Page 1

Nahlas V správny čas na správnom mieste

+

3 skutočné príbehy: Boh sa dotkol môjho života

1/2011 www.nahlas.sk

+

zamyslenia na každý deň

SLOVO NADNES

SEXUALITA je otázka iden�ty

SÚŤAŽ o podpísaný nový album Tre� deň

Boh čaká na to, že prídeme za Ním

Tráviť prítomnosť aj budúcnosť s Bohom Denne si vyhradiť čas pre Pána. Ako na to? >> s. 34 Téma: 7 dôvodov, prečo povedať nie na veštenie >> s. 10


Nahlas

Pomáhame ľuďom

PREDPOVEĎ NA 2011

môj príbeh s Bohom / 2 percen

rozvíjať sa Pridajte sa aj vy

2% Z VAŠEJ DANE PRINESÚ ZMENU

ag

aby kresťania žili svoju vieru naplno aby neveriaci spoznali Krista aby sa na Slove nsku žilo podľa Božích princípov aby na tom kresťania spolupracovali

gg

a podporte veci, ktoré

zlepšia atmosféru v našej krajine

Buďte našimi partnermi. Poďte do toho s nami

Ide nám o to, aby ľudia na Slovensku žili lepší a plnohodnotnejší život a spoznali sme, že sa to dá uskutočňiť jedine s Ježišom Podporte našu prácu Vašimi 2%. Viac na stranách 27-29 >> Ďakujeme.

Iden�fikačné údaje Meno: Informačné centrum Spoločenstva pri Dóme sv. Mar�na Sídlo: Kapitulská 9, 811 01 Bra�slava Právna forma: Občianske združenie IČO: 36066834 / Bankové spojenie: Tatra banka, č. ú.: 2661475002/1100 2

Vyhlásenie vložené v tomto Nahlase!


ntá

g

úvodník Nahlas vydáva

Je človek šťastnejší, ak pozná svoju budúcnosť?

Spoločenstvo pri Dóme sv. Mar�na

>> Čí taj v témte viac e V

píše Mário Tomášik, vedúci Spoločenstva pri Dóme sv. Mar�na + par�čka To je ťažká otázka. Napriek tomu, že si nie

sme istí, či by sme boli šťastnejší, ak by sme

poznali svoju budúcnosť, tak mnohí z nás

prítomnosti a o tom,

eš spo tice, l. s r.o.

že vždy chce pre nás

to najlepšie. Navyše budeme uchránení od ne-

ľudí (a to dokonca i kresťanov, ktorí chodia

bezpečenstva falošných „proroctiev“, či rečí rôz-

Sú pre nás príťažlivé horoskopy, rôzne „pro-

kokrát stretol ľudí, ktorých život bol vážne naru-

relatívne často do kostola) sa o to snažíme.

roctvá“,... Mnohí dokonca využijú služby

veštíc napriek tomu, že vedia, že by sa to

nemalo a že Biblia také správanie zakazuje.

Keď som dal otázku o poznaní svojej budúc-

nych mudrlantov, veštcov, mágov. Už som niekoľ-

šený, motali sa stále dokola a nikam sa duchov-

ne, ale ani v praktickom živote neposunuli, lebo

boli obmedzení ba až „odsúdení“ nejakým po-

znaním, či predpovedaním budúcnosti od veštca,

nosti a šťastí mojim priateľom, tak sme sa zhodli

či falošného „proroka“, či osvieteného mudrca.

naša budúcnosť bola ukázaná ako dobrá. Inak

bujú poznať budúcnosť, ale iba odpoveď na

v tom, že šťastní by sme boli vtedy, ak by nám

by sme šťastní rozhodne neboli. Navyše, ak

by sme spoznali, že naša budúcnosť nemá byť

dobrá, zobralo by nám to nádej, radosť i mno-

hokrát schopnosť preukazovať dobro. A ktovie,

ako by sme boli na tom s našou vierou, či by

neprišlo sklamanie, obviňovanie, reptanie...

Verím, že Pán Boh nechce pred nami veci

skrývať, rád nám ich zdieľa, ale vždy iba

toľko, koľko je pre nás dobré a prospešné.

Toľko, aby sme nezablúdili, necítili sa sami,

nerozhodovali sa zle. Navyše je aj otázne, čo

je pre nás dobré a čo zlé. Mnoho vecí, ktoré

by nám boli ukázané ako naša budúcnosť, sa

Niektorí sa zasa vyhovárajú, že nepotre-

nejakú otázku, či problém. Veľakrát sa to

týka vzťahov a ľudia si nechajú od veštcov

nahovoriť rôzne veci o svojich blízkych, či

známych a na základe toho ich znevážia, či

pustia bližšie k sebe. Často sa to týka peňazí

a ľudia veľakrát urobia absurdné rozhod-

nutia len preto, lebo im to poradí veštec.

Hádajte kto očakáva, že keď máme nejaký

problém, tak za ním prídeme? Áno, je to sám

Boh. Čaká na to, aby nám mohol poradiť,

pomôcť nám, ukázať východisko. On je ten

prameň a zdroj. No my niekedy bežíme k po-

praskaným cisternám alebo pijeme z kaluže

nám môžu v momente ukázania javiť ako veľmi

plnej blata a špiny a ešte sa cítime spokojní.

už na to boli pripravení a nezdalo by sa nám

preto, lebo nás to klame, chytá nás do osídiel

zlé, no v čase, kedy by to malo nastať, by sme

to zlé, lebo medzitým by nás Pán aj vnútorne

zmenil a zmenil by aj našu perspektívu.

Ak chceme poznať našu budúcnosť, obráťme

sa na Pána Boha. On nám dá vedieť to, čo potre-

bujeme. A ak nepotrebujeme poznať v tejto chvíli

nič z našej budúcnosti, tak si buďme istí, že nám

nič neukáže, iba nás uistí o svojej láske, svojej

Pán Boh neznáša veštenie a čarodejníctvo

Sme skupina kresťanov z Bra�slavy. Každému z nás sa zmenila viera - stala sa vitálna a plná života; niektorí uverili v Boha ako predchádzajúci ateis� a sympa�zan� iných nábožens�ev. Prečo? Zažili sme, že s Bohom môžeme mať osobný vzťah. S tým, čo máme, sa chceme podeliť, nechceme si to nechať len pre seba - preto je aj tento časopis, preto sú aj ďalšie naše ak�vity. Ide nám najmä o to, aby kresťania žili svoju vieru naplno. Tiež o to, aby neveriaci spoznali Krista a žili život podľa Neho, aby sa na Slovensku žilo podľa Božích princípov a aby na tom všetkom kresťania spolupracovali. Spoločenstvo pri Dóme sv. Mar�na je tu od začiatku 90-tych rokov. Jeho vedúcim je Mário Tomášik. Spoločenstvo má aj svojho kňaza, ktorým je Jozef Haľko.

a myšlienok, plánov Zlého (lebo keď zdroj

tých veštení nie je od Boha, tak od koho môže

byť?), lebo nás poškodzuje, limituje, zväzuje,

lebo nás odvádza od Pána a našej závislosti na

ňom, našom každodennom stretávaní sa s ním,

odvádza nás nenápadným spôsobom od viery.

A navyše nám často aj vyprázdňuje peňaženky :-)

Viac na www.mar�ndom.sk 3


Nahlas

Nahlas

Téma: Veštice, spol. s r. o.

