Page 1


Tisdagen den 4 december. kl. 18.00 - 20.00 Start i aulan. Under kvällen kommer du som besökare att få information om alla våra utbildningar. Du får också tillfälle att prata med skolans elever och lärare. Cafeterian är öppen under kvällen. Elevernas UF-företag ställer ut och har försäljning.


Hej, blivande elev! Kul att du ägnar en stund till att kika på vår skola, Hagagymnasiet i Borlänge. Hagagymnasiet är en skola med eleven i centrum. Här har du som elev möjlighet att lära för livet i en inspirerande miljö. Vi har programarbetslag där lärare och elever har sina arbetsrum i arbetslagsenheten vilket ger en trygg och lugn studiemiljö. Eftersom Haga har satsat på att ha små undervisningsgrupper, kan vi vara flexibla i undervisningen och du som elev har stor möjlighet att påverka dina studier. Under läsåret ordnas många gemensamma aktiviteter och temadagar där alla elever och lärare deltar. Hagagymnasiet har också kontakter och utbyten med andra länder. I år har vi utbyten med bland annat Indien, Norge, Spanien, Tyskland och USA. Har du frågor - hör av dig till oss! Hälsningar Lärare, rektorer och studievägledare på Hagagymnasiet i Borlänge


Följande program och inriktningar erbjuds vid Hagagymnasiet Yrkesprogram Barn- och fritidsprogrammet BF

Fritid och hälsa Pedagogiskt arbete Socialt arbete

Handels- och administrationsprogrammet HA

Administrativ service Handel och service

Turism och resor

Hotell- och turismprogrammet HT

Högskoleförberedande program Ekonomiprogrammet EK Ekonomi Juridik

Estetiska programmet ES

Estetik och media

Samhällsvetenskapsprogrammet SA Beteendevetenskap Medier, information- och kommunikation Samhällsvetenskap - profil räddningtjänst

Nationellt godkända idrottsutbildningar NIU Fotboll Handboll

Våra yrkesprogram ger dig möjligheten att nå grundläggande behörighet till högskola/ universitet.


Barn- och fritidsprogrammet BF Barn- och fritidsprogrammet passar för dig som är intresserad av att arbeta med människor i alla åldrar och situationer. Programmet är en yrkesutbildning som ger dig grundläggande kunskaper inom områdena pedagogik, kultur, fritid och social verksamhet. Här övar du ledarskap genom praktiska uppgifter. Barn- och fritidsprogrammet erbjuder tre inriktningar: Fritid och hälsa, Pedagogiskt arbete samt Socialt arbete. Efter gymnasiet kan du söka arbete inom omsorgen, viss pedagogisk verksamhet eller fritidssektorn. Du kan läsa kurser som ger grundläggande behörighet till högskola/universitet. Fritid och hälsa Inom inriktningen Fritid och hälsa läser du kurser som ger dig kunskaper om människors fritid och om olika fritids- och friskvårdsverksamheter. Du lär dig om människors hälsa och hälsofrämjande arbete. Inriktningen ska förbereda dig som elev för arbete med fritid och friskvård. Hagagymnasiet erbjuder kurser där du bland annat lär dig om massage och badverksamhet. Pedagogiskt arbete Inriktningen Pedagogiskt arbete betyder att du lär dig om barns och ungas utveckling, lärande, behov och rättigheter. Inriktningen handlar dessutom om olika pedagogiska verksamheter så som förskola, skola och fritidshem. Pedagogiskt arbete förbereder dig som elev för arbete till exempel som barnskötare i förskolan eller som elevassistent i skolan. Socialt arbete Vill du arbeta med funktionshindrade eller med bevakning? Då är inriktningen Socialt arbete en bra grund för dig. Du får lära dig om hur människor samspelar och om vilka regler och politiska beslut som styr olika sociala verksamheter. Vilken/vilka inriktningar som startar i årskurs 2 beror på antalet elever som söker respektive inriktning.


Handels- och administrationsprogrammet HA Handels- och administrationsprogrammet ger dig en grundläggande yrkesutbildning. Handel är en växande bransch och administration förekommer på de flesta arbetsplatser. Utbildningen är för dig som är intresserad av försäljning, inköp, entreprenörskap, kommunikation, kreativa problemlösningar och spännande möten med människor. Handels- och administrationsprogrammet har två inriktningar – Handel och service och Administrativ service. APL, arbetsplatsförlagt lärande på företag, ingår in båda inriktningarna. Genom din APL har du möjlighet att prova ditt blivande yrke och knyta värdefulla kontakter. Du kan även läsa kurser som ger grundläggande behörighet till yrkeshögskola och högskola/universitet.

Administrativ service Inriktningen Administrativ service ska ge fördjupade kunskaper för arbete med administrativa och organisatoriska arbetsuppgifter inom företag och offentlig förvaltning. Inriktningen kan leda till arbete inom till exempel personaladministration och organisation, IT-administration, kommunikation, ekonomi, receptionsarbete eller kundservice. Handel och service Inriktningen Handel och service ska ge fördjupade kunskaper för arbete inom detalj- och partihandel. Inriktningen kan leda till arbete inom till exempel försäljning och marknadsföring, butikskommunikation, butiksledning, inköp och logistik. Båda inriktningarna i årskurs 2 startar under förutsättning att elevantalet är tillräckligt stort.


