Page 1

Velkommen til orienteringsaften på Nærum Gymnasium mandag den 16. januar 2017

Program ! Showband ! Om at vælge gymnasium ! Orientering Rektor Niels Hjølund Pedersen ! NAG-kor ! Elevudvalg på NAG ! NAG-filmen ! Om at være elev på NAG ! NAG-lærerband: ”NAG-sangen” ! Om husets tilbud og aktiviteter resten af aftenen – se også bagsiden!


06.02.01 Normalrum 59,2m2

6

06.02.02 Normalrum 59,6m2

06.01.01 Normalrum 77,3m2

06.01.02 Normalrum 83,6m2

T2

11.04 Operatørrum 10,2

06.04.01 Grupperum 16,5m2

04.06.01 Decentralt studiecenter/ grupperum Program:110m2

06.04.02 Grupperum 16,5m2

5

6. Orientering om gymnasiestrukturen 5. Studievejledning og talentudvikling Engelsk, fransk, spansk, tysk, italiensk, kinesisk, kinesiske områdestudier, AP almen sprogforståelse

V1 Vinterhave 62,1m2

06.02.03 Normalrum 59,3m2

4. Fag a

b

c

d

e

12.03.05 Toiletter 19,9m2 12.03.13 HC-toilet 5,2m2

T5

03.03.01 Lærerarbejdsrum 36,0m2 06.05.01 Depot 17,7m2

T3

03.03.02 Lærerarbejdsrum 28,0m2

06.02.09 Normalrum 59,2m2 13.06.06 Teknikrum 5,3m2

06.04.06 Grupperum 16,5m2 06.04.05 Grupperum 16,5m2

a

b

Elevator

12.03.06 Toiletter 19,9m2 c d

06.05.02 Depot 17,5m2

e

06.02.04 Normalrum 59,3m2

06.02.08 Normalrum 59,6m2

06.01.06 Normalrum 77,2m2

12.03.07 a Toiletter 19,9m2 b

1

2

04.06.03 Decentralt studiecenter/ grupperum Program:110m2

06.01.05 Normalrum 83,6m2

V3 Vinterhave 62,1m2

12.02.02 Rengøring 6,3m2

06.04.04 Grupperum 16,5m2

c d

06.04.03 Grupperum 16,5m2

04.06.02 Decentralt studiecenter/ grupperum Program:110m2

e

06.05.03 Depot 17,7m2

06.02.07 Normalrum 59,3m2

T4

06.02.06 Normalrum 61,1m2

V2 Vinterhave 62,1m2

3 06.02.05 Normalrum 59,6m2

06.01.04 Normalrum 77,2m2

03.03.03 Lærerarbejdsrum 36,0m2

09.01 UV-lokale tørt/vådt Billedkunst 161,0m2

Engelsk A - Spansk begynder A - Latin C Engelsk A - Spansk begynder A - Tysk fortsætter B Engelsk A - Spansk begynder A - Fransk fortsætter B

