Page 1

„Kérünk, Istenünk, hogy Boldog Mór érdemei segítsenek minket, hogy példája nyomán tiszta és alázatos szívvel szolgálhassunk Neked!” (Boldog Mór szentmiséjének könyörgéséből)

43. szám

REMÉNY XXIV. évfolyam

2013. október 27. – Évközi 30. vasárnap

Áldd meg őket, Jézus!

www.katolikus.sk • www.remeny.sk Ára: 0,50 Eur 5 8 10

Élet-mozaikjaink Bátorfalu szakrális kisemlékei Kastélytörténeti est

Sír. Halottaink temetkezési helyét nevezzük így. Aki meglátogatja szerettei sírját, sír. A sírhalom felidézi az emlékeket. A kicsorduló könny az emberi érzésnek a megnyilvánulása. Jézus is könnyezett barátja, Lázár sírjánál. Halottak napjára a legtöbb sír virágba borul. Koszorúk lepik el, akárcsak temetéskor. Az élők lelkében ez feltépi a gyász okozta sebeket, előhozza a fájdalom könnyeit… Csönd honol a temetőben. Síri csönd. Erre inti a kegyelet azokat is, akik meglátogatják a temetőt – nemcsak halottak napján. Csöndben jobban előjönnek az emlékek. A csönd kedvez a gondolatoknak és a szívből fakadó imának. Fény borítja be ilyenkor a sírokat. Esténként pislákoló mécsesek, gyertyák világítják be a sír virágait és a sír felett állók arcát. Ez már nemcsak emlékezés. Ez már a jövőbe mutat. Az örök világosságot jelzi, amiért ilyenkor mély átérzéssel imádkozunk, hogy „fényeskedjék nekik”. A fény a sírokon azt mutatja, ami mindnyájunkra vár: Fény az alagút végén. Húsvét hajnala. Az Ég!

Vontszemű Gyula felvétele


EZ TÖRTÉNT

Vasárnapi házak A nyolcvanas években gyakorta ballagott anyukámmal a vasárnapi szentmisére az idős Katus néni. Minden felől építkezések zaja hallatszott - kőművesek húzták a falakat, az ácsok tetőt ácsoltak, az építtetők pedig sütöttek-főztek a segíteni összesereglett rokonoknak, barátoknak. Faluhelyen építkezett boldog-boldogtalan. - Meglátod Milka, nem lesz Isten áldása ezeken a vasárnap épített házakon. Én már nem érem meg, de te még megérheted, hogy ezt meglásd – mondta egyszer. Mivel mi, fiatalok is építkeztünk, anyukám ezt nagyon megjegyezte. Nem voltunk kivételek, nálunk is folyt a munka vasárnap, mert hétköznap lehetetlen volt bármilyen mesterembert és segítőt találni, hiszen a „szoci” alatt mindenkinek volt munkahelye - fusizni csak a hétvégén lehetett. Ilyen nagy munkák közepette a szentmisére még gondolni is sokan elfelejtettek. Le is szokott a mostani középgeneráció a templomlátogatásról. És láthatjuk, saját bőrünkön tapasztalhatjuk a Katus néni által vázolt jövőt. Mivel faluhelyen munka nemigen akad, gyermekeink a városba költöztek, némelyek még messzebbre, külföldre, ahonnét csak pár fehér holló tér vissza szülőhelyére. A nagy gonddal felépített hatalmas házak elértéktelenedtek, szinte eladhatatlanok. Csak potom árért kel el némelyik, amelyet idegenek, szociálisan rászorultak, beilleszkedni nem tudók vesznek meg. És a faluközösség egyre bomlik, züllik, nemzetiségileg keveredik.

A többemeletes, sokszobás házaktól pedig szabadulnának még építői is, hiszen a gáz, a villany és egyebek ára az egekbe szökött, nem könnyű kifűteni, fenntartani ezeket a hatalmas épületeket. Nem gondoltuk, gyermekeinknek is építettük, kié lesz majd, mivé vált egy élet munkája??? Sokan így sírnak, netán teljes apátiába esnek vagyonuk ilyetén semmivé válását látva. De nem tanulunk a hibákból. Mostanság nem építkeznek, de vásárolnak vasárnaponként az emberek. Az Istenre figyelés helyett zsúfolt plázákban költik el kevéske pénzüket, lótnak-futnak a megélhetés után még vasárnap is. Nincs kiszállás a mókuskerékből? Lehetne. Ha a hetedik nap megszentelése életszabállyá válna sokunk számára, amikor az ember visszanézve egész heti munkájára, megpihen, lelkileg feltöltődik, és ráébred, csakis Istenben alkothat jót és maradandót.

BUDAPEST–VATIKÁN

Boldoggá avatták Sándor István szalézi vértanút Október 19-én Budapesten, a Szent István-bazilika előtti téren a boldogok sorába iktatták Sándor István vértanú szalézi testvért. A szentmisét Erdő Péter bíboros mutatta be, a boldoggá avatási dekrétumot Angelo Amato bíboros, a Szentatya követe olvasta fel. Sándor István vértanúságának példája felidézi: a vértanúk üldözőikért is imádkoznak. Boldoggá avatásakor őszintén és tisztelettel tekintünk a múltba, mely a kiengesztelődés és lelki megújulás lehetőségét nyújtja – fogalmazott szentbeszédében Erdő Péter bíboros. Sándor István boldoggá avatása a szalézi család és az egész magyar Egyház ünnepe – e szavakkal köszöntötte a szertartás kezdetén Erdő Péter bíboros a megjelenteket. A boldoggá avatáson Európa minden országa képviseltette magát. „Sándor Istvánban azt az embert kell meglátnunk, aki élete gabonáját bizalommal vetette el. Ünnepeljük benne a hőst, aki szerzetesi hivatásához élete árán is hű maradt” – fogalmazta meg Erdő Péter. Tiszteljük benne azt a kiváló munkást, aki a munka szeretetére tudott tanítani. Gépies és elidegenedett világunkban különösen aktuális Sándor István életének az az üzenete, hogy egyéni és közösségi boldogulásunk útja a jól végzett munka – hangsúlyozta a bíboros. Megrendülten állunk a

REMÉNY katolikus hetilap Főszerkesztő: Herdics György Főszerkesztő-helyettes: Albán József e-mail: alban@remeny.sk Telefon: +421 (0)948 057 510 Főmunkatárs: Mons. Koller Gyula

koncepciós per áldozata előtt, akit hamis vádak alapján megkínoztak, halálra ítéltek és kivégeztek. Sándor István vértanúságának példája felidézi a koncepciós perek egész szomorú korszakát – fogalmazott Erdő Péter, majd hozzáfűzte: ebben a visszaemlékezésben őszintén és tisztelettel tekintünk a múltba, ez a keresztény számára a megbocsátás, kiengesztelődés, lelki megújulás alkalma. A szentmise végén Angelo Amato bíboros, a Szenttéavatási Ügyek Kongregációjának prefektusa arról beszélt: a vallásüldözés szakadékot teremt az emberek között; a vértanúk áldozatukkal, a testvériséggel, a megbocsátással és az elfogadással hidakat építenek. Arra kereste a választ, mit üzen Boldog Sándor István vértanú a ma emberének. Rámutatott, hogy a fiatalokkal és fiatalokért élt Sándor István mind a munkában, mind a közösségben a megszentelt élet hűségének példája. Kiemelte a vértanú szerzetes nevelési vágyát, mely mindig felismerte a rá bízott munkás fiatalok lelki szükségletét. Majd megfogalmazta: az Istennek szentelt élet valódi, vér nélküli mártíromság, mely az evangélium és szalézi karizma hűségében teljesedik ki. Havasi József szalézi szerzetes – Boldog Sándor István egykori társa – a 100 éves letelepedését ünneplő Magyar Szalézi Tartomány nevében

Felelős szerkesztő: Bertha Éva e-mail: bertha@remeny.sk Telefon: +421 (0)948 057 509 Szerkesztők: Orbánné B. Mária e-mail: obm@remeny.sk Telefon: + 421 (0)948 057 506

Parák László e-mail: parak@katolikus.sk Hirdetésfelvétel, lapterjesztés: Blahóné Kamenár Gabriella e-mail: kamenargabi@gmail.com Tel.: +421 (0)905 255 154 Kiadja: Glória Társulat, Jilemnického 4., 90301 Senec

• ÉVKÖZI 30. VASÁRNAP • 2013. OKTÓBER 27.

fogalmazta meg köszönetét. Figyelmeztetett: Boldog Sándor Istvánt nemcsak tisztelni, hanem követni kell, azáltal, hogy tanúságot teszünk Krisztus mellett, hirdetjük evangéliumát, akár alkalmas, akár nem. Don Pascual Chávez szalézi rendfőnök köszönetnyilvánításában az Egyház, a magyar nemzet és a Szalézi Társaság közös örömeként ünnepelte a boldoggá avatást. Magyar Kurír

A pápa hálát adott... Október 20-án, vasárnap délben, az Úrangyalaimádság után mondott beszédében Ferenc pápa megemlékezett az október 19-én boldoggá avatott szalézi vértanúról. „Gondolok Sándor Istvánra is, akit tegnap Budapesten boldoggá avattak. Szalézi világi testvér volt, példát mutatott a fiatalok szolgálatában, az oratóriumban és a szakképzésben. Amikor a kommunista rezsim bezárt minden katolikus művet, bátran szembenézett az üldöztetésekkel, és 39 éves korában megölték. Csatlakozunk a Szalézi Család és a magyar helyi Egyház hálaadásához” – fogalmazott a Szentatya. A százezres hívősereg nagy tapssal válaszolt a pápa szavaira.

IČO: 00678066 Felelős kiadó: Mons. Szakál László A szerkesztőség címe: REMÉNY, Žiacka 4., 821 06 Bratislava Tel.: 02/4552 3682, 4564 4598 Fax: 02/4552 3684 e-mail: remeny@remeny.sk

Vatikáni Rádió/Magyar Kurír Grafika: namedia – Nagy Attila Nyomja: PETIT PRESS, Bratislava Terjesztik a plébániák Index: 49574 ISSN 1335-6534 Nyilvántartási szám: EV 242/08 A kéziratok szerkesztési jogát fenntartjuk! Kéziratokat nem őrzünk meg.


EZ TÖRTÉNT BODOLLÓ

SZENTMÁRIA

Fatimai imatalálkozó

Búcsúünnepi szentmise

Bernard Bober, kassai érsek-metropolita 2013. október 13-án, Bodollón, a fatimai engesztelő imatalálkozók 11. évfordulóján, a Mária Rádió komáromi stúdiójának élő közvetítésében, hálaadó szentmisét pontifikált az engesztelő imanapok és a környék jubiláló papjai által kapott és közvetített kegyelmekért. Az érsek főpásztor homíliájában a helyes Mária-tiszteletre buzdított. Mi, katolikusok – mondta –, Istenhez egy

Susko Mihály, nagykaposi esperesplébános október 6-án Szentmárián együtt mutatta be a Magyarok Nagyasszonya-kápolna búcsúünnepi szentmiséjét Böőr Roland, radi és Makovics István, bolyi plébánossal. Susko Mihály igehirdetésében az évközi 27. vasárnap evangéliumában az apostolok ajkáról elhangzott: „Uram, növeld bennünk a hitet!“ idézet köré fonva szólt a hívekhez, s többek közt a következőket mondta: „Tudjuk, a hit által vagyunk kapcsolatban, közösségben az Istennel. A hit: Élet. Amikor hitet kérünk, tulajdonképpen életet, örök életet kérünk. Így a kérés: »Uram, növeld bennünk a hitet« - nem fölösleges, hanem a legfontosabb imádság. A hívő keresztények közül ma is sokan rózsafüzérrel a kezükben töretlen bizalommal könyörögnek Istenhez, akárcsak elődeik másfél évezred óta, és kapaszkodnak az élet viharai közepette ebbe az egyház által felkínált túlvilági mentőövbe. Még akkor is, ha néhány mai ember számára ez a mentőöv túl egyszerűnek vagy lehetetlennek tűnik. Októberben Isten népe különös buzgalommal tiszteli Máriát és imádkozza a rózsafüzért. E hónap két szép Mária-ünnepe: Rózsafüzér Királynéja és Magyarok Nagyasszonya szintén a Mária-tisztelet ezen szép ősi formájára emlékeztet. Soha ne szégyelljük kezünkbe venni a rózsafüzért! A családok imádkozzák együtt.“ Adja Isten, hogy ezek a gondolatok minél több helyen megértésre, meghallgatásra talájanak.

