Page 1


PREDGOVOR

JEDNOSTAVNO DO NARUDŽBE

Poštovani, predstavljamo novi Katalog testova Naklade Slap za 2017. godinu. Zahvaljujemo na povjerenju svim našim suradnicima, stručnjacima u praksi i znanstvenicima. Jedino sinergijom znanosti i prakse mogu se objavljivati nova, relevantna i u svijetu najčešće korištena psihodijagnostička sredstva, kao i literatura domaćih i stranih autora. Autori i izdavač zainteresirani su za osiguranje kvalitete testa. Pri tome su upućeni na pomoć korisnika. Stoga Vas molimo da nam se javite s Vašim iskustvima s provođenjem, ocjenjivanjem i interpretacijom testa. Dobrodošla je i kritika. Vaše povratne informacije važan su doprinos aktualizaciji testova. U novi Katalog uvršteni su sljedeći instrumenti: – e-POTJEH (Elektronički probirni test jezičnih sposobnosti) – POTJEH (Probirni test jezičnih sposobnosti) – AMI (Inventar motivacije za postignuće) – MMPI-2-RF (Minnesota multifazični inventar ličnosti – 2 – Restrukturirana forma) – SIMS (Strukturirani inventar simuliranih simptoma) – PAI (Inventar za ispitivanje ličnosti) – PAI-A (Inventar za ispitivanje ličnosti – verzija za adolescente) Najavljujemo da su u postupku razvoja, adaptacije i standardizacije sljedeći instrumenti: – PAS (Trijažni instrument za procjenu ličnosti) – CAT-HR (Sveobuhvatni test afazije) – RDLS-HR (Nova Reynell razvojna jezična ljestvica) – d2-R (Test d2 – Revidirani) /Test pažnje i koncentracije/ – BRIEF 2 (Inventar za procjenu izvršnih funkcija, drugo izdanje) – ADOS-2 (Opservacijski protokol za dijagnostiku autizma, drugo izdanje) – WAIS-IV-HR (Wechslerov test inteligencije za odrasle, četvrto izdanje) – WMS-IV-HR (Wechslerova skala pamćenja, četvrto izdanje) – Vineland-3 (Vinelandske ljestvice adaptivnog ponašanja, treće izdanje) – PSI-4 (Inventar roditeljskog stresa, četvrto izdanje) – ASEBA (Achenbachov sustav empirijski zasnovana procjene)

Za stručne savjete i informacije obratite nam se od ponedjeljka do petka, od 8 do 16 sati na tel. 01 6281 774, 01 6313 044 ili e-mailom nslap@nakladaslap.com od 0 do 24 sata Narudžbe zaprimljene do 14 sati šaljemo isti dan Hp-ovom uslugom “Od vrata do vrata” Jednostavna registracija telefonom/faxom ili online na adresi www.nakladaslap.com

Odobravamo rok za reklamaciju naših proizvoda od 8 dana od primitka pošiljke

I nadalje pozivamo sve zainteresirane kolegice i kolege da nam se obrate vezano uz mogućnost sudjelovanja u standardizacijama koje su u tijeku ili u planu. Iz godine u godinu broj naših suradnika se povećava, što nama omogućuje dobivanje informacija iz prve ruke o tome što je kolegama potrebno i korisno u praksi, a i što bismo mogli poboljšati u svom radu. Ističemo da e-PONS – program za elektroničku primjenu i bodovanje koji omogućava lako, brzo i točno bodovanje rezultata, te pruža mogućnost njihove jednostavne kompjutorske primjene ima sve više korisnika. Nema sumnje da je predvidiva daljnja kompjutorizacija psihodijagnostičkih postupaka. Ponavljamo da i dalje unapređujemo suradnju s obrazovnim institucijama koje u sklopu studija pokazuju naše instrumente, te u tu svrhu odobravamo popuste za materijale koji se koriste u sklopu nastave. Kao i do sada, odobravamo popuste za kupnju materijala potrebnih za izradu diplomskih i doktorskih disertacija, te sve koji u tim istraživanjima planiraju koristiti psihodijagnostičke instrumente u našem izdanju pozivamo na suradnju. prof. dr. sc. Krunoslav Matešić glavni urednik Naklade Slap nslap@nakladaslap.com

+385 (0)1 6281 774

www.nakladaslap.com

1


KRATAK SADRŽAJ

KRATAK SADRŽAJ

LEGENDA

RAZVOJNI TESTOVI .....................................................................................17 TESTOVI SPOSOBNOSTI.............................................................................21 PROFESIONALNO USMJERAVANJE............................................................35 ISPITIVANJE LIČNOSTI................................................................................43 PROJEKTIVNI POSTUPCI.............................................................................77 NEUROPSIHOLOGIJSKI I ADHD TESTOVI..............................................81

novo!

Novi proizvod • Bodovanje • Primjena i bodovanje • Primjena, bodovanje i interpretacija Internetsko testiranje

TESTOVI ZNANJA..........................................................................................89 NEUROPSIHOLOGIJA I JEZIK ....................................................................91

Edukacije

DEKSTERIMETRI...........................................................................................99 PSIHOLOGIJSKI ČASOPISI........................................................................ 100

Informacije o naručivanju............................................................................. 101 Kategorizacija testova.................................................................................... 102 Poziv na standardizaciju................................................................................ 102 Registracija novih korisnika.......................................................................... 103 Kazalo psihodijagnostičkih sredstava............................................................ 104

KATEGORIZACIJA

0 A B C Testovi iz ovog kataloga pomno su konstruirani psihodijagnostički instrumenti koji su podijeljeni u određene kategorije (0, A, B, C). Kategorizacija omogućava podjelu instrumenata prema pravilniku Hrvatske psihološke komore. Detaljnije informacije potražite na str. 102.

nslap@nakladaslap.com

+385 (0)1 6281 774

www.nakladaslap.com

3


DETALJAN SADRŽAJ

DETALJAN SADRŽAJ

Razvojni testovi

16 faktora ličnosti – 16PF / 5. izdanje.......................................46

Razvojni test Čuturić - RTČ........................................................18 Procjena psihomotoričkog razvoja - RPM...................................19 Test spremnosti za školu - TSŠ...................................................19

Bohumski inventar za opis ličnosti u radnom okruženju – BIP..........................................................47 Big Five Upitnik - BFQ................................................................48 Big Five upitnik za djecu - BFQ-C..............................................49 Inventar motivacije za postignuće - AMI...................................50 Eysenckove skale ličnosti – EPS..................................................51

Testovi sposobnosti

Eysenckov inventar ličnosti - EPI...............................................51

Naglierijev test neverbalne sposobnosti – NNAT........................22 Wechslerov test inteligencije za djecu - četvrto izdanje - WISC-IV-HR................................................24 Cattellovi kulturalno nepristrani testovi inteligencije – CTI....................................................................25 Progresivne matrice u boji - CPM...............................................26 Crichton ljestvica rječnika – CVS...............................................26 Standardne progresivne matrice – SPM.....................................28 Progresivne matrice za napredne – APM....................................28 Mill Hill ljestvica rječnika – MHV..............................................29 Testovi općih sposobnosti – TOS................................................30 Test D-48.....................................................................................31 Test D-70.....................................................................................31 Test D-2000................................................................................32 Revidirani Beta test - BETA II.....................................................32 Test nizova – TN..........................................................................33 Test dinamičkih nizova – TDN....................................................33 Test d2 – Test opterećenja pažnje...............................................34

Eysenckov upitnik ličnosti - EPQ...............................................52 Eysenckov upitnik ličnosti za djecu - EPQ Junior.....................52 Minnesota multifazični inventar ličnosti - MMPI-2..................54 Minnesota multifazični inventar ličnosti za adolescente - MMPI-A.........................................................56 Minnesota multifazični inventar ličnosti-2 – Restrukturirana forma - MMPI-2-RF.......................................57 Inventar za ispitivanje ličnosti – PAI..........................................58 Inventar za ispitivanje ličnosti – verzija za adolescente - PAI-A.............................................................59 Freiburški inventar ličnosti - FPI-R.............................................60 Revidirani inventar psihopatske ličnosti - PPI-R........................61 Strukturirani inventar simuliranih simptoma - SIMS................62 Cornell indeks - CI......................................................................63 Crown-Crispov indeks iskustva – CCII.......................................63 Ljestvica simptoma traume kod mlađe djece - TSCYC...............64 Ljestvica simptoma traume kod djece – TSCC............................64 Inventar simptoma traume – TSI................................................65 Beckovi inventari za mlade – drugo izdanje za djecu i adolescente - BYI-II.......................................................66 Beckov inventar depresije-II - BDI-II..........................................67

Profesionalno usmjeravanje

Indeks profila emocija - PIE........................................................68 Skala depresivnosti za djecu i adolescente – SDD......................68

Diferencijalni testovi sposobnosti (DAT) za selekciju - Baterija tehničkih sposobnosti (BTS)................36 Diferencijalni testovi sposobnosti (DAT) za selekciju - Baterija općih sposobnosti (BOS).....................37 Inventar profesionalnih interesa (CII) za profesionalno usmjeravanje................................................38 Diferencijalni testovi sposobnosti (DAT) za profesionalno usmjeravanje i selekciju...............................39 Inventar profesionalnih interesa (CII) za učenike osnovnih škola.......................................................40 Diferencijalni testovi sposobnosti (DAT) za učenike osnovnih škola.......................................................41

Skala strahova i anksioznosti za djecu i adolescente - SKAD-62............................................................69 Upitnik anksioznosti kao stanja i osobine ličnosti - STAI...........................................................................70 Upitnik anksioznosti kao stanja i osobine ličnosti za djecu – STAIC.........................................................70 Upitnik ljutnje kao stanja i osobine ličnosti - STAXI-2.....................................................................71 Upitnik sramežljivosti i asertivnosti - USA-r..............................71 Upitnik o načinima suočavanja sa stresom – WOC........................................................................72 Skala suočavanja sa stresom za djecu i adolescente – SUO...................................................................72 Skala autodestruktivnosti – SAD................................................73

Upitnici za ispitivanje ličnosti

Višefaktorski upitnik rukovođenja – MLQ.................................74

Revidirani NEO inventar ličnosti - NEO PI-R............................44

Upitnik izgaranja na poslu

NEO petofaktorski inventar - NEO-FFI......................................45

nslap@nakladaslap.com

+385 (0)1 6281 774

www.nakladaslap.com

Christine Maslach – MBI.........................................................75

5


DETALJAN SADRŽAJ BarOnov inventar emocionalnog kvocijenta inteligencije: verzija za mladež - BarOn EQ-i:YV....................76

Clifton postupci za procjenu starijih osoba - CAPE...................87 Gibsonov spiralni labirint...........................................................87

Projektivni postupci

Testovi znanja

Rorschachove mrlje od tinte.......................................................78

Test opće obaviještenosti – TOI-2012.........................................90

IPUES (Ujak Hrčak)....................................................................78

Test rječnika - VerT.....................................................................90

Projektivna tehnika mozaik – PTM............................................79

Neuropsihologijski i ADHD testovi Reyev test složenog lika i pokus s prepoznavanjem - RCFT...........................................................82 Bender vizualno-motorički geštalt test,

Neuropsihologija i jezik Peabody slikovni test rječnika – PPVT-III-HR..............................92 Komunikacijske razvojne ljestvice - Koralje...............................93 Test razumijevanja gramatike – TROG-2:HR...............................94 Test za procjenjivanje predvještina čitanja

drugo izdanje - Bender-geštalt II...........................................83

i pisanja - predČiP...................................................................95

Test precrtavanja.........................................................................84

Nova Reynell razvojna ljestvica – RDLS.....................................96

Test učenja i pamćenja likova.....................................................84

Elektronički Probirni test jezičnih

Kratko ispitivanje mentalnog statusa - MMSE-2.......................85

sposobnosti – ePOTJEH...............................................................97

Test za deficit pažnje/hiperaktivni

Probirni test jezičnih sposobnosti – POTJEH..............................97

poremećaj - ADHDT.................................................................86

6

Znanost i praksa!


novo! uvod

NOVO ELEKTRONIČKI PROBIRNI TEST JEZIČNIH SPOSOBNOSTI Jelena Kuvač Kraljević i suradnice

e-POTJEH trijažni je instrument kojem je svrha prepoznavanje djece koja su rizična za nastanak odstupanja u jezičnom razvoju. Test se primjenjuje u vrtićkom razdoblju, odnosno od treće do šeste godine. Više informacija na str. 97

PROBIRNI TEST JEZIČNIH SPOSOBNOSTI Jelena Kuvač Kraljević Papirnata inačica e-POTJEH-a, Probirni test jezičnih sposobnosti (POTJEH) rabi se u istu svrhu kao i njegova elektronička inačica, ali je način primjene i bodovanja testa drugačiji. Više informacija na str. 97

INVENTAR MOTIVACIJE ZA POSTIGNUĆE H. Schuler, G. C. Thornton III., A. Frintrup, R. Mueller-Hanson ur. hrv. izdanja: Željko Jerneić Detaljna procjena faceta i ukupne razine motivacije za postignuće koja pomaže u odabiru i savjetovanju pojedinaca. Više informacija na str. 50

MINNESOTA MULTIFAZIČNI INVENTAR LIČNOSTI-2 – RESTRUKTURIRANA FORMA Yossef S. Ben-Porath, Auke Tellegen ur. hrv. izdanja: Krunoslav Matešić Sveobuhvatna klinička procjena po uzoru na MMPI-2 koja zahtijeva manje vremena. Više informacija na str. 57

STRUKTURIRANI INVENTAR SIMULIRANIH SIMPTOMA Michelle R. Widows i Glenn P. Smith Izvrsna procjena za forenzičare i kliničare, te stručnjake u području mentalnog zdravlja! Više informacija na str. 62

INVENTAR ZA ISPITIVANJE LIČNOSTI – VERZIJA ZA ADOLESCENTE Leslie C. Morey ur. hrv. izd. Alessandra Pokrajac-Bulian Inventar za ispitivanje ličnosti – verzija za adolescente je objektivni upitnik samoprocjene ličnosti namijenjen za kliničku procjenu adolescenata u dobi od 12 do 18 godina. Više informacija na str. 59

nslap@nakladaslap.com

+385 (0)1 6281 774

www.nakladaslap.com

7


uvod

USKORO U NAKLADI SLAP

Trenutačno je u tijeku priprema tri oblika za predškolsku dob: - CBCL 1,5-5 - Popis djetetova ponašanja za dob 1,5-5 godina - LDS - Pregled jezičnog razvoja za dob 18-35 mjeseci - C-TRF – Obrazac za njegovateljaodgajatelja za dob 1,5-5 godina

uskoro!

Achenbachov sustav empirijski zasnovane procjene Autor: Thomas M. Achenbach

ASEBA je zajednički naziv za sustav koji obuhvaća različite instrumente i oblike procjene koji se primjenjuju: u predškolskoj dobi, školskoj dobi, kod odraslih te kod starijih odraslih. Također, on integrira procjenu od strane različitih procjenjivača i time omogućava detaljnu procjenu različitih aspekata ponašanja.

SAŽETAK Što mjeri: poremećaje iz autističnog spektra Dob: od 12 mjeseci do odrasle dobi Primjena: individualna Trajanje: 40-60 min Ocjenjivanje: ručno (upute u Priručniku)

Opservacijski protokol za dijagnostiku autizma, drugo izdanje Autori: Catherine Lord i Michael Rutter

ADOS- 2 je „zlatni standard“ za dijagnostiku autizma u bilo kojoj životnoj dobi. ADOS-2 je polustrukturirana standardizirana procjena koja uključuje 5 modula koji se razlikuju prema razini ekspresivnog jezika pojedinca i kronološkoj dobi. U tijeku je prijevod i primjeri procjene.

SAŽETAK Što mjeri: izvršne funkcije Dob: 5-18 godina Primjena: samoprocjena (11-18 godina) i procjena od strane skrbnika i nastavnika Trajanje: oko 10 min Ocjenjivanje: ručno (samokopirni obrazac za odgovore)

Inventar za procjenu izvršnih funkcija, drugo izdanje Autori: Gerard A. Gioia, Peter K. Isquith, Steven C. Guy, Lauren Kenworthy

BRIEF2 je inventar za procjenu izvršnih funkcija. Postoje 3 oblika inventara: za roditelje, nastavnike i samoprocjena (za dob od 11 do 18 godina), čime je omogućeno dobivanje potpunijih informacija o procjenjivanom djetetu. Drugo izdanje inventara usporedivo je s prvim, ali i unaprijeđeno dodavanjem nove ljestvice valjanosti i aktualnim normama. U tijeku je prijevod i primjeri procjene..

SAŽETAK Što mjeri: Dob: Primjena: Trajanje: Ocjenjivanje:

jezične sposobnosti osoba s afazijom odrasle osobe individualna 60-90min ručno

Sveobuhvatni test afazije

Autori: Kate Swinburn, Gillian Porter, David Howard, Jelena Kuvač Kraljević i sur. CAT je test namijenjen sveobuhvatnoj procjeni jezičnih sposobnosti kod osoba s afazijom uzrokovanom cerebrovaskularnim inzultom. U tijeku je standardizacija hrvatske inačice instrumenta na osobama s afazijom iz različitih dijelova Republike Hrvatske. Adaptacija testa provodi se u sklopu projekta Jezična obrada odraslih (Hrvatska zaklada za znanost-2421).

SAŽETAK Što mjeri: Dob: Primjena: Trajanje: Ocjenjivanje:

pažnju i koncentraciju 9-60 godina individualna ili grupna 20 sekundi za svaki redak, ukupno oko 8 minuta ručno (samokopirni list za odgovore)

Test d2-R – Test pažnje i koncentracije, revidirani Autori: Rolf Brickenkamp, Lothar Schmidt-Atzert i Detlev Liepmann

Test d2-R predstavlja poboljšano novo izdanje široko primjenjivanog Testa d2. U revidiranom obliku napuštaju se neki zastarjeli koncepti i test se zasniva na novim znanstvenim spoznajama vezanim uz koncentraciju pojedinca, te njegovu brzinu i točnost u razlikovanju sličnih vizualnih podražaja (diskriminacija).

SAŽETAK Što mjeri: trijaža psihopatologije Dob: od 18 godina nadalje Primjena: individualna ili grupna Trajanje: 10 min Ocjenjivanje: ručno (samokopirni obrazac za odgovore)

Trijažni instrument za procjenu ličnosti Autor: Leslie C. Morey

PAS je kratka mjera namijenjena za brzu trijažu ličnosti, proizašla iz PAI inventara. Sastoji se od 22 čestice koje predstavljaju 10 područja kliničkih teškoća. U tijeku je priprema hrvatskih normi za ovaj instrument.

8

Znanost i praksa!


uvod

SAŽETAK

Inventar roditeljskog stresa, četvrto izdanje Autor: Richard R. Abidin

PSI-4 namijenjen je za procjenu razine stresa u odnosu roditelja i djeteta i usmjeren je na 3 domene stresa: karakteristike djeteta, karakteristike roditelja i specifične okolnosti. Ovo je često korištena trijažna procjena koja pomaže u identificiranju pitanja koja mogu dovesti do problema u odnosu roditelja i djeteta.

Što mjeri: teškoće u odnosu djeteta i roditelja Dob: roditelji djece u dobi između 1 mjeseca i 12 godina Primjena: individualna Trajanje: oko 20 min Ocjenjivanje: ručno (samokopirni list za odgovore)

SAŽETAK

Nova Reynell razvojna jezična ljestvica Autori: Susan Edwards, Carolyn Letts, Indra Sinka Hrvatska adaptacija: Jelena Kuvač Kraljević i sur.

Detaljna i sveobuhvatna procjena razumijevanja i proizvodnje jezika kojom se mogu prepoznati razvojne jezične teškoće već od rane dobi!

Što mjeri: Dob: Primjena: Trajanje: Ocjenjivanje: Kategorizacija:

jezične sposobnosti od 2 godine do 7 godina i 6 mjeseci individualna 35-60 minuta ručno za logopede

U tijeku je hrvatska standardizacija.

SAŽETAK

Test razumijevanja pročitanog Autori: Nadežda Deša i Slavka Galić

TeRaz je detaljan instrument koji obuhvaća različite aspekte razumijevanja pročitanog. Sastoji se od 16 subtestova koji obuhvaćaju dekodiranje (prepoznavanje slova, slušna diskriminacija glasova, rima i sl.), razumijevanje (razumijevanje rečenice uz vizualni podražaj, čitanje slika bez riječi, razumijevanje pročitanog teksta i sl.), te čitanje naglas i pisanje.

Što mjeri: razumijevanje pročitanog Dob: od 1. do 4. razreda osnovne škole Primjena: individualna Trajanje: 45-60 min Ocjenjivanje: ručno (upute u Priručniku)

U tijeku je hrvatska standardizacija.

SAŽETAK

Vinelandske ljestvice adaptivnog ponašanja, treće izdanje Autori: Sara S. Sparrow, Domenic V. Cicchetti i Celine A. Saulnier

Vineland-3 je svjetski poznata mjera vještina potrebnih za svakodnevno funkcioniranje, koja pomaže u procjeni teškoća učenja, razvojnih teškoća te teškoća iz autističnog spektra. Ne samo da Vineland-3 pomaže u dijagnostici, već daje i vrlo vrijedne informacije i podatke za razvoj plana školovanja i tretmana.

Što mjeri: adaptivno funkcioniranje Dob: od rođenja do 90 godina Primjena: individualna Trajanje: 20-30 min Ocjenjivanje: ručno (upute u Priručniku) Kategorizacija: za psihologe, logopede, socijalne radnike, rehabilitatore

SAŽETAK

Wechslerov test inteligencije za odrasle, četvrto izdanje Autor: D. Wechsler Ur. hrv. izdanja: Krunoslav Matešić

WAIS-IV-HR je sveobuhvatna mjera namijenjena za ispitivanje opće inteligencije i specifičnih kognitivnih sposobnost odraslih osoba. Sastoji se od 10 temeljnih i 5 dopunskih subtestova, a rezultati se mogu kombinirati u 4 zasebna indeksa te u vrijednost ukupnog IQ-a. U tijeku je hrvatska standardizacija ovog testa.

Što mjeri: Dob: Primjena: Trajanje: Ocjenjivanje:

opću inteligenciju i specifične kognitivne sposobnosti od 16:0 do 90:11 individualna 110 minuta za svih 15 subtestova ručno (šablone, upute u Priručniku) CD za ocjenjivanje

SAŽETAK

Wechslerova skala pamćenja, četvrto izdanje Autor: D. Wechsler Ur. hrv. izdanja: Krunoslav Matešić

WMS-IV-HR je detaljna mjera namijenjena za procjenu različitih sposobnosti pamćenja i radnog pamćenja. Uz procjenu funkcije pamćenja sadrži i kratku procjenu kognitivnog statusa. Postoje dvije baterije: Baterija za odrasle osobe (16-69 godina) i Baterija za starije odrasle osobe (65-90 godina).

Što mjeri: Dob: Primjena: Trajanje: Ocjenjivanje:

verbalno i neverbalno pamćenje odraslih osoba 16:0 do 90:11 individualna 60-90 minuta ručno (upute u Priručniku) CD za ocjenjivanje

U tijeku je hrvatska standardizacija ove skale.

nslap@nakladaslap.com

+385 (0)1 6281 774

www.nakladaslap.com

9


TABLICA ZA ORIJENTACIJU

0-6 g.

6-15 g.

15-20 g. 20-50 g.

50+

RAZVOJNI TESTOVI RPM RTČ TSŠ

Procjena psihomotoričkog razvoja Razvojni test Čuturić Test spremnosti za školu

19 18 19

Progresivne matrice za napredne Revidirani Beta test Progresivne matrice u boji Cattellovi kulturalno nepristrani testovi inteligencije, ljestvica 1 Cattellovi kulturalno nepristrani testovi inteligencije, ljestvica 2 Cattellovi kulturalno nepristrani testovi inteligencije, ljestvica 3 Crichton ljestvica rječnika Test D-2000 Test D-48 Test D-70 Mill-Hill ljestvica rječnika Naglierijev test neverbalne sposobnosti Standardne progresivne matrice Test dinamičkih nizova Test opterećenja pažnje Test nizova Test općih sposobnosti Wechslerov test inteligencije za djecu - 4. izdanje

28 32 26 25 25 25 26 32 31 31 29 22 28 33 34 33 30 24

TESTOVI SPOSOBNOSTI APM Beta II CPM CTI 1 CTI 2 CTI 3 CVS D-2000 D-48 D-70 MHV NNAT SPM TDN Test d2 TN TOS WISC-IV-HR

PROFESIONALNO USMJERAVANJE DAT za osnovnu školu CII za osnovnu školu DAT za profesionalno usmjeravanje i selekciju CII za profesionalno usmjeravanje DAT - BOS DAT - BTS

Diferencijalni testovi sposobnosti za učenike osnovnih škola Inventar profesionalnih interesa za učenike osnovnih škola Diferencijalni testovi sposobnosti za profesionalno usmjeravanje i selekciju Inventar profesionalnih interesa za profesionalno usmjeravanje

41 40 41 38

Diferencijalni testovi sposobnosti za selekciju - Baterija općih sposobnosti Diferencijalni testovi sposobnosti za selekciju - Baterija tehničkih sposobnosti

37 36

Upitnik 16 faktora ličnosti Inventar motivacije za postignuće BarOnov inventar emocionalnog kvocijenta inteligencije: verzija za mladež Beckov inventar depresije-II Big Five upitnik Big Five upitnik za djecu Bohumski inventar za opis ličnosti u radnom okruženju Beckovi inventari za mlade – drugo izdanje za djecu i adolescente Crown-Crispov indeks iskustava Cornell indeks Eysenckov inventar ličnosti Eysenckov upitnik ličnosti Eysenckov upitnik ličnosti za djecu Eysenckove skale ličnosti Freiburški inventar ličnosti Upitnik izgaranja na poslu Christine Maslach Višefaktorski upitnik rukovođenja

46 50 76 67 48 49 47 66 63 63 51 52 52 51 60 75 74

ISPITIVANJE LIČNOSTI 16PF AMI BarOn EQ-i:YV BDI-II BFQ BFQ-C BIP BYI-II CCII CI EPI EPQ EPQ Junior EPS FPI-R MBI MLQ


0-6 g.

6-15 g.

15-20 g. 20-50 g.

50+

UPITNICI ZA ISPITIVANJE LIČNOSTI (nastavak) MMPI-2 MMPI-A MMPI-2-RF MMSE-2 NEO PI-R NEO-FFI PAI-A PAI PIE PPI-R SAD SDD SIMS SKAD-62 STAI STAIC STAXI-2 SUO TSCC TSCYC TSI USA-r WOC

Minnesota multifazični inventar ličnosti Minnesota multifazični inventar ličnosti za adolescente Minnesota multifazični inventar ličnosti - Restrukturirana forma Kratko ispitivanje mentalnog statusa, 2. izdanje Revidirani NEO inventar ličnosti NEO petofaktorski inventar Inventar za ispitivanje ličnosti - verzija za adolescente Inventar za ispitivanje ličnosti Indeks profila emocija Revidirani inventar psihopatske ličnosti Skala autodestruktivnosti Skala depresivnosti za djecu i adolescente Strukturirani inventar simuliranih simptoma Skala strahova i anksioznosti za djecu i adolescente Upitnik anksioznosti kao stanja i osobine ličnosti Upitnik anksioznosti kao stanja i osobine ličnosti za djecu Upitnik ljutnje kao stanja i osobine ličnosti Skala suočavanja sa stresom za djecu i adolescente Ljestvica simptoma traume kod djece Ljestvica simptoma traume kod mlađe djece Inventar simptoma traume Upitnik sramežljivosti i asertivnosti Upitnik o načinima suočavanja sa stresom

54 56 57 85 44 45 59 58 68 61 73 68 62

69 70 70 71 72 64 64 65 71 72

PROJEKTIVNI POSTUPCI IPUES PTM Rorschach

Ilustrirani projektivni upitnik Ujak Hrčak Projektivna tehnika Mozaik Rorschachove mrlje od tinte

78 79 78

NEUROPSIHOLOGIJSKI I ADHD TESTOVI ADHDT Bender-geštalt II CAPE GIBSON RCFT Test precrtavanja Test učenja i pamćenja likova

Test za deficit pažnje/hiperaktivni poremećaj Bender vizualno-motorički geštalt test, drugo izdanje Clifton postupci za procjenu starijih osoba Gibsonov spiralni labirint Reyev test složenog lika i pokus s prepoznavanjem Test precrtavanja Test učenja i pamćenja likova

86 83 87 87 82 84 84

TESTOVI ZNANJA TOI-2012 VerT

Testovi opće informiranosti - 2012 Verbalni test

90 90

NEUROPSIHOLOGIJA I JEZIK e-POTJEH KORALJE POTJEH PPVT-III-HR PredČiP RDLS-HR TROG-2: HR

Elektronička inačica Probirnog testa jezičnih sposobnosti Komunikacijske razvojne ljestvice Probirni test jezičnih sposobnosti Peabody slikovni test rječnika - III, hrvatsko izdanje Test za procjenjivanje predvještina čitanja i pisanja Nova Reynell razvojna jezična ljestvica Test razumijevanja gramatike, 2. verzija, hrvatsko izdanje

97 93 97 92 96 94


Pregled psihodijagnostičkih sredstava prema strukama koje ih koriste

A

RAZLIČITE STRUKE ●● psiholozi, logopedi ●● psiholozi, logopedi ●● psiholozi, logopedi

Koralje PPVT-III-HR TROG-2:HR

●● psiholozi, logopedi, socijalni pedagozi, edukacijski rehabilitatori, pedijatri, medicinske sestre ●● psiholozi, psihijatri, socijalni radnici, socijalni pedagozi, edukacijski rehabilitatori, liječnici i ostali stručnjaci uz obaveznu edukaciju ●● psiholozi, psihijatri ●● psiholozi, psihijatri ●● psiholozi, psihijatri, socijalni pedagozi, edukacijski rehabilitatori, pedagozi; svi koji imaju formalno obrazovanje za primjenu kliničkih postupaka mjerenja ●● psiholozi, psihijatri, socijalni pedagozi, edukacijski rehabilitatori, pedagozi; svi koji imaju formalno obrazovanje za primjenu kliničkih postupaka mjerenja ●● psiholozi, psihijatri, liječnici, neurolozi, edukacijski rehabilitatori, socijalni radnici, medicinske sestre i tehničari ●● psiholozi, logopedi, socijalni pedagozi, edukacijski rehabilitatori, pedijatri, pedagozi, socijalni radnici, učitelji ●● HR stručnjaci (psiholozi, ekonomisti, pravnici, ...) ●● HR stručnjaci (psiholozi, ekonomisti, pravnici, ...) ●● HR stručnjaci (psiholozi, ekonomisti, pravnici, ...) ●● HR stručnjaci (psiholozi, ekonomisti, pravnici, ...), logopedi, učitelji, pedagozi ●● HR stručnjaci (psiholozi, ekonomisti, pravnici, ...), logopedi, učitelji, pedagozi

RPM

Komunikacijske razvojne ljestvice Peabody slikovni test rječnika-III, hrvatsko izdanje Test razumijevanja gramatike, 2. verzija, hrvatsko izdanje Procjena psihomotoričkog razvoja

SIMS

Strukturirani inventar simuliranih simptoma

CCII CAPE BDI-II

Crown-Crispov indeks iskustva Clifton postupci za procjenu starijih osoba Beckov inventar depresije-II

BYI-II

Beckovi inventari za mlade – drugo izdanje za djecu i adolescente

MMSE-2

Kratko ispitivanje mentalnog statusa, 2. izdanje

ADHDT

Test za deficit pažnje/hiperaktivni poremećaj

AMI MBI MLQ TOI-2012

Inventar motivacije za postignuće Upitnik izgaranja na poslu Christine Maslach Višefaktorski upitnik rukovođenja Testovi opće informiranosti – 2012

VerT

Test rječnika

SAMO LOGOPEDI e-POTJEH POTJEH PredČiP RDLS - HR

Elektronički probirni test jezičnih sposobnosti Probirni test jezičnih sposobnosti Test za procjenjivanje predvještina čitanja i pisanja Nova Reynell razvojna jezična ljestvica

B

SAMO PSIHOLOZI 16PF APM BarOn EQ-i:YV

Bender-geštalt II BETA II BFQ BFQ-C BIP CI CII za osnovnu školu CII za profesionalno usmjeravanje i selekciju CPM CTI CVS

16 faktora ličnosti Progresivne matrice za napredne BarOnov inventar emocionalnog kvocijenta inteligencije: verzija za mladež Bender vizualno-motorički geštalt test, drugo izdanje Revidirani Beta test Big Five upitnik Big Five upitnik za djecu Bohumski inventar za opis ličnosti u radnom okruženju Cornell indeks Inventar profesionalnih interesa za učenike osnovnih škola Inventar profesionalnih interesa za profesionalno usmjeravanje Progresivne matrice u boji Cattellovi kulturalno nepristrani testovi inteligencije Crichton ljestvica rječnika


SAMO PSIHOLOZI (nastavak) D-2000 D-48 D-70 DAT za osnovnu školu DAT za profesionalno usmjeravanje i selekciju DAT-BOS DAT-BTS EPI EPQ EPQ Junior EPS FPI-R GIBSON IPUES MHV NEO PI-R NEO-FFI NNAT PIE PPI-R RTČ SAD SDD SKAD-62 SPM STAI STAIC STAXI-2 SUO TDN Test d2 Test precrtavanja Test učenja i pamćenja likova TN TOS TSCC TSCYC TSI TSŠ USA-r WOC

Test D-2000 Test D-48 Test D-70 Diferencijalni testovi sposobnosti za učenike osnovnih škola Diferencijalni testovi sposobnosti za profesionalno usmjeravanje i selekciju Diferencijalni testovi sposobnosti za selekciju - Baterija općih sposobnosti Diferencijalni testovi sposobnosti za selekciju - Baterija tehničkih sposobnosti Eysenckov inventar ličnosti Eysenckov upitnik ličnosti Eysenckov upitnik ličnosti za djecu Eysenckove skale ličnosti Freiburški inventar ličnosti Gibsonov spiralni labirint Ilustrirani projektivni upitnik Ujak Hrčak Mill Hill ljestvica rječnika Revidirani NEO inventar ličnosti NEO petofaktorski inventar Naglierijev test neverbalne sposobnosti Indeks profila emocija Revidirani inventar psihopatske ličnosti Razvojni test Čuturić Skala autodestruktivnosti Skala depresivnosti za djecu i adolescente Skala strahova i anksioznosti za djecu i adolescente Standardne progresivne matrice Upitnik anksioznosti kao stanja i osobine ličnosti Upitnik anksioznosti kao stanja i osobine ličnosti za djecu Upitnik ljutnje kao stanja i osobine ličnosti Skala suočavanja sa stresom za djecu i adolescente Test dinamičkih nizova Test opterećenja pažnje Test precrtavanja Test učenja i pamćenja likova Test nizova Testovi općih sposobnosti Ljestvica simptoma traume kod djece Ljestvica simptoma traume kod mlađe djece Inventar simptoma traume Test spremnosti za školu Upitnik sramežljivosti i asertivnosti Upitnik o načinima suočavanja sa stresom

SAMO PSIHOLOZI S DODATNOM EDUKACIJOM MMPI-2 MMPI-A MMPI-2-RF PAI PAI-A PTM RCFT WAIS-IV-HR WISC-IV-HR WMS-IV-HR

B

Minnesota multifazični inventar ličnosti Minnesota multifazični inventar ličnosti za adolescente Minnesota multifazični inventar ličnosti – Restrukturirana forma Inventar za ispitivanje ličnosti Inventar za ispitivanje ličnosti – verzija za adolescente Projektivna tehnika Mozaik Reyev test složenog lika i pokus s prepoznavanjem Wechslerov test inteligencije za odrasle, četvrto izdanje Wechslerov test inteligencije za djecu - četvrto izdanje Wechslerova skala pamćenja, četvrto izdanje

C


RAZVOJNI TESTOVI

RTČ

Razvojni test čuturić Nevenka Čuturić

SAŽETAK Što mjeri Dob Primjena Trajanje

psihomotorički razvoj od 1. mjeseca do 8. godine individualna oko 60 minuta

Ocjenjivanje

ručno (upute u Priručniku)

Norme

1192 zdrave donoščadi u dobi od 1 do 30 mjeseci

Kategorizacija

B

Razvojni test Čuturić (RTČ) je namijenjen za ispitivanje psihomotoričkog razvoja dojenčadi, male djece i predškolske djece. Njime se ispituje razvoj psihomotorike, okulomotorike, emocionalnosti, govora, slušno-motoričkih reakcija, komunikacije i društvenosti te verbalnog izražavanja znanja. Primjenjuje se kod zdrave djece i kod djece s poteškoćama. Test se sastoji od dva dijela: RTČ-M i RTČ-P. RTČ-M namijenjen je za ispitivanje djece od 1. mjeseca do 2. godine i sastoji se od 15 subtestova od po 10 zadataka. U subtestovima se u pojedinom zadatku ispituje ista funkcija kako bi se lakše otkrile smetnje ili usporenost u pojedinom razvojnom području. Ukupan postignuti rezultat djeteta izražava se kvocijentom psihomotoričkog razvoja ili pomoću zasebnih kvocijenata razvoja motorike, okulomotorike i komunikacije. RTČ-P je namijenjen za ispitivanje djece od 2. do 8. godine života i sastoji se od 7 subtestova sa po 6 zadataka. Između subtestova postoji kontinuitet u zadacima koji uključuju rukovanje pojedinim predmetima. Djetetov postignuti rezultat izražava se kvocijentom mentalnog razvoja. U primjeni testa koriste se različiti materijali, poput zvečke, zvonca, ogledala i slikovnice, a test se uvijek primjenjuje u prisutnosti roditelja ili odrasle osobe. Uz Priručnik za RTČ koriste se i norme prikazane u knjizi Psihomotorički razvoj djeteta u prve dvije godine života. JEDINICE ZA NARUDŽBU

Cijena bez PDV-a Cijena s PDV-om

RTČ Komplet 104-50 Test (Torba sa svim elementima), 50 kom. Listova za odgovore RTČ-M, 50 kom. Listova za odgovore RTČ-P, Priručnik i Čuturić: Psihičko-motorički razvoj djeteta - Monografija................................. 2.345,00................. 2.915,25

Edukacija!

RTČ Komponente: 104-01 RTČ Test (Torba sa svim elementima)........................................................................................................ 1.815,00................. 2.268,75 104-02 RTČ-M List za odgovore 50 kom................................................................................................................. 150,00.................... 187,50 104-03 RTČ-P List za odgovore 50 kom................................................................................................................... 100,00.................... 125,00 104-90 RTČ Priručnik............................................................................................................................................... 200,00.................... 250,00 104-91 N. Čuturić: Psihičko-motorički razvoj djeteta u prve dvije godine života (s normama razvoja)..................................................................................................................................... 80,00...................... 84,00 RTČ Edukacija: 10540 Razvojni test Čuturić - edukacija.................................................................................................................. 800,00................. 1.000,00

18

Znanost i praksa!


RAZVOJNI TESTOVI

RPM

Procjena psihomotoričkog razvoja Nevenka Čuturić

RPM omogućuje procjenu psihičkog i motoričkog razvoja pomoću metode miljokaza (određenih ključnih ponašanja koja su značajna za pojedinu razvojnu dob djeteta) i metode pročešljavanja (“screening“). Test uključuje 7 jedinica miljokaza i 24 jedinice za procjenu razvoja djeteta metodom pročešljavanja. U primjeni testa koriste se različiti elementi poput zvečke, lančića, lončića, lopte i slikovnice i uvijek se primjenjuje uz prisutnost roditelja ili odgajatelja. Uz Priručnik za RTČ koriste se i norme prikazane u knjizi Psihomotorički razvoj djeteta u prve dvije godine života. JEDINICE ZA NARUDŽBU

SAŽETAK Što mjeri Dob

od 3. do 24. mjeseca

Primjena

individualna

Trajanje

10-15 minuta

Ocjenjivanje

ručno (upute u Priručniku)

Norme

1192 zdrave donoščadi u dobi od 1 do 30 mjeseci

Cijena bez PDV-a Cijena s PDV-om

RPM Komplet 103-50 Test (Torba sa svim elementima), 50 kom. Listova za odgovore, Priručnik i Čuturić: Psihičko-motorički razvoj djeteta - Monografija........................................................................................ 1.285,00................. 1.590,25 RPM Komponente: 103-01 RPM Test (Torba sa svim elementima)......................................................................................................... 935,00................. 1.168,75 103-02 RPM List za odgovore 50 kom..................................................................................................................... 150,00.................... 187,50 103-90 RPM Priručnik............................................................................................................................................. 120,00.................... 150,00 104-91 N. Čuturić: Psihičko-motorički razvoj djeteta u prve dvije godine života (s normama razvoja)........................ 80,00...................... 84,00

psihomotorički razvoj zdrave djece

Kategorizacija

A

TSŠ

Test spremnosti za školu

Vesna Vlahović-Štetić, Vlasta Vizek-Vidović, Lidija Arambašić i Živana Miharija TSŠ ispituje sposobnosti i znanja koja su temelj za uspješno učenje na početku školovanja. Sastoji se od 5 subtestova u boji: 1. Perceptivni test (TSŠ-P) Sadrži 15 zadataka za ispitivanje sposobnosti vidne diskriminacije i rješava se 7 minuta. 2. Test spajanja točaka (TSŠ-T) Sadrži 10 zadataka za ispitivanje grafomotoričke sposobnosti precrtavanja likova i rješava se 8 minuta. 3. Test poznavanja činjenica (TSŠ-Č) Sadrži 14 zadataka za ispitivanje poznavanja tzv. svakodnevnih činjenica i pojmova, a rješava se 10 minuta. 4. Test precrtavanja (TSŠ-C ) Sadrži 9 zadataka za ispitivanje sposobnosti okulomotoričke koordinacije i fine motorike, a rješava se 9 minuta.

