Page 1

Gir seg på topp Subutex reddet livet mitt Side 9

Fremskritt har besøkt ordfører Knut Hanselmann og FrP-kommunen Askøy.

Side 6 og 7

Bare Bente er Bente Side 10 og 11

Lørdag 16. april 2011. Nr. 7. 37. årgang

Mister jobben sin Til høsten går Elida av med pensjon som servicehund. Hun har ingen erstatter fordi regjeringen ikke bevilger penger. Nå foreslår FrP å likestille servicehunder med førerhunder. Side 12 og 13

Hemmeligholdt vedtak

FrP kjempet gjennom et lovvedtak som styrker rettighetene til nakkeslengskadede. Helseministeren vil hemmeligholde vedtaket. Side 2 og 3

Påskeplaner I dette nummeret av Fremskritt, deler en rekke FrP-ere sine påskeplaner med oss.


2

Leder

1976

Lørdag 16. april 2011

U-hjelp til Cuba - en nasjonal skam. ALP er mot U-hjelp over statsbudsjettet betalt med norske skattebetalers penger. Etter vår mening bør U-hjelpen som misjonsarbeid være en rent privat og frivillig sak. At regjeringen i denne situasjonen velger å fortsette U-hjelpen til Cuba viser bare med all tydelighet, hvor venstre-vridd norsk utenrikspolitikk og i særdeleshet norsk U-hjelp dessverre er.

God påske Påskehøytiden vil gi slitne tillits- og folkevalgte etterlengtet pusterom etter en mildt sagt hektisk tid. Utenforliggende hendelser og skandalefokuserte journalister har gjort sitt beste for å dreie fokuset bort fra FrPs politikk. Dette har vært svært belastende for lokale folkevalgte med ett mål for øyet: Målet om å gjøre hverdagen best mulig for folk flest. De aller fleste benytter fridagene som påskehøytiden bringer med seg, til å slappe av med familie og venner.

Noen lar nyheter være nyheter og reiser til fjells, mens andre er mer opptatt av påskens egentlige budskap og oppsøker en av landets 1620 kirker. For dem som velger å overvære en påskegudstjeneste, vil mange relativt raskt bli innhentet av hverdagen. Vedlikeholdsetterslepet i de mange offentlige kirkebyggene er enormt, og i mange kommuner må man velge

mellom skolebygg og kirker når vedlikeholdsbudsjettene skal fordeles. Mange kommuner må se lokal kulturarv råtne på rot, mens andre ser uerstattelige kulturminner bli slukt av flammer fordi det rett og slett ikke var penger nok til å bytte ut det elektriske anlegget, eller installere forsvarlig brannsikring. Mange steder rundt i landet ligger kirkene tett i tett, og kirkene sloss om de samme midlene i samme kommune. Mange lokalsamfunn har sett grendeskoler legges ned og skolestrukturen tilpasses elevtall og økonomi. En lignende øvelse for en rekke kirkebygg ville lettet byrden for mange kommuner. Det kan imidlertid ikke gjøres i mange av tilfellene

fordi en stor del av kirkebyggene er vernet og fredet. Kanskje kan det være forsvarlig at riksantikvaren gis en mulighet til å oppheve verningen av enkelte kirkebygg i saker hvor både kommunen og kirken selv ønsker det? Nå er det snart valg, og like etterpå skal nye som gamle lokale folkevalgte sette seg ned å granske kommunebudsjettene. Kanskje er det kirken som får en ekstra slant på neste års budsjett?

