Page 1

Nahlas 8/2008

+ SLOVO NA DNES + ZRELOSŤ biblické zamyslenia na každý deň

príloha pre vedúcich spoločens�ev

DOTKNÚŤ SA

BOHA 1


Nahlas

Boh je tá najúžasnejšia bytosť v celom vesmíre.

2


úvodník

Aby bolo možné Boha sa dotknúť píše Mário Tomášik, vedúci Spoločenstva pri Dóme sv. Martina

Nahlas vydáva

Naším veľkým problémom často býva pocit, že Boh nás už ničím nedokáže

Spoločenstvo pri Dóme sv. Mar�na

prekvapiť. Že ho už máme akosi prečítaného. Tí kresťania, ktorí Ho poznajú iba

Sme skupina kresťanov (prevažne katolíkov) z Bra�slavy. Každému z nás sa zmenila viera - stala sa vitálna a plná života; niektorí uverili v Boha ako predchádzajúci ateis� a sympa�zan� iných nábožens�ev. Prečo? Zažili sme, že s Bohom môžme mať osobný vzťah.

Boha nemôžeme nič nové očakávať a že v podstate je odhadnuteľný až nudný.

S tým, čo máme, sa chceme podeliť, nechceme si to nechať len pre seba - preto je aj tento časopis, preto sú aj ďalšie naše ak�vity. Ide nám najmä o to, aby kresťania žili svoju vieru naplno. Tiež o to, aby neveriaci spoznali Krista a žili život podľa Neho, aby sa na Slovensku žilo podľa Božích princípov a aby na tom všetkom kresťania spolupracovali.

poň trocha rozumeli, či spoznali, tak odpadneme od úžasu a šťastia.

Spoločenstvo pri Dóme sv. Mar�na je tu od začiatku 90-tych rokov. Jeho vedúcim je Mário Tomášik. Spoločenstvo má aj svojho kňaza, ktorým je Jozef Haľko.

z počutia, alebo iba z druhej, tretej či štvrtej ruky, majú potom naozaj pocit, že od

Život viery, ktorá je sústredená len na určité zautomatizované duchovné úkony k takýmto pocitom ešte poriadne prispieva. Musím povedať, že Boh je tá najúžasnejšia bytosť v celom vesmíre i mimo neho. Má toľko lásky, radosti, kreativity, súcitu ... že keby sme tomu as-

Čo je však na tom najlepšie je to, že je možné sa mu čo najviac priblížiť, duchovne sa Ho dotknúť, dokonca sa s Ním prechádzať. Ťažko uveriteľné, však? Boží Syn si zobral telo, stal sa človekom, aby bolo možné Boha sa dotknúť, lepšie Ho pochopiť, ľahšie Ho prijať. Je nám oveľa bližšie, ako si myslíme, pozná nás oveľa lepšie, ako si myslíme, rozumie životu oveľa viac, ako si myslíme. Prídeme teda k Nemu?

Viac na www.mar�ndom.sk. 3


Nahlas

Práve čítate

Nahlas 8/2008

Buďme nahlas

Hovorme o Bohu nahlas

Vydáva Spoločenstvo pri Dóme sv. Martina od roku

20

Zveriť všetky svoje zajtrajšky Bohu Vyučovanie Davida Wilkersona

1997. Vychádza 8-krát do roka Kontakty do redakcie časopisu Nahlas Redakcia časopisu Nahlas, Infocentrum Spoločenstva pri Dóme sv. Martina, Blumentálska 7, 811 07 Bratislava tel. 02/5557 1397 e-mail: nahlas@martindom.sk www.nahlas.martindom.sk Kontakty do kancelárie Infocentra Infocentrum Spoločenstva pri Dóme sv. Martina, Blumentálska 7, 811 07 Bratislava tel. 02/5557 1397 e-mail: infocentrum@martindom.sk

16

Môj život je veľmi pestrý Rozhovor s Milanom Chauturom, košickým eparchom, ktorý vie počúvať tlkot doby.

www.martindom.sk Vedúci redakcie Andrej Kmeťo Redakčná rada Mário Tomášik, Andrej Kmeťo, Martina Bučeková, Soňa Jančíková Na čísle spolupracovali Stano Svitok, Andrej Kamenský Ďakujeme Redakcia ďakuje spolupracovníkom, prispievateľom a podporovateľom. Grafické spracovanie Andrej Kmeťo

