Page 1

FREE COPY วามู ส

VAMOOSE Vol. 1 No.

April 2016

1

Let our hearts guide us

SUMMER

1


FREE COPY วามู ส

VAMOOSE Vol. 1 No.

April 2016

1

Let our hearts guide us

SUMMER

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 เมษายน 2559

1

ยินดีที่  ไม่’ รู้จัก...ไม่รู้จัก” นึกถึงเพลงนี้ขึ้นมาทันที  เพราะ FREE COPY ชื่อแปลก VAMOOSE เพิ่งจะมาพบกับ คุณผู้อ่านเป็นครั้งแรก VAMOOSE (วา-มูส) ค�ำภาษา  อังกฤษ” (คิดไม่ถึงล่ะสิ  เปิดดิกฯ ออนไลน์ได้เลย) กับความหมายสั้น ๆ รีบไปกันเถอะ” ปล่อยใจให้ล่องลอยไป ปล่อยตัวให้ท�ำตามใจ” เพราะการเดินทางนั้นไม่มีวันสิ้นสุด ยังมีเรื่องราวมากมาย หลากหลายรอเราอยู่  ไม่ว่าคุณจะรู้จักหรือไม่   โลกใบเดิมยังเต็มไปด้วยสิ่งลึกซึ้งและน่าค้นหา โลกกว้างใหญ่ยังมี เส้นทางและหย่อมย่านให้คุณเก็บเกี่ยวความสุข VAMOOSE ชวนคุณออกเดินทางครั้งแรกฉบับนี้ในธีม SUMMER  ต้อนรับฤดูร้อนกับ VARIOUS SHADES OF THE SEA เทีย่ วทะเลเมืองไทยในบรรยากาศทีแ่ ตกต่าง  แล้วไปฟังความในใจทีม่ ตี อ่ ท้องทะเลของ มาเรีย ณ ไกลบ้าน บล็อกเกอร์รีวิวท่องเที่ยวชื่อดังที่มีคนติดตามกว่าแสน  จากนั้นไปคุยกับสิงโต-น�ำโชค นักดนตรีนักแต่งเพลง ผู้สร้างสรรค์บทเพลงซึ่งอวลด้วยกลิ่นอายทะเล VAMOOSE สร้างสรรค์โดยทีมงาน  นายรอบรู้” จากคอลัมน์ท่องเที่ยวสุดฮิตในนิตยสารสารคดี  และผลงาน พ็อกเกตบุ๊ก คู่มือเที่ยวทั่วไทยไปกับ  นายรอบรู้” ที่อยู่ในใจนักเดินทางมานาน สิ่งที่ส�ำคัญที่สุด อาจไม่ส�ำคัญเท่าไร”...เท่าที่วันนี้ VAMOOSE ได้มาเจอคุณ และได้อยู่ใกล้กัน ยินดีที่  ไม่” รู้จัก...แค่รู้ว่ารักเราก็พอใจแล้ว  

LET’S TALK LET’S GO

นายรอบรู้” NaiRobRoo

CONTENT 03 04 08 09 10 12

10

14

04 17

14 16 17 18 20 22 23

update  ข้อมูลใหม่  ๆ  และแบ่งปันเรื่องราว ท่องเที่ยวของคุณ กับเราได้ที่  

เว็บไซต์ www.NaiRobRoo.com อีเมล nairobroo@yahoo.com

โทร. 0-2281-6110 (อัตโนมัติ) ต่อ 123, 09-2270-7994

HIGHLIGHT เมษายน SPECIAL  JOURNEY    VARIOUS SHADES OF THE SEA TRAVELER’S  TIPS เรื่องน่ารู้ก่อนเที่ยวทะเล MY MEMOIR ไม่ได้รักมาก  แต่ขาดเธอไม่ได้จริง ๆ...ทะเลไทย SLEEP คลายร้อน นอนริมเล กับที่พักสุดเก๋  SUMMER นี้ห้ามพลาด TALK 10  OF  THE  TOWN  เดินเที่ยวชุมชน ริมน�้ำจันทบูร INTERVIEW สิงโต-น�ำโชค  มี   ทะเล” ในตัวเรา LINES AND COLORS ชุมชนกุฎีจีน BITTER AND SWEET BOTH BITTER AND SWEET ขมปนหวานในคราวเดียวกัน SHOPPING  FISHER FOLK  คนจับปลา...ไม่ได้จับแต่ปลา FOOD 4 ร้านซีฟู้ด...สดสุด ๆ  ดุจยกทะเลมาวางบนโต๊ะ WISH LIST อุ่นใจทุกที่ถ้ามีกระเป๋ากันน�้ำ DEPTH OF FIELD รับมือง่าย ๆ เมื่ออยากถ่ายภาพ ธรรมชาติ  

www.Facebook.com/nairobroofanclub

nairobroo

nairobroo

nairobroo channel

nairobroo

nairobroo

เจ้าของและผู้อ�ำนวยการ สุวพร ทองธิว ในนามบริษัทวิริยะธุรกิจ จ�ำกัด ที่ปรึกษาบริษัทฯ ไพบูลย์  บริบูรณ์ลาภ ผู้จัดการทั่วไป ผู้อ�ำนวยการฝ่ายศิลป์-ฝ่ายผลิต จ�ำนงค์  ศรีนวล บรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา สุวัฒน์  อัศวไชยชาญ บรรณาธิการบริหาร ระพีพร ตันตราภิรมย์  บรรณาธิการต้นฉบับ เกษณี  วิลาวัลย์เดช  กองบรรณาธิการ อนุรัตน์  วัฒนาวงศ์สว่าง, ปณัสย์  พุ่มริ้ว, พรเพ็ญ วงศ์ศุภชัยนิมิต, เอกพงศ์  ศรทอง, กรดล แย้มสัตย์ธรรม ที่ปรึกษาฝ่ายภาพ สกล เกษมพันธุ์  บรรณาธิการภาพ วิจิตต์  แซ่เฮ้ง ฝ่ายภาพ บันสิทธิ์  บุณยะรัตเวช, ประเวช ตันตราภิรมย์ บรรณาธิการศิลปะ วันทนี  เจริญวานิช ควบคุมการผลิต ธนา วาสิกศิริ ส�ำนักงาน บริษัทวิริยะธุรกิจ จ�ำกัด เลขที่  28, 30 ถนนปรินายก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200  ผู้จัดการฝ่ายโฆษณา กฤตนัดตา หนูไชยะ ฝ่ายโฆษณา โทร. 08-2003-2666, 0-2281-6110 (อัตโนมัติ) ต่อ 112, 114 เพลต-แยกสี  กนกศิลป์  โทร. 0-2215-1588 พิมพ์ที่  โรงพิมพ์กรุงเทพ (1984) จ�ำกัด โทร. 0-2247-1940-7 © สงวนลิขสิทธิ์โดยนิตยสาร VAMOOSE ในนามบริษัทวิริยะธุรกิจ จ�ำกัด


HIGHLIGHT

เมษายน เดือนเมษายนมีเทศกาลและงานประเพณีที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานและสีสันของฤดูร้อน หรือฤดูใบไม้ผลิในต่างประเทศ    มาดูกันซิว่ามีที่ไหนบ้าง

1

เทศกาลฮานามิ  ชมดอกซากุระ  ประเทศญี่ปุ่น ตลอดเดือนเมษายน

5

1

มีการอัญเชิญเทพเจ้า Bhairab  ประดิษฐานบนรถม้าแล้วแห่ไปทั่วเมือง  และพิธีแย่งชิงเสาไม้ไผ่ซึ่งเชื่อว่าเป็น ศิวลึงค์ เพื่อความโชคดีตลอดปีนั้น

ญี่ปุ่นเริ่มเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิ ดอกซากุระ จะบานทั่วทั้งประเทศ โดยเริ่มผลิบาน ไล่จากพื้นที่ภาคใต้เรื่อยไปถึงภาค เหนือ ชาวญี่ปุ่นนิยมไปปิกนิก นั่งชมดอกซากุระและกินอาหาร ที่ท�ำเตรียมกันมา

6

(ภาพ : เรือใบสองสี”)

