Page 1

2021 TARIFAK

2021eko urtarriletik ekainera bitartean egindako publizitate iragarki edota kontratazioetan aplikatu beharreko tarifa.

TARIFAS

Tarifas a aplicar para las inserciones y รณ contrataciones de publicidad realizadas de enero a junio del 2021

www.naiz.eus


Desktop

Formatuak Formatos Megabannerra / Megabanner

CPM

1.000 agerraldiko 1.000 impresiones

940x90

Orri-lapurra / Robapáginas

300x300

Portadan / Portada Errotazioan / Rotación

Orri-lapurra bikoitza / Robapáginas doble

300x600

Portadan / Portada Errotazioan / Rotación

Botoia / Botón

300x100

Portadan / Portada Errotazioan / Rotación

Bideoak / Vídeos

Preroll In Read

75€ 65€ 59€ 88€ 76€ 34€ 27€ 85€ 65€

Otros formatos: SKY 120x600 + SKY 120x800 + CINTILLO 629x60 + CONTENIDO PATROCINADO con foto o vídeo... Beste formatu: SKY 120x600 + SKY 120x800 + Zintilloa 629x60 + Eduki babesleduna argazki edo bideokin...

Otros formatos, medidas, permanencias. Consultar con el departamento comercial.

Posibilidades de segmentación para Recargo por ubicación: 25% ajustar al público objetivo deseado. Precios sin IVA

Beste formatu, neurri eta permanentzia. Hautatutako publiko zehatz bati Departamendu komertzialarekin kontsultatu. segmentatzeko aukerak.

kokapen aukeraketaren gainordaina: %25 BEZik gabeko prezioak

✆ 943 31 69 99 publi@gara.net

Megabannerra Megabanner 940x90


Desktop

Mobile

BILBOARD BILBOARD 940x180

ORRI-LAPURRA ROBAPÁGINAS

BOTOIA BOTÓN

300x300

300x100

ORRI-LAPURRA BIKOITZA ROBAPÁGINAS DOBLE

SPOTak BIDEOan SPOT en VIDEOs

300x600

Preroll · In Read

ORRI-LAPURRA BIKOITZA ROBAPÁGINAS DOBLE 300x600 BOTOIA BOTÓN 300x100

ORRI-LAPURRA ROBAPÁGINAS

300x300

SPOTak BIDEOan SPOT en VÍDEOs

Preroll · In Read


KONTRATAZIO BALDINTZAK Publizitatea argitaratzea kontratatzeko baldintzei loturik egongo da. Iragarkia publikatzeak zuzenean baldintzak onartzen direla esan nahi ere badu. NAIZek egokiak iruditzen zaizkion iragarkiak argitaratzeko eskubidea du. Halaber, leku aldetik arazoak izanez gero, atzeratzeko eskubidea ere badu. Indarrean dauden tarifen prezioetan ez dago dagokien zerga gehiturik. Publizitatean zuzenketarik edo aldaketarik egin nahi bada, derrigorrezkoa da email bidez jakinaraztea. Erreserbak email bidez egingo dira, betiere publizitate sailaren onarpena baldin badauka. Iragarkiak argitaratzeko unean indarrean dagoen tarifaren prezioaren arabera fakturatuko dira. Kontratazio unean prezioaz ez bada hitz egiten edo aipatzen dena ez bada egokia, NAIZek administrazio arazoren bat izan dela ulertuko du, benetako prezioa fakturatuz. Gainordaina duen kontratazio bat ezin bada artatu, iragarkia tarifaren prezioaren arabera fakturatuko da, gainordain hori aplikatu gabe. Publizitatearen aginduek eta originalek gure publizitate sailean egon behar dute argitaratu baino bi egun lehenago. Aginduak email bidez bakarrik atzeratu edo baliogabetuko dira, eta publizitate sailari baieztatu beharko zaio, aginduen eta originalen epea amaitzen den eguneko 12:00ak baino lehen. Bestela, ez da erreklamaziorik onartuko.

CONDICIONES DE CONTRATACIÓN La emisión de publicidad estará sujeta a las condiciones de contratación. Su publicación implica automáticamente la aceptación de las mismas. NAIZ se reserva el derecho de publicar solamente los anuncios que le parezcan oportunos. Igualmente se reserva el derecho de aplazamiento de los mismos por motivos de espacio. En los precios de la presente tarifa no están incluidos los impuestos correspondientes. Tanto las reservas como los cambios y/o rectificaciones se realizaran por e-mail, siempre que tenga la confirmación de recepción por el departamento de publicidad. Las rectificaciones se facturarán siempre al precio que corresponda por su naturaleza de acuerdo a las tarifas vigentes en el momento de su publicación, teniendo en cuenta que cuando en la contratación no se especifique el precio o éste no sea el que corresponde, NAIZ entenderá como un error administrativo, facturando al precio real del mismo. Si una contratación con recargo no pudiera ser atendida, el anuncio se facturará al precio de tarifa sin aplicar dicho recargo. Las órdenes de publicidad y los originales deberán estar en poder de nuestro departamento de publicidad dos días hábiles antes de la fecha de su publicación. Las suspensiones o anulaciones de órdenes deberán comunicarse por email, con la consiguiente confirmación de recepción del departamento de publicidad, antes de las 12:00 horas de la fecha límite de recepción de órdenes y originales. En caso contrario, no se admitirá reclamación al respecto.

ARABA ✆ 945 25 68 11

Diputazio kalea 17 - 1.A. 01001 GASTEIZ.

BIZKAIA ✆ 94 424 72 06 Gran Via, 2 - 4. 48001 BILBO. GIPUZKOA ✆ 943 31 69 99 Portuetxe 23 - 2.A. 20018 DONOSTIA. NAFARROA ✆ 948 22 58 06 Pozo Blanco 15 - 5. 31001 IRUÑEA.

PUBLIZITATE SAILA DEPARTAMENTO DE PUBLICIDAD

publi@naiz.eus


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.