Page 1

...čítajte srdcom príloha zamyslení

+ Slovo

nadnes #1 Jar 2013

AKO PREKONAŤ PREKÁŽKY

Pôst & Veľká noc: 10 pôstnych tipov pre súčasnú generáciu Herodesova dráma svedomia Ján Buc , o Velkej noci prežitej inak

vzťahu s Bohom Boh nechce, aby sme len vedeli, že je dobrý. Chce, aby sme to naozaj prežili a mali s tým skúsenosť

Moja hodnota je v Bohu Suchý kvet ožíva Vybral som si život s Bohom

Príležitosť na zázrak:

Keď druhým hovoríš o Bohu, vzrastie ich viera

Vernosť nie je slabosť

3x

Môj príbeh s Bohom Ohováranie, osočovanie a posudzovanie

Ako skutočne milovať seba


Nahlas

DOM 773

Doma je doma

príjemné rozhovory so zaujímavými hosťami

GODZONE magazín

reportáže zo života spoločenstiev, svedectvá

Poltón magazín

LAJF

2

príbehy skutočných hrdinov

TIPY PRE TEBA Francúzska dráma o vnútornom zápase a odvahe mníchov čeliacich hrozbe teroristov v Alžírsku v roku 1996.

o gospelovej hudbe a jej predstaviteľoch

tvorivé úlety moderátora Paľa Danka

Sobotné filmové večery

Priame prenosy svätých omší www.tvlux.sk

O bohoch a ľuďoch

Ne 31. 3. 2013 o 20:00 hod. Film natočený podľa skutočných udalostí GRAND PRIX Festival de Cannes


úvodník INZERCIA

Drahí čitatelia Nahlasu, za dvadsať rokov, čo existuje naše Spoločenstvo, si čoraz viac uvedomujem, že základ nášho kresťanstva spočíva v osobnom, blízkom a úprimnom vzťahu s Pánom Ježišom. A to je to, čo nám mnohokrát chýba. Nie je to iba záležitosť Slovenska, prežíva to Cirkev v mnohých krajinách. Keď píšem tento úvodník, tak sa práve chystáme na misijný výjazd do Poľska. Miestna komunita nás pozvala práve kvôli tomu, že chcú pomáhať nájsť kresťanom pre-

Základ nášho kresťanstva píše Mário Tomášik, vedúci Spoločenstva pri Dóme sv. Martina

žívajúcim svoju vieru iba zvykovo, nájsť osobný a blízky vzťah s Pánom Ježišom. Lebo poznať Jeho a byť mu blízko prináša večný život (pozri Ján 17, 3). Ako často hovorí náš duchovný formátor (teraz už otec biskup) Jozef Haľko, Ježiš je náš Spasiteľ a Vykupiteľ a má sa nám stať OSOBNÝM Pánom a Spasiteľom. Osobným podľa mňa znamená, že sa nás (teba i mňa) osobne dotkne to, čo Pán Ježiš urobil pre nás. Myslím, že tento požehnaný čas Veľkej noci je veľmi príhodný na získanie osobného vzťahu s Pánom Ježišom. Budeme veľa počúvať (asi hlavne pri bohoslužbách, ale verím, že aj v domácnostiach) o tom, ako sa Pán Ježiš v mukách obetoval za naše (tvoje i moje) hriechy, ako to urobil z veľkej lásky k nám (tebe i mne) a ako nás chce mať v nebi. Ak sa nás nedotkne to, ako za nás trpel v bolestiach, lebo nás tak ľúbi, ak sa nás nedotkne to, čo všetko bol ochotný urobiť, aby nás vykúpil, tak potom neviem. Potrebujeme, aby sa to dotklo nášho srdca. Prajem Vám za celú redakciu otvorené srdcia (nielen) v tento čas.

Ježiš nás všetkých veľmi ľúbi.

Výrok tohto čísla Prekážka ťa nemá zastaviť – preskoč ju a bež ďalej. Prečítaj si, ako to videl Pavol: „Dobrý boj som bojoval, beh som dokončil, vieru som zachoval. Už mám pripravený veniec spravodlivosti, ktorý mi v onen deň dá Pán“ (2 Tim).

Viac v téme o prekonávaní prekážok >> strana 22

INZERCIA

...žite srdcom

...čítajte srdcom

...nakupujte srdcom

www.martindom.sk Komunitný portál, kde viera nie je len slovo a kde nerozprávame iba ústami.

www.nahlas.sk Časopis, kde nájdeš povzbudenie a odpovede na otázky, ktoré sa týkajú práve teba.

www.ver.sk Internetový obchod s tvojimi srdcovkami. Knihy, tričká, hudba, DVD a doplnky. 3


Nahlas

#1 Jar 2013 Vydáva Informačné centrum Spoločenstva pri Dóme sv. Martina v spolupráci s Christian Project Support, s. r. o. Vychádza 4x do roka. Súčasťou tlačenej formy je príloha Slovo nadnes. Kontakty a objednávky Redakcia Nahlas, Infocentrum Spoločenstva pri Dóme sv. Martina, Čajakova 28, 831 01 Bratislava tel.: 02/5557 1397 e-mail: nahlas@martindom.sk www.nahlas.sk Vedúci redakcie Andrej Kmeťo Redakčná rada Mário Tomášik, Pavol Strežo, Richard Štefák Spolupracovníci Ján Buc, Richard Vašečka, Eva Petrovičová, Janka Strežová, Lenka Jamborová Grafika Andrej Kmeťo Ideas & Innovations Správca www.nahlas.sk Rastislav Rapant Nahlas na Facebooku Katka Keitlinka Kočanová, Janko Jay Hudáček Ďakujeme Spolupracovníkom, prispievateľom a podporovateľom. S povolením Arcibiskupského úradu v Bratislave, dňa 25. júla 2012, č. 3337/2012. Cenzor: ThDr. PhDr. Ján Buc, PhD. Reg. č. MK SR EV 3085/09 ISSN 1337-9771 Foto na obálke Shutterstock Tlač a distribúcia Alfa print Redakcia si vyhradzuje právo na úpravu textov zaslaných na uverejnenie.

