Page 1


voorwoord

foreword

Per 1 juni verandert het Stedelijk Museum ’s-Hertogenbosch zijn naam en gaat verder als Design Museum Den Bosch. Met deze keuze plaatst directeur Timo de Rijk het museum stevig in het werkveld van onze uitgeverij. We zijn dan ook verheugd dat we met maar liefst vier publicaties een structurele samenwerking kunnen starten met het museum dat ontwerp en maatschappij wil verbinden. Gefeliciteerd met deze keuze Timo!

As of 1 June, the Stedelijk Museum ’s-Hertogenbosch will bear a new name: Design Museum Den Bosch, a decision by which director Timo de Rijk places the museum firmly in nai010 publishers’ field of activity. We’re delighted to kick off the structural collaboration with this museum that strives to connect design and society with the publication of no less than four books. Congratulations on the new name, Timo!

De verbinding van kunst, ontwerp en maatschappij vormt het hart van nai010 en verklaart onze fascinatie voor onderwerpen die de grenzen tussen de disciplines verkennen of juist ontkennen. ‘Fashion Artists’ Viktor&Rolf doen dat met mode en kunst, en hun 'wearable art' vormt het thema van een grote overzichtstentoonstelling in de Kunsthal Rotterdam. Het begeleidende boek van curator Thierry-Maxime Loriot is door nai010 uitgegeven. Nog zo’n cross-over: de publicatie Spots in Shots, van de hand van Mélanie van der Hoorn, onderzoekt de representatie van architectuur in (korte) films en vormt, na een eerdere studie over architectuur en strips, het tweede deel van een drieluik over representatie van architectuur (met architectuur en games als onderwerp van het laatste deel).

The connection between art, design and society is the heart of nai010 and explains our fascination for topics that explore or deny the boundaries between disciplines. Fashion artists Viktor&Rolf investigate fashion and art and their wearable art is the theme of a major retrospective in the Kunsthal Rotterdam. Nai010 published the accompanying book by curator Thierry-Maxime Loriot. Another crossover is the publication Spots in Shots by Mélanie van der Hoorn, which examines the representation of architecture in (short) films. Following a previous study on architecture and comic books, this is the second part of a triptych about the representation of architecture (architecture and games will be the subject of the last volume).

Fotografie en landschap komen samen in Objectief Nederland, een remake van het legendarische kunstproject uit 1974 van Reinjan Mulder, waarvoor fotografe Cleo Wächter, net als Mulder 42 jaar eerder, een raster over de kaart van Nederland legde om op de kruispunten foto’s te maken. Wat begon als een kunstproject over objectiviteit wordt een uniek document over het veranderende Nederlandse landschap. Zo worden kunst, ontwerp en maatschappij verbonden door betekenisvolle verkenningen van grenzen en relaties. Maar ook architectuur en stedenbouw ontbreken niet: fundamentele teksten over architectuur en stedenbouw van Kees Christiaanse, monografieën over Co Brandes en de Nieuwe Haagse School en een prachtige studie over de architectuur van de wederopbouwboerderijen maken deze aanbieding wat ons betreft tot een feestelijke staalkaart van het menselijk vermogen om de eigen omgeving te verkennen, te herscheppen en te versieren. Eelco van Welie directeur

Photography and landscape come together in Objective Netherlands, a remake of Reinjan Mulder’s legendary 1974 art project. Forty-two years later, photographer Cleo Wächter again superimposed a grid on a map of the Netherlands with the aim of taking pictures at the intersections. What started out as an art project about objectivity has now become a unique documentation of the changing Dutch landscape. Art, design and society are thus connected through the meaningful exploration of boundaries and relationships. But books about tried and true architecture and urban design are also represented in this catalogue: fundamental texts about architecture and urbanism by Kees Christiaanse, a study about Co Brandes and the New Hague School, and a beautiful study about the architecture of post-war reconstruction farms make this introduction a festive sampling of the capacity of humans to explore, re-create and decorate their environment. Eelco van Welie director


nai010 in de media in the media


nai010 in de media in the media


nai010 feliciteert nai010 congratulates Geselecteerd voor de officiële competitie FILAF 2018 en de Gouden FILAF: Johan Maelwael, Pieter Roelofs e.a. als beste boek in de categorie ‘Beeldende kunst’. Design: Irma Boom Selected as Best Book in the category ‘Fine Arts’ and for the Golden FILAF for the official competition FILAF 2018: Johan Maelwael, Pieter Roelofs e.a. Design: Irma Boom

Geselecteerd voor de officiële competitie FILAF 2018 en de Gouden FILAF: Hercules Segers, Huigen Leeflang e.a. als beste boek in de categorie ‘Kunsttheorie’. Design: Irma Boom Selected as Best Book in the category ‘Theory of Art’ and for the Golden FILAF for the official competition FILAF 2018: Hercules Segers, Huigen Leeflang e.a. Design: Irma Boom

FILAF 2018

FILAF 2018

Winnaar Best Verzorgde Boeken 2017 Winner Best Dutch Book Designs 2017 Voorbij de dijken, Hoe Nederland met het water werkt Beyond the Dikes, How the Dutch work with Water, Marinke Steenhuis, Paul Meurs. Design: Beukers Scholma

The Noise Landscape, A Spatial Exploration of Airports and Cities, Benedikt Boucsein, Kees Christiaanse e.a. Design: Studio Joost Grootens

Claudy Jongstra, Louwrien Wijers, Lidewij Edelkoort e.a. Design: Irma Boom Office Onderscheiden door Stiftung Buchkunst met een Erhrendiplom/ Eervolle vermelding: Claudy Jongstra, Louwrien Wijers, Lidewij Edelkoort e.a. Design: Irma Boom Office Awarded with an Ehrendiplom/ Honorary Appreciation by Stiftung Buchkunst: Claudy Jongstra, Louwrien Wijers, Lidewij Edelkoort e.a. Design: Irma Boom Office

Schönste Bücher aus aller Welt


nieuws en presentaties news and presentations

Boekpresentatie van Too Big. Rebuild by Design A Transformative Approach to Climate Change in Pakhuis de Zwijger, Amsterdam. Book Launch of Too Big. Rebuild by Design A Transformative Approach to Climate Change at Pakhuis de Zwijger Amsterdam. Foto/Photo: Luuk Kramer

Internationale boekpresentatie Architectuur in Nederland. Jaarboek 2017/18 Architectuurbiënnale, Venetië. International Book Launch Architecture in the Netherlands. Yearbook 2017/18 at the Biënnale Architettura, Venice.

Opening van de tentoonstelling Viktor&Rolf Fashion Artists 25 Years in Kunsthal Rotterdam met Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Mabel.

Opening of the Exhibition Viktor&Rolf Fashion Artists 25 Years at Kunsthal Rotterdam with Her Royal Highness Princess Mabel. Foto/Photo: Team Peter


herfst fall

inhoud contents

Sophie Elpers Sophie Elpers

Wederopbouw boerderijen Agrarisch erfgoed in de strijd tussen traditie en modernisering 1940–1955

nai010 uitgevers

architectuur architecture design design kunst art 9 Viktor&Rolf Fashion Artists 25 Years 10 Viktor&Rolf Tekenboek voor kinderen 11 Jean Cocteau Jean Cocteau Metamorphosis 12 Yvònne Joris Pionier&Terriër Yvònne Joris Pioneer&Terrier 13 Benno Premsela Strijder&Verleider Benno Premsela Warrior&Seducer 15 Food is Fictie Food is Fiction 17 Objectief Nederland: Veranderend landschap 1974-2017 Objective Netherlands: Changing Landscape 1974-2017 18 Het bezield modernisme van A.H. Wegerif 19 Spots in Shots 21 Co Brandes Bouwmeester van de Nieuwe Haagse School 22 100 jaar Nieuwe Haagse School 23 Wederopbouwboerderijen 24 Prix de Rome Architectuur Prix de Rome Architecture 25 aanbieding special offer 26 herdrukken reprints 28 City Made 29 OASE 101 Microkosmos Microcosm 30 aanbieding special offer 31 aanbieding offer 32 REAL The Story of Dr. Bucky Lab 33 DASH Huis Werk Stad DASH House Work City 34 Porocity 35 Kees Christiaanse Textbook 36 eerder aangekondigd Previously announced 37 highlights 38 Rijksmuseum highlights 39 highlights 43 backlist

Wederopbouw boerderijen Agrarisch erfgoed in de strijd tussen traditie en modernisering, 1940–1955

nai010 uitgevers

Research Engineering Architecture Lab #01

The Story of Dr. Bucky Lab Ulrich Knaack Marcel Bilow Tillmann Klein


8

Adwoa Aboah & Cameron Russell door Emma Summerton gepupliceerd in Vogue Spanje, april 2017 Adwoa Aboah & Cameron Russell by Emma Summerton, published in Vogue Spain, April 2017


Tentoonstelling 'Viktor&Rolf: Fashion Artists 25 Years' in de Kunsthal Rotterdam, 27 mei – 30 september 2018 Exhibition 'Viktor&Rolf: Fashion Artists 25 Years' in de Kunsthal Rotterdam, 27 May – 30 September 2018 >

kunst art

9

>

Met foto's van onder anderen David LaChapelle, Annie Leibovitz en Anton Corbijn With photographs by, among others, David LaChapelle, Annie Leibovitz and Anton Corbijn

Compleet overzicht van de collecties van de afgelopen 25 jaar Complete overview of the Viktor&Rolf collections of the past 25 years >

Exclusieve Special Edition in gelimiteerde oplage Exclusive limited edition available via nai010.com/viktor&rolfspecial

9 789462 084384

ISBN 978-94-6208-438-4

www.nai010.com/viktor&rolf www.nai010.com/en/viktor&rolf

>

Viktor&Rolf Fashion Artists 25 Years Sinds zij in 1992 hun creatieve partnerschap vormden hebben de Nederlandse modeontwerpers Viktor Horsting en Rolf Snoeren – die samenwerken onder de naam Viktor&Rolf – vele lovende reacties ontvangen op hun intelligente, geestige en opstandige benadering van design, hun technische virtuositeit en hun kennis van de geschiedenis van de mode. Hun spectaculaire creaties zijn nu samengebracht in een rijk geïllustreerde uitgave. Tijdens hun vijfentwintigjarige carrière hebben Viktor&Rolf een tegenstrijdige identiteit gecreëerd, vaak door romantiek en rebellie, uitbundigheid en controle en classicisme en conceptualisme naast elkaar te plaatsten. In Viktor&Rolf: Fashion Artists 25 Years wordt hun concept ‘draagbare kunst’ verkend en wordt aandacht besteed aan enkele indrukwekkende werken op basis van het Viktor&Rolf-archief en museumcollecties en privécollecties van over de hele wereld. Ook bevat het boek een exclusief recent interview met de ontwerpers, een fascinerende Viktor&Rolf-woordenlijst en een rijke iconografie met markante afbeeldingen door toonaangevende kunstenaars en fotografen zoals Cindy Sherman, Andreas Gursky, Herb Ritts, Anton Corbijn, Mert & Marcus, Annie Leibovitz, David LaChapelle, Tim Walker, Nick Knight en Inez & Vinoodh.

Since forming their creative partnership in 1992, Dutch fashion designers Viktor Horsting and Rolf Snoeren – who work together as Viktor&Rolf – have gained critical acclaim for their cerebral, witty and rebellious approach to design, their technical virtuosity and their deep knowledge of fashion history. Their spectacular avant-garde creations are now showcased in this richly illustrated publication. Throughout their illustrious 25-year career, Viktor&Rolf have carved a contradictory identity that pushes the boundaries between art and fashion, often contrasting romance and rebellion, exuberance and control, classicism and conceptualism. Exploring their concept of ‘wearable art’, Viktor&Rolf: Fashion Artists 25 Years features some of the Dutch design duo’s most show-stopping and innovative works, drawn from the Viktor&Rolf archive as well as museum collections and private collections around the world. It includes an exclusive recent interview by the curator with the designers, a fascinating glossary of Viktor & Rolf and a rich iconography with iconic images by leading artists and photographers such as Cindy Sherman, Andreas Gursky, Herb Ritts, Anton Corbijn, Mert & Marcus, Annie Leibovitz, David LaChapelle, Tim Walker, Nick Knight and Inez & Vinoodh among others.

auteur/author: Thierry-Maxime Loriot € 39.95 May 2018 eng | ISBN 978-94-6208-438-4 paperback | 212 p | 27 x 39 cm | 117 ills w-titel | nur 452 | design: Dirk Hiscock for NGV, Melbourne, extended edition cover design and update by Paprika, Montreal

ook verkrijgbaar also available


10 kunst art

Tentoonstelling 'Viktor&Rolf Fashion Artists 25 Years', Kunsthal Rotterdam, 27 mei – 30 september 2018 >

Schitterend kleurboek in de exclusieve stijl van Viktor&Rolf

>

Voor alle mode-, kleur- en dierenfans vanaf 4 jaar

>

Zowel inkleuren als zelf ontwerpen

>

Een schitterend geïllustreerd kleurboek voor modeontwerpers in de dop. In dit chique kleurboek is de hoofdrol weggelegd voor Zwaantje, het huisdier van modeontwerpers Viktor Horsting en Rolf Snoeren. De modebewuste teckel nodigt de jongste generatie designers uit in de wereld van haar baasjes: een sprookjesachtig leven vol magie en mode.

