Norra Åkarps församling

Norra Åkarps församling

Bjärnum, Sweden

Norra Åkarps pastorat tillhör Lunds stift och är beläget norr om Hässleholm i norra Skåne. Pastoratet består av församlingarna Norra Åkarp och Vankiva. Norra Åkarp har 3135 invånare varav 2730 är kyrkotillhöriga och Vankiva har 1290 invånare varav 1181 är kyrkotillhöriga. I pastoratet bor totalt 4425 personer varav 3911 är kyrkotillhöriga, dvs 89%.

Den 1 januari 1962 bildade Norra Åkarps församling och Vankiva församling det nya Norra Åkarps pastorat.

Norra Åkarps kyrka finns i Bjärnum, som är beläget 16 km norr om Hässleholm utmed väg 117.
Vankiva kyrka är belägen 3 km norr om Hässleholm utmed den gamla vägen mellan Hässleholm och Bjärnum.

norraakarpsforsamling.se