Obsah Téma: Dotknuteľný Boh

Rozhovory

8 10 12 14

16 Môj život je veľmi pestrý (Milan Chautur) 26 Vianoce každý deň (Marettovci) 32 Líderka s odvahou (Soňa Jančíková)

Dotknuteľný Boh Jediný Prostredník Boh plný emócií Z trónu do maštale

Vyučovania, zamyslenia 20 Zveriť všetky svoje zajtrajšky Bohu 30 Strom poznania

Foto na obálke Paul Fris / www.sxc.hu Tlač zabezpečuje Vydavateľstvo Don Bosco Registračné číslo Ministerstva kultúry 2467/2001 Redakcia si vyhradzuje právo na úpravu textov, zaslaných na uverejnenie v Nahlase. Všetky príspevky z tohto časopisu možno ľubovoľne preberať s uvedením zdroja.

4

www.nahlas.mar�ndom.sk • prehľad obsahu každého aktuálneho čísla • videá k vybraným článkom • vybrané články v rozšírenej verzii • informácie o časopise a možnostiach objednania • špeciálne vydanie časopisu v plnej verzii


obsah

Výrok

tohto čísla

„Stal sa telom, aby sme sa ho mohli dotýkať a On sa mohol dotýkať nás.“ Mário Tomášik v téme o dotknuteľnom Bohu >>strana 9

Píšte nám

na nahlas@martindom.sk

32 Líderka s odvahou

Rozhovor so Soňou Jančíkovou o hudbe, manželstve aj službe

8

Dotknuteľný Boh Boh sa nechce skrývať, práve naopak, ukázal sa najviac ako mohol.

26

Svedectvá, zaujímavosti

Pravidelné rubriky

Prílohy

38 Žijú intenzívny čas - na misiách 42 Boh zaplnil prázdnotu v mojom srdci 48 Oddaný marxista objavil Ježiša Krista

6 Správy 25 Okienko pre Mariána Lipovského 29 Zatiahni na hlbinu Slovo sa telom stalo 36 Stĺpček Jána Buca 36 Amen - tumen (my - vy) Kto je môj blížny? 46 Ženy na slovíčko Viera v praxi 52 Kultúra a médiá 54 Čo - kde - kedy 61 Vtipy 62 Objednávka

Slovo na dnes biblické zamyslenia na každý deň Zrelosť pre vedúcich spoločenstiev a ľudí v duchovnej službe

Reportáže 54 Mesto plné modlitby (Worship Festival Prešov)

Vianoce každý deň Rozhovor s manželmi Marretovcami.

Špeciálne vydanie

Výhercovia súťaže z minulého čísla

Prečítajte si celé číslo špeciálneho vydania Nahlasu – príbehy obrátenia, vyučovania, rozhovor, zaujímavosti, zamyslenia a 4x Slovo na dnes - vo formáte pdf čítajte na www.nahlas.martindom.sk

Všetci čitatelia, ktorí objednali Nahlas ako dar pre svojich známych, mali šancu vyhrať jednu z piatich cien. Tu sú výhercovia: Ľubica Steinerová - kalendár s obrazmi Ladislava Záborského, Alžbeta Páleníková - Biblia, Štefánia Komendátová - DVD Život je krásny, Lena Gubová - DVD Nezlomná vôľa, Beata Ševčíková - DVD Kroniky Narnie. Blahoželáme! 5


Nahlas

Keď som bol na birmovke, tak som dostal otázku: „Prečo mal Pán Ježiš telo?“ Doteraz si na to dobre pamätám. Lebo napriek tomu, že som bol pripravený a za odmenu som mal vítať otca biskupa, som váhal. Nakoniec sme sa nejako spolu dopracovali k odpovedi. „Aby mohol predsa za nás trpieť.“ Dodnes si ten moment pamätám nie pre dôvod, že som vtedy nevedel hneď odpovedať, ale hlavne preto, lebo je to nesmierne fascinujúce. Boh si berie na seba ľudské telo kvôli tomu, aby mohol trpieť a zomrieť. Aby mohol krvácať, preliať svoju krv. Lebo bez preliatia krvi niet odpustenia (Hebr 9, 22). Keby na seba zobral podobu anjela, tak by zomrieť nemohol. Tomu sa povie premyslený zámer, plán. Postupom času si čoraz viac uvedomujem aj ďalšie dôsledky vtelenia. Stal sa človekom aj preto, aby mohol byť ako my. Aby sme skrze neho mohli viac pochopiť Boha. Aby sa nám mohol viac priblížiť. „Zriekol sa seba samého, vzal si prirodzenosť sluhu, stal sa podobný ľuďom; a podľa vonkajšieho zjavu bol pokladaný za človeka“ (Flp 2, 7). Aby nám mohol dať naozaj hodnoverný a nespochybniteľný príklad. Aby nás naučil modliť sa... Aby sme videli ako sa správa, rozpráva, reaguje... Aby mohol byť s nami. Tvoriť s nami spoločenstvo. Veď jeho meno je aj Emanuel, Boh s nami (Mt 1, 23). Aby nám ukázal, že je pri nás, že je blízky Boh a nie nejaká vzdialená bytosť. Že nás nenecháva samých. Že nás nikdy nenechal samých. Ani po prvotnom hriechu. Len sme ho dovtedy nevedeli vnímať ako blízkeho. 8