auteur: Kate Ryan illustrator: Cally Bennett € 17,95 Mei 2018 ned | ISBN 978-946208-447-6

hardcover | 84 p | 30 x 30 cm | 85 ills | w-titel nur 217 | design: Cally Bennett | i.s.m. National

www.nai010.com/tekenboek

Viktor&Rolf Modekunstenaars Een tekenboek voor kinderen

Gallery of Victoria, Melbourne

Het kleurboek toont het creatieve werkproces en leven van Viktor&Rolf en doet een greep in hun spectaculaire collecties van de afgelopen 25 jaar. Op basis van een aantal spannende ontwerpen in kleur worden kinderen uitgenodigd om het boek te vullen met hun eigen modeontwerpen, zelfportretten, designs en tekeningen. De afwisselende en laagdrempelige opzet van het boek laat kinderen vrij om zowel binnen als buiten de lijntjes te kleuren, en biedt talrijke originele tekenopdrachten in de stijl van Viktor&Rolf. Laat je fantasie de vrije loop en verzin je eigen modelabel, teken een modeshow of ontwerp de ultieme zomerjurk in een kleurboek om voor altijd te bewaren!

ook verkrijgbaar also available

ISBN 978-94-6208-447-6

9 789462 084476


kunst art

11

Voor het eerst een grote solotentoonstelling over het werk van Jean Cocteau in Nederland The first major retrospective about the work of Jean Cocteau in the Netherlands >

Ioannis Kontaxopoulos

Tentoonstelling in het Design Museum Den Bosch, 10 november 2018 –10 maart 2019 Exhibition at the Design Museum Den Bosch, 10 November 2018 – 10 March 2019 >

METAMORPHOSIS

Geschreven door Cocteaukenner Ioannis Kontaxopoulos Written by Cocteau expert Ioannis Kontaxopoulos >

Met werken van Jean Cocteau uit Nederlandse en internationale collecties Includes works by Jean Cocteau from Dutch and international collections >

nai010 uitgevers/publishers

9 789462 084704

ISBN 978-94-6208-470-4

www.nai010.com/jeancocteau www.nai010.com/en/jeancocteau

Design Museum Den Bosch

Jean Cocteau Jean Cocteau Metamorphosis

auteur/author: Ioannis Kontaxopoulos € 24.95 November 2018 ned/fra | ISBN 978-94-6208-470-4

Jean Cocteau is een tot de verbeelding sprekend kunstenaar. Hij uitte zich in bijna alle artistieke media: van poëzie en literatuur, beeldende kunst en vormgeving tot theater en zijn favoriete medium: film. Maar meer nog dan om zijn werk was Cocteau bekend om zijn opmerkelijke leven. Hij omgaf zich met beroemdheden als Sergei Diaghilev, Edith Piaf, Pablo Picasso en Coco Chanel en raakte geregeld in opspraak vanwege zijn homoseksualiteit en drugsgebruik. Het oeuvre van Cocteau was een voorbode van de multidisciplinaire praktijken van ontwerpers en kunstenaars van nu. Jean Cocteau: Metamorphosis werpt licht op zijn voortdurende zelftransformatie en zijn zoektocht naar een eigen identiteit. In de hedendaagse maatschappij, waarin het emancipatiedebat weer hoogtij viert en waarin de persoonlijke beelden identiteitsvorming in hoge mate beïnvloedbaar is, zijn Cocteaus leven en werk opnieuw bijzonder actueel. Zoals jonge mensen zicht tegenwoordig digitaal een identiteit aanmeten, had Cocteau de gave om zich via diverse media steeds met andere ogen te bezien en te laten zien. Jean Cocteau: Metamorphosis toont vele van deze gezichten, in woord én in beeld.

Jean Cocteau is an artist who appeals to the imagination. He expressed himself in almost every possible artistic medium: from poetry and literature, visual art and design to theatre and this personal favourite medium: film. But even more than for his work, Cocteau was known for his remarkable life. He surrounded himself with celebrities like Sergei Diaghilev, Edith Piaf, Pablo Picasso and Coco Chanel and was regularly condemned for his homosexuality and drug use. Cocteau's oeuvre heralds the multidisciplinary practices of today's designers and artists. Jean Cocteau: Metamorphosis sheds light on his continued self-transformation and his quest for identity. In today's society, in which the emancipation debate is once more popular and personal image and identity formation are to a large degree open to manipulation, Cocteau's life and work are still very topical. Like the young people that adopt digital identities today, Cocteau continuously played the various media to look at himself – and ensure he was looked at – in different ways. Jean Cocteau: Metamorphosis presents a large number of his many faces, in both text and image.

paperback | 176 p | 17 x 24 cm | 100 ills w-titel | nur 644 | design: Berry van Gerwen

ook verkrijgbaar also available


12 design design

Verschijnt ter gelegenheid van de tentoonstelling 'Show Yourself' in het Design Museum Den Bosch, 16 juni – 30 september 2018 Published on the occasion of the exhibition 'Show Yourself' at the Design Museum Den Bosch, 16 June – 30 September 2018 >

Speciale jubileumeditie verkrijgbaar in het Design Museum Den Bosch Special jubilee edition available at the Design Museum Den Bosch

>

Een unieke designgeschiedenis voor het eerst ontsloten Unique design history made accessible for the first time >

Met zowel nieuw als historisch beeldmateriaal van de sieradencollectie van Yvònne Joris With both new and historical visual material from Yvonne Joris’s jewellery collection >

Yvònne Joris was vurig pleitbezorger van de emancipatie van de toegepaste kunsten en vrije vormgeving. Zij voerde een dynamisch expositiebeleid in Het Kruithuis, de voorloper van het Design Museum Den Bosch, waarover zij van 1987 tot 2009 achtereenvolgens de leiding had. In die periode bracht het museum internationaal belangrijke verzamelingen eigentijdse sieraden en kunstenaarskeramiek bijeen.

June 2018 ned/eng | ISBN 978-94-6208-449-0

paperback | 124 p. | 17 x 24 cm | 50 ills. | w-titel | nur 665 | design: Haller Brun | i.s.m./ in collaboration with: Design Museum Den Bosch

ook verkrijgbaar also available

ISBN 978-94-6208-449-0

Yvònne Joris. Pioneer&Terrier tells the story of this extraordinary museum director and her love for modern jewellery, and at the same time provides an overview of the history of the museum to which she was so closely connected. Recent research by the museum staff in collaboration with guest curator and author professor Titus Eliëns provides ample evidence of the rich and ambitious history of the museum. This book discusses high-profile exhibitions Het Kruithuis and the Stedelijk Museum organized as well as (unrealized) museum designs by Borek Šípek and recently discovered building designs by Gerrit Rietveld. Publishing Yvònne Joris. Pioneer&Terrier, the museum does justice to the significance of collector and museum director Yvònne Joris and that of the Design Museum Den Bosch and its forerunners.

€ 22.95

9 789462 084490

Yvònne Joris. Pionier&Terriër vertelt het verhaal van deze bijzondere museumdirecteur en haar liefde voor het moderne sieraad, en biedt tegelijkertijd een overzicht van de geschiedenis van het museum waarmee zij zo innig verbonden was. Recent onderzoek van de museumstaf in samenwerking met gastcurator en auteur prof. Titus Eliëns, toont de rijke en ambitieuze geschiedenis van het museum. In het boek komen spraakmakende tentoonstellingen aan bod die Het Kruithuis en het Stedelijk Museum organiseerden, alsook de (niet-gerealiseerde) museumontwerpen van Borek Šípek en recent ontdekte gebouwontwerpen van Gerrit Rietveld. Met Yvònne Joris. Pionier&Terriër doet het museum recht aan de betekenis van de verzamelaar en museumdirecteur Yvònne Joris en die van het Design Museum Den Bosch en zijn voorlopers.

Yvònne Joris was an avid advocate of the emancipation of applied arts and free design. She followed a dynamic exhibition policy at Het Kruithuis, the forerunner of the Design Museum Den Bosch, of which she was in charge from 1987 to 2009. During this period, the museum acquired internationally important collections of contemporary jewellery and artists’ ceramics.

auteur/author: Titus M. Eliëns fotografie/photography: Sander Vermeer

www.nai010.com/yvonnejoris www.nai010.com/en/yvonnejoris

Yvònne Joris Pionier&terriër Yvònne Joris Pioneer&Terrier


design design

Speciale jubileumeditie verkrijgbaar in het Design Museum Den Bosch Special jubilee edition available at the Design Museum Den Bosch

>

Met schitterend overzicht van Premsela's complete keramiekcollectie With a beautiful overview of Premsela's complete ceramics collection

www.nai010.com/bennopremsela www.nai010.com/en/bennopremsela

>

9 789462 084483

ISBN 978-94-6208-448-3

Verschijnt ter gelegenheid van de tentoonstelling 'Show Yourself' in het Design Museum Den Bosch, 16 juni – 30 september 2018 Published on the occasion of the exhibition 'Show Yourself' at the Design Museum Den Bosch, 16 June – 30 September 2018 >

13

Benno Premsela Strijder&verleider Benno Premsela Warrior&Seducer In 2016 kreeg het Stedelijk Museum ’s-Hertogenbosch 280 keramische objecten geschonken uit de collectie van Benno Premsela (1920 -1997). In deze moderne homo universalis, voorvechter van ‘goed wonen’, homo-emancipator en kunstpaus school een ongebreidelde verzamelwoede. Wat vertellen zijn verzamelingen over de persoon Premsela? Elke verzameling geeft een beeld van haar samensteller. Dit maakt dat ze ook kan worden bezien als een egodocument, een persoonlijk verhaal. Dat verhaal, bijvoorbeeld over de verhouding tussen Premsela’s eigen (strenge) ontwerpopvattingen en hetgeen hij verzamelde, vormt de leidraad voor Benno Premsela. Strijder&Verleider. De vele illustraties in het boek tonen allereerst de functionele context van Premsela’s verzamelingen: zijn woonhuis waarin zich talloze discussies over de getoonde objecten afspeelden en de tentoonstellingen waaraan hij gul bijdroeg. Daarnaast bevat het boek veel beeldmateriaal van de keramiekcollectie van Benno Premsela.

In 2016, the Stedelijk Museum ’s-Hertogenbosch received 280 ceramic objects from the Benno Premsela collection (1920 -1997). As a modern homo universalis, champion of ‘good living’, gay emancipator and art tsar, he had the makings of a compulsive hoarder. What can this collections tell us about who Benno Premsela was? A collection represents its collector. This means that it can also be read as an ego document, a personal story. That story, for example about the relationship between Premsela’s own (strict) design views and the things he collected, is the guiding principle of Benno Premsela. Warrior&Seducer. The book’s many illustrations first and foremost show the functional context of Premsela’s collections: his residence, which witnessed numerous discussions about the displayed objects, and the exhibitions to which he so generously contributed. In addition, the book contains a lot of visual material concerning Benno Premsela’s ceramics collection.

auteur/author: Fredric Baas € 22.95 June 2018 ned/eng | ISBN 978-94-6208-448-3 paperback | 100 p | 17 x 24 cm | 200 ills w-titel | nur 656 | design: Haller Brun | i.s.m./ in collaboration with: Design Museum Den Bosch

ook verkrijgbaar also available


14

Ronald en Nancy Reagan met een tv-maaltijd in het Witte Huis, 1981, Wikimedia Commons Ronald and Nancy Reagan with a TV-dinner in the White House Residence, 1981, Wikimedia

Commons

Ludwig Bemelmans, schrijver, schilder en ‘kenner van visgerechten’ met een bouillabaisse. Uit: Life Platenkookboek (Londen: Iris Press, 1964) Ludwig Bemelmans, author, painter and ‘fish dish connaisseur’, with a bouillabaisse. From: Life Picture Cookbook (London: Iris Press, 1964)


design design

Linda Roodenburg

www.nai010.com/foodisfictie www.nai010.com/en/foodisfiction

nai010

food is

Tentoonstelling 'Food is fictie' in het Design Museum Den Bosch, 30 juni – 28 oktober 2018 Exhibition 'Food is Fiction' at the Design Museum Den Bosch, 30 June – 28 October 2018 >

Geschreven door Linda Roodenburg, auteur van o.a. het Rotterdams Kookboek Written by Linda Roodenburg, author of the Rotterdam Cook Book >

Design Museum Den Bosch

Food is Fictie Verhalen over voedsel en vormgeving Food is Fiction Stories on Food and Design In supermarkten vechten tienduizenden voedingsproducten dagelijks om onze aandacht. Het is een wonder dat we er schijnbaar moeiteloos in slagen om onze eigen keuzes te maken uit het overweldigende aanbod. Ontwerpers spelen hierbij een cruciale rol. Zij ‘verpakken’ voedingsmiddelen en veranderen deze in producten die ons aanspreken, informeren en verleiden. De ontwerper is de onmisbare bemiddelaar tussen de producent en ons, de consument. Als heelmeesters van de vervreemding verzinnen vormgevers verhalen, scheppen ze illusies en droombeelden. Food is fictie plaatst die verhalen in de context van de opkomst van de voedselindustrie en het denken over de toekomst van het eten. Van vroege reclame voor klassieke merken als Van Houten en Van Nelle, tot foodporno, astronautenvoer en gastrofysica.