5 aktuálnych strán: Prekážky vzťahu Pôst a Veľká noc 2013 s Bohom

Sme dve polovice, ktoré sa dopĺňajú

10 pôstnych tipov + ako prežiť Veľkú noc inak >> s. 8

Rozhovor s Michalom a Dianou Svetkovcami >> s. 28

Čo nám bráni prísť k Nemu + tipy, čo s tým >> s. 16

5 Nový štart Slovo 6 Môj príbeh s Bohom Suchý kvet ožíva 8 Pôst a Veľká noc 2013 Pôst 10 Herodesova dráma 12 Veľká noc inak 13 Môj príbeh s Bohom Moja hodnota je v Bohu 16 Téma: Prekážky vzťahu s Bohom Neviem, či Boh je aj pre mňa 20 Tvoja životná disciplína: Beh cez prekážky 22 Môj príbeh s Bohom Vybral som si život s Bohom

24 Formácia Zažil som Boha a môžeš ho zažiť aj ty 28 Rozhovor Sme dve polovice, ktoré sa dopĺňajú (Michal a Diana Svetkovci) 32 Rodina Vernosť nie je slabosť 35 Dámska jazda Je to ešte v poriadku? 36 Môj príbeh s Bohom Ako skutočne milovať seba 40 Formácia Ak robíš veci sám, ďaleko sa nedostaneš 42 Správy 44 Kultúra & médiá 46 Čo sa deje na Slovensku 48 Naše novinky 49 Vtipy 50 Objednajte si Nahlas

Vychádza od roku 1997. © Nahlas 2013

Máme radi životné prostredie Pri výrobe Nahlasu boli použité eko farby a eko papier FSC, ktorý podporuje environmentálne vhodné, sociálne prínosné a ekonomicky životaschopné obhospodarovanie lesov.

4

Slovo nadnes

Špeciálne vydanie

Obľúbená príloha zamyslení na každý deň v každom tlačenom vydaní Nahlasu

To najlepšie z Nahlasu si prečítate zadarmo online na www.nahlas.sk

Nahlas v mobile Oskenujte kód a užite si bonusy v mobile. Pozrite si video, ako to funguje, na www.nahlas.sk


nový štart

SLOVO

Slovo má moc zmeniť veci, situácie a životy.

Veta lekára z nemocnice: „Manžel Vám zomrel,“ dokáže spôsobiť kolaps. Veta lekára z nemocnice po autonehode: „Manžela sa podarilo zachrániť! Bude žiť!,“ dokáže spôsobiť nesmiernu radosť a šťastie. Je tu však niečo omnoho mocnejšie. Dokáže to vzkriesiť mŕtveho. Vliať novú šancu do života. Upokojiť v ťažkej chvíli a povzbudiť. Pomôže to získať večné šťastie v nebi. Božie slovo nespí. Chyť ho a čítaj, potom budeš ŽIŤ. Preto aj my neprestajne vzdávame vďaky Bohu za to, že keď ste od nás prijali Božie slovo, ktoré sme hlásali, neprijali ste ho ako ľudské slovo, ale – aké naozaj je – ako Božie slovo; a ono pôsobí vo vás veriacich. (1 Sol 2,13) Uvedom si, že to je Božie slovo, nie ľudské. Rišo Štefák foto: Shutterstock

5


Nahlas

Pôst, ktorý sa páči Pánovi dárov zavedieš do domu, ak vidíš nahého, zaodeješ ho a pred svojím telom sa neskrývaš. Vtedy ako zora vypukne ti svetlo a uzdravenie ti náhle vyklíči: bude ťa predchádzať tvoja spravodlivosť a Pánova sláva uzavrie tvoje rady. Vtedy budeš volať a Pán odpovie, budeš kričať a riekne: ‚Hľa, tu som!‘ Keď odstrániš sprostred seba jarmo, kývanie prstami a reči zločinné.“ >> Izaiáš 58, 5-9

i

i

„Či takýto je pôst, ktorý sa mi ľúbi? Má sa človek umŕtvovať celý deň? Vykrúcať si dookola hlavu a vrecovinou i popolom si ustielať? Či toto nazveš pôstom a dňom milým Bohu? Či nie to je pôst, ktorý sa mi ľúbi, keď rozviažete zväzky zločinné a roztvoríte zvierajúce putá, prepustíte zlomených na slobodu a rozlámete každé jarmo? Či nie, keď lámeš chudobným svoj chlieb, potulných be-

V kresťanstve má pôst význam pokánia a vnútorného očisťovania, ale aj význam prípravy a očakávania. Toto obdobie je pozvaním, aby sme vstúpili do pokánia. Dovoľme, aby Pán mohol viac svietiť do našich životov a ukazovať na veci, ktoré nie sú v poriadku, očisťovať naše srdcia, motívy, postoje a vzťahy, premieňať naše zmýšľanie a následne aj správanie, aby sme boli čistí pred ním, ale aj pred sebou navzájom.

POST

10 pôstnych tipov pre súčasnú generáciu ČOHO SA MÔŽEŠ POČAS PÔSTU VZDAŤ A ČO TÝM MÔŽEŠ ZÍSKAŤ Pôst v nás vyvoláva predstavu odoprenia si jedla, možno kávy alebo sladkostí. Nasledujúcich 10 tipov sa zameriava na celkom inú oblasť odopierania. Nezabudni ale, že zmyslom pôstu nie sú vonkajšie aktivity odopierania, ale priblíženie tvojho srdca k Bohu. Možno ťa k tomu inšpiruje aj náš zoznam.

1

VZDAJ SA surfovania na internete a namiesto toho sa stretni s človekom, ktorý nemá iných priateľov.

8

2

VZDAJ SA vylihovania v posteli v sobotu ráno a namiesto toho prekvap svojich blízkych prípravou raňajok. čo ti hovorí Boh. VZDAJ SA klebetenia VZDAJ SA písania s priateľmi a namiesto nezmyselných statoho sa stretni a zmier s člotusov, sms-iek a mailov vekom, s ktorým máš spor. svojim priateľom a naVZDAJ SA posedenia miesto toho si začni zapis priateľmi na pive sovať, čo ti hovorí Boh. a namiesto toho sa stretni VZDAJ SA pozvania čítajte v novom Nahlase s Bohom – daj si s ním „ranna piatkovú párty objednajte na de“ a venuj mu svoj čas. a namiesto toho navštív www.nahlas.sk VZDAJ SA počúvania niekoho, kto je chorý. hudby a namiesto VZDAJ SA trička, ktoré toho sa stíš a počúvaj, si si kúpil (a vôbec ti nie

3

4 5

je treba) a venuj ho niekomu, kto si ho nemôže dovoliť. VZDAJ SA vzťahu, ktorý ťa ťahá k hriechu a namiesto neho buduj vzťahy, ktoré ťa budú privádzať bližšie k Bohu. VZDAJ SA svojho hriechu a vráť sa k Otcovi...

