Page 1

MOZAIK

Nagykutas közéleti, információs ingyenes kiadványa

Fotó: Horváth Csaba - Göcsej Fotó

Té n ye k - H íre k - Va l ó s á g

II. évfolyam 2. szám 2012. április

„Önmagát

becsüli meg minden nemzedék azáltal, hogy tudomásul veszi: a világ nem vele kezdődött.” (Sütő András)

Április 22-én tartotta a nagykutasi önkormányzat a Magyar Vöröskereszt helyi önkénteseivel közösen a hagyományos idősek napi rendezvényét a települé-

Baba-mama klub Április közepén babamama klub indult Nagykutason az óvoda tornatermében. A kisgyermekes szülők toborzásában oroszlánrészt vállalt Takács Ágnes, így már az első alkalommal jelentős érdeklődéssel zajlott a védőnő, Filinger Ferencné vezette foglalkozás. Az összejöveteleken az édesanyák gyermekneveléssel kapcsolatos tanácsokat kaphatnak, a kötetlen beszélgetések alkalmával feltehetik kérdéseiket, megbeszélhetik problémáikat a szakemberrel és egymással, gyermekeik

sen. Vasárnap délután a szakadó eső ellenére megtelt a Faluház. A szervezők nevében Patkó Tibor Miklósné köszöntötte a megjelenteket, emlékezve azokra, akik már nem lehetnek itt, és akik első alkalommal vesznek részt az ünnepségen. Patkó Nóra szavalatát követően az óvodások dalokat, körjátékokat adtak elő. A pedig ezalatt a közösséggel ismerkedhetnek. A baba-mama klub soron következő összejövetele május 3-án 14.30 órától lesz, ezt követően kéthetente csütörtökönként várják a szervezők a 3 év alatti vagy közösségbe még nem járó gyermekeket és szüleiket.

Nagykutasi Népdalkör dalcsokra után pedig Horváth Sándor polgármester mondott köszönetet a szervezőknek, és örömét fejezte ki, hogy a településen élő száztíz nyugdíjasból oly sokan, közel hatvanan eljöttek a programra, amelyet ezúttal vendégművészek színesítettek. Leblanc Győző operaénekes Tóth Éva operett és nótaénekes-

nővel közösen lépett színpadra. Az idősek között akadt, aki minden slágert együtt énekelt a művészekkel, másokat könynyekig hatottak a Kálmán Imrétől és Lehár Ferenctől előadott operett részletek. - Nagyon tetszett a műsor, mindig el szoktam jönni ezekre az alkalmakra – magyarázta Nagy István.

Kisház

Koszorúzás

Végéhez közeledik az óvodai kisház felújítása. A jó idő beköszöntével idén már három alkalommal gyűltek össze a jelenlegi és a volt óvodások szülei, valamint a helyi szakemberek, vállalkozók, hogy munkájuk, szakértelmük, gépeik felajánlásával társadalmi munkában hozzájáruljanak az udvari épület rendbetételéhez. Némethné Dervalics Éva óvodavezető elmondta, a gyermekek már alig várják, hogy az utolsó simításokat, színezést, apróbb javításokat követően birtokba vehessék az új játékteret.

www.nagykutas.hu

A cikk folytatása a 3. oldalon

Első alkalommal tartott megemlékezést a 800 éves évfordulóra felállított emlékműnél március 15-én a nagykutasi önkormányzat és a Rebecse Egyesület. Az ünnepségen beszédet mondott Horváth Sándor polgármester, fellépett a Népdalkör, Cseh Csaba képviselő pedig az önkormányzat nevében megkoszorúzta az emlékművet. Az alkalommal hagyományt kívántak teremteni a szervezők, és a jövőben minden állami, illetve nemzeti ünnepen megemlékezésre várják a nagykutasiakat az emlékmű előtti téren.


