{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

1


2


MEDICINA

3

23. njemačko izdanje / 3. hrvatsko izdanje

Atlasa anatomije čovjeka

Format: 23,5 × 31,5 cm Uvez: tvrdi Opseg: I. sv. 408 str. II. sv. 260 str. III. sv. 376 str. Tablice: 76 str. Cijena: 1260,00 kn

Knjiga koja se nalazi pred Vama pisana je prema nastavnom programu kolegija anatomije čovjeka za studente prirodoslovno-matematičkog fakulteta, a temeljem srodnosti opsega kolegija može se koristiti i u učenju anatomije čovjeka studenata farmaceutskobiokemijskog fakulteta, te polaznika veleučilišta. Ujedno, ova knjiga može poslužiti kao repetitorij i/ili udžbenik i studentima drugih fakulteta, u mjeri ovisnoj o opsežnosti kolegija anatomije čovjeka zahtijevanog na pojedinim smjerovima studija. Dubravko Jalšovec

ANATOMIJA Osnove građe tijela čovjeka Johannes Sobotta

ATLAS ANATOMIJE ČOVJEKA U 3 SVESKA + TABLICE

Format: 17,5 x 24,5 cm. Opseg: 352 str. Uvez: tvrdi. Cijena: 252,00 kn

Uz online pristup www.e-sobotta.com Pristup Sobottinoj mrežnoj stranici na englesko izdanje www.e-sobotta.com dopunjuje Vašu osobnu pripremu za ispit – dodatne materijale koje možete lako otisnuti na papir i ponijeti sa sobom na vježbu.

Anatomia humana svojim je opsegom i ustrojstvom namijenjena kao udžbenik studentima medicine i stomatologije, ali ujedno svojim načinom izlaganja gradiva može poslužiti i kao repetitorij specijalizantima i liječnicima. Knjiga je koncipirana tako da započinje prikazivanjem lokomotornog sustava, a potom se obrađuju veće cjeline čovječjeg tijela, te glava i vrat, ruka, prsište itd. Dubravko Jalšovec

ANATOMIA HUMANA Format: 21,5 x 28,5 cm. Opseg: 736 str. u boji. Uvez: tvrdi. Cijena: 598,50 kn

Fotografski atlas omogućuje studentima pogled na ljudsko tijelo i kad nisu uz anatomski preparat.

ANATOMIJA ČOVJEKA – FOTOGRAFSKI ATLAS SUSTAVNE I TOPOGRAFSKE ANATOMIJE J. W. Rohen, C. Yokochi i E. Lütjen-Drecoll ur. hrv. izd. Ana Marušić Format: 22 × 30 cm. Uvez: tvrdi. Opseg: XII + 500 str. Cijena: 577,50 kn

SESTRINSKE DIJAGNOZE - DEFINICIJE I KLASIFIKACIJA

2018-2020 NANDA International Prijevod 11. izdanja

Knjiga je značajan napredak u udžbeničkoj literaturi iz infektologije, to je vrlo kvalitetan i suvremen udžbenik koji je namijenjen poglavito studentima stomatologije, ali i svim strukama čiji je stručni i znanstveni interes infektologija, uključujući i liječnike obiteljske medicine. Kliničke fotografije prate tekstualni opis nalaza. Brojne tablice sumiraju diferencijalnu dijagnostiku kod pojave sistemskih simptoma i nalaza i povezuju dijelove gradiva iznesenih u rukopisu. Dragan Lepur i suradnici

INFEKTOLOGIJA Format: 21 x 28,5 cm. Opseg: 448 str. u boji Uvez: tvrdi. Cijena: 493,50 kn


4

MEDICINA

Miran Martinac, Andrea Vranić, Predrag Zarevski, Zrinka Zarevski

PSIHOLOGIJA ZA LIJEČNIKE Format: 16,7 x 24,5 cm Uvez: tvrdi Opseg: 388 str. Cijena: 283,50 kn

Uredili: Damir Lučanin i Jasminka Despot Lučanin

KOMUNIKACIJSKE VJEŠTINE U ZDRAVSTVU Format: 16,5 × 24 cm Uvez: meki Opseg: 224 str. Cijena: 189,00 kn

Danijel Buljan (urednik)

KONZULTATIVNOSURADNA PSIHIJATRIJA Format: 17,5 x 24,5 cm Uvez: tvrdi Opseg: 432 str. Cijena: 294,00 kn

AMERIČKA PSIHIJATRIJSKA UDRUGA

Josip Glaser

SHIZOFRENIJE

DIJAGNOSTIČKI I STATISTIČKI PRIRUČNIK ZA DUŠEVNE POREMEĆAJE - PETO IZDANJE

OPĆA PSIHOPATOLOGIJA Dalibor Karlović Prikaz života i rada Josipa Glasera

Ur.: Dalibor Karlović, Vjekoslav Peitl i Ante Silić

urednici hrvatskog izdanja Vlado Jukić i Goran Arbanas Format: 17,5 × 25,5 cm. Uvez: tvrdi. Opseg: 980 str. Cijena: 787,50 kn

Format:17,5 x 24,5 cm Uvez: tvrdi Opseg: 184 str. Cijena: 199,50 kn

Format:17,5 x 24,5 cm Uvez: tvrdi Opseg: 472 str. Cijena: 378,00 kn

Dalibor Karlović, Ivana Glavina Jelaš

TEORIJE LIČNOSTI I GENETIČKA ISTRAŽIVANJA Format:17,5 x 24,5 cm Uvez: tvrdi Opseg: 228 str. Cijena: 231,00 kn

Stephen M. Stahl

STAHLOVI TEMELJI PSIHOFARMAKOLOGIJE Neuroznanstvene osnove i praktična primjena ur. hrv. izd. Dalibor Karlović Format: 19,5 × 25 cm Uvez: tvrdi. Opseg: 624 str. u boji Cijena: 787,50 kn

Urednik i prevoditelj hrvatskog izdanja Goran Arbanas

Oliver Jurić i Jelena Kevrić

Dalibor Karlović i suradnici

KRONIČNE RANE

PSIHIJATRIJA

Format: 17 × 24 cm. Uvez: meki. Opseg: 224 str. Cijena: 147,00 kn

Format: 21 x 28,5 cm. Uvez: tvrdi. Opseg: 758 str. u boji. Cijena: 598,50 kn

Priručnik koji se referira na recentnu domaću i stranu literaturu, brojne članke, udžbenike i priručnike tako da se na jednom mjestu nalazi ono što je najbitnije za rad s pacijentom. Uvrštene su i najsuvremenije spoznaje na polju dijagnostike, liječenja i zdravstvene njege bolesnika s kroničnom ranom.

Pregledan i nadasve sadržajan prikaz svih relevantnih tema vezanih za suvremenu psihijatriju uz povijesni i znanstveni kontekst u kojem je struka nastajala. Opsegom, temeljitošću, brojem slika, grafikona i tablica, opsegom kazala i sveobuhvatnošću prikaza čini zaista jedinstveno djelo i u puno širim razmjerima. Na taj način predstavlja novinu i postaje najobuhvatniji udžbenik psihijatrije na ovim prostorima.


STOMATOLOGIJA

Hrvoje Brkić, Jelena Dumančić, Marin Vodanović (urednici)

BIOLOGIJA I MORFOLOGIJA LJUDSKIH ZUBA Format: 21 x 28,5 cm. Uvez: tvrdi. Opseg: 252 str. u boji. Cijena: 294,00 kn

Herbert F. Wolf, Edith M. Rateitschak i Klaus H. Rateitschak

PARODONTOLOGIJA

5

Vanja Vučićević Boras (urednik)

Hrvoje Jurić (urednik)

HITNA STANJA U DENTALNOJ MEDICINI

DJEČJA DENTALNA MEDICINA Format: 21 x 28,5 cm. Uvez: tvrdi Opseg: 512 str. Cijena: 598,50 kn

Format: 21,5 × 28,5 cm. Uvez: tvrdi Opseg: 192 str. Cijena: 252,00 kn

ur. hrv. izd. prof. dr. sc. Darije Plančak Format: 23,5 × 31,5 cm. Uvez: tvrdi. Opseg: 532 str. Cijena: 1260,00 kn

George Laskaris

ATLAS ORALNIH BOLESTI, DIJAGNOZA I LIJEČENJE

Marin Vodanović (urednik)

PROFESIONALNE BOLESTI I BOLESTI VEZANE UZ RAD STOMATOLOGA Format: 21,5 x 28,5 cm Uvez: tvrdi Opseg: 400 str. Cijena: 462,00 kn.

Marin Vodanović i suradnici

Marin Vodanović (urednik)

OSNOVE STOMATOLOGIJE

ANATOMSKI POJMOVNIK S HRVATSKO-ENGLESKO-LATINSKIM RJEČNIKOM

Format: 21,5 x 28,5 cm Uvez: tvrdi. Opseg: 616 str. Cijena: 598,50 kn.

Format: 15,5 x 21 cm Uvez: tvrdi Opseg: 270 str. Cijena: 252,00 kn

Marin Vodanović (urednik)

FIZIOLOŠKI POJMOVNIK S HRVATSKOENGLESKIM RJEČNIKOM Format: 15,5 x 21 cm Uvez: tvrdi Opseg: 270 str. Cijena: 199,50 kn

William R. Proffit, Henry W. Fields, Jr., David M. Sarver

Mahmoud Torabinejad, Richard E. Walton (urednici)

Ole Fejerskov, Edwina Kidd (urednici)

ORTODONCIJA

ENDODONCIJA

ZUBNI KARIJES

Najnovije tehnike i istraživanja za poboljšanje liječenja!