10

Vydáva Spoločenstvo pri Dóme sv. Mar�na od roku 1997. Vychádza 8-krát do roka spolu s prílohou Slovo nadnes. Kontakty do redakcie Redakcia časopisu Nahlas, Infocentrum Spoločenstva pri Dóme sv. Mar�na, Čajakova 28, 831 01 Bra�slava 37 tel.: 02/5557 1397 e-mail: nahlas@mar�ndom.sk www.nahlas.sk Objednávky Nahlasu Objednávajte na www.nahlas.sk alebo mailom na nahlas@mar�ndom.sk alebo na čísle 02 / 5557 1397. Vedúci redakcie Andrej Kmeťo Redakčná rada Mário Tomášik, Andrej Kmeťo, Mar�na Bučeková, Michal Steiner, Soňa Jančíková Spolupracovníci Štefan Beňa, Ján Buc, Pavol Strežo, Janka Strežová, Richard Vašečka, Július Slovák, Richard Štefák, Eva Hrešková, Michal Zeliska, Lenka Jamborová www.nahlas.sk Ras�slav Rapant Ďakujeme Spolupracovníkom, prispievateľom a podporovateľom. Reg. č. MK SR EV 3085/09 ISSN 1337-9771 Redakcia si vyhradzuje právo na úpravu textov zaslaných na uverejnenie. Autorské neprevzaté príspevky možno preberať s uvedením zdroja. Grafické spracovanie Andrej Kmeťo Foto na obálke SXC Tlač D&D Interna�onal Slovakia Nahlas je vytlačený na papieri pochádzajúcom z lesov obhospodarovaných environmentálne vhodným, spoločensky prínosným a ekonomicky životaschopným spôsobom.

4

1/2011

Obsah

Konferencia 7 vrchov

18

Téma: Veštice, spol. s r. o. 10 11 12 15

Veš�ce, spol. s r. o. Na Slovensku po veštecky? Odpovede na často kladené otázky 7 hlavných dôvodov, prečo povedať nie na veštenie 16 Biblia a veštenie 16 Boh vie o všetkom, čo potrebujeme

Môj príbeh s Bohom 7 Ako rastúci kvet 8 V správny čas na správnom mieste 26 Buď sa niečo zmení, alebo sa na to vykašlem 50 Nedá sa opus�ť sladkú chuť a už ju nedať do úst

36 Sexualita


Vyučovanie 34 Denne si vyhradiť čas pre Pána

Formácia 18 Pozývame vás 7 vrchov 23 Čo mi lieta hlavou Som v tom... Rodina 24 Manželstvo je... 36 Sexualita 30 Priama reč „Urobím mu pomoc, ktorá mu bude rovnocenná“ 31 Fit klub Keď sa hneváš, tak... 33 Postrehy z ranča Nemá zmysel odolávať 40 Zrelosť Sila partnerstva II.

Rubriky 6 17 44 46 51 52 54

Nový štart Prikryté Tvoja vec Tvoja vec v roku 2011 Správy Kultúra & médiá V�py Čo - kde - kedy Objednávka

Slovo nadnes 45 biblických zamyslení na každý deň

Denne si vyhradiť čas pre Pána

34

AB S NO OLÚT V N VIN NA AH KA LAS E

HUDBA, VIDEÁ, WEB STRÁNKY PRIAMO VO VAŠOM MOBILE!

Na viacerých miestach v novom Nahlase nájdete takéto podivné obrázky. Sú to QR kódy. Priatelia, tu už ide o viac než len časopis. Ak mobilom nasnímate takýto kód, prepojí vás to na hudbu, video alebo webstránku - napríklad kód vľavo na www.nahlas.sk. Máte tak priamy prístup na mul�mediálne bonusy. Vyskúšajte to, je to zábava!

AKO TO FUNGUJE?

Pozrite si video na www.nahlas.sk alebo nasledujte �eto 3 jednoduché kroky: 1. S�ahnite si aplikáciu do telefónu. Najjednoduchšie tak, že sa pripojíte cez telefón na web. Aplikáciu získate napríklad aj na adrese h�p://www.get.beetagg.com kde sa automa�cky rozozná váš telefón. Potom potvrďte inštalovanie. 2. Oskenujte kód Otvorte aplikáciu v telefóne a podržte telefón nad kódom. Aplikácia použije fotoaparát, aby prečítala kód. 3. Užívajte si Kód nasmeruje váš telefón na stránku s videom, hudbou, alebo inými dobrotami.

Výrok tohto čísla „Hádajte kto očakáva, že keď máme nejaký problém, tak za ním prídeme? Áno, je to sám Boh.“ MÁRIO TOMÁŠIK >>strana 3

obsah

Píšte nám na nahlas@mar�ndom.sk

Objednávajte pohodlne cez objednávkový formulár na www.mar�ndom.sk

Nahlas na Facebooku Staň sa fanúšikom Nahlasu na Facebooku a prehľad každého Nahlasu uvidíš ako prvý na svete - ešte skôr, než je vytlačený! Pozeraj fotky zo zákulisia, buď informovaný o čerstvých zaujímavos�ach a vyjadri sa k statusom Nahlasu.

Špeciálne vydanie Prelistujte si špeciálne vydanie a čítajte príbehy obrátenia, zaujímavos� a zis�te, či máte veci, ktoré sa opla� mať. Všetky články sú v plnej verzii na www.nahlas.sk

Budúce číslo Čerstvé info o novom čísle zverejníme na našom facebookovom profile. Do čítania, priatelia!

5


Nahlas

Prikryté Sedím pri okne a pozorujem, ako padá sneh. Iba pred pár dňami tu bola všade naokolo špina a neporiadok, blato a smeti. Teraz je všetko prikryté snehom. Rovnaké, zasnežené, biele a dobre sa na to pozerá. Možno sa niekomu nepáči sneh, ale podľa môjho názoru je to určite krajšie ako blato a smeti. Aj Boh pristupuje k nám podobne. Blato, špinu, neporiadok, smeti, hriech v našich životoch prikrýva svojou milosťou a odpustením. Z našej strany je potrebné aktivovať túto milosť v sebe a pustiť Boha do svojho života. Ako môžeš aktivovať túto milosť? Ľutuj zlé, čo si urobil, ľutuj špinu, neporiadok, smeti, hriech vo svojom živote. Boh vtedy príde a prikryje. V tvojom živote to odteraz už bude iné, krajšie. Rišo Štefák / foto: SXC

Ale Boh, bohatý na milosrdenstvo, pre svoju nesmiernu lásku, ktorou nás miluje, hoci sme boli pre hriechy mŕtvi,

oživil nás s Kristom – milosťou ste spasení – a s ním nás vzkriesil a daroval nám miesto v nebi v Kristovi Ježišovi, aby ukázal v budúcich vekoch nesmierne bohatstvo svojej milosti dobrotou voči nám v Kristovi Ježišovi. {Biblia, List Efezanom, 2. kapitola, verše 4 – 7}

6


nový štart / môj príbeh s Bohom

Na stretko som začala chodiť kvôli tomu, že jednoducho na dedine nestretnete mladých vtipných ľudí, ktorí tiež veria v Boha a nehanbia sa za to a medzi takých som patrila aj ja. Na stretku do nás od začiatku vedúci hustil o novom živote s Ježišom, že Boh sa ho dotkol a zmenil

jeho život. Prechádzal s nami základné témy a stále novým spôsobom nám hovoril o Ježišovi. Možno to bolo dva roky, možno tri, presne neviem, ale viem, že som len počúvala všetko, čo títo mladí „zažranci“ (nemám lepší výraz) hovorili, ale nechápala som to, po stretku som bola rozrušená a pobúrená.

