Page 1

kopogtato_1.qxd

2012.02.29.

6:39

Page 1

XX. évfolyam 1. szám

2012. február

Nagyréde Község

Önkormányzatának idõszaki kiadványa Sítáborban a Lengyel-Tátrában:

Ha tél, akkor Male Ciche A gyõztesek: Egy héten keresztül a lengyelországi Male Ciche sípályáin fejlesztette sítudását a nagyrédei Szent Imre Általános iskola diákjaiból, a pedagógusokból és szülõkbõl álló csaknem 80 fõs csapat. A rédeiek immár tizenhárom esztendeje rendszeresen együtt idõznek a Magas-Tátra északi oldalán,

Zakopane mellett található üdülõhelyen, ahol sportolás közben a Tátra lenyûgözõ csúcsait is megcsodálhatják. A tábort hagyományosan a hazautazás elõtti házi versennyel zárták versenyzõk, kezdõk és haladók kategóriájában.

Haladók: (lányok) Krisztián Teodóra Haladók: (fiúk) Székely Sándor Kezdõk (lányok) Borosi Bernadett Kezdõk: (fiúk) Majoros Gergõ Versenyzõk: (fiúk) Budai Balázs Versenyzõk: (lányok) Csiba Kitti

Beköszöntõ A családi körben töltött, meghitt ünnepek után fagyokkal, igazi téllel indult az új esztendõ. A fejlesztések ügyében szerencsére egyre tavaszodik. Megérkezett az energiaköltségek csökkentését biztosító biomassza-kazán, elindult a sportöltözõ megújítása, a Szõlõskert SC pedig az új sportfinanszírozási rendszer egyik környékbeli nagy nyertesének mondható. A februári lapszámban képes hangulatjelentést találnak a báli szezon közös ünnepeirõl, valamint a szokásos bõvebb interjút, ezúttal Király Istvánné alpolgármesterrel. Mindezek mellett ismét nagy örömmel mutatunk be az olvasóknak egy helybéli ifjú tehetséget, Deme Barnabást. Kellemes böngészést! a szerkesztõ
kopogtato_1.qxd

2012.02.29.

6:39

Page 2

XX. évfolyam 1. szám

Rédei Kopogtató

2012. február

ITT TÖRTÉNIK NAGYRÉDÉN Térfigyelõ kamerák pályázati eredményre várva Jelenleg hiánypótlási szakaszban van Nagyréde Leader-pályázata a térfigyelõ kamerarendszer kiépítésére. Tavasszal remélhetõleg pozitív elbírálást kap a projekt, amelyben 4,5 millió forintból helyeznének ki megfigyelõ eszközöket, az önkormányzatnak nyertes tender esetén a 27 százalékos áfát kell állnia önerõként.

Nem változik a szemétdíj Idén is marad az eddigi ár: a helyi hulladékkezelési közszolgáltatásra az ASA (a kötelezõ hulladék-közszolgáltatást lebonyolító szolgáltató) által benyújtott ajánlatot nem támogatta a képviselõtestület. Idén csak a kétszázalékos áfaemelés mértékét érvényesítik. Helyi adók: nincs emelés 2012-re

rítette: az iskolai víz ártalmatlan a gyermekekre, a probléma csak egy rövid szakaszon jelentkezett, amelyet kicseréltetnek. A diákok és a dolgozók egészsége a gyors és hatékony intézkedés miatt nem volt veszélyeztetve. Mint ismert, az iskolaépület több évtizede épült, megérett a felújításra, így a vízvezetékek is meglehetõsen rossz állapotban vannak. A nagyrédei önkormányzat - ismerve a problémát - folyamatosan keresi a megfelelõ pályázati lehetõségeket az intézmény korszerûsítésére.

A helyi adók mértékében a lakosság és a vállalkozások teherbíró képességét figyelembe véve idén sem tervez adónövelést a Költségvetés: a weben olvasható Ugyancsak Leader-pénzbõl lehet megoldani nagyrédei képviselõtestület. Nagyréde Község 2012-es költségvetése laa skatepark kialakítását, amelyet már napunk megjelenése idején már teljes terjegyon várnak a fiatalok, akik a tervekkel Új élelmezésvezetõ munkában delmében fellelhetõ a www.nagyrede.hu-n. megkeresték a képviselõtestületet. 4,6 millió forintra pályázott az önkormányzat, Az Az önkormányzati fenntartású intézmények önerõ a térfigyelõ-pályázathoz hasonlóan élelmezésvezetõi posztjára a helybéli Kor- Szép, ám veszélyes is lehet... sósné Lami Anna került. A nemrég kineveitt is az áfa mértéke. zett szakember pályázat keretében nyerte el Kérjük a lakosokat, hogy a forgalom szemCsaládi napközi-pályázat: új eszközökre a megbízását, és január elsejével állt mun- pontjából zavaró útmenti növényeket számítanak fákat, cserjéket - legkésõbb március 31-ig kába határozatlan idõre. szíveskedjenek rendbetenni. 1.3 millió forintra pályázik az önkormányzat Tiszta a víz az iskolában Ünnepi meghívó az ÉMOP-programnál a Kastély Óvodában mûködõ családi napközi fejlesztésére. Mint Január végén fertõtlenítették a Szent Imre köztudott, korábban az óvoda „kinõtt”, de jó Általános Iskola ivóvíz-rendszerét, miután 2012. március 14. 17 órakor az 1848.49-es állapotú felszereléseivel rendezték be a családi egy rutinvizsgálat során baktériumot ta- forradalomra és szabadságharcra emlékezik napközit. Ezért lenne szükség új bútorokra, láltak az intézmény vizében. Az önkor- Nagyréde Önkormányzata a Mûvelõdási játékokra, hangszerekre, mesekönyvekre, mányzat és a vízmû munkatársai egy Házban. Ekkor adják át a „Nagyrédéért” kimozgás-, illetve értelemfejlesztõ eszközökre, hétvégén klórral takarították ki a rendszert. tüntetést is. Mindenkit szeretettel várunk! A tisztítást követõ újabb vizsgálat kidevalamint udvari játékok beszerzésére. Nyertes pályázat esetén skatepálya épül a fiatalok számára

Sportfejlesztések:

Korszerû öltözõ és takarékosabb pályavilágítás Január végén megkezdõdött a sportpálya öltözõjének felújítása, a belügyi tárcától elnyert forrásból. A 19,1 milliós beruházásból 80%-ot, vagyis 15,8 millió forintot biztosít a minisztériumi támogatás. Teljes külsõ-belsõ felújítás indult el - mondta el Balázs József polgármester. Az alap megerõsítése, a nyílászárók cseréje, a mai lapos helyett magastetõ építése, a fûtés, a vízrendszer, az elektromos hálózat korszerûsítése is megtörténik. A végeredmény a tervek szerint egy alacsonyabb költséggel üzemeltethetõ épület lesz, amely május végére készül el. Mindemellett a Szõlõskert SC is részesül a társasági adókedvezménybõl is, a Jász-Tész cégcsoport helyben mûködõ vállalkozásainak jóvoltából nyolcmillió forint erejéig. Az összeget az idei bajnoki évadra fõként utánpótlás-nevelésre fordítják, de jut a 2001- forint mellé az önkormányzati hozzájárulás. Az új pályavilágítás ötven százalékkal ben elkészült pályavilágítás megújítására is. Ez utóbbi, 3,4 milliós beruházáshoz 1,8 magasabb fényerõt biztosít az elõdjéhez millió a társasági adókedvezmény, 1,6 millió mérten 80 százalékkal kevesebb fogyasztás

2

mellett, így március végére a megye egyik legkorszerûbb pályafény-rendszere lesz. Jövõre a patak melletti lelátó befedése van tervben a következõ évi adókedvezménybõl.


kopogtato_1.qxd

2012.02.29.

