Page 14

12 design design

Verschijnt ter gelegenheid van de tentoonstelling 'Show Yourself' in het Design Museum Den Bosch, 16 juni – 30 september 2018 Published on the occasion of the exhibition 'Show Yourself' at the Design Museum Den Bosch, 16 June – 30 September 2018 >

Speciale jubileumeditie verkrijgbaar in het Design Museum Den Bosch Special jubilee edition available at the Design Museum Den Bosch

>

Een unieke designgeschiedenis voor het eerst ontsloten Unique design history made accessible for the first time >

Met zowel nieuw als historisch beeldmateriaal van de sieradencollectie van Yvònne Joris With both new and historical visual material from Yvonne Joris’s jewellery collection >

Yvònne Joris was vurig pleitbezorger van de emancipatie van de toegepaste kunsten en vrije vormgeving. Zij voerde een dynamisch expositiebeleid in Het Kruithuis, de voorloper van het Design Museum Den Bosch, waarover zij van 1987 tot 2009 achtereenvolgens de leiding had. In die periode bracht het museum internationaal belangrijke verzamelingen eigentijdse sieraden en kunstenaarskeramiek bijeen.

June 2018 ned/eng | ISBN 978-94-6208-449-0

paperback | 124 p. | 17 x 24 cm | 50 ills. | w-titel | nur 665 | design: Haller Brun | i.s.m./ in collaboration with: Design Museum Den Bosch

ook verkrijgbaar also available

ISBN 978-94-6208-449-0

Yvònne Joris. Pioneer&Terrier tells the story of this extraordinary museum director and her love for modern jewellery, and at the same time provides an overview of the history of the museum to which she was so closely connected. Recent research by the museum staff in collaboration with guest curator and author professor Titus Eliëns provides ample evidence of the rich and ambitious history of the museum. This book discusses high-profile exhibitions Het Kruithuis and the Stedelijk Museum organized as well as (unrealized) museum designs by Borek Šípek and recently discovered building designs by Gerrit Rietveld. Publishing Yvònne Joris. Pioneer&Terrier, the museum does justice to the significance of collector and museum director Yvònne Joris and that of the Design Museum Den Bosch and its forerunners.

€ 22.95

9 789462 084490

Yvònne Joris. Pionier&Terriër vertelt het verhaal van deze bijzondere museumdirecteur en haar liefde voor het moderne sieraad, en biedt tegelijkertijd een overzicht van de geschiedenis van het museum waarmee zij zo innig verbonden was. Recent onderzoek van de museumstaf in samenwerking met gastcurator en auteur prof. Titus Eliëns, toont de rijke en ambitieuze geschiedenis van het museum. In het boek komen spraakmakende tentoonstellingen aan bod die Het Kruithuis en het Stedelijk Museum organiseerden, alsook de (niet-gerealiseerde) museumontwerpen van Borek Šípek en recent ontdekte gebouwontwerpen van Gerrit Rietveld. Met Yvònne Joris. Pionier&Terriër doet het museum recht aan de betekenis van de verzamelaar en museumdirecteur Yvònne Joris en die van het Design Museum Den Bosch en zijn voorlopers.

Yvònne Joris was an avid advocate of the emancipation of applied arts and free design. She followed a dynamic exhibition policy at Het Kruithuis, the forerunner of the Design Museum Den Bosch, of which she was in charge from 1987 to 2009. During this period, the museum acquired internationally important collections of contemporary jewellery and artists’ ceramics.

auteur/author: Titus M. Eliëns fotografie/photography: Sander Vermeer

www.nai010.com/yvonnejoris www.nai010.com/en/yvonnejoris

Yvònne Joris Pionier&terriër Yvònne Joris Pioneer&Terrier

Profile for nai010

Fall 2018 catalogue - nai010 publishers  

Out now! Check all our new and upcoming books on art, architecture and design. More information on all titles via www.nai010.com

Fall 2018 catalogue - nai010 publishers  

Out now! Check all our new and upcoming books on art, architecture and design. More information on all titles via www.nai010.com

Advertisement