Načela i praksa

Bolest i klinički postupci

ur. hrv. izd. Ivica Anić

ur. hrv. izd. Ivica Anić

Format: 21 × 28,5 cm Uvez: tvrdi Opseg: 492 str. Cijena: 787,50 kn

Format: 21,5 × 28,5 cm Uvez: tvrdi Opseg: 640 str. Cijena: 1050,00 kn

ur. hrv. izd. Mladen Šlaj Format: 21,5 × 28,5 cm Uvez: tvrdi Opseg: 765 str. Cijena: 1260,00 kn

Nenad Polgar i suradnici

ETIKA U DENTALNOJ MEDICINI Format: 17 × 24 cm. Uvez: tvrdi. Opseg: 227 str. Cijena: 199,50 kn

Promišljanje moralno-etičke implikacije naravi i identiteta dentalne medicine iz perspektive dobrobiti pacijenta kao najvažnije vrijednosti i svrhe postojanja ove profesije.


6

VETERINA

Udžbenik je podijeljen na 17 poglavlja i sadrži sve relevantne činjenice o dobrobiti životinja, od opće etologije, fizioloških procesa, sve do dobrobiti pojedinih vrsta i kategorija životinja, uključujući divljač i ribe, ekonomike dobrobiti životinja te njihove zaštite u zakonskim propisima. Udžbenik je namijenjen studentima veterine, diplomiranim doktorima veterinarske medicine i stručnjacima srodnih struka. Kako je ovo prvi udžbenik na hrvatskom jeziku koji obrađuje to toliko važno područje u sklopu veterinarske medicine, nadamo se da će naći svoju primjenu i u praksi, za potrebe svakodnevnog rada doktora veterinarske medicine, ali i drugih stručnih profila koji se bave područjem dobrobiti životinja u različitim aspektima društvene zajednice.

DOBROBIT ŽIVOTINJA Urednici: Željko Pavičić i Mario Ostović Format: 21,5 x 30,5 cm. Uvez: tvrdi. Opseg: 456 str. u boji. Cijena: 493,50 kn

Ovaj udžbenik je zamišljen kao vodič za razumijevanje tjelesnih funkcija kod sisavaca i ptica. Iako su studenti veterinarske medicine i animalnih znanosti primarno ciljana publika, pristup koji se koristi u knjizi čini ju pogodnom za sve sveučilišne programe koji uključuju osnove fiziologije sisavaca i ptica. Kroz tekst, pokušali smo naglasak staviti na objašnjenje kako regulatorni mehanizmi održavaju stabilnost unutarnje sredine u tijelu, tj. homeostazu, unatoč promjenjivom okolišu. Ova knjiga ima za cilj pružiti sveobuhvatno razumijevanje kako organizam funkcionira, a krajnji cilj joj je omogućiti studentima stjecanje znanja i razvijanje vještina “problem-rješenje” koje će im trebati u budućoj karijeri.

Øystein V. Sjaastad, Knut Hove, Olav Sand

FIZIOLOGIJA DOMAĆIH ŽIVOTINJA ur. hrv. izd.: Suzana Milinković Tur, Miljenko Šimpraga Format: 21,5 x 30,5 cm. Uvez: tvrdi. Opseg: 808 str. u boji. Cijena: 892,50 kn

T. A. McGeady, P. J. Quinn, E. S. FitzPatrick, M. T. Ryan

Urednici H. E. König i H. G. Liebich

VETERINARSKA EMBRIOLOGIJA Ur. hrv. izdanja: Mladen Zobundžija Krešimir Babić Vesna Gjurčević Kantura Zvonimir Kozarić Format: 21,5 x 30,3 cm Uvez: tvrdi Opseg: 392 str. Cijena: 399,00 kn

Suzana Milinković Tur, Jasna Aladrović

Marija Vučemilo, Alenka Tofant

Udžbenik i atlas u boji za studente i praktičare

VJEŽBE IZ FIZIOLOGIJE DOMAĆIH ŽIVOTINJA I.

OKOLIŠ I HIGIJENA DRŽANJA ŽIVOTINJA

Ur. hrv. izdanja: Mladen Zobundžija, Krešimir Babić, Vesna Gjurčević Kantura

PRIRUČNIK

ANATOMIJA DOMAĆIH SISAVACA

Format: 23,5 × 31,5 cm Uvez: tvrdi Opseg: 820 str. Cijena: 1680,00 kn

Format: 21,5 × 30,5 cm Uvez: meki Opseg: 160 str. Cijena: 189,00 kn

PRAKTIKUM

Format: 21,5 × 30,5 cm Uvez: meki Opseg: 156 str. Cijena: 189,00 kn


PSIHOLOGIJA

7

Montessori pedagogija u prvom redu razvija one vrijednosti koje su u današnjem društvu, u kojem se promjene odvijaju velikom brzinom, itekako potrebne. Njegovanje osobina kao što su samostalnost, uočavanje problema, usmjereno problemsko razmišljanje, kreativnost, sposobnost suradnje, timskog rada, ujedno su i početna osnova poučavanju. Osim toga, odgoj u tolerantnom okruženju, u kojem prihvaćanje različitosti, upoznavanje i prihvaćanje kulture raznih naroda, zajedničko življenje, važnost mira u svijetu, prepoznavanje biološke ravnoteže u prirodi, ljubav prema prirodi, očuvanje čovjekove okoline, jesu njegovo ishodište. Krajnji je cilj Montessori pedagogije bio, u vremenu nastanka, kao i danas, stvaranje odgovornog građanina svijeta putem maksimalnog razvijanja vlastitih sposobnosti svakog djeteta. Uloga škole presudna je i ona nudi pomoć, podršku za čitav život.

Edukacija!

Montessori radionice: Narcisa Buczynski i suradnice

jesen

Montessori vježbe iz kozmičkog odgoja – Godišnja doba

jesen

Montessori vježbe iz matematike – Računanje s kvačicama

jesen

Montessori vježbe iz geometrije – Trokut

jesen

Montessori vježbe iz jezika – Vrste rečenica

jesen

Montessori vježbe tišine – Boje

MONTESSORI ŠKRINJICA Priručnik za učitelje, odgajatelje i roditelje MONTESSORI ŠKRINJICA se sastoji od knjige i mape s vježbama. U mapi su 43 lista s vježbama iz područja jezika, matematike, geometrije, kozmičkog odgoja i vježbe tišine. U mapi je također i priručnik koji sadrži načela Montessori metode i prikaz vježbi iz Montessori pedagogije: Priručnik Format: 20 x 26 cm Opseg: 136 str. u boji Uvez: meki s klapnama

Edukacija za učitelje, odgajatelje i roditelje

Edukacija za učitelje, odgajatelje i roditelje

Edukacija za učitelje, odgajatelje i roditelje

Edukacija za učitelje, odgajatelje i roditelje

Edukacija za učitelje, odgajatelje i roditelje

Mapa Format: 22 x 31,5 cm Opseg: 43 lista u boji s vježbama

Ciklus radionica namijenjen je učiteljima, odgajateljima, logopedima, pedagozima, psiholozima, roditeljima (ili svima koji su uključeni u odgojno – obrazovni proces.)

Cijena: 294,00 kn

Edukaciju provode docenti Montessori pedagogije.

Laura E. Berk

Anita Woolfolk

DJEČJA RAZVOJNA PSIHOLOGIJA

EDUKACIJSKA PSIHOLOGIJA

Format: 21,5 x 28 cm Uvez: tvrdi Opseg: 802 str. u boji. Cijena: 598,50 kn

Format: 21,5 x 28 cm Uvez: tvrdi Opseg: 640 str. u boji. Cijena: 598,50 kn

Laura E. Berk

Edward E. Smith i sur.

PSIHOLOGIJA CJELOŽIVOTNOG RAZVOJA

ATKINSON/HILGARD UVOD U PSIHOLOGIJU

ur. hrv. izdanja Gordana Keresteš Format: 21,5 × 28 cm Uvez: tvrdi Opseg: 920 str. Cijena: 714,00 kn

Format: 21,5 × 28 cm Uvez: tvrdi Opseg: 796 str. Redovna cijena: 714,00 kn Akcijska cijena: 325,50 kn


8

PSIHOLOGIJA

Priručnik se sastoji od 3 velika dijela i većeg broja potpoglavlja. Sastavni dio su brojne radne liste, opisi seansi korak po korak, prikazi slučajeva za ilustraciju svakog koraka u tretmanu.

Michael S. Scheeringa

Tena Velki

TRETMAN PTSP-A U PREDŠKOLSKE DJECE Vodič za kliničare

PRIRUČNIK ZA RAD S HIPERAKTIVNOM DJECOM U ŠKOLI

Format: 20 × 26 cm. Uvez: meki uvez s klapnama. Opseg: 232 str. Cijena: 231,00 kn

Format: 20 × 26 cm. Uvez: meki uvez s klapnama. Opseg: 176 str. u boji. Cijena:199,50 kn

Ovladavanje čitanjem je knjiga namijenjena malim čitateljima, učiteljima, roditeljima i logopedima. S obzirom na to da je čitanje vještina, ona se razvija vježbom. Priručnik sadrži teorijsku podlogu razvoja čitanja i niz vježbi. Vježbe su namijenjene djeci od 8 do 11 godina, koja su ovladala početnim čitanjem, međutim ono nije odgovarajuće brzine i točnosti, a mehanizmi razumijevanja pročitanog još nisu razvijeni. Zamišljene su na način da su vezane uz određenu priču. Maja Kelić

OVLADAVANJE ČITANJEM Priručnik za logopede, učitelje i roditelje Format: 21,2 x 29,7 cm. Opseg: 176 str. Uvez: meki s klapnama. Cijena: 231,00 kn.

Edukacija za učitelje, stručne suradnike i knjižničare: 27.09.2019.

Ovladavanje čitanjem – od teorije do praktičnih vježbi

Edukacija!

Izabela Sorić

Gavin Reid

Milijana Kovačević

Mladen Mavar

SAMOREGULACIJA UČENJA MOŽEMO LI NAUČITI UČITI

DISLEKSIJA

IZ PRAKSE ŠKOLSKOG PSIHOLOGA

ŠKOLSKI NEUSPJEH I OVISNIČKO PONAŠANJE

Format: 16,5 × 20,5 cm Uvez: tvrdi Opseg: 216 str. Cijena: 199,50 kn

Format: 17,5 × 24,5 cm Uvez: tvrdi Opseg: 176 str. Cijena: 168,00 kn

Format: 16,7 x 24,5 cm Uvez: tvrdi Opseg: 665 str. Cijena: 378,00 kn

Potpuni vodič za roditelje i one koji im pomažu Format: 16 × 22 cm Uvez: meki Opseg: 353 str. Cijena: 241,50 kn


PSIHOLOGIJA

9

Terapijski interaktivni vodiči koji educiraju, motiviraju i ohrabruju djecu i roditelje da zajedno rade na savladavanju anksioznosti, ljutnje, negativnosti i straha od odvajanja, te da istražuju nove situacije bez straha i prihvaćaju vlastite nesavršenosti!

