Page 1

voorjaar spring 2017

uitgevers publishers

architectuur architecture design design kunst art


voorjaar spring 2017

uitgevers publishers

architectuur architecture design design kunst art


voorwoord

foreword

In oktober konden wij op de Frankfurter Buchmesse met trots aankondigen dat nai010 uitgevers de door het Rijksmuseum Amsterdam geproduceerde publicaties zal gaan distribueren, zowel in Nederland en Vlaanderen als in de rest van de wereld. Ook de backlist van het Rijksmuseum zal via nai010 verkrijgbaar zijn. De vormgeving van al deze publicaties is in handen van internationaal vermaard grafisch ontwerper Irma Boom, met wie we een bijzondere werkrelatie hebben opgebouwd. Wij zijn ontzettend blij met deze uitbreiding van ons fonds. Het Rijksmuseum heeft een moderne, vernieuwende manier gevonden om oude kunst te presenteren, een manier die heel goed aansluit bij het profiel van nai010.

In October, at the Frankfurter Book Fair, we were proud to announce that nai010 publishers will be the distributor of publications produced by the Rijksmuseum Amsterdam in the Netherlands and Flanders, as well as the rest of the world. The Rijksmuseum’s backlist will also be available through nai010 publishers. The design of all of these publications will be in the hands of internationally renowned graphic designer Irma Boom, with whom we have established a special working relationship. We are very pleased with this expansion of our fund. The Rijksmuseum has found a modern, innovative way to present ancient art, one that is well in keeping with the profile of nai010.

In deze voorjaarsaanbieding presenteren we naast ons eigen programma, met een monografie van de Nederlandse kunstenaar en ontwerper Claudy Jongstra, het dertigste Jaarboek Architectuur in Nederland en tal van andere bijzondere publicaties, de eerste vrucht van onze samenwerking met het Rijksmuseum: buitengewone boeken over de kostuumcollectie van het ‘Rijks’, over sublieme miniatuurbeeldsnijkunst, over de collectie negentiende-eeuwse fotografie, plus de tweebandige catalogue raisonné van het verbluffende werk van Hercules Segers. We verwelkomen het Rijksmuseum bij onze uitgeverij en kijken er met u naar uit om de publicaties van het Museum van Nederland aan de wereld te tonen. Eelco van Welie

In addition to our own programme, among which a study on Dutch artist and designer Claudy Jongstra, the 30th Yearbook Architecture in the Netherlands and numerous other special publications, this spring offer includes the first fruits of our collaboration with the Rijksmuseum: extraordinary books about its costume collection, sublime microcarvings, its collection of nineteenth-century photographs and a two-volume catalogue raisonné of Hercules Segers’ stunning work. We welcome the Rijksmuseum to our publishing house and, with you, look forward to presenting its publications to the rest of the world. Eelco van Welie


nai010 feliciteert nai010 congratulates Best Verzorgde Boeken 2016 Best Book Design 2016 Herman Hertzberger, Robert McCarter design: Beukers Scholma Jan Schoonhoven Jan Schoonhoven, Antoon Melissen | design: Joost Grootens Life is Strange, Nanda van den Berg design: SYB

Nominatie J. Dutilhprijs Evert en Herman Kraaijvanger, Ida Jager design: Huug Schipper, Studio Tint Sybold van Ravensteyn architect, Kees Rouw | design: Jantijn van den Heuvel

Winnaar Grote Maaskantprijs Tracy Metz | ‘Met de publicatie Zoet&Zout: Water en de Nederlanders (2012), trof Metz op succesvolle wijze doel’ | ‘De jury heeft de hoop dat deze initiatiefrijke en ondernemende kandidaat de nu geprezen kwaliteiten en kunde nog voor langere tijd en op veel andere (internationale) niveaus kan blijven etaleren en zelfs zal uitbreiden’.


nieuws en presentaties news and presentations Presentatie Help, we zijn populair! in Rotterdam, 17 november 2016. Foto: Victor Wollaert

>

Presentation Help, we zijn populair! in Rotterdam, 17 November 2016. Photograph: Victor Wollaert

Prinses Viktória Bourbon de Parme ontvangt het boek Hollandse meesters uit Boedapest van Ann Demeester, directeur van het Frans Hals Museum, Haarlem, 11 november 2016. Foto: Maarten Nauw

>

Princess Viktória Bourbon de Parme is presented with the book Dutch Old Masters from Budapest by director of the Frans Hals Museum Ann Demeester, Haarlem, 11 November 2016. Photo: Maarten Nauw

Het internationaal georiënteerde fonds van nai010 is reeds 25 jaar een must voor geïnteresseerd publiek, distributeurs en boekenmakers op de Frankfurter Buchmesse.

>

A  t the Frankfurter Book Fair, nai010’s internationally-oriented fund has been a must for interested members of the public, distributors and book makers for 25 years.

Vanaf heden verzorgt nai010 uitgevers de distributie van de boeken van het Rijksmuseum! Zowel in Nederland, Vlaanderen als in de rest van de wereld zijn deze door Irma Boom ontworpen boeken nu verkrijgbaar. Zie pagina’s 6-11 in deze catalogus voor het volledige aanbod.

>

As of now, nai010 publishers is the distributor of books produced by the Rijksmuseum! The books, designed by Irma Boom, are now available in the Netherlands, Flanders as well as the rest of the world. For the full range, please turn to page 6-11 of this catalogue.


nai010 in de media in the media


inhoud contents

Rijksmuseum 6

Mode & kostuum Fashion & Costume 8 Hercules Segers 9 Small Wonders 10 Japan Modern 11 New Realities

architectuur architecture 12 Theo Jansen. De grote fantast Theo Jansen. The Great Pretender 13 Kustverhalen 14 A State Beyond the State 15 Progress & Prosperity 16 How to Create a Relevant Public Space 17 Velotopia 18 Architectuur in Nederland. Jaarboek 2016/17 Architecture in the Netherlands. Yearbook 2016/17 20 OASE 98 Verhalend landschap OASE 98 Narrating Landscape 21 The Noise Landscape 22 Archiprix 2017 Archiprix 2017 23 Archiprix International Ahmedabad 2017 24 Reuse, Redevelop and Design

kunst art 25 Kunst met een opdracht 26 Claudy Jongstra 28 Parliaments of the European Union 30 Etnomanie 32 Wegwijzers in oude en moderne kunst

voorjaar spring 2017


Collectie Rijksmuseum Collection Rijksmuseum.


Hoogtepunten uit de modecollectie van het Rijksmuseum Highlights from the Rijksmuseum’s Fashion Collection

7

9 789462 083394

9 789462 083387

www.nai010.com/mode www.nai010.com/en/fashion

Rijksmuseum Rijksmuseum

>

Een lust voor het oog voor fashionistas en kunsthistorici Eye candy for fashionistas and art historians >

Mode & kostuum Fashion & Costume Deze rijk geïllustreerde publicatie presen­ teert 80 bijzondere kledingstukken uit de modecollectie van het Rijksmuseum: van de kleren van de Friese Oranjes uit de Gouden Eeuw, via japonnen van kleurrijke Franse zijde en flonkerende fluwelen mannenpakken uit de 18de eeuw, naar de klassieke empire uit het fin de siècle tot aan 20e-eeuwse haute couture van Dior en Yves Saint Laurent. De selectie weerspiegelt het internatio­ nale karakter van de Nederlandse mode door de eeuwen heen door de vergelijking met modeontwikkelingen in andere landen. Experts op het gebied van kostuum en mode, onder redactie van Bianca du Mortier, conservator kostuum Rijksmuseum, vertellen de verhalen van de kostuums en van de mensen die ze droegen. Het boek biedt een bron van informatie én inspiratie door in te zoomen op de verschillende materialen en technieken, met veel details over de gebruikte stoffen.

This richly illustrated publication presents 80 extraordinary garments from the Rijksmuseum’s Fashion Collection: from the Golden Age outfits of the Frisian Oranjes, colourful French silk dresses and eighteenth-century glossy velvet men’s suits to the classic empire pieces of the fin de siècle and twentieth-century haute couture by Dior and Yves Saint Laurent.

red./ed.: Bianca du Mortier auteurs/authors: Mieke Albers, Sara van Dijk, Maaike Geenevasen, Carola Holz, Marjolein Koek, Aline Letrange, Art Néss Proano Gaibor, Suzan Meijer, Bianca du Mortier, Frederique van Reij, Eveline Sint Nicolaas, Harm Stevens, Birthe Weijkamp € 39.95 December 2016 ned | ISBN 978-94-6208-338-7 eng | ISBN 978-94-6208-339-4

paperback | 336 p | 20 x 25 cm | 375 ills | w-titel

The selection reflects the international character of Dutch fashion through the centuries by comparing it with fashion trends in other countries. Experts in the field of costume and fashion tell the stories of the costumes and the people who wore them; the book’s editor was Bianca du Mortier, the Rijksmuseum’s costume curator. Zooming in on the different materials and techniques and containing many details of the fabrics used, this book offers a wealth of information and inspiration.

nur 452, 655 | design: Irma Boom


De eerste, compleet geïllustreerde oeuvrecatalogus van de etsen en schilderijen van Hercules Segers The first fully illustrated, exhaustive catalogue of Hercules Segers’ etchings and paintings

8

>

Rijksmuseum Rijksmuseum

Tentoonstelling Rijksmuseum, Amsterdam, tot 8 januari 2017 en Metropolitan Museum, New York, 7 februari – 21 mei 2017 Exhibition Rijksmuseum, Amsterdam, until 8 January 2017 and Metropolitan Museum, New York, 7 February – 21 May 2017

>

‘Nog nooit werd het grafisch werk van een zeventiende-eeuwse kunstenaar zó ongelofelijk fraai getoond.’ – Koen Kleijn in De Groene Amsterdammer ‘Never before was the graphic work of a seventeenth-century artist presented in such an incredibly beautiful manner.’ – Koen Kleijn in De Groene Amsterdammer >

Deze oeuvrecatalogus biedt een compleet overzicht van de etsen en schilderijen van Hercules Segers (1589/90-1633/40), een van de meest mysterieuze en experimentele kunstenaars uit de Gouden Eeuw. Zijn berglandschappen en vergezichten getuigen van een grenze­loze verbeeldingskracht. Als prentmaker was Segers een pionier. Hij ontwikkelde geheel eigen etstechnieken en drukte zijn prenten af met olieverf op kleurige ondergronden van linnen en katoen. Hercules Segers heeft door de eeuwen heen vele kunstenaars geïnspireerd. Rembrandt bezat maar liefst acht schilderijen van zijn hand.

This two-volume catalogue raisonné provides a complete overview of the etchings and paintings by Hercules Segers (1589/90-1633/40), one of the most mysterious and experimental artists of the Dutch Golden Age. His mountain landscapes and vistas bear witness to an unbounded imagination. Segers was a pioneering etcher, who developed wholly individual, arcane techniques for his colourful etchings. Poets and artists down through the ages have been inspired by his poetic and melancholic paintings and prints. Rembrandt owned no fewer than eight of his paintings.

De tweedelige catalogus bevat gedetailleerde beschrijvingen van alle be­kende schilderijen (18) en van alle afdrukken van zijn etsen (184). In het platendeel zijn deze werken in kleur gereproduceerd, het merendeel op ware grootte. Het eveneens rijk geïllustreerde tekstdeel bevat een biografie en essays over de verschillende aspecten van Segers’ kunst, gevolgd door diepgravende beschrijvingen van alle prenten en schilderijen. De bijdragen zijn geschreven door specialisten in verschillende disciplines en gebaseerd op nieuw historisch, kunsthistorisch en technisch onderzoek. Het onder auspiciën van het Rijksmuseum verrichte onderzoek heeft behalve nieuwe toeschrijvingen een schat aan gegevens opgeleverd over het leven en werk van deze wonderbaarlijke en fascinerende kunstenaar.

This two-volume catalogue raisonné contains detailed descriptions of all known paintings (18) and all of the prints of his etchings (184). The plate volume presents all of Segers’ known works, reproduced in full colour, most of them in actual size. The richly illustrated text volume contains a biography and essays on various aspects of Segers’ art, followed by in-depth descriptions of all prints and paintings. The contributions are written by specialists in different disciplines and based on new historical, art historical and technical research. The research, conducted under the auspices of the Rijksmuseum, provides not only new attributions, but also a wealth of information about the life and work of this wonderful and fascinating artist.

www.nai010.com/segers www.nai010.com/en/segers

Hercules Segers Painter, Etcher

red./eds.: Huigen Leeflang, Pieter Roelofs auteurs/authors: Huigen Leeflang, Pieter Roelofs, Jaap van der Veen, Arie Wallert, Ad Stijnman, Erik Hinterding, Dionysia Christoforou, Nadine Orenstein plates € 49.00 October 2016 eng | ISBN 978-94-6208-340-0

text € 59.00 January 2017 eng | ISBN 978-94-6208-341-7

set € 99.00 January 2017 eng | ISBN 978-94-6208-342-4

slipcase € 125.00 January 2017 eng | ISBN 978-94-6208-346-2

9 789462 083400

w-titel | nur 642, 644 | design: Irma Boom

9 789462 083424

text: hardcover | 360 p | 23,5 x 30,5 cm | 320 ills

9 789462 083417

w-titel | nur 642, 644 | design: Irma Boom

9 789462 083462

plates: hardcover | 400 p | 23,5 x 30,5 cm | 223 ills


Virtuoos micro-snijwerk, waarbij de grenzen van het technisch uitvoerbare worden opgezocht Virtuoso microcarvings that push the boundaries of the physically possible

9 Rijksmuseum Rijksmuseum

>

Tentoonstellingen in The Art Gallery of Ontario, Toronto, tot 22 januari 2017; The Metropolitan Museum of Art (The Cloisters), New York, 22 februari – 21 mei 2017 en Rijksmuseum, Amsterdam, 15 juni – 17 september 2017 Exhibitions in The Art Gallery of Ontario, Toronto, until 22 January 2017; The Metropolitan Museum of Art (The Cloisters), New York, 22 February – 21 May 2017 and the Rijksmuseum, Amsterdam, 15 June – 17 September 2017 >

www.nai010.com/smallwonders www.nai010.com/en/smallwonders

Small Wonders Late-Gothic Boxwood Microcarvings from the Low Countries Wondertjes van menselijk vernuft, zo klein dat ze passen in de palm van je hand. De uit buxushout gesneden microsculptuurtjes uit de vroege 16e eeuw verbazen ons al eeuwen vanwege de enorme virtuositeit waarmee ze zijn vervaardigd.