2

งานสมโภชเจ้าแม่โต๊ะโมะ  จ.  นราธิวาส 29 มีนาคม-1  เมษายน

เจ้าแม่โต๊ะโมะเป็นที่เคารพศรัทธาของ ผู้คนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้   งานเริ่มตั้งแต่ 29 มีนาคมเป็นต้นไป   มีขบวนแห่เจ้าแม่และพิธีลุยไฟ หน้าศาลเจ้าแม่ด้วย 3

2

5

มีขบวนแห่อัญเชิญพระพุทธรูปให้ สรงน�้ำ ณ ริมชายหาด  และพื้นที่ ริมหาดก็ถูกเปลี่ยนเป็นพื้นที่เล่นน�้ำ จัดกิจกรรมก่อเจดีย์ทราย และประกวดนางสงกรานต์ด้วย

7

3

6

4

7

(ภาพ : งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลนครล�ำปาง)

4

วันไหลบางแสน-พัทยา  จ.  ชลบุรี 16-19  เมษายน

(ภาพ : ฝ่ายวิชาการ เทศบาลเมืองแสนสุข)

งานแห่สลุงหลวง  จ.  ล�ำปาง 9-13  เมษายน

สลุงหลวงหมายถึงภาชนะใส่น�้ำขนาด ใหญ่ จะน�ำไปแห่ทั่วเมืองเพื่อรับ น�้ำขมิ้นส้มป่อย น�้ำอบ จากชาวบ้าน  เพื่อน�ำไปสรงพระแก้วดอนเต้า และพระเจ้าไม้แก่นจันทร์

ปีใหม่เนปาล  เมืองบัคตาบูร์ ประเทศเนปาล 15-17  เมษายน

ประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง  จ.  บุรีรัมย์ 21  เมษายน

ชาวบุรีรัมย์พร้อมใจจัดขบวนแห่ ขึ้นปราสาทหินเขาพนมรุ้งเพื่อสักการะ รอยพระพุทธบาทซึ่งประดิษฐาน ภายในปรางค์น้อย และช่วงรุ่งเช้าของ วันขึ้น 15 ค�่ำ เดือน 5 แสงอาทิตย์จะ ส่องลอดช่องประตู 15 ช่องของปราสาท เป็นปรากฏการณ์ที่หลายคนรอชม ตั้งแต่เช้าตรู่

งานสงกรานต์ 13-15  เมษายน

จังหวัดต่าง ๆ จะจัดงานสงกรานต์ขนึ้    นอกจากเล่นน�้ำกันแล้ว คนไทยยัง ถือว่าวันสงกรานต์เป็นวันขึ้นปีใหม่  จึงเป็นโอกาสดีที่จะเข้าวัดท�ำบุญ  สรงน�้ำพระ เพื่อความเป็นสิริมงคล

3


4


S P E C I A L J O U R N E Y

VARIOUS SHADES OF THE SEA เรื่อง : ระพีพร ตันตราภิรมย์ ภาพ : วิจิตต์ แซ่เฮ้ง, ระพีพร ตันตราภิรมย์

ภาพความทรงจ�ำกับท้องทะเลไม่จำ� เป็นว่าต้องสีฟา้ สดเสมอไป เพราะทะเลนัน้ อาจสวยงามยามฟ้าใกล้รงุ่ อาจท�ำให้คุณประทับใจยามใกล้ค�่ำ  และอีกหลายช่วงเวลาที่ชวนให้คุณหลงใหลในความเป็นทะเล... หากเพียงคุณลองหาโอกาสสัมผัสกับท้องทะเลในเวลาที่ต่างกัน

สีสันยามเช้าที่บ้านสามช่อง

เป็นครัง้ แรกทีฉ่ นั ได้สมั ผัสบรรยากาศของท้องทะเลในช่วงเช้ามืด ได้นงั่ ดูพระอาทิตย์คอ่ ย ๆ พ้นขอบเขา ขึ้นมา ก่อนสาดแสงสีทองลงบนพื้นน�้ำเป็นประกายสวยงาม ท่ามกลางบรรยากาศเย็นสบาย ความสดชื่น อัดแน่นเต็มปอด ถือเป็นไฮไลต์ของการมาเยือน   กลุ่มท่องเที่ยวชุมชนบ้านสามช่องโฮมสเตย์” บ้านสามช่องแบ่งเป็นบ้านสามช่องเหนือและบ้านสามช่องใต้ เป็นทีเ่ ทีย่ วแบบโฮมสเตย์ใน อ. ตะกัว่ ทุง่ จ. พังงา  ใครถามหาทะเลในมุมทีแ่ ตกต่าง ทีน่ คี่ อื ค�ำตอบทีด่ ที สี่ ดุ   ชุมชนมุสลิมเล็ก ๆ ทีบ่ า้ นสามช่องเหนือ เต็มไปด้วยรอยยิม้  และรายล้อมด้วยวิถชี วี ติ ให้คณ ุ สนุกได้ตลอดวันตัง้ แต่เช้าจดค�่ำ ทัง้ นัง่ เรือเก็บหอยนางรม ชมกระชังปู ดูกระชังปลา และเดินเทีย่ วรอบ ๆ หมูบ่ า้ น แล้วปิดท้ายวันด้วยเมนูซฟี ดู้ สด ๆ กุง้ หอยปูปลาทีห่ า ได้จากท้องถิ่นปรุงเป็นมื้อค�ำ่ แสนอร่อย ก่อนส่งคุณเข้านอนในบ้านโฮมสเตย์หลังเล็ก ๆ ทว่าสะอาดและ บรรยากาศสุดสบาย ไม่ต้องพึ่งพัดลมก็หลับฝันดีจนถึงเช้า ตืน่ มารับวันใหม่ดว้ ยการนัง่ เรือหางยาวไปบ้านสามช่องใต้ ซึง่ อยูไ่ กลกันไม่ถงึ ชัว่ โมง แล้วหามุมส่วนตัว นัง่ นิง่ ๆ อิงแอบธรรมชาติ ชมพระอาทิตย์ขนึ้   บอกเลย...แม้นำ�้ ทะเลไม่ใส ไม่มหี าดทรายสวย ๆ แต่คณ ุ จะ หลงรักที่นี่ในแบบที่เป็นอยู่  

5


6


“ ทะเลสวยเพราะมี สี สั น ไม่ เหมื อ นกั น เลยสั ก วั น   และทะเลแต่ ละแห่ งก็ ใ ห้ ค วามรู ้ สึ ก แตกต่ างกั น     ทุ ก ครั้ ง ที่ ไ ปทะเล  ความประทั บ ใจจึ ง ไม่ ซ�้ ำ กั น   ”

ยามสายถึงบ่ายใต้ทะเลสตูล

ใครรักน�ำ้ ทะเลสีฟา้ สด หาดทรายขาวหมดจด ต้องเทใจให้กบั ทะเล จ. สตูล ซึง่ ประกอบด้วย หมู่เกาะมากมาย น�ำทีมโดยหมู่เกาะหลีเป๊ะ ต่อด้วยหมู่เกาะบุโหลนที่ความงามนั้นตามมาติด ๆ มาสตูลต้องด�ำน�้ำ  เพราะถือเป็นกิจกรรมหลักของการมาเยือน  เริ่มต้นที่หมู่เกาะหลีเป๊ะ ซึ่งอยู่ที่ร่องน�้ำจาบัง เป็นจุดสุดฟินเพราะมีปะการังอ่อนเจ็ดสีพลิ้วไหวโอนอ่อนให้ชม  ส่วนเกาะ รอกลอยและเกาะราวีคือสองเกาะที่แข่งกันอวดความขาวของเม็ดทรายตัดกับน�ำ้ ทะเลสีฟ้าใสแบบ ยากจะตัดสินว่าใครชนะเลิศ  และห้ามพลาดความแปลกของหมูเ่ กาะนีท้ เี่ กาะหินซ้อน ด้วยเป็นกองหิน ซ้อนตัวกันและโผล่พ้นน�้ำขึ้นมามองดูคล้ายเรือใบ อีกทั้งเป็นจุดด�ำน�้ำชมความหลากหลายของ ท้องทะเลที่ถ้าพลาดจะเสียดาย ส่วนใครอยากสัมผัสทะเลสตูลในแบบเนิบช้า ไม่มีผู้คนมากมาย แนะน�ำให้เบนหัวเรือมาที่ หมูเ่ กาะบุโหลน ทีซ่ งึ่ ความงามสงบมาบรรจบกับท้องทะเล โดยมีเกาะบุโหลนเลเป็นดาวเด่น แม้จะ เป็นเกาะเล็กที่สุดในบรรดาสามเกาะหลักของหมู่เกาะแห่งนี้ แต่ก็   จิ๋วแต่แจ๋ว” เพราะมีหาดทราย ขาวจั๊วะและยาวเหยียดอย่างหาดแพนแซนให้คุณนอนอาบแดด มีเส้นทางชมธรรมชาติและสัมผัส ชีวิตชาวเกาะแถวอ่าวพังกาน้อย อ่าวพังกาใหญ่ รวมถึงจุดด�ำน�้ำตื้นหลายจุดรอบเกาะ อีกเกาะที่สุดชิลล์  คือเกาะบุโหลนไม้ไผ่ที่บรรยากาศเงี้ยบ...เงียบ จนได้ยินเสียงธรรมชาติ ชัดเจนมาก  มีหาดทรายขาวนวลให้นอนเล่นผ่อนคลายสบายใจ มีปะการังให้ดำ� น�ำ้ ตืน้ ชมความงาม  