6

9

7

10

8

Nela Grajciarová foto: Shutterstock


PÔST & VEĽKÁ NOC 2013

Aký je motív tvojho pôstu? Keď sa chceš postiť, musíš mať motív. Musíš vedieť, prečo to robíš a pre koho to robíš. Ak sa postíš iba z príkazu, tak to jednoducho urobíš, no výsledkom je, že nič z toho nemáš. Len si urobil to, čo od teba niekto chcel, alebo si urobil to, čo robí aj tvoja mama, dedko a brat. Ale keď sa postíš preto, že to chce od teba Pán, ktorý ťa miluje, keď sa postíš z lásky a z poslušnosti, tak to prináša ovocie. A ty máš motív, prečo to robíš. Robíš to pre Pána a nie pre seba. Nerobíš to preto, aby si stratil brucho, ale preto, že Pán ťa miluje a vedie ťa k tomu. Keď sa postíš, tak si nemysli, že potom môžeš automaticky prísť za Bohom

a vďaka tvojim zásluhám povedať: „Daj! Daj!” Ty to dostaneš preto, že si poslušný a nie preto, že si sa postil. Dostaneš mnohé veci, ktoré sú zasľúbené aj pôstom, ale nie preto, že si sa postil, ale preto, že si poslúchol Božie slovo, že si počúval Boha. Pôst má mnoho rozmerov: pokánie, pokora, prejav lásky k Bohu, prosba, duchovná zbraň, ... ale nerobme z neho automat. Postime sa kvôli tomu, že milujeme Boha. Najdôležitejšia je poslušnosť Bohu, poslušnosť evanjeliu, poslušnosť jeho slovu. A my máme motív – Boh nás miluje. On nám dáva milosť a my máme silu, aby sme to robili. Mário Tomášik

Bonusy na pôstne obdobie AUDIO Pokánie ako zmena zmýšľania a správania Prednáška Mária Tomášika http://www.martindom.sk/index.php? id=368&t=368&rok=2013&mesiac=2 BLOG Pôstne obdobie je skvelá príležitosť zmeniť zmýšľanie Zamyslenie Richarda Vašečku http://www.martindom.sk/?p=562

9


Nahlas

VEĽKÁ NOC INAK Už po tri roky som mal nára to potom aj robiť, nešlo česť (a myslím to vážne, že je to. Ale to bola len minulosť, to pre mňa česť) zažívať sláteraz je to úplne iná úroveň venie veľkonočných sviatkov ako prvý rok. To, čo bolo pre medzi Rómami v Krížovej Vsi. mňa prvým obrovským vnúPo dokončení duchovnotorným zážitkom, bol obrad umývania nôh. Myslím, že -spoločenského strediska sa vtedy sa v duchovnej atmomedzi bytovkami, domami a chatrčami začala služba sfére niečo zmenilo. Umýval Rómom na inej úrovni ako som nohy dvanástim rómto bolo už desať rokov predskym mužom. Boli to chlapi tým. Róbert Neupauer je člo- z rôznych vrstiev. Bohatší, ale aj takí, ktorí žijú v chatrvek, laik, vyštudovaný žurnalista, kresťan, líder, teraz čiach. Keď som sa na konci aj manžel a otec, ktorý toto postavil, videl som množstvo stredisko od založenia vedie. uslzených tvárí. Bolo to pre Robo tam začal slúžiť už od nich niečo významné, že roku 2000. Mal stretnutia biely človek – gádžo a ešte aj s niekoľkými ľuďmi u Rómov kňaz – rašaj im umýval nohy. doma. Modlili sa, zdieľali Neuvedomoval som si, že sa, čítali Bibliu, Robo ich Pán Boh môže toto pripovyučoval. Dnes je tam v šiesmenutie Ježišovho príkladu a poslania pre nás použiť na tich spoločenstvách viac lámanie ľadov a vytvorenie ako 80 ľudí. V krúžkoch sa akéhosi puta. Zrazu som cítil, stretáva 150 detí. Majú tam že ma jednoducho majú radi svoje dve hudobné skupičítajte a ja ichNahlase tiež. Myslím, že keď ny, krúžky, aktivity a ľudia v novom na že to je to, čo si uvedomili, z kolónie chodia slúžiť ajobjednajte urobil Pán Ježiš apoštolom iným Rómom v okolí. www.nahlas.sk a robí teraz aj skrze kňaza, Vráťme sa k Veľkej noci. tak ich to vnútorne pozdvihKeď som prvý rok urobil rozhodnutie, že pôjdem do lo k inému chápaniu ich tohto centra prežívať Zelený vzťahu s Bohom, ich pohľaštvrtok, Veľký piatok a Bielu du na seba samých. Sme pre sobotu, nevedel som presne, Boha jednoducho vzácni. do čoho idem. Prvý deň sme Celé slávenie Veľkej noci je mali dokonca nácvik s asiso tom, čo Boh robí pre člotenciou, ale zbytočne. Všetko veka. Eucharistia, umývanie sa muselo riadiť v procese. nôh, samota v Getsemanskej Jednoducho to bolo nad sily záhrade, súd, bič, koruna miništrantov niečo si zapaz tŕnia, kríž a smrť. Rómovia sú viac emotívni ako sme mätať a podľa určitého sce-

12

my. To, čo sa deje, sa prežíva, a to naozaj v hĺbke srdca. Bolo pre mňa zaujímavé hneď prvý rok vnímať, že vo vigílii zmŕtvychvstania to bola oslava. Ozajstná oslava. Radosť, tanec, spev a to naozaj poriadny. A bolo to namieste. To je čas oslavy a radosti, to je čas víťazstva a života. Smrť, diabol a hriech prehrali, porážka patrí im. My máme nový život, novú nádej, nový pokoj... Myslím, že pri minuloročnom slávení vigílie na Bielu sobotu sme urobili stredoeurópsky rekord v časovej dĺžke. Viac ako tri a pol hodiny trvajúca oslava. Procesia po polnoci po uličkách kolónie s radostným plesaním dvíhala z postelí k oknám všetkých, ktorí už spali. Radosť neboja hraná, ani strojená. Bola to víťazná pieseň. Nehanbili sa, jednoducho sa to z ich sŕdc a aj úst valilo. Radosť je radosť. Teším sa opäť na Veľkú noc k mojim priateľom. Teším sa na to hlboké prežívanie v slobode ducha, s plačom, nádejou, radosťou... Nech je Veľká noc pre každého z nás iná. Hlbšia, premieňajúca a plná víťaznej radosti. Prežime ju vnútorne. Oplatí sa... Ján Buc foto: Shutterstock

Čo mi lieta hlavou

Nech je Veľká noc pre každého ˇ z nás iná. Hlbšia, premieňajúca a plná víťaznej radosti.


