Page 1

kopogtato_2014_1.qxd

2014.03.31.

13:19

Page 1

XXII. évfolyam 1. szám

Nagyréde Község

2014. április

Önkormányzatának idõszaki kiadványa

Az iskolai közösségé a Nagyrédéért-díj 2014-ben a Szent Imre Általános Iskola kollektívájának ítélte oda a Képviselõtestület a Nagyrédéért-díjat. Mint a méltatásból kiderült, az iskola nevelõ munkája, szakmai színvonala széles körben elismert, az ott dolgozók jól sáfárkodnak a pályázati lehetõségekkel, és nyitottak az új kezdeményezésekre, miközben változatos oktatási kínálattal mûködtetik az intézményt. Az elismerést a közösség nevében a március tizenötödikei ünnepségen Balázsné Kelemen Erika igazgató vette át. A 166 évvel ezelõtti forradalomra és szabadságharcra az iskolások és a Virtus Ka-

mara Táncegyüttes mûsorával emlékeztek. Balázs József országgyûlési képviselõ, polgármester ünnepi beszédében arról szólt: forradalmakat ma is muszáj vívni, akkor is, ha a mai cároknak, császároknak ez nem tetszik, az érdekek képviselete, a kiállás nélkül ugyanis nem állhat újra talpra a magyar nemzet.

Adományokra is számítanak a templomfelújításnál Az egyházközség és az önkormányzat gyûjtõakcióba kezdett: a pályázati pénzbõl megújuló templom környezetének méltó rendbetétele a cél. 24 és fél millió forintos uniós pályázati forrásból folyik a Szent Imre-templom felújítása. A tetõt és az ereszcsatornákat kicserélik, az épület külsõ festése is megtörténik. A pályázatban foglalt mûszaki tartalom mellett több egyéb feladat elvégzése is indokolt, melyek révén a templom megújított állaga hosszútávon is megõrizhetõ. Az épülethez illõ kõlábazat elkészítése, a templom körüli vízelvezetõ rendszer kiépítése, a betonjárdák lefedése mûemlék-

jellegû térkõvel, a bejárati híd kiszélesítése, a templom melletti parkrész rendbetétele, felfrissítése növényekkel egy külön nyolctízmilliós tétel. A Nagyrédei Egyházközség és a helyi önkormányzat ezért gyûjtõakciót indított. Az adományokat készpénz formájában a helyi takarékszövetkezetben, az egyházközségi képviselõknél vagy az egyházközség bankszámlájára várják: Nagyrédei Római Katolikus Egyházközség - 6230021610721016. A munkálatok jó ütemben haladnak, ha ilyen marad az idõ, akár március végére el is készülhetnek a feladat döntõ részével a szakemberek.

Tavaszi meglepetésünk Márciusi számunk mellé fogadják szeretettel az ajándék virágmagot, és ha tehetik, ültessék ki az árokpartokra! Legyen ezzel is színesebb, szemet gyönyörködtetõbb a település. Köszönjük!
kopogtato_2014_1.qxd

2014.03.31.

13:19

Page 2

XXII. évfolyam 1. szám

Rédei Kopogtató

2014. április

ITT TÖRTÉNIK NAGYRÉDÉN

Fejlesztésekkel teli év elé néznek Nagyrédén Elfogadta idei költségvetését Nagyréde önkormányzata. A 2014-es év bátrabb fejlesztési terveit az energiahatékonyabb településmûködtetés és az új befektetések együtt teszik lehetõvé. A térítési díjak változatlanok, a helyi adók egyetlen esetben változnak: a 70 év feletti egyedülálló lakosok kommunális adója a felére csökken. Az iparûzési adóbefizetések fõként a Jász-Plasztik Kft. nagyarányú fejlesztése nyomán több tízmillió forinttal nõnek, a településen még két befektetõvel folytatnak tárgyalásokat, és a növekvõ érdeklõdésre reagálva az önkormányzat kezdeményezi az Ipari Park cím elnyerését is - tudtuk meg Balázs József polgármestertõl. A település gazdálkodását az alacsony infláció és a saját célra beindított élelmiszertermelés mellett a környezettudatos eszközök bevezetése javítja. Az energiahatékonyságot immár négy biomasszakazán és két telepnyi napelem segíti, amelyek a közüzemi számlákban máris komoly - éves szinten milliós - megtakarítást hoztak.

Két ütemben öt út újul meg Az önkormányzat nem vár tovább arra, hogy elinduljanak a belterületi utakra szánt állami pályázatok. Elõször a forgalmi adatok alapján az Atkári és a Gyöngyösi következik, majd utána a Horváthkert erre a három útra egyébként eredményesen beadott, de tartaléklistás pályázatokkal rendelkezik évek óta a helyhatóság. A Bartók Béla és a Táncsics út egy kedvezõbb árú, úgynevezett mart aszfaltos technológiával válik járhatóbbá. Elkészül a Gyöngyösi út és új telkek kialakításához a Szent János út ivóvíz-, és szennyvízvezetéke is, a járdaépítések a Hunyadi út és a Móricz Zsigmond út között, a Zrínyi úti és a József Így fest majd a ravatalozó

2

Attila úti játszótérnél, továbbá a Fõ úton zajlanak. Két buszmegállót terveznek rendbe tenni a Fõ úton és a Rákóczi úton, tavasztól pedig húsz új virágláda színesíti a falu közterületeit. A fejlesztési terveket és eredményeket áttekintve kiderül: idén befejezõdik a ravatalozó felújítása, s megkezdõdik az Egészségház kialakítása. Néhány héten belül véget ér a Szent Imre-templom látványos rekonstrukciója, a pályázatba be nem fért épületelemeket, a környezetet pedig közösségi összefogásból és önkormányzati támogatásból egységesítik. A fiatalokat hamarosan egy modern Peach

Készül a felújított sportöltözõ tetõterében a klubház és a játékvezetõi öltözõ.

Club várja a Mûvelõdési Házban, és kezdõdik a Fáy-kastély belsõ rendbetétele is. Az iskola és a bejáratában megszépülõ Mûvelõdési Ház között szabadtéri színpad épül, TAO-pénzekbõl tovább gyarapodik a Szõlõskert Nagyréde Sport Club, és az iskolai tornaterem tetejének felújítására, a nyílászárók és vizesblokkok korszerûsítésére is benyújtott pályázata van a településnek. Az ökölvívók zárható szertárat kapnak, az óvodai konyha új eszközöket.

Fásítás, komposztálás, szelektív hulladékgyûjtés A zöld gondolkodást az eddig meglévõ 250 mellé érkezõ újabb 200 darab komposztáló edény erõsíti, emellé a hatvani hulladékkezelõ társulás részeseként minden háztartásba ingyenes szelektív hulladékgyûjtõ érkezik. A közfoglalkoztatás terén létrejött a szociális szövetkezet, amely már a hosszabb távú munkalehetõséget biztosíthatja a közmunkában részt vevõk számára egy sikeres uniós pályázat révén.

A kormány is elismeri Nagyréde fejlõdését A Magyar Közlönyben vált hivatalossá, hogy a kormány beruházási célterületté nyilvánított 25 hektár földterületet a nagyrédei Ipari Zóna területén. Ezek a területek lényegében a JászPlasztik Kft., további terjeszkedését segítik. A közeljövõ elképzelései között a cégnél egy újabb - a most építettel megegyezõ méretû - csarnok, egy logisztikai központ és naperõmû megépítése is szerepel.