ส่งท้ายวันที่ทะเลเกาะกูด

เกาะกูด อยูป่ ลายสุดของหมูเ่ กาะทะเลตราดและเป็นเกาะสุดท้ายของน่านน�ำ้ อ่าวไทย มีขนาด ไม่ใหญ่มากนัก เช่ามอเตอร์ไซค์สกั คันก็ทำ� ความรูจ้ กั รอบเกาะได้สบาย  นอกจากทะเล บนเกาะยัง มีนำ�้ ตกวังเจ้าเป็นหนึง่ ไฮไลต์ให้เทีย่ วชม  ส่วนความคึกคักของเกาะจะอยูท่ างฝัง่ ตะวันตก โดยแถว หาดคลองเจ้าจะเสน่หแ์ รงเป็นพิเศษ ทีพ่ กั ค่อนข้างเยอะ เพราะชายหาดกว้างมากเชือ่ มต่อกับคลอง วังเจ้าซึ่งเป็นเส้นทางพายเรือคายักชมธรรมชาติป่าชายเลนที่สวยงาม ความทรงจ�ำกับเกาะกูดนอกเหนือจากออกไปด�ำน�้ำ  ตระเวนทัวร์รอบเกาะ ก็คือการหาที่ เหมาะ ๆ สบตากับพระอาทิตย์ยามเย็นขณะจดเส้นขอบน�ำ้ ทะเลบริเวณบ้านคลองมาดชุมชนเก่าแก่ ทีส่ ดุ ของเกาะ  ทีน่ มี่ สี ะพานไม้เล็ก ๆ ทอดยาวไปในทะเล เป็นมุมรับกับพระอาทิตย์ตกพอดิบพอดี แม้บรรยากาศไม่คกึ คักเท่าหาดอืน่  แต่ ณ นาทีทนี่ งั่ อยูต่ รงนัน้  ฉันรูส้ กึ เลยว่าความสุขล้อมหน้าล้อม หลัง สุขจนบรรยายได้ไม่หมดเลยละ   

ติดต่อกลุ่มท่องเที่ยวชุมชน บ้านสามช่องโฮมสเตย์ ที่ผู้ใหญ่สุรัตน์ สุมาลี โทร. 08-6741-7949

ท� ำ ไมถึ ง เห็ น น�้ ำ ทะเลมี สี ลองตักน�้ำทะเลใส่แก้วก็ดูใสดี แต่ท�ำไมเวลามองไปในทะเลถึงมี สีฟ้า น�้ำเงิน เขียว บางที่ก็สีเหลืองสีแดง นัน่ ก็เพราะน�ำ้ จะสะท้อนสเปกตรัมของแสงสีนำ�้ เงินได้ดที สี่ ดุ (เราแยกสเปกตรัมของแสงอาทิตย์ได้เจ็ดสี คือ ม่วง คราม น�ำ้ เงิน เขียว เหลือง แสด แดง) และระดับความลึกของน�้ำก็มีผลต่อสี น�้ำทะเล เพราะจะดูดซับสเปกตรัมของแสงสีต่าง ๆ ได้มากน้อย ต่างกัน  น�ำ้ ทะเลยิง่ ลึกยิง่ มีสนี ำ�้ เงินเข้ม แต่ถา้ ตืน้ ก็จะมีสฟี า้ คราม สารแขวนลอย แพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์ในทะเล ยังมีสว่ น ท�ำให้สีน�้ำทะเลเปลี่ยนไปด้วย 7


T R A V E L E R ’ S  T I P S

ใช้   “น�้ ำ ลาย”  ถู ส นอร์ เ กิ ล ... เรื่ อ งอี๋ ๆ  แต่ แจ๋ ว ใครเคยด�ำน�้ำย่อมเคยผ่านประสบการณ์ที่ไกด์ สอนให้ถม่   น�ำ้ ลาย” ลงบนหน้ากากสนอร์เกิล ด้านใน แล้วใช้นวิ้ ถู ๆ จากนัน้ ล้างน�ำ้ แล้วค่อยใส่ เขาบอกว่าช่วยให้ไม่เกิดฝ้าเวลาด�ำน�้ำ ทีเ่ ป็นเช่นนัน้  เพราะเมือ่ ด�ำลงใต้นำ  �้ ด้าน นอกและด้านในหน้ากากจะมีอุณหภูมิต่างกัน มาก ท�ำให้เกิดไอน�้ำที่กระจกด้านใน น�้ำลาย ทีเ่ ราถู ๆ จึงมีคณ ุ สมบัตเิ หมือนฟิลม์  ช่วยให้ไอน�ำ้ ไม่เกาะตัว เลยไม่เกิดฝ้า ใครรังเกียจน�้ำลายตัวเอง จะใช้สบู่เหลว ชนิดไม่มสี ารระคายเคืองตา (no more tears) แทนก็ได้  

เ รื่ อ ง น่ า รู้ ก่ อ น เ ที่ ย ว ท ะ เ ล        

         

   

     

     

เรื่อง : ปณัสย์ พุ่มริ้ว ภาพประกอบ : จัน-เจ้า-ค่ะ

เสี ย งของหาดทราย เคยไหมเวลาเดินเหยียบบนหาดทรายบางทีแ่ ล้ว ได้ ยิ น เสี ย ง  เอี๊ ย ดดด...อ๊ า ดดด...” ดั ง ลั่ น เสียงเช่นนี้เกิดจากการเสียดสีกันของเม็ดทราย ซึ่งต้องเป็นเม็ดทรายที่ละเอียดมากและมีสาร ประกอบซิลิกอนไดออกไซด์ในรูปผลึกปริมาณ สูงเท่านั้น  เวลาที่ทรายลักษณะนี้แห้งจะมีแรง เสียดทานระหว่างกันมาก เมื่อเหยียบจึงเกิด เสียงดังจนใครบางคนว่าเหมือน  หาดทราย ร้องเพลง” หาดที่เกิดปรากฏการณ์นี้บ่อย ๆ ก็เช่น หาดบานชื่นที่ตราด อ่าวพันเตมะละกาที่สตูล  

แตนทะเล...ตั ว เล็ ก จิ๊ ด เดี ย ว  แต่ ต่ อยเจ็ บ น่ าดู ถ้าเปรียบเป็นศัตรู  มันคงเป็นศัตรูตัวฉกาจอีกตัวหนึ่งในท้องทะเล จู่โจมเราเงียบเชียบราวมนุษย์ล่องหน พอรูต้ วั อีกทีก็เจ็บจี๊ด ๆ เหมือน โดนเข็มนับพันเล่มต�ำและรู้สึกคันยิบ - นั่นไง...โดนพิษแตนทะเล เรียบร้อย ! แตนทะเลคือแพลงก์ตอนเล็กชนิดหนึง่  มีอยูใ่ นทะเลเกือบทุกที่ ถ้าโดนแล้วแพ้ให้ใช้นำ�้ ส้มสายชูหรือน�ำ้ มะนาวทาทันที และรีบกินยา แก้แพ้  จ�ำไว้วา่  ห้ามเกาเด็ดขาด มิฉะนัน้ พิษจะแพร่กระจาย แล้วจะ ยิ่งคันมากขึ้น วิธีป้องกันคือพยายามสวมชุดด�ำน�้ำปิดคอแขนยาว  บางคนว่า ทาครีมกันแดดแบบกันน�้ำก็พอช่วยได้  