Všetko v mojom živote som si vyčítala – ako hovorím, ako vyzerám, ako sa správam, že veľa vecí neviem. Svoju citlivosť a ženskosť som vnímala ako slabinu. Môj vzťah s mamou som považovala za veľmi dobrý, ale pritom sme si pri komunikácii tak veľmi ubližovali. Pri opätovných nedorozumeniach a komunikačných zraňovaniach som si jednoducho povedala: „Koniec, už mi viac nikto nebude ubližo-

vať!“ Zatvorila som svoje srdce v snahe chrániť sa pred ublížením. Pomáhala som, kde sa dalo. Záver bolo skoro vždy rovnaký, cítila som sa využitá, odkopnutá, keď jednoducho už nikto nepotreboval moju pomoc. Boh mi postupne otváral oči, ukázal mi, ako ma miluje, že dal úplne všetko – svojho Syna – aby som mohla byť s Ním. Učil ma, že aj ja mám odpustiť ľuďom, ktorí mi ublížili a hoci som to už urobila 77-krát, mám to urobiť aj 78-krát a to z celého srdca. Reálne som prežila, že Boh má moc zobrať všetku bolesť zo slov, z uda-

lostí, ktoré sa stali, zo sklamaní a z odmietnutia. Má moc dať Otcovskú lásku. On mi dáva skutočne víťaziť nad mojimi hriechmi. A to si jednoducho nevyrobíš, to je milosť Božia. On mi pomáha, aby som už viacej nepadala v stále v tých istých hriechoch. A ja dnes jednoducho inak vidím seba a ľudí. Dívam sa a chápem veci úplne inak. Už mi neubližuje, keď ma ľudia nemilujú podľa mojich predstáv, keď ma odmietnu, keď povedia na mňa kritiku. Ja sa len jednoducho dívam na Boha, do Jeho nekonečne milujúcich očí a verím, že sa o mňa vždy postará, že chráni moje srdce, že ma mení. Janka foto: SXC

Ako rastúci kvet Teraz ani neviem presne, ako sa to stalo, ale dnes viem s určitosťou povedať, že Boh ma postupne menil. Ako rastúci kvet – keby ho pozorujete každú minútu, asi by ste na ňom veľa zmien nevideli, ale jasne ich vidíte po určitom čase. O mne to tiež tak platí; reálne zmeny vidím až po niekoľkých rokoch a som za to veľmi vďačná, že si Boh dal toľko námahy.

7


Nahlas Sú takmer všade a ťažko sa im dá vyhnúť. Vyzerá to, že aj na Slovensku sa im darí: nájdete ich v časopisoch, televízii, rádiu aj knihách. Dostávajú stále väčší priestor v médiách a teraz už aj v Nahlase. Ale nie preto, aby ponúkali horoskopy či veštenie, ale preto, že sme si povedali: Dosť. Na toto sa už nedá pozerať. Je to spoločnosť naozaj s ručením obmedzeným – môžete si byť istí len časom, ktorý s nimi strávite a peniazmi, ktoré im dáte. Zdá sa, že nejde o nič vážne, veď čítanie horoskopov či chodenie po radu je dnes bežné a navyše je toľko ľudí, ktorí tvrdia, že to funguje. Podstatnejšie však je, že sa to nepáči Bohu. Prečo? Prečo Boh nechce, aby sme poznali svoju budúcnosť? Ako je potom možné, že niečo z toho, čo predpovedajú veštice, sa naozaj stane? V tomto čísle sme sa pozreli na to, kde všade sa veštenie vyskytuje, prinášame odpovede na spomenuté otázky a vymenúvame hlavné dôvody, pre ktoré je odpoveď na tieto veci NIE. Ozaj, čo by ste na veštenie povedali svojim známym vy?

Vestice ˇ spol. s r.o.

10


téma

NA SLOVENSKU PO VEŠTECKY? Aj na Slovensku majú rôzne formy veštenia dostatok príležitostí a veštice dostatok priestoru. Z médií možno poznáte mená niektorých – Gina, Teodora, Valika, Izidora, Lívia, Ingrid, Sidónia. Veštkyňa Gina uvádza: „Za desať rokov ... prešlo mojimi rukami tisíce ľudí zo Slovenska i zo zahraničia, zo všetkých spoločenských vrstiev, od mnohých celebrít až po bežných ľudí, z ktorých väčšina sa ku mne po čase vracia.“ Záujem o tieto veci teda zdá sa, je.

7 strán k v novom téme Nahlase +7D

ÔVODO POVEDA V, PREČO NA VEŠTŤ NIE ENIE

Kde všade natrafíte na veštenie: • články v časopisoch: pútavé rozhovory s celebritami, ktoré si dali veštiť a aj so samotnými vešticami o ich osudoch; pravidelné rubriky veštíc v magazínoch – napríklad veštiareň alebo horoskopy; prognózy na rôzne témy a odhady, ako dopadnú blížiace sa udalosti – napríklad predpoveď umiestnenia Slovenska na majstrovstvách sveta v hokeji, predpoveď výsledku futbalového zápasu, • programy v televízii: najmä menšie televízie vysielajú neskoro v noci veštiarne, ktoré nahradili hry o peniaze. Pre názornosť uvádzame názvy programov vo vysielaní TV Nautik v roku 2008: Teodorina veštiareň, Tereza Astra, Lumina, Helenina astrálna poradňa, Jankina ezoterická poradňa, Sonine karty. Ring TV produkuje Magickú veštiareň. Program trvá dve a pol hodiny v pracovných dňoch a trištvrte hodiny cez víkendy – spolu je to 14 hodín veštenia týždenne. Ide o biznis: audiotexové relácie majú síce nízku sledovanosť, čísla však kompenzujú výnosy z audiotexu. Veštenie v televíziách však nie je len

záležitosť nočných hodín. V týždni od 31.1. do 6.2.2011 vysielala TV Doma reláciu Veštiareň hodinu denne cez pracovné dni aj víkendy, a to doobeda. Veštice okrem toho vystupujú aj vo veľkých televíziách v zábavných programoch a v talkshow. • rady poslucháčom v rádiách vo veštiarňach, • v kníhkupectvách: vydávajú knihy o svojich príbehoch, • nonstop veštenie cez telefón, • kurzy a školy veštenia, ktoré zahŕňajú prácu s podvedomím a končia „zasvätením“, • večierky a firemné podujatia pre klientov (napríklad TV Markíza, Tatrabanka, Istrobanka, Zepter, Kooperativa, Slovak Telecom), • súčasť marketingovej stratégie pre rozličné produkty: veštica Gina vypracovala horoskopy do publikácie pre Orion, ktorá bola distribuovaná spolu so sladkými výrobkami zákazníkom v náklade 20 000 kusov, • inzeráty: zhotovovanie osobných horoskopov, predpovedanie budúcnosti, • takmer všade nájdete horoskopy: od internetu cez noviny a časopisy, teletext, rádio až po mobil.

