Page 1

Nahlas „Mojim snom je vidieť Cirkev, ktorá je silná a verná v modlitbách“

3/2010 www.nahlas.sk

+

zamyslenia na každý deň

SLOVO NADNES

Rodina je obrazom Boha, ktorý si hovorí Ocko

ZUZKA SARNECKÁ

NOVÁ RUBRIKA RODINA

BOH MI DAL SILU ODPUSTIŤ A OBNOVUJE MOJE VNÚTRO Môj príbeh s Bohom

to čísle vlož m to

v

é en

DVD GOD ZON E

VIERA JE MOJA OPORA

Ten t

Dobrodruh Bear Grylls

o sv čo m et potr eb y Daj pozná uje to me , mu me. to!

Si drahý a vzácny v Božích očiach

VZŤAH K SEBE SAMÉMU: ČO FORMUJE POHĽAD NA NÁS SAMÝCH, AKO SA NA NÁS POZERÁ BOH, AKO MAŤ ZDRAVÝ VZŤAH K SEBE SAMÉMU

+

Nové rubriky RODINA, DÁMSKA JAZDA, GODZONE, NOVÝ ŠTART, PRIAMA REČ, FIT KLUB


Nahlas Nad inováciami

Papier!

Nahlasu sme

chceli sme sa na

Na lepšom papieri viac vyniknú fotografie. Tie dopĺňajú témy článkov a vytvárajú s nimi výsledný výraz, ktorý je teraz pôsobivejší. V tomto čísle sme použili na titulke špeciálnu povrchovú úpravu – lak, ktorým je potiahnutá časť obálky – pre ešte lepší dojem z nového výzoru.

to pozerať len zo

Modernejšiu grafiku!

premýšľali dlhšiu dobu. Ne-

strany redakcie, ale aj zo strany

Okrem farby sme do grafiky priniesli grafické prvky, ktoré sledujú súčasné trendy výzoru časopisov.

čitateľov. Preto

Nové rubriky! Všímali sme si anketové otázky o obľúbenosti rubrík aj vaše podnety, o čom by ste chceli v Nahlase čítať. Už v tomto Nahlase sa stretnete s novými a obnovenými rubrikami:

sme v prvom tohtoročnom čísle uverejnili anketu, v ktorej sme sa pýtali vás, našich čitateľov, čo si o Nahlase myslíte. Výsledky sme pozorne preštudovali a vzali sme do úvahy aj vaše postrehy. Heslo ankety – Spolu tvoríme lepší Nahlas – sa naplnilo a výsledok držíte v rukách. 4

Vitajte na stránkach Tento Nahlas je už na prvý pohľad odlišný od predchádzajúcich. Radi by sme vám ho predstavili a pozvali vás do jeho zákulisia. Stránky sa otvárajú, vstúpte a cíťte sa v ňom ako doma. Čo máme v Nahlase nové? Farbu! Tento Nahlas je celý farebný, nie je v ňom ani jedna čiernobiela strana. Chceli sme posunúť grafiku Nahlasu na vyššiu úroveň. Vedeli sme dve veci: chceme farbu, no nechceme meniť cenu a prenášať tak náklady na farebnú tlač na čitateľov. Hľadali sme spôsob, ako to dosiahnuť. Výsledkom je jemné zmenšenie formátu Nahlasu aj Slova nadnes, takže časopis aj príloha majú novú veľkosť. Tým sme dosiahli úsporu nákladov a ich presunutie do farebnej tače. Tak ako sa vám páči Nahlas vo farbe?

Rodina – žiadaná aj potrebná rubrika. V Nahlase mala dlhšiu prestávku, minulý rok sme rodine venovali veľkú tému v jednom čísle a odteraz to bude opäť rubrika. Okrem rodinnej témy sa v nej stretnete aj s tipom pre lepší rodinný život. Rubriku pripravuje Rišo Vašečka, otec 4 detí. Dámska jazda – rubrika pre ženy. Budú sa vám v nej prihovárať ženy, ktoré sa v autorstve článkov budú striedať. Názov rubriky ste nám pomohli vybrať aj prostredníctvom stránky Nahlasu na Facebooku. Godzone – zóna Božej prítomnosti a reality, ktorá mení všetko okolo. Prenikneme do nej spolu s Julom Slovákom. Nový štart – rubrika, ktorá otvára


Vitajte!

Špeciality tohto čísla Nahlasu

Čo sme nezmenili?

Vložené DVD Godzone

Príspevok za Nahlas

Týmto spôsobom chceme dať do pozornosti projekt, ktorý chce ukazovať kvalitu Božej zóny a silu Jeho posolstva.

Zostáva rovnaký a nezmenený.

Fotky nafotené špeciálne pre Nahlas

Dôraz na povzbudenie a budovanie viery,

do témy vzťahu k sebe samému. Dvaja fotografi, Dominika Mičechová a Martin Žikavský (www.zikavsky.sk) pre tento Nahlas nafotili tematické fotografie.

v prvom prípade cez svedectvá a v druhom cez formačné články.

Slovo na dnes

nového Nahlasu! Nahlas hneď po obsahu. Má jasný evanjelizačný ťah. Píše Rišo Štefák, človek, ktorý má evanjelizáciu v krvi. Priama reč – chce ísť na telo, pod kožu, chce ukázať prstom a hovoriť priamo do života. Žiadne obchádzanie okolo horúcej kaše. Čítanie, ktoré preverí hlbiny srdca. Pripravuje Pavol Strežo. Fit klub je o praktických otázkach kresťanského života. Pomáha vyformovať vyvážený život. Pozýva vás do neho Martina Bučeková. Všetky nové rubriky sú v tomto Nahlase vpravo hore na dvojstrane zvýraznené oranžovou.

Nové názvy! Premenovali sme svedectvá na môj príbeh s Bohom, chceli sme názov, ktorý bude zrozumiteľnejší aj pre neveriacich. Okienko pre Mariána Lipovského sa volá Postrehy z ranča. Čo mi lieta hlavou je nový názov pre stĺpčeky Jána Buca.

– zamyslenia na každý deň. Vydávame ich už 10 rokov. Pokračujeme stále s malými grafickými inováciami.

Nové radenie rubrík! Začíname evanjelizačnou rubrikou , pokračujeme príbehmi s Bohom na povzbudenie viery. Nasleduje téma čísla a po nej formačné články na budovanie viery. Pridávame servis správ a noviniek v kultúre, prehľad akcií. Ponuku dopĺňajú obľúbené vtipy a zaujímavosti.

Zrelosť! Zrelosť pokračuje ako priama súčasť Nahlasu. Rubriku pre lídrov sme rozhodne nechceli vynechať. Prinášame vám v nej tému, aj rozhovor.

