Page 1

  

Gradnja poslovnog objekta

  

Grad Lepoglava redovito izvrĹĄava sve svoje obveze

1600 kvadrata novog stambenoposlovnog prostora

Nedavno otvorena a  ukidanje str.7

str.4

str.2

GLASILO GRADA LEPOGLAVE / LIPANJ 2011 / BROJ 10 / GODINA IV

LEPOGLAVSKI DANI

IZBORI ZA MJESNE ODBORE

Pobjeda koalicije HNS-HSU-SDP

str.3

!"! #$" % &'%

Predstavljene brojne pogodnosti   str.2 $&!(" " ("$

U bogatom kulturnom i zabavnom programu   str.10,11   Papi darovao repliku svirale s orgulja u Lepoglavi

Ugovorena rekonstrukcija    vrijedna 485 000 kuna

str.9

str.5

   radovi na obnovi Osnovne ĹĄkole u Lepoglavi

str.5

Polaganjem vijenaca odana   str.3 Grad Lepoglava gradi igraliĹĄte u Lepoglavskoj Vesi

str.6

Mjesnim odborima podijeljeno 3000 cvjetnih sadnica

str.8


2

4#  -# &  27& - ! 2 27 24#  7!8-*0 44 *2#4  2 2#9: # 44 2-72  4 -# # !-#  4  - # 2-74 !! ! 7! )-; < 9=52 4 -# ,> /!-# 4 * 4  2-70>"; 4 materijal. Pravo kupnje u programu 9=57 4 4#( 22 4 &   4 4 4   4 # 424* !4 & 14 #2 4 # 47 28 2!74! 4 #4 "#22 #- 2 *477-!# 

 4 4 424 7 2-77- =42 -7! ## - 2 7 ) 4  2 -# 4& * 4 # >!-# & 9:4 #*7 3#@$74 # 47!& @2 * $ 4 2 7   2# & @2 * $ 447  & 2 27 #; 24* 7 22474#4 44-  !#( -2& ! # - !77

 

Grad Lepoglava   

   

 !"#  

 $%& '( $& )%  ' *&  

+ &  

 , -&,(# ,)'( $& ) .%/0"#12-3(# 4 ( 2 

5%)& 

% 462&    

'( $& ) 

â&#x20AC;&#x153;Grafopromâ&#x20AC;? Lepoglava www.lepoglava.hr

$!-.-!- -.*#$% !--#."

.$,8 )98)9) '  ()*()+*),$  -.  /  (,0 1     233 23$ ! foto: arhiva TKIC

    &        !

+( 445"%.6% "&..*#$%

$ %            ! Na najveÄ&#x2021;em Sajmu nekretnina i investicija Real Vienna koji se odrĹžavao 24. i 25. svibnja u BeÄ?u, gradovi i opÄ&#x2021;ine regije Sjeverna Hrvatska predstavili su svoje projekte i nove moguÄ&#x2021;nosti ulaganja u njihove poduzetniÄ?ke zone. MeÄ&#x2018;u brojnim izlagaÄ?ima ulaganje u PoduzetniÄ?ku zonu grada Lepoglave predstavili su gradonaÄ?elnik Marijan Ĺ kvariÄ&#x2021; i Damjan Ĺ˝upaniÄ&#x2021;, struÄ?ni suradnik za gospodarstvo. PoduzetniÄ?ka zona u Lepoglavi proteĹže se na oko 55 hektara, a komunalno se oprema i aktivira po fazama. Do sada su sagraÄ&#x2018;eni objekti na deset parcela i dio zone veÄ&#x2021; je u funkciji. - Povoljan geografski smjeĹĄtaj Zone i cijena od samo 10 eura po Ä?etvornome metru za potpuno opremljeno komunalno zemljiĹĄte samo su neke od prednosti koje Ä&#x2021;e poduzetnicima olakĹĄati ulaganje. Naime, ulagaÄ?e oÄ?ekuju posebne pogodnosti, olakĹĄice i potpore grada i Ĺžupanije. MeÄ&#x2018;u njima je djelomiÄ?no ili potpuno oslobaÄ&#x2018;anje od plaÄ&#x2021;anja komunalnih naknada i poreza na tvrtku te subvencioniranje kamata na poduzetniÄ?ke kredite. â&#x20AC;&#x201C; objasnio je

      

   

Ima li zainteresiranih za poticajnu stanogradnju?

() *  + 

 

     

    

gradonaÄ?elnik Ĺ kvariÄ&#x2021;. Iako je prodaja zemljiĹĄta tek zapoÄ?ela, zainteresiranih gospodarstvenika veÄ&#x2021; ima. Prva izgradnja poduzetniÄ?kih objekata oÄ?ekuje se veÄ&#x2021; poÄ?etkom sljedeÄ&#x2021;e godine dok je za poÄ?etak obavljanja djelatnosti postavljen rok od dvije godine nakon ĹĄto se potpiĹĄe kupoprodajni ugovor. U okviru Sajma odrĹžan je i â&#x20AC;&#x17E;Gospodarski forum regije Sjeverna Hrvatskaâ&#x20AC;&#x153; na kojem se potencijalnim investitorima predstavilo pet Ĺžupanija sjeverne Hrvatske: VaraĹždinska,

Krapinsko-zagorska, MeÄ&#x2018;imurska, KoprivniÄ?ko-kriĹževaÄ?ka i ZagrebaÄ?ka. (mm)

Tijekom boravka na Sajmu - ! !# &27 324 4 @2 * $ 4 ,& 7 ! * # ( 4 !2 4  ( 2 !&2-4 -# &  /!4 4 27 4 24  4 :A "# , 2 )2 7 2!# & 4 2( 2  7! 7 ( 7 !7 7 47  ! & & !- #& 2   4 4724 7 -7 /4  4

 4  4  $ 4!! ! 4 ! - 2# & 4 $ 4# 

"   #  #     

     Na odrĹžanim konstituirajuÄ&#x2021;im sjednicama vijeÄ&#x2021;a mjesnih odbora izabrani su novi predsjednici mjesnih odbora: Mjesni odbor Lepoglava - Josip Ĺ umeÄ?ki Mjesni odbor Ves - Ivan DuboveÄ?ak Mjesni odbor Purga - Ivan Hojsak Mjesni odbor Kamenica - Zorislav Rodek Mjesni odbor KameniÄ?ko Podgorje - Stjepan Juren Mjesni odbor Ĺ˝arovnica - Predrag MaÄ?ek Mjesni odbror Donja ViĹĄnjica - Slavica Cingesar Mjesni odbor Gornja ViĹĄnjica - Robert DukariÄ&#x2021; Mjesni odbor Zlogonje - Zlatko Job Mjesni odbor OÄ?ura - Rajko Sambol Mjesni odbor Viletinec - VuliĹĄinec - Josip Ĺ umiga

Na izborima za vijeÄ&#x2021;a mjesnih odbora grada Lepoglave, odrĹžanim 22. svibnja, najviĹĄe glasova biraÄ?a izaĹĄlih na izbore dobili su kandidati koalicijske liste Hrvatske narodne stranke â&#x20AC;&#x201C; liberalni demokrati, Hrvatske stranke umirovljenika i Socijaldemokratske partije Hrvatske. Oni imaju veÄ&#x2021;inu u 10 od 11 mjesnih odbora dok su u samo jednom mjesnom odboru u veÄ&#x2021;ini kandidati s liste Hrvatske demokratske zajednice. Naime, koalicijska lista HNS â&#x20AC;&#x201C; HSU â&#x20AC;&#x201C; SDP osvojila je ukupno 54 odborniÄ?kih mjesta, kandidati s liste HDZ-a 19 dok su po

dva mjesta u vijeÄ&#x2021;ima mjesnih odbora osvojile Nezavisne liste MO OÄ?ura i MO Purga. VijeÄ&#x2021;a mjesnih odbora Ä?ini sedam Ä?lanova, a prema glasovima biraÄ?a u VijeÄ&#x2021;u MO Lepoglava pet je Ä?lanova koalicije HNS â&#x20AC;&#x201C; HSU â&#x20AC;&#x201C; SDP te dva s liste HDZ-a. Isti omjer snaga je i u mjesnim odborima Kamenica, Viletinec-VuliĹĄinec, Donja ViĹĄnjica i KameniÄ?ko Podgorje. I u MO Purga koalicija HNS â&#x20AC;&#x201C; HSU â&#x20AC;&#x201C; SDP ima pet Ä?lanova dok dva Ä?lana VijeÄ&#x2021;a ima Nezavisna lista MO Purga. Koalicija HNS â&#x20AC;&#x201C; HSU â&#x20AC;&#x201C; SDP ima pet Ä?lanova i u MO OÄ?ura dok su dva Ä?lana s Nezavisne liste MO OÄ?ura. U vijeÄ&#x2021;ima mjesnih odbora Ĺ˝arovnica i Ves koalicija HNS â&#x20AC;&#x201C; HSU â&#x20AC;&#x201C; SDP ima po ĹĄest Ä?lanova, a HDZ po jednog. VijeÄ&#x2021;e MO Zlogonje Ä?ine Ä?etiri Ä?lana koalicije HNS â&#x20AC;&#x201C; HSU â&#x20AC;&#x201C; SDP i tri iz HDZ-a. Kandidati s liste HDZa veÄ&#x2021;inu imaju samo u MO Gornja ViĹĄnjica u kojem su Ä?etiri HDZ-ova Ä?lana i tri s koalicijske liste HNS â&#x20AC;&#x201C; HSU â&#x20AC;&#x201C; SDP. Na ovim su izborima glasala 1473 od ukupno 6778 biraÄ?a, odnosno njih 24 posto. PotvrÄ&#x2018;eno je da na podruÄ?ju grada Lepoglave biraÄ?i, barem oni koji su izaĹĄli na izbore, i dalje najviĹĄe vjeruju koaliciji HNS â&#x20AC;&#x201C; HSU â&#x20AC;&#x201C; SDP koja veÄ&#x2021;inu ima i u Gradskom vijeÄ&#x2021;u, a Ä?iji je Ä?lan i aktualni lepoglavski gradonaÄ?elnik Marijan Ĺ kvariÄ&#x2021;. (dh)

    !"##"$%&#"

!,"-*#$%"./011 %.%"2#"$%#"           !"  # !!! UnatoÄ? recesiji koja je zahvatila cijelu drĹžavu, krajem svibnja zapoÄ?eli su veliki graÄ&#x2018;evinski radovi u centru Lepoglave, toÄ?nije na podruÄ?ju bivĹĄeg skladiĹĄta tvornice Zagorjeplet. RijeÄ? je o ozbiljnom projektu izgradnje stambeno-poslovnog objekta veliÄ?ine 1600 kvadrata u kojem Ä&#x2021;e se nalaziti Ä?etiri stana i pet poslovnih prostora. Za neke su prostore potpisani ugovori

s poslovnicom Vabe i prodavaonicom Konzum, a trenutno se pregovara s Finom. Investitor ovog objekta je poduzeÄ&#x2021;e Funda d.o.o Ä?iji je direktor Nikola Funda, LepoglavÄ?an s adresom u ZapreĹĄiÄ&#x2021;u. - S obzirom na to da sam inaÄ?e rodom iz Lepoglave, odluÄ?io sam uloĹžiti u ovaj projekt te pomoÄ&#x2021;i u ĹĄirenju i razvijanju Lepoglave.

foto: arhiva TKIC

) 3(  ) -*#$%

Nadam se da suradnja s Gradom neÄ&#x2021;e ovdje stati jer imamo planova za investiranje u buduÄ&#x2021;nosti, ali sve ovisi o moguÄ&#x2021;nostima financiranja takvih projekata â&#x20AC;&#x201C; rekao je Funda. Ovo je primjer dobre prakse iz kojeg se vidi da Lepoglava nije zapuĹĄtena, veÄ&#x2021; pruĹža razvojne komponente u kojima sudjeluje i Grad. Ovakvo ulaganje u Lepoglavu govori

 )#-$-45"%"-

&%$#-$ $

$6 :;"!

'  4  5 / '  6  6   4   4  37 4        5 /'  6  !  , ! Polaganjem vijenaca i paljenjem likom naglasio kako je antifaĹĄizam

         Javnim natjeÄ?ajem koje je raspisalo Gradsko vijeÄ&#x2021;e na prodaju je ponuÄ&#x2018;eno devet komunalno opremljenih parcela na podruÄ?ju PoduzetniÄ?ke zone Lepoglava â&#x20AC;&#x201C; Faza 1 povrĹĄine tri hektra. Uz sve pogodnosti koje se nude investitorima, istiÄ?e se poÄ?etna cijena od 10 eura za Ä?etvorni metar. NatjeÄ?aj je otvoren do 6. 7. 2011. Sve pojedinosti o PoduzetniÄ?koj zoni mogu se doznati na sluĹžbenoj internetskoj stranici Zone, zona-lepoglava.com

       

o ozbiljnosti poduzeÄ&#x2021;a koje je Grad pronaĹĄao kao kvalitetnog partnera s ciljem podizanja druĹĄtvenog standarda â&#x20AC;&#x201C; izjavio je gradonaÄ?elnik Marijan Ĺ kvariÄ&#x2021;. . Radovi na projektu koji Ä&#x2021;e nuditi moguÄ&#x2021;nost stambenog zbrinjavanja i otvaranje novih radnih mjesta zavrĹĄit Ä&#x2021;e s 1. listopadom ove godine. (mm)

 (7 ) 41.""$"

     

Uz zvuke mirozova i molitvu, izaslanstvo Grada Lepoglave, predvoÄ&#x2018;eno gradonaÄ?elnikom Marijanom Ĺ kvariÄ&#x2021;em, te Ä?lanovi obitelji poginulih branitelja i braniteljskih udruga odali su povodom Dana drĹžavnosti poÄ?ast braniteljima s podruÄ?ja grada Lepoglave poginulima u Domovinskom ratu. Kod centralnog kriĹža na groblju u Lepoglavi poloĹženi su vijenci i upaljene svijeÄ&#x2021;e u spomen na osmoricu poginulih branitelja â&#x20AC;&#x201C; Marijana MatiĹĄiÄ&#x2021;a, Dragutina GodiniÄ&#x2021;a, Vinka AndrijaniÄ&#x2021;a, Josipa

Ĺ tefaneca, Marka LedinĹĄÄ?aka, Slavka Kosa, Dragutina NaglaĹĄa i Vladu Ĺ kaleca. Kod spomen-obiljeĹžja u Kamenici poloĹženi su vijenci i upaljene svijeÄ&#x2021;e u spomen na Tomu Jambora, Josipa KapustiÄ&#x2021;a i Stjepana VusiÄ&#x2021;a, a kod spomen-obiljeĹžja u ViĹĄnjici u spomen na Stjepana KriĹžanca. Tom je prilikom naglaĹĄeno kako se svi s ponosom prisjeÄ&#x2021;amo naĹĄih branitelja Ä?ija je Ĺžrtva utkana u temelje neovisne Hrvatske i nikad ne smije biti zaboravljena. (dh)

svijeÄ&#x2021;a na Spomen-groblju, kosturnici i kod spomen- obiljeĹžja podno nekadaĹĄnjeg zida kaznionice, u Lepoglavi je obiljeĹžen Dan antifaĹĄistiÄ?ke borbe te je odana poÄ?ast palim borcima NOB-a i ubijenima u lepoglavskoj kaznionici za vrijeme 2. svjetskog rata. Uime Grada Lepoglave vijence je uz nazoÄ?nost Ä?lanova Gradskog vijeÄ&#x2021;a, Marije RibiÄ? i Zlatka Heheta, poloĹžio gradonaÄ?elnik Marijan Ĺ kvariÄ&#x2021; dok je ispred SABA-a Lepoglava to uÄ?inio Gojko MatiÄ&#x2021;. GradonaÄ?elnik Ĺ kvariÄ&#x2021; tom je pri-

nastao iz Ĺželje da se osigura temeljno ljudsko pravo, pravo na slobodu, te da je kao takav utkan u Ustav Republike Hrvatske. Podno zida nekadaĹĄnje kaznionice, na mjestu na kojem su ubijeni brojni logoraĹĄi, Gojko MatiÄ&#x2021; dodao je kako zloÄ?in nema narodnost te da svaki zloÄ?in treba individualizirati. Osim u Lepoglavi, vijenci su na lepoglavskom gradskom podruÄ?ju poloĹženi i kod spomen-obiljeĹžja iz NOB-a u Kamenici i ViĹĄnjici. (dh)

   !  

 

3

*( ( 3."#, ViĹĄe od 300.000

      ! &  4    8 4 Programom poticanja poljo 2# 2!#  - ! 2# & 12-! -# * 4#7 22#  4 !) !-#4-2& !# )# 4 4 8 !) -#4 2 poljoprivrednici mogu predati do B4 2#-# 0-#4 4 * 2 2!;& 2 2# 4 &4 2!#  ! () 277#* #    () : ! 4#4 4  7  ! 4 &42#4 2!# 4 *  72 # -7 7 2# & 2# 2 4& 9-74 *  7 -47  7& 12-2#4# B-# #-# -#44 2 2 4 4 4

)47 "#4 4 * 4 !*) 2 #4 2!#  8  4# 2 2#!-#4-2& !# ##4 4  # 4 )2 4  24 "#44 ( # 22# 2  4 -#4 *  4C24 ! 27( 4-  44  2  !7) 4& 82  - 7 )C @& 2 7!-# 24  4  * 4 27!2 2 7-#  # &48

2-7=9"2 74  7 24* - &#


4

5

3( *3* "#$!-

? * *3*  ##!%;$".

)%#"-,"-"%$." #<.".$-%

!,#<.,-;$+   /:  ;  2   / /1&5 64 4 !