2

Testületi hírek Költségvetés

A képviselőtestület a nagykutasi önkormányzat költségvetésé nek kiadási és bevételi főösszegét 61.191.000 forintban állapította meg.

Pályázat óvoda-felújításra

A nagykutasi önkormányzat pályázatot nyújtott be a Belügyminisztériumhoz az óvoda felújítására. Az óvoda épülete 30 éves működése során lényeges átépítésen nem esett át, a korszerűsítés tehát időszerű. A tervekben hőszigetelt ablakok beépítése, a falak szigetelése, a gyermekmosdó felújítása szerepel. A beruházás összköltsége 12,5 millió forint, az önkormányzat ennek 20 százalékát önerőből fedezné. Amenynyiben a pályázat sikerrel jár, a felújítást, az épület hőszigetelését és pára-

mentesítését követően jelentős energia-megtakarítással, egyúttal az intézményi kiadások csökkenésével számolhat az önkormányzat.

Nyári szünet Elfogadta a

képviselőtestület az óvoda nyári zárva tartásának időpontját. Ennek értelmében a Nagykutasi Napköziotthonos Óvodában július 23. és augusztus 17. között lesz a nyári szünet.

Közfoglalkoztatás Sikeres támogatási igényt

nyújtott be az önkormányzat a Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjához. A megítélt 1,5 millió forintos keretből április és november között 7 fő közfoglalkoztatására nyílik 2012-ben lehetőség. A programban részt vevő személyek minimum 2, maximum 5 hónapos

Díjazták a szorgalmat

A húsvéti ünnepek előtt is folytatódtak a kézműves foglalkozások a nagykutasi könyvtárban, ahol minden gyerek elkészíthette a húsvéti ajándékát. Az olvasókat ezúttal más is csalogatta a könyvtár falai közé, év elején ugyanis versenyt hirdetett Marótiné Diószegi Erzsébet könyvtáros, és jutalmat kaptak azok a gyerekek, akik húsvétig a

Dohányzás

Április elsején lejárt a türelmi időszak, szigorú büntetésre számíthat, aki megszegi a nemdohányzók védelméről szóló törvényt, melynek értelmében a kijelölt helyek kivételével nem szabad dohányozni közforgalmú intézmény nyilvánosság számára nyitva álló helyiségeiben, közösségi közlekedési eszközön, munkahelyeken. - December 28-án nyitottuk meg a presszót, azóta nálunk tilos a dohányzás – kezdte tapasztalatait Tóth

Mozaik

legtöbb alkalommal látogattak az intézménybe. A lányok között első helyezett lett Virág Alexandra, Virág Roxána és Czett Szénia, második Bogdán Ramóna és Takács Iringó, harmadik Mátéffy Mária. A fiúk versenyét Virág Alex nyerte, őt Bogdán Flórián követte, Mátéffy Gábor pedig harmadik lett. A verseny azonban nem

2 01 2 .