PÔST & VEĽKÁ NOC 2013 / môj príbeh s Bohom

Moja hodnota je v Bohu ON POZNÁ MOJE SRDCE A VIE, O ČOM SNÍVAM

KEDYSI SOM SI MYSLELA, ŽE KEĎ RAZ BUDEM PÍSAŤ SVEDECTVO, TAK TO BUDE NIEČO VEĽKÉ A SLÁVNE, NIEČO AKO OBJAVENIE NOVÉHO LIEKU. ALEBO SOM SI PREDSTAVOVALA, AKO PRI NEJAKEJ MOJEJ PREDNÁŠKE VŠETCI ODOVZDAJÚ ŽIVOT PÁNOVI JEŽIŠOVI. A DNES JE TU IBA NORMÁLNA ANNA, KTORÁ ŽASNE NAD TÝM, AKÝ JE BOH K NEJ POZORNÝ, STAROSTLIVÝ A S AKOU LÁSKOU ZAOBCHÁDZA S JEJ SRDCOM.

Vyrastali sme

so sestrou v krásnej veriacej rodine. Nič a nikto nám nechýbal. Nevedela som sa dočkať, kedy príde môj ocino večer z práce a bude sa so mnou hrať a ja sa mu budem môcť skrývať a on ma bude hľadať. Aj keď skrýš v našom byte nebolo veľa a moja obľúbená bola len jedna, ocino nikdy neodolal svojej princezničke a išiel ma hľadať. Avšak jedno ráno mu prišlo zle a do druhého rána už bol mŕtvy. Mala som deväť rokov. Zrazu bolo všetko iné. Maminka musela dlho pracovať a ja s mojou

sestrou Jankou sme boli ležitejšia je stále ona. To, čo často doma samé. Aj keď som robila ja, nikto nevidel je ona o takmer päť rokov a nikto neocenil. Moje jedstaršia, do pozície starostlinotky na vysvedčení neboli zaujímavé, veď gymnázium vej sestry som sa dostala ja. skončí každý, ale vysoká škoRozhodla som sa, že ja budem tou silnou, že nebudem la, to je už niečo iné. Dodnes nikdy plakať, že nikto neusi pamätám, ako som v ten deň plakala nad vysvedčevidí moje slzy. Nech radšej nikto nevie, že som slabá. ním. Tak som si veľmi chcela Ale prišla puberta a všetko získať pozornosť a lásku sa už nedalo ľahko skryť. Boh mojim úspechom v škole, ale mi bol stále viac a viac vzdia- nešlo to. Tak som si povedačítajte neov novom Nahlase lený, nepochopiteľný, la, že musím bojovať viac, že musím sobný a najmä ten, ktorý mi objednajte nabyť ešte lepšia ako je moja sestra a prísnejšia na vždy niečo a niekoho berie. www.nahlas.sk seba. Tým začali dennodenMoja sestra odišla na výšku. Vtedy sa začal všetok záujem né porovnávania s mojou okolia orientovať na ňu a ja sestrou. Prestala som jesť, som mala pocit, že najdôaby som mala krajšiu posta13


Nahlas

Prečo ťa to pred obrátením neťahalo k Bohu? Čo ťa brzdilo, aby si k nemu prišiel bližšie?

A 98 15 16 52 24 30 27 4 16 31 48 47 19 79

Respondenti mohli označiť viaceré odpovede, preto % vyjadrujú podiel z počtu respondentov Moje predstavy o Bohu - vzdialený, neznámy,... 46% Negatívna skúsenosť s Bohom: nevypočul modlitbu, dopúšťa zlé veci,... 7% Neveril som príbehu o Bohu / Boh a kresťanstvo sú výmysly 7% Boh mi v skutočnosti vôbec nechýbal, nemyslel som jednoducho na neho 24% Kresťanstvo by ma odmedzovalo / chcel som slobodu 11% Čo by sa stalo potom - Boh urobí zo mňa svätuškára, kňaza / budem sa musieť stále modliť / ... 14% Kvôli iným kresťanom - nepáčilo sa mi, ako žijú 13% 2% Kresťanstvo nie je pre mňa / je pre slabých, skrachovaných, ... Nepotrebujem Boha - aj ľudia, ktorí žijú bez neho, sa majú dobre 7% Nechcel som sa vzdať svojho spôsobu života / hriechu / filozofie / presvedčenia 14% Neistota a strach z toho, čo sa stane, keď sa zverím Bohu 22% Sklamanie zo seba a svojich zlyhaní. Neviem žiť dosť dobre a Boh to vidí, že mi to nejde 22% Partia by ma neakceptovala, stratil by som ju, keby som iný 9% Iné 37%

Čo ťa teraz dokáže zabrzdiť vo vzťahu s Bohom?

A 29 54 68 98 28 80 47 43

Respondenti mohli označiť viaceré odpovede, preto % vyjadrujú podiel z počtu respondentov

14% 26% 32% 46% 13% 38% 22% 20%

Čo si o mne pomyslia iní Skrytý hriech, o ktorom iní nevedia a to ma brzdí Lenivosť, nechce sa mi riešiť Božie veci / nechce sa mi regovať a meniť sa Môjvprogram / všetko, čo musím urobiť / nemám čas čítajte novom Nahlase Chcem si držať svoje veci / keď budem chcieť, dám Bohu väčší objednajte priestor na www.nahlas.sk Moje prežívanie / vnútorné zranenia / moja psychológia

Počet respondentov

Mám pocit, že Boh ku mne nehovorí / neviem ho počuť Iné

Pohlavie respondentov

214

MUŽI

23%

ŽENY

77%

165 18

49

Vek respondentov 20 alebo menej 21 - 25 26 - 30 31 - 35 36 - 40 41 - 50 51 - 60 61 alebo viac

