Page 1

...čítajte srdcom

8/2011 + zamyslenia na každý deň Slovo nadnes

www.nahlas.sk

Jednoducho nič iné. Len On a Jeho prítomnosť.

Nič iné, len čas s Bohom. Jeho slovo a Tvoje srdce. Jeho volanie a Tvoja túžba. Jeho Syn, ktorý prichádza a Tvoje srdce, ktoré sa mu otvára.

Výnimočné vydanie Nahlasu aj o nádeji a zmene tmy na svetlo.


Nahlas

Akad. maliar Ladislav Záborský

Betlehemskí pastieri pri jasličkách 2


úvodník Milí čitatelia, v ruke držíte vydanie Nahlasu, ktoré je už na prvý pohľad iné, než zvyčajne. Chceli sme ho najmä jednoduché. Preto tá biela obálka, preto čiernobiele vnútro. No pridali sme aj trochu žltej ako symbol svetla, ktoré prichádza v Ježišovi na svet . Posledné číslo Nahlasu na záver roka sa vždy snažíme urobiť tak, aby bolo viac pohodovejšie. Chceme, aby k vám Pán prehovoril vo väčšom pokoji, skrze povzbudenie a príbehy a aby ste mohli prežiť viac pokoja.

Pohodovejšie a bližšie k Nemu píšu Mário Tomášik, vedúci Spoločenstva pri Dóme sv. Martina a Andrej Kmeťo, vedúci redakcie časopisu Nahlas

Našou túžbou je, aby bol pre vás Nahlas na pár dní sprievodcom vo vašom duchovnom živote. Aby bol miestom oddychu a načerpania. Chceme vám hovoriť o nádeji, o večnom živote, o budúcnosti, Božej pomoci... Zároveň vám hovoriť o vďačnosti voči Bohu, ale i voči ľuďom. Ale i o našej vďačnosti voči vám, čitateľom Nahlasu. Vďaka vám za vernosť, podporu, modlitby, reakcie, ... Sú pre nás potešením aj záväzkom, preto veríme, že v budúcom roku bude Nahlas ešte lepší, dostupnejší a že vám prinesie do života viac požehnania a Božej prítomnosti. Vtedy, keď budete mať dosť vianočných farieb, televízneho programu a možností, ktoré ponúka toto obdobie, môžete siahnuť po časopise, ktorý je teraz zámerne iný kvôli tomu, aby ste pri ňom našli pohodu, oddych, ale najmä aby bolo viac priestoru pre Neho samého, Jeho hlas, Jeho volanie po intimite s Ním. Toto všetko je tu teraz pre nás. Dajme Bohu priestor...

Objednajte si Nahlas Každý Nahlas príde priamo k Vám domov. Objednajte pohodlne aj na www.nahlas.sk >> info na strane 50

Výrok tohto čísla Najkrajšia vec na našej slobode je, že sa môžeme slobodne rozhodnúť pre Boha. Mário Tomášik >> strana 17

...žite srdcom

...čítajte srdcom

...nakupujte srdcom

www.martindom.sk Komunitný portál, kde viera nie je len slovo a kde nerozprávame iba ústami.

www.nahlas.sk Časopis, kde nájdeš povzbudenie a odpovede na otázky, ktoré sa týkajú práve teba.

www.ver.sk Internetový obchod s tvojimi srdcovkami. Knihy, tričká, hudba, DVD a doplnky. 3


Nahlas

Obsah 8/2011 Vydáva Spoločenstvo pri Dóme sv. Martina od roku 1997. Vychádza 8-krát do roka spolu s prílohou Slovo nadnes. Kontakty Redakcia Nahlas, Infocentrum Spoločenstva pri Dóme sv. Martina, Čajakova 28, 831 01 Bratislava tel.: 02/5557 1397 e-mail: nahlas@martindom.sk www.nahlas.sk Vedúci redakcie Andrej Kmeťo Redakčná rada Mário Tomášik, Pavol Strežo, Martina Bučeková, Richard Štefák Spolupracovníci Ján Buc, Štefan Beňa, Janka Strežová, Richard Vašečka, Eva Petrovičová, Eva Hrešková, Michal Zeliska, Lenka Jamborová Grafika Andrej Kmeťo Správca www.nahlas.sk Rastislav Rapant Nahlas na Facebooku Katka Keitlinka Kočanová, Janko Jay Hudáček Ďakujeme Spolupracovníkom, prispievateľom a podporovateľom. Reg. č. MK SR EV 3085/09 ISSN 1337-9771 Foto na obálke SXC Tlač a distribúcia Alfa print Redakcia si vyhradzuje právo na úpravu textov zaslaných na uverejnenie. © Nahlas 2011

Máme radi životné prostredie Pri výrobe Nahlasu boli použité eko farby a eko papier FSC, ktorý podporuje environmentálne vhodné, sociálne prínosné a ekonomicky životaschopné obhospodarovanie lesov.

