Page 1

LISTY OD T VOJHO KRÁĽA

Milovanej Princeznej ~Sheri Rose SHEPHERD~

CELOSVETOVO PREDANÝCH VIAC AKO

500 000 KUSOV


Y

L I ST Y OD T VOJ HO K R Á Ľ A

Milovanej Princeznej

Sheri Rose Shepherd MILOVANEJ PRINCEZNEJ Originally published in English under the title: His Princess by Sheri Rose Shepherd Copyright © 2004 by Sheri Rose Shepherd Published by Multnomah Books an imprint of The Crown Publishing Group a division of Random House LLC 12265 Oracle Boulevard, Suite 200 Colorado Springs, Colorado 80921 USA International rights contracted through: Gospel Literature International P.O. Box 4060, Ontario, California 91761-1003 USA This translation published by arrangement with Multnomah Books, an imprint of The Crown Publishing Group, a division of Random House LLC Slovak edition © 2014 Christian Project Support s.r.o. Čajakova 28 831 01 Bratislava www.ver.sk info@ver.sk Dizajn: Andrej Kmeťo Ideas & Innovations Jazyková úprava: Ľubomíra Záhorová Preklad: Ľubica Vopičková Použité citáty zo Svätého písma: Biblia: Slovenský ekumenický preklad, Slovenská biblická spoločnosť, Banská Bystrica, 2012. Biblický citát na zadnej strane obálky: Nádej pre každého, MBS, Bratislava, 1999. Foto: Shutterstock ISBN 978-80-970361-8-8


Y

L I ST Y OD T VOJ HO K R Á Ľ A

Milovanej Princeznej

Obsah Od môjho srdca k vášmu... Moja vyvolená Si moja drahá dcéra Nemusíš sa dať „zaškatuľkovať“ Nikdy nie je príliš neskoro Buď dnes mojím svetlom pre svet Bež, aby si zvíťazila Ja som cesta Pozri, na čom najviac záleží Počúvaj môj hlas Modli sa s mocou Triumfuj v skúškach Maj v úcte svoje telo Navždy som Ti odpustil Bohato Ťa odmením Nasleduj ma Si mojím umeleckým dielom Som s Tebou v problémoch Sloboda je voľba S dôverou mi zver svojich milovaných Ja vykúpim Tvoj čas Vyberaj si svoje zápasy Ty si moja obdarovaná Tvoj život je symfónia Naplň svoj domov pokojom Máš nádherné ruky Prinášaj cez moje slová život 7

11 15 16 18 21 22 24 27 29 31 32 35 37 38 41 43 44 46 49 50 53 55 56 59 60 63 65


Y

L I ST Y OD T VOJ HO K R Á Ľ A

Milovanej Princeznej Kráčaj v mojej istote Budem Ťa chrániť Nikdy nerob kompromisy Vyrastaj tam, kde Ťa zasadili Čakaj na mňa Uzdravím tvoje srdce Naber vo mne odvahu Ja som Ti prišiel slúžiť Kráčaj cestou života Obliekaj sa ako kráľovská dcéra Neboj sa Spoznaj pravdu Ja som Tvoj pokoj Príď ku mne V nebi máš veľké poklady Si moja nádherná nevesta Si slobodná v tom, aby si milovala Daj mi svoje plány Ja dokážem všetko Si na mňa napojená Nikdy nie si sama Dovoľ mi otvoriť Ti duchovný zrak Stráž svoju myseľ Ja Ťa podržím Modli sa s mocou Dovoľ mi budovať skutočné priateľstvo Ja Ťa oslobodím Spasená si milosťou Potrebuješ oddych Tvoj čas je vzácny Si nádoba určená na vznešený cieľ 8

66 69 71 72 74 77 78 81 82 85 87 89 90 93 95 97 98 100 102 105 106 109 111 113 114 116 119 120 122 125 127


Y

L I ST Y OD T VOJ HO K R Á Ľ A

Milovanej Princeznej

Môžem Ťa ochrániť pred pádom Chcem, aby si bola spokojná Maj vášeň pre moje slovo Buď vodcom stratených Žiadaj ma o čokoľvek Vyznaj mi svoj hriech Si novým stvorením Ja to premením na to najlepšie pre Teba Posvätil som Ťa Pokojne si poplač Odovzdaj mi kontrolu Dávaj zo seba Zrátaj si náklady Buď ku mne pravdivá Stráž svoj jazyk Vzdaj sa viny Vytýč si hranice Choď, kam Ťa pošlem Staraj sa o svoj chrám Láska nie je hra Prijímaj druhých Ty si moje majstrovské dielo Milujem Ťa viac, než sa dá vyjadriť Máš domov v nebi Mám v Tebe zaľúbenie Hľadaj ma Usiluj sa o dokonalosť Stráž svoje srdce Vždy budú na Teba spomínať Začínaš a končíš so mnou Autorkine myšlienky na záver... 9