(ขอขอบคุณ ผศ. ศิริชัย ธรรมวานิช อาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่กรุณาให้ข้อมูลเรื่องเสียงของหาดทราย)

8


MY MEMOIR

ไ ม่ ไ ด้ รั ก ม า ก แ ต่ ข า ด เ ธ อ ไ ม่ ไ ด้ จ ริ ง ๆ . . . ท ะ เ ล ไ ท ย  

     

   

     

   

         

   

       

    

         

เรื่องและภาพ : มาเรีย ณ ไกลบ้าน

เวลาใครถามเรือ่ งทะเล ก็จะออกตัวแรงทุกครัง้ ว่าฉันชอบอากาศเย็น ภูเขา และสายหมอก ทัง้ ที่ ฉันเกิดและโตบนเกาะภูเก็ต  ลึก ๆ แล้วความรักทะเลมันอยูใ่ นตัวฉันนัน่ แหละ เพียงแต่ไม่ชอบ อากาศร้อน ความเหนียวเหนอะหนะไม่สบายตัว และเป็นคนด�ำง่าย  เชือ่ มัย้  ถ้าปีไหนฉันไปทะเล ก็จะด�ำทะมึนกันไปทั้งปี ฮ่า ๆๆ ถ้าเลือกไปทะเล คงไปหน้าหนาว มันคงดีกว่าเพราะสวยและโรแมนติก อย่างปลายเดือน พฤศจิกาฯ ปี 2557 เพือ่ นทีเ่ ชียงใหม่ชวนฉันไปสิมลิ นั   แปลนคือไปเกาะกันทุกวัน แค่คดิ ก็ขำ� แล้ว วันแรกไปเกาะสี่ เกาะแปด สิมิลัน  ลงเรือปุ๊บกินยาแก้เมาปั๊บ หลับทันที มาตื่นอีกทีก็ถึง เกาะแล้ว  วันนั้นวิ่งถ่ายรูปสนุกมาก  บนเกาะสี่มีหาดทรายขาวป่นละเอียด น�้ำทะเลสวยใส น่าเล่นเป็นทีส่ ดุ  มีโขดหินให้ปนี ป่ายขึน้ ไปถ่ายรูป  ส่วนเกาะแปดก็มหี าดทรายขาวละเอียดเนียนนุม่ ไม่แพ้กัน (สรุปหาดที่สิมิลันสวยหมด 555)  วันแรกยังชิลล์ โอ๊ยยย...มาทะเลสนุกจังเลย วันที ่ 2 ไปเกาะตาชัยซึง่ มีหาดทรายขาวละเอียดนุม่ เป็นครีมเทียมอันเลือ่ งลือ แต่กลับมาฝัง่ รู้สึกพื้นท่าเรือเริ่มโคลงนิด ๆ วันที ่ 3 ไปหมูเ่ กาะสุรนิ ทร์กนั   วันนีน้ งั่ เรือไกลกว่าทุกวัน ซึง่ หมายความว่าฉันนัง่ โคลงอยู่ บนเรือนานที่สุด แต่ก็ได้เห็นปลาโลมาทั้งไปและกลับ  มันคือวันที่ประทับใจมากอีกวันหนึ่ง วันที ่ 4 อากาศดีด๊  ี ฟ้าซ้วยสวย งัน้ กลับไปสิมลิ นั กันอีกรอบ แม้รา่ งกายจะเริม่ ประท้วงแล้ว สิมลิ นั วันนีส้ วยทีส่ ดุ จริง ๆ คิดไม่ผดิ ทีอ่ อกทะเลกันอีกวัน  กลับมาท่าเรือรูส้ กึ อาฟเตอร์ชอ็ กตลอด เวลา...อะไรเอ่ย ไหว ๆ สั่น ๆ กลับโรงแรมไปนอนดีกว่า  พรุ่งนี้ตื่นมาค่อยลงเกาะอีกวัน และวันสุดท้าย ปิดท้ายด้วยเกาะไม้ท่อนที่ภูเก็ต  รู้สึกว่าร่างฉันมันอิ่มทะเลมากแต่ก็ยัง ลั้ลลา...เก่งจริงนะตัวแค่นี้ ฮ่า ๆๆ ไม่น่าเชื่อเลยว่าจะนั่งเรือติดกันได้ถึง 5 วันทั้งที่เมาเรือทุกวัน แต่ก็เป็นทริปที่ประทับใจ มากที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิต  ต่อไปไม่รู้จะใจง่ายไปเที่ยวเกาะแบบนี้ได้อีกเมื่อไหร่ สุดท้ายนี้แม้จะไม่แสดงออกแต่ก็รักนะ...ทะเลไทย  

มาเรีย  ณ  ไกลบ้าน จากอดีตพนักงานสายการบิน กลายเป็นคนชอบเที่ยว ชอบ ถ่ายรูป บอกเล่าประสบการณ์ บนโลกออนไลน์ จนมีคนมา สวมมงฯ พร้อมสายสะพายให้ เป็นบล็อกเกอร์  ปัจจุบันก็ยัง เดินทางไม่หยุดตามคอนเซปต์  มาเรีย ไม่ค่อยอยู่บ้าน” ติดตามทุกการเดินทางได้ที่  www.mariajourneys.com  และ www.facebook.com/ marianaklaibaantrip  

9


SLEEP

ค ล า ย ร ้อ น น อ น ริ ม เ ล

เลอ เบย์ บุ รี • ริมหาดปราณบุรี อ. ปราณบุรี จ. ประจวบคีรีขันธ์ • 0-3263-0636, 08-1858-5939 • www.lebayburi.com/index.php

กั บ ที่ พั ก สุ ด เ ก๋  S U M M E R  นี้ ห้ า ม พ ล า ด  

   

เรื่อง : พรเพ็ญ วงศ์ศุภชัยนิมิต ภาพ : วิจิตต์ แซ่เฮ้ง, ประเวช ตันตราภิรมย์

10

รีสอร์ตตากอากาศสุดเก๋ บ้านพักตกแต่งหลากสไตล์ถึงสี่แบบ มี สิง่ อ�ำนวยความสะดวกครบ รวมทัง้ สระว่ายน�ำ้ ให้แหวกว่ายไปชม ท้องทะเลไป  บ้านทุกหลังมีทางเดินลงไปชายหาดได้  ใครหาทีพ่ กั ส�ำหรับครอบครัว มาทีน่ แี่ ล้วจะหลงรักจนไม่อยากกลับเลยละ Tips  บ้านพักมีแค่สหี่ ลัง สวยน่ารักทุกหลัง และมักเต็มตลอดปี ถ้าอยาก ไปพักต้องรีบจอง


วาริ น ทร์   วิ ล เลจ  เกาะหลี เ ป๊ ะ • หาดชาวเล เกาะหลีเป๊ะ จ. สตูล • 08-5079-9145 • www.varinbeachresort.com

กระท่อมไม้สไตล์ชาวเกาะบนเกาะ หลีเป๊ะ ที่สัมผัสได้ด้วยราคาเป็น มิตร  มีห้องน�้ำส่วนตัวแบบกว้าง ขวาง  ที่นอน หมอน มุ้ง ปลั๊กไฟ เครือ่ งท�ำน�ำ้ อุน่  พัดลม ครบ  มอง เห็นวิวทะเลได้จากหน้ากระท่อม ทุกหลัง จึงขอยกให้เป็น   กระท่อม น้อยในฝันแห่งท้องทะเลอันดามัน” Tips  เดินไปไม่ไกลก็ถึงถนนคนเดิน เกาะหลีเป๊ะแล้ว

เกาะหมาก  โคโคเคป  รี ส อร์ ท •  อ่าวสวนใหญ่  เกาะหมาก จ. ตราด •  0-2711-2058 •  www.kohmakcococape.com

รีสอร์ตน่ารักมาก ๆ  มีทพี่ กั ให้เลือก ทั้ ง โรงแรม บ้ า นเป็ น หลั ง  และ กระท่อมริมหาด  ชายหาดบริเวณนี้ ขาวสะอาดเหมาะนอนรับลมทะเล ตกเย็ น ก็ เ ดิ น ไปชมพระอาทิ ต ย์ ตกบนสะพานไม้ที่ยื่นไปในทะเล บรรยากาศเลิศ  