Marvels of human ingenuity, so small they can fit in the palm of your hand, miniature boxwood carvings from the early sixteenth century have been filling us with wonder for ages due to the enormous virtuosity with which they were made.

Met zo’n zestig beeldjes, miniatuur­ altaartjes, gebedsnoten, monstransen, schedeltjes en andere memento mori-hangers schenkt Small Wonders voor het eerst aandacht aan deze laatmiddeleeuwse, pocketsize beeld­ snijkunst uit de Lage Landen. De verbluffend fijn gesneden luxe ‘speeltjes voor de ziel’ laten de meest ingenieuze, religieuze tafereeltjes zien. Bedoeld voor de persoonlijke meditatie en devotie van de middeleeuwse gelovigen, maar ook voor hun vermaak en verwondering. Een internationaal team van experts heeft deze zeldzame kunstwerkjes onderzocht en heeft ontrafeld hoe en voor wie ze werden gemaakt en hoe ze werden gebruikt. De ‘small wonders’ werden speciaal voor deze dikke miniatuurpublicatie gefotografeerd, waardoor alle details zich prijsgeven.

Presenting some 60 statuettes, miniature altars, prayer nuts, monstrances, skulls and other memento mori pendants, Small Wonders is the first publication to focus on these late-medieval, pocketsize carvings from the Low Countries. The stunningly fine-carved luxury ‘toys for the soul’ show the most ingenious religious scenes. They were intended for the personal meditative and devout use of medieval believers, but also for their amusement and amazement. An international team of experts examined the rare works of art and unravelled how and for whom they were made and how they were used. The ‘small wonders’ were photographed especially for this comprehensive miniature publication that therefore reveals every last detail.

red./ed.: Frits Scholten auteurs/authors: Barbara Drake Boehm, Pete Dandridge, Lisa Ellis, Reindert Falkenburg, Ingmar Reesing, Frits Scholten, Sasha Suda € 40.00 December 2016 eng | ISBN 978-94-9171-493-1

hardcover | 690 p | 12,5 x 18 cm | 774 ills | w-titel

9 789491 714931

nur 644, 646, 640, 316 | design: Irma Boom


10 Rijksmuseum Rijksmuseum

Intrigerende beelden en prenten van de veranderende Japanse samenleving Intriguing prints that tell the story of the changing Japanese society >

Vele details zoomen in op plooien, stofuitdrukkingen, geometrische vormen, beweging en het lijnenspel Many details zoom in on pleats, fabric texture, geometric shapes, movement and lines >

auteur/author: Marije Jansen â‚Ź 25.00 January 2017 eng | ISBN ISBN 978-94-9171-488-7

Japan Modern presenteert een overzicht van Japanse prentkunst uit de eerste helft van de twintigste eeuw. Het ging Japan voor de wind in de jaren na 1900. In de moderne stadscultuur waren er volop kansen, het landschap veranderde, de positie van de vrouw verbeterde en er heerste volop optimisme. Tegelijkertijd zorgden de vele veranderingen voor gevoelens van nostalgie.

Prints made in this period portray the turbulent times unlike anything else. Using an ancient wood-carving technique, artists show us modern life: streets scenes with high-rise buildings, cars, railroads, factories and Japanese women with modern hairdos dancing and drinking cocktails. However, more traditional subjects, such as idealized portraits of women and romantic landscapes are portrayed as well. Unique in the Netherlands, the Elise Wessels collection comprises Japanese prints from the first half of the twentieth century; outside Japan, it is counted among the best in its field.

hardcover | 264 p | 21.6 x 28 | 194 ills | w-titel nur 644, 646 | design: Irma Boom

9 789491 714887

De prentkunst uit deze periode brengt deze turbulente tijd als geen ander in beeld. In de eeuwenoude houtsnedetechniek tonen kunstenaars het moderne leven: straatbeelden met hoogbouw, auto’s, spoorwegen, fabrieken, dansende en cocktails drinkende Japanse vrouwen met moderne kapsels. Maar er is ook aandacht voor traditionele onderwerpen als geïdealiseerde vrouwenportretten en sfeervolle landschapsprenten. De collectie Elise Wessels is een in Nederland unieke verzameling Japanse prenten uit de eerste helft van de twintigste eeuw en behoort tot de beste collecties op dit gebied buiten Japan.

Japan Modern presents an overview of Japanese printing in the first half of the twentieth century. Japan was flourishing in the years after 1900. Modern city culture offered plenty of opportunities, the landscape changed, the position of women improved and optimism abounded. At the same time, the many changes produced feelings of nostalgia.

www.nai010.com/japanmodern www.nai010.com/en/japanmodern

Japan Modern Japanese prints from the Elise Wessels Collection


Wereldberoemde foto’s uit de collectie van het Rijksmuseum World-renowned photographs from the Rijksmuseum’s collection

11 Rijksmuseum Rijksmuseum

>

Met topwerken van wereldberoemde fotografen als Eadweard Muybridge, Charles Marville, William Henry Fox Talbot With masterpieces by world-famous photographers such as Eadweard Muybridge, Charles Marville, William Henry Fox Talbot >

Tentoonstelling Rijksmuseum Amsterdam van 16 juni – 17 september 2017 Exhibition Rijksmuseum Amsterdam 16 June – 17 September 2017 >

www.nai010.com/newrealities www.nai010.com/en/newrealities

New Realities Photography in the 19th Century De uitvinding van de fotografie in 1839 leidde tot een ware revolutie in de beeldcultuur: met fotografie werd de moderne wereld gecreëerd en in beeld gebracht. Voor het eerst kon de wereld in al haar facetten worden vastgelegd en ontsloten. Fotografie veroverde overal haar plaats: in de wetenschap, de kunsten, het dagelijks leven en in de verslaglegging van wat er in de wereld gebeurde.

9 789462 083486

Met een selectie van ruim 300 foto’s uit de grote en belangrijke collectie van het Rijksmuseum geeft New Realities een indrukwekkend overzicht van de internationale ontwikkeling van de fotografie. Belangrijke hoogtepunten zijn de vroegste reisfoto’s, bewegingsstudies van Eadweard Muybridge, voorbeelden van reclamefotografie, portretten, scènes uit het dagelijks leven, de vroegste foto uit Suriname en verbazingwekkende opnamen die gemaakt werden door microscoop en telescoop.

The invention of photography in 1839 led to a revolution in visual culture: photography both portrayed and created the modern world. For the first time, it was possible to depict and unlock every facet of that world. Photography secured a position in every field: in science, the arts, daily life and in the reporting of what was happening in the world.

red./eds.: Mattie Boom, Hans Rooseboom auteurs/authors: Saskia Asser, Steven F. Joseph, Mattie Boom, Hans Rooseboom, Martin Jürgens € 39.95 June 2017 eng | ISBN 978-94-6208-348-6

hardcover | 340 p | 23 x 29 cm | 300 ills | w-titel nur 652 | design: Irma Boom

Presenting a selection of more than 300 photographs from the large and important collection of the Rijksmuseum, New Realities provides an impressive overview of the international development of photography. Major highlights include the earliest travel photos, motion studies by Eadweard Muybridge, advertising photography, portraits, scenes from everyday life, the earliest photograph taken in Suriname and amazing shots that were made by microscope and telescope. ook verkrijgbaar also available


12 kunst art

Nieuwe editie, uitgebreid met het werk van de afgelopen jaren New edition, expanded to include recent work >

Tentoonstelling ‘Universum Theo Jansen’, Prinsenhof, Delft, tot 5 maart 2017 Exhibition ‘Universum Theo Jansen’, Prinsenhof, Delft, until 5 March 2017 >

‘To see inanimate stuff come to life is wild, shiver-inducing – like seeing a haystack do the Macarena.’ – Ian Frazier, The New Yorker ‘To see inanimate stuff come to life is wild, shiver-inducing – like seeing a haystack do the Macarena.’ – Ian Frazier, The New Yorker >

auteur/author: Theo Jansen € 39.95 November 2016 ned | ISBN 978-94-6208-343-1

Delft-based artist Theo Jansen (b. 1948) became world-famous with his ingenious and impressive beach beasts. The artist has been working on these new forms of life since 1990. Rather than from protein, like existing forms of life, beach beasts are made of a different kind of primordial material: PVC electrical conduits. They get their energy from wind and therefore, unlike regular animals, they do not have to eat. The beach beasts’ evolution extends over many generations, until they learned to better survive storms and sea water. Eventually, Theo Jansen wants to establish herds of these animals on the beaches. Repeating creation in this way, he hopes to learn more about existing nature: after all, he is encountering the same problems as the actual creator. This book recounts his experiences as God. ‘It’s not easy to be God, you face many disappointments. But on the few occasions that things work out, God is very happy.’

eng | ISBN 978-94-6208-344-8

hardcover | 264 p | 21 x 28 cm | 250 ills | w-titel nur 640, 646 | design: Johannes Niemeijer

9 789462 083431 9 789462 083448

De Delftse kunstenaar Theo Jansen (1948) is wereldberoemd geworden met zijn even ingenieuze als imposante strandbeesten. Vanaf 1990 werkte Theo Jansen aan deze nieuwe vormen van leven. Zijn strandbeesten zijn niet gemaakt van eiwit zoals de bestaande vormen van leven, maar van een ander oermateriaal: elektriciteitsbuizen van pvc. Ze krijgen hun energie uit de wind en hoeven dus niet te eten zoals gewone beesten. De evolutie van de strandbeesten strekt zich uit over vele generaties, tot ze leerden de stormen en het water van de zee beter te overleven. Uiteindelijk wil Theo Jansen deze beesten in kuddes uitzetten op de stranden. Door op deze manier de schepping over te doen, hoopt hij wijzer te worden wat betreft de bestaande natuur: je ontmoet namelijk dezelfde problemen als de echte Schepper. Dit boek verhaalt over zijn ervaringen als God. ‘Het is niet gemakkelijk om God te zijn, je krijgt veel teleurstellingen te verwerken. Maar de weinige keren dat iets werkt, ben je als God zeer gelukkig.’

www.nai010.com/theojansen www.nai010.com/en/theojansen

Theo Jansen De Grote Fantast Theo Jansen The Great Pretender


De herontdekking van onze amfibische cultuur

13

www.nai010.com/kustverhalen

architectuur architecture

>

‘De ooit zo hechte relatie van Nederlanders met het water is in de loop der tijd minder vanzelfsprekend geworden.’ – Bram Esser

>

Kustverhalen Op zoek naar een nieuwe relatie met de kust

Kustverhalen is een pleidooi om onze amfibische cultuur te herontdekken. Dat moet ook wel, als we in dit waterrijke gebied willen overleven. De amfibische cultuur gaat echter niet alleen over kustveiligheid en economische belangen, maar ook over de rijke schakering aan persoonlijke ervaringen met de kust. De kust is een dynamische plek waar zand, wind, water en mensen samen een relatie aangaan. Zoals het zand kan schuren, zo kunnen belangen van verschillende groepen en individuen aan de kust ook schuren. Wat de vraag oproept van wie de kust nu eigenlijk is.

auteur: Bram Esser illustraties: Pauline van den Broeke € 19,95 november 2016 ned | ISBN 978-94-6208-345-5

paperback | 144 p | 17 x 24 cm | geïllustreerd | a-titel | nur 320 | design: Riesenkind | i.s.m. en met steun van Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

ook verkrijgbaar als e-book € 14,95 november 2016

9 789462 083455

9 789462 083646

ned e-book (pdf) | ISBN 978-94-6208-364-6

Bram Esser, schrijver en ontdekkings­ reiziger van het alledaagse, heeft de hele kust verkend, van de Zeeuwse delta via de zandstranden van Holland tot de Waddenzee bij Friesland en Groningen. Hij sprak met zandlopers en dwaalgasten in de duinen, met vissers en robbenjagers in dijkkroegjes en in de havens met wrakkenduikers en havenbaronnen. De verhalen over kustveiligheid, natuur, economische en persoonlijke belangen, identiteit en eigenheid laten zien wat de amfibische cultuur vandaag de dag behelst. Samen met de tekeningen en kaarten van ontwerper Pauline van den Broeke vormt Kustverhalen een verrassend document over de Nederlandse omgang met de kust.

ook verkrijgbaar also available


14

architectuur architecture

Eerste uitgebreide interpretatie van de Chinese verstedelijkingstransformatie gezien vanuit het gezichtspunt van de staatsbedrijven The first comprehensive interpretation of Chinese urban transformation through the lens of state-owned enterprises >

Rijk geïllustreerd met historische plattegronden, afbeeldingen diagrammen en foto’s Richly illustrated with historical plans, images, many diagrams, maps and photos >

Presentatie tijdens de FCL-tentoon­ stelling aan de ETH Zürich in september 2017 Presentation as a part of FCL exhibition in ETH Zurich, September 2017 >

auteur/author: Ting Chen met een inleiding van/with an introduction by: Kees Christiaanse € 39.95

In dit boek wordt op basis van tal van interviews en primaire gegevens gewezen op de gevaren van de typisch grootschalige projecten van afzonderlijke staatsbedrijven (SOE’s) en wordt een alternatief ontwikkelingspotentieel getoond. Er valt iets te leren van de manier waarop gebieden zich onder de invloed van de staatsbedrijven ontwikkelen en vorm krijgen door de gezamenlijke inzet van verschillende publieke en private belanghebbenden.

