Page 15

design design

Speciale jubileumeditie verkrijgbaar in het Design Museum Den Bosch Special jubilee edition available at the Design Museum Den Bosch

>

Met schitterend overzicht van Premsela's complete keramiekcollectie With a beautiful overview of Premsela's complete ceramics collection

www.nai010.com/bennopremsela www.nai010.com/en/bennopremsela

>

9 789462 084483

ISBN 978-94-6208-448-3

Verschijnt ter gelegenheid van de tentoonstelling 'Show Yourself' in het Design Museum Den Bosch, 16 juni – 30 september 2018 Published on the occasion of the exhibition 'Show Yourself' at the Design Museum Den Bosch, 16 June – 30 September 2018 >

13

Benno Premsela Strijder&verleider Benno Premsela Warrior&Seducer In 2016 kreeg het Stedelijk Museum ’s-Hertogenbosch 280 keramische objecten geschonken uit de collectie van Benno Premsela (1920 -1997). In deze moderne homo universalis, voorvechter van ‘goed wonen’, homo-emancipator en kunstpaus school een ongebreidelde verzamelwoede. Wat vertellen zijn verzamelingen over de persoon Premsela? Elke verzameling geeft een beeld van haar samensteller. Dit maakt dat ze ook kan worden bezien als een egodocument, een persoonlijk verhaal. Dat verhaal, bijvoorbeeld over de verhouding tussen Premsela’s eigen (strenge) ontwerpopvattingen en hetgeen hij verzamelde, vormt de leidraad voor Benno Premsela. Strijder&Verleider. De vele illustraties in het boek tonen allereerst de functionele context van Premsela’s verzamelingen: zijn woonhuis waarin zich talloze discussies over de getoonde objecten afspeelden en de tentoonstellingen waaraan hij gul bijdroeg. Daarnaast bevat het boek veel beeldmateriaal van de keramiekcollectie van Benno Premsela.

In 2016, the Stedelijk Museum ’s-Hertogenbosch received 280 ceramic objects from the Benno Premsela collection (1920 -1997). As a modern homo universalis, champion of ‘good living’, gay emancipator and art tsar, he had the makings of a compulsive hoarder. What can this collections tell us about who Benno Premsela was? A collection represents its collector. This means that it can also be read as an ego document, a personal story. That story, for example about the relationship between Premsela’s own (strict) design views and the things he collected, is the guiding principle of Benno Premsela. Warrior&Seducer. The book’s many illustrations first and foremost show the functional context of Premsela’s collections: his residence, which witnessed numerous discussions about the displayed objects, and the exhibitions to which he so generously contributed. In addition, the book contains a lot of visual material concerning Benno Premsela’s ceramics collection.

auteur/author: Fredric Baas € 22.95 June 2018 ned/eng | ISBN 978-94-6208-448-3 paperback | 100 p | 17 x 24 cm | 200 ills w-titel | nur 656 | design: Haller Brun | i.s.m./ in collaboration with: Design Museum Den Bosch

ook verkrijgbaar also available

Profile for nai010

Fall 2018 catalogue - nai010 publishers  

Out now! Check all our new and upcoming books on art, architecture and design. More information on all titles via www.nai010.com

Fall 2018 catalogue - nai010 publishers  

Out now! Check all our new and upcoming books on art, architecture and design. More information on all titles via www.nai010.com

Advertisement