Page 20

Tentoonstelling/presentatie in de Haagse Kunstkring, Den Haag van 29 september t/m 21 oktober 2018 >

18 architectuur architecture

Ontdek het andere verhaal van het Nederlands modernisme

>

> Een waardevolle bijdrage aan de geschiedschrijving van het Nederlandse modernisme

>

Het verhaal van het Nederlandse modernisme is rijk en divers. Dit blijkt eens te meer nu het werk van vrijmetselaar-architect A.H. Wegerif in perspectief wordt geplaatst. Bezield modernisme beschrijft een architectuur die, gebaseerd op Wegerifs vertaling van het maçonniek gedachtegoed, de ambitie in zich bergt de beschaving naar een hoger peil te voeren. Aan de hand van zijn ontwerpen, publicaties en maatschappelijke inzet wordt getoond hoe Wegerif deze opvatting heeft vormgegeven. Na een verkenning en duiding van de filosofische grondslagen van Wegerifs denken volgt een biografisch deel waarin zijn persoonlijk leven, theorie en praktijk ruim aan bod komen. Het derde deel bevat thematisch onderzoek naar de rol van deze ontwerper op het vlak van woningbouw, stedenbouw en filmkunst.

auteur: Huub Thomas â‚Ź 49,95 September 2018 ned | ISBN 978-94-6280-462-9 hardcover | 544 p | 17 x 24 cm | 466 ills | w-titel nur 648 | design: Joseph Plateau

www.nai010.com/wegerif

Het bezield modernisme van A.H. Wegerif Architectuur als beschavingsideaal

De levensloop van een architect die een maatschappijkritische houding verenigt met een positieve, opbouwende instelling

Dr. ir. Hubert Thomas is architectuurhistoricus en houdt zich als architect vooral bezig met de transformatie van waardevolle gebouwen. ook verkrijgbaar

ISBN 978-94-6208-462-9

9 789462 084629

Profile for nai010

Fall 2018 catalogue - nai010 publishers  

Out now! Check all our new and upcoming books on art, architecture and design. More information on all titles via www.nai010.com

Fall 2018 catalogue - nai010 publishers  

Out now! Check all our new and upcoming books on art, architecture and design. More information on all titles via www.nai010.com

Advertisement