Čo zmeníme? Chystáme lepší ser-

vis pre čitateľov a jednoduchšie objednávanie Nahlasu už čoskoro. 5


Nahlas

Nahlas

Milovať iných ako seba samého: Ako mať zdravý vzťah k sebe samému

Vydáva Spoločenstvo pri Dóme sv. Mar�na od roku 1997. Vychádza 8-krát do roka spolu s prílohou Slovo nadnes. Kontakty do redakcie Redakcia časopisu Nahlas, Infocentrum Spoločenstva pri Dóme sv. Mar�na, Čajakova 28, 831 01 Bra�slava 37 tel.: 02/5557 1397 e-mail: nahlas@mar�ndom.sk www.nahlas.sk Objednávky Nahlasu Objednávajte mailom na nahlas@mar�ndom.sk alebo na čísle 02 / 5557 1397. Vedúci redakcie Andrej Kmeťo Redakčná rada Mário Tomášik, Andrej Kmeťo, Mar�na Bučeková, Michal Steiner, Soňa Jančíková Spolupracovníci Pavol Strežo, Richard Vašečka, Marián Lipovský, Ján Buc, Július Slovák, Richard Štefák, Eva Hrešková, Michal Zeliska, Lenka Jamborová www.nahlas.sk Ras�slav Rapant Ďakujeme Spolupracovníkom, prispievateľom a podporovateľom. Registračné číslo Ministerstva kultúry EV 3085/09 ISSN 1337-9771 Redakcia si vyhradzuje právo na úpravu textov zaslaných na uverejnenie v Nahlase. Všetky autorské neprevzaté príspevky z tohto časopisu možno ľubovoľne preberať s uvedením zdroja. Grafické spracovanie Andrej Kmeťo Foto na obálke SXC Tlač D&D Interna�onal Slovakia

6

14

3/2010

Obsah Téma: Milovať iných ako seba samého 14 16 17 18 18 19 19 21 21 22

Ako mať zdravý vzťah k sebe samému Čo formuje pohľad na seba Čo je dôležité poznať o sebe? Znaky nesprávneho postoja k sebe Kroky k uzdraveniu Vplyvy, ktoré na nás pôsobia Pokánie, odpustenie a Božie pravdy Prejavy zdravého vzťahu k sebe Dôležitosť zdravého vnútra Môj príbeh k téme: Nemala som sa rada, ale zmenilo sa to

Rozhovor 24 Zuzka Sarnecká: Mojím snom je vidieť Cirkev, ktorá je silná a verná v modlitbách

11 Boh mi dal silu odpustiť a obnovuje moje vnútro


NOVÉ RUBRIKY

obsah

Môj príbeh s Bohom

Formácia

Píšte nám

9 Môj verný bojovník 11 Boh mi dal silu odpustiť a obnovuje moje vnútro 44 Len to najlepšie!

26 Priama reč Berieme Božie slovo vážne! 27 Rodina Rodina je obrazom Boha, ktorý si hovorí „Ocko“ 30 Identita Uväznený duch 32 Identita Ty nezomrieš, ty budeš žiť 34 Dámska jazda Láska bez podmienok 35 Postrehy z ranča Neuspokoj sa s dobrým, choď za najlepším 36 Fit klub Jeden deň bez 37 Godzone 41 Čo mi lieta hlavou „Aj tak ťa ľúbim“

na nahlas@mar�ndom.sk

Zaujímavosti 43 Konvertita z Hamasu svedčí o nádeji v Ježišovi 52 Bear Grylls: Viera je moja opora

Výrok tohto čísla „Keď máme zdravé vnútro, vieme zdravým spôsobom pristupovať aj k iným ľudom.“ MÁRIO TOMÁŠIK >>strana 19

Rodina je obrazom Boha, ktorý si hovorí „Ocko“

27

Zrelosť 38 Partnerské vzťahy v skupinke 39 Vlado Radík: Je dôležité byť citlivý a chápajúci

Pravidelné rubriky 8 Nový štart Záujem 42 Správy Väčšina mladých ľudí v USA je 46 47 50 55 56 58

Objednávajte Nahlas

na nahlas@mar�ndom.sk na čísle 02 / 5557 1397

Nahlas na Facebooku Staň sa fanúšikom Nahlasu na Facebooku a prehľad každého Nahlasu uvidíš ako prvý na svete - ešte skôr, než je vytlačený! Pozeraj fotky zo zákulisia, buď informovaný o čerstvých zaujímavos�ach a vyjadri sa k statusom Nahlasu.

stratená napriek označeniu „kresťania“ Správy Kultúra & médiá Čo - kde - kedy Vtipy Objednávka Nestačilo?

Prílohy

Špeciálne vydanie

Slovo nadnes DVD Godzone

52

Bear Grylls: Viera je moja opora

Prelistujte si špeciálne vydanie a čítajte príbehy obrátenia, témy pre prak�cký kresťanský život, zaujímavos� a 4x Slovo nadnes. Všetky články sú v plnej verzii na www.nahlas.sk

Budúce číslo vychádza v kocom júna. Čerstvé info o novom čísle zverejníme na našom facebookovom profile. Do čítania, priatelia!

7


Nahlas

O čo máš záujem? Čo by si rád mal? Čo by si chcel dosiahnuť? Jednoduché otázky majú jednoduché odpovede? Chcem mať dom! Chcem auto, notebook a telefón s GPS! Chcem dobrú prácu s platom aspoň 3.000 €! To by mi na úvod stačilo. Chcem mať rodinu a dieťa! Niekomu by stačilo možno iba uzdravenie. Inému by stačilo stretnúť a získať partnera do života. Alebo aspoň iba prejsť do vyššieho ročníka v škole. Je dobré a prospešné túžiť a mať veci potrebné k životu a svojej práci. Sú to úplne normálne želania, ktoré ťa urobia na istý čas šťastným, keď sa splnia. Máme záujem naozaj o veľa vecí. Aké záujmy má Boh? Jeden známy kazateľ v Čechách raz povedal, že Boh je „sebastredný egoista“. A vysvetlil to tak, že Boh všetko robí na svoju slávu a chce, aby stvorenie oslavovalo jeho. On jediný si môže dovoliť byť „egoistom“. Ale Boh má tiež záujem o našu záchranu, lebo naša záchrana je na jeho slávu. Zaujímavé 8

na tom ale je, že vždy, keď Boh robí vo svoj prospech, robí zároveň aj v náš prospech. A vždy keď nerobí zdanlivo vo svoj prospech (napr. pri smrti svojho Syna), tiež robí pre náš prospech. A vždy keď sa nám zdá, že Boh nerobí v náš prospech, tak pracuje na našej spáse. On má záujem o našu konečnú záchranu. Jeho záujem je, aby sme získali večný život plný šťastia, radosti, bohatstva, pokoja, bezpečnosti, vnútornej naplnenosti. Šťastní budú tichí, ktorí nejdú za majetkom hlava-nehlava, oni budú dedičmi zeme. Šťastní budú tí, čo túžia po spravodlivosti a nedostávajú ju, lebo po smrti sa im jej dostane. Šťastní budú tí, ktorí dnes odpúšťajú, lebo im budú odpustené zlé veci, ktoré porobili. Iní dostanú do daru nebeské kráľovstvo, iných budú volať Božími synmi a iní uvidia Boha. (Biblia, Evanjelium podľa Matúša, kapitola 5.) Problémom je, že niekedy sa tvoje a Božie záujmy nezhodujú. Ja ani ty sa nedajme zmýliť. Nie sme Boh, že keď niečo robíme, robíme vždy vo svoj naozajstný prospech. Niekoho môže bohatstvo, zdravie, rodina alebo úspech odviesť od Boha.

