Page 1

...čítajte srdcom

4/2012

Vianoce / Nový rok

+ Slovo nadnes

Tým, ktorí ho prijali, dal moc stať sa Božími deťmi Benedikt XVI.: Posolstvo o Ježišovom detstve

Môj život s Bohom: 5 príbehov o Božej pomoci

+

vložený kalendár na rok 2013

Rozhovor s Máriou Podhradskou: Baví nás tvoriť pre najmenších


Nahlas

2


úvodník Niektoré rodiny minuli na vianočné darčeky tisíce eur a niektoré rodiny si mohli dovoliť len zopár eur. Niektoré možno nič. Aj keď darčeky na Vianoce veľmi potešia, nie sú tým, čo nám zostane trvalo (na dlhé roky) v srdci. Keď sa dospelých ľudí spýtate, čo im najviac utkvelo v pamäti z ich detstva, tak málokto z nich si spomenie na darčeky, či hmotné veci. Väčšinou hovoria o momentoch, kedy zažili niečo pekné s blízkymi ľuďmi, rodičmi, nejakú bláznivú situáciu, kedy sa všetci spolu šantili... kedy zažili blízkosť, lásku, prijatie. Vianočný čas (ale nielen ten, ale celý náš život premenený Ježišom) je o dávaní a prijímaní.

Vianoce sú o dávaní píše Mário Tomášik, vedúci Spoločenstva pri Dóme sv. Martina

No teraz nemám na mysli darčeky. Chcem hovoriť o tom, že Boh, ktorý preteká všetkým dobrom a požehnaním, sa k nám skláňa a záleží mu na nás. Vidí, že sme slabí a nedokážeme prísť sami k Nemu. A preto sa rozhodol, že On príde k nám. Že On nám daruje Jeho blízkosť a lásku. Ako? Skrze svojho Syna. Keď sa hovorí vo Svätom Písme o príchode Pána Ježiša, tak sa používajú slová, že Otec "dal", "daroval"... Syna. Boh daruje, my prijímame. O tom sú Vianoce. Nikto nemôže dať, to čo nemá. Preto som hovoril, že postup je taký, že Boh daruje a my prijímame. Lebo keď od Neho neprijmeme lásku, odpustenie, pokoj, Jeho sebadarovanie sa nám, tak nemôžeme ani my dávať lásku, odpustenie, pokoj... Dokážeme dať darčeky a urobiť peknú chvíľu pod stromčekom, ale nedokážeme dať to, čo vlastne naši najbližší naozaj potrebujú. Ak prijímame, dokážeme dávať. Dávať zo seba, dávať zo svojho srdca, dávať úprimný záujem, chápať, poskytnúť prijatie... "prinášať" Božiu prítomnosť. Ak zažívame na Vianoce takéto veci, tak sú to najlepšie Vianoce, bez ohľadu na to, koľko eur sme minuli na darčeky.

Boh Otec daroval všetko.

Výrok tohto čísla List Rimanom 8, 32: „Keď on vlastného Syna neušetril, ale vydal ho za nás všetkých, akože by nám s ním nedaroval všetko?!“

INZERCIA

...žite srdcom

...čítajte srdcom

...nakupujte srdcom

www.martindom.sk Komunitný portál, kde viera nie je len slovo a kde nerozprávame iba ústami.

www.nahlas.sk Časopis, kde nájdeš povzbudenie a odpovede na otázky, ktoré sa týkajú práve teba.

www.ver.sk Internetový obchod s tvojimi srdcovkami. Knihy, tričká, hudba, DVD a doplnky. 3


Nahlas

4/2012 Vianoce / Nový rok Vydáva Informačné centrum Spoločenstva pri Dóme sv. Martina v spolupráci s Christian Project Support, s. r. o. Vychádza 4x do roka. Súčasťou tlačenej formy je príloha Slovo nadnes. Kontakty a objednávky Redakcia Nahlas, Infocentrum Spoločenstva pri Dóme sv. Martina, Čajakova 28, 831 01 Bratislava tel.: 02/5557 1397 e-mail: nahlas@martindom.sk www.nahlas.sk Vedúci redakcie Andrej Kmeťo Redakčná rada Mário Tomášik, Pavol Strežo, Richard Štefák Spolupracovníci Ján Buc, Richard Vašečka, Eva Petrovičová, Janka Strežová, Lenka Jamborová Grafika Andrej Kmeťo Ideas & Innovations Správca www.nahlas.sk Rastislav Rapant Nahlas na Facebooku Katka Keitlinka Kočanová, Janko Jay Hudáček Ďakujeme Spolupracovníkom, prispievateľom a podporovateľom. S povolením Arcibiskupského úradu v Bratislave, dňa 25. júla 2012, č. 3337/2012. Cenzor: ThDr. PhDr. Ján Buc, PhD. Reg. č. MK SR EV 3085/09 ISSN 1337-9771 Foto na obálke Shutterstock Tlač a distribúcia Alfa print Redakcia si vyhradzuje právo na úpravu textov zaslaných na uverejnenie.

Téma o deťoch: Sme Božie deti

Rozhovor s Máriou Podhradskou

Prečo iba manželstvo a rodina?

Vyučovanie, tri svedectvá a anketa o deťoch >> s. 8

Baví nás tvoriť pre najmenších >> s. 10

Čo je cieľom manželstva a rodiny? >> s. 34

5 6 8 10 12 14 16 18 18 20 22 24

27

Nový štart Nechaj sa zrecyklovať Aktuálne Posolstvo o Ježišovom detstve Téma Sme Božie deti Baví nás tvoriť pre najmenších (Mária Podhradská) Dobrodružstvo v Afrike Môj život je o láske Môj zážitok z detstva Aj vďaka deťom sa cítim ako požehnaná žena Deti sú naše bohatstvo Dámska jazda Nebojme sa ísť proti prúdu Vyučovanie Prekonanie prekážky nemusí byť také ťažké, ako sa nám zdá Reportáž Nové víno 2012 Rozhovor Každý chce byť prijímaný a prijímať druhých (Johannes Fichtenbauer) Priama reč

28 Môj príbeh s Bohom Môj rok 2012 30 Aktuálne Domov 32 Kresťania a spoločnosť Za ochranu mravnosti vo verejnom priestore 34 Rodina Prečo jedine manželstvo a rodina? 37 Môj príbeh s Bohom Uzdravený 38 Kresťania a spoločnosť Adoptuj si politika 39 Zamyslenie Ak máme účinne evanjelizovať, potom misíme začať od seba 40 Správy 41 Koniec sveta? 42 Kultúra & médiá 44 Reportáž Active Garden 2012 46 Čo sa deje na Slovensku 48 Čo mi lieta hlavou Svetlo 49 Vtipy 54 Objednajte si Nahlas

Vychádza od roku 1997. © Nahlas 2012

Máme radi životné prostredie Pri výrobe Nahlasu boli použité eko farby a eko papier FSC, ktorý podporuje environmentálne vhodné, sociálne prínosné a ekonomicky životaschopné obhospodarovanie lesov.