April 2017

Since China’s 1980s economic reform, the ubiquitous semi-marketized SOEs have established themselves as immovable landholders in the urban landscape. To improve our understanding of the Chinese SOE urbanism, Ting Chen made a first-hand account and evaluation of various SOEs’ urban performances and the differing socioeconomic influences of SOE land transformations. The urban core of the Special Economic Zone Shenzhen, largely constructed by SOEs, was chosen as the case study.

April 2017

eng | ISBN 978-94-6208-349-3

paperback | 320 p | 17 x 24 cm | 250 ills | w-titel nur 648 | design: Studio Joost Grootens | i.s.m./ in association with ETH Future Cities Lab in Singapore

ook verkrijgbaar als e-book also available as e-book € 19.95 eng e-book (pdf) | ISBN 978-94-6208-365-3

9 789462 083493

ook verkrijgbaar also available

9 789462 083653

Sinds er in het China van de jaren 1980 economische hervormingen plaats­ vonden, hebben de alomtegenwoordige, gedeeltelijk marktgestuurde SOE’s de positie verworven van onroerend goedbezitters in het stedelijk landschap. Ting Chen doet verslag uit de eerste hand van de rol en het functioneren van verschillende staatsbedrijven op het gebied van de stedenbouw, maar ook evalueert hij de sociaal-economische gevolgen van door staatsbedrijven geïnitieerde gebiedstransformaties. Het stedelijk hart van de grotendeels door staatsbedrijven gerealiseerde Special Economic Zone Shenzhen dient hierbij als praktijkvoorbeeld.

Supported by numerous interviews and primary data, this book points out the threats posed by typical large-scale projects of single SOEs (Stateowned enterprises), and further shows alternative development potentials that match the long-term socioeconomic demand, by learning from self-evolving SOE areas shaped by the combined forces of various public and private stakeholders.

www.nai010.com/statebeyondthestate www.nai010.com/en/statebeyondthestate

A State Beyond the State Deciphering Chinese Urban Transformation


Met bijdragen van architecten (XML, OMA), intellectuelen (WAI Think Tank, Ou Ning) en academici (Princeton, Harvard, ETH Singapore) With contributions by architects (XML, OMA), intellectuals (WAI Think Tank, Ou Ning) and academics (Princeton, Harvard, ETH Singapore)

15 architectuur architecture

>

Is de hedendaagse Chinese stad het prototype van de universele stad, zoals de Italiaanse stad eens het prototype van de Noord-Europese stad was? Is the new Chinese city a blueprint for cities worldwide, like the Italian city was once a blueprint for the Northern European city? >

Boekpresentaties in Amsterdam (Pakhuis de Zwijger), Beijing (Urban China Initiative van McKinsey, Tsinghua en Columbia University) en New York (Columbia University) Book launch in Amsterdam (Pakhuis de Zwijger), Beijing (Urban China Initiative by McKinsey, Tsinghua and Columbia University) and New York (Columbia University) >

9 789462 083660

9 789462 083509

www.nai010.com/progress www.nai010.com/en/progress

> Foto-essay van Eric Tabuchi Photo essay Eric Tabuchi

Progress & Prosperity The New Chinese City as Global Urban Model

auteur/author: Daan Roggeveen € 34.95 March 2017 eng | ISBN 978-94-6208-350-9

Deze publicatie vestigt de aandacht op de verschuiving van bouwen om het bouwen naar bouwen voor de voortuitgang. Na decennia van onvoorstelbare ontwikkeling en verstedelijking zijn de steden van China een afspiegeling van het ‘Nieuwe Normaal’ geworden. In plaats van op kwantiteit gaat stadsontwikkeling zich steeds meer richten op kwaliteit; kunst en cultuur fungeren in tallozen projecten als kers op de taart. De toekomst van de stad wordt verkend aan de hand van ‘getuigenissen van het slagveld’ (dat wil zeggen, vanuit Chinese steden) en er wordt onderzocht hoe hun huidige metamorfose steden over de hele wereld – vooral in het mondiale Zuiden – kan beïnvloeden. Kern van het betoog is: kan het zeer aantrekkelijke stedelijke model dat China heeft ontwikkeld het prototype van de mondiale stad zijn, zoals de Italiaanse stad eens het prototype van de NoordEuropese stad was?

This publication focusses on the shift from building for construction’s sake to that of building for progress. After decades of extraordinary development and urbanization, Chinese cities have arrived at a stage of ‘New Normal’. Urban development is now shifting from quantity-driven to quality-driven, with art and culture as a tasty topping for countless developments.

paperback | 292 p | 17 x 24 cm | 150 ills | w-titel nur 648 | design: Job, Joris & Marieke | met steun van/with support from Creative Industries Fund NL, Van Eesteren-Fluck & Van Lohuizen Foundation

ook verkrijgbaar als e-book also available as e-book € 19.95 March 2017

It examines the future of (Chinese) cities as a ‘testimony from the battleground’, and how their current metamorphosis can impact cities worldwide – especially in the Global South. The key argument is: China has developed a very appealing urban model. Could this be a blueprint for cities worldwide, like the Italian city was once a blueprint for the Northern European city?

eng e-book (pdf) | ISBN 978-94-6208-366-0

ook verkrijgbaar also available


Uniek naslagwerk voor nieuwe publieke ruimte Unique reference book for new public space >

16

architectuur architecture

Hoe kunnen we het publiek domein (weer) vitaal krijgen? How can we (re)vitalize the public domain? >

Met city tours en beeldrapportages (o.a. Amsterdam, Tokio, Oslo en Toronto) With city tours and visual reports (including Amsterdam, Tokyo, Oslo and Toronto) >

Met een voorwoord van Eppo van Nispen, directeur van de Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB) With a foreword by Eppo van Nispen, director of the CPNB (Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek) >

auteur/author: Aat Vos € 44.95 February 2017 eng | ISBN 978-94-6208-351-6

Hoe kunnen plaatsen waar je naartoe gaat die niet je werk of je thuis zijn, zoals bibliotheken, idea hubs, cultuurhuizen, parken, start-up-cafés en andere onmisbare publieke ruimten, de zogenaamde ‘third places’, een waardevolle bijdrage leveren aan een vitale samenleving, nu en in de toekomst? How to Make a Relevant Public Space beantwoordt deze vragen vanuit verschillende invalshoeken, gebaseerd op de vijf belangrijkste ontwikkelingen binnen de publieke ruimte.

nur 648 | design: Bij Buro Bos

ook verkrijgbaar als e-book also available as e-book € 34.95 February 2017 eng e-book (pdf) | ISBN 978-94-6208-367-7

ook verkrijgbaar also available

9 789462 083677

Third Places for All is an initiative of international creative guide and architect Aat Vos. The book offers colourful inspiration to architects and other creatives, policymakers and administrators. With more than 20 in-depth interviews with authorities in various fields including urban development, planning, architecture, design, gaming, communication and sociology, from professor Saskia Sassen to author Joe Pine (The Experience Economy) and from industrial designer Karim Rashid to Marcela Sabino (director of the Museum of Tomorrow, Rio de Janeiro). Visual reports on inspiring ‘third places’ and city tours of public hotspots complete the portrayal of the new public space.

hardcover | 240 p | 24 x 31 cm | 250 ills | w-titel

9 789462 083516

Third Places for All is een initiatief van international creative guide en architect Aat Vos. Het boek biedt kleurrijke inspiratie voor architecten en andere creatieven, voor beleidsmakers en bestuurders. Met ruim twintig diepteinterviews met autoriteiten op het gebied van onder meer stedenbouw en planning, architectuur, design, gaming, communicatie en sociologie, van professor Saskia Sassen tot auteur Joe Pine (The Experience Economy) en van industrieel ontwerper Karim Rashid tot Marcela Sabino (directeur Museum of Tomorrow, Rio de Janeiro). Beeldreportages van inspirerende ‘third places’ en city tours langs openbare hotspots maken het beeld van de nieuwe publieke ruimte compleet.

How can places you go to other than your workplace or your home, such as libraries, idea hubs, cultural centres, parks, start-up cafés and other indispensable public spaces, so-called ‘third places’, make a valuable contribution to a vital society , now and in the future? How to Make a Relevant Public Space answers these questions from different angles, based on the five most important developments within the public space.

www.nai010.com/publicspace www.nai010.com/en/publicspace

How To Create a Relevant Public Space Third Places for All


Dit boek laat zien hoe een andere inrichting van de stad het stedelijk leven productiever, comfortabeler, socialer en leuker kan maken The book imagines city layouts that would make urban life more productive, comfortable, social and fun

17 architectuur architecture

>

Het eerste model van stedenbouw en architectuur waarin de fiets centraal staat The first bike-centric model of urban planning and building design >

Fleming doet voor het fietsen wat Jane Jacobs voor het lopen wilde doen Fleming gives cycling what Jane Jacobs wanted for walking

9 789462 083684

9 789462 083523

www.nai010.com/velotopia www.nai010.com/en/velotopia

>

Velotopia The Production of Cyclespace

auteur/author: Steven Fleming fotografie/photography: Mikael ColvilleAndersen € 24.95

Nederlanders gebruiken de fiets in combinatie met de trein om regio’s onderling te verbinden. Andere landen gebruiken de fiets om historische stadscentra weer leefbaar te maken. Maar wat als het fietsen zou worden ingezet als het organiserende hoofdprincipe voor stedelijke groei en nieuw te ontwerpen gebouwen? Het boek laat zien dat steden die in de toekomst de meeste verbindingen bieden, dezelfde steden zijn die fietsverkeer verkiezen boven lopen en openbaar vervoer. Deze steden zijn niet alleen gezond en groen, maar ook mooier en toegankelijker dan andere steden. Dit boek is bestemd voor alle vormgevers van steden en gebouwen (ontwerpers, planners, studenten, voorstanders, etcetera) die denken dat er meer mogelijk is met fietsen. Dr. Steven Fleming is architectuur­ theoreticus en historicus en toonaangevend expert op het gebied van fietsinfrastructuur.

The Dutch use cycling in combination with trains to connect regions. Other nations are using cycling to make historical city centres liveable again. But what if cycling became the key organizing principle for urban growth and the design of new buildings? See how the most connected future cities will be those that put cycling before walking and public transport and see why such cities would not only be healthy and green, but fairer and more accessible than the cities we know. This is a book for all those shaping cities and buildings (designers, planners, students, advocates, etcetera) who sense a bigger potential for cycling.

June 2017 eng | ISBN 978-94-6208-352-3

paperback | 244 p | 17 x 24 cm | 200 ills | w-titel nur 648 | design: 75 B

ook verkrijgbaar als e-book also available as e-book € 14.95 June 2017 eng e-book (pdf) | ISBN 978-94-6208-368-4

Dr Steven Fleming is an architectural theorist and historian and a leading international figure in bicycle urbanism.

ook verkrijgbaar also available


30e editie van het internationale visitekaartje voor de Nederlandse bouwkunst 30th edition of Dutch architecture’s international calling card

19 architectuur architecture

>

‘Reikhalzend kijkt de architectenwereld er elk jaar naar uit’ – Trouw De Verdieping ‘The architectural world eagerly awaits it every year’ – Trouw De Verdieping >

‘Keurmerk voor goede architectuur’ – NRC Handelsblad ‘Hallmark of good architecture’ – NRC Handelsblad

9 789462 083530

www.nai010.com/jaarboek1617 www.nai010.com/en/yearbook1617

>

Architectuur in Nederland Jaarboek 2016/17 Architecture in the Netherlands Yearbook 2016/17

red./eds.: Kirsten Hannema, Robert-Jan de Kort, Lara Schrijver € 39.95 April 2017 ned/eng | ISBN 978-94-6208-353-0 paperback | 184 p | 24 x 32 cm | 400 ills | w-titel nur 648 | design: Joseph Plateau

Architectuur in Nederland is al 30 jaar een onmisbaar overzichtswerk voor iedereen die zich voor de Nederlandse architectuur interesseert of er vakmatig bij betrokken is. Het Jaarboek vormt het internationale visitekaartje voor de Nederlandse bouwkunst. De driekoppige redactie selecteert bijzondere projecten die in het voorbije jaar zijn opgeleverd en beschrijft de belangrijkste ontwikkelingen die de Nederlandse architectuur beïnvloeden, met bijzondere aandacht voor het opdrachtgeverschap, architectuurbeleid en projecten waar met beperkte middelen een groot effect is bereikt. Met een speciale bijdrage van Oliver Wainwright (architectuur en designcriticus van The Guardian) over de Nederlandse architectuur als exportproduct. De redactie van het Jaarboek bestaat uit Kirsten Hannema (freelance architectuurcriticus voor o.a. de Volkskrant, ArchitectuurNL en MARK), Robert-Jan de Kort (architect en medeoprichter van architectenbureau De Kort Van Schaik) en Lara Schrijver (hoogleraar architectuur aan de Universiteit van Antwerpen en in 2013/14 DAAD-gastdocent aan het Dessau Institute of Architecture).

Architecture in the Netherlands has been an indispensable reference work for anyone interested or professionally involved in Dutch architecture for 30 years. The Yearbook is Dutch architecture’s international calling card. The threeperson editorial team selects noteworthy projects that were completed in the past year and describes major developments that affect Dutch architecture, with particular attention to commissionership, architecture policy and projects that have achieved spectacular results with limited resources. With a special contribution by Oliver Wainwright (architecture and design critic of The Guardian) on Dutch architecture as an export product. The Yearbook’s editorial team includes Kirsten Hannema (freelance architecture critic for de Volkskrant, ArchitectuurNL, MARK, and others), Robert-Jan de Kort (architect and co-founder of architecture office De Kort Van Schaik), Lara Schrijver (professor of architecture at the University of Antwerp and DAAD visiting lecturer at the Dessau Institute of Architecture in 2013/14).

ook verkrijgbaar also available


OASE 98 onderzoekt de historische basis van het concept van het narratief bij het lezen en het ontwerpen van het stedelijk landschap, op zoek naar de relevantie van narratieve methoden in de hedendaagse praktijk.