4

Svetlo mi je symbolom Boha

Vianoce: čas nádeje

Ako má muž milovať svoju ženu

rozhovor s maliarom Ladisla- Svet nádej tak veľmi potrebu- 4. časť článku „Milovať a vom Záborským >> s.12 je a Boh nám ju dáva >> s.18 ctiť“ o rodine >> s.10

5 Nový štart Jednoducho On 6 Príbeh Z tmy do svetla 10 Zamyslenie Živý Betlehem 12 Rozhovor Svetlo mi je symbolom Boha (Ladislav Záborský) 15 Dámska jazda Šťastné Vianoce 16 Zamyslenie Keď sa konečne môžeme baviť k veci 18 Téma Nádej 20 Vianoce - čas nádeje 22 Príbeh Nebo nie je výmysel 24 Postrehy z ranča Pár decilitrov oleja 25 Príbeh Slávnostný obrus a stretnutie po rokoch 26 Fit klub Stojí ti to za to?

Slovo nadnes Príloha 45 biblických zamyslení na každý deň v každom čísle

28 Zamyslenie Maštaľ 30 Priama reč Mňa sa konzumizmus netýka! Alebo že by hej? 31 Čo mi lieta hlavou Verný ako pes 32 Rodina Milovať a ctiť 4 36 Príbeh Vidieť, cítiť, dotýkať sa skutočnosti narodenia Ježiša 38 Pre deti Narodenie Božieho Syna 36 Príbeh Proti rutine detskými očami 42 Čo - kde - kedy Národný týždeň manželstva: V dobrom i zlom 44 Anketa Náš rok v manželstve 48 Reportáž Zóna Vianočného pokoja 50 Kultúra & médiá 51 Vtipy 52 Čo - kde - kedy 54 Objednajte si Nahlas

Špeciálne vydanie To najlepšie z Nahlasu si prečítate zadarmo online na www.nahlas.sk

Viac v mobile Oskenujte kód a užite si bonusy v mobile. Pozrite si video, ako to funguje, na www.nahlas.sk


nový štart Nič iné, len život v tesnom spojení s Bohom. Nič viac, len poslanie, ktoré naplnil a zmieril svet s Otcom. Nič menej, než láska, ktorá išla až na kríž. Aj týchto sedem vybraných Ježišových výrokov hovorí o Jeho vzťahu k Otcovi a k nám. Je to sedem príležitostí na stíšenie a premýšľanie o najhlbších pravdách spásy. Sedem ponorení do hlbín Božej lásky zjavenej v Jeho Synovi. Môžete ich použiť na vašich sedem modlitebných stretnutí s Bohom počas tohto obdobia, kedy prežívame, ako sa Božie slovo stalo realitou.

Jednoducho On Slovo, ktoré sa stalo telom, prišlo na svet „Nič nerobím sám od seba. A ten, ktorý ma poslal, je so mnou. Nenechal ma samého, lebo ja vždy robím, čo sa páči jemu.“ Ján 8, 28-29

„Ani ja ťa neodsudzujem. Choď a už nehreš!“ Ján 8,11

„Je dokonané.“ Ján 19,30

„To som ja, nebojte sa!“ (Keď Ježiš kráčal po mori a učeníci sa báli.) Ján 4,20

„Ja som cesta, pravda a život. Nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa.“ Ján 13,6

„Ja som chlieb života. Kto prichádza ku mne, nikdy nebude hladovať a kto verí vo mňa, nikdy nebude žízniť.“ Ján 6,35

„Pokoj vám! Ako mňa poslal Otec, aj ja posielam vás.“ Ján 20,21

5


Nahlas

Akým spôsobom je možné žiť narodenie Ježiša v Betleheme tu a dnes? Aby sme stretnutie s Ježišom nevysúvali ani na koniec roka, na koniec života, do dejín pred dvetisíc rokmi. Aby tu a teraz bol živý betlehem. Živá prítomnosť Ježiša Krista medzi nami. Na tejto základnej otázke stojí viera živá a žitá v každodennej realite. Ježiš nám otvoril raj. Vianoce sú Vianocami z perspektívy Veľkej noci, lebo majú význam len z perspektívy kríža. Inak sú skutočne iba a len romantikou. Všelijako vystlané betlehemy – to je isteže pekné. Komu by sa to nepáčilo? Ale v skutočnosti je betlehemská maštaľ obžalobou ľudskej tvrdosti. Nechcem kaziť vianočnú náladu, no keď to domyslíme do konca, Ježiš sa nenarodil v Betleheme preto, aby sme my po dvetisíc rokoch mali čo ozdobovať pod stromčekom, ale preto, že pri iných dverách povedali: „Nemáme miesto. Plné.“ Našou satisfakciou za neprijatie cez tie prvé Vianoce je naše otvorenie sa druhému človeku. Keď ráno vstaneš, čaká ťa práca, škola, stretnutia s ľuďmi. S ľuďmi, ktorí možno trénujú tvoju trpezlivosť, empatiu, výdrž. Toto sú naši tréneri, cez ktorých sa nás Boh pýta: Uhostíš vo svojom srdci len toho, kto ti je príjemný, kto ťa chváli a predstiera komplimenty? Alebo ideš do vzťahu aj s človekom, s ktorým 10