6:39

Page 3

XX. évfolyam 1. szám

Rédei Kopogtató

2012. február

ITT TÖRTÉNIK NAGYRÉDÉN

Víz és szennyvíz: tavalyi áron Nagyréde képviselõtestülete tavaly decemberben elfogadta a 2012. évre vonatkozó víz és szennyvíz díjakat. Azonban az Országgyûlés december végn elfogadta az új víziközmû- törvényt, amely megszüntette a települési önkormányzatok árhatósági jogkörét. A már elfogadott díjakat is módosí-

tani kellett, mert a kormány döntése értelmében csak a 2 százalékkal megnõtt áfa mértékével lehet idén emelni a díjakat. A fentiek értelmében a településen 2012. évre érvényes vízdíj: 315,88 Ft + ÁFA, a szennyvízdíj: 230,76 Ft + ÁFA.

Megérkezett a biomassza-kazán A Startmunka-program jóvoltából ezekben a napokban 7,7 millió forint értékben a volt bölcsöde (Egészségház) épületébe telepítik az új, aprítékkal üzemelõ biomassza-kazánt. Beszerzésre került egy Caravaggi Bio 230 típusú faaprítógép is, amely Nagyréde tulajdona, de három település - Nagyréde, Szûcsi és Gyöngyösoroszi - közös használatába kerül. A berendezés a közmunkások által összegyûjtött fahulladék feldolgozását végzi el, a fûtõanyag ezután a biomassza-kazánba kerül, amelyet február 27-én be is üzemelnek. A környezettudatos megoldás várhatóan nagy anyagi megtakarítást hoz az önkormányzat fûtésszámlájában, miközben helyi munkaerõre és itteni alapanyagra építve megtisztulhatnak az elhanyagolt földterületek is.

Önellátó falumodell 47 millió forintból Az idei Startmunka-program átlagosan 24 fõ foglalkoztatását biztosítja az önellátó falumodellre alapozva. A Startmunka projekt (vagyis a 2011-ben indult biomassza kazán-program és 2012-es Startmunkaprogramok) összköltsége 47,5 millió forint. Ebbõl 44,5 millió forint vissza nem térítendõ támogatás, melyet belügyi forrás-ból a munkaügyi központ biztosít. A források kétharmada bér és járulék, a fennmaradó harmada a közvetlen költségek finanszírozására fordítandó, melybõl a tervek szerint nyolcmillió forintból traktort és pótkocsit, szélkerekes szivattyút, 450 négyzetméteres fóliasátrat állítanának munkába. A végeredmény: helyi alapanyag biztosítása a helyi konyha számára. Az önkormányzat nemrég 30 hektárnyi (szántó, szõlõ, rét), eddig elhanyagolt állami földterület használatbavételét kezdeményezte a mezõgazdasági termelõprogramhoz.

Bursa Hungarica Az önkormányzat humánerõforrás-bizottsága elbírálta a Bursa Hungarica Ösztöndíj Támogatásra 2012-re benyújtott pályázatokat. "A" típusú pályázatra 16, "B" típusú pályázatra 3 beadvány érkezett. Ugyanilyen arányú a támogatott kérések aránya. "A" típusnál 70 ezer forint, "B" típus esetében 13 ezer forint a támogatás. Az összes megítélt támogatás mértéke: 83 ezer forint havonta.

Kóbor kutyák: keresik a legjobb megoldást A gazdátlan kutyák ügyével február végén érkezett internetes észrevételeket is igyefoglalkoztak a képviselõk. Az új állat- keznek beépíteni a szabályozásba, és várják védelmi törvény lehetõvé teszi úgynevezett a további ötleteket. ebrendészeti hozzájárulás - közkeletû nevén ebadó - kivetését, ha egy település szeretné. Harmincmilliónyi A márciusi ülésig a testület átgondolja, állami ÖNHIKI-forrás hogyan lehetne chipekkel elláttatni a kutyákat a gazdák együttmûködésével egy Nagyrédének minimális, néhány ezer forintos kiadással, amelynek nagy része... a regisztráció a magyarországi adatbázisba. Az állatok Belügyminiszteri döntés nyomán több azonosíthatóvá válnának és bekerülnének az mint négymilliárd forint kiegészítõ forrást országos nyilvántartásba is. A gondatlan osztottak szét tavaly december végén az gazdák is beazonosíthatóak lennének. önkormányzati szférában mûködési kiaAmelyik kutyán nem lesz chip, azt dásokra. Hevesbe 140 millió forintnyi elvihetné a gyepmester. támogatás érkezett. Nagyrédének ekkor A hozzájárulásba belefoglalható az oltás 2,2 millió forint jutott. A tavaszi 15, illetve költsége is. A hungarikum kutyafajták az õszi 16 milliós ÖNHIKI-kerettel mentességéhez kapcsolódik még néhány együttvéve településünk 2011-ben több, átbeszélendõ kérdés. A téma tehát napi- mint 33 millió forint többlet-támogatást renden van a grémiumnál, a hosszútávú, a kapott az államtól, fõként az önhibájukon lakosságnak, az állatvédõknek és az kívül hátrányos helyzetbe került önkorebeknek is legjobban megfelelõ megoldás mányzatok számára fenntartott állami érdekében. A testület tagjai a lakosok felõl keretbõl (ÖNHIKI).

Új tulajdonos a helyi mûanyagiparban A korábbi Euroglass cégcsoportot a csõdeljárást követõen ugyancsak szakmai befektetõ, a Jász-Plasztik Kft. vásárolta meg. A vállalkozás az év elejétõl Jász-Plasztik Pack néven munkálkodik tovább. A vállalat a korábbi gyöngyösi telephelyét felszámolta január elsejével, a teljes tevékenység így Nagyrédére került. Az új befektetõ információink szerint a közeljövõre technológiai fejlesztést és új beruházást is tervbe vett.

Újra nyílik a Szõlõskert Étterem Több esztendõnyi „tetszhalott” állapot után ebben az évben várhatóan kinyit a 3as út melletti Szõlõskert Étterem. A vendéglátó tevékenység mellett az új tulajdonos élelmiszer-kereskedelmi tevékenységbe is kezd. Az épület átalakítása néhány hete el is kezdõdött.

3


kopogtato_1.qxd

2012.02.29.

6:39

Page 4

Rédei Kopogtató

XX. évfolyam 1. szám

2012. február

HIRDETMÉNYEK

Tájékoztató a talajterhelési díjról A Parlament által 2011. december 30-án meghozott 2011. évi CCI. törvény a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXXIX. törvény módosítása, mely a környezetterhelési díjat megváltoztatta: „234. §. A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXXIX. törvény 12. §. (3) bekezdésében a „120” szövegrész helyébe az „1.200” szöveg lép,” A fentebb jelzett változtatás értelmében tízszeresére emelkedett a környezetterhelési díj, melyet azoknak kell megfizetniük, akik nem csatlakoztak rá a szennyvíz-elvezetõ rendszerre. Kérjük, hogy fontolja meg a rácsatlakozást a kiépített szennyvíz-hálózatra. A rákötés esetén ugyanis a hálózati szolgáltatást igénybe vevõ fogyasztó a talajterhelési díj fizetése alól mentesül.

Kérjük, hogy fenti tájékoztatásunk alap2011. december 31-ig köbméterenként 120 Ft-ot kellett környezetterhelési díjként ján szíveskedjenek mérlegelni a központi rendszerre történõ rácsatlakozást! fizetni. dr. Kovács Krisztina Önkormányzatunknak jelen esetben jegyzõ ráhatása nincs arra, hogy ki és mennyit fizet be környezetterhelés címén. Az összeg nagyságát az elfogyasztott vízórával mért vízmennyiség alapján számítják ki, melyet Útfelújítások: a jó idõre várnak beszoroznak a tízszeresére emelt 1200.-Ftos összeggel köbméterenként. Tavaly év végén a Jókai út és a József Attila Figyelem! A környezetterhelési díj út Óvoda útig tartó szakaszának felemelkedése február elsejével már hatályba újításáról döntött a település képviselõlépett! testülete. A Diófa utca esetében egyelõre Jelen tájékoztatásunkat azért tartottuk az idõjáráson múlik, mikorra készülhet el szükségesnek megtenni a lakosok felé, hogy az útalap. Január közepén benyújtotta az ne késõbb szembesüljenek a ténnyel, hogy önkormányzat az Atkári, a Horváthkert és fizetési kötelezettségük az eddigieknek a Gyöngyösi út rekonstrukciójára hivatott többszöröse lesz. pályázatot is, melyet nyárra bírálhatnak el.