4

Slovo nadnes

Špeciálne vydanie

Obľúbená príloha zamyslení na každý deň v každom tlačenom vydaní Nahlasu

To najlepšie z Nahlasu si prečítate zadarmo online na www.nahlas.sk

Nahlas v mobile Oskenujte kód a užite si bonusy v mobile. Pozrite si video, ako to funguje, na www.nahlas.sk


nový štart

Nechaj sa zrecyklovať „Kto je teda v Kristovi, je novým stvorením. Staré sa pominulo a nastalo nové.“ {2 Kor 5, 17}

Zase špinaný, nepoužiteľný a na vyhodenie. Život, ľudia, situácie z nás niekedy urobia vyžmýkanú handru. Pred domom, v ktorom bývam, stojí šesť kontajnerov. Z toho dva sú určené na recyklovateľné materiály. Ak môžem, radšej niektoré smeti hodím tam. Je z nich potom viac úžitku. Blížia sa Vianoce, čas recyklácie. Boh túži recyklovať aj tvoj život. Rišo Štefák

INZERCIA

foto: Shutterstock

5


Nahlas

Posolstvo o Ježišovom detstve Ak Boh nemá moc nad vecami, tak nie je Bohom. Boh ale túto moc má a skrze počatie a vzkriesenie Ježiša Krista ohlásil nové stvorenie.

V Tlačovom stredisku Svätej stolice predstavili 20. novembra 2012 poslednú časť trilógie Josepha Ratzingera, pápeža Benedikta XVI. Ježiš Nazaretský. Nesie názov Ježišovo detstvo. Vyjde v deviatich jazykoch (talianskom, brazílskom, chorvátskom, francúzskom, anglickom, portugalskom, španielskom, poľskom a nemeckom) a celkom v 50 krajinách. Celkový náklad tohto prvého vydania je viac ako milión výtlačkov. V ďalších mesiacoch bude kniha preložená do ďalších 20 jazykov a publikovaná v 72 krajinách vrátane Slovenska. Slovenské vydanie vyjde v prvých mesiacoch budúceho roku. Vianoce a Ježišovo detstvo. Tieto dve veci k sebe patria. Aké posolstvo o Ježišovom detstve prináša pred Vianocami pápež? Na prvom mieste je to posolstvo viery: „Verím v Ježiša Krista, jeho jediného syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny.“ Viery v skutočnosť, nielen v pekné idey.

6

V príbehu Ježiša sú dva momenty, keď Boh priamo zasahuje v materiálnom svete – jeho počatie a vzkriesenie. Tieto dva momenty sú škandálom voči modernému duchu. Bohu je predsa „dovolené“ jednať v rámci ideí a myšlienok v duchovnom svete, ale nie v materiálnom. Toto je šokujúce. On tam predsa nepatrí. Ale o to presne ide – Boh je Bohom a on nepôsobí iba na úrovni myšlienok. Boh tu zasahuje so svojou kreatívnou mocou, objímajúc celé stvorenie. V tomto zmysle sú obe tieto udalosti (počatie a vzkriesenie) základné piliere našej viery. Ak Boh nemá moc nad vecami, tak nie je Bohom. Boh ale túto moc má a skrze počatie a vzkriesenie Ježiša Krista ohlásil nové stvorenie. Ako Stvoriteľ je zároveň aj naším Vykupiteľom. Počatie Pána Ježiša v lone Máriinom a jeho pôrod sú základným pilierom našej viery a žiariacim symbolom nádeje.

Čítajte v novom Nahlase

„A kým boli v Betleheme, nadišiel jej čas pôrodu. Porodila svojho prvorodeného syna, zavinula ho do plienok a položila do

jasieľ, pretože sa pre nich nenašlo iného miesta“. Všimnime si slová „pretože sa pre nich nenašlo iného miesta“. Zamyslenie sa nad týmito slovami nám zvýrazňuje vnútornú paralelu medzi týmto výrazom a inými citátmi: „Prišiel do svojho vlastného a vlastní ho neprijali“ (Jn 1,11), „Líšky majú svoje skrýše a nebeské vtáky hniezda, ale Syn človeka nemá kde hlavu skloniť” (Mt 8,20), „Preto aj Ježiš, aby posvätil ľud svojou krvou, trpel za bránou” (Hebr 13,12). On, ktorý bol ukrižovaný mimo mesta, taktiež prišiel do sveta mimo mesta. Od momentu jeho narodenia patrí mimo sféry toho, čo je dôležité a mocné z pohľadu sveta. Toto nedôležité a bezmocné dieťa napriek tomu potvrdzuje, že je v skutočnosti mocné a že na ňom všetko záleží. Z tohto pohľadu je jedným z aspektov toho, že sme kresťanmi, zanechanie všetkého, čo si ľudia myslia a chcú, aby sme mohli vstúpiť do svetla pravdy nášho bytia a aby sme týmto svetlom mohli byť vedení po správnej ceste. foto: Shutterstock


aktuรกlne

7


Nahlas Čo máš na deťoch najradšej? „Milujem ich postoj k životu, to ako sa pozerajú na svet, aké je pre nich všetko jednoduché, ako prežívajú momentálnu chvíľu, neriešia minulosť ani budúcnosť, to ako hneď zabúdajú na zlú náladu a okamžite sa dokážu tešiť, hoci aj z maličkostí. Milujem ich spontánnosť, ich úprimnosť, neschopnosť pretvarovať sa, túžim práve po tej ich jednoduchosti a závidím im bezstarostnosť. A ako umelec – tvorca si vychutnávam, že mi všetko uveria, že môžem pracovať s ich fantáziou, ktorá nemá hraníc a vážim si, že môžem takto vstúpiť do ich sveta a obohatiť ho, že môžem prispieť k rozvoju ich umeleckého cítenia či odovzdávať aj morálne posolstvo.“ Čo si sa naučila pri svojich deťoch? Čo ťa deti naučili? „Moje vlastné deti ma učia každý deň hlavne trpezlivosti a sebaovládaniu. A všetky deti ma učia jednoduchosti a schopnosti prežívať daný moment a prežívať ho naplno.“ Ako berú tvoje deti to, že vystupuješ ako Spievanka? „Má to viacero rovín a viacero štádií vývinu. Keď bola naša Terezka malá a mala asi dva roky, tak na našich detských koncertoch len sedela v kúte a nechcela sa pridať k deťom. Nenútila 10