SAŽETAK Što mjeri Dob Primjena Trajanje Ocjenjivanje

Norme Kategorizacija

spremnost za upis u 1. razred osnovne škole predškolska djeca individualna ili grupna oko 45 minuta ručno (ključ za bodovanje i upute u Priručniku) 652 učenika prvog razreda osnovne škole

B

5. Numerički test (TSŠ-N) Sadrži 10 zadataka prebrojavanja i problemskih zadataka različite složenosti, a rješava se 10 minuta. Norme uključene u Priručnik dobivene su na 652 učenika prvog razreda osnovne škole iz različitih dijelova Hrvatske i izražene su u centilima. JEDINICE ZA NARUDŽBU

Cijena bez PDV-a Cijena s PDV-om

TSŠ Komplet 503-50 10 kom. svih 5 subtestova i Priručnik ......................................................................................................... 252,00.................... 315,00 TSŠ Komponente: 503-01 TSŠ (svih 5 subtestova) 10 kom................................................................................................................... 132,00.................... 165,00 503-90 TSŠ Priručnik............................................................................................................................................... 120,00.................... 150,00

nslap@nakladaslap.com

+385 (0)1 6281 774

www.nakladaslap.com

19


TESTOVI SPOSOBNOSTI

NNAT

Naglierijev test neverbalne sposobnosti J. A. Naglieri ur. hrv. izd. Krunoslav Matešić, ml. SAŽETAK Što mjeri Dob Primjena Trajanje Ocjenjivanje Norme

Kategorizacija

G

opću sposobnost od 5 do 17 godina individualna ili grupna 30 minuta ručno (ključ za bodovanje ili šablona) 3572 djece koja pohađaju vrtić, osnovnu ili srednju školu

B

Karakteristika NNAT-a: • mjera opće sposobnosti djeteta • brza i jednostavna primjena • 38 zadataka u boji • jednostavno ocjenjivanje i interpretiranje rezultata • kulturalno nepristran • prigodan za učenike koji imaju različitu kulturološku i jezičnu pozadinu • prigodan za učenike s oštećenjima sluha, govora ili motorike • prebacivanjem rezultata na NAI indeks omogućeno praćenje djeteta od vrtića do kraja srednje škole • provedena hrvatska standardizacija na 3572-oje djece koja pohađaju vrtić, osnovnu ili srednju školu NNAT se može koristiti za identifikaciju učenika čije slabo neverbalno rasuđivanje može upućivati na potencijalne probleme u školi, te za otkrivanje talentiranih i nadarenih učenika s visoko razvijenim sposobnostima rasuđivanja i rješavanja problema.

F

NNAT daje pouzdanu i valjanu procjenu učenikove sposobnosti, a može se grupno primijeniti na širok raspon različitih učenika. Kako bi ova mjera sposobnosti bila prikladna za učenike različitog porijekla, sadržaj testa je potpuno neverbalan, a upute su vrlo kratke. Sve informacije koje su pojedincu potrebne da bi mogao riješiti svaki od zadataka sadržane su u samom zadatku. Faktografsko znanje, rječnik, poznavanje matematike i vještina čitanja nisu preduvjeti za rješavanje NNAT zadataka.

D

Zadaci u pojedinim razinama su brižljivo odabrani za učenike određenog stupnja obrazovanja.

E

C B

A

Naglierijev test neverbalne sposobnosti (NNAT) je neverbalna mjera sposobnosti za školovanje, neovisna o kulturi. Temelji se na likovnim matricama koje su razvijene s ciljem ispitivanja sposobnosti bez zahtijevanja znanja čitanja, pisanja ili govora.

Razina A B C D E F G

Razred (i) Vrtić 1. razred osnovne škole 2. razred osnovne škole 3. i 4. razred osnovne škole 5. i 6. razred osnovne škole 7. i 8. razred osnovne, te 1. razred srednje škole 2., 3. i 4. razred srednje škole

Organizacija testa u 7 razina, u kojima su zadaci za svaku razinu pomno birani s obzirom na dob na kojoj se primjenjuju: Posebne razine testa za svaki razred, od vrtića do 2. razreda osnovne škole odražavaju strmi porast u sposobnostima do kojeg dolazi u tim prvim godinama školovanja. Iako je moguće dobiti informacije o uspješnosti učenika u različitim dijelovima testa, kombinacija rezultata u svim zadacima izražena Indeksom neverbalne sposobnosti (NAI) najpouzdaniji je prediktor školskog uspjeha nekog učenika i najbolji indikator njegove opće sposobnosti. Iako NNAT mjeri opću sposobnost, a ne specifične sposobnosti, četiri klastera, koje čine različite vrste zadataka, mjere tu opću sposobnost na donekle različit način. Zadaci dopunjavanja matrice (DM zadaci) zahtijevaju od djeteta da razmotri crtež unutar većeg pravokutnika kojem nedostaje jedan dio, te da odredi koji odgovor čini taj crtež cjelovitim. Zadaci te vrste zahtijevaju od djeteta da proširi crtež prikazan u većem pravokutniku i to određivanjem opće orijentacije (npr. gdje bi neka dijagonala trebala presjeći dio koji nedostaje) ili prostorne orijentacije crta unutar dijela koji nedostaje. Ovi se zadaci češće nalaze na razinama namijenjenima djeci u osnovnoj školi, jer su među najlakšim zadacima matrica. Zadaci rasuđivanja po analogiji (RA zadaci) zahtijevaju od učenika prepoznavanje logičnog odnosa između nekoliko geometrijskih oblika. Kako bi mogao odabrati točan odgovor, učenik mora shvatiti kako se neki objekt mijenja kad se pojavljuje u kvadratima uzduž redova i u stupcima nacrta. Ti zadaci zahtijevaju od učenika i brižljivo usmjeravanje pažnje na

22

Znanost i praksa!


TESTOVI SPOSOBNOSTI detalje matrice (npr. uočavanje da bijeli kvadrat postaje u sljedećem koraku osjenčan), te simultani rad s većim brojem dimenzija (npr. oblik i sjenčanje). RA zadaci postaju sve teži s porastom složenosti logike odnosa i broja dimenzija. Zadaci serijalnog rasuđivanja (SR zadaci) uključuju niz oblika koji se unutar zadatka mijenjaju vodoravno uzduž redova i okomito uzduž stupaca. Istodobno s pojavljivanjem svakog od oblika u kvadratićima matrice prema dolje, taj se lik pojavljuje i pomaknut za jedan položaj udesno, stvarajući tako niz crteža koji se u matrici mijenjaju. Ti zadaci traže od djeteta da prepozna sekvencu oblika (npr. krug-kvadrat-trokut), te način na koji se ta sekvenca mijenja u nižim redovima. SR zadaci postaju teži kad je u matricu uključeno više od jedne serije. Na primjer, jedan zadatak može koristiti seriju krug-kvadrat-trokut koja ide zdesna nalijevo i seriju oblika različite boje koja se mijenja slijeva nadesno (npr. bijelo-plavo-žuto). Zadaci prostorne vizualizacije (PV zadaci) traže od učenika da prepozna kako bi izgledala kombinacija dva ili više crteža. Tako, na primjer, jedan od zadataka može tražiti od djeteta da odluči kako bi izgledao crtež sastavljen od kruga i trokuta. Ta se logika tada proširuje na cijelu matricu. Sama matrica informira učenika o različitim kombinacijama tih krugova u okomitoj i vodoravnoj dimenziji. Dijete treba otkriti da se točan odgovor može dobiti kombiniranjem kućica iznad ili lijevo od prazne kućice. PV zadaci su tipično među najsloženijima, naročito kada uključuju rotacije ili oblike koji se presijecaju na načine koji se teško prepoznaju.

D C

B A

Za rješavanje NNAT-a daje se 30 minuta vremena, što znači da je cjelokupno testiranje, uključujući upute, upisivanje podataka djeteta i primjere za uvježbavanje, moguće provesti u jednom školskom satu. Ocjenjivanje NNAT-a je brzo i jednostavno, a ukupan rezultat učenika izražava se u obliku Indeksa neverbalne sposobnosti (NAI), koji se može transformirati na centilnu ili stanine vrijednost. Hrvatska standardizacija provedena je na 3572-oje djece koja pohađaju vrtić, osnovnu ili srednju školu.

JEDINICE ZA NARUDŽBU

Cijena bez PDV-a Cijena s PDV-om

NNAT Komplet 032-50 25 kom. Knjižica-A, 25 kom. Knjižica-B, 25 kom. Knjižica-C, 25 kom. Knjižica-D, 25 kom. Knjižica-E, 25 kom. Knjižica-F, 25 kom. Knjižica-G, 25 kom. Listova za odgovore, Ključ stranica do stranice A, Ključ stranica do stranice B, Ključ stranica do stranice C, Ključ stranica do stranice D, Šablona D, Šablona E, Šablona F, Šablona G, Uputa za primjenu i Priručnik ............................................................... 5.875,00................. 7.253,75 NNAT Komplet A/B ili C 032-51 25 kom. Knjižica [A/B ili C], Ključ stranica do stranice [A/ B ili C], Uputa za primjenu i Priručnik............................................................................................................................. 1.200,00................. 1.410,00 NNAT Komplet D *(ispunjavanje u knjižice) 032-52 25 kom. Knjižica D, Ključ stranica do stranice D, Uputa za primjenu i Priručnik......................................... 1.325,00................. 1.566,25 NNAT Komplet D/E/F ili G 032-53 25 kom. Knjižica [D/E/F ili G], 25 kom. Listova za odgovore, Šablona [D/E/F ili G], Uputa za primjenu i Priručnik................................................................................................................... 1.450,00................. 1.722,50 NNAT Komponente: 032-01 NNAT Knjižica-A sa zadacima 25 kom......................................................................................................... 500,00.................... 625,00 032-02 NNAT Knjižica-B sa zadacima 25 kom......................................................................................................... 500,00.................... 625,00 032-03 NNAT Knjižica-C sa zadacima 25 kom......................................................................................................... 500,00.................... 625,00 032-04 NNAT Knjižica-D sa zadacima 25 kom......................................................................................................... 625,00.................... 781,25 032-05 NNAT Knjižica-E sa zadacima 25 kom.......................................................................................................... 625,00.................... 781,25 032-06 NNAT Knjižica-F sa zadacima 25 kom.......................................................................................................... 625,00.................... 781,25 032-07 NNAT Knjižica-G sa zadacima 25 kom......................................................................................................... 625,00.................... 781,25 032-08 NNAT List za odgovore 25 kom................................................................................................................... 125,00.................... 156,25 032-20 NNAT Ključ stranica do stranice A .............................................................................................................. 150,00.................... 187,50 032-21 NNAT Ključ stranica do stranice B ............................................................................................................... 150,00.................... 187,50 032-22 NNAT Ključ stranica do stranice C ............................................................................................................... 150,00.................... 187,50 032-23 NNAT Ključ stranica do stranice D .............................................................................................................. 150,00.................... 187,50 032-24 NNAT Šablona D ........................................................................................................................................ 150,00.................... 187,50 032-25 NNAT Šablona E ......................................................................................................................................... 150,00.................... 187,50 032-26 NNAT Šablona F ......................................................................................................................................... 150,00.................... 187,50 032-27 NNAT Šablona G ........................................................................................................................................ 150,00.................... 187,50 032-30 NNAT Uputa za primjenu ........................................................................................................................... 100,00.................... 125,00 032-90 NNAT Priručnik............................................................................................................................................ 450,00.................... 472,50

nslap@nakladaslap.com

+385 (0)1 6281 774

www.nakladaslap.com

Napomena Za korištenje NNAT-a nije potrebno naručivati cijeli komplet, mogu se kupiti samo pojedine razine. Knjižice za razine A, B, C i D su potrošne, tj. djeca svoje odgovore označavaju izravno u njih. Za razine D, E, F i G učenici odgovore označavaju na Listu za odgovore, pa se Knjižice mogu ponovno koristiti. Kod razine D moguće je odabrati hoće li se od učenika tražiti da odgovore označava izravno u Knjižici ili na Listu za odgovore.

23


TESTOVI SPOSOBNOSTI

WISC-IV-HR

Wechslerov test inteligencije za djecu – četvrto izdanje D. Wechsler ur. hrv. izd. Krunoslav Matešić SAŽETAK Što mjeri

Dob

Primjena Trajanje

opću inteligenciju i specifične kognitivne sposobnosti od 6 godina i 0 mjeseci do 16 godina i 11 mjeseci individualna 65 - 80 minuta za 10 temeljnih subtestova 110 - 140 minuta za svih 15 subtestova

Ocjenjivanje

CD za ocjenjivanje, ručno (šablone, upute u Priručniku)

Norme

1200 djece u dobi od 6 godina i 0 mjeseci do 16 godina i 11 mjeseci

Kategorizacija

C

Obavezna trodnevna edukacija za primjenu instrumenta u cijenu koje je uključena i knjiga Osnove procjenjivanja WISCom-IV!

WISC-IV je nezamjenjiv instrument u dijagnostici djece i adolescenata. Njime je moguće identificirati djecu s umjerenim ili težim poteškoćama u učenju, hiperaktivnu djecu, djecu s problemima u produkciji i razumijevanju govora, te nadarenu djecu. WISC-IV sadrži 10 temeljnih i 5 dopunskih subtestova, a rezultati na subtestovima mogu se kombinirati u četiri zasebna indeksa i u vrijednost ukupnog IQ-a. Karakteristika WISC-a-IV: • zanimljivi zadaci, pa primjena nije zamorna • mogućnost detaljnog određivanja različitih kognitivnih sposobnosti • mogućnost određivanja slabih i jakih strana djeteta • mogućnost korištenja zamjenskih subtestova • detaljne upute za standardiziranu i olakšanu primjenu • provedena hrvatska standardizacija na 1200 djece

JEDINICE ZA NARUDŽBU

Cijena bez PDV-a Cijena s PDV-om

WISC-IV Komplet – kovčeg 521-01 Svezak s podražajima, 25 kom. Obrazaca za odgovore, 25 kom. Knjižica za odgovore 1, 25 kom. Knjižica za odgovore 2, Ključ za bodovanje Šifriranja, Ključ za bodovanje Prepoznavanja simbola, Ključ za bodovanje Križanja, kocke za slaganje - 9 crveno-bijelih kocaka, olovka broj 2 bez gumice za brisanje, crvena olovka bez gumice za brisanje, Priručnik i program s 5 besplatnih kredita za ocjenjivanje........................................................................ 6.800,00................. 8.500,00 WISC-IV Komponente: 521-03 WISC-IV Obrazac za odgovore 25 kom........................................................................................................ 550,00.................... 687,50 521-04 WISC-IV Knjižica za odgovore 1 25 kom...................................................................................................... 300,00.................... 375,00 521-05 WISC-IV Knjižica za odgovore 2 25 kom...................................................................................................... 375,00.................... 468,75 621-90 WISC-IV Priručnik za primjenu i bodovanje.................................................................................................. 900,00.................... 945,00 WISC-IV Dodatno: 521-60 WISC-IV CD - Program za ocjenjivanje 25 kredita........................................................................................ 375,00.................... 468,75 521-61 WISC-IV CD - Program za ocjenjivanje neograničen broj primjena........................................................... 1.000,00................. 1.250,00 D.P. Flanagan, A.S. Kaufman: Osnove procjenjivanja WISC-om-IV + CD................................................................... 350,00.................... 367,50 WISC-IV Edukacije 10800 WISC-IV - Trodnevna edukacija ............................................................................................................... 2.300,00................. 2.815,00 *U cijenu je uključena knjiga D. P. Flanagana i A. S. Kaufmana WISC-IV Osnove procjenjivanja. 10801 WISC-IV edukacija - 4. dan......................................................................................................................... 200,00................... 250,00

Edukacija!

Program za ocjenjivanje U cijenu WISC-IV-HR edukacije uključena je knjiga D. P. Flanagana i A. S. Kaufmana: WISC-IV Osnove procjenjivanja.

Uz knjigu se nalazi CD-ROM • Cjelovit pregled primjene, bodovanja, interpretacije i pisanja mišljenja • Stručni savjeti za izbjegavanje uobičajenih pogrešaka • Praktični format za brzo snalaženje

24

Znanost i praksa!


TESTOVI SPOSOBNOSTI

CTI

Cattellovi kulturalno nepristrani testovi inteligencije R. B. Cattell i A. K. S. Cattell

Cattellovi testovi inteligencije (CTI) su neverbalni testovi koji mjere opći g-faktor mentalne sposobnosti, pri čemu isključuju, koliko je god moguće, utjecaj verbalnih sposobnosti, kulture iz koje pojedinac potječe i stupnja obrazovanja. Glavne primarne sposobnosti zastupljene u Cattellovim testovima jesu sposobnost rasuđivanja i prostorni faktor. Sastoje se od 3 ljestvice: Ljestvica 1 namijenjena je djeci od 4 do 8 godina, te starijim i mentalno hendikepiranim osobama. Sastoji se od 8 subtestova: 1. Supstitucija (12 čestica, vrijeme rješavanja je oko 3 minute) 2. Klasifikacija (12 čestica, 2 minute) 3. Labirint (12 čestica, 2,5 minute) 4. Odabiranje imenovanih predmeta (12 čestica, 2,5 minute) 5. Izvršavanje naredbi (12 čestica, 4 minute) 6. Pogrešne slike (12 čestica, 2,5 minute) 7. Pitalice (12 čestica, 3,5 minute) 8. Sličnosti (12 čestica, 2 minute) Za testiranje Ljestvicom 1 (CTI1) potrebni su i različiti predmeti, primjerice kutija šibica, novčići, ključevi i slično. Ljestvica 1 nije u cijelosti za grupnu primjenu pa se primjenjuje i individualno i grupno. Ljestvica 2 namijenjena je za djecu od 8 godina nadalje, ali i za stariju djecu te većinu odraslih. Postoji oblik A i oblik B ljestvice 2, ali oni su razdvojeni prvenstveno radi jednostavnije primjene, te zapravo čine jedan jedinstveni test ne zasebno primjenjive paralelne forme. Svaki oblik sadrži 46 čestica (ukupno 92) raspoređenih u 4 vremenski ograničena subtesta: Test 1. Nizovi (3 minute) Test 2. Klasifikacije (4 minute) Test 3. Matrice (3 minute) Test 4. Uvjeti ili Topologija (2,5 minute)

SAŽETAK Što mjeri Dob

inteligenciju Ljestvica 1: 4 do 8 godina Ljestvica 2: od 8 godina nadalje Ljestvica 3: od 13 godina nadalje

Primjena

individualna ili grupna

Trajanje

Ljestvica 1: 22 minute, s uputama i primjerima 40-60 minuta Ljestvice 2 i 3: 25 minuta za oblik A i B (12,5 minuta po obliku)

Ocjenjivanje

ručno (za ljestvicu 1 ključ za odgovore, za ljestvice 2 i 3 samokopirni list za odgovore)

Norme

726 sudionika u situaciji selekcije (ljestvica 3); za ljestvice 1 i 2 prema izvorniku

Kategorizacija

B

Ljestvica 3 se najčešće koristi sa starijom djecom, studentima i osobama za koje pretpostavljamo da posjeduju višu razinu sposobnosti. Ljestvica 3 također sadrži 2 oblika (A i B) koji čine jedinstven test, a svaki od njih sadrži 50 čestica (ukupno 100) raspoređenih u ista 4 subtesta. Osnovna razlika između Ljestvice 2 i Ljestvice 3 je stupanj težine zadataka. Hrvatska standardizacija CTI Ljestvice 3 provedena je na 726 ispitanika u dobi od 19 do 58 godina koji su ljestvicu ispunjavali u sklopu psihološke procjene za posao. Prikupljeni podaci prikazani su u zasebnom Dodatku, koji se dobiva uz Priručnik za Ljestvicu 2 i Ljestvicu 3.

JEDINICE ZA NARUDŽBU

Cijena bez PDV-a Cijena s PDV-om

CTI Komplet 024-50 10 kom. Ljestvice 1, 10 kom. Ljestvice 2 Oblik A, 10 kom. Ljestvice 2 Oblik B, 10 kom. Ljestvice 3 Oblik A, 10 kom. Ljestvice 3 Oblik B, 100 kom. Listova za odgovore Ljestvice 2, 100 kom. Listova za odgovore Ljestvice 3, Test kartice za CTI1, Ključ za odgovore u Ljestvici 1, Priručnik za Ljestvicu 1 i Priručnik za Ljestvicu 2 i Ljestvicu 3.......................................................................................................... 2.930,00................. 3.662,50

Edukacija!

CTI Komplet Ljestvica 1 024-51 10 kom. Ljestvice 1, Test kartice za CTI1, Ključ za odgovore u Ljestvici 1 i Priručnik za Ljestvicu 1................................................................................................................................ 930,00................. 1.162,50 CTI Komplet Ljestvica 2 024-52 10 kom. Ljestvice 2 Oblik A, 10 kom. Ljestvice 2 Oblik B, 100 kom Listova za odgovore Ljestvice 2 i Priručnik za Ljestvicu 2 i Ljestvicu 3........................................................................................................ 1.100,00................. 1.375,00 CTI Komplet Ljestvica 3 024-53 Ljestvice 3 Oblik A, 10 kom. Ljestvice 3 Oblik B, 100 kom. Listova za odgovore Ljestvice 3 i Priručnik za Ljestvicu 2 i Ljestvicu 3........................................................................................................................ 1.100,00................. 1.375,00 CTI Komponente: 024-01 Ljestvica 1 10 kom...................................................................................................................................... 300,00.................... 375,00 024-02 Ljestvica 2, Oblik A 10 kom......................................................................................................................... 200,00.................... 250,00 024-03 Ljestvica 2, Oblik B 10 kom......................................................................................................................... 200,00.................... 250,00 024-04 Ljestvica 3, Oblik A 10 kom......................................................................................................................... 200,00.................... 250,00 024-05 Ljestvica 3, Oblik B 10 kom......................................................................................................................... 200,00.................... 250,00 024-11 Ljestvica 2 - List za odgovore 100 kom....................................................................................................... 500,00.................... 625,00 024-13 Ljestvica 3 - List za odgovore 100 kom....................................................................................................... 500,00.................... 625,00 024-15 CTI 1, Test kartice........................................................................................................................................ 380,00.................... 475,00 024-20 Ključ za odgovore u Ljestvici 1.................................................................................................................... 100,00.................... 125,00 024-90 Priručnik za Ljestvicu 1................................................................................................................................ 150,00.................... 187,50 024-91 Priručnik za Ljestvicu 2 i Ljestvicu 3............................................................................................................. 200,00.................... 250,00 CTI Edukacije: 10690 Primjena 16 PF-a i CTI-a u postupku selekcije i upravljanja karijerom – početna edukacija....................... 1.000,00................. 1.250,00 10691 Primjena 16 PF-a i CTI-a u postupku selekcije i upravljanja karijerom – napredna edukacija........................ 400,00.................... 500,00

nslap@nakladaslap.com

+385 (0)1 6281 774

www.nakladaslap.com

25


TESTOVI SPOSOBNOSTI

CPM

Progresivne matrice u boji J. C. Raven

SAŽETAK Što mjeri Dob

eduktivnu sposobnost 5-11 godina, starije osobe

Primjena

individualna ili grupna

Trajanje

15-30 minuta

Ocjenjivanje Norme Kategorizacija

ručno (samokopirni list za odgovore) prema izvorniku

B

CPM je široko korišten instrument za procjenu opće inteligencije. Uspješno se koristi u radu s djecom od 5 do 11 godina, starijim osobama, osobama koje ne govore ili ne razumiju jezik, koje pate od tjelesnih oštećenja, afazije ili cerebralne paralize, s gluhim osobama, te s osobama s intelektualnim deficitom. Zadatak ispitanika je među ponuđenim odgovorima odabrati onaj koji upotpunjuje matricu s jednim „praznim“ dijelom. Sastoji se od 36 zadataka raspoređenih u 3 serije, a postoji i njegov paralelni oblik (CPM Paralelni). JEDINICE ZA NARUDŽBU

Cijena bez PDV-a Cijena s PDV-om

CPM Komplet 011-50 5 kom. CPM Testa, 50 kom. CPM Listova za odgovore [s križanjem ili s upisivanjem], Priručnik - Opći pregled i Priručnik - CPM....................................................................................................................................... Cijena na upit CPM Paralelni Komplet 011-51 5 kom. CPM Paralelnog testa, 50 kom. CPM Paralelni Listova za odgovore, Priručnik - Opći pregled i CPM Priručnik.......................................................................................................................................... Cijena na upit CPM Komponente: 011-01 CPM Test 5 kom............................................................................................................................................................... Cijena na upit 011-02 CPM List za odgovore s križanjem 50 kom.................................................................................................. 250,00.................... 312,50 011-03 CPM List za odgovore s upisivanjem 50 kom............................................................................................... 250,00.................... 312,50 011-10 CPM Paralelni test 5 kom................................................................................................................................................. Cijena na upit 011-11 CPM Paralelni List za odgovore 50 kom...................................................................................................... 250,00.................... 312,50 011-90 Priručnik - 1. dio: Opći pregled.................................................................................................................... 230,00.................... 241,50 011-91 Priručnik - 2. dio: Obojene progresivne matrice........................................................................................... 230,00.................... 241,50

Napomena: cijene dijelova kompleta podložne su promjenama od strane izdavača originala - Pearson - pa su dostupne na upit.

CVS

Crichton ljestvica rječnika J. C. Raven, J. H. Court i J. Raven SAŽETAK Što mjeri

reproduktivnu sposobnost

Dob

djeca do 11 godina

Primjena

individualna

Trajanje

45-60 minuta

Ocjenjivanje Norme Kategorizacija

26

ručno (upute u Priručniku) prema izvorniku

B

Crichton ljestvica rječnika (CVS) namijenjena je za procjenu usvojenih informacija i najčešće se koristi u kombinaciji s Progresivnim matricama u boji (CPM). Za primjenu CPM-a i CVS-a zajedno obično je potrebno otprilike 90 minuta. Sastoji se od 80 riječi poredanih po težini, a zadatak djeteta je usmeno objasniti značenje svake od njih. Primjena je usmena, a u Priručniku se nalazi ključ za ocjenjivanje s prihvatljivim i neprihvatljivim odgovorima.

JEDINICE ZA NARUDŽBU

Cijena bez PDV-a Cijena s PDV-om

CVS Komplet 016-50 50 kom. Testa, Priručnik - Opći pregled i CVS Priručnik ............................................................................... 530,00.................... 616,50 CVS Komponente: 016-01 Test 50 kom................................................................................................................................................ 200,00.................... 250,00 011-90 Priručnik - 1. dio: Opći pregled.................................................................................................................... 230,00.................... 241,50 016-90 Priručnik - 6. dio: Crichton ljestvica rječnika................................................................................................ 100,00.................... 125,00

Znanost i praksa!


TESTOVI SPOSOBNOSTI

Uz CPM preporučuje se korištenje Crichton ljestvica rječnika. Uz SPM preporučuje se korištenje Mill Hill ljestvice rječnika. Uz APM preporučuje se korištenje oblika za odrasle Mill Hill ljestvice rječnika.

LEGENDA - PROGRESIVNE MATRICE - LJESTVICE RJEČNIKA - PRIRUČNICI

nslap@nakladaslap.com

+385 (0)1 6281 774

www.nakladaslap.com

27


TESTOVI SPOSOBNOSTI

SPM

Standardne progresivne matrice J. C. Raven

SAŽETAK Što mjeri

eduktivnu sposobnost

Dob

od 10 godina nadalje (moguće i od 6 godina)

Primjena

individualna ili grupna

Trajanje Ocjenjivanje Norme Kategorizacija

20-45 minuta ručno (samokopirni list za odgovore) prema izvorniku

B

Standardne progresivne matrice prikladne su za ispitivanje opće kognitivne sposobnosti ispitanika. Korisne su u školskoj i kliničkoj praksi, te u profesionalnom usmjeravanju i selekciji. SPM se sastoji od 60 “nepotpunih” matrica razvrstanih u 5 serija, unutar kojih su zadaci poredani po težini. Postoji i paralelni oblik Standardnih progresivnih matrica (SPM Paralelni), te SPM Plus verzija s jednakim brojem zadataka. Plus verzija sadrži veću proporciju težih zadataka, što omogućuje bolju diskriminativnost u svim obrazovnim skupinama. JEDINICE ZA NARUDŽBU

Cijena bez PDV-a Cijena s PDV-om

SPM Komplet 012-50 5 kom. SPM Testa, 50 kom. SPM Listova za odgovore [s križanjem ili s upisivanjem], Priručnik - Opći pregled i SPM Priručnik ......................................................................................................................................... Cijena na upit SPM Paralelni komplet 012-51 5 kom. SPM Paralelnog testa, 50 kom. SPM Paralelni Listova za odgovore, Priručnik - Opći pregled i Priručnik – SPM....................................................................................................................................... Cijena na upit SPM Plus komplet 012-52 5 kom. SPM Plus testa, 50 kom. SPM Plus Listova za odgovore, Priručnik - Opći pregled i SPM Priručnik........................................................................................................................................... Cijena na upit SPM Komponente: 012-01 SPM Test 5 kom............................................................................................................................................................... Cijena na upit 012-02 SPM List za odgovore s križanjem 50 kom................................................................................................... 250,00.................... 312,50 012-03 SPM List za odgovore s upisivanjem 50 kom............................................................................................... 250,00.................... 312,50 012-10 SPM Paralelni test 5 kom................................................................................................................................................. Cijena na upit 012-11 SPM Paralelni - List za odgovore s križanjem 50 kom.................................................................................. 250,00.................... 312,50 012-15 SPM Plus test 5 kom........................................................................................................................................................ Cijena na upit 012-16 SPM Plus - List za odgovore s križanjem 50 kom......................................................................................... 250,00.................... 312,50 011-90 Priručnik -1. dio: Opći pregled..................................................................................................................... 230,00.................... 241,50 012-90 Priručnik - 3. dio: Standardne progresivne matrice...................................................................................... 230,00.................... 241,50

Napomena: cijene dijelova kompleta SPM-a i APM-a podložne su promjenama od strane izdavača originala - Pearson - pa su dostupne na upit.

APM

Progresivne matrice za napredne J. C. Raven

SAŽETAK Što mjeri Dob

od 11 godina nadalje

APM je namijenjen za ispitivanje osoba iznimne intelektualne sposobnosti. Sastoji se od dvije serije (dva seta) “nepotpunih“ matrica koje su objavljene u zasebnim knjižicama. Set I (APM I) sadrži 12 zadataka i služi za uvježbavanje ispitanika, te za njihovu grubu podjelu i donošenje odluke o tome hoće li se primijeniti Set II APM-a ili SPM.

Primjena

individualna ili grupna

Trajanje

s vremenskim ograničenjem 40 minuta bez vremenskog ograničenja 40-60 minuta

Set II (APM II) sadrži 36 čestica koje postupno postaju sve teže i složenije.

ručno (samokopirni list za odgovore)

APM Komplet 013-50 5 kom. APM Set I Testa, 5 kom. APM Set II Testa, 50 kom. APM (I, II) Listova za odgovore, Priručnik - Opći pregled i APM Priručnik......................................................................................................................................... Cijena na upit

Ocjenjivanje Norme Kategorizacija

28

eduktivnu sposobnost

prema izvorniku

B

JEDINICE ZA NARUDŽBU

Cijena bez PDV-a Cijena s PDV-om

APM Komponente: 013-01 APM Set I Test 5 kom....................................................................................................................................................... Cijena na upit 013-02 APM Set II Test 5 kom...................................................................................................................................................... Cijena na upit 013-03 APM (I, II) List za odgovore 50 kom............................................................................................................ 250,00.................... 312,50 011-90 Priručnik - 1. dio: Opći pregled.................................................................................................................... 230,00.................... 241,50 013-90 Priručnik - 4. dio: Progresivne matrice za napredne..................................................................................... 230,00.................... 241,50

Znanost i praksa!


TESTOVI SPOSOBNOSTI

MHV

Mill Hill ljestvica rječnika

J. C. Raven , J. H. Court i J. Raven MHV ljestvice rječnika pogodne su za korištenje sa Standardnim progresivnim matricama (SPM) ili Progresivnim matricama za napredne (APM). Oblici MHV Ljestvice rječnika: 1. Test definicija ili Otvoreni oblik Ispituju se osobe u dobi od 11 godina nadalje i njihov zadatak je objasniti značenje riječi (ukupno njih 88). 2. Skraćeni oblik (MHV-S) Sadrži 17 riječi koje je potrebno definirati i upotrijebiti u rečenici. Prikladan je za proučavanje kvalitativnih razlika u verbalnoj sposobnosti i za otkrivanje verbalnih disfunkcija. 3. Oblik 1 i Oblik 2 za djecu Primjenjuju se na djeci u dobi od 11 do 13 godina. Sadrže po 66 zadataka (u polovini dijete treba opisati značenje riječi, a u polovini odabrati njen sinonim između 6 ponuđenih odgovora).

SAŽETAK Što mjeri Dob Primjena Trajanje Ocjenjivanje Norme Kategorizacija

reproduktivnu sposobnost od 11 godina nadalje individualna ili grupna 15-40 minuta ručno, kvantitativno i kvalitativno prema izvorniku

B

4. Oblik 1 i Oblik 2 za odrasle Primjenjuju se na ispitanicima starijima od 14 godina, a sadrže 68 zadataka koji se rješavaju na isti način kao zadaci u Oblicima za djecu. 5. Oblik za odrasle/višestruki izbor (MHV-8) Primjenjuje se na ispitanicima u dobi od 14 godina nadalje i sadrži 68 zadataka višestrukog izbora. Prvenstveno je namijenjen za upotrebu s Ravenovim progresivnim matricama za napredne (APM), osobito kada je vrijeme za testiranje ograničeno.

JEDINICE ZA NARUDŽBU

Cijena bez PDV-a Cijena s PDV-om

MHV Komplet 014-50 50 kom. MHV - Oblik 1 za odrasle, 50 kom. MHV - Oblika 2 za odrasle, 50 kom. MHV Oblika za odrasle/Višestruki izbor, 50 kom. MHV Testa definicija, 50 kom. MHV-S Testa, Priručnik - Opći pregled i MHV Priručnik................................................................ 1.880,00................. 2.304,00 MHV Komponente: 014-01 MHV - Oblik 1 za odrasle 50 kom................................................................................................................ 200,00.................... 250,00 014-02 MHV - Oblik 2 za odrasle 50 kom................................................................................................................ 200,00.................... 250,00 014-03 MHV - Oblik 1 za djecu 50 kom................................................................................................................... 200,00.................... 250,00 014-04 MHV - Oblik 2 za djecu 50 kom................................................................................................................... 200,00.................... 250,00 014-05 MHV - Test definicija 50 kom...................................................................................................................... 200,00.................... 250,00 014-06 MHV - 8 Oblik za odrasle/višestruki izbor 50 kom........................................................................................ 250,00.................... 312,50 015-01 MHV-S Test 50 kom..................................................................................................................................... 200,00.................... 250,00 011-90 Priručnik - 1. dio: Opći pregled.................................................................................................................... 230,00.................... 241,50 014-90 Priručnik - 5. dio: Mill Hill ljestvica rječnika................................................................................................. 200,00.................... 250,00

Popusti

-40%

za nabavu testnih materijala za potrebe izrade kvalifikacijskih radova (diplomski, doktorski) Naklada Slap odobrava popust do 40% za nabavu testnog materijala za polaznike dodiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija koji provode istraživanja za kvalifikacijske radove. Popust se odnosi na potrošne materijale instrumenta (upitnici i testne knjižice u koje ispitanici direktno odgovaraju, listovi za odgovore, profili). Mogućnost popusta odnosi se samo na proizvode iz izdavačkog programa Naklade Slap. Zainteresirani mogu ispuniti Zamolbu za nabavu testnih materijala koju mogu pronaći na stranici http://www.nakladaslap.com/obrasci.aspx i poslati je poštom ili skeniranu mailom na nslap@nakladaslap.com .

nslap@nakladaslap.com

+385 (0)1 6281 774

www.nakladaslap.com

29


TESTOVI SPOSOBNOSTI

TOS

Testovi općih sposobnosti Pauline Smith i C. Whetton SAŽETAK Što mjeri Dob Primjena

opću sposobnost od 15 godina nadalje individualna ili grupna

Trajanje

75 minuta za sva 4 testa; s uputama i uvježbavanjem oko dva sata

Ocjenjivanje

ručno (samokopirni list za odgovore)

Norme Kategorizacija

prema izvorniku

B

Testovi općih sposobnosti (TOS) ispituju razinu općih intelektualnih sposobnosti, uglavnom neovisno o ranijem školskom uspjehu. Sadržaj testova prilagođen je različitim skupinama ljudi unutar populacije mogućih ispitanika, a prvenstveno su namijenjeni za selekciju i odabir kandidata. TOS uključuje četiri testa, koji se mogu koristiti i zasebno. 1. Verbalni test Sastoji se od 36 zadataka koji zahtijevaju traženje analogija među ponuđenim riječima. Vrijeme rada je ograničeno na 15 minuta. 2. Neverbalni test Sadrži 36 zadataka podijeljenih u dvije vrste: zadaci koji traže svrstavanje oblika i zadaci koji uključuju analogije, nizove i sklopove. Ispitanik treba otkriti po čemu su postojeći likovi slični i među predloženima naći onaj koji ima ista obilježja ili treba postojeće prazno polje popuniti jednim od predloženih odgovora. Vrijeme rada je ograničeno na 20 minuta. 3. Numerički test Uključuje ukupno 36 zadataka koji uključuju samo četiri osnovne računske operacije s cijelim brojevima. Mogu se razlikovati zadaci tipa analogija i zadaci nizova, a zadatak ispitanika je otkriti kako su postojeći brojevi u mreži međusobno povezani i između 6 ponuđenih mogućnosti odabrati onu koja nedostaje u zadatku. Vrijeme rada je ograničeno na 20 minuta. 4. Spacijalni test Uključuje zadatke s mrežom likova kojima se ispituje sposobnost stvaranja, zadržavanja i baratanja mentalnim slikama. U ovom tipu zadataka ispitanik treba zamisliti rezultat savijanja plošnog lika u trodimenzionalni oblik te za svaki od predložena četiri odgovora označiti može li on ili ne nastati savijanjem zadane mreže. Test ima 20 likova sa po 4 ponuđena odgovora. Vrijeme rada je ograničeno na 20 minuta. Za primjenu sva četiri subtesta zajedno s uputama, primjerima za vježbu, rješavanjem i odmorom između testova potrebna su otprilike dva sata. Materijal za TOS uključuje Vodič za ispitanika koji pomaže ispitanicima pri pripremanju za samo testiranje.

JEDINICE ZA NARUDŽBU

Cijena bez PDV-a Cijena s PDV-om

TOS Komplet 019-50 10 kom. TOS/V testa, 10 kom. TOS/NV testa, 10 kom. TOS/NU testa, 10 kom. TOS/S testa, 100 kom. TOS/V Listova za odgovore, 100 kom. TOS/NV Listova za odgovore, 100 kom. TOS/NU Listova za odgovore, 100 kom. TOS/S Listova za odgovore, 100 kom. TOS Vodiča za ispitanika, 10 kom. TOS/V Uputa za primjenu, 10 kom. TOS/NV Uputa za primjenu, 10 kom. TOS/NU Uputa za primjenu, 10 kom. TOS/S Uputa za primjenu i Priručnik............................................................................................ 3.500,00................. 4.375,00 TOS Verbalni Test Komplet 019-01 10 kom. TOS/V testa, 100 kom. TOS/V Listova za odgovore, 100 kom. TOS Vodiča za ispitanika, 10 kom. TOS/V Uputa za primjenu i TOS Priručnik.................................................................................... 1.400,00................. 1.750,00 TOS Neverbalni Test Komplet 019-02 10 kom. TOS/NV testa, 100 kom. TOS/NV Listova za odgovore, 100 kom. TOS Vodiča za ispitanika, 10 kom. TOS/NV Uputa za primjenu i TOS Priručnik ................................................................ 1.400,00................. 1.750,00 TOS Numerički Test Komplet 019-03 10 kom. TOS/NU testa, 100 kom. TOS/NU Listova za odgovore, 100 kom. TOS Vodiča za ispitanika, 10 kom. TOS/NU Uputa za primjenu i TOS Priručnik ................................................................................. 1.400,00................. 1.750,00 TOS Spacijalni Test Komplet 019-04 10 kom. TOS/S testa, 100 kom. TOS/S Listova za odgovore, 100 kom. TOS Vodiča za ispitanika, 10 kom. TOS/S Uputa za primjenu i TOS Priručnik..................................................................................... 1.400,00................. 1.750,00 TOS Komponente: 019-01 TOS/V - Verbalni Test 10 kom...................................................................................................................... 300,00.................... 375,00 019-02 TOS/NV - Neverbalni Test 10 kom............................................................................................................... 300,00.................... 375,00 019-03 TOS/NU - Numerički Test 10 kom................................................................................................................. 300,00.................... 375,00 019-04 TOS/S - Spacijalni Test 10 kom.................................................................................................................... 300,00.................... 375,00 019-05 TOS/V List za odgovore 100 kom................................................................................................................. 300,00.................... 375,00 019-06 TOS/NV List za odgovore 100 kom.............................................................................................................. 300,00.................... 375,00 019-07 TOS/NU List za odgovore 100 kom.............................................................................................................. 300,00.................... 375,00 019-08 TOS/S List za odgovore 100 kom................................................................................................................. 300,00.................... 375,00 019-33 TOS Vodič za ispitanika 100 kom................................................................................................................ 500,00.................... 625,00 019-34 TOS/V Upute za primjenu 10 kom............................................................................................................... 100,00.................... 125,00 019-35 TOS/NV Upute za primjenu 10 kom............................................................................................................. 100,00.................... 125,00 019-36 TOS/NU Upute za primjenu 10 kom............................................................................................................. 100,00.................... 125,00 019-37 TOS/S Upute za primjenu 10 kom................................................................................................................ 100,00.................... 125,00 019-90 TOS Priručnik.............................................................................................................................................. 200,00.................... 250,00

30

Znanost i praksa!


TESTOVI SPOSOBNOSTI

TEST D-48

P. Pichot prema E. Ansteyu Test D-48 se sastoji od 44 zadatka u obliku crteža domina poslaganih po određenom načelu, a zadatak ispitanika je popuniti posljednju, praznu dominu. Postoji visok stupanj ekvivalentnosti između Testa D-48 i Testa D-70, međutim ne radi se o paralelnim formama. Uz zagrebačke norme za Test D-48 objavljene 1998. godine postoje i novije hrvatske norme prikupljene na učenicima završnih razreda osnovne škole, gimnazijalcima te odraslim osobama srednje, više i visoke stručne spreme u situaciji selekcije.