Hverdag igjen

I år rekker man knapt å pakke bort sekken og preparere skiene før valgkampen setter inn. Allerede 1. mai står mange tillitsvalgte på stand. Felles for dem er ønsket om å skape en folkelig

motvekt til fagforeningspampene og sosialistene, som har lagt beslag på denne viktige dagen for arbeidsfolk flest. Fremskritt kommer i god tid før 1. mai ut med en ekstrautgave. Den retter fokus på de virkelige utfordringene arbeiderne har i dag. Husk: Bestill Fremskritt for utdeling denne dagen, slik at flere kan lese hva FrP vil gjøre for å bedre rammevilkårene til arbeiderne. I mellomtiden ønskes alle lesere en riktig god påskehøytid fra redaksjonen, uansett hvor du tilbringer fridagene. Vi tar gjerne i mot både ros og ris. Hjelp oss å lage et bedre Fremskritt. fremskritt@frp.no

Foto: Scanpix

Dette er loven helseministeren ikke vil at du skal vite om.

Utgitt av: Fremskrittspartiet, Karl Johans gate 25, 0159 Oslo Geir A. Mo, Ansv. redaktør

Ansvarlig redaktør: Geir A. Mo Forretningsfører: Erland Vestli

Børge Sandnes, Redaktør

David Lande, Journalist

Monique Watne, Journalist

Redaktør: Børge Sandnes, bos@frp.no Journalister: David Lande, david.lande@frp.no Monique Watne monique.watne@frp.no, Cathrine Brynildsen cathrine.brynildsen@frp.no Redaksjonen: Tlf: 23 13 54 50, Faks: 23 13 54 51, fremskritt@frp.no

Så ble hun skikkelig sinna på meg, og sa at den bare var så stor ...

&%/¤##%!!! Sladrehank!

Abonnement: Telefon 23 13 54 00, abonnement@frp.no Cathrine Brynildsen, Journalist

Bjørn B. Lunde, Journalist

Abonnementpris ikke medl.: Helår kr 300,–. Halvår kr 180,–. Bankgiro: 1644.20.49444 www.frp.no Design/produksjon: Kommunikasjonshuset Modul AS

Vedta Etter en lang natt på jakt kjørte Arnt Ivar Gravklev hjem sammen med sin kone. Turen skulle ende i en lang kamp mot helse-Norge, og en lovendring satt i system av Arnt Ivar og FrP. Men loven setter pasienten i en situasjon som verken enkelte i legemiljøet, legeadvokater og helseministeren vil at pasienten skal vite om. Da paret Gravklev skulle svinge av riksveien og inn til sin bolig en morgen i 1996, smalt det. En bilfører på tur til jobb kjørte inn i parets bil, og Arnt Ivar pådro seg nakkeskade og en kamp mot helsesystemet som skulle vise seg å bli langvarig.

Betalte selv Følg Fremskrittspartiet i de sosiale mediene: facebook.com/fremskrittspartiet

twitter.com/frp_no

youtube.com/Fremskrittspartiet

Det tok to lange år før Arnt Ivar kom under behandling av Rikshospitalet. Han var


Nyheter

Lørdag 16. april 2011

FrPs generalsekretær slutter. FrPs generalsekretær, Hans Andreas

SV-monopolet. I FpU er vi ikke særlig begeistret

1981

for hverken NRK-monopolet eller Vinmonopolet. Ikke for SV heller, men SV derimot, SV ser gjerne at mer av småsamfunnet blir sosialisert, underlagt offentlig kontroll.

3

1991

Limi, trer over i en ny stilling som finansbyråd i Oslo kommune. Limi er en av FrPs mest erfarne administratorer. Han startet som generalsekretær i FpU i 1984 og ble kontorsjef i FrP i 1986. Generalsekretærstillingen fikk han våren 1988.

Fakta: • WHO har utarbeidet en klassifisering, International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF), som er ment å tjene som analyseverktøy både ved behandling, forskning og ved utformingen av politikk. • ICD-10-koder er den internasjonale, statistiske klassifikasjonen av sykdommer og beslektede helseproblemer. • Kompetansesenter for IT i helse- og sosialsektoren (KITH) oppdaterer på oppdrag fra Sosialog helsedirektoratet den norske utgaven av ICD-10. • Arbeidet med å lage en norsk versjon av ICD-10 startet i 1992. • ICD-10 ble innført i Norge i 1997. • Stortinget vedtok at man må forholde seg til WHOs retningslinjer gjennom å bruke ICD10-koding og ICF i 2009, etter forslag fra FrP.