,

Baví nás tvorit pre najmenších Jej hlas a tvár pozná obrovské množstvo detí na Slovensku. A keby len detí. Doma, v aute alebo na koncerte ju s deťmi počúvajú a vidia aj rodičia. Mária Podhradská je známa ako Spievanka z projektov pesničkových CD a DVD. Pre Nahlas hovorí o deťoch – o svojich aj o všetkých. som ju, ale mrzelo ma to. Až po čase som prišla na to, že ona žiarlila na všetky ostatné deti, ktorým sa venujem a že tu nie som len pre ňu. Prešlo nejaké vývinové obdobie a potom sa sama zapájala aj

ona. Maťko bol opačný prípad. Jemu som práve musela vysvetľovať, že nemôže byť na koncerte všetko. Vždy pred koncertom sme si s Maťkom prešli všetky pesničky a masky, ktoré som

mala pripravené a dala som mu možnosť výberu jednej z nich. Síce neochotne, ale akceptoval to. A keď tieto naše prvé dve deti vyrástli (teraz majú 10 a 8 rokov), prišla na rad Katka, ktorá


téma V súčasnosti vychádza nové DVD pre deti (a vlastne aj pre rodičov) Mária Podhradská a Richard Čanaky – SPIEVANKOVO 3. Mária a Richard, teda Spievanka a Zahrajko, sa pri jeho tvorbe nechali inšpirovať samotnými rodičmi, ktorí ich požiadali, aby sa dej a piesne nového DVD týkali každodenných činností detí, ktoré prežívajú počas dňa doma alebo v škôlke. A tak sa deti naučia pekne pozdraviť, poďakovať, naučia sa, že je pekné požičiavať si hračky. Zistia, že je dôležité umývať si rúčky, zúbky, pekne sa napapať. Okrem toho všetkého si budú spolu veľa spievať, tancovať a zabávať sa. Viac informácií o novom DVD ale aj o Spievanke a Zahrajkovi nájdete na www.koncertypredeti.sk a www.spievankovo.sk.

bola na všetkých koncertoch od jej troch mesiacov. Presne okolo dvoch rokov si to začala užívať. S ňou som nemala žiadne „problémy“. Vždy sa zaradí do davu detí a rešpektuje ma ako Spievanku. Akoby sama vycítila, že keď som na pódiu, nie som tam len pre ňu. Nikdy za mnou na koncerte neprišla a nevyžadovala si extra pozornosť. Maťko a Terezka už skôr začínajú vnímať to, že nás niekedy pristavia rodinky s deťmi a spoznávajú ma ako Spievanku, dokonca spoznávajú ich z DVD.“

detí meniť obsah textov a cieľová skupina, alebo zostaneš zameraná prioritne na predškolský vek? „Sami sme si kládli túto otázku, keď naše prvé deti začali dosahovať hraničný vek, kedy ich už viac baví Film o filme ako samotné DVD a vlastne odpoveď bola jednoznačná a jasná – baví nás tvoriť práve pre tých úplne najmenších. Vnímame to tak, že práve toto je naše poslanie – tvoriť pre túto vekovú kategóriu a práve pre túto vekovú kategóriu nás Boh obdaril potrebnými darmi.“

Máš nejaký sen, túžbu, ohľadom detí? „Moja túžba je robiť toto, čo robíme pre deti, aj o dvadsať - tridsať rokov. Ešte veľmi, veľmi dlho by som chcela mať silu, chuť, zdravie, nápady a radosť.“ Keby si sa mala jednou vetou pomodliť za deti, čo by

si vložila do tej modlitby? „Čo sa týka mojich detí – modlím sa za to, aby osobne spoznali Ježiša, aby s ním mali blízky, vrúcny a osobný vzťah. Pre mňa je to to najdôležitejšie na svete.“ Za rozhovor ďakuje Andrej Kmeťo foto: archív M. P.

Máš nejaké povzbudenie, odporúčanie alebo námet pre rodičov v oblasti ich vlastného postoja a správania k deťom? „Chcela by som povzbudiť všetkých rodičov, aby sa nehanbili sa s deťmi blázniť, zabávať, znížiť sa na ich úroveň a stať sa na chvíľu spolu s nimi dieťaťom. Preniknúť do ich sveta, hrať sa ich hru, spievať si s nimi a tancovať. Určite to obohatí ich vzájomný vzťah.“

Čítajte v novom Nahlase

Bude sa s narastajúcim vekom tvojich vlastných

11


Nahlas

Deti sú naše bohatstvo Pražský kardinál Dominik Duka nedávno v Českom rozhlase povzbudzoval rodičov, aby sa nebáli mať deti napriek námahe a investíciám, ktoré do ich výchovy musia vložiť. „Akákoľvek snaha o to, aby rodiny boli otvorené k prijatiu ďalších detí na niekoho môže pôsobiť komicky nepatrične. Faktom je, že práve tento prístup môže priniesť určitú nádej našej európskej civilizácii. Pri skúmaní, prečo počet detí v rodinách je stále nižší, sa objavuje zvláštny paradox. Naši prarodičia mali päť, osem i viac detí a rozhodne žili v núdznych pomeroch. Vyzerá preto zvláštne, keď mnoho rodín dnes tvrdí, že si dieťa alebo ďalšie dieťa nemôžu dovoliť z ekonomických dôvodov.“ Kardinál si uvedomuje, koľko stoja náklady na dieťa, ale upozorňuje, že mnohé veci, ktoré rodičia poskytujú deťom, sú zbytočné. Tiež chápe, že sa životná úroveň rodiny s každým ďalším dieťaťom zníži, ale kladie si otázku, či je to naozaj na škodu. „Nie je rodičovská starostlivosť, láska a čas venovaný deťom nad všetky počítače, mobily a dovolenky pri mori? Sme ešte vôbec schopní porovnať to, čo je v živote naozaj dôležité? Dieťa ako vlastníctvo je snáď tým najhorším variantom, ktorý rodičia môžu vysloviť. Stále verím, že viac a viac mladých ľudí bude znovu vidieť krásu v harmonickej rodine, že pochopia i cenu obetí, ktorými vychovajú viac detí a tiež že spoločnosť i Cirkev ich v takom chápaní rodiny bude podporovať.“

