Page 1

Plastika eta Ikus Hizkuntza

Nahikari Custodio


“Lan honetan erabilitako irudien eskubieen jabetza dagokion pertsona edo erakundearenak dira�


AURKIBIDEA

UNITATEAK 1.unitatea, Komposizioa 1 eta 2. 2. unitatea Erritmoak 3.unitatea, Kolorea 4.unitatea, Proiektu pertsonala 5.unitatea, Erretratua. Abstrakzioa, figurazioa eta errealismoa


1. UNITATEA: Konposizioa (liburuko 7.gaia 112.orrialdea)

Gaia gelan irakurri.

KONPOSIZIOA 1 (etxean egitekoa) Aukeratu gustuko dituzun bi irudi eta markatu beraien gainean oinarrizko konposizio eskema. Zintzilikatu zuon koadernoan.

Irudia 1

Irudia 2


KONPOSIZIOA 2 Formatua eta Konposizio eskema:

Aukeratu adierazi nahi duzun zerbait. Sentimendu, sentsazio hori izango da lanaren izenburua. Egin berau irudikatuko duen irudiaren zirriborroa. Irudia docsen zintzilikatu.

Zirriborroa abiapuntu, irudia berregingo duzu, lanerako, hasiera baten, lerroa baino ez duzularik erabiliko.

Bilatu egokia izango den formatu bat. Docs-en aukeraketaren zergatiak azalduz (etxerako).


Lehenengo zirriborroan agertzen den formatua erabiltzea erabaki dut buelta gehiegi eman gabe, beharbada irudiaren elementuei garrantzi berdina ematen zaielako horrela, olatuaen eta mutilaren tamaina eta kokapenari erreparatuz zeren eta, beste zirriborretan badirudi, olatuek protagonismo gehiago hartzen dutela mutilak baino eta hori ez zen nire helburua.

Lehenengo, bilatu eskema zure lanean. Egokia izan daitekeen zerbait dago? Hala bada, saiatu indartzen. Planteamendua desegokia ikusten baldin baduzu aldaketa erabatekoa izan daiteke.Egin orri berri baten eskema eta berregin irudia eskemari erantzunez.


â—?

â—?

Hausnarketa. Docs-en burutzeko. Zergatik aukeratu duzu gai hori? Nola erantzuten dio zure lanak egindako planteamentuari? Hasierako planteamendua hobetu dut? Zertan? Gaiak aportatu dizun gauza bat azpimarrratu. Berrikusi hasieran aukeratutako irudiak. Zer duzu esateko orain irudiaren gaia eta konposizio/formatu arteko harremanean? Aurrez ikusi ez duzun zerbait dago?

Irudia garbian:

Hausnarketa: Gai hau ezdakit zer dela eta aukeratu dudan, beharbada Zarautz ekartzen didalako burura. Hasierako ideiatik amaierara, aldaketa nabaria dago, hasiera batean formatu gabe eta edozein modutara irudikatu baitnuen surflaria eta amaieran aldiz, irudian ongi azaltzen ez den arren, formatua gehiturik dauka orri guztia okupatua beharrean, eta irudi trinkoa ,egongokorra ,izan beharrean, orain pixkat dinamikoagoa egitea lortu dut ordena pixkabat jartzearekin batera eta honekin mugimendu sentsazioa apurbat areagotu, hau baitzen nire hasierako ideia.


2. Unitatea: Erritmoak

1. Irakurri erritmoen atala. 2. 1. unitatean aukeratutako bi irudien gainean, zehaztu zeintzuk diren erritmo nagusiak. 3. Aztertu, sentimendu baten inguruan egin zenuen irudia. Egin eta zintzilikatu genuen azken irudiak lerroa baino, aztertu orain zeintzuk izan daitezkeen erritmoak eta osatu irudia. Bukatuta dagoenean koaderrnoan zintzilikatu.

4. Hausnarketa: â– Nola laguntzen dio planteatutako erritmoak adierazi nahi zenuenari? â– Hasierako irudiarekin alderatuz hobetu da irudia? nola? â– Hasieran aukeratutako bi irudietan, Nola laguntzen dio erritmoak adierazi nahi denari?

Hasierako irudiarekin azken hau alderatuz, adierazi nahi nuena askoz ere garbiago ikusten dela orain uste dut, erritmo izurren erabilera dela eta, hauek mugimendua gehitzen baitiote irudiari honekin batera ,errealistagoa bihurtuz irudia.


â– Egin zuon irudiaren iruzkina aurreko urteko planteamendua eta gai berriak kontutan hartuta.