Tájékoztató súlyosan mozgáskorlátozott személyek gépjármûadó-mentességérõl 2012. évtõl A gépjármû-adóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 5.§ f.) pontja alapján a súlyos mozgáskorlátozott személy, a súlyos mozgáskorlátozott kiskorú, a cselekvõképességet korlátozó (kizáró) gondnokság alatt álló súlyos mozgáskorlátozott személyt rendszeresen szállító vele közös háztartásban élõ szülõ - ideértve a nevelõ-, mostoha-, vagy örökbefogadó szülõt is - egy darab, 100 kW teljesítményt el nem érõ, nem személytaxiként üzemelõ személygépkocsija után legfeljebb 13.000 Ft erejéig illeti meg a mentesség. A 2012. évben hatályos jogszabályok alapján az alábbiakról kívánjuk tájékoztatni: A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeirõl szóló 102/ 2011. (VI.29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R) 2.§ a) pontja határozza meg a súlyos mozgáskorlátozott személy fogalmát. E szerint „súlyos mozgáskorlátozott személy: a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlõségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény (a továbbiakban: Fot.) 23. § (1) bekezdés e) pontja alapján mozgásszervi fogyatékosnak minõsülõ súlyosan fogyatékos személy, a 18. életévét be nem töltött, a magasabb összegû családi pótlékra jogosító betegségekrõl és fogyatékosságokról szóló 5/ 2003. (II. 19.) ESzCsM rendelet (a továbbiakban: Mr.) 1. számú mellékletének L) pontjában meghatározott mozgásszervi fogyatékosságban szenvedõ személy, a BNO kód XIII. fõcsoportjába (csont-

4

izomrendszer és kötõszövet betegségei) tartozó vezetõ diagnózisra tekintettel megállapított, legalább 40%-os egészségkárosodással rendelkezõ személy;” A R. 14.§ (4) bekezdése szerint a korábban hatályos 164/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet 2. és 3. számú melléklete szerinti orvosi szakvélemény a hatályossági idején belül, de legkésõbb 2012. június 30. napjáig felhasználható a más jogszabályban a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeirõl szóló kormányrendelet alapján megállapított, mozgáskorlátozottsághoz kapcsolódó jogosultságok és kedvezmények igazolására. Ebbõl következõen tehát a súlyos mozgáskorlátozott személyre tekintettel a 2012. évben a korábbikban „hétpontos” I. fokú Orvosi szakvéleményen alapuló gépjármû-

adó fizetés alóli mentesség az igazolás érvényességéig, de legkésõbb 2012. június 30. napjáig áll fenn. Ezt követõ hónaptól a mentesség csak abban az esetben állapítható meg, ha a kérelmezõ igazolja a fent részletezettek szerinti súlyos mozgáskorlátozott állapot fennállását. Az ezt igazoló dokumentumok az alábbiak lehetnek: mozgásszervi fogyatékosságot igazoló fogyatékossági támogatás megállapításáról szóló hatósági (Magyar Államkincstár) határozat másolatát, vagy 18 év alatti gyermek esetén az 5/2003. (II. 19.) ESzCsM rendelet 3. számú melléklet szerinti igazolás tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermekrõl mozgáskorlátozott gyermek esetén vagy a szakértõi szerv által kiadott legalább 40%-os egészségkárosodásról szóló BNO: M00-M99 vezetõ diagnózisra tekintettel kiadott igazolás, szakvélemény, szakhatósági állásfoglalás. A szakértõi szerv a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal, jogelõdje az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértõi Intézet. A fenti jogszabályváltozásokból eredõen tehát Önnek, amennyiben a gépjármûadó mentességet 2012. évben is igénybe kívánja venni, úgy igazolnia kell a fent megjelölt dokumentumokkal a súlyos mozgáskorlátozott állapot fennállását. dr. Kovács Krisztina jegyzõ


kopogtato_1.qxd

2012.02.29.

6:39

Page 5

Rédei Kopogtató

XX. évfolyam 1. szám

2012. február

ITT TÖRTÉNIK NAGYRÉDÉN

Az oktatás is a szívügye maradt Beszélgetés Király Istvánné alpolgármesterrel Király Istvánné élete több szempontból is alaposan megváltozott, mióta Nagyréde alpolgármesteri posztjára megválasztották. A napi tennivalók új kihívásokat tartogatnak a számára, de mellette megpróbál megõrizni mindent, ami a hivatáshoz, a gyermekneveléshez kapcsolódik. Hogyan reagált elõször, amikor felkérték az „aktív” alpolgármesteri tisztségre? Már akkor felröppent ez a hír, amikor bekerültem a képviselõ-testületbe. Mégis nehéz döntés volt, hiszen tudtam, hogy az óvodavezetéssel összeférhetetlen ez az új munkakör, és én szerettem óvodavezetõként dolgozni. Átéreztem viszont annak a felelõsségét is, hogy immár egy éve alpolgármester nélkül dolgozik a testület, valamint a polgármester úr és úgy tûnt, így tudom a legjobban segíteni a falut.

egyébként is mindig aktívan kivettem a részem, a rendezvények szervezésében, lebonyolításában. Milyen területekre figyel oda „rendeltetésszerûen” a mindennapi munkában? Polgármester Úrral eleinte megpróbáltuk felosztani a feladatokat, de a mindennapi munkában inkább az vált be, hogy minden aktuális tennivalóba bekapcsolódom. Amikor õ más elfoglaltságai miatt nincs, lényegében mindenféle aktuális, azonnali üggyel foglalkoznom kell. Legutóbb közösen dolgoztunk a költségvetés elkészítésénél is. A pénzügyi bizottság munkájába is aktívan bekapcsolódtam.

Melyek az önkormányzat mûködésében azok a területek, amelyek kimondottan a szívügyei? Nem tudom magam elválasztani az oktatástól. Mivel ezen a területen dolgoztam Milyen tapasztalatokkal rendelkezik az oly sokáig és még jelenleg is, így az óvoda és eddigi közéleti és szakmai munkáját tekintaz iskola ügyeiben vagyok jobban otthon. ve, amit Ön szerint jól hasznosíthat a teleAmióta a hivatalban vagyok, egyre közelebb pülés is? kerül hozzám a szociális terület is. A Több, mint harminc éve dolgozom az pénzügy pedig mindig a szívügyem volt, önkormányzati intézményrendszerben. Ebbõl 13 évig óvodavezetõ-helyettes, csak- kormányzat képviselõ-testületi munkájának szeretem a számokat. Nem véletlenül volnem 17 évig pedig óvodavezetõ voltam. Azt is részese voltam, hiszen intézményve- tam oly sokáig pénzügyi bizottsági tag. gondolom, a szakmai munkám megítélése zetõként állandó meghívottként megjeMilyen volt egy tipikusan „emlékezetes” nem az én feladatom, de tény hogy az lentem az üléseken. Mai megbízatásom elõtt óvodánknak országos híre van és mára már a hosszú ideig lehettem bizottsági tag, napja? Eddig nem volt különösebben emlékeszakértõi munkám is ismert a környéken oktatási, pénzügyi delegált, emellett négy csakúgy, mint a régió területén. Az ön- évig képviselõ is. A falu közéletében zetes napom, ellenben mindig jó érzéssel tölt el, ha bejönnek hozzám az állampolgárok és tudok segíteni a problémájukon. Véradókat díjaztak Amit esetleg emlegetni fogok az eltelt idõszakból: az óvodás jótékonysági bál Minden évben november 26-a a véradók ünnepe. Nagyrédérõl a legutóbbi területi éjszakája. Egy rendõrrel és egy kollégámmal véradó-díjkiosztón három aktivistát jutalmaztak. Majoros János 50-szeres véradót, sorra jártuk a faluban egyedül élõ idõs Berényi János 50-szeres véradót, illetve Tóth Miklós 25-szörös véradót. Személyes embereket a hideg miatt. Szerencsére példájuk ösztönözzön mindenkit! Ne feledjük: a gyógyító munkához nélküminden rendben volt, az emberek azonban lözhetetlen a vér, semmi mással nem pótolható. A véradás szûrõvizsgálat is egyben. megköszönték a törõdést. Ilyenkor jó igazán felelõsnek lenni, mert a köszönet is megtalál.