á p ri l i s

Rö vi d e n

munkalehetőséget kapnak napi 6 órás foglalkoztatásban. Ebzárlat A veszettség elleni védekezés Szociális ügyek miatt Zala megyébe, így NagyA nagykutasi képviselő- kutas és Kiskutas községek testület - élve a törvényi területén is április 19. és május 5. felhatalmazással - már- között ebzárlatot és legeltetési cius 1-én léptette ha- tilalmat rendelt el a Zala Megyei tályba a helyi szociális Kormányhivatal Élelmiszerláncrendeletnek azon részét, biztonsági és Állategészségügyi amely több segélyezési Igazgatósága formánál is feltételként írja elő a lakókörnyezet Avarégetés rendezettségét. A foglal- Az avar és kerti hulladék égetésére koztatást helyettesítő tá- már csak április 30­ig van mogatás mellett március- lehetőség Nagykutason. A helyi tól már a rendszeres rendelet értelmében a nyári szociális segély, valamint időszakban, május 1­jétől a lakásfenntartási támo- szeptember 30­ig a lakosság gatás megállapításának is egészségének és a környezet feltétele lett a ház kert- tisztaságának védelme érdekében jének, udvarának szemét, szemétégetés céljából a tűzgyújtás lom-, és gyommentesíté- tilos szabad térben. se, az ingatlan előtti járda tisztán tartása, az állattartásra vonatkozó szabá- Kátyúzás lyok betartása. A kérel- A tavalyi évhez hasonlóan idén mezők lakókörnyezeté- tavasszal is megtörtént a hegyi út nek rendezettségét a legrosszabb állapotban lévő körjegyző helyszíni szem- szakaszainak javítása. Április 21le keretében ellenőrzi. én társadalmi munkában zajlott a kátyúzás, az önkéntesek a felajánlásból származó mart zárult le, az iskolai szünet aszfalttal javították az út állapotát. kezdetével újra díjazzák a legszorgalmasabb olvasóAdja adója 1%-át a Községünkért kat. A tavalyihoz hasonAlapítványnak lóan ismét megtartották a könyvtárban április 11-én 19275299-1-20 a költészet napja alkalmából szervezett megem+1% amiről még rendelkezhet lékezést, amelyen minden felnőtt és gyermek látoga- Magyar Katolikus Egyház technikai tó felolvashatta, elmondszám: 0011 hatta kedvenc versét, verses meséjét.

Miklós. A nagykutasi kocsma bérlője elmondta, felújították, kifestették a helyiséget, éppen ezért eleve füstmentesen kezdték meg az üzemeltetést. Tisztább a levegő, kellemesebb lett a hely, és még a dohányzó vendégek is azt mondták, szívesebben isszák meg így az italukat.

Még a téli hi-degben is zokszó nélkül mentek ki rágyújtani a kijelölt dohányzóhelyre. Nem adódott konfliktus. Tóth Miklós hozzátette, a füstmentes légkör mindennél fontosabb, hiszen kulturált helyre térhetnek be a szórakozni vágyók, ráadásul terveikben fagylalt és sütemény árusítása is szerepel, amit nemcsak

www.nagykutas.hu

elfogyasztani, de megvásárolni is kellemesebb füstmentes helyen. A tiltás természetesen nem csupán a presszóra vonatkozik, még nyílt légtérben sem lehet dohányzóhelyet kijelölni az orvosi rendelő és az óvoda esetében. A nagykutasi faluháznál és a körjegyzőségnél csak a kijelölt dohányzóhelyen szabad rágyújtani, a buszmegállók 5 méteres távolságán belül pedig szintén tilos a dohányzás.


2 01 2 .

á p ri l i s

Fotó: Weinhardt-Nagy Vanessza

Néha egy beszélgetés is elég

Tősgyökeres nagykutasi, jelenleg másodéves gyógytornász hallgató a Pécsi Tudományegyetem zalaegerszegi karán, szerény, kedves teremtés – talán így ismeri mindenki a 21 éves Dezső Anitát. Azt viszont kevesen tudják róla, hogy szabadidejében kortárs segítőként tevékenykedik. - Rendőr szerettem volna lenni, de ez a terv meghiúsult, a

Mozaik

kortárs segítői feladatok viszont némiképp kárpótolnak ezért – kezdte a fiatal lány. Dezső Anitát 6 évvel ezelőtt a középiskolában osztályfőnöke indította el egy képzésen, amiről csak később derült ki, hogy érdeklődési körébe vág. Azóta aktívan tevékenykedik, s a hálózat tapasztalt tagjaként előadásokat tart, részt vesz az újonnan csatlakozó fiatalok képzésében is. - A kortárs segítői hálózat a rendőrség koordinálásával működik, legfőbb célja, hogy a fiatalok saját korosztályukban segítsenek a problémás társaikon, legyen szó bűnmegelőzésről, drogproblémáról vagy családi konfliktusról. Előfordul, hogy elég egy beszélgetés, de sok esetben szakember segítségét is igénybe kell venni. Ilyenkor taná-