(Szent Márta Ház – 2013. szeptember 7.). Terjesszük a valódi, az Egyház által jóváhagyott Mária-tiszteletet, így biztosak lehetünk abban, hogy megtaláljuk az igazi Üdvözítőt, nemcsak valamiféle vezetőt – gurut, nemcsak a prófétát, de a valódi Istenfiát. Azt is kérte a határ mindkét oldaláról érkező hívektől, hogy máskor is találkozzanak, és egységben Istennel továbbra is kérjék a helytállás és a védekezni tudás erejét.

PANAM

EURÓPAI UNIÓ

anya ölén tartunk, aki Isten Fia. Ha az Úr Jézus szerette édesanyját, mi miért ne szerethetnénk? Ferenc pápát idézve kiemelte: Amikor az Egyház Krisztust keresi, mindig az édesanyai ház ajtaján kopogtat és kér: mutasd meg nekünk Jézust! Tőle tanuljuk az igazi apostolkodást. Az új evangelizálás idejében fontos, hogy az Egyház a Szűzanya nyomán járjon. Ne keressük a ritka, rendkívüli eseményeket, ne járjunk magánkinyilatkoztatások után, hiszen a kinyilatkozatás az Újszövetséggel befejeződött

A találkozó kezdetén Zachariaš István, szepsi polgármester köszöntötte a főpásztort, a papságot és a zarándokokat. A szentmise végén pedig Király Antal, főgondnok mondott köszönetet a közös együttlétért, ami kézzel fogható bizonyítéka annak, hogy az itt élő nép is Mária népe. Csak kívánni lehet az érsek főpásztorral: Mária közbenjárása erősítse és védje az itt élők hitét és segítse őket Istennek kedves, mély, békés, szeretetteljes családi és közösségi életet élni. GB.

„Egy közülünk” Az „Egy közülünk” európai polgári kezdeményezés elindítói szeptember 12-én bejelentették, hogy összegyűlt az egymillió aláírás, amely szükséges ahhoz, hogy hivatalos petíciót nyújtsanak be az Európai Bizottsághoz. Az aláírásgyűjtés október 31-ig folytatódik. Legalább hét EU-tagországból kell

kifejezték egyet nem értésüket az embrionális őssejt kutatása nagyon ellentmondásos EU finanszírozásával. Ezek az országok: Ausztria, Franciaország, Németország, Magyarország, Olaszország, Litvánia, Hollandia, Lengyelország, Románia, Szlovákia és Spanyolország. A siker egyben erős európai konszen-

összesen egymillió állampolgárnak aláírnia a kezdeményezést, amely hivatalos felhívás az Európai Bizottság számára, hogy jogi változtatást vezessen be, és ezáltal függessze fel az embrionális őssejt kutatása EU finanszírozását. A kezdeményezés elindítói nyilatkozatukban kiemelik, hogy 11 ország állampolgárai aláírásukkal

zust is jelent azon a téren, hogy szükség van az embriók nagyobb védelmére. Az egymillió aláírással az „Egy közülünk” a második olyan európai polgári kezdeményezés, amelynek sikerült megfelelnie az Európai Bizottság által felállított követelményeknek, hogy hivatalos európai petícióvá váljon. Vatikáni Rádió/Remény

IMREG

Megemlékezés Az elmúlt évekhez hasonlóan ezúttal is október első vasárnapján emlékeztek meg páter Sujánszky Eusztách sírjánál az aradi vértanúkról. Az 1811-ben, Gyöngyösön született minorita szerzetes az 1848-1849-es szabadságharc és forradalom leverését követően a halálraítélt 13 honvéd tábornok közül Aulich Lajos, Poeltenberg Ernő és Damjanich János gyóntatópapja volt. Kívánsága szerint a kolostor udvarán temették el 1875-ben. Az emléknap egybeesik az Assisi Szent Ferencről elnevezett templom búcsúünnepével. A szentmisét celebráló Susko Mihály, nagykaposi esperesplébános a templomban és a sírnál elhangzott homíliájában elsősorban az érintettek szabadság és szeretet iránti vágyát emelte ki. Mint mondta: A szabadsághoz vezető út a hit útja. Kitartásuk, elszántságuk és az igazság iránt érzett vágyódásuk útmutató és bátorító. Köszönetét fejezte ki mindazoknak, akik egy olyan ember sírjáról gondoskodnak, aki egy országért, egy nemzetért vállalta a kereszthordozást. Pankovics Miklós

• WWW.KATOLIKUS.SK • WWW.REMENY.SK


AMIRE HITÜNK TANÍT

VÁRUNK RÁJUK – Történelmi tény, hogy kis nemzetünk aránylag nagy számú boldoggal és szenttel büszkélkedhet. Azt azonban már kevesebben tudják, hogy szintén szép számmal vannak múltbeli hitvallók, életszentség hírében elhunyt magyarok, akik boldoggá-, ill. szenttéavatási eljárása folyamatban van. Időszaki rovatunkban őket szeretnénk a Kedves Olvasónak bemutatni. Szükségünk van a példájukra: várunk rájuk – a szentekre!

Brenner János (1931–1957) 1. Szombathelyen született 1931. december 27-én. Gimnáziumi tanulmányainak befejezése után, 1950-ben jelentkezett novíciusnak a ciszterci rendbe. Beöltözésekor kapta az Anasztáz nevet. Csak néhány hétig tapasztalhatta meg a nyugodt, Istennek szentelt életet, mert a szerzetesrendek elleni támadás Zircet sem kímélte. Brenner János a budapesti Hittudományi Akadémia világi hallgatója lett két szemeszteren át, miközben titokban

A SZENTEKRE!

Összeállította: Mészáros Ádám

látta, hogy a kommunista diktatúrának egyhamar nem lesz vége, úgy próbálták biztosítani a növendékek jövőjét, hogy felvételüket kérték egyházmegyei szemináriumokba. Így került Brenner János 1951-ben a szombathelyi egyházmegye kispapjai közé. A következő évben a szemináriumok nagy részét feloszlatták. Brenner Jánost társaival együtt 1952-ben átvették a győri papneveldébe. Kovács Sándor püspök szentelte pappá 1955. június 19-én a szombathelyi székesegyházban. Rábakethelyen, a határ menti Szentgotthárd második kerületében lett káplán. Az egyik hívő így emlékezik a szent életű káplánra: „Volt egy bizonyos kisugárzása, amit nem is lehet szóban elmondani. Szerették az emberek, és igyekeztek odamenni, ahol ő volt, és hallgatni a szavát. Valami volt benne, ami vonzotta az embereket. Ez volt az ő fő bűne: szerették a fiatalok, szerették az öregek, szerették a cigányok is. Nagyon sok embert szerzett meg a hitnek, az egyháznak. Ő nem tudott elmenni ember mellett úgy, hogy meg ne állt volna, és akár csak két szót ne szólt volna hozzá. Az az örökös kedves mosoly az arcán... Komolyan hirdette Isten igéjét, tanúságot tett végezte novíciusi évét. Ezt követően 1951-ben tet- minden pillanatban a hitről. Jó volt nála gyónni, te le első fogadalmát. Miután a rendi vezetés már mert tudott adni útravalót.”

Hidegháború

A szentségekről röviden

avagy az Apostoli Szentszék keleti politikájának kezdetei

Az egyházi rend három fokozata Már az apostoli kort követően véglegesült az egyházi rend három fokozatának az a formája, amely ma is létezik az Egyházban. A II. Vatikáni zsinat egyértelműen tanítja, hogy mind a három fokozat (diakónus, pap, püspök) kiszolgáltatása szentségi jegyet ad és kegyelmet közvetít. Akit diakónussá, pappá, majd püspökké szentelnek, nem háromszor veszi fel ugyanazt a szentséget, nem is három szentséget vesz fel, hanem egyetlen szentséget három fokozatban. Fölvetődik azonban a kérdés, hogy hogyan lehet egy szentség az egyházi rend, amikor három külön szentségi jellegű szentelésben történik a kiszolgáltatása, és mindegyik eltörölhetetlen jegyet ad? Mivel a szentségek hetes száma hittétel, ragaszkodnunk kell ahhoz, hogy a három karakter ellenére is csak egy szentségről beszélhetünk. A válaszunkat a következőképpen fogalmazhatjuk meg: az egyházi rend egy szentség, még akkor is, ha három külön szentségi jellegű cselekményben történik a kiszolgáltatása. A Krisztustól kapott lelki hatalom és küldetés részekre bontható, és részei egymástól függetlenül is közvetíthetők. Az egyházi renddel járó hatalmat nem egyszerre, teljes egészében adja át az Egyház, hanem fokozatosan. De ugyanannak a Krisztustól kapott lelki hatalomnak és küldetésnek fokozatos és egyre teljesebb közléséről van szó. A püspökszentelés a hatalom teljességét adja meg, a másik két szentelés a lelki hatalomnak csak bizonyos részletét közvetíti. A különböző felhatalmazással és megbízatással felruházott személyek különböző mértékben részesednek Jézus Krisztus papságában, küldetésében és hármas hivatalában. A püspökszentelés teljessé teszi a papszentelésben kapott szentségi jegyet és ezzel a legteljesebb tökéletességgel közli a lelki hatalmat. A három eltörölhetetlen jegynek megvan a maga sajátossága, de mindhárom lényege ugyanaz, vagyis, hogy Istennek irántunk való szeretetét, amely Krisztusban ölt testet, az igehirdetés és a szentségek által tegye jelenvalóvá, és ugyanakkor az embereket Istennel és egymással való közösségben egyesítse.

• ÉVKÖZI 30. VASÁRNAP • 2013. OKTÓBER 27.

Magyarországon Babos Anikó A tárgyalások elemzése A Magyar Népköztársaság és az Apostoli Szentszék között zajló tárgyalássorozat a Szabó Csaba levéltáros történész által megjelentetett dokumentumkötet segítségével követhető nyomon. Meg kell azonban jegyezni, hogy lényegében csak a magyar fél aktáit ismerhetjük meg belőle. Igen tanulságos lenne, ha tudnánk, vajon a szentszéki küldöttek mit jelentettek… Ezek az iratok is nyilván megszülettek, de néhány évtizedet még várni kell megismerésükre, ugyanis a Vatikáni Levéltár még nem nyitotta meg kapuit a hatvanas éveket kutatók előtt. Továbbá fontos megjegyezni, hogy az utolsó tárgyalásról (1964. június 9. és 14-e között) nem található irat a dokumentumkötetben. A tárgyalási érettség 1963. május 7-én érett meg a helyzet arra, hogy a Szentszék és a magyar állam képviselői hivatalosan is leüljenek egymással tárgyalni. Ezt szakszóval tárgyalási érettségnek nevezzük (a tárgyalófelek azon állapota, amikor a tárgyalást kikényszerítő konfliktust komolyan veszik, a megegyezéshez szükséges közös munkát elismerik és ösztönzik). Mindkét fél úgy ítélte meg, hogy a tárgyalás felvételével helyzete idővel jobb lesz, mint egyébként lenne. A Szentszék számára a fő cél a magyar egyházzal való kapcsolatok fenntartása, a kommunikáció lehetőségének biztosítása és a magyar hívők helyzetének javulása volt, míg a magyar állam nemzetközi pozíciójának erősítését kívánta elérni a tárgyalások felvételével.


LÉLEK ÉS ÉLET

Októberi gondolatok 3. Aki szeretetünket tökéletesítse… A rózsafüzér bevezető részének harmadik hittitkában kérjük a Szűzanyát, hogy méhének gyümölcse, Jézus, tökéletesítse szeretetünket. A szeretet a legtöbbet használt és leginkább elkoptatott szó életünkben. A szeretet szó ma már majdnem a hitelét vesztette. Ezért kérdezzük csak meg: mi is igazában a szeretet? Egyik lelki írónk ezt mondja: „A szeretet az ember szíve legmélyének titka, de egyúttal Isten lényének is legnagyobb titka, mert a legtöbb, mit Istenről mondani lehet, az, hogy Isten a szeretet (1 Jn 4,16)” (Rajz: Családunk katekizmusa II. 347). A szeretet isteni erény, ezzel kapcsolódom össze legtökéletesebben az Istennel. Ez a szeretet a legnagyobb kincs, amelyet a földi életből átvihetünk az örök életbe. Isten örök, a szeretet is örök, mert a másik világba rajta kívül semmit sem vihetek (vö. l Kor 13). Ott ugyanis a hit Isten-látássá lesz, a remény pedig Isten-bírássá nemesül – a szeretet azonban megmarad. Szeretetünk egyesül az örök Isten végtelen szeretetével. A szeretet az Istentől van. „Aki nem szeret, az nem ismeri Istent, mert Isten maga a szeretet.” (Vö. 1 Jn 4,8) Ebből következik: Isten a szeretet. A kettő közé egyenlőségi jelet lehet tenni. Ami elmondható az egyikről, elmondható a másikról is. Igaz Isten csak egy van, igazi szeretet is csak egy van. A többi hamis, nem igazi, nem boldogít. Az igaz Isten három személy egysége, az igazi szeretethez is három személy kell: én, aki szeretek, a másik, akit szeretek, és Isten, aki a szeretet.