ket som hemmeligholdes da sengeliggende, og i 2001 skjønte han at det ikke ville føre frem til annet enn en sykehjemsplass. Dette aksepterte han ikke. Han ønsket en operasjon som skulle avstive nakken. En slik behandling var ikke allment akseptert i Norge. Han betalte 240.000 kroner av egen lomme, og fikk behandlingen i Tyskland. Nakken ble stivet av nakken fra tredje ryggvirvel og opp til hodet. Dagen etter var han oppe og gikk. – Jeg søkte staten om å få refundert utgiftene, men det ble avslått. Det var tydeligvis bedre at jeg la beslag på en sykehjemsplass, forklarer han Fremskritt. Etter operasjonen måtte Arnt Ivar rehabiliteres. Heller ikke dette fikk han hjelp til hjemme i Norge. Ved et feilgrep klarte behandlingsinstitusjonen å knekke avstivingen som han hadde fått i nakken. Han ble da sendt med luftambulanse

Helseministeren må få ut fingeren, eller så må hun finne seg noe annet å gjøre Arnt Ivar Gravklev

til St. Olavs Hospital i Trondheim og dettes avdeling for spinale lidelser. Han ble der operert for de samme plagene han tidligere ble nektet operasjon for i Norge, og kom seg på beina igjen. Hele operasjonen ble i følge ham hemmeligstemplet fordi det var en operasjon som ikke er allment akseptert i Norge.

Vedtak

– Dette førte meg inn i et studium om kirurgi og jus, forklarer han. Et representantforslag fra FrPs Jan-Henrik Fredriksen om å innføre en ny nasjonal behandlingsnorm for nakkeskader i samsvar med WHOs konvensjon som Norge hadde ratifisert, ble vedtatt i Stortinget etter at hele helse- og omsorgskomiteen hadde stilt seg bak det. Helse-Norge har derfor i dag retningslinjer fra WHO (Verdens helseorganisasjon), såkalte ICD-10-kodinger. Disse kodene tilsier at alle som har en nakkeskade har

krav på at det blir tatt ISOsertifiserte funksjonsbilder. Dette vil også sikre diagnostisering, behandling, oppfølging, skadeomfang, jus og forsikring. Problemet er at verken Helsedirektoratet, behandlingssentrene eller Nav er gjort kjent med vedtaket to år etter saken ble vedtatt. WHOs retningslinjer om traumaguider har heller ikke blitt oversatt til norsk.

Fingeren ut

– Jeg har ved flere anledninger spurt helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen om hvorfor informasjonen ikke har gått ut, men hun hevder hardnakket at alle har fått tilstrekkelig informasjon, forteller Fredriksen. Gravklev fortviler over situasjonen, og krever nå at helseministeren reagerer. – Helseministeren må få ut fingeren, eller så må hun finne seg noe annet å gjøre. Når hun hevder at de nye retningslinjene er innført, er det blank løgn, hevder han.

Både Fredriksen og Gravklev mener at dette er et regelrett rått bedrag mot nakkeskadede når samfunnet ikke er gjort kjent med rettighetene deres. – Ordningen er så god at WHO karakteriserer det som et fantastisk vedtak. Da er det ikke rart at deler av legemiljøet og forsikringslegene ønsker å motarbeide at denne rettigheten blir gjort kjent, sier Gravklev. Nå oppfordrer han andre som kommer i lignende situasjoner om å bruke det nye lovverket for alt det er verdt. – Vedtaket er et steg i riktig retning, og det er positivt. Mange advokater er godt informert om disse rettighetene, men det er likevel viktig at helseministeren gjør sitt for at fagmiljøene lærer seg å bruke dem, avslutter han.

Børge Sandnes 23 13 54 52 > borge.sandnes@frp.no

Fremskritt - Lørdag 16. april 2011  

Dette er loven helseministeren ikke vil at du skal vite om. *

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you