A kormánydöntéssel magas szinten kapott visszaigazolást az az elhivatott tevékenység, amelynek nyomán Nagyréde önkormányzata egyre újabb befektetõk számára teszi vonzóvá az Ipari Zónát. Mint ismert, a település ipari tevékenysége a Jász-Plasztik Kft. többmilliárdos befektetése máris a megye egyik legnagyobb iparfejlesztése. A munkanélküliségi mutatókat tekintve Nagyréde a megye legelõnyösebb települései között szerepel.


kopogtato_2014_1.qxd

2014.03.31.

13:19

XXII. évfolyam 1. szám

Page 3

Rédei Kopogtató

2014. április

ITT TÖRTÉNIK NAGYRÉDÉN

Alulra zöldség, felülre hal?

A mindennapok köszönete

újabb különleges ötletek a nagyrédei modellben A Belügyminisztérium szakmai elismerését is bíró nagyrédei modell szervezõi nem csak alkalmazzák az állami keretekbe foglalt közmunka-lehetõségeket, hanem az újszerû megoldások kidolgozásában is partnerek, már a 2011-es indulás óta. Egy 44 milliós nyertes pályázat megvalósítása is mostanában indul, amely az egész térség termelõi számára komoly segítséget jelent. A legfrissebb tervek szerint meghonosítanák Nagyrédén az úgynevezett akvapóniás élelmiszertermelési módszert, melynek lényege: egy kétszintes építmény alsó részén halakat nevelnek, a halak tápanyagokban gazdag vizével pedig - egy szinttel feljebb különbözõ gyökérzöldségeket termesztenének. A növények által megtisztított vizet újra visszajuttatnák az állatokhoz. Ez tulajdonképpen egy zárt ökoszisztémás rendszer, amellyel akár pisztrángokat is lehet tenyészteni. Mindez nyertes pályázat esetén tavasszal valósulhat meg, egy mozgóbolttal együtt - tájékoztatott Mészáros Tibor, a nagyrédei székhelyû INNOVA Térségfejlesztõ Szociális Szövetkezet vezetõje. A szövetkezet õsszel alakult, és a megye legnagyobb nyertes szociális gazdaságpályázatát bírva csaknem 44 millió forintot fordíthat térségfejlesztõ mintaprojekt létrehozására Nagyrédén és a szomszéd településeken. Ebbõl a keretbõl 13 fõ állandó munkája és szakképzése biztosítható 2015 nyaráig, akik a településfenntartásban és élelmiszertermelésben vesznek részt. A pénzbõl 9 millió forint összértékben motorfûrészt, fûnyírót, továbbá konyhai eszközöket vásárolnak. Lekvárok, szörpök, savanyúság, aszalt gyümölcsök termelése jöhet így szóba a projektben. A munkatársakat a környezõ településekrõl is válogatják a munkaügyi központ bevonásával. A helyi termelõk is profitálhatnak az elképzelésbõl, mert a szövetkezet segíti a náluk felhalmozódott termésfelesleg piacra juttatását. Saját termékeik feldolgozásához ugyancsak kaphatnak szakmai segítséget, illetve használhatják a konyhai eszközöket is.

Az önkormányzat nevében Balázs József polgármester köszöntötte az intézményekben dolgozó hölgyeket a nõnapon egy virággal, majd egy nappal késõbb a nõnapi ajándékrendezvényrõl távozó lányok és asszonyok is egy virággal lettek gazdagabbak Zsadon Andrea és Szolnoki Tibor mûsora után.

Hóbiztos lengyel lejtõkön Idén az idõjárás szeszélyei miatt érdemes volt ismét a Magas-Tátráig menni a megfelelõ téli csapadékért. Több mint száz nagyrédei diák és szülõ vett részt a sítáborban a lengyelországi Male Ciche-ben.

3


kopogtato_2014_1.qxd

2014.03.31.

13:19

Page 4

XXII. évfolyam 1. szám

Rédei Kopogtató

2014. április

ITT TÖRTÉNIK NAGYRÉDÉN

Szociológusok látogattak Nagyrédére Magyar szociológusok a nagyrédei közfoglalkoztatás azon eredményeit vizsgálták, amelyeket immár más településeknek is ajánlanak. Az Esély Labor Egyesület szervezésében szociológuscsoport járta végig két nap alatt az ország több települését. Budapest, Balassagyarmat, Mátraverebély, Salgótarján és Bátonyterenye mellett Nagyréde volt az egyetlen Heves megyében felkeresett település, ahol az úgynevezett nagyrédei modellt tanulmányozták a szakértõk. Mészáros Tibor térségi közmunkafelelõs és Balázs József polgármester, országgyûlési képviselõ bemutatta a szakembereknek az egyik biomasszakazánt a négy közül, majd a programban tenyésztett kecskéket vették szemügyre, amelyekbõl tej, sajt és pástétom is készülhet a helyi intézmények konyháira. Az országjáró „buszkonferencia” alatt a vendégek rédei ebédje helyi termékekbõl, illetve a közmunkában nevelt sertésekbõl

származó disznótorosból állt, és megkóstolhatták a díjnyertes közbort is. A fõvárosi civil szervezet széles merítésben azt kutatja, hogyan lehet a Startközmunkához hosszútávon is jól fenntartható elemeket kapcsolni. „Út a piaci munka

világába” címmel konferencián, szakmai kutatásban is népszerûsítették az általuk kü-lönösen színvonalasnak tartott nagyrédei közfoglalkoztatási eredményeket, egyben ajánlva más települések szervezõinek is.

Kaput nyitottak a helyi értékekre Heves megyében Nagyrédén tartottak elõször települési értéktár-rendezvényt. Máris hosszú a lista, amit a szakemberek a helyi hagyományokról, teljesítményekrõl, örökségrõl összeállítottak. - Sok esetben a helyben élõk a helyi értékekre nem csodálkoznak rá eléggé, hiszen amit mindennap látnak, megszoktak, nem tûnik számukra különlegesnek - szögezte le elõadásában Kary József, a Nemzeti Mûvelõdési Intézet Heves megyei irodájának vezetõje. Ez lehetett volna a mottója annak az értéktár-programnak, amit a Mûvelõdési Intézet a megye minden településén elindított, elõször a gyöngyösi és a bélapátfalvai járásra koncentrálva. A megyei értéktár-bizottság tavaly decemberi megalakítása után elsõként Nagyrédén tartottak úgynevezett kapunyitó rendezvényt, ahol a faluban élõket arra kérték, vessenek számot saját hagyományaikkal, és tegyenek javaslatokat arra, mit tartanak megõrzendõ és mások számára is bemutatandó értékeknek. A szakemberek kedvcsinálóul egy hosszú listával és néhány tablóval készültek, amelyekre különbözõ területekrõl merítettek. A lapokon - többek között - Kirsch Ákos, egy nagyrédei fiatal író mûvei, a Hajni szappan,

4

régi népviseletek, Tóth Péter fafaragó alkotásai, a helyi hagyományõrzõ csoport életképei köszöntek vissza, de Papp Szabolcs sportsikerei is megtalálhatók. A lista tartalmazza a személyes teljesítményeken túl a természeti és az épített értékeket is. Dr. Dávid Lóránt turisztikai szakértõ arra biztatta a nagyrédeieket, hogy alaposan válasszák meg, mit próbálnak beleilleszteni a Mátraalja napról napra színesebb turisztikai kínálatába. Balázs József polgármester, országgyûlési

képviselõ a helyi hagyományok megõrzésének fontosságát hangsúlyozta, és a kormány értékmegõrzõ-, és hungarikum-programjának legérdekesebb részleteibe avatta be az összegyûlteket. Az elõadásokat követõen a résztvevõket étel-, és italkóstolóra várták: meg lehetett ízlelni a helyi kecskesajtot, eredeti gyümölcsszörpöket, tönkölytermékeket és borkocsonyákat, s két helyi mûvészeti érték, a nagyrédei Citerazenekar és az Asszonykórus is fellépett.


kopogtato_2014_1.qxd

2014.03.31.