Mosolyokkal, könnyekkel

lunapján is szerepeltek már. - Kitettek magukért, szép - Szüksége van az embea szívhez szóló davolt – mondta a másik asztal- reknek lokra, él az a korosztály, nál helyet foglaló 79 éves amelyik még ismeri és szereti Takács Dénesné, hozzátéve, ezeket a nótákat – magyaazokat az alkalmakat is sze- rázta az énekes, aki Tóth rette, amikor csak a helyiek Évával az életben is egy párt léptek föl, de ez most kü- alkot. – Ez egy kivételes szerencse, a közönségnek így lönlegesebb volt. inkább át tudjuk adni e - Mi már öregek vagyunk – még műfaj kapcsolódott a beszélgetésbe Ma isüzenetét. láttuk a mosolyokat a a 74 esztendős Kaszásné helyiek arcán, és Nika Etel, majd ez nagy öröm amikor megjegyezszámunkra – tem, hogy mindjegyezte meg a ketten nagyon fitműsoraival már tek, legyintve hozaz egész világot zátették: ott a kert, bejáró művész, muszáj mozogni, akit számtalan tevékenykedni. – A külföldi fellépése ház körüli teendők okán sokan csak a elterelik a figyeloperett münket, próbálunk Fotó: Horváth Csaba - Göcsej Fotó magyar utazó nagykövenem foglalkozni a emlegetnek. Közben gondokkal, fájdalmakkal, be- teként az asztaloknál megindultak a tegségekkel – fűzték hozzá jó hangulatban zajló egyetértésben. és megA vendégművészek sem si- beszélgetések, a vacsora, amit a ettek a fellépés után, amíg érkezett vöröskeresztes Tóth Éva két hölgy között készítettek és önkéntesek tálaltak, helyet foglalt a megterített kifejezve a hálát, tiszteletet, asztalnál, Leblanc Győzőtől megbecsülést azok iránt, megtudtuk, nem ismeretlen akik hosszú, küzdelmes, nekik Zala megye, korábban munkában eltöltött évek után számtalan fellépésük volt megérdemelt nyugdíjas Egerváron a várszínházban, éveiket töltik Nagykutason. és sok kis zalai település fa-

csot adunk, kihez fordulhat a fiatal – magyarázta Anita. Mint mondta, leggyakrabban a válás, a szülők veszekedése, az anyagi gondok, a költözés jelenti a kiváltó okot, ami miatt a fiatal nem szeret otthon lenni, tanulási problémái vannak, nehezen találja a helyét a világban. Ilyenkor akár a kortárs segítői hálózat is alternatíva lehet, sok problémás fiatal csatlakozik hozzájuk, esetükben a programok, beszélgetések, közösséghez való tartozás érzése már javulást eredményez. - Nem mehetünk el a drog kérdése mellett sem, hiszen jelen van a középiskolások körében, a szórakozóhelyeken. Mivel a szülők többsége nincs tisztában a kábítószerekkel, számukra is tartunk tájékoztatókat, ahol sok hasznos

3

információ mellett például a drogot használó fiatal tüneteiről, a felismerhető, gyanús jelekről beszélünk – tette hozzá a fiatal lány, akitől még megtudtuk, az idős embereken is igyekeznek segíteni, őket legfőképpen a besurranásos lopások veszélyeire figyelmeztetik. Nyaranta a strandokon járőröznek, és számos olyan dolgot is kipróbálhattak már a segítők, amit az átlagos fiatalok aligha, így jártak például bírósági tárgyaláson, anyaotthonban, de részt vettek börtönlátogatáson is. Dezső Anita elmondta, ugyan a környezetében kevesen tudják, mivel foglalkozik, legyen az diáktársa, vagy akár a faluban élő fiatal, esetleg idős ember, szívesen segít minden hozzá fordulónak.