Dotknuteľný

Stal sa telom,


téma

Boh

aby sme sa ho mohli dotknúť a On sa mohol dotýkať nás.

Dokonca preto, aby sme sa ho mohli dotknúť! V Jn 1, 14 sa píše, že „Slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami“. Tento verš skrýva v sebe ohromné tajomstvo, tajomstvo vtelenia: najskôr spomína Slovo, ono tajomné Logos. To nám ukazuje, že večný, všemohúci, vševediaci a všadeprítomný Boh, v osobe Syna (druhej božskej osoby) sa stáva telom. Vo vyznaní viery dokonca hovoríme, že si zobral telo z Márie Panny. To nám poukazuje naozaj na zvrchovanú a naplánovanú Božiu iniciatívu. Stáva sa telom, v gréčtine sarx. Sarx môže mať viac významov, ale jeho slovný základ pochádza zo slova nahmatať, dotýkať sa. Tak surovo by sa dalo povedať, že ide o telo, mäso, niečo uchopiteľné a viditeľné. Stal sa telom, aby sme sa ho mohli dotknúť a On sa mohol dotýkať nás. V Lk 24, 39 sa píše: „Pozrite na moje ruky a nohy, že som to ja! Dotknite sa ma a presvedčte sa! Veď duch nemá mäso a kosti - a vidíte, že ja mám.“ Aj tu je použitý termín sarx. Výraz „dotknite sa ma“ v tomto verši by sa dalo vyjadriť aj obrazom tápajúceho v tme. Ten sa potrebuje dotknúť nejakého predmetu a ohmatať si ho a tak ho rozpoznať. Ukazuje tu na hĺbku Ježišovej túžby, aby sme mu boli blízko tak, ako sa len dá. On je Boh, ktorý sa nechce skrývať, práve naopak, ukázal sa najviac ako mohol a ešte sám vyzýva, aby sme sa ho dotýkali (tu sa myslí fyzicky), ale duchovne môžeme povedať, že nám naznačuje, že sa ho možno dotknúť, „ublížiť mu“, zraniť ho, že vníma, či ho máme radi alebo nie. Mário Tomášik foto: www.sxc.hu 9


Nahlas

Objednajte si časopis Nahlas

Podporujte Nahlas Ako na to:

na celý rok

na pol roka

8 čísel

4 čísla príspevok 200 Sk / 6,64 €

príspevok 400 Sk / 13,28 €

@

a

r

mailom

telefonicky

poštou

na nahlas@mar�ndom.sk Uveďte svoje meno, adresu, obdobie, na ktoré si časopis objednávate a priložte výpis transakcie z internetbankingu

na čísle 02/5557 1397 a pošlite nám potvrdenie o zaplatení príspevku

vyplňte objednávku a pošlite na našu adresu spolu s potvredním o zaplatení príspevku

Príspevok uhraďte na číslo účtu: 2661475133/1100, názov účtu: Infocentrum (SWIFT: TATR SK BX - pre zahraničných objednávateľov). UPOZORNENIE: Do databázy vás môžme zaradiť, až keď od vás obdržíme doklad o zaplatení príspevku (ústrižok šeku, výpis transakcie z internetbankingu,...).