JEDINICE ZA NARUDŽBU

SAŽETAK Što mjeri Dob Primjena Trajanje Ocjenjivanje Norme

Cijena bez PDV-a Cijena s PDV-om

D-48 Komplet 022-50 10 kom. Testa, 100 kom. Listova za odgovore, Šablona, Priručnik, Zagrebačke norme i Hrvatske norme....................................................................................................................................... 1.360,00................. 1.700,00

Kategorizacija

inteligenciju od 12 godina nadalje individualna ili grupna 25 minuta ručno (šablone) 497 učenika osnovnih škola, 512 učenika gimnazija i 886 osoba u situaciji selekcije

B

D-48 Komponente: 022-01 D-48 Test 10 kom....................................................................................................................................... 500,00.................... 625,00 022-02 D-48 List za odgovore 100 kom.................................................................................................................. 400,00.................... 500,00 022-20 D-48 Šablona.............................................................................................................................................. 120,00.................... 150,00 022-90 D-48 Priručnik............................................................................................................................................. 140,00.................... 175,00 022-91 Zagrebačke norme za Test D-48.................................................................................................................. 100,00.................... 125,00 022-92 Hrvatske norme za Test D-48 i Test D-70..................................................................................................... 100,00.................... 125,00

TEST D-70

F. Kourovsky i P. Rennes Test D-70 je nastao na temelju Testa D-48 s ciljem stvaranja njegove paralelne forme. Međutim, iako postoji visok stupanj ekvivalentnosti između Testa D-48 i Testa D-70, ne radi se o paralelnim formama. Test D-70 primjereniji je obrazovanijim skupinama u usporedbi s Testom D-48, koji je standardni instrument za osobe sa srednjom stručnom spremom. Sastoji se od 44 zadatka u obliku crteža domina poslaganih po određenom načelu, a zadatak ispitanika je popuniti posljednju, praznu dominu. Hrvatske norme za Test D-70 dobivene su na uzorku učenika gimnazija iz različitih dijelova zemlje, te na odraslim ispitanicima sa srednjom stručnom spremom u dobi od 18 do 50 godina u situaciji selekcije. JEDINICE ZA NARUDŽBU

Cijena bez PDV-a Cijena s PDV-om

SAŽETAK Što mjeri Dob Primjena Trajanje Ocjenjivanje Norme

Kategorizacija

inteligenciju od 13 godina nadalje individualna ili grupna 25 minuta ručno (šablone) 259 učenika gimnazije i 704 osobe u situaciji selekcije

B

D-70 Komplet 023-50 10 kom. Testa, 100 kom. Listova za odgovore, Šablona, Priručnik, Hrvatske norme za Test D-48 i Test D-70........................................................................................................................... 1.260,00................. 1.575,00 D-70 Komponente: 023-01 D-70 Test 10 kom......................................................................................................................................... 500,00.................... 625,00 023-02 D-70 List za odgovore 100 kom.................................................................................................................... 400,00.................... 500,00 023-20 D-70 Šablona............................................................................................................................................... 120,00.................... 150,00 023-90 D-70 Priručnik............................................................................................................................................... 140,00.................... 175,00 022-92 Hrvatske norme za Test D-48 i Test D-70...................................................................................................... 100,00.................... 125,00

nslap@nakladaslap.com

+385 (0)1 6281 774

www.nakladaslap.com

31


TESTOVI SPOSOBNOSTI

TEST D-2000

Priredio: Centar za primijenjenu psihologiju Pariz SAŽETAK Što mjeri Dob Primjena Trajanje Ocjenjivanje Norme Kategorizacija

inteligenciju od 18 godina nadalje individualna ili grupna 20 minuta ručno (šablone) 738 ispitanika u dobi od 18 do 61 godine

B

Test D-2000 je neverbalni test za ispitivanje opće inteligencije, nastao na temelju Testa D-48 i Testa D-70, s ciljem stvaranja revidirane verzije testa tog tipa. Postoji visoka podudarnost između testova D-2000 i ranijih oblika, ali se ne radi o paralelnim formama. Test D-2000 je bitno teži od svoja dva prethodnika i primjeren je visokoobrazovanim skupinama. Sastoji se od 40 zadataka u obliku crteža domina poslaganih po određenom načelu. Jedan crtež je ostavljen praznim, a zadatak ispitanika je upisati ispravan broj točkica u gornjem i donjem dijelu praznog domina. Postoji 4 tipa čestica: spacijalne, numeričke, miješane i aritmetičke. Hrvatske norme za Test D-2000 dobivene su na 738 ispitanika u dobi od 18 do 61 godine. Uzorak je stratificiran po dobi i obrazovanju unutar svih županija Republike Hrvatske, a norme su uvrštene u Priručnik. JEDINICE ZA NARUDŽBU

Cijena bez PDV-a Cijena s PDV-om

D-2000 Komplet 031-50 10 kom. Testa, 100 kom. Listova za odgovore, Šablona i Priručnik........................................................... 1.220,00................. 1.525,00 D-2000 Komponente: 031-01 D-2000 Test 10 kom................................................................................................................................... 500,00.................... 625,00 031-02 D-2000 List za odgovore 100 kom.............................................................................................................. 400,00.................... 500,00 031-20 D-2000 Šablona.......................................................................................................................................... 120,00.................... 150,00 031-90 D-2000 Priručnik......................................................................................................................................... 200,00.................... 250,00

BETA II

Revidirani Beta test

C. E. Kellogg, W. Morton, R.M. Lindner i M. Gurvitz SAŽETAK Što mjeri Dob

opće intelektualne sposobnosti od 16 godina nadalje

Primjena

individualna ili grupna

Trajanje

ograničeno vrijeme za pojedini subtest s uputama i zadacima za uvježbavanje oko 30 minuta

Ocjenjivanje

ručno (ključ za odgovore, te upute i primjeri u Priručniku)

Norme Kategorizacija

Revidirani Beta test je neverbalni test koji ispituje spacijalnu orijentaciju, perceptivnu brzinu i točnost, prvenstveno kod razmjerno neobrazovanih osoba, osoba koje ne znaju jezik ili imaju jezičnih poteškoća, nepismenih osoba i slabih čitača. Beta II sadrži 6 testova: 1. Labirint (5 zadataka; 1,5 minuta) 2. Šifriranje (6 redova sa po 15 znakova; 2 minute) 3. Sastavljanje likova (18 zadataka; 4 minute) 4. Dovršavanje slika (20 slika; 2,5 minute) 5. Traženje grešaka (56 zadataka; 2 minute) 6. Nelogičnosti u crtežima (21 zadatak; 3 minute) Procjena sposobnosti može se izraziti u centilima ili kao Beta II IQ.

prema izvorniku

B

JEDINICE ZA NARUDŽBU

Cijena bez PDV-a Cijena s PDV-om

Beta II Komplet 002-50 50 kom. Testova, Šablona i Priručnik........................................................................................................... 980,00................. 1.225,00 Beta I Komplet 002-51 50 kom. Testova, Šablona i Priručnik ............................................................................................................ 480,00.................... 600,00 Beta Komponente: 002-01 Beta II Test 50 kom..................................................................................................................................... 660,00.................... 825,00 002-02 Beta I Test 50 kom...................................................................................................................................... 400,00.................... 500,00 002-20 Beta II Šablona........................................................................................................................................... 100,00.................... 125,00 002-21 Beta I Šablona.............................................................................................................................................. 20,00...................... 25,00 002-90 Beta II Priručnik........................................................................................................................................... 220,00.................... 275,00 002-91 Beta I Priručnik.............................................................................................................................................. 60,00...................... 75,00

Dostupna je i verzija testa - Beta I.

32

Znanost i praksa!


TESTOVI SPOSOBNOSTI

TN

Test nizova V. Pogačnik

Iako prvenstveno mjeri fluidnu inteligenciju, u manjoj mjeri sadrži i perceptivnu i spacijalnu komponentu, a njegov sadržaj je relativno neovisan o kulturnim utjecajima. Prvenstveno se primjenjuje u profesionalnom usmjeravanju i selekciji.

SAŽETAK Što mjeri Dob

Postoji duži oblik testa (TN-20) s 45 zadataka i kraći oblik (TN-10) s 30 zadataka, koji se sastoje od 14 likova u nizu i 5 predloženih likova od kojih treba izabrati onaj koji nastavlja niz. Za svaki oblik postoje dvije paralelne forme (forma A i forma B).

Primjena

Hrvatske norme za TN-20 dobivene su na uzorku od 516 učenika osnovnih škola i 468 učenika gimnazija, a za TN-10 na uzorku od 445 učenika osnovnih i 642 učenika srednjih strukovnih škola.

Ocjenjivanje

JEDINICE ZA NARUDŽBU

Cijena bez PDV-a Cijena s PDV-om

Trajanje

Norme

Kategorizacija

inteligenciju adolescenti i odrasli individualna ili grupna 20 minuta za TN-20, 10 minuta za TN-10 ručno (šablone) više od 1000 učenika osnovnih i srednjih škola

B

TN Komplet 017-50 100 kom. TN-10 Oblik A, 100 kom. TN-10 Oblik B, 100 kom. TN-20 Oblik A, 100 kom. TN-20 Oblik B, TN-10 A Šablona, TN-10 B Šablona, TN-20 (A,B) Šablona, Priručnik i Prilozi normiranju Testa nizova na hrvatskim učenicima........................................................... 1.860,00................. 2.325,00 TN-10 Komplet 017-51 100 kom. TN-10 [Oblik A ili Oblik B], TN-10 Šablona [A ili B], Priručnik i Prilozi normiranju Testa nizova na hrvatskim učenicima....................................................................................................... 1.100,00................. 1.375,00 TN-20 Komplet 017-52 100 kom. TN-20 [Oblik A ili Oblik B], TN-20 (A,B) Šablona, Priručnik i Prilozi normiranju Testa nizova na hrvatskim učenicima................................................................................................................ 1.040,00................. 1.300,00 TN Komponente: 017-01 TN-10 Oblik A 100 kom.............................................................................................................................. 350,00.................... 437,00 017-02 TN-10 Oblik B 100 kom............................................................................................................................... 350,00.................... 437,00 017-03 TN-20 Oblik A 100 kom.............................................................................................................................. 350,00.................... 437,00 017-04 TN-20 Oblik B 100 kom............................................................................................................................... 350,00.................... 437,00 017-20 TN-10 A Šablona........................................................................................................................................... 60,00...................... 75,00 017-21 TN-10 B Šablona........................................................................................................................................... 60,00...................... 75,00 017-23 TN-20 (A, B) Šablona.................................................................................................................................... 60,00...................... 75,00 017-90 TN Priručnik................................................................................................................................................ 180,00.................... 225,00 017-91 Prilozi normiranju Testa nizova na hrvatskim učenicima.............................................................................. 100,00.................... 125,00

TDN

Test dinamičkih nizova J. Vonkomer i B. Miglierini

SAŽETAK

Test dinamičkih nizova (TDN) je neverbalni test inteligencije, orijentiran na dinamiku mišljenja u području konkretnih odnosa i sposobnost uočavanja logičkih povezanosti među simboličkim zadacima.

Što mjeri

Sadrži 30 zadataka (dinamičkih nizova) od po 6 elemenata za koje ispitanik treba utvrditi logički redoslijed.

Primjena

Preporučuje se korištenje hrvatskih normi dobivenih na učenicima srednjih strukovnih škola, u dobi od 17 i 18 godina. JEDINICE ZA NARUDŽBU

Cijena bez PDV-a Cijena s PDV-om

TDN Komplet 010-50 100 kom. TDN Testa, Šablone, Priručnik TDN Norme za učenike srednjih stručnih škola u Republici Hrvatskoj......................................................................................................................... 355,00.................... 443,75

Dob Trajanje Ocjenjivanje Norme

Kategorizacija

inteligenciju od 15 godina nadalje individualna ili grupna 15 minuta ručno (šablone) učenici srednje strukovne škole u dobi od 17 i 18 god.

B

TN Komponente: 010-01 TDN Test 100 kom...................................................................................................................................... 100,00.................... 125,00 010-20 TDN Šablone............................................................................................................................................... 100,00.................... 125,00 010-90 Priručnik....................................................................................................................................................... 55,00...................... 68,75 010-91 Norme za učenike srednjih stručnih škola u RH........................................................................................... 100,00.................... 125,00

nslap@nakladaslap.com

+385 (0)1 6281 774

www.nakladaslap.com

33


TESTOVI SPOSOBNOSTI

TEST D2

Test opterećenja pažnje R. Brickenkamp

SAŽETAK Što mjeri Dob Primjena Trajanje

Ocjenjivanje Norme Kategorizacija

pažnju i sposobnost koncentracije 9-60 godina individualna ili grupna 20 sekundi za svaki redak, ukupno oko 8 minuta ručno (šablone)

Test d2 se sastoji od 14 redova zadataka, sa po 47 znakova. Ukupno postoji 16 različitih znakova nastalih kombinacijom slova “d” i “p” s jednom do četiri okomite crtice položene iznad i/ili ispod slova. Zadatak ispitanika je precrtati svako “d” koje ima dvije crtice. Vrijeme rada ograničeno je na 20 sekundi za svaki redak testa. Najvažnije mjere koje se dobivaju primjenom Testa d2 su sljedeće: UB - kriterij brzine rada. To je ukupan broj svih precrtanih znakova, relevantnih i irelevantnih. P - pokazatelj kvalitete, brižljivosti i točnosti obrade. Dobiva se zbrajanjem svih učinjenih pogrešaka. MK - mjera koncentracije. Mjera koncentracije određuje se tako da se od broja ispravno precrtanih znakova oduzme broj pogrešaka zamjenjivanja (precrtanih irelevantnih znakova).

prema izvorniku

B

JEDINICE ZA NARUDŽBU

Cijena bez PDV-a Cijena s PDV-om

Test d2 Komplet 523-50 100 kom. Listova za odgovore, 100 kom. Listova za ocjenjivanje, Šablona i Priručnik ................................. 740,00.................... 925,00 Test d2 Komponente: 523-01 Test d2 - List za odgovore 100 kom............................................................................................................. 200,00.................... 250,00 523-02 Test d2 - List za ocjenjivanje 100 kom......................................................................................................... 200,00.................... 250,00 523-20 Test d2 – Šablona......................................................................................................................................... 90,00.................... 112,50 523-90 Priručnik za Test d2..................................................................................................................................... 250,00.................... 312,50

TEST PAŽNJE I KONCENTRACIJE

uskoro! Test d2-Revidirani

Primjena: – papir olovka – elektronička

34

Znanost i praksa!


PROFESIONALNO USMJERAVANJE

DAT-BTS

Diferencijalni testovi sposobnosti (DAT) za selekciju - baterija tehničkih sposobnosti (BTS) G.K. Bennett, H.G. Seashore i A.G. Wesman SAŽETAK Što mjeri

Dob Primjena

Trajanje Ocjenjivanje

Norme Kategorizacija

prostorne odnose, te numeričko, apstraktno i mehaničko rasuđivanje od 16 godina nadalje individualna ili grupna, papir-olovka ili elektronička, internetsko testiranje 100 minuta CD za ocjenjivanje ili ručno (samokopirni list za odgovore) 822 učenika završnih razreda srednjih škola

Bateriju tehničkih sposobnosti (BTS) moguće je primijeniti na različite načine u selekciji i procjeni zaposlenika, u profesionalnom usmjeravanju i u istraživanjima. Najšira praktična primjena ovog testa je u selekciji inženjera, naučnika, tehničara ili mehaničara. BTS se sastoji od četiri subtesta preuzetih iz DAT baterije za profesionalno usmjeravanje i selekciju: 1. 2. 3. 4.

Test numeričkog rasuđivanja (30 minuta) Test apstraktnog rasuđivanja (20 minuta) Test mehaničkog rasuđivanja (25 minuta) Test prostornih odnosa (25 min)

Test ukupno sadrži 190 čestica, a BTS baterija uključuje i Test za uvježbavanje. Svaki od BTS testova može se primijeniti odvojeno od ostalih, a cijela baterija može se koristiti samostalno ili zajedno s Baterijom općih sposobnosti (BOS). Hrvatska standardizacija provedena je na uzorku od 822 učenika (338 mladića i 484 djevojke) završnih razreda srednjih škola iz svih regija Hrvatske, prosječne dobi od 18 godina i 3 mjeseca. Obuhvaćene su gimnazije, te četverogodišnje i trogodišnje strukovne škole.

B JEDINICE ZA NARUDŽBU

Cijena bez PDV-a Cijena s PDV-om

DAT-BTS Komplet za ručno bodovanje 028-50 100 kom. Testa za uvježbavanje, 10 kom. Testa, 100 kom. Listova za odgovore i Priručnik za DAT-BTS.............................................................................................................................. 2.750,00................. 3.367,50 DAT-BTS Komplet za elektroničko bodovanje 028-51 100 kom. Testa za uvježbavanje, 10 kom. Testa, 100 kom. Listova za odgovore, Priručnik za DAT-BTS i ePONS bodovanje 100 kredita................................................................................................. 3.250,00................. 3.992,50 DAT-BTS Komplet za elektroničku primjenu i bodovanje 028-52 Priručnik za DAT-BTS i ePONS primjena i bodovanje 25 kredita................................................................... 850,00.................... 992,50 DAT Komponente: 026-01 DAT Test za uvježbavanje 100 kom............................................................................................................. 500,00.................... 625,00 028-01 DAT Test 10 kom......................................................................................................................................... 900,00................. 1.125,00 028-02 DAT List za odgovore 100 kom................................................................................................................ 1.000,00................. 1.250,00 028-90 DAT za selekciju, Baterija tehničkih sposobnosti, Priručnik .......................................................................... 350,00.................... 367,50 DAT Dodatno: 028-60 DAT ePONS bodovanje 100 kredita............................................................................................................. 500,00.................... 625,00 028-61 DAT ePONS primjena i bodovanje 25 kredita............................................................................................... 500,00.................... 625,00 028-70 DAT Internetsko testiranje 25 kredita.......................................................................................................... 750,00.................... 937,50

Internetsko testiranje dostupno na www.nakladaslap.com

36

Znanost i praksa!


PROFESIONALNO USMJERAVANJE

DAT-BOS

Diferencijalni testovi sposobnosti (DAT) za selekciju - baterija općih sposobnosti (BOS) G.K. Bennett, H.G. Seashore i A.G. Wesman

DAT za selekciju - Baterija općih sposobnosti (BOS) ispituje tri različite vrste sposobnosti: verbalno, numeričko i apstraktno rasuđivanje. BOS baterija je namijenjena za ispitivanje osoba u dobi od 16 godina nadalje. Moguće ju je primijeniti na različite načine u selekciji i procjeni zaposlenika, u profesionalnom usmjeravanju i u istraživanjima. Najšira praktična primjena ovog testa je u poslovnom i industrijskom sektoru.

SAŽETAK Što mjeri Dob Primjena

BOS se sastoji od tri subtesta preuzeta iz DAT baterije za profesionalno usmjeravanje i selekciju: 1. Test verbalnog rasuđivanja (25 minuta) 2. Test numeričkog rasuđivanja (30 minuta) 3. Test apstraktnog rasuđivanja (20 minuta)

Trajanje Ocjenjivanje

BOS uključuje i test za uvježbavanje kao i ostale DAT baterije. Svaki od BOS testova može se primijeniti odvojeno od ostalih, a cijela baterija može se koristiti samostalno ili zajedno s Baterijom tehničkih sposobnosti (BTS). Hrvatska standardizacija provedena je na uzorku od 822 učenika (338 mladića i 484 djevojke) završnih razreda srednjih škola iz svih regija Hrvatske. Obuhvaćene su gimnazije, te četverogodišnje i trogodišnje strukovne škole.

JEDINICE ZA NARUDŽBU

Norme Kategorizacija

verbalno, numeričko i apstraktno rasuđivanje od 16 godina nadalje individualna ili grupna, papir-olovka ili elektronička, internetsko testiranje 75 minuta CD za ocjenjivanje ili ručno (samokopirni list za odgovore) 822 učenika završnih razreda srednjih škola

B

Cijena bez PDV-a Cijena s PDV-om

DAT-BOS Komplet za ručno bodovanje 027-50 100 kom. Testa za uvježbavanje, 10 kom. Testa, 100 kom. Listova za odgovore i Priručnik za DAT-BOS.............................................................................................................................. 2.750,00................. 3.367,50 DAT-BOS Komplet za elektroničko bodovanje 027-51 100 kom. Testa za uvježbavanje, 10 kom. Testa, 100 kom. Listova za odgovore, Priručnik za DAT-BOS i ePONS bodovanje 100 kredita............................................................................................................... 3.250,00................. 3.992,50 DAT-BOS Komplet za elektroničku primjenu i bodovanje 027-52 Priručnik za DAT-BOS i ePONS primjena i bodovanje 25 kredita................................................................... 850,00.................... 992,50 DAT Komponente: 026-01 DAT Test za uvježbavanje 100 kom............................................................................................................. 500,00.................... 625,00 027-01 DAT Test 10 kom......................................................................................................................................... 900,00................. 1.125,00 027-02 DAT List za odgovore 100 kom................................................................................................................ 1.000,00................. 1.250,00 027-90 DAT za selekciju, Baterija općih sposobnosti, Priručnik................................................................................ 350,00.................... 367,50 DAT Dodatno: 027-60 DAT ePONS bodovanje 100 kredita¸........................................................................................................... 500,00.................... 625,00 027-61 DAT ePONS primjena i bodovanje 25 kredita............................................................................................... 500,00.................... 625,00 027-70 DAT Internetsko testiranje 25 kredita.......................................................................................................... 750,00.................... 937,50

Internetsko testiranje dostupno na www.nakladaslap.com

nslap@nakladaslap.com

+385 (0)1 6281 774

www.nakladaslap.com

37


PROFESIONALNO USMJERAVANJE

CII

Inventar profesionalnih interesa (CII) za profesionalno usmjeravanje G.K. Bennett, H.G. Seashore i A.G. Wesman SAŽETAK Što mjeri Dob Primjena Trajanje

obrazovne ciljeve i interese od 16 godina nadalje individualna ili grupna oko 30 minuta

Ocjenjivanje

ručno (upute u Priručniku)

Norme

615 srednjoškolaca u dobi od 17 i 18 godina

Kategorizacija

B

Inventar profesionalnih interesa (CII) za profesionalno usmjeravanje namijenjen je za profesionalno usmjeravanje koje pomaže pojedincima u donošenju odluka o daljnjem obrazovanju i izboru zanimanja. Pruža informacije o obrazovnim ciljevima, te interesima za pojedine obrazovne predmete i za pojedina područja rada. CII može biti upotrijebljen zajedno s Diferencijalnim testovima sposobnosti (DAT) za profesionalno usmjeravanje i selekciju, te se na taj način podaci o interesima kombiniraju s podacima o sposobnostima i znanjima pojedinca. Može pomoći vrlo različitim osobama u procesu izbora zanimanja i donošenja odluka. Primjenjuje se i kod obrazovno zapuštenih osoba, osoba s invaliditetom i osoba koje dolaze iz drugih kultura. Inventar sadrži 170 čestica; 150 sadrži izjave o karakterističnim radnim aktivnostima koje reprezentiraju 15 zanimanja, a 20 čestica se odnosi na obrazovne programe u koje se učenici mogu uključiti (viša škola, fakultet, stručna škola). Zadatak ispitanika je, na ljestvici od 1 do 5, za svaku opisanu aktivnost označiti koliko mu se sviđa ili ne sviđa, tj. koliko bi se želio baviti tom aktivnošću. U Priručniku i u samom Inventaru nalaze se upute za izračunavanje stupnjeva interesa, što omogućuje da sami ispitanici, vođeni ispitivačem, izračunaju interese za pojedina zanimanja i stupanj sviđanja za 20 predmetnih područja. Na kraju Inventara nalaze se informacije o ispitivanim skupinama zanimanja. Hrvatska standardizacija uključivala je uzorak od 615 srednjoškolaca (270 mladića i 345 djevojaka), u dobi od 17 i 18 godina. Obuhvaćene su trogodišnje strukovne škole, četverogodišnje strukovne škole i gimnazije iz različitih regija Republike Hrvatske.

JEDINICE ZA NARUDŽBU

Cijena bez PDV-a Cijena s PDV-om

CII Komplet 030-50 100 kom. Oblika za ručno ispravljanje, 100 kom. Profila i Priručnik............................................................ 1.180,00................. 1.439,00 CII Komponente: 030-01 CII Oblik za ručno ispravljanje 100 kom...................................................................................................... 800,00................. 1.000,00 030-02 CII Profil 100 kom....................................................................................................................................... 200,00 ................... 250,00 030-90 CII za profesionalno usmjeravanje, Priručnik................................................................................................. 180,00.................... 189,00

38

Znanost i praksa!


PROFESIONALNO USMJERAVANJE

DAT

Diferencijalni testovi sposobnosti (DAT) za profesionalno usmjeravanje i selekciju G.K. Bennett, H.G. Seashore i A.G. Wesman

DAT za profesionalno usmjeravanje i selekciju je baterija testova namijenjena za procjenu sedam različitih vrsta sposobnosti koje su povezane s uspjehom u različitim područjima rada i mogu biti od pomoći učenicima prilikom definiranja profesionalnih ciljeva.

Što mjeri

Moguće ga je primijeniti na različite načine u selekciji i procjeni zaposlenika, u profesionalnom usmjeravanju i u istraživanjima. Najšira praktična primjena ovog testa je u selekciji inženjera, naučnika, tehničara ili mehaničara.

Primjena

DAT za profesionalno usmjeravanje i selekciju može se upotrijebiti zajedno s Inventarom profesionalnih interesa za profesionalno usmjeravanje (CII za profesionalno usmjeravanje), te na taj način pruža kombiniranu procjenu interesa i sposobnosti povezanih s potencijalnim zanimanjima ili obrazovnim razvojem. DAT za profesionalno usmjeravanje i selekciju sastoji se od istih 7 subtestova kao i DAT za učenike osnovnih škola, jedina razlika je u težini zadataka. Subtestovi su sljedeći: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

SAŽETAK

Dob Trajanje Ocjenjivanje Norme Kategorizacija

7 sposobnosti povezanih s uspjehom u radu od 16 godina nadalje individualna ili grupna 146 minuta za svih 7 testova ručno (samokopirni list za odgovore) 822 učenika završnih razreda srednjih škola

B

Test verbalnog rasuđivanja (40 zadataka, 25 minuta) Test numeričkog rasuđivanja (40 zadataka, 30 minuta) Test apstraktnog rasuđivanja (40 zadataka, 20 minuta) Test perceptivne brzine i točnosti (2 dijela po 100 zadataka, 3 minute za svaki dio) Test mehaničkog rasuđivanje (60 zadataka, 25 minuta) Test prostornih odnosa (50 zadataka, 25 minuta) Test gramatike i pravopisa (40 zadataka, 15 minuta)

DAT za profesionalno usmjeravanje i selekciju uključuje i test za uvježbavanje, koji daje opće informacije i savjete u vezi s odgovaranjem na testove, te posebne primjere i pitanja za uvježbavanje, čime se smanjuju varijacije u testnim rezultatima i prirodi različitih vrsta zadataka koji se nalaze u testu. Svaki test može se primijeniti i odvojeno od ostalih, jedino se za Test perceptivne brzine i točnosti to ne preporučuje. DAT rezultati uključuju rezultate za svaki test i za obrazovnu sposobnost (kombinacija verbalnog i numeričkog rasuđivanja) te predstavljaju mjeru ispitanikovih sposobnosti učenja različitih studijskih predmeta, njegovih mogućnosti da se okoristi nekim treningom za određeni posao te osnovu za predviđanje uspjeha u nekom poslu. Hrvatska standardizacija uključivala je uzorak od 822 učenika (338 mladića i 484 djevojke) završnih razreda srednjih škola iz svih regija Hrvatske. Obuhvaćene su gimnazije, četverogodišnje strukovne škole i trogodišnje strukovne škole.

JEDINICE ZA NARUDŽBU

Cijena bez PDV-a Cijena s PDV-om

DAT Komplet za profesionalno usmjeravanje i selekciju 026-50 100 kom. Testova za uvježbavanje, 10 kom. Testa, 100 kom. Listova za odgovore i Priručnik ............................................................................................................................................................. 3.650,00 ................ 4.472,50 DAT Komponente: 026-01 DAT Test za uvježbavanje 100 kom............................................................................................................. 500,00.................... 625,00 026-02 DAT Test 10 kom...................................................................................................................................... 1.200,00................. 1.500,00 026-03 DAT List za odgovore 100 kom................................................................................................................ 1.500,00................. 1.875,00 026-90 DAT za profesionalno usmjeravanje i selekciju, Priručnik ............................................................................ 450,00.................... 472,50

nslap@nakladaslap.com

+385 (0)1 6281 774

www.nakladaslap.com

39


PROFESIONALNO USMJERAVANJE

CII

Inventar profesionalnih interesa (CII) za učenike osnovnih škola G.K. Bennett, H.G. Seashore i A.G. Wesman SAŽETAK Što mjeri Dob Primjena Trajanje Ocjenjivanje Norme Kategorizacija

obrazovne ciljeve i interese 13-15 godina individualna ili grupna 30 minuta ručno (upute u Priručniku) 194 učenika osmog razreda

B

Inventar profesionalnih interesa (CII) za učenike osnovnih škola pruža informacije o obrazovnim ciljevima, te interesima za pojedine obrazovne predmete i za pojedina područja rada. Namijenjen je za profesionalno usmjeravanje koje pomaže pojedincima u donošenju odluka o daljnjem obrazovanju i izboru zanimanja. CII se primjenjuje zajedno s Diferencijalnim testovima sposobnosti (DAT) za osnovne škole te se na taj način podaci o interesima kombiniraju s podacima o sposobnostima i znanjima pojedinca. Primjenjuje se i kod obrazovno zapuštenih osoba, osoba s invaliditetom i osoba koje dolaze iz drugih kultura. Inventar sadrži 136 čestica. Njih 120 sadrži izjave o karakterističnim radnim aktivnostima koje reprezentiraju 15 zanimanja, a preostalih 16 čestica su izjave o različitim predmetnim područjima (općeobrazovnim ili stručnim predmetima). Zadatak ispitanika je za svaku opisanu aktivnost, na ljestvici od 1 do 5, označiti koliko mu se sviđa ili ne sviđa, tj. koliko bi se želio baviti tom aktivnošću. Primjena testa može biti individualna ili grupna, nije vremenski ograničena, a u većini slučajeva traje oko 30 minuta. U Priručniku se nalaze upute za ocjenjivanje testa i za izračunavanje stupnjeva interesa, te postoji mogućnost da ispitanici vođeni ispitivačem sami izračunaju interese za pojedina zanimanja i stupanj sviđanja za 16 predmetnih područja. Na kraju Inventara ispitanicima se nude informacije o svim ispitivanim skupinama zanimanja. Hrvatska standardizacija uključivala je uzorak od 194 učenika osmog razreda (100 dječaka i 94 djevojčice), većinom u dobi od 14 godina. U uzorku su podjednako zastupljene različite regije Republike Hrvatske.

JEDINICE ZA NARUDŽBU

Cijena bez PDV-a Cijena s PDV-om

CII Komplet 029-50 100 kom. Oblika za ručno ispravljanje, 100 kom. Profila i CII Priručnik..................................................... 1.180,00................. 1.439,00 CII Komponente: 029-01 CII Oblik za ručno ispravljanje 100 kom...................................................................................................... 800,00 ................ 1.000,00 029-02 CII Profil 100 kom....................................................................................................................................... 200,00 ................... 250,00 029-90 CII za učenike osnovnih škola, Priručnik...................................................................................................... 180,00 ................... 189,00

40

Znanost i praksa!


PROFESIONALNO USMJERAVANJE

DAT

Diferencijalni testovi sposobnosti (DAT) za učenike osnovnih škola G.K. Bennett, H.G. Seashore i A.G. Wesman

DAT za učenike osnovnih škola je baterija testova namijenjena za procjenu sedam različitih vrsta sposobnosti koje su povezane s uspjehom u različitim područjima rada i mogu biti od pomoći učenicima prilikom definiranja profesionalnih ciljeva. Može biti prikladan i za neke odrasle ispitanike, osobito ako nisu završili školovanje. Test se sastoji od sljedećih sedam subtestova: 1. Test verbalnog rasuđivanja (VR) Sastoji se od 40 zadataka koji ispituju sposobnost razumijevanja odnosa među riječima. Vrijeme rješavanja je ograničeno na 25 minuta. 2. Test numeričkog rasuđivanja (NR) Sastoji se od 40 zadataka koji ispituju sposobnost izvođenja matematičkih zadataka rasuđivanja. Za njegovo rješavanje potrebna je niska razina računanja jer nije namijenjen za procjenu vještine računanja, a vrijeme rada je ograničeno na 30 minuta. 3. Test apstraktnog rasuđivanja (AR) Sastoji se od 40 zadataka kojima se procjenjuje koliko dobro pojedinci mogu rasuđivati na osnovi geometrijskih likova ili crteža. Vrijeme rada je ograničeno na 20 minuta.

SAŽETAK Što mjeri

7 sposobnosti povezanih s uspjehom u radu

Dob

13-15 godina

Primjena

individualna ili grupna

Trajanje

146 minuta za svih 7 testova

Ocjenjivanje

ručno (samokopirni list za odgovore)

Norme

282 učenika osmih razreda osnovne škole

Kategorizacija

B

4. Test perceptivne brzine i točnosti (PBT) Sastoji se od 2 dijela po 100 zadataka, a vrijeme rada je ograničeno na 3 minute za svaki dio. Ispituje sposobnost brzog i točnog uspoređivanja i označavanja pisanih propisa, pri čemu naglasak nije na vještini rasuđivanja, već na brzini. 5. Test mehaničkog rasuđivanja (MR) Sastoji se od 60 zadataka kojima se mjeri sposobnost razumijevanja osnovnih mehaničkih načela strojeva, oruđa i kretanja, a vrijeme rada je ograničeno na 25 minuta. Zadaci ne zahtijevaju specifična znanja. 6. Test prostornih odnosa (PO) Sastoji se od 50 zadataka kojima se mjeri sposobnost vizualiziranja trodimenzionalnog objekta na temelju dvodimenzionalnog nacrta, te njegova vizualiziranja nakon rotacije u prostoru. Vrijeme rada je ograničeno na 25 minuta. 7. Test gramatike i pravopisa (GP) Sastoji se od 40 zadataka kojima se mjeri sposobnost otkrivanja gramatičkih i pravopisnih grešaka. Vrijeme rada je ograničeno na 15 minuta. DAT uključuje i test za uvježbavanje, koji daje opće informacije i savjete u vezi s odgovaranjem na testove, te posebne primjere i pitanja za uvježbavanje. Svaki test može se primijeniti i odvojeno od ostalih, jedino se za Test perceptivne brzine i točnosti to ne preporučuje. Kombinirani rezultat u testovima verbalnog i numeričkog rasuđivanja predstavlja mjeru obrazovne sposobnosti ili sposobnosti učenja iz knjiga i od učitelja, te uspješnosti u studiranju. Hrvatska standardizacija DAT-a za osnovne škole uključivala je uzorak od 282 učenika (139 dječaka i 143 djevojčice) osmih razreda osnovne škole iz svih regija Hrvatske.

JEDINICE ZA NARUDŽBU

Cijena bez PDV-a Cijena s PDV-om

DAT Komplet za učenike osnovnih škola 025-50 100 kom. Testova za uvježbavanje, 10 kom. Testa, 100 kom. Listova za odgovore i Priručnik................................................................................................................................................. 3.650,00................. 4.472,50 DAT Komponente: 025-01 DAT Test za uvježbavanje 100 kom............................................................................................................. 500,00 ................... 625,00 025-02 DAT Test 10 kom...................................................................................................................................... 1.200,00 ................ 1.500,00 025-03 DAT List za odgovore 100 kom................................................................................................................ 1.500,00 ................ 1.875,00 025-90 DAT za učenike osnovnih škola, Priručnik.................................................................................................... 450,00 ................... 472,50

nslap@nakladaslap.com

+385 (0)1 6281 774

www.nakladaslap.com

41


PROFESIONALNO USMJERAVANJE

Ispitajte različite kognitivne sposobnosti i povežite ih s obrazovnim ciljevima i interesima kako biste pojedincima omogućili donošenje što bolje odluke o daljnjem obrazovanju i izboru zanimanja! DIFERENCIJALNI TESTOVI SPOSOBNOSTI – 5. izdanje i INVENTARI PROFESIONALNIH INTERESA Diferencijalni testovi sposobnosti (DAT) najčešće se koriste s Inventarima profesionalnih interesa (CII).

DIFERENCIJALNI TESTOVI SPOSOBNOSTI

INVENTAR PROFESIONALNIH INTERESA

DAT ZA UČENIKE OSNOVNIH ŠKOLA

CII ZA UČENIKE OSNOVNIH ŠKOLA

Test za uvježbavanje, Test za učenike OŠ, List za odgovore za učenike OŠ, Priručnik za DAT za učenike OŠ

DAT ZA PROFESIONALNO USMJERAVANJE I SELEKCIJU Test za uvježbavanje, Test za profesionalno usmjeravanje i selekciju, List za odgovore za profesionalno usmjeravanje i selekciju, Priručnik za DAT za profesionalno usmjeravanje i selekciju

CII oblik za ručno ispravljanje za učenike OŠ, Profil za učenike OŠ, Priručnik za CII za učenike OŠ

CII ZA PROFESIONALNO USMJERAVANJE

CII oblik za ručno ispravljanje za profesionalno usmjeravanje, Profil za profesionalno usmjeravanje, Priručnik za CII za profesionalno usmjeravanje

DAT ZA SELEKCIJU TEHNIČKE SPOSOBNOSTI Test za uvježbavanje, Test - Baterija tehničkih sposobnosti, List za odgovore - Baterija tehničkih sposobnosti, Priručnik za DAT za selekciju - Baterija tehničkih sposobnosti

PREGLED DIFERENCIJALNIH TESTOVA SPOSOBNOSTI I INVENTARA PROFESIONALNIH INTERESA Diferencijalni testovi sposobnosti (DAT) i Inventari profesionalnih interesa (CII) su široko korišteni instrumenti namijenjeni za procjenu sposobnosti i interesa pojedinca u procesima profesionalne orijentacije i selekcije, te razvoja i planiranja karijere.

zz DAT za učenike osnovnih škola i CII za učenike osnovnih škola zz DAT za profesionalno usmjeravanje i selekciju i CII za profesionalno usmjeravanje

U tu svrhu se Diferencijalni testovi sposobnosti (DAT) najčešće koriste zajedno s Inventarima profesionalnih interesa (CII). Prednost korištenja DAT-a u kombinaciji s CII inventarom je u mogućnosti dobivanja potpunije slike o pojedincu, jer je ispitivanje njegovih sposobnosti upotpunjeno podacima o njegovim profesionalnim interesima i zanimanjem za pojedine obrazovne predmete i pojedina područja rada.

DAT i CII u kombinaciji pružaju informacije o obrazovnim ciljevima i interesima i njihovu preklapanju sa sposobnostima pojedinca, što pomaže pojedincu u donošenju odluke o daljnjem obrazovanju i izboru zanimanja. DAT i CII za osnovne škole su namijenjeni ispitanicima između 13 i 15 godina, a DAT i CII za profesionalno usmjeravanje i selekciju ispitanika starijih od 16 godina.

Na taj način dobiva se kombinirana procjena sposobnosti i interesa koji mogu biti povezani s potencijalnim zanimanjima ili obrazovnim razvojem.

U svrhu selekcije mogu se koristiti još dvije različite DAT baterije: zz DAT za selekciju - Baterija općih sposobnosti (BOS) zz DAT za selekciju - Baterija tehničkih sposobnosti (BTS)

Postoji nekoliko oblika DAT i CII testova, koji se razlikuju prvenstveno po populaciji kojoj su namijenjeni. Dakle, preporuča se njihovo korištenje u sljedećim kombinacijama:

Ove dvije baterije sastavljene su od subtestova preuzetih iz DAT baterije za profesionalno usmjeravanje i selekciju. Odabir između navedenih baterija je određen vrstom zanimanja za koje se radi selekcija, tj. ovisi o tome radi li se o poslovnom i industrijskom sektoru (tada je preporučljiva BOS baterija) ili o poslovima inženjera, naučnika, tehničara i mehaničara (preporučljiva BTS baterija).

42

Znanost i praksa!


ISPITIVANJE LIČNOSTI

NEO PI-R

Revidirani NEO inventar ličnosti P. T. Costa i R. R. McCrae SAŽETAK Što mjeri

Dob Primjena

Trajanje Ocjenjivanje

Norme

Kategorizacija

5 glavnih dimenzija ličnosti (i 30 faceta tih dimenzija) od 17 godina nadalje individualna ili grupna, papir-olovka ili elektronička, internetsko testiranje - moguće dobivanje interpretativnog izvješća 35-45 minuta CD za ocjenjivanje ili ručno (samokopirni list za odgovore) 459 učenika završnog razreda srednje škole i 315 odraslih starijih od 21 godine (oblik za samoprocjenu)

B

Revidirani NEO inventar ličnosti (NEO PI-R) omogućuje detaljnu i sveobuhvatnu procjenu ličnosti, temeljenu na petofaktorskom modelu ličnosti. Mjeri 5 širokih dimenzija i 30 faceta (po 5 za svaku dimenziju) koje detaljnije definiraju dimenzije. Sve NEO PI-R ljestvice imaju kontrolu učinka pretjeranog slaganja, pretjeranog neslaganja i davanja slučajnih odgovora. Domene i facete koje mjeri revidirani NEO inventar ličnosti Facete ugodnosti Facete ekstraverzije Domene Neuroticizam (N) Ekstraverzija (E) Otvorenost (O) Ugodnost (U) Savjesnost (S) Facete neuroticizma N1: anksioznost N2: ljutita hostilnost N3: depresivnost N4: sputanost N5: impulzivnost N6: vulnerabilnost (ranjivost)

E1: toplina E2: druželjubivost E3: asertivnost E4: aktivnost E5: traženje uzbuđenja E6: pozitivne emocije

U1: povjerenje U2: iskrenost U3: altruizam U4: pomirljivost U5: skromnost U6: blagost

Facete otvorenosti

Facete savjesnosti S1: kompetentnost S2: organiziranost S3: odgovornost S4: težnja za postignućem S5: samodisciplina S6: promišljenost

O1: maštanje O2: estetičnost O3: osjećaji O4: postupci O5: ideje O6: vrijednosti

Postoje dvije verzije NEO PI-R inventara: oblik S za samoprocjenu i oblik P za procjenu od strane drugih. Oba se oblika sastoje od 240 čestica i 3 čestice provjere valjanosti, a zadatak ispitanika je na ljestvici od 5 stupnjeva odrediti u kojoj mjeri se pojedina tvrdnja odnosi na njega, tj. u obliku P na osobu koju procjenjuje. Interpretacija NEO PI-R-a zahtijeva stručno obrazovanje u psihološkom testiranju i mjerenju i može biti različite složenosti. Za oblik S upitnika postoje hrvatske norme za mlađu studentsku dob (od 17 do 20 godina), na 459 učenika završnog razreda srednje škole i za odrasle ispitanike (od 21 godine nadalje), na 315 ispitanika. Postoji elektronička verzija inventara koja omogućuje računalno testiranje, ocjenjivanje i izradu profila te dobivanje detaljnog interpretativnog izvješća na 14 stranica. Interpretacija uključuje sve kombinacije domena i pojedinih faceta inventara. JEDINICE ZA NARUDŽBU

Edukacija!