Čítajte v novom Nahlase

Podľa www.res.claritatis.cz foto: Shutterstock

18

Dá m jaz ska da

Nebojme sa ísť proti prúdu Pred mesiacom sme si v našom meste pripomenuli smutné sedemdesiate výročie deportácie Židov do koncentračných táborov. V tomto čase sme s manželom viac študovali históriu predvojnovej a vojnovej Európy. Nikdy som nevedela pochopiť, ako sa všetko to zlé mohlo stať, ako sa také množstvo ľudí, zvlášť nemecký národ, dali tak veľmi sfanatizovať Hitlerom. Zistila som, že veci sa neudiali za jeden deň. Hitler cieľavedome pôsobil na mladých ľudí. Používal škôlky, školy, mládežnícke podujatia, aby šíril svoje ideológie. Neskôr mu to už nestačilo a tak oddeľoval mladých ambicióznych chlapcov od rodín a umiestňoval ich do internátnych škôl, kde dostávali vzdelanie na vysokej úrovni. Títo chlapci sa mohli cibriť a skúšať veci, ktoré sa ich rovesníkom mohli len snívať. Jazdili na koňoch, boxovali, lietali, skákali s padákmi, strieľali, učili

sa zakladať oheň, spievali pri táborákoch, prosto podnikali veľa dobrodružných aktivít. Malo to však jeden háčik. Vyžadovala sa bezpodmienečná poslušnosť a chlapci sa museli naučiť úplne potláčať svoje emócie, názory, ... Všetci vieme, ako to celé dopadlo. Neskôr prichádza komunizmus. Myšlienka, že sa budeme mať všetci rovnako, určite nadchla mnohých. O slobodnom vyjadrení názoru, viery však nemohlo byť ani reči. A ako fašisti, tak aj komunisti si uvedomovali, že dôkladné vymývanie mozgov musí začať čo najskôr. Tí starší spomínajú, že nebolo nič neobvyklé, ak polročné dieťa, alebo skôr bábätko, navštevovalo jasle. Čas, kedy bábätká majú byť pri svojich rodičoch a učiť sa dôverovať a tešiť z ich blízkosti, strávili v opatere cudzích ľudí. Smutné... Nečudo, že tak mnoho ľudí dodnes nevie nájsť svoje miesto, pretože nikdy nezažili bezpečie domova.


téma / dámska jazda Možno si poviete, že to všetko už bolo dávno. Dnes už žijeme v modernej dobe 21. storočia a nie pod nejakou ideológiou. Myslím si však, že to nie je pravda. Čím ďalej, tým viac sa nenápadne šíri ideológia konzumizmu a mamony. Istí naši priatelia z Poľska nám rozprávali, že v ich krajine dostáva rodina pol roka po pôrode väčšinu peňazí z platu, keď ešte matka pracovala a potom už ani cent. Viem, že nejako podobne je na tom aj zvyšok Európy. Matka dostáva peniaze len pár mesiacov po pôrode a potom uteká do práce. Tak ako za fašizmu či komunizmu ponúkame deťom špičkové jasle, predškolské či školské zariadenia s množstvom skvelých aktivít až do neskorých večerných hodín. Nenechajme sa oklamať! Dieťa patrí k mame a otcovi. Štáty sa rozhodli svoju nepriaznivú ekonomickú situáciu riešiť na úkor rodiny. Je to však zlé a krátkozraké myslenie. Nič to ale nemení na skutočnosti, že máme na výber. Viera verzus Mamon. Teraz nemyslím na tých, ktorí nevedia, čo s peniazmi a mama aj tak skoro odíde pracovať. Myslím na tých, ktorí nemajú financií navyše a stoja pred rozhodnutím, čo ďalej. Na jednej strane je tu Mamon - démon, ktorý je presný opak mena Boha - Jahve Jireh, čo znamená Boh zaopatrí. Mamon ťa vedie k strachu, neistote a spoliehaniu na vlastné sily. Jahve Jireh ti ponúka pocit bezpečia a sľubuje ti , že sa o teba postará. Ty si musíš vybrať, komu uveríš. Pre mňa sú svedectvom moji rodičia. Spoľahli sa na Boha, ktorý sa stará. Hoci oco pracoval vo fab-

Čítajte v novom Nahlase

Keď sa to len trochu dá, buďme s našimi deťmi čo najviac.

rike a mama bola dlhé roky doma, všetci sme mali možnosť študovať a veľmi silno spolu držíme. Určite nie je ľahké žiť na Slovensku z jedného platu, keď je žena na materskej dovolenke. Chcem vás však povzbudiť, milé mamičky, aby sme sa nebáli ísť proti prúdu tohto sveta. Viem, že pre niektorú mamu je ísť skoro do práce existenčnou otázkou. Ale keď sa to len trochu dá, buďme s našimi deťmi čo najviac. Nenechajme škôlku či školu, aby hrala rozhodujúcu úlohu v utváraní hodnôt a názorov našich detí. Na to sme tu my, rodičia, ktorí to vieme najlepšie. Niekedy počúvam, že nie je dôležitá kvantita, ale kvalita stráveného času rodiča s dieťaťom. Je to omyl. Lebo to nie je len o tom, že sa denne zahrám pol hodinu so svojím dieťaťom. Ono s nami potrebuje tráviť čas len tak, pozorovať nás pri práci, pozorovať ako sa správa otec k mame, ako riešime konflikty a množstvo iných vecí... Ak to naše dieťa nedostane, môže sa stať, že bude inteligentné, vzdelané, materiálne zabezpečené, ale emocionálne oklieštené. Nuž, je to ťažká téma. Asi v tom všetkom neobstojíme bez Božej milosti, modlitieb na kolenách a bez viery, ktorá prenáša vrchy. Viem však, že ísť proti prúdu nie je nemožné. Možno tak , ako keď nás ôsmich súrodencov rodičia starostlivo strážili a dali si tú námahu, že nasadli do svojej škodovky a prišli za mnou v nedeľu do školy v prírode. Išli pekne za súdružkou učiteľkou, že má berú na sv. omšu. Tú triaslo od zlosti, potom na mne sedela a dnes je vďaka Bohu každý deň v kostole. Ale cením si odvahu rodičov. Veľmi nám žehnám milé žienky, aby nás Pán Boh vyzbrojil všetkým, čo potrebujeme k neľahkému boju. Janka

Čo keby tvoja kamoška čítala Nahlas?

A čo keby si jej ho objednala ty? 6,64 € za darček 4x do roka a Slovo nadnes na každý deň nie je až tak veľa Objednaj na www.nahlas.sk Darčekový poukaz nájdeš na poslednej strane Nahlasu. 19


Nahlas

V našej mysli sa odohráva oveľa viac, ako v reálnom živote. Naša myseľ nás môže tlačiť dopredu, alebo aj brzdiť. To, čo máš v mysli, ovplyvňuje to, v čo veríš. To, v čo naozaj veríš, potom ovplyvňuje to, čo robíš a ako žiješ. Často sa nám zdá, že prekonať prekážku je ťažšie, ako v skutočnosti je. A pritom je to len záležitosťou psychológie – ako kôň priviazaný o voľne položenú plastovú stoličku; nepohne sa, lebo vidí len to, že je priviazaný. Dobrým príkladom je tiež beh na míľu (1,6 km): kým v roku 1954 neprekonal Roger Bannister štvorminútovú bariéru v mužskom behu na míľu, zdalo sa to všetkým dovtedy nemožné. A čo sa stalo potom? O pár týždňov neskôr sa to podarilo ďalšiemu a do dvoch