9 789462 084674

ISBN 978-94-6208-467-4

food is fictie fiction

15

Aan de hand van historisch en hedendaags beeldmateriaal toont dit boek ook hoe de taal van de ontwerper zich voegt naar de tijdgeest, gebruik maakt van stereotypen en vooroordelen, of anticipeert op maatschappelijke veranderingen.

On a daily basis, tens of thousands of food products fight for our attention In supermarkets. It’s a miracle that we seem to effortlessly choose what we want from the overwhelming supply. Designers play a crucial role in this. They ‘package’ food and change it into products that appeal, inform and seduce us. The designer is the indispensable mediator between the producer and us, the consumer. As artisans of alienation, designers make up stories, create illusions and dream images.

auteur/author: Linda Roodenburg € 22.95 June 2018 ned/eng | ISBN 978-94-6208-467-4

paperback | 272 p. | 17 x 21.5 cm | 250 ills. | w-titel nur 656, 440 | design: Lesley Moore | i.s.m./in collaboration with: Design Museum Den Bosch

Food Is Fiction places these stories in the context of the rise of the food industry and contemplating the future of food. From early advertising for classic brands such as Van Houten and Van Nelle, to food pornography, astronaut food and gastrophysics. On the basis of historical and contemporary visual material, this book also shows how the designer’s language conforms to the spirit of the times, uses stereotypes and prejudices, or anticipates social changes.

ook verkrijgbaar also available


16

Smilde, 19 januari 1974, 14:11, noord Smilde, January 19 1974, 14:11, North

Smilde, 17 februari 2017, 13:03, noord Smilde, February 17 2017, 13:03 North


kunst art

Objectief Nederland Veranderend landschap 1974–2018 Objective Netherlands Changing Landscape 1974–2018

Reinjan Mulder & Cleo Wächter

nai010

Bevat alle 416 foto’s uit 1974 en 2017 en veel cartografisch materiaal Includes all of the 416 photos from 1974 and 2017 and lots of cartographic material >

Met interactieve website achtergrondinformatie en verdieping With an interactive website with background information and further reading material: www.objectiefnederland.nl > Bijdragen van Contributions by Henk Baas (RCE), Merel Bem (de Volkskrant), Peter Delpeut (NRC), Ludo van Halem (Rijksmuseum) en Berno Strootman (Rijksadviseur Fysieke Leefomgeving)

www.nai010.com/objectiefnederland www.nai010.com/en/objectivenetherlands

>

9 789462 084643

ISBN 978-94-6208-464-3

17

Objectief Nederland Veranderend landschap 1974-2017 Objective Netherlands Changing Landscape 1974-2017 In 1974 legde Reinjan Mulder (1949) een grof raster over de kaart van Nederland en trok eropuit om op de 52 kruispunten te gaan fotograferen. Doel was de objectieve werkelijkheid van Nederland vast te leggen, ongekleurd door tradities, bereikbaarheid en schoonheidsidealen. Het project werd 42 jaar later tentoongesteld in het Rijksmuseum in Amsterdam, en op aanraden van Rijksadviseur voor de fysieke leefomgeving Berno Strootman geherfotografeerd door fotografe Cleo Wächter (1993). Met ongeëvenaarde precisie, maar niet zonder eigen artistieke inbreng, voltooide Wächter in 2017 het herfotografieproject Objectief Nederland 1974-2017. De twee fotoseries worden nu gebundeld in Objectief Nederland. Veranderend landschap 1974–2017, een historisch document dat de vele veranderingen van het Nederlandse landschap in de afgelopen halve eeuw op een vernieuwende manier in kaart brengt en tegelijk fotografie als kunstvorm en bron van wetenschap bevraagt. Is fotografie ooit écht objectief te noemen? En leent iets wat begon als kunstproject zich wel voor wetenschappelijke doeleinden?

In 1974, Reinjan Mulder (b. 1949) placed a coarsely-woven grid on top of a map of the Netherlands and set off to photograph the 52 resulting intersections. His aim was to capture the objective reality of the Netherlands, uncoloured by traditions, accessibility and beauty ideals.

auteurs/authors: Reinjan Mulder, Cleo Wächter, Merel Bem, Henk Baas, Berno Strootman, Peter Delpeut, Ludo van Halem fotografie/photography: Reinjan Mulder, Cleo Wächter € 34.95 October 2018 ned/eng | ISBN 978-94-6208-464-3

paperback | 224 p | 24 x 28 cm | 508 ills | w-titel nur 652 | design: Studio Joost Grootens | met steun van/ with support of Creative Industries

The project was exhibited at the Amsterdam Rijksmuseum 42 years later, and was re-photographed by photographer Cleo Wächter (b. 1993), on request of Government Advisor for the Physical Living Environment Berno Strootman. Working with unparalleled precision, Wächter succeeded in contributing her own artistic perspective and completed the re-photography project Objective Netherlands 1974-2017 in 2017. The two photo series are now combined in this book, a historical document that innovatively maps the many changes the Dutch landscape went through over the past 50 years and simultaneously raises questions about photography as an art form and scientific source. Can photography ever be truly objective? Can something that started out as an art project also lend itself to scientific purposes?

Fund, Stichting NH Bos, RCE

ook verkrijgbaar also available


Tentoonstelling/presentatie in de Haagse Kunstkring, Den Haag van 29 september t/m 21 oktober 2018 >

18 architectuur architecture

Ontdek het andere verhaal van het Nederlands modernisme

>

> Een waardevolle bijdrage aan de geschiedschrijving van het Nederlandse modernisme

>

Het verhaal van het Nederlandse modernisme is rijk en divers. Dit blijkt eens te meer nu het werk van vrijmetselaar-architect A.H. Wegerif in perspectief wordt geplaatst. Bezield modernisme beschrijft een architectuur die, gebaseerd op Wegerifs vertaling van het maçonniek gedachtegoed, de ambitie in zich bergt de beschaving naar een hoger peil te voeren. Aan de hand van zijn ontwerpen, publicaties en maatschappelijke inzet wordt getoond hoe Wegerif deze opvatting heeft vormgegeven. Na een verkenning en duiding van de filosofische grondslagen van Wegerifs denken volgt een biografisch deel waarin zijn persoonlijk leven, theorie en praktijk ruim aan bod komen. Het derde deel bevat thematisch onderzoek naar de rol van deze ontwerper op het vlak van woningbouw, stedenbouw en filmkunst.

auteur: Huub Thomas â‚Ź 49,95 September 2018 ned | ISBN 978-94-6280-462-9 hardcover | 544 p | 17 x 24 cm | 466 ills | w-titel nur 648 | design: Joseph Plateau

www.nai010.com/wegerif

Het bezield modernisme van A.H. Wegerif Architectuur als beschavingsideaal

De levensloop van een architect die een maatschappijkritische houding verenigt met een positieve, opbouwende instelling

Dr. ir. Hubert Thomas is architectuurhistoricus en houdt zich als architect vooral bezig met de transformatie van waardevolle gebouwen. ook verkrijgbaar

ISBN 978-94-6208-462-9

9 789462 084629


architectuur architecture

> Gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en uitvoerige interviews met de filmmakers Based on scientific research and extensive interviews with filmmakers Het vervolg op Bakstenen & ballonnen. Architectuur in stripvorm The sequel to Bakstenen & ballonnen. Architectuur in stripvorm

www.nai010.com/spotsinshots www.nai010.com/en/spotsinshots

>

Spots in Shots Narrating the Built Environment in Short Films Spots in Shots gaat over korte films waarin verhalen over architectuur en stedenbouw centraal staan. Vergeleken met conventionele architectuurrepresentaties heeft film een heel eigen arsenaal om verhalen te vertellen. In een bijzonder samenspel van bewegende beelden, tekst en geluid, kan film de kijker meenemen in de fantasie, aan het denken zetten, warm laten lopen voor het oeuvre van een ontwerper. Spots in Shots is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en uitvoerige interviews met de filmmakers. Welke verhalen vertellen zij? Wat zijn hun beweegredenen? Hoe kan film helpen de communicatie tussen architecten en leken te verbeteren? Wat zijn de terugkerende vraagstukken bij de totstandkoming, distributie en receptie van de werken?

9 789462 084568

ISBN 978-94-6208-456-8

Toont de veelzijdigheid en potentie van korte architectuurfilms Shows the versatility and potential of short architecture films >

19

Het boek analyseert unieke films die maar weinig mensen kennen. Zij verdienen het om uit de schaduw te worden gehaald, omdat ze ons op onverwachte manieren laten kennismaken met de ideeën, dromen en idealen van ontwerpers ‘achter’ de architectuur en stedenbouw, en omdat we daardoor anders naar architectuur gaan kijken.

Spots in Shots is about short films that centre on stories about architecture and urban development. Whether documentary or fictional, stories give meaning to the built environment. Compared with conventional architectural representations, film has its own characteristic range of storytelling tools. In an exceptional interplay of moving pictures, text and sound, film can stir the audience’s imagination, make people think and rouse their interest in the oeuvre of a designer.

auteur/author: Mélanie van der Hoorn € 39.95 September 2018 ned/eng | ISBN 978-94-6208-456-8 hardcover | 240 p | 21 x 26 cm | 120 ills w-titel | nur 648 | design: Joost Grootens | met steun van/with support from: Stimuleringsfonds creatieve industrie, Creative Industries Fund

Spots in Shots is based on scientific research and extensive interviews with filmmakers. Which stories do they tell? What are their motives? How can film help improve the communication between architects and the general public? Which issues keep coming up during the creation, distribution and reception of the works? The book analyses unique films that few people are familiar with. They deserve to be brought out of the shadows, because they acquaint us with the ideas, dreams and ideals of the designers ‘behind’ architecture and urban design in unexpected ways and thus change the way we look at architecture.

ook verkrijgbaar also available


20

Tekening zomerverblijf 'Schouwenhoek', Wassenaar 1917, Haags Gemeentearchief Drawing Summer residence 'Schouwenhoek', Wassenaar 1917, The Hague Municipal Archives

Villapark Marlot, Den Haag. Haags Gemeentearchief Villa Parc Marlot, The Hague, The Hague Municipal Archives


architectuur architecture

www.nai010.com/cobrandes

>

Co Brandes Bouwmeester van de Nieuwe Haagse School

Eerste complete overzicht van het oeuvre van de Nederlandse Frank Lloyd Wright

Geen enkele architect heeft tijdens het Interbellum het aangezicht van Den Haag en Wassenaar zo bepaald als Co Brandes (1884-1955). Hij was de voorman en meest productieve architect van de Nieuwe Haagse School, de derde stroming binnen de vooroorlogse moderne Nederlandse architectuur, tussen het Nieuwe Bouwen en de Amsterdamse School in.

auteur: Kees Rouw € 39,95 November 2018 ned | ISBN 978-94-6208-463-6 hardcover | 208 p | 25 x 29 | 500 ills | w-titel nur 648 | design: Jantijn van den Heuvel

Zijn omvangrijke oeuvre, dat tot stand kwam tussen 1902 en 1955, omvat alleen al vele honderden woningen en vijftig villa’s. Het architectonische en stedenbouwkundige beeld van zowel het dorp Wassenaar als de uitdijende stad Den Haag is in belangrijke mate bepaald door zijn werk. Met de wijk Marlot als voortreffelijk voorbeeld van synthese tussen architectuur en stedenbouw. Het rijk geïllustreerde boek Co Brandes. Bouwmeester van de Nieuwe Haagse School omvat niet alleen het allereerste volledige overzicht in tekst en beeld van het leven en oeuvre van deze veelzijdige Haagse architect, maar omvat ook een verassende biografie van zijn stad. ook verkrijgbaar

9 789462 084636

ISBN 978-94-6208-463-6

De protagonist van de Nieuwe Haagse School en uitvinder van het ultieme jaren-dertig-huis

>

21


Tentoonstelling in Atrium Stadhuis, Den Haag van 28 mei tot 23 juni 2018

>

22 architectuur architecture

Uniek overzicht van de Nieuwe Haagse School

>

www.nieuwehaagseschool.nl

>

Diverse excursies, lezingen, stadsdebatten en andere activiteiten

>

In 2018 is het honderd jaar geleden dat de architectuur van de Nieuwe Haagse School zich manifesteerde. De architecten van deze beweging brachten een grote reeks iconische gebouwen tot stand en voorzagen Den Haag van monumentale stadsbeelden van hoge kwaliteit. Centraal staat de betekenis van de Nieuwe Haagse School voor de huidige stad en de stedenbouwkundige opgaven van de toekomst.

auteur: Marcel Teunissen € 29,95 Juni 2018 ned | ISBN 978-94-6208-450-6 hardcover | 144 p | 23.4 x 30 cm | 88 ills w-titel | nur 648 | design: Manifesta

www.nai010.com/100jaarnhs

100 jaar Nieuwe Haagse School De toekomst van het verleden

De strakke lijnen en geometrische volumes van de Nieuwe Haagse School vormden, meer dan bijvoorbeeld de Amsterdamse School, de aanzet tot de vorming van de moderne architectuur. Elementen uit de architectuur van De Stijl (zoals Jan Wils’ Papaverhof ), Frank Lloyd Wright en H.P. Berlage kwamen in de stroming tot een synthese. De innovatieve woonhotels en de manier waarop de architecten in samenwerking met de gemeente zorgde voor een harmonieus samenhangend stadsbeeld, zijn zeer inspirerend voor de ontwikkeling van de stad in 2018.

ook verkrijgbaar

ISBN 978-94-6208-450-6

9 789462 084506

Het boek kijkt naar het verleden en de toekomst van de geliefde architectuurstijl Nieuwe Haagse School aan de hand van thema’s als stedelijke ontwikkeling, hoogbouw, bijzondere woonvormen en bouwkundig detailleren.