Cijena bez PDV-a Cijena s PDV-om

NEO PI-R Komplet za ručno bodovanje 260-50 Procjena – 10 kom. M i 10 kom. Ž, Samoprocjena – 10 kom. M i 10 kom. Ž, 100 kom. Listova za odgovore, 100 kom. Profila procjena M/Ž, 100 kom. Profila samoprocjena M/Ž Odrasli, 100 kom. Profila samoprocjena M/Ž Mladi, 100 kom. NEO Sažetaka, Priručnik s dodatkom hrvatskih normi....................................................................................................................... 3.350,00................. 4.137,50 NEO PI-R Samoprocjena - Komplet za elektroničko bodovanje 260-51 Samoprocjena – 10 kom. M i 10. kom Ž., 100 kom. Listova za odgovore, 100 kom. NEO Sažetaka, Priručnik s dodatkom hrvatskih normi i ePONS bodovanje 50 kredita....................................................... 3.050,00................. 3.762,50 NEO PI-R Samoprocjena - Komplet za elektroničku primjenu i bodovanje 260-52 100 kom. NEO Sažetaka, Priručnik i ePONS primjena i bodovanje 25 kredita............................................ 1.200,00................. 1.450,00

Internetsko testiranje dostupno na www.nakladaslap.com

NEO PI-R Komponente: 260-01 NEO PI-R Procjena – M 10 kom................................................................................................................... 150,00.................... 187,50 260-02 NEO PI-R Procjena – Ž 10 kom.................................................................................................................... 150,00.................... 187,50 260-03 NEO PI-R Samoprocjena – M 10 kom.......................................................................................................... 150,00.................... 187,50 260-04 NEO PI-R Samoprocjena – Ž 10 kom........................................................................................................... 150,00.................... 187,50 260-05 NEO PI-R List za odgovore 100 kom............................................................................................................ 800,00.................. 1000,00 260-06 NEO PI-R Profil procjena M/Ž 100 kom........................................................................................................ 500,00.................... 625,00 260-07 NEO PI-R Profil samoprocjena M/Ž Odrasli 100 kom.................................................................................... 500,00.................... 625,00 260-08 NEO PI-R Profil samoprocjena M/Ž Mladi 100 kom...................................................................................... 500,00.................... 625,00 260-09 NEO Sažetak 100 kom................................................................................................................................ 200,00.................... 250,00 260-90 NEO PI-R Priručnik + Hrvatske norme za NEO PI-R..................................................................................... 250,00.................... 262,50 NEO PI-R Dodatno: 260-60 NEO PI-R Samoprocjena ePONS bodovanje 100 kredita............................................................................ 1.500,00................. 1.875,00 260-61 NEO PI-R Samoprocjena ePONS primjena i bodovanje 25 kredita................................................................ 750,00.................... 937,50 260-62 NEO PI-R Samoprocjena ePONS interpretacija 25 kredita.......................................................................... 1.750,00................. 2.187,50 260-70 NEO PI-R samoprocjena Internetsko testiranje 25 kredita s interpretativnim izvješćem............................ 2.500,00 ................ 3.125,00 NEO PI-R Edukacija 10510 NEO PI-R i NEO-FFI – njihova korisnost u selekciji i razvoju ljudskih potencijala te u kliničkim procjenama........................................................................................................................... 800,00................. 1.000,00

44

Znanost i praksa!


ISPITIVANJE LIČNOSTI

NEO-FFI

NEO petofaktorski inventar P. T. Costa i R. R. McCrae

NEO-FFI je skraćena verzija NEO PI-R inventara kojim se dobiva kratka i pouzdana procjena pet glavnih dimenzija ličnosti u okviru petofaktorskog modela (Neuroticizam, Ekstraverzija, Otvorenost, Ugodnost, Savjesnost). Osobito je pogodan za upotrebu kada je vrijeme za testiranje ograničeno ili kada je potrebna samo općenita informacija o ličnosti ispitanika.

Što mjeri

NEO-FFI sadrži 60 čestica i ima dva oblika (za samoprocjenu - S i za procjenu od strane drugih - P).

Primjena

SAŽETAK

Dob

Hrvatska standardizacija provedena je na 350 ispitanika mlađe studentske dobi, za NEOFFI oblik za samoprocjenu. Trajanje Ocjenjivanje JEDINICE ZA NARUDŽBU

Cijena bez PDV-a Cijena s PDV-om

NEO-FFI Komplet 261-50 Procjena – 50 kom. M i 50 kom. Ž, Samoprocjena – 50 kom. M i 50 kom. Ž, 100 kom. NEO Sažetaka i Priručnik za NEO PI-R i NEO-FFI s dodatkom hrvatskih normi ................................................................. 3.650,00................. 4.512,50 NEO-FFI Samoprocjena - Komplet za elektroničko bodovanje 261-51 Samoprocjena – 50 kom. M i 50 kom. Ž, 100 kom. NEO Sažetaka, Priručnik za NEO PI-R i NEO-FFI uz dodatak hrvatskih normi i ePONS bodovanje 50 kredita ..................................................................... 2.300,00................. 2.825,00

Norme

Kategorizacija

5 glavnih dimenzija ličnosti od 17 godina nadalje individualna ili grupna papir-olovka ili elektronička internetsko testiranje 10-15 minuta CD za ocjenjivanje ili ručno (samokopirni upitnik) 350 ispitanika mlađe studentske dobi (oblik za samoprocjenu)

B

NEO-FFI Samoprocjena - Komplet za elektroničku primjenu i bodovanje 261-52 100 kom. NEO Sažetaka, Priručnik za NEO PI-R i NEO-FFI s dodatkom hrvatskih normi i ePONS primjena i bodovanje 25 kredita................................................................................................................. 950,00................. 1.137,50 NEO-FFI Komponente: 261-01 NEO-FFI Procjena – M 50 kom.................................................................................................................... 800,00 ................ 1.000,00 260-02 NEO-FFI Procjena – Ž 50 kom...................................................................................................................... 800,00................. 1.000,00 261-03 NEO-FFI Samoprocjena – M 50 kom............................................................................................................ 800,00................. 1.000,00 261-04 NEO-FFI Samoprocjena – Ž 50 kom............................................................................................................. 800,00................. 1.000,00 260-09 NEO Sažetak 100 kom................................................................................................................................ 200,00.................... 250,00 260-90 NEO PI-R i NEO-FFI Priručnik s dodatkom hrvatskih normi........................................................................... 250,00.................... 262,50

Internetsko testiranje dostupno na www.nakladaslap.com

NEO-FFI Dodatno: 261-61 NEO-FFI Samoprocjena ePONS bodovanje 50 kredita.................................................................................. 250,00.................... 312,50 261 -62 NEO-FFI Samoprocjena ePONS primjena i bodovanje 25 kredita.................................................................. 500,00.................... 625,00 260-70 NEO-FFI Samoprocjena Internetsko testiranje 25 kredita............................................................................. 625,00.................... 781,25 NEO-FFI Edukacija 10510 NEO PI-R i NEO-FFI – njihova korisnost u selekciji i razvoju ljudskih potencijala te u kliničkim procjenama............................................................................................................................... 800,00.................. 1000,00

nslap@nakladaslap.com

+385 (0)1 6281 774

www.nakladaslap.com

45


ISPITIVANJE LIČNOSTI

16PF / 5. IZDANJE 16 faktora ličnosti

R. B. Cattell, A. Karen, S. Cattell i Heather E. P. Cattell SAŽETAK Što mjeri Dob Primjena

Trajanje

16 primarnih i 5 općih faktora ličnosti od 15 ili 16 godina nadalje individualna ili grupna, papir-olovka ili elektronička 35-50 minuta

Ocjenjivanje

CD za ocjenjivanje ili ručno (samokopirni list za odgovore)

Norme

635 osoba u dobi od 15 do 85 godina

Kategorizacija

B

Upitnik 16 faktora ličnosti (16PF) je sveobuhvatna mjera ličnosti koja ima široko područje primjene, prvenstveno u profesionalnoj selekciji i razvoju, profesionalnom usmjeravanju i psihološkom savjetovanju. Upitnik sadrži 185 čestica koje mjere 16 primarnih i 5 općih faktora ličnosti. Opći faktori dobivaju se kombiniranjem primarnih faktora, a opisuju ličnost u širim i općenitijim terminima. Primarni faktori ličnosti obuhvaćeni upitnikom: A. Toplina B. Rasuđivanje C. Emocionalna stabilnost E. Dominacija F. Živahnost G. Svijest o pravilima H. Socijalna odvažnost I. Osjetljivost L. Opreznost M. Apstraktnost N. Privatnost O. Bojažljivost Q1. Otvorenost za promjene Q2. Samodovoljnost Q3. Perfekcionizam Q4. Napetost

Opći faktori koji se izvode iz primarnih faktora: EKS Ekstraverzija ANKS Anksioznost SK Samokontrola NEOV Neovisnost NES Nesentimentalnost

Postoje i tri pokazatelja stila odgovaranja: Ljestvica upravljanja dojmovima, Ljestvica rijetkih odgovora i Ljestvica učestalog biranja odgovora „točno“. Hrvatska standardizacija 16PF upitnika provedena je na uzorku od 635 osoba u dobi od 15 do 85 godina i te norme su objavljene u zasebnoj publikaciji.

JEDINICE ZA NARUDŽBU

Cijena bez PDV-a Cijena s PDV-om

16PF Komplet za ručno bodovanje 239-50 Upitnik – 10 kom. M i 10 kom. Ž, 50 kom. Listova za odgovore, 50 kom. Listova za ocjenjivanje, Priručnik, Hrvatske norme za 16PF i Interpretacija 16PF u kliničkoj praksi................................................. 1.675,00................. 2.013,75 16PF Komplet za elektroničko bodovanje 239-51 10 kom. Upitnika – M, 10 kom. Upitnika – Ž, 50 kom. Listova za odgovore, Priručnik, Hrvatske norme za 16PF, Interpretacija 16PF u kliničkoj praksi i ePONS bodovanje 50 kredita................................. 2.000,00 ................ 2.420,00 16PF Komplet za elektroničku primjenu i bodovanje: 239-52 Priručnik, Hrvatske norme za 16PF, Interpretacija 16PF u kliničkoj praksi i ePONS primjena i bodovanje 25 kredita............................................................................................................................. 1.250,00 ................ 1.482,50

Novi oblik upitnika i listova za odgovore (bez šablona)

16PF Komponente: 239-01 16PF Upitnik – M 10 kom........................................................................................................................... 250,00.................... 312,50 239-02 16PF Upitnik – Ž 10 kom............................................................................................................................. 250,00.................... 312,50 239-03 16PF List za odgovore 50 kom.................................................................................................................... 500,00.................... 625,00 239-04 16PF List za ocjenjivanje 50 kom................................................................................................................. 175,00.................... 218,75 239-90 16PF Priručnik............................................................................................................................................. 250,00.................... 262,50 239-91 Hrvatske norme za 16PF upitnik.................................................................................................................. 100,00.................... 125,00 239-92 Interpretacija 16PF u kliničkoj praksi: Vodič uz peto izdanje........................................................................ 150,00.................... 157,50 16PF Dodatno: 239-60 16PF ePONS bodovanje 50 kredita.............................................................................................................. 500,00.................... 625,00 239-61 16PF ePONS primjena i bodovanje 25 kredita............................................................................................. 750,00.................... 937,50 16PF Edukacije: 10690 Primjena 16 PF-a i CTI-a u postupku selekcije i upravljanja karijerom – početna edukacija................................................................................................................................. 1.000,00................. 1.250,00 10691 Primjena 16 PF-a i CTI-a u postupku selekcije i upravljanja karijerom – napredna edukacija................................................................................................................................. 400,00 ................... 500,00

Edukacija!

46

Znanost i praksa!


ISPITIVANJE LIČNOSTI

BIP

Bohumski inventar za opis ličnosti u radnom okruženju R. Hossiep i M. Paschen ur. hrv. izd. Željko Jerneić

Cilj BIP inventara je standardizirano zahvaćanje slike o sebi koju ima testirana osoba, s obzirom na relevantne opise dimenzija ličnosti iz njezina profesionalnog života. 4 područja profesionalnog života i ljestvice koje obuhvaća BIP inventar: 1. Strukovna usmjerenost Motivacija za postignuće Motivacija za utjecanje na procese i strukture Motivacija za rukovođenje 2. Radno ponašanje Savjesnost Fleksibilnost Usmjerenost na djelovanje

3. Socijalne kompetencije Osjetljivost Sposobnost uspostavljanja kontakata Druželjubivost Usmjerenost na tim Prodornost 4. Psihička konstitucija Emocionalna stabilnost Izdržljivost pod opterećenjem Samosvijest

Dva oblika BIP inventara: • oblik za samoprocjenu s 210 čestica za koje ispitanik treba procijeniti koliko se odnose na njega. • oblik za procjenu od strane drugih s 42 čestice namijenjen za procjenu druge osobe

SAŽETAK Što mjeri

Dob Primjena

Trajanje

dimenzije ličnosti relevantne za profesionalni uspjeh od 18 godina nadalje individualna ili grupna, papir-olovka ili elektronička, internetsko testiranje 35 - 45 minuta

Ocjenjivanje

CD za ocjenjivanje ili ručno

Norme

330 ispitanika u dobi od 21 do 64 godine (oblik za samoprocjenu)

Kategorizacija

B

Hrvatska standardizacija BIP inventara provedena je na 330 ispitanika u dobi od 21 do 64 godine.

JEDINICE ZA NARUDŽBU

Cijena bez PDV-a Cijena s PDV-om

BIP Komplet za ručno bodovanje 267-50 25 kom. Inventara M-samoprocjena, 25 kom. Inventara Ž-samoprocjena, 50 kom. Obrazaca za sumarni prikaz, 50 kom. Obrazaca za izradu profila 9 i 10 stupnjeva, 50 kom. Inventara za procjenu, 50 kom. Obrazaca za izradu profila-procjena, 10 kom. Knjižica-Uputa za sudionike, 10 kom. Knjižica-Slika o sebi, Šablone i Priručnik..................................................................................... 3.950,00................. 4.937,50 BIP Samoprocjena - Komplet za elektroničko bodovanje 267-51 25 kom. Inventara M-samoprocjena, 25 kom. Inventara Ž-samoprocjena, 10 kom. Knjižica-Uputa za sudionike, 10 kom. Knjižica-Slika o sebi, Priručnik i ePONS bodovanje 50 kredita ............................... 3.000,00................. 3.750,00 BIP Samoprocjena - Komplet za elektroničku primjenu i bodovanje 267-52 10 kom. Knjižica-Uputa za sudionike, 10 kom. Knjižica-Slika o sebi, Priručnik i ePONS primjena i bodovanje 25 kredita............................................................................................................................. 2.000,00................. 2.500,00 BIP Komponente: 267-01 BIP Inventar M-samoprocjena 25 kom........................................................................................................ 500,00.................... 625,00 267-02 BIP Inventar Ž-samoprocjena 25 kom.......................................................................................................... 500,00.................... 625,00 267-03 BIP Inventar za procjenu 50 kom................................................................................................................. 500,00.................... 625,00 267-04 BIP Obrazaca za izradu profila 9 i 10 stupnjeva 50 kom.............................................................................. 250,00.................... 312,50 267-05 BIP Obrazac za izradu profila-procjena 50 kom............................................................................................ 250,00.................... 312,50 267-06 BIP Obrazac za sumarni prikaz 50 kom........................................................................................................ 500,00.................... 625,00 267-20 BIP Šablone................................................................................................................................................ 200,00.................... 250,00 267-30 BIP Knjižica-Uputa za sudionike 10 kom...................................................................................................... 350,00.................... 437,50 267-31 BIP Knjižica-Slika o sebi, slika koju imaju drugi ljudi i ličnost 10 kom.......................................................... 350,00.................... 437,50 267-90 BIP Priručnik............................................................................................................................................... 550,00.................... 687,50 BIP Dodatno: 267-60 BIP ePONS bodovanje 50 kredita................................................................................................................ 750,00.................... 937,50 267-61 BIP ePONS primjena i bodovanje 25 kredita................................................................................................ 750,00.................... 937,50 267-70 BIP Internetsko testiranje 25 kredita......................................................................................................... 1.000,00................. 1.250,00 BIP Edukacija: 10960 Primjena Višefaktorskog upitnika rukovođenja (MLQ) i Bohumskog inventara ličnosti (BIP) u organizacijama........................................................................................................................................ 800,00................. 1.000,00

Internetsko testiranje dostupno na www.nakladaslap.com

Edukacija!

nslap@nakladaslap.com

+385 (0)1 6281 774

www.nakladaslap.com

47


ISPITIVANJE LIČNOSTI

BFQ

Big Five upitnik

G.V. Caprara, C. Barbaranelli i L. Borgogni SAŽETAK Što mjeri

Dob Primjena

Trajanje Ocjenjivanje Norme

Kategorizacija

5 širokih dimenzija (i 10 pod-dimenzija ličnosti) od 16 godina nadalje individualna ili grupna papir-olovka ili elektronička internetsko testiranje - moguće dobivanje interpretativnog izvješća oko 30 minuta CD za ocjenjivanje ili ručno (šablone) 995 ispitanika u dobi od 16 do 24 godine i 407 ispitanika u selekcijskoj situaciji

Big Five upitnik (BFQ) sadrži 132 čestice podijeljene u 5 ljestvica, tj. pet velikih domena ličnosti: 1. Energija (E) - obuhvaća one aspekte ličnosti koji se u literaturi navode kao ekstraverzija; pod-dimenzije: dinamičnost (Di) i dominacija (Do) 2. Ugodnost (U) - pod-dimenzije: kooperativnost/empatija (Kp) i srdačnost/prijateljski stav (Sr) 3. Savjesnost (S) - pod-dimenzije: temeljitost (Tm) i ustrajnost (Us) 4. Emocionalna stabilnost (ES) - pod-dimenzije: emocionalna kontrola (Ek) i kontrola impulsa (Ki) 5. Mentalna otvorenost (MO) - pod-dimenzije: otvorenost prema kulturi (Ok) i otvorenost prema iskustvu (Oi) BFQ uključuje i ljestvicu laganja (L) od 12 čestica koje se odnose na socijalno poželjna ponašanja. Svaka dimenzija uključuje 24 čestice, od kojih je polovina formulirana u pozitivnom, a polovina u negativnom smjeru u odnosu na ime ljestvice. Zadatak ispitanika je procijeniti svoj stupanj slaganja s pojedinom tvrdnjom u upitniku, na ljestvici od 1 do 5. Hrvatska standardizacija je provedena na 995 ispitanika u dobi od 16 do 24 godine, a podaci u situaciji selekcije na 407 ispitanika.

B JEDINICE ZA NARUDŽBU

Cijena bez PDV-a Cijena s PDV-om

BFQ Komplet 262-50 100 kom. Upitnika – M, 100 kom. Upitnika – Ž, 200 kom. Profila, 200 kom. Listova za zbrajanje, Šablone + Upute i Priručnik..................................................................................................................... 3.400,00................. 4.250,00 BFQ Komplet za elektroničko bodovanje 262-51 100 kom. Upitnika – M, 100 kom. Upitnika – Ž, Priručnik i ePONS bodovanje 100 kredita....................... 3.250,00................. 4.062,50 BFQ Komplet za elektroničku primjenu i bodovanje 262-52 Priručnik i ePONS primjena i bodovanje 25 kredita...................................................................................... 750,00.................... 937,50 BFQ Komponente: 262-01 BFQ Upitnik – M 100 kom........................................................................................................................ 1.000,00................. 1.250,00 262-02 BFQ Upitnik – Ž 100 kom......................................................................................................................... 1.000,00................. 1.250,00 262-03 BFQ Profil 200 kom..................................................................................................................................... 400,00.................... 500,00 262-04 BFQ List za zbrajanje 200 kom.................................................................................................................... 400,00.................... 500,00 262-20 BFQ Šablone + Upute................................................................................................................................ 350,00.................... 437,50 262-90 BFQ Priručnik.............................................................................................................................................. 250,00.................... 312,50 BFQ Dodatno: 262-60 BFQ ePONS bodovanje 100 kredita.......................................................................................................... 1.000,00................. 1.250,00 262-61 BFQ ePONS primjena i bodovanje 25 kredita............................................................................................... 500,00.................... 625,00 262-62 BFQ ePONS interpretacija 25 kredita........................................................................................................... 500,00.................... 625,00 262-70 BFQ Internetsko testiranje 25 kredita s interpretativnim izvješćem............................................................ 1.000,00................. 1.250,00 BFQ Edukacija 10870 Big Five upitnik – edukacija ....................................................................................................................... 800,00................. 1.000,00

Internetsko testiranje dostupno na www.nakladaslap.com

Pet širokih dimenzija i deset pod-dimenzija Edukacija!

omogućuju procjenu ličnosti koja je detaljnija od osnovne petofaktorske strukture, a ipak nije previše vremenski zahtjevna.

48

Znanost i praksa!


ISPITIVANJE LIČNOSTI

BFQ-C

Big Five upitnik za djecu

Claudio Barbaranelli, Gianvittorio Caprara, Annarita Rabasca ur. hrv. izd. Valentina Ružić Big Five upitnik za djecu koristi se za ispitivanje 5 dimenzija ličnosti: • energija • ugodnost • savjesnost • emocionalna nestabilnost • mentalna otvorenost

SAŽETAK Što mjeri Dob Primjena

Upitnik može biti osobito koristan u obrazovnom području, u području profesionalne orijentacije i u kliničkom području. Tri verzije upitnika: • verzija za samoprocjenu za djecu od 8 do 10 godina • verzija za samoprocjenu za djecu od 11 do 14 godina • verzija za procjenu od strane roditelja ili nastavnika (s tvrdnjama u trećem licu) namijenjen za procjenjivanje djece u dobi od 8 do 14 godina

Trajanje Ocjenjivanje Norme

Kategorizacija

5 širokih dimenzija ličnosti od 8 do 14 godina individualna ili grupna 20-30 minuta ručno 825 učenika od 2. do 8. razreda osnovne škole (oblik za samoprocjenu)

B

Sve tri verzije upitnika imaju po 65 tvrdnji. Ocjenjivanje odgovora djeteta omogućuje interpretaciju rezultata na pojedinoj dimenziji i dobivanje profila djeteta izrađenog na temelju svih pet dimenzija. Hrvatska standardizacija BFQ-C upitnika, verzije za samoprocjenu provedena je na učenicima od 2. do 8. razreda osnovne škole.

JEDINICE ZA NARUDŽBU

bez PDV-a

s PDV-om

BFQ-C Komplet 265-50 10 kom. Upitnika samoprocjene 8-10/M, 10 kom. Upitnika samoprocjene 8-10/Ž, 10 kom. Upitnika samoprocjene 11-14/M, 10 kom. Upitnika samoprocjene 10-14/Ž, 10 kom. Upitnika procjene 8-14/M, 10 kom. Upitnika procjene 8-14/Ž, 100 kom. Profila, 100 kom. Listova za bodovanje, Šablone i Priručnik................................................................................. 2.200,00................ 2.750,00 BFQ-C Komplet samoprocjena 8-10 265-51 10 kom. Upitnika samoprocjene 8-10/M, 10 kom. Upitnika samoprocjene 8-10/Ž, 100 kom. Profila, 100 kom. Listova za bodovanje, Šablone i Priručnik...................................................... 1.800,00................. 2.250,00 BFQ-C Komplet samoprocjena 11-14 265-52 10 kom. Upitnika samoprocjene 11-14/M, 10 kom. Upitnika samoprocjene 11-14/Ž, 100 kom. Profila, 100 kom. Listova za bodovanje, Šablone i Priručnik...................................................... 1.700,00................. 2.125,00 BFQ-C Komponente: 265-01 BFQ-C Upitnik samoprocjena 8-10/M 10 kom.............................................................................................. 150,00 ................... 187,50 265-02 BFQ-C Upitnik samoprocjena 8-10/Ž 10 kom............................................................................................... 150,00.................... 187,50 265-03 BFQ-C Upitnik samoprocjena 11-14/M 10 kom............................................................................................ 100,00.................... 125,00 265-04 BFQ-C Upitnik samoprocjena 11-14/Ž 10 kom............................................................................................. 100,00.................... 125,00 265-05 BFQ-C Upitnik procjena 8-14/M 10 kom...................................................................................................... 100,00.................... 125,00 265-06 BFQ-C Upitnik procjena 8-14/Ž 10 kom....................................................................................................... 100,00.................... 125,00 265-07 BFQ-C Profil 100 kom.................................................................................................................................. 500,00 ................... 625,00 265-08 BFQ-C List za bodovanje 100 kom............................................................................................................... 500,00.................... 625,00 265-20 BFQ-C Šablone ........................................................................................................................................... 250,00.................... 312,50 265-90 BFQ-C Priručnik........................................................................................................................................... 250,00.................... 312,50

nslap@nakladaslap.com

+385 (0)1 6281 774

www.nakladaslap.com

49


ISPITIVANJE LIČNOSTI

AMI

Inventar motivacije za postignuće

H. Schuler, G. C. Thornton III., A. Frintrup, R. Mueller-Hanson ur. hrv. izdanja: Željko Jerneić SAŽETAK Što mjeri Dob Primjena

Trajanje

motivaciju za postignuće od 18 godina nadalje individualna ili grupna; papir-olovka ili elektronička oko 25 minuta

Ocjenjivanje

ručno (samokopirni list za odgovore) ili CD za ocjenjivanje

Norme

267 studenata i 266 zaposlenih osoba starijih od 18 godina

Kategorizacija

A

novo!

Inventar motivacije za postignuće temelji se na konceptu motivacije za postignuće kao osobine ličnosti. Primjenjuje se u odabiru i razvoju zaposlenika, profesionalnoj orijentaciji i profesionalnom savjetovanju, te u psihologiji sporta. Inventar sadrži 170 čestica koje imaju format Likertove skale od 7 stupnjeva od (1) „Uopće se ne odnosi na mene“ do (7) „U potpunosti se odnosi na mene“, a koje se kombiniraju u 17 ljestvica: Dodatni napor Natjecateljski duh Uvjerenost u uspjeh Dominantnost Želja za učenjem Angažiranost Neustrašivost Fleksibilnost „Flow“

Postavljanje ciljeva Samostalnost Internalnost Ustrajnost Preferiranje teških zadataka Ponos zbog uspjeha Samokontrola Težnja za statusom

Mnoge od faceta koje čine AMI slične su tradicionalnim aspektima ličnosti. Dakle, ovako zamišljena motivacija za postignuće uključuje mnoge facete koje su usko povezane s nekim od tradicionalnih koncepata ličnosti. Ispitivanje profila rezultata za svih 17 faceta AMI-a pruža uvid u jedinstveni motivacijski sklop pojedinca. Takvi su uvidi korisni za savjetovanje i pomoć pojedincu. Interpretacija uključuje analizu opće razine profila, analizu tri glavna klastera motivacijskih faceta (samouvjerenost, ambicija, samokontrola), te analizu pojedinih faceta motivacije za postignuće koje kod pojedine osobe imaju naročito visoke ili niske vrijednosti. Hrvatska standardizacija AMI inventara provedena je na skupini zaposlenih osoba starijih od 18 godina i skupini studenata, iz različitih dijelova Hrvatske.

JEDINICE ZA NARUDŽBU

Cijena bez PDV-a Cijena s PDV-om

AMI Komplet 268-50 10 kom. Upitnika M, 10 kom. Upitnika Ž, 50 kom. Listova za odgovore, 50 kom. Profila, 25 kom. AMI-K Upitnik M, 25. kom. AMI-K Upitnik Ž, 50 kom. AMI-K Obrazaca za sumarni prikaz i Priručnik.......................................................................... 2.580,00................. 3.129,00 AMI Komponente: 268-01 AMI Upitnik M 10 kom............................................................................................................................... 300,00 ................... 375,00 268-02 AMI Upitnik Ž 10 kom................................................................................................................................. 300,00.................... 375,00 268-03 AMI List za odgovore 50 kom..................................................................................................................... 500,00.................... 625,00 268-04 AMI Profil 50 kom....................................................................................................................................... 250,00.................... 312,50 268-05 AMI-K Upitnik M 25 kom............................................................................................................................ 250,00.................... 312,50 268-06 AMI-K Upitnik Ž 25 kom.............................................................................................................................. 250,00.................... 312,50 268-07 AMI-K Obrazac za sumarni prikaz 50 kom................................................................................................... 250,00.................... 312,50 268-90 AMI Priručnik.............................................................................................................................................. 480,00.................... 504,00

AMI – Detaljna procjena faceta i ukupne razine motivacije za postignuće koja pomaže u odabiru i savjetovanju pojedinaca.

50

Znanost i praksa!


ISPITIVANJE LIČNOSTI

EPS

Eysenckove skale ličnosti

H. J. Eysenck i Sybil B. G. Eysenck Eysenckove skale ličnosti (EPS) uključuju tri različita upitnika: 1. EPQ-R/A - revidirani Eysenckov upitnik ličnosti, sa skalama ovisnosti i kriminaliteta Ispituju se Introverzija-ekstraverzija, Neuroticizam-emocionalna stabilnost, Psihoticizam, Sklonost disimulaciji, Ovisnost i Kriminalitet. Upitnik ukupno sadrži 106 čestica. 2. EPQ-R/S - kratka skala Kratka skala od 48 čestica konstruirana na temelju EPQ-R/A, samo bez skala ovisnosti i kriminaliteta. 3. EPQ-IVE/A - upitnik impulzivnosti koji mjeri impulzivnost, avanturizam i empatiju Upitnik sadrži 54 čestice i mjeri 3 snažna faktora: Impulzivnost, Avanturizam i Empatiju. Zadatak ispitanika pri ispunjavanju svih Eysenckovih skala ličnosti (EPS) je odgovoriti na pitanja zaokruživanjem odgovora “da” ili “ne”. JEDINICE ZA NARUDŽBU

Cijena bez PDV-a Cijena s PDV-om

SAŽETAK Što mjeri

3 - 8 osobina ličnosti

Dob

od 16 godina nadalje

Primjena

individualna ili grupna

Trajanje

EPQ-R/A 15 minuta, EPQ-R/S 5 minuta, EPQ-IVE/A 10 minuta

Ocjenjivanje Norme Kategorizacija

EPS Komplet za ručno bodovanje 223-50 100 kom. EPQ-R/A Upitnika, EPQ-R/A Šablone, 100 kom. EPQ-R/S Upitnika, EPQ-R/S Šablone, 100 kom. EPQ-IVE/A Upitnika, EPQ-IVE/A Šablone i Priručnik................................................................... 1.046,00 ................ 1.307,50

ručno (šablone) ili CD za ocjenjivanje prema izvorniku

B

EPQ-R/A Komplet za ručno bodovanje 223-51 100 kom. EPQ-R/A Upitnika, EPQ-R/A Šablone i Priručnik............................................................................ 458,00.................... 572,50 EPQ-R/A Komplet za elektroničko bodovanje 223-52 100 kom. EPQ-R/A Upitnika, Priručnik – odrasli i CD za ocjenjivanje sa 100 kredita..................................... 770,00.................... 962,50 EPQ-R/S Komplet za ručno bodovanje 223-53 100 kom. EPQ-RS Upitnika, EPQ-R/S Šablone i Priručnik.............................................................................. 414,00.................... 517,50 EPQ-R/S Komplet za elektroničko bodovanje 223-54 100 kom. EPQ-RS Upitnika, Priručnik – odrasli i CD za ocjenjivanje sa 100 kredita...................................... 770,00.................... 962,50 EPQ-IVE/A Komplet za ručno bodovanje 223-55 100 kom. EPQ-IVE/A Upitnika, EPQ-IVE/A Šablone i Priručnik...................................................................... 414,00.................... 517,50 EPQ-IVE/A Komplet za elektroničko bodovanje 223-56 100 kom. EPQ-IVE/A Upitnika, Priručnik – odrasli i CD za ocjenjivanje sa 100 kredita.................................. 770,00.................... 962,50 EPQ Komponente: 223-01 EPQ-R/A Upitnik 100 kom............................................................................................................................. 250,00.................... 312,50 223-02 EPQ - R/S Upitnik 100 kom........................................................................................................................... 250,00.................... 312,50 223-03 EPQ - IVE/A Upitnik 100 kom........................................................................................................................ 250,00.................... 312,50 223-20 EPQ - R/A Šablone.......................................................................................................................................... 88,00.................... 110,00 223-21 EPQ - R/S Šablone........................................................................................................................................... 44,00...................... 55,00 223-22 EPQ - IVE/A Šablone....................................................................................................................................... 44,00...................... 55,00 223-90 EPS Priručnik................................................................................................................................................. 120,00.................... 150,00

EPS

PONS CD za ocjenjivanje

EPQ Dodatno: 223-60 EPQ R/A CD za ocjenjivanje sa 100 kredita.................................................................................................... 400,00.................... 500,00 223-61 EPQ R/S CD za ocjenjivanje sa 100 kredita.................................................................................................... 400,00.................... 500,00 223-62 EPQ IVE/A CD za ocjenjivanje sa 100 kredita................................................................................................. 400,00.................... 500,00

EPI

Eysenckov inventar ličnosti H. J. Eysenck i Sybil B. G. Eysenck

Eysenckov inventar ličnosti (EPI) koristi se za procjenu sljedećih dimenzija: 1. Introverzija-ekstraverzija (E) 2. Neuroticizam-emocionalna stabilnost (N) 3. Sklonost disimulaciji (L)

SAŽETAK Što mjeri

Navedene dimenzije ličnosti po svom sadržaju odgovaraju onima koje mjeri EPQ upitnik. Upitnik se može primjenjivati i na osobama niže inteligencije i/ili nižeg obrazovanja.

Dob Primjena

Sastoji se od 57 čestica na koje ispitanik odgovara sa „da” ili „ne”. Postoje dvije paralelne forme inventara - A i B oblik (EPI/A i EPI/B), što omogućava ponovno testiranje ispitanika nakon određenog eksperimentalnog postupka, bez utjecaja činitelja pamćenja.

Trajanje Ocjenjivanje Norme Kategorizacija

JEDINICE ZA NARUDŽBU

Cijena bez PDV-a Cijena s PDV-om

introverziju-ekstraverziju, neuroticizam-emocionalnu stabilnost i sklonost disimulaciji od 16 godina nadalje individualna ili grupna 5-10 minuta ručno (šablone) prema izvorniku

B

EPI Komplet 204-50 100 kom. EPI/A Inventara, EPI/A Šablone, 100 kom. EPI/B Inventara, EPI/B Šablone i Priručnik ................... 746,00.................... 932,50 EPI Komponente: 204-01 EPI/A Inventar 100 kom................................................................................................................................ 200,00.................... 250,00 204-02 EPI/B Inventar 100 kom................................................................................................................................ 200,00.................... 250,00 204-20 EPI/A Šablone............................................................................................................................................... 132,00.................... 165,00 204-21 EPI/B Šablone............................................................................................................................................... 132,00.................... 165,00 204-90 EPI Priručnik................................................................................................................................................... 82,00.................... 102,50

nslap@nakladaslap.com

+385 (0)1 6281 774

www.nakladaslap.com

51


ISPITIVANJE LIČNOSTI

EPQ

Eysenckov upitnik ličnosti H. J. Eysenck i Sybil B. G. Eysenck SAŽETAK Što mjeri

3 osnovne dimenzije ličnosti, skalu laži i skalu kriminaliteta

Dob

od 16 godina nadalje

Primjena Trajanje Ocjenjivanje Norme

Kategorizacija

individualna ili grupna 10-15 minuta ručno (šablone) ili CD za ocjenjivanje 5700 polaznika završnog razreda srednje škole

B

Eysenckov upitnik ličnosti (EPQ) namijenjen je za ispitivanje nekoliko dimenzija ličnosti: 1. Introverzija-ekstraverzija (E) (21 čestica) 2. Neuroticizam-emocionalna stabilnost (N) (23 čestice) 3. Psihoticizam (P) (25 čestica) 4. Skala laži (L) (21 čestica) 5. Kriminalitet (C) (34 izabrane čestice iz dimenzija L, P i N) EPQ ukupno sadrži 90 pitanja, a zadatak ispitanika je na svako pitanje odgovoriti zaokruživanjem odgovora “da” ili “ne”. Hrvatska standardizacija EPQ upitnika provedena je na 5700 ispitanika, polaznika završnog razreda srednje škole. JEDINICE ZA NARUDŽBU

Cijena bez PDV-a Cijena s PDV-om

EPQ Komplet 205-50 100 kom. Upitnika, Šablone, Priručnik i Norme........................................................................................... 568,00.................... 710,00 EPQ Komplet za elektroničko bodovanje 205-51 100 kom. Upitnika, Priručnik, Norme i CD za ocjenjivanje sa 100 kredita..................................................... 836,00................. 1.045,00 EPQ Komponente: 205-01 EPQ Upitnik 100 kom.................................................................................................................................. 250,00.................... 312,50 205-20 EPQ Šablone............................................................................................................................................... 132,00.................... 165,00 205-90 EPQ Priručnik ............................................................................................................................................. 120,00.................... 150,00 205-91 Norme za Eysenckov upitnik ličnosti.............................................................................................................. 66,00...................... 82,50 EPQ Dodatno: 205-60 EPQ CD za ocjenjivanje 100 kredita............................................................................................................. 400,00.................... 500,00

EPQ

PONS CD za ocjenjivanje

EPQ JUNIOR

Eysenckov upitnik ličnosti za djecu H. J. Eysenck i Sybil B. G. Eysenck SAŽETAK Što mjeri Dob Primjena Trajanje Ocjenjivanje Norme Kategorizacija

3 osnovne dimenzije ličnosti 7-15 godina individualna ili grupna 10-15 minuta ručno (šablone) ili CD za ocjenjivanje 652 učenika u dobi od 12 do 15 godina

B

Eysenckov upitnik ličnosti za djecu (EPQ Junior) namijenjen je za ispitivanje nekoliko dimenzija ličnosti: 1. Introverzija-ekstraverzija (E) 2. Neuroticizam-emocionalna stabilnost (N) 3. Psihoticizam (P) 4. Skala laži (L) Dimenzije ličnosti EPQ Junior upitnika odgovaraju onima u EPQ upitniku za odrasle. EPQ Junior sadrži 81 česticu, a zadatak djeteta je na svako pitanje odgovoriti zaokruživanjem odgovora “da” ili “ne”. Hrvatska standardizacija EPQ Junior upitnika provedena je na 652 ispitanika (333 mladića i 319 djevojaka), polaznika 7. i 8. razreda u dobi od 12 do 15 godina. JEDINICE ZA NARUDŽBU

Cijena bez PDV-a Cijena s PDV-om

EPQ-Junior Komplet 206-50 100 kom. Upitnika, Šablone, Priručnik i Zagrebačke norme za Junior EPQ................................................... 645,00.................... 806,25 EPQ-Jr. Komplet za elektroničko bodovanje 206-51 100 kom. Upitnika, Priručnik, Zagrebačke norme za Junior EPQ i CD za ocjenjivanje sa 100 kredita............................................................................................................................................. 880,00................. 1.100,00

EPQ-JUNIOR PONS CD za ocjenjivanje

52

EPQ-Jr. Komponente: 206-01 EPQ-Jr. Upitnik 100 kom............................................................................................................................. 300,00.................... 375,00 206-20 EPQ-Jr. Šablone........................................................................................................................................... 165,00.................... 206,25 205-90 EPQ Priručnik ............................................................................................................................................. 120,00.................... 150,00 206-91 Zagrebačke norme za Eysenckov upitnik ličnosti za djecu (Junior EPQ).......................................................... 60,00...................... 75,00 EPQ-Junior Dodatno: 206-60 EPQ CD za ocjenjivanje 100 kredita.............................................................................................................. 400,00.................... 500,00

Znanost i praksa!