Tips  ทีน่ มี่ บี ริการส�ำหรับคนรักน้องหมา ด้วย แต่ต้องติดต่อล่วงหน้า

กรี น แกลเลอรี่   เบด แอนด์ เบรกฟาสต์ หั ว หิ น •  ซ. หัวหิน 51 อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีขันธ์ •  0-3253-0487, 08-3791-0222 •  www.greenhuahin.com

ใครอยากสัมผัสบ้านพักตากอากาศ ของหัวหินยุคอดีตต้องมาทีน่   ี่ เดิม เป็นบ้านพักของพระธิดาในสมเด็จฯ กรมพระยาด�ำรงราชานุภาพ และน�ำ มารีโนเวต   เน้นโทนสีขาวดูสบายตา สิง่ อ�ำนวยความสะดวกครบครัน Tips  นอกจากคาเฟ่และร้านอาหาร ไวน์บารริ์ มทะเลของที่นี่ยังน่านั่งสุด ๆ  

11


T A L K 1 0 O F T H E  T O W N เรื่อง : กรดล แย้มสัตย์ธรรม ภาพ : วิจิตต์ แซ่เฮ้ง, ประเวช ตันตราภิรมย์ ภาพประกอบ : กานต์ รัตนจุล 1

บ้ า นฉั่ ว เซ้ ง ฮวด

วัดกลาง

ย่ า นตึ ก โบราณ ชิ โ น-โปรตุ กี ส

1

2

2 3

บ้ า นหลวงราชไมตรี

มตร

จันทรโภชนา (สาขาเบญจมราชูทิศ)

ชไ ซ. รา

บุ ร�

ศาลเจาโจวซือกง (ตนโพธิ์)

นท

าล าภิบ

ุข ถ. ส

ถ. เบญจ

3

ํ้ า จั แ ม‹ น

ถ. สฤษดิเดช

มราชูทิศ

ตลาดเทศบาล 2 านิยม ถ. ประช

ซ. อัมพวา

วัดเขตรนาบุญญาราม

ร้ า นขนมแม่ กิ ม เซี ย

4

วาง

4 5

ถ. ข

ร้ า นขายยา จั ง กวนอั น

หางทองสัมพันธ

โรงแรมเมืองจันท ถ. เ

ขวา

6

ิศ

สถานธนานุบาล เทศบาลจันทบุรี

5

าชูท

จมร

บญ

ถ.

รานทองกิมเซง

0

1

บ้ า นฉั่ ว เซ้ ง ฮวด

เคยเป็นสถานที่ถ่ายท�ำ ละครหลายเรื่อง เช่น เรื่อง ไฟอมตะ เรื่องบุญผ่อง   เจ้าของคืออาแปะเซ่งฉั่ว  ผู้ชอบเล่นซูโดกุเป็นชีวิต จิตใจ

30 60 90 ม. มาตราส่วน 1 : 3,000

2

ย่ านตึ ก โบราณ ชิ โ น-โปรตุ กี ส

บ้ า นเรี ย นรู ้   ชุ ม ชนริ ม น�้ ำ จั น ทบู ร

ตึกเก่าแบบโคโลเนียล อายุกว่า 100 ปี ในอดีต เป็นศูนย์ราชการ ปัจจุบัน เป็นบ้านเรือนของชาวบ้าน

3

บ้ า นหลวงราชไมตรี

บ้านหลังเดิมของหลวง ราชไมตรี อยู่กลางชุมชน   ได้รับการบูรณะเป็น โรงแรม ทว่ายังคงรักษา สถาปัตยกรรมดั้งเดิมไว้

ทร

จมจัน

อกแ ซ. ตร

4

ร้ า นขนมแม่ กิ ม เซี ย

ขนมโบราณหากินยาก  เช่น ขนมกลีบล�ำดวน  ขนมโก๋ญวน มีขายที่ร้านนี้ ในราคากันเอง แต่รสชาติ แบบชาววัง

5

ร้ า นขายยา ทร ถ. ศรีจัน จั ง กวนอั น

ร้านยาจีนเก่าแก่ชื่อดังของ จังหวัด  ในร้านจ�ำหน่าย ยาจีนกว่า 200 ชนิด  และมีของเก่าเล่าเรื่องราว ร้านยาในอดีตด้วย


นายรอบรู” ้  ขอน�ำเสนอ 10 จุด เทีย่ ว-กิน-ช็อป ห้ามพลาด ของชุมชนเก่าแก่ ริมแม่นำ�้ จันทบุร ี ให้คณ ุ ได้เดินเทีย่ วชมเมืองท่าการค้าส�ำคัญของ จ. จันทบุรี ในอดีต ซึ่งมีผู้คนหลากเชื้อชาติศาสนาอาศัยอยู่หลายชั่วอายุคนจนมี เอกลักษณ์เฉพาะตัวอันแสนน่ารักและชวนหลงใหลเป็นที่สุด

เดิ น เที่ ย วชุ ม ชนริ ม น�้ ำ จั น ทบู ร อ. เมือง จ. จันทบุรี

6

เทสโก โลตัส เอ็กซเพรส ปมเชลล โรงเรียนวัดจันทนาราม 7-Eleven

วัดจันทนาราม

ถ. ท

าหล

วง หางทองจันทนิมิต

7

ซ. โ

ซ. จันทนิมิต 1

รงน ้ำ

แข็ง

ซ. ชา ง

หิน

ถ. ทาหลวง

8

จันทนิมิตสัตวแพทย

ซ. หลังวัด

ซ. หลังวัด

3

1

9

ซ. จันทนิมิต 2 9

วัด 4

10

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ

ซ. ส

ซ. หลัง

ตลาด  100  ปี ชุ ม ชนหลั ง วั ด

10

ันติส

ุข

ซ. หม

7

อโป 6

อาสนวิ ห าร พระนางมารี อ า  ปฏิ ส นธิ นิ ร มล

ผนั ง ก� ำ แพง สุ ด ชิ ก 8

ร้ า นก๋ ว ยเตี๋ ย วเจ๊ อี๊ ด

6

บ้ า นเรี ย นรู ้   ชุ ม ชน ริ ม น�้ ำ จั น ทบู ร

บ้านครึ่งตึกครึ่งไม้หลังเก่า ของขุนอนุสรสมบัติ   ภายในจัดแสดงนิทรรศการ บอกเล่าเกี่ยวกับชุมชน จันทบูรซึ่งน่าแวะชม

7

ผนั ง ก� ำ แพงสุ ด ชิ ก

มา selfie กับก�ำแพง ภาพวาดที่เคยเป็นสถานที่ ถ่ายท�ำโฆษณา   ดู่ ดู๊ ดู  ดูเธอท�ำ” เมื่อปี 2550

8

ร้ า นก๋ วยเตี๋ ย วเจ๊ อี๊ ด

ก๋วยเตี๋ยวต้มย�ำทะเลชื่อดัง  ปรุงด้วยเครื่องต้มย�ำรส จัดจ้าน ทั้งกุ้ง ปู ปลา กั้ง  ก็ใส่มาในชามแบบไม่กลัว ขาดทุน

9

อาสนวิ ห าร พระนางมารี อ า  ปฏิ ส นธิ นิ ร มล

โบสถ์คาทอลิกอายุกว่า  300 ปีของคนญวน   ได้รับรางวัลอาคาร อนุรักษ์ดีเด่น ปี 2542

10

ตลาด  100  ปี ชุ ม ชนหลั ง วั ด

ตลาดหลังอาสนวิหารฯ  ที่มีของกินแสนอร่อย มากมาย แต่ต้องรีบมา แต่เช้ามืดถึงจะมีโอกาส ได้ลิ้มรส


“ เวลาผมชอบอะไร  ผมจะท� ำ ให้ สุ ด     ถ้ า ชอบเล่ นดนตรี     ก็ เ ป็ น นั ก ดนตรี ไ ปเลย    ถ้ า ชอบทะเล  แทนที่ จ ะไปเที่ ย ว  วั น หยุ ด สุ ด สั ป ดาห์  ก็ ไ ปอยู่ มั น เลย    ชอบยั ง ไงเราท� ำ อย่ างนั้ น   ”


INTERVIEW

สิ ง โต-น� ำ โชค มี  “ทะเล”  ในตั ว เรา เรื่อง : ปณัสย์ พุ่มริ้ว ภาพ : วิจิตต์ แซ่เฮ้ง