3. Sproglige studieretninger Dansk, filosofi, latin, religion, oldtidskundskab, psykologi, retorik

2. Fag Engelsk A - Tysk fortsætter A - Samfundsfag B Engelsk A - Fransk fortsætter A - Samfundsfag B

1. Sproglige studieretninger

6. Dramasal

08.01.02 Musik, UV lokale 77,5m2

09.04.02 Ovnrum 5,8m2

05.01 Elevråd 33,9m2

06.01.03 Normalrum 83,6m2

4

1. sal Dramatik, dans

2

08.01.01 Musik, UV lokale 98,2m2

5

Musik

09.04.01 Depot 18,3m2

09.03 Mørkekammer 9,4m2

10.01 Design 17,7m2

5. Fag

08.02 Øverum 29,2m2

08.04 Depot 28,3m2

08.03.02 Øverum 21,2m2 04.08 Auditorium 208,2m2

08.03.01 Øverum 16,6m2

Musik A - Engelsk A Musik A - Matematik A

a

d

12.03.02 Toiletter 41,8m2

11.01 Redigering 21,2m2

13.03.02 Omklædning 16,5m2

b

b c

11.05 Multimedieværksted 61,1m2

13.03.01 Omklædning 16,5m2

b a

4. Kunstneriske studieretninger

04.03 Centralrum Program:200,0m2

4

a

06.03 EDB lokale 29,8m2

11.03 Fagdepot 15,7m2

e f

Elevråd, elevudvalg, café

g T5

13.05.01 Lager 75,8m2

g

02.01.01 Studievejledning 46,2m2

a Samtalerum 4,5m2 Samtalerum 5,4m2

01.05.01 Sekretær 22,8m2

f e

3

3. Agora Billedkunst

2. Fag Idræt

1. Idrætshal

12.03.03 Toiletter 41,8m2

d c b

01.02 Konference 33,9m2

12.03.04 HC toil. 9,6m2

Elevator

a

04.01 Kantine / Elevophold Program:140,0m2

13.02 Pedelværksted 34,1m2

13.06.02 Teknikrum 25,4m2

02.01.02 Venteareal / Information

01.05.02 Sekretær 22,8m2

01.07.01 01.07.02 Gard. WC 6m2 10m2

01.01 Rektor 34,7m2

b c

12.01 Pedelkontor 11,8m2

13.04 Bogdepot 106,3m2

12.02.01 TØR RengøringVM 17,7m2

a Bad

01.06 Kopi/print 17,3m2

03.02.02 Toiletter 29,8m2

d

e

KØL KØL

01.08 03.01.02 Depot Køkken 8,3m2 13,8m2

01.04.02 Inspektor 25,4m2

04.04 Konference 47,5m2

03.02.01 Garderobe 22,9m2

OPV

GS6

b Udlevering 33,9m2

13.05.02 Lager 32,3m2

a Opvask

GS5 03.01.01 Lærerværelse 145,5m2

01.03 Led. inspk. 22,7m2

03.05 AV-rum 16,5m2

Øvre del af drama / gymnastiksal 04.02 Køkken 49,6m2

03.04 Pæd. værksted 43,7m2

01.04.01 Inspektor 25,1m2

13.01.01 Fjernmagasin 128,0m2

6

1

Stueetage


Biologi, bioteknologi, kemi

2. Fag Matematik A - Bioteknologi A - Fysik B Biologi A - Kemi B

04.05.02 Bibliotek / centralt studiecenter 99,3m2

13.06.08 Teknikrum 5,3m2

1. Naturvidenskabelige studieretninger

a

12.03.11 Toiletter 19,9m2 b c

07.04.01 Kemikaliedepot 10,6m2

13.06.03 Teknikrum 140,8m2

OPV

07.05.03 Fagdepot 18,9m2

07.01.03 Kemi 96,7m2

12.03.15 HC-toilet 5,2m2

G31

T3

07.05.04 Fagdepot / preparatorium 65,8m2

Elevator

d

e OPV

07.01.01 Biologi 96,5m2

12.02.04 Rengøring 7,6m2 a 12.03.12 Toiletter b 11,8m2 c

13.06.04 Teknikrum 140,8m2

07.04.02 Kemikaliedepot 10,6m2

07.01.04 Kemi 96,9m2

07.05.06 Fagdepot 16,5m2 OPV

2

06.04.13 Grupperum 16,5m2

04.07.02 Decentralt studiecenter/ grupperum Program:120,0m2

1 07.02.04 Fælles 86,9m2

T4

07.01.02 Biologi 96,5m2

07.06 Biologihave 107,9m2

OPV

07.05.05 Fagdepot 18,9m2

3. sal

06.02.10 Normalrum 59,1m2

06.02.11 Normalrum 59,3m2

06.01.07 Normalrum 77,0m2

06.01.08 Normalrum 83,6m2

T2

Historie, samfundsfag, erhvervsøkonomi, innovation 04.06.04 Decentralt studiecenter/ grupperum Program:110,0m2