Alapítványainkat így támogathatják

Ezúton tisztelettel kérjük Önöket, hogy adójuk 1%-ával támogassák a helyi kezdeményezéseket, civil szervezõdéseket, alapítványokat. Nagyon köszönjük! A számlaszámok: 18573934-1-10 GYERMEKEINK JÖVÖJÉÉRT ALAPÍTVÁNY 18573941-1-10 NAGYRÉDE SPORTJÁÉRT ALAPÍTVÁNY 18575754-1-10 NAGYRÉDEI KÖRNYEZETVÉDÕK ÉS HAGYOMÁNYÕRZÕK EGYESÜLETE 18585980 -1 -10 NAGYRÉDEI TURISZTIKAI EGYESÜLET 18571561-1-10 ÖNKORMÁNYZATOK ÜDÜLTETÉSI ALAPÍTVÁNYA 18579370-1-10 NAGYRÉDEI POLGÁRÕR EGYESÜLET

Mi az, ami igazán kikapcsolja a magánéletben egy dolgos hét végén? Mivel hét közben gyakorlatilag nem vagyok otthon, a hétvége elsõsorban a háztartásról szól, ami egyfajta kikapcsolódás a heti szellemi munka után. Természetesen jut idõ néha a hobbikra is, egy kis rejtvényfejtésre, gobelinvarrásra. A családom mindenben segítségemre van és ezzel nagyon megkönnyítik az életemet a sok tennivaló mellett is. Faragó Zoltán

5


kopogtato_1.qxd

2012.02.29.

6:39

Page 6

Rédei Kopogtató

XX. évfolyam 1. szám

2012. február

KULTÚRA

Kalocsai Mária a Mûvelõdési Ház élén anyagköltséget, a kész alkotásokat haza Citerazenekar Oktatók: Bódi György és lehet vinni. Elsõ foglalkozás: 2012. március Balogh Éva citeratanárok. Foglalkozás díja: ingyenes - hangszer megléte elõnyt jelent. A 5. 14.00 óra. jelentkezéseket várjuk. Digitális fotó szakkör Csoportvezetõ: Mészáros István. Felsõ tagozatos diákoknak Csillagász szakkör Csoportvezetõ: Varga és felnõtteknek. Foglalkozás díja: 500 Ft / András. Iskolások és felnõttek jelentkezését várjuk. Foglalkozás díja: 300 Ft / Alkalom. alkalom / fõ. Új közösségi csoportok indulnak a A jelentkezéseket várjuk Mûvelõdési Házban - kellõ érdeklõdés Filmklub: Válogatás a Nemzeti Audioviesetén zuális Archívum készletében található fil- Totyogó Hangvarázs - Baba-mama dúdolmek közül. Elsõsorban a fiatal generációnak da Csoportvezetõ: Fõzõné Tóta Gabriella. Gyermektáncház óvodásoknak: Népi kör- szóló filmek vetítése, két hetente. Foglal- 30 perces foglalkozás kicsiknek és szülõkjátékok, játékok, énekek kicsiknek 30 kozás díja: ingyenes. Elsõ vetítés: 2012. nek. Foglalkozás díja: 600 Ft / Alkalom. A jelentkezéseket várjuk percben. Csoportvezetõ: Varnyú Rita. Fog- március 22. csütörtök 18.00 óra lalkozás díja: 1 200 Ft / hó (Elsõ alkalom ingyenes). Elsõ foglalkozás: 2012. március 5. Számítógépes oktatás felnõtteknek: Alap- Hangvarázs Könnyûzenei Stúdió Csoportfokú számítógép-kezelés, internet elérés vezetõ: Fõzõné Tóta Gabriella. Könnyûhétfõ, 16.00 óra oktatás felnõtteknek. Csoportvezetõ: Mak- zenei tánc és ének oktatás fiataloknak. Zeneóvoda: Klasszikus zenei nevelés a kez- rányi Tamás számítógépes oktató. Helyszín: Foglalkozás díja: 600 Ft / Alkalom. A detektõl, játékos elemekkel, népdalokkal, Általános iskola számítástechnikai terme. jelentkezéseket várjuk. További info: gyermekdalokkal. Csoportvezetõ: Kalocsai- Foglalkozás díja: 500 Ft / Fõ / alkalom. A www.hangvarazs.com weboldalon né Csillik Mária. Foglalkozás díja: 300 Ft / jelentkezéseket várjuk. Alakformáló torna felnõtteknek Csoportalkalom. Elsõ foglalkozás: 2012. március 5. Német nyelvtanfolyam: Alapfokú német vezetõ: Bodó Attiláné edzõtanár. Kortól, hétfõ, 10.00 óra - Óvoda nyelvoktatás alsó-, és felsõ tagozatos diá- nemtõl független, általános kondicionáló Klasszikus balett óvodásoknak Csoport- koknak. Foglalkozás díja: 1.000 Ft / Fõ / torna. Foglalkozás díja: 500 Ft / Alkalom vezetõ: Kecskés Lilla. Foglalkozás díja: 500 alkalom. A jelentkezéseket várjuk. Íriszdiagnosztikai szakrendelés Rendel: Dr. Ft / alkalom. Elsõ foglalkozás: 2012. márTársas Tánc: Társa- és latin táncok felsõ Galina Popova orvos, természetgyógyász. cius 8. csütörtök, 17.30 óra. tagozatosoknak és felnõtteknek. Csoport- Minden csütörtökön 13-19 óra között. Felnõtt néptánc Csoportvezetõ: Tomori vezetõ: Demeter István táncoktató. Fog- Kihelyezett íriszdiagnosztikai szakrendelés, Néptánciskola. Felsõ tagozatos diákoknak lalkozás díja: 400 Ft / Fõ / alkalom. A masszírozás, akupunktúra és köpölyös kezelések. Elsõ rendelés idõpontja: 2012. és felnõtteknek 90 percben. Foglalkozás jelentkezéseket várjuk. március 1. 13-19 óra között. Jelentkezés: díja:10.000 Ft az elsõ 14 hétre. Elsõ Jóga: Általános erõsítõ és relaxáló jóga telefonon: 37-373-027 vagy e-mail-en: foglalkozás: 2012. március 9. 18.00 óra gyermekeknek és felnõtteknek. Csoportve- nagyrede.muvhaz@gmail.com vagy szeméKézmûves Kör: Bõrözés, agyagozás, csu- zetõ: Hovanecz Mária jógaoktató. Foglal- lyesen a Mûvelõdési Házban. Iskolásoknak: hézás, gyöngyözés, nemezelés, szövés. Cso- kozás díja: 400 Ft / Fõ / alkalom. Minimális Balázsné Kelemen Erika igazgató asszonynál 37/573-005. Óvodásoknak: Szabóné Takács portvezetõ: Varnyú Rita. Foglalkozás díja: jelentkezõ 10 fõ. Tünde óvodavezetõnél 37/373-016. 6.000 Ft 14 hétre. A díj tartalmazza az Az Önkormányzat a Mûvelõdési Ház vezetésével és a közmûvelõdés szervezésével Kalocsai Máriát bízta meg. A szakember február elsejével állt munkába, kinevezése határozott idõre, augusztus végéig szól. A korábbi közmûvelõdés-szervezõ, Kivés Éva január elsejével távozott, közös megegyezéssel.