Hausnarketa: Hasteko, formei erreparatuz , forma simpleak ageri dira gehienbat, lerro kurbatuak, mutilaren gorputza eta olatuak adierazterako orduan erabiliak izan direnak eta zuzenak detaile bat edo beste adierazteko erabliak izan direnak ,diren bezalaxe. Hauek erraz gogoratu ,nahiz, ikusteko sortzen dira gehienbat. Osagai plastikoetaz hitz egiterako orduan, aurretik aipatu dugun bezela lerroa da nagusiena nahiz eta puntua ere ageri den, oso tamaina txikian . Testuretaz hitz egingo bagenu ,seguruenik testura laua izango litzateke gehiengoa, irudian oso garbi ikusi ez arren , eta formen kasuan aipatu dugun bezalaxe, emen ere nahasketa txiki bat egongo litzake, testura natural eta artifizialen artean eta forma moten artean, geometrikoak baino gehiago, organikoak agertzen dira eta forma natural eta artifizialen nahasketa txiki bat ere ageri da, dena bateraturik kontutan hartuz errealismo pixka bat ere duena. Kompozizioaren barnean, formatuetan zentratuz gero, formatu laua dela kontarutuko ginateke, egonkortasun efektu txiki bat adierazi nahi duena da, beste formatuekiko komparatuz ,nahiz eta honakoan, kontrakoa adierazi nahi izan nuen eta bukatzeko,. berrtako elementuen kokopenari erreparatuz gero esan dezakegu bi komposisizo bateratu direla eta honekin eskema komplexua sortu dela.


3. UNITATEA: Kolorea

Zuon 2. unitateko irudia koloreztatu beharko duzue gimp programa erabiliz.

1. Saioa: Gimp oinarrizko azalpenak. Etxerako. zuon irudia kolorestatzen hasi. Gimp eskuratzeko:

3 kapa, fondoa, multiplikatu eta argitu edo ilundu.

JPG formatuan, docs-era igo eta xcf formatua neri bidali.

2. Saioa: Gimpen lan egiteko denbora.

3. Saioa: Kolorearen teoria. Klasean hartutako apunteak koadernora igo.


Gimp:


Kolorearen apunteak

● ● ● ●

Objetuek ez dute berezko kolorerik Epektroko parte bat hartu eta beste bat isladatu Zentzumenekin kolorea detektatzen dugu Nahasketak: C+M+Y= Beltza, imprentetakoa eta B+G+D= Zuria, telebistetakoa.

Erabilerak: ● ● ●

1- Adierazlea (Objetiboki irudikatzen dute errealitatea) 2-Konotagarria (Sentsasioak sortzeko) 3-Seinaletikoak (Informazioa ematen dutenak)

● ●

Objetiboa (Soilik ikusten dena adierazteko modu bat da ) Subjetiboa ( Sentsazioak adierazteko)

Kultura desberidnetan, sentipen ezberdinak: ● ●

Herrialde primitiboentzako : Kolore asetuak, biziak Herrialde garatuetan: Kolore apalagoak

Kolorearen ezaugarriak,gauzak modu ezberdinetan adierazteko erabiltzen direnak: ● ● ●

Tonua Balioa Asetasuna

.

Garai bakoitzean zehar pintura mota ezberdinak egon ziren: Prehistoriako ezaugarriak: - Gma beroaren erabilera -Barrua , igerada lantzen zuten lebantean -Jainkoak eta faraoiak zituzten gaitzat egiptoarrek -Irudi lauak erabiltzen zituzten -Kolore apalak


Greziako ezaugarriak: -Gorputzen agerpena -Bolumena irudikatu -Koloretsuak -Ieratismoa agerpena -Canon-a

Arte Erromanikoaren ezaugarriak: -Atzera egin zuen gizakiaren egituran -Desitxuraketa agertu zen -Arrazoi erlijiosoak Arte gotikoaren ezaugarriak: -Distorzioarekin jolastu -Igerada gutxitu -Bolumena nabarmendu -Irudiak errealistago bihurtu, forma eta testuren laguntzaz.

Errenazimenduaren ezaugarriak: Gorputz eta forma errealagoak nagusi -Igerada desagertu -Testura oso erreala -Zentzu balorista ematen zitzaion koloreari

Erromantizismoko ezaugarriak: -Gizartera bueltatzen zen artea, egunerokotasunera nekazarien agerpenarekin batera. -Geroz eta errealismo gehiago irudietan Dadaismoko ezaugarriak: - Lehen mundo gerrran sortutakoa -Egunerokotasuneko objetuak -Gizartea kritikatu


Konstruktibismoko ezaugarriak: -Ordura arteko abanguardien nahasketa -Forma geometrikoak Fauvismoko ezaugarriak: -Imajinatzea irudikatzearen gainetik -Kolore biziak -Nabardura eta nahasketarik gabeak era kromatikoan lan egin -Sentsazioak bultzatu Kubismoko ezaugarriak: -Irudietako alderdi guztiak plano berean erakutsi -Naturako figurak forma geometrikoen bidez adieraziak Bi fase: â—? Analitikoa â—? Sintetikoa Impresionisten ezaugarriak:

-Aurrerakuntza tekonologiko asko -Lanek behaketa handia -Ezta errealitate bera

Neoimpresionisten ezaugarriak: -efekto optikoetaz arduratu -puntuekin lan -koloreak nahastu gabe -errealitatearengandik aldentzen Post impresionisten ezaugarriak; -Kolorearen efektu psikologikoak -subjetibotasunera kolorea -pintzekaldak agertu