23 70 59 31 23 7 1 0

11% 33% 27% 14% 11% 3% 0% 0%


téma nešlo to, až pokým som nepochopil, že sám to nezvládnem, že jedine Boh môže zmeniť môj problém na víťazstvo.“ Súčasťou procesu vnútorného obrátenia bolo aj sklamanie zo seba, niekoľkoročné pády a víťazstvá v hriechoch a vedomie, že žiť blízkosť s Bohom sa nedá vlastnými silami. „Keď sa Boh zjavuje a volá človeka, človek nemôže na Božiu lásku plne odpovedať svojimi vlastnými silami. Musí dúfať, že Boh mu dá schopnosť opätovať jeho lásku a konať podľa prikázaní lásky“ (KKC 2090). Každý dotyk Boha je jeho milosťou a je našou nádejou, že on po nás túži a chce, aby sme prišli bližšie k nemu: „Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný a nájdete odpočičítajtesrdcom; v novom Nahlase nok pre svoju dušu.“ (Mt 11, 28-29)

objednajte na www.nahlas.sk

ČO MÔŽEŠ UROBIŤ, AK EŠTE NEMÁŠ VZŤAH S BOHOM A CHCEL BY SI BYŤ K NEMU BLIŽŠIE? • Povedz mu, nech ti ukáže, kým naozaj je. Je Boh naozaj dobrý? Naozaj chce byť blízko k ľuďom? Predlož mu svoje otázky. Ak je taký, popros ho, aby ti to dal spoznať. Urobil to aj Tomáš: „Rozhodol som sa na chvíľu uveriť Biblii a poprosil som Boha, aby sa mi dal spoznať. „Ak teda existuješ, prosím, daj sa mi spoznať, aby som vedel, že Sväté písmo a všetko, čo je v ňom, je pravda. Dokáž mi tú základnú vec: to, že si a že ma máš rád.““ Hľadaj ho svojím rozumom a poznaním, hľadaj ho svojou dobrou vôľou, úprimným otvoreným srdcom. V hľadaní ti môže pomôcť aj svedectvo iných ľudí. • Dovoľ mu prísť do tvojho života. On je pripravený: „Hľa, stojím pri dverách a klopem. Kto počúvne môj hlas a otvorí dvere, k tomu vojdem a budem s ním večerať a on so mnou“ (Zjv 3,20).

AK UŽ MÁŠ S NÍM VZŤAH, TU SÚ DVA NÁVRHY PRE TEBA: • Nenechávaj si to iba pre seba. Ak si zažil zmenu po tom, ako ti niekto povedal, čo s Bohom zažil, urob to isté aj ty. Boh si ťa môže použiť na to, aby vzrástla viera človeka, ktorému budeš o svojej skúsenosti hovoriť. Viac sa dočítaš v článku „Zažil som Boha a môžeš ho zažiť aj ty“ v tomto vydaní Nahlasu. • Nebuď brzdou pre druhých. Možno aj ty patríš medzi tých, ktorých odrádzali od Boha druhí ľudia. Jeden z čitateľov napísal: „Príbeh o Bohu som nikdy nepočul a to, čo som videl na bežných kresťanoch, ma nemotivovalo.“ Ak to zahŕňa, že si budeš dávať väčší pozor na svoje ústa, spôsob života alebo správanie, ktoré nie je v súlade s Bibliou, skús na tom popracovať zvlášť v tomto období okolo Veľkej noci. Možno ťa inšpiruje aj článok „Herodesova dráma“ v tomto Nahlase.

„Nech sa radujú srdcia tých, čo hľadajú Pána“ (Ž105,3). Hoci človek môže na Boha zabudnúť alebo ho odmietnuť, Boh neprestáva volať každého človeka, aby ho hľadal, a tak žil a našiel šťastie. Ale toto hľadanie vyžaduje od človeka všetko jeho rozumové úsilie, jeho dobrú vôľu, „úprimné srdce“, ako aj svedectvo iných, ktorí ho učia hľadať Boha. (KKC 30) „Keď sa primknem k tebe celou svojou bytosťou, môj život, celý naplnený tebou, bude pravým životom (Augustín: Vyznania).“ (KKC 45) Boh neprestáva priťahovať človeka k sebe a jedine v Bohu nájde človek pravdu a šťastie, ktoré neprestajne hľadá. (KKC 27) 19


Nahlas

SME DVE POLOVICE, ktoré sa dopĺňajú

MICHAL A DIANA SVETKOVCI sú v okruhu ich známych obľúbený manželský pár.

Michal je momentálne dobrovoľníkom v Infocentre nášho Spoločenstva, preto sme sa rozhodli predstaviť ich aj vám. Rozprávali sme sa s nimi o ich manželstve, službe a vzťahu s Bohom.

V Nahlase veľa píšeme o vzťahu s Bohom. Čo boli najvýraznejšie momenty, kedy vás On presvedčil o sebe? Michal: „Prvý moment bol, keď som išiel na vysokú školu a mal som iba tri dni na to, aby som sa tam dostal. Prestupoval som z jednej fakulty na druhú a išiel som znova na prijímacie skúšky. Dovtedy som sa nikdy tak úpenlivo nemodlil. Vedel som, že to je nemožné moji28

mi silami a to, že som sa tam dostal, bol pre mňa zázrak. Vtedy som naozaj uznal, že Boh existuje. Druhý moment bol v Anglicku, keď som stretol na ulici ľudí, ktorí ma pozvali študovať bibliu. Tam som zažil, ako Božie slovo zasahovalo do môjho života a menilo pohľad, akým som sa pozeral na veci. To bol pre mňa osobný Boží dotyk a dve najsilnejšie chvíľky.“ Diana: „Ježiša som spoznala, keď som mala trinásť rokov a spolužiačka

ma zavolala, nech prídem na Stredu (modlitebné stretnutie – pozn.). Bola presvedčená, že sa otočím, keď zbadám modliacich sa ľudí so zdvihnutými rukami, tak ma celú cestu presviedčala, nech sa nebojím. Bola som silno dotknutá Bohom už ako som tam prišla, keď som videla, ako sa tam ľudia majú radi. Braňo Škripek vtedy vítal ľudí a keď som videla, s akou láskou k nim hovorí, tak ma to dojalo. Potom povedal: „Mám slovo

pre jedno dievča. Pán Ježiš ti chce povedať, že ťa miluje presne takú, aká si, s tým všetkým, čo žiješ.“ Ja som vtedy vedela, že cez to sa mi prihovoril Boh a odvtedy si Boh priťahoval stále bližšie.“ Čo vám vzťah s Bohom dal a čo vám vzal? Michal: „Vzal mi moje predtým impulzívne odpovede na nejaký podnet. Poznáte to, môžete predbehnúť desať ľudí v rade,