This issue presents a new angle on the work of (landscape) architects and urban planners of the 1960s and 1970s (Edmund Bacon, Kevin Lynch and Jacques Simon) and of today (Günter Vogt, Anke Schmidt and Bas Smets), and sheds light on recent experiments in academia. OASE 98 presents narration as a means with which to reposition design and the designer as a mediator between the expert and the inhabitant, addressing issues such as bodily experience, sociospatial fragmentation and participation.

€ 19.95 May 2017 ned/eng | ISBN 978-94-6208-354-7

paperback | 128 p | 17 x 24 cm | 50 ills | w-titel | nur 648 | ISSN 01696238 | design: Karel Martens, Aagje Martens

ook verkrijgbaar als e-book also available as e-book € 14.95 May 2017 ned/eng e-book (pdf) | ISBN 978-94-6208-369-1

9 789462 083547

Dit nummer presenteert een nieuwe invalshoek op het werk van (landschaps)architecten en stedenbouwkundigen van de jaren 1960 en 1970 (Edmund Bacon, Kevin Lynch en Jacques Simon) en vandaag (Günther Vogt, Anke Schmidt en Bas Smets) en belicht recente experimenten in de academische wereld. OASE 98 stelt het narratief voor als een middel om het ontwerp, en de ontwerper als bemiddelaar tussen de deskundige en de bewoner, te herpositioneren, waarmee kwesties zoals lichamelijke ervaring, sociaal-ruimtelijke versnippering en participatie aan de orde worden gesteld.

OASE 98 explores the historical foundation of the concept of narration in reading and designing the urban landscape, in search of the relevance of narrative methods to today’s practice.

red./eds.: Klaske Havik, Bruno Notteboom, Saskia de Wit auteurs/authors: Frederic Pousin, Günter Vogt, Anke Schmidt, Bas Smets, Andrew Shanken, Maarten Overdijk, Ed Wall, Carole Levesque

www.nai010.com/oase98 www.nai010.com/en/oase98

OASE 98 Verhalend landschap OASE 98 Narrating Landscape

20

architectuur architecture

OASE doorgrondt de relevantie van narratieve methoden voor de hedendaagse architectuur praktijk Uncovering the relevance of narrative methods to today’s architectural practice >

ook verkrijgbaar also available

9 789462 083691


Eerste uitgebreide studie over het fenomeen ‘geluidslandschappen’ First broad study of the phenomenon of noise landscapes

21 architectuur architecture

>

Boekpresentatie/discussie Zürich, zomer 2017, Amsterdam, zomer 2017 en Conferentie Future Cities Laboratory in Zürich, zomer 2017 Book launch/discussion Zurich, Summer 2017, Amsterdam, Summer 2017 and Future Cities Laboratory conference Zurich, Summer 2017 >

Acht Europese praktijkvoorbeelden (Amsterdam, Zürich, Londen-Heathrow, Frankfurt, München, Madrid en de twee Parijse luchthavens) Eight European case studies (Amsterdam, Zurich, London-Heathrow, Frankfurt, Munich, Madrid and the two Paris airports)

9 789462 083707

9 789462 083554

www.nai010.com/noiselandscape www.nai010.com/en/noiselandscape

>

The Noise Landscape A Spatial Exploration of Airports and Cities De wijde omgeving van grote luchthavens, die te maken krijgt met geluidsoverlast, extra infrastructuur en tijdelijke vormen van architectuur, is tot op heden nog nooit onderzocht als een samenhangend fenomeen. Maar dergelijke geluidslandschappen zijn wereldwijd in opkomst. Hun afmetingen overtreffen in veel gevallen die van naburige steden en steken die in termen van economisch belang soms naar de kroon. Aan de hand van acht Europese praktijkgevallen (Amsterdam, Zürich, Londen-Heathrow, Frankfurt, München, Madrid en de twee Parijse luchthavens) doet dit boek voor het eerst verslag van de wijze waarop deze landschappen tot stand komen als de uitkomst van technologische bepalingen, wat erin plaatsvindt en hoe ze kunnen worden geïnterpreteerd. Dit boek is het resultaat van jarenlang onderzoek in het kader van de leerstoel van Kees Christiaanse aan de ETH Zürich.

The expansive areas around large airports, affected by noise, infrastructure, and transient forms of architecture, have until now not been researched as a phenomenon. But these noise landscapes are emerging worldwide, often surpassing the neighbouring city in size, and sometimes rivalling it in economic importance. On the basis of eight European case studies (Amsterdam, Zurich, LondonHeathrow, Frankfurt, Munich, Madrid and the two Paris airports) this book provides the first account of how these landscapes emerged as the result of technical determinations, what is taking place in them, and how they can be interpreted.

auteurs/authors: Benedikt Boucsein, Kees Christiaanse, Eirini Kasioumi, Christian Salewski met bijdragen van/with contributions by: Mark Michaeli, Peter Ortner, Andreas Schmitt, Joris Jehle € 49.95 May 2017 eng | ISBN 978-94-6208-355-4 hardcover | 272 p | 17 x 24 cm | 270 ills | w-titel nur 648 | design: Studio Joost Grootens | i.s.m./in association with ETH Zurich

ook verkrijgbaar als e-book also available as e-book € 29.95 May 2017 eng e-book (pdf) | ISBN 978-94-6208-370-7

The book is the outcome of several years of research by the chair of Kees Christiaanse at the ETH Zurich.

ook verkrijgbaar also available


22

architectuur architecture

De beste ontwerpen van de Nederlandse architecten van de toekomst Dutch architects of the future submit their best designs >

>  www.archiprix.nl www.archiprix.nl

Eerdere Archiprix-winnaars zijn onder anderen Ronald Rietveld, Bjarne Mastenbroek, Jacob van Rijs, Michiel Riedijk, Lars Spuybroek, Dick van Gameren en Liesbeth van der Pol Past Archiprix winners include Ronald Rietveld (RAAAF), Bjarne Mastenbroek (SeARCH), Jacob van Rijs (MVRDV), Michiel Riedijk (Neutelings Riedijk Architects), Lars Spuybroek (NOX), Dick van Gameren, and Liesbeth van der Pol >

Jaarlijks selecteren Nederlandse ontwerpopleidingen op het terrein van de architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur hun beste afstudeerplannen. De oogst is steeds rijk en divers en straalt de ambitie uit van een nieuwe generatie ontwerpers die klaarstaat om elke denkbare ontwerpopgave aan te pakken. Het boek Archiprix 2017 introduceert de laatste lichting aanstormende talenten.

€ 24.95 June 2017 ned/eng | ISBN 978-94-6208-356-1

paperback | 112 p | 24 x 30 cm | 300 ills | w-titel nur 648 | i.s.m./in association with Archiprix Foundation

Every year the Dutch institutions teaching architecture, urban design and landscape architecture select their best final-year projects. The crop is unfailingly rich and varied and reflects the ambitions of a new generation of designers ready to take on every imaginable design task that comes its way. Archiprix 2016 introduces the latest wave of fledgling design talent. Archiprix is well-known at home and abroad as a platform for promising architects, urban designers and landscape architects. Not just clients, employers and schools, but also the organizers of competitions and workshops are becoming increasingly adept at locating gifted ‘designers in the making’ as presented by Archiprix.

ook verkrijgbaar also available

9 789462 083561

In binnen- en buitenland staat de Archiprix bekend als een podium voor veelbelovende architecten, stedenbouwers en landschapsarchitecten. Niet alleen opdrachtgevers, werkgevers en opleidingen, maar ook organisatoren van prijsvragen en workshops weten via deze publicatie de nieuwste lichting getalenteerde ontwerpers te vinden. Hun excellente afstudeerwerk bevat een schat aan ideeën voor actuele ontwerpopgaven.

red./ed.: Henk van der Veen

www.nai010.com/archiprix2017 www.nai010.com/en/archiprix2017

Archiprix 2017 De beste Nederlandse afstudeerplannen architectuur, stedenbouw, landschapsarchitectuur Archiprix 2017 The Best Dutch Graduation Projects Architecture, Urbanism, Landscape Architecture


Het beste werk van de architecten van de toekomst The architects of the future submit their best work

23 architectuur architecture

>

Enige wereldwijde competitie voor afstudeerstudenten architectuur, landschap en stedenbouw The only worldwide competition for graduates in the fields of architecture, landscape and urban design >

> Winnaars Hunter Douglas Awards Winners Hunter Douglas Awards

9 789462 083578

www.nai010.com/archiprixinternational2017 www.nai010.com/en/archiprixinternational2017

> www.archiprix.org www.archiprix.org

Archiprix International Ahmedabad 2017 The World’s Best Graduation Projects Architecture, Urban Design, Landscape

red./ed.: Henk van der Veen € 29.95 February 2017 eng | ISBN 978-94-6208-357-8

paperback | 112 p | 24 x 30 cm | 300 ills | w-titel nur 648 | design: Antenna-Men | i.s.m./in

Archiprix International is een tweejaarlijkse wereldwijde competitie waarin alle 1700 ontwerpopleidingen worden uitgenodigd om hun beste afstudeerprojecten voor te dragen. Dit boek biedt inzicht in de state of the art van het mondiale ontwerponderwijs. Met natuurlijk de genomineerden en de winnaars die door een onafhankelijke jury werden geselecteerd, maar ook de favorieten die de inzenders zelf kozen, plus een selectie die de reikwijdte van de ingezonden projecten illustreert. In binnen- en buitenland staat de Archi­prix bekend als een podium voor veel­belovende architecten, steden­bouwers en landschapsarchitecten. Niet alleen opdrachtgevers, werkgevers en opleidingen, maar ook organisatoren van prijsvragen en workshops weten via deze publicatie de nieuwste lichting getalenteerde ontwerpers te vinden. Hun excellente afstudeerwerk bevat een schat aan ideeën voor actuele ontwerpopgaven.

Every two years, Archiprix International invites all 1,700 university-level courses in the field of architecture, urban planning and landscape architecture to select their best graduation projects and submit these for participation.

association with Archiprix Foundation

This publication displays a representative selection of the projects submitted, including the nominees and winners chosen by an independent jury, and the favourites chosen by the participants themselves, supplemented by a representative selection that offers a picture of the range of designs and the graphical distribution across all continents. In addition, the book contains the personal data of the projects’ designers. Archiprix is well-known at home and abroad as a platform for promising architects, urban designers and landscape architects. Not just clients, employers and schools, but also the organizers of competitions and workshops are becoming increasingly adept at locating gifted ‘designers in the making’ as presented by Archiprix.

ook verkrijgbaar also available


Met toonaangevende projecten van OMA, Mecanoo en West 8 With trend-setting projects by OMA, Mecanoo and West 8 >

24

architectuur architecture

Herbestemming als nieuwe toekomst voor vastgoed Redevelopment as the new future of real estate >

20 inspirerende van herbestemmingsprojecten 20 inspiring redevelopment projects >

Waar leegstand is, is ruimte voor nieuw gebruik zoals woningbouw, vrije­tijdsvoorzieningen en zorginstellingen. Dat levert vaak verrassende combinaties op, zoals een school of een wijkcentrum in een fabriekscomplex, een winkel in een kerk of een recreatiegebied in een militaire linie. Reuse, Redevelop and Design toont 20 inspirerende herbestemmingsprojecten. Het boek gaat in op het verhaal achter het succes van herbestemming in essays over erfgoedbeleid publiek-private samenwerking, financiering en ontwerp.

€ 24.95 February 2017 eng | ISBN 978-94-6208-358-5

paperback | 112 p | 20 x 25 cm | 100 ills | w-titel nur 648 | design: Beukers Scholma | i.s.m./in

Reuse, Redevelop and Design presents 20 inspiring redevelopment projects. The book addresses the story behind the success of redevelopment in essays on heritage policy, public-private partnerships, financing and design.

association with Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

ook verkrijgbaar als e-book also available as e-book € 14.95 February 2017

The creative way Dutch architecture offices deal with heritage is also catching on abroad, as evidenced by OMA’s projects in Italy and Germany, West 8’s in Russia, Mecanoo’s in the United States and Maurer’s in China.

eng e-book (pdf) | ISBN 978-94-6208-371-4

9 789462 083585

De creatieve manier waarop Nederlandse architectenbureaus omgaan met erfgoed slaat ook in het buitenland aan, zoals projecten van OMA in Italië en Duitsland, West 8 in Rusland, Mecanoo in de Verenigde Staten en Maurer in China laten zien.

