Page 1

ART_MA_OBALKA

24.11.2006

13:53

Stránka 1

Lipcsey György – Dunajská Streda, 1988 (SK) Fodor Kata – Bratislava, 1999, (SK) Gály Kati – Bratislava, 1999, 2004 (SK) Ferdics Gábor – Dunajská Streda, 1999 (SK) Ferdics Béla – Dunajská Streda, 1999 (SK) Luzsicza Árpád – Budapest, 1999 (H) Hlavat˘ Ján – Bratislava, 1999 (SK) Kelemen Ján – Bratislava, 1999 (SK) Kra‰ãeniã Alexej – Bratislava, 1999 (SK) Makovecz Imre – Budapest, 1999 (H) Platzner Tibor, 2000 (SK) Kopócs Tibor – Komárno, 2000 (SK) Lovack˘ Mikulበ– Bardejov, 2000 (SK) Kolenãík Vojtech – Bratislava, 2000 (SK) Horony Ákos – Dunajská Streda, 2000 (SK) Tilajcsik Roland – Dunajská Streda, 2000 (SK) Janiga József – Veºk˘ Meder, 2000 (SK) LŒrincz Zsuzsa – Praha, 2000 (CZ) Almási Róbert – Dunajská Streda, 2000 (SK) Vachálek Jozef – Bratislava, 2000 (SK) Matu‰tíková Kyra Munk – Bratislava, 2000 (SK) Dobis Márta – Komárno, 2000 (SK) Petrla Ferenc – Senec, 2000 (SK) Dúdor István, 2000 (SK) Szilva Ilona – Komárno, 2001 (SK) Jászai Alica Busch-Kleve, 2001 (D) Nagy Niké-Correns, 2001 (F) Darázs Rozália – Hurbanovo, 2001 (SK) Draho‰ Alojz – Bratislava, 2001 (SK) Ézsiás István – Budapest, 2001 (H) Brandner Georg – Niklasdorf, 2001 (A) Sabo Ladislav – Galanta, 2001 (SK) Csillag András – ·aºa, 2002 (SK) Hobor Jozef – Bratislava, 2002 (SK) Lusseau Jean-Pierre-Correns, 2002 (F) Kovács Éva – Dunajská Streda, 2002 (SK) Poláková Paulina – ·aºa, 2002 (SK) Péter László – Herceghalom, 2002 (H) Nagyová ªudrovanová Marcela – Dunajská Streda, 2002 (SK) Téglás Attila – Komárno, 2002, 2004 (SK) Hoborová Jaroslava – Bratislava, 2002 (SK) ·tefunková Szabó Erzsi – Uherské Hradi‰te, 2002 (CZ) Gyulai Líviusz – Budapest, 2003 (H) Medveìová Gabriela – Wien, 2003 (A) Shahpari Behzadi – Teherán, 2003 (Irán) KŒrösi Papp Kálmán – Budapest, 2003 (H) Várnagy Ildikó – Budapest, 2003 (H) Márkus Péter – Szentendre, 2003 (H) Dolán György – Veºk˘ Biel, 2003 (SK) Kopacz Mária – Szentendre, 2003 (H) Nagy Zoltán – Bratislava, 2004 (SK) Tihanyi Jozef – Bratislava, 2004 (SK) Pfrommer Hans, 2004 (D) Svätopluk Mikyta – Bratislava, 2004 (SK) A. Subke, 2004 (D) ZdruÏenie v˘tvarn˘ch umelcov západného Slovenska – ERATO BIENALE, Robert Almási, 2005 (SK) Hadik Gyula – Törökbálint, 2005 (H) Kutak Adrienn – ·ahy, 2005 (SK) Muravidék Baráti Kör, Dréher János, Budapest, 2005 (H) Juhász R. József, 2005 (SK) Lestyán Goda János, 2005 (H) Téglás Attila – Komárom, 2005 (SK) Ladislav Sabo – Galanta, 2005 (SK) V. Nemzetközi Magyar Fotómıvészeti Kiállítás, Magyar MıvelŒdési Intézet, Budapest, 2005 (H) Szkukálek