RADNE BILJEŽNICE: ŠTO UČINITI KADA SE PREVIŠE BRINEŠ? Dječji vodič za savladavanje anksioznosti, opseg: 82 str.

ŠTO UČINITI KADA PREVIŠE PRIGOVARAŠ? Dječji vodič za savladavanje negativnosti, opseg: 90 str.

ŠTO UČINITI KADA SE BOJIŠ POGRIJEŠITI? Dječji vodič za prihvaćanje nesavršenosti, opseg: 98 str.

ŠTO UČINITI KADA SE NE ŽELIŠ ODVOJITI? Dječji vodič za savladavanje straha od odvajanja, opseg: 90 str.

ŠTO UČINITI KADA SE RAZLJUTIŠ? Dječji vodič za savladavanje problema s ljutnjom, opseg: 98 str.

ŠTO UČINITI KADA SE OSJEĆAŠ PREVIŠE SRAMEŽLJIVO? Dječji vodič za savladavanje socijalne anksioznosti, opseg: 82 str.

KOMPLET (6 naslova) 525,00 kn POJEDINAČNA CIJENA 105,00 kn | Format: 21 x 27 cm. Uvez: meki

Urednik: Dalibor Karlović

American Psychological Association (APA)

Anja Freudiger

Kako djeci objasniti ADHD, opseg: 24 str.

Kako djeci objasniti anoreksiju, opseg: 24 str.

MOJ VELIKI BRAT MATIJA

TORTA ZA BALERINU ELU

Anja Freudiger

Erdmute v. Mosch

Kako djecu naučiti samostalno spavati, opseg: 24 str.

Kako djeci objasniti depresiju, opseg: 36 str.

KAKO BIH RADO I NAVEČER BILA VELIKA!

MAMINO ČUDOVIŠTE

Christiane Tilly, Anja Offermann

Kerstin Trostmann, Rolf Jahn

Kako djeci objasniti granični poremećaj, opseg: 36 str.

Kako djeci objasniti psihozu, opseg: 36 str.

MAMA, MIA I PERILICA U BRZOJ VRTNJI

Barbara Tschirren, Pascale Hächler, Martine Mambourg

JA SAM LOVRO

Kako djeci objasniti autizam, opseg: 32 str.

NAJBOLJI TATA NA SVIJETU

Format: 19,5 x 19,5 cm. Uvez: tvrdi

Anja Freudiger

KOMPLET (7 naslova) 470,40 kn POJEDINAČNA CIJENA 84,00 kn

7 terapijskih slikovnica


10

PSIHOLOGIJA Herbert Renz-Polster i Gerald Hüther – jedan pedijatar, drugi neuroznanstvenik i bavi se istraživanjima mozga – vode nas do izvora o kojima ovisi uspješan razvoj naše djece. Ovi se izvori nalaze u prirodi.

GODIŠNJA NAGRADA Filozofskog fakulteta u Zagrebu

Vrijedno djelo u kojem su u prvom dijelu monografski prikazani različiti neuropsihološki aspekti ADHD-a, a u drugom je dijelu prikazano kvalitetno kliničko istraživanje u kojem su korišteni pomno odabrani i primjereni psihodijagnostički instrumenti.

Priroda je mjesto gdje djeca doživljavaju slobodu, susreću jedni druge na ravnopravnom terenu te nalaze sebe. Ali je li priroda samo veliki otvoreni prostor: livade, šume i parkovi, igrališta i dvorišta? Ili se može naći i unutra, pod krovom – u velikom širokom svijetu iza ekrana, na primjer? Autori na živopisan i zanimljiv način razvijaju novu ravnotežu između unutarnjeg i vanjskog, između stvarnog i virtualnog svijeta.

Svjetlana Salkičević, Meri Tadinac

NEUROPSIHOLOŠKI ASPEKTI ISTRAŽIVANJA ADHD-A KOD DJECE

Herbert Renz-Polster, Gerald Hüther

Format: 17,5 × 24,5 cm. Uvez: tvrdi. Opseg: 156 str. Cijena: 168,00 kn

KAKO DANAS DJECA RASTU Priroda kao prostor za razvoj – Novo viđenje dječjeg učenja, razmišljanja i iskustva Format: 16,5 × 22,5 cm. Uvez: tvrdi. Opseg: 256 str. Cijena: 262,50 kn

Franz Petermann, Ulrike Petermann

TRENING NAMIJENJEN MLADEŽI + CD Strukturiranje radnog i socijalnog ponašanja

Franz Petermann, Ulrike Petermann

Elisabeth Raffauf

TRENING S AGRESIVNOM DJECOM + CD

Spolni odgoj u obitelji

Format: 17,5 × 24,5 cm. Uvez: tvrdi. Opseg: 384 str. Cijena: 294,00 kn

Format: 16,7 × 24,5 cm. Uvez: tvrdi. Opseg: 300 str. Cijena: 294,00 kn

Paul Cooper, Lesley Hughes

RAZUMIJEVANJE DJECE S ADHD SINDROMOM I PRUŽANJE POTPORE Format: 16,5 × 22,5 cm Uvez: tvrdi Opseg: 189 str. Cijena: 150,00 kn

Ross Vasta, Marshall M. Haith, Scott A. Miller

DJEČJA PSIHOLOGIJA Format: 20,5 × 28 cm Uvez: tvrdi Opseg: 770 str. Redovna cijena: 441,00 kn Akcijska cijena: 210,00 kn

ŠTO JE LJUBAV Format: 16,5 × 22 cm Uvez: meki Opseg: 146 str. Cijena: 105,00 kn

Vesna Bilić, Gordana Buljan Flander, Hana Hrpka

Helmut Remschmidt

AUTIZAM Pojavni oblici, uzroci, pomoć Format: 14,5 × 20,5 cm Uvez: meki Opseg: 115 str. Cijena: 84,00 kn

Anita Vulić-Prtorić, Marta Cifrek-Kolarić

NASILJE NAD DJECOM I MEĐU DJECOM

ISTRAŽIVANJA U RAZVOJNOJ PSIHOPATOLOGIJI

Format: 17,5 × 24,5 cm Uvez: tvrdi Opseg: 448 str. Cijena: 378,00 kn

U ovoj monografiji prikazani su rezultati istraživanja koja su provedena u okviru 2 znanstvena projekta. Format: 17 × 24 cm Uvez: meki Opseg: 353 str. Cijena: 252,00 kn


PSIHOLOGIJA Knjiga 50 velikih mitova psihologije korisna je studentima i laicima u razlikovanju znanosti od pseudoznanosti. • Koristi mitove kao sredstvo za razlikovanje istinitih i neistinitih tvrdnji o psihologiji. • Istražuje čitateljima poznate teme koje su često pogrešno protumačene, kao što su ‘suprotnosti se privlače’, ‘ljudi koriste samo 10% mozga’ i ‘rukopis otkriva vašu ličnost’. • Prikazuje ‘komplet za razbijanje mitova’ za procjenu tvrdnji iz laičke psihologije u svakodnevnom životu. • Poučava ključne vještine kritičnog razmišljanja detaljnim raspravama o svakom mitu. • Uključuje više od 200 dodatnih mitova o psihologiji koje čitatelj može istraživati. • Pogovor prikazuje nevjerojatna psihološka otkrića koja se čine da su mitovi, ali su istinita. Scott O. Lilienfeld , Steven Jay Lynn, John Ruscio, Barry L. Beyerstein

50 VELIKIH MITOVA PSIHOLOGIJE ur. hrv. izd. Ljiljana Kaliterna Lipovčan Format: 17,5 × 24,5 cm. Uvez: tvrdi. Opseg: 352 str. Cijena: 336,00 kn

Ovo je udžbenik koji integrira odabrane tematske sadržaje iz ranijih razdoblja psihologije i njezinih suvremenih dosega, kako bi studenti mogli lakše situirati nove i svježe informacije u osmišljene strukture predmetnih sadržaja. Došlo je do interdisciplinarnog proučavanja ontogenetskih, kontekstualnih i kulturno-povijesnih čimbenika razvoja ličnosti, što je omogućilo rekonstrukciju ranijih teorija i formuliranje novih teorijskih pretpostavki koje se provjeravaju na metodološki inovativne načine. Katica Lacković-Grgin i Zvjezdan Penezić

LIČNOST Razvojno-psihološka perspektiva Format: 17,5 x 24,5 cm. Uvez: tvrdi. Opseg: 424 str. Cijena: 336,00 kn

U ovoj knjizi prikazane su teorijske osnove i praktični primjeri intervjua kojim se prikupljaju i procjenjuju informacije o intervjuiranom u skladu s unaprijed određenom svrhom. U knjizi se ne razmatraju intervjui koji se provode u cilju psihoterapije, psiholoških intervencija, savjetovanja, predstavljanja organizacije, podizanja motivacije za rad, izlazni intervju i sl. Cilj knjige je integrirati rezultate znanstvenih istraživanja o intervjuu kao jednoj od metoda prikupljanja podataka i procjene i uputiti na brojnost i raznolikost praktičnih vrsta psihologijskog intervjua. Prikazani rezultati mogu se upotrijebiti u dva smjera: kao osnova za daljnje istraživanje metode intervjua i kao smjernica za pronalaženje i konstrukciju intervjua koji je najprikladniji za ispitivanje u nekom praktičnom okruženju. Ljerka Hajncl

PSIHOLOGIJSKI INTERVJU Kvalitativna metoda prikupljanja podataka Format: 17,5 x 24,5 cm. Uvez: tvrdi. Opseg: 284 str. Cijena: 252,00 kn

11


12

PSIHOLOGIJA

GODIŠNJA NAGRADA Filozofskog fakulteta u Zagrebu

Lidija Arambašić

David M. Buss

PSIHOLOŠKA PRVA POMOĆ NAKON KRIZNIH DOGAĐAJA

EVOLUCIJSKA PSIHOLOGIJA

Vodič kroz psihološke krizne intervencije u zajednici

Nova znanost o umu

Format: 17,5 × 24,5 cm. Uvez: tvrdi. Opseg: 460 str. Cijena: 378,00 kn

Format: 17,5 × 24,5 cm. Uvez: tvrdi. Opseg: 520 str. Cijena:

399,00 kn

William L. Benoit i Pamela J, Benoit

PERSUAZIVNE PORUKE Proces utjecanja Format: 17,5 × 24,5 cm Uvez: tvrdi Opseg: 296 str. Cijena: 378,00 kn

Harold L. Hackney, Sherry Cormier

Mark L. Knapp, Judith A. Hall

SAVJETOVATELJ – STRUČNJAK Procesni vodič kroz pomaganje

NEVERBALNA KOMUNIKACIJA U LJUDSKOJ I NTERAKCIJI

Format: 17,5 × 24,5 cm Uvez: tvrdi Opseg: 424 str. Cijena: 378,00 kn

Format: 17,5 × 24,5 cm Uvez: tvrdi Opseg: 496 str. Cijena: 399,00 kn

kn

Alessandra PokrajacBulian (ur.)