ZÁU JEM Ako nastúpiť na tú správnu cestu? Zo strany svojich kolegov a blízkych môžeš cítiť často nezáujem o teba. Aj zo strany blízkeho partnera. Naproti tomu často práve títo naši blízki ľudia necítia, že my máme záujem o nich. Občas máme o nich záujem, občas nemáme. Občas sú pre nás dôležitejšie naše veci a my sami, občas veci tých druhých alebo oni sami. Zamerajme sa radšej ako na naše záujmy, na záujmy druhých. Možno tvoja manželka po niečom túži, možno tvoji rodičia, alebo blízki. Som si istý, že keď budeme hľadieť nielen na seba, ale aj na druhých, budú sa naše záujmy zhodovať s Božími a dosiahneme naozajstný cieľ nášho života. „Vy ho milujete, hoci ste ho nevideli. Ani teraz ho nevidíte, ale veríte a jasáte nevýslovnou radosťou, plnou slávy, že dosahujete cieľ svojej viery – spásu duší.“ (1. Petrov list, kapitola 8, verš 9) Rišo Štefák foto: Dominika Mičechová


nový štart / môj príbeh s Bohom

Môj verný bojovník Poznáte ten stav, kedy viete, že vás niečo presahuje? Vtedy reči typu: „Neboj sa, len ver!“, či „Boh bude s tebou!“ a podobné veľmi nezaberajú, však? Keď mám pravdu povedať, nezaberali ani u mňa, až kým sa nestali živým dôkazom v mojich skúškach. A to konkrétne v tých školských. Môžem všetkým úprimne a bez prifarbovania svedčiť o tom, že mám reálnu skúsenosť s tým, ako Boh neopúšťa, ani keď je ťažko, dokonca, ani keď si to nezaslúžim. Boh doteraz skutočne stál pri každej mojej skúške. Naučila som sa mu veriť už pri učení a príprave, ale ešte viac pri samotnej skúške. A nielen veriť, ale to aj všetkým naokolo hovoriť a povzbudzovať ich. Boh sa k tomu priznáva. „Najokatejšie“ skúšky som prežívala koncom vysokej školy, kedy som už bola viac aktívna v službe a škola mi občas unikala. Iste nie preto mi ich Pán požehnal, že som mu viac slúžila, to nie – občas to bolo z mojej strany dosť nezodpovedné, ale požehnal mi ich preto, lebo som mu verila, aj keď ostatní už hádzali flintu do žita. A On sa v tom oslávil. A nie raz, ani dvakrát, dokonca ani trikrát. Prejdem však radšej ku konkrétnym veciam. Veľkým svedectvom o Jeho vernosti boli moje štátnice, kedy som si v priebehu prípravy zvolila nie najvhodnejší spôsob

učenia, a už sa to potom nedalo zastaviť. Niektoré otázky som pred štátnicami dokonca nemala vypracované. A tak som (možno to vyznie pre niekoho príliš opovážlivo) jednoducho prosila Pána o konkrétne otázky, resp. okruhy tém, ktoré by som chcela dostať. Čo bolo ešte opovážlivejšie, ja som sa o to nielen modlila, ale ja som to dokonca aj všetkým naokolo hovorila, že to skrátka dostanem, aby sa nad tým aspoň zamysleli, keď sa tak naozaj stane. A naozaj sa stalo. Na štátniciach som potiahla presne témy, ktoré som chcela a teda aj vedela a celý ten čas pre mňa nebol strach a stres, ale prechádzka obrovským požehnaním. Štátnice boli vrcholom mojich a Pánových skúšok na škole. Predchádzalo im ešte veľa iných predtým. Napríklad, keď som sa na skúšku z práva kvôli chorobe nestihla učiť, vybrala som si otázky, ktoré som sa naučila, a z nich som naozaj dostala na skúške. Alebo som nemohla natlačiť do hlavy niektoré presné definície z jedného predmetu, tak som sa naučila len niečo a to som aj dostala, dokonca som aj spolužiaka upriamila na konkrétnu otázku, aby sa naučil aspoň tú a aj ju dostal (žiaľ neveril mi). Všetky tieto Božie

viac nájdete v novom Nahlase

„Tak to som zvedavá, ako toto vyriešiš, ale viem, že vyriešiš.“

9


Nahlas

MILOVAŤ

INÝCH AKO

SEBA SAMÉHO

14


téma V poslednom Nahlase sme písali o vzťahu s Bohom ako najdôležitejšom vzťahu nášho života. Je to pre nás spásonosný vzťah, pretože sa napojíme na Boha. Máme byť tak naplnení Bohom, že milujeme aj ostatných. Ako? Ako seba samého. Preto mnohí začali upozorňovať na to, aké je dôležité milovať seba samého. Vzťah k sebe samému je merítkom posudzovania našich skutkov a úmyslov. Ľudia, ktorí nie sú uzdravení vo svojom srdci, robia veci pre iných zo zlého motívu (aby si ich iní všimli, aby si ich pripútali k sebe, aby boli slávni, aby niekoho predbehli alebo mu dokonca uškodili). Preto píšeme o dôležitosti uzdravenia vlastného vnútra a správneho vzťahu k sebe samému, aby naše motívy, úmysly a srdce boli čisté. Táto téma nie je o narcizme ani o tom, že si predstavíme, ako by sme sa najideálnej-

AKO MAŤ ZDRAVÝ VZŤAH K SEBE SAMÉMU

šie cítili vo svojej koži. Je o tom, že začneme na seba pozerať tak, ako na nás pozerá Boh, zmýšlať o sebe tak, ako o nás zmýšla Boh a hovoriť o sebe tak, ako o nás hovorí Boh.