Počet výsledkov vyhľadávania cez Google Veštenie Veštica Chvály Modlitba Mágia Horoskopy

68 500 95 400 125 000 348 000 670 000 6 480 000 Zdroj: www.google.sk 11


Nahlas

Pr

íď Po te zý a va po m st e v av á te s! sa na

Konferencia o zaujatí siedmych oblastí spoločnosti

7 VRCH

VRCH VLÁDNY VZDELANIA VRCH kde je zlo buď kde sa vyučuje zviazané alebo pravda alebo lož o Bohu schválené a Jeho tvorstve

VRCH MÉDIÍ v ktorých sú informácie interpretované cez optiku dobrého, alebo zlého

VRCH UMENIA A ZÁBAVY kde sú hodnoty a mravnosť buď oslavované alebo zdeformované

V každom meste sveta zúri duchovný boj o nadvládu nad Božím stvorením strategických frontoch, akoby vrchoch vyŕčajúcich nad kultúrou, aby tv sa cirkev pomaly stiahla zo svojho pôsobiska na týchto vrchoch zanechajúc Keď stratíme vplyv, stratíme aj kultúru a keď stratíme kultúru, Je načase, aby sme získali späť týchto sedem vrchov a priniesli

 18

Pozrite si video 7 vrchov na www.nahlas.sk Alebo oskenujte kód a sledujte priamo vo svojom mobile. Ako to funguje? Info na strane 5.


pozývame vás

12. MAREC 2011 RUŽOMBEROK

HOV VRCH NÁBOŽENSTVA kde ľudia uctievajú Boha v Duchu a pravde alebo sa uspokoja s náboženským rituálom

VRCH RODINY, kde sa na nasledujúcu generáciu prenáša buď požehnanie alebo kliatba

VRCH OBCHODU kde ľudia budujú na slávu Boha alebo na slávu ľudí

a dušami ľudí. Tento boj sa odohráva na siedmych aroval a ovplyvňoval jej osud. V priebehu rokov tak prázdnotu, ktorá je teraz vyplnená temnotou. nepodarí sa nám priblížiť Božie kráľovstvo. Božie svetlo naspäť do našej kultúry.

Boh si chce použiť teba aj mňa. Pre Neho nie je rozdiel medzi svätým a svetským Keď sa Ježiš vráti späť na zem, ustanoví svoje Kráľovstvo nielen duchovne, ale aj spôsobom, ktorý zmení každý aspekt našej spoločnosti. Vtedy bude vládnuť z Jeruzalema. Druhýkrát príde ako Kráľ kráľov podľa Mich 4, 2: “Prídu mnohé národy a povedia: „Hor‘ sa, vystúpme na vrch Pánov, do domu Jakubovho Boha, nech nás poučí o svojich cestách a budeme kráčať jeho chodníkmi.“ Lebo zo Siona vyjde náuka a Pánovo slovo z Jeruzalema.“ Prikázanie, ktoré nám Ježiš dal, aby sme činili učeníkov, je viac, než len ustanovením cirkvi v každom národe. Znamená to prinášať biblické princípy do každej oblasti našej spoločnosti tak, aby každá jej časť začala prežívať Božie požehnanie. Tieto oblasti vplyvu, alebo „siedmych vrchov“, sú oblasti, kde si chce Boh použiť teba aj mňa. Sú to: umenie a zábava, obchod, vzdelanie, rodina, vláda, médiá a náboženstvo. Každá oblasť tvojho života je pre Boha dôležitá. Pre Neho nie je rozdiel medzi svätým a svetským, alebo medzi svätým a nesvätým. Pretože „v Ňom bolo stvorené VŠETKO na nebi a na zemi“. (Kol 1, 16) Ad de Bruin 19


Nahlas

Máme prístup na mnohé miesta, kde môžeme prinášať požehnanie „7 vrchov“ nie je žiadne voľné pokračovanie „Troch pátračov“, ani „Pána prsteňov“ . Je to názov konferencie, ktorú sme avizovali už na záver novembrovej konferencie Nové Víno. 12. marca v Ružomberku chceme hovoriť o tom, čo znemená tých 7 vrchov. O tom, aké je dôležité, aby sme my ako kresťania prinášali Božie požehnanie do každého kúta v našom svete. Nemyslíme tým len to, že máme evanjelizovať a zvestovať evanjelium po celom svete, ale v neposlednom rade to, že potrebujeme prekvasiť spoločnosť, v ktorej žijeme. Vniesť do nej Božie princípy a pomôcť ľuďom nájsť ich miesto, kam ich povoláva Boh. Často sa stáva, že medzi kresťanmi panuje akési povedomie, že len tí robia službu Bohu, ktorí pracujú v kresťanských organizáciách, alebo sú kňazmi, rehoľníkmi, či pastormi. Boh do nás ale vkladá množstvo zo svojej kreativity a obdarovaní a posiela nás za múry našich kostolov, modlitební a stretkových miestností. Zaiste sú veľmi potrební tí, ktorí

Veľmi sa teším, že sa budeme môcť spolu stretnúť na takejto akcii Všetkých vás chcem srdečne pozvať, aby sme spolu mohli porásť v poznaní toho, ako nás chce Boh postaviť do diania v našej spoloč20

sa starajú o veriacich a ich potreby. To ale neznamená, že nás ostatných Boh nepotrebuje. Práve naopak! My máme prístup na mnohé miesta, kde nemôžu ísť naši stretkoví vedúci, kňazi.... Do štátnej správy, bánk, škôl, samosprávy, zdravotníctva... Boh nám dáva krásne príklady toho, ako si nás môže použiť práve na miestach, kde sa nachádzame, tak ako Jozefa egyptského, či Daniela. Ja ich vidím ako ľudí, ktorí milovali Pána a vo svojom (dnes by sme mohli povedať manažérskom) poste prinášali Božie požehnanie a princípy, ktoré ovplyvňovali mnohých, dokonca celé národy. Hlavným rečníkom tejto konferencie bude Ad de Bruin, ďalšími rečníkmi sú Ján Buc a Mário Tomášik. Všetky informácie nájdete na stránke www.7vrchov.martindom. sk. Tu sa môže taktiež zaregistrovať na konferenciu. Konferenciu nájdete aj na facebooku „7 vrchov“. Michal Steiner foto: www.wallpaper-9.com, www.citypictures.org

nosti, kde žijeme. Verím, že Slovensko môže byť iné, ako je teraz. Verím, že my kresťania môžeme dávať pre našu krajinu viac svetla. Verím, že táto konferencia nám všetkým v tom pomôže. Ján Buc

Chcem vás všetkých pozvať V našom spoločenstve máme ako jednu z najdôležitejších oblastí vízie ovplyvňovanie spoločnosti. Od začiatku nám bolo jasné, že chceme zvestovať evanjelium – to, čo pre nás urobil Boh, ako nás má rád a svedčiť o tom, čo urobil v našich životoch. Zároveň sme videli, že Pán chce, aby sme Jeho veci pri-

INFO O KONFERENCII + REGISTRÁCIA

www.7


pozývame vás

KONFERENCIA 7 VRCHOV 12. MAREC 2011 RUŽOMBEROK, HOTEL KULTÚRA REGISTRÁCIA Na konferenciu je potrebné sa zaregistrovať na stránke www.7vrchov. martindom.sk a uhradiť registračný poplatok. Jeho výška závisí od termínu registrácie: 8€ do 6.3., alebo 10€ od 6.3 a na mieste.