Espresionismoaren ezaugarriak: -irudikapen subjetiboa nabarmen -gauzak sentiarazi -garaia erakutsi, beraien esperientziekin batera -gai libreak, askatasun gehiago -Bi gai: ● Die Brucke ● Zaldun urdina (absrakzioa nagusitu, froma erabat galdu)

Abstrakzioaren ezaugarriak: -foma eta koloreekin sentsazioak sortu -geometriara jo -errealitatekoak ez diren formak irudikatu -kolorea eta forma komposizio osagai bakarrak -bi gai: ● ●

Neoplasizimoa ( Arkitekturan garrantzitsua ) Konstruktibismoa ( Arte berria)

Suprematismoko ezaugarriak: -Errusiatik etorri -Formen galera

Expresionismo abstraktuko ezaugarriak: -formak desagertu -kolorea suntsitu Surrealismoa: -gizaki berri bat sortzeko asmoa - ametsen mundua irudikatzeko ahaleginak


4. UNITATEA: Proiektu pertsonala

Atal teorikoa. Power pointean aipatutako garaietako irudi bana bilatu egin lerro kronologikoa (dipity, timetoast, powerpoint, ‌) eta irudi gisa igo koaderno digitalera edo aplikazioal utziko ez balu, kopiatu esteka. http://www.timetoast.com/timelines/garai-ezberdinak-pintura-mota-ezberdinak Bilatutako irudietatik, aukeratu gustuko daukazun bat. Bilatu interneten irudi horri buruzko informazioa. Nork, nori eta zertarako egindakoa da?

Irudia: Vangogh en gela

Vangoghek egindako artelan bat da hauxe, bere anaiari zuzendutakoa gehienbat eta adierazi nahi zuena, zera da gutxi gora behera: Lasaitasuna eta bere gelaren simpletasuna, koloreen simbolismoaren bitartez. Horretarako, hormak lila argiz, lurra gorri desgastatu batez, aulkiak eta ohea horiz, burukoa eta izarak berde-limoiz, manta gorriz, mahaia naranjaz eta leihoa berdez margotu zituen. Kolore ezberdin guzti hauekin, Japoiri egiten dio erreferentzia, eta japonesak barrualde simpleetan bizi izan direla artistak barne, da bere mezua


Atal praktikoa: Gure ingurunea hobetzen. Streetart utopia ikusi eta gero, zure herri, ikastola, ingururako proiektu bat pentsatuko duzu. Hurrengo saioa baino egun bat lehenago, gutxienez leku bat aukeratuta izango duzu eta bertako argazki bat docsen zintzilikatuta egongo da. 2. saioa, ideiak pentsatuko dituzu eta 3. saiorako ideia garatuta egongo da. Ondoren gimp programa erabiliz, ideia baliabide digitalen bitartez argazki gainean plasmatzen saiatuko zara.

Bukaeran docsen aurkeztu beharrekoa. ● Lekuaren argazkia ● Irudia lortzeko egindako zirriborroak ● Argazkiaren gainean eskuz egindako zirriborroa ● Azken irudia ● Lanaren defentsa eta azalpenena egingo duen testua.

Baloratuko da ● Proiektuaren originaltasuna eta espazioak irudian duen garrantzia. ● Azken irudiaren kalitatea ● Lanaren defentsaren testuaren sakontasuna


Lekuaren argazkia

Zirriborroak:

Argazkiaren gainean eskuz egindako zirriborroa:


5. Unitatea: Erretratua. Abstrakzioa, figurazioa eta errealismoa.

Dakizuen eran, marrazterako orduan ikonizitate mailaren arabera, gauzak oso era ezberdinean, irudika ditzakegu. Oinarrian, ondorengo hirurak aipatzen zaizkigu.

Abstrakzioan figurazioa eta errealismoa. Ondoren bakoitzaren hiru eredu aurkezten zaizkizu. Abstrakzioaren maila ez dugu limitera eramango, ea noraino eraman dezakezuen desitsuraketa, irudikapenaren esentzia galdu gabe.

Garbi daukazu zein multzotan legokeen bakoitza?

Irudi errealista

Irudi abstraktua

Irudi figuratiboa


Aurreko kidearen erretratua:

Unitate honetan ondokoa egingo duzue. Zuok zuon buruari ateratako argazki batetik abiatuta, 2 autoerretratu egin beharko dituzue. Bata errealista izan beharko da eta bestea, figurazioaren barruan, desitxuraketa maila zuok zehaztuta.

Irudia:


Honela ba, bukaerarako, argazkia eta bi irudiak zintzilikatu beharko dituzue. Prozesuan egindako zirriborroak ez dira derrigorrezkoak izango, hala ere baloratuko dut zintzilikatzea. Pintzelekin lanean. http://www.youtube.com/watch?v=82nadDeL2us&feature=related

Zirroborroak:


Azken irudiak:

Irudi figuratiboa

Irudi errealista


Plastikako koadernoa, 3A 2011-2012  

Nahikari Custodio

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you