Az Isten iránt való szeretetről nagyon fontos tudnunk, hogy e szeretetnek nem az a lényege, hogy mi szeretjük Istent, hanem az, hogy ő szeret minket (vö. l Jn 4,10). Annyira szeret, hogy a saját képére és hasonlatosságára alkotta az embert, hogy értünk, emberekért teremtette, és ránk bízta a világot. S amikor az ember rosszul uralkodott a rábízott világon, „egyszülött Fiát küldte a világra – írja János apostol –, hogy általa éljünk”. (1 Jn 4,10) A Fiúisten emberként megmutatta, hogyan kell élni és „uralkodni” ezen a világon. S aztán elment a végsőkig: „Úgy szerette Isten a világot - írja szemtanúként ugyancsak János apostol -, hogy egyszülött Fiát adta oda áldozatul a kereszten, hogy általa üdvözüljön a világ.” (Vö. Jn 3,l6) Erre az isteni szeretetre csak az lehet a válasz, amit a főparancs mond: „Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből.” (Mt 22, 37) Maga Jézus, az értünk emberré lett Fiúisten tesz tanúságot róla, tőle tanuljuk meg, hogy az ember legfőbb küldetése: szeretni az Istent, mindennél és mindenkinél jobban. Ez a mindenek fölötti szeretet azonban nem azt jelenti, hogy Isten mellett mást nem lehet, nem szabad szeretni. Hisz az is parancs, Jézus által megerősített és megélt parancs, hogy „szeresd felebarátodat, mint önmagadat” (Mt, 22,39). Tehát: senkit és semmit sem szabad Istennél jobban, de Isten mellett szabad, sőt kell mást is szeretnem. Az Istenszeretet fáján kell fakadjanak az emberszeretet virágai.

Jézus nem kíván a szeretetben kizárólagosságot. Azt akarja, hogy tartsuk meg az értékrendet a szeretetben, ám ugyanakkor azt is akarja, hogy vele együtt szeressük azokat, akik hozzánk közel állnak, sőt még azokat is, akiket ösztönösen nem is szeretnénk. Az ismert mondás: tartsd meg a rendet s a rend is megtart téged – a szeretetre is vonatkozik. Az ösztönös szeretet sokszor visz tévútra, ezért kell az igazságosság, amely azt kívánja, hogy mindenkinek megadjuk azt, ami őt megilleti. Ha megtartod az igazságos értékrendet, és Jézust szeretve szereted apádat, anyádat, fiadat, lányodat, akkor ez a rend megtart téged a helyes szeretetben. A szeretetnek fölfelé és kifelé kell áramlania. Ha csak befelé áramlik, akkor önmagunkat szeretjük. Sokan vannak olyanok, akik szinte „imádják” önmagukat. Ez már nem szeretet, hanem beteges önzés. A keresztény ember nem ösztönember, hanem megváltott ember. Ha Jézust kihagyom a szeretet elejéről, akkor felbomlik a szeretet egyensúlya, céltévesztett lesz, és ilyen esetben nem apám, anyám, gyermekem, embertársaim lesznek szeretetem tárgyai, hanem a pénz, a siker, a karrier, a hatalom. Így lesz a szeretetből bálványimádás. Szeretetünknek Jézus útján kell haladnia. Meg kell tanulnunk az igazságos, a tiszta, a képmutatás nélküli helyes, egészséges szeretetet. Ez azonban nem könnyű, néha egy egész élet is kevés hozzá. Ezért kell vállalnunk az áldozatvállalást Jézus szavai értelmében: „Aki nem veszi föl keresztjét és nem úgy követ engem, nem méltó hozzám.” (Mt 10,38)

Élet-mozaikjaink Napraforgó-köteggel érkezve, amit a zarándokház kápolnájába szántam, örömmel csengettem be kedves római szerzetesnővér ismerőseimhez. Bár a késő délutáni forgalmi torlódás okozta késéssel, de a reggeltől tartó lelkesedéssel megérkeztem, hogy szentmisét celebráljak. Magyar nyelven, hiszen a házban Magyarországról, illetve a mai Szlovákia, Románia és Ukrajna területéről érkezett magyar nemzetiségű és anyanyelvű kedvesnővérek élnek. Így akartuk megünnepelni az október 8-i liturgikus ünnepet, Magyarok Nagyasszonya főünnepét, ami azért is kedves számomra, mert ez az ünnep egyben szülőfalum templomának búcsúja is. A zarándokház kápolnájának oltára előtt virágok közt, a gyertya lobogó fénye mellett a márianosztrai Magyarok Nagyasszonya képe volt kiállítva. Diákkoromban több időt töltöttem ott. S nem egész két héttel ezelőtt, mikor egy Rómában velem tanuló mexikói osztálytársamnak mutattam be környékünket, éppen e kegykép előtt misézhettünk. Mint ahogyan előtte való nap a Szent Jobbkápolnában. Ez a kéz ajánlotta a magyar koronát Máriának.

A dolgok összefüggnek, összefonódnak. Nap mint nap. Nem csak Rómában. Csak nyitott szemmel, nyitott szívvel rá kell döbbennünk Isten állandó gondoskodására, mindennapi csodáira, amelyekkel megajándékoz minket. Sőt, még a nem éppen kellemes dolgok is megszépülnek ezen az életmozaikon. Lehet, kicsinek tűnő vagy mindennapinak látszó dolgok, apró mozaik-részek, de ha Isten ajándékaként fogadjuk azokat, boldoggá tesznek. Mint például ez az Örök Város magyar darabkájában lelkesen átélt Magyarok Nagyasszonya-ünnep...

Róma, Magyarok Nagyasszonya-kápolna A márianosztrai Magyarok Nagyasszonya-kegykép • WWW.KATOLIKUS.SK • WWW.REMENY.SK


LELKI TÁPLÁLÉK

Évközi 30. vasárnap

VASÁRNAP ról ra

G. Kovács Pál mai evangéliumi szakasz, a farizeus és a vámos példabeszéde, folytatása a múlt vasárnap elhangzott, szívszorító jézusi kérdésnek: „De amikor az Emberfia eljön, talál-e hitet a földön?” Igen, az Emberfia naponta eljön, hogy a földön a hitet, Isten szeretetét megtalálja. Az Emberfia körüljár a világban és keres, mert csak azokkal tud közösségre lépni, akikben ott él a hit akár legkisebb csírája is. Szent Lukács ma két emberrel megy fel a templomba. Mindketten, a farizeus és a vámos is, hittel lépnek be Isten házába. Mindketten ajándékot hoznak Istennek. A farizeus, akit a zsidó társadalom mélyen tisztel, és tekintélyét elfogadta, bátran megy előre, közel az Istenhez. Szent Lukács is irigykedik, milyen jó ennek a farizeusnak, ha ilyen merész, és oda mer állni a Mindenható elé. A farizeus megáll és imádságba kezd. Hálát ad, hogy Isten az egyszerű emberek közül kiválasztotta és kiemelte őt, megóvta őt a bajtól, és elhalmozta anyagi, szellemi javakkal. Hálát ad, hogy nem szennyezte be életét a bűnös, megvetett emberek érintésével, tisztán tartotta háza népét minden rossztól. Mindene megvan és semmije sem hiányzik. Boldog úgy, ahogy van. Neki más nem parancsol, mindenhol eléri, amit szeretne. Hatalmával, tekintélyével ő irányítja a közvéleményt, a napi eseményeket, nem függ senkitől és a Törvény előtt is feddhetetlen. A farizeus hálaadásában Szent Lukács észreveszi, hogy ez az ember nem Isten felé imádkozik, imádságának áporodott füstje maga felé száll. A farizeus saját erejéből elért eredményeit, tetteit hozza ajándékul az Isten elé. Szent Lukács figyelve a farizeus látványos imáját, egyszerre csak valahol hátul, a vaskos oszlopok sötét, eldugott és piszkos árnyékában, egy halk, síró imádságra figyel fel. Az evangélista közelebb megy és a város egyik rettegett vámszedő-

A

jét látja sírni, aki mellét veri, és bánja bűneit. Szent Lukács nem érti a változást. Nem érti, hogy az az ember, aki vámasztalnál olyan erősnek tűnt, aki oly sok szegényt könyörtelenül becsapott, önként szolgálta ki az elnyomó római hatalmat, most összeroskad, elbújik és sír. Siratja vétkeit, életét. Ám elsősorban nem azért, mert a farizeusok megvetették, kitaszították a vámosokat a választott nép kiválasztottjai közül, hanem azért, mert már nem bír a vámasztalnál tovább ülni. Elege lett már a gonoszságból, az uzsorából, a kétszínű életből. Nemhogy az Istennel, de még saját magával sem mer szembenézni. Feljött a templomba, mert szüksége van az Istenre. Szüksége van tiszta és megbocsátó szeretetre, nagylelkű jóságra. A vámos ajándéka a megszaggatott, megtört szíve. És ekkor a templomban hitet kereső Emberfia, aki magára vette a Törvény igazságosságát, és a kereszt gyalázatában Istenként a bűnössel, a megvetettel, a lenézettekkel vállalt sorsközösséget, szó nélkül elmegy a farizeus öntelt szíve mellett, kikerüli az öntetsző ajándékát. Az Emberfia, aki nem azért jött, hogy az igazakat hívja, hanem hogy a bűnösöket megkeresse és üdvözítse, sietve hátrébb megy, hogy a bűnbánó vámos ajándékában, Istenre szomjazó szívében megtalálja a legnagyobb értéket, a hitet, és az üdvösség örömével ajándékozza meg a vámost. Szent Lukáccsal együtt valamennyien meghökkenünk, hogy Isten Jézusban tőlünk nem a kitűnő teljesítményt, a nagy tetteket, a sikereket várja el. Mindez előtte semmi! Örvendezik a szívünk, hogy olyan Istenünk van, aki mindig kész megbocsátani, olyan Istenünk, aki szívünkben csupán egyet keres: a hitet. A mai vasárnap találkozzunk mi is az Emberfiával, ajándékozzuk oda mustármagnyi hitünket, hogy majdan, földi életünk után, megigazultan térhessünk haza Hozzá.

• ÉVKÖZI 30. VASÁRNAP • 2013. OKTÓBER 27.