Živý

betlehem

je to náročné a ťažké a cez lásku ho prijmeš a budeš ho formovať? Zbytočne budeme hovoriť, že niekto nemá lásku, keď mu ju my nedáme. Ľudia, ktorí nemajú lásku, potrebujú lásku! Nie odpoveď nenávisti a odmietnutia. Keď máme otvorené dvere na našom srdci, to sú pravé Vianoce. Každý máme na svojom vzťahovom obzore ľudí, ktorí nás „trénujú“. Prijmeme aj v tých ľuďoch Ježiša Krista? Veď Ježiš hovorí: „Komu podáte čo i len pohár vody...“ K tomu, aby sme niekomu podali čo i len pohár vody, musíme mu otvoriť, musíme sa ho opýtať, čo chce, musíme zobrať pohár a naplniť ho

vodou a musíme aspoň na chvíľočku s ním prísť do kontaktu. Je tam minimálne chvíľkový kontakt, cez ktorý mu ukazujeme: chcem ti dobre, mám ťa rád. Teda Ježiš sa rodí tam, kde napĺňame láskou naše vzťahy. Ježiš sa rodí tam, kde sme ochotní vždy znovu a znovu odpúšťať. Ježiš sa rodí tam, kde sme ochotní každé ráno si povedať: „Chcem tento deň niesť svetlo do všetkých prostredí.“ Povedať to a čítať to je ľahké a možno nám to pripadá ako skvelý program pre život. No keď príde najnáročnejší moment a máme to realizovať, zrazu sme akoby bezmocní. Takáto situácia nás testuje v


zamyslenie

jednej podstatnej a náročnej záležitosti: žití živej Božej prítomnosti. Až človeku behajú zimomriavky po chrbte, keď si uvedomí, že Ježiš je tu prítomný a bude prítomný, aj keď pôjdeme kdekoľvek. Videl som raz geniálne jednoduchý betlehem, ktorý zdiaľky vyzeral ako jasle a nad nimi bol akoby gotický oblúk. Ale keď sa k nemu človek priblížil, tak videl, že to nie je gotický oblúk z kamenných tvárnic, ale sú to dve postavy – Mária a Jozef, ktorí sa nakláňajú nad Ježiša a vytvárajú mu ľudské teplo. A o toto ide. Môžeme mať luxus, ale luxus bez ľudských vzťahov je prázdnota.

Každý deň máme milióny drobných možností vytvárať živé betlehemy.

Dokonca luxus bez niekoho, kto vás prijíma a koho vy môžete prijať, je frustrujúci. Sú ľudia, ktorí si postavia dom za niekoľko miliónov eur, ale žijú v ňom opustení, pretože práve ich bohatstvo a vysoké postavenie urobilo z ich vzťahov štylizáciu a v srdci žijú zimu. Ale ten, kto sa vie jednoducho zrieknuť svojho času,

majetku, talentov pre druhých, ten žije spoločenstvo, ten vytvára prístrešie pre Ježiša. Ježiš je v každom, kto príde a klope čakajúc na prijatie. To môže byť kolegyňa, ktorej zajtra urobíš dobrú kávu, to môže byť dieťa, ktoré smutne stojí na ulici samo a ty sa ho opýtaš, čo potrebuje. To môže byť opustená suseda, ktorej sa prídeš opýtať, či niečo nepotrebuje. Každý deň máme milióny drobných možností vytvárať živé betlehemy. V Oravskom Podzámku sú pod hradom makety korunovanej kráľovnej a rytiera na koni s vyrezanými tvárami. Do výrezu si možno dať hlavu a zrazu sa stať princeznou či rytierom. Betlehem je niečo podobné. Pastieri a králi a postavy majú vyrezané tváre a od nás sa očakáva, že my do nich vložíme našu tvár. Že v ich duchu, ich štýlom, a predsa nestrácajúc vlastnú identitu, prídeme k Ježišovi a spolu vytvoríme spoločenstvo, uprostred ktorého sa rodí Ježiš práve cez to, čo s láskou prinášame. Je na nás, či budeme žiť Vianoce celý rok. A či v našich prostrediach vytvoríme živé betlehemy. Bez toho, aby sme o tom hovorili a sa do toho nejako umelo štylizovali. V úplnej jednoduchosti a normálnosti môžeme vytvárať prostredia prijatia a sebadarovania. Môžeme prinášať lásku a jednoduchosť Betlehema. Môžeme robiť z Betlehema hostinec v tom zmysle, že my Máriu a Jozefa chceme prijať, chceme otvoriť dvere. Naše poslanie je prinášať betlehemskú láskyplnú atmosféru do každého prostredia, kam nás život postaví. Jozef Haľko Časť prednášky, ktorá odznela na otvorenom modlitebnom stretnutí nášho Spoločenstva foto: www.newline.com