13:19

Page 5

XXII. évfolyam 1. szám

Rédei Kopogtató

2014. április

ITT TÖRTÉNIK NAGYRÉDÉN

Március közepére teljesen megújul a Peach Club

Sorra nyerik a pályázatokat a hagyományõrzõk Citera, színpad, fûnyíró: összesen több, mint 16 millió forintnyi pályázatot nyertek 2013-ban a nagyrédei kulturális egyesületnél. Prím-, kisbasszus-, és tenorciterát is vásárolhattak LEADER-pénzbõl a Nagyrédei Környezetvédõ és Hagyományõrzõ Egyesületnél. A citerazenekar mûvészeti tevékenységének támogatására 934 ezer forintot fordíthatnak, ez az összeg a költségek 100 százalékos támogatását biztosítja. Egy másik körben pedig 1,6 millió forintot nyertek pótkocsira, fûnyíróra, továbbá színes brosúra kiadására.

A nagyrédei önkormányzat másfélmilliónyi saját forrásából teszi rendbe a helyi ifjúsági klubot. A villamos vezetékek teljes cseréje, a padlóburkolat kijavítása mellett megoldódik a vizesblokkok felújítása, és megtörténik a festés is. Ezzel egy idõben a mûszaki feltételek is modernebbek lesznek, tévé,

internetezési lehetõség várja majd a betérõket, valamint a vendéglátást büfé és teakonyha segíti. Az önkormányzat célja, hogy egy olyan, több célú közösségi tér jöjjön létre, amely elsõsorban a fiataloknak ad helyet, de a civil szervezetek is hasznosíthatják különbözõ összejövetelekre.

Visszakerül a régi címer

Emellett az egyesület bázisa is fejlõdhet: még 2013 õszén 14,2 millió forintos, száz százalékos intenzitású támogatást nyertek közösségi tér és szabadtéri rendezvénytér kialakítására, továbbá a civil szervezet klubhelyiségének fejlesztésére. Ebbõl - az önkormányzattal együttmûködve - a Fáy-kastély belsõ rendbetételére, illetve az általános iskola és a Mûvelõdési Ház közötti területen szabadtéri színpad kiépítésére lehet felhasználni az elnyert forrásokat. A munkák 2014 kora tavaszán kezdõdhetnek, és májusra véget is érnek az elõzetes tervek szerint. A civil szervezet korábban ugyancsak pályázati forrásokból - 2,2 millió forintból készíttethette el autentikus nagyrédei népviseletét, öt pár számára.

Indul a nagyrédei Fáy-kastély rendbetétele

Brezovayék címere: levették, eldugták, megkerült, Tóth Péter segítségével megtisztult hamarosan visszatér az eredeti helyére, a Brezovay-kastély homlokzatára.

Tízmillió forintnyi elnyert uniós forrásból kezdõdik meg a munka, amely száz százalékos támogatást jelent. Padlócsere, belsõ festés, vizesblokkkorszerûsítés, nyílászárócsere vár a kiállítóhelyre, ahol a nagyrédei születésû festõmûvész, Molnár József a falunak adományozott festményeinek gyûjteménye is állandó helyet kap a rekonstrukció után.

5


kopogtato_2014_1.qxd

2014.03.31.

13:19

Page 6

Rédei Kopogtató

XXII. évfolyam 1. szám

2014. április

ISKOLAI KRÓNIKA

„Régi mesékre emlékszel-e még?…” Nemrég vendégül láttuk iskolánk nyugdíjas dolgozóit. Nagy örömünkre szolgált, hogy a volt kollégák közül egy kivételével mindenki elfogadta meghívásunkat. A gyerekek és a pedagógusok mûsorral köszöntötték õket, melyet hagyományteremtõ szándékkal az iskola legfiatalabb tanárai (Menyhárt Cecília, Csabáné Ivony Ildikó és Fodor Bálint) állítottak össze. Uzsonna után kellemes beszélgetéseken idéztük fel a közös múltat, meséltünk a jelenrõl. Jó hangulatban telt a délután. Köszönjük, hogy megtisztelt bennünket jelenlétével: Hanák János, Berényi Tiborné, Kalcsóné Melicher Julianna, Kévés Tiborné, Lukács Szilveszterné, Patócs Mária, Sebõk Andrásné, Szabó Istvánné, Urbán Jánosné és Tiliczki Ferencné. Jó egészséget kívánunk nekik! Majorosné Domján Éva

A Samsungnál jártunk Februárban a két hetedik osztály látogatást tett Jászfényszarun a Samsung-gyárban. Betekintést nyerhettünk a gyár életébe, megismerhettük az ott dolgozó emberek feladatait, érdekes információkat tudhattunk meg az ott készülõ termékek gyártásáról. Ugyan nem járhattuk végig az egész gyárat, mert átalakítás alatt áll, de néhány részleget így is alaposan megfigyelhettünk, és az idegenvezetõnk bõségesen informált minket mindenrõl, amit éppen láttunk. Jártunk a gyártósoron, ahol megtudtuk, hogy egy nap több ezer készüléket gyártanak. Láthattuk az ellenõrzõ részleget, ahol az elkészült TV-ket ellenõrzik, hogy megfelelõ-e a minõsége, nincs-e valami hibájuk, Jártunk a gyár kinti területén is, többek között a feldolgozóban, ahol a gyártás során felgyülemlett hulladékot hasznosítják. Szerintem ez egy nagyon hasznos kirándulás volt több szempontból is: sok gyereknek szolgálhatott útmutatóként, hogy mit szeretne szakmájaként, mivel akar foglalkozni, ha felnõ, a gyártósori munkától egészen a mérnöki munkáig. Hálásak vagyunk ezért a lehetõségért! Kerek Dávid 7. a

6

Vers -, és mesemondó verseny Március 5-én közel 80 résztvevõvel rendezték meg a gyöngyösi Arany János Általános Iskolában a területi vers-és mesemondó verseny. A 3-4 osztályosok korcsoportjában a Szent Imre Általános Iskolát Mészáros Erik 3. osztályos tanuló képviselte. Arany László A szomorú királykisasszony címû meséjének színvonalas elõadásával a harmadik helyet szerezte meg. Felkészítõje Kovács Mónika tanító néni volt.

A várva várt nap Idén az igazi tél sajnos elmaradt, de a Szent Imre Általános Iskola 3. osztálya számára mégis emlékezetes marad az elmúlt évszak. Tanító nénink, Kovács Mónika biztatására az osztály minden tagja úgy döntött, hogy kipróbálja a korcsolyázást. Igen merész vállalkozásnak tûnt, hiszen egy-két osztálytársunk kivételével korcsolya nem volt még a lábunkon. December 20-án eljött a várva várt nap. A kezdeti nehézségek és jó pár esés után azonban délutánra mindenki megtanult korcsolyázni. Jó pár kék folttal, de élményekkel gazdagon tértünk haza. A február még egy meglepetést tartogatott a számunkra. A Gyöngyös-Mátra Turisztikai Közhasznú Egyesület felajánlásából

a 3. és 6. osztály ingyenes korcso-lyapálya belépõket kapott, így a tavaszi melegben még egy utolsót korcsolyázhattunk. Reméljük a következõ télen újból alkalmunk lesz e kitûnõ téli sportot együtt élvezni.