Helena Priest

E. Bruce Goldstein

OSJETI I PERCEPCIJA

Spremnost za promjenu načina življenja

UVOD U PSIHOLOŠKU NJEGU U SESTRINSTVU I ZDRAVSTVENIM STRUKAMA

Format: 17 × 24 cm Uvez: meki Opseg: 196 str. Cijena: 189,00 kn

Format: 17,5 x 24,5 cm Uvez: tvrdi Opseg: 200 str. Cijena: 252,00 kn

PRETILOST

Predrag Zarevski

STRUKTURA I PRIRODA INTELIGENCIJE Format: 16,7 × 24,5 cm. Uvez: tvrdi. Opseg: 306 str. Cijena: 252,00

Johnmarshall Reeve

RAZUMIJEVANJE MOTIVACIJE I EMOCIJA Format: 17,5 × 24,5 cm Uvez: tvrdi Opseg: 484 str. Cijena: 441,00 kn

Predrag Zarevski, Ilija Škrinjarić, Andrea Vranić

PSIHOLOGIJA ZA STOMATOLOGE Format: 16,7 × 24,5 cm. Uvez: tvrdi. Opseg: 328 str. Cijena: 262,50

kn

Format: 21,5 × 28 cm Uvez: tvrdi. Opseg: 468 str. u boji Redovna cijena: 714,00 kn Akcijska cijena: 315,00 kn

Carolyn L. Vash

PSIHOLOGIJA INVALIDITETA Format: 17,5 × 24,5 cm Uvez: tvrdi Opseg: 352 str. Cijena: 294,00 kn


PSIHOLOGIJA

Kognitivna terapija punom svjesnošću je oblik terapije za održavanje stanja dobrobiti i smanjivanje rizika od ponavljanja depresivne epizode.

Svakodnevni set alata – obrazaca, planova tretmana, primjera dijaloga i popisa tehnika i intervencija.

Cilj terapije je pomoći pojedincima da naprave radikalni pomak u svom odnosu prema mislima, osjećajima i tjelesnim osjetima koji doprinose ponavljanju depresije.

Uz knjigu se nalazi CD-ROM s radnim materijalima CD-ROM je prilog knjizi, oblikovan kako bi pružio brz i praktičan pristup ključnim elementima tretmanskih paketa, omogućuje korisnicima da ispišu letke i obrasce za procjenu koje će koristiti s pacijentima, te uključuje popise tehnika bihevioralne i kognitivne terapije i uobičajene psihotropne lijekove.

Zindel V. Segal, Mark Williams, John Teasdale

MINDFULNESS - KOGNITIVNA TERAPIJA U TRETMANU DEPRESIJE Format: 16,5 × 24 cm. Uvez: tvrdi. Opseg: 472 str. Cijena: 378,00 kn

Robert L. Leahy, Stephen J. Holland, Lata K. McGinn

PLANOVI TRETMANA I INTERVENCIJE ZA DEPRESIJU I ANKSIOZNE POREMEĆAJE Format: 21 x 28 cm. Uvez: meki. Opseg: 512 str. Cijena: 441,00 kn

Format: 16,5 × 24 cm Uvez: tvrdi Opseg: 300 str. Cijena: 252,00 kn

Format: 16,5 × 24 cm Uvez: tvrdi Opseg: 582 str. Cijena: 336,00 kn

Format: 16,5 × 24 cm Uvez: tvrdi Opseg: 286 str. Cijena: 252,00 kn

Format: 16,5 × 24 cm Uvez: tvrdi Opseg: 258 str. Cijena: 262,50 kn

Format: 16,5 × 24 cm Uvez: tvrdi Opseg: 336 str. Cijena: 252,00 kn

Format: 16,5 × 24 cm Uvez: tvrdi Opseg: 440 str. Cijena: 357,00 kn

Rita Wicks-Nelson Allan C. Israel

PSIHOPATOLOGIJA U DJETINJSTVU I ADOLESCENCIJI

Format: 16,5 × 24 cm Uvez: tvrdi Opseg: 192 str. Cijena: 231,00 kn

13

Format: 16,5 × 24 cm Uvez: tvrdi Opseg: 456 str. Cijena: 378,00 kn

Format: 17 × 24 cm Uvez: meki Opseg: 350 str. Cijena: 252,00 kn


14

PSIHOLOGIJA

Miroslav Goreta

ERRARE HUMANUM EST Najčešće pogreške u forenzičko-psihijatrijskoj praksi Format: 17 x 24,5 cm Uvez: tvrdi Opseg: 235 str. Cijena: 231,00 kn

Miroslav Goreta

KONTRATRANSFER U FORENZIČKOJ PSIHIJATRIJI

“Subjektivni” kriteriji za objektivne procjene u forenzičkoj dijagnostici i terapiji Format: 17 x 24,5 cm Uvez: tvrdi Opseg: 164 str. Cijena: 210,00 kn

OSNOVE PROCJENJIVANJA

Tony Attwood

ASPERGEROV SINDROM Format: 15 x 21 cm Uvez: tvrdi Opseg: 226 str. Redovna cijena: 157,50 kn Akcijska cijena: 69,30 kn

Günter Krämer

DIJAGNOZA EPILEPSIJA Format: 15 × 21 cm Uvez: tvrdi + ovitak Opseg: 146 str. Redovna cijena: 157,50 kn Akcijska cijena: 69,30 kn

Ulrike Schäfer, Bernd Kitze, Sigrid Poser

MULTIPLA SKLEROZA Format: 15 × 21 cm Uvez: tvrdi + ovitak Opseg: 160 str. Cijena: 157,50

• U potpunosti obrađena primjena, ocjenjivanje, interpretacija i izvještavanje • Stručni savjeti za izbjegavanje zamki • Optimalno formatiran radi brze provjere • Uz knjige se nalazi CD-ROM s radnim listovima

WISC-IV WAIS-IV IZVRŠNIH FUNKCIJA

George McCloskey, Lisa A. Perkins

Dawn P. Flanagan, Alan S. Kaufman

Elizabeth O. Lichtenberger, Alan S. Kaufman

WISC-IV - OSNOVE PROCJENJIVANJA

WAIS-IV - OSNOVE PROCJENJIVANJA

OSNOVE PROCJENJIVANJA IZVRŠNIH FUNKCIJA

Format: 17,5 × 24,5 cm. Uvez: tvrdi. Opseg: 566 str. Cijena: 367,50 kn

Format: 17,5 × 24,5 cm. Uvez: tvrdi. Opseg: 478 str. Cijena: 367,50 kn

Format: 17,5 × 24,5 cm. Uvez: tvrdi. Opseg: 416 str.

Krunoslav Matešić

Krunoslav Matešić

Slavka Galić

PSIHODIJAGNOSTIČKA SREDSTVA

TESTIRAJTE SVOJU INTELIGENCIJU

Format: 17,5 × 24,5 cm Uvez: tvrdi Opseg: 265 str. Cijena: 252,00 kn

Format: 14,5 × 20,5 cm Uvez: meki. Opseg: 160 str. Cijena: 105,00 kn

NEUROPSIHOLOGIJSKA PROCJENA – TESTOVI I TEHNIKE Format: 17,5 × 24,5 cm Uvez: tvrdi Opseg: 445 str. Cijena: 336,00 kn

PRIRUČNIK O UPOTREBI REY-OSTERRIETHOVA SLOŽENOG LIKA: Primjena u klinici i istraživanjima

Uredio Jeffrey A. Knight u suradnji s Edith Kaplan Format: 20 × 28 cm Uvez: tvrdi Opseg: 700 str. Cijena: 714,00 kn

Hermann Rorschach

PSIHODIJAGNOSTIKA Metodika i rezultati jednog eksperimenta iz percepcije (tumačenje slučajnih oblika)

Format: 17,5 ×24,5 cm Uvez: tvrdi Opseg: 352 str. Cijena: 399,00 kn


METODOLOGIJA / EKONOMIJA / ZNANOST O JEZIKU / ARHEOLOGIJA / ANTROPOLOGIJA

15

• sustavni prikaz područja organizacijskog projektiranja • originalno djelo koje povezuje tradiciju izučavanja područja organizacijskog projektiranja na našim prostorima s modernim teorijama • fokus na temu načina provedbe planiranih promjena • primjenjivo kao potpora za bolja rješenja u praksi hrvatskog gospodarstva

Format: 16,7 x 24,5 cm Uvez: tvrdi Opseg: 152 str. Cijena: 189,00 kn

Format: 16,7 x 24,5 cm Uvez: tvrdi Opseg: 616 str. Cijena: 378,00 kn

Robert Fabac

DIZAJNIRANJE ORGANIZACIJE I UPRAVLJANJE PROMJENAMA Projektni pristup Format: 16,7 × 24,5 cm. Uvez: tvrdi. Opseg: 312 str. Cijena: 336,00 kn

ČITAJMO KLASIKE!