$  

Iako je u odnosu na proĹĄlu godinu priljev sredstava u gradski ProraÄ?un manji, u okviru je planiranog. ZahvaljujuÄ&#x2021;i dobrom planiranju i realno postavljenim ciljevima, manji priljev sredstava ne sprjeÄ?ava grad Lepoglavu da redovito i na vrijeme izvrĹĄava sve svoje financijske obveze. Pored toga, veÄ&#x2021;ina planiranih gradskih programa bit Ä&#x2021;e realizirana. Upitni su samo oni koji ovise o sredstvima koja bi se u ProraÄ?un trebala sliti u obliku kapitalnih potpora s drĹžavne razine. Ne budu li ta sredstva ÂŤpronaĹĄla putÂť do gradske blagajne, kao ĹĄto je to bio sluÄ?aj s ureÄ&#x2018;enjem ĹĄkolske zgrade Osnovne ĹĄkole Ante StarÄ?eviÄ&#x2021;a u Lepoglavi za koju se potpora s drĹžavne razine Ä?ekala gotovo Ä?etiri godine, programi koje se planiraju realizirati uz njihovu pomoÄ&#x2021; neÄ&#x2021;e biti pokrenuti ove godine, veÄ&#x2021; Ä&#x2021;e biti privremeno odgoÄ&#x2018;eni za neka bolja vremena. Za njihovu provedbu grad Lepoglava u ovom se trenutku ne planira zaduĹživati i time, u ovo nesigurno recesijsko vrijeme, stvarati obveze koje bi u buduÄ&#x2021;nosti mogle imati negativne posljedice, odnosno optereÄ&#x2021;ivati buduÄ&#x2021;e proraÄ?une i koÄ?iti daljnji razvoj. Razlozi neĹĄto manjeg priljeva sredstava u ProraÄ?un izostanak su pogodnosti koje je donosio status brdsko-planinskog podruÄ?ja, izostanka kapitalnih potpora s drĹžavne razine te poveÄ&#x2021;anje broja nezapo-

slenih na gradskom podruÄ?ju. No, zahvaljujuÄ&#x2021;i dobrom gospodarenju to neÄ&#x2021;e utjecati na kontinuirani razvoj grada, istiÄ?e njegov prvi Ä?ovjek, gradonaÄ?elnik Marijan Ĺ kvariÄ&#x2021;, te podsjeÄ&#x2021;a kako se pritom graÄ&#x2018;ani dodatno ne optereÄ&#x2021;uju poveÄ&#x2021;anjem komunalne naknade. Naime, usprkos svemu, visina komunalne naknade na istoj je razini kao i prije osam godina pa su se sredstva potrebna za razvoj osiguravala kvalitetnim programima i projektima za koje je Grad potporu, zahvaljujuÄ&#x2021;i upravo kvaliteti projekata, dobivao iz resornih ministarstva i EU fondova. I dalje se ulaĹže u sva podruÄ?ja gradskog razvoja, posebice u druĹĄtveni. Upravo su razvoj druĹĄtvenog segmenta i socijalna osjetljivost na visokom mjestu gradske liste prioriteta. Grad znaÄ?ajno podupire rad brojnih udruga, ulaĹže u poveÄ&#x2021;anje ĹĄkolskog standarda i u realizaciju obrazovnih programa. Tako Ä&#x2021;e i dalje sudjelovati u projektu subvencioniranja prijevoza srednjoĹĄkolaca. Iako je u odnosu na proteklu godinu ProraÄ?un smanjen u programskom dijelu, to nije rezultiralo izostankom poticaja i potpora gospodarstvu, poljoprivredi i turizmu. Tako je Grad, s ciljem razvoja poljoprivredne proizvodnje, osigurao potpore u poljoprivredi koje se dodjeljuju na temelju priloĹženih programa. U suradnji s Vabom i Zabom pokrenuta je kreditna linija Poduzetnik 1 u ok-

     #   

 %   !   Jedan od prioritetnih projekata grada Lepoglave u narednim godinama je najveÄ&#x2021;i komunalni projekt u gradskoj povijesti - 90 milijuna kuna vrijedan sustav odvodnje. StruÄ?ni suradnici Projektno-razvojnog ureda i Gradske uprave pripremaju svu dokumentaciju za naredni natjeÄ?aj programa EU fondova na koji Ä&#x2021;e se prijaviti i ovaj projekt. S obzirom na to da su financijska sredstva iz gradskog proraÄ?una premala za realizaciju projekta sustava odvodnje za pribliĹžno 4.100 korisnika, upravo su europski fondovi prilika viru koje Grad sufinancira kamatu na poduzetniÄ?ke kredite. Gospodarstvenicima se nudi i niz pogodnosti za ulaganje u PoduzetniÄ?ku zonu u Ä?iji se razvoj kontinuirano ulaĹže. UnatoÄ? recesijskim vremenima, znaÄ?ajan je obuhvat komunalnih radova iz gradskog programa. Dio samostalno, a dio u suradnji s partnerima, prije svih sa Ĺ˝upanijskom upravom za ceste, Hrvatskim cestama i Hrvatskom elek-

za financiranje dobrih ideja. Sustavom odvodnje obuhvaÄ&#x2021;eno je veliko podruÄ?je Ä?etiri mjesna odbora Lepoglave, a kanalizacijska mreĹža u ukupnoj duĹžini 60 km iÄ&#x2021;i Ä&#x2021;e od Ä&#x152;reta preko Vesi i GeÄ?kovca do Budima i dalje u podruÄ?je PoduzetniÄ?ke zone, gradsko srediĹĄte Lepoglave te OÄ?uru, Purgu i VuliĹĄinec. Projekt je takoÄ&#x2018;er kandidiran Hrvatskim vodama i Ministarstvu regionalnog razvoja, ĹĄumarstva i vodnog gospodarstva Ä?iji se rezultati oÄ?ekuju u skoraĹĄnje vrijeme. (hk) troprivredom, realizirano je, odnosno planira se realizacija niza projekata: ureÄ&#x2018;eno je oko 2,5 kilometara nerazvrstanih cesta, gradi se lijevi skretaÄ? u Ulicu Alojzija Stepinca, kraju se privodi gradnja igraliĹĄta u Lepoglavskoj Vesi i nogostupa u Ĺ˝arovnici, kreÄ&#x2021;e rekonstrukcija dijela niskonaponske mreĹže i obnova ĹĄkolske zgrade u Lepoglavi. Kontinuirano traju i radovi tekuÄ&#x2021;eg odrĹžavanja.(dh)

 =(> 

 "#   !$ )      4 Grad Lepoglava nastavlja sa edukacijom za rad na raÄ?unalu koja je otvorena za sve graÄ&#x2018;ane. Grupa od 12-ero ljudi uÄ?i po standardnom programu koji sadrĹži ĹĄest cjelina: osnove raÄ?unala, operacijski sustavi, Microsoft Word, Microsoft Excel, internet i e-mail. Edukaciju vodi Damjan Ĺ˝upaniÄ&#x2021; u prostoru Gradske Ä?itaonice i to svakim danom od 19 do 21 sat. Za potrebe edukacije koristi se oprema nabavljena od projekta Europske unije po Ä?emu se moĹže vidjeti da je ona smisleno nabavljena i postavljena u takve svrhe. - U uvodnom satu objasnio sam ĹĄto je raÄ?unalo, njegove osnovne dijelove, stvari na koje treba pripaziti prilikom kupnje i ostale tehniÄ?ke stvari koje su vaĹžne za poÄ?etnike â&#x20AC;&#x201C; rekao je voditelj Damjan Ĺ˝upaniÄ&#x2021;. Ideja ove edukacije jest da se graÄ&#x2018;ani informatiÄ?ki opismene ĹĄto bi posebice nezaposlenima olakĹĄalo pronalaĹženje radnog mjesta. Na kraju programa polaznici Ä&#x2021;e primiti uvjerenje Grada o zavrĹĄenoj edukaciji. (mm)

EIB II. Ĺ kola je pripremila sve dokumente, Ĺ˝upanija i Grad osigurali su sredstva, ali je Ministarstvo praktiÄ?ki ĹĄutjelo sve do nedavno kada je napokon raspisan natjeÄ?aj i odabran izvoÄ&#x2018;aÄ? radova. Reklo bi se u zadnji tren jer je postojeÄ&#x2021;a graÄ&#x2018;evinska dozvola bila pred istekom. Ĺ kolsku zgradu oÄ?ekuju vrlo zahtjevni graÄ&#x2018;evinski zahvati. Bit Ä&#x2021;e postavljen novi krov i stolarija, a uredit Ä&#x2021;e se i fasada. Kad se uÄ?enici vrate s ljetnih ĹĄkolskih praznika, doÄ?ekat Ä&#x2021;e ih â&#x20AC;&#x153;uĹĄminkanaâ&#x20AC;? ĹĄkola. (dh)

foto: arhiva TKIC

Ĺ˝amor uÄ?enika u ĹĄkolskim klupama i viku na ĹĄkolskim hodnicima ovog ljeta u zgradi Osnovne ĹĄkole Ante StarÄ?eviÄ&#x2021;a u Lepoglavi neÄ&#x2021;e zamijeniti prazniÄ?ni mir i tiĹĄina, veÄ&#x2021; lupanje batova, buka raznih strojeva i vika radnika. Naime, nakon snaĹžnog pritiska javnosti, gradskih vlasti i vodstva ĹĄkole da Ministarstvo regionalnog razvoja, ĹĄumarstva i vodnog gospodarstva konaÄ?no raspiĹĄe natjeÄ?aj za odabir najpovoljnijeg izvoÄ&#x2018;aÄ?a radova rekonstrukcije i obnove ĹĄkolske zgrade u Lepoglavi, to se napokon i dogodilo. NatjeÄ?aj je raspisan, proveden je postupak i za izvoÄ&#x2018;aÄ?a radova odabran je obrt â&#x20AC;&#x153;GraÄ&#x2018;evinarstvoâ&#x20AC;? iz Svetog Ivana Zeline s kojim su ministar BoĹžidar PankretiÄ&#x2021;, uime Ministarstva regionalnog razvoja, ĹĄumarstva i vodnog gospodarstva, i gradonaÄ?elnik Marijan Ĺ kvariÄ&#x2021;, uime Grada Lepoglave, potpisali ugovor prema kojem radovi moraju poÄ?eti do kraja lipnja. Ugovoreni su radovi vrijedni neĹĄto viĹĄe od 1,3 milijuna kuna od Ä?ega Ä&#x2021;e 80 posto sredstava osigurati Ministarstvo, a 20 posto Grad Lepoglava i VaraĹždinska Ĺžupanija. PodsjeÄ&#x2021;amo, radovi su trebali poÄ?eti joĹĄ prije tri godine kada je Grad Lepoglava s Ministarstvom regionalnog razvoja, ĹĄumarstva i vodnog gospodarstva potpisao ugovor o njihovu financiranju iz programa

& ' '   

%  

%-.--%"-, "#"6%.@AB5111- ) &5 4 (<$     4 ! ugovora, iz gradskog proraÄ?una izdvojiti 123 tisuÄ&#x2021;e kuna. Ugovor obvezuje izvoÄ&#x2018;aÄ?a radova, odnosno HEP da radove izvede tijekom ove godine. TakoÄ&#x2018;er, u ovoj Ä&#x2021;e godini HEP dodatno, u okviru vlastitog programa, obaviti i rekonstrukciju niskonaponske mreĹže u zaselku Hudini, u pograniÄ?nom podruÄ?ju ViĹĄnjice i u naselju MuriÄ?evec u Lepoglavi te zavrĹĄiti rekonstrukciju mreĹže u Zlogonju, na podruÄ?ju zaselka BudinĹĄÄ?ak. Nakon zavrĹĄetka rekonstrukcijskih radova, Grad Ä&#x2021;e u skladu s planom ĹĄirenja javne rasvjete na tim

POTPORE $,"."#.-!

7$"!-%-$- .,- &5    9 8 3 ! Niz godina Grad Lepoglava pruĹža potporu uÄ?enicima koji Ĺžele razviti svoj glazbeni talent. Tako je i u ovoj godini u kojoj trenutno, zahvaljujuÄ&#x2021;i gradskom Programu potreba u obrazovanju iznad ĹĄkolskog standarda, 25 uÄ?enika s lepoglavskog gradskog podruÄ?ja pohaÄ&#x2018;a Osnovnu glazbenu ĹĄkolu. Za svakog od njih Grad mjeseÄ?no izdvaja 180 kuna ĹĄto za pokrivanje troĹĄkova tromjeseÄ?nog obrazovnog

ciklusa iznosi 13.500 kuna. S obzirom na sve manje financijske moguÄ&#x2021;nosti roditelja, na ovaj se naÄ?in mladim talentiranim glazbenicima omoguÄ&#x2021;ava dodatno glazbeno obrazovanje. No, lepoglavski gradonaÄ?elnik Marijan Ĺ kvariÄ&#x2021; istiÄ?e kako je rijeÄ? samo o dijelu gradske potpore glazbenicima. - Lepoglava je grad bogate glazbene tradicije poznat po velikom broju vrsnih glazbenika. Obveza nam je tu tradiciju oÄ?uvati, ali i pomoÄ&#x2021;i

mladima u njihovu obrazovanju tako da uz sufinanciranje Osnovne glazbene ĹĄkole, sufinanciramo i odvijanje folklornih i glazbenih aktivnosti u osnovnim ĹĄkolama u ViĹĄnjici i Kamenici, Limenu glazbu Lepoglava te rad glazbenih udruga s gradskog podruÄ?ja â&#x20AC;&#x201C; objasnio je gradonaÄ?elnik Ĺ kvariÄ&#x2021;. Za navedene aktivnosti u gradskom je ProraÄ?unu za ovu godinu osigurano 139 tisuÄ&#x2021;a kuna. (dh)

( ' 

* () (+ 3.*#$%8##"$-%

 

foto: arhiva TKIC

 

        !& 4 !

podruÄ?jima krenuti s postavljanjem rasvjetnih tijela. Hrvatska elektroprivreda upoznata je i s ostalim potrebama rekonstrukcije niskonaponske mreĹže na podruÄ?ju grada Lepoglave, istiÄ?e gradonaÄ?elnik Marijan Ĺ kvariÄ&#x2021; te navodi kako svake godine Grad Lepoglava ulaĹže velike napore da s HEPom ugovori ĹĄto veÄ&#x2021;i broj zahvata na rekonstrukciji niskonaponske mreĹže na gradskom podruÄ?ju. U skladu s tim, Grad svake godine dostavlja plan potreba za rekonstrukcijama s jasno istaknutim prioritetima. (dh)

"         ' 

     

Ugovorom koji su potpisali Grad Lepoglava i Hrvatska elektroprivreda, Distribucijsko podruÄ?je Elektra VaraĹždin, za ovu je godinu najavljen nastavak rekonstrukcije niskonaponske mreĹže na podruÄ?ju grada Lepoglave. Ugovorena je rekonstrukcija vrijedna 485 tisuÄ&#x2021;a kuna sa zahvatima koji Ä&#x2021;e se raditi na niskonaponskoj mreĹži na podruÄ?ju ViĹĄnjice, odnosno u naselju Zlogonje kod zaselka BonÄ&#x2018;aki i na relaciji od

raskriĹžja kod ugostiteljskog objekta ÂŤLipaÂť prema zaselku Cari te u Lepoglavi u TrakoĹĄÄ&#x2021;anskoj ulici, od mosta u blizini benzinske pumpe pa do zaselka Ĺ oĹĄtariÄ&#x2021;i. Uz napore uloĹžene u postizanje dogovora o nastavku rekonstrukcije niskonaponske mreĹže na gradskom podruÄ?ju, Grad Lepoglava Ä&#x2021;e se u realizaciju gotovo pola milijuna kuna vrijednih radova ukljuÄ?iti sufinanciranjem te, na temelju potpisanog

)  '  

 (3

KoriĹĄtenje    !   &5 #     9   >)    ? >,     @ 9 2# !7 DA - 4 & 4 -# 12-) 7*  ! -E"# 2F # !!) ) - 4 & 4 74 7 2 !2

4 #* H 44#4 ! 4 #BI 0 2 4 2 - 4 & 4 !# 4- 4 24*  4 

() & ). 24* -72#  -42#4-4 - 2 -#>*4 4 & 4 # !-42#4 '7 + 2 =2# 4!  - - 7 - 47 4 24 44 H  2 7 <I! projekte â&#x20AC;&#x17E;Solarni krovovi na javnim * 7ED'! 2  2 7* 7E5*!7 

#24 7- 4 #-# 4 4 4 &  * 2 2 4 !#2 * =4 ) 5 & # 4 ) ) 2 74# 4 4 !-# 7J 2 4 2 2 *4 44 4 * ! - 2! #4J

 2 7# ( #* 42 2 2*4 ## # # 2! * 44472# 4 7

4 -7, # # 4  4 2 )& - $ 4) ! 4 B24 # 2 24# 2 ) 4 4 2 4 -) #!

2 2 74 7* 7 * 7 2 7 7 # ## -& 2! 2 - 4 & 4 3(# 4( 2 0 - 2 4 -# 4 4 #! 2 !2!# 

2 4 -  4 2# & 12- -# 975 - - 4 -!74# -& 4-#2 * 47 & ! - 4-4 "#12-2# 4! 4 & - 44 4 4! 7!727#* -2*) - 4 & 4 77


6

7

> * ":$%"&,"

( *."-$-*#$%#-.

3.-%"& #,"-C,"!AB#"

#-"-.$      10 /   ! dobi do sedam godina koji joĹĄ nije dostignut, odnosno za sada je upisano manje od 40 djece. Problem je ĹĄto se lijeÄ?nici obiteljske medicine ne Ĺžele odreÄ&#x2021;i malih pacijenata jer za njih dobivaju glavarinu. Ukine li se pedijatriska ambulanta, teĹĄko je da Ä&#x2021;e Lepoglava dobiti drugu priliku. â&#x20AC;&#x201C; izjavio je ravnatelj Ĺžupanijskoga Doma zdravlja Ivan CrnkoviÄ&#x2021; na sastanku na kojem se 7. lipnja u Lepoglavi pokuĹĄalo pronaÄ&#x2021;i rjeĹĄenje nastale situacije. OdrĹžavanje sastanka pokrenuo je Grad Lepoglava, a na njemu su uz gradonaÄ?elnika Marijana Ĺ kvariÄ&#x2021;a i njegova zamjenika Alojza Gredelja te dr. Izabelu KranjÄ?ec bili predstavnici Ĺžupanijskog Doma zdravlja te lijeÄ?nice obiteljske medi-

3 . 5%  :!