11


Nahlas Máte radi Vianoce? Dlho som s touto otázkou zápasila. Je to sviatok plný impulzov, svetiel, farieb, vôní, prekrásnych melódií a keby som ho mala opísať jedným slovom, najčastejšie sa mi vybaví slovo: sladké. Sú sladké v každom slova zmysle – a ja sladké zrovna nemusím. Možno si poviete, tak toto sa do úst osoby v tvojom fachu nehodí ... Možno nie. Ale keď sa zamyslíme, o čom toto celé obdobie je, musíte uznať, že sa to prinajmenšom bije so sladkým cukrovým a blikajúcim povrchom Vianoc.

16

Advent je o očakávaní a Vianoce o Božej iniciatíve zachrániť nás. Keď to pochopíme do hĺbky, nutne v nás to vyvolá nádej. Nádej v spojenie s Bohom, v šírenie jeho lásky všade okolo seba. Nádej na silu žiť aj v tých najhorších životných situáciách, ktorú človek sám zo seba nevyžmýka. Áno, myslím si, že najviac, čo potrebujeme dennodenne je Božia pripomienka: Som tu aj dnes. Stojím pri tebe. Rozmýšľali ste už nad tým, koľko sily a radosti môžete rozdať okolo seba jednoducho tým, že ste

transparentní a neskrývate svoje životné hodnoty? Nedávno mi to pripomenuli rozhovory s rodičmi, ktorí prežívajú dlhoročnú nočnú moru – vychovávajú deti, ktoré sa nevyvíjajú tak, ako ostatné. Pozerať sa na vlastné dieťa ako trpí, premýšľať o jeho takmer neexistujúcej

,

Ked sa môže


zamyslenie budúcnosti každý deň dovádza človeka do stavu zúfalstva a beznádeje. Tu nepomáha snaha presvedčiť sám seba, že to bude dobré. Ono to dobré nebude, aspoň nie našim pričinením. Toto je jedna strana mince – túto poznám dobre. Sama som ju okúsila. Vychovávam autistu.

ne, ale je pre mňa znamením, že sa konečne môžeme začať baviť nie o mne, ale o tom, ktorý za to skutočne stojí. Moja sila má jediný zdroj – a tým je Boh. Viem, že ma stvoril a stvoril aj moje dieťa. Viem, že vo mne žije, pretože ma neustále premieňa, a táto zmena

konecne ˇ , me bavit k veci Jeho slovo mi hovorí, že ma nikdy neopustí a bude so mnou bez ohľadu na moje životné situácie, bez ohľadu na radosti či ťažkosti, ktoré prežívam. Toto je zdroj mojej sily a mojej nádeje.

Aj keď sa takýchto myšlienok človek zrejme nezbaví nikdy, často tieto moje rozhovory vyúsťujú k otázke: Ako to, že ťa to nepoložilo? Odkiaľ tá tvoja pohoda a sila? Musím sa vám priznať, že toto je moja najobľúbenejšia otázka zo všetkých. Možno to znie morbíd-

tých, ktorí mu chcú byť k dispozícii, byť jeho rukami, ústami či úsmevom, podeliť sa o nádej, o chlieb či ošatenie, vystrieť pomocnú ruku či vysloviť slovo, ktoré uzdraví a vyslobodí. Také sú v mojom ponímaní dokonalé Vianoce – rozdávať nádej každý deň. Odovzdať všetkým, ktorí sú ochotní počúvať, Božiu správu: Som tu aj dnes. Stojím pri tebe. Ak budeme rozdávať nádej každému vo svojom okolí (a je to ľahšie, ako si to často myslíme), každý deň môžeme prežiť Vianoce – začiatok živého vzťahu Boha a človeka. Gabriella Kopas ilustračné foto: SXC