nášali ďalej, aby sme sa pokúsili byť svetlom, či soľou v tomto svete. Vieme, že nie sme jediní a že Pán takúto vec položil na srdce mnohým kresťanom a spoločenstvám. Dokonca naša Cirkev k tomu veľmi pobáda všetkých kresťanov. Pán Boh nás chce zmocniť tam, kde sa nachádzame. Preto sme často povzbudzovali ľudí, ktorí mali možnosť kariérne rásť, či zastávať významnejšie posty vo firme, biznise alebo v samospráve, aby do toho šli a my im budeme kryť chrbát modlitbou a podporou. Nie všetkých dokážeme zevanjelizovať, ale takmer všetkých môžeme nejako ovplyvniť,

nadchnúť ich pre čestnosť, spravodlivosť, spolupatričnosť, a to môže mať vplyv na celú krajinu. Keď sme sa dopočuli o hnutí 7 vrchov, tak to nám a viacerým spoločenstvám a aktivistom na Slovensku „zapadlo“ do toho, o čom nám ide a ukázalo, že takto to môžeme posunúť ešte ďalej, byť v tom úspešnejší a efektívnejší. Preto vás chcem všetkých pozvať na konferenciu 7 vrchov. Verím, že bude minimálne rovnako dobrá ako „Nové víno“.

7vrchov.martindom.sk

Mário Tomášik

7vrchov

PROGRAM 09.45 - 10.15 Chvály 10.15 - 11.00 Téma 1: Priestor pre teba (angažovanosť kresťana), Boží ľud, Cirkev, Božie Kráľovstvo (Ján Buc) 11.00 - 11.15 Prestávka 11.15 - 11.45 Téma 2: Moje povolanie (Ad de Bruin, Mário Tomášik) 11.45 - 12.00 Prestávka 12.00 - 12.45 Téma 3: 7 vrchov (Ad de Bruin) 13.00 - 14.00 Obed 14.00 - 14.45 Téma 4: 7 vrchov, časť 2 (Ad de Bruin) 14.45 - 15.00 Prestávka 15.00 - 15.45 Téma 5: Školstvo (Ad de Bruin) od 15.45 Modlitby ORGANIZÁTORI Spoločenstvo pri Dóme sv. Martina Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže Spoločenstvo pri Katolíckej univerzite Spoločenstvo novej evanjelizácie – Dolný Kubín YWAM - Mládež s misiou 21


Nahlas

BUĎ SA NIEČO ZMENÍ, ALEBO SA NA TO VYKAŠLEM

Vždy som veril v Boha, ale nie vždy som ho poznal. Teraz tomu rozumiem, aký podstatný rozdiel to môže byť. Vyrástol som na dedinke, o ktorej sa v okolí zo vtipu hovorí, že v nej žije 101% katolíkov. Avšak ani to nie vždy znamená, že dostanete všetko, čo potrebujete.

Keď som prišiel do puberty, zistil som, že nemám ani šajnu o tom, kto Boh je a načo vlastne verím. Myslel som si, že hlavným zmyslom toho všetkého je, aby ľudia boli lepší a preto sa stretávajú v kostole a podobne. Pri mne to však nefungovalo. Do kostola som chodil, ale vo vnútri som bol prázdny. Bol som zranený v srdci, snažil som sa každému ukázať, že som najlepší a preto som niekedy necitlivo šliapal po ľuďoch a po ich emóciách. Nevedel som to však zmeniť. Veľmi som chcel, ale nešlo to. Moje hľadanie sa dostalo do stavu, že som si povedal, že buď sa niečo zmení, alebo sa na to vykašlem. Povedal som Bohu, že ak je, nech sa mi dá poznať. A viete čo sa v tej hlbokej chvíli stalo? Nič :-). Ale Boh ma zobral za slovo a začal meniť veci. Prvou bolo, že som po čase stretol jedného divného človeka a ten ma vyrušil. Išlo z neho niečo, čo ma priťahovalo. On bol „obrátený“ 26

a videl som na ňom, že Boha miluje a že má s ním niečo viac. Niečo, čo som ja nemal – osobný vzťah s Bohom. Začal som sa ním viac stretávať a on mi začal rozprávať o Bohu. Potom ma začal brávať na rôzne evanjelizačné akcie a na jednej som spoznal aj Spoločenstvo pri Dóme sv. Martina. Na týchto akciách som mohol počuť, kto Boh je a čo je v živote naozaj dôležité. Bál som sa však ísť ďalej, bol som rezervovaný. Trvalo to asi rok. Potom sme išli v lete 2003 na Campfest a keďže mám v auguste narodeniny, bolo to symbolické – mal som 18 rokov práve v deň, keď sa festival začínal a bol som dospelý, zodpovedný za seba a svoje rozhodnutia.

v hlavnom stane, som na výzvu z pódia odovzdal Bohu svoj život. Odhodil som strach a išiel som do toho s tým, že už viac nechcem byť sám a bez neho. A niečo podstatné sa naozaj zmenilo. Nebol som z toho lepším človekom a neviem ani veľmi vyjadriť, čo sa stalo, ale moje vnútro sa zmenilo. Zrazu prišiel taký zvláštny pocit naplnenia a pokoj. Zažíval som, že Boh je pri mne a chce byť so mnou. Naozaj krásne pre mňa. Bolo to ako vyjsť na vysoký vrch – myslíte si, že by ste to nikdy nemohli dosiahnuť a zrazu ste tam.

Boh ma začal lámať. Hovoril priamo do môjho srdca. Veľakrát som musel na prednáške plakať, nedalo sa to zastaviť, aj keď som chcel. Veľmi som sa hanbil. Tak som nejako prežil prvé dva dni a potom na tretí deň, keď bol program

som prameň živej vody a teraz môžem z neho piť. Boh je tá najúžasnejšia osoba, s ktorou môžete mať vzťah.

čítajte v iamac vedie. Dáva sa mi viac spov novom Boh Nznaťaha viem, lasžeeto bolo to najlepšie rozhodnutie v mojom živote. Objavil

Janko foto: Photl


PREDPOVEĎ NA 2011

2% Z VAŠEJ DANE PRINESÚ ZMENU

gg

ag

Podporte veci, ktoré

zlepšia atmosféru v našej krajine

Ide nám o to, aby ľudia na Slovensku žili lepší a plnohodnotnejší život a spoznali sme, že sa to dá uskutočňiť jedine s Ježišom

Pomáhame im v tom najmä: prinášaním prebudenia vo viere učeníctvom a osobným doprevádzaním zakladaním malých spoločens�ev formáciou a vyškolením vytváraním partners�ev - sieťovaním výchovou a prípravou lídrov spriatelením denominácií výchovou k angažovanos� v spoločnos�

Buďte našimi partnermi. Poďte do toho s nami

 27


Nahlas Naše aktivity a čo nimi chceme dosiahnuť aby ľudia počuli posolstvo o Bohu na námes�ach, v školách a vo farnos�ach Kampaň pre Ježiša 2010: Organizovali sme kampaň novým spôsobom v Prievidzi v júli a spolupracovali sme na kampani v Prešove v septembri. Naše �my sa hýbali v uliciach a sídliskách týchto miest. Za všetky roky kampane sme pochodili cca 70 miest a cca 150 obcí v 8 regiónoch. Tento rok sa modlíme, kam ísť. Bra�slavské misie Náš �m každý deň evanjelizoval poobede na pódiu na Hviezdoslavovom námes� a večer v uliciach centra mesta. aby ľudia zažili stretnu�e so živým Bohom Modlitby a chválové stretnu�a s vyučovaním Robíme ich kdekoľvek, pravidelne každú stredu už niekoľko rokov v Bra�slave. Raz mesačne je špeciálne evanjelizačne zamerané. Evanjelizačné a formačné výjazdy po Slovensku V roku 2010 v mestách: Šahy, Nitra, Terchová, Nové Mesto n.V., Krásno nad Kysucou, Krupina a viackrát Čadca.