20

Prekonanie prekážky nemusí byť také ťažké, ako sa nám zdá

rokov ju prekonali štyrikrát. Tri týždne po Bannisterovom rekorde prekonali aj ženy svoju päťminútovú bariéru. V ostatných dvoch číslach Nahlasu sme písali o prekážkach, ktoré sa nám stavajú do cesty pri napĺňaní Božieho povolania. Často sa podobajú na obrov, ktorí nás chcú zastrašiť. Preto sme sa pozreli na to, čo hovorí Božie slovo o porazení obrov. Najznámejší z nich je Goliáš. Báli sa ho všetci bojovníci. Keď ho však Dávid porazil, ukázal im, že s Bohom nie je nič nemožné. Preto aj o pár rokov neskôr, keď proti Izraelitom znova povstali Filištínci, boli Dávidovi bohatieri motivovaní ísť do boja proti nim. A zvíťazili. V tomto čísle sa inšpirujeme príbehom takéhoto bohatiera Abisaia a jeho protivníka obra Jesbiho.


vyučovanie

Jesbi-be-Nob a Abisai Opäť došlo k vojne Filištíncov s Izraelitmi. Dávid išiel dolu a jeho sluhovia s ním a bojovali proti Filištíncom. Pritom Dávid ustal. A (bol tam) Jesbi z Nobu, ktorý bol z Rafovho potomstva. Váha jeho kopije bola tristo šeklov (4,8 kg - pozn. red.) kovu. Mal opásaný nový (meč) a povedal, že zabije Dávida. Ale prišiel mu na pomoc Abisai, syn Sarvie, Filištínca porazil a zabil ho. Vtedy mužovia zaprisahali Dávida: „Viac nesmieš ísť s nami do boja, aby si nevyhasil lampu Izraela!“ (2Sam 21,15-17) Mesto Nób bolo starobylým mestom kňazov, nachádzalo sa v blízkosti Jeruzalema. Bolo to mesto, kde sa Dávid stretol s kňazom Achímelekom, keď utekal pred Saulom a Achímelek mu dal Goliášov meč, ktorý tam bol odložený (1Sam 21,10). Keď sa o tom dozvedel Saul, dal zničiť celé mesto.

hŕdaním iných. Pýcha nám bráni, aby sme uznali svoju obmedzenosť. Pyšný človek nemá rád závislosť na iných. Zákernosť pýchy spočíva v tom, že jej prejavov si nie sme vedomí. Jesbi-be-Nob mal nový meč a prehlásil, že zabije Dávida. Bolo to vtedy, ako sa píše, keď bol Dávid unavený. Podobne je to aj v duchovnom živote. Satan je reálny nepriateľ a pozná tvoje slabé stránky. Prichádza, keď si hladný, unavený a osamelý. Pokúšal aj Ježiša, keď bol na púšti (Mt 4,1-2). Na druhej strane však pýcha býva často prejavom skrytého pocitu menejcennosti. Je zaujímavé, že aj koreň hebrejského slova nob - „naam“ znamená „odmietnutý“. Nedostatok lásky má za následok mnoho zranení, ktoré potom skrývame za masku sily, či neporaziteľnosti. Jedným zo zranení je pocit odmietnutia.

Čítajte v novom Abisai bol jedným z Dávidových Nahlase bohatierov (2Sam 23,18) a Dávido-

Jesbi-be-Nob znamená „obyvateľ Nóbu“ - obyvateľ kňazského mesta. Chcel svojím menom vyvolať strach, že ani kňazi, Boží vyvolení, nemajú proti nemu páky? Alebo si bol taký sebaistý, že ho prerástla pýcha na svoj pôvod, na svoji silu a neporaziteľnosť? Viacerí exegéti vysvetľujú na základe znalosti pôvodných jazykov jeho meno ako „pyšný“. Pýcha je jedným z troch pokušení, ktoré prichádza na človeka. Pýcha ťa bude prenasledovať a tvoje oči a telo ťa budú ťahať za lákavými ponukami. Presne tak, ako v raji Adama a Evu (Gn 3,6). Pýcha je márnomyseľnosť spojená s po-

vým synovcom. „Abisai“ znamená „môj otec je Jesse“. Abisai vedel, kam patrí. Jeho istotou nebola sláva, ani to, koľko nepriateľov porazil, ale to, že vedel, kto je jeho otec. Necítil sa zabudnutý. A v tejto istote mohol kryť chrbát aj Dávidovi. V Ž 89,20-30 sa píše: Raz si vo videní prehovoril k svojim svätým a povedal si: „Bohatierovi som pomoc poskytol a vyvoleného z ľudu som povýšil. Našiel som svojho služobníka Dávida, pomazal som ho svojím svätým olejom. Pevne ho bude držať moja ruka a posilňovať moje rameno. Nezaskočí ho nepriateľ, ani zlosyn ho nepokorí. Nepriateľov pred jeho zrakom rozmliaždim a rozdrvím tých, čo cítia voči nemu nenávisť.

S ním bude moja vernosť a milosť a v mojom mene povznesie sa jeho moc. Položím jeho ruku na more a na rieky jeho pravicu. On bude volať ku mne: „Ty si môj otec, môj Boh a útočište mojej spásy.“ A ja ho ustanovím za prvorodeného, za najvyššieho medzi kráľmi zeme. Naveky mu svoju milosť zachovám a pevná bude moja zmluva s ním. Jeho rod udržím naveky a jeho trón bude ako dni nebies." Príbeh o Dávidovi a jeho bohatieroch je veľmi inšpirujúci. Dôležitým momentom v príbehu je, že Dávidovým bohatierom nešlo o slávu, ale o ochranu Dávida a svojej kraji-

V prípade Abisaia je veľmi inšpirujúce, že sa nedal zastrašiť pýchou a sebaistotou, ktorú šíril obor Jesbi.

ny. Milovali Dávida a milovali Izrael. V prípade Abisaia je veľmi inšpirujúce, že sa nedal zastrašiť pýchou a sebaistotou, ktorú šíril obor Jesbi. Nás skúša zastrašiť diabol, jednoducho to na nás „vyskúša“ vecami, ktoré nie sú reálne. Abisai vedel, že obor sa dá poraziť, veď Dávid to dokázal. Vedel, kým je, vedel, že patrí Bohu, vedel, že robí správnu vec. Aj my potrebujeme vedieť, kto sme a komu sa dávame. Sme Pánovi, lebo si nás získal svojou obetou a rozhodli sme sa mu patriť. Miluje nás a odpúšťa nám, prijíma nás. Pokračovanie v budúcom čísle. Mário Tomášik, Ján Beňo foto: Shutterstock

