instrumenata (testova, upitnika, inventara) nudimo mogućnost provedbe cjelokupne standardizacije prema dogovoru. Ime i prezime: ________________________________________________________________________________________________________ Radno mjesto: ________________________________________________________________________________________________________ Naziv i adresa organizacije: ______________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ Telefon: __________________________________ Mobitel: ____________________________________________________________________ Fax: _____________________________________ e-mail adresa: _______________________________________________________________

www.nakladaslap.com

WAIS-IV (Wechslerov test inteligencije za odrasle), dob 16 g. nadalje WMS-IV (Wechslerov test pamćenja), dob 16 g. nadalje CPM (Ravenove progresivne matrice u boji), dob 5-11 g. SPM (Ravenove standardne progresivne matrice), dob 10 g. nadalje SPM Plus (Plus verzija Ravenovih standardnih progresivnih matrica) APM (Ravenove progresivne matrice za napredne), dob 11 g. nadalje TOS (Testovi općih sposobnosti), dob 15 g. nadalje CTI (Cattelovi kulturalno nepristrani testovi inteligencije), dob 8 g. nadalje RLJG-III (Reynell razvojne ljestvice govora, 3. izdanje), dob 1-7 g. Vineland-II (Vineland Adaptive Behavior Scale), sve dobi EPS (Eysenckove skale ličnosti) TEST d2 (Test opterećenja pažnje) ADHDT (Test za deficit pažnje/hiperaktivni poremećaj) VerT (Test rječnika)

Instrumenti u čiju bih se standardizaciju želio/željela uključiti ___________________________________________________________________________________________________________________

+385 (0)1 6281 774

___________________________________________________________________________________________________________________ Moji prijedlozi standardizacija ___________________________________________________________________________________________________________________

nslap@nakladaslap.com

___________________________________________________________________________________________________________________

94


KAZALO PSIHODIJAGNOSTIČKIH SREDSTAVA 16PF

16 faktora ličnosti, 5. izdanje

A-87 Upitnik za mjerenje agresivnosti ADHDT Test za deficit pažnje/hiperaktivni

APM

poremećaj Progresivne matrice za napredne

EPQ Junior Eysenckov upitnik ličnosti za

69

EPQ EPS

78 14

F

B

B – serija 18 BarOn EQ-i:YV BarOnov inventar emocional

nog kvocijenta inteligencije: verzija za mladež BDI-II Beckov inventar depresije – II BENDER GESTALT II Bender vizualno motorički geštalt test, drugo izdanje Beta II Revidirani Beta test BFQ Big Five upitnik BFQ-C Big Five upitnik za djecu BIP Bohumski inventar za opis ličnosti u radnom okruženju BYI-II Beckovi upitnici za mlade – drugo izdanje za djecu i adolescente

C

CAPE

CCII CI CII

CII

CPM CTI

CVS

Clifton postupci za procjenu starijih osoba Crown-Crispov indeks iskustva Cornell indeks Inventar profesionalnih interesa za profesionalno usmjeravanje Inventar profesionalnih interesa za učenike osnovnih škola Progresivne matrice u boji Cattelovi kulturalno nepristrani testovi inteligencije Crichton ljestvica rječnika

D

D-48 Test D-70 Test D-92 Skala depresije D-2000 Test DAIA Upitnik za ispitivanje dominacije,

agresivnosti, introverzijeekstraverzije i ambicioznosti djece DAT Diferencijalni testovi sposobnosti za profesionalno usmjeravanje i selekciju DAT Diferencijalni testovi sposobnosti za selekciju – Baterija općih sposobnosti (BOS) DAT Diferencijalni testovi sposobnosti za selekciju – Baterija tehničkih sposobnosti (BTS) DAT Diferencijalni testovi sposobnosti za učenike osnovnih škola Diferencijalni testovi sposobnosti – 5. izdanje i Inventari profesionalnih interesa, uvod i shema Dijelovi MMPI kompleta

E

Elektronički zaporni sat EPI Eysenckov inventar ličnosti

65 66

FPI-R

HOPA-86 Omnibus test za ispitivanje

39

K

67

M

26 13 20 20 64 21

68 85 87 88 83 82 51 89 44

46

79 89

H I

84 13

Freiburški inventar ličnosti

Gibsonov spiralni labirint Grooved pegboard

76 17 37 38

86

43 43 44

G

72 58 58

djecu Eysenckov upitnik ličnosti Eysenckove skale ličnosti

IPUES

smisla za humor

(Ujak Hrčak)

71

69

KORALJE Komunikacijske razvojne ljestvice 34 M – Serija 18 MBI – Maslachin upitnik izgaranja na poslu 41 MHV Mill-Hill ljestvica rječnika 15 Minnesota ručni deksterimetar MLQ Višefaktorski upitnik rukovođenja MMPI-2 Minnesota multifazični inventar ličnosti MMPI-A Minnesota multifazični inventar ličnosti za adolescente MMSE-2 Kratko ispitivanje mentalnog statusa, 2. izdanje