Spolupráca na miestnych a celoslovenských poduja�ach pre mladých Zúčastňujeme sa prípravných stretnu� na fes�valy a akcie aby ľudia vedeli žiť kresťanstvo v každennom živote a mali zdravú osobnosť Semináre o prak�ckých témach života + tema�cké víkendovky Počas minulého roka to bol 2x Kurz základov kresťana, ktorý absolvovalo cca 50 ľudí, kurzy Učeník, Správcovstvo, víkendovka o sebaprija� a prvýkrát Alfa kurz. Deň mužov a deň žien 2010: 2x deň mužov, 1x deň žien na upevnenie iden�ty mužov a žien aby rástlo Božie dielo na Slovensku Pomáhame rásť skupinkám v našom spoločenstve a po celej krajine Stretávame sa s lídrami spoločen�ev a skupiniek, aby sme si vzájomne pomáhali rásť. Máme rôzne formy partnerskej spolupráce s viacerými spoločenstvami na Slovenku. Vodcovská škola Minulý rok sme ukončili 2-ročný projekt vzdelávania asi 100 lídrov

Podporte veci, ktoré

Buďte našimi partnermi. Poďte do toho s nami

 28

z rôznych regiónov Slovenska. Výsledkom je, že lídri na Slovensku spolupracujú! Konferencia Nové víno 2010: Počet účastníkov vzrástol o 100 na 400. Bol to už 4. ročník konferencie. Tento rok okrem Nového vína organizujeme aj Konferenciu 7 vrchov o zauja� 7 oblas� spoločnos�. na dobré čítanie a povzbudenie vo viere Vydávanie časopisu Nahlas a produkcia 2010: Vydali sme 8 čísel Nahlasu. Špeciálne vydanie v počte 7000 ks, ktoré vzniklo v spolupráci s partnerskými spoločenstvami, sa celé rozdalo v priebehu pol roka. Vydali sme CD s prednáškami „Boh nás vedie“ z kurzu o Božom vedení a DVD z konferencie Nové víno. aby de� spoznali, že majú mocného Otca v nebi Cieľavedomé ak�vity pre de� V roku 2010: destká služba na stretnu�ach spoločenstva a �ež podpora škôlky v spolupráci s YWAM - Kľúčik k deťom. Stretnu�a mamičiek na materskej dovolenke

zlepšia

Stručný postup krokov na poukázanie 2 % • právnické osoby uvádzajú prijímateľa priamo v daňovom priznaní, • fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie uvádzajú prijímateľa priamo do daňového priznania, • zamestnancom, ktorí požiadali zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov, vystaví zamestnávateľ Potvrdenie o zaplatení dane. Zamestnanec vypíše Vyhlásenie.


/ 2 percentá môj príbeh s BohomPREDPOVEĎ NA 2011

2%

ag Z VAŠEJ DANE PRINESÚ ZMENU

g g

atmosféru v našej krajine Iden�fikačné údaje Meno: Informačné centrum Spoločenstva pri Dóme sv. Mar�na Sídlo: Kapitulská 9, 811 01 Bra�slava Právna forma: Občianske združenie IČO: 36066834 / Bankové spojenie: Tatra banka, č. ú.: 2661475002/1100

29


Nahlas JE STÍŠENIE NUTNÉ? Pravidelné a systematické stíšenie (osobná modlitba) nám pomôže viac poznávať a rozumieť Bohu a jeho Slovu, a tak byť lepšie vystrojený do jeho služby. Ak skutočne chceme poznať Boha a mať s ním živý vzťah, je nevyhnutné, aby sme s ním mali pravidelný čas. Pravidelné stíšenie je vyjadrením našej lásky k Bohu a našej podriadenosti sa jemu a jeho cestám. Počas stíšenia môžeme od Boha prijať usmernenie a vedenie pre celý deň. Môžeme byť vystrojení pre plnenie Božej vôle v daný deň. Pravidelné stíšenie povzbudí, obnoví a posilní nášho ducha, pomôže nám žiť podľa Božej vôle a prekonať skúšky a pokušenia. Počas stíšenia prijímame od Boha duchovnú potravu, aby sme mohli dozrievať a rásť. STÍŠENIE MÁ DVE HLAVNÉ ČASTI Modlitba: Je to obojstranná komunikácia. Počas modlitby hovoríme k Bohu, ale necháme priestor aj jemu, aby mohol hovoriť k nám. Božie slovo: Pri čítaní Biblie Boh hovorí k nám (Ž 119,105) PRÍPRAVA ÚČINNÉHO STÍŠENIA Vyber si tiché miesto Počas stíšenia sa stretneš s Bohom, a preto by si nemal byť ničím rušený. Najlepšie je, keď môžeš byť počas stíšenia sám. (Mt 6,6; Mk 1,35; Mt 14,23)

34

Urči si presný čas Počas dňa sme zvyčajne veľmi zaneprázdnení. Preto si na stíšenie nevyhraď iba akúsi prestávku v rušnom dni, ale si preň stanov presný čas (Da 6,10). • Nájdi si čas, ktorý ti najviac vyhovuje. Nezačínaj však deň bez stíšenia. • Boh si zaslúži to najlepšie, preto si pre stíšenie vyčleň najvhodnejší čas a neobmedz sa iba na pár minút. Potrebujeme dať Bohu priestor, aby aj on mohol hovoriť k nám. • Pamätaj, že kvalita je dôležitejšia než kvantita. RADY PRE ČÍTANIE BIBLIE • Požiadaj Ducha Svätého, aby bol tvojím učiteľom a radcom (Jn 16,13-14; Ž 119,18), aby si mohol spoznať Božiu vôľu a jeho cesty. • Prijímaj Božiu reč prostredníctvom Biblie (Hebr 3,7-8; Hebr 4,1-2), pretože viera je z počutia a počutie skrze Božie slovo (Rim 10,17). • Hovor Božie slovo nahlas Bohu – v modlitbe alebo chvále, sebe samému – aby si nasýtil svojho ducha, budoval svoju vieru a uvoľnil sa a satanovi – aby si slovom Písma odrazil jeho útoky tak ako Ježiš: Mt 4,7. • Rozmýšľaj o Božom slove (Prís 4,20-23; Joz 1,8). • Reaguj v modlitbe na to, čo si čítal a konaj podľa toho. • Zapisuj si, čo na teba zapôsobilo počas čítania Božieho slova. • Uč sa naspamäť verše alebo úseky z Písma.

Rady pre modlitbu • Modlitbu začínaj vzdávaním vďaky a chválou za všetko, čo pre teba Boh urobil. • Vyznaj každý hriech, na ktorý ťa Duch Svätý upozorní. • Modli sa a pros Boha o to, čo potrebuješ. Nezabúdaj však prosiť vo viere (Flp 4,19; 2 Pt 1,3; Mt 6,33; 1 Jn 5,14-15). • Prihováraj sa v modlitbe aj za iných, napríklad za neobrátených príbuzných alebo priateľov, za miestne spoločenstvo, za domáce skupinky, za vládu, misionárov atď. Buď otvorený a nechaj sa viesť Duchom Svätým. Keď o niečo Boha prosíš, buď konkrétny.