prekonáva všetky moje očakávania. Jeho slovo mi hovorí, že ma nikdy neopustí a bude so mnou bez ohľadu na moje životné situácie, bez ohľadu na radosti či ťažkosti, ktoré prežívam. Toto je zdroj mojej sily a mojej nádeje. Preto sa teším na každý rozhovor, ktorý skôr či neskôr vyústi do tej kľúčovej otázky – vtedy môžem ukázať na svetlo, ktoré prišlo medzi nás, do tmy a sveta obmedzených ľudských možností. Možno nemám rada Vianoce, ale pod tým myslím to, čo sme z nich my ľudia urobili. Sladkosti, svetlá, hudba a kulisy sú dokonalé. Ale ľudia, ktorí žijú okolo mňa, potrebujú nielen piesne, pohľadnice a sladkú chuť nádeje, ktoré pominú do začiatku januára. Potrebujú vedieť a vidieť, že Boh neprišiel na návštevu pred 2000 rokmi, ale má tu trvalý pobyt – v

Gabriella Kopas Kazateľka bratislavského zboru Evanjelickej cirkvi metodistickej. Spolu s manželom Samirom a dvoma deťmi slúžili v uplynulých rokoch vo viacerých krajinách a rôznych denomináciách, počnúc od Slovenska, cez Chorvátsko a Nový Zéland. Jej vášňou je živý a autentický vzťah s Bohom a hudba, najmä jazz. 17


Nahlas Ako klasické dieťa som sa Vianoc samozrejme nevedela dočkať. Písala som Ježiškovi toľko neskromných prianí, že by ma nadácia Ekopolis s programom Strom roka najradšej nechala vyhostiť. Všetko som to mala do bodky premyslené. Pre tatina nové diely na bicykel, mame tú blúzku, ktorú sme boli už tretíkrát obzerať, sestre niečo do vačku na cestu do Paríža s frajerom a krpatému bratovi jubilejné tritisíce autíčko. Neskôr nastal ten spomínaný zlom a ja som sa dozvedela pravdu. Celú pravdu o Ježiškovi. Ekopolis si vydýchol. Teraz som už veľká. Dospelá. Veci sledujem pozornejšie a zisťujem, ako veľmi mi moja niekdajšia spokojná naivita chýba. Tam, kde som mala predtým ako dieťa toľko vymakaných snov a predstáv, bolo zrazu prázdno. Nastala tma. Hustá a tmavá realita, ktorá ma vypľula do veľkého sveta a ja som sa vo svojich ôsmich rokoch ocitla pri zmene významu pojmu Vianoce – vo všeobecnosti symbolu koncentrovanej pohody, voňavého ihličia a úsmevov, ktoré počas roka nevidieť. Každoročný kolobeh prípravy na tieto sviatky je v mnohom totožný. Bielime regály s cieľom aspoň ako-tak trafiť vkus svojich blížnych a splniť tým oča40

kávania, sme viac emočne naklonení prispievať na rôzne detské domovy či nadácie. Všetko, čo by malo byť biele, zrazu zružovie pod tlakom guerilla marketingu mobilného operátora, prudký mráz si vyžiada ďalšie obete ľudí bez domova. Na Hlavnom námestí v Bratislave je cítiť medovinu a dav hustne v pokuse dostať sa ku kokosovým kmeňom.

Každý z nás v duchu prežíval svoje ticho s Bohom, ticho, v ktorom bolo počuť každú prosbu, vďaku za uplynulý rok, či priania na rok ďalší. Detský šok prijatia holej Vianočnej pravdy ma vtedy na určitý slabý moment ochromil. Nepomáhali ani rozhovory nezasvätených spolužiakov v škole, v ktorých rozoberali, ako sa k nim asi Ježiško tento rok dostane. Jeden z nich prerábal obývačku a krb mali rozobratý. Druhý mal rotvajlera. Mala som nutkanie nimi zatriasť, vykričať im do tváre holú pravdu a s pôžitkom sledovať ich reakcie tak, ako som si

to prežila ja. Vydržala som a nechala ich napospas osudu a chvíli, keď sa to dozvedia sami a vstúpia tým do sveta dospelých. Nechcene. V okamihu. Idylku veselých a šťastných som vekom opustila už dávno. Vo svete trojnásobne zrýchlenom, kde človek musí behať, aby popri všetkých povinnostiach stihol aj to príjemné, je predstava sviatkov pokoja a lásky viac ako ironická.