Uniek overzicht van de vergeten wederopbouw op het platteland

>

architectuur architecture

23

Sophie Elpers Sophie Elpers

Wederopbouw boerderijen Agrarisch erfgoed in de strijd tussen traditie en modernisering 1940–1955

nai010 uitgevers

Wederopbouw boerderijen

Wederopbouw van meer dan 9000 boerderijen die tijdens de Tweede Wereldoorlog in Nederland verwoest werden

>

Agrarisch erfgoed in de strijd tussen traditie en modernisering, 1940–1955

www.nai010.com/wederopbouw

nai010 uitgevers

Wederopbouw boerderijen Agrarisch erfgoed in de strijd tussen traditie en modernisering, 1940-1955

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden in Nederland meer dan 9000 boerderijen verwoest. Gedurende de wederopbouwperiode werd er een spanningsveld voelbaar tussen behoud en innovatie. Hieraan ten grondslag lag de gedachte dat boerderijen twee functies hadden te vervullen. Ze symboliseerden bepaalde traditionele waarden en moesten bijdragen aan de versterking en de vorming van een nationale identiteit. Anderzijds bleven het agrarische gebruiksobjecten die van centraal belang waren voor de modernisering van de Nederlandse landbouw. Veel plattelandsgebieden worden nog steeds bepaald door wederopbouwboerderijen uit de jaren 1940–1955.

9 789462 084612

ISBN 978-94-6208-461-2

Dit boek gaat in op het verhaal achter deze wederopbouwboerderijen. Het belicht de verschillende standpunten en geeft door middel van prachtig beeldmateriaal een beeld van de dynamiek en complexiteit van de wederopbouw. Bovendien zijn er spannende overeenkomsten te vinden in het verhaal over de wederopbouw en discussies rond hedendaagse traditionalistische plattelandsarchitectuur. Dr. Sophie Elpers werkt als etnoloog bij het Meertens Instituut in Amsterdam. Zij is gespecialiseerd in alledaagse materiële cultuur.

auteur: Sophie Elpers € 39,95 Oktober 2018 ned | ISBN 978-94-6208-461-2 hardcover | 320 p | 17 x 24 cm | 88 ills | w-titel nur 648 | design: Huug Schipper | in samenwerking met/in collaboration with: Meertens instituut

ook verkrijgbaar


24 architectuur architecture

Wie treedt in de voetsporen van eerdere winnaars als Who will follow in the footsteps of previous winners like Cornelis van Eesteren, Wim Quist, Carel Weeber, Adriaan Geuze

>

Tentoonstelling Exhibition at Het Nieuwe Instituut in Rotterdam vanaf 14 oktober 2018 from 14 October onwards

>

Genomineerden Nominees: Alessandra Covini, Bram van Kaathoven, Katarzyna Nowak, Rademacher de Vries

>

In Prix de Rome 2018. Architectuur presenteren vier getalenteerde jonge architecten en stedenbouwkundigen hun inspirerende ontwerpen. Het werk van deze architecten onderscheidt zich door de vernieuwende aanpak, de ruimtelijke kwaliteit van hun oplossingen, experimentele houding, relevantie en potentie voor de toekomst. Welke oplossingen dragen zij aan voor een door de jury geformuleerde opdrachten met als overkoepelend thema 'Low Pressure High Pressure', en wie wint uiteindelijk de Prix de Rome 2018?

October 2018 ned/eng | ISBN 978-94-6208-457-5

paperback | 50 p | 20 x 27 cm | 150 ills | w-titel nur 648 | design: Lesley Moore | met steun van/ with the support of Mondriaan Fonds

The Prix de Rome is the oldest and most generous Dutch prize for architects and visual artists under the age of 40. The aim of the prize is to trace talented architects and encourage them to develop their skills and increase their visibility. Since 2012, the prize has been organized and financed by the Mondriaan Fund. Winners receive a cash prize of € 40,000 and an artist residency at the American Academy in Rome.

ISBN 978-94-6208-457-5

ook verkrijgbaar also available

9 789462 084575

De Prix de Rome is de oudste en meest genereuze prijs in Nederland voor architecten en beeldend kunstenaars onder de 35 jaar. Het doel van de prijs is getalenteerde architecten te traceren en hen te stimuleren zich verder te ontwikkelen en hun zichtbaarheid te vergroten. Sinds 2012 wordt de prijs georganiseerd en gefinancierd door het Mondriaan Fonds. De winnaar ontvangt een bedrag van €40.000 en een werkperiode aan de American Academy in Rome.

In Prix de Rome 2018. Architecture, four talented young architects and urbanists present their inspiring designs. The work of these architects is exemplary for its innovative approach, analytical attitude and the challenging way in which it pushes the envelope, rethinks the discipline of architecture and raises it to a higher level. How will they meet the challenge set by the jury and who will eventually win the Prix de Rome 2018?

€ 19.95

www.nai010.com/prixderome2018 www.nai010.com/prixderome2018

Prix de Rome 2018 Architectuur Prix de Rome 2018 Architecture


25

nai010 aanbieding nai010 offer

€ 19 .95

Copier Compleet € 59,00 € 19.95 ISBN 9789462082007


nai010 herdrukken reprints

Rijksmuseum in Detail € 25.00 ned ISBN 9789491714894 eng ISBN 9789491714900

26

Russische Spookjes € 17,95 ISBN 9789056626419


27

nai010 herdrukken reprints

Dick Bruna The Artist € 20.00 ISBN 9789491714672

Stadsnatuur maken Making Urban Nature € 34,95 ISBN 9789462083172

How to Make a Japanese House € 39.95 ISBN 9789056628505


28 architectuur architecture

Een reizende tentoonstelling zal te zien zijn in Brussel, Rotterdam, Londen en Gent (2018-2019) Exhibition travelling to Brussels, Rotterdam, London and Ghent (2018-2019) >

Publicatie in het tijdschrift A+ (september 2019) Publication in the magazine A+ (september 2019) >

> Symposium in Gent (KULeuven) in 2019 Symposium in Ghent (Leuven University) in 2019

>

Met bijdragen van With contributions by Job Floris, Mark Brearley, Nina Rappaport, Filip Van de Voorde, Carolien Pasmans, Bram Aerts

In dit boek worden de stedelijke fabrieksfaciliteiten naar ontwerp van de veelbelovende architectuurstudio TRANS gedocumenteerd die recentelijk in Vlaanderen zijn gerealiseerd. In Vlaanderen staan drie onlangs opgeleverde fabrieksgebouwen die de mogelijkheid de maakindustrie terug te halen naar de stad perfect illustreren. Nina Rappaport (Yale University) en Job Floris (Monadnock architects) voorzien deze door de in Gent gevestigde architectenbureau TRANS ontworpen projecten van een context.

September 2018 eng | ISBN 978-94-6208-458-2 paperback | 128 p | 24 x 32 cm | 70 ills w-titel | nur 648 | design: Ward Heirwegh

Interviews with CEOs and policymakers give a ‘behind the scenes’ insight on the co-production of these pioneering projects and high-quality drawings and pictures show precise information on their construction. Also included is an interview with Mark Brearley (London Met, Mayor of London team) who relates the projects to an international context. Policymakers, investors, students and people interested in the much acclaimed Flemish architectural production will categorize it as an essential book on the topic. Job Floris works for Monadnock architects, RAvB Rotterdam, OASE journal for architecture. Nina Rappaport is known for her reference work The Vertical Urban Factory.

ook verkrijgbaar also available

ISBN 978-94-6208-458-2

Job Floris werkt voor Monadnock architects, RAvB Rotterdam, OASE tijdschrift voor architectuur. Nina Rappaport werd bekend met haar naslagwerk The Vertical Urban Factory.

€ 34.95

9 789462 084582

Interviews met CEOs en beleidsmakers verschaffen ‘een blik achter de schermen’ van de coproductie van deze baanbrekende projecten en op eersteklas tekeningen en foto’s is nauwkeurige informatie over de bouw ervan te vinden. Daarnaast is een interview opgenomen met Mark Brearley (London Met, Mayor of London-team), die het project in een internationale context plaatst. Voor beleidsmakers, investeerders, studenten en liefhebbers van de veelgeprezen Vlaamse architectuurproductie is dit een essentieel boek over het onderwerp.

This book documents the most recent realizations of urban factory facilities in Flanders designed by the upcoming architecture studio TRANS. In Flanders three recently built factory facilities showcase the potential of bringing manufacturing back to the city. Nina Rappaport (Yale University) and Job Floris (Monadnock architects) put these projects designed by Ghent-based architects TRANS into context.

auteurs/authors: TRANS architectuur | stedenbouw, Job Floris, Nina Rappaport, Mark Brearley fotografie/photography: Stijn Bollaert, André Nullens, Hannelore Veelaert, Annelies Vanstockstraeten

www.nai010.com/citymade www.nai010.com/en/citymade

City Made City Made


architectuur architecture

Historische perspectieven over de cruciale rol van interieurarchitectuur Historical perspectives on the crucial role of interior architecture >

Diepgaand onderzoek naar publieke, stedelijke binnenruimten In-depth research on public interiors

www.nai010.com/oase101 www.nai010.com/en/oase101

>

9 789462 084698

ISBN 978-94-6208-469-8

Uniek OASE- nummer over publieke stedelijke interieurs Unique issue of OASE on the interiors of the city >

29

OASE 101 Microkosmos – Een zoektocht naar de stad in haar interieurs

OASE 101 Microcosm – Searching for the City in Its Interiors In de moderne stad verplaatst zicht het leven van alledag zich steeds meer naar de binnenkant van gebouwen. De interieurs van de warenhuizen, markthallen, administratiegebouwen, musea of theaters worden onderdeel van de ervaring van de stedeling. Iedere binnenwereld van de stad heeft haar eigen karakter sfeer en representatieve architectonische taal waarmee de specifieke maatschappelijke betekenis wordt aangeduid. In de hedendaagse praktijk zijn deze verschillen grotendeels verdwenen; een logica van standaardisering laat verschillen in betekenis, maar ook in sfeer vervagen. Hoe spectaculairder de buitenkant van gebouwen, des te banaler schijnt hun binnenkant te worden. Dit nummer van OASE wil deze verdwijning niet registreren maar gaat daarentegen op zoek naar een reeks strategieën en ontwerpinstrumenten voor het publieke stedelijke interieur. De samenstellers gaan op zoek naar architectonische projecten voor binnenruimten die hun betekenis ontlenen aan een specifieke aanpak en een herkenbaar element van auteurschap vertonen.

In the modern city, everyday life is increasingly moving towards the inside of buildings. The interiors of department stores, market halls, administration buildings, museums or theatres are part of the experience of the urban dweller. Every inner world of the city has its own character atmosphere and representative architectural language that supports its specific societal significance. In contemporary practice, these differences have largely disappeared; the logic of standardization blurs differences in meaning, but also in atmosphere. The more the exterior of buildings is invested with spectacular gestures, the more banal their interiors seem to become. Rather than registering this disappearance, this issue of OASE examines a range of strategies and design instruments for the public urban interior. The editors look for architectural projects for interiors that derive their significance from a specific approach and show a recognizable element of authorship

red./edt.: Asli Cicek, Christoph Grafe en Sereh Mandias auteurs/authors: Christoph Grafe, Eva Storgaard, Sereh Mandias, Asli Cicek, Eireen Schreurs, Rajesh Heijnickx, Frédie Floré, Marius Grootveld, William Mann € 19.95 October 2018 ned/eng | ISBN 978-949266-469-8 paperback | 128 p | 17 x 24 cm | 50 ills | w-titel nur 648 | design: Karel Martens en Aagje Martens |

ook verkrijgbaar also available


aanbieding special offer

d in n e v j i bl gd! a a l r ve prijs anently ! perm in price c ed redu

€ 25

Informal Market Worlds (SET) € 29.95 € 25.00 ISBN 9789462084452

30


31

nai010 aanbieding nai010 offer

€ 14 ,95

€ 9,9 5

Maakbaar Landschap

Ontwerpen aan het spoor

€ 49,95 € 14,95 ISBN 9789056627003

€ 44,95 € 9,95 ISBN 9789462081635


#01

Bucky Lab stimuleert mensen om buiten de kaders te denken Bucky Lab motivates thinking outside of the box >

The Story of Dr. Bucky Lab Ulrich Knaack Marcel Bilow Tillmann Klein

32 architectuur architecture

Hoe ontwikkel je een architectonisch concept, van ontwerp tot prototype How to develop architectural concepts from design to prototype >

Research Engineering Architecture Lab

Academisch onderzoek en ontwikkeling in samenwerking met de bouwsector Academic R&D teaming up with the building industry >

Bouwtechnologie TU Delft, Faculteit Bouwkunde Building Technology Delft University of Technology, Faculty of Architecture and the Built Environment >

REAL is de naam van een nieuwe publicatiereeks waarin technologie en materiaalontwikkeling worden onderzocht met de bedoeling architecten en ontwerpers op concrete ontwerpideeën te brengen. Deze eerste uitgave uit de nieuwe REALreeks is gebaseerd op een interview van Ulrich Knaack met Marcel Bilow, die ook bekend staat als Dr. Bucky Lab. Hoewel de hoofdstukken van het verleden naar de toekomst lopen, van de eerste stappen tot het totaalbeeld, staat het boek daarnaast vol korte anekdotes die de lezer een blik achter de schermen bij het Bucky Lab gunnen.