  *    # 

stanovanja u omjeru 85% Grad, a 15% graÄ&#x2018;ani ĹĄto je u odnosu na mnoge susjedne jedinice lokalne samouprave, posebno istiÄ?u u Gradu Lepoglavi, jedan od najmanjih udjela kojim graÄ&#x2018;ani sufinanciraju asfalti-

*3* 3.$%"!".6%,"DB

  â&#x20AC;&#x153;rondanjaâ&#x20AC;? '*4 # "#12 -+ 2 4 2!4 !  ) 72 * !4 7( 2 44 #4(#K12M27 8-  2# & 3) +02-74 ( 2 4 4 '  ( * 42#4( 7 )77#7472 7 24J  4*  godine u duljini od oko 800 metara  ) + 2 4 2! 4 @#! 980 3(# # 

)-#$$, $)#,-*#$% "       4    skretaÄ?a koje financira Grad Lepoglava je 335.694,00 kune, a obuhvaÄ&#x2021;aju ureÄ&#x2018;enje odvodnje, zemljane radove i pripremu do asfaltiranja dok Ä&#x2021;e stavljanje asfaltnog tepiha financirati Hrvatske ceste. - S obzirom na veliku frekventnost prometa na tom raskriĹžju koje je uzrokovalo viĹĄegodiĹĄnji problem sigurnosti cestovnog prometa na zaobilaznici, ovim radovima uvelike Ä&#x2021;emo smanjiti moguÄ&#x2021;e prometne nezgode i omoguÄ&#x2021;iti brĹži i sigurniji protok vozila. TakoÄ&#x2018;er, zavrĹĄetkom nogostupa cjelokupno sigurnosno stanje na potezu od raskriĹžja do ĹželjezniÄ?kog kolodvora bit Ä&#x2021;e na zadovoljavajuÄ&#x2021;oj razini - naglasio je gradonaÄ?elnik Marijan Ĺ kvariÄ&#x2021;.(dh)

     

) & 1 

da obavijestimo roditelje o otvorenoj pedijatrijskoj ambulanti i pozvati ih da, po svojem nahoÄ&#x2018;enju, u nju upiĹĄu svoju djecu - istaknuo je gradonaÄ?elnik Marijan Ĺ kvariÄ&#x2021;. Ravnatelj Ĺžupanijskog Doma zdravlja Ivan CrnkoviÄ&#x2021; rjeĹĄenje nastalog problema vidi i u tome da HZZO, za ĹĄto ima osnove, djecu u dobi do Ä?etiri godine automatizmom prebaci u pedijatrijsku ambulantu, toÄ?nije da obavijesti lijeÄ?nike obiteljske medicine da Ä&#x2021;e tu djecu preuzeti pedijatar, odnosno da im ih HZZO viĹĄe neÄ&#x2021;e financirati. Prema podacima koje je iznio ravnatelj CrnkoviÄ&#x2021;, na lepoglavskom se podruÄ?ju nalazi 513 djece koja mogu biti upisana u pedijatrijsku ambulantu te je pozvao roditelje da to uÄ?ine. Na potezu su roditelji. O njihovoj odluci o upisu djece ovisi hoÄ&#x2021;e li Lepoglava imati pedijatrijsku ambulantu.(dh)

)6;"#;%6."6-# .6#-%6--*#$% +  & $ 

      *  +  

3( * ? 3."%$"."#"&."#.-!-

)  ,# ) # 4 #77 #! 2! # 74 :7 7 4* !) 4 74 2 2 ,#   2 2 4 4C 4 C H "# 12-94 4  *   - # 74  2 7 24 & 47 4J @ #4 !#  -#4-9 -7 &-#( !  17# 

)%,*#$%"".%-, "#"<-$-.-;%.-6 A   4  

   !

& ' ,'  

Nakon ĹĄto je Upravno vijeÄ&#x2021;e Ĺžupanijskog Doma zdravlja VaraĹždin donijelo odluku o poÄ?etku rada pedijatrijske ambulante u Lepoglavi i u njoj 1. svibnja zaposlio dr. Izabelu KranjÄ?ec, veÄ&#x2021; na samom poÄ?etku rada, zbog nedovoljnog broja upisane djece, ambulanti prijeti zatvaranje. - Zbog Ä?injenice da na podruÄ?ju VaraĹždinske Ĺžupanije radi 8 od potrebnih 13 pedijatara, pri Ä?emu u zapadnom dijelu Ĺ˝upanije radi jedna pedijatrijska ambulanta i to u Ivancu, donijeli smo odluku o otvaranju pedijatrijske ambulante u Lepoglavi. No, prvi ulazak u sustav HZZO-a , pogotovo za mladu lijeÄ?nicu, donosi probleme pri skupljanju dovoljnog broja pacijenata za rad ambulante, a za pedijatrijsku ambulantu u Lepoglavi to je broj od 129 djece u

Spremne za porod i  bebom

7+ 3""$-6<&%",-.!,

 

GraÄ&#x2018;evinska operativa tvrtke Niskogradnja HuÄ&#x2018;ek intenzivno obavlja poslove gradnje lijevog skretaÄ?a s drĹžavne ceste D35 u Ulicu Alojzija Stepinca u Lepoglavi. Kako u isto vrijeme na drĹžavnoj cesti D35 Vidovec â&#x20AC;&#x201C; Ivanec - Lepoglava traju radovi iz programa Betterment, stjeÄ?e se pogreĹĄan dojam kako je gradnja lijevog skretaÄ?a u Ulicu Alojzija Stepinca dio tog programa, no radi se o dvama odvojenim projektima. Gradnja skretaÄ?a dio je gradskog Programa gradnje objekata i ureÄ&#x2018;aja komunalne infrastrukture koji Grad, na temelju provedenog javnog natjeÄ?aja, realizira u suradnji s Hrvatskim cestama dok je program Betterment zaseban program Hrvatskih cesta. Vrijednost radova gradnje lijevog

/ .&0 

U Lepoglavskoj Vesi radnici poduzeÄ&#x2021;a KreĹĄimir Projekt kraju privode radove na ureÄ&#x2018;enju malonogometnog igraliĹĄta. RijeÄ? je o drugoj fazi radova kojom Ä&#x2021;e se okonÄ?ati proĹĄle godine zapoÄ?et projekt gradnje igraliĹĄta, a igraliĹĄte Ä&#x2021;e biti predano Ĺžiteljima tog dijela grada Lepoglave na koriĹĄtenje. Ovih je dana zavrĹĄena izgradnja potpornog zida i kompletne odvodnje nakon koje se nastavlja priprema podloge te zavrĹĄni asfaltni sloj. Gradnju igraliĹĄta u potpunosti financira Grad Lepoglava, u okviru gradskog Programa izgradnje sportskih objekata. Radovi teku pre-

ma planu pa Ä&#x2021;e uskoro i ovo gradsko naselje s oko 1000 Ĺžitelja imati adekvatan prostor za bavljenje sportskorekreativnim aktivnostima. Ukupnom javnom nabavom ugovorena vrijednost trenutnih radova je gotovo 240 tisuÄ&#x2021;a kuna. Uz to, 50 tisuÄ&#x2021;a kuna utroĹĄeno je proĹĄle godine za otkup zemljiĹĄta i radove prve faze realizacije projekta. Uz igraliĹĄte, za buduÄ&#x2021;nost se planira i gradnja namjenskog objekta koji Ä&#x2021;e sluĹžiti za rad Mjesnog odbora te okupljanje i druĹženje mladih i djece s podruÄ?ja Lepoglavske Vesi. (dh)

)  ...

64 4 8  (     !$      4 $     4 5 ! U blizini napuĹĄtenog kamenoloma, u ĹĄumskom podruÄ?ju Vudelje u Lepoglavi, nepoznati se muĹĄkarac teĹĄko ozlijedio prilikom zabranjenog odlaganja opasnog kemijskog otpada. Nakon dojave, na mjesto nesreÄ&#x2021;e stigle su Gorska sluĹžba spaĹĄavanja, vatrogasna postrojba DVD-a Lepoglava i hitna medicinska pomoÄ&#x2021;. Prvi su stigli pripadnici Gorske sluĹžbe spaĹĄavanja i nakon pruĹžene prve medicinske pomoÄ&#x2021;i, mobilizirali su unesreÄ&#x2021;enog te ga pomoÄ&#x2021;u nosila i konopa privezanih za okolna stabla izvukli iz nepristupaÄ?nog dijela ĹĄume na lokalni ĹĄumski put gdje je veÄ&#x2021; spremna Ä?ekala ekipa hitne medicinske pomoÄ&#x2021;i. Potom je na mjesto nesreÄ&#x2021;e, ujedno i na mjesto ekoloĹĄkog akcidenta, stigla vatrogasna postrojba DVD-a Lepoglava te izvukla baÄ?ene baÄ?ve s kemijskim otpadom i sanirala terena.

    

izira postojeÄ&#x2021;e stanje te se po potrebi radi revizija Plana kako bi on bio ĹĄto uÄ?inkovitiji. U odreÄ&#x2018;enim intervalima na vjeĹžbama poput ove, ali svaki put s drugim pretpostavkama, provjeravamo spremnost operativnih snaga ukljuÄ?enih u provedbu Plana zaĹĄtite i spaĹĄavanja, a nedavno smo, meÄ&#x2018;u rijetkima u Hrvatskoj, zapoÄ?eli i s popunom specijalistiÄ?kih postrojbi civilne zaĹĄtite â&#x20AC;&#x201C; komentirao je trenutno stanje na podruÄ?ju zaĹĄtite i spaĹĄavanja u VaraĹždinskoj Ĺžupaniji doĹžupan Milan PavlekoviÄ&#x2021;, ujedno i naÄ?elnik Ĺžupanijskog StoĹžera zaĹĄtite i spaĹĄavanja. (dh)

 

odvojak GodiniÄ?i u naselju Borje, odvojak prema MeĹžnariÄ?ima, put FoÄ?ki, dionica prema JakopiÄ?ekima, dok je dionica Crkveni brijeg preasfaltirana. Asfaltiranje prometnica sufinanciraju graÄ&#x2018;ani ovisno o mjestu

":$ ,"-;,

cine s ambulantama u Lepoglavi, dr. Marija KolaÄ?ko, dr. Gordana Ĺ˝upaniÄ&#x2021; i dr. Ljubica Knez. One su tom prilikom iznijele zajedniÄ?ki stav da Ä&#x2021;e roditelje svojih malih pacijenata obavijestiti o moguÄ&#x2021;nosti upisa djece u pedijatrijsku ambulantu, ali da neÄ&#x2021;e inzistirati da to uÄ?ine niti Ä&#x2021;e bilo kojem roditelju koji to uÄ?ini stvarati probleme. DodavĹĄi da je to u konaÄ?nici stvar roditelja, mladu kolegicu pozvale su da se viĹĄe angaĹžira u pronalaĹženju pacijenata. I stav Grada Lepoglave o tom je pitanju vrlo jasan. â&#x20AC;&#x201C; Pedijatrijska ambulanta potrebna je Lepoglavi jer je Ĺželja Grada imati visok standard zdravstvene zaĹĄtite, posebice kad su djeca u pitanju. Poduzet Ä&#x2021;emo sve

foto: arhiva TKIC

ranje svojih prometnica. Od ukupno 140 kilometara cesta na podruÄ?ju grada Lepoglave asfaltirano je njih 130. Preostalih 10 kilometara bit Ä&#x2021;e asfaltirano u razdoblju od nekoliko godina. Time Ä&#x2021;e, istiÄ?e gradonaÄ?elnik Marijan Ĺ kvariÄ&#x2021;, sva domaÄ&#x2021;instva na gradskom podruÄ?ju imati kvalitetan prilazni put, a iskoristivima Ä&#x2021;e, prije svega, postati brojni turistiÄ?ki potencijali grada Lepoglave. (dh)

foto: arhiva TKIC

Asfaltiranjem posljednjih metara odvojka ceste MeĹžnariÄ&#x2021;i â&#x20AC;&#x201C; Benceki u Mjesnom odboru Ĺ˝arovnica na podruÄ?ju grada Lepoglave, kraju se privodi gradski Program modernizacije i asfaltiranje nerazvrstanih cesta za 2010. godinu vrijedan 356.694 kune. Preostalo je urediti bankine i u cijelosti okonÄ?ati poslove koji su zbog proĹĄlogodiĹĄnjih loĹĄih vremenskih uvjeta realizaciju navedenog Programa pomaknuli na ovu godinu. Programom koje je donijelo Gradsko vijeÄ&#x2021;e, na temelju prijedloga mjesnih odbora, asfaltirana su oko 2.5 kilometra putova na podruÄ?jima mjesnih odbora Lepoglavska Ves, Ĺ˝arovnica, KameniÄ?ko Podgorje, Donja ViĹĄnjica i Zlogonje dok je makadamski ureÄ&#x2018;ena dionica puta Sestranec - Kostanjevec - Plat na podruÄ?ju MO Lepoglava. Asfaltirana je dionica KranjÄ?eci - Mahunovo,

 ( ##. %6 #.%

&  #   '  !

Na sreÄ&#x2021;u, nije rijeÄ? o stvarnom dogaÄ&#x2018;aju, veÄ&#x2021; o pretpostavci po kojoj je 3. lipnja odraÄ&#x2018;ena vjeĹžba operativnih snaga ukljuÄ?enih u Ĺžupanijski sustav zaĹĄtite i spaĹĄavanja. VjeĹžba je odraÄ&#x2018;ena na zadovoljstvo svih nazoÄ?nih, a zahvaljujuÄ&#x2021;i pristupu svih koji su u njoj sudjelovali, izgledalo je kao da se radi o stvarnom dogaÄ&#x2018;aju. Tijek vjeĹžbe pratili su Ä?lanovi StoĹžera zaĹĄtite i spaĹĄavanja VaraĹždinske Ĺžupanije okupivĹĄi se prethodno u Lepoglavi na sastanku na kojem je

analizirano stanja sustava zaĹĄtite na podruÄ?ju VaraĹždinske Ĺžupanije te je prihvaÄ&#x2021;en predloĹženi Ĺžupanijski Plan zaĹĄtite i spaĹĄavanja. - VaraĹždinska je Ĺžupanija meÄ&#x2018;u vodeÄ&#x2021;ima u Hrvatskoj kad je rijeÄ? o sustavu zaĹĄtite i spaĹĄavanja. Nakon prvog sastanka Ĺžupanijskog StoĹžera zaĹĄtite i spaĹĄavanja odrĹžanog u veljaÄ?i 2010. godine, donesen je Plan zaĹĄtite i spaĹĄavanja te Procjena ugroĹženosti. Redovito se odrĹžavaju sastanci StoĹžera na kojima se anal-

&  

$        9   porod Ambulanta Lepoglava njeguje koncept cjelovitog zdravlja Ĺžene, a posebnu paĹžnju posveÄ&#x2021;uje trudnicama, odnosno pripremama za porod kroz vjeĹžbe i predavanja pa su tako patronaĹžne sestre Bernarda GodiniÄ&#x2021; i Andreja KolaÄ?ko 14. travnja u Domu kulture odrĹžale jednu takvu edukaciju. Mlade buduÄ&#x2021;e mame, trenutno 11 njih, saznale su kako je priprema za porod izrazito potrebna s obzirom na to da u miĹĄiÄ&#x2021;nokoĹĄtanom sustavu trudnice dolazi do niza promjena. Trbuh trudnice uzrokuje promjene u donjem dijelu leÄ&#x2018;a, smanjuje se miĹĄiÄ&#x2021;na snaga, izdrĹžljivost, javljaju se promjene u cirkulaciji, a kod nekih se Ĺžena javljaju glavobolje i inkontinencija. Sva ta priprema potrebna je i kako bi se trudnica tijekom trudnoÄ&#x2021;e bolje osjeÄ&#x2021;ala te da bi se fiziÄ?ki pripremila za porod koji zahtijeva dobru kondiciju i pripremljenost miĹĄiÄ&#x2021;a u smislu da neke treba ojaÄ?ati, a neke relaksirati. Osim praktiÄ?nih primjera i savjeta, buduÄ&#x2021;e mame u sklopu predavanja nauÄ?ile su poneĹĄto i o trudnoÄ&#x2021;i, poroÄ&#x2018;aju, poslijeporoÄ&#x2018;ajnom razdoblju, njezi djeteta, dojenju, eventualnim promjenama motoriÄ?kog razvoja djeteta, njezi zdravlja majke i djeteta i pravilnoj prehrani djeteta. (hk)

Sastanak Ĺžupanijskog StoĹžera i prateÄ&#x2021;a vjeĹžba s razlogom su odrĹžani na podruÄ?ju grada Lepoglave jer je rijeÄ? o jedinici lokalne samouprave koja je meÄ&#x2018;u prvima donijela Procjenu ugroĹženosti i Plan zaĹĄtite i spaĹĄavanja te je izrazito aktivna na tom podruÄ?ju, objasnio je doĹžupan PavlekoviÄ&#x2021;. O tome, primjerice, svjedoÄ?i i podatak o izgraÄ&#x2018;enih i ureÄ&#x2018;enih gotovo 10 kilometara ĹĄumskih prometnica na podruÄ?ju grada Lepoglave u posljednjih nekoliko godina, zahvaljujuÄ&#x2021;i kojima su i nepristupaÄ?na podruÄ?ja, u kojima Ä?esto dolazi do potrebe za intervencijama poput prikazane na vjeĹžbi, postala lako dostupna.


8

9

 *? 3( 

)              4   4 A ! Grad Lepoglava i OpÄ&#x2021;ina Bednja joĹĄ su jednom potvrdile dobru suradnju. Kao i na primjeru Projektno-razvojnog ureda, organizacije Svjetskog prvenstva u preciznom slijetanju parajedrilicom i drugih aktivnosti, suradnja je potvrÄ&#x2018;ena i organizacijom dogaÄ&#x2018;anja na Ravnoj gori. BuduÄ&#x2021;i da se Ravna gora nalazi na prostoru ovih dviju jedinica lokalne samouprave, suradnja povezana s njom sve je Ä?eĹĄÄ&#x2021;a. Tako je na Uskrsni ponedjeljak kod kapelice Svetih triju kraljeva na Ravnoj gori odrĹžano misno slavlje koje je pred mnoĹĄtvom vjernika predvodio varaĹždinski biskup msgr. Josip Mrzljak. Za sve koji su se tog dana naĹĄli na Ravnoj gori, Grad Lepoglava i OpÄ&#x2021;ina Bednja pripremili su grah. GradonaÄ?elnik Marijan Ĺ kvariÄ&#x2021; i doĹžupan Milan PavlekoviÄ&#x2021; zajedno su s naÄ?elnikom Bednje Mirkom BistroviÄ&#x2021;em besplatno podijelili grah svima prisutnima, a meÄ&#x2018;u njima svoju je porciju dobio i msgr. Josip Mrzljak. Slavlje je nakon toga nastavljeno u planinarskim domovima uz druĹženje. Uz to, na Velikim peÄ&#x2021;inama na Ravnoj gori, na mjestu gdje je stajao stari kriĹž, postavljen je novi koji su na inicijativu mjeĹĄtana toga kraja zajedno obnovili upravo Grad Lepoglava i OpÄ&#x2021;ina Bednja. KriĹž visok 4,5 metara postavila je tvrtka Lomi, korpus kriĹža obnovio je DuĹĄan BlagoviÄ&#x2021;, a zavrĹĄne radove na korpusu sponzorski su obavili tvrtka TMT iz Lepoglave te majstori Zlatko Genc i Ivan Ĺ prem. UreÄ&#x2018;en je i pristupni put od zaselka Ĺ veca do Velikih peÄ&#x2021;ina koji je dosad bio neprohodan. (dh)

( # ) 

")%,+.F 5 8%"#--*#$%

  / /    8 !

& 2 B  ) 3  "C     5      !