06.04.08 Grupperum 16,5m2

4

5. Fag

06.04.07 Grupperum 16,5m2

5

V1.1 Balkon Vinterhave 29,3m2

Samfundsfag A - Matematik A Samfundsfag A - Engelsk A

06.02.12 Normalrum 59,3m2

4. Samfundsfaglige studieretninger

a b c d 12.03.08 Toiletter 19,9m2

e

12.03.14 HC-toilet 5,2m2

3. Bibliotek T5

3

06.02.15 Normalrum 59,1m2

04.05.01 Bibliotek / centralt studiecenter 296,0m2

03.03.04 Lærerarbejdsrum 36,0m2 06.05.04 Depot 17,7m2

T3

03.03.05 Lærerarbejdsrum 29,7m2

13.06.07 Teknikrum 5,3m2

06.04.12 Grupperum 16,5m2 06.04.11 Grupperum 16,5m2

a

b

Elevator

12.03.09 Toiletter 19,9m2 c d

e 07.02.03 Fælles 97,5m2

06.02.14 Normalrum 59,3m2

2

Fysik, informatik, matematik, naturgeografi

2. Fag Matematik A - Fysik B - Kemi B Matematik A - Fysik A - Kemi B Matematik A - Fysik B - Kemi A Matematik A - Geovidenskab A - Kemi B

06.01.10 Normalrum 77,0m2

a 12.03.10 Toiletter b 19,9m2 c

04.06.05 Decentralt studiecenter/ grupperum Program:110,0m2

1. Naturvidenskabelige studieretninger 06.01.09 Normalrum 83,6m2

12.02.03 Rengøring 6,3m2

06.04.10 Grupperum 16,5m2

d

06.04.09 Grupperum 16,5m2

e

06.05.05 Depot 17,7m2

06.02.13 Normalrum 59,3m2

V3.1 Balkon-vinterhave 29,3m2

T4

04.07.01 Decentralt studiecenter/ grupperum Program:120,0m2

1

03.03.06 Lærerarbejdsrum 56,1m2

07.02.02 Fysik 97,4m2

07.05.02 Fagdepot / Preparatorium 49,2m2

03.03.07 Lærerarbejdsrum 36,0m2

2. sal

07.03 Speciallaboratorium 16,0m2

OPV

07.05.01 Fagdepot 24,1m2

07.02.01 Fysik 99,0m2

OPV


Ellipsen Underetage ! Idræt

1. sal ! Mediefag

I aften kan du bl.a. opleve: ! At studievejledningen står klar til at svare på spørgsmål i studiecenter 1.25-1.31 hele aftenen.

! At drama- og danseholdene præsenterer fagene i dramasalen med improvisationer og dans. ! At NAG-caféen i Agoraen er åben hele aftenen og sælger vand, kaffe, te og kage. ! At Idrætshallen og Fitnesslokalet er åbne og fulde af glade elever, der præsenterer forskellige idrætsaktiviteter og –faciliteter. ! At der er værkstedsaktiviteter i Billedkunstlokalet. ! At elever præsenterer NAG’s elevudvalg i Elevhjørnet i Agoraen. ! At der er åbent i Biblioteket. ! At der sker noget i alle lokaler; kom indenfor og spørg løs! ! At Kontoret holder åbent; du kan bl.a. skrive dig op til en besøgsdag på NAG. ! At elever og medarbejdere med grønt tyl er klar til at hjælpe, vejlede og vise vej.

//

NærumGymnasium Nærum Hovedgade 30 · 2850 Nærum

nagym.dk

Telefon 4511 4511 · kontor@nagym.dk

BUCHS.DK

! At vicerektor Jakob Schiødt fortæller om gymnasiestrukturen kl. 20.30 og 21.00 i lokale 1.28.

Program for Orienteringsaften 2017  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you