€ 34.95 October 2018 eng | ISBN 978-94-6208-468-1 paperback | 144 p | 22 x 28 cm | 80 ills | w-titel

This first edition of the New REAL series is based on an interview by Ulrich Knaack with Marcel Bilow, aka Dr. Bucky Lab. While the chapters run from past to future, from first steps to the big picture, the book is filled with little anecdotes to allow a look behind the scenes of the Bucky Lab.

nur 648 | design: Sirene

In the Bucky Lab and the Bucky Lab Seminars the combination of architecture and building technology is brought to a higher level. Architecture students develop and build prototypes of their projects and do research on how to design an innovative sustainable building. The design’s materials and structural performance are both virtually and physically tested. The results are used as feedback to optimize the design. ook verkrijgbaar also available

ISBN 978-94-6208-468-1

9 789462 084681

Het Bucky Lab en de Bucky Lab Seminars brengen de combinatie van architectuur en bouwtechnologie op een hoger niveau. Architectuurstudenten ontwikkelen en bouwen er prototypes van hun projecten en voeren er onderzoek uit naar manieren om innovatieve duurzame gebouwen te ontwerpen. Door middel van virtuele en fysieke tests worden de materialen en structurele prestaties van het ontwerp onderzocht. De resultaten worden gebruikt als feedback voor de optimalisatie van het ontwerp.

REAL is a new series of publications that investigates technology and material development to provide architects and designers with concrete ideas for their designs.

auteurs/authors: Ulrich Knaack, Marcel Bilow, Tillmann Klein

www.nai010.com/buckylab www.nai010.com/en/buckylab

REAL The Story of Dr. Bucky Lab


architectuur architecture

Actueel, historisch en internationaal perspectief Topical, historical and international perspective >

Met historische en hedendaagse voorbeelden uit o.a. Coventry, Londen, Parijs, Kyoto, Maastricht, Rotterdam en Berlijn Includes historical and contemporary examples from Coventry, London, Paris, Kyoto, Maastricht, Rotterdam and Berlin

www.nai010.com/dash15 www.nai010.com/en/dash15

>

9 789462 084544

ISBN 978-94-6208-454-4

DASH (Delft Architectural Studies on Housing) is een thematisch tijdschrift, geheel gewijd aan het woningontwerp DASH (Delft Architectural Studies on Housing) is a thematic magazine devoted entirely to housing design >

33

DASH Huis Werk Stad Wonen en werken in het stedelijk bouwblok DASH Home Work City Living and Working in the Urban Block De scheiding tussen wonen en werken, een van de dogma’s van de modernistische stedenbouw, staat met de hedendaagse diensteneconomie er discussie. Steeds meer mensen werken vanuit huis, in woningen die nooit voor dit doel zijn ontworpen.

Our contemporary service economy calls the divide between living and working, one of the dogmas of modernist urbanism, into question. People increasingly work from home, in dwellings that were never designed for this purpose.

Met onderzoeker-architect Frances Holliss bekijkt DASH het fenomeen van het thuiswerken en de weerslag daarvan op de wooncultuur. Hoe maak je geschikte woon-werkomgevingen voor een uiterst gevarieerde groep thuiswerkers? Op de schaal van het stedelijk bouwblok wordt verkend wat dit architectonisch en stedenbouwkundig kan opleveren. De representatie van het werken, de vervlechting met het wonen, de toegankelijkheid en het gebied tussen straat en voordeur zijn hierbij belangrijke ontwerpthema’s.

DASH and researcher-architect Frances Holliss take a closer look at the phenomenon of working from home and its impact on our domestic culture. How do you provide suitable homework environments for an extremely varied group of people who work from their homes? At the level of the urban building block, DASH explores what such architectural and urban developments may bring. In this context, how work is represented, how it is intertwined with living, accessibility and the area between street and front door are key design themes.

Met historische en hedendaagse voorbeelden uit o.a. Coventry, Londen, Parijs, Kyoto, Maastricht, Rotterdam en Berlijn.

Includes historical and contemporary examples from Coventry, London, Paris, Kyoto, Maastricht, Rotterdam and Berlin.

red./eds.: Dick van Gameren, Paul Kuitenbrouwer en Eireen Schreurs Met bijdragen van/with contributions by: Frances Holliss, Birgit Jürgenhake en Birgit Hausleitner € 29.95 November 2018 ned/eng | ISBN 978-94-6208-454-4 paperback | 160 p | 23 x 28 cm | 200 ills | w-titel nur 648 | design: Joseph Plateau | i.s.m./ in collaboration with Delft University of Technology, Chair of Architecture and Dwelling

ook verkrijgbaar also available


34 architectuur architecture

Verschaft gereedschap om sociale ecologische en economische waarde toe te voegen aan stedelijke porositeit Provides the tools to make urban porosity socially, environmentally and economically valuable. >

Bevat een computertool om de mate van porositeit van architectuur te berekenen en vergelijken Includes a computational tool to calculate and compare the degree of porosity of architecture. >

Nodigt uit om meer eigenschappen toe te voegen aan het stadmaken en om kritisch te kijken naar de huidige verstedelijking Invites us to bring more qualities to city making and to look critically at current urbanization. >

Een manifest voor de introductie van het publieke domein in de privésfeer van onze steden. A manifesto for the introduction of the public realm into the private sphere of our cities. >

Welkom in de poreuze stad! Welkom in de poreuze samenleving! Welkom in steden die open en poreus willen zijn!

Welcome to Porous City! Welcome to a porous society! Welcome to cities that want to be open and porous!

Onze steden bestaan uit introverte architecturen die zich buiten het stedelijk leven houden. Ze zijn gesloten. Hoe maken we ze open? Hoe kunnen we enclaves creëren waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, waar de circulatie op gang is gebracht, waar groene gebieden zijn, en verkoelende tunnels… Bestaat er een logica waarmee we een dergelijk openheid in onze torens kunnen introduceren? Door middel van trapvormige verdiepingen? Door grotten te maken? Torens door midden te delen? Blokken te draaien?

Our cities consist of buildings that are introverted and not mixed with urban life. They are closed. How to open them? How can we introduce pockets for encounters, for streams of circulation, for green areas, for tunnels of cooling . . . What logics can be imagined in our towers to allow for this openness? Using stepped floors? Creating grottos? Splitting towers? Twisting blocks?

auteurs/authors: Winy Maas, Adrien Ravon, Javier Arpa € 29.95 July 2018 ned/eng | ISBN 978-94-6208-459-9

Elke hypothese leidt tot een reeks interventies. Hoe ver kunnen we gaan voordat de toren instort, voordat hij onbetaalbaar wordt? Samen vormen deze reeksen een leger van torens dat bijdraagt aan een poreuzere stad. Waarom zouden we wachten?

paperback | 300 p | 15 x 21 cm | 300 ills w-titel | nur 648 | design: Beng!

www.nai010.com/porocity www.nai010.com/en/porocity

Porocity Opening up Solidity

Every hypothesis leads to a series of interventions. How far can we go before the tower collapses, before it is unaffordable? Together, these series form an army of towers that contributes to a more porous city. Why wait?

ook verkrijgbaar also available

ISBN 978-94-6208-459-9

9 789462 084599


ISBN 978-94-6208-442-1

architectuur architecture

ISBN 978-9-4620-8442-1

9 789462 084421

www.nai010.com/textbook www.nai010.com/en/textbook

HERS 442-1

9 789462 084421

GER

 01 Creating Conditions for Freedom  02 In Search of Lost Urbanity  03 Fuck the Programme?  04 Housing in Harbours in Holland  05 A Green Archipelago  06 The Open City and its Enemies  07 A Smouldering Fire Gleaming in the Dark  08 The European Urban Condition  09 Remote Control  10 Traces of the City as Loft  11 The Train and the Plane  12 Urban Design (Because We Need a Vision)  13 Green Urbanism. Models of a Dense and Green Urban Context  14 Porous or Porridge City?  15 The Future of Logistics and Production in Dense Urban Areas  16 The Bike  17 Scale  18 Inverse Urban Design: Inversion and Subtraction in the Airport Region  19 Lifestyle Exercise  20 Global Feldis  21 Living in the City: A Residents’ Career  22 Interview

MENT

Textbook spans thirty years of the well-known urban designer and architect Kees Christiaanse’s thinking about cities. He is responsible for large urban projects such as Hamburg HafenCity, Rotterdam’s waterfront revitalization and London’s Olympic Legacy Plan. Christiaanse is one of the field’s most influential forces over the last half-century, building a career of research and teaching in combination with substantial professional practice and advisory roles. The texts range from charting the personal influence of the bicycle on his thinking about future mobility to the examination of dominant concepts and projects in the contemporary built environment. Christiaanse’s sketches, personal notebook pages, and watercolours complement this unique collection.

TS

35

NAI 0I0

TEXTBOOK

Meer dan 20 teksten van Kees Christiaanse (bewerkte en geannoteerde editie) More than 20 texts by Kees Christiaanse (re-edited and annotated edition) >

Interview met Kees Christiaanse door Jessica Bridger Interview with Kees Christiaanse by Jessica Bridger >

Met tekeningen, aquarellen en schetsen van Kees Christiaanse Including drawings, watercolours and sketches by Kees Christiaanse >

KEES CHRISTIAANSE COLLECTED TEXTS ON THE BUILT ENVIRONMENT 1990–2018 Edited by Jessica Bridger NAI010 Publishers ISBN 978-94-6208-442-1

Kees Christiaanse Textbook Op het gebied van de stedenbouw is Kees Christiaanse een van de meest invloedrijke krachten van de afgelopen halve eeuw. Het Textbook bestrijkt 30 jaar denken over steden door de bekende stedenbouwkundige en architect Kees Christiaanse. Hij is verantwoordelijk voor grote stedelijke projecten zoals Hamburg HafenCity, de revitalisering van de Rotterdamse oevers en het Olympic Legacy Plan in Londen.

Kees Christiaanse is one of the field’s most influential forces in urban design over the last halfcentury. Textbook spans 30 years of the well-known urban designer and architect Kees Christiaanse’s thinking about cities. He is responsible for large urban projects, including Hamburg HafenCity, Rotterdam’s waterfront revitalization and London’s Olympic Legacy Plan.

De onderwerpen van de verzamelde teksten variëren van het in kaart brengen van de invloed van de fiets op zijn denken over toekomstige mobiliteit tot het onderzoeken van dominante concepten en projecten in de hedendaagse gebouwde omgeving. Deze unieke collectie is aangevuld met afbeeldingen van schetsen, persoonlijke notitieboekpagina’s en aquarellen van Christiaanse.

The collected texts range from charting the influence of the bicycle on his thinking about future mobility to the examination of dominant concepts and projects in the contemporary built environment. Illustrations of Christiaanse’s sketches, personal notebook pages and watercolours complement this unique collection.

Kees Christiaanse heeft een groot aantal boeken en essays over architectuur en stedenbouw geschreven en ontving onlangs de ‘2016 RIBA International Fellowship Lifetime Honour Award’ voor zijn bijzondere bijdrage aan de architectuur.

Kees Christiaanse is the author of a multitude of books and essays about architecture and urban planning and was recently awarded with the lifetime honour ‘2016 RIBA International Fellowship’ for his particular contribution to architecture.

auteur/author: Kees Christaanse ed.: Jessica Bridger € 19.95 June 2018 ned/eng | ISBN 978-94-6208-442-1 paperback | 256 p | 11 x 18 cm | 120 ills w-titel | nur 648 | design: Studio Joost Grootens | met steun van/with support from: Stimuleringsfonds creatieve industrie, Creative Industries Fund

ook verkrijgbaar also available


eerder aangekondigd previously announced

Gert-Joost Peek en Ellen Gehner

36

naioıo uitgevers

handboek project ontwikkeling Urban Africa

Housing beyond Uniformity

Handboek Projectontwikkeling

€ 34.95

€ 29.95

€ 75,00

ISBN 9789462083929

ISBN 9789462083745

ISBN 9789462083967

Kwab

Kwab

€ 40,00

€ 40.00

ISBN 9789462084278

ISBN 9789462084285


37

highlights

Potato Plan Collection

High Society

Claudy Jongstra

€ 39.95

€ 25,00

€ 49.95

ISBN 9789462084339

ISBN 9789462084254

ISBN 9789462083608

Too Big

Stadsnatuur maken Making Urban Nature

Exactitudes

€ 39.95 ISBN 9789462083158

€ 39.95 € 34.95 ISBN 9789462083172

ISBN 9789462081710


highlights rijksmuseum

38

Kwab

Johan Maelwael

Mode&Kostuum

Rijksmuseum in Detail

High Society

€ 40,00

€ 35,00

€ 40,00

€ 25,00

€ 25,00

ISBN 9789462084278

ISBN 9789462083783

ISBN 9789462083387

ISBN 9789491714894

ISBN 9789462084254

Kwab

Johan Maelwael

Costume&Fashion

Rijksmuseum in Detail

Dick Bruna The Artist

€ 40.00

€ 35.00

€ 40.00

€ 25.00

€ 20.00

ISBN 9789462084285

ISBN 9789462083790

ISBN 9789462083394

ISBN 9789491714900

ISBN 9789491714672

1100-1600

1800-1900

1600 -1700

Matthijs Maris

Small Wonders

€ 40,00

€ 40,00

€ 40,00

€ 40,00

€ 40.00

ISBN 9789071450891

ISBN 9789462084001

ISBN 9789492660015

ISBN 9789462083806

ISBN 9789491714931

1100 -1600

1800-1900

1600-1700

Matthijs Maris

Modern Times

€ 40.00

€ 40.00

€ 40.00

€ 40.00

€ 39.95

ISBN 9789071450907

ISBN 9789462083998

ISBN 9789492660022

ISBN 9789462083813

ISBN 9789462081765


NAI010 Publishers ISBN 978-94-6208-442-1

 01 Creating Conditions for Freedom  02 In Search of Lost Urbanity  03 Fuck the Programme?  04 Housing in Harbours in Holland  05 A Green Archipelago  06 The Open City and its Enemies  07 A Smouldering Fire Gleaming in the Dark  08 The European Urban Condition  09 Remote Control  10 Traces of the City as Loft  11 The Train and the Plane  12 Urban Design (Because We Need a Vision)  13 Green Urbanism. Models of a Dense and Green Urban Context  14 Porous or Porridge City?  15 The Future of Logistics and Production in Dense Urban Areas  16 The Bike  17 Scale  18 Inverse Urban Design: Inversion and Subtraction in the Airport Region  19 Lifestyle Exercise  20 Global Feldis  21 Living in the City: A Residents’ Career  22 Interview