ไม่รู้เป็นความบังเอิญ หรือโชคชะตา ชีวิตของ สิงโต-น�ำโชค ทะนัดรัมย์  มีหลายอย่างเกี่ยว พันกับทะเล ศิลปินหนุ่มสังกัดค่ายเพลง What The Duck เจ้ า ของเพลงฮิ ต   อยู ่ ต ่ อ เลยได้ ไ หม” ออกจากโรงเรียนมาท�ำงานในโรงกลึงตั้งแต่ ป. 6  เขาเริ่มเล่นดนตรีอาชีพตามความฝัน วั น หนึ่ ง ไปเที่ ย วเกาะช้ า ง เห็ น คนเล่ น ดนตรี ริมทะเลแล้วอยากเป็นแบบนั้น จึงดั้นด้นไปอยู่ ภูเก็ต  ทีน่ นั่ เขาจับอูคเู ลเล่ออกอัลบัมชุดแรก มี เพลง   ทิ้ง” ขึ้นชาร์ตอันดับ 1 ท�ำให้คนรู้จักเขา ในฐานะศิลปินแนวเซิร์ฟมิวสิก-เพลงป็อปกลิ่น อายทะเล คนแรกของเมืองไทย

เล่ าความประทั บ ใจแรกเกี่ ย วกั บ ทะเลให้ ฟ ั ง สั ก นิ ด

ผมว่าทุกคนชอบทะเล  คนที่เห็นทะเล ทุกวันเขาอาจจะไม่ได้ตนื่ เต้นอะไรมาก แต่บา้ น ผมอยู่บุรีรัมย์  ไม่ค่อยได้เห็นทะเล พอพูดถึงก็ อยากไปเลย  ชอบมาตั้งแต่เด็ก ผมเชื่อว่าเด็ก ทุกคนชอบหมด เวลาไปทะเลมันสนุก ทะเลแรก-น่าจะพัทยานะ  พ่อผมท�ำงาน อยูโ่ รงงาน เถ้าแก่พาไป เราได้ไปด้วย  พอถึงพ่อ มีธุระต้องรีบกลับ เราก็เล่นได้แป๊บเดียว แต่จ�ำ ได้ว่าเห็นทะเลครัง้ แรก โอ สุดยอด มีเก้าอี้ชาย หาดเยอะ ๆ มีคนขายส้มต�ำ ดูครึกครืน้   ชอบทีไ่ ด้ วิง่ ลงน�ำ  ้ เล่นน�ำ   ้ พอโตขึน้ เพือ่ นพาไปเกาะช้าง เราไม่เคยไปเกาะ พอเห็นทะเลอยูร่ อบด้าน รูส้ กึ ว่าอลังการดี  เวลารถลงเนิน (ทีเ่ กาะช้าง) มอง ไปข้างหน้าเห็นเหมือนทะเลมันชันขึน้  อะโห มัน สุดยอด ตื่นเต้นมาก

อะไรท� ำ ให้ คุ ณ ตั ด สิ น ใจ  ออกเดิ น ทางไปเล่ นดนตรี ที่ ภู เ ก็ ต

ที่เกาะช้างผมไปนั่งฟังนักดนตรีเล่นริม ทะเล คิดว่าถ้าเรามาเล่นอย่างนีน้ า่ จะดี ชีวติ คง สบาย  ผมเห็นภาพชีวิตตัวเองอยู่ตรงนั้น  เรา ต้องท�ำให้ได้ ต้องเล่นดนตรีรมิ ทะเลให้ได้  กลับ บ้านปุบ๊ ผมรีบเสิรช์ เลยว่ามีทไี่ หนรับสมัครบ้าง ก็ มาเจอทีภ่ เู ก็ต  ตอนแรกคาดหวังว่าเล่นริมทะเล แบบเกาะช้างเลย แต่พอไปถึงมันเล่นในเมือง ทีนกี้ ลับชอบเข้าไปใหญ่ ชอบบรรยากาศคนทีน่ นั่ มีนักท่องเที่ยว ชาวบ้าน ภูเก็ตเหมือนทั้งเมือง นอกและต่างจังหวัดรวมอยูด่ ว้ ยกัน คนเยอะแยะ เวลาผมชอบอะไร ผมจะท�ำให้สดุ   ถ้าชอบ เล่นดนตรี ก็เป็นนักดนตรีไปเลย  ถ้าชอบทะเล แทนที่จะไปเที่ยววันหยุดสุดสัปดาห์  ก็ไปอยู่มัน เลย  ชอบยังไงเราท�ำอย่างนัน้   ตอนนัน้ ไม่ได้คดิ อะไรพิเศษ แค่อยากลองไปใช้ชีวิต มันก็สนุกดี จริง ๆ  มีมอเตอร์ไซค์คนั หนึง่  กลางวันอยากไป ไหนก็ไป ตกดึกท�ำงาน  ชีวติ มันสบาย ๆ ไม่ตอ้ ง รีบ  ภูเก็ตเป็นเหมือนบ้านส�ำหรับผม  วันนี้ให้ กลับไปท�ำก็ท�ำไม่ได้  เราไม่มีเวลาแบบนั้นแล้ว ผมรู้สึกว่าเราต้องเต็มที่กับชีวิตในช่วงเวลานั้น ต้องอยู่กับปัจจุบัน ถ้ามัวนั่งคิดถึงอนาคตเยอะ อดีตเยอะ มันจะลืมเอนจอยกับปัจจุบัน  ตอน อยูภ่ เู ก็ต ผมรูส้ กึ คุม้ ค่ามาก ได้ใช้ชวี ติ แบบทีเ่ รา อยากใช้  ทุกวันนีพ้ อมาอยูก่ รุงเทพฯ เราก็เต็มที่ เหมือนเดิม ไม่ได้รู้สึกว่าความสุขหายไปไหน  

ชอบทะเลตรงไหน  เวลาไปทะเล ชอบท� ำ อะไร

ผมประทับใจบรรยากาศทะเล แค่เดินผ่าน

ก็มคี วามสุข ไม่จำ� เป็นต้องลงน�ำ้ ก็ได้  บรรยากาศ ตรงนั้ น เหมื อ นได้ พั ก ผ่ อ น ไม่ ต ้ อ งท�ำ อะไร บางคนมีภาพในฝันว่าต้องหยิบกีตาร์ไปเล่น จิบ น�้ำมะพร้าว แต่ผมไม่เลย แค่ซึมซับบรรยากาศ ได้ไปเห็น ได้อยู่ตรงนั้น ดูคนที่นั่นใช้ชีวิตยังไง มันดูไม่เร่งรีบ ไม่ต้องแข่งขัน ทะเลก็เหมือนชีวิตคนนะ มีช่วงที่คนเข้า มาเยอะ เข้ามาน้อย ช่วงไฮซีซัน โลว์ซีซัน มีน�้ำ ขึ้นน�้ำลง

ทะเลเป็ น แรงบั น ดาลใจในการ ท� ำ งานของคุ ณ หรื อ เปล่ า  คนฟั ง  รู ้ สึ ก ว่ าเพลงของสิ ง โต-น� ำ โชค  มี บ รรยากาศท้ อ งทะเล

เอาเข้าจริง ๆ ผมมีเพลงทีพ่ ดู ถึงทะเลจริงจัง แค่สองเพลง คือ   ปลาการ์ตูน” กับ   ทิ้ง”  อยู่ ทะเลก็ไม่จ�ำเป็นต้องเขียนถึงทะเลตลอดเวลา อาจมีความรู้สึกอย่างอื่น  เพลง   เธอคือของ ขวัญ” แต่งทีร่ า้ นกาแฟในภูเก็ต นัง่ กินก็เขียนใส่ กระดาษทิชชู  เพลงไม่ได้พูดถึงทะเลตรง ๆ แต่ เป็นเรือ่ งราวชีวติ  บรรยากาศช่วงนัน้   พอเราอยู่ ที่นั่น กลิ่นอายและความคิดของเราจะเชื่อมไป ถึงเพลง  ถ้าอยู่กรุงเทพฯ กลิ่นของเพลงก็ออก มาอีกแบบ  ผมไม่ได้ยึดว่าทุกครั้งต้องท�ำให้มี กลิน่ ทะเล สุดท้ายแล้วเรือ่ งของทะเลมันรวมกับ ความรู้สึกนึกคิดของเรามากกว่า คือมีทะเล มี ตัวเราอยู่ในนั้น ทุกวันนี้ถ้าไปทัวร์คอนเสิร์ต ได้เล่นริม ทะเลก็ดีใจมาก เหมือนได้ไปเที่ยว  ไปทะเล ทุกครั้งยังตื่นเต้นตลอด  