VeÄ&#x2021; ĹĄest godina za redom Grad Lepoglava i TuristiÄ?ko druĹĄtvo grada Lepoglave organiziraju akciju podjele cvjetnih sadnica i ukrasnog raslinja s ciljem dodatnog oplemenjivanja okoliĹĄa na naĹĄem podruÄ?ju. U srijedu

    # 

11. svibnja ispred zgrade Gradske uprave predstavnici mjesnih odbora preuzeli su sadnice koje Ä&#x2021;e zasaditi na odreÄ&#x2018;enom mjestu u svom mjesnom odboru. Akcija podjele cvjetnih sadnica ujedno je priprema za projekt pod

nazivom â&#x20AC;&#x17E;Cvijet za ljepĹĄi gradâ&#x20AC;&#x153; pa ovom prilikom Grad Lepoglava i TuristiÄ?ko druĹĄtvo pozivaju sve graÄ&#x2018;ane na ureÄ&#x2018;enje svojih okuÄ&#x2021;nica, vrtova, dvoriĹĄta i balkona. Komisija TuristiÄ?kog druĹĄtva obilazit Ä&#x2021;e ih i na kraju godine, za Dane grada

Lepoglave, proglasiti najbolje i najljepĹĄe okuÄ&#x2021;nice te podijeliti nagrade. Svi koji Ĺžele sudjelovati u tom projektu mogu se prijaviti TuristiÄ?kom druĹĄtvu grada Lepoglave na broj 494 317 ili e-mailom na turizam@lepoglava-info.hr. (mm)

 ?   * ? !,? 5)!% !"$*#$%-

) # 

Nedavni posjet pape Benedikta XVI. Hrvatskoj protekao je i u znaku Lepoglave. Uz vjernike iz lepoglavskoga kraja koji su pohodili vjerska slavlja koja je za vrijeme boravka u Hrvatskoj predvodio Sveti Otac, Petru naĹĄih dana, kao uspomenu na taj za Hrvatsku znaÄ?ajan dogaÄ&#x2018;aj, predsjednik Ivo JosipoviÄ&#x2021; poklonio je

."$-"$6<"%"6

1 ...

,#.- )-"ViĹĄnjiÄ?ka udruga mladih nastavlja â&#x20AC;&#x153;borbuâ&#x20AC;? s nesavjesnim graÄ&#x2018;anima koji i dalje, unatoÄ? uÄ?estalim pozivima da to ne Ä?ine, bacaju otpad u prirodu. Nakon nekoliko akcija Ä?iĹĄÄ&#x2021;enja i kampanje kojom se pozivaju graÄ&#x2018;ani da ne bacaju otpad u kanjon Velike Sutinske, u kanjon su, uz Ĺžupanijsku cestu ViĹĄnjica â&#x20AC;&#x201C; Ĺ˝arovnica, postavljene dvije table zabrane odlaganja otpada. Dio je to kampanje â&#x20AC;&#x153;OÄ?uvanje kanjona Velike Sutinskeâ&#x20AC;? koju ViĹĄnjiÄ?ka udruga mladih provodi uz potporu Grada Lepoglave, Hrvatskih voda i Hrvatske elektroprivrede. (dh)

Da se zaĹĄtita Ä?ovjekova okoliĹĄa i briga za njega ne pokazuje samo na Dan planeta Zemlje, 20. travnja pokazali su vrijedni uÄ?enici lepoglavske osnovne ĹĄkole koji su u pratnji svojih uÄ?iteljica na pet lokacija u gradu skupljali smeÄ&#x2021;e. Prostori oko autobusne

stanice, crkve, gradske uprave, ambulante i ĹĄkole bili su prepuni malih aktivista koji su se zduĹĄno primili posla te skupljali Ä?ak i ono najsitnije smeÄ&#x2021;e na koje su naiĹĄli. Da im nije teĹĄko i naporno, uÄ?enici su pokazali na naÄ?in da su proĹĄirili â&#x20AC;&#x153;sluĹžbeniâ&#x20AC;? pojas za Ä?iĹĄÄ&#x2021;enje i tako doslovce Ä?istili cijele ulice i parkove. Akcija se odrĹžala drugu godinu za redom. Pod budnim okom uÄ?iteljica, djeca su najÄ?eĹĄÄ&#x2021;e nailazila na opuĹĄke, plastiÄ?ne boce i sitne papiriÄ&#x2021;e (od bombona). Dio uÄ?enika okupljenih u â&#x20AC;&#x153;cvjeÄ&#x2021;arski odjelâ&#x20AC;? ureÄ&#x2018;ivao je stazice kod ĹĄkole i brinuo se o cvijeÄ&#x2021;u u ĹĄkolskom parkiÄ&#x2021;u. Ova hvalevrijedna akcija neka nas podsjeÄ&#x2021;a da svi moĹžemo pridonijeti Ä?iĹĄÄ&#x2021;em okoliĹĄu, boljem zdravlju i sigurnosti svih graÄ&#x2018;ana ako pokaĹžemo malo dobre volje, ekoloĹĄke osvijeĹĄtenosti i obuÄ?emo malo Ä?eĹĄÄ&#x2021;e taj â&#x20AC;&#x153;zeleni kaputâ&#x20AC;? koji koristimo jednom godiĹĄnje. (hk)

repliku svirale s orgulja u Lepoglavi izgraÄ&#x2018;enih 1649. godine, u doba pavlinskog reda, a koje su i danas saÄ?uvane. Te orgulje danas se nalaze u crkvi BlaĹžene Djevice Marije u Lepoglavi i spadaju meÄ&#x2018;u najznaÄ?ajnije zvukovne spomenike u Europi. Kositrena svirala bila je stavljena u kutiju - postolje od orahova drveta s izrez-

   "0!

!8 %  6 A     :   !

... ...

&3 4

priliku na gradskom trgu u Vologdi izradile po jednu pahulju od Ä?ipke koju su domaÄ&#x2021;ini utkali u jednu veliku koja Ä&#x2021;e podsjeÄ&#x2021;ati na odrĹžani 1. meÄ&#x2018;unarodni Ä?ipkarski festival u Vologdi. InaÄ?e, u ovom ruskom gradu od oko 300 tisuÄ&#x2021;a stanovnika bit Ä&#x2021;e otvoren Muzej Ä?ipke u kojem Ä&#x2021;e se, Ĺželja je domaÄ&#x2021;ina, moÄ&#x2021;i vidjeti Ä?ipke iz svih krajeva svijeta. Za tu su potrebu domaÄ&#x2021;ini otkupili primjerak lepoglavske Ä?ipke najavivĹĄi moguÄ&#x2021;nost svog dolaska na ovogodiĹĄnji Ä?ipkarski festival u Lepoglavi. Ĺ˝elja im je za boravka u Hrvatskoj otkupiti i primjerke paĹĄke i hvarske Ä?ipke koje Ä&#x2021;e zajedno s lepoglavskom Ä?ipkom predstavljati Ä?ipkarstvo u Hrvatskoj. (dh)

...' .

*#$%$% " parkovi Hrvatskeâ&#x20AC;&#x153;. Novinarima je predstavljena i nezaobilazna lepoglavska Ä?ipka u galeriji Doma kulture gdje su takoÄ&#x2018;er snimili nekoliko kadrova izrade Ä?ipke s Ä?ipkaricama u narodnim noĹĄnjama. RijeÄ? je o ciklusu emisija na kojem predstavniĹĄtvo Hrvatske turistiÄ?ke zajednice u Pragu suraÄ&#x2018;uje s Ä&#x152;eĹĄkom televizijom, a koji je veÄ&#x2021; uvrĹĄten u program emitiranja u ovoj godini. Ä&#x152;eĹĄke novinare ugostilo je TuristiÄ?ko druĹĄtvo grada Lepoglave te su zajedno posjetili niz zanimljivih lokaliteta na naĹĄem podruÄ?ju. (mm)

2 / '  

*#$%"!#.-;%$-(-"

( ) (>  ;$%"$-*#$%

Ekipa Ä&#x152;eĹĄke televizije, FrantĂ­ĹĄek KarvĂĄnek i Petr Rais, u srijedu 11. svibnja posjetila je Lepoglavu u svrhu snimanja ciklusa TV emisija o parkovima prirode te o zanimljivostima iz VaraĹždinske Ĺžupanije s naglaskom na kulturu i tradiciju. Za vrijeme posjeta obiĹĄli su crkvu BezgreĹĄnog ZaÄ?eÄ&#x2021;a BlaĹžene Djevice Marije i kapelice na podruÄ?ju Lepoglave kako bi snimili prilog o Rangerovim freskama za potrebe emisije pod nazivom â&#x20AC;&#x17E;Narodni

barenim motivom lepoglavske Ä?ipke, ukraĹĄenim pravom pozlatom. Sviralu i kutiju izradila je UmjetniÄ?ka radionica orgulja, harmonija i glasovira Heferer. Velika Ä?ast ukazana je lepoglavskom gradonaÄ?elniku Marijanu Ĺ kvariÄ&#x2021;u koji je nazoÄ?io susretu s Papom u Hrvatskom narodnom kazaliĹĄtu. Naime, VaraĹždinska je biskupija pozvala 17 osoba iz javnog, druĹĄtvenog, sportskog i politiÄ?kog Ĺživota, iz sve tri Ĺžupanije koje pokriva, da predstavljaju biskupiju na susretu sa Svetim Ocem. MeÄ&#x2018;u brojnim Ä?elnicima jedinica lokalne samouprave s podruÄ?ja VaraĹždinske biskupije ta je Ä?ast pripala lepoglavskom gradonaÄ?elniku Marijanu Ĺ kvariÄ&#x2021;u. Tijekom misnog slavlja koje je na hipodromu u Zagrebu predvodio papa Benedikt XVI. jedan od glavnih Papinih asistenata bio je Ä&#x2018;akon Dario PaviĹĄa koji je na sluĹžbi u Ĺžupi BezgreĹĄnog ZaÄ?eÄ&#x2021;a BlaĹžene Djevice Marije u Lepoglavi. (dh)

 ()!-.#$#$%"-!#-

,  8          ! foto: arhiva TKIC

'   (  gori

>".#.$D111 ,%&".,-""$ foto: arhiva TKIC

)(  3. *#$%# +.

 8( ) 

$# ) *   

U gotovo 2,5 tisuÄ&#x2021;a kilometara udaljenom gradu Vologda u Rusiji po prvi je put odrĹžan MeÄ&#x2018;unarodni Ä?ipkarski festival na kojem su predstavljene Ä?ipke iz 10 zemalja i 36 ruskih oblasti. NjegujuÄ&#x2021;i vlastitu tradiciju izrade Ä?ipaka staru 200 godina, ruski domaÄ&#x2021;ini organizirali su Festival koji je u Vologdi okupio 570 Ä?ipkarica iz raznih svjetskih Ä?ipkarskih centara. Hrvatsko Ä?ipkarstvo predstavili su Lepoglava i Pag i pritom su Ä?ipkom oduĹĄevili domaÄ&#x2021;ine i brojne goste. Tomu svjedoÄ?i priznanje koje

je dobila lepoglavska Ä?ipka. Naime, odrĹžana je izloĹžba â&#x20AC;&#x153;Labirint Ä?ipkeâ&#x20AC;? na kojoj su bile izloĹžene sve Ä?ipke pristigle na Festival. Ä&#x152;ipke su ocijenjene, a nakon ocjenjivanja teĹžine izrade, finoÄ&#x2021;e konca i ljepote, lepoglavska Ä?ipka proglaĹĄena je najboljom te je voditeljici Zadruge lepoglavske Ä?ipke, Karmen Ĺ oĹĄtariÄ&#x2021; koja je zajedno s Tihanom RendiÄ&#x2021; u Vologdi predstavljala lepoglavsku Ä?ipku, dodijeljeno priznanje. Tihana RendiÄ&#x2021; sudjelovala je u vjerojatno najmasovnijoj izradi Ä?ipke. Sve pristigle Ä?ipkarice za tu su

0 %'    

 ?  >; %$" .$6

 

 ( 

 ) u Gornjoj ViĹĄnjici  4   / 8  & 5/  ;!- ! 8  7) 7 * 742 !7*  4 # ( !4 34 " 3) ' 2 4 ( & ! *77 !7  7!; 2 7 24 4 7 7-#78*  ) QC #&- 4 7) 342 2ICR 4 R # # #  # 4 42 ! %(B *-4 ) &( 2 &'-  7*-4 !* 7)  !&2-4 -# &  .7274 # ) (47*!!# ) %4 7 * -(47*!4  !# ) 77(724 )2 -9#4# 

4 -#*" 3) / 9 # * ! 474 7 #727- * ( 94*! "# 12-/ %)& / 9 .78-* 642 $- 642 9 5 ' 5 U * 3)8#  3J ' F 9 '( U   642 %74 ,-4(2477 4 2 1 6* 7* ) =/!#9!3) !2 4 & ) & % * ) # -9 * 3) &( ! 4 2 42 #2 22 7 4*  (# 


10

11

*3* )

 $#."%-"!#,$$#$%"

)%%!-% #--6%$#"$ foto: arhiva TKIC

+  % 4 0!  /  /:!8    :!  !

5  

, 3 ' 48  0    

/ 0 # 

,    

Drugu godinu za redom, ove godine od 10. do 12. lipnja, Lepoglava je bila u znaku Lepoglavskih dana, zabavno-turistiÄ?ke manifestacije pokrenute proĹĄle godine s ciljem prezentacije lepoglavskih turistiÄ?kih potencijala. VeÄ&#x2021; u petak naveÄ?er, kada je Lepoglavske dane sluĹžbeno otvorio lepoglavski dogradonaÄ?elnik Alojz Gredelj, posjetitelji su popunili terasu restorana IvanÄ?ica te pratili snimanje zabavno-glazbene emisije VaraĹždinske televizije, â&#x20AC;&#x153;Popevke i ĹĄtikleciâ&#x20AC;?. Brojni izvoÄ&#x2018;aÄ?i i zabavan voditeljski dvojac Ä?etiri su sata publiku drĹžali u dobrom raspoloĹženju kojem su pridonijeli i vremenski uvjeti koji nisu omeli prvo javno snimanje â&#x20AC;&#x153;Popevki i ĹĄtiklecaâ&#x20AC;? na otvorenom. I tijekom subotnjeg i nedjeljnog programa na terasi restorana IvanÄ?ica brojni su se posjetitelji, veÄ&#x2021;inom u veÄ?ernjim satima, dobro zabavljali. Posebice u nedjelju naveÄ?er za vrijeme nastupa Prve lige te godiĹĄnjeg koncerta Limene glazbe Lepoglava. U nedjelju su se plesnim toÄ?kama predstavile Zumboline i Etno grupa Zvirek, a prije njih za dobar se ĹĄtimung brinula grupa Premium koja je zajedno s glazbenim

  

dogaÄ&#x2018;anja. Dok su se sudionici Memorijalnog rukometnog turnira koji se igrao u znak sjeÄ&#x2021;anja na Dragutina GodiniÄ&#x2021;a â&#x20AC;&#x201C; BaÄ&#x2018;u i zavrĹĄnice malonogometnog kupa borili za ĹĄto bolji plasman, oni Ĺželjni rekreacije druĹžili su se uz koĹĄarku. I na ovogodiĹĄnjim Lepoglavskim danima vatrogasci su priredili Dan otvorenih vrata te odrĹžali vatrogasnu vjeĹžbu, a dogaÄ&#x2018;anja su dodatno obogatili i ljubitelji domaÄ&#x2021;ih Ĺživotinja organizirajuÄ&#x2021;i prigodnu izloĹžbu. DomaÄ&#x2021;ini su za svoje goste pripremili i niz popratnih sadrĹžaja: od igraonica za djecu, posjeta Gaveznici, ĹĄetnje Lepoglavom, performansa DraĹžena KuharoviÄ&#x2021;a, umjetnika s motornom pilom, do prezentacije gaÄ&#x2018;anja primitivnim lukom i samostrijelom. Organizatori su najviĹĄe razveselili one koji su na tomboli osvojili jednu od 106 nagrada. I ove je godine glavni pokrovitelj Lepoglavskih dana Grad Lepoglava, a uz suorganizaciju TuristiÄ?ke zajednice Sjeverno Zagorje i TuristiÄ?kog druĹĄtva grada Lepoglave, u organizaciji je sudjelovao i TuristiÄ?kokulturno informativni centar. (dh)

  

sastavom Ĺ˝ar na terasi restorana nastupala i dan ranije. Ljubitelji rock i blues glazbenih ritmova pohodili su terasu Caffe bara Strings na kojoj su se tijekom tri dana trajanja Lepoglavskih dana izmjenjivali glazbenici koji njeguju taj glazbeni izriÄ?aj. U Domu kulture rock koncert odrĹžali su deÄ?ki iz sastava Black night.

5      

"'  ' ' 

6    

Tijekom subote i nedjelje na tematskim su trgovima izlagali sudionici 9. sajma turizma, enogastronomije i proizvoda starih zanata i 3. meÄ&#x2018;unarodnog sajma minerala i poludragog kamenja predstavivĹĄi pritom bogatu tradiciju i jedinstvenosti lepoglavskoga kraja. OdrĹžani su i 3. susreti vina z bregov, izloĹžba vina

-" -3. +-

$ 

na kojoj su domaÄ&#x2021;i vinari predstavili kvalitetna vina lepoglavskog podneblja. U okviru Lepoglavskih dana na lepoglavskim su ulicama, parkovima i raznim drugim lokacijama umjetniÄ?ka djela stvarali likovni umjetnici, sudionici 15. likovne stvaraonice i 9. uÄ?eniÄ?ke radionice ÂŤNa Rangerovu putu 2011Âť. Njih 36 ovjekovjeÄ?ilo je ljepote Lepoglave na slikarskim platnima koja Ä&#x2021;e biti izloĹžena u muzejskom prostoru u Lepoglavi. Organizirana su i sportska

:  )( 

&  

7 

Rukometni klub Concordia organizirao je za vrijeme trajanja Lepoglavskih dana turnir sjeÄ&#x2021;anja na svog Ä?lana Dragutina GodiniÄ&#x2021;a â&#x20AC;&#x201C; BaÄ&#x2018;u, hrvatskog branitelja ubijenog u Vukovaru. Prije poÄ?etka turnira na njegov su grob i kod centralnog kriĹža poloĹženi vijenci i upaljene svijeÄ&#x2021;e. U konkurenciji Ä?etiri ekipe najuspjeĹĄniji je bio domaÄ&#x2021;in, RK Concordia, drugi su bili veterani RK Concordie, a treÄ&#x2021;i RK KuÄ?an. Ä&#x152;etvrto mjesto zauzeli su rukometaĹĄi Sokola iz VratiĹĄinca. (dh)

  

7 '   

*  ...

D5))( +(3

*       

9. *      

Udruga vinogradara i voÄ&#x2021;ara Klopotec organizirala je tijekom Lepoglavskih dana, a u okviru 3. susreta vina z bregov, ocjenjivanje i izloĹžbu vina. Zaprimljeno je ukupno 39 uzoraka vina sorti: mijeĹĄano bijelo, graĹĄevina, rajnski rizling, bijeli pinot, sauvignon, traminac, chardonay, mijeĹĄano crno, frankovka i voÄ&#x2021;no vino. Ocjene koje je dodijelio struÄ?ni ocjenjivaÄ?ki sud potvrdile su kvalitetu vina s lepo-

glavskog podneblja. Dodijeljene su ukupno 34 medalje: 8 zlatnih, 18 srebrenih i 8 bronÄ?anih te jedno priznanje. Ä&#x152;etiri zaprimljena uzorka vina komisija je odbacila. Sva vina mogla su se kuĹĄati tijekom trajanja Susreta ĹĄto su uÄ?inili brojni posjetitelji Lepoglavskih dana. Neki od njih pritom su se na ĹĄtandu Udruge vinogradara i voÄ&#x2021;ara zadrĹžali do samog kraja uĹživajuÄ&#x2021;i u degustaciji nagraÄ&#x2018;enih vina. (dh)

... 