DENN SI VYHRADIŤ Základom každého dobrého vzťahu, ktorý Aby sme mohli duchovne rásť, potrebujeme čo vraví On nám. Takto budeme budovať náš a pravdy – s Bohom Otcom, Bohom Synom


vyučovanie • Nezabudni Bohu poďakovať za odpovede na tvoje predchádzajúce modlitby. • Dovoľ, aby aj Boh mohol hovoriť k tebe. Čo je dôležité? • Mať vyvážené stíšenie (venuj čas čítaniu Slova, ale aj modlitbe). • Buď pohotový konať podľa toho, čo si sa od Pána počas stíšenia naučil a zároveň sa s tým zdieľaj s ostatnými (Jak 1,22). • Zostávaj počas celého dňa v modlitebnom kontakte s Pánom (Lk 18,1). • Vyčleň si v týždni čas pre hlbšie štúdium Písma a pre intenzívnejšiu modlitbu.

čítajte v v novom iac Nahlase

Otázky

Zhrnutie a aplikácia

1. Čítaš Bibliu a modlíš sa pravidelne každý deň? 2. Komunikuješ s Bohom? Komunikuje aj on s tebou? Buď úprimný! 3. Hovoril k tebe Boh prostredníctvom svojho Slova – Biblie? Uviedol si to do praxe? 4. Poznáš dnes Boha lepšie, ako si ho poznal, keď si sa stal učeníkom? 5. Má stíšenie pred Pánom vplyv na to, ako stráviš deň? Ak nie, prečo?

1. Boli sme stvorení, aby sme mali spoločenstvo s Bohom. Preto by sme mali mať preňho čas každý deň a mali by sme sa učiť ako s ním komunikovať. 2. Pokiaľ nebudeme mať s Pánom pravidelný čas, nebudeme s ním mať ani blízky vzťah. 3. Božie slovo je napísané pre nás, aby sme poznali svojho Boha a vedeli, aké má s nami ako s Božím ľudom úmysly. Ak chceme byť naozaj jeho učeníkmi, mali by sme Božie slovo pravidelne čítať a podľa neho žiť. Prevzaté so súhlasom z Bob Gordon: Základy kresťanského života (Kresťanský život a Sovereign World Trust 1995). foto: Photl

NE Ť ČAS PRE PÁNA má rásť a rozvíjať sa, je komunikácia. hovoriť s Pánom, ale aj počúvať, vzťah so zdrojom života aj Bohom Duchom Svätým.

35


Nahlas Katechizmus hovorí, že „čistota znamená pozitívnu integráciu sexuality do ľudskej osobnosti“ (KKC 2337). Čisto žije v sexuálnej oblasti ten, kto k nej pristupuje pozitívne a tak ju včleňuje do svojej osobnosti, do svojho života. Čistota určite nespočíva v negativizácii až démonizácii sexuality ani v jej vylučovaní zo svojho života. „Každý človek, muž i žena, musí uznať a prijať svoju sexuálnu identitu“ (KKC 2333). To platí aj o ľuďoch žijúcich v celibáte a v panenstve a o slobodných, a o to viac o ľuďoch žijúcich v manželstve. Podľa štatistiky tvoria kňazi, rehoľníci a rehoľníčky (spolu vyše milióna osôb) asi jedno promile (tisícinu) ľudí hlásiacich ku Katolíckej cirkvi (vyše miliardy ľudí). Keby sme si dokonca zobrali, že by len desať percent ľudí hlásiacich sa k Cirkvi chodilo na nedeľné a sviatočné bohoslužby (čo je približne prípad Slovenska), tak ľudia v zasvätenom živote a kňazstve tvoria jedno percento (stotinu) návštevníkov. Ďalšie čísla hovoria, že asexuálne (absolútne bez záujmu o sex a veci s ním súvisiace) sa správa len jedno percento populácie. Čiže deväťdesiatdeväť percent ľudí nie je asexuálnych. Mnohí sú však veľmi zranení a radšej sa tejto oblasti zďaleka vyhýbajú, aby opäť nezažili niečo také bolestné a ponižujúce. Čo ty? Toto je jeden z dôvodov, prečo chcem o tejto téme písať. Aby sme mohli opäť povedať ako Ježiš: „Dnes sa splnilo toto Písmo: ,Duch Pána je nado mnou, lebo ma pomazal, aby som hlásal evanjelium chudobným. Poslal ma oznámiť zajatým, že budú prepustení, a slepým, že budú vidieť; utláčaných prepustiť na slobodu a ohlásiť Pánov milostivý rok‘“ (porov. Lk 4, 21 a 4, 18 – 19). Ježiš nezomrel preto, aby tvoj život 36

Sexualita V čakárni sa stretli mladý katolícky kňaz a kresťan – laik. Ten si všimol, že kňaz si číta knižku o manželstve a sexualite. Dali sa do rozhovoru a laik ocenil, že kňaz sa zaoberá touto témou.

Ten mu však smutne povedal, že po tom, ako začal o tejto téme kázať, prišli za ním niektorí „veriaci“ a naznačili mu, že asi bude v tejto oblasti nevyrovnaný, keď o tom „toľko“ hovorí.

Si s touto oblasťou „vyrovnaný“? Všetko v nej je v poriadku, na sto percent, a spoločenskom živote, v manželstve, v spo


rodina a ani tvoja sexualita „nestáli za reč“: „Ja som prišiel, aby mali život a aby ho mali hojnejšie“ (Jn 10, 10). Ježiš je živý Boh. Syn Všemohúceho s mocou. Táto oblasť je príliš citlivá na to, aby sme ju len tak „rozbrblali“. Ak máš vieru, skús sa teraz krátko pomodliť a pozvi Ježiša Nazaretského do komnaty svojej sexuality. On „mocou, čo v nás pôsobí, je schopný okrem tohto všetkého urobiť oveľa viac, ako prosíme alebo chápeme“ (Ef 3, 20). V poslednej dobe vyšlo na túto tému mnoho kníh, a to veľmi dobrých, dokonca konečne aj katolíckych. V jednej z nich sa píše, že keby sa zosumarizovalo všetko, čo Cirkev a jej oficiálni predstavitelia povedali za celých 2000 rokov na tému sexuality, tak dve tretiny toho spadá do pontifikátu Jána Pavla II. (a povedzme aj Benedikta XVI.). Viete, naozaj ma štve, že takúto úžasnú tému, ktorej predmet pochádza od nášho nebeského Ocka, sme si nechali vyfúknuť týmto svetom. Ale konečne – a mám z toho radosť – sme sa odhodlali hlásať evanjelium aj do tejto oblasti.