15


LINES AND COLORS

ศศิ วีระเศรษฐกุล อดีตสถาปนิกท�ำงานในออฟฟิศ แต่เพราะชอบวาดรูป จึงลาออกมาท�ำงานที่ตัวเองรัก... เขียนภาพประกอบ เขียนหนังสือภาพ ปัจจุบันเปิดโรงเรียนสอนศิลปะ และการออกแบบ ชื่อ วาดสตูดิโอ”  

16


B I T T E R   A N D  S W E E T

Affogato ไอศกรีมวานิลลา ราดด้วยเอสเพรสโซ่

FARM to TABLE HIDEOUT ร้านกาแฟน่ารักแอบอยู่ในซอยเล็ก ๆ หลังตลาดส่งเสริมการเกษตรไทย แถวปากคลองตลาด ซึง่ มีรา้ นเดิม ทีย่ งั ขายอยูค่ อื  FARM to TABLE Organic café ณ มุมถนนอัษฎางค์ ส่วนร้านใหม่นี้เปิดเมื่อปลายปี  2558  มีกาแฟที่ชงทั้งแบบใช้เครื่อง สโลว์บาร์แบบดริป และเฟรนช์เพรส  เมนูสลัดและไอศกรีมก็มบี ริการ ขมร้อน ๆ ของทีน่ ใี่ ช้เมล็ดกาแฟออร์แกนิกจากเชียงใหม่ และมี เมล็ดกาแฟคั่วพิเศษจากต่างประเทศสลับกันไป  ถ้าไม่ชอบกาแฟที่ น�้ำเนื้อเข้มข้นแบบเอสเพรสโซ่  ให้ลองสั่งเฟรนช์เพรสที่แช่กาแฟใน น�ำ้ ร้อนนาน 3 นาทีกอ่ นกดทีก่ รองให้กากนอนก้น แล้วค่อย ๆ รินใส่ แก้ว จะได้รสสดชื่นเจือเปรี้ยวนิด ๆ แต่ยามร้อน ๆ แบบนี้น่าชิมอัฟโฟกาโต (Affogato) สักแก้ว เอสเพรสโซ่รอ้ น ๆ เมือ่ ราดลงบนไอศกรีมจะยังคงความอุน่  จิบกาแฟ แล้วตามด้วยไอศกรีมสักค�ำ อืมม์ !!! รสขมเจือเปรีย้ วอุน่ ๆ กับรสหวาน ละมุน...ขมปนหวาน อุ่นผสานเย็น ชุ่มไปทั้งปากและใจ วันร้อน ๆ ก็ สดใสขึ้นอีกโข  

BOTH BITTER AND SWEET

ขมปนหวานในคราวเดียวกัน เรื่อง : อนุรัตน์ วัฒนาวงศ์สว่าง ภาพ : วิจิตต์ แซ่เฮ้ง

FARM to TABLE HIDEOUT • 15 ซ. ท่ากลาง ถ. บ้านหม้อ แขวงวังบูรพาภิรมย์  เขตพระนคร กรุงเทพฯ • เปิด 10.00-20.00 น. หยุดวันพุธ • 0-2004-8771 • www.facebook.com/FarmToTableOrganicCafe

17


SHOPPING

FISHER FOLK คนจับปลา...ไม่ได้จับแต่ปลา เรื่อง : ระพีพร ตันตราภิรมย์ ภาพ : วิจิตต์ แซ่เฮ้ง

หากคุณต้องเลือกซื้ออาหารทะเล เราอยากให้คุณใส่ใจกับท้องทะเลด้วย... สด ใหม่  ไร้ฟอร์มาลิน” คือสโลแกนของผลิตภัณฑ์จากกลุ่มประมง พืน้ บ้าน  คนจับปลา FisherFolk”  ชาวประมงบ่อนอกไม่ได้กม้ หน้าก้มตาจับแต่ ปลาหากิน แต่เขาใส่ใจและให้ความส�ำคัญในการอยู่ร่วมกัน อยากให้คนกิน อาหารทะเลได้ของมีคณ ุ ภาพ บริโภคได้อย่างปลอดภัย ขณะเดียวกันก็ไม่ลมื ที่ จะฟืน้ ฟูและอนุรกั ษ์ทรัพยากรทางทะเลทีห่ ล่อเลีย้ งชีวติ พวกเขามาแต่บรรพบุรษุ สินค้าของกลุม่ มีทงั้ อาหารทะเลสดและอาหารทะเลแปรรูป  หากคุณมา เที่ยวประจวบฯ ตรงดิ่งไปเลือกซื้อสินค้าได้ที่ร้านคนจับปลา บริเวณสี่แยก บ่อนอก ริม ถ. เพชรเกษม (ฝั่งขาเข้ากรุงเทพฯ) หรือแวะไปชิมอาหารซีฟู้ด อร่อย ๆ ทีใ่ ช้วตั ถุดบิ จากร้านนีไ้ ด้ที่  ครัวชมวาฬ” ตามทีแ่ นะน�ำไว้ในคอลัมน์ FOOD หรือถ้าอยูใ่ นกรุงเทพฯ ทางกลุม่ ก็นำ� สินค้าเข้ามาขายทุกเสาร์-อาทิตย์ โดยต้องสอบถามพิกัดกันก่อนที่  

• 09-8921-1284 • www.facebook.com/Khon.jab.pla.fisherfolk

18


19


FOOD

4 ร้ า นซี ฟู ้ ด ... สดสุ ด ๆ ดุ จ ยกทะเลมาวางบนโต๊ ะ เรื่อง : พรเพ็ญ วงศ์ศุภชัยนิมิต ภาพ : วิจิตต์ แซ่เฮ้ง, สังขยา

กิ น อาหารทะเลทั้ ง ที ต ้ อ งสดและอร่ อ ย  เราเลยพาไปกิ น กั น ให้ ส ะใจ  ทั้ ง ร้ า นฝั ่ ง ทะเลอ่ า วไทย  และฝั่งอันดามัน รสชาติแสนโอชะ คุณภาพระดับพรีเมียม แต่ราคาแบบส่งตรงจากเรือประมง  นับเป็นสวรรค์ของคนรักซีฟู้ดที่คุณควรหาโอกาสไปชิม

20


1

2

3

4

1ครัวชายทะเล

2ครัวชมวาฬ

3พิงกันฮาลาลฟู้ด

4แหลมหินซีฟู้ด

•  หมู่บ้านประมงพันท้ายนรสิงห์

•  หาดบ่อนอก อ. กุยบุรี

•  บ้านสามช่องเหนือ อ. ตะกั่วทุ่ง จ. พังงา •  เปิด 10.00-21.00 น. •  08-6595-6557, 08-6741-7949

•  สาขาถลาง ถ. เทพกระษัตรี

ถ. นิคมสหกรณ์ อ. เมือง จ. สมุทรสาคร •  เปิด 08.00-22.00 น. •  0-3447-8104, 08-5181-7717

จ. ประจวบคีรีขันธ์ •  เปิด วันศุกร์-อาทิตย์  09.00-21.00 น. •  0-3282-0133, 08-1857-5923

เป็ น ร้ า นอาหารในหมู ่ บ ้ า นชาว ประมง จึงมีวัตถุดิบส่งตรงจากเรือ ประมงวันต่อวัน เมนูเลื่องชื่อคือ ปูทะเลผัดผงกะหรี่ ซึ่งน�ำปูขาวเนื้อ แน่น รสหวาน ทีน่ ยิ มกินกันในท้อง ถิ่น มาผัดผงกะหรี่ได้อร่อยลงตัว ส่วนเมนูกุ้งผัดพริกขี้หนูสวน ปลา กะพงนึ่ ง มะนาว เอ็ น หอยผั ด ฉ่ า หอยแครงหอยแมลงภูล่ วก ก็อร่อย เยี่ยมเปี่ยมคุณภาพ