Hotell- och turismprogrammet HT Hotell- och turismprogrammet ger dig en grundläggande yrkesutbildning för arbete inom hotell-, konferens- eller turismområdet. Turism är den starkast växande branschen i världen. Utbildningen är för dig som är intresserad av service, entreprenörskap, kommunikation, marknadsföring, försäljning och spännande möten med människor. Hotell- och turismprogrammet vid Hagagymnasiet erbjuder inriktningen Turism och resor. APL, arbetsplatsförlagt lärande på företag, ingår i utbildningen. Genom din APL har du möjlighet att prova ditt blivande yrke och knyta värdefulla kontakter. Du kan även läsa kurser som ger grundläggande behörighet till yrkeshögskola och högskola/universitet.

Vill Du ha världen som arbetsplats?

Turism och resor Inriktningen Turism och resor lär dig att arbeta med turistinformation, organisation och planering av resor, aktiviteter och upplevelser av olika slag. Dessutom betonas kunskaper om resmål och resvägar. Efter gymnasiet kan du arbeta till exempel med turistinformation och guidning, upplevelser och aktiviteter samt reseplanering, resebyråarbete och försäljning.


Ekonomiprogrammet EK Ekonomiprogrammet är en spännande utbildning för dig som siktar mot en framtid inom affärsliv, juridik eller eget företagande. Programmet erbjuder en bred utbildning som förbereder dig för såväl ekonomiutbildningar som andra samhällsvetenskapliga utbildningar på högskole-/universitetsnivå. Här får du lära dig om hur företag och organisationer fungerar. Du får också öva ditt entreprenörskap och få vägledning i regler och etiska överväganden på affärsområdet.

Ekonomi Inriktningen Ekonomi ska ge kunskaper inom företagsekonomiska områden som redovisning, kalkylering, marknadsföring samt ledarskap och organisation. Inriktningen ska också ge färdigheter i att starta och driva ett företag. Juridik Inriktningen Juridik ska ge kunskaper om rättsordningens betydelse i ett demokratiskt samhälle och hur den påverkas av internationell rätt. Inriktningen ska utveckla elevernas förmåga att analysera och bedöma juridiska problem med hjälp av rättskällor och juridiska metoder. Båda inriktningarna startar i årskurs 2, under förutsättning att antalet sökande är tillräckligt stort.


Estetiska programmet ES Estetiska programmet är ett högskoleförberedande program där fokus ligger på de konstnärliga, humanistiska och samhällsvetenskapliga områdena. Du lär dig om människan i samtiden, i historien och i världen utifrån konstnärliga, kulturella och kommunikativa perspektiv. En viktig del i utbildningen är att skapa, uppleva och tolka konst och kultur. Hos oss får du lära dig att använda digitala uttrycksformer såsom digitalt foto, video, multimedia och webbteknik. Vi börjar redan i ettan med ämnen som Digitalt skapande, Medieproduktion och Fotografisk bild 1. I vår välutrustade fotostudio finns möjlighet att skapa miljöer och ljussättningar för både stillbildsfotografering och video. Vi arbetar med öppna redovisningar där ni tillsammans får visa vad ni har lärt er i t ex utställningar, installationer och webbapplikationer. Estetik och media Inriktningen Estetik och media ska ge fördjupade kunskaper i digitala medier ur ett estetiskt perspektiv. Den ska utveckla elevernas förmåga att kommunicera med digitala verktyg. Ljud, bilder och berättande står i centrum. Inriktningen ska ge eleverna möjlighet att uppleva, tolka och reflektera över digitala uttryck ur olika perspektiv samt möta, använda och skapa digitala produkter. Inriktningen ska dessutom ge möjlighet att fokusera på något digitalt medium. Vi kommer inför årskurs 2 att erbjuda fördjupningspaket i digitala medier samt foto. Båda fördjupningspaketen startar om antalet sökande är tillräckligt stort.


Samhällsvetenskapsprogrammet SA Samhällsvetenskapsprogrammet passar dig som är intresserad av samhället och som efter dina studier vill studera vidare på högskola/universitet. Eleverna vid programmet studerar samhällsfrågor och samhällsförhållanden i Sverige och världen i övrigt. Det handlar om frågor som rör demokrati, kommunikation, etik och miljö. Utbildningen ska även ge eleverna förståelse av hur olika faktorer påverkar möjligheterna att bygga ett hållbart samhälle. Programmet har tre nationella inriktningar: Beteendevetenskap, Medier, information och kommunikation, samt Samhällsvetenskap.