Boris Petz, Vladimir Kolesarić, Dragutin Ivanec

PETZOVA STATISTIKA Osnovne statističke metode za nematematičare

Format: 17,5 × 24,5 cm Uvez: tvrdi Opseg: 726 str. Cijena: 378,00 kn

Gabrijela Kišiček, Davor Stanković

Format: 17,5 × 24,5 cm Uvez: tvrdi Opseg: 408 str. Cijena: 231,00 kn

RETORIKA I DRUŠTVO Format: 17 x 24 cm Uvez: meki Opseg: 142 str.

Dodatak u knjizi: dio o SPSS-u Format: 17,5 × 24,5 cm. Uvez: tvrdi. Opseg: 700 str. Cijena: 378,00 kn

Cijena: 136,50 kn

Pavao Mikić, Mirko Gojmerac

Pavao Mikić. Mirko Gojmerac

HRVATSKO-NJEMAČKI RELIGIJSKI RJEČNIK

NJEMAČKO-HRVATSKI RELIGIJSKI RJEČNIK

RELIGIONSWÖRTERBUCH KROATISCH-DEUTSCH

RELIGIONSWÖRTERBUCH DEUTSCH-KROATISCH

Format: 16,7 x 24,5 cm Uvez: tvrdi Opseg: 720 str. Cijena: 378,00 kn

Format: 16,7 x 24,5 cm Uvez: tvrdi Opseg: 1446 str. Cijena: 493,50 kn

Igor Kulenović

Steve Duck

MATERIJALNA KULTURA ZNAČENJE I PRAKSA

ODNOSI MEĐU LJUDIMA

Format: 17 × 24 cm Uvez: meki Opseg: 160 str. Cijena: 147,00 kn

Format: 17 x 24,6 cm Uvez: tvrdi Opseg: 308 str. Cijena: 294,00 kn

Larry A. Samovar, Richard E. Porter, Edwin R. McDaniel

KOMUNIKACIJA IZMEĐU KULTURA Format: 16,7 x 24,5 cm Uvez: tvrdi Opseg: 456 str. Cijena: 367,50 kn


Inventar za procjenu izvršnih funkcija, drugo izdanje Gerard A. Gioia, Peter K. Isquith, Steven C. Guy, Lauren Kenworthy Postoje različiti oblici inventara ovisno o tome ispunjavaju li ga roditelji ili nastavnici djece školske dobi (za dob od 5 do 18 godina) ili pak sami adolescenti (od 11 do 18 godina). Usporedba procjena iz različitih izvora omogućuje dobivanje potpunijih informacija o procjenjivanom djetetu. Inventar uključuje 10 različitih kliničkih ljestvica, koje mjere teškoće u različitim vrstama ponašanja povezanima sa specifičnim domenama izvršnih funkcija.

uskoro

Nezaobilazno sredstvo za detaljnu procjenu djetetovih izvršnih funkcija, koje se temelje na njegovu svakodnevnom ponašanju u školskom i obiteljskom okruženju!

U svijetu najčešće korištena sveobuhvatna procjena ponašanja djece predškolske i školske dobi! Molimo Vas da koristite tiskana slova.

DJETETOVA DOB

dan

mjesec

godina

______________________________________ Molimo te da koristiš tiskana slova.

DANAŠNJI DATUM

______________________________________

________________________________

 muški

mjesec

SPOL DJETETA

godina

DANAŠNJI DATUM

 ženski  biološki roditelj  baka/djed  udomitelj

dan

 poočim/pomajka  usvojitelj  drugo (navedite što) ______________________

Achenbachov sustav empirijski zasnovane procjene Thomas M. Achenbach i Leslie A. Rescorda

2

1

2

1

2

0

1

2

0

1

2

1. Ponaša se predjetinjasto za svoje godine. DANAŠNJI DATUM dan

mjesec

godina

 psiholog  pomoćnik u nastavi

Molimo te da koristiš tiskana slova.

_______________________________________

______________________________________

2. Puno se svađa. ________________________________

 socijalni pedagog  službenik

KRATKI PREGLED PROBLEMA – OBRAZAC ZA MLADE (BPM-Y) DOBI 11-18 GODINA

 drugo (navedite što) ______________________ _______________________________________ TVOJE PUNO IME I PREZIME

TVOJ SPOL

TVOJA DOB

TVOJ DATUM ROĐENJA

3. Ne završava stvari koje započne. _______________________________________ Ispod se nalazi popis tvrdnji koje opisuju učenike/ce. Molimo Vas ocijenite svaku tvrdnju koja opisuje tog/tu učenika/cu  Muškisada ________________________________ 4. Ne može se koncentrirati, ne može dugo održati pažnju. ili u proteklih ___ dana. Zaokružite 2 ako je_______________________________________ ta tvrdnja u potpunosti točna za tog/tu učenika/cu. Zaokružite 1 ako je tvrdnja dan mjesec godina  Ženski donekle točna za tog/tu učenika/cu. Ako tvrdnja nije točna za tog/tu učenika/cu, zaokružite 0. Molimo Vas da odgovorite ISPUNITI OBRAZAC 5. Ne može mirno sjediti, je ili hiperaktivan/na. _______________________________________ na svenemiran/na tvrdnje najbolje što možete, čak i ako Vam se čini daDO se neke ne odnose nase tog/tu učenika/cu. Ispod nalazi popis tvrdnji koje opisuju mlade. Molimo te da ocijeniš svaku tvrdnju ________________________________

0

1

2

0

1

2

0 1 ili2manje 2. vrijedno. Puno se svađa. 9. Osjeća se bezvrijedno

1

2

1

2

________________________________ dan

mjesec

godina

_______________________________________ _______________________________________

0

1

2

0 = nije točno 1 = donekle točno 0 1 2 je)3.iliNe završava stvari koje započne. _______________________________________ 10. Nagao/la je (impulzivan/na reagira bez razmišljanja. _______________________________________

2 = u potpunosti točno

1

2

0 1ili tjeskoban/na. 2 4. Ne može se koncentrirati, ne može dugo održati pažnju. _______________________________________ 11. Previše je strašljiv/a _______________________________________

Komentar

0

1

2

1. Ponašam se predjetinjasto za svoje godine. ______________________________________ 0 1 je 2ili hiperaktivan/na. 0 krivim/om. 1 2 5. Ne može mirno sjediti, nemiran/na _______________________________________ 12. Osjeća se previše _______________________________________

0

1

2

6. Uništava tuđe stvari. 13. Nesiguran/na je 0ili je1kod2 njega/nje lako izazvati neugodu.

2. Puno se svađam. 0 1 2 _______________________________________ ______________________________________ _______________________________________

0

1

2

0 1 2 7. Neposlušan/na je u školi. 14. Nepažljiv/a je ili ga/ju je lako omesti.

3. Ne završavam_______________________________________ stvari koje započnem. ______________________________________ 0 1 2 _______________________________________

0

1

2

0 1 2 8. Osjeća se bezvrijedno ili manje _______________________________________ 4. Teško se koncentriram ili održavam pažnju. ______________________________________ 0 vrijedno. 1 2 15. Tvrdoglav/a je, mrzovoljan/na ili razdražljiv/a. _______________________________________

0 0 0 0

0

1 1 1 1

1

2 2 2 2

2

0

1

2

0

1

2

0 1 2 9. Nagao/la je (impulzivan/na je)0ili reagira _______________________________________ ______________________________________ 5.razmišljanja. Teško mirno sjedim. 1 2 bez 16. Lako plane ili ima izljeve bijesa. _______________________________________ 0 1 2 10. Previše je strašljiv/a ili tjeskoban/na. _______________________________________ 6. Uništavam tuđe stvari. ______________________________________ 0 1 2 _______________________________________

17. Prijeti ljudima.

0 1 2 11. Osjeća se previše krivim/om. _______________________________________ 7. Neposlušan/na sam prema roditeljima. ______________________________________ 0 1 2 18. Nesretan/na je, tužan/na ili potišten/a (depresivan/na). _______________________________________ 0 1 2 12. Nesiguran/na je ili je kod njega/nje lako izazvati neugodu. _______________________________________ 19. Zabrinut/a je. _______________________________________ 8. Neposlušan/na sam u školi. ______________________________________ 0 1 2 0 1 2 13. Nepažljiv/a je ili ga/ju je lako omesti. _______________________________________ Dodatne tvrdnje 9. Osjećam se bezvrijedno ili manje vrijedno. ______________________________________ 0 1 2 0 1 2 14. Tvrdoglav/a je, mrzovoljan/na ili razdražljiv/a. _______________________________________ ________________________________________________ _______________________________________ ______________________________________ 0 1 2 10. Reagiram a da prethodno ne promislim. 0 1 2 15. Lako plane ili ima izljeve bijesa. _______________________________________ ________________________________________________ _______________________________________ ______________________________________ 0 1 2 11. Previše sam strašljiv/a ili tjeskoban/na. _______________________________________ _______________________________________

0 1 2 16. Prijeti ljudima. ________________________________________________ 0

1

2

0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2

______________________________________ 0 1 2 12. Osjećam se previše krivim/om. 17. Nesretan/na je, tužan/na ili potišten/a (depresivan/na). _______________________________________

Molimo te da provjeriš jesi li odgovorio/la na sve tvrdnje. 0

1

2

13. Nesiguran/na sam ili je kod mene lako izazvati neugodu. ______________________________________

0

1

2

14. Nepažljiv/a sam ili me je lako omesti.

0 Vermont, 1 Burlington; 2 18.© Zabrinut/a je.za prijevod na hrvatski jezik. Sva prava pridržana. Copyright © 2011 T. Achenbach, ASEBA, University of 2019. Naklada Slap Reproduced under Licence # 1512-05-30-17 Zabranjeno umnožavanje u bilo kojem obliku! Dodatne tvrdnje

_______________________________________

______________________________________

0

1

2

0 1 2 15. Tvrdoglav/a sam. ________________________________________________ _______________________________________ ______________________________________

0

1

2

________________________________________________ 0 1 2 16. Lako planem._______________________________________ ______________________________________

0

1

2

________________________________________________ _______________________________________ da ću ih ozlijediti. ______________________________________ 0 1 2 17. Prijetim ljudima 0

1

0

1

sam, jesi tužan/na ili potišten/a (depresivan/na). 2 18. Nesretan/na Molimo te da provjeriš li odgovorio/la na sve tvrdnje. ______________________________________ 2

19. Često sam zabrinut/a.