Olvasmány Sirák fia könyvéből (Sir 35, 15b-17. 20-22a) Az Úr igaz bíró: nem nézi az ember személyét, nem részrehajló a szegény kárára; s meghallgatja azt, aki a balsorsban kéri őt. Nem utasítja el az árvák könyörgését, sem az özvegyet, ha tele van panasszal. Aki szívből szolgálja, azt elfogadja az Úr, az ilyenek imádsága a felhőkig hatol. A nyomorgók jajszava áthatol a felhőkön, és nem csendesül, míg el nem éri célját. Nem tágít, amíg rá nem tekint a Fölséges, és míg nem szolgáltat neki igazságot. És az Úr nem késlekedik.

sem alkalmával senki sem állt pártomra, mindenki cserbenhagyott. Ne számítson nekik bűnül! Ám az Úr mellém állt, és erőt öntött belém, hogy befejezzem az evangéliSzentlecke um hirdetését, és Szent Pál tudomást szerezzen apostolnak róla minden pogány. Timóteushoz Így megmenekülírt második tem az oroszlán torleveléből kából. (2 Tim 4, 6-8. Sőt, az Úr ezután 16-18) is megszabadít minSzeretett Fiam! den gonosz cselveAz én véremet nemsokára kiontják téstől, és átment áldozatul. Eltávozá- mennyei országába. som ideje közel van. Dicsőség legyen neki mindörökké! A jó harcot megharcoltam, a pályát Ámen. végigfutottam, a hitet megtartottam. Evangélium Készen vár rám Szent Lukács az igazság győzelmi könyvéből koszorúja, amelyet (Lk 18, 9-14) az Úr, az igazságos Abban az időben: Bíró megad nekem Az elbizakodottakazon a napon. De nak, akik magukat nemcsak nekem, igaznak tartották, hanem mindenkimásokat pedig nek, aki örömmel megvetettek, Jézus várja az ő eljövete- ezt a példabeszédet lét. Első védekezé- mondta: „Két ember Válaszos zsoltár (Zsolt 33, 2-3. 17-18. 19 és 23) Válasz: A szegény felkiáltott az Istenhez, és Isten meghallgatta őt.

fölment a templomba imádkozni, az egyik farizeus volt, a másik vámos. A farizeus megállt, és így imádkozott magában: »Istenem, hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember, rabló, igazságtalan, házasságtörő, mint ez a vámos is. Kétszer böjtölök hetenként, és tizedet adok mindenből, amim van.« A vámos pedig távolabb állt meg, és a szemét sem merte az égre emelni, hanem a mellét verve így szólt: »Istenem, légy irgalmas nekem bűnösnek.« Mondom nektek, hogy ez megigazultan ment haza, amaz viszont nem. Mert mindazt, aki magát felmagasztalja, megalázzák, aki pedig megalázza magát, azt felmagasztalják.”

Liturgikus naptár Október 27. ÉVKÖZI 30. VASÁRNAP (Szabina, Antonietta) Énekrend: H 229; 144-154; 52 ÉE 142; 184-132; 331 Október 28. Hétfő. Ünnep – SZENT SIMON ÉS JÚDÁS (TÁDÉ) APOSTOLOK (Alfréd, Szimonetta) Miseolvasmányok: Ef 2,19-22; Zsolt 18,2-3. 4-5; Lk 6,12-16 Válaszos zsoltár: Minden földre elhat szózatuk. Énekrend: H Gl 528; 157; 146 ÉE 253; 201; 206 Október 29. Kedd. Köznap (Melinda, Nárcisz, Őzike, Anita) Miseolvasmányok: Róm 8,18-25; Zsolt 125,1-2ab 2cd-3. 4-6; Lk 13,18-21 Válaszos zsoltár: Hatalmas dolgot művelt az Úr velünk. Énekrend: H 223; Gl 522; 259 ÉE 147; 191; 126 Október 30. Szerda. Köznap (Alfonz, Zenóbia, Stefánia)

Miseolvasmányok: Róm 8,26-30; Zsolt 12,4-5. 6; Lk 13,22-30 Válaszos zsoltár: Irgalmadban bízom, én Uram, Istenem! Énekrend: H 98; 157; 213 ÉE 127; 201; 264 Október 31. Csütörtök. Köznap (Wolfgang, Farkas, Rodrigó) Miseolvasmányok: Róm 8,31b-39; Zsolt 108,2122. 26-27. 30-31; Lk 13,31-35 Válaszos zsoltár: Szabadítsd meg, Uram, a te irgalmad szerint! Énekrend: H 227; 150; 157 ÉE 143; 200; 201 November 1. Péntek. Főünnep MINDENSZENTEK (Boldog Romzsa Tódor, Marianna) Miseolvasmányok: Jel 7,2-4.9-14; Zsolt 23,1-2. 34ab 5-6; 1Jn 3,1-3; Mt 5,1-12a Válaszos zsoltár: Ez az istenkeresők népe, mely

látni kívánja arcodat, Uram. Énekrend: H 210; Gl 526; 293 ÉE 304; 214; 253 November 2. Szombat. HALOTTAK NAPJA (Tóbiás vértanú, Achilles) Miseolvasmányok: Jób 19,1.23-27a vagy Róm 5,511 Zsolt 26,1. 4. 7. és 8b és 9a; Jn 6,37-40 Válaszos zsoltár: Hiszem, hogy az Úr javait az élők országában meglátom. Énekrend: H 235; 144; 243 ÉE 332; 184; 340 November 3. ÉVKÖZI 31. VASÁRNAP (Porres Márton, Hubertusz, Szilvia) Miseolvasmányok: Bölcs 11,23 - 12,2; Zsolt 144, 1-2. 8-9. 10-11. 13cd-14; 2Tessz 1,11 - 2,2; Lk 19,1-10 Válaszos zsoltár: Istenem és királyom, magasztallak téged, szent nevedet áldom örökkön-örökké. Énekrend: H 222; 120-135B; 157 ÉE 144; 181-139; 201


LELKI TÁPLÁLÉK

Ezt üzeni... Boldog Mór Október 25.

Rózsafüzér – imává formált hit

HÉT

ről re

Koller Gyula

A

hagyomány szerint magyar szülőktől született 1000 körül. Saját megjegyzése szerint - ezt Szent András és Benedek legendájában olvashatjuk - István király uralkodása elején iskolás gyermek volt Szent Márton hegyén, a mai Pannonhalmán. Később, 1030 körül a Szent Hegy szerzetese, majd a kolostorának apátja volt. Mór szerzetes korában történhetett, hogy a király és fia, Imre herceg meglátogatták a kolostort. A látogatás alkalmával – írja Szent Imre legendája –, amikor a testvérek körmenetet tartva kivonultak a király köszöntésére, István király a fiát küldte előre a köszöntésre. A gyermek Imre pedig eltelve Szentlélekkel, kinek-kinek egyenlőtlenül osztotta a csókokat. Az egyiknek ugyanis egyet, a másiknak hármat, egy harmadiknak ötöt, végül egynek hét csókot adott. A legtöbb csókot Mór kapta. Amikor a király megkérdezte, miért volt ez a megkülönböztetés, fia azt válaszolta: az aszerint történt, hogy „ki-ki mennyi idő óta tartott ki a megtartóztatás erényében”. Amikor István király utána járt fia cselekedetének, megtudta, hogy a hercegnek igaza volt. Ennek értelmében aztán, Mórt mint a szerzetesek apátját, 1036-ban a király akarata kiszólította a kolostor csendjéből, és a pécsi püspökség élére állította. Boldog Mór püspöki működéséről annyit tudunk, hogy egyházmegyéje belső életén, a keresztényi tudat elmélyítésén munkálkodott. Felkarolta a francia származású elődje, Bonipert által létesített káptalani iskolát. Több templomot épített, és kolostorokat alapítva szerzeteseket telepített le. Gyalogosan, szekéren járta egyházmegyéje településeit, amelynek területe a mai pécsi egyházmegyének háromszorosa volt. Az 1046-ban történt lázadáskor, amely Szent Gellért és a másik két püspök halálát is okozta, Mórnak nem esett bántódása. Később egyike volt a három püspöknek, akik Endrét Székesfehérvárott megkoronázták. 1055-ben tanúként aláírta a nevezetes tihanyi alapítólevelet, mellyel I. Endre újabb bencés apátságot hívott létre. Mór volt az, aki első magyar íróként - latinul - megírta a két szent remete, Zoerárd-András és Benedek életét. 1070 körül halt meg, valószínűleg Pécsett. Pécs püspöke, Scitovszky János 1848ban alázattal kérte a pápát, hogy Mór püspök tisztelete annak rendje és módja szerint jóváhagyást nyerjen. Az emberemlékezetet meghaladó, folyamatos tiszteletet a Szentszék 1848. július 22-én hivatalosan is megállapította. A jóváhagyó bullában IX. Piusz pápa a következőket írta: „Életének nyilvánvaló szentsége halálától fogva méltán részesült a hívek részéről nyilvános egyházi tiszteletben: bár

a régi kort sok homály fedi, bár az országot ért sok csapás folytán a régi magyar egyház emlékei csaknem mind hiányoznak, a történelemből és a hagyományokból ennyi világos. Azt pedig, hogy a tisztelete mindmáig fennállt, bizonyítja mindazoknak az íróknak egybehangzó tanúságtétele, akik Mórról úgy emlékeznek meg, mint boldogról és szentről. Hozzájárul ehhez, hogy képét nem egyszer festették meg ’szent’ fölirattal. Vannak 1499-ből való misekönyvek, melyek Mór dicséretét zengik, a martirológiumokban is szerepel a neve. Vannak tetteiről és rendkívüli életszentségéről tanúskodó kommentárok.” Ez a pápai jóváhagyás vetette meg Boldog Mór újkori tiszteletének alapját. Egy év múlva Pécs püspöke körlevélben jelentette be: „IX. Piusz pápa Mórnak, a 11. századi pécsi püspöknek nyilvános tiszteletét elrendelte és életbe léptette. Szent Mór hitvalló és püspök egyházi ünnepét évente az egész pécsi egyházmegyében, a szerzetes templomokban is szentmisével és zsolozsmával október negyedik vasárnapján kell megülni.” Az ünnepet később, 1913-ban október 25-re rögzítették. Érdemes megjegyeznünk, hogy a Martírologium Romanum 2002. évi kiadása Mór püspököt szentnek nevezi.

któberben – a rózsafüzér hónapjában – gyakran hallhattunk eme máriás ájtatosság jelentőségéről a keresztény ember életében. Bár napjainkban nagyon sok kritika éri egyházunk közkedvelt imádságát – sokak kárhoztatják mechanikus volta miatt, vagy (tévesen!) imamalomnak csúfolják –, a jámbor, gyakorlott rózsafüzérimádkozó jól tudja, hogy valójában ez egy elmélkedő imádság, amelyben a hangsúly nem a kimondott szavakon, ill. a meghatározott rendben ismétlődő imádságokon van, hanem azokon keresztül a Máriával együtt imádkozó hívő bekapcsolódik Jézus életének szemlélésébe. Boldog John Henry

őszintén, mély meggyőződésből hangzik fel az „Üdvözlégy”, mint egykor Názáretben az angyal ajkán. Ezek a helyek az imádság igazi iskolái, ahol a rózsafüzér egyesíti a mennyet az imádkozóval. Nagy örömmel hallottam az egyik középiskolás hittanosomtól, hogy az ő családjukban nem múlik el októberi nap anélkül, hogy közösen a (hattagú) család el ne imádkozna egy tized rózsafüzért. Milyen szép lenne, ha családjainkat ez az imádság gyűjtené egybe estéről estére! Látjuk, napról napra tapasztaljuk, milyen nehéz időt szánni az imára, a lelki dolgokra. Épp ezért nagyon fontos lenne újra felfedezni a ró-

Newman bíboros a rózsafüzért imává formált hitnek nevezte, ugyanis az egyes elmélkedési titkok hitünk alapjaihoz kalauzolnak bennünket. Ennio Staid atya rámutat arra a tényre, hogy a rózsafüzér nem a kereszténnyé válás első lépése, hanem a hit hosszú útjának végső kicsúcsosodása – egyfajta végeredmény, amely eléréséhez hosszú utat kell megtenni! Ezt az imát akkor fogjuk igazán megérteni és értékelni, ha elkezdjük élni azt, ha életünk részévé válik. Hogy igazából megértsük, mit is jelent a keresztény ember számára ez a mély lelki imádság, lélekben el kell látogatnunk azokra a helyekre – kórházak, családok, közösségek stb. –, ahol oly

zsafüzérben rejlő erőt, megérteni, hogy hitünkben való elmélyülésünk fontos eszköze. Tanuljunk meg időt szánni az imára! Pilinszky János Imádságért c. írásában így fogalmazza meg az imádság fontosságát: „imádkozni az imádságért: bűnösök és szentek közös kiáltása itt a földön, és a kérés nélküli ima jók és gonoszok számára talán nem egyéb, mint egy pillantást vetni az asztalra, mely öröktől fogva terítve áll az atyai ház udvarán.” A rózsafüzér imádkozásával bizalommal helyezzük életünket Mária oltalmába, hogy Ő vezessen bennünket Jézushoz. Máriához – a hívek közül az elsőhöz – imádkozunk, hogy közbenjárására mi is Jézus jelenlétét élvezhessük mindennapjainkban.