Erdei tábor Már harmadik alkalommal indultak el a Mátrába iskolánk alsósai erdei táborozni. Huszonhét nagyrédei kisgyermek vehetett részt a Dudás Béla szervezte és az Egererdõ Zrt. támogatta táborban. A gyerekek felejthetetlen öt napot tölthettek el a környék erdeiben, és idén is lesz még ilyen tábor. Köszönet érte minden szervezõnek!


kopogtato_2014_1.qxd

2014.03.31.

13:19

Page 7

Rédei Kopogtató

XXII. évfolyam 1. szám

2014. április

ISKOLAI KRÓNIKA

Felsõs farsang Már egy héttel a farsang elõtt mindenki tûkön ült. „Te mit veszel fel?” „Mit adtok elõ az osztállyal?” Gyakori kérdések voltak ezek az utolsó napokban… Végre eljött a péntek. Alig vártuk, hogy vége legyen a hatodik órának és siessünk haza készülõdni. Kezdõdtek a programok. Változatos és színvonalas elõadásokat láttunk. A legjobb mûsort a 7.a osztályosok adták elõ. Abban a pár percben visszatekinthettünk a 60-as évekbe. A pöttyös szoknyák, a limbóbot, a Hungária-dalok felidézték az akkori hangulatot. Szabad tánc következett. Az elején nehezen akartak

táncolni, de a DJ tett róla, hogy kedvet kapjanak a partihoz. A nyolcadikosok meglepetésként az osztályfõnöküknek képeket vágtak össze egy videóhoz, s azt vetítették le. A meglepetés után a gyertyástánc jött. Sötétben a gyertyák lángját és a könnytõl csillogó szemeket lehetett látni. Mindenki meghatódott, de egy bálban nem szomorkodni kell! Újra táncolt a sok diák. Késõbb a tombolát két részletben húzták. Sok szép és értékes nyeremény talált gazdára. Lehetett szavazni az idei bálkirályra és királynõre. Közelgett a 8 óra. Kihirdették a királyi párt. Õk zárták a táncot. Mivel a tombo-

lahúzással picit elhúzódott az idõ, az igazgatónõtõl kaptunk még egy fél órát. Akkor volt a legjobb a buli. Mindenki táncolt, hol a színpadon, hol a nézõtéren. Sajnos vége lett. Szerintem ez volt eddig a legjobb farsang. Köszönjük tanárainknak, hogy megszervezték a bált, a szülõknek a támogatást, mellyel a nyereményeket gazdagították, valamint Andrea és Marika dadus néniknek, hogy évek óta kiszolgálnak bennünket a büfében minden jóval. Patkós Kira 7. b

ÓVODAI KRÓNIKA

Gyógynövényprojekt a nagyrédei Kastély óvodában Óvodánk 2014-ben elnyerte a „Zöld óvoda” címet. Ehhez több kritériumnak kellett megfelelnünk a természet- és környezetvédelem terén. Valamint vállaltunk olyan innovatív törekvéseket, amelyekben még hiányosságot mutatott intézményünk. Az egyik kitûzött célunk volt egy gyógyés fûszernövénykert megvalósítása az óvoda udvarán. Ezt „Föld Napja” alkalmából áprilisban, szülõi segítséggel meg tudtuk valósítani. Ezen a napon a gyerekek gyógy- és fûszernövényekkel érkeztek az óvodába és közösen elültettük. Így került a kertbe borsmenta, fodormenta, citromfû, kakukkfû, lestyán, tárkony, majoránna, oregánó, rozmaring, levendula és metélõhagyma. Ezeket egész nyáron gondoztuk, nevelgettük. A melegben naponta készítettünk mentateát, citromfû teát és fõztünk mentaszörpöt is. A folyamatosan növõ metélõhagymát is szívesen ették a gyerekek reggelire vagy uzsonnára. A levegõ illatosítására levendulát és rozmaringot vittünk be a csoportszobákba. Egy ködös novemberi napon pedig elmentünk a gyerekekkel csipkebogyót, kökényt és galagonyát szedni, hiszen célunk, hogy minél több új ismeretet adjunk a gyerekeknek közvetlen tapasztalatszerzés útján. A kökényt és a csipkebogyót napokig eszegették a gyerekek, miközben beszélgettünk vitamindús, jótékony hatásáról, formáját, színét, ízét és illatát is érezhették. Természetesen versek, dalok, mesék, találós kérdések is illeszkedtek ehhez a témához. Színezõt is kaptak a gyerekek, és asztali díszt is készítettünk az általunk szedett termésekbõl.

Közben gyümölcsöt is aszaltunk, banánt, narancsot, csipkebogyót, almát. Mesehallgatás közben mécsest gyújtottunk és illóolajat párologtattunk. Az eukaliptuszt, a citromolajat a levegõ fertõtlenítésére alkalmaztuk, levendulát pedig pihenõ idõben használtuk. A projekt zárásaként a szülõket is vendégül láttuk. „Terülj, terülj asztalka” várta õket délután: gyógyteákat, aszalt gyümölcsöket és az erdõ terméseit kóstolhatták meg a gyerekekkel együtt. A gyerekek boldogan adták át a szülõknek a megtanult ismereteket, miközben együtt csemegéztek a sok finomságból. Tavasszal pedig újra kezdjük a gyógynövénykerti munkálatokat és igyekszünk minden évben megvalósítani ezt a projektet. Sándorné Deme Henrietta

Kolbászt töltöttek az ovisok A Kastély Óvoda egyik csoportja egy disznótorra látogatott el. A hajnali véres eseményeknek a délelõtti érkezéskor már csak a nyomait láthatták a gyerekek. A legtöbb ovisnak nem volt idegen a látvány, sõt, többen kedvet kaptak, hogy a házigazdákkal - Sebõk Andrásékkal - együtt tekerjék a kolbásztöltõt. Megfigyelhették, hogyan készül a disznósajt, és bátran pózoltak a különbözõ csontokkal is. A kicsik jó mókának tartották a hagyományos falusi disznótorost, amelynek végén frissen sült hurkával és süteménnyel kínálták meg õket. A háziak annak ellenére is nagy örömmel fogadták õket, hogy elmondásuk szerint két nap alatt már a harmadik disznót dolgozták fel egymás után.

Farsang az oviban Túró Rudi, Zorro, Superman - szuperhõsök és a gyermekek egyéb kedvencei is táncra perdültek az óvodai farsangon.

7


kopogtato_2014_1.qxd

2014.03.31.

13:19

Page 8

XXII. évfolyam 1. szám

Rédei Kopogtató

2014. április

TÖRTÉNELEM

Wallenberg sofõre:

Langfelder, Nagyréde A legfrissebb történeti kutatások szerint az egykori embermentõ svéd diplomata, Raoul Wallenberg nevelõjét, Langfelder Edénét és társát az ötvenes évek kommunista hatalma Budapestrõl Nagyrédére számûzte. A következõ írás - amely Szita Szabolcs történelemprofesszor A hiányzó Ember címû - megjelenés elõtt álló - könyvébõl tartalmaz részleteket, ezt a kitelepítést idézi fel. Raoul Wallenberg sofõrjének hozzátartozói 1945 után hiába vártak és reméltek, semmiféle hír nem érkezett. A család nevében dr. Simon Gyula 1947-ben Budapest Székesfõváros Árvaszékétõl a távollévõ Langfelder Vilmos képviseletének rendezését kérte. Felhívta a VI. kerületi elöljárót, állapítsa meg Langfelder mindkét ágbeli legközelebbi vérrokonainak nevét és lakcímét, továbbá leltározza a távollévõ vagyonát a kirendelt gondnokkal együtt. A mérnök húga, férjezett dr. Simon Gyuláné igazolást adott be, hogy Vilmos fivére egy évet meghaladó idõ óta ismeretlen helyen tartózkodik és vagyona kezelésére megbízottat nem rendelt. Három esztendõ múlva, 1951 nyarán az embermentõ mérnök nevelõjét, özv. Langfelder Edénét nagy megrázkódtatás érte. A gyors kitelepítés örvénye magával ragadta a Langfelder családot is. Langfelder Edénét a Belügyminisztérium a vele élõ háztartásbeli távoli rokonával, Trostler Zelmával együtt a fõvárosból azonnali hatállyal kitiltotta. Lakását - mint a szégyenteljes „éberségi” akcióban kitelepített 12 704 személynek - 24 órán belül el kellett hagynia. A Heves megyei Nagyréde községbe húsz, a fõvárosból kitiltott családot telepítettek ki. Vonattal hurcolták el õket. Langfelderné és rokona kényszerlakhelyét a Szent János u. 7. alatt jelölték meg. (A ház mai lakói még ma is emlékeznek rájuk. A szerk.) A továbbiakban kuláknak bélyegzett helyi gazdálkodó 3 x 2 méteres szobájában laktak. Az embertelen és jogtalan kitelepítések széles visszhangja miatt a Rákosi-rezsim a holokauszt borzalmait túlélt zsidóság vezetõit is manipulálta. Propagandája szolgálatában július 15-én együttes ülésre hívták egybe a két rabbitanácsot és a Magyar Izraeliták Országos Intézõbizottságát. A budapesti fórumon közös nyilatkozatot fogadtattak el. „A nyugati sajtó, rádió és a

8

mögöttük álló uszítók” ellenében a résztvevõk kinyilvánították, hogy elítélik a magyar népi demokráciát, vagyis a rezsimet rágalmazókat. „A most folyó kitelepítések során egyetlen zsidó vallású egyén sincs, aki azért került volna a kitelepítettek közé, mert felekezetünk tagja. A híresztelésekkel szemben a kitelepítettek mind dúsgazdag nagykereskedõk, gyárosok, földbirtokosok, valamint azok, akik ezekkel együtt részesei és haszonélvezõi voltak annak a Horthyrendszernek, melynek zsidóüldözése az egész világon közismert, és amely rendszert a kitelepítettek annak idején anyagi és erkölcsi támogatásban részesítettek.” A szerény nyugdíjból élõ Langfelderné, mint társbérlõje, a 62 esztendõs Trostler Zelma zsidók voltak. A kitelepítés ellen panaszt tettek. Jogorvoslatot kértek, de hiába. Hatósági válasz nem érkezett. Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában fennmaradt további beadványaik felzetén kézírással vagy bélyegzéssel csupán a NEM szó szerepel. Langfelderné gépírásos beadványaiban visszatérõleg hangsúlyozta, hogy férje nem volt tõkés, nem volt részvényes, „mindvégig alkalmazott volt vezetõ állásában is”. A 68 éves - 28 éve özvegy (!) - hölgy szinte esküdözött, hogy a család „nem tartozott a demokratikus szempontból nem kívánatos tõkés, fasiszta, horthysta elemekhez”. Érvelése mit sem számított, ahogy mellékelt orvosi kezelési papírjai sem. Langfelder Edéné korábbi súlyos operációja miatt 1951 õszén további kezelésre szorult. Gyöngyös városa csupán 6 km-re feküdt, a beutazást mégsem engedték meg. Kérelmét - a „kiélezett osztályharc” légkörében - több helyütt, ismételten elutasították. Az embertelen és személytelen intézkedés az osztályidegenek ügyeiben általános érvényû volt. A kitelepítés kiszolgáltatottságában Langfelder Edéné szeptember 8-án kelt, a belügyminiszterhez intézett kérelmében Langfelder Vilmost is megemlítette; „a fiút 1945-ben a nyilasok megölték”. Az uralmon lévõket ezzel sem lehetett megközelíteni, megszólítani. Nem ismertek irgalmat. 1952. február 20-án az idõs hölgyre újabb csapást mértek: havi nyugdíját 600-ról 380 Ft-ra csökkentették. Könyörgése - keresõképtelenek, ebbõl az összegbõl ketten még Nagyrédén sem tudnak megélni - visszatérõleg süket fülekre talált.

Langfelder Edéné a nagyrédei teljes kiszolgáltatottságban leírta közvetlen tapasztalatait, érzéseit. Kézírásos vallomása, tépelõdése alaptalan és fájdalmas falusi számûzetése idejébõl megrendítõ olvasmány. Ugyanakkor máig hiteles, az utókornak fontos írás. A Rákosi-éra levegõjérõl, félelemmel teli mindennapjairól valós képet rögzített az utókornak. „Tudjátok Ti, mi az, megvetettnek lenni? Minden megalázást zokszó nélkül venni. Kiszolgáltatottan, senkitõl sem védve, a holnaptól reszketve és félve. Tudjátok Ti, mi az, idegenben élni? Viszontlátást várva - búcsúzástól félni. A szörnyû jelen csak emlékekhez ér, ragaszkodáshoz, mihez semmi sem fûz. Tudjátok mi az, de ne is tudjátok. Szomorúságunkat csak sejteni fogjátok. Találkozunk-e még? Kérdés, válasz nélkül. Borult ég mondják - valaha majd kikékül?” Trostler Zelmának több kézírásos panasza maradt fenn. 1952. március 28-án arról írt, hogy turócbélai „ágról szakadt szegény emberek lánya”, eredetileg fûzõkészítésbõl és foltozásból élt. A faji alapú üldöztetés, a magyar honvédségi kisegítõ munkaszolgálat ritkította meg családját. „A fasiszták rémuralma idején a legközelebbi hozzátartozóimat elpusztították. Két testvéremet Szlovákiában, kettõt Magyarországon (…) öltek meg a fasiszták és a nyilasok.” Méltányosságot kért, legyenek idõs korára és fizikai munkás voltára is tekintettel. Úgy vélte, hogy „az intézkedés csupán tévedésen alapulhat”, hiszen soha nem vétett semmit a népi demokrácia ellen. A kiszolgáltatottságból való kitörésként Langfelder Edéné végül vidéki zsidó szeretetházba próbált bekerülni. A Budapesti Izraelita Hitközség Elöljárósága befogadta volna, „ha ehhez a t. Belügyminisztérium hozzájárul”. A hatósági jóváhagyást Langfelderné feltehetõleg nem kapta meg. 1952 nyarán a Budapestrõl kitelepítettek száma 13 670-et tett ki. 1953 júliusa, a közkegyelem gyakorlásáról kiadott törvényerejû rendelet fordulatot hozott Langfelder Vilmos idõs rokonai, a két nyomorgó hölgy helyzetében is. A Heves megyei rendõrkapitányság vezetõjétõl arról kaptak értesítést, hogy „kényszerlakhelyhez kötöttségüket megszüntette”. Trostler Zelma visszatelepülésérõl, sorsáról nem maradt fenn több adat.


kopogtato_2014_1.qxd

2014.03.31.