ISKOLAI KRÓNIKA

Nagyrédei Karácsony

Újévi zeneszó

A Mûvelõdési Házban tartott karácsonyi mûsort az általános iskolások adták. A színpadi mûsort zene színesítette, majd Balázs József polgármester osztotta meg ünnepi gondolatait a hallgatósággal.

A zeneiskolások koncerttel köszöntötték az új esztendõt. A programra sokan voltak kíváncsiak.

6

Varró Dániel az iskolában Az iskolai könyvtárban január végén nagy érdeklõdés kísérte Varró Dániel költõ ittlétét. A mûvészt alkotásairól és életérõl Keresztesi József irodalomkritikus faggatta a diákok körében, miközben több részletet is felolvastak Varró Dániel eddigi munkásságából.


kopogtato_1.qxd

2012.02.29.

6:39

Page 7

Rédei Kopogtató

XX. évfolyam 1. szám

2012. február

BÁLI SZEZON

Jótékonysági bál a nagyrédei hajrálányoknál A DreamTeam Cheerleaders pomponcsapatának fellépési és mûködési költségeit támogatandó szerveztek jótékonysági bált a nagyrédei Mûvelõdési Házban. A szórakozni és egyben segíteni vágyókat a csapat tagjai látványos akrobatikus elemeket sem nélkülözõ mûsorral várták január 28-án. A nagyrédei hajrálányok ezekben a hónapokban egy költségesebb külföldi bemutatkozási lehetõségre is gyûjtenek, mivel májusra meghívást kaptak egy olaszországi cheerleader-versenyre, Riminibe. A jótékonysági bál bevétele - 360 ezer forint - egy jelentõs támogatást jelent az ottani megjelenéshez, amelynek becsült költsége azonban mintegy 1 millió forint. A csapat ezért további szponzorokra, támogatókra vár. A csapat 2010-ben alakult Nagyrédén Poór Szilvia vezetésével, a nagyobb lányok Bad Girls, a kicsik Rainbow néven versenyeznek; a magyarországi versenyekrõl több rangos elismerést is megszereztek az elmúlt években. A Magyar Majorette Szövetség tavalyi gyõri versenyérõl aranyéremmel érkeztek haza. A Cheerleader-eknek ma már Gyöngyösön, Gyöngyöspatán, Gyöngyössolymoson és Atkáron is mûködik csoportja.

A bál támogatói: Agócs Jánosné, Alida Kozmetika, Arany Fácán Hatvan, Azúr Illatszer Gyöngyös Kossuth út, Balázs Ferencné, Balázs József Polgármester, Barcai Henrietta Gyöngyös, Benedek Gyümölcsfarm, Bihari család, Bognár Ferencné Gyöngyöspata, Bognár Laura, COOP Atkári út, COOP József Attola út, Cseplye család, Dancsi Pékség Gyöngyös, De-Jó Borozó, Delfin Játékbolt, Díva Szépségszalon, Dr Kovács István, Dr Kovács Krisztina jegyzõ, Dr Lammel András, Dr Tóth Eszter, Felföldi László, Felföldi Lászlóné, Felföldi Tamás Égig Érõ Paszuly, Felföldi Virágbolt, Fodor Géza, Fornetti Atkári út, Gácsiné Terike, Gyógyszertár, Gyöngyszöv Áfész, Gyõri Csaba, Hanák Viola, HE-DO, Herczeg Andrásné, Herczeg Oszkárné, Huczka Jánosné, Jász-Tész KFT Hûtõház, Jekkel Angyalka, Jeszenszki Andrásné, Juhász András, Juhászné Mácsár Nikolett, Kármán Árpádné, Király Istvánné, Kissné Imre Angelika, Komócsi Antal, Korsós Róbert Szirom-Világ, Kovács Barnabásné Gyöngyöspata, Kovács László, Kovács Lászlóné, Kovács Szabolcsné, Kovács Tibor, Kovácsik Tiborné, Környezetvédõk, Krisztiánné Silló Éva, Kuckó Ajándék, Lami Tiborné, Lángné Gréczi Margit, Lõrincz Tímea, Magyar Ildikó, Major Gyula, Majoros Ágnes, Majoros Róbertné, Mészáros Péter, Mészáros Tamásné, Mészely Zoltán, Mihályiné Hegyi Zita, Móczár család, Molnár Pékség, Molnár Tamás, Molnárné Csébi Éva, Nagy Attiláné, Nagy Béláné, Nagyrédei Hagyományõrzõk, Nagyrédei Horgásztó, Nagyrédei Szõlõk Borforgalmazó KFT, Napocska Vegyesbolt, Nor-Ker, Pannika Fodrászat, Pátyerkó Stella, Peppinó, Platz Ferenc DJ, Polgármesteri Hivatal, S PFITT KFT, Sebõk Andrásné, Sebõk Tímea, Sissy Cukrászda Nagyréde, Somoskövi József, Srajber Istvánné, Srajber Zsófi, Szabó Istvánné, Szabó Józsefné, Szabó László, Szabó Renáta, Szabóné Takács Tünde, Szalai Zsoltné, Szent Imre Általános Iskola nevelõtestülete, Szilcsenkó Melinda, Szlovencsák Tibor, Szõlõskert SC, Tábi Lászlóné Édeske Cukrászda Gyöngyöspata, Takarékszövetkezet Nagyréde, Tasi Józsefné, T-Bor Pince, Tilicki Pincészet, Tóth Ferencné, Tóth Tamás, Totózó Fõ út, Török Benedekné, Valiskó Kecskefarm, Zelnik Molnár Henrietta, Zsuzsa Kozmetika Nagyréde.

Farsangi bál az óvodában

A képen is látható jó hangulatban lezajlott jótékonysági bált tartottak a Kastély Óvodában a szülõk, az önkormányzat és a munkatársak szervezésében. Az est folyamán összegyûlt pénzösszeget - 500 ezer forintot - az óvoda felszerelésének bõvítésére, a sószoba bútorára, illetve a kinti fedett részre fordítják. Ezen kívül a gyer-mekek nyári kirándulására, a ballagóra és a meglévõ udvari játékok karbantartására is szeretnének áldozni az adományból.