Objednávka časopisu Nahlas  nový objednávateľ  pokračujúci objednávateľ Záväzne si objednávam časopis Nahlas:  8 čísel (celý rok) - príspevok 400 Sk / 13,28 €  4 čísla (pol roka) - príspevok 200 Sk / 6,64 € Počet výtlačkov: ks Nahlasu Meno: Ulica a číslo: Obec / Mesto: PSČ: E-mail: Telefón: Časopis dodávajte na adresu (ak je táto adresa odlišná od vyššie uvedenej):

Objednávku pošlite na adresu: Informačné centrum Spoločenstva pri Dóme sv. Mar�na, Blumentálska 7, 811 07 Bra�slava. Nezabudnite priložiť potvrdenie o zaplatení príspevku. 62

• modlite sa za Nahlas, aby prinášal život Počas Kampane pre Ježiša a iných evanjelizačných výjazdov oslovíme stovky ľudí, ktorým ponúkneme Nahlas. Je to fantas�cký spôsob, aby sa ich mohol Boh dotknúť a vy im to môžete vymodliť. • posielajte nám svedectvá Veľakrát počujeme životné príbehy a svedectvá ľudí, ktorým Boh v živote urobil dobré veci. Ak ste zažili Božie konanie vo vašom živote, dajte nám o tom vedieť, aby bola Božia dobrota viditeľná. • ponúknite Nahlas ďalším Aj vy môžete prinášať ľuďom život tým, že im ponúknete Nahlas. Vaši známi tak budú môcť čítať o Bohu a Božích veciach. Objednajte pre nich Nahlas ako darček a my im ho budeme pravidelne posielať. • vieme využiť vaše talenty Nahlas potrebuje ľudí, ktorí majú chuť napísať reportáž, postreh, zamyslenie, ktorí sú ochotní prepisovať texty, nahrávky, prekladať, jazykovo korigovať texty, fo�ť alebo nám chcú poskytnúť fotografie do fotobanky. • finančná podpora Príspevok na Nahlas nepokrýva platy zamestnancov ani náklady redakcie. Preto, ak sa vám časopis páči, budeme veľmi radi, ak prispejete na jeho ďalší rozvoj. V každom prípade vám ďakujeme za vašu doterajšiu podporu a priazeň. Zvlášť ďakujeme tým, ktorí posielajú viac ako je ročný príspevok - aj kvôli vám Nahlas existuje a napreduje. Ak chcete podporiť Nahlas, využite účet: 2661475133/1100. Ak chcete podporiť prácu Infocentra, evanjelizačné výjazdy či „Kampaň pre Ježiša“, pošlite príspevok na účet: 2661475002/1100 (pre „Kampaň“ pripíšte variabilný symbol 999).


Veľmi vám

ďakujeme za vašu priazeň, podporu a

odkazy,

ktoré nás posúvajú ďalej, za to, že aj vďaka vám môže Nahla s rásť do kvality i do počtu kusov.

Nahlas


Č RO O V NO

N

A KCI A Á

Chcete si kúpiť KVALITNÉ PLASTOVÉ OKNÁ A PODPORIŤ EVANJELIZÁCIU?

9,79 €

295 Sk

6,64 €

Zažite teplo na tele i na duši!

-

200 Sk

A NCN E R KU KON NA Z E B CE v

O Obráťte sa na nás. Radi Vám sprostredkujeme predaj KVALITNÝCH a pritom LACNÝCH okien nemeckej firmy Aluplast s kovaním WinkHaus alebo belgickej firmy Deceuninck s kovaním MACO. Koeficient prestupu tepla k=1,0 • 3, 4, 5, 6 - komorový systém • Dodávka do 4 týždňov • Záruka 5 rokov

Objednaj na:

www.SHOPA.CHPS.sk Ak chceš doma ak chceš cestou do obchodu do CD prehrávača alebo aj do i-Podu.

Spoločenstvo pri Dóme sv. Martina vydalo reedíciu niekoľkých prednášok spolu s novými prednáškami zo svojich modlitebných stretnutí.

www.shopa.chps.sk

Ďakujeme všetkým, ktorí si už zakúpili prostredníctvom nás okná a podporili našu činnosť.

CD MAREKA NOVOTNÉHO

ŠPECIÁLNA PONUKA

LIEK PRE TENTO SVET NA KRÍDLACH CHVÁLY NA KRÍDLACH CHVÁLY II

1=100 Sk 3,32 € 5=300 Sk 9,96 € 8=400 Sk 13,28 € Zoznam ponúkaných titulov nájdeš na

Tel. kontakt: 02/555 71 397, 0905 454 260 E-mail: okna@martindom.sk

>>

Objednávaj mailom na objednavky@chps.sk

TERAZ V ŠPECIÁLNEJ CENOVEJ AKCII

KAŽDÉ ZA

99,-

CD JE DISTRIBUOVANÉ V PAPIEROVOM OBALE.

D UC E O P KÚ PORÍT IU POD ELIZÁC U NJ NSK EVA LOVE S NA

Objednávajte na: objednavky@chps.sk

Nahlas 8-2008  

Prehlad posledneho vydania roku 2008.