Page 34

#01

Bucky Lab stimuleert mensen om buiten de kaders te denken Bucky Lab motivates thinking outside of the box >

The Story of Dr. Bucky Lab Ulrich Knaack Marcel Bilow Tillmann Klein

32 architectuur architecture

Hoe ontwikkel je een architectonisch concept, van ontwerp tot prototype How to develop architectural concepts from design to prototype >

Research Engineering Architecture Lab

Academisch onderzoek en ontwikkeling in samenwerking met de bouwsector Academic R&D teaming up with the building industry >

Bouwtechnologie TU Delft, Faculteit Bouwkunde Building Technology Delft University of Technology, Faculty of Architecture and the Built Environment >

REAL is de naam van een nieuwe publicatiereeks waarin technologie en materiaalontwikkeling worden onderzocht met de bedoeling architecten en ontwerpers op concrete ontwerpideeën te brengen. Deze eerste uitgave uit de nieuwe REALreeks is gebaseerd op een interview van Ulrich Knaack met Marcel Bilow, die ook bekend staat als Dr. Bucky Lab. Hoewel de hoofdstukken van het verleden naar de toekomst lopen, van de eerste stappen tot het totaalbeeld, staat het boek daarnaast vol korte anekdotes die de lezer een blik achter de schermen bij het Bucky Lab gunnen.

€ 34.95 October 2018 eng | ISBN 978-94-6208-468-1 paperback | 144 p | 22 x 28 cm | 80 ills | w-titel

This first edition of the New REAL series is based on an interview by Ulrich Knaack with Marcel Bilow, aka Dr. Bucky Lab. While the chapters run from past to future, from first steps to the big picture, the book is filled with little anecdotes to allow a look behind the scenes of the Bucky Lab.

nur 648 | design: Sirene

In the Bucky Lab and the Bucky Lab Seminars the combination of architecture and building technology is brought to a higher level. Architecture students develop and build prototypes of their projects and do research on how to design an innovative sustainable building. The design’s materials and structural performance are both virtually and physically tested. The results are used as feedback to optimize the design. ook verkrijgbaar also available

ISBN 978-94-6208-468-1

9 789462 084681

Het Bucky Lab en de Bucky Lab Seminars brengen de combinatie van architectuur en bouwtechnologie op een hoger niveau. Architectuurstudenten ontwikkelen en bouwen er prototypes van hun projecten en voeren er onderzoek uit naar manieren om innovatieve duurzame gebouwen te ontwerpen. Door middel van virtuele en fysieke tests worden de materialen en structurele prestaties van het ontwerp onderzocht. De resultaten worden gebruikt als feedback voor de optimalisatie van het ontwerp.

REAL is a new series of publications that investigates technology and material development to provide architects and designers with concrete ideas for their designs.

auteurs/authors: Ulrich Knaack, Marcel Bilow, Tillmann Klein

www.nai010.com/buckylab www.nai010.com/en/buckylab

REAL The Story of Dr. Bucky Lab

Profile for nai010

Fall 2018 catalogue - nai010 publishers  

Out now! Check all our new and upcoming books on art, architecture and design. More information on all titles via www.nai010.com

Fall 2018 catalogue - nai010 publishers  

Out now! Check all our new and upcoming books on art, architecture and design. More information on all titles via www.nai010.com

Advertisement