KEES CHRISTIAANSE NAI010 PUBLISHERS 978-94-6208-442-1

Textbook spans thirty years of the well-known urban designer and architect Kees Christiaanse’s thinking about cities. He is responsible for large urban projects such as Hamburg HafenCity, Rotterdam’s waterfront revitalization and London’s Olympic Legacy Plan. Christiaanse is one of the field’s most influential forces over the last half-century, building a career of research and teaching in combination with substantial professional practice and advisory roles. The texts range from charting the personal influence of the bicycle on his thinking about future mobility to the examination of dominant concepts and projects in the contemporary built environment. Christiaanse’s sketches, personal notebook pages, and watercolours complement this unique collection.

ISBN 978-9-4620-8442-1

NAI 0I0

COLLECTED TEXTS ON THE BUILT ENVIRONMENT 1990–2018 Edited by Jessica Bridger

EDITED BY JESSICA BRIDGER

9 789462 084421

TEXTBOOK

ISBN 9789462083738

COLLECTED TEXTS ON THE BUILT ENVIRONMENT 1990–2018

highlights 39

Oase 100

Oase 99 De efffecten van

Dash Van woning naar

Dash Woningbouw

Architecture in the € 39.95

architectuurmusea The

woning From Dwelling to

wereldwijd Global

Netherlands ISBN 9789462084315

Architceture Museum

Dwelling

Housing

€ 39.95 Effect

€ 29.95

€ 49.95

ISBN 9789462084308 € 19.95

ISBN 9789462083110

ISBN 9789462082106

Kees Christiaanse

Sybold van Ravesteyn

Joan Melchior van der Meij

MVRDV Buildings

Herman Hertzberger Textbook

€ 39,95

Architect

Updated Edition

€ 69.00 € 19.95

ISBN 9789462081185

€ 39,95

€ 69.00

ISBN 9789462082038 ISBN 9789462081574

ISBN 9789462082427 ISBN 9789462084421

Goodbye Architecture

Goodbye Architecture

100 Jaar Nieuwe Haagse

How to Make a Japanese

Vitale Architectuur

€ 49,95

€ 49.95

School

House

€ 29.95

ISBN 9789462084230

ISBN 9789462084247

€ 29,95

€ 39.95

ISBN 9789462082830 ISBN 9789462084506

ISBN 9789056628505

Van Nellefabriek

Van Nellefabriek

De Papaverhof van Jan

Het Rotterdamse

The Landscape

Rotterdam

Rotterdam

Wils

Dakenboek

of Contemporary

€ 12,95

€ 12.95

€ 29,95

€ 39.95

Infrastructure

ISBN 9789462083943

ISBN 9789462083950

ISBN 9789462083936

ISBN 9789462084186

€ 49,95

ISBN 9789462082397


highlights

40

The Civic City (paperback)

The Civic City (hardcover)

Progress & Prosperity

A State Beyond the State

Informal Market Worlds

€ 34.95

€ 44.95

€ 34.95

€ 39.95

(SET)

ISBN 9789462083882

ISBN 9789462083721

ISBN 9789462083509

ISBN 9789462083493

€ 25.00 ISBN 9789462084452

Town Planning in the

Cities in Transition

Velotopia

Copy Paste

Post-War Reconstruction

Netherlands since 1800

€ 39.95

€ 24.95

€ 29.95

the Netherlands 1945-1965

€ 65.00

ISBN 9789462082434

ISBN 9789462083523

ISBN 9789462081642

€ 39.95

ISBN 9789462082410

ISBN 9789462082793

De Antistad

Rekenen op

Lessons for Students in

The Noise Landscape

Reuse, Redevelop and

€ 24,95

Herbestemming

Architecture

€ 49.95

Design

ISBN 9789462082854

€ 34,95

€ 29.95

ISBN 9789462083554

€ 24.95

ISBN 9789462081543

ISBN 9789462083196

ISBN 9789462083585

Gert-Joost Peek en Ellen Gehner

naioıo uitgevers

handboek project ontwikkeling De hongerige stad

The Flexible City

Potato Plan Collection

Archiprix 2018

Handboek

€ 19,95

€ 29.95

€ 29.95

€ 24.95

Projectontwikkeling

ISBN 9789056628055

ISBN 9789462082878

ISBN 9789462082830

ISBN 9789462084292

€ 75,00 ISBN 9789462083967


41

highlights

Dijken van Nederland

Dutch Dikes

Zoet & Zout

Sweet & Salt

De Deltawerken

€ 49,95

€ 49.95

€ 29,95

€ 29.95

€ 44,95

ISBN 9789462081505

ISBN 9789462081512

ISBN 9789056628475

ISBN 9789056628482

ISBN 9789462082724

De haven van

The Port of Rotterdam

Voorbij de Dijken

Beyond the Dikes

Bicycle landscape

Rotterdam

€ 49.95

€ 29,95

€ 29.95

€ 49.95

€ 49,95

ISBN 9789462082359

ISBN 9789462081598

ISBN 9789462081604

ISBN 9789462083875

Waterwerken in

Water works in the

De Grote Fantast

The Great Pretender

Kustverhalen

Nederland

Netherlands

€ 39,95

€ 39.95

€ 19,95

€ 49,95

€ 49.95

ISBN 9789462083431

ISBN 9789462083448

ISBN 9789462083455

ISBN 9789462083851

ISBN 9789462083868

Rotterdam Architectuur

Rotterdam Architecture

De Stijl Gid Nederland

De Stijl in the Nederlands

Rotterdam Groene Stad

Stad

City

€ 19,95

€ 19,95

€ 19,95

€ 19,95

€ 19.95

ISBN 9789462083080

ISBN 9789462083097

ISBN 9789462082762

ISBN 9789462082298

ISBN 9789462082304

ISBN 9789462082342


highligts

42

Cao Guimarães

Apichatpong

Shores like You

State of Being. Document

Aldo Bakker

€ 19.95

Weerasethakul

€ 45.00

Nederland

€ 34,95

ISBN 9789462084162

€ 19.95

ISBN 9789462083226

€ 24.95

ISBN 9789462082670

ISBN 9789462084155

ISBN 9789462084148

Peggy Guggenheim en

Peggy Guggenheim and

Copier Compleet

Etnomanie

Theory of Type Design

Nelly van Doesburg

Nelly van Doesburg

€ 19,95

€ 19.95

€ 34.95

€ 29,95

€ 29.95

ISBN 9789462082007

ISBN 9789462083639

ISBN 9789462084407

ISBN 9789462083769

ISBN 9789462084100

Jan Schoonhoven

Jan Schoonhoven

Cobra

Kunst met een opdracht

3RD4ALL How To Create a

€ 44,95

€ 44.95

€ 55.00

€ 29,95

Relevant Public Space

ISBN 9789462082489

ISBN 9789462082496

ISBN 9789462082663

ISBN 9789462083592

€ 44.95 ISBN 9789462083516

Odilon Redon

Odilon Redon

Prix de Rome 2017

Help, we zijn populair!

Russische sprookjes

€ 29,95

€ 29.95

€ 19.95

€ 19,95

€ 17,95

ISBN 9789462084216

ISBN 9789462084223

ISBN 9789462084018

ISBN 9789462083066

ISBN 9789056626419


43

backlist #

100 jaar Nieuwe Haagse School N ISBN 9789462084506 € 29,95

A

A State Beyond the State E ISBN 9789462083493 € 39.95 A State Beyond the State (e-book) E ISBN 9789462083653 € 19.95 Adolf Loos N ISBN 9789462082472 € 34,95 Adolf Loos (e-book) N ISBN 9789462082977 € 24,95 Aldo Bakker/Aldo Bakker N/E/F ISBN 9789462082670 € 34.95 Anti-Media E ISBN 9789462080317 € 19.95 Apichatpong Weerasethakul E ISBN 9789462084155 € 19.95 Archiprix 2015/Archiprix 2015 N/E ISBN 9789462082175 € 24.95 Archiprix 2016/Archiprix 2016 N/E ISBN 9789462082953 € 24.95 Archiprix 2017/Archiprix 2017 N/E ISBN 9789462083561 € 24.95 Archiprix 2018/Archiprix 2018 N/E ISBN 9789462084292 € 24.95 Archiprix International Ahmedabad 2017 E ISBN 9789462083578 € 29.95 Archiprix International Madrid 2015 E ISBN 9789462082182 € 29.95 S ISBN 9789462082236 € 29,95 Architectuur en structuralisme N ISBN 9789462081789 € 29,95 Architecture and Structuralism E ISBN 9789462081536 € 29.95 Architectuur in Nederland 2012/13 Architecture in the Netherlands 2012/13 N/E ISBN 9789462080430 € 39.95 Architectuur in Nederland 2013/14 Architecture in the Netherlands 2013/14 N/E ISBN 9789462081154 € 39.95 Architectuur in Nederland 2014/15 Architecture in the Netherlands 2014/15 N/E ISBN 9789462082069 € 39.95 Architectuur in Nederland 2015/16 Architecture in the Netherlands 2015/16 N/E ISBN 9789462082786 € 39.95 Architectuur in Nederland 2016/17 Architecture in the Netherlands 2016/17 N/E ISBN 9789462083530 € 39.95 Architectuur in Nederland 2017/18 Architecture in the Netherlands 2017/18 N/E ISBN 9789462084308 € 39.95 Architectuurgids Den Haag N ISBN 9789064506871 € 29,95 Architectuurgids Nederland (1980-nu) Architectural Guide to the Netherlands (1980-Present) N/E ISBN 9789064506796 € 29.95 Atelier van Lieshout E ISBN 9789462080805 € 44.95

Atlas van de wederopbouw Nederland 1940-1965 N ISBN 9789462080928 € 29,95

B

Bakstenen & ballonnen N ISBN 9789064507953 € 39,95 Benno Premsela E ISBN 9789462084483 € 22.95 Bernhard Willhelm & Jutta Kraus Bernhard Willhelm & Jutta Kraus N/E/D ISBN 9789056627164 € 29.95 Beyond the Dikes E ISBN 9789462083844 € 39.95 Beyond the Dikes (e-book) E ISBN 9789462084032 € 29.95 Bicycle Landscape Bicycle Landscape N/E ISBN 9789462083875 € 49,95 Bricks & Balloons E ISBN 9789064507960 € 39.95 Brinkman en Van der Vlugt architecten N ISBN 9789462080102 € 49,95 Brinkman en Van der Vlugt architects E ISBN 9789462080119 € 49.95 Building as Ornament E ISBN 9789462080447 € 22.95 Building as Ornament (e-book) E ISBN 9789462080775 € 11.95

C

Cao Guimaraes E ISBN 9789462084162 € 19.95 Cape Town E ISBN 9789462082274 € 14.95 Catalogus 5 N ISBN 9789462083899 € 34,95 Catalogue 5 E ISBN 9789462083905 € 34.95 Cees Dam. Over architectuur N ISBN 9789462083912 € 29,95 Cees Dam. Over architectuur (e-book) N ISBN 9789462084087 € 19,95 Cees Dam. On achitecture E ISBN 9789462084124 € 29.95 Cees Dam. On Achitecture (e-book) E ISBN 9789462084131 € 19.95 Celluloid E ISBN 9789462083202 € 22.95 Cemeteries of the Great War by Sir Edwin Lutyens E ISBN 9789064507151 € 29.95 Cities in Transition E ISBN 9789462082434 € 39.95 Cities in Transition (e-book) E ISBN 9789462082649 € 49.95 Claudy Jongstra E ISBN 9789462083608 € 49.95 COBRA A History of a European Avant-Garde Movement E ISBN 9789462082663 € 55.00 Complete Copier E ISBN 9789056628338 € 59.00 Constant. Ruimte + Kleur N ISBN 9789462083028 € 27,95 Constant. Space + Colour E ISBN 9789462083011 € 27.95