Támogatták: Dr. Kriszten Éva, Galaxy Star Kft., Kitti divat, Szint-N Kft., Erdélyi Éva, Kiss Ágnes Katalin, Jász-Hûtõház Kft., Gáláns Transz, Dimenzió, Mûanyag Áruk boltja, Hunyadi ABC, Dekorner, Kastély Óvoda Dolgozói, Szõlõskert Sport Klub, Mikó Annamária, Juhászné Mácsár Nikoletta, Frilux, Szabó János, Molnár Pékség, Gácsiné Nagy Terézia, Szõlõszemek Táncformáció, Deme József, Bordás László, Fodor Ferenc, Dr. Kovács István, Vadvilág, Color festékudvar, Robinson cukrászda, Szélesi Xénia, Lantos Kft., Fodor Géza, Lami Tibor, Eger Tej, Nagyréde és Vidéke Takarékszövetket, Mappa 99 BT., Kálmán Péter, Vári Beatrix, Tiliczki család, Pulvertech Kft., Balázsné Kóczián Enikõ, Tari Tamás, Flört divat, Napocska ABC, Nagyréde Önkormányzat, Nagy Attila, GPM Bt., Szarka László, Delfin Ajándék üzlet, S&P Fitt Kft., Norker, Bellami üzletház, Pannon Kávé Kft., Zöd Völgy Íjászai, Peppinó sörözõ, Wolf orvosi mûszerek, Égig érõ paszuly vándor játszóház, Minimax, Szirom -Világ , Bezzegh Kft., Nagy Attiláné, Szabóné Sipos Zsuzsanna, Tabán Trafik Zrt., Sebõk Alida, Srajber Zsófia, Nagyrédei kecskefarm, Funky Fish, Novum, Csépány Istvánné, Gyémánt szalon, Dr. Sándor Gyula, Király Vill., Max 4000 Kft., Herczeg Ferenc, Attraktív divat, Amur Park Kft., Bárdos és Fia BT., Papiné György Mariann, Márkus Tibor, Mihályi-Hegyi Zita, Hegyi Lászlóné, Mészáros Gábor, Szász Tamás, Vozár Tamás, Gácsi Zsuzsanna, Szabó Renáta, Lõrinczi Coop, Sas Anita, Kovács Szabolcsné, Somoskövi József, Tisza Coop, Gyógyszertár, Klippanné Rádli Anikó, Sissy cukrászda, Szabó László, Hegede Tiborné, Gyóni Autópark, Gyurkóné Fehér Eszter, Maksa "Felhõ" Benedek, Juhász Jácint, Nagyrédei Szõlõk Kft., Lõrincz Tímea, Tóth Tamás, Molnárné Csébi Éva, Wolf Szerszámház, Herczegh Oszkár, T - bor Pince, Tamus Antal-Rábaközi Linda, Díva Szépségszalon Bacsóné G. Andrea, Nagy Ágota Gigi Zumba, Kovácsik család, Berényi János,Bakos Péter

7


kopogtato_1.qxd

2012.02.29.

6:39

Page 8

Rédei Kopogtató

XX. évfolyam 1. szám

2012. február

EGYHÁZI HÍREK

Éjféli mise

Vendégszereplés az Angolkisasszonyoknál Deme Barnabás Galambok címû színpadi játékát adták elõ januárban az egri Angolkisasszonyoknál. A nagyrédei ministránsok közremûködésével bemutatott darabot az Angolkisasszonyok rendje alapítójának, Ward Máriának hagyományos emlékünnepségén láthatták az egybegyûltek.

A hagyományokhoz illõen sokan voltak kíváncsiak a karácsonyi misére a Szent Imre templomban. A szentmisét Mándy Zoltán celebrálta. SZÕLÕS-BOROS ÜGYEK

Pályázatra várnak a szõlõsgazdák 2012 már nem úgy indult, ahogyan azt terveztük, vagy szerettük volna. A szõlõtelepítési támogatás idõ elõtt elfogyott, így még a nagyrédei gazdák egyharmada sem kapja meg várhatóan a szükséges pénzbeli juttatást. Minden gazda idõben beadta igényét, de három héttel a beadási határidõ elõtt már kiürült a virtuális kassza. Minden lehetséges fórumon hallattuk hangunkat, és véleményt, álláspontot fogalmaztunk meg. Értesüléseink szerint az MVH újabb 3 millió eurót fog meghirdetni szõlõ telepítési támogatásként, de ez az összeg az országos igény töredékét teszi csak ki. A remény hal meg utoljára. Minden csalódott gazda felkészülten várja az újabb pályázati lehetõséget és az ezzel járó elfogadó határozatot. A pályázatokkal kapcsolatban hegyközségünk felkészülten várja az új kiírást, csak a szükséges nyomtatványok megérkeztét várjuk. 2012 tavaszán kb. 20 hektár, 2013-ban pedig 15 hektár kerülne eltelepítésre. A telepítési engedélyekkel és pályázatokkal nagyon sok munka volt, hiszen a 35 hektárt összesen 104 kérelemben adtuk be, egyénre szabott feltételekkel. Van olyan gazdánk, aki 12 kérelmet adott be egyszerre.

8

Aszály után nem hátrány a sok hó

hideg, a -15, -20 fok többször is elõfordult ültetvényeinkben. Egyes, fagyra érzékeny fajta tekintetében ezek a hajnali hõmérsékletek már kritikusak lehettek, legfõképpen fagyzugos helyeken. A rügyek vizsgálatát egyelõre laborvizsgálatok nélkül végezzük, az eddig vizsgált rügyekben számottevõ fagykárt nem tapasztaltunk. Még a vizsgálatok elején járunk, így az általánosítás korai lenne.

Gondot okoz az országban a nagy havazás, de az aszályos õszt követõen szükség volt a kiadós csapadékra, amelynek minden cseppje hasznosul. Decemberben már úgy láttuk, hogy sok lesz az áttelelõ kártevõ, de a januári-februári hõmérsékletek minden bizonnyal erõsen gyérítették a gombák áttelelõ képleteit, illetve remélhetõleg az atkákat is. Komoly aggodalommal figyeltük a minimum hõmérsékleteket nap, mint nap, A kivágás után is tartsunk rendet hiszen térségünkben tartósan uralkodott a Többen, akik jelentõs uniós támogatást vettek fel szõlõültetvényeik kivágásáért, Van esély a keretnövelésre nem tették rendbe földjük végét. Egyes gazdák földje végén továbbra is megtalálBalázs József országgyûlési képviselõi hatók a drótok, betontuskók, gyökerek és minõségében jelezte a rendelkezésre vesszõk Nyugodtan vannak otthon, nem álló forrásokhoz mért jelentõs gondolva arra, hogy akadályozzák mások igénytöbbletet a szaktárca felé, szormunkáját, pedig egyszer eljön, ami sosem galmazva, hogy lehetõség szerint volt: visszaellenõrzik a kivágott területet, és növeljék meg az uniós célkeretet. szankcionálják a hanyag gazdát. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miAz idei évre kívánok minden szõlõterniszter levelében azt írta: a ma 22 melõnek erõt és egészséget a munkákhoz, jó millió eurós keret 2-3 millió eurós termést és hozzá elfogadható felvásárlási kibõvítését maga is támogatja, a válárakat, a felvásárlóknak, pincészeteknek toztatásról már folynak az egyezpedig jól fizetõ és stabil piacokat! tetések a szakmai szervezetekkel. Csernyik István hegybíró


kopogtato_1.qxd

2012.02.29.

6:39

Page 9

XX. évfolyam 1. szám

Rédei Kopogtató

2012. február

AKIKRE BÜSZKÉK LEHETÜNK

Ékes szavak mûvésze az SMS-korban Részlet Deme Barnabás gyõztes szónoklatából:

Világa félig a hit, félig a tudomány. Szívében valahol félig miskolci, félig nagyrédei. Tény, hogy Deme Barnabás legutóbb Miskolc hírnevét öregbítette a Miskolc Város Ifjú Szónoka elismeréssel, de ha jó eredménnyel tér vissza az országos szónokversenyrõl, bizonyos, hogy a nagyrédeiek is ugyanúgy örülni tudnak a sikerének. Csakúgy, mint legutóbb. Nem trendi, nem korszerû ma ilyen fiatalon az ékesszólást választani az SMS-nyelv korszakában. Hogyan vetõdött fel benned, hogy elindulj a szónokversenyen? A magyartanárnõm hívta föl a figyelmemet a versenyre, és õ javasolta, hogy próbáljuk meg. Nincs bennem valamiféle különleges talentum, csak szeretek beszélni az emberek elõtt, és ezt õ is észrevette, miközben kiselõadásokat tartottunk az óráján. A zsûri szerint miért épp a te szónoklatod lett a legjobb a megmérettetésen? Azt mondták, hogy egyedi volt, ahogy a testem beszélt. A próbák során nem voltam nyomás alatt, nem volt különösebb lámpalázam, így nem is gesztikuláltam. Viszont egy versenyszituáció arra késztet, hogy mindenem aktivizáljam. Elkezdek „ficánkolni”, mutogatni, és ha a beszéd már „bemelegedik”, nyugodtan adom át a mondandómat - de persze ugyanúgy izgek-mozgok tovább. Hogyan „edz” az ember egy ilyen versenyre? A tükör elõtt gyakorol, vagy rögzíti, ami eszébe jut és visszahallgatja? Elõre meg kell írni a beszédet, vagy a lényeg épp a teljes spontaneitás? A szöveget elõre megírtam és betanultam. A versenyen legfeljebb már csak vázlatot lehetett használni. Az edzés annyiból állt, hogy a kollégiumunk kápolnájában odaálltam az ambóhoz, és megtartottam a szónoklatot. Aztán újra és újra megismételtem. Voltak viszont olyan versenyzõk is, akik nem konkrét beszéddel érkeztek, csak egy kivonattal õk valóban inkább a rögtönzésre építettek. Milyen számodra egy jó szónoklat? Errõl nagyon sokat írnak a nyelvtankönyvek. A híres római szónok, Quintilianus például egy több száz oldalas