13:19

Page 9

Rédei Kopogtató

XXII. évfolyam 1. szám

2014. április

OLVASÓI LEVELEK

Olvasóink írták Kedves új lakótársaink! Nagy örömünkre Önök néhány éve, hónapja, esetleg hete költöztek kis falunkba. Gondolom, elõzõleg megnézték településünket, és így döntöttek az ittlakásról. Valamit azonban szeretnék elmondani Önöknek. Tudom, mit beszélek, hiszen én is úgy jöttem ide, de nagyon szeretek itt élni, már negyven éve. A mi közösségünk olyan volt még tíztizenöt éve is, mint egy nagy család, ahol mindenki szeretettel fordult a másik felé. Szerintem ez helyes, embernek, Istennek tetszõ cselekedet. Szükségünk lehet, szükségünk van egymásra! Ezért nehéz néhány gondolatot is írni arról, ami nem jó irányba változik, ha akarunk és tudunk, könnyen segíthetünk rajta. Jó lenne, ha az új szomszédok legalább a nevüket elárulnák a mellettük élõknek, így ha munkába mennek, postás keresi õket stb. legalább tudunk segíteni. De még jobb lenne, ha a falu minden lakóját találkozáskor egy köszönéssel üdvözölnék. Itt ugyanis, mint más kistelepülésen is, eddig ez volt szokás.

A társadalmi kérdések a köszönésnél kezdenek megoldódni. Attól még nem vagyok kevesebb, ha derûs arccal elõre köszöntök mindenkit, ami elõl a legmogorvább embertársunk sem tud kitérni. Alkossunk ismét egy olyan közösséget, ahol mindenki tisztelettel, segítõkészséggel fordul embertársai felé! Köszönettel: egy félig-meddig nagyrédei néni

Búcsúzunk…

Kedves nyugdíjas lakótársaim! Remélem, mindnyájan megkapták a Polgármesteri Hivatal karácsonyi csomagjait. Hála a Jóistennek, nem is igazán vagyunk rászorulva, de mégis öröm, hogy gondoltak ránk. Nincs ez így minden településen, utána lehet nézni… Ezért ezúton köszönjük meg Polgármester úrnak és a Képviselõtestület tagjainak, hogy nem feledkeztek meg rólunk. Jó egészséget kívánunk további munkájukhoz!

Igen. Tudom. Aki megszületett, az el fog egyszer menni, mégis nagyon fáj! Hosszú szenvedésrõl nem hallottunk, ezért megdöbbentõ volt a hír: Dr. Szentirmay Jenõ doktor úr így távozott az élõk sorából. Több évtizeden keresztül szolgált gyógyító tevékenységével, kedvességgel, humorral a faluban. Nyugodjon békében, Doktor Úr! KöSebõk Andrásné volt tanítónéni szönjük, hogy ismerhettük, hogy gyógyított bennünket!

ISKOLAI KRÓNIKA

Búcsú Bárdos Zitától „Csillagok közt él már, angyalok közt jár, ott, hol csendbõl épül vár, s igaz lelkére az Isten vigyáz már” Itt a Kopogtató hasábjain keresztül is búcsúzunk 2013. december 6-án elhunyt szeretett kolléganõnktõl. Elköszönünk azok nevében, akik tanítványai, kollégái voltak. Búcsúznak a település lakói, búcsúzik az a sok-sok, a naplókba bejegyzett tanítvány, akiket szeretettel terelgetett ebben a küzdelmes, de sok szépséget, örömet rejtõ földi életben. A búcsú, az emlékezés önmagunknak, az itt maradóknak szóló üzenet. Megpróbáljuk összegezni, nevesíteni, - mintegy útravalónak s egyben tanulságként - hogy mit is jelentett és jelent nekünk Bárdos Zita. Mit veszítettünk távozásával, mi az, amit mindannyian megõrzünk, továbbviszünk tanításából, belõle. Mi az, amiért szerettük és tiszteltük õt, amire mindig emlékezni fogunk. Egy ember életét nem lehet pár leírt

gondolattal összefogni. Emléket állítani és emlékeztetni rá, talán igen. Drága Szeretett Zitánk! 19 évesen érkeztél Nagyrédére, képesítés nélküli nevelõként. Már az elsõ évben bizonyítottad rátermettségedet, a pedagógus pálya iránti elkötelezettségedet. Ennek írásos nyomát is olvashatjuk akkori igazgatónk, Hanák Jani bácsi egyik hivatalos levelében. A diploma megszerzése után is velünk maradtál, megszeretted a tantestületet, a falut. 34 évet dolgoztál velünk. A napközi vezetõjeként éveken át gondoskodtál róla, hogy délután is színvonalas foglalkozásokon, programokon vegyenek részt tanulóink. Kreativitásod határtalan volt, hiszen bárhová megyünk az iskola épületén belül, emlékedet õrzi, ügyes kezedet dicséri a sok szép dekoráció és az udvaron a sziklakert. Meghatározó egyénisége voltál a tantestületnek! Emberi jóságod, pozitív hozzáállásod sok nehézségen átsegített bennünket.

Betegséged híre mindannyiunkat megdöbbentett és nem akartuk elfogadni azt a tényt, hogy elveszíthetünk. Az utolsó pillanatig reménykedtünk felépülésedben, még akkor is, mikor már csak a csodában bízhattunk. Nem hagytunk magadra, veled voltunk a végsõ órában is. Köszönjük, hogy voltál nekünk, köszönjük, hogy tanítottál bennünket és veled dolgozhattunk. Köszönjük, hogy segítettél, szeretettél minket. Gazdagabbá váltunk általad és most szegényebbek lettünk nélküled. Te elmentél, mi itt maradtunk a fájdalom és az üresség érzésével. Nyugodj békében! A Szent Imre Általános Iskola kollektívája

9


kopogtato_2014_1.qxd

2014.03.31.

13:19

Page 10

XXII. évfolyam 1. szám

Rédei Kopogtató

2014. április

SZÕLÕS-BOROS ÜGYEINK

Hegyközségi hírek Még csak a negyedénél tartunk az évnek, de nagy kockázatot nem vállalunk, ha azt mondjuk, nem fog megismétlõdni a tavalyi év. Nem voltak komoly mínuszok, csapadék volt, a jelentõsebb mennyiség inkább esõ formában hullott le. Elõbbre is tart a természet, ha visszagondolunk 2013. március közepére, emlékezhetünk, hogy jelentõs mennyiségû hó hullott. Idén már szinte mindenki elveteményezett, siet a metszéssel, szálvesszõ-kötéssel, hiszen a fakadás korábban indul meg, nemcsak tavalyhoz, de az elmúlt évek átlagához képest is. A komolyabb fagyoktól mentes év miatt komolyabb megpróbáltatások érhetik gazdáinkat növényvédelmi szempontból. Ehhez hozzájárul a tavaly korán befejezett szüret, sok esetben a permetezés elmaradt, teret adva ezzel például a lisztharmat felszaporodásának. Szerencsére gazdáink felkészülten várják az idei évet is, hiszen négy alkalommal 10 elõadó tartott növényvédelmi elõadást a Téli Estéken. Sokakat nem érint, mégis egy fontos dologra fel kell hívni a figyelmet. Három kategóriát különböztet meg a jogszabály; az OEM, az OFJ, és az FN kategóriát. Ez a három jelölés a minõségre utal, megfelel a „minõségi”, „tájbor” és „asztali bor” kategóriáknak. Mi köze ehhez a szõlõtermelõnek? A meghirdetett szõlõ felvásárlási árak döntõ többsége az OEM, vagyis a minõségi kategóriára van beárazva, tehát a leadott szõlõ mennyiségének és minõségének meg kell felelnie az OEM kritériumainak. Két legfontosabb paraméter: a mennyiség, mely OEM kategóriában nem lehet több, mint 140 mázsa/hektár. A másik fontos paraméter a cukorfok, melynek értéke el