______________________________________

Copyright © 2011 T. Achenbach, ASEBA, University of Vermont, Burlington; © 2019. Naklada Slap za prijevod na hrvatski jezik. Sva prava pridržana. Reproduced under Licence # 1512-05-30-17 Zabranjeno umnožavanje u bilo kojem obliku!

Dodatne tvrdnje

0

1

2

DJETETOVA DOB

ZANIMANJE OCA ____________________________________________

Ženski

ZANIMANJE MAJKE __________________________________________

Molimo Vas da koristite DATUM ROĐENJA DJETETA BRAZAC tiskana slova.

O

mjesec

ZA ODGOJITELJA-NJEGOVATELJA ZA DOB 1,5-5 GODINA Stručna sprema oca:

godina

OŠ i niže  SSS  VŠS  VSS Stručna sprema majke: VRSTA POSLA KOJU RODITELJI OBIČNO RADE, čak i ako trenutačno nisu zaposleni. (Molimo Vas da budete precizni – npr. OŠ i niže  automehaničar, SSS  profesor VŠS  VSS u srednjoj školi, kućanica, radnik u tvornici,

LISTA DJETETOVIH ONAŠANJA ZA DOB 6-18 GODINA  OŠPi niže  SSS  VŠS  VSS

Stručna sprema ______________________________ ______________________________ Ispod se nalazi popis tvrdnji kojima se mogu opisati djeca. Za svaku tvrdnju koja opisuje Vaše dijete sadamajke: ili VRSTA POSLA KOJU RODITELJI OBIČNO RADE, čak i ako u protekla 2 mjesePUNO IME DJETETA dan mjesec dan mjesec godina ca, molimo Vas da zaokružite 2 ako je ta tvrdnjagodina u potpunosti točna ili često točna za Vaše dijete. Zaokružite ako je tvrdnja  OŠ i niže 1SSS  VŠS (Molimo Vas VSS trenutačno nisu zaposleni. da budete precizni – npr. u srednjoj školi, kućanica, radnik u tvornici, donekle ili katkad točna za Vaše dijete. Ako tvrdnja nije točna za Vaše dijete, zaokružite 0. Molimo Vas daautomehaničar, odgovorite naprofesor sve OBRAZAC POPUNJAVA: (napišite svoje ime i prezime, tiskanim slovima) prodavač cipela, dočasnik u vojsci.) tvrdnje najbolje što možete, čakVas i ako se čini da obrazac se neke ne odnose naViVaše Molimo daVam ispunite ovaj onako viditedijete. djeDOB SPOL DJETETA  Muškikako DJETETOVA ___________________________________________________________ tetovoViponašanje, čak i 1ako se drugiililjudi ne bi s Vama složili. 0 = nije točno (koliko znate) = donekle katkad točno 2 = u potpunosti točnoZANIMANJE ili često točno OCA ____________________________________________ Ženski tvrdnju, te u za Vaš spol: Slobodno napišite dodatne komentare  uz pojedinu  Muški  Ženski predviđen prostor na 2. stranici. Provjerite jeste odgovorili 0 1 2 li30. Lako postaje ljubomoran/na. ZANIMANJE MAJKE __________________________________________ 0 1 2 1. Ima boloveto(bez medicinskog uzroka; DATUM ROĐENJAVaša DJETETA uloga u vrtiću ili odgojnoj ustanovi: na sve tvrdnje. DANAŠNJI DATUM

0 1 2

0

uskoro

Muški

PUNO IME DJETETA godina dan

tiskana slova.

koja te opisuje sada ili u proteklih ___ dana. Zaokruži 2 ako je ta tvrdnja u potpu6. Uništava stvari članova svoje obitelji ili druge ili odraslih. _______________________________________ 0 = nije točnodjece (koliko Vi znate) 1= donekle točno 2 = u potpunosti točno dan mjesec godina nosti točna za tebe. Zaokruži 1 ako je ta tvrdnja donekle točna za tebe. Ako tvrdnja 7. Neposlušan/na je kod kuće. _______________________________________ nije točna zaKomentar tebe, zaokruži 0. Molimo te da odgovoriš na sve tvrdnje najbolje DANAŠNJI DATUM što možeš. 0 u školi. 1 2 1. Ponaša se predjetinjasto za_______________________________________ svoje godine. _______________________________________ 8. Neposlušan/na je

0 0

mjesec

prodavač cipela, vojsci.) slovima) svoje imedočasnik i prezime,utiskanim Molimo Vas da ispunite ovaj obrazac onako kako Vi vidite dje- OBRAZAC POPUNJAVA: (napišite DJETETOVA tetovo ponašanje, čakSPOL i ako se drugi ljudi bi s Vama složili. DOB ___________________________________________________________ ZANIMANJE OCA ____________________________________________ DJETETA  ne Muški Slobodno napišite dodatne komentare uz pojedinu tvrdnju, te u za Vaš spol:  Muški ZANIMANJE  ŽenskiMAJKE __________________________________________  Ženski to predviđen prostor na 2. stranici. Provjerite jeste li odgovorili Vaš odnos prema djetetu: Stručna sprema oca:: Molimo Vas da koristite na sve tvrdnje. DANAŠNJI DATUM DATUM ROĐENJA DJETETA Majka  Otac  Drugo (što): _____________________

KRATKI PREGLED PROBLEMA – OBRAZAC ZA UČITELJA/NASTAVNIKA (BPM-T) ZA DOB 6-18 GODINA

______________________________________

1

0 0

VRSTA POSLA KOJU RODITELJI OBIČNO RADE, čak i ako trenutačno nisu zaposleni. (Molimo Vas da budete precizni – npr. automehaničar, profesor u srednjoj školi, kućanica, radnik u tvornici, prodavač cipela, dočasnik u vojsci.)

 

_______________________________ ______________________________

________________________________ dan mjesec godina DOB DATUM ROĐENJA UČENIKA/CE SPOL PUNO IME UČENIKA/CE UČENIKA/CE UČENIKA/CE (ako Vam je poznat) Ispod se nalazi popis tvrdnji koje opisuju djecu i mlade ljude. Molimo Vas da ocijenite svaku tvrdnju koja opisuje Vaše dijete sada  Muški ili u proteklih ___ dana. Zaokružite 2 ako je ta tvrdnja u potpunosti točna za Vaše dijete. Zaokružite 1 ako je tvrdnja donekle________________________________ mjesec godina točna za Vaše dijete. Ako tvrdnja nije točna za Vaše dijete, zaokružite 0. Molimo Vas da odgovorite naŽenski sve tvrdnje najbolje što dan možete, čak i ako Vam se čini da se neke ne odnose na Vaše dijete. ISPUNITI OBRAZAC DO OVAJ OBRAZAC ISPUNIO/LA JE: Vaš spol:  muški  ženski 0 = nije točno (koliko Vi znate) 1 = donekle točno 2 = tiskanim u potpunosti (napišite svoje ime i prezime slovima) točno ________________________________ Vaše radno mjesto:  učitelj/nastavnik/profesor Komentar dan mjesec godina 0

LISTA DJETETOVIH PONAŠANJA ZA DOB 1,5-5 GODINA

PUNO IME DJETETA

DATUM ROĐENJA DJETETA dan

Vaš spol:

Vaš odnos prema djetetu:

Copyright ©

koristiš osim bolova u trbuhu ili glavobolje). 0Molimo 1 2te da31. Jede ili pije ono što nije hrana – ne uključujući slatkiše Stručna sprema oca: LADE AMOPROCJENA OBI 11-18 tiskana slova. _______________________________ _______________________________  primarno odgojno-obrazovna ZA  primarno njegovateljska (opišite): __________________________________ 2. Ponaša se predjetinjasto za svoje godine.

S

dan

mjesec

godina

dan

mjesec

godina

M

OŠ i niže

D

SSS

GODINA

ZO

OVAJ OBRAZAC ISPUNIO/LA JE: (napišite svoje ime i prezime tiskanim slovima)