21


Nahlas

Každý chce byť prijímaný a prijímať druhých

JOHANNES FICHTENBAUER (56) pôsobí ako hlavný diakon viedenskej arcidiecézy. Je ženatý a má štyri deti. S manželkou stáli pri začiatkoch charizmatickej obnovy v Rakúsku a založili ekumenickú komunitu. Je jedným so zakladateľov rakúskej ekumenickej iniciatívy a členom iniciatívy Toward Jerusalem Council II. (Smerom k druhému jeruzalemskému koncilu). Je tiež prezidentom ENC - Európskej siete komunít, ktorej členom je aj naše Spoločenstvo. Na konferencii Nové víno bol jedným z hlavných rečníkov a počas nej poskytol rozhovor pre Nahlas. 24

Téma, o ktorej ste hovorili na konferencii, bola o odmietnutí a neprijatí. Kedy ste naopak prvýkrát zažili prijatie od Boha? „Prvý moment, kedy som zažil, že som milovaný a prijatý Bohom bol, keď som mal sedem rokov. Bol som s rodičmi na kresťanskom kempe pre rodiny. Konferencia a dokonca ani detský program ma veľmi nezaujímali. Ale v kláštore, kde sme boli, bol nádherný kostol a často ma to tam ťahalo. Myslím, že Boh vtedy začal ku mne hovoriť. Vtipné bolo, že som cítil, že Boh mi hovorí: "Postav nový kostol," napriek tomu, že tam bol nádherný kostol a mal som sedem rokov. Boli tam vtedy robotníci, ktorí opravovali kláštorné múry. Išiel som za nimi, vypýtal som si vrece s cementom a povedal som im prečo. Pre nich to bolo vtipné, ale dali mi pol vreca cementu. Potom som zozbieral kamene na dvore a začal miešať betón a budovať rady z kameňov. Celý kostol bol asi meter vysoký a meter a pol široký - nebolo tam ani dosť miesta, aby som tam sedel - ale myslím, že to celé bolo veľmi symbolické. Cítil som, že je veľmi dôležité, aby som to urobil napriek tomu, že prichádzali dospelí a smiali sa. Rodičia sa za to hanbili, ale pre mňa to bol pocit, že Boh niečo pripravuje v mojom srdci. Napriek tomu musím povedať, že v mládežníckych rokoch som stratil vieru. Keď som mal sedemnásť, som ju znovu našiel v slobodnom protestantskom zbore. Rozhodoval som sa, že sa k nim pridám na celý život. Boh vtedy ku mne znovu prehovoril a povedal mi: Choď späť do katolíckej Cirkvi, lebo si ťa použijem. Táto správa sa mi vôbec nepáčila, lebo som za sebou spálil všetky mosty. Ale spolu s kamarátmi a mojou (vtedy ešte budúcou) manželkou sme poslúchli a išli sme naspäť do katolíckej cirkvi. Keď sme sa tam vrátili,


rozhovor práve v Rakúsku začala charizmatická obnova. My sme sa pridali a čoskoro na to sme založili našu komunitu.“ V ktorých situáciách stále zažívate prijatie od Boha? „Posledné štyri roky boli veľmi náročné, pretože som bol obvinený z manipulácie. V našej komunite sme sa začali zaoberať prípadom sexuálneho zneužitia spáchaného mladým vedúcim chvál. V našom prípade bol zlý krízový manažment a obvinenia proti mne ako vedúcemu komunity, mojim priateľom a rodine boli veľmi ťažké a komunita sa rozdelila. V tomto čase odmietnutia som zažil, že čo bola pravda pre mnohých lídrov zapojených v službe, bola pravda aj pre mňa. Za posledných pätnásť - dvadsať rokov som toľko pracoval, že môj vzťah s Bohom sa menil na rutinu. Vždy som sa modlil a vždy som milo-

ti väčšina hovorí, že to nebolo správne. A to bolo aj cez modlitbu ľudí, ktorí nevedeli o kríze. Napriek tomu to veľmi náročné a bolo tam veľa nespravodlivého obvinenia. Miloval som ľudí, ktorí ma obvinili, lebo niektorí z nich boli mojimi priateľmi dvadsať, tridsať rokov. Pán mi povedal: Toto je moment, kedy ja som tvoja rodina, tvoj domov. Nespoliehaj sa teraz na lásku komunity, nebuď na nich závislý. Komunita nemôže byť nikdy zdrojom pokoja a identity, som to ja sám pre teba. Hlavná lekcia, ktorú som sa naučil bola, že komunita ja nástroj, ktorý Boh používa, ale nie je to náhrada vzťahu s ním. Vzťah s ním je oveľa dôležitejší ako vzťah ja a komunita. Teraz - je mi to ľúto, že to musím povedať - sa hanbím, že mi trvalo tak dlho, aby som bol konfrontovaný s touto základnou pravdou. Rozumom som to vedel skôr, ale teraz si to zažívam ako osobný zážitok.“

Čítajte v novom Nahlase

Aktivity, v ktorých sa angažujete, sú tiež o prijatí, zjednocovaní, vychádzaní k druhým a nie o odmietaní. Čo je na začiatku postoja prijatia a vychádzania k druhým, kde to začína? „Na začiatok musím povedať, že každá osoba hlboko vnútri má silnú túžbu, aby bola prijímaná a aby prijímala. Keď nie sme zatemnení hriechom, túžime byť prijatí a prijímať druhých a vytvárať tak spoločnosť, ktorá je dobrý miestom pre život. Najväčšia hrozba tomu je element žiarlivosti. Žiarlivosť je nebezpečný jed, ktorý sa pýta: Je naozaj pravda, že keď si s druhými, zlepšuje sa tvoj život? Nie je lepšie držať si svoju pozíciu a byť odlišný od ostatných a zabezpečiť si svoju vlastnú existenciu a identitu? Hlavná motivácia pre žiarlivosť je, že chceme ochraňovať samých seba: musím sa zabezpečiť tým, že zničím ostatných.

Hlavná lekcia, ktorú som sa naučil bola, že komunita ja nástroj, ktorý Boh používa, ale nie je to náhrada vzťahu s ním. val Pána, ale občas som hovoril: „Pane, mám tak veľa toho, počkaj chvíľu, kým vyriešim tieto povinnosti.“ Počas tejto krízy som veľmi zažíval Božiu prítomnosť a to bolo veľmi ochraňujúce. Boh mi hlavne hovoril, aby som si „nezakrvavil ruky“ pri obraňovaní sa, teda aby som neútočil tými istými zbraňami. Počas hodín osobnej modlitby alebo modlitby druhých za mňa som zažíval, že Pán ku mne hovoril: Sú situácie, v ktorých chcem, aby si sa učil, sú situácie, ktoré si mohol urobiť lepšie a sú veci, ktoré si urobil správne, aj keď 25