15


Nahlas

Mojím snom je vidieť Cirkev, ktorá je silná a verná v modlitbách Pracuje v Mládeži pre Krista, slúži v oblasti modlitieb. Momentálne sa pripravuje na CampFest a akcie s ním súvisiace, koordinuje prípravu Konferencie Mobilizácia, hnutie modlitieb 24-7 a vedie tím modlitebníkov. So spoločenstvom v Gréckokatolíckej evanjelizačnej škole pripravuje nové kurzy pre letnú evanjelizačnú školu. Má 33 rokov, pochádza z Prešova a najradšej robí s ľuďmi a pre ľudí. Zuzka

Dlho si hľadala svoju službu a miesto, kde sa teraz nachádzaš? Dá sa povedať, že táto služba si našla skôr mňa ako ja ju. MPKáči ma oslovili pre spoluprácu v čase, keď som vôbec nepoznala ich službu, hľadali človeka pre klubovú prácu s deťmi a dostali typ na mňa. Prišlo to asi rok potom, čo som skončila vysokú školu. Spočiatku som v MPK pracovala v službe pre deti v kluboch Rock solid. Po troch rokoch sa moja služba v MPK prirodzene presunula do oblasti modlitieb, v ktorej som doteraz. Príhovornú modlitbu vnímam ako nevyhnutnú súčasť kresťanskej služby. Kedy prišiel zlom v tvojom živote a spoznala si Boha? Ako si ho brala predtým? Bolo to na vysokej škole, kde som stretla dievča, ktorej vzťah s Bohom bol veľmi príťažlivý. V tom čase som bola veľmi zmätená v otázkach viery, Boha som sa bála, snažila som sa konať dobro, no zároveň som bola frustrovaná z toho, že ten vysoký 24

Sarnecká

viac nájdete v novom Nahlase

štandard nie som schopná žiť. Vďaka spomínanej spolužiačke som pochopila evanjelium a prijala Ježiša za svojho Pána. Ona sa so mnou jeden večer za to modlila, vtedy som prežila to, čo nazývame „krst Duchom Svätým“. Od toho dňa sa môj život dramaticky zmenil. Mala som vtedy 20 rokov. Hneď potom som sa dostala do spoločenstva, ktoré viedol otec Jozef Maretta.

Veľmi si vážim najmä vzťahy s kresťanmi iných denominácií, ktoré som vďaka tejto práci mohla získať a s tým i množstvo skúseností so službou iných cirkví.


rozhovor Odkedy si zažila Boží dotyk, chcela si hneď pracovať pre Krista alebo sa to postupne formovalo? Túto túžbu som mala už keď som končila výšku. V tom čase som už slúžila v Gréckokatolíckej evanjelizačnej škole a služba plne uchvátila moje srdce. Ale jej naplnenie som vnímala ako nereálne, nevidela som možnosť ako by sa to mohlo stať, no a o pár mesiacov prišiel telefonát z MPK. Čo ti dala práca v MPK? Čo podstatné si sa naučila a čo by si v tejto práci chcela dosiahnuť? Veľmi si vážim najmä vzťahy s kresťanmi iných denominácií, ktoré som vďaka tejto práci mohla získať a s tým i množstvo skúseností so službou iných cirkví. Táto služba predo mňa postavila množstvo výziev, cez ktoré som sa mohla veľa

naučiť a rásť. Bola by som rada, keby sa mi podarilo dosiahnuť, že po mne preberú vedenie modlitebnej služby šikovní mladí ľudia, ktorí ju dovedú ďalej ako som schopná ja. Mojím snom je vidieť cirkev, ktorá je silná a verná v modlitbách. Je niečo, pre čo ti horí srdce? Je to viac vecí, napríklad pre Dom modlitieb na Slovensku – miesto, kde bežia non-stop modlitby a chvály, pre evanjelizačnú školu, nové kurzy a aktivity v mojom spoločenstve, pre formáciu a vedenie tímov... Máš nejaký vzor, o ktorom by si povedala, že by si chcela byť jemu podobná? Nemám nejaký konkrétny ľudský vzor, ktorému by som sa chcela podobať. Pán Ježiš je môj hlavný vzor.

Ako na tvoje aktivity reaguje tvoje okolie? Moja rodina aj moje spoločenstvo ma v službe pre MPK plne podporujú za čo som im naozaj veľmi vďačná. V začiatkoch služby, keď som bola prvou katolíčkou v tíme MPK, bola pre mňa veľmi dôležitá najmä podpora otca Jozefa, kňaza nášho spoločenstva. Ovplyvnilo to, že si žena, nejako tvoju službu alebo pozeranie sa na seba? Ani v MPK ani v evanjelizačnej škole som nezažila nejaké rozdiely v postoji k službe ženy a muža, dôležité bolo pomazanie a schopnosti danú službu vykonávať a samozrejme poverenie autority. Nemyslím si, že to, že som žena, nejako ovplyvnilo moju službu, ale to by mali posúdiť asi iní. Prvé roky služby som s tým dosť bojovala, prečo ako žena stojím vo vedení služby, ale mala som jasné poverenie a podporu autorít a to mi veľmi pomáhalo sa ďalej rozvíjať. Ako najradšej tráviš voľné chvíle? V poslednom čase je ich veľmi málo, ale ak sú, tak sa snažím úplne vypnúť, najradšej vtedy vyhľadávam stretnutia a rozhovory s priateľmi alebo naopak úplnú samotu, obyčajný spánok... Záleží od konkrétnej situácie. Odkiaľ čerpáš motiváciu? Mojou hlavnou motiváciou je Ježiš a ľudia. Čo ťa vie najviac potešiť? Keď vidím, ako ľudia, ktorým som sa venovala, začínajú sami slúžiť, vyučujú, vedú skupinky či rozbiehajú modlitby. Martina Bučeková foto: archív Zuzky, www.mpks.sk 25


Nahlas

BERIEME BOŽIE SLOVO VÁŽNE!

,,!

,,

PRIAMA REČ Niekedy sa pýtame, prečo Boh toľko nekoná, prečo sa nedejú zázraky, ľudia nemenia svoje životy,... Zamýšľali ste sa niekedy nad tým, že môže byť chyba aj v nás? Ľudia pozerajú len na krásu ich prednášok, či veľkosť titulov.

Nik sa ich nepýta priame otázky na osobný život (charakter či modlitebný život).

26

Ja sa snažím vo svojom živote dodržiavať jednu zásadu, ktorú vo svojom živote praktizoval svätý Pavol. Opísal ju v 1. liste Korinťanom 9, 26 – 27: „Ja teda tak bežím, nie ako na neisto, tak bojujem, nie akoby som bil do vetra. Ale krotím svoje telo a podrobujem si ho, aby som azda, kým iným kážem, sám nebol zavrhnutý.“ Iný preklad ešte hovorí: „do tváre bijem svoje telo“. Viete, každý z nás vie, kde ho to bolí! Nejde teda o to, koľko dáme úderov (do vetra), ale aké kvalitné údery dáme svojmu telu. Kam tým smerujem?