eszmefuttatásban vázolta föl, milyen a jó szónok. (Ezt onnan tudom, hogy Miskolcon az említett könyvét kaptam jutalmul elsõ helyezettként) Természetesen sehol sem vagyok én a római nagyokhoz, vagy a nyelvtankönyvek íróihoz képest, de szerintem a jó szónoklat egyetlen ismérve a hatásosság. Akár halandzsázhatunk is, csak az a lényeg, hogy amit mondunk, üssön. Vannak-e szónok-példaképeid? Képmutatás lenne részemrõl olyan nagy nevekkel dobálózni, mint Cicero, Seneca vagy a többi ókori, esetleg késõbb mun-kálkodó zseni. Az igazat megvallva nagyon keveset tudok róluk; az átlagnál semmivel sem többet. Az ember mindennapi élete is tele van rétorokkal: a szülõk jó tanácsai, a tanárok órái, a templomi prédikációk mind-mind ide sorolhatók. És még folytathatnánk a sort… Úgy tudom, sokat köszönhetsz Juhász Zoltán atyának is ezen a „pályán”. Õ miben motivált téged? A templomi környezet megtanít kiállni. Ha valaki éveken át minden héten a Bibliából olvas fel pár száz ember elõtt, elsajátíthatja a szorongása leküzdését. Emellett persze itt tanul meg az ember a legkönynyebben elmélyülni olyan cseppet sem kézzelfogható témákban, mint például a tudomány és a vallás kapcsolata. A mai meglátásod szerint milyen ez a kapcsolat? Összekapcsol két összetartozó világot vagy elválaszt két homlokegyenest különbözõt? Egy ilyen évszázadokra visszamenõ kérdés megválaszolásához én még nagyon kevés vagyok a 17 évemmel. Ennyi esztendõ viszont ahhoz már elég, hogy valami véleményt kezdjek formálni. A legdiplo-

„Platón a barátom. Gigászi elme vagy elvont eszméket faragcsáló szellem-férfi? Döntsék el, hölgyek-urak! Nekem Platón a cimborám. A bölcsesség szeretete. A tudomány és értelem virtuális szobra. Az eszme nyelvére kódolt ész. A tudós. Nekem Platón Arisztotelész, Arkhimédész, meg persze Szókratész, és minden más tudós a történelemben. A barátom a tudomány és bölcsesség ösvényét két lábon taposó vándor. Fáradságos munkával, langyos verejtékkel halmozták föl azt a temérdek tudásanyagot, bölcs éleslátást, ami aztán hosszú évszázadokra annyi érdeklõdõ, kíváncsi, tehetséges ember gondolkodásának tengelye lett. Szorgalmas emberek ezek a platónok, nem igaz? matikusabb szerintem az - és ezt tényleg így is gondolom -, hogy az arany középút a helyes válasz. Ez a két világ nem feltétlenül összetartozó. Egy tudósnak nem az a feladata, hogy minden egyenletébe bevezessen egy Isten-ismeretlent. A tudomány egy objektív dolog, nem szabad összefüggésbe hozni egyéni nézetekkel. Ez oda vezetne, hogy mást írnának a fizikakönyvek Indiában, mint idehaza. De a tudomány is és a hit is szerves része a világunknak, így nem szabad teljesen szeparálnunk õket. Ha végigtekintünk a világ rendezettségén és bonyolultságán, a legtöbb embert elfogja egy különös érzés, miszerint „ezt valaki megtervezte - ez az egész túl szép a véletlenhez”. Akár hisz valaki, akár elvként vallja, hogy nem hisz semmiben, az emberiségnek mindenképpen szüksége van eszmékre. És én úgy gondolom - a naivitásomat pedig mindenki tudja be koromnak - hogy ez az egész mai válság sem más, mint ezeknek az eszméknek a hiánya. Milyen pályára készülsz? Hasznát veheted ott a szónoki képességeknek? Az ember majdnem minden munkakörben hasznát veheti, ha „szónokol”. Az iskolámban sokszor elmondják nekünk, hogy egy szép napon talán fontos vezetõi állást fogunk betölteni, és akkor majd határozottan kell „leosztanunk az észt”. Én tudományos pályán szeretnék elhelyezkedni. Nagyon érdekel a fizika és a csillagászat. Természettudományt oktató tanárokból ma úgy tudom, meglehetõsen nagy hiány van - a tanári pályán pedig különösen hasznos lehet, ha valaki szeret mások elõtt beszélni. F.Z.

9


kopogtato_1.qxd

2012.02.29.

6:39

Page 10

Rédei Kopogtató

XX. évfolyam 1. szám

2012. február

AKIKRE BÜSZKÉK LEHETÜNK

Bálint Ádám újabb marketinges sikere A II. Országos Városmarketing Verseny ezúttal az „Együttmûködve versenyezni” címet viseli. A kétfordulós versenyben a Károly Róbert Fõiskola csapata - köztük a nagyrédei Bálint Ádám - valamint Hudák Nikolett és Orosz Bálint János Gyöngyös városmarketing- tervét készítették el. A 43 egyetemi és fõiskolai csapat közül a döntõbe juttatva a KRF-et. A pályamûnek egy szabadon választott település turisztikai versenyképessége marketing szempontú elemzését, a magyar

városok közötti versenyelõnyeinek meghatározását, pozícionálását kellett tartalmaznia. Követelmény volt, hogy reális javaslatokat dolgozzanak ki a település turizmusmarketing koncepciójára. A döntõt március 2-án rendezik. Az elsõ helyezett 500 ezer forint, a második 250 ezer forint, míg a harmadik helyezett 100 ezer forint összegû pénzjutalomban részesül. A csapat felkészítõ tanárai Saáry Réka és Dr. Tamus Antalné voltak.

Rovásírás-tanfolyam indul ismét Nagyrédén „Õrizzük a tudást, egyiktõl a másikig, hogy ki ne vesszen valamiképpen, s kéznél legyen, mikor nemzetté érik majd újra a nép…” Az elsõ találkozás március elsején 16 órakor lesz a Nagyrédei Környezetvédõ és Hagyományõrzõ Egyesület irodájában. Az iskola elõtt gyülekezünk a gyerekekkel fél négykor és együtt indulunk fel az Óvoda útra. A foglalkozások kb. 17 óráig tartanak. Minden kedves érdeklõdõt (kicsit és nagyot, gyereket és felnõttet) szeretettel várok! Rédei Gabriella tanítónõ

SPORTOS ÜGYEK

Emléktorna Rozovits János emlékére

A Salgótarján nyerte meg a 15. szilveszteri Öregfiúk-tornát Végeredmény: 1. SBTC, 2. Gyros Eger, 3. Nagyréde. Részeredmények: Nagyréde - SBTC 8-10 (3-5) Gyros Eger - SBTC 5-8 (3-4) Nagyréde - Gyros Eger 3-7 (1-4)

A Kuckó csapatáé lett az idei Rozovits-kupa. A Lukács György szervezésében csaknem négy hónapon át zajló minibajnokság Rozovits János korábbi sportvezetõnek állít emléket, a verseny díjkiosztóján részt vett a sportember özvegye is. A második helyen a Top FC, a harmadikon a La Bonita zárt. A gólkirály Kiss István lett a Rozovits FC-bõl 31 találattal, a legjobb kapus Rácz Csaba (Top FC), a legjobb mezõnyjátékos pedig Bakondy Csaba a Kuckó színeiben.