Copier compleet N ISBN 9789462082007 € 49,95 Cycle Space E ISBN 9789462080041 € 19.95

D

Dat is architectuur N ISBN 9789462081840 € 44,95 De adaptieve luchthaven N ISBN 9789462083141 € 24,95 De adaptieve luchthaven (book) N ISBN 9789462083301 € 19,95 De Antistad N ISBN 9789462082854 € 24,95 De Antistad (e-book) N ISBN 9789462082861 € 19,95 De Deltawerken N ISBN 9789462082724 € 44,95 De Deltawerken (e-book) N ISBN 9789462082748 € 34,95 De haven van Rotterdam N ISBN 9789462082342 € 49,95 De haven van Rotterdam (e-book) N ISBN 9789462082540 € 39,95 De hongerige stad N ISBN 9789056628055 € 19,95 De mobiele stad N ISBN 9789462080058 € 19,95 De nieuwe generatie stadskinderen N ISBN 9789462082892 € 29,95 De nieuwe generatie stadskinderen (e-book) N ISBN 9789462082908 € 24,95 De Papaverhof van Jan Wils N ISBN 9789462083936 € 29,95 De ruimtelijke metamorfose van Nederland 1988-2015 N ISBN 9789462081970 € 24,95 De ruimtelijke metamorfose van Nederland 1988-2015 (e-book) N ISBN 9789462082281 € 24,95 De show van Gijs + Emmy The Gijs +Emmy Spectacle N/E ISBN 9789462081239 € 19.95 De Stijl gids Nederland N ISBN 9789462083080 € 19,95 De Stijl gids Nederland (e-book) N ISBN 9789462083264 € 14,95 De stoel van Friso Kramer Friso Kramer’s Chair N/E ISBN 9789462080218 € 19.95 De stoep N ISBN 9789462082090 € 29,95 De stoep (e-book) N ISBN 9789462082588 € 24,95 De wetten van de bouwkunst N ISBN 9789056627713 € 44,95 Design for the Good Society E ISBN 9789462082052 € 34.95 Deventer (e-book) E ISBN 9789462081291 € 14.95 De schoen van Jan Jansen Jan Jansen’s Shoe N/E ISBN 9789462080485 € 19.95 Dick Raaijmakers - Monografie N ISBN 9789056625993 € 59,00 Dijken van Nederland N ISBN 9789462081505 € 49,95


Dijken van Nederland (e-book) N ISBN 9789462082144 € 39,95 Double Dutch N ISBN 9789462081598 € 29,95 Double Dutch E ISBN 9789462081604 € 29.95 Dutch Architecture in 250 Highlights E ISBN 9789462080096 € 49.95 Dutch Design Jaarboek 2015 Dutch Design Yearbook 2015 N/E ISBN 9789462082465 € 34.95 Dutch Dikes E ISBN 9789462081512 € 49.95 Dutch Dikes (e-book) E ISBN 9789462082151 € 39.95

E

Eastern Harbour District Amsterdam E ISBN 9789056625535 € 49.95 Een stuk van mij gaat een paar keer N ISBN 9789462081925 € 9,95 Emoties N ISBN 9789462081697 € 19,95 Emotions E ISBN 9789462081703 € 19.95 Erasmus and the Free Fall in Technology (e-book) E ISBN 9789064507267 € 8.95 Erasmus en de vrije val in de techniek N ISBN 9789064507274 € 19,95 Erasmus en de vrije val in de techniek (e-boek) N ISBN 9789064507274 € 8,95 Etnomanie/Etnomanie N/E ISBN 9789462083639 € 19.95 Evert en Herman Kraaijvanger N ISBN 9789462082366 € 49,95 Exactitudes E ISBN 9789462081710 € 39.95

F

Femmy Otten/Femmy Otten N/E ISBN 9789462083219 € 29.95 Fietsinfrastructuur/Cycle Infrastructure N/E ISBN 9789462080515 € 34.95 Food for the City E ISBN 9789056628543 € 24.95 Food is Fictie/ Food is Fiction N/E ISBN 9789462084674 € 24.95

G

Goed in vorm N ISBN 9789064506550 € 24,95 Goodbye Architecture Goodbye Architecture N ISBN 9789462084230 € 49,95 E ISBN 9789462084247 € 49.95 Goodbye Architecture (e-book) Goodbye Architecture (e-book) N ISBN 9789462084346 € 39,95 E ISBN 9789462084377 € 39.95 Gouden Piramide 2014 N ISBN 9789462081628 € 29,95 Gouden Piramide 2015 (e-book) N ISBN 9789462082571 € 24,95 Gouden Piramide 2016

N ISBN 9789462083189 € 29,95 Gouden Piramide 2016 (e-book) N ISBN 9789462083363 € 24,95 Guide to De Stijl in the Netherlands E ISBN 9789462083097 € 19.95 Guide to De Stijl in the Netherlands (e-book) E ISBN 9789462083271 € 14.95

Jan Schoonhoven N ISBN 9789462082489 € 39,95 Jan Schoonhoven E ISBN 9789462082496 € 39.95 Joan Melchior van der Meij architect N ISBN 9789462081574 € 39,95

H

K

Hacking Habitat E ISBN 9789462082687 € 29.95 Hacking Habitat (e-book) Hacking Habitat (e-book) N ISBN 9789462082960 € 19,95 E ISBN 9789462082717 € 19.95 Handboek projectontwikkeling N ISBN 9789462083967 € 75,00 Help, we zijn populair! N ISBN 9789462083066 € 19,95 Help, we zijn populair! (e-book) N ISBN 9789462083479 € 14,95 Heritage as an Asset for Inner-City Development E ISBN 9789462081161 € 29.95 Heritage as an Asset for Inner-City Development (e-book) E ISBN 9789462081178 € 19.95 Herman Hertzberger E ISBN 9789462082038 € 69.00 Het nieuwe Rijksmuseum N ISBN 9789462080577 € 39,95 Het ontwerpen van woningen N ISBN 9789056628253 € 44,95 Het ontwerpgesprek N ISBN 9789462080171 € 19,95 Het Rotterdamse Dakenboek N ISBN 9789462084186 € 39,95 Het weer in de stad N ISBN 9789462080959 € 29,95 Het weer in de stad (e-boek) N ISBN 9789462081413 € 19,95 Hoe maken we een metropool? N ISBN 9789462083127 € 29,95 How to Make a Japanese House E ISBN 9789056628505 € 39.95 How to Create a Relevant Public Space E ISBN 9789462083516 € 44.95 How to Create a Relevant Public Space (e-book) E ISBN 9789462083677 € 34.95 Hugh Maaskant E ISBN 9789056628031 € 49.95

I

Informal Market Worlds (atlas) E ISBN 9789462081949 € 39.95 Informal Market Worlds (reader) E ISBN 9789462081956 € 29.95 Informal Market Worlds (SET) E ISBN 9789462084452 € 29.95 Infratecture N ISBN 9789462082014 € 29,95 Inside Outside E ISBN 9789056625047 € 49.95

J

Kees Christiaanse Textbook E ISBN 9789462084421 € 19.95 Kees Christiaanse Textbook (e-book) E ISBN 9789462084438 € 14.95 Kunst met een opdracht N ISBN 9789462083592 € 29,95 Kunst van de wederopbouw Nederland 1940-1965 N ISBN 9789462080911 € 34,95 Kustverhalen N ISBN 9789462083455 € 19,95 Kustverhalen (e-book) N ISBN 9789462083646 € 14,95

L

Landscape and Energy E ISBN 9789462081130 € 65.00 Landscape and Energy (e-book) E ISBN 9789462081444 € 39.95 Landschap en energie N ISBN 9789462081123 € 65,00 Landschap en energie (e-boek) N ISBN 9789462081437 € 39,95 Lessons for Students in Architecture E ISBN 9789462083196 € 29.95 Lex Reitsma. 196 affiches voor De Nederlandse Opera 196 Posters for De Nederlandse Opera N/E ISBN 9789462081499 € 17.95 Liefde voor de Hollandse bouwkunst N ISBN 9789462083165 € 49,95 Liefde voor de Hollandse bouwkunst (e-book) N ISBN 9789462083332 € 34,95 Life is Strange/Life is Strange N/E ISBN 9789462082335 € 29.95 Lost Landscapes E ISBN 9789462081062 € 24.95

M

Maakbaar Landschap N ISBN 9789056627003 € 49,95 Maison d’Artiste N ISBN 9789462083035 € 34,95 Maison d’Artiste E ISBN 9789462083042 € 34.95 Manuel de Sola-Morales E ISBN 9789056625207 € 37.95 Megacities E ISBN 9789064507410 € 29.95 MVRDV Buildings E ISBN 9789462082427 € 69.00

N

Narratieve ruimte N ISBN 9789064507939 € 24,95

44


45

Nederlandse architectuur in 250 topstukken N ISBN 9789462080089 € 24,95 Nul = 0 N ISBN 9789056628376 € 27,95 Nul = 0 E ISBN 9789056628383 € 27.95

O

Odilon Redon N ISBN 9789462084216 € 29,95 Odilon Redon E ISBN 9789462084223 € 29.95 Ontwerp en analyse N ISBN 9789462080669 € 26,95 Ontwerpen aan het spoor N ISBN 9789462081635 € 44,95 Otto Neurath E ISBN 9789056627980 € 24.95 Over mediatheorie N ISBN 9789056627829 € 18,95

P

Peggy Guggenheim en Nelly van Doesburg N ISBN 9789462083769 € 29,95 Peggy Guggenheim and Nelly van Doesburg E ISBN 9789462084100 € 29.95 Piet Klaarhamer N ISBN 9789462081581 € 34,95 Post-War Reconstruction in the Netherlands 1945-1965 E ISBN 9789462082793 € 39.95 Prix de Rome 2014/Prix de Rome 2014 N/E ISBN 9789462081567 € 19.95 Prix de Rome 2015/Prix de Rome 2015 N/E ISBN 9789462082526 € 14.95 Prix de Rome 2017/Prix de Rome 2017 N/E ISBN 9789462084018 € 19.95 Progress & Prosperity E ISBN 9789462083509 € 34.95 Progress & Prosperity (e-book) E ISBN 9789462083660 € 19.95

R

Rekenen op herbestemming N ISBN 9789462081543 € 34,95 Rekenen op herbestemming (e-book) N ISBN 9789462082632 € 24,95 Reuse, Redevelop and Design E ISBN 9789462083585 € 24.95 Reuse, Redevelop and Design (e-book) E ISBN 9789462083714 € 14.95 Rotterdam E ISBN 9789064507724 € 29.95 Rotterdam Architecture City E ISBN 9789462082304 € 19.95 Rotterdam Architectuur Stad N ISBN 9789462082298 € 19,95 Rotterdam groene stad N ISBN 9789462082762 € 19,95 Rotterdam groene stad (e-book) N ISBN 9789462082779 € 14,95 Russische sprookjes N ISBN 9789056626419 € 17,95

S

Scholenbouwatlas N ISBN 9789462081963 € 49,95 Schiphol megastructuur N ISBN 9789056628512 € 49,95 Shenzhen E ISBN 9789462082373 € 14.95 Shores Like You E ISBN 9789462083226 € 45.00 Slimme steden (e-boek) N ISBN 9789462081802 € 19,95 Smart about Cities (e-book) E ISBN 9789462081819 € 19.95 Space and the Architect E ISBN 9789064507335 € 29.95 Stadhuis Rotterdam N ISBN 9789462081192 € 39,95 Stadsnatuur maken/Making Urban Nature N/E ISBN 9789462083172 € 34.95 Stadsnatuur maken/Making Urban Nature (e-book) N/E ISBN 9789462083325 € 24.95 State of Being. Document Nederland E ISBN 9789462084148 € 24.95 Sterrenstof N ISBN 9789064505454 € 14,95 Strategies of Display E ISBN 9789462080270 € 29.95 Subjective Atlas of Palestine E ISBN 9789064506482 € 16.95 Sweet&Salt E ISBN 9789056628482 € 29.95 Sybold van Ravesteyn N ISBN 9789462081185 € 39,95

T

Ted Noten E ISBN 9789462082328 € 34.95 Textile Tectonics E ISBN 9789056628024 € 24.95 The Architectonic Colour E ISBN 9789064506710 € 34.95 The Civic City in a Nomadic World (hardcover) E ISBN 9789462083721 € 44.95 The Civic City in a Nomadic World (paperback) E ISBN 9789462083882 € 34.95 The Civic City in a Nomadic World (e-book) E ISBN 9789462084063 € 29.95 The Enclosed Garden E ISBN 9789064503498 € 24.95 The Flexible City E ISBN 9789462082878 € 29.95 The Flexible City (e-book) E ISBN 9789462082885 € 24.95 The Future of Architecture E ISBN 9789462080829 € 17.95 The Hague. An Architectural Guide E ISBN 9789064506864 € 29.95 The Landscape of Contemporary Infrastructure E ISBN 9789462082397 € 49.95 The NAi Effect E ISBN 9789462083073 € 49.95 The NAi Effect (e-book) E ISBN 9789462083257 € 34.95