rozhovor ale viete, že takto sa kresťan nespráva. Bolo to vo mne – uľahčiť si veci, byť „šikovný“, ale videl som, že to je balansovanie na hrane a že Boh chce, aby som mal premenený charakter. Videl som, že ma volá k väčšej trpezlivosti, k videniu vecí a vzťahov z pohľadu večnosti, čo si niekedy vyžaduje „zahryznúť si do jazyka“, premôcť sa, reagovať inak ako väčšina. Čo mi vzťah s Bohom dal? Slobodu robiť aj bláznivé veci pre neho. Viera nie je iba o bláznovstve, ale naozaj dostal som slobodu a nový rozmer do života. Keď som sa obrátil, tak som to videl ako novú dimenziu – ako keď máte 2D život a zrazu vám niekto otvorí 3D život. Všetko nabralo nový duchovný rozmer. Dal mi aj nádej. Mal som sa vtedy ťažšie a cítil som sa akoby chytený do pasce s tým, že skončím v niečom tmavom a zamotanom. Boh mi dal nádej, že to nie je koniec, že to môže byť inak.“ Diana: „Mne vzal dvojtvárny život – raz som sa správala určitým spôsobom a potom zasa inak. To mi bolo úplne zobrané. Vzal

Keď som sa obrátil, tak som to videl ako novú dimenziu – ako keď máte 2D život a zrazu vám niekto otvorí 3D život.

mi ešte smútky a migrénu. A čo mi dal? Zmysel a poriadok do života a tiež ľudí, ktorí sú „normálni“, lebo to je v dnešnom svete úplne zázrak.“ Ako sa zmenil váš pohľad na Boha za obdobie, odkedy ste ho spoznali až po dnes? V čom ho vidíte inak?

mi, akoby ma viac upevnil tým, že dlhšie kráčam s ním.“ Obaja ste aktívni ľudia. Na čo vám záleží? Do čoho vás ťahá srdce?

Diana: „Vždy som mala obrovskú túžbu pridať sa k ľuďom, ktorí sa modlili pred začiatkom modlitebných stretnutí. Pozerala som sa na nich a modlila sa, nech si ma všimnú . Raz som išla Diana: „Ja som zo zaza jedným z vedúcich, aby čiatku vnímala Boha veľmi sa za mňa modlil. A on sa extrémovo. Tesne po obmodlil za rozvoj darov v služrátení som žila vo veľkých výkyvoch – raz mi bolo veľmi be príhovorných modlitieb. dobre a potom veľmi zle, Odvtedy mi to dáva veľký kedy som volala na Boha zmysel a tak aj najčastejšie v zúfalstve. Potom som zase slúžim v spoločenstve. Bemala nadšenie a eufóriu riem to ako moje životné a potom sa znova niečo stalo duchovné povolanie.“ a hľadala som Boha v hlMichal: „Vždy som trávil veľa času v rozhovoroch binách. Za ten čas ma Boh vedie do normálneho vzťahu s ľuďmi. Aj preto túžim pris ním. Cítim, že je blízko mňa nášať Boha ľuďom a vidieť, a že v mojom živote nemusia ako v ich vnútri koná, ako byť výkyvy, kedy je pre mňa sa im otvárajú oči – jedčítajte v novom Nahlase extrémne blízky a extrémne noducho hovoriť o Bohu. vzdialený. Môžem ho zažívať Myslím, že je to povolanie objednajte na ako otca v mojej blízkosti, evanjelizátora. Chcem prísť www.nahlas.sk kedykoľvek ho potrebujem. k človeku a zaujímať sa o to, Dáva na mňa pozor stále.“ ako sa má a úprimne mu povedať o najlepšom lieku Michal: „Po obrátení pre ľudské srdce – o Bohu som sa niekedy zamýšľal, a o mojej skúsenosti s ním.“ či to celé s Bohom nie je nejaký výmysel a či si niečo nenamýšľam. Myslím, že Michal, ty si odišiel Boh mi dal istotu, pevnosť si z pozície v dobrej viery. Tiež mi dal hlbší rozfirme. Prečo si to nemer synovstva a otcovstva. chal a prišiel pracoNiekedy som len tak jednovať do Infocentra? ducho s ním, nemusím nič riešiť a môžem zažívať jeho „Bolo za tým asi pol roka premieňajúcu prítomnosť. modlitieb a rozlišovania. Mám väčší pokoj, vidím veci Nemôžem povedať, že tá akoby z nadhľadu. Zdá sa práca ma nebavila, no bolo

to náročné na čas. Povedal som si, že keď sa obzriem za seba o dvadsať rokov, čo uvidím? Možno by som išiel po kariérnom rebríčku vyššie o jeden stupienok, možno o dva. Pýtal som sa, či naozaj chcem čas a úsilie dať nejakej firme lebo či chcem riešiť veci, ktoré mi spôsobujú vášeň. Súvisí to aj s otázkou predtým, prečo mi horí srdce. Videl som, že sa môžem pustiť s vierou do vecí, ktoré sú logicky príliš

Svetkovci

Manželmi sú tri a pol roka. Majú dve deti: dvaapolročného Jakubka a sedemmesačnú Elišku. Spoznali sa v našom Spoločenstve pri Dóme sv. Martina počas Kampane pre Ježiša. Michal (33) študoval ekonómiu a doteraz pracoval v oblasti financií. Od 1. decembra 2012 je dobrovoľník v Infocentre. Diana (25) študovala bábkoherectvo a momentálne si užíva materskú dovolenku. 29