Különdíjak: A legjobb játékos: Kecskés Attila (SBTC öregfiúk). A legjobb kapus: Tóth Ferenc (Gyros Eger). Gólkirály: Mihályi Gábor (Nagyréde) 8 találattal. A tornát Lukács György szervezte.

Mikulás Kupa U-9

A decemberi versenyen a szlovákiai Fülek és Brusno csapata, valamint Gyöngyöspata, Gyöngyöstarján, Atkár és a házigazda Nagyréde csapatai léptek pályára a Mikulás aktív felügyelete mellett. Az elsõ helyen.Brusno végzett, majd sorrendben Brusno, Nagyréde, Atkár, Gyöngyöspata és Gyöngyöstarján zárt.

 10


kopogtato_1.qxd

2012.02.29.

6:39

Page 11

XX. évfolyam 1. szám

Rédei Kopogtató

2012. február

SPORTOS ÜGYEK

Kassai Viktor is nemes célokért focizott Nagyrédén Játék volt, de komoly célokkal: a Farkas Ádám szervezte második Barátság-kupán összesen 130 ezer forint gyûlt össze jótékony felhasználásra. Kassai Viktor, az ország legsikeresebb sípmestereinek egyike Erõs Gábor, Vad II. István, Ring György, Vígh Tibor, Kelemen Attila, Varga Gábor, Varga László és Szabad István társaságában gyõzött az „Országos játékvezetõk” csapat játékosaként, továbbá a torna legszebb találata okán különdíjban részesült. 110 ezer forintot a súlyos betegségen átesett Erõs Gáborral együtt adják át dr. Simon Tamásnak, a Magyar Rákellenes Liga elnökének. A Kassaiék, a futsalválogatott, Nyilasi Tibor és Esterházy Márton által aláírt labdát további 20 ezer forintért Jakab Gábor vásárolta meg. A megyei szövetség társadalmi elnöke által lerótt összeget a Heim Pál Gyermekkórház steril kamrájának kialakítására fordítják.

Eredmények: Nagyréde Öregfiúk - Gyöngyös és környéke játékvezetõk 5-5, Istenmezeje Öregfiúk - Országos játékvezetõk és barátaik 0-2, Eger és környéke játékvezetõk - Nagyréde 4-2, Gyöngyös és környéke játékvezetõk - Országos játékvezetõk és barátaik 4-2, Eger és környéke játékvezetõk - Istenmezeje 1-2, Nagyréde - Országos játékvezetõk 2-4, Eger - Gyöngyös 5-6, Istenmezeje - Nagyréde 5-4, Országos játékvezetõk - Eger 6-1, Gyöngyös - Istenmezeje 2-2. A végeredmény: 1. Országos játékvezetõk és barátaik 9 pont, 2. Gyöngyös és környéke játékvezetõk 8 pont, 3. Istenmezeje Öregfiúk 7 pont , 4. Eger és környéke játékvezetõk 3 pont, 5. Nagyréde Öregfiúk 1 pont Különdíjak: Gólkirály: Mihályi Gábor (Nagyréde Öregfiúk) 9 találattal, A legjobb mezõnyjátékos: Tóth Zoltán (Gyöngyös és környéke játékvezetõk), A legjobb kapus: Zubó Norbert (Istenmezeje Öregfiúk), A legtechnikásabb játékos: Szigetvári Márk (Eger és környéke játékvezetõk), A legsportszerûbb csapat: Országos játékvezetõk és barátaik.

Elhoztuk a Hevestherm-kupát! A Szõlõskert S.C. felnõtt csapata meghívásos tornán vett részt Heves város felkérésére. A résztvevõ csapatok: „A” csoport: Hevesi LSC, Gyöngyöshalász, Szõlõskert S.C. Nagyréde „B” csoport: Felsõtárkány, Gyöngyösi AK-Ytong, Jászapáti A tornát a 2010-ben átadott hevesi sportcsarnokban bonyolították le. A minden igényt kielégítõ létesítményben Balázs Tihamér által tökéletesen megszervezett eseményen kiváló szurkolói hangulat mellett óriási küzdelmeket lehetett látni. Az elsõ mérkõzésen Gyöngyöshalász csapatával játszottunk, és 5:3-ra magabiztosan gyõztünk. Ezután következtek a házigazdák, ahol alulmaradtunk 3:1-re, de másodikként így is tovább jutottunk. A "B" csoport elsõ helyezettjével játszottunk az elõdöntõben, ahol a Jászapátit is sikerült hétméteresekkel legyõzni. Így bekerültünk a döntõbe. Itt újra szembekerült Heves és Nagyréde csapata. A 2x20 perces mérkõzésen igazi

rangadót láthatott az a 10 fõ nagyrédei szurkoló, aki kitartott a csapat mellett este 7 óráig. Mi kezdeményeztünk jobban és sikerült is vezetést szereznünk. Végig uraltuk a játékot, annak ellenére, hogy kiesett három meghatározó játékosunk is. Egy erõteljesen vitatható bírói döntés miatt kiegyenlítettek a hazaiak, így a rendes játékidõ 1:1-re végzõdött. Ekkor jöttek újra a hétméteres rúgások, a harmadik körnél Juhász Erik megfogta Besenyei Ferenc büntetõjét. Ezzel elhoztuk az elsõ helye-zésért járó kupát. A küzdõszellem és az akarat maximálisan benne volt a játékosokban. Ennek köszönhetõen sikerült ezt a nagyszerû eredményt elérni. A díjátadás után babgulyás várta a résztvevõ csapatokat, és megvendégelték a végig kitartó szurkolókat is. Nagyszerû napon voltunk túl, ezért köszönet illeti a következõ játékosokat: Barna Tibor, Debreceni József, Fekete Tamás, Forgács Dániel, Hajlinger Balázs, Juhász Erik, Kolompár János, Kotka Róbert, Kulcsár Tibor, Makói Ádám, Márkus Máté,

Mihályi Gábor, Szabó Szabolcs, és Nagy Gábor vezetõedzõ. Külön köszönet a csapat tornán való szponzorálásáért Herczeg Istvánnak, aki pogácsával, csokoládéval, energiaitallal látta el a fiúkat. Balázs József polgármester úr pedig felajánlott egy hízót, amit a két ünnep között vágtak le a csapat tagjai. Szép volt fiúk! Hajra Szõlõskert! Hajra Nagyréde! Kovács László szakosztályvezetõ, Szõlõskert Nagyréde SC

Idén nem termett babér az Imolán A megyeszékhelyen megtartott idei Imola-Hírlap Kupát az Egri Fc nyerte meg. A Szõlõskert SC az utolsó, nyolcadik helyen zárta a versenyt.

11 


kopogtato_1.qxd

2012.02.29.

XX. évfolyam 1. szám

6:39

Page 12

Rédei Kopogtató

2012. február

Farsang az iskolában

Fotók: Faragó Zoltán

 12

Rédei Kopogtató - Nagyréde Község Önkormányzatának idõszaki kiadványa. • Felelõs kiadó: Nagyréde Önkormányzata • Szerkesztõség és hirdetésfelvétel: nagyredesajto@gmail.com, • Felelõs szerkesztõ: Faragó Zoltán Fotók: Faragó Zoltán • Tördelés és nyomdai elõkészítés: Garamond Grafikai Mûhely Bt. • Terjeszti az Önkormányzat • Készült 1200 példányban

Redeikopogtato2012februar  
Redeikopogtato2012februar  
Advertisement