Nahlas

Za ochranu mravnosti vo verejnom priestore Nášmu Spoločenstvu pri Dóme sv. Martina dlhodobo záleží na stave slovenskej spoločnosti. Určite si aj z Nahlasu pamätáte na úspešné protesty proti nevhodným reklamám alebo na kartičky upozorňujúce predajcov na porušovanie zákona v súvislosti s vystavovaním erotickej tlače. Aktuálne je v parlamente predložená novela zákona upravujúca podmienky predaja a rozširovania tlače a iných vecí spôsobilých ohroziť mravnosť. Viac o novele píše jej predkladateľ, poslanec BRANISLAV ŠKRIPEK. V posledných dvoch - troch rokoch som zaznamenal širší mediálny trend. Obscénne a nevhodne zobrazovaná nahota sa začala objavovať už aj v spravodajskej tlači. Stále hrubším, vulgárnejším a ľudskú dôstojnosť ponižujúcim spôsobom zobrazujú ľudskú nahotu, erotiku, dvojzmyselnosť ba až perverzitu. Takéto publikovanie má zásadný dopad na mravný vývin našich detí a mládeže, ale zaiste aj na stav myslenia nás dospelých. Tvrdím, že je to tak výrazne rozšírené, že sa tomu slušní ľudia už nevedia ani vyhnúť a neváham to nazvať až sexuálnym obťažovaním. V spravodajských a spoločenských periodikách si predsa chceme čítať správy, reportáže a informácie z politiky, spoločenského života a športu a nie erotické 32

obsahy. Zavádzaním takýchto zobrazení do bežného života vydavatelia negatívne zasahujú do zraniteľného a citlivého vývoja detí a mládeže, pričom môže dochádzať k vážnym poškodeniam ich mravného vývoja. Preto som sa rozhodol novelizovať zákon č. 445/1990 Z.z., ktorý upravuje podmienky predaja a rozširovania tlače a iných vecí spôsobilých ohroziť mravnosť. Novelou chcem dosiahnuť, aby sa erotika publikovala a predávala LEN v sekcii erotickej tlače a nemohla sa masovo dodávať deťom a mládeži. K tejto veci som tiež vydal petíciu za ochranu mravnosti detí a mládeže vo verejnom priestore (nájdete ju na www.branislavskripek.sk), ku ktorej zbieram aj elektronicky aj fyzicky na hárky podpisy, aby som v parlamente ukázal, že desiatky tisíc ľudí na Slovensku si obmedzenie erotiky vo verejnom priestore želajú a žiadajú.

V niekoľkých médiách sa rozpútala silná búrka článkov, ktoré zavádzajú posúvaním významu toho, o čo mi ide a vyvolávajú zlé pochopenie môjho zámeru. Tvrdia, že zavádzam cenzúru. Nie je to pravda, nič nezakazujem, publikovať sa môže, ale v erotickej sekcii. Jej šírenie je tak upravené, aby ten, kto ju chce, sa k nej dostal a kto ju nechce, nebol ňou obťažovaný. Tvrdia, že je to len môj osobný problém, že mám potlačené túžby po nahých ženách, že bojujem s nahotou a sexom. Môžem spokojne povedať, že žijem šťastne v manželstve, teším sa zo skvelej manželky a detí. Aj nahota, sexualita a sex sú dobré a človeku prirodzené veci, ale ich zneužívanie, vulgarizovanie, obscénnosti

Čítajte v novom Nahlase


kresťania a spoločnosť a hrubosť sú nedôstojné a zlé pre spoločnosť. Vraj chcem zakázať v tlači umelecké akty, fotografie polooblečených pekných modeliek, chcem vraj zakázať deťom vstup do galérií a múzeí, kde sú umelecké sochy nahých tiel, obrazy s nahými ľuďmi. Na toto sa snáď dá reagovať len pobaveným smiechom... Novelu som predložil na októbrovú schôdzu NR SR. Dovtedy som získal 11000 podpisov pod petíciu. Novela prešla do druhého čítania so silnou podporou 101 poslancov, 22 sa zdržalo a proti boli iba 5 poslancov. Dostal som aj viaceré právne námietky, ktoré zapracujem a novelu zlepším, aby bol zákon účinný v praxi a došlo ku zmene. Všetci môžeme niečo urobiť pre presadzovanie správnych hodnôt v spoločnosti: žiť podľa nich a šíriť ich svojím konaním, angažovať sa v spoločenskom a politickom dianí, napísať vydavateľom, že si neželáme erotiku v tlači, nech ju nevydávajú

v spravodajstve a spoločenských periodikách. Môžete podpísať a šíriť petíciu na hárkoch aj na internete. Stotisíc podpisov bude v NR SR ďalší dôkaz o spoločenskej požiadavke. Slovensko je miesto, kde žijeme a bude také, aké ho urobíme. Sme za neho spoločne zodpovední. Branislav Škripek ilustračné foto: Shutterstock, foto: archív B. Škripeka

Krátky rozhovor s Branislavom Škripekom Niekoľko mesiacov pôsobíš ako poslanec NRSR. Ako toto obdobie ovplyvnilo tvoje zmýšľanie o politike? „Za posledných osem mesiacov pôsobenia v NR SR som sa veľa naučil a omnoho ostrejšie vidím, ako sa navzájom potrebujeme podporovať v práci pre spoločné dobro Slovenska. Mojím ústredným zameraním bude hľadieť na to, aby sme našu krajinu spravovali tak, aby do nej mohlo prúdiť Božie požehnanie, aby do životov ľudí bolo odovzdávané dobro, rozvoj jednotlivcov (najmä tých najmenších) a hodnoty, ktorých zdrojom je láska, rozvoj života, zmysluplné šťastie a úcta k Stvoriteľovi. Aj toto chápem ako evanjelizáciu a robiť to môžem aj na tejto Pánovej vinici, ktorou je slovenský parlament a naša politika.“

Čítajte v novom Nahlase

Záleží ti na tom, aby boli kresťania angažovaní v spoločnosti a vyzývaš k tomu kresťanov už roky. Ako to vidíš teraz? Zlepšilo sa niečo v tejto oblasti a kam by sme sa ešte mohli posunúť? „Myslím, že sme urobili veľké kroky vpred a niečo sa zmenilo. Už nechápeme politiku a verejné dianie ako niečo, čo nám nepatrí. Povzbudzujem všetkých, aby ste vstúpili do diania v spoločnosti aj v najbližších voľbách do vyšších územných celkov, kandidovali a ujali sa svojej zodpovednosti.“ 33


Nahlas

PRÍĎTE SI PRE SVOJ

*

NOVÉ MIESTA PREDAJA ZÁPAD BRATISLAVA Lúč Nám. SNP Lúč Križkova Dobrá kniha Spolok sv. Vojtecha František Jonatán Dom Quo Vadis Dóm sv. Martina Kostol sv. Františka Karlova Ves Kostol sv. Rodiny Petržalka Kostol Verbisti Krupinská ŠAŠTÍN Spolok sv. Vojtecha TRNAVA Spolok sv. Vojtecha Dobrá kniha PIEŠŤANY Dobrá kniha NITRA Spolok sv. V. Na vŕšku Spolok sv. V. NC CENTRO Lúč *Farský kostol Zobor NOVÉ ZÁMKY 50