Where there are vacancies, there is room for new uses, such as housing and leisure and health-care facilities. This often results in surprising combinations, such as a school or a community centre in a factory complex, a shop in a church or a recreation area in a military zone.

auteurs/authors: Paul Meurs, Marinke Steenhuis met bijdragen van/with contributions by: Jean-Paul Corten, Frank Strolenberg, Sander Gelinck, Lara Voerman

www.nai010.com/reuseredevelop www.nai010.com/en/reuseredevelop

Reuse, Redevelop and Design How the Dutch Deal With Heritage

ook verkrijgbaar also available

9 789462 083714


Publieksmanifestatie in samen­werking met Museum Dr8888, Museum Heerenveen, Museum Opsterlân, Museum Sorgdrager en de Amelander Musea

25

Kunst art

>

De betekenis van kunst in de openbare ruimte aan de hand van het werk van de monumentale kunstenaar uit de Wederopbouw Jaap van der Meij

www.nai010.com/kunstmeteenopdracht

>

Kunst met een opdracht Jaap van der Meij, monumentaal kunstenaar uit de Wederopbouw

In het noorden van het land, vooral in Friesland, staan tientallen beelden van Jaap van der Meij (1923–1999). Betonnen kolossen vaak geplaatst toen kunst in opdracht van wezenlijke betekenis was voor de samenleving. Bij het werk van elke monumentale kunstenaar uit de Wederopbouw rijzen dezelfde vragen: wat was ooit de opdracht, welk verhaal wilde het vertellen, en lukt dat nog steeds? Dit boek brengt die oude verhalen weer tot leven, maar voegt daar ook nieuwe verhalen aan toe.

auteurs/authors: Erik Betten, Simone Vermaat et al. € 29,95 June 2017 ned | ISBN 978-94-6208-359-2

paperback | 244 p | 23 x 30 cm | 200 ills | w-titel nur 640, 646 | design: sjèm en ko | i.s.m./in association with Tresoar, Fries Historisch en Letterkundig Centrum, Leeuwarden en Rijksdienst voor het Cultureel erfgoed | Met steun van/with support from: Mondriaan Fonds, VSB Fonds, Bankgiroloterijfonds/stichting Doen

Drie verdiepende essays gaan in op de vraag wat deze werken betekenen voor het vergroten van de betrokkenheid van het publiek in het algemeen, en vormen een handreiking voor professionals en voor eigenaren van kunst in de openbare ruimte.

9 789462 083592

ook verkrijgbaar


Liquid Stardust, Wetterskip, Leeuwarden, The Netherlands, 2016


‘Claudy Jongstra’s wandkleden en textiele werken zijn monumentaal van schaal en minimalistisch van compositie, maar warm en intiem in hun uitvoering en ambachtelijkheid. Ze voegen een serene aanwezigheid en menselijkheid toe aan de moderne architectuur waarbinnen ze meestal te zien zijn.’ Laura M. Richard  ‘Monumentally-scaled and minimally composed, yet intimate and warm in their conception and craft, Claudy Jongstra’s tapestries and textiles bring a quiet presence and humanity to the modern architecture they often inhabit.’ Laura M. Richard

27

9 789462 083608

www.nai010.com/claudyjongstra www.nai010.com/en/claudyjongstra

kunst art

>

Claudy Jongstra

auteurs/authors: Louwrien Wijers, Tod Williams, Billie Tsien, Laura M. Richard, Suzanna de Sitter, Feike Sijbesma, et al.

De internationaal bekende Nederlandse kunstenaar Claudy Jongstra heeft een indrukwekkend oeuvre opgebouwd van veelal monumentale murals en sculpturale installaties, waarin kleur en textuur een belangrijke rol spelen. Jongstra’s uiterst persoonlijke en expressieve idioom kent een verrassend scala aan natuurlijke materialen en een niet aflatende fascinatie met vilt-technieken. De kenmerkende intense en gelaagde kleuren zijn het resultaat van een adembenemende ontdekkingstocht naar natuurlijke verfplanten en pigmenten. Jongstra’s werk is diep geworteld in de omgeving waarin het ontstaat, met duurzaamheid en toewijding aan het behoud en de ontwikkeling van natuurlijk en cultureel erfgoed als leidende principes.

Internationally acclaimed Dutch artist Claudy Jongstra creates visceral landscapes of texture and color. These site specific and often monumental murals and sculptural installations have a strong connection with their physical space. Using a surprising range of natural materials and techniques, Jongstra’s distinctive approach involves a breathtaking inquiry into the mysteries of dye crops and natural pigments from which her intense nuances of colors are crafted. With deep connections with her surroundings as vital elements for the production of her work and sustainability at the center of her philosophy and working process, Jongstra is committed to the preservation and activation of natural and cultural heritage.

Claudy Jongstra is een fascinerende publicatie over een buitengewoon kunstenaarschap in ontwikkeling. Beeldend kunstenaar Louwrien Wijers schreef een ‘mental sculpture’ van de kunstenaar op basis van een drie dagen durend marathon interview, kunsthistorica Laura M. Richard ontleedt het werk en Jongstra zelf reflecteert in een gesprek met Suzanna de Sitter op de nieuwste ontwikkelingen en haar visie op de toekomst. Met vele prachtige beelden en een schitterend grafisch ontwerp van Irma Boom vormt dit boek een inspirerend beeld van een opmerkelijk kunstenaarschap.

Claudy Jongstra focuses on the process of Jongstra’s work as well as the tactile and sensitive aspects of her work. Visual artist Louwrien Wijers crafts a ‘mental sculpture’ of Jongstra, art historian Laura M. Richard writes a probing informative essay and Claudy Jongstra reflects about the latest developments and her vision for the future in a conversation with Suzanna de Sitter. With many lavish visual references and a stunning design by Irma Boom, this beautiful book highlights an exceptional and ongoing career.

€ 49.95 March 2017 eng | ISBN 978-94-6208-360-8

hardcover | 344 p | 20 x 25 cm | 430 ills | w-titel nur 640, 646 | design: Irma Boom


28

Denmark, Folketinget, Š Nico Bick

Malta, Kamura tad Deputati, Š Nico Bick


Adembenemende monumenten voor de Europese democratie Stunning monuments for European democracy

29 kunst art

>

Tentoonstelling Nederlands Fotomuseum, Rotterdam, 28 januari – 7 mei 2017 Exhibition Nederlands Fotomuseum, Rotterdam, 28 January – 7 May 2017

www.nai010.com/parliaments www.nai010.com/en/parliaments

>

Parliaments of the European Union Parliaments of the European Union van de Nederlandse fotograaf Nico Bick (1964) biedt een unieke fotografische kijk op de ruimten voor plenaire vergaderingen waarin de Europese democratie daadwerkelijk wordt gerealiseerd. Het boek bevat foto’s van de ruimten waar de parlementen van de 28 lidstaten van de Europese Unie en de twee Europese parlementen in Brussel en Straatsburg hun voltallige vergaderingen houden. Elk van deze ruimten is in drie of vier foto’s gefotografeerd vanuit een enkel standpunt, vanuit de ruimte zelf. De foto’s worden gepresenteerd als een uitvouwbaar drie- of vierluik. In zijn geheel maakt dit project het Europese democratische landschap en de betekenis daarvan zichtbaar. Het feit dat de fotoserie de kijker het gevoel geeft zich in de vergaderruimte te bevinden, is een essentieel onderdeel van het project. Het resultaat is een adembenemend monument voor de Europese democratie.

In Parliaments of the European Union Dutch photographer Nico Bick (b. 1964) presents a unique photographic view of the plenary chambers where the European democracy is actually realized. The book features photographs of the plenary chamber in the parliaments of the twenty-eight European Union member states and the two European Parliaments in Brussels and Strasbourg. Each plenary chamber is photographed from one viewpoint, from the floor itself, in three or four photographs and presented in a triptych or tetraptych fold out. As a series this project makes the European democratic landscape and its significance visible. Key element of the project is to allow the observer of the photo series a feeling of being ‘part of the room’. The result is a stunning monument for European democracy.

fotografie/photography: Nico Bick auteurs/authors: Frits Gierstberg, Joris Luyendijk € 69.00 January 2017 eng | ISBN 978-94-6208-361-5 hardcover | 242 p | 30 x 37,5 cm | 106 ills | w-titel nur 652 | design: Studio Joost Grootens

9 789462 083615

ook verkrijgbaar also available


30

Š Nederlands Fotomuseum, collection Wereldmuseum


Tribal style bible voor modeontwerpers, stylisten en fashionistas Tribal style bible for fashion designers, stylists and fashionistas

31 kunst art

>

Vernieuwende blik op volkenkundige fotocollectie Reviving perspective of an ethnographic photo collection >

‘Ik kijk naar de mensen op deze foto’s op dezelfde manier als naar de mensen in het hedendaagse straatbeeld en maak kleine stijlprofielen.’ – Ellie Uyttenbroek ‘I look at the people in these pictures the same way I look at the people in today’s streets and make small style profiles.’ – Ellie Uyttenbroek >

Tentoonstelling Nederlands Fotomuseum, Rotterdam, 20 mei – 4 september 2017 Exhibition Nederlands Fotomuseum, Rotterdam, 20 May – 4 September 2017

9 789462 083639

www.nai010.com/etnomanie www.nai010.com/en/etnomanie

>

Etnomanie Een kakofonie van cultuur en stijl

red./ed.:Ellie Uyttenbroek € 19.95 June 2017 ned/eng | ISBN 978-94-6208-363-9

Etnomanie is een tribal style bible. Modestylist Ellie Uyttenbroek (bekend van Exactitudes) maakte een persoonlijke keuze uit de etnografische fotocollectie van het Nederlands Fotomuseum. Met haar oog voor fashion selecteerde ze honderd geposeerde portretten, van 1850 tot nu, met aandacht voor individuele expressie, silhouet, pose, outfit, styling, lichaamsversiering, accessoires en andere modische details. Het uitgangspunt daarbij was stijl, wat volgens de boeken zoiets is als attitude, aanpak, habitus, houding, modus, manier van doen en smaak. Naast historische informatie over de foto’s plaatst Uyttenbroek haar stilistische observaties, die de kijker bewust maken van de schoonheid en de autonome beeldende kracht van deze uiteenlopende portretten. De etnografische fotocollectie van het Nederlands Fotomuseum, afkomstig uit het Wereldmuseum, is vermaard om haar volkenkundige foto’s uit het MiddenOosten, Noord-Afrika, Indonesië, Azië en Amerika. In deze ‘wereldcollectie’ staat de mens, van 1850 tot nu, in al zijn verschijningsvormen centraal.

Etnomanie is a tribal style bible. Fashion stylist Ellie Uyttenbroek (known from Exactitudes) made a personal selection from the ethnographic photo collection of the Nederlands Fotomuseum. Using her eye for fashion, she selected 100 posed portraits, from the 1850s to recent ones, focusing on individual expression, silhouette, pose, outfit, styling, body adornment, accessories and other fashionable details. The starting point was style, which is popularly understood to mean something like attitude, approach, habitus, bearing, modus, manner and taste. In addition to historical information about the photographs, Uyttenbroek reports her stylistic observations, making the viewer aware of the beauty and autonomous visual power of the different portraits. The ethnographic photo collection of the Nederlands Fotomuseum, originating from the World Museum, is renowned for its ethnographic pictures from the Middle East, North Africa, Indonesia, Asia and America. This ‘world collection’ centres on the human being, from 1850 to now, in all of its manifestations.

paperback | 160 p | 17 x 24 cm | 100 ills | w-titel nur 644, 612, 450 | design: Mary Vos

ook verkrijgbaar also available


‘De reeks is een monumentaal initiatief, waarin je prachtig ziet wat de waarde van goede kunstkritiek is’ - NRC

Alle

elf d

elen zijn erkri jgba voor ar € nu v

299,

00


Vier eminente critici over kunstkritiek, oude kunst en eigentijdse artistieke ontwikkelingen

33 kunst art

>

Presentatie tijdens het symposium over kunstkritiek op 9 juni 2017 in het Rijksmuseum Amsterdam

>

‘Elfdelige bloemlezing uit de Nederlandse kunstkritiek bijna voltooid. Een genot om te lezen en een onmisbare aanvulling op de kunstgeschiedschrijving’ – Egbert van Faassen, geschiedenis.nl

www.nai010.com/kunstkritiek11

>

Wegwijzers in oude en moderne kunst Kunstkritiek van Niehaus, Hammacher, De Gruyter en Engelman 1918-1965

Kort na de Eerste Wereldoorlog treden enkele jonge, getalenteerde kunstcritici op de voorgrond die een heel eigen geluid laten horen. In niet mis te verstane bewoordingen schrijven ze over tentoonstellingen van oude en moderne kunst. Kasper Niehaus, A.M. Hammacher, W. Jos. de Gruyter en Jan Engelman gelden in Nederland dan ook niet voor niets als gezaghebbende critici. Of ze zich nu uitlaten over de cryptisch aandoende beeldtaal van Hieronymus Bosch, het abstracte werk van Piet Mondriaan of de experimenteerdrift van CoBrA, ze weten de lezer steeds weer mee te nemen in hun speurtocht langs kwalitatief sterke of juist zwakke(re) kunstwerken. In vijftig, niet eerder gepubliceerde teksten zijn zij betrouwbare gidsen die ook de lezer van nu wegwijs weten te maken in de kunstwereld.