No zrazu sa niečo zmenilo. Začalo to nevinne. Minulý rok niekto z rodiny navrhol, aby sme si nedávali žiadne dary. Vraj je príjemné sa niekedy vyhnúť zbytočnému stresu. Teta, kardiologička pre dorast, horlivo prikyvovala. Všetci sme už veľkí, každý si sám kúpi, čo potrebuje. Brala som to ako nedostatok fantázie a snahu vymaniť sa z hľadania a bádania,

Proti rutine detskými očami


príbeh po čom druhý túži alebo čo potrebuje. Návrh bol v rodine napriek tomu schválený a tak sa čakalo, aký vývoj či zmeny prinesie. Cieľom programu bolo narušenie každoročne zabehaných tradícií. Patrilo sem aj vyhýbanie sa akýmkoľvek masovokomunikačným kanálom. Štedrý večer sa mal konať u nás. Brat a ja sme súhlasili s tým, že sa vzdáme čítania na inter-

nete a počítačov vôbec, babka po určitom prehováraní upustila od sledovania Mrázika. Program „Vianoce proti rutine“ bol týmto zahájený. Už to, že som od začiatku novembra nebehala a nepísala si zoznamy, bolo pre mňa zvláštne. Nezúčastnene som sledovala ten chaos okolo seba, maximálne som sa podujala čo-to

poradiť pri horúčkovitom premýšľaní spolužiakov o tom, či ich otcovia tento rok potrebujú ďalšie ponožky alebo knihy. Prišli Vianoce. Stromček sa ligotal ako zvyčajne, niečo však bolo iné. Stretli sme sa pri obnaženom kmeni striebornej jedličky, no nik z nás to nejako obzvlášť nevnímal. Neboli sme uhnaní, nik sa popri

stresoch v práci nemusel ešte vláčiť po preplnených supermarketoch, predierať sa davom a hádať, či to nové CD Lucie Bílej už sesternica má. Každý bol zrazu tu, doma, zahľadený do tichých plameňov v krbe. Potichu hrali koledy, pilo sa varené víno a jediným svetlom v dome okrem pukotajúcich plameňov bola jedlička. Atmosféra bola iná. Každý z nás v duchu prežíval svoje ticho s Bohom, ticho, v ktorom bolo počuť každú prosbu, vďaku za uplynulý rok, či priania na rok ďalší. Každý sa tu zrazu opäť cítil ako dieťa plné radosti a predstáv, ktoré napíše a dúfa – či priam vie, že mu ich ktosi tam hore splní. Narušili sme rutinu, upustili od tradícií. Ja som nevzala do rúk notebook, rodina sa tradične nezabávala pri dabovaní Mrázika či Popolušky. Televízia zostala vypnutá. Komercializácia nás obišla. Ako cieľová skupina ružového operátora či iných nátlakových kampaní sme značne pohoreli. Nechajte sa inšpirovať, pretože to boli tie najkrajšie a najpokojnejšie Vianoce, aké si z čias detstva pamätám. Ďakujem Ti, Bože. Iva Mrvová foto: www.old.wallcoo.net

41


Nahlas Začiatkom decembra pripravilo naše Spoločenstvo pri Dóme sv. Martina v bratislavskom nákupnom centre Aupark päťdňovú Zónu vianočného pokoja. Vytvorili sme priestor na rozhovory o Vianociach a témach, ktoré zaujímajú ľudí. Mnohokrát sa rozhovor posunul do osobnej roviny, kde sme mohli ľudí povzbudzovať a želať Bohom naplnené a požehnané prežitie vianočných sviatkov.

Zona ,

o h é n c o n a Vi v

Zóna Vianočného pokoja v číslach: 5 dní 70 hodín fungovania Zóny pre ľudí 90 metrov štvorcových 45 služobníkov 2700 rozdaných oblátok 10 fliaš medu 70 vymodelovaných betlehemov v rámci detského programu 3900 rozdaných letákov 2200 rozdaných pohľadníc 11 tuli kresiel 21 plagátov formátu A0 Pozrite si fotografie zo Zóny vianočného pokoja na www. martindom.sk 48

Ešte vo mne doznievajú emócie z našej akcie v Auparku. Myslím si, že vo všetkých smeroch predčila naše očakávania a bola jednoducho super. Chvála Bohu za každú jednu vec, o ktorú sa postaral. Je úžasné, že sme mohli byť na jednom z najrušnejších miest v Bratislave a že sme práve tu mohli pozvať ľudí do prežitia požehnaných sviatkov. Nosná téma bola obsiahnutá v otázke: budú Vianoce? Budú Vianoce,

aj keď nenapadne sneh? Aj keď nebudeš mať upratané? Aj keď nebudeš spolu s rodinou? Aj keď nestihneš nakúpiť všetky darčeky? Odpoveď na túto otázku sme ponúkali priamo v Zóne vianočného pokoja: „Áno, Vianoce budú, lebo to nie je len o snehu, darčekoch, poriadku a rodine.“ Okrem tejto dobrej správy sme ľuďom ponúkali oblátky s medom, pohľadnice s vianočnými prianiami a


reportáž

a j o k o p

letáčik približujúci pravý význam Vianoc s vianočným príbehom. Ľudia sa mohli pohostiť, alebo si prísť len tak oddýchnuť a zrelaxovať sa uprostred nákupov. V rámci detského programu sme ozdobovali medovníčky a tiež sme deťom priblížili Vianočné posolstvo počas toho, ako si modelovali z hliny svoj vianočný betlehem. Osobne som veľmi rád, že sme sa tejto akcie naozaj zúčastnili ako celé spoločenstvo. Veľká vďaka patrí ľuďom, ktorí boli ako dobrovoľníci priamo v Auparku na programe, strážili Zónu mimo hlavného programu.