O

* * * Boldog Mór imádságos lelkületéről ad hű képet a róla szóló legendában az az eset, amikor István király imádság közben megszólította és az áldás szavaival üdvözölte a csendben imádkozó szerzeteseket. A királyi felséget mindegyikük a csend megtörésével köszöntötte. Végül a király egy Mór nevű testvérhez ment, de „sem szelíd üdvözléssel, sem a királyi fenyegetés szavaival nem tudott belőle választ kicsikarni”. Isten minden földi hatalmasságnál előbbre való, tehát az imádságot még a király jelenléte sem szakíthatja meg. Bűnbánón jussanak eszünkbe figyelmetlen és kapkodva végzett imádságaink. Alázatosságával kapcsolatban pedig arról beszél a legenda, hogy amikor a Szent Hegyen a testvérek összegyűltek, a király maga is jelen volt, és hogy Mór testvér lelkét az alázatosság erényében kipróbálja, a nyilvános bűnvallomáskor igen sok olyan dolgot vetett a szemére, ami a szerzetesi élettel ellenkezik. Vádaskodása ellen Mór egyáltalán nem védekezett, hanem „alázatosan állt önmegtagadás erényében”. Szívleljük meg a mondás igazát: Légy igazán alázatos, és sohasem leszel gyalázatos!

• WWW.KATOLIKUS.SK • WWW.REMENY.SK


KINCSESLÁDA

Bátorfalu szakrális kisemlékei A vegyes lakosságú és vegyes felekezetű Középső-Ipoly menti községnek van néhány szakrális kisemléke is. Általában több, mint az ilyen jellegű és lélekszámú falvakban. Ez mindenképp a katolikusok nagyobb számára utal; a dedikációk pedig arról tanúskodnak, hogy a katolikusok zöme inkább magyar anyanyelvű volt. A kisemlékeket illetően is szakrális térnek bizonyul a templom udvara és a temető, de láthatunk egy-egy emléket a határban és a főút mentén is. Elsősorban keresztekről és feszületekről, illetve haranglábról és barlangról van szó.

Barlang és harangláb Pintér Zoltán atya szolgálata idején (19811999) épült Bátorfaluban a Lourdes-i barlang. Ez a templomkertben, az épület jobb oldalán áll. A terméskőből épült szakrális emlék oltárán ott áll kék övvel átkötött fehér ruhában a Szűzanya, előtte pedig a kis Bernadett térdepel. A barlangot egy kovácsolt vasból készült, Ave Maria feliratos és kereszttel ellátott ajtóval zárták le, s repkénnyel futtatták be. Egyes kiadványokban arról olvashatunk, hogy a falu közepén áll a barokk harangláb. Nos, ilyen építmény Bátorfaluban nem volt. A község közepén egykor egy pici állványon valóban ott láthatták a harangot. Kukučka Zoltán (1955) adatközlő szerint a XVIII. századi barokk harangot egy nagy áradáskor Lukanénye felől hozta a patak, s

A főút menti kereszt

azt állították aztán fel egy haranglábra a helybeliek. A haranggal szokták a delet jelezni. Mivel azonban a templomtoronyban is lakik két harang, a régit kivitték a temetőbe, s ott helyezték el egy újabb, fából emelt kis haranglábban.

Keresztek, feszületek, sírjelek A templomkerti keresztről, amit itt hősök keresztjének is neveznek, azt írják az egyes kiadványokban, hogy az egyidős a régi kápolnával, vagyis a XIX. század második felében állították. Nos, a dedikáción mást olvashatunk. A téglalap alakú alapzaton áll a felfelé keskenyülő, díszes főben végződő oszlop, rajta fehér márványlap e felirattal: „Uram irgalmazz/ nekünk/ Az elesett hősök/ emlékének/ Bátorfalu hívei/ 1914”. Az oszlopfőn látható két lépcsőn van a csipkézett szárvégű, INRI-feliratos barna kőkereszt. Rajta öntöttvas korpusz függ, fehér ágyéktakaróval, Krisztus ég felé fordított arcával. Széttárt karokkal van a keresztre feszítve, lábszárai pedig egymás mellett vannak. A Lukanényébe vezető főút menti kereszt a 109. számú ház kertjében látható. A betonalapzaton álló kétlépcsős kőkereszt második lépcsőjén a keresztrefeszítés eszközei közül láthatunk néhányat. Oszlopán dedikáció, díszes oszlopfőjén felfelé keskenyülő további két lépcső van, azon a barnára festett, díszített szárvégű, vaskorpuszos kereszt. Krisztus töviskoronás feje jobbra fordítva,

A központi temetőkereszt

• ÉVKÖZI 30. VASÁRNAP • 2013. OKTÓBER 27.

vérző kezei a keresztszáron szétfeszítve. Mellkasából vér folyik, testén barna ágyéktakaró van, lábszárait pedig egymás mellett szögezték a keresztre. Valószínűleg a visszacsatolás után állíthatták a keresztet, rajta ezzel a felirattal: „Az/ Isten/ Dicsőségére/ állítatták/ BÁTORFALU lakói/ 1939“. A Zabuska dűlőben valamikor Okolenszki György gazda állított egy pléhkorpuszos fakeresztet, mert arra voltak a földjei. A keresztet a sógora készítette neki Dacsókeszin, de lassan az tönkrement, állítóját pedig börtönbe zárták, mert „kulák vót“. Az utódok hatan összefogtak, s 1992ben a régi kereszt helyén egy újat állítottak. (Kukučkáné Okolenszki Mária, 1955) A Zabuskai kereszt szürke műkőből készült. A betonalapzaton álló, egylépcsős, egyenes szárvégű kereszt oszlopán fekete márványtábla van, rajta ezzel a dedikációval: „Jézusom a te szent/ sebeid érdemei által/ bocsáss meg nekünk/ 1992“. A kereszten aranyozott vaskorpusz függ. Krisztus töviskoronás feje jobbra fordítva, karjai széttárva, lábszárai egymás mellett vannak. A szakrális építményt négy betonoszloppal és vasláncokkal kerítették el. Az utóbbiakat mára kilopták innen. A bátorfalusi temető katolikus részének központi keresztje az 1960-as években készült szürke műkőből. A betonalapzaton álló téglalap alakú oszlopon fekete márványtábla van, ezzel a dedikációval: „Agy Uram örök nyugodalmat/ a meghalt hiveknek./ Emlékül állítatta/ VLKOLENSKI/ IMRE/ és neje MÁRIA/ 1962“. Az oszlopfő lép-

A templomkerti kereszt


KINCSESLÁDA

csőjén láthatjuk az egyenes szárvégű, INRI-feliratos keresztet az ezüstözött vaskorpusszal. Krisztus töviskoronás arca az ég felé fordítva, karjai szétfeszítve, lábszárai egymás mellett. A temetőben sok szép újabb és régebbi sírjel áll. Látható például egy vaskorpuszos, háromkaréjos szárvégű, kovácsoltvas kereszt, egy puttós gyermeksír az alábbi felirattal: „Itt nyugszik felejthetetlen/ kis fiunk – élt 1 hónapot/ MAKAI PISTUKA“. Az evangélikus temetőrészben több régi gránit obeliszk áll még, rajtuk kehelydísszel, képpel és szlovák felirattal. A halottas ház újabb kori építmény, a bejárati rész előtti homlokzatot nyerskővel rakták ki. A három félköríves, nyitott folyosórész felett kis kereszt látható.

A Zabuskai kereszt A Lourdes-i barlang (A szerző felvételei)

Százéves a ragyolci Magyarok Nagyasszonya-templom Október 12-én emlékeztek meg templomuk felszentelésének 100. évfordulójáról a ragyolciak. Lapunknak az ünneplő egyházközségből Szabó Júlia számolt be az eseményről. Elődeink megálmodtak egy nemes gondolatot: üdvös lenne Ragyolcon egy római katolikus templom építését elkezdeni. A ránk maradt írásos feljegyzésekből tudjuk, hogy a templom építésére kiírt versenypályázatot Fekete István építész nyerte. Az építkezés 1912 májusában kezdődött, és augusztusban már állt a torony. A belügyminisztérium rendeletében engedélyezte a nagyszabású gyűjtést az egész ország területén, de még Pesten is jártak gyűjteni erre a nemes célra. Az adományokat különböző nyomtatványokon hat könyvben napi pontossággal vezették ezzel az üzenettel: „Isten jóvoltából úgy akarnánk, hogy fiaink, unokáink és dédunokáink is tudjanak a ragyolci templom felépítéséről és az adományokról.” Hálával és köszönettel gondolunk elődeinkre, hogy ezt a nemes álmot megvalósították, fáradozást nem ismerve felépítették ezt a szép templomot, ahol már száz esztendeje hirdetik az Isten igéjét. A jubileumi szentmise tíz órakor vette kezdetét, amelyet dr. Sánta János kanonok, püspöki delegátus mutatott be. Továbbá jelen volt még a fülekpüspöki plébániáról lelkiatyánk,

Fábián Péter, Erik atya a füleki ferences rendből, valamint Karol Pindiak és Ivan Ondrej Kaličiak volt lelkiatyáink. Sajnos a meghívottak közül többen nem tudtak eljönni egyéb elfoglaltságuk miatt.

A kanonok úr prédikációja minden jelenlévőt megérintett. Emlékeztetett, hogy Szent István királyunk halála előtt népét és országát a Boldogságos Szűz Mária oltalmába ajánlotta. Mária országa minden nemzet menedéke lehet, akik kérik az ő oltalmát és segítségét. Az ő közbenjárására közelebb kerülhetünk Szent Fiához, Jézus Krisztushoz. Jézus mindig tudja, mikor és mire van szükségünk. Erről tanúskodik a kánai menyegzőn tett csodája, amikor a vizet anyja kérésére borrá változtatta, mert ez a szórakozás, a jókedv ideje volt. A kenyér és hal szaporításával viszont az éhes tömegnek nyújt testi-lelki eledelt. Ő mindig gondoskodik rólunk, imáinkban bizalommal forduljunk Hozzá.

A mai felgyorsult világban a reklámok, a média átmossák agyunkat, arra biztatnak, valósítsd meg önmagad, hogy minél feljebb jussál, még azon az áron is, ha embertársadat taposod, úgymond „lépcsőfokoknak” használod, csak te jussál a pénz és a karrier által magasabbra. Jézus nem íteli el a pénzt és a vagyont, arra biztat, hogy megfelelően gazdálkodjunk a kapott javakkal. Használjuk úgy, hogy mások megsegítésére is jusson, segíteni tudjunk a rászorulókon. Éljünk Jézus tanítása szerint hitben és szeretetben, ehhez kérte a Boldogságos Szűz Mária közbenjárását. Az ünnepi szentmise a magyar himnusszal, valamint a „Nagyasszonyunk, hazánk reménye” kezdetű énekkel zárult, amelyet a ragyolci Jázmin Női Énekkórus, illetve a nyugdíjasok asszonykórusa énekelt a hívekkel közösen. Az ünnepi menet ezután a helyi művelődési otthonba vonult, ahol kulturális műsor és agapé várta a vendégeket. A száz év történetéből visszaköszön számunkra az adakozás és a közös összefogás gondolata. Ez jellemzi a mai ragyolciakat is, hiszen az elmúlt hat év folyamán sikerült kicserélni a templomtetőt, a torony sisakját, megjavították az orgonát és egyéb javítási, szépítési munkálatok valósultak meg a közös gyűjtésekből. Mindezekért hálánkat és köszöne-

tünket fejezzük ki Fábián Péter atyának, aki megszervezte és biztosította ezeket a munkálatokat, karöltve polgármesterünkkel, György Péterrel, aki mindig segítséget és anyagi támogatást nyújtott. A jubileumi ünnepség létrejötte is az ő közös összefogásukról tanúskodik. Továbbá köszönet minden résztvevőnek, akik munkájukkal hozzájárultak e jeles évforduló színvonala és hangulata emeléséhez. Az összefogás széles körű volt, reméljük, a következő száz évben is ennek a jegyében fognak élni a ragyolciak. Fotó: cerovavrchovina.szm.com és a szerző

• WWW.KATOLIKUS.SK • WWW.REMENY.SK


MOZAIK

Kastélytörténeti est A dunaszerdahelyi Sárga kastély impozáns épülete volt a színhelye annak a nagy érdeklődéssel kísért kastélytörténeti estnek, amelyet 2013. október 10-én a helyi konzervatív Biró Márton Polgári Társulás és a Csallóközi Múzeum közösen szervezett. A történelmi esten a település egyik legismertebb épületének, a múzeumnak otthont adó Sárga kastély „születését”, építtetésének hiteles történetét ismertették a Magyar Nemzeti Levéltár Veszprém Megyei Levéltára kutatóinak a segítségével a nagyszámú hallgatóságnak, illetve