ร้านบรรยากาศดีริมหาดบ่อนอก ของกลุ่มประมงพื้นบ้าน  คนจับ ปลา FisherFolk”  ซีฟู้ดสดใหม่ ไร้ฟอร์มาลิน จึงสัง่ ทุกเมนูได้อย่าง ไร้ กั ง วล ทั้ ง หมึ ก แดดเดี ย วที่ ส ด ไม่แพ้หมึกปากน�้ำปราณฯ แกงส้ม ปลากะพงที่ ป ลาก็ ส ด น�้ำ แกงก็ รสชาติเข้มข้น รวมถึงย�ำรวมมิตร ทะเลซึ่งใส่กุ้งตัวใหญ่  หมึกสด ๆ หั่นชิ้นใหญ่  พร้อมเนื้อปลากะพง ราดน�้ำย�ำรสจัดจ้าน

สุดยอดซีฟดู้ สุดคุม้ แห่งชุมชนมุสลิม บ้านสามช่องเหนือ หมู่บ้านท่อง เที่ยวโฮมสเตย์สุดชิลล์  อิ่มอร่อย กับซีฟดู้ สดรสเลิศในราคาเหมาจ่าย มาสี่คน จ่ายคนละ 270 บาท จัด เต็มเจ็ดเมนู  หากนอนโฮมสเตย์ จ่ายค่าอาหารคนละ 250 บาทได้ ถึงห้าเมนู  อย่างกุ้งผัดพริกเกลือ ปลากะพงนึ่งมะนาว แกงเหลือง ปลากะพง ปูผัดผงกะหรี่ และหอย นางรมทรงเครื่อง

Tips  มีบริการล่องเรือรับลมชมโลมา ไหว้ พระกลางน�ำ  ้ แวะซือ้ หอยแมลงภูก่ ลางทะเล

Tips  บริ ก ารที่ พั ก ริ ม หาดเป็ น บั ง กะโล มุงจากเก๋ ๆ บรรยากาศสงบ น่าพักผ่อน

Tips  ที่นี่ท�ำฟาร์มหอยนางรมด้วยวัสดุ รีไซเคิล ต้นทุนจึงต�่ำ ราคาจึงถูกมาก

อ. ถลาง จ. ภูเก็ต

•  เปิด 10.00-22.00 น. •  0-7662-1144-5, 08-7272-5151

ร้ า นนี้ คั ด สรรวั ต ถุ ดิ บ ชั้ น ดี จ าก ท้องทะเลอันดามัน เมื่อผสานกับ ฝี มื อ การปรุ ง และความพิ ถี พิ ถั น จึงได้อาหารรสเลิศ คุณภาพคับจาน เมนูขึ้นชื่อคือ ต้มส้มปลากระบอก รสเปรีย้ วกลมกล่อมจากน�ำ้ มะขาม หอมกลิ่ น ขมิ้ น อ่ อ น ๆ และเมี่ ย ง ปลากะพงครบเครื่องสมุนไพร ทั้ง ยั ง มี เ มนู พื้ น ถิ่ น หากิ น ยากอย่ า ง เบื อ ทอดและจั ก จั่ น ทะเลทอด กระเทียมให้ลิ้มลองด้วย  

Tips  อยูต่ ดิ ร้านของฝากคุณแม่จ ู้ ห่างจาก สนามบินภูเก็ต 10 นาที น่าแวะในขากลับ

21


W I S H  L I S T

Dry Tank (สะพายหลั ง )

Dry Tube (สะพายข้ า ง)

- เหมาะกับกิจกรรมเดินป่า ปั่นจักรยาน ด�ำน�้ำ - ใส่ของได้มาก ทนทานสูง - มีสายสะพายหลังช่วยกระจายน�้ำหนัก ปรับความยาวได้ - มีขนาด 5, 30, 40 และ 60 ลิตร

- เหมาะกับกิจกรรมทางน�้ำทุกชนิด - ใส่ของไม่มาก เช่น เสือ้ ผ้า ผ้าขนหนู ของใช้ส่วนตัว - มีขนาด 5, 10, 15, 20 และ 30 ลิตร

อุ่ น ใ จ ทุ ก ที่ ถ้ า มี ก ร ะ เ ป๋ า กั น นํ้ า เรื่อง : กรดล แย้มสัตย์ธรรม ภาพ : ประเวช ตันตราภิรมย์

Dry Flat (ขนาดพกพา) - เหมาะใส่ของส่วนตัวขนาดเล็ก กระเป๋าเงิน สมาร์ทโฟน - ขนาดเล็ก น�้ำหนักเบามาก - สายสะพายข้างถอดได้ ใช้เป็น inner bag ใส่ใน กระเป๋าอื่น - มีขนาด 5 และ 15 ลิตร

ประโยชน์

วั ส ดุ

การใช้ ง าน

การดู แ ลรั ก ษา

ป้องกันของมีค่าเสียหาย จากการเปียกน�้ำ เหมาะกับ กิจกรรม outdoor

ผลิตจาก PVC Tarpaulin เชื่อมด้วยกระแสไฟฟ้า พร้อมระบบล็อกป้องกันน�้ำ จึงกันน�้ำเข้าได้ 100%

- เลือกขนาดให้เหมาะกับ จ�ำนวนของ เช่นถ้าเล็กไป พื้นที่ที่จะม้วนปากกระเป๋า ก็น้อย น�้ำก็เข้า - ควรเหลือพื้นที่ราว 1 ใน 3 ของกระเป๋าส�ำหรับม้วน ปากกระเป๋าให้ได้สามสี่ทบ จึงจะป้องกันน�้ำเข้าได้เต็มที่

- ใช้น�้ำสบู่ถูทำ� ความสะอาด แล้วเช็ดด้วยผ้าให้แห้ง - ไม่เก็บในที่อุณหภูมิสูง เพราะสารเคลือบกันน�้ำ จะเสื่อมสภาพ - เวลาเก็บให้คลายม้วนที่ ปากกระเป๋าจะได้ไม่เกิด รอยพับซึ่งท�ำให้กระเป๋า ขาดเป็นรูเล็ก ๆ  

ขอขอบคุณ ร้าน jameshandmade (http://www.jameshandmade.com/store/) ที่เอื้อเฟื้อสินค้าในการถ่ายภาพ

22


DEPTH OF FIELD

รั บ มื อ ง่ า ย ๆ เ มื่ อ อ ย า ก ถ่ า ย ภ า พ ธ ร ร ม ช า ติ  

   

   

     

เรื่องและภาพ : วิจิตต์ แซ่เฮ้ง

ผื น ฟ้ า ยามใกล้ รุ ่ ง ถ่ายภาพทิวทัศน์ใกล้รงุ่ ที่มคี า่ ความต่างของแสงระหว่างผืนน�้ำกับท้องฟ้าค่อนข้างสูง ภาพที่ ได้ ท้องฟ้าอาจสว่างไป  เราขอแนะน�ำให้เลือกใช้ฟิลเตอร์ Graduated ND หรือฟิลเตอร์ ครึ่งซีกสีเทา มาช่วยให้ความต่างของแสงมีค่าใกล้เคียงกันมากขึ้น  สถานที่ บ้านสามช่องเหนือ อ. ตะกั่วทุ่ง จ. พังงา

ธรรมชาติ ใ ต้ ผื น น�้ ำ หากคุณไปเทีย่ วทะเล น�ำ้ ตก ห้วย หนอง คลอง บึง แล้วบังเอิญไปพบความงามใต้ผนื น�ำ้ และ อยากถ่ายภาพให้สวยอย่างที่ตาเห็น แนะน�ำให้ใช้ฟิลเตอร์  Polarizing เพื่อช่วยตัดแสง สะท้อนจากผิวน�้ำ  เพียงเท่านี้คุณก็จะได้ภาพความงามของพืชใต้น�้ำชัดเจนยิ่งขึ้นแล้วละ สถานที่ ล่องแก่งภูเกาะ อ. มวกเหล็ก จ. สระบุรี 23


24

Vamoose No.1  

ยินดีที่ ไม่’ รู้จัก...ไม่รู้จัก” นึกถึงเพลงนี้ขึ้นมาทันที เพราะ FREE COPY ชื่อแปลก VAMOOSE เพิ่งจะมาพบกับคุณผู้อ่านเป็นครั้งแรก VAMOOSE (วา...