Nahlas

VERNOSŤ

nie je slabost v

Vernosť vedia oceniť obchodné reťazce, predajcovia áut, aj cestovné kancelárie. Pán je verný Boh a odrazom jeho vernosti je vernosť v našich životoch. Nielen tá manželská. „Vernosť nie je slabosť.“ Tak znelo motto tohoročného Národného týždňa manželstva. Vernosť manželov je v dnešnej dobe podrobovaná silnej skúške. Štatistiky hovoria o obrovskom náraste prípadov nevery a rozvodov. Keď sa pozeráme okolo seba, vidíme vzťahy rúcajúce sa ako domčeky z karát. Mnohokrát u svojich rodičov, súrodencov, susedov. A možno sa nás pomaly zmocňuje strach, nedôvera a beznádej. Je čas pozrieť sa na niekoho naozaj Verného. „A ty spoznáš, že Pán, tvoj Boh, je Boh mocný a verný, ktorý zachováva svoju zmluvu a svoju láskavosť“ (Dt 7,9). „Pán je milostivý a láskavý Boh, zhovievavý, veľmi milosrdný a verný“ (Ex 34,6). Pán je verný Boh. Čo to znamená? „On sám povedal: ‚Nezanechám ťa, ani neopustím‘“ (Hebr 13,5). „Nech i vrchy odstúpia a kopce nech sa otrasú: moja milosť neodstúpi od teba, zmluva môjho mieru sa neotrasie, hovorí Pán, tvoj zľutovník“ (Iz 54,10). „Či zabudne žena na svoje nemluvňa a nemá zľutovania nad plodom svojho lona? I keby ona zabudla, ja nezabudnem na teba“ (Iz 49,15). Božia vernosť spočíva v jeho bezpodmienečnej láske: „Ak sme neverní, on ostáva verný, lebo seba samého zaprieť 32


rodina nemôže“ (2Tim 2,13). „A čo ak sú niektorí neverní? Zmarí ich nevernosť Božiu vernosť? Vonkoncom nie!“ (Rim 3,3-4). Jedny z najsilnejších slov Písma sú adresované prorokovi Ozeášovi, ktorý sa stal osobným príkladom Pánovej vernosti nevernému ľudu: „Pán mi znova riekol: ‚Choď a miluj ženu, ktorá má milenca a cudzoloží, ako Pán miluje synov Izraela, hoci sa oni obracajú k iným bohom a majú radi hroznové koláče‘“ (Oz 3,1). Odrazom Pánovej vernosti je vernosť v našich životoch. Nielen tá manželská. Vernosť sa definuje ako stále zachovávanie záväzkov, ako oddanosť. Krásnym príkladom takejto oddanosti je vzťah Rút ku svojej svokre (!): „Nenaliehaj na mňa, aby som ťa opustila a odvrátila sa od teba: lebo kde pôjdeš ty, pôjdem i ja, kde sa zdržíš, zdržím sa aj ja: tvoj národ sa stane mojím národom a tvoj Boh bude mojím Bohom. Kde ty zomrieš, tam zomriem i ja a tam budem aj pochovaná. Nech mi Pán tak urobí a nech mi tak aj pridá, že len smrť ma odlúči od teba“ (Rút 1,16-17). Obdivuhodná bola aj láska Dávida a Jonatána. Ich sľub vzájomnej vernosti nás tak inšpiroval, že sme si ho s Martuškou dali na svadobné oznámenie: „Ako sme si obaja prisahali v mene Pánovom, Pán bude medzi mnou a tebou, medzi mojím potomstvom a tvojímčítajte potomstvom naveky“ Nahlase (1Sam 20,42). v novom

objednajte na

Písmo často v súvislosti s vernosťou powww.nahlas.sk užíva výraz „zmluva“. Aj medzi manželmi vzniká manželská zmluva: Manželský pár tvorí dôverné spoločenstvo manželského života a lásky, ktoré ustanovil Stvoriteľ a vystrojil vlastnými zákonmi. Vzniká manželskou zmluvou, čiže neodvolateľným osobným súhlasom. Obaja sa neodvolateľne a celkom dávajú jeden druhému. Už nie sú dvaja, ale tvoria len jedno telo. Zmluva, ktorú manželia slobodne uzatvorili, im ukladá povinnosť, aby zachovali manželstvo jediné a nerozlučiteľné. „Čo teda Boh spojil, nech človek nerozlučuje“ (Mk 10,9) (porov. KKC 2364). Vernosť znamená dodržať túto zmluvu, tak ako Pán dodržuje svoju.

Manželský sľub vyjadruje jej obsah: Ja, M., beriem si teba, M., za manžela/-ku a sľubujem pred všemohúcim Bohom, že ti budem verným manželom/-kou a že ťa nikdy neopustím, ani v šťastí ani v nešťastí, ani v zdraví ani v chorobe a že ťa budem milovať a ctiť po všetky dni svojho života. Naplnenie tohto sľubu znamená: Byť verným manželským partnerom, Nikdy neopustiť svojho manželského partnera, Milovať a ctiť celý život svojho manželského partnera.

1 2 3

Svoju lásku a úctu k manželskému partnerovi udržujem v dobrej kondícii obnovovaním a potvrdzovaním svojho rozhodnutia najmä v ťažkých situáciách. Čnosť, ktorá mi pomáha znova a znova povedať: „Chcem!“, sa volá vernosť.

1. Byť verným znamená byť oddaným tomu druhému. Svätý Ján Zlatoústy navrhuje mladomanželom, aby si navzájom povedali: „Vzal som ťa do náručia a milujem ťa viac ako svoj vlastný život. Vážim si tvoju lásku nadovšetko a nič by ma viac nesužovalo ako to, že by som mal iné myšlienky, ako sú tvoje (KKC 2365). Je to viac ako len nespať s iným, s inou. „Moje myšlienky a city patria len tebe“. Samozrejme, že o to treba zápasiť. Neospravedlňovať si myšlienkové a emocionálne úlety. Mnohí si túto hranicu posúvajú stále ďalej a ďalej. Nemajú však pocit, že sú neverní. V tejto veci je potrebné byť voči sebe čestní a úprimní. Rozhodnúť sa spoločne poraziť pokušenie žiarlivosti otvorenosťou a dôverou. A strážiť si srdce a myseľ. Sklamanie, frustrácia, ťažkosti, nás neoprávňujú „uľaviť si“ nevernými myšlienkami a pocitmi. 2. Neopustiť partnera neznamená len neodsťahovať sa od neho, či spávať s ním v jednej izbe a na jednej posteli. Božie Slovo hovorí o jednote manželov: „Preto muž zanechá otca i matku a pripúta sa k svojej manželke a budú dvaja v jednom tele“ (Ef 5,31). Zanechať rodičov, pripútať sa (niektoré preklady hovoria „priľnúť“) k manželskému partnerovi a byť s ním jednou bytosťou. To je smer procesu, ktorým napĺňame manželský sľub. Zostať na mieste, alebo sa vydať opačným smerom, je jeho porušením. 3. Milovať a ctiť (pozri články tejto rubriky v starších číslach) – to sú postoje, ktorým vernosť dodáva stálosti. Vernosť založená na rozhodnutí: „Chcem ťa milovať, chcem ťa ctiť!“ Verne milujem a ctím nie preto, lebo ten druhý je stále taký neodolateľný, očarujúci, úžasný a bezchybný. Svoju lásku a úctu k manželskému partnerovi udržujem v dobrej kondícii obnovovaním a potvrdzovaním svojho rozhodnutia najmä v ťažkých situáciách. Čnosť, ktorá mi pomáha znova a znova povedať: „Chcem!“, sa volá vernosť. Božie Slovo hovorí: „Ovocie Ducha je láska, ...vernosť“ (Gal 5,22). Ak manželia dávajú priestor Božiemu Duchu a vždy znova a znova ho 33


