Page 1


Profile for Гялс Анагаах Ухаан Төв

“Лабораторийн оношлогооны дэвшил” - 04 сургалт, семинар /2012 он/  

“Гялс” XXK, ЭМЯ-ны Халдварт өвчин, тархвар судлалын мэргэжлийн зөвлөл, Халдварт өвчинтэй тэмцэх Монголын үндэсний холбоо (ХӨТМҮХ), Халдварт...

“Лабораторийн оношлогооны дэвшил” - 04 сургалт, семинар /2012 он/  

“Гялс” XXK, ЭМЯ-ны Халдварт өвчин, тархвар судлалын мэргэжлийн зөвлөл, Халдварт өвчинтэй тэмцэх Монголын үндэсний холбоо (ХӨТМҮХ), Халдварт...

Profile for naimaa