Trápi ma, že tu na Slovensku máme lídrov, ktorí nemajú svoje životy v poriadku a napriek tomu sú aktívni v službe! Keď takíto nepremenení lídri niečo duchovne robia, je to len povrchné a nemá to dlhodobý účinok. Dnes sa ľudia nadchnú, no zajtra už nevedia, čo počuli. Ľudia, ktorí ich pozývajú, pozerajú len na krásu prednášok, či veľkosť titulov a nik sa ich nepýta priame v novom Nahlase otázky na osobný život (charakter či modlitebný život), na to, ako im klape manželstvo, na to, ako majú vychované deti, ako spravujú svoje financie,

viac nájdete

Koľko lídrov by ostalo v službe, keby sme skutočne brali Božie slovo vážne? Veľa ľudí o mne vie, že som sa odsťahoval z Bratislavy do Dolného Kubína, no už nie všetci vedia, pre čo sme sa s manželkou presťahovali. Jednoducho som zobral Božie slovo vážne! A tam je napísané, že ten, kto je vedúci, musí mať život v poriadku! A tak, keďže som videl, že moja služba a pomazanie ďaleko predbehli môj charakter, posvätenie a vzťah s Pánom, rozhodli sme sa s manželkou, že opustím všetku duchovnú službu a nájdem si prácu v normálnej svetskej práci. Začlenili sme sa do malého stretka a ďalšie štyri roky sme sa žiadnej duchovnej službe navonok nevenovali. Až keď ma Pán povolal do služby späť, tak som sa vrátil.

aké spoločenstvo okolo seba majú... A pritom Písmo kladie jasné požiadavky na lídrov (napríklad 1 Tim 3, 1 – 13). Koľko lídrov by ostalo v službe, keby sme skutočne brali Božie slovo vážne? Nechcem byť zákonník a aj ja mám svoje slabosti. Hovorím však o podráždenosti a neochote niečo riešiť, keď sa toho niekto dotkne. Zatvrdené srdce voči napomenutiu a korekcii! Tak veľmi sa bojíme odmietnutia! Tak veľmi si zakladáme na tom, ako nás vidia iní ľudia a čo si o nás pomyslia. Otázka teda znie: „Nakoľko miluješ Pravdu? Nakoľko berieš Božie slovo vážne?“ Pavol Strežo foto: Georgios Wollbrecht / SXC


priama reč / rodina

Rodina je obrazom Boha, ktorý si hovorí „Ocko“ Čomu všetkému venujeme svoju pozornosť? Čo zaberá väčšinu nášho času a energie? Myslím, že tí, ktorí máme vlastnú rodinu, sa zhodneme, že práve rodina je tým, čo z veľkej časti vypĺňa náš život. A je to tak v poriadku: A stvoril Boh človeka na svoj obraz, na Boží obraz ho stvoril, muža a ženu ich stvoril. Boh ich požehnal a povedal im: „Ploďte a množte sa a naplňte zem!“ (Gn 1, 27 – 28). Je to prirodzené povolanie každého človeka: Povolanie k manželstvu je vpísané v samej prirodzenosti muža a ženy ako vyšli z rúk Stvoriteľa (KKC 1603). Nie je to nejaká zastaralá forma života, ani kopa nikdy sa nekončiacich problémov. Je to povolanie. Od Boha. Je to obraz Boha, ktorý si hovorí „Ocko“ (aj keď jeho láska má rovnako aj materinské črty). Ježiš ho tak volal neustále. Žiadne „Pane“, „Šéfe“, „Vedúci“. Jednoducho „Abba“, ocko, ocinko, tatinko. Dosť familiárne, rodinne. Chceme vás v tejto staronovej rubrike povzbudzovať v tomto povolaní. James Dobson napísal knihu s názvom „Rodičovstvo chce odvahu“. Verím, že pri čítaní týchto stránok prijmete od Ocka odvahu, nádej, trpezlivosť a vytrvalosť, radosť a najmä lásku pre svojich blízkych. Lebo Ocko je Láska.

Ahojte! Volám sa Richard Vašečka, som otec rodiny so štyrmi deťmi (a jednou manželkou ) a vedúci spoločenstva Nový Jeruzalem, v ktorom v súčasnosti väčšinu tvoria mladé rodiny. Žijeme v komunite v dedinke Marček pri Žiline. Bývame tu v radovke, ktorú tvoria 4 rodinné domy a obývajú ich štyri rodinky. Počet detí v jednotlivých rodinách je 3, 4, 4, 4. Lúčka a cca 100 m vzdušnou čiarou nás delia od ďalších dvoch kresťanských rodín s piatimi a štyrmi deťmi.

Rodinné slávenie Paschy V tomto čísle ponúkame svedectvo o slávení Veľkej noci v rodine a spoločenstve. Už ako spoločenstvo študentov na VŠ sme si zvykli sláviť Paschu (Veľkú noc) zhromaždení spoločne na jednom mieste. Keď sme skončili vysokú a začali sa postupne transformovať na spoločenstvo ženáčov a rodiniek s jedným-dvoma deťmi, túžili sme v tom pokračovať. Ak máte skupinku tvorenú prevažne dospelými a k tomu troch kojencov, ktorým sú k dispozícii mamičky, nie je až taký veľký problém pokračovať podľa línie vyhovujúcej potrebám dospelých a slobodných. Ale počet detí rástol. A aj ich vek. Tento rok sme na židovskej paschálnej večeri na Zelený štvrtok mali zloženie 19 dospelých a 25 detí (vo veku od pár mesiacov do 14 rokov). To bol zatiaľ rekord.

viac nájdete v novom Nahlase

Prečo vlastne slávime Paschu (Veľká noc) takto? Po prvé: Pascha je vrchol toho, čo urobil Kristus a čo slávi Cirkev. Nič dôležitejšieho v kresťanstve nemáme! Po druhé: Pascha je slávenie rodiny. Je to starý židovský sviatok, ku ktorému im Boh dal pokyn: Zachovajte teda toto ustanovenie, lebo je to 27


Nahlas

Láska bez podmienok

Dám s jazd ka a

Nedávno som sa na jednom stretnutí spýtala prítomných rodičov, akým slovom by charakterizovali rodičovstvo. Zazneli slová ako zodpovednosť, poslanie, ťažká úloha... Chýbali mi tam slová ako radosť, dobrodružstvo, nadšenie... Keď sa nám narodila naša princeznička, bola som veľmi nešťastná z jej neustáleho plaču a mala som pocit, že všetko ide inak, ako by malo. Porovnávala som sa s inými mamičkami a pýtala sa, prečo ich bábätko tak veľa spí a moje nie, prečo moje za nič na svete nechce byť v kočíku a iné detičky to majú rady a prečo, prečo, prečo... Chcela som byť milujúcou maminou, ale neuvedomila som si, že svojimi sťažnosťami vlastne neprijímam dcérku takú, aká je. Náročnú, temperamentnú, ale pritom krásnu, zázrak nad všetky zázraky, dar od 34

Boha, ktorý mi Boh nemusel dať a predsa mi ho dal. Pliagu porovnávania som však zažívala na každom kroku. U pani doktorky, či sa malá vyvíja presne podľa tabuliek, u mamičiek, či už chodí a rozpráva, lebo už aj susedových Zuzka to robí... A pritom naše deti tak veľmi túžia byť prijaté a milované za kaž-

Naše deti tak veľmi túžia byť prijaté a milované za každých okolností.

dých okolností. Aj vtedy, keď im ide všetko pomalšie ako kamarátom, keď nie sú najkrajšie, najposlušnejšie, najinteligentnejšie, keď nosia povážlivo spustené gate, raperské tričko a vlasy, za ktoré by sa nehanbil ani posledný mohykán . Takže milí rodičia, modlime sa, aby sme rozumeli našim deťom, vedeli ich s láskou usmerniť a aby sme sa nezabúdali tešiť z dobrodružstva, akým rodičovstvo bezpochyby je.

viac nájdete v novom Nahlase

Janka ilustračné foto: SXC


dámska jazda / Godzone

ČO MÔŽEŠ UROBIŤ S DESIATIMI EURAMI MESAČNE? Možno si kúpiš 2x BigMac menu alebo si dáš dva miešané drinky na posedení s priateľmi. Možno objednáš dve pizze alebo splatíš 1/1300 svojho auta strednej kategórie . Desať eur mesačne niektorí z nás nechajú v reštaurácii ako prepitné, kúpia si jedno tričko alebo pár balíkov mentolových cukríkov. Nechcel by si svojich 10,- € využiť lepšie a prispieť tak ku zmene Slovenska?