89 40 48 50 73

N

NEO PI-R Revidirani NEO inventar

ličnosti

NEO-FFI NEO petofaktorski inventar NNAT Naglierijev test neverbalne

35 36

sposobnosti

22

O’Connerov test spretnosti prstiju

89

O P

PAI PAI-A

Inventar za ispitivanje ličnosti Inventar za ispitivanje ličnosti – verzija za adolescente Pb test Problemni test PPI-R Revidirani inventar psihopatske ličnosti PIE Indeks profila emocija PPVT-III-HR Peabody slikovni test rječnika PredČiP Test za procjenjivanje predvještina čitanja i pisanja Prikaz najčešće kombinacije Ravenovih progresivnih matrica i ljestvica rječnika Pros/Ag Skala za procjenu agresivnosti i prosocijalnog ponašanja kod djece PTM Projektivna tehnika Mozaik Purdue test čepića

54 53 17 52 42 31 37 16 68 74 89

R

RCFT RLJG

Reyev test složenog lika Reynell razvojne ljestvice govora Rorschachove mrlje od tinte RPM Procjena psihomotoričkog razvoja RTČ Razvojni test Čuturić

S

SAD SDD

Skala autodestruktivnosti Skala depresivnosti za djecu i adolescente SKAD-62 Skala strahova i anksioznosti za djecu i adolescente SKID-I Strukturirani klinički intervju za poremećaje s Osi I iz DSM-IV – klinička verzija SKID-II Strukturirani klinički intervju za poremećaje ličnosti s Osi Ii iz DSM-IV SKŽ Skale za mjerenje kvalitete življenja SPM Standardne progresivne matrice STAI Upitnik anksioznosti kao stanja i osobine ličnosti STAIC Upitnik anksioznosti kao stanja i osobine ličnosti za djecu STAXI-2 Upitnik ljutnje kao stanja i osobine ličnosti SUO Skala suočavanja sa stresom za djecu i adolescente

T

TDN Test dinamičkih nizova Test d2 Test opterećenja pažnje Test precrtavanja Test učenja i pamćenja likova TN Test nizova TOI-03 Test opće informiranosti TOI-SS-2012 Test opće informiranosti za srednju spremu 2012 TOI-VS-2012 Test opće informiranosti za visoku/fakultetsku spremu TOS Test općih sposobnosti TROG-2 Test receptivne gramatike – druga verzija TSCC Ljestvica simptoma traume kod djece TSCYC Ljestvica simptoma traume kod mlađe djece TSI Inventar simptoma traume TSŠ Test spremnosti za školu

U

USA-r

V

VerT

77 30 75

kazalo psihodijagnostičkih sredstava

A

45

12 11 70 64 63 59 59 70 14 60 61 61 62 19 80 79 80 19 81 81 81 25 32 55 56 57 12

Upitnik sramežljivosti i asertivnosti

71

Verbalni test

81

W

WAIS

Wechslerov test inteligencije za odrasle - 4. izd. WISC-IV Wechslerov test inteligencije za djecu - 4. izd. WOC Upitnik o načinima suočavanja sa stresom

29 27 47

95


nslap@nakladaslap.com

+385 (0)1 6281 774

www.nakladaslap.com

nova izdanja

Nova izdanja Naklade Slap 7. prošireno izdanje s dodatkom o SPSS-u

96


Copyright obavijest

©

Testovi i dokumenti iz ovog kataloga su zaštićeni proizvodi. Reproduciranje ili prijenos u druge medije ili dupliciranje na različite načine, uključujući elektroničko ili mehaničko kopiranje ili pohranjivanje u informacijske sustave, nije dopušteno bez prethodne, pismene suglasnosti izdavača. Reprodukcija dijelova zaštićenih testova ili listova za odgovore, bez obzira na to jesu li za prodaju ili ponuđeni besplatno, izravno je kršenje Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima ("Narodne novine", br. 167/03.). Također nije dopuštena adaptacija, modifikacija ili izrada posebnih verzija bez prethodnog pismenog dopuštenja izdavača. Korisnike obavještavamo da neautorizirana adaptacija, modifikacija ili posebna verzija nekog instrumenta može utjecati na valjanost testa. Dopuštenje za uporabu zaštićenih normi Naklada Slap ima isključivo pravo autorizirati reprodukcije objavljenih testova, uključujući norme. Kopiranje normi bez autorizacije zabranjeno je prema Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima ("Narodne novine", br. 167/03.), a odnosi se i na unos podataka u kompjutorski program za obradu, ocjenjivanje i izvještavanje o rezultatima testa. Osobe ili ustanove koje žele koristiti norme u vlasništvu Naklade Slap moraju podnijeti pismeni zahtjev, uz novčanu naknadu za upotrebu podataka. Dopuštenje s naše strane za korištenje normativnih podataka ne jamči točnost i ne znači preuzimanje odgovornosti za točnost obrade podataka, ocjenjivanja ili izvještavanja o rezultatima testa.


Novost u procjenjivanju u organizacijama: jednim instrumentom procijenite dimenzije ličnosti relevantne za profesionalni uspjeh. BOHUMSKI INVENTAR ZA OPIS LIČNOSTI U RADNOM OKRUŽENJU R. Hossiep i M. Paschen, ur. hrv. izd. Željko Jerneić

BIP

www.nakladaslap.com

medicina farmacija stomatologija veterina psihologija dječja psihologija klinička psihologija i psihijatrija psihoterapija i savjetovanje metodologija biografije povijest etnologija antropologija književnost zanimljiva psihologija

Profile for Naklada Slap

Naklada Slap - Katalog psihodijagnostičkih sredstava 2013  

Naklada Slap - Katalog psihodijagnostičkih sredstava 2013

Naklada Slap - Katalog psihodijagnostičkih sredstava 2013  

Naklada Slap - Katalog psihodijagnostičkih sredstava 2013

Advertisement