Spolok sv. Vojtecha LEVICE *Farský kostol Kníhkupectvo Kruh ZLATÉ MORAVCE Sv. Michal TOPOĽČANY Spolok sv. Vojtecha PARTIZÁNSKE Spolok sv. Vojtecha PRIEVIDZA Lúč Spolok sv. Vojtecha NOVÉ MESTO NAD VÁHOM Sv. Anna TRENČÍN Spolok sv. Vojtecha PÚCHOV Spolok sv. Vojtecha *POVAŽSKÁ BYSTRICA Farský kostol SEVER ŽILINA Spolok sv. Vojtecha Lúč Na stretnutiach spoločenstva Nový Jeruzalem v stredu v Kláštore kapucínov *Kostoly farnosti Žilina -

mesto ČADCA Spolok sv. Vojtecha MARTIN Lúč RUŽOMBEROK Spolok sv. Vojtecha Caritas DOLNÝ KUBÍN Na stretnutiach spoločenstva každú prvú stredu v Aktiv centre TVRDOŠÍN Spolok sv. Vojtecha STRED BANSKÁ BYSTRICA Spolok sv. Vojtecha Rosa ZVOLEN Lúč *DETVA Farský kostol VÝCHOD VAŽEC Diecézne centrum voľného času SPIŠSKÁ NOVÁ VES *Farský kostol Spolok sv. Vojtecha

*GELNICA Farský kostol ROŽŇAVA Spolok sv. Vojtecha PREŠOV Spolok sv. Vojtecha František Kníhkupectvo Patmos Most Café KOŠICE Spolok sv. Vojtecha Dobrá kniha MICHALOVCE Spolok sv. V. HUMENNÉ *Farský kostol Spolok sv. Vojtecha SNINA Spolok sv. Vojtecha ČESKÁ REPUBLIKA *PRAHA Knihkupectví Samuel, Soukenická 15 Knihkupectví Paulínky, Jungmannovo nám. 18 ÍRSKO *DUBLIN Slovenská komunita, Lower Dominick St


objednรกvka

51


Nahlas

52


m么j pr铆beh s Bohom

53


Nahlas

Páči sa Vám Nahlas? Dajte o nás vedieť ďalším! Posuňte časopis svojim známym, objednajte ho ako darček pre svojich blízkych, ponúknite ho v obchode alebo kostole na predaj - pomôžte nám šíriť Nahlas ďalším ľuďom, aby mohol rásť ich vzťah s Bohom.

Objednajte si Nahlas papierová verzia + Slovo nadnes 4 čísla za rok príspevok 6,64 €

elektronická verzia v pdf bez Slova nadnes 4 čísla za rok príspevok 4,44 €

na www.nahlas.sk

vyplňte objednávkový formulár a my Vám pošleme variabilný symbol, s ktorým uhradíte príspevok

a

telefonicky na čísle 02/5557 1397

nadiktujete nám Vaše údaje a my Vám povieme variabilný symbol, s ktorým uhradíte príspevok

poštou

r

#

vyplňte objednávku a pošlite na našu adresu. Na uvedené tel. číslo alebo mail Vám zašleme variabilný symbol, s ktorým uhradíte príspevok

Do databázy odberateľov Vás zaradíme po obdržaní príspevku. Príspevok uhraďte na číslo účtu: 2661475133/1100, názov účtu: Infocentrum Adresát (pri platbe poštovým poukazom U): Informačné centrum Spoločenstva pri Dóme sv. Martina, Čajakova 28, 831 01 Bratislava 37 Pre zahraničných objednávateľov: SWIFT: TATR SK BX, IBAN: SK1211000000002661475133.

Objednávka časopisu Objednávam si papierové vydanie Nahlasu spolu s prílohou Slovo nadnes. 4 čísla (rok) - príspevok 6,64 € Počet výtlačkov: ks Nahlasu Kam budeme Nahlas posielať: Meno: Ulica a číslo: Obec / Mesto: PSČ: Telefón: E-mail: Meno a kontakt na Vás (ak sú odlišné od vyššie uvedených): 54

Môj príbeh s Bohom... Dajte vedieť, čo ste zažili Zažili ste, ako Boh koná vo vašom živote? Dajte nám o tom vedieť! Napíšte váš príbeh a povzbuďte ostatných čitateľov! Píšte na: nahlas@martindom.sk alebo priamo na našu stránku www.nahlas.sk do sekcie

Mikroblog

LEcBNU Buďte našimi partnermi Nahlas môže byť našim spoločným dielom. Podporte Nahlas modlitebne, finančne, propagáciou alebo sa zapojte do tímu dobrovoľníkov - môžete napríklad prepisovať nahrávky, poslať nám fotografie,... Tvorte Nahlas spolu s nami.

Sledujte náš facebook Pozrite si pár strán nového čísla ako prví, buďte informovaní o novinkách a komentujte statusy Nahlasu!

Viac na webe Videá, hudbu, blogy, príbehy, výborné články a archív nájdete na www.nahlas.sk Surfujte srdcom aj na stránkach www.martindom.sk a www.ver.sk


Prajem Ti požehnané sviatky Narodenia Pána a všetko dobré v roku 2013 s časopisom

#

Tieto Vianoce darujte Vašim blízkym darček, ktorý povzbudí ich vieru

Darujte Nahlas Darovací poukaz môžete vystrihnúť, objednať Vašim blízkym časopis Nahlas a obdarovať ich tak štyrmi číslami Nahlasu počas roka 2013 s prílohou Slovo nadnes, kde nájdu zamyslenia na každý deň! Objednávajte na www.nahlas.sk. Vašim blízkym budeme časopis zasielať od prvého čísla Nahlasu v roku 2013.

#

Svedectvá Formácia Povzbudenie Inšpirácia

55


modlíme sa za vás a prajeme vám veľa požehnania do roku 2013! Viac o svojom darčeku sa dozvieš na www.nahlas.sk.

Hodnotné čítanie plné svedectiev, dobrých tém a duchovných postrehov spolu s prílohou Slovo nadnes: to je darček, ktorý Ti príde 4x do roka priamo do Tvojej schránky.

Milí čitatelia,

Za vašu priazeň, vernosť, podporu, modlitby a reakcie vám

ďakujeme aj vám, naši skvelí spolupracovníci, ktorí pravidelne píšete články, korigujete, prekladáte, fotíte, predávate a pomáhate nám tvoriť tento časopis. Bez vás by to nešlo a sme veľmi hrdí, že vás máme. Máme vás radi a modlíme sa za vás!

Nahlas-4-2012  

Vianocne cislo o detoch: rozhovor s Mariou Podhradskou, anketa, clanky a svedectva o detoch + vlozeny kalendar a priloha Slovo nadnes

Advertisement