9 789462 081406

Peter de Ruiter is als universitair docent Moderne en hedendaagse kunst verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hans Ebbink is eind- en beeldredacteur van de reeks Kunstkritiek in Nederland.

kernredactie: Peter de Ruiter, Jonneke Jobse auteurs: Peter de Ruiter m.m.v. Hans Ebbink € 34,95 mei 2017 ned | ISBN 978-94-6208-140-6

paperback | 288 p | 17 x 24 cm | 75 ills | w-titel nur 651 | design: Gert Jan Slagter | i.s.m. Prins Bernhard Cultuurfonds | met steun van AICA Nederland


eerder aangekondigd previously announced

Rebuild by Design

Vinex Mensen

Stadsnatuur maken Making Urban Nature

€ 39.95

14,95

January 2017

februari 2017

€ 34.95

ISBN 9789462083158 [eng]

ISBN 9789462083134 [ned]

March 2017 ISBN 9789462083172 [ned/eng]

Hoe maken we een metropool

Copy Paste

DASH Van woning naar woning DASH From Dwelling to Dwelling

€ 29,95

€ 29.95

april 2017

February 2017

€ 29.95

ISBN 9789462083127 [ned]

ISBN 9789462081642 [eng]

March 2017 ISBN 9789462083110 [ned/eng]

34


35

highlights rijksmuseum

Rijksmuseumgids

Breitner: meisje in kimono

Marten en Oopjen

Aziatische kunst

1100-1600

€ 10,00

€ 20,00

€ 40,00

€ 40,00

ISBN 9789071450655 [ned]

€ 20,00

ISBN 9789491714825 [ned]

ISBN 9789071450716 [ned]

ISBN 9789071450891 [ned]

ISBN 9789491714733 [ned]

Rijksmuseum Guide

Breitner: Girl in Kimono

Marten and Oopjen

Asian Art

1100-1600

€ 15.00

€ 20.00

€ 40.00

€ 40.00

ISBN 9789071450662 [eng]

€ 20.00

ISBN 9789491714832 [eng]

ISBN 9789071450945 [eng]

ISBN 9789071450907 [eng]

ISBN 9789491714740 [eng]

Rijksmuseum in detail

Het straatje van Vermeer

Modern Times

Dick Bruna kunstenaar

Dick Bruna Dick Bruna

€ 25,00

€ 39.95

€ 20,00

€ 20.00

ISBN 9789491714894 [ned]

€ 20,00

ISBN 9789462081765 [eng]

ISBN 9789491714580 [ned]

ISBN 9789491714689 [ned/ eng]

ISBN 9789491714696 [ned]

Rijksmuseum in Detail

Vermeer’s Little Street

Art is Therapy

€ 20.00

Modern Times 14.95

Dick Bruna artist

€ 25.00

€ 20.00

€ 15.00

ISBN 9789491714900 [eng]

ISBN 9789491714702 [eng]

ISBN 9789462081796 [eng]

ISBN 9789491714672 [eng]

ISBN 9789491714382 [eng]


highlights

36

De Stijl

De Stijl

De Stijl Gids Nederland 100 plekken om te bezoeken

Guide to De Stijl in the Netherlands The 100 Best Spots to Visit

Rotterdam Groene Stad

€ 19,95

€ 19.95

ISBN 9789462083080 [ned]

ISBN 978-94-6208-309-7 [eng]

Lessons for Students in Architecture

What Happened To My Buildings What Happened To My Buildings

Stadsnatuur maken Making Urban Nature

€ 39.95

€ 34.95

ISBN 9789462083356 [ned/eng]

ISBN 9789462083172 [ned/eng]

€ 19,95 ISBN 9789462082762 [ned]

€ 29.95 ISBN 9789462083196 [eng]


37

highlights

Shores Like You

Jan Schoonhoven

Jan Schoonhoven

€ 45.00

€ 44,95

€ 44.95

ISBN 9789462083226

ISBN 9789462082489 [ned]

ISBN 9789462082496 [eng]

Winn e DA r Arch M it Book ectural Awa 2015 rd

Be Verz st or Boekgd 2015

Dijken van Nederland

Dutch Dikes

€ 49,95

€ 49.95

ISBN 9789462081505 [ned]

ISBN 9789462081512 [eng]

Woo d D Pencil Awa & AD rds 2 015

COBRA. A History of a European AvantGarde Movement (1948-1951) € 55.00 ISBN 9789462082663 [eng]


highlights

38

Joan Melchior van der

Evert en Herman

Sybold van Ravesteyn

Herman Hertzberger

MVRDV Buildings Updated

Meij architect

Kraaijvanger

€ 39,95

€ 69.00

Edition

€ 39,95

€ 49,95

ISBN 9789462081185 [ned]

ISBN 9789462082038 [eng]

€ 69.00

ISBN 9789462081574 [ned]

ISBN 9789462082366 [ned]

The Flexible City

Vitale architectuur Vital

De stoep

Cities in Transition

Writingplace

€ 29.95

Architecture

€ 29,95

€ 39.95

€ 34.95

ISBN 9789462082878 [eng]

€ 29.95

ISBN 9789462082090 [ned]

ISBN 9789462082434 [eng]

ISBN 9789462082816 [eng]

ISBN 9789462082427 [eng]

ISBN 9789462082830 [ned/ eng]

Rekenen op

De Antistad

Slimme steden

De nieuwe generatie

Weather in the City

herbestemming

€ 24,95

€ 24,95

stadskinderen

€ 29.95

€ 34,50

ISBN 9789462082854 [ned]

ISBN 9789462081475 [ned]

€ 29,95

ISBN 9789462081987 [eng]

ISBN 9789462082892 [ned]

ISBN 9789462081543 [ned]

DASH Woningbouw

DASH Van woning naar

OASE 94 OMA - De eerste

OASE 95 Grenzenloos

OASE 97 Actie en reactie

wereldwijd DASH Global

woning DASH From

tien jaar - The First Decade

Crossing Boundaries

Action and Reaction

Housing

Dwelling to Dwelling

€ 19.95

€ 19.95

€ 19.95

€ 49.95

€ 29.95

ISBN 9789462082045 [ned/

ISBN 9789462082380 [ned/

ISBN 9789462083103 [ned/

december 2015

ISBN 9789462083110 [ned/

eng]

eng]

eng]

ISBN 9789462082106 [ned/

eng]

eng]


39

highlights

Double Dutch

Double Dutch

Building upon Building

How to Make a Japanese

Jaarboek 2015/16

€ 29,95

€ 29.95

€ 19.95

House

Yearbook 2015/16

ISBN 9789462081598 [ned]

ISBN 9789462081604 [eng]

ISBN 9789462082847 [eng]

€ 39.95

€ 39.95

ISBN 9789056628505 [eng]

ISBN 9789462082786 [ned/ eng]

Town Planning in the

The Landscape

Infratecture

Infratecture

Fietsinfrastructuur Cycle

Netherlands since 1800

of Contemporary

€ 29,95

€ 29.95

Infrastructure

€ 65.00

Infrastructure

ISBN 9789462082014 [ned]

ISBN 9789462082403 [eng]

€ 34.95

ISBN 9789462082410 [eng]

€ 49.95

ISBN 9789462080515 [ned/

ISBN 9789462082397 [eng]

eng]

Dat is architectuur

The NAi Effect

Verankerd vakmanschap

Rebuild by Design

De adaptieve luchthaven

€ 44,95

€ 49.95

€ 29,95

€ 39.95

€ 24,95

ISBN 9789462081840 [ned]

ISBN 9789462083073 [eng]

ISBN 9789462083059 [ned]

ISBN 9789462083158 [eng]

ISBN 9789462083141 [ned]

Barba

Absolute Leisure

Vinexmensen

Shenzhen

Cape Town

€ 29.95

€ 29.95

€ 14,95

€ 14.95

€ 14.95

ISBN 9789462082533 [eng]

ISBN 9789056627669 [eng]

ISBN 9789462083134 [ned]

ISBN 9789462082373 [eng]

ISBN 9789462082274 [eng]


highlights

40

Femmy Otten Femmy

Constant. Ruimte +

Constant. Space + Colour

Armando

Armando

Otten

Kleur

€ 27.95

€ 44,95

€ 44.95

€ 29.95

€ 27,95

ISBN 9789462083011 [eng]

ISBN 9789462081857 [ned]

ISBN 9789462081864 [eng]

ISBN 9789462083219 [ned/

ISBN 9789462083028 [ned]

eng]

De Stijl

De Stijl

De Stijl

Piet Klaarhamer

Maison d’artiste

Maison d’Artiste

Hollandse meesters uit

Dutch Old Masters from

€ 34,95

€ 34.95

€ 34.95

Boedapest

Budapest

ISBN 9789462081581 [ned]

ISBN 9789462083035 [ned]

ISBN 9789462083042 [eng]

ISBN 9789462083233 [ned]

ISBN 9789462083240 [eng]

€ 19,95

€ 19.95

Exactitudes

Werklust Werklust

Life is strange Life is

Zoet&Zout

Sweet&Salt

€ 39.95

€ 49.50

Strange

€ 29,95

€ 29.95

ISBN 9789462081710 [eng]

ISBN 9789462082441 [ned/

€ 29.50

ISBN 9789056628475 [ned]

ISBN 9789056628482 [eng]

eng]

ISBN 9789462082335 [ned/ eng]

Nom inatie L Hart ouis loop prijs er 2015

Celluloid

Jean Desmets

Jean Desmet’s Dream

William Kentridge

Hacking Habitat

€ 22.95

droomfabriek

Factory

€ 19.95

€ 29.95

ISBN 9789462083202 [eng]

€ 29,95

€ 29.95

ISBN 9789462082137 [eng]

ISBN 9789462082687 [eng]

ISBN 9789462081734 [ned]

ISBN 9789462081741 [eng]


41

highlights

De haven van Rotterdam

The Port of Rotterdam

Help, we zijn populair!

Rotterdam Architectuur

Rotterdam Architecture

€ 49,95

€ 49.95

€ 19,95

Stad

City

ISBN 9789462082342 [ned]

ISBN 9789462082359 [eng]

ISBN 9789462083066 [ned]

€ 19,95

€ 19.95

ISBN 9789462082298 [ned]

ISBN 9789462082304 [eng]

Adolf Loos

Copier compleet

Ted Noten

Aldo Bakker

Tussen tent en villa

€ 34,95

€ 49,95

€ 34.95

€ 34.95

€ 39,95

ISBN 9789462082472 [ned]

ISBN 9789462082007 [ned]

ISBN 9789462082328 [eng]

ISBN 9789462082670 [ned/

ISBN 9789462080744 [ned]

eng/fra]

Sh o r Arch tlist DA Awa itecturaM Wo rd 2014 l D & Aod Penc & D Aw il 2015 ards

Nom inatio n ArchDAM Bookitectural Awa 2015 rd

Landschap en energie

Landscape and Energy

De hongerige stad

Informal Market Worlds -

Informal Market Worlds -

€ 65,00

€ 65.00

€ 19,95

Reader

Atlas

ISBN 9789462081123 [ned]

ISBN 9789462081130 [eng]

ISBN 9789056628055 [ned]

€ 29.95

€ 39.95

ISBN 9789462081956 [eng]

ISBN 9789462081949 [eng]

De Deltawerken

Post-War Reconstruction

Gouden Piramide 2016

Liefde voor de Hollandse

Russische Sprookjes

€ 44,95

the Netherlands 1945-1965

€ 29,95

bouwkunst

€ 17,95

ISBN 9789462082724 [ned]

€ 39.95

ISBN 9789462083189 [ned]

€ 49,95

ISBN 9789056626419 [ned]

ISBN 9789462082793 [eng]

ISBN 9789462083165 [ned]


backlist A

A Matter of Things E ISBN 9789056625207 € 37.95 A State Beyond the State E ISBN 9789462083493 € 39.95 A State Beyond the State (e-book) E ISBN 9789462083653 € 19.95 Adolf Loos N ISBN 9789462082472 € 34,95 Adolf Loos (e-book) N ISBN 9789462082595 € 24,95 African Perspectives – [South] Africa E ISBN 9789064507977 € 29.95 Aldo Bakker/Aldo Bakker N/E/F ISBN 9789462082670 € 34.95 and/or E ISBN 9789462081116 € 19.95 Anthony McCall E ISBN 9789462081758 € 19.95 Anti-Media E ISBN 9789462080317 € 19.95 Archiprix 2015/Archiprix 2015 N/E ISBN 9789462082175 € 24.95 Archiprix 2016/Archiprix 2016 N/E ISBN 9789462082953 € 24.95 Archiprix 2017/Archiprix 2017 N/E ISBN 9789462083561 € 24.95 Archiprix International Ahmedabad 2017 E ISBN 9789462083578 € 29.95 Archiprix International Madrid 2015 E ISBN 9789462082182 € 29.95 S ISBN 9789462082236 € 29.95 Architecture and Structuralism E ISBN 9789462081536 € 29.95 Architectuur en structuralisme N ISBN 9789462081789 € 29,95 Architectuur in Nederland 2012/13/ Architecture in the Netherlands 2012/13 N/E ISBN 9789462080430 € 39.95 Architectuur in Nederland 2013/14/ Architecture in the Netherlands 2013/14 N/E ISBN 9789462081154 € 39.95 Architectuur in Nederland 2014/15/ Architecture in the Netherlands 2014/15 N/E ISBN 9789462082069 € 39.95 Architectuur in Nederland 2015/16/ Architecture in the Netherlands 2015/16 N/E ISBN 9789462082786 € 39.95 Architectuur in Nederland 2016/17/ Architecture in the Netherlands 2016/17 N/E ISBN 9789462083530 € 39.95 Architectuurgids Den Haag N ISBN 9789064506871 € 29,95 Architectuurgids Nederland (1980-nu)/ Architectural Guide to the Netherlands (1980-Present) N/E ISBN 9789064506796 € 29.95 Armando N ISBN 9789462081857 € 44,95 Armando E ISBN 9789462081864 € 44.95 Atelier van Lieshout E ISBN 9789462080805 € 44.95 Atlas van de wederopbouw Nederland 1940-1965 N ISBN 9789462080928 € 49,95

B

Bakstenen & ballonnen N ISBN 9789064507953 € 39,95 Bernhard Willhelm & Jutta Kraus/ Bernhard Willhelm & Jutta Kraus N/E/D ISBN 9789056627164 € 29.95 Bricks & Balloons E ISBN 9789064507960 € 39.95 Brinkman en Van der Vlugt architecten N ISBN 9789462080102 € 49,95 Brinkman en Van der Vlugt architects E ISBN 9789462080119 € 49.95 Building as Ornament E ISBN 9789462080447 € 22.95 Building as Ornament (e-book) E ISBN 9789462080775 € 11.95 Building the Economic Backbone of the Belgian Welfare State E ISBN 9789064507519 € 29.95 Building upon Building E ISBN 9789462082847 € 19.95