POMOCOU TVOJICH DESIATICH nájdete viac Nahlase novom v EUR MESAČNE MÔŽEME TIEŽ: • zamestnať tím mladých kreatívnych ľudí na plný úväzok pre evanjelizáciu mládeže na Slovensku, • ponúknuť farnostiam, spoločenstvám či diecézam kvalitné evanjelizačné programy, • produkovať slovenské evanjelizačné videá, koncertné DVD, kresťanské CD, • prekročiť limity doterajšej evanjelizácie na Slovensku, • mesačne produkovať krátke evanjelizačné videošoty prezentované na webe. Spojme sa v zápase za mladú generáciu a urobme VIAC pre Božie kráľovstvo. Prispejme aj týmto projektom k prebudeniu na Slovensku. Ponúknime evanjelium a jeho posolstvo naozaj atraktívnym spôsobom. Ideš do toho?

sledu

j

D GODZVD ONE Projekt GODZONE je tu, aby ukazoval kvalitu Božej zóny a silu Jeho posolstva! Projekt GODZONE túži priniesť prebudenie, zjednotenie, motiváciu a povzbudenie. Vieme, že tento svet potrebuje počuť silné posolstvo evanjelia a chceme ho priniesť spôsobom, ktorý zasiahne – atraktívnym, kreatívnym a moderným. Skutočne túžime po tom, aby sa posolstvo evanjelia dostalo k mladým ľuďom dnešnej doby. Chceme vynaložiť maximálne úsilie na vytvorenie nových evanjelizačných materiálov a programov a tiež participovať a pomáhať už existujúcim podujatiam pri príprave ich produkcie. Možno tiež pociťujete v spoločenstvách, že by ste potrebovali na skvalitnenie vašej služby viac času a preto chce tento

prom okp rojek vlože tu né v Nahl ase

projekt zamestnať tím ľudí na plný úväzok, aby sa mohli plne venovať evanjelizačnej službe na Slovensku. Projekt Godzone je zastrešený Združením kresťanských spoločenstiev mládeže a jeho predsedom Jánom Bucom. Realizačný tím projektu tvoria kapely eSPé, Christallinus a spoločenstvá SP, Christian a Spolko TV. Viac informácií o zastrešení projektu nájdete na našom webe www.godzone.sk V Nahlase sa budete s týmto projektom pravidelne stretávať v rubrike Godzone, kde vám chceme okrem informácií a aktuálnych noviniek vždy predstaviť aj niečo zo zákulisia tohto projektu. Verím, že sa máte na čo tešiť. Spracoval Július Slovák hlavný koordinátor projektu Godzone foto: www.godzone.sk, www.spolocenstvosp.sk

35


Nahlas

Zrelosť

pre lídrov spoločenstiev a ľudí v duchovnej službe

PARTNERSKÉ VZŤAHY V SKUPINKE

Naše spoločenstvá sú miestom na budovanie vzťahov. Niektoré z týchto vzťahov, ako napríklad medzi mužom a ženou, môžu prerásť do niečoho hlbšieho. Mnohí z nás si takto našli dokonca aj životného partnera. Počas tvorenia a rastu týchto vzťahov často prechádzajú skupinky a aj samotné vzťahy rôznymi ťažkými obdobiami. Prečo to tak je? V skupinke existuje štandardne istá úroveň vzťahov. Ak sa začne tvoriť nejaký partnerský vzťah, automaticky prerastá túto úroveň, prehlbuje 38

sa a začne vytvárať akési pnutie medzi ním samotným a ostatnými vzťahmi. Je to zmena ako každá iná a my potrebujeme na ňu vedieť reagovať. Netreba z toho robiť veľké haló, ale ak nebudeme vedieť s touto zmenou jednať, môžu nám vznikajúce partnerské vzťahy znepríjemniť život skupinky. Videl som už viacero stretiek, ako sa ocitli vo veľkých problémoch pre vzťahy a niektoré z nich sa dokonca rozdelili alebo rozpadli. Dôležité je uvedomiť si, že ak vznikne nejaký vzťah, či už pria-

mo v skupinke alebo niekto zo skupinky vstúpi do vzťahu mimo skupinky, je to prirodzená vec. V prvom prípade je veľmi dôležité vedieť si vytvoriť jasné hranice, napríklad, že čas stretka nie je časom, kedy oni dvaja majú rande. Samozrejme, že je potrebné, aby sme im aj my ostatní ukázali, že ich akceptujeme ako pár, ale počas spoločného času by mali fungovať tak, aby sa neseparovali v rozhovoroch, zdieľaní, komunikácii atď. Veľmi dobré je, ak by sme si našli čas modliť sa


zrelosť V tejto Zrelosti čítate o PARTNERSKÝCH VZŤAHOCH V SKUPINKE „Partnerský vzťah je zmena ako každá iná a my potrebujeme na ňu vedieť reagovať. Ak vznikne nejaký vzťah, či už priamo v skupinke alebo niekto zo skupinky vstúpi do vzťahu mimo skupinky, je to prirodzená vec.“ Michal Steiner

Je dôležité byť citlivý a chápajúci

LÍDE hovo R rí

VLADO RADÍK Je 23 rokov šťastne ženatý. Manželku Vierku spoznal v ich prvom zamestnaní.