12

".#

) ? *  ? %&%   (3 () /B5-6-#" "

    & 5  ! Gotova je joĹĄ jedna ĹĄkolska godina. UÄ?enici su se, svaki na svoj naÄ?in, oprostili od ĹĄkolskih klupa. Posebno emotivno uÄ?inili su to osmaĹĄi za koje su osnovnoĹĄkolski dani zauvijek zavrĹĄili. U sve tri osnovne ĹĄkole na gradskom podruÄ?ju odrĹžane su zavrĹĄne priredbe na kojima su uÄ?enici brojnim glazbenim, scenskim, recitatorskim nastupima razveselili sve nazoÄ?ne. A one uÄ?enike, u sve tri ĹĄkole, koji su sudjelovali na Ĺžupanijskim i drĹžavnim natjecanjima razveselio je Grad Lepoglava koji ih

je za njihove uspjehe prigodno nagradio. Nagrade su im na zavrĹĄnim priredbama uruÄ?ili gradonaÄ?elnik Marijan Ĺ kvariÄ&#x2021; i njegov zamjenik Alojz Gredelj. Marljivim uÄ?enicima Grad je poklonio knjige, a mentorima novÄ?ane nagrade. Time je nastavljena provedba gradskog Programa potreba u obrazovanju iz kojeg je za stavku â&#x20AC;&#x17E;Nagrade uÄ?enicima, mentorima i studentimaâ&#x20AC;&#x153; osigurano Ä?ak 40 tisuÄ&#x2021;a kuna ĹĄto je samo dio gradske potpore koja se izdvaja za mlade i njihovo obrazovanje. (mm)

7 '  %8  

3( G  

Osnovna ĹĄkola Ante StarÄ?eviÄ&#x2021;a, Lepoglava Lea LedinĹĄÄ?ak, Ivan PodseÄ?ki, Lucija Jakop, Marija Vresk, Patricija Ĺ obak, Robert Zebec, Filip VusiÄ&#x2021;, Lucija VusiÄ&#x2021;, Darija GeÄ?ek, Ana MeĹžnariÄ&#x2021;, Danijela Paska, Paula Ĺ tefanek, Valentina RibiÄ&#x2021;, Karlo BoĹžak, ProtiÄ&#x2021; Una, Roman SveÄ?njak, Julija PavloviÄ&#x2021;, Nikolina KuÄ&#x2021;a, Stela Posavec, Marija Hodalj, Ana Marija Ä&#x152;retni, Ena Hojsak, Denis Picek, David MuriÄ&#x2021;, Renata Flegar, Dino MalÄ?iÄ&#x2021; i Marta Risek.

  %& )  0 

Osnovna ĹĄkola Ivana Rangera, Kamenica Luka GaliÄ&#x2021;, Barbara Posavec, Zrinka Strupar, Dominik Ä&#x152;erepinko, Barbara Posavec, Ivan Posavec, Karlo Sajko, Mihael Rodek, FranÄ?eska Ä&#x152;erepinko, Ana Marija Strupar, Mihaela Ĺ aĹĄko, Maja MaÄ?ek, Ivan Juren, Mihaela JakopoviÄ&#x2021;, Edi Petak, Andrea Rodek, Lorena Paljak, Darija Posavec, Valentina Canjuga.

Osnovna ĹĄkola Izidora Poljaka, ViĹĄnjica Tomislav Ban, Antonija Ä?ura, Karolina Franc, Marinela HirĹžin, Tomislav Jakop, Nikola Herceg, Matija KriĹžanec, Martina Komes, Margarita Kudeljnjak, Krunoslav BiĹĄkup, Tomislav BiĹĄkup, Lucija Job. " *   %&  ,' 

 ( H*3* ..%""#

>$$#,..!$ ,  5  ,   4 " ! foto: arhiva TKIC

oslav JakopoviÄ&#x2021; bronÄ?anu medalju u trÄ?anju na 50 metara. U konkurenciji djevojÄ?ica Nika GeÄ?ek osvojila je bronÄ?anu medalju u trÄ?anju na 50 metara. DjevojÄ?ice su osvojile prvo mjesto i zlatnu medalju u ĹĄtafeti. Ĺ tafetu su trÄ?ale Lana Makar, Ema Smontara, Silvija BraÄ?ko i Nikolina Ĺ tefanek. U sveukupnom poretku DjeÄ?ji vrtiÄ&#x2021; Lepoglava zauzeo je tako treÄ&#x2021;e mjesto. Da nisu brza samo djeca nego i tete, dokazala je naĹĄa volonterka Anja KuÄ?a osvojivĹĄi treÄ&#x2021;e mjesto u trÄ?anju na 50 metara. Osmjesi tog dana nisu silazili s djeÄ?jih lica, a vaĹžno je ionako sudjelovati, a ne pobijediti

5'  

5 ...

GradonaÄ?elnik Marijan Ĺ kvariÄ&#x2021; i njegov zamjenik Alojz Gredelj ugostili su djecu starije skupine DjeÄ?jeg vrtiÄ&#x2021;a Lepoglava te njihovu odgajateljicu Milicu GeÄ?ek i volonterku Anju KuÄ?a. Razgovorom i kraÄ&#x2021;im druĹženjem maliĹĄani su gradonaÄ?elniku opisivali u kojim su disciplinama pobijedili na DjeÄ?joj olimpijadi odrĹžanoj u Ivancu proteklog mjeseca. Ä&#x152;etrdesetak maliĹĄana iz naĹĄeg vrtiÄ&#x2021;a natjecalo se u pet disciplina. Cijeli nam je program bio zabavan, a svoju brzinu dokazali smo u trkaÄ&#x2021;im disciplinama. Tako je naĹĄ Bruno BraÄ?ko osvojio zlatnu, a Krun-

...  

â&#x20AC;&#x201C; objasnila je Milica GeÄ?ek. Tom prigodom djeca su gradonaÄ?elniku pokazala osvojene medalje i diplomu za osvojeno treÄ&#x2021;e mjesto. (mm)

**.;!#"-" Na DrĹžavnom natjecanju iz hrvatskog jezika koje se u Opatiji odrĹžavalo od 18. do 20. travnja naĹĄa Lea LedinĹĄÄ?ak osvojila je drugo mjesto u kategoriji osmih razreda dok je Jelena GeÄ?ek iz Srednje ĹĄkole Ivanec takoÄ&#x2018;er osvojila drugo mjesto u kategoriji uÄ?enika drugih razreda srednjih ĹĄkola. Lea niĹže nagradu za nagradom i s razlogom je jedna od najboljih uÄ?enika VaraĹždinske Ĺžupanije ĹĄto potvrÄ&#x2018;uju nagrade koje se gomi-

laju iz viĹĄe predmeta, a ne samo iz hrvatskog jezika. (dh)

&  zadruga â&#x20AC;&#x153;Stezicaâ&#x20AC;? najbolja $       >) ?/  D  , /  !28    +  >6 ? 3" $ 6 ! - !$ 4 # - & &-!# -4  2 4* #( C 7; ( 2 447 & & !# -24 =4  ) 5U ; 24 & & !# -!3(# 4 %2 &(&( 2 4 2#4 4#  & #  4 2#7 2 7* 2! #!#7# 4 /4 )4-# & &!# - D3) E=4 )/! #9!3) 4 !# -D5 !E=4 ) 5 &2#4 4  94 #* 2 4 !#  24 - 8# - D5 !E42#4 4 #7V24- 2' * 42) 7 74 74 4 7*7*# = 42 4 *! *2#4  ) 4 !(*#!) # & &!# -2-7 # 47 2!2 & #2-744 2 /!# 2*  4 2#7 8# - 4 2#4  @45 941 3 4 & )4 !#  7 '-,4 3 % &4 %)& ; #4 * )4D3) E!3)  &Q74 4477 #7 ) # 7)7 7#222

#!# -2!#4 2#4 $ 4 # - & &-!# -4 & - *! #( 2 

 94 (* otvorio Smotru. Smotra je bila ! & - !'( 47  & &-!# -4 4#( =2 7 4 # --# 77

? .$;,%& %$6$#$$          !     /        ! Osnovna ĹĄkola Izidora Poljaka iz ViĹĄnjice 15. je travnja otvorila vrata svim graÄ&#x2018;anima. Nizom radionica, ukupno ih je bilo 31, uÄ?enici matiÄ?ne ĹĄkole iz ViĹĄnjice i PodruÄ?ne ĹĄkole Julijane ErdĂśdy DraĹĄkoviÄ&#x2021; iz Cvetlina zainteresiranim su graÄ&#x2018;anima predstavili svoj rad. - Uz obvezni ĹĄkolski program, gotovo svi uÄ?enici naĹĄe ĹĄkole sudjeluju u mnogobrojnim izvannastavnim aktivnostima - od folklora, izrade tradicijskih predmeta pa do robotike. Interes je velik pa su se mnogi uÄ?enici ukljuÄ?ili u njih nekoliko. Ovaj Dan otvorenih vrata prilika im je da pokaĹžu dio onog ĹĄto su na tim aktivnostima i za vrijeme nastave nauÄ?ili â&#x20AC;&#x201C; rekla je Slavica Cingesar, ravnateljica OĹ Izidora Poljaka. A da su zaista puno nauÄ?ili, uvjerili su se svi koji su tog dana posjetili viĹĄnjiÄ?ku osnovnu ĹĄkolu, meÄ&#x2018;u njima i lepoglavski gradonaÄ?elnik Marijan Ĺ kvariÄ&#x2021; i naÄ?elnik opÄ&#x2021;ine Bednja Mirko BistroviÄ&#x2021;. Nitko nije krio oduĹĄevljenje prikazanim. - NaĹĄa se radionica zove Vez na domaÄ&#x2021;em platnu. Na radionici pokazujemo kako su nekad vezle naĹĄle bake. Radosna sam ĹĄto sam i ja u ĹĄkoli nauÄ?ila kako se to radi - objasnila je Nives Komes, uÄ?enica petog razreda viĹĄnjiÄ?ke ĹĄkole. I dok je jedan dio uÄ?enika pri-

 

? *)%;$;$".

foto: arhiva TKIC

13

 *  ...

kazivao vez na domaÄ&#x2021;em platnu, izradu cekera i viĹĄnjiÄ?kog koĹĄa, drugi su pokazivali umijeÄ&#x2021;e voĹžnje biciklom, radili vulkane, sastavljali robote, upoznavali se s vatrogastvom, sadili dalije, izraÄ&#x2018;ivali cvijeÄ&#x2021;e od krep papira te obogaÄ&#x2021;ivali svoje spoznaje o industrijskoj revoluciji i tsunamiju. No, najviĹĄe uÄ?enika bilo je ukljuÄ?eno u radionice povezane s ekologijom. Naime, Danom otvorenih vrata viĹĄnjiÄ?ka je ĹĄkola ujedno obiljeĹžila i Dan planeta Zemlje. - Dan otvorenih vrata povezali smo s Danom planeta Zemlje kako bismo upozorili na potrebu njenog

...  .

oÄ?uvanja. PripremajuÄ&#x2021;i se za ovaj dan, dodatno smo uredili okoliĹĄ naĹĄe ĹĄkole. IzmeÄ&#x2018;u ostalog, uklonili smo stara dotrajala drva i zasadili nova. Zasadili smo i dalije, a kako bismo joĹĄ jednom, za njihov predani rad, zahvalili uÄ?iteljima koji su radili ili joĹĄ uvijek rade u naĹĄoj ĹĄkoli, dalije smo imenovali upravo po njima â&#x20AC;&#x201C; istaknula je ravnateljica Slavica Cingesar. Dan otvorenih vrata u OĹ Izidora Poljaka zavrĹĄio je kulturnoumjetniÄ?kim programom. Nastupili su ĹĄkolski folkloraĹĄi, tamburaĹĄki orkestar, zbor i recitatori. Predstavljen je i novi broj ĹĄkolskih novina.(dh)

 ( * ?() ? * I -"%;#J

  3(  -."--"#" $;-*#$%< ,;,

.%6$011-! "%&;$/K6-#

+ (   

   

, 3E)  5 "A ' 64 4   !

$    :. /   44      !

5  

Pod sloganom â&#x20AC;&#x17E;I ja Ä&#x2021;u se baviti ĹĄportomâ&#x20AC;&#x153; Hrvatski ĹĄportski savez po Ä?etvrti put organizirao je manifestaciju Dan univerzalne ĹĄportske ĹĄkole. U subotu 11. lipnja na atletskom stadionu Ĺ RC Mladost u Zagrebu okupilo se 600-tinjak uÄ?enika osnovnih ĹĄkola iz 19 Ĺžupanija. Program univerzalne ĹĄkole namijenjen je uÄ?enicima od prvog do Ä?etvrtog razreda u sklopu koje vjeĹžbaju dva puta tjedno uz

struÄ?ni nadzor profesora tjelesne i zdravstvene kulture. Dvadesetak uÄ?enika Osnovne ĹĄkole Ante StarÄ?eviÄ&#x2021;a iz Lepoglave i Ivana Rangera iz Kamenice predstavilo je VaraĹždinsku Ĺžupaniju na manifestaciji i zabavilo se tijekom ĹĄportskog druĹženja. Cilj ovakvog okupljanja bilo je promicanje pozitivnih vrijednosti bavljenja djece ĹĄportom. U subotnjoj univerzalnoj ĹĄkoli uÄ?enici su svoja

znanja pokazali na 19 radnih stanica kao ĹĄto su atletika, koĹĄarka, nogomet, rukomet, ĹĄtafeta i brojne zabavne igre. Posebna zanimacija malih ĹĄportaĹĄa bilo je druĹženje i slikanje s desetak naĹĄih proslavljenih olimpijaca meÄ&#x2018;u kojima su bili Mario AnÄ?iÄ&#x2021; i Gordan KoĹžulj. Nakon igre i druĹženja, svim maliĹĄanima podijeljene su medalje, a svaki uÄ?enik koji je nastupio na toj manifestaciji pobjednik je jer cilj nije bilo postizanje ĹĄportskog rezultata, veÄ&#x2021; zabava i druĹženje. (mm)

Ministarstvo obitelji, branitelja i meÄ&#x2018;ugeneracijske solidarnosti u suradnji s Obiteljskim centrom VaraĹždinske Ĺžupanije po prvi je put organiziralo projekt Autobus â&#x20AC;&#x17E;Ä&#x152;udesna ĹĄumaâ&#x20AC;&#x153; na podruÄ?ju VaraĹždinske Ĺžupanije u koji se ukljuÄ?io i Grad Lepoglava. Od ponedjeljka 13. lipnja pa do srijede 15. lipnja autobus je obiĹĄao osnovne ĹĄkole u Lepoglavi, Kamenici i ViĹĄnjici, a njegovu Ä?aroliju vidjeli su uÄ?enici spomenutih ĹĄkola i predĹĄkolske skupine vrtiÄ&#x2021;a. RijeÄ? je o posebno ureÄ&#x2018;enom autobusu za djeÄ?ju igru, zabavu, razonodu i druĹženje koji je opremljen raznovrsnim materijalima za provedbu kreativnih likovnih i informatiÄ?kih radionica te nizom drugih druĹĄtvenih igara. Pod vodstvom voditelja i volontera iz Nezavisne udruge mladih, djeca su u opuĹĄtenom ozraÄ?ju kroz igru razvijala i usvajala vjeĹĄtine poput tolerancije, strpljivosti i komunikacije. Projekt je namijenjen djeci u dobi od 3 do 14 godina, a provodi

se s ciljem ĹĄirenja mreĹže sadrĹžaja i programa usmjerenih djeci iz ruralnih podruÄ?ja te kvalitetnog provoÄ&#x2018;enja slobodnog vremena i afirmacije pozitivnih vrijednosti kod djece. Aktivnosti su provedene i izvan autobusa gdje je jedna grupa oslikavala platna crtajuÄ&#x2021;i svoju obitelj i prijatelje dok je druga grupa uĹživala u zanimljivom autobusu. (mm)

  


14

15

* > 3* + *3* >".;."%

) '  $ 6  G        ( C!