C

Cape Town E ISBN 9789462082274 € 14.95 Celluloid E ISBN 9789462083202 € 22.95 Cemeteries of the Great War by Sir Edwin Lutyens E ISBN 9789064507151 € 29.95 Chairs E ISBN 9789064506192 € 24.95 Cities in Transition E ISBN 9789462082434 € 39.95 Cities in Transition (e-book) E ISBN 9789462082649 € 29.95 Claudy Jongstra E ISBN 9789462083608 € 49.95 COBRA A History of a European Avant-Garde Movement E ISBN 9789462082663 € 55.00 Complete Copier E ISBN 9789056628338 € 59.00 Constant. Ruimte + Kleur N ISBN 9789462083028 € 27,95 Constant. Space + Colour E ISBN 9789462083011 € 27.95 Copier compleet N ISBN 9789462082007 € 49,95 Cycle Space E ISBN 9789462080041 € 19.95

D

Dat is architectuur N ISBN 9789462081840 € 44,95 De adaptieve luchthaven N ISBN 9789462083141 € 24,95 De adaptieve luchthaven (book) N ISBN 9789462083301 € 19,95 De Antistad N ISBN 9789462082854 € 24,95 De Antistad (e-book) N ISBN 9789462082861 € 19,95 De architectonische kleur N ISBN 9789064506703 € 34,95 De Deltawerken N ISBN 9789462082724 € 44,95

De Deltawerken (e-book) N ISBN 9789462082748 € 34,95 De haven van Rotterdam N ISBN 9789462082342 € 49,95 De haven van Rotterdam (e-book) N ISBN 9789462082540 € 39,95 De hongerige stad N ISBN 9789056628055 € 19,95 De mobiele stad N ISBN 9789462080058 € 24,95 De Nederlandse Fiets/The Dutch Bike N/E ISBN 9789462080201 € 8,95 De nieuwe generatie stadskinderen N ISBN 9789462082892 € 29,95 De nieuwe generatie stadskinderen (e-book) N ISBN 9789462082908 € 24,95 De ruimtelijke metamorfose van Nederland 1988-2015 N ISBN 9789462081970 € 24,95 De ruimtelijke metamorfose van Nederland 1988-2015 (e-book) N ISBN 9789462082281 € 24,95 De show van Gijs + Emmy/The Gijs + Emmy Spectacle N/E ISBN 9789462081239 € 8.95 De Stijl Gids Nederland N ISBN 9789462083080 € 19,95 De Stijl Gids Nederland (e-book) N ISBN 9789462083264 € 14,95 De Stijl van het Stedelijk/The Style of the Stedelijk N/E ISBN 9789462080195 € 8,95 De stoel van Friso Kramer/Friso Kramer’s Chair N/E ISBN 9789462080218 € 8,95 De stoel van Rietveld/Rietveld’s Chair N/E ISBN 9789462080188 € 8,95 De stoep N ISBN 9789462082090 € 29,95 De stoep (e-book) N ISBN 9789462082588 € 24,95 Design for the Good Society E ISBN 9789462082052 € 34.95 Deventer (e-book) E ISBN 9789462081291 € 14.95 De schoen van Jan Jansen/Jan Jansen’s Shoe N/E ISBN 9789462080485 € 8,95 Difference on Display E ISBN 9789056627157 € 29.95 Dijken van Nederland N ISBN 9789462081505 € 49,95 Dijken van Nederland (e-book) N ISBN 9789462082144 € 39,95 Double Dutch N ISBN 9789462081598 € 29,95 Double Dutch E ISBN 9789462081604 € 29.95 Dutch Architecture in 250 Highlights E ISBN 9789462080096 € 49.95 Dutch Design Jaarboek 2014/Dutch Design Yearbook 2014 N/E ISBN 9789462081666 € 34.95 Dutch Design Jaarboek 2015/Dutch Design Yearbook 2015 N/E ISBN 9789462082465 € 34.95 Dutch Dikes E ISBN 9789462081512 € 49.95 Dutch Dikes (e-book) E ISBN 9789462082151 € 39.95

42


43

Dutch Old Masters from Budapest E ISBN 9789462083240 € 19.95

E

Eastern Harbour District Amsterdam E ISBN 9789056625535 € 49.95 Een stuk van mij gaat een paar keer N ISBN 9789462081925 € 9,95 Emmy+Gijs+Aldo/Emmy+Gijs+Aldo N/E ISBN 9789064507441 € 8,95 Emoties N ISBN 9789462081697 € 19,95 Emotions E ISBN 9789462081703 € 19.95 Erasmus and the Free Fall in Technology (e-book) E ISBN 9789064507267 € 8.95 Erasmus en de vrije val in de techniek N ISBN 9789064507403 € 19,95 Erasmus en de vrije val in de techniek (e-boek) N ISBN 9789064507274 € 8,95 Etnomanie/ Etnomanie N/E ISBN 9789462083639 € 19.95 Evert en Herman Kraaijvanger N ISBN 9789462082366 € 49,95 Exactitudes E ISBN 9789462081710 € 39.95

F

Femmy Otten/Femmy Otten N/E ISBN 9789462083219 € 29.95 Fietsinfrastructuur/Cycle Infrastructure N/E ISBN 9789462080515 € 34.95 Food for the City E ISBN 9789056628543 € 24.95 Frans Hals: A Phenomenon E ISBN 9789462081680 € 14.95

G

Goed in vorm N ISBN 9789064506550 € 24,95 Gouden Piramide 2014 N ISBN 9789462081628 € 29,95 Gouden Piramide 2015 (e-book) N ISBN 9789462082571 € 24,95 Gouden Piramide 2016 N ISBN 9789462083189 € 29,95 Gouden Piramide 2016 (e-book) N ISBN 9789462083363 € 24,95 Grand Urban Rules E ISBN 9789462080546 € 39.95 Guide to De Stijl in the Netherlands E ISBN 9789462083097 € 19.95 Guide to De Stijl in the Netherlands (e-book) E ISBN 9789462083271 € 14.95

H

H.N. Werkman N ISBN 9789056620042 € 34,95 Hacking Habitat E ISBN 9789462082687 € 29.95 Hacking Habitat (e-book) E ISBN 9789462082717 € 19.95

Help, we zijn populair! N ISBN 9789462083066 € 19,95 Help, we zijn populair! (e-book) N ISBN 9789462083479 € 14,95 Heritage as an Asset for Inner-City Development E ISBN 9789462081161 € 29.95 Heritage as an Asset for Inner-City Development (e-book) E ISBN 9789462081178 € 19.95 Herman Hertzberger E ISBN 9789462082038 € 69.00 Het fenomeen Frans Hals N ISBN 9789462081673 € 14,95 Het nieuwe Rijksmuseum N ISBN 9789462080577 € 39,95 Het ontwerpen van woningen N ISBN 9789056628253 € 44,95 Het ontwerpgesprek N ISBN 9789462080171 € 19,95 Het weer in de stad N ISBN 9789462080959 € 29,95 Het weer in de stad (e-boek) N ISBN 9789462081413 € 19,95 Hoe maken we een metropool? N ISBN 9789462083127 € 29,95 Hollandse meesters uit Boedapest N ISBN 9789462083233 € 19,95 Housing Design E ISBN 9789056628260 € 44.95 How to Make a Japanese House E ISBN 9789056628505 € 39.95 How to Create a Relevant Public Space E ISBN 9789462083516 € 44.95 How to Create a Relevant Public Space (e-book) E ISBN 9789462083677 € 34.95 Hugh Maaskant E ISBN 9789056628031 € 49.95 Huis Sonneveld N ISBN 9789056621964 € 22,95

I

Iedereen een kunstenaar N ISBN 9789462081918 € 9,95 Informal Market Worlds (atlas) E ISBN 9789462081949 € 39.95 Informal Market Worlds (reader) E ISBN 9789462081956 € 29.95 Infratecture N ISBN 9789462082014 € 29,95 Infratecture E ISBN 9789462082403 € 29.95 Inside Le Corbusier’s Philips Pavilion E ISBN 9789462082076 € 34.95 Inside Outside E ISBN 9789056625047 € 49.95

J

J.T.P. Bijhouwer N ISBN 9789064507564 Ja Natuurlijk N ISBN 9789462080621 Jan Schoonhoven N ISBN 9789462082489 Jan Schoonhoven E ISBN 9789462082496

€ 44,95 € 29,95 € 44,95 € 44.95

Jean Desmet’s Dream Factory E ISBN 9789462081741 € 29.95 Jean Desmets droomfabriek N ISBN 9789462081734 € 29,95 Joan Melchior van der Meij architect N ISBN 9789462081574 € 39,95

K

Kunst met een opdracht N ISBN 9789462083592 € 29,95 Kunst van de wederopbouw Nederland 1940-1965 N ISBN 9789462080911 € 34,95 Kustverhalen N ISBN 9789462083455 € 19,95 Kustverhalen (e-book) N ISBN 9789462083646 € 14,95

L

Landscape and Energy E ISBN 9789462081130 € 65.00 Landscape and Energy (e-book) E ISBN 9789462081444 € 39.95 Landschap en energie N ISBN 9789462081123 € 65,00 Landschap en energie (e-boek) N ISBN 9789462081437 € 39,95 Lessons for Students in Architecture E ISBN 9789462083196 € 29.95 Lex Reitsma. 196 affiches voor De Nederlandse Opera/196 Posters for De Nederlandse Opera N/E ISBN 9789462081499 € 17.95 Liefde voor de Hollandse bouwkunst N ISBN 9789462083165 € 49,95 Liefde voor de Hollandse bouwkunst (e-book) N ISBN 9789462083332 € 34,95 Life is Strange/Life is Strange N/E ISBN 9789462082335 € 29.95 Lost Landscapes E ISBN 9789462081062 € 24.95 Lunar Landscapes/Lunar Landscapes N/E ISBN 9789462080263 € 49.95

M

Maakbaar Landschap N ISBN 9789056627003 € 49,95 Made by the Office for Metropolitan Architecture: An Ethnography of Design E ISBN 9789064507144 € 19.95 Maison d’Artiste N ISBN 9789462083035 € 34,95 Maison d’Artiste E ISBN 9789462083042 € 34.95 Megacities E ISBN 9789064507410 € 29.95 Megastructure Schiphol E ISBN 9789056628529 € 49.95 Monumenten van de wederopbouw Nederland 1940-1965 N ISBN 9789462080904 € 34,95 MVRDV Buildings E ISBN 9789462082427 € 69.00


N

Narratieve ruimte N ISBN 9789064507939 € 24,95 Nationaal Militair Museum N ISBN 9789462081550 € 29,95 Nederland Stedenland N ISBN 9789462080065 € 24,95 Nederlandse architectuur in 250 topstukken N ISBN 9789462080089 € 49,95 Niet Normaal N ISBN 9789056627140 € 29,95 Nul = 0 N ISBN 9789056628376 € 27,95 Nul = 0 E ISBN 9789056628383 € 27.95

O

Ontwerp en analyse N ISBN 9789462080669 € 26,95 Ontwerpen aan het spoor N ISBN 9789462081635 € 44,95 Onzichtbaar werk N ISBN 9789056625191 € 69,00 Ootje Oxenaar N ISBN 9789064507212 € 29,95 Otto Neurath E ISBN 9789056627980 € 24.95 Over mediatheorie N ISBN 9789056627829 € 18,95 Overleg N ISBN 9789462081284 € 49,95

P

Parliaments of the European Union E ISBN 9789462083615 € 69.00 P.J.H. Cuypers (1827-1921) N ISBN 9789056625733 € 49,95 Piet Klaarhamer N ISBN 9789462081581 € 34,95 Post-War Reconstruction in the Netherlands 1945-1965 E ISBN 9789462082793 € 39.95 Prix de Rome 2014/Prix de Rome 2014 N/E ISBN 9789462081567 € 19.95 Prix de Rome 2015/Prix de Rome 2015 N/E ISBN 9789462082526 € 14.95 Progress & Prosperity E ISBN 9789462083509 € 34.95 Progress & Prosperity (e-book) E ISBN 9789462083660 € 19.95

R

Rebuild by Design E ISBN 9789462083158 Rebuild by Design (e-book) E ISBN 9789462083318 Redoute N ISBN 9789462080690 Redoute E ISBN 9789462080706 Rekenen op herbestemming N ISBN 9789462081543 René Daniels N ISBN 9789056628420 Reuse, Redevelop and Design E ISBN 9789462083585

€ 39.95 € 29.95 € 27,95 € 27.95 € 34,95 € 29,95 € 24.95

Reuse, Redevelop and Design (e-book) E ISBN 9789462083714 € 14.95 Rijksmuseum Amsterdam N ISBN 9789462080935 € 59,00 Rotterdam E ISBN 9789064507724 € 29.95 Rotterdam Architecture City E ISBN 9789462082304 € 19.95 Rotterdam Architectuur Stad N ISBN 9789462082298 € 19,95 Rotterdam groene stad N ISBN 9789462082762 € 19,95 Rotterdam groene stad (e-book) N ISBN 9789462082779 € 14,95 Russische avant-garde N ISBN 9789462081031 € 49,95 Russische Sprookjes N ISBN 9789056626419 € 17,95

S

Scholenbouwatlas N ISBN 9789462081963 € 49,95 Schiphol megastructuur N ISBN 9789056628512 € 49,95 Shores Like You E ISBN 9789462083226 € 45.00 Si può? De Nationale Opera 50 jaar/ Dutch National Opera @50 N/E ISBN 9789462082502 € 69.00 Slimme Steden N ISBN 9789462081475 € 24,95 Slimme Steden (e-boek) N ISBN 9789462081802 € 19,95 Smart about Cities (e-book) E ISBN 9789462081819 € 19.95 Space and the Architect E ISBN 9789064507335 € 29.95 Spacematrix E ISBN 9789056627423 € 39.95 Stadhuis Rotterdam N ISBN 9789462081192 € 39,95 Stadsnatuur maken/Making Urban Nature N/E ISBN 9789462083172 € 34.95 Stadsnatuur maken/Making Urban Nature (e-book) N/E ISBN 9789462083325 € 24.95 Sterrenstof N ISBN 9789064505454 € 14,95 Stills E ISBN 9789064507649 € 34.95 Stoelen N ISBN 9789064506642 € 24,95 Strategies of Display E ISBN 9789462080270 € 29.95 Subjective Atlas of Palestine E ISBN 9789064506482 € 16.95 Superuse E ISBN 9789064505928 € 19.95 Sweet&Salt E ISBN 9789056628482 € 29.95 Sybold van Ravesteyn N ISBN 9789462081185 € 39,95