Aké stretko vedieš/vediete? Devätnásťčlené stretko mladých ľudí vo Svätom Jure. Čo je najdôležitejšie pre mladého človeka, ktorý chodí do stretka a má vážny vzťah (alebo s niekým chodí)?

za nich, prípadne by bolo fajn, ak by mali niekoho (najlepšie manželský pár), s kým by mohli svoj vzťah zdieľať osobnejšie. Ide Pre väčšinu takýchto ľudí je o to, že možno počas času stretka pravdepodobne najdôležitejší a zdieľania nemusí pre nich byť práve tento vzťah. Takto už to úplne príjemné a jednoduché býva, keď je človek zaľúbený. hovoriť o ich problémoch alebo Iná otázka je, čo by malo byť ťažkostiach. Ak by mali niekopre tohto človeka najdôležitejho staršieho a skúsenejšieho, šie! Myslím si, že práve vzťah komu by mohli byť vo svojom s Láskou – teda s Bohom, Ježivzťahu vykazateľní, aj im samým šom. Veď kto nám môže o láske by to pomohlo žiť vo svetle viac povedať, ako Láska? v novom Nahlase a určite by sa mohli vyvarovať množstvu problémov a chýb. Čo je dôležité pre vedúceho, keď mu v stretku vznikajú Ak ide o vzťah niekoho zo a zanikajú vzťahy? Máš nestretka s niekým mimo neho, ty jaké rady pre vedúcich? ako vedúci sa snaž povzbudzovať daného človeka, aby sa počas Nie som odborník na vzťahy, svojho zdieľania zdieľal aj zo svoj- ani psychológ, ale zdá sa mi, že ho vzťahu. Takisto platí, ak je to pre vedúceho je dôležité byť možné, ponúknuť mu niekoho, k týmto ľuďom citlivý a chápajúci,

viac nájdete

s individuálnym prístupom ku každému z nich. Mentorovanie a poučky tu sotva pomôžu, skôr naopak. Aj keď zo skúsenosti môžeme tušiť, že niektoré vzťahy nebudú mať šťastný koniec, musíme si uvedomiť, že títo ľudia práve prechádzajú svojím „šťastným obdobím“, akousi školou života, so svojimi radosťami i bolesťami. Je dobré ak vedúci požíva dôveru týchto ľudí, môže im takto účinnejšie pomôcť zorientovať sa vo vzťahu i v sebe. Soňa Jančíková foto: Štefan Esztergályos 39


Nahlas

BEAR GRYLLS, vlastným menom Edward Michael Grylls, je 35-ročný britský dobrodruh. Najznámejší je pre jeho televízny seriál Born Survivor, známy aj ako Man vs. Wild, u nás Človek proti divočine. Je najmladším Britom, ktorý zdolal Mount Everest a najmladším vedúcim britských skautov. Tvrdí: „Viera je oporou môjho života.“

VÝSADKÁR V ŠPECIÁLNYCH SILÁCH Grylls vyrastal v Severnom Írsku. Keď mal 4 roky, jeho rodina sa presťahovala na ostrov Wight. Prezývku bear – medveď mu dala jeho sestra, keď mal len týždeň. Od otca sa naučil liezť a plaviť v skorom veku. Ako teenager získal čierny pás v karate. Zapojil sa do skautingu, začal vo svojich 8 rokoch ako vĺča. Hovorí anglicky, španielsky a francúzsky, zo španielčiny aj promoval. Po skončení školy slúžil 3 roky v zálohe špeciálnych síl Veľkej Británie, v 21. pluku špeciálnej vzdušnej služby ako výsadkár, inštruktor prežitia a lekárska hliadka. Je hrdý na to, že dvakrát slúžil v severnej Afrike. V roku 1996 mal nehodu s padákom. Plachta padáka sa rozrhla vo výške 500 m a pretože sa iba čiastočne otvorila, Bear spadol na chrbát na zbalenú časť padáka a utrpel 52

BEAR GRYLLS: VIERA JE MOJA OPORA

čiastočné zlomeniny troch stavcov. Neskôr povedal: „Mal som odrezať hlavný padák a ísť na rezervnom, ale myslel som, že bude čas vyriešiť tento problém.“ Podľa jeho chirurga o chlp unikol úplnému ochrnutiu a najprv bolo otázne, či vôbec bude chodiť. Nasledujúceho 1,5 roka teda strávil chodením po rehabilitáciách. Potom bol uvoľnený zo služby a zameral úsilie na to, aby bol na tom tak dobre, aby si mohol splniť detský sen vyliezť na Mount Everest.


zaujímavosť únavu, dehydratáciu, nedostatok spánku a takmer neprítomný kyslík v mŕvej zóne, kde je vzduch trojnásobne redší ako na úrovni mora. Ako prípravu na zdolanie takých výšin sa v roku 1997 stal najmladším Britom, ktorý zdolal Ama Dablam, vrch, ktorý Edmund Hillary opísal ako nezdolateľný. EXPEDÍCIE • Oboplávanie Británie: V roku 2000 Grylls viedol prvý tím, ktorý oboplával Britániu na osobnom plavidle, čo trvalo 30 dní, aby zozbieral peniaze pre kráľovský inštitút záchranných člnov. Tiež vesloval 35 kilometrov vo vyrobenej vani po Temži, aby vyzbieral peniaze pre priateľa, ktorý prišiel o nohu

EVEREST 16. mája 1998 si tento sen splnil a dosiahol ako najmladší Brit vo veku 23 rokov vrchol Mount Everestu, len 18 mesiacov po tom, čo si zlomil rebrá. Výstup s ex-vojakom špeciálnych síl Neilom Laughtonom zahŕňal hodiny lezenia v noci, extrémne počasie,

faxu (severná Kanada) do Škótska. • Paramotoring nad Anjelskými vodopádmi: V roku 2005 sa jeho tím ako prvý pokúsil preletieť paramotorom nad odľahlou stolovou horou Anjelských vodopádov vo Venezuele, ktoré sú najvyššie vodopády na svete a dosiahnuť najvyššiu a najneprístupnejšiu stolovú horu. • Večera vo výškach: Po boku vzduchoplavca a horolezca Alana Veala, vytvoril Grylls v roku 2005 svetový rekord za najvyššie konanú spoločenskú večeru pod šírym nebom, ktorú mali v teplovzušnom balóne vo výške 7600 m, oblečení v spoločenskom oblečení a kyslíkových maskách. Aby sa pripravil na túto udalosť, urobil viac než 200 zoskokov padákom. • Paramotoring nad Himalájmi: V roku 2007 si zaumienil prekonať nový svetový rekord a preletieť paramotorom nad Himalájami. Odlietal z výšky 4420 m n. m., zvládol aj nebezpečne nízku hladinu kyslíka a dosiahol výšku pravdepodobne až 9000 m. • Najdlhší voľný pád vo vnútri: Spolu s Alom Hodgsonom, ktorý má amputované končatiny a Freddym MacDonaldom utvorili v roku 2008 Guinnessov rekord za najdlhší nepretržitý voľný pád v krytom priestore. Predchádzajúci rekord mal 1 hodinu 36 minút. Použili zvislý veterný tunel a prekonali rekord o pár sekúnd. Tento pokus bol na podporu charity Global Angels.

viac nájdete

počas horozeleckého nešťastia. • Plavba cez severný Atlantik: Nahlase O 3 roky viedol prvú neasistova-v novom MÉDIÁ nú plavbu severným Atlantikom Bol hosťom mnohých prograv stabilnom nafukovacom člne. mov, účinkoval aj v protidrogovej Tím piatich ľudí čelil búrkam, kampani britského ministersva podchladeniu, ľadovcom v 11obrany. Robil reklamu aj na kurz -metrovom člne. Len tak-tak boli Alfa o základoch kresťanskej viery. schopní dokončiť plavbu od HaliVydal tri úspešné knihy a niekoľko