Bratisladveacembra 2011 2. - 6.

dôvodov si nemôžu dovoliť bývaťv podnájme a byť spolu, ale počas modelovania betlehemu a ozdobovania perníkov prežili krásny čas zo svojimi deťmi. Som rád, že okrem pekného programu sme sa s nimi mohli pomodliť za zlepšenie ich situácie. Viacerí ľudia boli našim programom povzbudení a duchovne obohatení.

Mnohí sa modlili za túto akciu z domovov, piekli medovníčky, alebo nás prišli len tak povzbudiť a vychutnať si atmosféru v Zóne. Opäť sa k nám pridali aj dobrovoľníci zo spoločenstva Eben ezer. V tento čas sme boli všetci spojení a sami sme mohli byť požehnaní tým, že sme vyšli za ľuďmi a dali sme im niečo len tak...pretože sú Vianoce čas lásky a zázrakov. Zázrakov v ľudských srdciach bolo veľa. Keď sa jedna rodinka zúčastňovala každý deň na detskom programe počas svojho vzácneho času, keď všetci môžu byť spolu. Z finančných

Veľa ľudí bolo dotknutých tým, že sme vyšli k nim vo svojom voľnom čase, aby sme im dali niečo len tak – oblátku, vypočutie, rozhovor, záujem, modlitbu, možnosť oddýchnuť si a zamyslieť sa nad tým, aké budú tohtoročné Vianoce. V neposlednom rade sme ľuďom žehnali naozaj štedré Vianoce, štedré nielen pod stromčekom, ale aj v srdci. Do našej Zóny prišli rôzni ľudia – od bezdomovcov až po poslancov, ale vianočné posolstvo zostáva rovnaké pre každého z nás: narodil sa Ježiš, aby sme mohli mať nový život, život v plnosti a hojnosti. Michal Svetko foto: Štefan Esztergályos

49


Nahlas

V novom Nahlase ˇ si ešte precítaš Exkluzívne kapitolu z novej kn ihy Nebo nie je výmysel

Ako má muž milovať svoju ženu maliarom ademickým k a s r o v o h z Ro Záborským Ladislavom

52

5 párov hovorí o tom, aký bol ich rok v manželstve


čo - kde - kedy / ďakujeme

Milí čitatelia, modlíme sa za vás a prajeme vám veľa požehnania do roka 2012! Do budúceho roka pripravujeme viacero noviniek a lepší servis. Za vašu priazeň počas tohto roka, za vašu vernosť, podporu, modlitby a reakcie vám

ďakujeme aj vám, naši skvelí spolupracovníci, ktorí pravidelne píšete články, korigujete, prepisujete a prekladáte, fotíte, vyhľadávate vtipy, predávate a pomáhate nám tvoriť tento časopis. Bez vás by to nešlo a my sme veľmi hrdí, že máme takých šikovných spolupracovníkov. Máme vás radi a modlíme sa za vás! 53


Nahlas

Objednajte si Nahlas na celý rok

na pol roka

8 čísel príspevok 13,28 €

4 čísla príspevok 6,64 €

na www.nahlas.sk

vyplňte objednávkový formulár a my Vám pošleme variabilný symbol, s ktorým uhradíte príspevok

a

telefonicky na čísle 02/5557 1397

nadiktujete nám Vaše údaje a my Vám povieme variabilný symbol, s ktorým uhradíte príspevok

poštou

r

vyplňte objednávku a pošlite na našu adresu. Na uvedené tel. číslo alebo mail Vám zašleme variabilný symbol, s ktorým uhradíte príspevok

Do databázy odberateľov Vás zaradíme po obdržaní príspevku. Príspevok uhraďte na číslo účtu: 2661475133/1100, názov účtu: Infocentrum Adresát (pri platbe poštovým poukazom U): Informačné centrum Spoločenstva pri Dóme sv. Martina, Čajakova 28, 831 01 Bratislava 37 Pre zahraničných objednávateľov: SWIFT: TATR SK BX, IBAN: SK1211000000002661475133.