kell, hogy érje a 15,6 magyar mustfokot. Sokan nem foglalkoztak ezekkel a kitételekkel, de sajnos már 2013-ban is sok problémát okozott több termelõnek. Akik háborognak ez ellen, azokkal teljesen egyetértek, például a termés súlyát csak akkor tudom meg, amikor visszamérik az üres kocsi súlyát, és a leadott szõlõm már rég cefreként az áztatóban várja sorsát. Ekkor derül ki, hogy a termésem 152 mázsa lett hektáronként, azaz nem vagyok jogosult a meghirdetett legmagasabb árra. A megoldást nem tudom felvázolni, de igazgatóválasztmányi tagként még 2013-ban indítványoztam a Mátrai Hegyközségi Tanácsnál, hogy a termékleírásban a 140q/ha-t változtassuk meg 170q/ha-ra hiszen például a búzánál sem a mennyiség alapján kalkulálnak árat, hanem a beltartalmi értéke alapján. Az indítvány legfelsõbb szinten elbukott. Marad a matek, és elõ kell venni szüretkor õsi módszerünket, a saccot. Átalakult a hegyközségi szervezet. Jelentõsen átrendezte az új Hegyközségi Törvény a hegyközségek életét. A hegybíró már nem a helyi hegyközség alkalmazottja, munkáltatója a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa. Helyben, így Nagyrédén is, az elnöknek kell ellátnia a hegyközséggel kapcsolatos ügyeket, az adminisztrátor segítségével. Igyekszünk fenntartani a folyamatos és zökkenõmentes ügyintézést. A hegybírók megkapták az MVH-tól a

Illatos borok versengése Nagyrédén rendezték meg ismét az Illatos Borok Országos Versenyét, a Nagyrédei Szõlõk Kft.-nél. 93 bormintát neveztek be, ebbõl a Mátrai Borvidékrõl negyvenet. A 21 kiosztott aranyérembõl kilenc a Mátrába került, továbbá két aranyat alföldi tulajdonú, de mátrai pincészetben készült bor is kapott. Két nagyrédei bor nyert aranyérmet, a Nagyrédei Szõlõk Kft. 2009-es évjáratú Tramini édes bora és a Bárdos és Fia Pincészet 2013-as Sárga muskotály gyöngyözõ bora.

telepítési, fajtaváltási, kivágási és telepítési jogokkal kapcsolatos közigazgatási ügyek lebonyolítását. Mára már a program, amiben dolgozunk egészen jól használható, egy-egy kivágási, telepítési engedély, hiánytalan és helyes adattartalmú dokumentumok esetén, szinte azonnal elkészíthetõ. Eljárási díj nincs, a gazdák részére ezen engedélyek ingyenesek és egész évben beadhatók. Gazdáink telepítési kedve töretlen, folyamatos érdeklõdés van szõlõtelepítésre a következõ évekre is. Szõlõtelepítési támogatás 2018-ig várható ebben a rendszerben. Mindenkinek eredményes, jó munkát kívánok! Csernyik István hegybíró

SPORTOS ÜGYEK

A Szõlõskert Nagyréde Sc felnõtt csapatának téli felkészülése A téli pihenõ után január 18-án kezdte csapatunk a felkészülést a tavaszi szezonra. A játékoskeret nagyban nem változott: Kathi Szabolcs távozott, Tatár Roland érkezett, aki a középpályás védekezésben jelent nagy segítséget. További változás, hogy Gódor János megnövekedett munkahelyi elfoglaltságai miatt már nem tudta tovább vállalni a team - munkát, ezért egy személyben felelek tovább a csapat felkészítésért. Három edzés, egy erõsítõtermi foglalkozás és egy edzõmérkõzés szerepelt a heti programokban. A fiúkra nem lehetett panasz, a munkát elvégeztük, a gyakorló-

 10

mérkõzéseken a játék és az eredmények is biztatóak voltak: Energia Sc - Nagyréde 1:1, Gyöngyöstarján - Nagyréde 2:8, Gyöngyöshalász - Nagyréde 1:2, Lõrinci - Nagyréde 2:4. A menetrendbe beiktattunk egy disznóvágást is, ami nagyon jól sikerült. Az egész napos csapatösszetartás parádés hangulatban, sok nevetéssel telt el. Köszönjük a sok segítséget és felajánlást! A bajnokság második felét március 8-án nyitottuk a Heréd gárdájával szemben. A végeredmény egy halovány játékkal elért 2:2 lett, ahol csapatunk nem a felkészülés alatti arcát mutatta. Horváth Viktor eltiltás, Debreceni József pedig sérülés miatt

hiányzott, ez sajnos nagyon rányomta a bélyegét a mérkõzésre. A következõ hétvégén Pétervásárára látogattunk, ahol már Patkós Ádám sem léphetett pályára az elõzõleg összeszedett kiállítása miatt. Csalódás volt, hogy ismét nem tudtunk felnõni a feladathoz és 6:2 -es kudarccal zárult a találkozó. Úgy érzem, leginkább mentális problémáink vannak, többen a tétmérkõzések hatására gyengébben teljesítenek. Célunk, hogy visszatérjen a harci szellem és a tudatos játék , hogy elkezdhessük a felzárkózást. Barna Tibor edzõ


kopogtato_2014_1.qxd

2014.03.31.

13:19

Page 11

XXII. évfolyam 1. szám

Rédei Kopogtató

2014. április

SPORTOS ÜGYEK

Jól szerepeltek a Szõlõskert sportolói A Szõlõskert Nagyréde SC versenyzõje, Tóth Dávid gyõzött a kõszegi boxgálán, ahol az északi régió válogatottjaként vett részt. A vívók is tovább halmozzák a szakmai sikereket, Felföldi Árpád az UTE csarnokában rendezett kard versenysorozaton ranglistás helyen zárt. Az országos diákolimpia döntõjében, Balatonalmádiban, nõi kard versenyszámban Zödös Lilla bronzéremmel zárt. Felföldi Árpád a me-zõny legtechnikásabb vívójaként a 9. helyen végzett, a magyar ranglista kilencedik helyén áll. A többiek életük elsõ versenyén teljesítettek jól. Zödös Keve kardból a 12. helyet szerezte meg, míg Felföldi Bálint a 14. helyen zárt. Jurecska Áron is nagyszerûen helytállt. Speidl Ádám tõr fegyvernemben a 18.helyen zárt - megsérült, de nem adta fel a küzdelmet - tudtuk meg Zödös Zsolt edzõtõl.