sa nebojí vyjadriť túto skutočnosť až naturalisticky. Ako som len nedávno zistil, prvý text Písma, ktorý hovorí o stvorení človeka a ktorý my prekladáme ako: „A stvoril Boh človeka na svoj obraz, na Boží obraz ho stvoril, muža a ženu ich stvoril“ (Gn 1, 27), nepoužíva v skutočnosti slová muž a žena (hebr. iš a iša, angl. man a woman), ale v hebrejčine doslova samec a samica. Písmo sa nebojí povedať, že čo sa tohto týka, sme samce a samice (v angl. je to preložené slovami male a female). A nevidí v tom nič urážlivého. Celý text stvorenia človeka má jasne pohlavný kontext: „Nato Boh povedal: ,Urobme človeka na náš obraz a podľa našej podoby! Nech vládne nad rybami mora i nad vtáctvom neba i nad dobytkom a divou zverou a nad všetkými plazmi, čo sa plazia po zemi!‘ A stvoril Boh človeka na svoj obraz, na Boží obraz ho stvoril, muža a ženu ich stvoril. Boh ich požehnal a povedal im: ,Ploďte a množte sa a naplňte zem! Podmaňte si ju a panujte nad rybami mora, nad vtáctvom neba a nad všetkou zverou, čo sa hýbe na zemi!‘“ (Gn 1, 26 – 28). A hoci už predtým Boh „videl, že je to dobré“ (Gn 1, 25), až teraz „to bolo veľmi dobré“ (Gn 1, 31). Možno je dobré spomenúť, že samotná sexualita a pohlavné rozmnožovanie (u zvierat) sa zmieňujú už v Gn 1, 22: „Boh ich požehnal

čítajte v v novom iac Nahlase

Neskôr som sa s týmto kňazom stretol a rozprávali sme sa o tom. Tak som sa ho pýtal, či pozná niekoho, kto je v tejto oblasti „vyrovnaný“. On odvetil, že jedného pozná. Ale ten už je tri dni po smrti.

No problem? v tvojom osobnom ločenstve, v práci?

Verím, že tento článok ťa povzbudí, možno si prečítaš nejakú knihu, možno sa porozprávaš so svojím manželským partnerom alebo spovedníkom na túto tému, možno sa začne meniť tvoje zmýšľanie a dovolíš Bohu, aby ťa veľmi jemne, citlivo a zároveň mocne voviedol do tejto skutočnosti. Hlbšie a nanovo. Slovo sexualita sa prekladá ako pohlavnosť. Pohlavnosť znamená, že jestvujú dve pohlavia, mužské a ženské. A preto sa ľudia vyskytujú v dvoch „verziách“ – muži a ženy. Takto o tom hovorí Kniha Genezis a takto to od začiatku až po dnes učí židovsko-kresťanská tradícia. Písmo

Sexualita zďaleka nie je len otázkou pohlavného styku muža a ženy. Je to naozaj otázka identity – kto som. 37


Nahlas

Objednajte si časopis Nahlas na celý rok

na pol roka

Dajte vedieť, čo ste zažili

8 čísel

4 čísla

Zažili ste, ako Boh koná vo vašom živote? Dajte nám o tom vedieť! Napíšte svedectvo a povzbuďte ostatných čitateľov! Píšte na: nahlas@martindom.sk alebo na adresu: Infocentrum, redakcia Nahlas, Čajakova 28, 831 01 Bratislava.

príspevok 13,28 € / 400 Sk

Môj príbeh s Bohom...

príspevok 6,64 € / 200 Sk

www

a

r

na www.nahlas.sk

telefonicky

poštou

vyplňte objednávkový formulár a my Vám pošleme variabilný symbol, s ktorým uhradíte príspevok

na čísle 02/5557 1397, kde nám nadiktujete Vaše údaje a my Vám povieme variabilný symbol, s ktorým uhradíte príspevok

vyplňte objednávku a pošlite na našu adresu. Na uvedené tel. číslo alebo mail Vám zašleme variabilný symbol, s ktorým uhradíte príspevok

Do databázy odberateľov Vás zaradíme po obdržaní príspevku. Príspevok uhraďte na číslo účtu: 2661475133/1100, názov účtu: Infocentrum Pre zahraničných objednávateľov: SWIFT: TATR SK BX, IBAN: SK1211000000002661475133. Adresát (pri platbe poštovým poukazom U): Informačné centrum Spoločenstva pri Dóme sv. Mar�na, Čajakova 28, 831 01 BRATISLAVA 37

Objednávka časopisu

Nahlas Záväzne si objednávam časopis Nahlas:  8 čísel (celý rok) - príspevok 13,28 € / 400 Sk  4 čísla (pol roka) - príspevok 6,64 € / 200 Sk ks Nahlasu Počet výtlačkov: Meno: Ulica a číslo: PSČ: Obec / Mesto: Telefón: E-mail: Časopis dodávajte na meno a adresu (ak sú odlišné od vyššie uvedenej):

54

Pohodlne objednáte aj cez formulár na www.nahlas.sk Kliknite na OBJEDNÁVKY, kde nájdete objednávkový formulár. Jednoducho vypíšete kontaktné údaje. Po prijatí Vašich údajov Vám pošleme variabilný symbol, s ktorým uhradíte príspevok za časopis. Potom už stačí iba pozerať do schránky a čakať na nové číslo Nahlasu. Podobne jednoducho objednáte Nahlas aj pre svojich známych - vyplníte ich meno a adresu a na Vaše údaje pošleme variabilný symbol potrebný k zaplateniu. Perfektný darček tak máte poruke na www.nahlas.sk.

Nemusíte nám posielať žiadne potvrdenia o platbe, stačí variabilný symbol Odoberáte Nahlas a končí Vám predplatné? Teraz máme jednoduchšie predĺženie predplatného. Už nám nemusíte posielať ústrižky ani výpisy z internetbankingu. S variabilným symbolom, ktorý máte pridelený, uhradíte príspevok za časopis. Váš variabilný symbol nájdete na obale na etikete s adresou. Vďaka vyplnenému variabilnému symbolu vieme identifikovať Vašu platbu a môžeme Vám ďalej posielať Nahlas.


môjKresťania príbeh s Bohom na okraj!

7 vrchov Reportáž z konferencie, najpodnetnejšie myšlienky, postrehy rečníkov a fotografie z akcie

Sexualita je otázka identity Aj rozdielnosť pri výchove chlapcov a dievčat je vyjadrením sexuality a tiež aj rozdielny prístup k evanjelizácii a formácii mužov a žien. Viac v pokračovaní článku Riša Vašečku.

Pripravujeme V budúcom Nahlase si prečítate aj

Pripravujeme článok o maginalizácii kresťanov. Vyberieme pre vás najzaujímavejšie informácie z tieňovej správy o netolerancii a diskriminácii voči kresťanom v Európe

Čerstvá porcia Slova nadnes a vašich príbehov s Bohom Nové zamyslenia a svedectvá - to, čo máte na Nahlase najradšej.

ďalší Nahlas vychádza začiatkom apríla si môžete kúpiť Nahlas aj na novom mieste - v bratislavskej Petržalke v kostole sv. Rodiny. Povedzte svojim známym!

Dovtedy

sa stretneme na facebooku. Sledujte naše statusy, komentujte a každý pondelok čítajte nové Slovo nadnes.

55


íď Po te zý a va po m st e v av á te s! sa na

Pr

KONFERENCIA O ZAUJATÍ SIEDMYCH OBLASTÍ SPOLOČNOSTI 12. MAREC 2011 RUŽOMBEROK, HOTEL KULTÚRA

7 VRCHOV INFO O KONFERENCII & REGISTRÁCIA

www.7vrchov.martindom.sk 7vrchov

Nahlas-1-2011  

Nahlas s novinkou - QR kódmi pre multimediálny obsah. Témy o veštení, svedectvá, kvalitné články.

Nahlas-1-2011  

Nahlas s novinkou - QR kódmi pre multimediálny obsah. Témy o veštení, svedectvá, kvalitné články.

Advertisement