ISPITIVANJE LIČNOSTI

MMPI-2

Minnesota multifazični inventar ličnosti S. R. Hathaway i J. C. McKinley

priredio Odbor za ponovljenu restandardizaciju: James N. Butcher, John R. Graham, Yossef S. Ben-Porath, Auke Tellegen, W. Grant Dahlstrom i Beverly Kaemmer (koordinatorica za University of Minnesota Press) urednik hrvatskog izdanja: K. Matešić

SAŽETAK Što mjeri

psihopatologiju odraslih

Dob

od 18 godina nadalje

Primjena Trajanje

individualna ili grupna 60 - 90 minuta

Ocjenjivanje

CD za ocjenjivanje ili ručno (šablone)

Norme

587 sudionika u dobi od 18 do 86 godina

Kategorizacija

C

MMPI-2

PONS CD za ocjenjivanje

MMPI-2 je standard za objektivno mjerenje psihopatologije u nizu različitih situacija: na klinikama, u savjetovanju, pri dijagnosticiranju mentalnih poremećaja i pri odabiru odgovarajućeg tretmana. Neke od karakteristika koje su doprinijele prihvaćenosti MMPI-a jesu: opća klinička poznatost varijabli uključenih u MMPI-2, mogućnost dobivanja informacija koje omogućuju predikciju individualnih problema klijenata u relativno kratkom vremenu, jednostavno izražavanje, jednostavna primjena i bodovanje, mogućnost kontrole nekih neželjenih načina odgovaranja, mogućnost otkrivanja nevaljanih protokola, valjanost i pouzdanost. MMPI-2 je namijenjen za: a) ispitivanje psihopatologije u pacijenata kad su prisutni problemi osobne i socijalne prilagodbe ili se sumnja na njihovo postojanje b) otkrivanje odgovarajućeg tretmana i mogućih poteškoća na početku tretmana c) ispitivanje simptoma socijalne i osobne neprilagođenosti indikativne za psihološku disfunkciju. Revidirani oblik MMPI-2 znači poboljšanje verzije MMPI-a-2 iz 1989. godine, koje donosi neke značajne izmjene: 1. Dodane su dvije ljestvice valjanosti: ljestvica rijetkih pojava (Fp) i ljestvica prikazivanje sebe u superlativu (S) Ove skale čine kontrolu valjanosti profila još efikasnijom. 2. Dodano je Pet ljestvica psihopatologije ličnosti (PSY-5), konstruiranih s ciljem mjerenja osobina ličnosti relevantnih i za normalno funkcioniranje ličnosti i za kliničke probleme. Ljestvice sliče petofaktorskom modelu ličnosti: Agresivnost (AGGR), Psihoticizam (PSYC), Nesputanost (DISC), Negativna emocionalnost/neuroticizam (NEGE) i Introverzija/niska pozitivna emocionalnost (INTR). 3. Ugrađena je Ljestvica hostilnosti (Ho), u čijoj je osnovi cinizam. 4. Ljestvice sadržaja nisu se mijenjale, ali su za njih 12 (od 15) razvijene Ljestvice komponenti sadržaja koje unapređuju interpretaciju. 5. Izbačene su Prikrivene-očite podljestvice Wienera i Harmona. 6. Izbačena je PS ljestvica (Posttraumatski stresni poremećaj – Schlenger), jer se smatra redundantnom s obzirom na postojanje puno bolje PK ljestvice PTSP-a. 7. Poredak ljestvica i njihovo smještanje na profilima u ovoj revidiranoj verziji ponešto su drugačiji kako bi se dobiveni profili mogli što jasnije i točnije interpretirati Tako u Revidiranom MMPI-u-2 567 čestica čine 9 Ljestvica valjanosti, 10 Kliničkih ljestvica, 28 Harris-Lingoes podljestvica, 3 Si podljestvice, 15 Ljestvica sadržaja, 27 Ljestvica komponenti sadržaja, 20 Dopunskih ljestvica i 9 Restrukturiranih kliničkih ljestvica. Hrvatska standardizacija provedena je na uzorku od 587 ispitanika u dobi od 18 do 86 godina. Norme su izražene u uniformnim i linearnim T-vrijednostima, što omogućuje i usporedbu rezultata na različitim ljestvicama.

Edukacija!

Vrhunski inventar ličnosti prilagođen za ispitivanje psihopatologije.

54

Znanost i praksa!


ISPITIVANJE LIČNOSTI

JEDINICE ZA NARUDŽBU

Cijena bez PDV-a Cijena s PDV-om

MMPI-2 Komplet za ručno bodovanje 209-50 10 kom. Testa M, 10 kom. Testa Ž, 100 kom. Listova za odgovore + VRIN/TRIN, po 100 kom. M i 100 kom. Ž svake od 7 vrsti profila, 7 vrsti šablona, MMPI-2 Priručnik, MMPI-2 RC Priručnik i Bitne odrednice interpretacija MMPI-2 i MMPI-A inventara.................................... 7.540,00................. 9.205,00 MMPI-2 Komplet za elektroničko bodovanje 209-51 10 kom. Testa M, 10 kom. Testa Ž, 100 kom. Listova za odgovore + VRIN/TRIN, MMPI-2 Priručnik, MMPI-2 RC Priručnik, Bitne odrednice interpretacija MMPI-2 i MMPI-A inventara i CD za ocjenjivanje sa 100 kredita............................................................................. 4.300,00 ................ 5.155,00 MMPI-2 Komponente: 209-01 MMPI-2 Test - M 10 kom............................................................................................................................ 400,00.................... 500,00 209-02 MMPI-2 Test - Ž 10 kom.............................................................................................................................. 400,00.................... 500,00 209-03 MMPI-2 List za odgovore + VRIN/TRIN 100 kom........................................................................................ 400,00.................... 500,00 209-04 MMPI-2 Profil za Ljestvice valjanosti i Kliničke ljestvice - M 100 kom........................................................... 200,00.................... 250,00 209-05 MMPI-2 Profil za Ljestvice valjanosti i Kliničke ljestvice - Ž 100 kom............................................................ 200,00.................... 250,00 209-06 MMPI-2 Profil za Ljestvice valjanosti i Kliničke ljestvice s K korekcijom i bez K korekcije - M 100 kom....................................................................................................................... 200,00.................... 250,00 209-07 MMPI-2 Profil za Ljestvice valjanosti i Kliničke ljestvice s K korekcijom i bez K korekcije - Ž 100 kom........................................................................................................................ 200,00.................... 250,00 209-08 MMPI-2 Profil za Harris-Lingoes i Si podljestvice - M 100 kom.................................................................... 200,00.................... 250,00 209-09 MMPI-2 Profil za Harris-Lingoes i Si podljestvice - Ž 100 kom...................................................................... 200,00.................... 250,00 209-10 MMPI-2 Profil za Ljestvice sadržaja - M 100 kom........................................................................................ 200,00.................... 250,00 209-11 MMPI-2 Profil za Ljestvice sadržaja - Ž 100 kom.......................................................................................... 200,00.................... 250,00 209-12 MMPI-2 Profil za Ljestvice komponenti sadržaja - M 100 kom..................................................................... 200,00.................... 250,00 209-13 MMPI-2 Profil za Ljestvice komponenti sadržaja - Ž 100 kom...................................................................... 200,00.................... 250,00 209-14 MMPI-2 Profil za Dopunske ljestvice - M 100 kom....................................................................................... 200,00.................... 250,00 209-15 MMPI-2 Profil za Dopunske ljestvice - Ž 100 kom........................................................................................ 200,00.................... 250,00 209-16 MMPI-2 Profil za RC ljestvice - M 100 kom.................................................................................................. 200,00.................... 250,00 209-17 MMPI-2 Profil za RC ljestvice - Ž 100 kom................................................................................................... 200,00.................... 250,00 209-20 MMPI-2 Šablone za Ljestvice valjanosti i Kliničke ljestvice........................................................................... 380,00.................... 475,00 209-21 MMPI-2 Šablone za Harris-Lingoes i Si podljestvice..................................................................................... 620,00 ................... 775,00 209-22 MMPI-2 Šablone za Ljestvice sadržaja......................................................................................................... 300,00.................... 375,00 209-23 MMPI-2 Šablone za Ljestvice komponenti sadržaja..................................................................................... 540,00.................... 675,00 209-24 MMPI-2 Šablone za Dopunske ljestvice....................................................................................................... 400,00.................... 500,00 209-25 MMPI-2 Šablone za RC ljestvice.................................................................................................................. 200,00.................... 250,00 209-90 MMPI-2 Priručnik ....................................................................................................................................... 400,00.................... 420,00 209-91 MMPI-2 RC priručnik .................................................................................................................................. 200,00.................... 210,00 Bitne odrednice interpretacija MMPI-2 i MMPI-A inventara....................................................................................... 500,00.................... 525,00 MMPI-2 Dodatno: 209-60 MMPI-2 CD za ocjenjivanje 100 kredita................................................................................................... 2.000,00................. 2.500,00 MMPI-2 Edukacije 10610 Minnesota multifazični inventar ličnosti – početna edukacija...................................................................... 800,00................. 1.000,00 10611 Minnesota multifazični inventar ličnosti – napredna edukacija.................................................................... 800,00................. 1.000,00

nslap@nakladaslap.com

+385 (0)1 6281 774

www.nakladaslap.com

55


ISPITIVANJE LIČNOSTI

MMPI-A

Minnesota multifazični inventar ličnosti za adolescente S. R. Hathaway i J. C. McKinley

priredili: J. N. Butcher, Carolyn L. Williams, J. R. Graham, R. P. Archer, A. Tellegen, Y. S. Ben-Porath, Beverly Kaemmer SAŽETAK Što mjeri

psihopatologiju adolescenata

Dob

14-18 godina

Primjena

individualna ili grupna

Trajanje

45-60 minuta

Ocjenjivanje

CD za ocjenjivanje ili ručno (šablone)

Norme

762 adolescenta u dobi od 14 do 18 godina

Kategorizacija

C

MMPI-A je verzija MMPI-2 inventara pa se također smatra korisnim i praktičnim instrumentom za procjenu osoba s problemima u području mentalnoga zdravlja. Sadrži 478 tvrdnji koje čine 8 Ljestvica valjanosti, 10 Kliničkih ljestvica, 28 Harris-Lingoes podljestvica, 3 Si podljestvice, 15 Ljestvica sadržaja i 6 Dopunskih ljestvica. MMPI-A je u Hrvatskoj standardiziran na uzorku od 762 adolescenta u dobi od 14 do 18 godina. Norme su izražene u uniformnim i linearnim T-vrijednostima, što omogućuje i usporedbu rezultata na različitim ljestvicama. Hrvatske norme nalaze se u posebnom dodatku koji se dobiva uz Priručnik.

MMPI-A

PONS CD za ocjenjivanje

Edukacija!

JEDINICE ZA NARUDŽBU

Cijena bez PDV-a Cijena s PDV-om

MMPI-A Komplet za ručno bodovanje 210-50 10 kom. MMPI-A -M Testa, 10 kom. MMPI-A -Ž Testa, 100 kom. Listova za odgovore, po 100 kom. M i 100 kom. Ž svake od 3 vrsta profila, 3 vrsta Šablona, MMPI-A Priručnik i Bitne odrednice interpretacija MMPI-2 i MMPI-A inventara...................................................................... 4.690,00 ................ 5.672,50 MMPI-A Komplet za elektroničko bodovanje 210-51 10 kom. MMPI-A -M Testa, 10 kom. MMPI-A -Ž Testa, 100 kom. Listova za odgovore, MMPI-A Priručnik, Bitne odrednice interpretacija MMPI-2 i MMPI-A inventara i CD za ocjenjivanje sa 100 kredita...................................................................................................................... 3.550,00................. 4.247,50 MMPI-A Komponente: 210-01 MMPI-A Test – M 10 kom........................................................................................................................... 350,00.................... 437,50 210-02 MMPI-A Test – Ž 10 kom............................................................................................................................. 350,00.................... 437,50 210-03 MMPI-A List za odgovore 100 kom............................................................................................................. 400,00 ................... 500,00 210-04 MMPI-A Profil za Temeljne ljestvice - M 100 kom........................................................................................ 200,00.................... 250,00 210-05 MMPI-A Profil za Temeljne ljestvice - Ž 100 kom......................................................................................... 200,00 ................... 250,00 210-06 MMPI-A Profil za Sadržajne i Dopunske ljestvice - M 100 kom.................................................................... 200,00.................... 250,00 210-07 MMPI-A Profil za Sadržajne i Dopunske ljestvice - Ž 100 kom...................................................................... 200,00.................... 250,00 210-08 MMPI-A Profil za Harris-Lingoes podljestvice - M 100 kom.......................................................................... 200,00.................... 250,00 210-09 MMPI-A Profil za Harris-Lingoes podljestvice - Ž 100 kom........................................................................... 200,00.................... 250,00 210-20 MMPI-A Šablone za Temeljne ljestvice........................................................................................................ 400,00.................... 500,00 210-21 MMPI-A Šablone za Dopunske ljestvice i Ljestvice sadržaja......................................................................... 420,00.................... 525,00 210-22 MMPI-A Šablone za Harris-Lingoes podljestvice.......................................................................................... 620,00.................... 775,00 210-90 MMPI-A Priručnik........................................................................................................................................ 450,00.................... 472,50 Bitne odrednice interpretacija MMPI-2 i MMPI-A inventara....................................................................................... 500,00.................... 525,00 MMPI-A Dodatno: 210-60 MMPI-A CD za ocjenjivanje 100 kredita................................................................................................... 1.500,00................. 1.875,00 MMPI-2 Edukacija 10610 Minnesota multifazični inventar ličnosti – početna edukacija...................................................................... 800,00................. 1.000,00 10611 Minnesota multifazični inventar ličnosti – napredna edukacija.................................................................... 800,00................. 1.000,00

56

Znanost i praksa!


ISPITIVANJE LIČNOSTI

MMPI-2-RF

Minnesota multifazični inventar ličnosti – 2 – Restrukturirana forma Yossef S. Ben-Porath, Auke Tellegen ur. hrv. izdanja: Krunoslav Matešić

MMPI-2-RF je skraćena, revidirana verzija MMPI-a-2, sastavljena od 338 tvrdnji odabranih iz MMPI-a-2 kako bi odražavale suvremene teorije i modele psihopatologije i ličnosti. Riječ je o sveobuhvatnom instrumentu koji je moguće primjenjivati u različitim okruženjima, a velika mu je prednost kraće vrijeme primjene u usporedbi s MMPI-2 inventarom. Odgovori na tvrdnje kombiniraju se u ukupno 51 empirijski provjerenu ljestvicu: • • • • • • • • •

9 ljestvica valjanosti 3 ljestvice višeg reda (H-O) 9 restrukturiranih kliničkih ljestvica 5 ljestvica tjelesnih tegoba 9 ljestvica internaliziranih teškoća 4 ljestvice eksternaliziranih teškoća 5 interpersonalnih ljestvica 2 ljestvice interesa 5 ljestvica psihopatologije ličnosti

novo! SAŽETAK

Što mjeri

psihopatologiju odraslih

Dob

od 18 godina nadalje

Primjena

individualna ili grupna, papir-olovka ili elektronička

Trajanje

35-50 minuta

Ocjenjivanje

CD za ocjenjivanje ili ručno (šablone)

Norme

587 sudionika u dobi od 18 do 86 godina

Kategorizacija

C

Inventarom se prikupljaju podaci o kliničkim simptomima ispitanika, karakteristikama ličnosti, bihevioralnim sklonostima, interpersonalnom funkcioniranju i interesima te o “prijetnjama” valjanosti protokola. MMPI-2-RF upotrebljavaju psiholozi i neuropsiholozi, psiholozi u forenzičkoj procjeni odraslih ljudi, specifično, u procjeni u području krivične forenzike, skrbništva nad djecom, u tužbama zbog ozljeda i u slučajevima duševne boli. MMPI-2-RF je, kao i MMPI-2, najčešće upotrebljavan instrument u psihološkoj procjeni koja se provodi u zatvorima i sličnim ustanovama te u postupku selekcije pri zapošljavanju za rizična zanimanja (npr. policija, zaposlenici nuklearnih elektrana, vojnici). Hrvatske norme za MMPI-2-RF izračunate su na podacima dobivenim u sklopu standardizacije MMPI-a-2, prikupljenim na uzorku od 587 odraslih osoba (327 Ž i 260 M) u dobi od 18 do 86 godina, iz različitih dijelova Hrvatske.

JEDINICE ZA NARUDŽBU

Cijena bez PDV-a Cijena s PDV-om

MMPI-2-RF Komplet za ručno bodovanje 208-50 Svezak s česticama – 10 kom. M i 10 kom. Ž, 50 kom. Listova za odgovore, po 50 kom. svake od 5 vrsta profila, 5 vrsta Šablona, Podložak, Priručnik i 5 besplatnih kredita za bodovanje........................................................................................................... 2.580,00................. 3.225,00 MMPI-2-RF Komplet za elektroničko bodovanje 208-51 10 kom. Sveska s česticama M, 10 kom. Sveska s česticama Ž, 50 kom. Listova za odgovore, Podložak i Priručnik.................................................................................................................................. 2.060,00................. 2.575,00 MMPI-2-RF Komplet za elektroničku primjenu i bodovanje 208-52 Priručnik i ePONS primjena i bodovanje 25 kredita................................................................................... 1.530,00................. 1.912,50 MMPI-2-RF Komponente: 208-01 MMPI-2-RF Svezak s česticama M 10 kom.................................................................................................... 250,00.................... 312,50 208-02 MMPI-2-RF Svezak s česticama Ž 10 kom...................................................................................................... 250,00.................... 312,50 208-03 MMPI-2-RF List za odgovore 50 kom............................................................................................................ 200,00.................... 250,00 208-04 MMPI-2-RF Profil za ljestvice valjanosti 50 kom............................................................................................ 100,00.................... 125,00 208-05 MMPI-2-RF Profil za H-O i RC ljestvice 50 kom.............................................................................................. 100,00.................... 125,00 208-06 MMPI-2-RF Profil za ljestvice ekst., interpers. lj. i lj. interesa 50 kom........................................................... 100,00.................... 125,00 208-07 MMPI-2-RF Profil za lj. tjel./kog. tegoba i intern. teškoća 50 kom................................................................ 100,00.................... 125,00 208-08 MMPI-2-RF Profil za PSY-5 ljestvice 50 kom................................................................................................. 100,00.................... 125,00 208-09 MMPI-2-RF Podložak..................................................................................................................................... 80,00.................... 100,00 208-20 MMPI-2-RF Šablone za ljestvice valjanosti................................................................................................... 180,00.................... 225,00 208-21 MMPI-2-RF Šablone za H-O i RC ljestvice.................................................................................................... 240,00.................... 300,00 208-22 MMPI-2-RF Šablone za ekst., interpers. lj. i lj. interesa................................................................................ 220,00.................... 275,00 208-23 MMPI-2-RF Šablone za lj. tjel./kog. tegoba i intern. teškoća ....................................................................... 280,00.................... 350,00 208-24 MMPI-2-RF Šablone za PSY-5 ljestvice......................................................................................................... 100,00.................... 125,00 208-90 MMPI-2-RF Priručnik .................................................................................................................................. 280,00.................... 350,00

Edukacija!

MMPI-2-RF Dodatno: 208-60 MMPI-2-RF ePONS bodovanje 50 kredita................................................................................................. 1.000,00................. 1.250,00 208-61 MMPI-2-RF ePONS primjena i bodovanje 25 kredita................................................................................. 1.250,00................. 1.562,50 MMPI-2-RF Edukacije 10610 Minnesota multifazični inventar ličnosti – početna edukacija...................................................................... 800,00................. 1.000,00 10611 Minnesota multifazični inventar ličnosti – napredna edukacija.................................................................... 800,00................. 1.000,00

nslap@nakladaslap.com

+385 (0)1 6281 774

www.nakladaslap.com

57


ISPITIVANJE LIČNOSTI

PAI

Inventar za ispitivanje ličnosti L. C. Morey ur. hrv. izd. Slavka Galić SAŽETAK Što mjeri Dob Primjena

Trajanje Ocjenjivanje

Norme Kategorizacija

psihopatologiju od 18 godina nadalje individualna ili grupna, papir-olovka ili elektronička 60-90 minuta CD za ocjenjivanje ili ručno (samokopirni list za odgovore) 432 sudionika starija od 18 godina

C

novo!

Inventar za ispitivanje ličnosti PAI je objektivni inventar samoopisa namijenjen za kliničko ispitivanje odraslih osoba na 22 neovisne ljestvice: • 4 ljestvice valjanosti • 11 kliničkih ljestvica • 5 ljestvica tretmana • 2 interpersonalne ljestvice Deset ljestvica sadrži i pojmovno derivirane podljestvice. Inventar se sastoji od 344 tvrdnje, a zadatak ispitanika je za svaku tvrdnju odgovoriti koliko je ona za njega točna. Hrvatska standardizacija je provedena na 432 ispitanika, te na kliničkom uzorku pacijenata s određenim poremećajima. JEDINICE ZA NARUDŽBU

Cijena bez PDV-a Cijena s PDV-om

PAI Komplet za ručno bodovanje 234-50 10 kom. Inventara M, 10 kom. Inventara Ž, 50 kom. Listova za odgovore, 50 kom. Profila, 50 kom. Obrazaca s kritičkim česticama, Podložak, Priručnik i 5 besplatnih kredita za bodovanje........................................................................................................... 2.230,00................. 2.787,50 PAI Komplet za elektroničko bodovanje 234-51 10 kom. Inventara M, 10 kom. Inventara Ž, 50 kom. Listova za odgovore, Podložak, Priručnik i ePONS bodovanje 50 kredita................................................................................................... 2.430,00................. 3.037,50 PAI Komplet za elektroničku primjenu i bodovanje 234-52 Priručnik i ePONS primjena i bodovanje 25 kredita................................................................................... 1.700,00 ................ 2.125,00 PAI Komponente: 234-01 PAI Inventar - M 10 kom............................................................................................................................. 200,00.................... 250,00 234-02 PAI Inventar - Ž 10 kom.............................................................................................................................. 200,00.................... 250,00 234-03 PAI List za odgovore 50 kom....................................................................................................................... 500,00.................... 625,00 234-04 PAI Profil 50 kom........................................................................................................................................ 450,00.................... 562,50 234-05 PAI Obrazac kritičnih čestica 50 kom........................................................................................................... 350,00.................... 437,50 234-21 PAI Podložak................................................................................................................................................. 80,00 ................... 100,00 234-90 PAI Priručnik................................................................................................................................................ 450,00.................... 562,50 PAI Dodatno: 234-60 PAI ePONS bodovanje 50 kom................................................................................................................. 1.000,00................. 1.250,00 234-61 PAI ePONS primjena i bodovanje 25kom.................................................................................................. 1.250,00 ................ 1.562,50 PAI Edukacije 10940 Inventar za ispitivanje ličnosti – početna edukacija..................................................................................... 800,00 ................ 1.000,00 10941 Inventar za ispitivanje ličnosti – napredna edukacija................................................................................... 800,00................. 1.000,00

uskoro!

TRIJAŽNI INSTRUMENT ZA PROCJENU LIČNOSTI

PAS je kratka mjera namijenjena za brzu trijažu ličnosti, proizašla iz PAI inventara.

Edukacija!

Sastoji se od 22 čestice koje predstavljaju 10 područja kliničkih teškoća. U tijeku je priprema hrvatskih normi za ovaj instrument.

58

Znanost i praksa!


ISPITIVANJE LIČNOSTI

PAI-A

Inventar za ispitivanje ličnosti – Verzija za adolescente L. C. Morey ur. hrv. izd. Alessandra Pokrajac-Bulian

Inventar za ispitivanje ličnosti – verzija za adolescente je objektivni inventar samoopisa namijenjen za kliničko ispitivanje adolescenata na 22 neovisne ljestvice. Deset ljestvica sadrži i pojmovno derivirane podljestvice, čija je svrha olakšavanje interpretacije i pokrivanje punog raspona složenih kliničkih konstrukata. Inventar se sastoji od 264 tvrdnje, a zadatak ispitanika je za svaku tvrdnju odgovoriti koliko je ona za njega točna na ljestvici od četiri stupnja. Hrvatska standardizacija je provedena na 589 ispitanika u dobi od 12 do 18 godina, te na kliničkom uzorku adolescenata s određenim poremećajima.

JEDINICE ZA NARUDŽBU

Cijena bez PDV-a Cijena s PDV-om

PAI-A Komplet 233-50 10 kom. Inventara M, 10 kom. Inventara Ž, 50 kom. Listova za odgovore, 50 kom. Profila, 50 kom. Obrazaca s kritičkim česticama, Podložak, Priručnik i 5 besplatnih kredita za bodovanje........................................................................................................... 2.230,00................ 2.787,50

novo! SAŽETAK Što mjeri Dob Primjena

Trajanje

psihopatologiju od 12 do 18 godina individualna ili grupna, papir-olovka ili elektronička oko 45 minuta

Ocjenjivanje

CD za ocjenjivanje ili ručno (samokopirni list za odgovore)

Norme

591 sudionik u dobi od 12 do 18 godina

Kategorizacija

C

PAI-A Komponente: 233-01 PAI-A Inventar - M 10 kom.......................................................................................................................... 200,00.................... 250,00 233-02 PAI-A Inventar - Ž 10 kom........................................................................................................................... 200,00.................... 250,00 233-03 PAI-A List za odgovore 50 kom................................................................................................................... 500,00.................... 625,00 233-04 PAI-A Profil 50 kom..................................................................................................................................... 450,00.................... 562,50 233-05 PAI-A Obrazac s kritičkim česticama 50 kom................................................................................................ 350,00.................... 437,50 233-21 PAI-A Podložak.............................................................................................................................................. 80,00.................... 100,00 233-90 PAI-A Priručnik............................................................................................................................................ 450,00.................... 562,50 PAI-A Edukacije: 10950 Inventar za ispitivanje ličnosti - Verzija za adolescente – edukacija ............................................................ 800,00................. 1.000,00

Ovim psihodijagnostičkim instrumentom omogućena je detaljna klinička procjena adolescenata, koja je kvalitetom jednaka onoj koju pruža verzija inventara za odrasle.

nslap@nakladaslap.com

+385 (0)1 6281 774

www.nakladaslap.com

Edukacija!

59


ISPITIVANJE LIČNOSTI

FPI-R

Freiburški inventar ličnosti J. Fahrenberg, R. Hampel i H. Selg ur. hrv. izd. Krunoslav Matešić SAŽETAK Što mjeri Dob Primjena Trajanje

10 osobina i 2 globalna konstrukta ličnosti od 16 godina nadalje individualna ili grupna oko 20 minuta

Ocjenjivanje

CD za ocjenjivanje ili ručno (šablone)

Norme

724 ispitanika u dobi od 16 do 60 godina

Kategorizacija

B

Inventar mjeri 10 osobina ličnosti i 2 globalna konstrukta normalne ličnosti Osobine ličnosti: 1. Zadovoljstvo životom 2. Društvenu usmjerenost 3. Ambicioznost 4. Zakočenost 5. Povećanu uzbudljivost 6. Agresivnost 7. Opterećenost 8. Tjelesne tegobe 9. Zdravstvene brige 10. Otvorenost

Globalni konstrukti: Ekstraverzija (E) Emocionalnost (N)

Cjelokupan inventar ima 138 čestica, na koje ispitanici odgovaraju biranjem odgovora “točno” ili “netočno”. Svaku osobinu ličnosti mjeri po 12 čestica inventara, a svaki faktor po 14 čestica. Hrvatska standardizacija FPI-R inventara provedena je na osobama u dobi od 16 do 60 godina iz različitih dijelova Republike Hrvatske.

JEDINICE ZA NARUDŽBU

Cijena bez PDV-a Cijena s PDV-om

FPI-R Komplet za ručno bodovanje 263-50 100 kom. Upitnika – M, 100 kom. Upitnika – Ž, 200 kom. Listova za bodovanje i interpretaciju, Šablone i Priručnik................................................................................................................................... 2.310,00................. 2.803,50 FPI-R Komplet za elektroničko bodovanje 263-51 100 kom. Upitnika – M, 100 kom. Upitnika – Ž, Priručnik i CD za ocjenjivanje sa 100 kredita .................. 3.120,00................. 3.816,00

FPI-R

PONS CD za ocjenjivanje

FPI Komponente: 263-01 FPI-R Upitnik – M 100 kom......................................................................................................................... 600,00.................... 750,00 263-02 FPI-R Upitnik – Ž 100 kom.......................................................................................................................... 600,00.................... 750,00 263-03 FPI-R List za bodovanje i interpretaciju 200 kom......................................................................................... 600,00.................... 750,00 263-20 FPI-R Šablone............................................................................................................................................... 90,00.................... 112,50 263-90 FPI-R Priručnik............................................................................................................................................. 420,00.................... 441,00 FPI-R Dodatno: 263-60 FPI-R CD za ocjenjivanje sa 100 kredita.................................................................................................... 1.500,00................. 1.875,00

Dalibor Karlović, Ivana Glavina Jelaš Randall J. Larsen, David M. Buss

PSIHOLOGIJA LIČNOSTI

Format: 17,5 x 24,5 cm Uvez: Tvrdi uvez Opseg: 810 str. Cijena: 441,00 kn

60

TEORIJE LIČNOSTI I GENETIČKA ISTRAŽIVANJA

Format: 17,5 x 24,5 cm Uvez: Tvrdi uvez Opseg: 228 str. Cijena: 231,00 kn

Znanost i praksa!


ISPITIVANJE LIČNOSTI

PPI-R

Revidirani inventar psihopatske ličnosti S. O. Lilienfeld, Michelle R. Widows ur. hrv. izd. Marija Lebedina Manzoni

Konstrukt psihopatije ima dugu povijest, od konstelacije različitih karakteristika ličnosti do novijih koncepcija koje se temelje na ponašanju i jedno je od najviše ispitivanih stanja u psihopatologiji. Snažan je prediktor nezakonitog ponašanja, uključujući i opći i kriminalni seksualni recidivizam. Karakteristike PPI-R-a: • nastoji prevladati konceptualne i metodološke poteškoće dosadašnjih instrumenata i neslaganje o tome koje crte ličnosti čine sindrom psihopatije • lako primjenjiv u različitim okruženjima • omogućava ispitivanje i nekliničke populacije • sadrži 154 čestice • mjeri globalnu psihopatiju i njezina sastavna svojstva • otkriva i stilove odgovaranja koji mogu interferirati s valjanim utvrđivanjem psihopatije • provedena hrvatska standardizacija na uzorku studenata u dobi od 18 do 24 godine i na uzorku muških prijestupnika

Ljestvice valjanosti: 1. Moralno odgovaranje 2. Devijantno odgovaranje 3. Nedosljedno odgovaranje - kraća ljestvica 4. Nedosljedno odgovaranje - duža ljestvica

SAŽETAK Što mjeri Dob Primjena Trajanje Ocjenjivanje

Norme

Kategorizacija

psihopatske crte ličnosti stariji od 18 godina individualna ili grupna 20 do 30 minuta ručno (samokopirni list za odgovore) ili CD za ocjenjivanje 414 osoba u dobi od 18 do 24 godine i 193 muška prijestupnika

B

Faktori 1. Egocentrična impulzivnost 2. Neustrašiva dominacija 3. Nesmiljenost

Ljestvice sadržaja: 1. Makijavelistička egocentričnost 2. Buntovnička nekonformnost 3. Eksternalizacija krivnje 4. Bezbrižno pomanjkanje planiranja 5. Socijalni utjecaj 6. Neustrašivost 7. Neosjetljivost na stres 8. Nesmiljenost

JEDINICE ZA NARUDŽBU

Cijena bez PDV-a Cijena s PDV-om

PPI-R Komplet 300-50 10 kom. Svezaka s tvrdnjama - M, 10 kom. Svezaka s tvrdnjama - Ž, 100 kom. Obrazaca za odgovore, 100 kom. Obrazaca za bodovanje i Profila, te Priručnik.......................................................................................... 2.490,00................. 3.022,50 PPI-R Komponente: 300-01 PPI-R Svezak s tvrdnjama - M 10 kom......................................................................................................... 120,00.................... 150,00 300-02 PPI-R Svezak s tvrdnjama - Ž 10 kom.......................................................................................................... 120,00.................... 150,00 300-03 PPI-R Obrazac za odgovore 100 kom....................................................................................................... 1.000,00................. 1.250,00 300-04 PPI-R Obrazac za bodovanje i Profil 100 kom.............................................................................................. 800,00................. 1.000,00 300-90 PPI-R Priručnik............................................................................................................................................ 450,00.................... 472,50 PPI-R Edukacija: 10830 Revidirani inventar psihopatske ličnosti – edukacija.................................................................................... 800,00................. 1.000,00

James Blair, Karina Blair, Derek Mitchell

PSIHOPAT

Edukacija!

Format: 17,5 x 24,5 cm Uvez: Tvrdi uvez Opseg: 206 str. Cijena: 189,00 kn

nslap@nakladaslap.com

+385 (0)1 6281 774

www.nakladaslap.com

61


ISPITIVANJE LIČNOSTI

SIMS

Strukturirani inventar simuliranih simptoma Michelle R. Widows i Glenn P. Smith

SAŽETAK Što mjeri

Dob Primjena Trajanje Ocjenjivanje Norme Kategorizacija

simulaciju prisutnosti psihopatologije i kognitivnog deficita od 18 godina nadalje individualna 10 do 15 minuta ručno (samokopirni obrazac za odgovore) prema izvorniku

A

novo!

Strukturirani inventar simuliranih simptoma (SIMS) je višedimenzionalni inventar za samoprocjenu, koji se koristi za otkrivanje simuliranja u različitim kliničkim i forenzičkim okruženjima. Inventar se sastoji od 75 čestica, a namijenjen je za upotrebu s osobama starijim od 18 godina. Ukupan rezultat predstavlja opću procjenu vjerojatnosti da pojedinac glumi simptome psihijatrijskog ili kognitivnog poremećaja. Primjenjivati ga mogu forenzičari i kliničari, te stručnjaci u području mentalnog zdravlja (psiholozi, psihijatri, socijalni radnici, socijalni pedagozi, liječnici i ostali stručnjaci). Sastoji se od sljedećih ljestvica: Psihoza Neurološki poremećaj Poremećaji pamćenja Niska inteligencija Afektivni poremećaji Ukupan rezultat SIMS je snažno oruđe za dobivanje konvergentnih podataka u procjeni simuliranja, kao i u određivanju potrebe za obuhvatnijom procjenom. Interpretacija je moguća na tri razine: a) klasifikacija kod sumnje na simuliranje b) deskriptivna analiza povišenih rezultata u ljestvicama c) deskriptivna analiza na osnovi pojedinačnih čestica. Rezultate u SIMS-u trebaju tumačiti stručnjaci za mentalno zdravlje s formalnom izobrazbom za procjenu slučajeva u kojima se sumnja na simuliranje. Analiza povišenih rezultata u pojedinim ljestvicama te pojedinačnih čestica može pružiti kvalitativne informacije o specifičnoj prirodi simptoma pojedinca, bilo stvarnih bilo glumljenih, s implikacijama za dijagnozu, interpersonalne interakcije, intervencijske tretmane i procjenu ishoda tretmana.

Edukacija! JEDINICE ZA NARUDŽBU

Cijena bez PDV-a Cijena s PDV-om

SIMS Komplet 235-50 50 kom. Obrazaca za odgovore i Priručnik................................................................................................ 1.110,00................. 1.387,50 SIMS Komponente: 235-01 SIMS Obrazac za odgovore......................................................................................................................... 750,00.................... 937,50 235-90 SIMS Priručnik............................................................................................................................................. 360,00.................... 450,00 SIMS Edukacija: 10650 Strukturirani inventar simuliranih simptoma - SIMS – edukacija.................................................................. 800,00................. 1.000,00

Izvrsna procjena za forenzičare i kliničare, te stručnjake u području mentalnog zdravlja!

62

Znanost i praksa!


ISPITIVANJE LIČNOSTI

CI

Cornell indeks

A. Wieder, M. S.Wolf, K. Brodinau, Bela Mittelmann i D. Wechsler Cornell indeks (CI) razvijen je kao dodatak kliničkom intervjuu i namijenjen za brzu procjenu neuropsihijatrijskih i psihosomatskih tegoba. Pokazao se djelotvornim za utvrđivanje anksioznih stanja, hipohondrije, fobičnosti, hipersenzitivosti, depresivnosti, sklonosti kardiovaskularnoj, inhibitornoj i gastrointestinalnoj konverziji, impulzivnosti, agresivnosti, paranoičnosti, asocijalnih sklonosti, konvulzivnih smetnji, migrene, astme, čira na želucu i graničnih kliničkih sindroma. Nije pogodan za otkrivanje opsesivnih stanja. Cornell indeks sastoji se od 101 pitanja koja se odnose na psihosomatske i neuropsihijatrijske tegobe, na koja ispitanici odgovaraju sa “da” ili “ne”.

SAŽETAK Što mjeri Dob Primjena Trajanje Ocjenjivanje Norme Kategorizacija

JEDINICE ZA NARUDŽBU

neuropsihijatrijske i psihosomatske tegobe od 16 godina nadalje individualna ili grupna 5-20 minuta ručno (šablone) prema izvorniku

B

Cijena bez PDV-a Cijena s PDV-om

Cornell indeks Komplet 201-50 100 kom. indeksa, Šablona i Priručnik......................................................................................................... 426,00.................... 532,50 Cornell indeks Komponente: 201-01 Cornell indeks 100 kom.............................................................................................................................. 250,00.................... 312,50 201-20 Cornell Šablona............................................................................................................................................ 88,00.................... 110,00 201-90 Priručnik za Cornell indeks............................................................................................................................ 88,00.................... 110,00

U prodaji je novi, vizualno dorađen oblik ovog instrumenta.

CCII

Crown-Crispov indeks iskustava Sidney Crown i A. H. Crisp

Crown-Crispov indeks iskustava (CCII) je namijenjen za utvrđivanje i mjerenje uobičajenih simptoma i crta ličnosti unutar konvencionalnih kategorija psihoneurotskih bolesti i poremećaja ličnosti. Upotrebljava se u svrhu trijažnih pregleda, pri praćenju promjena nastalih određenim terapijskim postupcima ili u istraživačke svrhe. CCII sadrži 48 čestica raspoređenih u 6 subskala: slobodno lebdeća anksioznost, fobična anksioznost, opsesivnost, somatske manifestacije anksioznosti, depresija i histerija. Uz svaku česticu ispitanik treba označiti odgovor koji se odnosi na njega. Pitanja su pisana jednostavnim jezikom, što omogućuje korištenje Indeksa s ispitanicima širokog raspona obrazovanja i intelektualnih sposobnosti.

SAŽETAK Što mjeri Dob Primjena Trajanje Ocjenjivanje Norme Kategorizacija

JEDINICE ZA NARUDŽBU

opću emocionalnost i neuroticizam od puberteta nadalje individualna ili grupna 5-10 minuta ručno (šablone) prema izvorniku

A

Cijena bez PDV-a Cijena s PDV-om

CCII Komplet 213-50 100 kom. indeksa, Šablone i Priručnik......................................................................................................... 226,00.................... 282,50 CCII Komponente: 213-01 CCII indeks 100 kom................................................................................................................................... 100,00.................... 125,00 213-20 CCII Šablone................................................................................................................................................. 44,00...................... 55,00 213-90 CCII Priručnik ............................................................................................................................................... 82,00.................... 102,50

U prodaji je novi, bitno poboljšan i unaprijeđen, vizualno dorađen oblik ovog instrumenta. Sve čestice u instrumentu su ostale jednake, ali je instrument vizualno dorađen, a šablone prilagođene da olakšaju postupak bodovanja instrumenta.

nslap@nakladaslap.com

+385 (0)1 6281 774

www.nakladaslap.com

63


ISPITIVANJE LIČNOSTI

TSCYC

Ljestvica simptoma traume kod mlađe djece

J. Briere; ur. hrv. izd. Gordana Buljan Flander i Bruna Profaca SAŽETAK Što mjeri Dob Primjena Trajanje Ocjenjivanje Norme Kategorizacija

simptome traume 3 do 12 godina individualna ili grupna 15 do 20 minuta ručno (samokopirni list za odgovore) prema izvorniku

B

Ljestvica simptoma traume kod mlađe djece standardizirani je izvještaj roditelja/skrbnika, koji navodi traumatske simptome kod djece u dobi od 3 do 12 godina. Karakteristike TSCYC-a: • ljestvica je namijenjena za procjenu djeteta od strane roditelja/skrbnika • lako ga ispunjavaju i osobe s nižim obrazovanjem • 90 čestica • dvije podljestvice valjanosti i osam kliničkih podljestvica (anksioznost, depresija, ljutnja, disocijacija, zaokupljenost spolnošću, posttraumatski stres - intruzija, posttraumatski stres – izbjegavanje i posttraumatski stres – pobuđenost) • ljestvica je proširena u usporedbi s TSCC-om, kako bi obuhvatila sve simptome na temelju DSM-IV kriterija JEDINICE ZA NARUDŽBU

Cijena bez PDV-a Cijena s PDV-om

TSCYC Komplet 303-50 50 kom. Sveska s tvrdnjama, 50 kom. Listova za odgovore, 50 kom. Profila 3-4, 50 kom. Profila 5-9, 50 kom. Profila 10-12 i Priručnik.............................................................................................................. 2.150,00................. 2.687,50 TSCYC Komponente: 303-01 TSCYC Svezak s tvrdnjama 50 kom.............................................................................................................. 350,00.................... 437,50 303-02 TSCYC List za odgovore 50 kom.................................................................................................................. 500,00.................... 625,00 303-03 TSCYC Profil 3-4 50 kom............................................................................................................................. 350,00.................... 437,50 303-04 TSCYC Profil 5-9 50 kom............................................................................................................................. 350,00.................... 437,50 303-05 TSCYC Profil 10-12 50 kom......................................................................................................................... 350,00.................... 437,50 303-90 TSCYC Priručnik........................................................................................................................................... 250,00.................... 312,50 TSCYC Edukacija: 10840 Ljestvica simptoma traume kod djece (TSCC) i Ljestvica simptoma traume kod mlađe djece (TSCYC)............................................................................................................................. 800,00................. 1.000,00

Edukacija!

TSCC

Ljestvica simptoma traume kod djece

J. Briere; ur. hrv. izd. Gordana Buljan Flander i Bruna Profaca SAŽETAK Što mjeri Dob Primjena Trajanje Ocjenjivanje Norme

Kategorizacija

simptome traume 8 do 16 godina individualna ili grupna 15 do 20 minuta ručno (samokopirni svezak s tvrdnjama) 443 djece u dobi od 8 do 16 godina, te 794 djece izložene nekom obliku traumatskog iskustva

B

Ljestvica simptoma traume kod djece je mjera samoiskaza o posttraumatskoj patnji i boli, te s njom povezanoj simptomatologiji. Namijenjena je za procjenjivanje djece koja su proživjela traumatske događaje, uključujući i tjelesno i spolno zlostavljanje, međuvršnjačko nasilje, velike gubitke, svjedočenje nasilju nad drugima i prirodne katastrofe. Karakteristike TSCC-a: • relativno malen broj čestica (prilagođeno djeci) • obuhvaćen širok raspon psiholoških utjecaja • 54 čestice koje čine dvije podljestvice valjanosti i šest kliničkih podljestvica: anksioznost, depresija, ljutnja, posttraumatski stres, disocijacija i zaokupljenost spolnošću • osam kritičnih čestica koje se mogu zasebno interpretirati • postoji alternativna verzija ljestvice (TSCC-A) s 44 čestice koja ne sadrži ljestvicu Zaokupljenost spolnošću • provedena hrvatska standardizacija na normativnom uzorku učenika osnovnih i srednjih škola i na djeci testiranoj u Poliklinici za zaštitu djece grada Zagreba. JEDINICE ZA NARUDŽBU

Cijena bez PDV-a Cijena s PDV-om

TSCC Komplet 302-50 50 kom. TSCC Sveska s tvrdnjama, 50 kom. TSCC-A Sveska s tvrdnjama, 50 kom. Profila M, 50 kom. Profila Ž i Priručnik..................................................................................................................... 2.350,00................ 2.937,50 TSCC Komponente: 302-01 TSCC Svezak s tvrdnjama 50 kom................................................................................................................ 700,00.................... 875,00 302-02 TSCC-A Svezak s tvrdnjama 50 kom............................................................................................................ 700,00.................... 875,00 302-03 TSCC M Profil 50 kom................................................................................................................................. 350,00.................... 437,50 302-04 TSCC Ž Profil 50 kom................................................................................................................................... 350,00.................... 437,50 302-90 TSCC Priručnik............................................................................................................................................. 250,00.................... 312,50 TSCC Edukacija 10840 Ljestvica simptoma traume kod djece (TSCC) i Ljestvica simptoma traume kod mlađe djece (TSCYC)............................................................................................................................ 800,00................. 1.000,00

Edukacija!