U19: Téli felkészülés, átigazolások Az U-19 csapat nem aludta át a téli szezont. mérve az edzéslátogatottság jónak mondAz õszi bajnokság véget érésével nem ható volt a felkészülés alatt. Természetesen akasztottuk szögre a cipõt. azért vannak akiknek akad lemaradásuk az erõnléti állapotukban, de ezeken igyekszünk A csapat ismét benevezett a Lukács György javítani. Amiben mindenképp hiányérzetem által szervezett tízcsapatos Rozovits János van, hogy a tervezett négy edzõmérkõzéemléktornára, és a tizedik helyen végzett, sünkbõl csak kettõt tudtunk lejátszani ami tisztes eredménynek mondható. A (elsõsorban a pályák alkalmatlansága miatt), felnõtt mezõnyben is remekül megálltuk a így az újonnan érkezõ játékosoknak kissé helyünket, sok csapatnak sikerült borsot döcögõsebb a beépítésük a keretbe, de ezen törni az orra alá, ami a jövõnkre nézve folyamatosan dolgozunk. EDZÕMÉRKÕZÉSEK: február 15. Gyönmindenképp bizakodásra ad okot. A torna gyöstarján U-19 - Szõlõskert U-19 5:2 november végétõl február elejéig tartott. Idõközben Lõrinciben vettünk rész mû- Jászberény mûfüves pálya. Március 1. füves teremtornán január 18-án, ahol tíz Zagyvaszántó U-19 - Szõlõskert U-19 0:8 csapat játszott. Két ötös csoport közül Zagyvaszántó füves pálya Közben a Szõlõskert SC megrendezte a minket a „B” csoportba sorsoltak, ahonnan nem sikerült kiharcolni a továbbjutást, pedig IV. Szõlõskert SC Ifjúsági U-19 Teremlabmegvolt rá az esélyünk. Az utolsó mérkõ- darúgó Torna Farsang Kupát, itt négy csapat zésen, Gyöngyöstarján ellen vezettünk az vett részt, késõbb a II. Szõlõskert SC utolsó percig - 4:3 -, de a lefújás elõtt pár Serdülõ U-16 Teremlabdarúgó Torna Farmásodperccel sikerült nekik szépíteni (nem sang Kupán öt. Ezúton is köszönöm, hogy a volt szerencsénk) - sajnos a futballhoz az is meghívott csapatok elfogadták a meghívásunkat. Köszönet illeti Nagyréde Önkorkell. EREDMÉNYEK: Gyöngyösi AK U-19- mányzatát, hogy biztosította számunkra a Szõlõskert SC U-19 3:4, Szõlõskert SC U- torna megrendezéséhez a tornatermet 19 - Heréd U-19 2:3, Energia SC U-19 - mindkét napra, és a Detki Keksz Édesipari Szõlõskert SC U-19 0:5, Szõlõskert U-19 - Kft. támogatását. U-19 EREDMÉNYEK: I. Gyöngyös Gyöngyöstarján U-19 4:4 A lõrinci torna után január 21-én elkezd- Gólkirály: Galó Kristóf Gyöngyösi AK, II. tük a felkészülést a tavaszi szezonra. Három Szõlõskert Legjobb kapus: Rudas Sándor játékost sikerült igazolnunk a téli átigazolási Gyöngyöstarján SK, III. Gyöngyöstarján idõszak alatt az ifjúsági csapatba, akikkel Legjobb játékos: Erdélyi László Szõlõskert úgy érzem, sikerült tovább erõsíteni a ke- SC, IV. Gyöngyöshalász. Különdíjak: Pap retet. Kiss Attila (csatár) Detk, Bötös Balázs Dávid, Gyöngyös; Nagy Dániel, Szõlõskert; (középpálya) Boldog SE, Barkóczi Bence Kovács Dániel, Gyöngyöstarján. Legszebb (védõ) Visonta. Megyei ifjúsági mércével gól: Ollári Richárd, Gyöngyös.

U-16 EREDMÉNYEK: I. Gyöngyös Gólkirály: Hornyák András, Gyöngyöstarján, II. Gyöngyöstarján Legjobb játékos: Tóth Martin, Gyöngyös, III. Lõrinci Legjobb kapus: Pásztor Kornél, Gyöngyös, IV. Szõlõskert, V. Gyöngyöshalász. Legszebb gól: Jurecska Erik, Szõlõskert U19 BAJNOKI RAJT 16. forduló: 03.08. (2) Szõlõskert SC U19 - (13) Heréd LC 4:2 (2:1) Az õszi szezont a csapat a második helyen zárta, egy pontra voltunk Besenyõtelek mögött. Hazai pályán nem lehetett más célunk, csak a három pont megszerzése. Küzdelmes, hajtós mérkõzés volt, ahol mind a két csapat odatette magát, egy szoros elsõ játékrész után, ahol a vendégek hamar megszerezték a vezetést, ezáltal görcsössé vált a játékunk, sokat hibáztak a védõink. Az áttörést az egyenlítõ gól hozta a 32. percben: a vendég tizenhatosnál Nagy D. lekészítette a labdát lövésre Erdélyinek, aki egybõl jobbal kilõtte a jobb alsó sarkot, majd a félidõ hajrájában sikerült megfordítani az eredményt Barkóczi szemfüles góljával. A második játékrész elején ismét elaludt a védelem, a vendégek egyenlítettek. A kapott gól felrázott minket. Javult a játékunk, többet birtokoltuk a labdát és, többet kezdeményeztünk. A vezetõ gólt Kovácsik Sz. szerezte meg a 62. percben majd az i-re a pontot a 72. percben Fodor Martin tette fel. 17. forduló: 03.16. (6) Pétervására SE U19 - (1) Szõlõskert SC U-19 1:2 (0:0) Pétervásárán nagyon fontos gyõzelmet arattunk egy végletekig kiélezett mérkõzésen. Nagy Attila edzõ

11 


kopogtato_2014_1.qxd

2014.03.31.

13:19

Page 12

XXII. évfolyam 1. szám

Rédei Kopogtató

2014. április

KÉPGALÉRIA

Családi programmá vált a faültetés Több, mint száz facsemetét ültettek el közösségi munkában Nagyréde egyik bekötõútján. A falu internetes közösségi oldalán lezajlott szavazást figyelembe véve juharfákra cserélték a nyárfákat, míg a szakemberek javaslatai szerint kõrisek is vegyítik a látványt. Kõrisek és juharfák kerültek földbe a Nagyrédére bevezetõ út mellett, ahol nemrég megritkították a már balesetveszélyessé vált nyárfasort. A kivágott fák helyére érkeztek a csemeték, amelyet családok, közösségek ültettek a helyükre egy napos délelõttön. Kormos József egyike volt azoknak az egykori hatodikos diákoknak, akik hatvan évvel ezelõtt a ma cserére szoruló nyárfasort ültették. Hat évtizeddel késõbb is örömmel vett részt a munkában. - Kézzel ástuk ki a gödröket a csemetéknek, nagyon nagy élmény volt. Kisgyermekként is fontosnak tartottam a faültetést, ráadásul a munka közben felidéztem a régi emlékeket. Remélem, ebben a fasorban is gyönyörködhetnek majd a rédeiek, és azok, akik a faluba látogatnak - fogalmazott Kormos József. A fasor frissítése most elsõ ütemben történt meg, õsszel jön a folytatás. Az önkormányzat félmillió forintot biztosított a fasor rendbetételére, a szakmai elõkészítést és a munka irányítását az Egererdõ Zrt. vállalta. A most eltávolított faanyagból a helyi közintézmények fûtésére használatos pelletet készítenek. Az út rendbetételében az elmúlt hónapok során fontos mozzanat volt az eldobált hulladék összegyûjtése, illetve a bozótirtás. A következõ idõszak elképzelései között szerepel a faluba vezetõ másik bekötõút mellé létesítendõ fasor is.

Kilencven évesen is aktív

A kilencedik évtizedébe lépett Maksa Józsefnét köszöntötte március elején Balázs József polgármester és Király Istvánné alpolgármester, illetve közvetve Orbán Viktor miniszterelnök is, akinek ünnepi emléklapját a falu vezetõi adták át.

 12

Rédei Kopogtató - Nagyréde Község Önkormányzatának idõszaki kiadványa. • Felelõs kiadó: Nagyréde Önkormányzata • Szerkesztõség és hirdetésfelvétel: nagyredesajto@gmail.com, • Felelõs szerkesztõ: Faragó Zoltán Fotók: Faragó Zoltán • Tördelés és nyomdai elõkészítés: Garamond Grafikai Mûhely Bt. • Terjeszti az Önkormányzat • Készült 1200 példányban

Redei Kopogtato 2014 aprilis  

www.nagyrede.hu

Redei Kopogtato 2014 aprilis  

www.nagyrede.hu

Advertisement