T

Ted Noten E ISBN 9789462082328 € 34.95 Textile Tectonics E ISBN 9789056628024 € 24.95 The Architectonic Colour E ISBN 9789064506710 € 34.95 The Enclosed Garden E ISBN 9789064503498 € 24.95 The Flexible City E ISBN 9789462082878 € 29.95 The Flexible City (e-book) E ISBN 9789462082885 € 24.95 The Future of Architecture E ISBN 9789462080829 € 17.95 The Hague. An Architectural Guide E ISBN 9789064506864 € 29.95 The Landscape of Contemporary Infrastructure E ISBN 9789462082397 € 49.95 The Mauritshuis E ISBN 9789462081451 € 29.95 The NAi Effect E ISBN 9789462083073 € 49.95 The NAi Effect (e-book) E ISBN 9789462083257 € 34.95 The Noise Landscape E ISBN 9789462083554 € 49.95 The Noise Landscape (e-book) E ISBN 9789462083707 € 29.95 The Port of Rotterdam E ISBN 9789462082359 € 49.95 The Port of Rotterdam (e-book) E ISBN 9789462082557 € 39.95 The Quay Brothers’ Universum E ISBN 9789462081277 € 19.95 The Sonneveld House E ISBN 9789056621971 € 22.95 The Wrong House E ISBN 9789462080966 € 34.95 Theo Jansen De Grote Fantast N ISBN 9789462083431 € 39,95 Theo Jansen The Great Pretender E ISBN 9789462083448 € 39.95 Towards a New Kind of Building E ISBN 9789056627638 € 24.95 Town Planning in the Netherlands since 1800 E ISBN 9789462082410 € 65.00 Transformatie van kantoorgebouwen N ISBN 9789064506246 € 29,95 Tussen tent en villa N ISBN 9789462080744 € 39,95

U

Utopia 1900-1940 N ISBN 9789462081017 € 29,95

V

V = Vorm N ISBN 9789462082083 € 44,95 Vacancy Studies/Vacancy Studies N/E ISBN 9789462081468 € 24.95 Van Beeld Naar Interactie N ISBN 9789056628185 € 18,95

44


45

Van Gogh Museum Het gebouw N ISBN 9789462082625 € 29,95 Van Gogh Museum The Building E ISBN 9789462082618 € 29.95 Velotopia E ISBN 9789462083523 € 24.95 Velotopia (e-book) E ISBN 9789462083684 € 14.95 Verankerd vakmanschap N ISBN 9789462083059 € 29,95 Vinexmensen N ISBN 9789462083134 € 14,95 Vinexmensen (e-book) N ISBN 9789462083295 € 9,95 Vitale architectuur/Vital Architecture N/E ISBN 9789462082830 € 29.95

W

Wally Elenbaas & Esther Hartog/Wally Elenbaas & Esther Hartog N/E ISBN 9789462081727 € 29.95 Waterwonen in Nederland/Amphibious Housing in the Netherlands N/E ISBN 9789056627805 € 29.95 Weather in the City E ISBN 9789462081987 € 29.95 Weather in the City (e-book) E ISBN 9789462082267 € 19.95 Web Aesthetics E ISBN 9789056627706 € 19.95 Werklust/Werklust N/E ISBN 9789462082441 € 49.95 What Happenend to my Buildings/What Happenend to my Buildings N/E ISBN 9789462083356 € 39.95 What Happenend to my Buildings (e-book)/What Happenend to my Buildings (e-book) N/E ISBN 9789462083348 € 29.95 William Kentridge E ISBN 9789462082137 € 19.95 Wood Works Onix/Wood Works Onix N/E ISBN 9789056626792 € 39.95 Writingplace E ISBN 9789462082816 € 34.95 Writingplace (e-book) E ISBN 9789462082823 € 24.95

Y

Yes Naturally E ISBN 9789462080638 € 29.95 You Can’t Change China, China Changes You E ISBN 9789064507625 € 24.95

Z

Zo werken wij N ISBN 9789056628017 € 22,95 Zoet&Zout N ISBN 9789056628475 € 29,95


series DASH 1-DASH Nieuwe open ruimte in het woonensemble/New Open Space in Housing Ensembles N/E ISBN 9789056626549 € 29.95 2-DASH Het luxe stadsappartement/ The Luxury City Apartment N/E ISBN 9789056627171 € 29.95 3-DASH The woonerf leeft/The Woonerf Today N/E ISBN 9789056627393 € 29.95 5-DASH De stadsenclave/The Urban Enclave N/E ISBN 9789056628093 € 29.95 6-DASH Wonen in een nieuw verleden/ Living in the New Past N/E ISBN 9789056628246 € 29.95 7-DASH Het eco-huis/The Eco-House N/E ISBN 9789056628536 € 29.95 8-DASH Samen bouwen/Building Together N/E ISBN 9789462080133 € 29.95 9-DASH Woningbouwtentoonstellingen/Housing Exhibitions N/E ISBN 9789462080980 € 29.95 10-DASH Studentenhuisvesting/ Housing the Student N/E ISBN 9789462081222 € 29.95 11-DASH Stijlkamers/Interiors on Display N/E ISBN 9789462081659 € 29.95 12/13-DASH Woningbouw wereldwijd/ Global Housing N/E ISBN 9789462082106 € 49.95 14-DASH Van woning naar woning/ From Dwelling to Dwelling N/E ISBN 9789462083110 € 29.95

Design&Politics Design& Politics Xtra #1 Olympisch Ontwerpen/Designing Olympics N/E ISBN 9789064507489 € 16.95 Design& Politics #3 Sterke verhalen/ Strong Stories N/E ISBN 9789064507342 € 29.95 Design& Politics #4 Compacte Stad Extended/Compact City Extended N/E ISBN 9789064507472 € 29.95 Design& Politics #5 Regio’s in verandering/Regions in Transition N/E ISBN 9789064507892 € 19.95 Design& Politics #6 Are We The World?/ Are We The World? N/E ISBN 9789064507878 € 24.95 Design& Politics #7 Nederland projectenland/The Netherlands in Projects N/E ISBN 9789064507885 € 24.95

Imagine Imagine 01. Façades E ISBN 9789064506567 € 24.95 Imagine 02. Deflateables E ISBN 9789064506574 € 24.95 Imagine 03. Performance Driven Envelopes E ISBN 9789064506758 € 24.95

Imagine 04. Rapids E ISBN 9789064506765 € 24.95 Imagine 05. Energy E ISBN 9789064507618 € 24.95 Imagine 06. Reimagining the Envelope E ISBN 9789064508004 € 24.95 Imagine 07. Reimagining Housing E ISBN 9789462080362 € 24.95 Imagine 08. Concretable E ISBN 9789462082212 € 24.95 Imagine 09. Prototyping efnMOBIL E ISBN 9789462082915 € 24.95 Imagine 10. Rapids 2.0 E ISBN 9789462082939 € 24.95

Kunstkritiek in Nederland 1885-2015 De terugkeer van het schilderen N ISBN 9789462081253 € 34,95 De schilderkunst in een kritiek stadium? N ISBN 9789462081246 € 34,95 Verstrengeling van traditie en vernieuwing N ISBN 9789462081321 € 34,95 Kunstkritiek als exact vak? N ISBN 9789462081352 € 34,95 Van sintels vuurwerk maken N ISBN 9789462081376 € 34,95 What’s Happening? N ISBN 9789462081369 € 34,95 Realisme in Nederland N ISBN 9789462081345 € 34,95 Kunstkritiek in een tijd van vervagende grenzen N ISBN 9789462081338 € 34,95 Tussen kunst en document N ISBN 9789462081390 € 34,95 Turbulentie rond videokunst N ISBN 9789462081383 € 34,95 Wegwijzers in oude en moderne kunst N ISBN 9789462081406 € 34,95

OASE OASE 79 De architectuur van James Stirling, 1964–1992/The Architecture of James Stirling, 1964–1992 N/E ISBN 9789056627232 € 19.95 OASE 82 l’Afrique, c’est chic/l’Afrique, c’est chic N/E ISBN 9789056627751 € 19.95 OASE 84 Maquettes/Models N/E ISBN 9789056628079 € 19.95 OASE 91 Sfeer Bouwen/Building Atmosphere N/E ISBN 9789462081079 € 19.95 OASE 92 Codes en continuïteiten/ Codes and Continuities N/E ISBN 9789462080973 € 19.95 OASE 94 OMA – De eerste tien jaar/The First Decade N/E ISBN 9789462082045 € 19.95 OASE 95 Grenzenloos/Crossing Boundaries N/E ISBN 9789462082380 € 19.95 OASE 97 Actie en reactie/Action and Reaction N/E ISBN 9789462083103 € 19.95 OASE 97 Actie en reactie/Action and Reaction (e-book) N/E ISBN 9789462083288 € 14.95

OASE 98 Verhalend Landschap/ Narrating Landscape N/E ISBN 9789462083547 € 19.95 OASE 98 Verhalend Landschap/ Narrating Landscape (e-book) N/E ISBN 9789462083691 € 14.95

Reflect New Commitment. Reflect 1 (e-book) E ISBN 9789056627843 € 14.95 Nieuw engagement. Reflect 1 N ISBN 9789462081932 € 19,95 Stadswijk. Reflect 2 (e-book) N ISBN 9789056627850 € 14,95 Capsulaire beschaving. Reflect 3 (e-boek) N ISBN 9789056627867 € 14,95 Capsular Civilization. Reflect 3 (e-book) E ISBN 9789056627874 € 14.95 Documentaire nu! Reflect 4 N ISBN 9789056627607 € 22,95 Documentaire nu! Reflect 4 (e-book) N ISBN 9789056627881 € 14,95 Documentary Now! Reflect 4 (e-book) E ISBN 9789056627898 € 14.95 Creativiteit en de stad. Reflect 5 (e-book) N ISBN 9789056627904 € 14,95 Creativity and the City. Reflect 5 (e-book) E ISBN 9789056627911 € 14.95 Urban Politics Now. Reflect 6 (e-book) E ISBN 9789056627928 € 14.95 Questioning History. Relfect 7 (e-book) E ISBN 9789056627935 € 14.95 Art and Activism in the Age of Globalization. Relfect 8 E ISBN 9789056627799 € 22.95 Art and Activism in the Age of Globalisation. Relfect 8 (e-book) E ISBN 9789056627942 € 14.95 Entropic Empire. Reflect 9 E ISBN 9789462080287 € 22.95 The City as Interface. Reflect 10 E ISBN 9789462080508 € 22.95 The City as Interface. Reflect 10 (e-book) E ISBN 9789462080768 € 14.95

The Why Factory Green Dream E ISBN 9789056628628 € 34.95 Hong Kong Fantasies E ISBN 9789056627645 € 24.95 City Shock E ISBN 9789462080072 € 29.95 We Want World Wonders E ISBN 9789462081772 € 30.00 We Want World Wonders (e-book) E ISBN 9789462082250 € 29.95 Barba E ISBN 9789462082533 € 29.95 Barba (e-book) E ISBN 9789462082564 € 29.95 Absolute Leisure E ISBN 9789056627669 € 29.95 Copy Paste E ISBN 9789462081642 € 29.95

46


47

Rijksmuseum 1100-1600 N ISBN 9789071450891 1100-1600 E ISBN 9789071450907 Art is Therapy E ISBN 9789491714382 Asian Art E ISBN 9789071450945 Aziatische kunst N ISBN 9789071450716 Breitner: girl in kimono E ISBN 9789491714740 Breitner: meisje in kimono N ISBN 9789491714733 Dick Bruna N/E ISBN 9789491714689 Dick Bruna kunstenaar N ISBN 9789491714580 Dick Bruna Artist E ISBN 9789491714672 Het straatje van Vermeer N ISBN 9789491714696 Hercules Segers (Plates) E ISBN 9789462083400 Hercules Segers (Text) E ISBN 9789462083417 Hercules Segers (Set) E ISBN 9789462083424 Hercules Segers (Slipcase) E ISBN 9789462083462 Japan Modern E ISBN 97899491714887 Marten en Oopjen N ISBN 9789491714825 Marten and Oopjen E ISBN 9789491714832 Mode & kostuum N ISBN 9789462083387 Fashion & Costume N ISBN 9789462083394 Modern Times E ISBN 9789462081765 Modern Times (pocket) E ISBN 9789462081796 New Realities E ISBN 9789462083486 Rijksmuseumgids N ISBN 9789071450655 Rijksmuseum Guide E ISBN 9789071450662 Rijksmuseum in detail N ISBN 9789491714894 Rijksmuseum in Detail E ISBN 9789491714900 Small Wonders E ISBN 9789491714931 Straatje van Vermeer N ISBN 9789491714698 Vermeer’s Little Street E ISBN 9789491714702

€ 40,00 € 40.00 € 15.00 € 40.00 € 40,00 € 20.00 € 20,00 € 20.00 € 20,00 € 20.00 € 20,00 € 49.00 € 59.00 € 99.00 € 125.00 € 20,00 € 20,00 €20.00 € 40,00 € 40.00 € 39.95 € 14.95 € 39.95 € 10,00 € 15.00 € 25,00 € 25.00 € 39.95 € 20,00 € 20.00


nai010 voorjaar spring catalogue 2017  

We proudly present our latest catalogue, spring 2017!

nai010 voorjaar spring catalogue 2017  

We proudly present our latest catalogue, spring 2017!

Advertisement