Ifjusági klub

Folytatás az 1. oldalról

Birtokba vették a fiatalok a régi fodrászüzlet helyiségét. Céljuk, hogy újraélesszék az ifjúsági klubot. Kiss Klaudiát kérdeztük a részletekről. Mozaik: - Márciusban vödrökkel, takarítóeszközökkel jelentek meg a fiatalok a régi fodrászüzlet épületénél. Kiss Klaudia: - Igen, nekiláttunk a takarításnak. Szerintünk a kocsma nem alkalmas a fiatalok összejöveteleire, ezért megkerestük március elején a polgármester urat kérésünkkel. Szerettünk volna egy kis helyiséget, ahol összegyűlhetünk, s talán valami összetartás kialakul a helyi ifjúság körében. Mozaik: - Úgy tudjuk, a helyiség használatának feltételei vannak. Kiss Klaudia: - Azzal a

www.nagykutas.hu

kikötéssel kaptuk meg, hogy egy személyt kijelölünk magunk közül, aki mindenért vállalja a felelősséget, akin számon lehet kérni, ha bármi történik. Én ezt felvállaltam. Mozaik: - Az ifjúsági klubnak Nagykutason meglehetősen negatív megítélése alakult ki az elmúlt néhány évben, főként azután, hogy a régi tanácskozóhelyiséget gyakorlatilag teljesen leamortizálták, annak felújítása jelentős költségébe került az önkormányzatnak. Más-e a mostani kezdeményezés? Kiss Klaudia: - Mindenképpen. Ez egy normális társaság, másik korosztály. Az a csapat kikopott, egy részük már családot alapított. Jelenleg 8-10 fiatal jár le hétvégeken, és olykor hétköznap is a klubba, amit kitakarítottunk, berendeztünk. Mindenki hozott régi, megunt dolgokat, bútorokat otthonról, és használható állapotot teremtettünk. Társasjátékozunk, filmeket nézünk, zenét hallgatunk, nyárra közös bográcsozást tervezünk, és szeretnénk kifesteni a helyiséget.


Mozaik

4

Fotó: Némethné Dervalics Éva

Hazaérkezett..

Márciusban is folytatódott a népi mesterségekkel, a településen fellelhető népi hagyományokkal való ismerkedés a nagykutasi óvodában. A gyerekek ezúttal Kónya Lászlóhoz látogattak el, aki a patkolás rejtelmeibe avatta be az óvodásokat. Az apróságok nagy izgalommal figyelték a kovácsmester udvarában és műhelyében zajló munkát.

Tájékoztatás

A Zala­Depo Kft. önkormányza­ tunkkal együttműködve 2012. évben Nagykutason is bevezeti a házhoz menő szelektív hulladék­ gyűjtést.

A sárga zsákokban a műanyag hulladékot lehet elhelyezni. A gyűjtés kéthavonta történik, minden páratlan hónap harmadik keddjén (május 15., július 17., szeptember 18., no­ vember 20.). A zsákokban a következő csomagolóanyagok helyezhetők el: PET palackok; élelmiszer tárolására használt műanyag flakonok, poharak, kannák kimosott állapotban; műanyag zacskók, fóliák, tiszta anyagmentes állapotban; samponos, öblítős, mosó-, mosogatószeres, tusfürdős flakonok kimosott állapotban. A kék zsákok a papírhulladék

gyűjtésére szolgálnak. Ezeket a szolgáltató szintén kéthavonta, minden páros hónap harmadik keddjén gyűjti össze (június 19., augusztus 21., október 16., december 18.). A zsákokban karton- és egyéb papír csomagolóanyagok tiszta állapotban, újságok, szórólapok, irodai papírok helyezhetők el. Mindkét típusú zsákot a szállítási napon, reggel 6 óráig kell kihelyezni. A rendeltetéstől eltérő anyagokat tartalmazó, illetve nem a gyűjtési napokon kihelyezett zsákokat a szolgáltató nem szállítja el. A kiosztott zsákok mellett egyéb, átlátszó, saját zsákot is lehet használni papír- és műanyaggyűjtésre. A színes zsákokat a gyűjtéshez a szolgáltató biztosítja, illetve az önkormányzat az első szállítást megelőzően osztja ki a lakosságnak .