Nagy Attila Dunaszerdahely emlékhelyei c. újonnan megjelent kötetét mutatták be. Az est a Sárga kastély múltjából összeállított fotótörténeti kiállítással kezdődött, amelyet a város polgármestere, Hájos Zoltán nyitott meg. Beszédében kifejezte elismerését a Biró Márton Polgári Társulásnak a hasznos kezdeményezésért, illetve reményét fejezte ki, hogy a Csallóközi Múzeummal közösen végre sikerül uniós támogatással felújíttatni magát a kastélyt. A program ezután a kastély emeleti nagytermében, az eredetileg

30 éve járt Roger testvér Magyarországon Pontosan 30 évvel ezelőtt, 1983. október 15-én járt Magyarországon Roger testvér, a taizéi közösség alapítója. Bár a hatóságok mindent elkövettek, hogy ne léphessen Magyarország földjére, Isten kegyelméből úgy alakult, hogy Roger Schütz kalandosan bár, de megérkezhetett. A hatóságok megtiltották, hogy a hívekkel való találkozás során beszéljen: amikor megérkezett a zugligeti Szent Család-templomba, leült a templom szentélyében a földre, s engedelmeskedve a hatóságoknak, nem hagyta el szó az ajkát. Roger testvér csendes jelenléte hatalmas tömeget vonzott. Roger Schütz a kiengesztelődés, az engedelmesség, a felekezetek közti béke és az Istennel való élő kapcsolat jelképeként szótlan jelenlétével is azt közvetítette: igen, jelen van az Isten. A svájci születésű Roger testvér által 1940-ben alapított nemzetközi ökumenikus szerzetesközösség nagy hatással volt és van a világra. Az elmúlt évtizedek alatt milliókat szólított meg a meditatív énekek és a közösség által közvetített lelkiség. Roger testvér rendelkezett azzal az adománnyal, hogy Isten szeretetét másoknak közvetítse, egész közösségét arra építette, hogy sok embernek adta át a bizonyosságot: Isten csak szeretni tud, Isten feltétel nélkül szeret. Az évforduló alkalmából október 15-én este taizéi énekes imádságot és visszaemlékezést tartottak Budapesten, a zugligeti Szent Család-templomban. Betegápoló Irgalmasrend/ Remény

ebédlőnek épített nagy, központi helyiségben folytatódott. Elsőként Hermann István, a Veszprém Megyei Levéltár igazgatója beszélt röviden Padányi Biró Márton veszprémi püspökről (a képen), bemutatva az 1693–1762 között élt csallóközi kisnemesi családból származó egyházi méltóság életútját. Veszprém egykori püspöke, akit Dunántúl Pázmányának is neveztek, a katolikus megújulás egyik legjelentősebb és legmarkánsabb alakja volt. Kormányzása idején 88 új templomot építtetett, 109-et felújíttatott és 48 új plébániát szervezett, Sümegen országos hírű rezidenciát építtetett. Mint az előadó említette, Padányi Biró hatalmas összegekkel támogatta elszegényedett családját is, s különösképp unokaöccse, Biró István rangra emelését, akinek többek között a pókateleki kastélyt szánta. Hermann Istvánt a veszprémi levéltár főlevéltárosa, Jakab Réka követte, aki a püspök végrendeletét, annak szerkezetét ismertette, s kiemelte a Sárga kastély építtetésére vonatkozó konkrét részeket. „Emellett Pókatelken építettünk (…) egy tisztes és igen tágas rezidenciát, amelyet kívülről Szent Márton püspök és hitvalló kőből faragott képmása és más díszítmények és elemek ékesítenek” – írja a kastélyról többek között vég-

rendeletében a püspök. A veszprémi kutatók után A. Szabó László alpolgármester Nagy Attila helytörténész újabb kötetét méltatta, amely Dunaszerdahely emlékhelyei címmel látott napvilágot. Mint mondta, a szerző új munkája ismeretterjesztő és népszerűsítő célzattal, közérthető stílusban íródott, hogy a város múltját és életét színesen, élményszerűen feltárva mutassa be. Hozzátette, a gazdag képanyaggal ellátott kötet a jövőnek, a felnövekvő generációknak szól, s így hatással lehet a lakosság jövőbeli „mentális térképének” alakulására is. Az estet – amelynek folytatása december elején következik – Zsigmond Tibornak, a Csallóközi Múzeum igazgatójának a pohárköszöntője, majd azt követően kötetlen beszélgetés zárta. (R)

Az aradi vértanúkra emlékeztek Október 6-án sok helyen megemlékeztek az aradi vértanúkról. Emlékezetes ez a nap Komárom számára is, főleg azért is, mert az aradi vértanúk között egykori komáromi várparancsnokok is voltak, ugyanakkor Klapka tábornok kemény alkudozással honvédeinek és a város több ezer lakosának menlevelet biztosított a későbbi császári megtorlások és üldözések elől. Ezért ez a nap Szénássy Zoltán tanár javaslatára és Stubendek László képviselői indítványára Komárom város emléknapjaként szerepel, amely napon fekete szalag kerül Komárom város zászlajára. A két komáromi parancsnok közül Török Ignácot felakasztották, Lenkey János pedig szintén az aradi vértanúk perének vádlottja volt, aki az aradi vár börtönében halt meg. Az aradi vértanúk mindamellett, hogy a hazába vetett hitükért haltak meg, egyben tanúságot tettek hitükről is. Schweidel József például a kezében feszületet tartva halt meg, s lelkészét még kivégzése előtt kérte: a keresztet juttassa el fiának. A komáromi megemlékezés a város főterén, Klapka György szobránál kezdődött, a Concordia Vegyeskar előadásában Vörösmarty Mihály Szózatával, amit a Komáromban szolgáló főhadnagy, Egressy Béni zenésített meg. Majd Dráfi Mátyás Jászai-díjas színművész A vén cigány c. verset adta elő. A jelenlevőket Stubendek László – a megemlékezés fő szervezője, a Csemadok városi szervezetének elnöke - köszöntötte, aki az aradi vértanúk közt kie-

• ÉVKÖZI 30. VASÁRNAP • 2013. OKTÓBER 27.

melte a két Komárom hajdanvolt várkapitányát. Mint mondotta: „Mi, kései utódok itt, Klapka tábornok szobra előtt ezt a hitet, fegyelmezett magatartást és elszántságot ünnepeljük évről évre. Erőt kapunk a szabadságharcosoktól a mindennapjainkhoz: Az anyanyelvünk használatáért, az önrendelkezésünkért, az iskolánkért vívott küzdelmekhez…” Az ünnepi szónok Takaró Mihály író, irodalomtörténész, egyetemi oktató volt, aki többek között ezt mondotta: „A vértanúk nem vesztesek, mert a vérük üzen és az üzenetük a szívünkben ég. Az ünnepnek és gyásznapnak akkor van értelme, ha személyessé tesszük. Az ünnep értelme megállni, végiggondolni az életet. A történelem rövid távon lehet valakivel igazságtalan, de hosszú távon igazságos.” A Himnusz eléneklése után oktatási, kulturális intézmények, polgári társulások és politikai pártok koszorúztak. A megemlékezés a vértanúk emlékoszlopánál folytatódott, ahol Kustyán Ilona, a Jókai Egyesület alelnöke megemlékezett Szénássy Zoltánról, az emlékoszlop-állítás kezdeményezőjéről. Mialatt a Klapka György Férfi Dalkör forradalmi és szabadságharcos énekeket énekelt, folytatódott a koszorúzás. Ezután a jelenlevők átvonultak a Bástyába, ahol megtekinthették azt a kiállítást, mely a szabadságharc Komáromot érintő dokumentumait tartalmazza. Kurcz Ilona


TANÁCSOLÓ

Mit mondanak a paragrafusok

Műsorajánló

Hogyan lehet visszaszerezni az elajándékozott házat? Az ajándékozási szerződéssel már többször foglalkoztunk ebben a rovatban. Csaknem valamennyi esetben az volt a kérdés, hogy hogyan lehet visszaszerezni az ajándékozás tárgyát. Az ajándékozási szerződést a többször módosított 1964. évi 40-es számú törvény, a Polgári Törvénykönyv 628. és a 629. paragrafusai szabályozzák. Ezek értelmében az ajándékozási szerződéssel az ajándékozó a saját vagyona rovására a megajándékozottat vagyoni előnyhöz juttatja, a 630. paragrafus pedig azt a kérdést rendezi, amikor az ajándékozó vissza akarja venni az ajándék tárgyát. Ez a törvényi rendelkezés pontosan úgy fogalmaz, hogy az ajándékozó visszaigényelheti az ajándékot, ha a megajándékozott az ajándékozóval vagy annak családtagjaival szemben úgy viselkedik, hogy ezzel durván megsérti a jóerkölcsöt. Azt, hogy ez így van, az ajándékozónak kell bizonyítania. Ebből is kitűnik, hogy az ajándék tárgyát már nem olyan egyszerű visszaszerezni, mint ajándékozási szerződéssel valakire valamit ráhagyni. Ha a megajándékozott nem hajlandó önként visszaadni az ajándékozás tárgyát, abban az esetben ezt csak bírósági úton lehet elérni, és az ajándékozónak kell bizonyítania azt, hogy a megajándékozott vele vagy a családtagjaival szemben durván viselkedik. Ez az Ön esetében még bonyolultabb, mert a megajándékozott meghalt, és az ajándék tárgyát a fia örökösétől kell visszaszereznie. A levélből nem derült ki, hogy a fiának volt-e végrendelete,vagy a hagyatéki eljárás a törvény szerint zajlott-e, és egyáltalán lezárult-e már jogerősen a hagyatéki eljárás. A levélírónak csak azt tudom tanácsolni, hogy mindenképpen intézzen

„Nyolcvanhat éves vagyok, a házamat ajándékozási szerződéssel a fiamra írattam. Harminc évig ő volt a gondozóm, most hirtelen meghalt. A f iamnak van egy f ia, akit 15 évesen láttam utoljára, most 43 éves, valahol Prágában él, úgyhogy rá nem számíthatok, a f iam elvált, és ezért a f iával sem volt jó viszonya. Azt szeretném kérdezni, hogyan szerezhetném vissza a lakást? Több komoly műtétem volt, amikor életveszélybe kerültem, a fiamra írattam a házat, mert csak őrá számíthattam. Most is gondozásra szorulok, két bottal járok, a nyugdíjam 250 euró.” Jelige: Sárga rózsa

egy felhívást az unokájához, hogy önként adja vissza az ajándék tárgyát. Ez egyoldalú jogügylet, amivel az ajándékozó kifejezi az ajándékozási szerződés megsemmisítésére irányuló szándékát. Az Ön esetében az lenne a legjobb, ha meg tudnának egyezni, és az unoka visszaadná a házat, vagy ha nem, akkor próbálja őt meggyőzni, hogy legalább haszonélvezeti jogot létesítsen a házon az Ön javára. Ez lenne a legcélraveze-

tőbb és a leggyorsabb megoldás. A leveléből kiderült, hogy Önnek csak egy fia volt, akinek szintén egy fia van, azaz az Ön halála után az unoka az egyetlen törvényes örökös, tehát a ház – hacsak nem állnak fenn a kitagadás okai – úgyis az övé lenne. A haszonélvezeti jog egyszerűen fogalmazva azt jelenti, hogy a ház marad az unoka tulajdonában, Önnek viszont joga van haláláig abban lakni. Abban az esetben, ha nem tudnak megyezni, nem marad más hátra, mint bírósághoz fordulni, ami hosszadalmas folyamat is lehet. Ha erre sor kerülne, az lenne a legjobb, ha ügyvédhez fordulna. Amennyiben nincs erre pénze, felkeresheti a lakhelyéhez legközelebb eső ingyenes jogsegélyszolgálatot (Centrum právnej pomoci),és ők kijelölnek ügyvédet az Ön számára. Azt, hogy jogosult az ingyenes jogi tanácsadásra – azaz az anyagi helyzete nem engedi meg, hogy ügyvédet fizessen –, Önnek kell bizonyítani.

FIGYELEM! Továbbra is várjuk a családi élettel, neveléssel, lelki gondjaikkal, valamint jogi és egészségi problémákkal kapcsolatos kérdéseiket. Ezekre lapunk – pszichológus, orvos és jogász – munkatársaitól részletes választ kapnak Tanácsoló – Testi-lelki egészségünk, illetve Mit mondanak a paragrafusok? című rovatunkban. Leveleiket a remeny@remeny.sk e-mail címre vagy a Remény, Žiacka 4., 821 06 Bratislava postai címre küldjék.

