Page 13

kunst art

11

Voor het eerst een grote solotentoonstelling over het werk van Jean Cocteau in Nederland The first major retrospective about the work of Jean Cocteau in the Netherlands >

Ioannis Kontaxopoulos

Tentoonstelling in het Design Museum Den Bosch, 10 november 2018 –10 maart 2019 Exhibition at the Design Museum Den Bosch, 10 November 2018 – 10 March 2019 >

METAMORPHOSIS

Geschreven door Cocteaukenner Ioannis Kontaxopoulos Written by Cocteau expert Ioannis Kontaxopoulos >

Met werken van Jean Cocteau uit Nederlandse en internationale collecties Includes works by Jean Cocteau from Dutch and international collections >

nai010 uitgevers/publishers

9 789462 084704

ISBN 978-94-6208-470-4

www.nai010.com/jeancocteau www.nai010.com/en/jeancocteau

Design Museum Den Bosch

Jean Cocteau Jean Cocteau Metamorphosis

auteur/author: Ioannis Kontaxopoulos € 24.95 November 2018 ned/fra | ISBN 978-94-6208-470-4

Jean Cocteau is een tot de verbeelding sprekend kunstenaar. Hij uitte zich in bijna alle artistieke media: van poëzie en literatuur, beeldende kunst en vormgeving tot theater en zijn favoriete medium: film. Maar meer nog dan om zijn werk was Cocteau bekend om zijn opmerkelijke leven. Hij omgaf zich met beroemdheden als Sergei Diaghilev, Edith Piaf, Pablo Picasso en Coco Chanel en raakte geregeld in opspraak vanwege zijn homoseksualiteit en drugsgebruik. Het oeuvre van Cocteau was een voorbode van de multidisciplinaire praktijken van ontwerpers en kunstenaars van nu. Jean Cocteau: Metamorphosis werpt licht op zijn voortdurende zelftransformatie en zijn zoektocht naar een eigen identiteit. In de hedendaagse maatschappij, waarin het emancipatiedebat weer hoogtij viert en waarin de persoonlijke beelden identiteitsvorming in hoge mate beïnvloedbaar is, zijn Cocteaus leven en werk opnieuw bijzonder actueel. Zoals jonge mensen zicht tegenwoordig digitaal een identiteit aanmeten, had Cocteau de gave om zich via diverse media steeds met andere ogen te bezien en te laten zien. Jean Cocteau: Metamorphosis toont vele van deze gezichten, in woord én in beeld.

Jean Cocteau is an artist who appeals to the imagination. He expressed himself in almost every possible artistic medium: from poetry and literature, visual art and design to theatre and this personal favourite medium: film. But even more than for his work, Cocteau was known for his remarkable life. He surrounded himself with celebrities like Sergei Diaghilev, Edith Piaf, Pablo Picasso and Coco Chanel and was regularly condemned for his homosexuality and drug use. Cocteau's oeuvre heralds the multidisciplinary practices of today's designers and artists. Jean Cocteau: Metamorphosis sheds light on his continued self-transformation and his quest for identity. In today's society, in which the emancipation debate is once more popular and personal image and identity formation are to a large degree open to manipulation, Cocteau's life and work are still very topical. Like the young people that adopt digital identities today, Cocteau continuously played the various media to look at himself – and ensure he was looked at – in different ways. Jean Cocteau: Metamorphosis presents a large number of his many faces, in both text and image.

paperback | 176 p | 17 x 24 cm | 100 ills w-titel | nur 644 | design: Berry van Gerwen

ook verkrijgbaar also available

Profile for nai010

Fall 2018 catalogue - nai010 publishers  

Out now! Check all our new and upcoming books on art, architecture and design. More information on all titles via www.nai010.com

Fall 2018 catalogue - nai010 publishers  

Out now! Check all our new and upcoming books on art, architecture and design. More information on all titles via www.nai010.com

Advertisement