Nahlas

Páči sa Vám Nahlas? Dajte o nás vedieť ďalším! Posuňte časopis svojim známym, objednajte ho ako darček pre svojich blízkych, ponúknite ho v obchode alebo kostole na predaj - pomôžte nám šíriť Nahlas ďalším ľuďom, aby mohol rásť ich vzťah s Bohom.

papierová verzia + Slovo nadnes 4 čísla za rok príspevok 6,64 €

elektronická verzia v pdf bez Slova nadnes 4 čísla za rok príspevok 4,44 €

na www.nahlas.sk

vyplňte objednávkový formulár a my Vám pošleme variabilný symbol, s ktorým uhradíte príspevok

a

telefonicky na čísle 02/5557 1397

nadiktujete nám Vaše údaje a my Vám povieme variabilný symbol, s ktorým uhradíte príspevok

poštou

r

#

vyplňte objednávku a pošlite na našu adresu. Na uvedené tel. číslo alebo mail Vám zašleme variabilný symbol, s ktorým uhradíte príspevok

Do databázy odberateľov Vás zaradíme po obdržaní príspevku. Príspevok uhraďte na číslo účtu: 2661475133/1100, názov účtu: Infocentrum Adresát (pri platbe poštovým poukazom U): Informačné centrum Spoločenstva pri Dóme sv. Martina, Čajakova 28, 831 01 Bratislava 37 Pre zahraničných objednávateľov: SWIFT: TATR SK BX, IBAN: SK1211000000002661475133.

Objednávka časopisu Objednávam si papierové vydanie Nahlasu spolu s prílohou Slovo nadnes. 4 čísla (rok) - príspevok 6,64 € Počet výtlačkov: ks Nahlasu Kam budeme Nahlas posielať: Meno: Ulica a číslo: Obec / Mesto: PSČ: Telefón: E-mail: Meno a kontakt na Vás (ak sú odlišné od vyššie uvedených): 50

Môj príbeh s Bohom... Dajte vedieť, čo ste zažili Zažili ste, ako Boh koná vo vašom živote? Dajte nám o tom vedieť! Napíšte váš príbeh a povzbuďte ostatných čitateľov! Píšte na: nahlas@martindom.sk alebo priamo na našu stránku www.nahlas.sk do sekcie

Mikroblog

LEcBNU Buďte našimi partnermi Nahlas môže byť našim spoločným dielom. Podporte Nahlas modlitebne, finančne, propagáciou alebo sa zapojte do tímu dobrovoľníkov - môžete napríklad prepisovať nahrávky, poslať nám fotografie,... Tvorte Nahlas spolu s nami.

Sledujte náš facebook Pozrite si pár strán nového čísla ako prví, buďte informovaní o novinkách a komentujte statusy Nahlasu!

Viac na webe Videá, hudbu, blogy, príbehy, výborné články a archív nájdete na www.nahlas.sk Surfujte srdcom aj na stránkach www.martindom.sk a www.ver.sk

INZERCIA

Objednajte si Nahlas


PRÍĎTE SI PRE SVOJ

NAHLASUJTE SA TU: ZÁPAD BRATISLAVA Lúč Nám. SNP Lúč Križkova Dobrá kniha Spolok sv. Vojtecha František Jonatán Dom Quo Vadis Dóm sv. Martina Kostol sv. Františka Karlova Ves Kostol sv. Rodiny Petržalka Kostol Verbisti Krupinská ŠAŠTÍN Spolok sv. Vojtecha TRNAVA Spolok sv. Vojtecha Dobrá kniha PIEŠŤANY Dobrá kniha NITRA Spolok sv. V. Na vŕšku Spolok sv. V. NC CENTRO Lúč Farský kostol Zobor NOVÉ ZÁMKY Spolok sv. Vojtecha

LEVICE Farský kostol Kníhkupectvo Kruh ZLATÉ MORAVCE Sv. Michal TOPOĽČANY Spolok sv. Vojtecha PARTIZÁNSKE Spolok sv. Vojtecha PRIEVIDZA Lúč Spolok sv. Vojtecha NOVÉ MESTO NAD VÁHOM Sv. Anna TRENČÍN Spolok sv. Vojtecha PÚCHOV Spolok sv. Vojtecha POVAŽSKÁ BYSTRICA Farský kostol SEVER ŽILINA Spolok sv. Vojtecha Lúč Na stretnutiach spoločenstva Nový Jeruzalem v stredu v Kláštore kapucínov Kostoly farnosti Žilina - mesto

ČADCA Spolok sv. Vojtecha MARTIN Lúč RUŽOMBEROK Spolok sv. Vojtecha Caritas DOLNÝ KUBÍN Na stretnutiach spoločenstva každú prvú stredu v Aktiv centre TVRDOŠÍN Spolok sv. Vojtecha STRED BANSKÁ BYSTRICA Spolok sv. Vojtecha Rosa ZVOLEN Lúč DETVA Farský kostol VÝCHOD VAŽEC Diecézne centrum voľného času SPIŠSKÁ NOVÁ VES Farský kostol Spolok sv. Vojtecha

GELNICA Farský kostol ROŽŇAVA Spolok sv. Vojtecha PREŠOV Spolok sv. Vojtecha František Kníhkupectvo Patmos Most Café KOŠICE Spolok sv. Vojtecha Dobrá kniha MICHALOVCE Spolok sv. V. HUMENNÉ Farský kostol Spolok sv. Vojtecha SNINA Spolok sv. Vojtecha ČESKÁ REPUBLIKA PRAHA Knihkupectví Samuel, Soukenická 15 Knihkupectví Paulínky, Jungmannovo nám. 18 ÍRSKO DUBLIN Slovenská komunita, Lower Dominick St 51


Nahlas 1-2013  
Nahlas 1-2013  

Nahlas nabity kvalitnymi clankami pre tvoj lepsi vztah s Bohom

Advertisement