64

Znanost i praksa!


ISPITIVANJE LIČNOSTI

TSI

Inventar simptoma traume J. Briere ur. hrv. izd. Slavka Galić

TSI je inventar posttraumatskog stresa i drugih psiholoških posljedica traumatskih događaja. Namijenjen je za upotrebu u evaluaciji akutnih i kroničnih simptoma traume, koji uključuju učinke silovanja, zlostavljanja od strane bračnog partnera, tjelesne napade, borbu, velike nesreće i prirodne katastrofe, te trajne posljedice zlostavljanja u djetinjstvu i druge rane traumatske događaje. Ljestvice valjanosti Razina odgovora (RO) Atipični odgovori (AO) Nedosljedni odgovori (NO)

Intruzivni (nametljivi) doživljaji (ID) Obrambeno izbjegavanje (OIZ) Disocijacija (DIS) Zaokupljenost spolnošću (ZS) Nefunkcionalno seksualno ponašanje (NSP) Oštećeno samopoimanje (OSP) Ponašanje usmjereno na smanjivanje napetosti (SN)

Kliničke ljestvice Anksiozna pobuđenost (AP) Depresija (D) Ljutnja/razdražljivost (LJIR)

SAŽETAK Što mjeri Dob Primjena Trajanje Ocjenjivanje Norme

Kategorizacija

simptome traume od 18 godina nadalje individualna ili grupna 20 do 25 minuta ručno (samokopirni list za odgovore) 442 klijenta medicine rada u dobi od 18 do 54 godine

B

Hrvatska standardizacija TSI-a provedena je na 422 klijenta medicine rada i na uzorku pacijenata koji boluju od PTSP-a.

JEDINICE ZA NARUDŽBU

Cijena bez PDV-a Cijena s PDV-om

TSI Komplet 304-50 10 kom. Sveska s tvrdnjama, 50 kom. Listova za odgovore, 50 kom. Profila M, 50 kom. Profila Ž i Priručnik..................................................................................................................... 1.890,00................. 2.362,50 TSI Komponente: 304-01 TSI Svezak s tvrdnjama 10 kom................................................................................................................... 250,00.................... 312,50 304-02 TSI List za odgovore 50 kom....................................................................................................................... 500,00.................... 625,00 304-03 TSI Profil M 50 kom.................................................................................................................................... 400,00.................... 500,00 304-04 TSI Profil Ž 50 kom...................................................................................................................................... 400,00 ................... 500,00 304-90 TSI Priručnik................................................................................................................................................ 340,00.................... 425,00

Različiti traumatski događaji dovode do različitih profila kliničkih simptoma i psiholoških posljedica traume koje se mogu ispitati ovim inventarom!

nslap@nakladaslap.com

+385 (0)1 6281 774

www.nakladaslap.com

65


UPITNICI I POSTUPCI ZA ISPITIVANJE LIČNOSTI

BYI-II

Beckovi inventari za mlade – drugo izdanje za djecu i adolescente A. T. Beck, R. A. Steer i G. K. Brown SAŽETAK Što mjeri

Dob

depresivnost, anksioznost, ljutnju, ometajuće ponašanje i samopoimanje 7-18 godina

Primjena

individualna ili grupna

Trajanje

oko 5 minuta po inventaru (ukupno 25 minuta)

Ocjenjivanje Norme

Kategorizacija

ručno 835 učenika osnovnih i srednjih škola u dobi od 7 do 18 godina

A

Beckovi inventari za mlade primjenjivi su u različitim okruženjima i mogu biti korisna pomoć za postavljanje dijagnoze ili određivanje tretmana, praćenje napretka djece uključene u neki tretman ili plan liječenja. Pet zasebnih inventara: 1. Beckov inventar depresije za djecu i adolescente (BDI-Y) 2. Beckov inventar anksioznosti za djecu i adolescente (BAI-Y) 3. Beckov inventar ljutnje za djecu i adolescente (BANI-Y) 4. Beckov inventar ometajućeg ponašanja djece i adolescenata (BDBI-Y) 5. Beckov inventar samopoimanja djece i adolescenata (BSCI-Y) Svaki inventar sadrži 20 tvrdnji. Moguće je primijeniti cjelokupan inventar ili odabrati pojedini njegov dio, ovisno o svrsi testiranja i o informacijama koje se žele dobiti. Inventari omogućuju prepoznavanje učenika koji će vjerojatno imati težih tegoba koje će smanjiti njihovu sposobnost funkcioniranja u školskom okruženju, te prepoznavanje djece i adolescenata čije ponašanje opisujemo kao neposlušno i suprotstavljajuće, a kod kojih postoji rizik za pojavu kriminalnog ponašanja. Korisni su za prepoznavanje učenika koji razmišljaju o smrti i kod kojih postoji rizik za samoubojstvo, učenika čije su tegobe organskog podrijetla i onih čiji se simptomi vežu uz anksioznost. Hrvatska standardizacija je provedena na učenicima osnovnih i srednjih škola u dobi od 7 do 18 godina, te na kliničkom uzorku djece iz kliničkih centara u različitim dijelovima Republike Hrvatske.

JEDINICE ZA NARUDŽBU

Cijena bez PDV-a Cijena s PDV-om

BYI-II Komplet 271-50 50 kom. inventara M, 50 kom. inventara Ž i Priručnik.............................................................................. 1.750,00................ 2.137,50 BYI-II Komponente: 271-01 BYI-II Inventar - M 50 kom.......................................................................................................................... 750,00.................... 937,50 271-02 BYI-II Inventar - Ž 50 kom........................................................................................................................... 750,00.................... 937,50 271-90 BYI-II Priručnik............................................................................................................................................ 250,00.................... 262,50 BYI-II Edukacija: 10850 Beckovi inventari za ispitivanje depresije, anksioznosti, ljutnje, ometajućeg ponašanja i samopoimanja djece i mladeži (BYI-II)....................................................................................................... 800,00 ................ 1.000,00

Edukacija!

66

Znanost i praksa!


UPITNICI I POSTUPCI ZA ISPITIVANJE LIČNOSTI

BDI-II

Beckov inventar depresije-II A. T. Beck, R. A. Steer i G. K. Brown

Primjena BDI-II omogućuje procjenu ozbiljnosti ili težine depresije kod psihijatrijski dijagnosticiranih odraslih osoba i adolescenata starijih od 13 godina. Razvijen je kao indikator postojanja i jačine depresivnih simptoma, koji su u skladu s DSMIV kriterijima, a ne kao instrument za specifikaciju kliničke dijagnoze. Kao samostalnu ili jedinu primijenjenu dijagnostičku mjeru treba ga koristiti oprezno jer depresija može biti popratna pojava uz niz primarnih dijagnostičkih poremećaja, u rasponu od paničnog poremećaja do shizofrenije. Karakteristike BDI-a-II: • sadržaj čestica usklađen s kriterijima za dijagnozu depresije iz DSM-IV priručnika • brza i jednostavna primjena, dobro prilagođena korisnicima • 21 čestica, a svaka čestica je lista od 4 izjave poredane po težini određenog simptoma depresije • ispitivač može čitati pitanja osobama koje imaju teškoće s čitanjem ili s koncentracijom • provedena hrvatska standardizacija na 339 ispitanika iz kliničkih centara u različitim dijelovima Republike Hrvatske, te na 539 studenata.

JEDINICE ZA NARUDŽBU

SAŽETAK Što mjeri Dob

stupanj depresije 13-80 godina

Primjena

individualna

Trajanje

oko 5 minuta

Ocjenjivanje Norme Kategorizacija

ručno 339 pacijenata iz kliničkih centara

A

Cijena bez PDV-a Cijena s PDV-om

BDI-II Komplet 270-50 100 kom. Inventara – M, 100 kom. Inventara - Ž i Priručnik..................................................................... 1.200,00................. 1.460,00 BDI-II Komponente: 270-01 BDI-II Inventar - M 100 kom....................................................................................................................... 500,00.................... 625,00 270-02 BDI-II Inventar - Ž 100 kom......................................................................................................................... 500,00.................... 625,00 270-90 BDI-II Priručnik............................................................................................................................................ 200,00.................... 210,00

nslap@nakladaslap.com

+385 (0)1 6281 774

www.nakladaslap.com

67


ISPITIVANJE LIČNOSTI

PIE

Indeks profila emocija R. Plutchik i H. Kellerman SAŽETAK Što mjeri Dob Primjena Trajanje Ocjenjivanje Norme Kategorizacija

osnovne osobine ličnosti i konflikte u ličnosti od rane adolescencije nadalje individualna ili grupna 10-15 minuta ručno (list za odgovore) prema izvorniku

B

Indeks profila emocija (PIE) je instrument namijenjen za mjerenje emotivnosti ispitanika u skladu s Plutchikovim multidimenzionalnim modelom emocija. Teorija pretpostavlja postojanje osam osnovnih dimenzija emocija, čijom kombinacijom nastaju osobine ličnosti. PIE procjenjuje relativnu važnost ovih osam emocija u životu osobe, odnosno jačinu i važnost osnovnih osobina ličnosti te konflikte u ličnosti. PIE je posebno pogodan za procjenu različitih područja emotivne nestabilnosti, a primjenjuje se u klinikama i psihijatrijskim ustanovama, u savjetovanju i psihoterapiji, za dijagnostičke evaluacije, za profesionalnu orijentaciju i selekciju, u nastavi psihologije i u istraživanjima. Ljestvice koje obuhvaća PIE upitnik: 1. Povjerljivost 2. Bojažljivost 3. Depresivnost 4. Nepovjerljivost 5. Agresivnost 6. Društvenost 7. Kontroliranost 8. Nekontroliranost PIE sadrži 62 čestice koje su zapravo parovi izraza za osobine ličnosti (njih ukupno 12), a zadatak ispitanika je odabrati koja ga od dvije riječi u paru bolje opisuje. Kod prikaza rezultata koristi se kružni profil odnosno emocionalni krug koji upućuje na glavne snage koje djeluju u ličnosti i na konflikte u ličnosti. JEDINICE ZA NARUDŽBU

Cijena bez PDV-a Cijena s PDV-om

PIE Komplet 207-50 100 kom. Upitnika, 100 kom. Profila i Priručnik........................................................................................... 530,00.................... 662,50 PIE Komponente: 207-01 PIE Upitnik 100 kom................................................................................................................................... 250,00.................... 312,50 207-02 PIE Profil 100 kom...................................................................................................................................... 200,00.................... 250,00 207-90 PIE Priručnik.................................................................................................................................................. 80,00.................... 100,00

SDD

Skala depresivnosti za djecu i adolescente Anita Vulić-Prtorić

SAŽETAK Što mjeri Dob Primjena Trajanje Ocjenjivanje Norme

Kategorizacija

depresivnost 10-18 godina individualna ili grupna 5-10 minuta ručno (samokopirni list za odgovore s uputama) 2225 učenika od 5. razreda osnovne do 4. razreda srednje škole, te 136 djece i adolescenata s različitim poteškoćama

B

Skala depresivnosti za djecu i adolescente (SDD) je namijenjena za mjerenje depresivnosti, a konstruirana je na temelju popisa simptoma iz DSM-IV klasifikacije. Primjenjuje se pri kliničkoj procjeni, planiranju, praćenju i evaluaciji psihološkog tretmana, savjetovanju, u znanstvenim istraživanjima i slično, a pokazala vrlo korisnom i s mlađim dobnim skupinama. Skala ima ukupno 26 čestica, koje opisuju najčešće simptome depresivnosti u djetinjstvu i adolescenciji (poremećaj raspoloženja, gubitak interesa, poremećaj apetita i spavanja, psihomotoričke smetnje, beznađe, rezignaciju, slabljenje životne energije i sl.). Moguće je razlikovati kognitivno-motivacijsku i emocionalno-tjelesnu komponentu depresivnosti. Zadatak ispitanika pri ispunjavanju skale je procijeniti na ljestvici od 5 stupnjeva koliko je pojedina tvrdnja za njih točna. SDD skala je normirana u Hrvatskoj na normativnom uzorku učenika od 5. razreda osnovne do 4. razreda srednje škole i kliničkom uzorku djece i adolescenata koji su upućeni kliničkim psiholozima zbog različitih poteškoća.

JEDINICE ZA NARUDŽBU

Cijena bez PDV-a Cijena s PDV-om

SDD K omplet 252-50 100 kom. Upitnika – M, 100 kom. Upitnika – Ž, Priručnik............................................................................ 510,00.................... 637,50 SDD Komponente: 252-01 SDD Upitnik - M 100 kom........................................................................................................................... 200,00.................... 250,00 252-02 SDD Upitnik - Ž 100 kom............................................................................................................................ 200,00.................... 250,00 252-90 SDD Priručnik.............................................................................................................................................. 110,00.................... 137,50 SDD Edukacija 10550 Anksioznost i depresivnost u djece i adolescenata – psihološka procjena – edukacija ................................ 800,00................. 1.000,00

68

Znanost i praksa!


ISPITIVANJE LIČNOSTI

SKAD-62

Skala strahova i anksioznosti za djecu i adolescente Anita Vulić-Prtorić

Skala SKAD-62 konstruirana je na temelju popisa simptoma anksioznih poremećaja iz DSM-IV klasifikacije, pri čemu nisu obuhvaćeni simptomi posttraumatskog i akutnog stresnog poremećaja. Sadrži ukupno 62 čestice koje opisuju najčešće strahove, te simptome i sindrome anksioznosti u djetinjstvu i adolescenciji. Obuhvaća 8 subskala: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Skala ispitne anksioznosti (ISP) (11 čestica) Skala socijalne anksioznosti (SOC) (10 čestica) Skala separacijske anksioznosti (SEP) (11 čestica) Skala opsesivno-kompulzivnih simptoma (OPKO) (8 čestica) Skala anksiozne osjetljivosti/panični napadi/agorafobija (APA) (12 čestica) Skala zabrinutosti (ZAB) (9 čestica) Skala somatizacije (SOMA) (15 čestica iz skala ISP, SEP, SOC i APA) Skala specifičnih strahova i fobija (SSF) (pitanje otvorenog tipa)

Zadatak ispitanika pri ispunjavanju skale je procijeniti koliko je navedena tvrdnja za njega točna, na ljestvici od 5 stupnjeva, te na pitanju otvorenog tipa nabrojiti i opisati svoje strahove.

SAŽETAK Što mjeri Dob Primjena Trajanje

strahove i anksioznost 10-18 godina individualna ili grupna oko 20 minuta

Ocjenjivanje

CD za ocjenjivanje ili ručno (šablone), kvantitativno i kvalitativno

Norme

2438 učenika od 5. razreda osnovne do 4. razreda srednje škole, te 156 djece i adolescenata s različitim poteškoćama

Kategorizacija

B

Skala se može primjenjivati u razrednom okruženju i vrlo je korisna u ranom prepoznavanju i identifikaciji djece koja imaju simptome pretjeranog strahovanja i anksioznosti. Hrvatska standardizacija napravljena je na normativnom uzorku učenika od 5. razreda osnovne do 4. razreda srednje škole, te na kliničkom uzorku djece i adolescenata koji su upućeni kliničkim psiholozima zbog različitih poteškoća.

JEDINICE ZA NARUDŽBU

Cijena bez PDV-a Cijena s PDV-om

SKAD-62 Komplet za ručno bodovanje 253-50 100 kom. Upitnika – M, 100 kom. Upitnika – Ž, 200 kom. Profila, Šablone i Priručnik................................. 910,00................. 1.137,50 SKAD-62 Komplet za elektroničko bodovanje 253-51 100 kom. Upitnika M, 100 kom. Upitnika Ž, Priručnik i CD za ocjenjivanje sa 100 kredita......................... 1.150,00................. 1.437,50 SKAD-62 Komponente: 253-01 SKAD-62 Upitnik – M 100 kom................................................................................................................... 250,00.................... 312,50 253-02 SKAD-62 Upitnik – Ž 100 kom.................................................................................................................... 250,00.................... 312,50 253-03 SKAD-62 Profil 200 kom............................................................................................................................. 200,00.................... 250,00 253-20 SKAD-62 Šablone......................................................................................................................................... 60,00...................... 75,00 253-90 SKAD-62 Priručnik ...................................................................................................................................... 150,00.................... 187,50 SKAD-62 Dodatno: 253-60 SKAD-62 CD za ocjenjivanje sa 100 kredita................................................................................................. 500,00.................... 625,00

SKAD-62

PONS CD za ocjenjivanje

SKAD-62 Edukacija 10550 Anksioznost i depresivnost u djece i adolescenata – psihološka procjena – edukacija................................. 800,00................. 1.000,00

Edukacija!

Detaljan opis rezultata dosadašnjih istraživanja na djeci i adolescentima u kojima su korištene skale SDD, SKAD-62 i SUO Anita Vulić-Prtorić Marta Cifrek-Kolarić

Istraživanja u razvojnoj psihopatologiji

nslap@nakladaslap.com

+385 (0)1 6281 774

www.nakladaslap.com

69


ISPITIVANJE LIČNOSTI

STAI

Upitnik anksioznosti kao stanja i osobine ličnosti C. D. Spielberger (suradnici: R. L. Gorsuch, R. E. Lushene, P. R. Vagg i G. A. Jacobs) SAŽETAK Što mjeri Dob Primjena Trajanje Ocjenjivanje Norme

Kategorizacija

anksioznost kao stanje i kao osobinu ličnosti od 1. razreda srednje škole nadalje individualna ili grupna internetsko testiranje

STAI se sastoji od dvije ljestvice za samoprocjenu: 1. S-ljestvica je mjera anksioznosti kao stanja koja se odnosi na prolazna emocionalna stanja različitog intenziteta, obilježena subjektivnim doživljajem napetosti, nervoze, zabrinutosti, strepnje i aktivacijom autonomnog živčanog sustava. 2. O-ljestvica mjeri anksioznost kao osobinu ličnosti, tj. relativno stabilne individualne razlike u sklonosti anksioznosti.

ručno (samokopirni upitnik)

Obje ljestvice sastoje se od po 20 čestica, a ispitanici svoje odgovore daju na skali od 4 stupnja kojima se opisuje intenzitet osjećaja kod S-ljestvice odnosno učestalost pojave anksioznosti kod O-ljestvice.

588 učenika srednje škole u dobi od 16 do 18 godina

Hrvatska standardizacija provedena je na 588 učenika srednjih strukovnih škola i gimnazija u dobi od 16 do 18 godina.

oko 20 minuta

B JEDINICE ZA NARUDŽBU

Cijena bez PDV-a Cijena s PDV-om

STAI Komplet 224-50 100 kom. Upitnika - M, 100 kom. Upitnika - Ž, Priručnik i Hrvatske norme za STAI, STAIC i STAXI-2........................................................................................................................................ 1.850,00................. 2.312,50 STAI Komponente: 224-01 STAI Upitnik - M 100 kom........................................................................................................................... 700,00.................... 875,00 224-02 STAI Upitnik - Ž 100 kom............................................................................................................................ 700,00.................... 875,00 224-90 STAI Priručnik ............................................................................................................................................. 250,00.................... 312,50 224-91 Hrvatske norme za STAI, STAIC i STAXI-2.................................................................................................... 200,00.................... 250,00 STAI Dodatno: 224-70 STAI Internetsko testiranje 25 kredita.......................................................................................................... 250,00.................... 312,50

Internetsko testiranje dostupno na www.nakladaslap.com

STAIC

Upitnik anksioznosti kao stanja i osobine ličnosti za djecu C. D. Spielberger, C. D. Edwards, R. Lushene, J. Montuori i Denna Platzek SAŽETAK Što mjeri Dob Primjena Trajanje Ocjenjivanje Norme

Kategorizacija

anksioznost kao stanje i kao osobinu ličnosti 9-12 godina individualna ili grupna internetsko testiranje oko 20 minuta ručno (samokopirni upitnik) 458 učenika osnovne škole u dobi od 12 do 14 godina

B

STAIC je po strukturi i sadržaju analogan STAI upitniku i također se sastoji od dvije odvojene ljestvice samoprocjene: 1. S-ljestvica - prolazna anksiozna stanja 2. O-ljestvica - razmjerno stabilne individualne razlike u sklonosti anksioznosti. Obje ljestvice sastoje se od po 20 tvrdnji, a ispitanici svoje odgovore daju na skali od 3 stupnja. Hrvatska standardizacija provedena je na uzorku od 458 učenika osnovnih škola. JEDINICE ZA NARUDŽBU

Cijena bez PDV-a Cijena s PDV-om

STAIC Komplet 225-50 100 kom. Upitnika - M, 100 kom. Upitnika – Ž, Priručnik i Hrvatske norme za STAI, STAIC i STAXI-2........................................................................................................................................ 1.720,00................. 2.150,00 STAIC Komponente: 225-01 STAIC Upitnik – M 100 kom........................................................................................................................ 700,00.................... 875,00 225-02 STAIC Upitnik – Ž 100 kom......................................................................................................................... 700,00.................... 875,00 225-90 STAIC Priručnik za Upitnik anksioznosti kao stanja i osobine ličnosti za djecu.............................................. 120,00.................... 150,00 224-91 Hrvatske norme za STAI, STAIC i STAXI-2.................................................................................................... 200,00.................... 250,00 STAIC Dodatno: 225-70 STAIC Internetsko testiranje 25 kredita........................................................................................................ 250,00.................... 312,50

Internetsko testiranje dostupno na www.nakladaslap.com

70

Znanost i praksa!


ISPITIVANJE LIČNOSTI

STAXI-2

Upitnik ljutnje kao stanja i osobine ličnosti C. D. Spielberger

STAXI-2 se sastoji od 57 čestica i podijeljen je na tri dijela: 1. dio sadrži 15 čestica na koje ispitanik odgovara procjenjujući intenzitet ljutnje koju osjeća “upravo sada”. Čestice čine ljestvicu Ljutnja kao stanje i tri podljestvice: Osjećaj ljutnje, Spremnost da se ljutnja izrazi verbalno i Spremnost da se ljutnja izrazi fizički. 2. dio sadrži 10 čestica na kojima spitanik procjenjuje kako se “općenito osjeća”. Čestice čine ljestvicu Ljutnja kao osobina ličnosti i dvije podljestvice: Temperament sklon ljutnji i Reakcija ljutnje. 3. dio sadrži 32 čestice na kojima ispitanik procjenjuje koliko često općenito reagira na određene načine kada se osjeća ljut ili gnjevan. Čestice čine četiri ljestvice: Izražavanje ljutnje prema van, Izražavanje ljutnje prema unutra, Kontrola ljutnje prema van, Kontrola ljutnje prema unutra. U ovom dijelu se dobiva Indeks izražavanja ljutnje. STAXI-2 je u Hrvatskoj normiran na 871 učeniku srednjih strukovnih škola i gimnazija u dobi od 15 do 18 godina.

JEDINICE ZA NARUDŽBU

Cijena bez PDV-a Cijena s PDV-om

SAŽETAK Što mjeri

Dob Primjena Trajanje Ocjenjivanje Norme

Kategorizacija

ljutnju kao stanje i kao osobinu ličnosti, izražavanje i kontrolu ljutnje adolescenti i odrasli individualna ili grupna 12-15 minuta ručno (samokopirni list za odgovore) 871 učenik srednje škole u dobi od 15 do 18 godina

B

STAXI-2 Komplet 247-50 10 kom. Upitnika - M , 10 kom. Upitnika – Ž, 100 kom. Listova za odgovore, 100 kom. Profila, Priručnik i Hrvatske norme za STAI, STAIC i STAXI-2................................................................................. 1.610,00................ 2.012,50 STAXI-2 Komponente: 247-01 STAXI-2 Upitnik - M 10 kom....................................................................................................................... 180,00.................... 225,00 247-02 STAXI-2 Upitnik - Ž 10 kom......................................................................................................................... 180,00.................... 225,00 247-03 STAXI-2 List za odgovore 100 kom.............................................................................................................. 400,00.................... 500,00 247-04 STAXI-2 Profil 100 kom............................................................................................................................... 400,00.................... 500,00 247-90 Priručnik za Upitnik ljutnje kao stanja i osobine ličnosti............................................................................... 250,00.................... 312,50 224-91 Hrvatske norme za STAI, STAIC i STAXI-2.................................................................................................... 200,00.................... 250,00

USA-r

Upitnik sramežljivosti i asertivnosti P. Zarevski i Ž. Vukosav

Upitnik ima dva oblika, od po 37 čestica, koji se sadržajno razlikuju: oblik za muškarce (USA/M-r) i oblik za žene (USA/Ž-r). Svaka čestica USA-r upitnika je zapravo podražajna situacija, a zadatak ispitanika je među ponuđenim odgovorima odabrati onaj koji je najtipičniji za njega u takvoj situaciji.

Što mjeri

Uz generalne rezultate na skalama sramežljivosti i asertivnosti, dobivaju se još i četiri rezultata koja se odnose na heteroseksualne interakcije. Prvi rezultat odnosi se na interakciju s osobama suprotnog spola s kojima se želi ostvariti emocionalna veza, a ostala tri na kognitivne teškoće, emocionalne aspekte te vidljive fiziološke manifestacije i unutarnje reakcije u situacijama heteroseksualne interakcije.

Primjena

JEDINICE ZA NARUDŽBU

SAŽETAK

Dob

Trajanje Ocjenjivanje

Cijena bez PDV-a Cijena s PDV-om

USA-r Komplet za ručno bodovanje 251-50 10 kom. Upitnika – M, 10 kom. Upitnika – Ž, 100 kom. Listova za odgovore i Priručnik.............................. 800,00................. 1.000,00 USA-r Komplet za elektroničko bodovanje 251-51 10 kom. Upitnika M, 10 kom. Upitnika Ž, Priručnik i CD za ocjenjivanje sa 100 kredita................................ 900,00................. 1.125,00 USA-r Komponente: 251-01 USA-r Upitnik – M 10 kom.......................................................................................................................... 200,00.................... 250,00 251-02 USA-r Upitnik – Ž 10 kom........................................................................................................................... 200,00.................... 250,00 251-03 USA-r List za odgovore 100 kom................................................................................................................. 300,00.................... 375,00 251-90 USA-r Priručnik ........................................................................................................................................... 100,00.................... 125,00

Norme

Kategorizacija

sramežljivost i asertivnost od 1. razreda srednje škole nadalje individualna ili grupna oko 15 minuta CD za ocjenjivanje ili ručno (samokopirni list za odgovore) 306 učenika srednje škole, 531 student, te 265 sudionika u dobi od 28 do 47 godina

B

USA-r Dodatno: 251-60 USA-r CD za ocjenjivanje 100 kredita.......................................................................................................... 400,00.................... 500,00

USA-r

PONS CD za ocjenjivanje

nslap@nakladaslap.com

+385 (0)1 6281 774

www.nakladaslap.com

71


ISPITIVANJE LIČNOSTI

WOC

Upitnik o načinima suočavanja sa stresom Susan Folkman i R. Lazarus SAŽETAK Što mjeri

načine suočavanja sa stresom

Dob

od 14 godina nadalje

Primjena Trajanje Ocjenjivanje Norme Kategorizacija

individualna ili grupna 10 do 15 minuta ručno (šablone) prema izvorniku

B

Upitnik o načinima suočavanja sa stresom namijenjen je za prepoznavanje misli i postupaka koje pojedinac koristi u izlaženju na kraj sa specifičnim stresnim događajem. Njime se procjenjuju procesi suočavanja, a ne dispozicije za suočavanje ili stabilni stilovi suočavanja. Da bi tim instrumentom procijenio stilove suočavanja, istraživač mora procijeniti procese suočavanja u različitim stresnim situacijama i potom odrediti njihovu dosljednost u razmatranim događajima. WOC ima ukupno 66 čestica, koje čine osam ljestvica: • Suprotstavljajuće suočavanje • Distanciranje • Samokontrola • Traženje socijalne podrške • Prihvaćanje odgovornosti • Bijeg-izbjegavanje • Plansko rješavanje problema • Pozitivna ponovna procjena Upitnik o načinima suočavanja sa stresom (WOC) razvijen je da bi istraživači dobili teorijski utemeljenu mjeru koju je moguće koristiti za proučavanje uloge suočavanja sa stresom u odnosu između stresa i prilagodbenih ishoda. JEDINICE ZA NARUDŽBU

Cijena bez PDV-a Cijena s PDV-om

WOC Komplet 250-50 100 kom. Upitnika - M, 100 kom. Upitnika - Ž, Šablona i Priručnik........................................................... 1.250,00 ................ 1.562,50 WOC Komponente: 250-01 WOC Upitnik - M 100 kom.......................................................................................................................... 500,00.................... 625,00 250-02 WOC Upitnik - Ž 100 kom........................................................................................................................... 500,00.................... 625,00 250-20 WOC Šablone............................................................................................................................................. 100,00.................... 125,00 250-90 WOC Priručnik............................................................................................................................................. 150,00.................... 187,50

SUO

Skala suočavanja sa stresom za djecu i adolescente Anita Vulić-Prtorić

SAŽETAK Što mjeri Dob Primjena Trajanje

suočavanje sa stresom 9-18 godina individualna ili grupna oko 20 minuta

Ocjenjivanje

CD za ocjenjivanje ili ručno (šablone), kvantitativno i kvalitativno

Norme

542 učenika 5. do 8. razreda osnovne škole i 1. do 4. razreda srednje škole

Kategorizacija

B

Skala SUO daje informacije o čestini i procjeni efikasnosti korištenja određenih stilova suočavanja, a konstruirana je tako da se prilagodbom upute može koristiti i za mjerenje dispozicijskog i za mjerenje situacijskog suočavanja. Sadrži 7 subskala, od kojih svaka opisuje jednu dimenziju suočavanja: 1. Rješavanje problema (9 čestica) 2. Kognitivno restrukturiranje (8 čestica) 3. Emocionalna reaktivnost (8 čestica) 4. Distrakcija (10 čestica) 5. Izbjegavanje (11 čestica) 6. Traženje socijalne podrške od strane prijatelja (6 čestica) 7. Traženje socijalne podrške od strane obitelji (6 čestica) Skala ukupno sadrži 58 čestica, a zadatak ispitanika je za svaku strategiju označiti frekvenciju njena korištenja i njenu učinkovitost, na skali od 4 stupnja. Hrvatska standardizacija SUO skale provedena je na 542 učenika 5. do 8. razreda osnovne škole i 1. do 4. razreda srednje škole u Zadru i Splitu.

SUO

PONS CD za ocjenjivanje

Edukacija!

JEDINICE ZA NARUDŽBU

Cijena bez PDV-a Cijena s PDV-om

SUO Komplet za ručno bodovanje 249-50 100 kom. Upitnika - M, 100 kom. Upitnika – Ž, 200 kom. Profila, Šablone i Priručnik.................................. 970,00................ 1.212,50 SUO komplet za elektroničko bodovanje 249-51 100 kom. Upitnika M, 100 kom. Upitnika Ž, Priručnik i CD za ocjenjivanje sa 100 kredita......................... 1.150,00................. 1.437,50 SUO Komponente: 249-01 SUO Upitnik - M 100 kom........................................................................................................................... 250,00.................... 312,50 249-02 SUO Upitnik - Ž 100 kom............................................................................................................................ 250,00.................... 312,50 249-03 SUO Profil 100 kom. ................................................................................................................................... 100,00.................... 125,00 249-20 SUO Šablone............................................................................................................................................... 120,00.................... 150,00 249-90 SUO Priručnik ............................................................................................................................................. 150,00.................... 187,50 SUO Dodatno: 249-60 SUO CD za ocjenjivanje 100 kredita............................................................................................................ 500,00.................... 625,00

72

SUO Edukacija Znanost i praksa! 10550 Anksioznost i depresivnost u djece i adolescenata – psihološka procjena – edukacija................................. 800,00................. 1.000,00


ISPITIVANJE LIČNOSTI

SAD

Skala autodestruktivnosti M. Dautović

Posebna iskoristivost skale autodestruktivnosti (SAD) je u kliničkoj praksi, u mogućnosti kliničke interpretacije rezultata koja je usklađena s međunarodnom klasifikacijom duševnih poremećaja prema DSM-IV, a može pomoći i u prevenciji suicida.

SAŽETAK Što mjeri Dob

SAD je sastavljena od 107 tvrdnji koje mjere autodestruktivnost kao dispozicijsku osobinu ličnosti. Zadatak ispitanika je na svaku tvrdnju odgovoriti s DA ili NE, ovisno o tome da li ta tvrdnja vrijedi za njega. Skala se sastoji od 4 subskale: 1. Suicidalna depresivnost (32 čestice) 2. Anksioznost (32 čestice) 3. Agresivnost (22 čestice) 4. Borderline (granični poremećaj ličnosti) (21 čestica) Test je normiran na uzorcima zatvorenika iz dvije penalne ustanove u Hrvatskoj, te na učenicima sedmih i osmih razreda osnovne škole. Postoje zasebne norme za pojedini spol, te za ispitanike muške penalne populacije u Hrvatskoj.

JEDINICE ZA NARUDŽBU

Primjena Trajanje Ocjenjivanje Norme

Kategorizacija

autodestruktivnost od 14 godina nadalje individualna ili grupna 15-20 minuta ručno (samokopirni list za odgovore) 1104 učenika 7. i 8. razreda te 266 zatvorenika iz dvije penalne ustanove

B

Cijena bez PDV-a Cijena s PDV-om

SAD Komplet 203-50 100 kom. Upitnika - M, 100 kom. Upitnika - Ž i Priručnik......................................................................... 1.120,00 ................ 1.400,00 SAD Komponente: 203-01 SAD Upitnik - M 100 kom........................................................................................................................... 500,00.................... 625,00 203-02 SAD Upitnik - Ž 100 kom............................................................................................................................. 500,00.................... 625,00 203-90 SAD Priručnik ............................................................................................................................................. 120,00.................... 150,00

Jednostavno do narudžbe Za stručne savjete i informacije obratite nam se od ponedjeljka do petka, od 8 do 16 sati na tel. 01 6281 774, 01 6313 044 faksom na tel. 01 6284 001 ili e-mailom nslap@nakladaslap.com od 0 do 24 sata Narudžbe zaprimljene do 14 sati šaljemo isti dan Hp-ovom uslugom “Od vrata do vrata” Jednostavna registracija telefonom/faxom i online na adresi www.nakladaslap.com Odobravamo rok za reklamaciju naših proizvoda od 8 dana od primitka pošiljke

nslap@nakladaslap.com

+385 (0)1 6281 774

www.nakladaslap.com

73


ISPITIVANJE LIČNOSTI

MLQ

Višefaktorski upitnik rukovođenja B. J. Avolio i B. M. Bass ur. hrv. izd. Željko Jerneić SAŽETAK Što mjeri Dob Primjena Trajanje

stilove rukovođenja od 18 godina nadalje individualna ili grupna 10 - 15 minuta

Ocjenjivanje

ručno (samokopirni upitnik)

Norme

116 rukovoditelja u dobi od 27 do 62 godine

Kategorizacija

A

Upitnik ispituje devet komponenata rukovođenja duž cijelog raspona rukovoditeljskih stilova i tri moguća ishoda rukovođenja. Prikladan je za korištenje u selekciji, pri promjeni radnog mjesta i unapređenju na poslu, te za individualni, grupni ili organizacijski razvoj i savjetovanje. Karakteristike upitnika: • koristi se prvenstveno na rukovoditeljima • omogućuje proučavanje transformacijskog, transakcijskog i pasivnog/izbjegavajućeg stila rukovođenja • omogućuje dobivanje samoprocjena i procjena od strane drugih osoba • jednostavna i brza primjena • prikupljeni podaci na hrvatskim rukovoditeljima Komponente rukovođenja: Idealizirani atributi (IA) Idealizirano ponašanje (IP) Inspirativna motivacija (IM) Intelektualna stimulacija (IS) Individualizirana briga (IB) Uvjetno nagrađivanje (UN) Aktivno upravljanje pomoću iznimaka (AUPI) Pasivno upravljanje pomoću iznimaka (PUPI) Laissez-faire (LF) Ishodi rukovođenja: Dodatni trud (DT) Učinkovitost (UČN) Zadovoljstvo (ZAD)

JEDINICE ZA NARUDŽBU

Cijena bez PDV-a Cijena s PDV-om

MLQ Komplet 264-50 50 kom. Upitnika za rukovoditelja, 50 kom. Upitnika za procjenjivača i Priručnik...................................... 1.250,00................. 1.562,50 MLQ Komponente: 264-01 MLQ Upitnik za rukovoditelja 50 kom......................................................................................................... 500,00.................... 625,00 264-02 MLQ Upitnik za procjenjivača 50 kom......................................................................................................... 500,00.................... 625,00 264-90 MLQ Priručnik ............................................................................................................................................ 250,00.................... 312,50 MLQ Edukacija: 10960 Primjena Višefaktorskog upitnika rukovođenja (MLQ) i Bohumskog inventara ličnosti (BIP) u organizacijama.................................................................................. 800,00................. 1.000,00

Gary Yukl

Edukacija!

Rukovođenje u organizacijama Format: 17,5 x 24,5 cm Uvez: Tvrdi uvez Opseg: 560 str. Cijena: 378,00 kn

74

Znanost i praksa!


ISPITIVANJE LIČNOSTI

MBI

Upitnik izgaranja na poslu Christine Maslach

Christina Maslach, Susan E. Jackson, Michael P. Leiter, Wilmar B. Schaufeli, Richard L. Schwab Izgaranje na poslu ne treba ograničavati samo na pitanja povezana s pružanjem usluga korisnicima, jer osobe vrlo širokog raspona zanimanja reagiraju na kronično iscrpljivanje na poslu pokušajima da se psihološki udalje, odmaknu od svog posla Postoje tri verzije MBI upitnika, koje imaju donekle slične ljestvice koje procjenjuju aspekte sindroma izgaranja na poslu i prilagođene su zahtjevima zanimanja na koja se odnose. 1. Upitnik za stručnjake pomagačkih zanimanja (MBI-HSS) – 22 tvrdnje a) Emocionalna iscrpljenost (EI) b) Depersonalizacija (Dp) c) Manjak osobnog postignuća (OP)

SAŽETAK Što mjeri Dob Primjena Trajanje Ocjenjivanje Norme Kategorizacija

izgaranje na poslu od 18 godina nadalje individualna ili grupna 10-15 minuta ručno prema izvorniku

A

2. Opći upitnik (MBI-GS) – 16 tvrdnji a) Iscrpljenost (I) b) Cinizam (C) c) Stručna učinkovitost (SU) 3. Upitnik za nastavnike (MBI-ES) – 22 tvrdnje a) Emocionalna iscrpljenost (EI) b) Depersonalizacija (Dp) c) Manjak osobnog postignuća (OP)

JEDINICE ZA NARUDŽBU

Cijena bez PDV-a Cijena s PDV-om

MBI Komplet 266-50 Opći upitnik - 50 kom. M i 50 kom. Ž, Upitnik za stručnjake pomagačkih zanimanja – 50 kom. M i 50 kom. Ž, Upitnik za nastavnike 50 kom. M i 50 kom. Ž, 3 vrste ključeva za ocjenjivanje i Priručnik................................................................................................ 2.050,00 ................ 2.562,50 MBI Komplet Opći upitnik 266-51 Opći upitnik – 50 kom. M i 50 kom. Ž, Ključ za ocjenjivanje i Priručnik........................................................ 900,00................. 1.125,00 MBI Komplet Upitnik za stručnjake pomagačkih zanimanja 266-52 Upitnik za stručnjake pomagačkih zanimanja – 50 kom. M i 50 kom. Ž, Ključ za ocjenjivanje i Priručnik.................................................................................................................... 900,00................. 1.125,00 MBI Komplet Upitnik za nastavnike 266-53 Upitnik za nastavnike – 50 kom. M i 50 kom. Ž, Ključ za ocjenjivanje i Priručnik.......................................... 900,00................. 1.125,00 MBI Komponente: 266-01 MBI Opći upitnik M 50 kom........................................................................................................................ 250,00.................... 312,50 266-02 MBI Opći upitnik Ž 50 kom.......................................................................................................................... 250,00.................... 312,50 266-03 MBI Upitnik za stručnjake pomagačkih zanim. M 50 kom............................................................................ 250,00.................... 312,50 266-04 MBI Upitnik za stručnjake pomagačkih zanim. Ž 50 kom............................................................................. 250,00.................... 312,50 266-05 MBI Upitnik za nastavnike M 50 kom.......................................................................................................... 250,00.................... 312,50 266-06 MBI Upitnik za nastavnike Ž 50 kom........................................................................................................... 250,00.................... 312,50 266-20 MBI Ključ za ocjenjivanje - Opći upitnik 1 kom............................................................................................ 150,00.................... 187,50 266-21 MBI Ključ za ocjenjivanje - Upitnik za stručnjake pomagačkih zanimanja i Upitnik za nastavnike 1 kom....................................................................................................................... 150,00.................... 187,50 266-90 MBI Priručnik ............................................................................................................................................. 250,00.................... 312,50

Najpoznatija mjera stupnja izgaranja na poslu kod pojedinaca različitih zanimanja!

nslap@nakladaslap.com

+385 (0)1 6281 774

www.nakladaslap.com

75


ISPITIVANJE LIČNOSTI

BARON EQ-i: YV

Baronov inventar emocionalnog kvocijenta inteligencije: Verzija za mladež R. Bar-On i J. D. Parker SAŽETAK Što mjeri Dob Primjena Trajanje

emocionalnu inteligenciju 7-18 godina individualna ili grupna 20-25 minuta, 10-15 minuta za kratku verziju

Ocjenjivanje

ručno (samokopirni list za odgovore s uputama)

Norme

963 učenika osnovnih i srednjih škola

Kategorizacija

B

EQ-i:YV može se koristiti kao rutinski trijažni instrument u nizu okruženja poput škola, ambulanti, institucija za zaštitu djece, centara za malodobne prijestupnike i u privatnoj praksi. Sastoji se od 60 čestica, raspoređenih u nekoliko ljestvica: • Ukupna emocionalna inteligencija • Interpersonalna ljestvica • Intrapersonalna ljestvica • Ljestvica prilagodljivosti • Ljestvica suočavanja sa stresom • Ljestvica općeg raspoloženja • Ljestvica pozitivnog dojma • Indeks nedosljednosti Zadatak ispitanika je za svaku tvrdnju označiti koliko se odnosi na njega. Postoji i kratki oblik EQ-i:YV (K) s 30 čestica, koji ne sadrži Ljestvicu općeg raspoloženja i Indeks nedosljednosti. Hrvatska standardizacija je provedena na 963 učenika osnovnih i srednjih škola iz svih područja Republike Hrvatske.