Beteendevetenskap

Beteendevetenskapsinriktningen ger dig möjlighet att lära dig mer om hur vi människor fungerar, både som individer och som grupp i olika sammanhang. Fokus i inriktningen ligger på ämnen som handlar om relationer och kommunikation mellan människor. I kurser såsom pedagogiskt ledarskap, psykologi, sociologi får du lära dig om hur människan utvecklas genom samspel och socialisation. Efter gymnasiet kan du välja att läsa vidare för att arbeta som psykolog, socionom, beteendevetare, lärare eller något annat yrke där du får jobba med människor.

Medier, information och kommunikation

Inriktningen Medier, information och kommunikation ska ge kunskaper om mediernas roll i samhället och hur man kan använda sig av medieteknik för att förmedla budskap på ett intresseväckande sätt. Vill du jobba med journalistik, information eller reklam och praktiskt få pröva textens, bildens och ljudets kommunikativa möjligheter, är Hagagymnasiets medieinriktning ett naturligt val. Vi ser gärna att du som ansöker till Samhällsvetenskapsprogrammet även markerar ett intresseval för en inriktning.


Samhällsvetenskapsprogrammet SA Samhällsvetenskap

Gillar du SO-ämnen? Historia, geografi, religion och samhällskunskap är de ämnen som ger karaktär åt Samhällsvetenskapsinriktningen. Med intressanta teman och ett flexibelt arbetssätt får du kunskaper om samhällsstrukturer och om människors livsvillkor utifrån individ-, grupp- och samhällsnivå. Olika arbetssätt är en viktig del av utbildningen och som elev på samhällsvetenskapsinriktningen kommer du bland annat att få besöka riksdagen. Inriktningen utvecklar också din förmåga att använda metoder som används inom samhällsvetenskapen.

Samhällsvetenskap Profil Räddningstjänst

Räddningstjänstprofilen i samhällsvetenskapsinriktningen är till för dig som vill arbeta med omhändertagande av människor i olyckssituationer. Vi arbetar sedan flera år i samarbete med Räddningstjänst Dalamitt. Praktiska övningar genomförs vid Bysjön. Du söker till programmet och uppger inriktning Samhällsvetenskap, och därefter intresseval Räddningstjänst. Programfördjupning och individuella valet 200 p ingår i profilens kurser. Eftersom det är ett intresseval inom Samhällsvetenskapsprogrammet är det ingen garanti att man får profil räddningstjänst. Vi ser gärna att du som ansöker till Samhällsvetenskapsprogrammet även markerar ett intresseval för en inriktning.


Nationellt godkända idrottsutbildningar NIU Vill du ha extra idrott på schemat? På Hagagymnasiet kan du välja idrottsprofil där du kombinerar studier och idrott. Hagagymnasiet erbjuder en allsidig och bra handbolls- och fotbollsträning under skoltid där du tillsammans med din klubb utvecklas till en bättre spelare. Handbollsprofilen är certifierad av Svenska Handbollförbundet och fotbollsprofilen är certifierad av Svenska Fotbollförbundet, detta betyder att skolan fyller de kvalitetskrav som förbunden och skolverket satt upp. Idrottsprofilerna kan endast sökas i kombination med programmen: Barn- och fritidsprogrammet och Ekonomiprogrammet. Idrottsprofilen läses inom ramen för individuellt val och programfördjupning, totalt 400 poäng. Eleverna vid idrottsprofilen har tre undervisningstillfällen per vecka i sin valda idrott. En förutsättning att få börja på NIU är att man är behörig till gymnasieskolan och att man kommer in på ett program på sökt skola. Ansökan till fotbollsprofilen görs genom Dalarnas Fotbollförbund www.dalafotboll.nu senast den 1 december 2012. Elever som sökt ska få besked om de kommit in på sina fotbollsmeriter senast januari 2013. Ansökan till handbollsprofilen görs genom Svenska Handbollförbundet senast den 1 december 2012. Elever som sökt ska få besked om de kommit in på sina handbollsmeriter senast den 25 januari 2013.


B C

A J

E

D F

K G Entrévåning

Våning 2

A B C D E F G K

A

Media & Naturkunskap

D E F G

Kurator,Skolsköterska, SYV

Ljushallen, Bibliotek & Cafeteria Aula Introduktionsprogrammen Entré, Personalrum & Expedition SP Ekonomi Handel & Admin. / Hotell & Turism Barn & Fritid Matsal

Sam-Räddningstjänst Sam-Beteendevetenskap Sam/Sam Tavlans placering


Hagagymnasiet

Användbara adresser och telefonnummer Expeditionen: Cristina Lind Ann-Christin Rangli

0243 – 662 72 0243 – 662 74

Rektor: Ingemar Grufman

0243 – 744 80

Biträdande rektorer: Ronny Björn Lena Frisk Nils Pastuhoff

0243 – 740 09 0243 – 747 33 0243 – 743 54

Studie- och yrkesvägledare: Camilla Hahne

0243 – 743 24

Besöksadress: Läroverksgatan 6, Borlänge Webbadress: www.hagagymnasiet.se Postadress: Hagagymnasiet Borlänge Gymnasieskola 781 81 BORLÄNGE

www.hagagymnasiet.se


Hagabroschyr  
Hagabroschyr  

Broschyr om val av kurser på Hagagymnasiet

Advertisement