# Objednávka časopisu o 8 čísel (celý rok) - príspevok 13,28 € o 4 čísla (pol roka) - príspevok 6,64 € Počet výtlačkov:

ks Nahlasu

Kam budeme Nahlas posielať: Meno: Ulica a číslo: Obec / Mesto: PSČ: Telefón: E-mail: Meno a kontakt na Vás (ak sú odlišné od vyššie uvedených): 54

Zostaňme spojení Môj príbeh s Bohom... Dajte vedieť, čo ste zažili Zažili ste, ako Boh koná vo vašom živote? Dajte nám o tom vedieť! Napíšte váš príbeh a povzbuďte ostatných čitateľov! Píšte na: nahlas@martindom.sk alebo sa podeľte s tým, čo ste zažili priamo na našej stránke www.nahlas.sk v sekcii

Mikroblog

LEcBNU Buďte našimi partnermi Nahlas môže byť našim spoločným dielom. Podporte Nahlas modlitebne, finančne, propagáciou alebo sa zapojte do tímu dobrovoľníkov - môžete napríklad prepisovať nahrávky, poslať nám fotografie,... Tvorte Nahlas spolu s nami.

Sledujte náš facebook Pozrite si nové číslo ako prví, buďte informovaní o čerstvých novinkách, sledujte zaujímavé videá a komentujte statusy Nahlasu!

Viac na webe Videá, hudbu, blogy, príbehy, výborné články a archív nájdete na www.nahlas.sk Surfujte srdcom aj na stránkach www.martindom.sk a www.ver.sk


môj príbeh s Bohom

Tu dostaneš Tvoj nový Nahlas

BRATISLAVA ŽILINA Spolok sv. Vojtecha / Kolárska 2 Spolok sv. Vojtecha Stredy - stretnutia Spoločenstva pri / Mariánske nám. 23 Dóme / Istropolis, streda od 18:3 0 Lúč / Mariánske nám. 23 Dobrá kniha / Hviezdoslavovo nám . 22 Na stretnutiach spoločenstv a Nový Lúč / Križkova 1 Jeruzalem / Kláštor kapucínov, Lúč / Námestie SNP 11 Jezuitská 6, streda od 17:30 František / Františkánska 2 ČADCA Jonatán / Legionárska 2 Spolok sv. Vojtecha / Nám. Slob ody Dom Quo Vadis / Hurbanovo nám .1 MARTIN Kostol sv. Františka / Karlova Ves Lúč / M.R.Štefánika 26 Kostol sv. Rodiny / Petržalka RUŽOMBEROK Kostol Verbisti / Petržalka - Krup inská Spolok sv. Vojtecha / Karola Salv u 2043 ŠAŠTÍN Caritas / Majere 5 Spolok sv. Vojtecha / Kláštorná ul. DOLNÝ KUBÍN TRNAVA Na stretnutiach spoločenstva Spolok sv. Vojtecha / Divadelná 6 každú prvú stredu / Aktiv centrum , Dobrá kniha / Štefánikova 44 Nemocničná 2 PIEŠŤANY TVRDOŠÍN Dobrá kniha / Teplická 32 Spolok sv. V. / Trojičné nám. 120 /3 NITRA BANSKÁ BYSTRICA Spolok sv. Vojtecha / Na vŕšku 1 Spolok sv. Vojtecha / Lazovná 1 Spolok sv. Vojtecha / NC CENTRO , Rosa / Lazovná 1 Akademická 1/A ZVOLEN Lúč / Farská 20 Lúč / Nám. SNP 68 NOVÉ ZÁMKY SPIŠSKÁ NOVÁ VES Spolok sv. V. / M. R. Štefánika 38 Spolok sv. Vojtecha / Letná 60 LEVICE ROŽŇAVA Kníhkupectvo Kruh / Čsl. armády 18 Spolok sv. Vojtecha / Nám. Baníkov 30 ZLATÉ MORAVCE PREŠOV Sv. Michal / Bernolákova 4 Spolok sv. Vojtecha / Hlavná 80 TOPOĽČANY František / Františkánske nám. 2 Spolok sv. V. / M. R. Štefánika 65 Kníhkupectvo Patmos / Hlavná 137 PARTIZÁNSKE Most Café / Škultétyho 3 Spolok sv. Vojtecha / Nám. SNP KOŠICE PRIEVIDZA Spolok sv. Vojtecha Spolok sv. Vojtecha / A. Hlinku 39 / Dominikánske nám. 1 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM Dobrá kniha / Hlavná 89 Sv. Anna / Anna Pasáž, MICHALOVCE Čsl. armády 80/18 Spolok sv. Vojtecha / Gorkého 5 TRENČÍN HUMENNÉ Spolok sv. V. / Mierové nám. 7 Spolok sv. Vojtecha / Brestovská 1 PÚCHOV SNINA Spolok sv. V. / Nám. Slobody Spolok sv. Vojtecha / Centrum

55


Nahlas 8-2011  

Vynimocne vydanie Nahlasu o jednoduchosti a nadeji.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you