Agapé

Fiatal csirke szőlővel

Hozzávalók: 1 kis fej vöröshagyma, 50 g fehér vagy kék szőlő, lehetőleg mag nélküli, 2 evőkanál olaj, 4 nagy, kicsontozott csirkemell (kb. 700 g), 1 evőkanál vaj vagy margarin, 1 teáskanál étkezési keményítő, 1/8 l száraz fehérbor, 1/8 l főzőtejszín, só, fekete bors Elkészítése: A vöröshagymát megtisztítjuk és finomra vágjuk, a szőlőt megmossuk, és a szemeket félbevágjuk. Az olajat nagy serpenyőben közepes hőmérsékleten felforrósítjuk. A csirkemellet sóval, borssal ízesítjük, és minden oldalról 5-6 percig sütjük, míg

aranybarna színt kap, majd kivesszük és félrerakjuk. A vajat a serpenyőbe teszszük és megolvasztjuk. Hozzáadjuk a hagymát, és 3 percig üvegesre pároljuk. Egy csészében összekeverjük az étkezési keményítőt a borral, beleöntjük a serpenyőbe, és állandó keverés mellett 1-2 percig főzzük, amíg a szósz besűrűsödik. Hozzáöntjük a tejszínt és a szőlőt, majd 1 percig főzzük. Ezután a csirkemellet a hús keletkezett levével ismét beletesszük a serpenyőbe és felforrósítjuk. Az elkészített mártást sóval és borssal ízesítjük, leöntjük vele a csirkemellet, és már tálalhatjuk is az ételt.

Magyar Katolikus Rádió Hallható az interneten, az Eurobird 9A műholdról a 11958 MHz-es frekvencián, valamint néhány kábeltv-hálózaton.

Mária Rádió November 1., péntek 9.00 Szentmise Esztergomból 20.30 Életre növelő. A Schönstatt lelkiség műsora November 2., szombat 18.00 Szentmise Mocsáról 21.15 Szombat esti beszélgetés Bíró László püspök atyával November 3, vasárnap 11.30 Szentmise Budapestről 22.00 Felvidéki beszélgetés

Duna Tv November 3, vasárnap 10.20 Szentmise közvetítése Kolozsvárról

m1 November 1., péntek 12.45 Mária-út. Dokumentumfilm-sorozat 3/1. November 2., szombat 12.25 Mária-út. Dokumentumfilm-sorozat 3/2. November 3, vasárnap 9.00 A sokszínű vallás 10.20 Katolikus krónika 11.00 Görög katolikus liturgia

www.mise.hu Élő szentmise-közvetítés mindennap a budapesti Wekerletelepi Munkás Szent Józseftemplomból, a www.mise.hu honlapon (hétköznap 6.30 és 18.00, vasárnap pedig 7.00, 8.30, 10.00 és 18.00 órakor).

Kedves Olvasóink! Arra biztatjuk Önöket, küldjék be kedvenc, jól bevált ételreceptjüket, a hozzávalók feltüntetésével és az elkészítés módjának leírásával együtt. Szerkesztőségünk e-mail címe: remeny@remeny.sk A recepteket beküldött olvasók közül negyedévenként kisorsolt ajándékot kap.

• WWW.KATOLIKUS.SK • WWW.REMENY.SK


KUCKÓ

Szólj a Napnak! Szólt a Madár, és hajnal lett a kertben. Néztem a fölkelő napot s álmomban énekeltem. (Rónay György: Hajnal)

A mezei egér A szegény mezei egér megunta a mezőn való lakozást. Hej - sóhajtozott magában -, mennyivel jobb dolga van a házi egérnek! Eső, szél, hideg nem sanyargatja, nem is éhezik, mindig kap valami morzsalékot, hulladékot a szobában. Addig s addig sóhajtozott, kesergett, hogy egyszer rászánta magát a nagy utazásra, s meg sem állott, míg a faluba nem ért, ott betért egy házhoz, s nagy hirtelen beszaladt a padka alá. A házi egér szépen szundikált a jó melegségben. - Adjon Isten jó napot, házi egér! - Adj'Isten, mezei egér! Hát te minek jöttél ide? - Annak, hogy adj szállást! Keserves az élet a mezőn, sokat kell ázni-fázni, sanyarogni. - Elhiszem neked, mezei egér, de bár én férhessek el. Aztán ne hidd, hogy olyan jó dolgom van. Sokat éhezem én is. - Mégiscsak úri dolgod van az enyémhez képest - mondta a mezei egér. - Ha Istent ismersz, szoríts egy kis helyet nekem! - Nem lehet, lelkem, atyámfia, bizony, nem lehet. Hanem eredj fel a padkára, ott lakik a herceg, az talán ad szállást. Fölmegy a mezei egér a padkára, s hát csakugyan ott volt a herceg, mármint a - macska. A hasával a tűznek volt fordulva, s úgy aludt, mint a bunda. Leszól a mezei egér a házi egérhez: - Nem merem megszólítani, alszik a herceg. - Ne is szólítsd, hanem dugd a farkincádat az orrába, s mindjárt felébred. No, a boldogtalan mezei egér megfogadta a házi egér tanácsát: a farkincáját bedugta a herceg orrába. De bezzeg felébredt a herceg, s ahogy meglátta az egeret: egyet mordult, s hamm! Bekapta. A házi egér nagyot kacagott a padka alatt. - Úgy kell neked, te oktondi! Minek jöttél ide, ha nem tudsz bánni a herceggel?! Híre ment ennek a szomorú esetnek a mezei egerek országában, s azóta egy mezei egér se jön be a házba, tovább sanyarognak a mezőn...

Készítette Lőrincz László

Rejtvény

(Népmese Benedek Elek gyűjtéséből) Meghatározások: 1. Krisztina, 2. Kerék eleje (!), 3. Ébred, 4. A gólya neve Fekete István művében, 5. Anyag, méteráru, 6. Áramforrások, részek, 7. A rejtvény megfejtése.

Csaba Vencel, 1. osztály, Nagyölved

Gubík Viktória, 1. osztály, Nagyölved

Pásztor Veronika, 1. osztály, Nagyölved

Templomunk az Isten háza – Muči Marcus, 1. A osztály, Czuczor Gergely AI, Érsekújvár

Noé bárkája – Solčan Bianka, 5. B osztály, Czuczor Gergely AI, Érsekújvár

Szakállos Viktor, Nagyölved

Noé bárkája – Varga Lujza, 5. B osztály, Czuczor Gergely AI, Érsekújvár

A megfejtést nyílt levelezőlapon vagy villámpostán november 1-jéig küldjétek el szerkesztőségünk címére: Remény, Žiacka 4., 821 06 Bratislava vagy remeny@remeny.sk (a tárgymegnevezésbe írjátok be: Kuckó).

Megfejtés A meghatározások segítségével töltsd ki az ábrát! Minden szó tartalmazza az előző szó A 40. számban közölt rejtvény megfejtéösszes betűjét, de annál mindig egy betűvel se: Rózsafüzér Királynője. hosszabb. A nyertes: Bogdányi László, Helemba. A rejtvény megfejtése a színessel jelölt sorGratulálunk, az ajándékot postán küldban olvasható. Jelentése: ritka férfinév, több jük! pápát is így neveztek. • ÉVKÖZI 30. VASÁRNAP • 2013. OKTÓBER 27.

1 2 3 4 5

6 7


NAPRAFORGÓ

Aki tegnap voltál: ma már nem te vagy, Aki holnap léssz: ma még nem te vagy. (Weöres Sándor) Keresd a Reményt a Facebookon!

Villámpostaládánkból

Igazán jó volt!

A jó életvezetés a jó gondolatvilág kiművelésével kezdődik. Ez aktív munkát jelent, tudatosságot, igényességet több területen is:

• tudni örülni életünk szép oldalának, a meghozott döntéseknek, az voltak: Kis altábor (óvodások, 1. osztáigeneknek. lyosok), Nagy altábor I. (2-4. osztályo• tudni a pozitív előítélet szemüvegét felvenni, mielőtt a negatív előre sok), Nagy altábor II. (5-6. osztályotolakodik. sok), Kamaszmaros (7-8. osztályosok). „Ki mint gondolkodik, úgy is él” • tudni emlékezni a megtartó élményekre, a múlt jó cölöpjeire. A mi kisebb csoportunk vezetője • tudni tervezni a jövő felé: aki nem tervez, leragad, szétfolyik. volt a mottója a 2013. október 5-én egy barátságos, Tóth Imre nevű fiú • tudni szem előtt tartani a jó példákat, a valódi elitet. megrendezett nagymarosi ifjúsági ta- volt. Egy kicsit ismerkedtünk csoport• tudni a kereszt tövében és az üres sír mellett töprengeni. lálkozónak. Én először vettem részt társainkkal, játékot is játszottunk, és (Részlet a Nagymarosi levélből) ezen a találkozón. negyed óra múlva egy előadáson vetNagymaros egy település nem tünk részt. Itt három ember mesélt messze a határtól, Visegráddal szem- magáról és munkájáról: László (Lala) Egy következő kérdés: gyilkossági kísérleteket hajt végre maben, a Duna partján. Itt már több éve bohóc, aki gyermekkórházban dolgo- Milyen reményvesztett emberek- gán. Megkérdeztem hát tőle, hogy ha a megrendezik az ifjúsági találkozót. Jö- zik, leukémiás és drogos gyerekeknél, kel találkoztatok munkakörötökben? gyermeke majd megkérdezi tőle, hogy László válasza: - A kórházba, ahol azok a vágások miért vannak, mit fog működöm, rendszeresen behoztak egy felelni? Ettől kezdve már nem láttuk, lányt öngyilkossági kísérletek miatt. és ennek már van egy éve. Nagyon szerettem volna segíteni neki, Még volt sok szép válasz, amelyek hogy egy jó ideig ne kelljen megint nagyon tetszettek, és nagyon tanulsáöngyilkossági kísérlet miatt behozni, gosak voltak. legalább egy fél évig. Sokat imádkozEzután kisétáltunk a Duna-partra, tam akkor Istenhez. Mikor találkoz- ebédszünetet tartani és társalogni, játtam vele, megkérdeztem tőle, hogy szani. Volt lehetőség gyónni is. Ezután szeretne-e felnőtt korában családot. Ő volt szentségimádás, éneklés. A szentazt válaszolta, hogy persze, hisz az élet ségimádás után elindultunk a tempértelme az, hogy gyermekünk legyen. lomkertbe, ahol szentmisét tartott VárEzt mondta az, aki rendszeresen ön- szegi Asztrik főapát. A prédikáció tömören arról szólt, hogy találjuk meg saját szárnyainkat, mert csak azokkal A Nagymarosi Ifjúsági Találtudunk igazán repülni. Mise után elkozó a magyar katolikus fiatalok búcsúztunk, és felszálltunk az autólegnagyobb múltra visszatekintő buszra. - 1973 óta létező –, évente kétEste tízre érkeztem haza. Már álszer megrendezett országos lelmos voltam, de megérte egy kicsit kokinapja. rán kelni ezért, ugyanis nagyon-naA következő találkozó időgyon élveztem a napot. Igazán jó volt, pontja: 2014. tavaszi találkozó: het ide óvodástól egészen a 10. osztá- és egy házaspár, akik közül a nő utcára és még többet is lehetne mesélni erről. május 24. lyos tanulókig mindenki, aki hívő, sze- került családok gyerekeivel foglalkozik, Remélem, a jövő évben elmehetek www.nagymaros.katolikus.hu retne nagyszerű embereket megismer- a férfi pedig a politika terén tevékenymegint. ni és sok szép élménnyel gazdagodni. kedik. Ezeknek az embereknek az Vician Anna, Pozsony A találkozón az egyik osztálytárs- egyik csoportvezető kérdéseket adott nőmmel, Sima Veronikával és unoka- fel, amelyek közül a legérdekesebbek testvérével, Nemes Tamással vettem szerintem ezek voltak: részt. Mi Pozsonyból indultunk, már - Milyen tárgy jellemzi őket a legfél négykor kellett kelnünk, ugyanis a jobban azok közül, amik itt vannak? galántai csoporttal mentünk. GalántáA nő válasza: - Ez a fülbevalóm, miról reggel hatkor indult az autóbusz. Itt vel ezt egy barátnőmtől kaptam. Nem csatlakoztunk a Kodály Zoltán Alapis- mint tárgy kötődöm hozzá, hanem kola tanulóihoz. Vezetőnk egy hitokta- mint ami emlékeztet arra, hogy milyen tó volt, Pásztor Adrianna. jó barátaim vannak, és hogy a barátaim Mikor megérkeztünk Nagymarosra, véleményét meg szoktam hallgatni. felosztottak minket aszerint, hányadik Egy másik kérdés: osztályba járunk. Ez a felosztás 2 osz- Mi alapján határozzátok meg a tályonként van, azon belül is 10-12 fős döntéseteket? kisebb csoportokba. Én kilencedikes A férfi válasza: - Sokat gondolkovagyok, ezért engem a Diákmaros ne- dom döntéseim előtt, és sokszor fohászvű csoportba osztottak, ahol 9-10. osz- kodom Istenhez is, mert ha jó a lelkiistályosok vannak. A Diákmaros nevű meretünk, és hallgatunk rá, el tudjuk csoporton kívül még ezek a csoportok dönteni, hogy mikor mi a helyes. Október 5-én volt a Nagymarosi Ifjúsági Találkozó, az egyik résztvevő élménybeszámolóját olvashatjátok.