JEDINICE ZA NARUDŽBU

Cijena bez PDV-a Cijena s PDV-om

EQ-i: YV Komplet 241-50 Inventar - 50 kom. M i 50 kom. Ž, Inventar - Kratka verzija 50 kom. M i 50 kom. Ž, Priručnik................... 3.340,00................ 4.107,00 EQ-i: YV Inventar Komponente: 241-01 EQ-i: YV Inventar M 50 kom........................................................................................................................ 750,00.................... 937,50 241-02 EQ-i: YV Inventar Ž 50 kom......................................................................................................................... 750,00.................... 937,50 241-03 EQ-i: YV (K) Inventar - Kratka verzija M 50 kom.......................................................................................... 750,00.................... 937,50 241-04 EQ-i: YV (K) Inventar - Kratka verzija Ž 50 kom............................................................................................ 750,00.................... 937,50 241-90 EQ-i: YV Priručnik........................................................................................................................................ 340,00.................... 357,00

Presjek sposobnosti koje čine sržna svojstva emocionalne inteligencije djece i mladih!

76

Znanost i praksa!


PROJEKTIVNI POSTUPCI

RORSCHACHOVE MRLJE OD TINTE H. Rorschach

SAŽETAK Što mjeri Dob

strukturu i dinamiku ličnosti odrasli

Primjena

individualna

Trajanje

neograničeno

Ocjenjivanje

Norme

ručno (upute u Priručniku), kvantitativno i kvalitativno –

Projektivna tehnika namijenjena za ispitivanje strukture i dinamike ličnosti kod odraslih osoba. Oblik je jedinstven. Test se sastoji od 10 predložaka s mrljama od tinte, a zadatak ispitanika je opisati što pojedini predložak prikazuje. Odgovori ispitanika se ocjenjuju prema uputama u Priručniku, a interpretiraju se na kvantitativnoj i kvalitativnoj razini.

JEDINICE ZA NARUDŽBU

Cijena bez PDV-a Cijena s PDV-om

Rorschachov test Komplet 227-50 Mapa, Shematski blok za ocjenjivanje Rorschachova testa, Psihodijagnostika, Metodika i rezultati jednog eksperimenta iz percepcije.................................................................................................................... Cijena na upit Rorshach Komponente: 227-01 Rorschachov test – Mapa................................................................................................................................................. Cijena na upit 227-02 Shematski blok za ocjenjivanje Rorschachova test............................................................................................................ Cijena na upit 227-90 Psihodijagnostika, Metodika i rezultati jednog eksperimenta iz percepcije................................................... 380,00.................... 399,00

Isporučujemo originalno švicarsko izdanje mape i bloka.

IPUES (UJAK HRČAK) Ilustrirani projektivni upitnik za ispitivanje emocionalne stabilnosti djece u predškolskoj dobi Mirjana Krizmanić (tekst) i Tatjana Krizmanić (ilustracije) SAŽETAK Što mjeri

emocionalnu stabilnost

Dob

3,5-6 godina

Primjena

individualna

Trajanje

15-20 minuta

Ocjenjivanje

Norme Kategorizacija

ručno (upute u Priručniku), kvantitativno i kvalitativno –

B

IPUES, tj. Ilustrirani projektivni upitnik Ujak Hrčak omogućuje diferencirano utvrđivanje blage, umjerene i izrazite emocionalne nestabilnosti djece, koje je važno zbog pravodobnih intervencija koje mogu spriječiti nastanak emocionalnih poremećaja. Upitnik ima oblik slikovnice-stripa koji ispitivač čita djetetu i sastoji se od 25 slika međusobno povezanih pričom o ujaku Hrčku, njegovih 5 nećaka i gostu. Zadatak ispitivanog djeteta je preuzeti ulogu gosta i reći što je on odgovorio na ujakova pitanja, pri čemu ima mogućnost projektivnog odgovora ili odabira bilo kojeg predloženog odgovora petorice nećaka. Preporuča se i kvalitativna analiza djetetovih odgovora kako bi se utvrdilo je li ukupan rezultat posljedica postojanja manjeg broja intenzivnijih simptoma ili većeg broja blažih znakova emocionalne nestabilnosti. IPUES upitnik je preveden na srpski i slovenski jezik, a pod nazivom Hammster Test tiskan je i za njemačko govorno područje.

JEDINICE ZA NARUDŽBU

Cijena bez PDV-a Cijena s PDV-om

IPUES Komplet 212-50 IPUES Test, 100 kom. Listova za odgovore i Priručnik.................................................................................. 575,00.................... 718,75 IPUES Komponente: 212-01 IPUES Test................................................................................................................................................... 320,00.................... 400,00 212-02 IPUES Listovi za odgovore 100 kom............................................................................................................ 200,00.................... 250,00 212-90 IPUES - Ujak Hrčak Priručnik.......................................................................................................................... 55,00...................... 68,75

78

Znanost i praksa!


PROJEKTIVNI POSTUPCI

PTM

Projektivna tehnika mozaik S. Bras i J. Rojšek

Mozaik test služi za otkrivanje osnovnih i dominantnih psihičkih procesa koji odgovaraju pojedinim kliničkim slikama ili tipičnom načinu reagiranja pojedinca. Njime se mogu ispitivati osobe svih dobi, od djece do odraslih. Pokazao se osobito korisnim pri dijagnosticiranju shizofrenije, kod ispitivanja osoba s intelektualnom insuficijencijom, kod raznih organskih oštećenja mozga, te u radu s osobama s kojima se ne može ostvariti verbalni kontakt. Test se sastoji od 400 pločica debljine 2,5 mm u 6 oblika (kvadrat, romb i pravokutnik, te istostranični, istokračni i raznostranični trokut) u 8 boja (bijela, žuta, zelena, plava, crvena, crna, smeđa i siva). Zadatak testirane osobe je da na podlozi ispred sebe od pločica napravi mozaik prema vlastitoj želji, a pritom može koristiti koliko god pločica želi, bilo koje boje i oblika. Testirana osoba sama treba reći ispitivaču kada je završila i je li zadovoljna uratkom. Ispitivač uradak u cijelosti i u prirodnoj veličini precrtava na papir A4 formata i što objektivnije ga opisuje pomoću empirijski ustanovljenih shema.

SAŽETAK Što mjeri Dob

poremećaje ličnosti i organska oštećenja djeca, adolescenti i odrasle osobe

Primjena

individualna

Trajanje

neograničeno

Ocjenjivanje Norme Kategorizacija

ručno (upute u Priručniku), kvalitativno –

C

U interpretaciji se u obzir uzimaju različite karakteristike mozaika (broj likova, koherentnost, konkretnost, smislenost, potpunost, jasnoća strukture, izbor boja i oblika, broj pločica i tako dalje). PTM sadrži predloške s primjerima mozaika, a u Priručniku se mogu naći objašnjenja i opisi pojedinih karakteristika mozaika i karakteristični uzorci za pojedine psihičke poremećaje.

JEDINICE ZA NARUDŽBU

Cijena bez PDV-a Cijena s PDV-om

PTM Komplet 246-50 PTM Test, 100 kom. Listova za opažanje i interpretaciju i Priručnik................................................................................... Cijena na upit PTM Komponente: 246-02 PTM List za opažanje i interpretaciju 100 kom............................................................................................ 200,00.................... 250,00 246-90 PTM Priručnik ............................................................................................................................................. 110,00.................... 137,50 PTM Edukacija: 10520 Projektivna tehnika mozaik - početna edukacija.......................................................................................... 800,00................. 1.000,00 10521 Projektivna tehnika mozaik - napredna edukacija........................................................................................ 800,00................. 1.000,00

Edukacija!

nslap@nakladaslap.com

+385 (0)1 6281 774

www.nakladaslap.com

79


AMERIČKA PSIHIJATRIJSKA UDRUGA

Dijagnostički i statistički priručnik za duševne poremećaje - peto izdanje urednici hrvatskog izdanja Vlado Jukić i Goran Arbanas Poremećaji iz DSM-5 reorganizirani su u novu organizacijsku strukturu. Promjene uključuju:

Format: 17,5 × 25,5 cm. Uvez: tvrdi. Opseg: 980 str. Cijena: 787,50 kn

• prikaz razvojnih pitanja vezanih uz dijagnozu, a promjene u poretku poglavlja odgovaraju cjeloživotnom pristupu, • integraciju znanstvenih spoznaja iz najnovijih istraživanja u genetici i neuroznanostima, • konsolidacija autističnog poremećaja, Aspergerova poremećaja i pervazivog razvojnog poremećaja u poremećaj autističnog spektra,

Promjene u DSM-5 su osmislili vodeći svjetski stručnjaci u području duševnih poremećaja i potkrijepljene su mišljenjem neovisnih stručnih recenzenata.

80

• ujednačena klasifikacija bipolarnih i depresivnih poremećaja, • restrukturiranje poremećaja zloporabe sredstava, • detaljniji opisi neurokognitivnih poremećaja, • pomak u poimanju poremećaja ličnosti, • III. dio: novi poremećaji i obilježja.

Znanost i praksa!


NEUROPSIHOLOGIJSKI I ADHD TESTOVI

RCFT

Reyev test složenog lika i pokus s prepoznavanjem John E. Meyers i Kelly R. Meyers

SAŽETAK Što mjeri Dob Primjena Trajanje

Ocjenjivanje

Norme Kategorizacija

prostornu percepciju i vizualno pamćenje od 6 do 89 godina individualna oko 60 minuta, uključujući 30-minutni interval između zadataka precrtavanja i odgođenog dosjećanja ručno (upute u Priručniku), kvantitativno i kvalitativno prema izvorniku

C

Neuropsihologijski test namijenjen za ispitivanje pacijenata s različitim ozljedama mozga i kognitivnim oštećenjima. Poput većine neuropsihologijskih testova, rezultat u testu pokazatelj je mnogih neurokognitivnih funkcija, poput per­ceptivnog shvaćanja, pažnje, snage vizualnog pamćenja, perceptivne organizacije, dugoročnog prostornog (spacijalnog) pamćenja, motoričkog funkcioniranja i slično. Test se sastoji od predloška s likom prikazanim u okomitom položaju na kartici veličine 5,5 x 8 cm. Primjena uključuje 4 odvojena zadatka: pokus s precrtavanjem, pokus s neposrednim dosjećanjem, pokus s odgođenim dosjećanjem i novorazvijeni pokus s prepoznavanjem. Zadaci u RCFT-u: 1. Pokus s precrtavanjem 2. Pokus s neposrednim dosjećanjem 3. Pokus s odgođenim dosjećanjem 4. Pokus s prepoznavanjem Reyev složeni lik može se podijeliti na 18 numeriranih jedinica koje se boduju, a izrađeni su posebni kriteriji za bodovanje točnosti i smještaja tih jedinica.

JEDINICE ZA NARUDŽBU

Cijena bez PDV-a Cijena s PDV-om

RCFT Komplet 514-50 Predložak, 25 kom. Testnih knjižica, Priručnik + Dodatne norme za djecu i adolescente, Priručnik o upotrebi Rey-Osterriethova složenog lika - Primjena u klinici i istraživanjima........................... 2.000,00................. 2.364,00 RCFT Komponente: 514-01 RCFT Predložak .......................................................................................................................................... 140,00.................... 175,00 514-02 RCFT Testna knjižica 25 kom....................................................................................................................... 500,00.................... 625,00 514-90 Reyev test složenog lika i pokus s prepoznavanjem. Priručnik + Dodatne norme za djecu i adolescente................................................................................................... 680,00.................... 850,00 Priručnik o upotrebi Rey-Osterriethova složenog lika - Primjena u klinici i istraživanjima............................................ 680,00.................... 714,00 RCFT Edukacije: 10910 RCFT: neurološki i neurorazvojni poremećaji............................................................................................... 800,00................. 1.000,00 10900 RCFT i srodni testovi: neuropsihologijska procjena vidne percepcije, konstrukcije i pamćenja kod djece i odraslih..................................................................................................................... 800,00................. 1.000,00

Edukacija!

Široko korišten test za ispitivanje neurokognitivnih funkcija!

82

Znanost i praksa!


NEUROPSIHOLOGIJSKI I ADHD TESTOVI

BENDER-GEŠTALT II

Bender vizualno-motorički geštalt test, drugo izdanje G. G. Branningan i S. L. Decker

Bender vizualno-motorički geštalt test je koristan za ispitivanje nadarenih osoba, osoba koje su klasificirane kao duševno zaostale, te osoba s teškoćama (specifične teškoće u učenju, poremećaj pažnje/hiperaktivni poremećaj [ADHD], teži emocionalni poremećaj, autizam, Alzheimerova bolest). Također je koristan u neuropsihološkim ispitivanjima, pri otkrivanju organskih oštećenja i stupnja razvoja živčanog sustava, te za procjenjivanje vizualne zrelosti, vizualno-motoričke integracije, stila odgovaranja, reakcija na frustraciju, sposobnosti ispravljanja pogrešaka, motivacije i vještina dosjećanja.

SAŽETAK Što mjeri

vizualno-motoričke i perceptivne vještine

Dob

4 do 85 i više godina

Primjena Trajanje

20-30 minuta Motorički i Perceptivni test ograničeno (do 4 minute za svaki)

Ocjenjivanje

ručno (upute u Priručniku), kvantitativno i kvalitativno

Test sadrži 16 kartica s crtežima koje u fazi precrtavanja ispitivač pokazuje ispitaniku, koji treba svaki lik precrtati na čisti list papira. Neposredno nakon faze precrtavanja slijedi faza dosjećanja koja daje brzu procjenu pamćenja i pokazuje koliko dobro osoba kodira, pohranjuje i pronalazi podatke. Nakon toga primjenjuje se Motorički test, koji se sastoji od četiri zadatka. Svaki zadatak sastoji se od tri lika, unutar kojih se nalaze 2 ili 3 točke, a zadatak ispitanika je da crtom spoji te točke, ne dotičući okvir lika.

individualna

Norme Kategorizacija

prema izvorniku

B

Nakon njega slijedi Perceptivni test, od 10 zadataka, u kojima ispitanik od niza crteža treba označiti onaj koji najviše odgovara crtežu na početku reda. Motorički i Perceptivni test su dodani izvornom obliku testa kako bi se povećala njegova klinička vrijednost, jednako kao i faza dosjećanja. Bender-geštalt II u fazi precrtavanja i dosjećanja koristi devet originalnih crteža, te sedam novih crteža koji povećavaju raspon procjenjivanih sposobnosti. Četiri od sedam crteža koriste se isključivo za mlađu dob (4 do 7 godina i 11 mjeseci), a tri preostala isključivo za raspon dobi od 8 do 85 i više godina. Bodovanje zadataka je jednostavno, svaki točan odgovor dobiva 1 bod, a svaki netočan 0 bodova. Moguće je i prema brojnim kriterijima bodovati “pogreške” u pravilnom precrtavanju predloženih slika. Postoji i opcija vremenski ograničenog izvođenja testa, pri čemu se za svaki crtež mjeri trajanje crtanja.

JEDINICE ZA NARUDŽBU

Cijena bez PDV-a Cijena s PDV-om

Bender-geštalt II Komplet 512-50 100 kom. Testa percepcije, 100 kom. Motoričkog testa, 100 kom. Obrazaca opažanja, Bender-geštalt II kartice s crtežima i i Priručnik ........................................................................................ 1.895,00................. 2.278,75 Bender-geštalt II Komponente: 512-01 Bender-geštalt II Test percepcije 100 kom................................................................................................... 300,00.................... 375,00 512-02 Bender-geštalt II Motorički test 100 kom..................................................................................................... 300,00.................... 375,00 512-03 Bender-geštalt II Obrazac opažanja 100 kom.............................................................................................. 300,00.................... 375,00 512-04 Bender-geštalt II kartice.............................................................................................................................. 545,00.................... 681,25 512-90 Priručnik za Bender vizualno-motorički geštalt test. ...................................................................................... 450,00.................... 472,50 Bender-geštalt II Edukacija: 10530 Bender vizualno-motorički geštalt test-II (Bender-geštalt II) – edukacija .................................................... 800,00................. 1.000,00

Edukacija!

Slavka Galić

Neuropsihologijska procjena Testovi i tehnike Format: 17,5 ×24,5 cm Uvez: tvrdi Opseg: 445 str. Cijena: 336,00 kn

nslap@nakladaslap.com

+385 (0)1 6281 774

www.nakladaslap.com

83


NEUROPSIHOLOGIJSKI I ADHD TESTOVI

TEST PRECRTAVANJA

Z. Matejček i Marie Vagnerova SAŽETAK Što mjeri Dob Primjena Trajanje Ocjenjivanje Norme Kategorizacija

perceptivno-motoričku zrelost 5-12 godina individualna ili grupna neograničeno ručno (upute u Priručniku)

Test precrtavanja je neverbalni postupak namijenjen za procjenu motorike i vizualne percepcije djece, osobito koordinacije vizualne percepcije i fine motorike djetetove ruke. Koristan je u dijagnostici minimalnih cerebralnih disfunkcija i drugih sindroma koji su karakterizirani zakašnjelim perceptivno-motoričkim razvojem ili specifičnim percepcijskim i motoričkim poremećajima. Test se sastoji od 12 likovnih predložaka koje ispitanik treba precrtati na list bijelog papira. Predlošci su podijeljeni u tri skupine prema težini: s prvih 5 predložaka postiže se najveća diferencijacija najmlađe djece; predlošci broj 6-9 osobito su pogodni za razlikovanje djece od 7 do 10 godina; a predlošci broj 10-12 najbolje diferenciraju djecu od 10 godina naviše.

prema izvorniku

B

JEDINICE ZA NARUDŽBU

Cijena bez PDV-a Cijena s PDV-om

Test precrtavanja Komplet 502-50 Knjižica predložaka za precrtavanje i Priručnik ............................................................................................ 187,00.................... 233,75 Test precrtavanja Komponente: 502-01 Knjižica predložaka za precrtavanje............................................................................................................. 132,00.................... 165,00 502-90 Priručnik za Test precrtavanja........................................................................................................................ 55,00...................... 68,75

TEST UČENJA I PAMĆENJA LIKOVA R. Andersen

SAŽETAK Što mjeri Dob Primjena

učenje i pamćenje od 15 godina nadalje individualna

Trajanje

neograničeno, dvokratna primjena (pauza - 1 sat)

Ocjenjivanje

ručno (upute u Priručniku), kvantitativno i kvalitativno

Norme Kategorizacija

prema izvorniku

Test učenja i pamćenja likova namijenjen je za mjerenje neposrednog dosjećanja, učenja i odgođene reprodukcije, a njegovom primjenom je moguće utvrditi postojanje kognitivnih poremećaja povezanih s difuznim ili fokalnim oštećenjima mozga. Postoje tri različita oblika testa (oblik I, II i III), a svaki od njih sadrži 4 podražajne slike koje prikazuju 4 poznata geometrijska lika (krug, pravokutnik, trokut i polukrug) ispunjena na složen način tako da sadržavaju različite dijelove (subgeštalte). Zadatak ispitanika je gledati crtež, npr. kruga 10 sekundi, a zatim ispuniti prazan krug pred sobom tako da bude isti kao onaj koji je gledao. Ako je crtež netočan ili nepotpun, postupak se ponavlja sve dok cijeli crtež nije točno reproduciran. Nakon što je ispitanik sve likove točno nacrtao, ima pauzu od jednog sata, nakon čega slijedi faza dosjećanja.

B JEDINICE ZA NARUDŽBU

Cijena bez PDV-a Cijena s PDV-om

Test učenja i pamćenja likova Komplet 507-50 Test, Blok, 100 kom. Listova za odgovore i Priručnik.................................................................................... 789,00.................... 986,75 Test učenja i pamćenje likova Komponente: 507-01 Test učenja i pamćenja likova – Blok........................................................................................................... 204,00.................... 255,00 507-02 Test učenja i pamćenja likova – Test............................................................................................................ 215,00.................... 268,75 507-03 Test učenja i pamćenja likova - List za odgovore 100 kom........................................................................... 250,00.................... 312,50 507-90 Priručnik za Test učenja i pamćenja likova................................................................................................... 120,00.................... 150,00

84

Znanost i praksa!


NEUROPSIHOLOGIJSKI I ADHD TESTOVI

MMSE-2

Kratko ispitivanje mentalnog statusa, 2. izdanje

Marshal F. Folstein, Susan E. Folstein, Travis White, Melissa A. Messer ur. hrv. izd. Vlado Jukić Originalni MMSE bio je namijenjen kao pomoć pri kliničkom pregledu kognitivnog dijela mentalnog stanja i jedan je od najviše korištenih kratkih instrumenata za probir na kognitivna oštećenja i praćenje bolesnikova stanja tijekom vremena. MMSE-2 (kao ni originalni MMSE) ne može se samostalno koristiti za dijagnosticiranje bilo koje bolesti budući da kognitivna oštećenja imaju brojne uzroke, pa dijagnosticiranje neke pojedine bolesti zahtijeva anamnezu, potpuni psihički status, tjelesni i neurološki pregled, te odgovarajuće laboratorijske testove. Originalni MMSE je poboljšan i unaprijeđen novom Kratkom verzijom, pa u ponudi imamo dvije verzije: 1. MMSE-2:KV Ova, kratka verzija MMSE-2 može se koristiti u kliničkim ili istraživačkim situacijama koje zahtijevaju vrlo brz kognitivni probir. Sastoji se od zadataka iz standardne verzije (MMSE2:SV): registracija, vremenska orijentacija, prostorna orijentacija i dosjećanje. 2. MMSE-2:SV Ova standardna verzija zadržava originalnu struktura i bodovanje i omogućuje usporedbu rezultata s originalnim MMSE. Sastoji se od 11 zadataka: registracija, vremenska orijentacija, prostorna orijentacija, dosjećanje, pažnja i računanje, imenovanje, ponavljanje, razumijevanje, čitanje, pisanje i crtanje.

JEDINICE ZA NARUDŽBU

SAŽETAK Što mjeri Dob

Primjena Trajanje Ocjenjivanje Norme Kategorizacija

mentalni status osobe starije od 18 godina, bolesnici s demencijom i kognitivnim oštećenjima individualna do 15 minuta, ovisno o verziji ručno (upute u Priručniku) prema izvorniku

A

Cijena bez PDV-a Cijena s PDV-om

MMSE-2 Komplet 301-50 50 kom. Kratke verzije crvenog oblika, 50 kom. Kratke verzije plavog oblika, 50 kom. Standardne verzije crvenog oblika, 50 kom. Standardne verzije plavog oblika i Priručnik............................................ 1.480,00................. 1.850,00 MMSE-2 Komponente: 301-01 MMSE-2 Kratka verzija crveni oblik 50 kom................................................................................................ 200,00.................... 250,00 301-02 MMSE-2 Kratka verzija plavi oblik 50 kom.................................................................................................. 200,00.................... 250,00 301-03 MMSE-2 Standardna verzija crveni oblik 50 kom........................................................................................ 350,00.................... 437,50 301-04 MMSE-2 Standardna verzija plavi oblik 50 kom.......................................................................................... 350,00.................... 437,50 301-90 MMSE Priručnik........................................................................................................................................... 380,00.................... 475,00 MMSE-2 Dodatno 10920 Primjena MMSE-2 i korisnost iz perspektive psihijatra, neurologa i psihologa............................................. 800,00................. 1.000,00

Edukacija!

Koriste ga psiholozi, psihijatri, neurolozi i ostali stručnjaci za brzu procjenu mentalnog statusa, te za identifikaciju potrebe za daljnjom obradom.

nslap@nakladaslap.com

+385 (0)1 6281 774

www.nakladaslap.com

85


NEUROPSIHOLOGIJSKI I ADHD TESTOVI

ADHDT

Test za deficit pažnje/hiperaktivni poremećaj J. E. Gilliam

SAŽETAK Što mjeri

ADHD i bihevioralne probleme

Dob

3-23 godine

Primjena

individualna

Trajanje

5-10 minuta

Ocjenjivanje Norme Kategorizacija

ručno (upute u Priručniku) prema izvorniku

A

ADHD je jedan od najčešće dijagnosticiranih neurobihevioralnih poremećaja u djetinjstvu, koji pogađa djecu od rane dojenačke dobi do školske i odrasle dobi. Za njegovo dijagnosticiranje potrebno je javljanje tri skupine simptoma (hiperaktivnost, impulzivnost, nepažnja) prije 7. godine života, u najmanje dva različita okruženja. Test za deficit pažnje/hiperaktivni poremećaj je standardiziran i normiran test namijenjen za procjenu ponašanja osoba s poremećajem pažnje/hiperaktivnim poremećajem (ADHD) ili osoba s problemima ponašanja, te dijagnosticiranje učenika s deficitom pažnje/hiperaktivnim poremećajem. ADHDT se koristi za identificiranje pojedinaca, procjenjivanje osoba upućenih na pregled zbog problema u ponašanju, praćenje napretka nakon posebnih programa intervencija, određivanje individualiziranih obrazovnih programa učenika, te za mjerenje ADHD-a u istraživačkim projektima. Test se temelji na DSM-IV definiciji ADHD-a, a sastoji se od 36 čestica raspoređenih u tri subtesta: 1. subtest hiperaktivnosti (13 čestica) 2. subtest impulzivnosti (10 čestica) 3. subtest nepažnje (13 čestica). Zadatak procjenjivača je za svako navedeno ponašanje odrediti stupanj u kojem je ono problematično za procjenjivanog pojedinca (0-nije problem, 1-blagi problem i 2-ozbiljan problem). ADHDT se lako popunjava pa ga mogu koristiti različiti procjenjivači i ispitivači (npr. učitelj, roditelj, psiholog).

JEDINICE ZA NARUDŽBU

Cijena bez PDV-a Cijena s PDV-om

ADHDT Komplet 528-50 100 kom. Obrazaca za bilježenje podataka i Priručnik................................................................................. 860,00................. 1.075,00 ADHDT Komponente: 528-01 ADHDT Obrazac za bilježenje podataka 100 kom........................................................................................ 600,00.................... 750,00 528-90 ADHDT Priručnik......................................................................................................................................... 260,00.................... 325,00

novo! Format: 16,5 ×22,5 cm Uvez: tvrdi Opseg: 189 str. Cijena: 157,50 kn

86

»Upravljanje ponašanjem djece s ADHD-om često je izazov i za roditelje i za nastavnike.«

Format: 16 ×22 cm Uvez: meki Opseg: 120 str. Cijena: 105,00 kn

Znanost i praksa!


NEUROPSIHOLOGIJSKI I ADHD TESTOVI

CAPE

Clifton postupci za procjenu starijih osoba A. H. Pattie i C. J. Gilleard

CAPE se sastoji od dvije nezavisne mjere, koje se mogu koristiti zajedno ili zasebno: 1. Skala procjene kognitivnog statusa (CAS) 2. Skala procjene ponašanja (BRS)

SAŽETAK Što mjeri

CAS skala je kratka skala za procjenu postojanja i stupnja oštećenja mentalnog funkcioniranja, od tri dijela: a) Test informiranosti i snalaženja – 12 čestica b) Test mentalne sposobnosti – 4 čestice (brojenje, kazivanje abecede, čitanje i pisanje) c) Test psihomotorike - Gibsonov spiralni labirint. BRS skala sadrži 18 čestica za procjenu razine nesposobnosti u ponašanju pojedinca koju ispunjava promatrač koji dobro poznaje ponašanje procjenjivane osobe. Mjeri fizičku nesposobnost (FN), apatiju (AP), teškoće u komuniciranju (TK) i socijalne poremećaje (SP). Podaci dobiveni na CAS i BRS skalama unose se u zbirni Obrazac za ocjenjivanje (RF), čime se dobiva CAPE izvještaj.

Dob Primjena Trajanje Ocjenjivanje Norme Kategorizacija

kognitivne sposobnosti i bihevioralne kompetencije starije osobe individualna, grupna za anketni upitnik neograničeno ručno (upute u Priručniku) prema izvorniku

A

Od ljestvice informiranosti i snalaženja iz CAS-a i ljestvice fizičke nesposobnosti iz BRS-a sastavljen je Anketni upitnik (SV), koji je posebno pogodan za ispitivanje velikog broja ljudi.

JEDINICE ZA NARUDŽBU

Cijena bez PDV-a Cijena s PDV-om

CAPE Komplet 105-50 100 kom. Skale procjene ponašanja, 100 kom. Skale procjene normativnog statusa, 100 kom. Obrazaca za procjenjivanje, 100 kom. Anketnih upitnika, 25 kom. Predložaka labirinta i Priručnik....................................................................................................... 680,00.................... 850,00 CAPE Komponente: 105-01 Skala procjene ponašanja (BRS) 100 kom.................................................................................................... 100,00.................... 125,00 105-02 Skala procjene kognitivnog statusa (CAS) 100 kom..................................................................................... 100,00.................... 125,00 105-03 Obrazac za procjenjivanje (RF) 100 kom...................................................................................................... 100,00.................... 125,00 105-04 Anketni upitnik (SV) 100 kom...................................................................................................................... 100,00.................... 125,00 501-05 Predložak labirinta 25 kom......................................................................................................................... 150,00.................... 187,50 105-90 CAPE Priručnik............................................................................................................................................ 130,00.................... 162,50

GIBSONOV SPIRALNI LABIRINT H. B. Gibson

Testovi ovog tipa namijenjeni su za mjerenje brzine, točnosti i općeg stila mišićnog reagiranja kao reakcije na brižljivo odabrane podražaje. Premda su važni u mjerenju inteligencije i nekih vještina, osobito su korisni za proučavanje osobina ličnosti jer nisu naočigled povezani s neuroticizmom i poremećajima u ponašanju pa ne potiču sklonost lažiranju odgovora. Gibsonov spiralni labirint je otisnut na predlošku formata A4 i ima oblik spirale, omeđene razmjerno širokim crnim crtama. Duž cijelog labirinta su razbacane zapreke u obliku debelo otisnutog slova O, a zadatak ispitanika je proći kroz labirint u što kraćem vremenu, bez doticanja zapreka ili crta koje omeđuju put kroz labirint. Boduje se vrijeme prolaska ispitanika kroz labirint i broj pogrešaka. JEDINICE ZA NARUDŽBU

Cijena bez PDV-a Cijena s PDV-om

Gibsonov spiralni labirint Komplet 501-50 25 kom. Predložaka labirinta i Priručnik....................................................................................................... 232,00.................... 290,00

SAŽETAK Što mjeri Dob Primjena Trajanje Ocjenjivanje Norme Kategorizacija

psihomotoričke sposobnosti od dječje dobi nadalje individualna 1-2 minute ručno (upute u Priručniku) prema izvorniku

B

Gibsonov spiralni labirint Komponente: 501-01 Predložak labirinta 25 kom......................................................................................................................... 150,00.................... 187,50 501-90 Priručnik za Gibsonov spiralni labirint........................................................................................................... 82,00.................... 102,50

nslap@nakladaslap.com

+385 (0)1 6281 774

www.nakladaslap.com

87


Naklada Slap organizira niz edukacija korisnih za uspješniju primjenu i interpretaciju psihologijskih mjernih instrumenata, te obvezne edukacije za primjenu testova C kategorije. U Centru za edukacije i istraživanja organiziramo i niz edukacija za organizacijske psihologe i HR stručnjake.

Prijavite se za pohađanje edukacija: Naklada Slap Centar za edukacije i istraživanja Miramarska cesta 105, 10 000 Zagreb Tel/fax: 01 6313 044 E-mail: zagreb@nakladaslap.com www.nakladaslap.com/edukacije.asp

●● Strukturirani inventar simuliranih simptoma - SIMS ●● Inventar za ispitivanje ličnosti - PAI ●● Inventar za ispitivanje ličnosti - PAI – napredna edukacija ●● Inventar za ispitivanje ličnosti – verzija za adolescente - PAI-A ●● Minnesota multifazični inventar ličnosti - MMPI-2 – početna edukacija ●● Minnesota multifazični inventar ličnosti - MMPI-2 – napredna edukacija ●● Revidirani inventar psihopatske ličnosti - PPI-R ●● RCFT i srodni testovi: neuropsihologijska procjena vidne percepcije, konstrukcije i pamćenja kod djece i odraslih ●● RCFT: neurološki i neurorazvojni poremećaji ●● Primjena MMSE-2 i korisnost iz perspektive psihijatra, neurologa i psihologa ●● Dijagnostika i prepoznavanje poremećaja uz pomoć DSM-a-5 ●● PROMJENE U DSM-U-5 u odnosu na DSM-IV ●● Kako razgovarati o seksualnosti? Prvi koraci u savjetovanju u području seksualnog zdravlja ●● Primjena Višefaktorskog upitnika rukovođenja (MLQ) i Bohumskog inventara ličnosti (BIP) u organizacijama ●● Primjena 16 PF-a i CTI-a u postupku selekcije i upravljanja karijerom – početna edukacija ●● Primjena 16 PF-a i CTI-a u postupku selekcije i upravljanja karijerom – napredna edukacija ●● NEO PI-R i NEO-FFI – njihova korisnost u selekciji i razvoju ljudskih potencijala te u kliničkim procjenama ●● Kako napisati selekcijski izvještaj? ●● Motivacijski intervju u selekciji i razvoju zaposlenika ●● Motivacijski intervju u zdravstvu i socijalnoj skrbi ●● Trening stjecanja komunikacijskih vještina za rad sa ‘’zahtjevnim’’ pojedincima i sa stručnim timom iz perspektive psihijatra i psihologa

●● Wechslerov test inteligencije za djecu - četvrto izdanje - WISC-IV-HR ●● Wechslerov test inteligencije za djecu - četvrto izdanje - WISC-IV-HR, 4. dan ●● Razvojni test Čuturić (RTČ) – Ljestvica psihičkog razvoja male djece ●● Beckovi inventari za ispitivanje depresije, anksioznosti, ljutnje, ometajućeg ponašanja i samopoimanja djece i mladeži - BYI-II ●● Bender vizualno-motorički geštalt test-II (BENDER-GEŠTALT II) ●● Ljestvica simptoma traume kod djece (TSCC) i Ljestvica simptoma traume kod mlađe djece (TSCYC) ●● Procjenjivanje predvještina čitanja i pisanja kod školskih obveznika – PREDČIP ●● Komunikacijske razvojne ljestvice - Koralje ●● Peabody slikovni test rječnika - PPVT-III HR ●● Test razumijevanja gramatike – TROG-2:HR ●● Anksioznost i depresivnost u djece i adolescenata – psihološka procjena ●● Terapijske priče - Kako pričanjem priča rješavati dječje strahove i teškoće? ●● Trening s agresivnom djecom ●● Izabrane tehnike iz dječje kliničke psihologije i psihoterapije s naglaskom na analizu crteža i tehnike iz terapije kreativnom umjetnošću ●● Kako pripremiti i provesti identifikaciju darovite djece ●● Kako pripremiti i provesti identifikaciju darovite djece – napredna edukacija

NOVO u 2017.

●● Opservacijski protokol za dijagnostiku autizma - ADOS-2 ●● Inventar za procjenu izvršnih funkcija, drugo izdanje - BRIEF 2 ●● Wechslerov test inteligencije za odrasle – četvrto izdanje - WAISIV-HR ●● Wechslerov test pamćenja – četvrto izdanje - WMS-IV-HR ●● Intervju za dijagnostiku poremećaja u djetinjstvu i adolescenciji ●● Nova Reynell razvojna jezična ljestvica – RDLS-HR


TESTOVI ZNANJA

TOI-2012

Testovi opće informiranosti-2012 P. Zarevski, K. Matešić, K. Matešić, ml. SAŽETAK Što mjeri Dob Primjena Trajanje Ocjenjivanje Norme

Kategorizacija

opću informiranost srednja škola nadalje individualna ili grupna 15-30 minuta CD za ocjenjivanje ili ručno (šablone) 817 učenika trećih i četvrtih razreda gimnazija i srednjih strukovnih škola, te 780 studenata

A

Test opće informiranosti (TOI-2012) namijenjen je za mjerenje opće informiranosti osoba različitog stupnja obrazovanja. Mjeri količinu informacija u dugoročnom pamćenju koje uglavnom nisu čvrsto vezane uz institucionalizirano školovanje i formalno obrazovanje. Testovi opće informiranosti nisu mjera školskog uspjeha, te imaju jasnu diskriminantnu valjanost u odnosu na testove znanja i “klasične” testove inteligencije. Postoji 5 oblika ovog testa koji se razlikuju prema stručnoj spremi osobe koja ih ispunjava, te prema broju pitanja i vremenu rješavanja: 1. 2. 3. 4. 5.

TOI-SS-A - 25 zadataka; oko 15 minuta; SSS TOI-SS-B - 25 zadataka; oko 15 minuta; SSS; paralelna forma testu TOI-SS-A TOI-SS-50 - 50 zadataka; oko 30 minuta; SSS TOI-VS-A - 30 zadataka; oko 20 minuta; VSS TOI-VS-B - 30 zadataka; oko 20 minuta; VSS; paralelna forma testu TOI-VS-A

Zadaci u svih pet verzija testa su objektivnog tipa. Za svako pitanje postoji po 5 ponuđenih odgovora, a zadatak osobe koja test ispunjava je odabrati onaj odgovor koji smatra točnim. Norme za testove za srednju stručnu spremu dobivene su na 817 učenika (362 M i 455 Ž) trećih i četvrtih razreda gimnazija i srednjih strukovnih škola, a za testove za visoku stručnu spremu na 780 studenata (264 M i 516 Ž) s veleučilišta i fakulteta u različitim gradovima JEDINICE ZA NARUDŽBU

Cijena bez PDV-a Cijena s PDV-om

TOI-2012 Komplet 401-50 100 kom. TOI-VS-A Upitnika, 100 kom. TOI-VS-B Upitnika, 100 kom. TOI-SS-A Upitnika, 100 kom. TOI-SS-B Upitnika, 100 kom. TOI-SS-50 Upitnika, TOI-VS-A Šablona, TOI-VS-B Šablona, TOI-SS-A Šablona, TOI-SS-B Šablona, TOI-SS-50 Šablona i Priručnik.......................................................... 2.850,00................. 3.562,50 TOI-2012 Komponente: 401-01 TOI-SS-A Upitnik 100 kom........................................................................................................................... 400,00.................... 500,00 401-02 TOI-SS-B Upitnik 100 kom........................................................................................................................... 400,00.................... 500,00 401-03 TOI-SS-50 Upitnik 100 kom......................................................................................................................... 500,00.................... 625,00 401-04 TOI-VS-A Upitnik 100 kom.......................................................................................................................... 500,00.................... 625,00 401-05 TOI-VS-B Upitnik 100 kom........................................................................................................................... 500,00.................... 625,00 401-20 TOI-SS-A Šablona.......................................................................................................................................... 80,00.................... 100,00 401-21 TOI-SS-B Šablona.......................................................................................................................................... 80,00.................... 100,00 401-22 TOI-SS-50 Šablona........................................................................................................................................ 80,00.................... 100,00 401-23 TOI-VS-A Šablona.......................................................................................................................................... 80,00.................... 100,00 401-24 TOI-VS-B Šablona.......................................................................................................................................... 80,00.................... 100,00 401-90 Priručnik za TOI-2012.................................................................................................................................. 150,00.................... 187,50

Napomena: Nije potrebno naručivati cijeli komplet. Možete kupiti jedan od oblika Upitnika. Prilikom prve narudžbe obavezno je kupiti pripadajuću Šablonu i Priručnik.

VerT

Test rječnika

P. Zarevski, K. Matešić, K. Matešić, ml. SAŽETAK Što mjeri

poznavanje rječnika

Dob

adolescenti i odrasli

Primjena Trajanje Ocjenjivanje Norme Kategorizacija

individualna ili grupna 20-25 minuta CD za ocjenjivanje ili ručno (šablone) 780 studenata

A

VerT je test razumijevanja i poznavanja riječi, razvijen zbog potreba da se u nekim zahtjevnijim selekcijskim situacijama omogući objektivna provjera poznavanja tuđica u hrvatskom jeziku. Test sadrži 48 pitanja, a namijenjen je za ispitivanje adolescenata i odraslih osoba, od srednje škole nadalje. Za svako pitanje postoji po 5 ponuđenih odgovora, a zadatak osobe koja test ispunjava je odabrati onaj odgovor koji smatra točnim. Nije predviđeno da se primjenjuje kao test brzine, pa vrijeme rada nije strogo ograničeno, ali za ispunjavanje je dovoljno 20 do 25 minuta. Norme za test rječnika dobivene su na 780 studenata (264 M i 516 Ž) s veleučilišta i fakulteta u različitim gradovima. JEDINICE ZA NARUDŽBU

Cijena bez PDV-a Cijena s PDV-om

VerT Komplet 404-50 100 kom. VerT Upitnika, Šablona i Priručnik................................................................................................ 720,00.................... 900,00 VerT Komponente: 404-01 VerT Upitnik 100 kom................................................................................................................................. 500,00.................... 625,00 404-20 VerT Šablona............................................................................................................................................... 120,00.................... 150,00 404-90 VerT Priručnik.............................................................................................................................................. 100,00.................... 125,00

90

Znanost i praksa!