53


Nahlas

Podporujte Nahlas Ako na to:

• modlite sa za Nahlas, aby prinášal život Počas Kampane pre Ježiša a iných evanjelizačných výjazdov oslovíme stovky ľudí, ktorým ponúkneme Nahlas. Je to fantas�cký spôsob, aby sa ich mohol Boh dotknúť a vy im to môžete vymodliť. • posielajte nám svedectvá Veľakrát počujeme životné príbehy a svedectvá ľudí, ktorým Boh v živote urobil dobré veci. Ak ste zažili Božie konanie vo vašom živote, dajte nám o tom vedieť, aby bola Božia dobrota viditeľná. • ponúknite Nahlas ďalším Aj vy môžete prinášať ľuďom život tým, že im ponúknete Nahlas. Vaši známi tak budú môcť čítať o Bohu a Božích veciach. Objednajte pre nich Nahlas ako darček a my im ho budeme pravidelne posielať. • vieme využiť vaše talenty Nahlas potrebuje ľudí, ktorí sú ochotní prepisovať texty, nahrávky, prekladať, jazykovo korigovať texty, fo�ť alebo nám chcú poskytnúť fotografie do fotobanky. • finančná podpora Príspevok na Nahlas nepokrýva platy zamestnancov ani náklady redakcie. Preto, ak sa vám časopis páči, budeme veľmi radi, ak prispejete na jeho ďalší rozvoj. V každom prípade vám ďakujeme za vašu doterajšiu podporu a priazeň. Zvlášť ďakujeme tým, ktorí posielajú viac ako je ročný príspevok - aj kvôli vám Nahlas existuje a napreduje. Ak chcete podporiť Nahlas, využite účet: 2661475133/1100. Ak chcete podporiť prácu Infocentra, evanjelizačné výjazdy či „Kampaň pre Ježiša“, pošlite príspevok na účet: 2661475002/1100 (pre „Kampaň“ pripíšte variabilný symbol 999). 56

Kde nájdete Nahlas Tu si môžete kúpiť Nahlas

  

     

Nakupujte Nahlas Nahlas si môžete zakúpiť tu: Bra�slava Stredy - stretnu�a Spoločenstva pri Dóme sv. Mar�na / Istropolis, každú stredu od 18:30 Dobrá kniha / Hviezdoslavovo nám. 22 Lúč / Križkova 1 Lúč / Námes�e SNP 11 Fran�šek / Fran�škánska 2 Jonatán / Legionárska 2 Trnava Dobrá kniha / Štefánikova 44 Nitra Lúč / Farská 20 Nová Dubnica na otvorených stretnu�ach spoločenstva Eliáš, info: www.elijah.sk, 0911 250 559 / saleziánske stredisko

Žilina Lúč / Mariánske nám. 23 Na stretnu�ach Spoločenstva Nový Jeruzalem / Kláštor kapucínov, Jezuitská 6, streda od 17:30 Mar�n Lúč / M.R.Štefánika 26 Dolný Kubín Na stretnu�ach spoločenstva každú prvú stredu / Ak�v centrum, Nemocničná 2 Ružomberok Caritas / Majere 5 Banská Bystrica Rosa / Lazovná 1 Zvolen Lúč / Nám. SNP 68 Prešov Fran�šek / Fran�škánske nám. 2 Košice Dobrá kniha / Hlavná 89


objednávka

Objednajte si časopis Nahlas na celý rok

na pol roka

8 čísel

4 čísla príspevok 6,64 € / 200 Sk

príspevok 13,28 € / 400 Sk

Máte �p na ďalšie miesto, kde by ste kúpili Nahlas? Dajte nám to vedieť! Píšte na nahlas@mar�ndom.sk alebo sa ozvite na 02/ 5557 1397.

Čítajte Nahlas Vychutnajte si svoj obľúbený časopis aj tu: Bra�slava Čajovnička Simeon / Čajakova 28 Univerzitné pastoračné centrum Staré Grunty 36 (Mlynská dolina) Bistro Parisien Nákupné centrum Danubia Panónska cesta Prešov Most Café / Škultétyho 3 Ružomberok Univerzitné pastoračné centrum Hrabovská cesta 1

@

a

r

mailom

telefonicky

poštou

na nahlas@mar�ndom.sk Uveďte svoje meno, adresu, obdobie, na ktoré si časopis objednávate a priložte výpis transakcie z internetbankingu

na čísle 02/5557 1397 a pošlite nám potvrdenie o zaplatení príspevku

vyplňte objednávku a pošlite na našu adresu spolu s potvredním o zaplatení príspevku

Príspevok uhraďte na číslo účtu: 2661475133/1100, názov účtu: Infocentrum (SWIFT: TATR SK BX - pre zahraničných objednávateľov). UPOZORNENIE: Do databázy vás môžme zaradiť, až keď od vás obdržíme doklad o zaplatení príspevku (ústrižok šeku, výpis transakcie z internetbankingu,...).

   

Objednávka časopisu

Nahlas

Záväzne si objednávam časopis Nahlas:  8 čísel (celý rok) - príspevok 13,28 € / 400 Sk  4 čísla (pol roka) - príspevok 6,64 € / 200 Sk ks Nahlasu Počet výtlačkov: Meno: Ulica a číslo: PSČ: Obec / Mesto: Telefón: E-mail: Časopis dodávajte na adresu (ak je táto adresa odlišná od vyššie uvedenej):

Objednávku pošlite na adresu: Infocentrum Spoločenstva pri Dóme sv. Mar�na, Redakcia Nahlas, Čajakova 28, 831 01 Bra�slava 37. Nezabudnite priložiť potvrdenie o zaplatení príspevku. 57


Nahlas

GODZONE PROJEKT Promo video

Nahlas

BEAR GRYLLS

Nestačilo?

Videá k Alfa kurzom s Bearom Gryllsom: I did Alpha a Is the more to life than this?

Prečítal si celý Nahlas a ešte máš chuť? Pozri sa na našu stránku www.nahlas.sk, kde sme pripravili BONUSY, ktoré v časopise nenájdeš.

Dajte vedieť, čo ste zažili

s a l h a N

Zažili ste, ako Boh koná vo vašom živote? Dajte nám o tom vedieť! Napíšte svedectvo a povzbuďte ostatných čitateľov! Môj príbeh Píšte na nahlas@martindom.sk alebo na adresu: Infocentrum, s Bohom... redakcia Nahlas, Čajakova 28, 831 01 Bratislava.

Prvý, povzbudený & informovaný

Fanúšikovia Nahlasu na Facebooku vidia nový Nahlas ako prví v galaxii, majú každý pondelok Slovo nadnes na svojej obrazovke, pozerajú videá a sledujú statusy Nahlasu! 58


m么j pr铆beh s Bohom

59


Nahlas 3/2010  

Novy Nahlas: CELY FAREBNY a s novymi rubrikami!

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you