VŠS

VSS

Naziv i adresa vrtića ili odgojne ustanove: TVOJE _______________________ _________________________________________ VRSTA POSLA KOJU RODITELJI OBIČNO RADE, čak i ako 3. Boji se isprobati nove stvari. PUNO IME I PREZIME Vaša edukacija za tu ulogu: Stručna____________________________________ sprema majke: trenutačno nisu zaposleni. (Molimo te da budeš precizan/na – 0 1 2 32. Boji se određenih životinja, situacija ili mjesta 4. Izbjegava___________________________________________________________ gledati druge u oči.RAZRED ___________________________________________________________  OŠ i niže npr. SSS  VŠSprofesor VSS školi, kućanica, radnik u automehaničar, u srednjoj U ŠKOLI _________ Molimo Vas da (opišite): ispunite ovaj obrazac onako __________________________________ 5. Ne može se koncentrirati, ne može dugo održati pažnju. tvornici, prodavač cipela, dočasnik vojsci.) ___________________________________________________________ Vaše iskustvo skrbi oOBRAZAC djeci ili njihovoj ranoj edukaciji: _________ godina. POPUNJAVA: (napišite svoje ime i prezime, tiskanimuslovima) kako Vi vidite djetetovo ponašanje, čak i uako _________________________________________ 6. Ne može mirno sjediti, nemiran/na ili hiperaktivan/na. NE je POHAĐA seSPOL drugi ljudi ne Mladić bi s Vama složili. Slobodno TVOJA DOB ___________________________________________________________ ZANIMANJE 0 1da 2budete 33. precizni, Lako ga/ju povrijediti. kojoj nisu vrsti na ustanove se radi? (Molimo npr.je dnevna skrb u kući, centar za dnevnu skrb, jaslice, OCA _____________________________________________  TVOJVas ŠKOLU 7. Ne podnosiI.kadOstvari svom mjestu. napišite dodatne komentare uz pojedinu tvrdpredškolska ustanova, mala škola, centar skrbse uprostor ranom djetinjstvu, centar za socijalnu skrb, vrtić itd.) spol:  Muški Ženski predviđen Djevojka 0 za1teprilagođenu 34. Često ozljeđuje, nezgodama. nju, u2za to na 2. sklon/a stranici.je Vaš 8. Ne može čekati; sve želi odmah. ZANIMANJE MAJKE ___________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ Provjerite li odgovorili na sve tvrdnje. Vaš odnos prema djetetu: 0 1 DATUM 2 jeste 35. Često se upušta u tučnjave. DANAŠNJI 9. Žvače stvari koje nisu jestive. TVOG Stručna sprema oca: MolimoDATUM Vas da koristite II. Koliki je prosječan broj djece u grupi koju pohađa ovo dijete? ______________ djeceROĐENJA u grupi. BRAZAC ČITELJA/  ZA OB6-18 GODINA tiskana slova. 0 1 2 36. U sve se petlja/miješa.  Biološki roditelj ZA  Poočim/pomajka Baka/djed 10. Drži se odraslih ili je previše ovisan/na o odraslima. ASTAVNIKA SSS  VŠS VSS III. Koliko sati tjedno dijete provodi u ovoj ustanovi? ______________ sati tjedno. _______________________________ _______________________________  OŠ i niže 0 1 2 37. Jako je uznemiren/a kad je odvojen/a od roditelja.  za Usvojitelj Stručna Udomitelj  (navedite što) ispunili slične obrasce. Informacije iz ovog obrasca 11. Neprestano pomoć. godina Vaši ćemjeseci. odgovori usporedbu učenika s ostalim učenicima čijiDrugo su učitelji/nastavnici dan biti korišteni mjesec godina IV.traži Koliko dugo (u mjesecima) poznajetedan ovo dijete?mjesec ______________ sprema majke: 0 1 2 38. Ima teškoća usnivanju. koristit će se također za usporedbu s ostalim informacijama o tom učeniku. Molimo Vas, odgovarajte što bolje možete, čak i ako nemate potpune 12. Pati od opstipacije/zatvora (kad nije bolesno). V. Koliko ga/ju dobro poznajete? 1.  ne baš dobro AKO 2.  pri donekle dobro 3.  vrlo dobro  OŠ i niže utvrdili SSS  VŠS  VSS RAZRED RADIŠ, NAVEDI VRSTU POSLA: informacije. Odgovori na s pojedinim tvrdnjama kako bi se s opći djecom obrasci ponašanja. Slobodno dopišite dodatne napomene uz I. Navedite sportove u kojima Vaše dijete U usporedbi drugom djecom bit će kombinirani U usporedbi drugom 0 1 program 2 39. glavobolje (bez medicinskog uzroka). 13. Puno plače. VI. Je li on/a ikad bio/la upućen/a na prilagođeni iliIma u specijalnu U ŠKOLI _______ pojedinu ustanovu? tvrdnju, te u za to predviđen prostor na 2. Molimo stranici. te Molimo Vaskoliko da koristite tiskana i dastavovima, odgovoritečak na sve da dobi, ispuniš ovaj obrazac prema svojim i tvrdnje. najradije sudjeluje. Npr. plivanje, nogomet, iste je dobar/ra uslova 0 da 1 –2koje 40. Udara druge. iste dobi, koliko vremena provo14. Okrutan/na je prema  životinjama. ne znam  ne vožnja 1.  vrste iitd. kada? ako se drugi ljudi ne bi s tobom složili. Slobodno napiši dodatne klizanje, 0. skejtanje, biciklom, pecanje di u svakom od tih sportova? tome? PUNOdah. IME UČENIKA/UČENICE VRSTA POSLA KOJU RODITELJI OBIČNO RADE, čak i ako 0 1U 2 41. Zadržava NE IDEŠ komentare uz pojedinu tvrdnju, te u za to predviđen prostor na 2. i 15. Prkosan/na je. nisu zaposleni. (Molimo Vas da budete precizni – npr. Ispod se nalazi popis tvrdnji kojima se moguŠKOLU opisati djeca. Za svaku tvrdnju kojamanje opisuje ili uod protekla molimo datrenutačno od ovo dijete sadaviše ne 2 mjeseca, slabiji/a od Vas probolji/a od ne  4. stranici. Provjeri jesi li odgovorio/la na sve tvrdnje.školi, kućanica, radnik u tvornici, Ni jedan  točna0 ili1često 2 točna 42. Nenamjerno ozljeđuje ljude. automehaničar, u srednjoj 16. Zahtjevi mu/joj se moraju odmah ispuniti. prosjeka životinje prosjeka prosjeka sječan/na prosjeka profesor znam zaokružite 2 ako je ta tvrdnja u potpunosti za to dijete. Zaokružite 1 prosječno ako je ili tvrdnja donekle znam ili katkad točna za to dijete. 0 1 2Vas43. Doima se na nesretnim/om bez nekog razloga.čak i ako Vam se čini da se neke prodavač cipela, dočasnik u vojsci.) dijete, zaokružite 0. Molimo da odgovorite sve tvrdnje najbolje što možete, a. to _____________________________ 17. Uništava Ako svojetvrdnja stvari.nije točna za

O

 I. Navedi sportove u kojima najradije

ne odnose na to dijete.

U

N

D

U

SPOL DJETETA

 Muški  Ženski ISPUNITI OBRAZAC DO ________________________________

R A K

Molimo te da koristiš tiskana slova.

KRATKI PREGLED PROBLEMA – OBRAZAC ZA RODITELJA (BPM-P) ZA DOB 6-18 GODINA PUNO IME DJETETA

s drugimatvoje U usporedbi

s drugima tvoje U usporedbi

0 1 2 Npr. 44.plivanje, Srdit/a je. DOB UČENIKA/CE _______________________________________________________ 18. Uništava stvari članova svoje obitelji ili druge djece.sudjeluješ. nogomet, dobi, provodiš dobi, koliko b. _____________________________  Muški  SPOL   koliko vremena   ZANIMANJE  OCA si dobar/ra u 0 = nije točno (koliko Vi znate) vožnja katkad točno = umedicinskog potpunosti točno iliod često Imailimučnine, osjeća se loše 2 (bez 0 biciklom, 11 =2 donekle 45.klizanje, skejtanje, baveći seuzroka). svakim tih točno tome? 19. Ima proljev ili tekuću stolicu (kad bolesno).  ____________________________________________________ c. nije _____________________________  Ženskise      ZANIMANJE  MAJKE pecanje sportova? 0 1 itd. 2 46. Ima nervozne trza (opišite): 0 1 pokrete 2 22. ili 0 1 2je. 1. Ima bolove (bez medicinskog uzroka; osim Okrutan/na je, zloban/na je prema drugima ili 20. Neposlušan/na Stručna sprema oca: od ROĐENJA UČENIKA/CE više od slabiji/a bolji/a bolova u rutine. trbuhu ili glavobolje). DANAŠNJI DATUM ih zlostavlja. manje DATUM 21. Uznemiri ga/ju svaka promjena Ni jedan  i__________________________________________ odOŠprosjeka i niže iste  SSS od prosjeka  VŠS  VSS II. Navedite omiljene hobije, aktivnosti igre U usporedbi s drugom djecom prosječno U usporedbi djecom prosjeka s drugom prosječan/na 0 1 2 2. Ponaša se predjetinjasto zasportova. svoje godine. 0 1 2 23. Ne odgovara prosjeka kad mu/joj se ljudi obraćaju. __________________________________________ Vašeg djeteta, osim Npr. poštanske iste dobi, približno koliko dobi, koliko je dobar/ra tome?majke: 22. Ne želi spavati sam/a. Stručnausprema _________________________________ _________________________________ a. 0_____________________________   godina  OŠ  VŠS 0 1 2 3. Boji semarke, isprobati nove stvari. 24. Teško slijedi 1 2 instrumenta, 47. Nervozan/na napet/a ili razdražljiv/a. lutke, knjige, sviranje vremena provodi u upute. tome? nekog dan0 1 je,2 mjesec godina dan mjesec i niže SSS   VSS 23. Ne odgovara kad mu/joj se ljudi obraćaju. automobili, pjevanje itd. 0 1 2 4. Izbjegava gledati računala, druge u oči. 0 more. 1 2 25. Ne slaže se s drugom b. 0_____________________________  djecom.      1 2 48. Ima noćne OBRAZAC POPUNJAVA: (napišite svoje ime i prezime, tiskanim slovima) 24. Slabo jede (Nese uključujući slušanje radija ili gledanje TV-a.)RAZRED manje odNAZIV I ADRESA ŠKOLE 0 (opišite): 1 2 5._________________________ Ne može koncentrirati, ne može dugo održati pažnju. slabiji/a od probolji/a od ne više od ne 0 1 2 26. Ne zna kako se zabaviti; ponaša starmalo 1 2 49. Previše jede. U ŠKOLI   se  sječan/na   _________________________________________ prosjeka prosjeka znam  __________________________________________________ ___________________________________________________________________ Nisjediti, jedan nemiran/na  c. 0_____________________________ prosjeka prosječno prosjeka znam 0 1 2 6. Ne može mirno je 0 1 2 50. Previše je umoran/na. (preozbiljno za svoju dob). 25. Ne slaže se s drugom djecom. ili hiperaktivan/na.  Ženski _____________  Vaš spol:   Muški  a. _____________________________ osjeća krivim/om  Čini  se da se ne zbog neposlušnosti. 0 1 2 27.__________________________________________________ 0 1mjestu. 2svoje 51.omiljene Pokazujehobije, paniku bez pravog razloga. II. svom Navedi aktivnosti U usporedbi s drugima tvoje U usporedbi s drugima tvoje 0 1 se2 zabaviti; 7. Neponaša podnosisekad stvari nisu na 26. Ne zna kako starmalo Vaše radno mjesto: 0 1 2 28. Ometa drugu djecu.    si dobar/ra u b. _____________________________ __________________________________________________  čitanje   kolikovremena provodiš i igre, Npr. kartanje, dobi, dobi, koliko crijeva osjeća bol 0 osim 1 2 sportova. 52. Pri pražnjenju 0 1za 2svoju8.dob). Ne može čekati; sve želi odmah. (preozbiljno 0 1 2 29. Lako se uznemiri. knjiga, sviranje nekog baveći od tih tome?  Psiholog  Pomoćnik u nastavi    Učitelj/nastavnik/profesor   (bezinstrumenta, medicinskog uzroka).  c. _____________________________  se svakom  0 se 1 ne 2 osjeća 9. Žvače stvari koje nisu jestive. 27. Čini se da krivim/om zbog računala itd. 0 1 2 30. Lako postajeaktivnosti? ljubomoran/na.  Socijalni pedagog  Službenik  Drugo (navedite što) 0 1 o 2 odraslima. 53. Fizičkiradija napada ljude. 0 1 2 10. Drži se odraslih ili je previše(Ne ovisan/na neposlušnosti. uključujući slušanje TV-a.) ilispije ono što nije hrana – ne uključujući slatkiše 0 1ili 2gledanje 31. Jede III. Navedite udruge, klubove, organizacije ili U usporedbi drugom djecom 0 1iz 2kuće. 11. Neprestano traži pomoć. 0 1 2 54. Kopa nos, čeprka po koži ili drugim dijelovima tijela 28. Ne želi izaći (opišite): grupe kojima pripada Vaše dijete. iste dobi, koliko____________________________________ je Vaše dijete manje od više od slabiji/a bolji/a 0 1 2 12. Apatičan/na je ili nemotiviran/a. I. Koliko dugo (u mjesecima) poznajete tog/tu učenika/cu? _______________ mjeseci (opišite): ___________________________________ Ni jedan  29. Lako se uznemiri. aktivno__________________________________________ u pojedinoj prosjeka grupi? prosječno prosjeka od prosjeka prosječan/na od prosjeka 0 1 2 13. Puno plače. Ni jedan  prosječno više nesituacija ili mjesta 0 1 2manje 32. Boji se određenih a.Molimo _____________________________ životinja,  ne baš dobro   vrlo dobro da provjerite jeste na sve tvrdnje. Nakon toga okrenite list. 0 1 2 14. Okrutan/na je prema životinjama. II. li odgovorili Koliko ga/ju dobro poznajete? 1. 2.   donekle dobro 3.  aktivno aktivno aktivno znam a. _____________________________ (opišite): ____________________________________ _____________________________ 0 1 University 2 15.of Prkosan/na je.© 2019. Naklada Slap b.       2011 T. Achenbach, ASEBA, Vermont, Burlington; za prijevod na hrvatski jezik. Sva prava pridržana.  tjedno provodite   __________________________________________ b. umnožavanje _____________________________ III. Koliko vremena s njim/njom u razredu ili na drugi način? Reproduced under Licence Zabranjeno u biloodmah kojem obliku! 0 1 # 1512-05-30-17 2 16. Zahtjevi mu/joj se moraju c. ispuniti. _____________________________      0 1 2  33. Lako ga/ju je povrijediti.   _____________________________ 0 1 2 17. Uništavac.svoje stvari. 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2