"    

  

0   

tupala su razna kulturno-umjetniÄ?ka druĹĄtva i folklorne skupine dok je grad vrvio ĹĄtandovima tradicionalne hrane i raznim sortama vina. Kako su domaÄ&#x2021;ini bili oduĹĄevljeni izvedbama naĹĄe Limene glazbe, organizatori su ih zamolili da u nedjelju, 29. svib-

nja, odsviraju nekoliko skladbi prije biciklistiÄ?ke utrke koja se odrĹžava svake godine u sklopu Festivala vina. Nakon odraÄ&#x2018;enih obveza, lepoglavska se delegacija pozdravila sa svojim domaÄ&#x2021;inima i predala im suvenire naĹĄega kraja. (mm)

*3* "#".%? 5)!% .6$-#"#$",

/B1$&#$"!#$"#$; #$"".$"2!#$"%

; ' 

U subotu 14. svibnja u sportskoj dvorani OĹ Ante StarÄ?eviÄ&#x2021;a odrĹžano je klupsko natjecanje u standardnim i latinsko-ameriÄ?kim plesovima te natjecanje meÄ&#x2018;u ĹĄkolama u kiki plesu (kiki dance). Natjecanje je organizirao Plesni klub Ritmo iz Ivanca koji veÄ&#x2021; petu godinu okuplja velik broj plesaÄ?a koji su prepoznali ples kao zabavu, ĹĄport i rekreaciju. Tog subotnjeg popodneva na plesnom podiju plesalo je viĹĄe od 150 malih plesaÄ?a, polaznika osnovnih ĹĄkola s podruÄ?ja gradova Lepoglave i Ivanca, a natjecanje je otvorio

gradonaÄ?elnik Marijan Ĺ kvariÄ&#x2021;. Iako je natjecanje organizirano u duhu zabave i rekreacije, napetost je dosegla vrhunac kada su na veÄ&#x2021; uĹžaren parket stali parovi iz sedmih i osmih razreda te pokazali kako se pleĹĄe valcer, cha cha cha, disco fox, tango, salsa i jive. Od gostiju su nastupili Ivana Ĺ avor i Mateo Mudri iz Plesnog studija Takt iz VaraĹždina koji redovito na natjecanjima ĹĄirom Hrvatske postiĹžu vrhunske rezultate. OduĹĄevljenje je zavladalo kada su sva djeca zajedno, uhvativĹĄi se za

ruke, otplesala kiki ples, paÄ?ji ples i western polku. - Ovom prilikom pozivamo roditelje da pomognu svojoj djeci i da potaknu deÄ?ke na ples jer ples Ä&#x2021;e im trebati kroz cijeli Ĺživot, viĹĄe od nogometa ili drugih sportova. Kroz ples Ä&#x2021;e se socijalizirati, prevladati neke strahove, nauÄ?iti pristupiti djevojci, a kasnije, kad odrastu, na svakoj Ä&#x2021;e feĹĄti biti na plesnom podiju. Dosta dugo Ä?inilo nam se da Ä&#x2021;e, osim manjeg broja zaljubljenika koji njeguju dugu tradiciju druĹĄtvenih plesova, odrastati generacije koje se nikada neÄ&#x2021;e upoznati s ovom vrstom zabave koja je nekoÄ&#x2021; bila popularna. Sada se krug

'  

) ()  ( )) ( )*)

    Na netom zavrĹĄenom Svjetskom prvenstvu u kombinaciji deset plesova u kategoriji mladeĹži (IDSF World Championship Junior II â&#x20AC;&#x201C; Ten dance) koje se u Sant Cugat del Valles (Barcelona) u Ĺ panjolskoj odrĹžavalo 22. travnja 2011. godine, boje svoje zemlje predstavljali su Nikola KozuliÄ&#x2021; i

naĹĄe gore list, Sara Tvarog, uÄ?enica lepoglavske osnovne ĹĄkole. U iznimno velikoj i jakoj konkurenciji naĹĄ je plesni par ispao veÄ&#x2021; u prvom kolu te na kraju podijelio 31. mjesto s turskim parom. Pobjedu su na ovogodiĹĄnjem prvenstvu odnijeli Sergey Rozhkov i Marina Zakharova iz Rusije. (hk)

ponovno ĹĄiri! â&#x20AC;&#x201C; objasnio je voditelj Kluba Josip GrÄ&#x2018;an. Ples osvjeĹžava, zabavlja, a donekle i psihiÄ?ki i fiziÄ?ki opuĹĄta. On ne ovisi o druĹĄtvenom statusu kao ĹĄto je to bilo nekad, ni o imovinskom statusu, a ni o Ĺživotnoj dobi. Mladima osigurava toliko gibanja i ĹĄporta koliko im tijelo zahtijeva, a starijima pruĹža neophodnu rekreaciju i zabavu. - Ovom prilikom Ĺželimo posebno zahvaliti svima koji su sudjelovali i pomogli u organizaciji ovog natjecanja te naĹĄoj djeci omoguÄ&#x2021;ili plesne treninge u ĹĄkolskim prostorima â&#x20AC;&#x201C; rekao je GrÄ&#x2018;an. (mm)

U organizaciji Ĺ˝enskog zbora â&#x20AC;&#x17E;Collegium artisticumâ&#x20AC;&#x153; i njihove voditeljice Anke Ĺ˝uliÄ&#x2021; 25. travnja odrĹžan je veÄ&#x2021; tradicionalni Uskrsni koncert u prostoru Doma kulture. UÄ?enici Glazbene ĹĄkole iz Lepoglave, zajedno s tamburaĹĄkim sastavom â&#x20AC;&#x17E;Biseriâ&#x20AC;&#x153; iz Kamenice, pod ravnanjem Franje JeĹžeka izveli su klasiÄ?ne duhovne kompozicije svojstvene uskrsnim danima. U izvedbama je uĹživalo 40-ak graÄ&#x2018;ana koji su oduĹĄevljeno pljeskali mladim glazbenicima. (mm)

, !    -   Pagu

- Uz obiljeĹžavanje pojedinih dogaÄ&#x2018;aja sveÄ?anim pucnjem i postrojem, ciljevi djelovanja KuburaĹĄke udruge Prva kubura iz ViĹĄnjice su odrĹžavanje starih tradicija i obiÄ?aja, poticanje Ä?lanova Udruge i sugraÄ&#x2018;ana na druĹĄtvene aktivnosti te promicanje kuburaĹĄtva u turistiÄ?ke svrhe â&#x20AC;&#x201C; naglasio je to 2. travnja u ViĹĄnjici na Ä?etvrtoj redovnoj, ujedno i Izbornoj

skupĹĄtini KuburaĹĄke udruge Prva kubura, njen predsjednik Tomica Zgrebec. SkupĹĄtina je bila prilika da se kuburaĹĄi osvrnu na proteklu godinu tijekom koje su, obiljeĹžavajuÄ&#x2021;i razne dogaÄ&#x2018;aje, nastupili 37 puta ispalivĹĄi pritom 628 pucnjeva. DosadaĹĄnji predsjednik Tomica Zgrebec, kojem su kuburaĹĄi potvrdili joĹĄ jedan

daba vaĹžno u djelovanju Udruge jer kuburaĹĄi moraju posjedovati dozvole za rukovanje minsko-eksplozivnim sredstvima i za noĹĄenje oruĹžja. - Za svaki nastup moramo dobiti odobrenje Policijske uprave varaĹždinske. BuduÄ&#x2021;i da svaka takva dozvola koĹĄta 70 kuna, to nam stvara dodatne organizacijske, ali i financijske probleme â&#x20AC;&#x201C; dodao je Zgrebec koji je, kad je bilo rijeÄ?i o financiranju rada Udruge, na financijskoj pomoÄ&#x2021;i zahvalio Gradu Lepoglavi. Na SkupĹĄtini je izabran novi Upravni odbor te je potvrÄ&#x2018;eno da Ä&#x2021;e u narednom Ä?etverogodiĹĄnjem mandatu duĹžnost zapovjednika obnaĹĄati Zdravko Jakop, general Hrvatske vojske. Uz predstavnike viĹĄnjiÄ?kih udruga, SkupĹĄtini su nazoÄ?ili gosti iz Udruge Ä&#x152;rni maÄ?ek ludbreĹĄki te kuburaĹĄkih udruga iz MaruĹĄevca, Lobora i slovenskog Rogateca. (dh)

$ ' 3( 4

MaliĹĄani isprobali ! opremu 4# Q4*  # #) '&- 12-4 4 2 7 &2-4 -4

) 2!# !2# -48 $ #42*  -4 27#7 4 -) 2(' 4 #! 27 (* -) 2(4 4 & 72 42*  - #4 4 * ) )2  777! 72 /2 ! 7*  -4 !D2 ) E4 ! 27 -4 : D7E# ( !)!# &7J -H 74 )7#- 

4 4 !4# -#  77

 ?  "%$ -#->.%.

+$$<$"$#.#&   ' , 2  :.  10 !

:7; # 7J4  &2 9- 4#( ##2 !* &244#) ! 24 ! 74 #12- 2#4 ) )  2 -4 &2 =472-4 &2F4 4 !& !7 -# & ! "# 2 8# -2 -4&2%7 ) 3' *&2#4# V24-# ) ' , 4'47 F4 9- )!4 4 #2 2! # --#) 4 # 4 2)7&27 #  !( 4   ; # 7J4 &2 12-77

ViĹĄnjiÄ?ki vatrogasci, Ä?lanovi DVD-a ViĹĄnjica, ove su godine na tradicionalnom vatrogasnom natjecanju Kup Dragutina Medveda odrĹžanom 5. lipnja u Donjoj VoÄ&#x2021;i pokazali najviĹĄe, bili najspretniji i najbrĹži u najjaÄ?oj kategoriji muĹĄkih A ekipa te u konkurenciji osam vatrogasnih druĹĄtava postali pobjednici ovog prestiĹžnog vatrogasnog natjecanja. Bilo je to Ä?etvrto izdanje Kupa koji se odrĹžava u spomen na vatrogasnu legendu Dragutina Medveda. Svake se godine domaÄ&#x2021;in natjecanja mijenja pa je tako ovogodiĹĄnje natjecanje, u kojem je sudjelovalo 340 natjecatelja iz 29 vatrogasnih ekipa, odrĹžano u Donjoj VoÄ&#x2021;i. Zanimljivo je da su viĹĄnjiÄ?ki vatrogasci zamalo ostali bez pobjede i pehara. Naime, prilikom proglaĹĄenja

pobjednika zbunjeni su domaÄ&#x2021;ini zaboravili najbolju ekipu te pobjednikom proglasili drugoplasiranu ekipu DVD-a Bednja. Tek nakon upozorenja da se dogodio grubi previd i na intervenciju viĹĄnjiÄ?kih i lepoglavskih vatrogasaca, domaÄ&#x2021;ini i suci priznali su oÄ?itu pogreĹĄku i pobjednikom Kupa proglasili DVD ViĹĄnjica. No, pobjedniÄ?ki pehar koji se dodjeljuje u trajno vlasniĹĄtvo veÄ&#x2021; je bio na putu za Bednju tako da je viĹĄnjiÄ?kim vatrogascima uruÄ?en samo prijelazni pobjedniÄ?ki pehar. VjerujuÄ&#x2021;i u vatrogasno poĹĄtenje, viĹĄnjiÄ?ki vatrogasci oÄ?ekuju da Ä&#x2021;e im kolege iz Bednje vratiti pehar koji im ne pripada. Pored DVD-a ViĹĄnjica, koji ove godine slavi 60. obljetnicu postojanja, uspjeh na natjecanju ostvarila je i

 ' # 

djeÄ?ja Ĺženska ekipa DVD-a Kamenica koja je u svojoj kategoriji takoÄ&#x2018;er osvojila prvo mjesto. Nastupila je i

A ekipa DVD-a Lepoglava osvojivĹĄi pritom ĹĄesto mjesto. (dh)

 suradnje  ViĹĄnjici

 (3 ) )%.".-;%#"$%$=$%

)!  !  

foto: arhiva TKIC

foto: arhiva TKIC

"    /  4    /  / %F// !

 () , $#$%"!#

   $ 7 

predsjedniÄ?ki mandat, osvrnuo se na dosadaĹĄnje Ä?etverogodiĹĄnje djelovanje Udruge koja je iznikla na 254 godine staroj tradiciji pucanja na ViĹĄnjici. Naime, da se na ViĹĄnjici u znak poÄ?asti pucalo prije dva i pol stoljeÄ&#x2021;a, davne 1757. godine, u svojim je zapisima o posveti viĹĄnjiÄ?ke crkve govorio biskup Stjepan Putz. U Ä?etiri godine postojanja, Ä?lanovi Prve kubure gostovali su na brojnim manifestacijama u okolnim krajevima, ali i izvan VaraĹždinske Ĺžupanije pa Ä?ak i izvan granica Hrvatske. Pamte nastupe u Ljubljani i na Smotri kuburaĹĄtva u Tuhelju gdje su oduĹĄevili sve nazoÄ?ne. Nastupi na kojima Ä&#x2021;e promicati tradiciju viĹĄnjiÄ?kog kraja bit Ä&#x2021;e im smjernica djelovanja i u narednim godinama u kojima Ĺžele rijeĹĄiti problem prostora, a time i zakonom propisane uvjete skladiĹĄtenja baruta. Upravo je zadovoljavanje zakonom propisanih odre-

*3*  "$%

 

Krajem svibnja Limena glazba grada Lepoglave posjetila je jedan od najljepĹĄih srednjovjekovnih gradova u MaÄ&#x2018;arskoj uz granicu s Austrijom. â&#x20AC;&#x17E;Limenjaciâ&#x20AC;&#x153; su gostovali na 20. festivalu vina u Ĺ opronu koji je trajao od 27. do 29. svibnja gdje je 40-ak glazbenika pod vodstvom dirigenta Ĺ˝eljka Hutena predstavilo Lepoglavu, ali i svoj orkestar. Na glavnom gradskom trgu svojim su nastupom uveliÄ?ali zabavno-turistiÄ?ku manifestaciju koja je okupila mnoĹĄtvo graÄ&#x2018;ana i turista. Osim ĹĄopronske limene glazbe, nas-

;$.%;!-- #"$%#-,$04A#- 

?5  @28   5  !

foto: arhiva TKIC

3"-?#--6%$-"% .$!"-#-*$*#$%

(  ) ( 4B@* .6 "-#; --;-.-%-- ;,

I ove su godine, poÄ?etkom svibnja, gradska dobrovoljna vatrogasna druĹĄtva obiljeĹžila blagdan svetog Florijana, nebeskog zaĹĄtitnika vatrogasaca. Ä&#x152;lanovima DVD-a Lepoglava na misnom slavlju na Ivan brdu pridruĹžili su se Ä?lanovi DVD-a Kaznionice, Ä?lanovi DVDa ViĹĄnjica pohodili su misno slavlje u kapeli svetog Florijana u Zlogonju dok su se kameniÄ?ki vatrogasci, zajedno s kolegama iz Bedenca, svom nebeskom zaĹĄtitniku molili u kameniÄ?koj Ĺžupnoj crkvi svetog Bartola.

 ...

... 7 ...

Na taj su naÄ?in vatrogasci ujedno obiljeĹžili i Dan vatrogasaca koji se

obiljeĹžava na isti dan kada i blagdan svetog Florijana, 4. lipnja. (dh)

... 0 .

Predstavnici DVD-a ViĹĄnjica i lepoglavski dogradonaÄ?elnik Alojz Gredelj boravili su krajem svibnja u Starom Trgu pri LoĹžu u Sloveniji. Tom prilikom susreli su se sa Ĺžupanom opÄ&#x2021;ine LaĹĄka Dolina, Janezom Komidarom, te nazoÄ?ili primopredaji vatrogasnog vozila tamoĹĄnjem vatrogasnom druĹĄtvu. Bio je to uzvratni posjet i nastavak suradnje zapoÄ?ete poÄ?etkom godine u ViĹĄnjici. (dh)


16

17

K11-&$;

I -$-#6JN-

'5    .0-1   4  /  /

 /    0;! 5   

 > ?   !

H     4  %        4       4 8  !

od 1921. do 1945. godine. Iako su â&#x20AC;&#x153;bijeli fratriâ&#x20AC;? pokrenuli cijelu povijesnu priÄ?u oko Lepoglave kao umjetniÄ?kog, znanstvenog i religijskog srediĹĄta ondaĹĄnjeg doba, tek novija povijest Lepoglavu stavlja na viĹĄe mjesto na ljestvici povijesno znaÄ?ajnih lokaliteta. NaĹžalost, taj viĹĄi poloĹžaj Lepoglava ima zbog masovnih ubojstava, nepravednih osuÄ&#x2018;ivanja i proganjanja te krĹĄenja ljudskih prava. - Ĺ˝elja za upoznavanjem lepoglavske povijesti dovela me do toga

da napiĹĄem diplomski rad koji je moj mentor prof. Dubravica s Fakulteta politiÄ?kih znanosti doradio te smo na kraju oblikovali jednu zanimljivu publikaciju. Rad je fokusiran na tri tematska podruÄ?ja koja opisuju druĹĄtveno-politiÄ?ka zbivanja u lepoglavskoj kaznionici kroz njezina epohalna razdoblja: za vrijeme Kraljevine Jugoslavije, Nezavisne DrĹžave Hrvatske i godine pred sam kraj 2. svjetskog rata. Uz pomoÄ&#x2021; bogate arhive dokumenata i fotografija koje

) >* 8 >+%$-=,-"

$M"-"#%$$ -"%$-."%% #"$"$.&-#$ +    <  1! avljanjem pravilnih evaluacijskih metoda. U tom kontekstu, publika je pohvalila EurodyssĂŠe program Odbora zbog njegove uÄ?inkovitosti i jednostavnog okvira o kojem mogu svjedoÄ?iti mladi iz NUM-a i Savjeta koji veÄ&#x2021; drugu godinu za redom ugoĹĄÄ&#x2021;uju mlade iz Europe u lokalnoj zajednici. (hk) foto: arhiva TKIC

Na zasjedanju Regionalne mreĹže mladih SkupĹĄtine europskih regija koje se u francuskom OrlĂŠansu odrĹžavalo 19. i 20. travnja sudjelovali su i predstavnici mladih VaraĹždinske Ĺžupanije, uime Savjeta mladih VaraĹždinske Ĺžupanije Marina MarkoviÄ&#x2021; i Mario Ĺ˝uliÄ?ek uime Nezavisne udruge mladih. ZakljuÄ?ak i opÄ&#x2021;a procjena zasjedanja je loĹĄa: stopa nezaposlenosti mladih Europljana dosegla je rekordno visok udio od 21% od prosjeka, a Ä?ak 45% u Ĺ panjolskoj! Kako bi se zaustavio taj trend, Odbor europskih regija (AER) mobilizirao je svoje regije Ä?lanice te svoju Regionalnu mreĹžu mladih (YRN) tijekom konferencije o profesionalnoj mobilnosti mladih. Jedno od kljuÄ?nih rjeĹĄenja koje su istaknule Ä?lanice Odbora, a koje bi pomoglo smanjenju nezaposlenosti mladih, jest upravo njihova mobilnost. Mobilnost nije samo kljuÄ?na za olakĹĄavanje integracije na trĹžiĹĄte rada, nego i za omoguÄ&#x2021;avanje kulturalnih i lingvistiÄ?kih razmjena, a time i otvaranje samosvijesti, naÄ?ina razmiĹĄljanja mladih. Mnogo programa veÄ&#x2021; postoji, meÄ&#x2018;utim, odreÄ&#x2018;ena ograniÄ?enja kao ĹĄto su nedostatak informacija i znanja meÄ&#x2018;u tvrtkama kao i administrativne i pravne barijere ometaju njihovo optimalno koriĹĄtenje. Sudionici konferencije naglasili su potrebu za napretkom u podruÄ?jima lingvistiÄ?ke i edukacijske pripreme te za post-

0 + )  #

, !    Od 14. do 17. travnja u Rapcu je odrĹžan prvi u nizu seminara na projektu Demokracija za 5! na temu â&#x20AC;&#x153;Utjecaj europske dimenzije na razvoj nacionalne, regionalne i lokalne politike za mladeâ&#x20AC;? na kojem su sudjelovali i predstavnici mladih VaraĹždinske Ĺžupanije koje

su predvodili Marina MarkoviÄ&#x2021;, voditeljica projekta uime Savjeta mladih VaraĹždinske Ĺžupanije i Mario Ĺ˝uliÄ?ek uime Nezavisne udruge mladih. Sudionici, njih dvadesetak iz Istarske, KarlovaÄ?ke, VaraĹždinske, Vukovarsko-srijemske i OsjeÄ?kobaranjske Ĺžupanije, na seminaru su informirani o aktivnom graÄ&#x2018;anskom angaĹžmanu i naÄ?inima zagovaranja razvoja lokalnih politika za mlade na temelju europskih standarda. Ti-

,    

   ! 

kao i joĹĄ 80-ak onih koja nisu naĹĄla mjesto na kamen-obiljeĹžju. VeÄ&#x2021;ina posmrtnih ostataka lepoglavskih logoraĹĄa ne leĹži u bivĹĄem logorskom krugu ili na Spomen-groblju, veÄ&#x2021; su ona razbacana 200 km jugoistoÄ?no od Lepoglave, ponajviĹĄe u ĹĄirokom kompleksu jasenovaÄ?kih logora o Ä?emu svjedoÄ?e preĹživjeli logoraĹĄi â&#x20AC;&#x201C; izjavio je prof. Branko Dubravica, izvanredni profesor na Fakultetu politiÄ?kih znanosti u Zagrebu. Kako je Grad Lepoglava kupio nekoliko primjeraka knjige, oni koji Ĺžele pobliĹže upoznati straviÄ?nu stranu koncentracijskog logora u Lepoglavi mogu je posuditi u Gradskoj knjiĹžnici. (hk)