PROJEKTIVNI POSTUPCI


NEUROPSIHOLOGIJA I JEZIK

PPVT-III-HR

Peabody slikovni test rječnika

L. M. Dunn, Leota M. Dunn i Melita Kovačević, Nevena Padovan, Gordana Hržica, Jelena Kuvač Kraljević, Maja Mustapić, Gordana Dobravac, M. Palmović SAŽETAK Što mjeri

verbalnu sposobnost i receptivno poznavanje rječnika

Dob

od 2,5 do iznad 90 godina

Primjena

individualna

Trajanje

10-15 minuta

Ocjenjivanje

ručno (upute u Priručniku)

Norme

1710 sudionika u dobi od 2,5 godine nadalje

Kategorizacija

A

Može se koristiti i kao trijažni postupak za provjeru verbalne sposobnosti djece i odraslih, za trijažu nadarenosti i zaostalosti, za trijažu kandidata za posao, te kao mjera poznavanja stranog jezika (ako se primjenjuje na jeziku koji nije materinski jezik ispitivane osobe). Budući da ne zahtijeva čitanje i pisanje i lagan je za primjenu, PPVT-III je koristan za uspostavljanje odnosa između ispitivača i ispitivane osobe, za testiranje predškolske djece, za testiranje osoba s problemima u pisanom jeziku, za osobe koje u grupnim testiranjima postižu slabe rezultate i za otkrivanje oštećenja govora u svakoj životnoj dobi. Koristi se kao mjera lingvističkog potencijala osoba s oštećenjem govora, te za testiranje osoba s različitim poteškoćama (autizam, cerebralna paraliza, psihotični simptomi, vizualno-perceptivni problemi i slično). PPVT-III sadrži 4 zadatka za uvježbavanje i 17 setova od po 12 zadataka. Zadaci su složeni po težini, od najlakših prema težima. Svaki se zadatak sastoji od lista s 4 crno-bijele ilustracije koje ispitivač pokazuje ispitaniku i pri tome govori jednu riječ ili frazu. Zadatak ispitanika je odabrati sličicu koja najbolje prikazuje značenje podražajne riječi. Test se primjenjuje individualno i to toliko dugo dok ispitivač ne odredi za tog ispitanika njegov temeljni skup zadataka i najviši skup zadataka. Svaki pojedinac u prosjeku odgovara na oko 5 skupova po 12 zadataka. Hrvatska standardizacija testa provedena je na reprezentativnom uzorku od 1710 ispitanika, a dobivene norme su navedene u zasebnom priručniku. JEDINICE ZA NARUDŽBU

Cijena bez PDV-a Cijena s PDV-om

PPVT-III-HR Komplet 101-50 Test, 100 kom. Listova za odgovore, Priručnik za ispitivača i Priručnik s hrvatskim normama.................... 1.710,00................. 2.059,50 PPVT-III-HR Komponente: 101-01 PPVT-III-HR Test.......................................................................................................................................... 520,00.................... 650,00 101-02 PPVT-III-HR List za odgovore 100 kom........................................................................................................ 800,00.................. 1000,00 101-90 PPVT-III-HR Priručnik HR i Hrvatske norme ................................................................................................. 390,00.................... 409,50 PPVT-III Edukacija: 10580 Peabody slikovni test rječnika – edukacija................................................................................................... 800,00................. 1.000,00

Edukacija!

92

Znanost i praksa!


NEUROPSIHOLOGIJA I JEZIK

KORALJE

Komunikacijske razvojne ljestvice govora

Melita Kovačević, Zrinka Jelaska, Jelena Kuvač Kraljević i Maja Cepanec Obilježja komunikacije i jezika mijenjaju se u prvim godinama djetetova života nevjerojatnom brzinom, pa se Koralje sastoje od dvije ljestvice:

SAŽETAK Što mjeri

1. Riječi i geste - za procjenu jezika dojenčeta (od 8. do 16. mjeseca) Ljestvica traži podatke i o djetetovu pasivnom rječniku, tj. riječima koje dijete razumije i o djetetovu aktivnome rječniku, tj. riječima koje govori. Procjenjuje se i djetetova uporaba gesta budući da su one vrlo važne u dojenčetovoj ranoj komunikaciji s okolinom i tvore temelje jezičnog razvoja.

Dob

2. Riječi i rečenice - za procjenu jezika hodančeta (od 16. do 30. mjeseca) Ljestvica procjenjuje samo aktivno rječničko znanje i uporabu sintakse i morfologije.

jezični razvoj od prvih gesta do razvoja gramatike dojenčad (od 8. do 16. mj.) i hodančad (od 16. do 30. mj.)

Primjena

individualna

Trajanje

30-40 minuta

Ljestvice popunjavaju roditelji ili osoba koja dobro poznaje dijete i može procijeniti djetetov jezični razvoj.

Ocjenjivanje

ručno (upute u Priručniku)

Koralje se mogu upotrijebiti za procjenu jezika i nakon 30. mjeseca, ali kod djece koja kasne u jezičnome razvoju.

Norme

627 dojenčadi i hodančadi iz cijele Hrvatske

Provedena je standardizacija na uzorku od 627-ero dojenčadi i hodančadi iz cijele Hrvatske. JEDINICE ZA NARUDŽBU

Kategorizacija

A

Cijena bez PDV-a Cijena s PDV-om

KORALJE Komplet 106-50 50 kom. Upitnika za dojenčad, 50 kom. Upitnika za hodančad i Priručnik................................................. 1.250,00................. 1.512,50 KORALJE Komponente: 106-01 KORALJE Upitnik za dojenčad 50 kom......................................................................................................... 500,00.................... 625,00 106-02 KORALJE Upitnik za hodančad 50 kom........................................................................................................ 500,00.................... 625,00 106-90 KORALJE Priručnik....................................................................................................................................... 250,00.................... 262,50 KORALJE Edukacija: 10890 Komunikacijske razvojne ljestvice - edukacija............................................................................................. 800,00 ................ 1.000,00

Edukacija!

Vodič pruža roditeljima/skrbnicima i obiteljima znanja o disleksiji. Cilj knjige je ohrabriti roditelje i pružiti im sigurnost kroz znanje i razumijevanje. Gavin Reid

DISLEKSIJA

Potpuni vodič za roditelje i one koji im pomažu Format: 16 × 22 cm Uvez: meki Opseg: 353 str. Cijena: 241,50 kn

nslap@nakladaslap.com

+385 (0)1 6281 774

Brojni zastoji i napretci dogodili su se u području disleksije proteklih godina i jako je važno da roditelji stalno budu informirani i da razumiju njihove implikacije za trenutačno i buduće obrazovanje svoje djece.

www.nakladaslap.com

93


NEUROPSIHOLOGIJA I JEZIK

TROG-2:HR

Test razumijevanja gramatike, 2. verzija

D. V. M. Bishop, Jelena Kuvač Kraljević, Gordana Hržica, Melita Kovačević, Lana Kologranić Belić SAŽETAK Što mjeri Dob

razumijevanje gramatike od 4 g. nadalje

Primjena

individualna

Trajanje

10-20 minuta

Ocjenjivanje Norme

Kategorizacija

ručno (List za odgovore i upute u Priručniku) 722 djece u dobi od 4 do 15 godina i 162 odrasle osobe

A

Karakteristike TROG-a: • test mogu koristiti logopedi, psiholozi i učitelji gluhih osoba • koristan je u neuropsihologijskoj procjeni i određivanju jezičnih teškoća, te slabijeg poznavanja gramatike • 80 zadataka raspoređenih u 20 blokova koji ispituju različite konstrukte • jednostavna i brza, standardizirana primjena • provedena hrvatska standardizacija na uzorku od 884 sudionika Svaki zadatak sadrži rečenicu koju ispitivač naglas čita ispitaniku i 4 slike koje se razlikuju u gramatičkom ili leksičkom elementu. Zadatak ispitanika je odabrati sliku koja točno prikazuje ono što je u toj rečenici izneseno. JEDINICE ZA NARUDŽBU

Cijena bez PDV-a Cijena s PDV-om

TROG-2 Komplet 107-50 25 kom. Listova za odgovore, Predložak i Priručnik.................................................................................. 1.300,00................. 1.555,00 TROG-2 Komponente: 107-01 TROG-2 Predložak....................................................................................................................................... 750,00.................... 937,50 107-02 TROG-2 List za odgovore 25 kom................................................................................................................ 200,00.................... 250,00 107-90 TROG-2 Priručnik......................................................................................................................................... 350,00.................... 367,50 TROG-2 Edukacija: 10980 Test razumijevanja gramatike - edukacija.................................................................................................... 800,00................ 1.000,00

Edukacija!

Receptivni jezični test koji omogućava ispitivaču procjenu razumijevanja gramatike sudionika, u skladu s njegovom dobi, te otkriva specifična područja poteškoća!

94

Znanost i praksa!


NEUROPSIHOLOGIJA I JEZIK

PredČiP

Test za procjenjivanje predvještina čitanja i pisanja Jelena Kuvač Kraljević i Mirjana Lenček

Trijažni test kojem je cilj otkrivanje djece kod koje postignuća na testu upućuju na jezične teškoće i teškoće početnog čitanja i pisanja i koju je obavezno uputiti na daljnju logopedsku procjenu. Test sadrži sljedeće zadatke: brzo imenovanje kao mjeru pristupa i brzine pristupa fonološkim informacijama, fonološku svjesnosti kao aspekt metajezične sposobnosti, poznavanje slova te sposobnost pripovijedanja kao mjeru uporabe jezika na diskursnoj razini. Nadalje, ispituje se i sposobnost ponavljanja lažnih riječi i rečenica kao pokazatelja fonološkoga pamćenja. Vizualna percepcija procjenjuje se zadatcima prepoznavanja i precrtavanja. Karakteristika PredČiP-a • 16 zadataka s različitim brojem ispitnih čestica (najmanje 5, najviše 30) • procjenjivanje jezika i djelomično vizualne percepcije • objektivno i brzo bodovanje • moguće praćenje učinka intervencijskih postupaka kod djece kojoj je odgođen upis u školu • prikladan i za procjenjivanje osoba koje nisu izvorni govornici hrvatskoga jezika, odnosno kojima je hrvatski jezik drugi jezik • smještanje ispitanika u tri razine postignuća: uredno, granično i slabije postignuće • hrvatska standardizacija na stratificiranom uzorku od 746-ero šestogodišnjaka, školskih obveznika iz cijele Hrvatske JEDINICE ZA NARUDŽBU

SAŽETAK Što mjeri

jezičnu spremnost za ovladavanje čitanjem i pisanjem

Dob

djeca školski obveznici

Primjena Trajanje

individualna 25 minuta

Ocjenjivanje

ručno (upute u Priručniku)

Norme

746 djece školskih obveznika u dobi od 6 godina

Kategorizacija

za logopede

Cijena bez PDV-a Cijena s PDV-om

PredČiP Komplet 504-50 Predlošci, 25 kom. Listova za odgovore i Priručnik........................................................................................ 700,00.................... 875,00 PredČiP Komponente: 504-01 PredČiP Predlošci 1 kom.............................................................................................................................. 200,00.................... 250,00 504-02 PredČiP List za odgovore 25 kom................................................................................................................ 300,00.................... 375,00 504-90 PredČiP Priručnik......................................................................................................................................... 200,00.................... 250,00 PredČiP Edukacija: 10880 Procjenjivanje predvještina čitanja i pisanja kod školskih obveznika - edukacija ......................................... 800,00................. 1.000,00

Edukacija!

hit!

Priručnik namijenjen malim čitateljima, roditeljima i logopedima, koji im pomaže da ovladaju brzinom i točnošću čitanja i razumijevanjem pročitanog kroz niz različitih priča i zadataka za vježbu.

Maja Kelić Format: 21,2 x 29,7 cm Opseg: 176 str. Uvez: meki s klapnama Cijena: 231,00 kn.

nslap@nakladaslap.com

+385 (0)1 6281 774

Ovladavanje čitanjem

www.nakladaslap.com

95


Procjena razumijevanja i proizvodnje jezika za prepoznavaje razvojnih jezičnih teškoća

DOSTUPNO OD 2017.

Nova Reynell razvojna jezična ljestvica RDLS-HR Detaljna i sveobuhvatna procjena razumijevanja i proizvodnje jezika kojom se mogu prepoznati razvojne jezične teškoće već od rane dobi! Sadrži djeci zanimljive i prilagođene materijale, te različite vrste zadataka koji podsjećaju na igru i privlače pažnju djece. Zadaci uključeni u hrvatsku inačicu RDLS-a su pomno odabrani i prilagođeni hrvatskom jeziku i njegovim specifičnostima. U tijeku je standardizacija ovog instrumenta.

SAŽETAK Što mjeri jezične sposobnosti Dob od 2 godine do 7 godina i 6 mjeseci Primjena individualna Trajanje 35-60 minuta Ocjenjivanje ručno

Kategorizacija za logopede

96

Znanost i praksa!


e-POTJEH

Elektronički Probirni test jezičnih sposobnosti

novo!

NEUROPSIHOLOGIJA I JEZIK

Jelena Kuvač Kraljević i suradnice: Gordana Hržica, Nevena Padovan, Lana Kologranić Belić, Marina Olujić, Ana Matić, Ivana Srebačić i Maja Peretić SAŽETAK

e-POTJEH trijažni je instrument kojem je svrha prepoznavanje djece koja su rizična za nastanak odstupanja u jezičnom razvoju. Test se primjenjuje u vrtićkom razdoblju, odnosno do treće do šeste godine.

Što mjeri

Materijal potreban za provedbu testa: CD ROM s aplikacijom za provedbu i administraciju s uključenim slikovnim predlošcima za sve četiri dobne skupine i papir-olovka obrasci za odgovore za sve četiri dobne skupine.

Primjena

individualna, elektronička

Trajanje

10-12 minuta

Test se sastoji od četiri podtesta od kojih svaki obuhvaća jednu kronološku dob: 1. 2. 3. 4.

3:0-3:11 - sadrži 7 zadataka i ukupno 43 ispitne čestice 4:0-4:11 - sadrži 9 zadataka i ukupno 49 ispitnih čestica 5:0-5:11 - sadrži 10 zadataka i 51 ispitnu česticu 6:0-6:6 - sadrži 10 zadataka i 48 ispitnih zadataka.

Sva četiri podtesta sastoje se od zadataka kojima se ispituju četiri jezične sastavnice: fonologija, leksikon/semantika, morfologija i sintaksa. Uz ispitivanje jezičnih sposobnosti, test omogućuje istovremeno bilježenje podataka o govornim i komunikacijskim obilježjima. e-POTJEH aplikacija omogućava provedbu testa, unos rezultata, pregled i praćenje postignuća, izradu baze postignuća djece ispitane testom, pristup toj bazi, te individualni i grupni prikaz podataka. Test se može primjenjivati samo kod djece koja su izvorni govornici hrvatskog jezika. Djeca koja su testiranjem prepoznata kao rizična mogu se ponovo procjenjivati sljedeće godine. Djecu koja su procijenjena kao uredna nije potrebno ponovo testirati. Ovim testom nije moguće donositi odluke o prisutnosti jezičnih teškoća odnosno postavljati dijagnoze, već samo izdvojiti pojedince koje je potrebno uputiti u daljnje dijagnostičke postupke. Test je standardiziran na stratificiranom uzorku od 822 jednojezične djece urednog jezičnog razvoja iz svih dijelova Republike Hrvatske.

POTJEH

Probirni test jezičnih sposobnosti Jelena Kuvač Kraljević

Dob

Ocjenjivanje Norme

Kategorizacija

POTJEH je trijažni instrument kojem je svrha prepoznavanje djece koja su rizična za nastanak odstupanja u jezičnom razvoju. Test se primjenjuje u vrtićkom razdoblju, odnosno do treće do šeste godine Materijali uključuju četiri slikovna predloška i četiri vrste obrazaca za četiri kronološke dobi koje su testom obuhvaćene: tri, četiri, pet i šest godina te se procjenjuju četiri jezične sastavnice: fonologija, leksikon/semantika, morfologija i sintaksa. Test se mora primjenjivati u tihoj sobi bez buke i drugih čimbenika koji mogu ometati ispitivanje.

elektroničko 822 jednojezične djece urednog jezičnog razvoja

za logopede

SAŽETAK Što mjeri Dob

www.nakladaslap.com

odstupanja u jezičnom razvoju u svrhu probira 3:0 do 6:6

Primjena

individualna

Trajanje

10-12 minuta

Ocjenjivanje Norme

Kategorizacija

+385 (0)1 6281 774

3:0 do 6:6

novo!

Papirnata inačica e-POTJEH-a, Probirni test jezičnih sposobnosti (POTJEH) rabi se u istu svrhu kao i njegova elektronička inačica, ali je način primjene i bodovanja testa drugačiji.

nslap@nakladaslap.com

odstupanja u jezičnom razvoju u svrhu probira

ručno (samokopirni obrazac za odgovore) 822 jednojezične djece urednog jezičnog razvoja

za logopede

97


CAT-HR

Sveobuhvatni test afazije

uskoro!

Autori: Kate Swinburn, Gillian Porter, David Howard, Jelena Kuvač Kraljević i sur. SAŽETAK Što mjeri Dob

odrasle osobe

Primjena

individualna

Trajanje

60-90 minuta

Ocjenjivanje

98

jezične sposobnosti osoba s afazijom

CAT je test namijenjen za sveobuhvatnu procjenu jezičnih sposobnosti kod osoba s afazijom uzrokovanom cerebrovaskularnim inzultom. U tijeku je standardizacija hrvatske inačice instrumenta na osobama s afazijom iz različitih dijelova Republike Hrvatske. Adaptacija testa provodi se u sklopu projekta Jezična obrada odraslih (Hrvatska zaklada za znanost-2421).

ručno

Znanost i praksa!


DEKSTERIMETRI

DEKSTERIMETRI PURDUE TEST ČEPIĆA Purdue test čepića prvi je razvio Joseph Tiffin, industrijski psiholog na Purdue sveučilištu, 1948. godine. Otada se test intenzivno upotrebljava kao pomoć prilikom selekcije radnika za zanimanja gdje je potreban manualni rad. Testom se mjeri spretnost za dvije vrste aktivnosti: široki pokreti prstima, rukama i ramenima, te spretnost vrhova prstiju kakva je potrebna kod preciznih zadataka.

SAŽETAK Što mjeri

spretnost širokih pokreta prstiju, ruku i ramena, te spretnost vrhova prstiju

JEDINICE ZA NARUDŽBU 901-01 Purdue test čepića........................................................................................................................................................... Cijena na upit

MINNESOTA RUČNI DEKSTERIMETAR Ovaj test ima vrlo široku primjenu, a koristi se za mjerenje jednostavnih, ali brzih oko-rukaprsti pokreta. Osobito je pogodan za testiranje ljudi za zanimanja u uredima, trgovinama i u proizvodnim pogonima gdje su potrebni brzi pokreti prilikom rukovanja jednostavnim alatom. Dakle, pogodan je za poslove u kojima su potrebni brzi pokreti prilikom rukovanja jednostavnim alatom ili proizvodima kojima nije potrebno određivati veličinu i oblik.

SAŽETAK Što mjeri

jednostavne, ali brze oko-ruka-prsti pokrete

JEDINICE ZA NARUDŽBU 901-02 Minnesota ručni deksterimetar......................................................................................................................................... Cijena na upit

GROOVED PEGBOARD Grooved pegboard je test manipulativne spretnosti. Sastoji se od daske na kojoj je 25 rupa poredanih slučajnim redoslijedom. Daska, pokraj koje je ključ, rotira se da se dosegne rupa prije nego što se ključ stavi u nju.

SAŽETAK Što mjeri

manipulativnu spretnost

Ovaj test zahtijeva izrazito kompleksnu vizuomotoričku koordinaciju. Osim što se upotrebljava u studentskim laboratorijima, te kao trijažno sredstvo u industriji, ovaj je test od značajne pomoći prilikom evaluacije i lateralizacije oštećenja mozga. Nova verzija testa je solidnija i stabilnija od prijašnjih. JEDINICE ZA NARUDŽBU 901-03 Grooved pegboard........................................................................................................................................................... Cijena na upit

O’CONNEROV TEST SPRETNOSTI PRSTIJU O’Connerov test spretnosti prstiju zahtijeva smještanje po tri mala klina skupa u rupu. Ovaj test se primjenjuje za prognozu uspješnosti u brzom manipuliranju malim predmetima, kao što je često potrebno prilikom rada na tekućoj vrpci. Također se pokazao uspješnim za predviđanje uspjeha kod rada s instrumentima gdje je potrebno npr. sastaviti dijelove ručnog sata i slično.

SAŽETAK Što mjeri

uspješnost brzog manipuliranja malim predmetima

JEDINICE ZA NARUDŽBU 901-04 O’Connerov test spretnosti prstiju.................................................................................................................................... Cijena na upit

ELEKTRONIČKI ZAPORNI SAT Moguće je mjerenje do 10 sati u intervalima od 0,01 sekunde.Pokreće se i zaustavlja pritiskom na jedno dugme. JEDINICE ZA NARUDŽBU Elektronički zaporni sat.................................................................................................................................................................. Cijena na upit

nslap@nakladaslap.com

+385 (0)1 6281 774

www.nakladaslap.com

99


ČASOPISI

Pozivamo vas na suradnju u časopisima! SUVREMENA PSIHOLOGIJA Suvremena psihologija namijenjena je psihodijagnostičkoj teoriji i praksi i službeno je glasilo Hrvatskog psihološkog društva. Časopis izlazi u dva broja, odnosno jednom dvobroju godišnje. Pretplata: ustanove 140,00 kn, pojedinci 70,00 kn, članovi HPD-a besplatno Suvremena psihologija Glavni urednik: prof. dr. sc. Predrag Zarevski, Učiteljski fakultet Savska cesta 77, 10 000 Zagreb Prilozi se upućuju: suvremena@nakladaslap.com

KLINIČKA PSIHOLOGIJA Časopis je namijenjen za područje kliničke i zdravstvene psihologije, kliničke neuropsihologije, savjetovanja, psihoterapije i srodnih disciplina i službeni je časopis Hrvatskog psihološkog društva. Objavljuju se članci iz područja kliničke psihodijagnostike, kliničkih testova i postupaka dijagnostičke procjene, psihoterapijskih metoda i tehnika, zdravstvene psihologije i srodnih područja. Časopis prihvaća članke na hrvatskom i engleskom jeziku. Pretplata: ustanove 140,00 kn, pojedinci 70,00 kn Klinička psihologija Glavni urednik: doc. dr. sc. Slavka Galić, Opća županijska bolnica Osječka 105, 34 000 Požega Prilozi se upućuju: klinicka@nakladaslap.com

REVIEW OF PSYCHOLOGY Međunarodni časopis Hrvatskog psihološkog društva koji objavljuje Naklada Slap. Časopis je namijenjen za objavljivanje istraživačkih radova iz svih područja znanstvene i primijenjene psihologije. Članci se objavljuju samo na engleskom jeziku. Časopis pokriva regiju Alpe-Adria. Pretplata: ustanove 140,00 kn, pojedinci 70,00 kn Review of Psychology Glavni urednik: prof. dr. sc. Vesna Buško, Odsjek za psihologiju Filozofskog fakulteta Ivana Lučića 3, 10 000 Zagreb Prilozi se upućuju: vbusko@ffzg.hr

100

Znanost i praksa!


KAKO NARUČITI TESTOVE / NASTAVNO-ZNANSTVENA SURADNJA

KAKO NARUČITI TESTOVE POSTUPAK NARUČIVANJA TESTOVA Narudžbenice s nazivom i šifrom testa možete faksirati na brojeve telefona: 01/ 6281 774 ili 01/ 6284 001 Narudžbe se mogu poslati e-mailom na adresu: nslap@nakladaslap.com Prilikom prve narudžbe potrebno je, uz podatke o ustanovi (adresa i OIB), poslati i podatke o psihologu koji će koristiti testove (ime i prezime, mjesto i godina diplomiranja). Prilikom prve kupnje potpisuje se ugovor o korištenju psihodijagnostičkih instrumenata. Psiholozi koji su diplomirali u nekoj od država bivše Jugoslavije moraju poslati i kopiju diplome, a psiholozi koji su diplomirali u ostalim državama Europe moraju priložiti nostrifikaciju diplome. DOGOVOR O PRAVILIMA I UPORABI Svi materijali u ovom katalogu zaštićeni su autorskim pravom. Kopiranje ili prilagodba, u cijelosti ili djelomično, za bilo koju namjenu ili bilo kojim postupkom, bez pismenog dopuštenja Naklade Slap, protivno je zakonu o autorskim pravima. To se pravilo odnosi na sve testove i testne materijale, uključujući citate iz priručnika, brošura ili knjiga. Suglasnost s tim pravilima podrazumijeva se pri potpisu Izjave korisnika, Ugovora o psihologijskim mjernim instrumentima, naručivanju i plaćanju materijala. TROŠKOVI ISPORUKE Troškovi isporuke uključuju obradu, poštarinu i osiguranje Vaše narudžbe. Narudžbe se isporučuju poštom. Dodatni se troškovi mogu odnositi na izrazito teške pakete. Za međunarodne pošiljke kupac plaća carinu i porez. ROK ISPORUKE Narudžbe primljene od ponedjeljka do petka prije 14 h isporučuju se poštom istog dana (osim blagdana). Ostale se narudžbe isporučuju u sljedećem radnom danu. Zbog mogućih nepredvidivih zastoja u isporuci, preporučamo Vam naručivanje najmanje 2 tjedna unaprijed. POVRAT MATERIJALA Tiskani materijali: Naklada Slap prihvaća povrat kupljenih materijala ako su neispravno tiskani ili pogrešno poslani. Materijale je, zajedno s računom, potrebno vratiti u roku od 8 dana od dana primitka. Prihvaćamo samo neoštećene, originalne komplete uz priloženu dokumentaciju i razlog povrata materijala. Nakon isteka 8 dana, ne prihvaćamo povrat materijala. Ako je materijal plaćen avansom, Naklada Slap vraća uplaćeni iznos. U slučaju povrata materijala Naklada Slap zaračunava troškove poštarine i privatnim osobama koje prvi put ne preuzmu poslanu robu, a žele da im se ona naknadno isporuči. Materijal se vraća poštom ili osobno na našu adresu. Ako je došlo do oštećenja materijala, Naklada Slap zaračunava vrijednost oštećenog materijala kupcu koji je materijal vratio. Elektronički materijali: Materijal je moguće reklamirati u roku od 8 dana, zajedno s računom. Svi vraćeni materijali moraju biti neoštećeni. Materijale vratiti na našu adresu: “Naklada Slap“, Dr. Franje Tuđmana 33, p.p. 78, 10 450 Jastrebarsko

nslap@nakladaslap.com

+385 (0)1 6281 774

www.nakladaslap.com

NASTAVNOZNANSTVENA SURADNJA Naklada Slap, d.o.o. potiče uporabu testova u svojem vlasništvu u istraživačkim projektima, no, prije upotrebe, potrebno je potpisati Izjavu korisnika, a po završetku istraživanja dostaviti sažetak rada i podatke. Ako Vas zanima primjena testova u istraživačke svrhe, molimo da nam se javite. Naklada Slap odobrava popust pri nabavi testnog materijala za polaznike dodiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija koji provode istraživanja za kvalifikacijske radove. Popust iznosi 40% (od iznosa cijene materijala u koju nije uračunat PDV) i odnosi se na potrošne materijale instrumenata (upitnici i testovne knjižice u koje ispitanici direktno odgovaraju, listovi za odgovore, profili). Popusti kod drugih vrsta istraživanja ovise o odabranim instrumentima, pri čemu se za instrumente koji su u postupku standardizacije uz ustupanje podataka odobrava korištenje bez ikakve naknade, uz dogovor o vraćanju rezultata u našu redakciju. Napomena: Studentima je potreban potpis mentora na zahtjevu za nabavu testova. Naklada Slap prikuplja podatke o normama, pouzdanosti i valjanosti testova. Istraživačima/prikupljačima podataka nudimo mogućnost plaćanja gotovinom ili kompenzaciju. Naklada Slap plaća troškove poštarine za projekte prikupljanja podataka. Ako ste zainteresirani za suradnju s Nakladom Slap u prikupljanju podataka, javite se na (01) 6281-774 ili 6284-001 ili putem e-maila nslap@nakladaslap.com radi dodatnih informacija.

101


KATEGORIZACIJA PSIHODIJAGNOSTIČKIH SREDSTAVA / SUDJELOVANJE U STANDARDIZACIJAMA

KATEGORIJA

DOSTUPNI INSTRUMENTI I OBRAZOVANJE

0

istraživački instrumenti

A

psihodijagnostički i prognostički instrumenti dostupni nizu stručnjaka

B

psihodijagnostički instrumenti dostupni psiholozima bez dodatne edukacije

C

psihodijagnostički instrumenti dostupni psiholozima s dodatnom edukacijom

(Izvod iz Pravilnika o psihodijagnostičkim sredstvima. Dokument je dostupan na: www.psiholoska-komora.hr)

KATEGORIZACIJA PSIHODIJAGNOSTIČKIH SREDSTAVA Hrvatska psihološka komora je Pravilnikom o psihodijagnostičkim sredstvima utvrdila kriterije za razvrstavanje psihodijagnostičkih sredstava, u “0”, “A”, “B” ili “C” kategoriju. Ovih su se kategorija od sada obvezni pridržavati svi izdavači testova i oni koji testove upotrebljavaju. Donosimo izvode iz Pravilnika o psihodijagnostičkim sredstvima.

“0” Članak 3: U “0” kategoriju uvrštavaju se psihodijagnostička sredstva koja su namijenjena za mjerenje psihičkih osobina u istraživačkim projektima, pokusima, vježbama i slično, no njihova primjena i interpretacija ne zahtijeva specifična psihološka znanja. Psihodijagnostička sredstva iz ove kategorije uz psihologe mogu primjenjivati i drugi stručnjaci u postupcima prikupljanja statističkih podataka u svrhu znanstvenog istraživanja ili stručnog opažanja te za njihovu uporabu nije potrebno posebno dopuštenje Komore. “A” Članak 4: Kategorija označena sa “A” su psihodijagnostička sredstva koja s obzirom na svoju temeljnu djelatnost upotrebljavaju, osim psihologa, i drugi stručnjaci (npr. logopedi, psihijatri, neurolozi i drugi doktori medicine, pedagozi, defektolozi, socijalni radnici). Cilj uporabe ovih instrumenata je dobivanje podataka koji služe u psihodijagnostičke i prognostičke svrhe, a primjena i interpretacija rezultata ovih psihodijagnostičkih sredstava može imati statusne posljedice za sudionike mjerenja. “B” Članak 5: Kategorija označena sa “B” obuhvaća psihodijagnostička sredstva koja upotrebljavaju isključivo psiholozi, a za koja nije nužna dodatna izobrazba. “C” Članak 6: Kategorija označena sa “C” obuhvaća psihodijagnostička sredstva koja su proceduralno i interpretativno najsloženiji instrumenti i postupci (npr. pojedini multidimenzionalni inventari ličnosti, individualni testovi inteligencije i projektivne tehnike) koji se upotrebljavaju u psihodijagnostičke i prognostičke svrhe. Psihodijagnostička sredstva iz kategorije “C” smiju upotrebljavati samo psiholozi s dodatnom izobrazbom.

SUDJELOVANJE U STANDARDIZACIJAMA U suradnji sa psiholozima i drugim stručnjacima radimo na prilagodbi i normiranju novih instrumenata i na revizijama već postojećih. Cilj nam je što više upotpuniti ponudu psihologijskih mjernih instrumenata kako bismo obuhvatili različita područja rada i različite predmete mjerenja, što je od obostrane koristi, i nama kao izdavaču i korisnicima instrumenata. Prijavite se za sudjelovanje u nekoj od planiranih standardizacija popunjavanjem ovog obrasca. Obavijestite nas o svojim interesima i potrebama, navodeći instrumente čiju biste standardizaciju predložili, te instrumente koje koristite i za koje imate prikupljenu određenu količinu podataka, pa biste htjeli njegovu re-standardizaciju. Sudjelovanje u standardizaciji honoriramo kroz isplatu autorskog honorara, pri čemu visina honorara ovisi o broju ispitanika, uvjetima primjene i dužini instrumenta. Istraživačima koji žele provoditi istraživanja instrumentima koji su u postupku standardizacije, predlažemo mogućnost dobivanja besplatnih listova za odgovore, uz obavezu da nam pošalju rezultate po završetku istraživanja. Istraživačima i institucijama zainteresiranima za adaptaciju i standardizaciju instrumenata (testova, upitnika, inventara) nudimo mogućnost provedbe cjelokupne standardizacije prema dogovoru. Ime i prezime: _______________________________________________________________________________________________________ Radno mjesto: _______________________________________________________________________________________________________ Naziv i adresa organizacije: ___________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________ Telefon: _________________________________________ Mobitel: _ __________________________________________________________ Fax: ____________________________________________ e-mail adresa: ______________________________________________________ TeRaz (Test razumijevanja pročitanog)

Testovi u čiju bih se standardizaciju želio/željela uključiti

ASEBA (Achenbachov sustav empirijski

________________________________________________________________________________

zasnovana procjene)

Vineland-3 (Vineland Adaptive Behavior

________________________________________________________________________________

Scale)

PSI-4 (Inventar roditeljskog stresa, četvrto izdanje)

BRIEF 2 (Inventar za procjenu izvršnih funkcija, drugo izdanje)

Moji prijedlozi standardizacija ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________

d2-R (Test d2-Revidirani)

102

Znanost i praksa!


REGISTRACIJA NOVIH KORISNIKA

REGISTRACIJA NOVIH KORISNIKA REGISTRACIJA NOVIH KORISNIKA Registracija novih korisnika je besplatna. Nema mjesečne ni godišnje članarine. Molimo Vas da čitljivo popunite formular. Ispunjeni formular pošaljite e-mailom na adresu nslap@nakladaslap.com, faxom na broj 385 1 6281774 ili poštom na adresu: NAKLADA SLAP, Dr. Franje Tuđmana 33, pp 78, 10450 Jastrebarsko, Republika Hrvatska OSOBNI PODACI Ime i prezime: ___________________________________________________________________________________________ Zanimanje: ______________________________________ Radno mjesto: ___________________________________________ Naziv organizacije: ________________________________________________________________________________________ Adresa organizacije: _______________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________ E-mail: ____________________________ telefon: ____________________________ fax: ______________________________ KVALIFIKACIJE Diplomirao/la na Sveučilištu u: _______________________________________________________________________________ Godina diplomiranja: _______________________________________________________________________________________ Član Hrvatske psihološke komore

DA

NE

Broj iskaznice ______________________________ Područje rada

Interesi

Podučavanje

Zdravstvena psihologija

djeca

Edukacijska psihologija

Znanstveno-istraživački rad

odrasli

Drugo _________________________

oboje

Klinička psihologija i psihijatrija Industrijska/organizacijska psihologija

Molimo Vas da u idućim rubrikama upišete svoje dosadašnje dodatno usavršavanje izvan fakulteta (edukacije, seminare i slično) GODINA

EDUKACIJA

ORGANIZATOR EDUKACIJE

__________

__________________________________________

__________________________________________

__________

__________________________________________

__________________________________________

__________

__________________________________________

__________________________________________

__________

__________________________________________

__________________________________________

__________

__________________________________________

__________________________________________

__________

__________________________________________

__________________________________________

Jamčim da su svi podaci ispravni. Preuzimam odgovornost za sve testovne materijale koje ću naručivati, uz obavezu poštovanja prava pacijenta/klijenta te čuvanja integriteta testovnog materijala od neovlaštenog korištenja. Razumijem da će svi podaci koje sam naveo/la biti pohranjeni u strogo povjerljivoj bazi Naklade Slap. Potpis

Datum

Naklada Slap će pohraniti Vaše podatke u svoju bazu podataka, gdje će oni biti korišteni isključivo u administrativne svrhe izvršavanja Vaših narudžbi. Naklada Slap neće davati vaše podatke drugim pojedincima ili ustanovama. Ako ne želite primati informacije o novim izdanjima i uslugama putem našeg newslettera, molimo Vas da označite kvadratić. NAPOMENA: Na temelju navedenih podataka bit će napravljen i poštom poslan Ugovor o korištenju psihologijskih mjernih instrumenata. Ugovor potpisujete Vi i nadležna osoba u organizaciji. Jedan primjerak Ugovora je potrebno vratiti poštom na gore navedenu adresu.

nslap@nakladaslap.com

+385 (0)1 6281 774

www.nakladaslap.com

103


KAZALO PSIHODIJAGNOSTIČKIH SREDSTAVA

KAZALO PSIHODIJAGNOSTIČKIH SREDSTAVA 16PF

16 faktora ličnosti / 5. izdanje............................................ 46

MMPI-2-RF

ADHDT AMI APM

Test za deficit pažnje/hiperaktivni poremećaj................ 86 Inventar motivacije za postignuće................................... 50 Progresivne matrice za napredne...................................... 28

MMPI-A

BarOn EQ-i:YV  BarOnov inventar emocionalnog kvocijenta inteligencije: verzija za mladež......................................... 76 BDI-II Beckov inventar depresije-II.............................................. 67 Bender-geštalt II  Bender vizualno-motorički geštalt test, drugo izdanje........................................................................ 83 BETA II Revidirani Beta test............................................................. 32 BFQ Big Five Upitnik.................................................................. 48 BFQ-C Big Five upitnik za djecu................................................... 49 BIP Bohumski inventar za opis ličnosti u radnom okruženju............................................................... 47 BYI-II Beckovi inventari za mlade – drugo izdanje za djecu i adolescente.............................................................. 66 CAPE CCII CI CII CII CPM CTI CVS

Clifton postupci za procjenu starijih osoba................... 87 Crown-Crispov indeks iskustva........................................ 63 Cornell indeks...................................................................... 63 Inventar profesionalnih interesa za profesionalno usmjeravanje......................................................................... 38 Inventar profesionalnih interesa za učenike osnovnih škola...................................................................... 40 Progresivne matrice u boji................................................. 26 Cattellovi kulturalno nepristrani testovi inteligencije .......................................................................... 25 Crichton ljestvica rječnika................................................. 26

Test......................................................................................... 32 Test......................................................................................... 31 Test......................................................................................... 31 Diferencijalni testovi sposobnosti za selekciju - Baterija općih sposobnosti.............................................. 37 DAT Diferencijalni testovi sposobnosti za učenike osnovnih škola...................................................................... 41 DAT-BTS Diferencijalni testovi sposobnost za selekciju - Baterija tehničkih sposobnosti ...................................... 36 DAT Diferencijalni testovi sposobnosti za profesionalno usmjeravanje i selekciju............................ 39 Diferencijalni testovi sposobnosti – 5. Izdanje I Inventari profesionalnih interesa, uvod I shema............................ 42 D-2000 D-48 D-70 DAT- BOS

Elektronički zaporni sat.................................................................................... 99 EPI Eysenckov inventar ličnosti............................................... 51 ePOTJEH EPQ EPQ Junior EPS

Elektronički Probirni test jezičnih sposobnosti........................................................................... 97 Eysenckov upitnik ličnosti................................................. 52 Eysenckov upitnik ličnosti za djecu................................. 52 Eysenckove skale ličnosti................................................... 51

FPI-R

Freiburški inventar ličnosti................................................ 60

Gibsonov spiralni labirint................................................................................. 87 Grooved pegboard............................................................................................. 99 IPUES

Ujak Hrčak........................................................................... 78

Koralje

Komunikacijske razvojne ljestvice.................................... 93

MBI

Upitnik izgaranja na poslu Christine Maslach............................................................... 75 MHV Mill Hill ljestvica rječnika................................................. 29 Minesota ručni deksterimetar................................................................................. 99 MLQ Višefaktorski upitnik rukovođenja................................... 74 MMPI-2 Minnesota multifazični inventar ličnosti....................... 54

104

MMSE-2

Minnesota multifazični inventar ličnosti-2 Restrukturirana forma........................................................ 57 Minnesota multifazični inventar ličnosti za adolescente...................................................................... 56 Kratko ispitivanje mentalnog statusa.............................. 85

NEO-FFI NEO PI-R NNAT

NEO petofaktorski inventar.............................................. 45 Revidirani NEO inventar ličnosti..................................... 44 Naglierijev test neverbalne sposobnosti.......................... 22

O’Connerov test spretnosti prstiju.................................................................. 99 Inventar za ispitivanje ličnosti.......................................... 58 Inventar za ispitivanje ličnosti – verzija za adolescente...................................................................... 59 PIE Indeks profila emocija........................................................ 68 POTJEH Probirni test jezičnih sposobnosti.................................... 97 PPI-R Revidirani inventar psihopatske ličnosti......................... 61 PPVT-III-HR Peabody slikovni test rječnika........................................... 92 predČiP Test za procjenjivanje predvještina čitanja i pisanja................................................................................. 95 PTM Projektivna tehnika mozaik.............................................. 79 Purdue test čepića............................................................................................... 99 PAI PAI-A

RCFT

Reyev test složenog lika i pokus s prepoznavanjem................................................................... 82 RDLS Nova Reynell razvojna ljestvica........................................ 96 Rorschachove mrlje od tinte............................................................................. 78 RPM Procjena psihomotoričkog razvoja................................... 19 RTČ Razvojni test Čuturić ......................................................... 18 SAD SDD SIMS SKAD-62 SPM STAI STAIC STAXI-2 SUO

Skala autodestruktivnosti.................................................. 73 Skala depresivnosti za djecu i adolescente..................... 68 Strukturirani inventar simuliranih simptoma............... 62 Skala strahova i anksioznosti za djecu i adolescente........................................................................... 69 Standardne progresivne matrice....................................... 28 Upitnik anksioznosti kao stanja i osobine ličnosti................................................................................... 70 Upitnik anksioznosti kao stanja i osobine ličnosti za djecu................................................................... 70 Upitnik ljutnje kao stanja i osobine ličnosti................................................................................... 71 Skala suočavanja sa stresom za djecu i adolescente........................................................................... 72

TDN Test dinamičkih nizova...................................................... 33 Test d2 – Test opterećenja pažnje................................................................... 34 Test precrtavanja ................................................................................................ 84 Test učenja i pamćenja likova........................................................................... 84 TN Test nizova............................................................................ 33 TOI-2012 Test opće obaviještenosti.................................................... 90 TOS Testovi općih sposobnosti.................................................. 30 TROG-2:HR Test razumijevanja gramatike............................................ 94 TSCC Ljestvica simptoma traume kod djece............................. 64 TSCYC Ljestvica simptoma traume kod mlađe djece................. 64 TSI Inventar simptoma traume................................................ 65 TSŠ Test spremnosti za školu.................................................... 19 USA-r

Upitnik sramežljivosti i asertivnosti................................ 71

VerT

Test rječnika.......................................................................... 90

WISC-IV-HR Wechslerov test inteligencije za djecu - četvrto izdanje................................................................... 24 WOC Upitnik o načinima suočavanja sa stresom.................................................................................. 72

Znanost i praksa!


Naklada Slap - Katalog psihodijagnostičkih sredstava 2017  
Naklada Slap - Katalog psihodijagnostičkih sredstava 2017  
Advertisement