" …ha Nagykutasra me­ gyünk, és a Zala folyó híd­ jánál átlépünk Somogyból Zalába, akkor azt mondjuk: Hazaértünk. De ha vissza­ felé lépjük át a megye­ határt, akkor meg azt mondjuk: Itthon vagyunk. Így aztán itt is, ott is otthon érzem magamat”

–írta első Nagykutasról szóló könyvének zárszavában Bősze Gábor.

Nagykutas díszpolgárát 2011 novemberében helyezték végső nyugalomra Kaposváron. Utolsó kívánságának megfelelően azonban hamvaiból Nagykutasra is érkezett. A hozzátartozók kérésére szűk családi körben 2012. április 14-én helyezték el földi maradványait a nagykutasi temetőben. A család szeretettel köszönte meg a Nagykutas által elkészített emlékhelyet, ahol a Bősze Gáborra emlékezők bármikor elhelyezhetnek egy szál virágot, vagy mécset gyújthatnak a szülőföldjét utolsó óráiban sem feledő díszpolgár emlékére.

MOZAIK MORZSÁK

2 01 2 .

á p ri l i s

Közérdekű információk Háziorvos dr. Gergye Ferenc 92/311-160 92/596-856 vagy 20/9417-827 Központi ügyelet: Hétköznap 16.00 - 08.00 Munkaszüneti napokon: 08.00 08.00 92/311-280 Zalaegerszeg , Botfy u. 1. Körzeti fogorvos: Dr. Zorn Attila Zalaegerszeg, Zárda u.15. 92/327-033 Fogorvosi ügyelet: Dr. Pallós Marcell Zalaegerszeg, Bíró M. u. 17. 92/314-329 Hétköznap: 18-22 óráig Munkaszüneti napokon: 8-12 óráig Területi védőnő: Filinger Ferencné (06-20)349-5262 csütörtök 08.00 - 09.00 óra Családgondozó Csizáné Keller Otília páratlan hét csütörtök 11.15 óra és 12.15 óra Körjegyzőség Szociális gondozó: Szalainé Varga Imelda (06-30)719-7213 Falugazdász Szabó Gyula (06-30) 434-6837 páros hét csütörtök 8.00 és 9.30 óra Körjegyzőség Körzeti megbízott: Takács Szabolcs (06-30) 650-7522 Állatorvos: Dr. Pardavi Andor (06-20) 912-5514 csak hívásra jön Napköziotthonos Óvoda: (06-70)323-8324 Könyvtár/E­pont nyitvatartása

Hétfő 16-18 óra Szerda 16-18 óra Péntek 16-18 óra

Fogadó órák :

Körjegyző :

kedd 9 és 14 óra között, illetve csütörtök 10 és 12 óra között a Körjegyzőségen.

Polgármester:

hétfőn 08.00 - 09.00 között a Körjegyzőség épületében

Szentmisék rendje Vasárnaponként 8:15-től, és minden hónap 3. szombat 17-18 óra között hirdetés szerint Kiadja: Nagykutas Község Önkormányzata

Kiadásért felel: Horváth Sándor polgármester

Kardos Dezsőnét

Lapzárta: minden páros hónap 15.-e e:mail: mozaik@nagykutas.hu

Csonka Lászlónét

www.mozaik.nagykutas.hu

Kereskedelmi forgalomba nem hozható ! Nyomtatás: I+G Nyomda Bt. Balatonfüred

www.nagykutas.hu

Mozaik 2012 április  

Nagykutas község ingyenes információs kiadványa

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you