• WWW.KATOLIKUS.SK • WWW.REMENY.SK


REJTVÉNY

GONDOLKODÓ

Az igazi barátok azok, akik akkor vannak mellettünk, amikor jól megy a soruk. Szorítanak nekünk, örülnek a győzelmeinknek. A hamis barátok pedig azok, akik a nehéz pillanatokban jelennek meg búvalbélelt, együtt érző arccal, pedig valójában kapóra jön nekik a szenvedésünk, hogy ezzel vigasztalhassák magukat nyomorult életük miatt. (Paulo Coelho gondolatai) Rejtvényünk fő soraiban két gondolatot rejtettünk el a barátságról. Az egyik gondolat szerzője Horatius római költő. A másik gondolat szerzője Seneca római filozófus, író és államférfi. A megfejtést nyílt levelezőlapon vagy villámpostán november 1-jéig küldjék el szerkesztőségünk postai: REMÉNY, Žiacka 4., 821 06 Bratislava vagy e-mail címére: remeny@remeny.sk A levelezőlapra írják rá: GONDOLKODÓ

Megfejtés A 40. számunkban közölt rejtvény megfejtése: „Bátor szívvel tégy tanúságot Jézus keresztje mellett.” A helyes megfejtők közül sorsolással ajándékot nyert: Fehér Tamás, Dunaszerdahely. Gratulálunk!

SOKSZÍNŰ EGYHÁZ Kereszténymuzulmán kórház A Máltai Lovagrend és a Kék Félhold nevű muzulmán szervezet közös tábori kórházat üzemeltet Törökországban, a szír határ mellett, a szíriai menekültek ellátására. „Én úgy látom az egyházat, mint egy tábori kórházat csata után” – nyilatkozta Ferenc pápa a jezsuita lapoknak. A Máltai Lovagrend tagjai szó szerint vették a hasonlatot, és a Kék

Félhold muzulmán szervezettel összefogásban szeptember 13-án mobil tábori kórházat állítottak fel török oldalon, a szír határtól három kilométerre, Aleppó közelében. „A kórház elsősorban pszichológiai segítséget nyújt a háború okozta traumáktól sújtott menekülteknek” – nyilatkozta Albrecht Boeselager, a máltaiak egészségügyi és nemzetközi kooperációs minisztere. A kórházi szakemberek többsége török és szír. Magyar Kurír/ Remény

• ÉVKÖZI 30. VASÁRNAP • 2013. OKTÓBER 27.

Liturgikus reform Mexikóban Mexikó legdélibb államában, Chiapasban népcsoportokat érintő liturgikus reformról döntött Ferenc pápa. Engedélyt adott arra, hogy tzotzil és tzetzal nyelveken, a bennszülöttek két nagy, ősi nyelvén misézzenek és szolgáltassák ki a szentségeket. A körükben szolgáló papok ettől kezdve gyóntathatnak az ősi nyelveken. A tzotzil és tzetzal nyelvet beszélő bennszülött

csoportok Chiapas állam fennsíkjain élnek, körülbelül húsz településen. A majáktól származnak, ennek az ősi közép-amerikai civilizációnak az egyik nyelvét őrzik nyelvükben. Folyamatban van a Biblia és a liturgikus szövegek navatl nyelvre való fordítása is. Ezt a nyelvet több mint másfél millió mexikói beszéli, és a feljegyzések szerint a Guadalupei Szűzanya is ezen a nyelven beszélt az indián Juan Diegóval, amikor 1531. december 9-én megjelent előtte. Magyar Kurír/ Remény


APRAJA-NAGYJA Fizetett hirdetések

„Amíg szívem dobog, Szűz Mária, nem szűnik szeretni Téged soha..."

ŐSZI AKCIÓ

KÖSZÖNTŐ

Tisztelettel és szeretettel köszöntjük lelkiatyánkat, ĎURÁS MÁRK plébánost, aki október 25-én ünnepli születésnapját. Kérjük a jó Istent, adjon neki erőt, egészséget és árassza el bőséges áldással. A Szűzanya oltalma kísérje élete minden napját. Sok szeretettel a csitári hívek

„Kérjük a jó Istent s az összes áldott szentet, adjon neki hitet, erőt, türelmet s jókedvet! Tudja, még ha tettünk nem is mindig mutatja, ő a mi szemünkben a világ legjobb édesapja!’’ Sok szeretettel köszöntjük URBÁN LAJOST Nagyölveden, aki október 27-én tölti be 70. életévét. Kérjük a jó Isten áldását és a Szűzanya oltalmát, hogy sokáig köztünk lehessen jó egészségben. Felesége, fiai, menyei, lánya, veje, unokái: Gabika férjével, Sanyival, Veroni, Dávid, Anna, Gyurca, Szivike, Luca, Ágnes A köszöntőhöz csatlakoznak testvérei és sógornője a családjukkal

Sok szeretettel köszöntjük Koller Gyula– Herdics Gyögy: Reménykedéseink

KÉPES MAGDOLNÁT Pincen, aki október 31-én ünnepli 80. születésnapját. Köszönjük neki a helytállást, Istent szolgáló, áldozatos munkáját, mellyel nap mint nap már sok évtizede önfeláldozóan tevékenykedik a templomunkban és a rózsafüzér-társulatban. Kívánunk neki továbbra is erőt, egészséget, kitartást és a Szűzanya oltalmát. Ezt kívánja a lelkiatya, a rózsafüzér-társulat és a pinci hívek SZOLGÁLTATÁS

Templombelsők díszítő festése, képek festése és restaurálása, oltárok, szobrok felújítása, aranyozása, százszázalékos minőség, többéves jótállás. Tel: 0911130949, 0905234902, www.umar.sk

Válogatás a Remény katolikus hetilap egykori és jelenlegi főszerkesztőjének cikkeiből – kemény kötés Ára: 2,95 Eur helyett 1,45 Eur

Könyvrendelés: Cím: Remény, Žiacka 4., 821 06 Bratislava Tel.: 0948/057 508 • E-mail: office@remeny.sk

IDÉZET AZ ŐSZRŐL „Azért szeretem a fákat, mert könnyebben belenyugszanak abba, hogyan kell élniük.“ (Willa Cather)

Naptárak, rózsafüzérek, keresztény ékszerek, vallásos könyvek széles választéka

(Kamenár Gabriella felvétele)

gabrielbolt.eu

Remény elérhetőségek Főszerkesztő-helyettes: Albán József Tel.: +421 (0)948 057 510 Felelős szerkesztő: Bertha Éva Tel.: +421 (0)948 057 509 Szerkesztő: Orbánné B. Mária Tel.: +421 (0)948 057 506

www.remeny.sk remeny@remeny.sk Hirdetésfelvétel, lapterjesztés: Blahóné Kamenár Gabriella Tel.: +421 (0)905 255 154 kamenargabi@gmail.com

KÖNYVRENDELÉS: office@remeny.sk vagy 0948/057 508

• WWW.KATOLIKUS.SK • WWW.REMENY.SK


REMÉNY

Hidd, amit

ÚJDONSÁGAINK

énekelsz

Karácsonyi ajándéknak is kitűnő kiadványok, naptárak! Ne féljetek nevetni! Vidám történetek a szent pápáról, II. János Pálról Ára: 7,50 Eur

Albán József „Aki szeret, az énekel, aki énekel, az kétszeresen imádkozik” (Szent Ágoston) Talán nem túlzás azt állítani, hogy az ima a hívő ember „anyanyelve”. S egész biztosan igaz a mottóban idézett Szent Ágoston-i mondás is: „…aki énekel, az kétszeresen imádkozik.”. Ismerjük vajon „énekes anyanyelvünket”? Elgondolkoztatnak olykor az ismerős templomi dallamok s énekeink szavai? Tamás József plébános írta egy helyen: „A magyar nép éneklő nép. Énekben mondja el örömét és bánatát, és ezzel vigasztalódik. A mai nyugtalan világban nagyon is szükség van erre, főleg a templom meghittségében.” „Velünk lakó tiszta Ostya, Isteni nagy igazság! Minden csodák legnagyobbja, Halhatatlan orvosság! Választottak gabonája, Lelkünk édes, dús mannája, Kegyelemnek ajándéka, Istennek szent Báránya!” SzVU! 141. Gyakran van úgy az ember, hogy „az orra előtt” a megoldás, mégis csak szenved, sír, panaszkodik. Sokszor még az ösztönök vezérelte állat is okosabb nálunk: Ha gyötri a szomj, megkeresi és megtalálja az éltető vizet, kiássa, kikaparja, kilométereket gyalogol érte, ha kell. Csak mi emberek vagyunk képesek éhen halni a megterített asztal mellett is, elpusztulni a szomjtól a teli kút káváján siránkozón ülve. Hiányzik a nyugalmunk, kevés a türelmünk, fogyóban a békénk – pedig mindez ott van Abban, Akihez az ének így szól: „velünk lakó tiszta ostya…” Úgy tűnik, könnyebb az Isten Fiát mondaként kezelni, fontos hagyományként becsülni ugyan és emlegetni, akár idézni is vagy hivatkozni rá – mintsem elfogadni élő, velünk lakó valóságnak. Persze, az efféle elfogadáshoz először akarat szükséges: akarni kell, vágyni a Vele való találkozást, élő módon, valóságosan, testestől-lelkestől… Ha csak emlékként engedem be az Urat az életembe, megszabom, korlátozom ott a hatókörét: mint emlék, előhívható és be is zárható, ha esetleg már „kellemetlen” lenne, ha már túl sokat akarna… Kétségkívül: kényelmes megoldás. Ha egyfajta erkölcsi törvényként van jelen a mindennapjaimban, akkor ugyan bizonyos mértékig hallgatnom illik rá (mert azért, végső soron mégis én választottam…), de mint minden normáról, törvényről mostanában, azért erről is vitatkozhatok…; megkérdőjelezhetem, ha „derékban (vagy inkább gerincben) szorít”, lazíthatok rajta, ha túlságosan tolakodó lenne, még le is cserélhetem a törvény bizonyos elemeit… Csakhogy Jézus egyértelművé tette számunkra, miként akar része lenni az életünknek: Nem pusztán tanítása, nem is hatékony csodái révén – velünk akar lakni. Velünk is lakik. Ne szenvedjünk a haláltól, még a gondolatától sem, hiszen ott van nekünk az Oltáriszentségben az, akiről már az ókorban azt írhatta Antióchiai Szent Ignác: a halhatatlanság orvossága.

Napi kalauz a 2014. évre Imakönyv nagyságú naptár bejegyzési lehetőséggel Ára: 2,50 Eur Boldogasszony Anyánk Imakönyv Szűz Mária tiszteletére Ára: 7,50 Eur

A Remény forgatható falinaptára 2014-re Ára: 1,60 Eur

• ÉVKÖZI 30. VASÁRNAP • 2013. OKTÓBER 27.

A Remény egylapos falinaptára Ára: 0,20 Eur

A kiadványok megrendelhetők: office@remeny.sk vagy 0948/057 508

Remeny 2013 43 okt 04  
Remeny 2013 43 okt 04  
Advertisement