The Noise Landscape E ISBN 9789462083554 € 49.95 The Noise Landscape (e-book) E ISBN 9789462083707 € 29.95 The Port of Rotterdam E ISBN 9789462082359 € 49.95 The Port of Rotterdam (e-book) E ISBN 9789462082557 € 39.95 The Potato Plan Collection E ISBN 9789462084339 € 39.95 The Quay Brothers’ Universum E ISBN 9789462081277 € 19.95 The Wrong House E ISBN 9789462080966 € 34.95 Theo Jansen De Grote Fantast N ISBN 9789462083431 € 39,95 Theo Jansen The Great Pretender E ISBN 9789462083448 € 39.95 Theory of Type Design E ISBN 9789462084407 € 34.95 Too Big E ISBN 9789462083158 € 34.95 Too Big (e-book) E ISBN 9789462083318 € 29.95 Towards a New Kind of Building E ISBN 9789056627638 € 24.95 Town Planning in the Netherlands since 1800 E ISBN 9789462082410 € 65.00 Transformatie van kantoorgebouwen N ISBN 9789064506246 € 29,95 Tussen tent en villa N ISBN 9789462080744 € 39,95

U

Urban Africa E ISBN 9789462083929 € 34.95 Urban Africa (e-book) E ISBN 9789462084094 € 24.95 Urban Literacy N ISBN 9789462081215 € 29,95

V

V = Vorm N ISBN 9789462082083 € 44,95 Vacancy Studies Vacancy Studies N/E ISBN 9789462081468 € 24.95 Van beeld naar interactie N ISBN 9789056628185 € 18,95 Van Gogh Museum Het gebouw N ISBN 9789462082625 € 29,95 Van Gogh Museum The Building E ISBN 9789462082618 € 29.50 Van Nellefabriek Rotterdam N ISBN 9789462083943 € 12,95 E ISBN 9789462083950 € 12.95 Velotopia E ISBN 9789462083523 € 24.95 Velotopia (e-book) E ISBN 9789462083684 € 14.95 Verankerd vakmanschap N ISBN 9789462083059 € 29,95 Victor Bourgeois E ISBN 9789462084605 € 69.00 Viktor&Rolf Fashion Artists 25 Years E ISBN 9789462084384 € 39.95 Viktor&Rolf Modekunstenaars N ISBN 9789462084476 € 17,95


Vinexmensen N ISBN 9789462083134 € 14,95 Vinexmensen (e-book) N ISBN 9789462083295 € 9,95 Vitale architectuur/Vital Architecture N/E ISBN 9789462082830 € 29.95 Voorbij de dijken N ISBN 9789462083837 € 39,95 Voorbij de dijken (e-book) N ISBN 9789462084025 € 29,95

W

Waterwerken in Nederland N ISBN 9789462083851 € 49,95 Waterwerken in Nederland (e-book) N ISBN 9789462084049 € 34,95 Waterworks in the Netherlands E ISBN 9789462083868 € 49.95 Waterworks in the Netherlands (e-book) E ISBN 9789462084056 € 34.95 Weather in the City E ISBN 9789462081987 € 29.95 Weather in the City (e-book) E ISBN 9789462082267 € 19.95 Web Aesthetics E ISBN 9789056627706 € 19.95 Werklust/Werklust N/E ISBN 9789462082441 € 49.95 What Happenend to my Buildings What Happenend to my Buildings N/E ISBN 9789462083356 € 39.95 What Happenend to my Buildings (e-book)/What Happenend to my Buildings (e-book) N/E ISBN 9789462083348 € 29.95 William Kentridge E ISBN 9789462082137 € 19.95 Wood Works Onix/Wood Works Onix N/E ISBN 9789056626792 € 39.95 Writingplace E ISBN 9789462082816 € 34.95 Writingplace (e-book) E ISBN 9789462082823 € 24.95

Y

You Can’t Change China, China Changes You E ISBN 9789064507625 € 24.95 Yvònne Joris E ISBN 9789462084490 € 22.95

Z

Zo werken wij N ISBN 9789056628017 € 22,95 Zoet&Zout N ISBN 9789056628475 € 29,95

46


47

series DASH 1-DASH Nieuwe open ruimte in het woonensemble/New Open Space in Housing Ensembles N/E ISBN 9789056626549 € 29.95 2-DASH Het luxe stadsappartement The Luxury City Apartment N/E ISBN 9789056627171 € 29.95 3-DASH The woonerf leeft The Woonerf Today N/E ISBN 9789056627393 € 29.95 5-DASH De stadsenclave The Urban Enclave N/E ISBN 9789056628093 € 29.95 6-DASH Wonen in een nieuw verleden Living in the New Past N/E ISBN 9789056628246 € 29.95 7-DASH Het eco-huis/The Eco-House N/E ISBN 9789056628536 € 29.95 8-DASH Samen bouwen Building Together N/E ISBN 9789462080133 € 29.95 9-DASH Woningbouwtentoonstellingen/Housing Exhibitions N/E ISBN 9789462080980 € 29.95 10-DASH Studentenhuisvesting Housing the Student N/E ISBN 9789462081222 € 29.95 11-DASH Stijlkamers Interiors on Display N/E ISBN 9789462081659 € 29.95 12/13-DASH Woningbouw wereldwijd Global Housing N/E ISBN 9789462082106 € 49.95 14-DASH Van woning naar woning From Dwelling to Dwelling N/E ISBN 9789462083110 € 29.95

Imagine Imagine 01. Façades E ISBN 9789064506567 € 24.95 Imagine 02. Deflateables E ISBN 9789064506574 € 24.95 Imagine 03. Performance Driven Envelopes E ISBN 9789064506758 € 24.95 Imagine 04. Rapids E ISBN 9789064506765 € 24.95 Imagine 05. Energy E ISBN 9789064507618 € 24.95 Imagine 06. Reimagining the Envelope E ISBN 9789064508004 € 24.95 Imagine 07. Reimagining Housing E ISBN 9789462080362 € 24.95 Imagine 08. Concretable E ISBN 9789462082212 € 24.95 Imagine 09. Prototyping efnMOBIL E ISBN 9789462082915 € 24.95 Imagine 10. Rapids 2.0 E ISBN 9789462082939 € 24.95

Kunstkritiek in Nederland 1885-2015 De terugkeer van het schilderen N ISBN 9789462081253 € 34,95 De schilderkunst in een kritiek stadium?

N ISBN 9789462081246 € 34,95 Verstrengeling van traditie en vernieuwing N ISBN 9789462081321 € 34,95 Kunstkritiek als exact vak? N ISBN 9789462081352 € 34,95 Van sintels vuurwerk maken N ISBN 9789462081376 € 34,95 What’s Happening? N ISBN 9789462081369 € 34,95 Realisme in Nederland N ISBN 9789462081345 € 34,95 Kunstkritiek in een tijd van vervagende grenzen N ISBN 9789462081338 € 34,95 Tussen kunst en document N ISBN 9789462081390 € 34,95 Turbulentie rond videokunst N ISBN 9789462081383 € 34,95 Wegwijzers in oude en moderne kunst N ISBN 9789462081406 € 34,95

OASE OASE 82 l’Afrique, c’est chic l’Afrique, c’est chic N/E ISBN 9789056627751 € 19.95 OASE 84 Maquettes/Models N/E ISBN 9789056628079 € 19.95 OASE 91 Sfeer Bouwen Building Atmosphere N/E ISBN 9789462081079 € 19.95 OASE 92 Codes en continuïteiten Codes and Continuities N/E ISBN 9789462080973 € 19.95 OASE 94 OMA – De eerste tien jaar The First Decade N/E ISBN 9789462082045 € 19.95 OASE 95 Grenzenloos Crossing Boundaries N/E ISBN 9789462082380 € 19.95 OASE 97 Actie en reactie Action and Reaction N/E ISBN 9789462083103 € 19.95 OASE 97 Actie en reactie Action and Reaction (e-book) N/E ISBN 9789462083288 € 14.95 OASE 98 Verhalend landschap Narrating Landscape N/E ISBN 9789462083547 € 19.95 OASE 98 Verhalend landschap Narrating Landscape (e-book) N/E ISBN 9789462083691 € 14.95 OASE 99 De effecten van architectuurmusea /The Architecture Museum Effect N/E ISBN 9789462083738 € 19.95 OASE 100 De architectuur van het tijdschrift/The Architecture of the Journal N/E ISBN 9789462084315 € 39.95

Reflect Nieuw engagement. Reflect 1 N ISBN 9789462081932 € 19,95 Nieuw engagement. Reflect 1 (e-boek) N ISBN 9789056627836 € 14,50 New Commitment. Reflect 1 (e-book) E ISBN 9789056627843 € 14.95 Stadswijk. Reflect 2 (e-boek) N ISBN 9789056627850 € 14,95 Capsulaire beschaving. Reflect 3

N ISBN 9789056626877 € 22,50 Capsulaire beschaving. Reflect 3 (e-boek) N ISBN 9789056627867 € 14,95 Capsular Civilization. Reflect 3 (e-book) E ISBN 9789056627874 € 14.95 Documentaire nu! Reflect 4 N ISBN 9789056627607 € 22,95 Documentaire nu! Reflect 4 (e-boek) N ISBN 9789056627881 € 14,95 Documentary Now! Reflect 4 (e-book) E ISBN 9789056627898 € 14.95 Creativiteit en de stad. Reflect 5 (e-boek) N ISBN 9789056627904 € 14,95 Creativity and the City. Reflect 5 (e-book) E ISBN 9789056627911 € 14.95 Urban Politics Now. Reflect 6 (e-book) E ISBN 9789056627928 € 14.95 Questioning History. Relfect 7 (e-book) E ISBN 9789056627935 € 14.95 Art and Activism in the Age of Globalisation. Relfect 8 E ISBN 9789056627799 € 22.95 Art and Activism in the Age of Globalisation. Relfect 8 (e-book) E ISBN 9789056627942 € 14.95 Entropic Empire. Relfect 9 E ISBN 9789056627942 € 22.95 De Stad als interface. Reflect 10 N ISBN 9789462080492 € 22,95 De Stad als interface. Reflect 10 (e-boek) N ISBN 9789462080751 € 14,95 The City as Interface. Reflect 10 (e-book) E ISBN 9789462080768 € 14.95

The Why Factory Green Dream E ISBN 9789056628628 € 34.95 Hong Kong Fantasies E ISBN 9789056627645 € 24.95 City Shock E ISBN 9789462080072 € 29.95 We Want World Wonders E ISBN 9789462081772 € 29.95 We Want World Wonders (e-book) E ISBN 9789462082250 € 29.95 Barba E ISBN 9789462082533 € 29.95 Barba (e-book) E ISBN 9789462082564 € 29.95 Absolute Leisure E ISBN 9789056627669 € 29.95 Copy Paste E ISBN 9789462081642 € 29.95


rijksmuseum 1100-1600 N ISBN 9789071450891 € 40,00 1100-1600 E ISBN 9789071450907 € 40.00 1600-1700 N ISBN 9789492660015 € 40,00 1600-1700 E ISBN 9789492660022 € 40.00 1800-1900 N ISBN 9789462083998 € 40,00 1800-1900 E ISBN 9789462084001 € 40.00 Art is Therapy E ISBN 9789491714382 € 15.00 Asian Art E ISBN 9789071450945 € 40.00 Aziatische kunst N ISBN 9789071450716 € 40,00 Breitner: meisje in kimono N ISBN 9789491714733 € 20,00 De Bacchant N ISBN 9789491714849 € 15,00 De verzamelaarskast met miniatuurapotheek N ISBN 9789491714610 € 40,00 Dick Bruna The Artist E ISBN 9789491714672 € 20.00 Fashion&Costume E ISBN 9789462083394 € 40.00 Hercules Segers (Plates) E ISBN 9789462083400 € 49.00 Het straatje van Vermeer N ISBN 9789491714696 € 20,00 High Society N ISBN 9789462084254 € 25,00 Johan Maelwael N ISBN 9789462083783 € 35,00 Johan Maelwael E ISBN 9789462083790 € 35.00 Kwab N ISBN 9789462084278 € 40,00 Kwab E ISBN 9789462084285 € 40,00 Late Rembrandt N ISBN 9789491714412 € 10,00 Marten and Oopjen E ISBN 9789491714832 € 20.00 Matthijs Maris N ISBN 9789462083806 € 40,00 Matthijs Maris E ISBN 9789462083813 € 40.00 Matthijs Maris at Work E ISBN 9789462083820 € 35.00 Miro in het / at the Rijksmuseum N/E ISBN 9789491714566 € 15.00 Mode&kostuum N ISBN 9789462083387 € 40,00 Modern Times E ISBN 9789462081765 € 39.95 Modern Times (pocket) E ISBN 9789462081796 € 14.95 Richard Wright in the Rijksmuseum E ISBN 9789491714085 € 20.00 Rijksmuseumgids N ISBN 9789071450655 € 10,00 Rijksmuseum Guide E ISBN 9789071450662 € 15.00

Rijksmuseum in Detail N ISBN 9789491714894 Rijksmuseum in Detail E ISBN 9789491714900 Small Wonders E ISBN 9789491714931 The Bacchant E ISBN 9789491714856 Vermeer’s Little Street E ISBN 9789491714702

48

€ 25,00 € 25.00 € 39.95 € 15.00 € 20.00


Profile for nai010

Fall 2018 catalogue - nai010 publishers  

Out now! Check all our new and upcoming books on art, architecture and design. More information on all titles via www.nai010.com

Fall 2018 catalogue - nai010 publishers  

Out now! Check all our new and upcoming books on art, architecture and design. More information on all titles via www.nai010.com

Advertisement