Martina te dvije Francuskinje, Elise Bruneval iz regije Ile de France i SalomĂŠ Jeannin iz Franche-ComtĂŠ. Podsjetimo, proĹĄle godine mladi iz NUM-a ugostili su mladu Francuskinju Laure Doucelance u sklopu programa razmjene mladih. EurodyssĂŠe program nastao je na inicijativu SkupĹĄtine europskih regija koja okuplja viĹĄe od 250 regija ne samo iz Europske unije, veÄ&#x2021; i iz ostalih drĹžava ne-Ä?lanica. Cilj programa nije samo stjecanje profesionalnog iskustva, veÄ&#x2021; i upoznavanje kulture i obiÄ?aja. Osim meÄ&#x2018;unarodne suradnje, program potiÄ?e i suradnju izmeÄ&#x2018;u regija jedne drĹžave. Tako je proĹĄle godine zapoÄ?ela razmjena kandidata izmeÄ&#x2018;u Istarske i VaraĹždinske Ĺžupanije kako bi kandidati upoznali razliÄ?ite dijelove Hrvatske. (mm)

jekom trajanja seminara usporeÄ&#x2018;ena je situacija na polju politike za mlade u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji te je dan uvid u institucije Europske unije i politiku za mlade. Drugi dio seminara bio je rezerviran za predstavljanje situacije lokalnih politika za mlade u pet hrvatskih Ĺžupanija nakon Ä?ega su dodijeljene teme za rad na preporukama za unaprjeÄ&#x2018;enje istih. Mladi iz VaraĹždinske Ĺžupanije tako Ä&#x2021;e analizirati i izraditi model uprav-

ljanja i strukturu rada Odjela za mlade VaraĹždinske Ĺžupanije koji Ä&#x2021;e posluĹžiti kao model za sve ostale Ĺžupanije Kao daljnje aktivnosti projekta Demokracija za 5! izdvajamo izradu tzv. â&#x20AC;&#x153;policy dokumentaâ&#x20AC;?, odnosno â&#x20AC;&#x153;policy analizeâ&#x20AC;? po Ĺžupanijama, predstavljanje publikacije o lokalnim politikama u Hrvatskoj u lokalnim zajednicama i zavrĹĄnu konferenciju projekta koja Ä&#x2021;e se odrĹžati krajem godine u Osijeku. (hk)

sudionika javnog, privatnog i civilnog sektora. Uz financijsku potporu Grada Lepoglave, projektom Ä&#x2021;e koordinirati TKIC d.o.o., a programskim razvojem novoosnovana Glazbena udruga grada Lepoglave (GUGL) Ä?iju je ulogu u projektu objasnio njezin tajnik Ĺ˝eljko LopariÄ&#x2021;. Ciljevi GUGL-a usmjereni su na zagovaranje utemeljenja trajne kulturne i umjetniÄ?ke institucije u

gradu Lepoglavi radi zadovoljenja kulturnih i umjetniÄ?kih interesa kako izvoÄ&#x2018;aÄ?a tako i poklonika glazbene kulture. Ciljeve Ä&#x2021;e Ä?lanovi Udruge, ali i korisnici usluga TKIC-a, ostvariti organizacijom i sudjelovanjem u organizaciji glazbenih, kulturnih i drugih umjetniÄ?kih manifestacija poput koncerata, predstava, izloĹžbi i sluĹĄaonica. (hk)

=C+>!--"#; !-L8%"-$-#. ;:CI 6  # ?, '@!

/ 1     , !   

U okviru programa razmjene EurodyssĂŠe u VaraĹždinskoj su Ĺžupaniji boravili mladi Europljani koji su prilikom obilaska nekih od Ĺžupanijskih znamenitosti i lokaliteta posjetili i Lepoglavu. Nakon VaraĹždina i TrakoĹĄÄ&#x2021;ana, putnike namjernike put je doveo do Lepoglave gdje su u Etno kuÄ&#x2021;i Ë?Ĺ tefanekË? mogli vidjeti kako su u proĹĄlosti Ĺživjeli ovdaĹĄnji graÄ&#x2018;ani te kako se izraÄ&#x2018;uje jedna od najpoznatijih lepoglavskih rukotvorina, lepoglavska Ä?ipka. TakoÄ&#x2018;er, kako bi vidjeli kamo odlazi europski novac, razgledali su TuristiÄ?ko- kulturno informativni centar koji ih je oduĹĄevio. Kroz Centar ih je proveo Hrvoje KovaÄ? iz Nezavisne udruge mladih koja je ove godine ugostila dva Katalonca iz Barcelone, Carlesa Sampera Seru i Josepa Borrasa

   

=*#$%":C$6-)"--

( > >* 8>$.-#$-#$ *#$%-

+2  ' 7 /H)) C72  #  /< 7  " # )IC # HI!

(  "-$

Ä&#x152;lan Fotokluba â&#x20AC;&#x17E;Deseti Kâ&#x20AC;&#x153;, Bojan MigaÄ?, koji se fotografijom bavi u slobodno vrijeme, ponovno je pokazao svoj talent i istanÄ?ano fotografsko oko. Njegova fotografija pod nazivom â&#x20AC;&#x17E;Selo ViĹĄnjicaâ&#x20AC;&#x153;, s fotografijama joĹĄ osam autora, odabrana je u konkurenciji 1300 radova u sklopu natjeÄ?aja â&#x20AC;&#x17E;Hrvatska kulturna i prirodna baĹĄtina na fotografijiâ&#x20AC;&#x153; koji je raspisao Hrvatski fotosavez. Spomenuti natjeÄ?aj provodi se u okviru projekta â&#x20AC;&#x17E;XVI. meÄ&#x2018;unarodni fotografski doĹživljaj baĹĄtine 2011â&#x20AC;&#x153; Ä?iji je rezultat izloĹžba mladih autora

" * + <

koja Ä&#x2021;e biti prireÄ&#x2018;ena u svim zemljama sudionicama te u PalaÄ?i Europe u Strasbourgu krajem ove godine. Osim odabira radova za kolekciju, ocjenjivaÄ?ki je sud pohvalio fotografije desetak autora meÄ&#x2018;u kojima se naĹĄla joĹĄ jedna Ä?lanica Fotokluba, Ivana AuguĹĄtin iz Lepoglave. Cilj natjeÄ?aja bio je potaknuti veÄ&#x2021;i broj mladih na aktivno sudjelovanje u biljeĹženju, vrednovanju i oÄ?uvanju kulturne i prirodne baĹĄtine te razmjena ponajboljih rezultata kako bi se dobila cjelokupna meÄ&#x2018;unarodna dimenzija rada mladih autora. (mm)

 barbari ili

 6)# )- 2#  -4474 1 #4J RB-# (44 3 !727 **74E- 7W)77 )4 (  ) !) #@ 4# :XJ #  7 7; 7# 7 4 3 !7<3 !7 7 4 &7*7 -7 4 (&7 !7# #7 *& - & ( 

#) A 2 ' 424  # # 47 -*&!&  & 4 2 5 # /YY 4 4# !# & ! 3 !5 # '7  # -:2 4 4 72# 7 #( R  7 2# *D3 !W! #2 (24 2# 8 % 24 4 4 2! 4 )7 7 4! 2 ) 4 2 4 #4  

&5 G  55  !

Virtuoznost Franza Liszta

Adam KonÄ?iÄ&#x2021;, glumac Histriona, redovit je gost u Lepoglavi sa svojim predstavama. Jedna takva, â&#x20AC;&#x17E;Ni med cvetjem ni praviceâ&#x20AC;&#x153; u kojoj suraÄ&#x2018;uje s dugogodiĹĄnjim prijateljem DuĹĄkom Zubaljem kao glazbenim pratiteljem, odrĹžala se u lepoglavskoj kinodvorani u petak 15. travnja. Predstava je odrĹžana pod pokroviteljstvom Grada Lepoglave i TuristiÄ?kog druĹĄtva grada Lepoglave, a do posljednjeg je mjesta ispunila kinodvoranu. KonÄ?iÄ&#x2021; je uprizorio â&#x20AC;&#x17E;Balade Petrice Kerempuhaâ&#x20AC;&#x153; te ih predstavio na potpuno nov naÄ?in, a ovaj uigrani duo izveo ju je Ä?etrdesetak puta u godinu dana. Brojne nagrade i priznanja od struke i publike nisu

Suradnja Doma kulture i Austrijskog kulturnog foruma nastavljena je novim predavanjem prof. Marijane Pintar koja je za ovaj put odabrala joĹĄ jedan jubilej - 200. godiĹĄnjicu roÄ&#x2018;enja Franza Liszta. Okupljeno mnoĹĄtvo zaljubljenika u ovaj glazbeni izriÄ?aj gutalo je svaku rijeÄ? prof. Pintar koja je i ovaj put pripremila ugodno iznenaÄ&#x2018;enje! Naime, na glazbu virtuoza Liszta mlade plesaÄ?ice Plesnog studija UÄ?iliĹĄta ZeKaeMa izvele su plesni performans pod vodstvom Desanke Virant koja je izabrala glazbu i pripremila koreografiju. Dom kulture i Austrijski kulturni forum nastavit Ä&#x2021;e suradnju i u drugoj polovici godine. (hk)

( >) ()  ! .-;%*#$%!

+$., #-&-*#$% foto: arhiva TKIC

5 5    

sadrĹžaje za graÄ&#x2018;ane i turiste u svrhu poveÄ&#x2021;anja kvalitete i kvantitete kulturne ponude u lepoglavskoj regiji. GradonaÄ?elnik Marijan Ĺ kvariÄ&#x2021; istaknuo je kako gradska uprava sustavno sredstvima iz gradskog proraÄ?una, ali i raznim natjeÄ?ajima, osigurava znaÄ?ajna sredstva za razvoj kulturne djelatnosti u gradu ĹĄto potkrepljuje podatkom da je u protekle dvije godine upravo u spomenuti razvoj kulture uloĹženo preko pola milijuna kuna namjenskih sredstava od kojih Ä?ak viĹĄe od 50% spomenutog iznosa preko natjeÄ?aja ministarstava, ali i fondova Europske unije. S obzirom na ciljeve projekta â&#x20AC;&#x17E;Kulturna prĹžionicaâ&#x20AC;&#x153; koji su usmjereni na aktivnosti kojima se Ĺželi unaprijediti sustav protoka informacija, promocije i distribucije kulturnih proizvoda kao i podiÄ&#x2021;i stupanj znanja i vjeĹĄtina lokalnih i regionalnih djelatnika u kulturi potrebnih za razvoj kvalitetnih kulturnih proizvoda, uspostavio se kulturni dijalog izmeÄ&#x2018;u

U petak 13. svibnja koncertna dvorana Doma kulture bila je popriĹĄte zanimljive prezentacije projekta â&#x20AC;&#x17E;Kulturna prĹžionicaâ&#x20AC;&#x153; koji se u svojoj provedbi usmjerava na razvoj inovativnih kulturnih dogaÄ&#x2018;anja u lepoglavskoj regiji pretvorivĹĄi tako zapadni dio VaraĹždinske Ĺžupanije u svojevrsno kulturno srediĹĄte. Projekt â&#x20AC;&#x17E;Kulturna prĹžionicaâ&#x20AC;&#x153; predstavio je Emil Tkalec, voditelj Projektno-razvojnog ureda, naglasivĹĄi pritom kako se ovim projektom uspostavila potporna infrastruktura potrebna za odvijanje kulturnih projekata ĹĄto ukljuÄ?uje informatiÄ?ku opremu i potrebne programe za produkciju i postprodukciju snimljenog audiovizualnog materijala te multimedijalnu opremu. Tkalec je spomenuo i kako je specifiÄ?an cilj projekta stvoriti pozitivno okruĹženje i infrastrukturne preduvjete za razvoj kulturnih inicijativa kroz kreativne procese i umreĹžavanje svih sudionika te na taj naÄ?in obogatiti kulturne

foto: arhiva TKIC

Povodom obiljeĹžavanja 66. obljetnice straviÄ?nog zloÄ?ina na prostoru danaĹĄnjeg Spomen-groblja gdje su ustaĹĄki vojnici usmrtili petstotinjak nevinih Ĺžrtava, u subotu 30. travnja odrĹžana je promocija knjige â&#x20AC;&#x17E;Lepoglava 1921-1945â&#x20AC;&#x153; autora prof. Branka Dubravice i Marine MarkoviÄ&#x2021;. U organizaciji Saveza antifaĹĄistiÄ?kih boraca i antifaĹĄista RH, Udruge antifaĹĄistiÄ?kih boraca i antifaĹĄista Ivanec â&#x20AC;&#x201C; PodruĹžnica Lepoglava i Grada Lepoglave, u Ä?itaonici Doma kulture tri generacije s triju razliÄ?itih lokaliteta predstavile su najosnovnije povijesne istine i Ä?injenice najcrnjeg dijela lepoglavske povijesti â&#x20AC;&#x201C; period

posjeduje gosp. Gojko MatiÄ&#x2021; iz Lepoglave krenula sam u istraĹživanje. Kroz Lepoglavu kao pojam zatvora u tom je razdoblju proĹĄlo oko 4952 ljudi od kojih je Ĺživote na zidinama, u podrumima, bunaru, ĹĄumarcima i Ä&#x2021;elijama ostavilo njih 980. Ljudi koji su jednostavno bili â&#x20AC;&#x17E;drukÄ?ijiâ&#x20AC;&#x153; od vladajuÄ&#x2021;ih oligarha. U knjizi smo Ĺželjeli naglasiti ljudski Ĺživot koji je izgubljen, a ne tek neki banalni statistiÄ?ki podatak koji se kroz povijest stalno mijenjao ovisno o tome tko je Ĺželio pisati i tumaÄ?iti povijest â&#x20AC;&#x201C; opisala je apsolventica politologije Marina MarkoviÄ&#x2021; iz Lepoglave. -U knjizi je predstavljeno 900 imena uklesanih na Spomen-groblju,

foto: arhiva TKIC 33*3$.-*#$%

foto: arhiva TKIC

() *  3L*#$%/K4/2/K@BI

    

zaobiĹĄla ni ovu predstavu. Svojom izvedbom KonÄ?iÄ&#x2021; i Zubalj i ovog su puta oduĹĄevili brojnu publiku koja ih je nagradila dugim

pljeskom i ovacijama. Zbog jedinstvene izvedbe i snaĹžnih emocija koje su prenijeli publici, nitko u prepunoj dvorani nije ostao ravnoduĹĄan. (hk)

8.0  


18

$ '    7  9    2 6 ! ( #( /!* 4 2) %))- *12- # 7 # )447# &> !*#  * 6# -4 7# 7 4 2)  ! 2 #4#) 7* ) 7 # ( 4 2 2#4# % *#* 8 ,4 #4!H * 

 32 #*& '7 & 8*# '7, #! ,4"# 5 / 0 ! /!4 4* 42) & -#) 7 # 7 2 #4# 47 27- ! 4 )) 72 2 42) #& 2 2 D:# 22# !) E 3 7# # 4* 4 4 42) 7 #7 #  722  !  7(

( ( ?$- @ 7 *0 # 222 - !  7 !#&#&

 &  2 )4 ! #4 ) #I#R # 7 4  ) 12-%7 3) ,# Q2 # &7 - !# 4 4# )   42 4# =4 ) 5 & 12--# 4#(4 (* !  :)7# )#! #&#4# * 7- 4 ! ( 4 * 12-5#7 #&!& -#) 4 !!( !   * 7; 7 7 ) 2 4H 44 4 

-4 -&2  27>*4  # +( 8# -# 7 #4 #- 7 2! &   7!   *( 6# ( #4 #- 4 7 ( *#  4 4 !-# # 4#!   - )- -# -- *= 247 7 ! 42  4 7* 4 2# >*4 +( 54 # 274 2 # 4 # 4 2# @ 7 - *0 # 3#70 -77

())* 3 *3* %;#$.

%! *#$%"#$. .$-.&-$ +      :J1  C4 ! Nakon burne sezone lepoglavski nogometaĹĄi ipak mogu odahnuti. U posljednja dva kola ostvareni su potrebni rezultati pa Ä&#x2021;e Lepoglava i na jesen imati Ĺžupanijskog prvoligaĹĄa. Nakon ĹĄto su kolo prije pobijedili favoriziranog Zadrugara, naĹĄi nogometaĹĄi morali su 5. lipnja osvojiti tri boda u JalĹžabetu da bi osigurali ostanak u Ligi. Prvo poluvrijeme proteklo je bez veÄ&#x2021;ih prilika s obje strane, a udarci koji su mogli biti opasni otiĹĄli su daleko od gola. I dok je prvo poluvrijeme proteklo u ne baĹĄ zanimljivoj atmosferi, u drugom dijelu gledatelji su mogli vidjeti pravu dramu. Najprije je Lepoglavu u vodstvo doveo PintariÄ&#x2021; nakon odliÄ?nog proigravanja MuriÄ&#x2021;a i razljutio domaÄ&#x2021;ine koji su igrali izrazito grubo od samog poÄ?etka. Poslije primljenog gola JalĹžabet je stvo-

$  

rio nekoliko poluprilika ponajprije zahvaljujuÄ&#x2021;i naĹĄoj obrani koja nije najbolje reagirala u nekoliko navrata. Ono ĹĄto nisu iskoristili domaÄ&#x2021;ini iskoristili su LepoglavÄ?ani i preko Ĺ kvariÄ&#x2021;a otiĹĄli na 2:0. OÄ?ekivalo se da Ä&#x2021;e Lepoglava mirno privesti utakmicu kraju, ali greĹĄke u obrani bile su sve Ä?eĹĄÄ&#x2021;e i jednu takvu iskoristili su domaÄ&#x2021;ini za smanjenje rezultata. Napadi domaÄ&#x2021;ih postali su sve inten-

zivniji, a u lepoglavskim se redovima moglo vidjeti sve viĹĄe panike pa je tako nakon joĹĄ jedne greĹĄke u obrani gostiju Kostanjevec napravio prekrĹĄaj i sudac je pokazao na 11 metara. JalĹžabet je jedanaesterac realizirao i desetak minuta prije kraja stigao na 2:2. U tom trenutku LepoglavÄ?ani su konaÄ?no opet krenuli prema vratima domaÄ&#x2021;ina, a sve otvorenija igra dala im je neĹĄto viĹĄe prostora za kontre.