0 1 2 34. Često se ozljeđuje, sklon/a je nezgodama. 18. Uništava tuđe stvari.     III. Navedi sve udruge,IV. klubove, usporedbi s drugima tvoje vrsti nastave iliUusluga se radi? (Molimo Vas da budete precizni, npr. redovita nastava - 5. razred, 0 O1 kojoj 2 organizacije 35. Često se upušta u tučnjave. 19. Sanjari ili se izgubi u svojim mislima. ili grupe kojima pripadaš. dobi,ukoliko si savjetovanje aktivan/na u itd.) matematika - 7.Urazred, teškoće učenju, 0 1 2U usporedbi 36. sve ssedrugom petlja/miješa. 20. Neposlušan/na je. IV. Navedite sve poslove ili zadatke koje Vaše djecom svakom/svakoj od njih? dijete ima. Npr.promjena dostavljanje novina, čuvanje djece, dobi, koliko dobro obavlja teodvojen/a od roditelja. 0 1 2iste37. Jako je uznemiren/a kad je 21. Uznemiri ga/ju svaka rutine.  Nitrgovini jedan itd. prosječno više spremanje kreveta, rad u poslove i zadatke? manje daikad provjerite jesteupućen/a li aktivan/na odgovorili na na sve tvrdnje. Nakon okrenite list. aktivan/na aktivan/na li on/a bio/la školovanje potoga prilagođenom programu, specijalnom programu ili (Uključujući i plaćene i neplaćene poslove i V. JeMolimo

slabije od ne na individualiziranu nastavubolje ili uodspecijalnu zadatke.) a. _____________________________ Copyright © 2011 T. Achenbach, ASEBA, University of Vermont, Burlington; © 2019. Naklada Slap za prijevod hrvatski jezik.prosječno Sva prava pridržana. na prosjeka prosjeka znam Reproduced under Licence Ni # 1512-05-30-17 Zabranjeno umnožavanje u bilo kojem obliku! jedan

 Ne  znam b. _____________________________

a. _____________________________

 0.  Ne

c. _____________________________  ponavljao/la   VI. Je li ikad razred?

b. _____________________________

 školu? 

1.   Da – koja vrsta  i kada?

   Ne znam

0.

Ne

1.

Da – koji razred i razlozi:

    Molimo da provjerite jeste li odgovorili na U usporedbi s drugima tvoje sve tvrdnje. Nakon toga okrenite list. Sadašnji školski uspjeh – navedite školske predmete imaš. Npr. dostavljanje VII. novina, čuvanje dobi, koliko dobro obavljaš te i označite učenikov uspjeh u svakom predmetu: djece, spremanje kreveta, rad u trgovini itd. poslove i zadatke? dosta ispod ispod iznad dosta iznad (Uključujući i plaćene i neplaćene poslove i prosjeka prosjeka prosječan prosjeka prosjeka

c. _____________________________ IV. Navedi sve poslove ili zadatke koje

________________________________________________

______________________________________

ASEBA sustav omogućuje brzu i učinkovitu procjenu različitih aspekata prilagođenog i neprilagođenog funkcioniranja djeteta, uz mogućnost kombiniranja procjene u različitim okolnostima i iz različitih izvora. 0

1

2

________________________________________________

______________________________________

0

1

2

________________________________________________

______________________________________

Molimo te da provjeriš jesi li odgovorio/la na sve tvrdnje.

Copyright © 2011 T. Achenbach, ASEBA, University of Vermont, Burlington; © 2019. Naklada Slap za prijevod na hrvatski jezik. Sva prava pridržana. Reproduced under Licence # 1512-05-30-17 Zabranjeno umnožavanje u bilo kojem obliku!

Copyright © 2011 T. Achenbach, zadatke.) ASEBA, University of Vermont, Burlington; © 2019. Naklada Slap za prijevod na hrvatski(negativna jezik. Sva pravaocjena) pridržana. Školski predmet Reproduced under Licence # 1512-05-30-17 Zabranjeno umnožavanje u bilo kojem obliku! slabije

Ni jedan

(dovoljan) bolje od prosjeka prosječno od prosjeka

1. __________________________  a. _____________________________ b. _____________________________  2. __________________________ c. _____________________________  3. __________________________

    

    

(dobar)

(vrlo dobar)

(odličan)

Molimo te da provjeriš jesi li

 sve tvrdnje.  odgovorio/la na 

Nakon toga okreni list.

4. __________________________

5. __________________________

6. __________________________

Copyright © 2011 T. Achenbach, ASEBA, University of Vermont, Burlington; © 2019. Naklada Slap za prijevod na hrvatski jezik. Sva prava pridržana. Reproduced under Licence # 1512-05-30-17 Zabranjeno umnožavanje u bilo kojem obliku!

Molimo da provjerite jeste li odgovorili na sve tvrdnje. Nakon toga okrenite list. Copyright © 2011 T. Achenbach, ASEBA, University of Vermont, Burlington; © 2019. Naklada Slap za prijevod na hrvatski jezik. Sva prava pridržana. Reproduced under Licence # 1512-05-30-17 Zabranjeno umnožavanje u bilo kojem obliku!

Sustav namijenjen za procjenu djece predškolske dobi uključuje ljestvicu za roditelje i ljestvicu za odgojitelje/njegovatelje, dok sustav namijenjen za procjenu djece školske dobi uključuje ljestvicu za roditelje, ljestvicu za učitelje/nastavnike te ljestvicu za samoprocjenu mladih (11-18 godina).

JEDNOSTAVNO DO NARUDŽBE Za stručne savjete i informacije obratite nam se od ponedjeljka do petka, od 8 do 16 sati na tel. 01 6281 774, 01 6313 044 ili e-mailom nslap@nakladaslap.com ili na adresi www.nakladaslap.com narudžbe zaprimljene do 12 sati šaljemo isti dan hpekspresom (od vrata do vrata) Odobravamo rok za reklamaciju naših proizvoda od 8 dana od primitka pošiljke

SJEDIŠTE: NAKLADA SLAP Dr. F. Tuđmana 33, 10450 Jastrebarsko, ++385(0)1 6281 774, 6284 001 e-mail: nslap@nakladaslap.com POSLOVNICA: NAKLADA SLAP Centar za edukacije i istraživanja Miramarska cesta 105, 10 000 Zagreb, ++385(0)1 6313 044 e-mail: zagreb@nakladaslap.com

Profile for Naklada Slap

Naklada Slap - Katalog knjiga, zima 2019/2020  

Naklada Slap - Katalog knjiga, zima 2019/2020

Naklada Slap - Katalog knjiga, zima 2019/2020  

Naklada Slap - Katalog knjiga, zima 2019/2020

Advertisement