128 131 132 135 136 139 140 143 144 147 149 150 153 155 157 158 161 162 165 166 169 171 172 174 176 179 181 183 185 186 188


Y

Y

L I ST Y OD T VOJ HO K R Á Ľ A

Milovanej Princeznej

Princezná moja,... POTREBUJEŠ ODDYCH

Viem, že sa často unavíš. Počujem Tvoje srdcervúce volanie po väčšej energii, aby si zvládla každý deň. Moja unavená Princezná, musíš mi dôverovať v  týchto mnohých starostiach a  zodpovednostiach. Oddychuj, keď Ťa k  tomu vyzývam. Ja som Tvoj nebeský Otec a  viem, čo moje dievčatko potrebuje. Počúvaj teda Toho, ktorý Ťa najviac miluje a vie o Tebe všetko. Chcem, aby si urobila krok viery a každý týždeň si vyhradila jeden deň na oddych od práce. Keď ma v tomto poslúchneš, rozmnožím Tvoj čas a nadprirodzene naplním Tvoje úsilie všetko zvládnuť v nasledujúce dni. Prijmi túto možnosť nechať svoju myseľ, telo a ducha oddychovať. Ber to ako môj dar lásky pre Teba a relaxuj vo mne! S láskou Tvoj Kráľ a Tvoje Miesto oddychu

122


Y

L I ST Y OD T VOJ HO K R Á Ľ A

Milovanej Princeznej

POĎTE KU MNE VŠETCI, KTORÍ SA NAMÁHATE A STE PREŤAŽENÍ;

ja vám dám odpočinúť .

Matúš 11, 28 123


Y

L I ST Y OD T VOJ HO K R Á Ľ A

Milovanej Princeznej

HOSPODIN JE

TVOJ STRÁŽCA. HOSPODIN

je ti záštitou PO PRAVICI.

Y

Žalm 121, 5

142


Y

L I ST Y OD T VOJ HO K R Á Ľ A

Milovanej Princeznej

Princezná moja,... JA TO PREMENÍM NA TO NAJLEPŠIE PRE TEBA Ja viem, čo je pre Teba najlepšie a nič sa nestane bez môjho vedomia. Vidím Tvoje sklamanie, keď veci v Tvojom živote nejdú tak, ako si si to predstavovala. Ale keby si dokázala zdvihnúť svoj zrak k nebu a vidieť, ako moja ruka pracuje na večnom pláne, lepšie by si rozumela. Nezabúdaj, že Tvoj život tu je dočasný... Inými slovami, láska moja, ešte nie si doma. Teraz však chcem, aby si mi vo svojich sklamaniach dôverovala a  dovolila mi premeniť Tvoju bolesť na  odhodlanosť bojovať. Čakaj na  mňa, láska. Nevzdávaj sa! Radšej sa poddaj mne a môjmu dokonalému plánu s Tebou a vedz, že túžim len po tom, čo je pre Teba najlepšie. S láskou Tvoj Kráľ a Otec, ktorý skutočne pozná to najlepšie.

143


Y

Y

L I ST Y OD T VOJ HO K R Á Ľ A

Milovanej Princeznej

Princezná moja,... MILUJEM ŤA VIAC, NEŽ SA DÁ VYJADRIŤ Neexistujú slová na vyjadrenie toho, ako veľmi Ťa milujem. Preto som otvoril svoje milujúce náručie a  zomrel za  Teba. Viem, že niekedy sa necítiš byť hodna lásky, ale moju náklonnosť si nemusíš zaslúžiť. Zbožňujem Ťa. Ty si moje stvorenie. Chcem, aby si nikdy nepochybovala o  mojej oddanosti voči Tebe. Ja som Milý Tvojej duše, preto mi dovoľ naplniť každú Tvoju potrebu. Túžim Ťa oslobodiť od hľadania falošnej lásky na nesprávnych miestach. Dovoľ mi držať Ťa za  srdce a  naplniť Ťa večnou láskou. Potom budeš cítiť moju svätú prítomnosť a zaľúbiš sa do mňa. S láskou Tvoj Kráľ, ktorý Ťa nedokáže prestať milovať.

172


Y

L I ST Y OD T VOJ HO K R Á Ľ A

Milovanej Princeznej

… POZNAŤ KRISTOVU LÁSKU, KTORÁ PREVYŠUJE POZNANIE, A TAK ABY STE SA DALI

naplniť celou Božou plnosťou Efezanom 3, 19

173

.


Nie je ľahké pozrieť sa na svoj život a považovať sa za kráľovské dieťa. Pravdou však je, že Boh je naším Kráľom a že si nás vyvolil. Keď sa vaša duša ponorí do týchto ľúbostných listov od vášho Kráľa, nech vás to utvrdí v tom, kto ste, prečo tu ste a ako veľmi ste milovaní.

~ Boh sám urobil z nás to, čím sme, daroval nám nový život... List Efezanom 2, 10

ISBN 978-80-970361-8-8

Milovanej Princeznej  

Listy od Tvojho Kráľa Milovanej Princeznej

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you