Jedna takva dogodila se na samom kraju utakmice kada je najbolji igraÄ? Lepoglave, MuriÄ&#x2021;, jurnuo sam prema protivniÄ?kim vratima. DomaÄ&#x2021;i je vratar izaĹĄao izvan 16 metara, s dvije noge uĹĄao u MuriÄ&#x2021;a i rukama zaustavio loptu koja je iĹĄla u prazan gol. Sudac je u tom trenutku pokazao vrhunac svoje pristranosti u ovoj utakmici i pokazao vrataru Ĺžuti(!) karton. Nakon razgovora i objaĹĄnjavanja uĹĄlo se u sudaÄ?ku nadoknadu i svi su oÄ?ekivali udarac na gol iz slobodnog udarca sa 17 metara. Svi osim naĹĄih nogometaĹĄa. Oni su izveli pravu majstoriju i s dva dodavanja na kratkom prostoru u domaÄ&#x2021;em ĹĄesnaestercu doveli u priliku Ĺ kvariÄ&#x2021;a koji tu priliku nije mogao i nije smio propustiti te je poentirao na radost cijele momÄ?adi Lepoglave i desetak navijaÄ?a koji su ih bodrili. Na taj naÄ?in Lepoglava je osvojila potrebna tri boda za osiguranje ostanka u ligi iako se dva kola prije kraja nalazila u dosta nezavidnoj situaciji. (mĹž)

)%%;%,% "!<# -$%6 , /  /  - ! Trkama osmog kola Cross lige Lepoglava 2011. 14. lipnja zavrĹĄen je proljetni dio natjecanja. Do sad je u utrkama sudjelovalo 56 natjecatelja ĹĄto je i viĹĄe nego zadovoljavajuÄ&#x2021;i broj. U konkurenciji djeÄ?aka do pet godina trenutno najuspjeĹĄniji je Patrik VuÄ?koviÄ&#x2021;, iza njega su Leon Ĺ tefiÄ?ar i Luka Petak. U istoj dobnoj kategoriji meÄ&#x2018;u djevojÄ?icama najviĹĄe bodova skupila je Rea DuboveÄ?ak, a slijedi je Hana Hunjet. U kategoriji od pet do sedam godina najviĹĄe bodova od djeÄ?aka skupio je Dino KovaÄ?, a slijede Leo Ä?urÄ&#x2018;eviÄ&#x2021;, Adam BajsiÄ&#x2021;, Bruno BraÄ?ko, Antonio LopariÄ&#x2021; i Kruno JakopoviÄ&#x2021;. Od osam do deset godina trenutno je najuspjeĹĄniji Zvonimir Jakop, a slijede ga Gordan VuglaÄ?,

05=) *7 ) 3 3> 

$"$"<,$,<#$-6Q5

-.!%$ 

U Lepoglavi je 28. i 29. svibnja raznim dogaÄ&#x2018;ajima proslavljen Svjetski dan sporta. Organizatori ove manifestacije bili su Zajednica ĹĄportskih udruga grada Lepoglave i Udruga â&#x20AC;&#x17E;Sport za sveâ&#x20AC;&#x153; iz Lepoglave, a pokrovitelj Grad Lepoglava. Program je, kao i proĹĄle godine, trebao zapoÄ?eti u subotu obilaskom planinarsko-rekreativne i biciklistiÄ?ke staze â&#x20AC;&#x17E;Vilinska ĹĄpicaâ&#x20AC;&#x153;, ali je to zbog loĹĄeg vremena odgoÄ&#x2018;eno za subotu koja je slijedila. SrediĹĄnji dio proslave odrĹžao se u nedjelju na prostorima sportskorekreacijskog centra u Lepoglavi gdje se okupilo viĹĄe od 500 ljudi u dobi od 1 do 59 godina. Natjecatelji su bili

iz svih dijelova Lepoglave, okolnih opÄ&#x2021;ina i gradova, VaraĹždina pa Ä?ak i iz Zagreba, a da sve teÄ?e kako treba, brinulo se 33 volontera. Program su otvorili dogradonaÄ?elnik grada Lepoglave Alojz Gredelj i predsjednik udruge â&#x20AC;&#x17E;Sport za sveâ&#x20AC;&#x153; Marko Vrtar koji su se prigodnim govorima obratili nazoÄ?nima. Nakon njih na improviziranu pozornicu popeli su se mladi deÄ?ki iz grupe Eruption koji su svojom svirkom zabavljali natjecatelje i promatraÄ?e. Sveukupno su se odrĹžala natjecanja u 14 disciplina i to u tenisu, stolnom tenisu, badmintonu, mini golfu, viseÄ&#x2021;oj kuglani, boÄ&#x2021;anju, hokeju na travi, trÄ?anju, ĹĄtafetnim

DuboveÄ?ak. Iza njih su Darko Petak, Stjepan DuboveÄ?ak, SiniĹĄa KovaÄ?, Dragutin JagetiÄ&#x2021;, Valent DuboveÄ?ak, Velimir MarÄ?ec, Branko DuĹĄak i Stjepan Petak. Jedina Ĺžena u ovoj je konkurenciji Katica LevaniÄ&#x2021;. MeÄ&#x2018;u rekreativcima vodeÄ&#x2021;i je Ivan BoroveÄ?ki ispred Zlatka BajsiÄ&#x2021;a, Hrvoja KovaÄ?a, DraĹžena HoÄ?urĹĄÄ&#x2021;aka, Ivana Ĺ tefiÄ?ara i Vlade Kozara.

Matej Paska, Danijel PavloviÄ&#x2021; i Karlo BaniÄ&#x2021;. Kod djevojÄ?ica u ovoj kategoriji prvo mjesto dijele Doroteja Ĺ˝eljeziÄ&#x2021;, Tena Kralj i Petra Ĺ obak, a iza njih je Lana Kralj. U konkurenciji od 11 do 15 godina kraj polusezone na prvom je mjestu doÄ?ekao Slaven VuglaÄ?, slijede ga David Paska, Ivan Jakop, Kristijan MiliÄ?eviÄ&#x2021;, Zdravko JovanoviÄ&#x2021;, Karlo Zagrajski, Matija Jakop i Tin DuboveÄ?ak. Ĺ˝eljko OrliÄ&#x2021; prvi je u konkurenciji trkaÄ?a od 16 do 19 godina, drugi je Mario GaĹĄparov, a treÄ&#x2021;i Nikola BoĹžiÄ&#x2021;. Iza njih su Tomislav BrdariÄ&#x2021;, Josip Ĺ˝ivocki i Ivica Benjak. U Ĺženskoj konkurenciji do sad je nastupila samo Nikolina Ĺ pac. NajviĹĄe natjecatelja nastupilo je u kategoriji starijih od 20 godina, 11 muĹĄkaraca i jedna Ĺžena. MeÄ&#x2018;u muĹĄkima najuspjeĹĄniji je Josip Jakop, a slijede ga Slavko MuriÄ&#x2021; i Josip

*3* "$%"%"."#

  5 4 - 5 /64  !

> * 3> * 3%; "

MeÄ&#x2018;u rekreativkama najuspjeĹĄnija je Marina Jakop ispred Ivane BoroveÄ?ki i Zvijezdane Pofuk. OÄ?ito je da je Cross liga postigla svoj cilj te privukla puno natjecatelja i rekreativaca Ĺželjnih zdravog Ĺživota i zabave. Svi oni s nestrpljenjem oÄ?ekuju nastavak u jesenskom dijelu, a vjerujemo da Ä&#x2021;e tada dobiti mnogo novih trkaÄ?a. (mĹž)

1   # # 

foto: arhiva TKIC

  22 , ! 

*3*  "$. "-%6-#"$

foto: arhiva TKIC

? (  "-#;19

) :   (/) /H&/ ) !

igrama, bacanju kocke, bacanju koluta, potezanju uĹžeta, skakanju u vreÄ&#x2021;i i rolanju. NajviĹĄe natjecatelja prijavilo se za stolni tenis, viseÄ&#x2021;u kuglanu i bacanje koluta.

ZahvaljujuÄ&#x2021;i odliÄ?noj organizaciji i lijepom vremenu zaista je bilo lijepo opet vidjeti toliko ljudi na popularnom â&#x20AC;&#x17E;prcuâ&#x20AC;&#x153;. (mĹž)

U organizaciji CCPA OFFS Hrvatska i grada Lepoglave te uz potporu Hrvatskog nogometnog saveza proĹĄlog je vikenda uspjeĹĄno zavrĹĄen ĹĄesti po redu Festival Ĺženskog nogometa. UnatoÄ? kiĹĄovitom vremenu, 300-tinjak mladih nogometaĹĄica iz Hrvatske, Srbije, Crne Gore i Slovenije profesionalno je odigralo utakmice po skupinama. U subotu 14. svibnja prilikom otvaranja Festivala, na terenima Ĺ portsko-rekreacijskog centra okupili su se gradonaÄ?elnik Marijan Ĺ kvariÄ&#x2021;, njegov zamjenik Alojz Gredelj, Velimir Suban, zemaljski kordinator projekta Otvorene zabavne ĹĄkole nogometa za Hrvatsku, i Dragutin KataleniÄ&#x2021; koji je prenio

pozdrave Vlatka MarkoviÄ&#x2021;a te naglasio vaĹžnost ovakvih susreta. Ovaj naĹĄ ĹĄesti Festival u Lepoglavi dokaz je da se ovdje ne odrĹžavaju samo sportski susreti, veÄ&#x2021; i susreti prijatelja. Sport vas spaja bez obzira na nacionalnost tako da ste ovdje i ambasadori svojih zemalja. Pobjeda nije vaĹžna, vaĹžno je da se nitko ne ozlijedi te da pokaĹžemo da sport daje svima jednako pravo i jednake moguÄ&#x2021;nosti â&#x20AC;&#x201C; kazao je sudionicama KataleniÄ&#x2021;, povjerenik za Grassroots program HNS-a. Nakon otvaranja Festivala, nogometaĹĄice su se natjecale po skupinama, a nastavak je slijedio i u nedjelju, 15. svibnja, kada je Festi-

  =.+   

val sluĹžbeno i zatvoren. Kao i svake godine, na kraju Festivala, osim najboljih klubova i sekcija, izabrane

su i najbolje igraÄ?ice, golmani i strijelci, a meÄ&#x2018;u njima su i nogometaĹĄice s naĹĄega podruÄ?ja. (mm)

3*

 *+*3* 

2!   5. mjestu Iza kuglaÄ?a Lepoglave joĹĄ je jedna uspjeĹĄna sezona. Iako su i ove sezone joĹĄ jednom pokazali da imaju kvalitetu za plasman na najviĹĄi rang hrvatskoga kuglanja, neoÄ?ekivani kiksevi udaljili su ih od borbe za prvo mjesto ove sezone. Furiozan poÄ?etak u kojem su nanizali pet pobjeda u nizu iznenada je prekinut kiksom na domaÄ&#x2021;em terenu protiv daleko slabije ekipe Obrtnika iz Krapinskih Toplica.   

Iako u prvu ruku poraz nije nanio previĹĄe ĹĄtete, kasnije se pokazalo da je to bila prekretnica nakon koje su kuglaÄ?i nizali jedan kiks za drugim ĹĄto ih je u konaÄ?nici ostavilo na ipak solidnom 5. mjestu. NajviĹĄe rangirani klub u Lepoglavi ipak je uspio odigrati dobru sezonu pokazavĹĄi kako je kuglanje jedan od sportova s najboljim rezultatima u lepoglavskom sportu. (hk)  ;  

     

1

  Ligi malog nogometa, a Podgorju u Ligi mjesnih odbora ,   ! Liga malog nogometa ove 4! *#7 & #2 4# 7:7 ** !2224# - 4 4 2A7=& A7 24# # #*#2# 4   & 47# &2 =& & 2*#/ J 4 4& * 2 F00 4A7 /4 * !  477 4 / & 4 422 !  9# 4 4 !#(# 47- 2& / 1-74 #* #- 24# ! #- 4 )#-; R5@V )# 7 4 4 2*# 42 77(( ) 1-!) *)4#4 24# # 4 #2*#4- !7<Q=-2 4 <C4 #=& 9#-4- 424 -4!  4* 727  & 7- 9 -3 ) #2 24# -4- # - 74 3 42  22"& 24 *#*!**924# - 4 #9#-2 9 -3 ) # -5@ V =4 **! !*- ! -24# -74 !7; 24  ekipe. 7(


   

     ! "  

           U sklopu zavrĹĄne sveÄ?anosti obiljeĹžavanja Dana centra svijeta koju LudbreĹžani svake godine upriliÄ?uju na Dan grada, u subotu 7. svibnja u krug gradova prijatelja centra svijeta upisani su grad Lepoglava i opÄ&#x2021;ina Tisno. Na temelju legende o zemaljskim krugovima Ä?iju je istinitost dokazao dr. Erasmus Weddingen igrajuÄ&#x2021;i

od centra svijeta koja se postavlja na srediĹĄnji ludbreĹĄki gradski trg. Poseban sporazum o suradnji i prijateljstvu potpisali su lepoglavski gradonaÄ?elnik Marijan Ĺ kvariÄ&#x2021;, zamjenik naÄ?elnika opÄ&#x2021;ine Tisno Miljenko MeĹĄtrov i ludbreĹĄki gradonaÄ?elnik Marijan Krobot. S obzirom na to da se svake godine poveÄ&#x2021;ava krug gra-

,VOXĂĽEHQRSULMDWHOMLFHQWUDVYLMHWD

stavili KUD â&#x20AC;&#x153;Lepoglavski puĹĄlekâ&#x20AC;? sa svojim humoristiÄ?nim nastupom i TamburaĹĄki orkestar â&#x20AC;&#x17E;Biseriâ&#x20AC;&#x153; dok su prolaznici uĹživali u demonstraciji izrade lepoglavske Ä?ipke, turistiÄ?koj ponudi Agro-turistiÄ?kog klastera â&#x20AC;&#x17E;Lepoglavaâ&#x20AC;&#x153;, obradi poludragog kamena ahata, specifiÄ?nim kuburama

iz ViĹĄnjice i Kamenice te u dobroj kapljici Udruge vinogradara i vinara â&#x20AC;&#x17E;Trsekâ&#x20AC;&#x153;. Nakon potpisivanja sporazuma, gradonaÄ?elnici su priÄ?vrstili svoje ploÄ?ice na â&#x20AC;&#x17E;krugove zemaljskeâ&#x20AC;&#x153; gdje im se pridruĹžio i zamjenik Ĺžupana VaraĹždinske Ĺžupanije Milan PavlekoviÄ&#x2021;. (mm)

*UDGRQDĂžHOQLNMHSULĂžYUVWLRSORĂžLFXVLPHQRPJUDGD/HSRJODYH

se sluÄ?ajno ĹĄestarom po zemljopisnoj karti, svake godine Ludbreg u goste poziva novi grad-prijatelj koji se u centru svijeta predstavlja svojim specifiÄ?nostima, kulturno-povijesnom baĹĄtinom, zabavnim programima svojih udruga, a zauzvrat dobiva ploÄ?icu s nazivom grada i udaljenosti

dova prijatelja centra svijeta, cilj tog sporazuma jest da okupljanje predstavnika svih dosadaĹĄnjih gradova postane tradicionalno te da suradnja meÄ&#x2018;u gradovima traje cijelu godinu. TuristiÄ?ko druĹĄtvo grada Lepoglave pripremilo je program u sklopu kojeg su Lepoglavu pred-

&*+ &,-,.

Primljeni  udrugu

              

   ! ! " !  #   "   $%"   "   ! &    !     " #' !" ! ( udruga tijekom godine dobivati  ! &  ! (! ! #      *  !! ( ! + ,  " "  

    " !  "   #  -!!.

/,*0&$

3RWSLVLYDQMHVSRUD]XPD

3UHGVWDYOMDQMH/HSRJODYH

#$%&   !"

  uspjeĹĄno  drugi semestar

$ " "' ()  " !"     !  "  # $ %&%'  ($ $ ) ! *  # !  !   Lepoglava je 26. lipnja bila domaÄ&#x2021;in biciklistima iz najboljih hrvatskih i maÄ&#x2018;arskih biciklistiÄ?kih klubova. Tog se dana, sa startom i ciljem u centru Lepoglave, odrĹžalo Nacionalno prvenstvo u cestovnom biciklizmu Hrvatske i MaÄ&#x2018;arske u disciplini cesta koje je, u suradnji s VaraĹždinskom Ĺžupanijom i gradom Lepoglavom, organiziralo BiciklistiÄ?ko druĹĄtvo â&#x20AC;&#x153;Slogaâ&#x20AC;? iz VaraĹždina.

OdrĹžane su dvije utrke, jedna u kategoriji Elite i jedna u juniorskoj konkurenciji. Start utrke za drĹžavnog prvaka oznaÄ?io je lepoglavski gradonaÄ?elnik Marijan Ĺ kvariÄ&#x2021; nakon Ä?ega je 86 biciklista krenulo u utrku dugu 166 kilometara. Vozilo se deset krugova na relaciji Lepoglava â&#x20AC;&#x201C; KaniĹža â&#x20AC;&#x201C; Dubravec â&#x20AC;&#x201C; Ĺ˝arovnica â&#x20AC;&#x201C; Kamenica â&#x20AC;&#x201C; KameniÄ?ki Vrhovec â&#x20AC;&#x201C; Lepoglava. Nakon 4 sata i 13 minuta u cilj u Lepoglavi uĹĄla je najbrĹža gru-

'RGLMHODRGOLĂžMDQDMEROMLPDELFLNOLVWLPD

pa biciklista. MeÄ&#x2018;u njima s hrvatske strane najbrĹži je bio, osvojivĹĄi time naslov prvaka Hrvatske, 23-godiĹĄnji Kristijan Ä?urasek iz BK Loborike, ispred klupskih kolega Tomislava DanÄ?uloviÄ&#x2021;a, Matije Kvasine i Radoslava Rogine, dok je najbrĹži MaÄ&#x2018;ar

6WDUWXWUNHXFHQWUX/HSRJODYH

bio Cador Rida. Juniori su se utrkivali na stazi dugaÄ?koj 106 kilometara. NajbrĹži je bio Josip Rumac, Ä?lan BK Loborike, dok je drugo mjesto pripalo Marku Hercegu iz BD â&#x20AC;&#x17E;Slogaâ&#x20AC;&#x153;. Tijekom sveÄ?anosti na terasi restorana IvanÄ?ica pobjednicima su dodijeljena odliÄ?ja, a najboljim su ih biciklistima, izmeÄ&#x2018;u ostalih, uruÄ?ili lepoglavski gradonaÄ?elnik Marijan Ĺ kvariÄ&#x2021; i varaĹždinski Ĺžupan Predrag Ĺ tromar. Organizator utrke pohvalio je grad Lepoglavu koji je joĹĄ jednom, sloĹžili su se i ostali, potvrdio spremnost za organizaciju i odrĹžavanje ovako znaÄ?ajnih dogaÄ&#x2018;aja. (dh)

   !  "  /       !  0 $%

 1   2 (       " 3    "!   " 4  ! "  " 

56 7 8

1 723 #9   !: *: (  !  !  0  "    !  ! 3   (" "  ( !! ! !( !  "   

"  !

 # !-!!.

#10 LEPOGLAVSKI GRADSKI LIST  

Jubilarni deseti broj lokalnih novina - Lepoglavski gradski list

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you