Lajos – Violín, âalovec, 2005 (SK) ERATO-bienale, 1999, 2001, 2003 ZVUZS, 2005 Magyar Rézkarcoló Mıvészek Egyesülete – SpoloãnosÈ maì. grafikov – Budapest, 2000 Magyar Szobrász Társaság – SpoloãnosÈ maìarsk˘ch sochárov – Budapest, 2000 ART-MA Szalon – Salón ART-MA, 2000, 2001 A Pozsonyi KépzŒmıvészeti FŒiskola növendékeinek kiállítása – V˘stava poslucháãov V·VU z triedy doc. V. Kolenãíka – Bratislava, 2001, 2004 Apáczai Csere János TanítóképzŒ FŒiskola tanárainak kiállítása – V˘stava pedagógov PF Západomaìarskej univerzity – GyŒr, 2002 Szlovákiai Magyar KépzŒmıvészek Társasága – SpoloãnosÈ maìarsk˘ch umelcov na Slovensku, 2003 „Jel és szimbólum“ – „Znak a symbol“ Nyugat-Szlovákiai KépzŒmıvészek Társasága – ZdruÏenie v˘tvarn˘ch umelcov západného Slovenska, 2004 KépzŒmıvészeti Egyetem, Budapest, Somorjai Kiss Tibor növendékei, 2004 Magyar Papírmıvészek Társasága – Spolok maìarsk˘ch umelcov papiera, 2004 Lipcsey György – Dunajská Streda, 1988 (SK) Fodor Kata – Bratislava, 1999, (SK) Gály Kati – Bratislava, 1999, 2004 (SK) Ferdics Gábor – Dunajská Streda, 1999 (SK) Ferdics Béla – Dunajská Streda, 1999 (SK) Luzsicza Árpád – Budapest, 1999 (H) Hlavat˘ Ján – Bratislava, 1999 (SK) Kelemen Ján – Bratislava, 1999 (SK) Kra‰ãeniã Alexej – Bratislava, 1999 (SK) Makovecz Imre – Budapest, 1999 (H) Platzner Tibor, 2000 (SK) Kopócs Tibor – Komárno, 2000 (SK) Lovack˘ Mikulበ– Bardejov, 2000 (SK) Kolenãík Vojtech – Bratislava, 2000 (SK) Horony Ákos – Dunajská Streda, 2000 (SK) Tilajcsik Roland – Dunajská Streda, 2000 (SK) Janiga József – Veºk˘ Meder, 2000 (SK) LŒrincz Zsuzsa – Praha, 2000 (CZ) Almási Róbert – Dunajská Streda, 2000 (SK) Vachálek Jozef – Bratislava, 2000 (SK) Matu‰tíková Kyra Munk – Bratislava, 2000 (SK) Dobis Márta – Komárno, 2000 (SK) Petrla Ferenc – Senec, 2000 (SK) Dúdor István, 2000 (SK) Szilva Ilona – Komárno, 2001 (SK) Jászai Alica Busch-Kleve, 2001 (D) Nagy Niké-Correns, 2001 (F) Darázs Rozália – Hurbanovo, 2001 (SK) Draho‰ Alojz – Bratislava, 2001 (SK) Ézsiás István – Budapest, 2001 (H) Brandner Georg – Niklasdorf, 2001 (A) Sabo Ladislav – Galanta, 2001 (SK) Csillag András – ·aºa, 2002 (SK) Hobor Jozef – Bratislava, 2002 (SK) Lusseau Jean-Pierre-Correns, 2002 (F) Kovács Éva – Dunajská Streda, 2002 (SK) Poláková Paulina – ·aºa, 2002 (SK) Péter László – Herceghalom, 2002 (H) Nagyová ªudrovanová Marcela – Dunajská Streda, 2002 (SK) Téglás Attila – Komárno, 2002, 2004 (SK) Hoborová Jaroslava – Bratislava, 2002 (SK) ·tefunková Szabó Erzsi – Uherské Hradi‰te, 2002 (CZ) Gyulai Líviusz – Budapest, 2003 (H) Medveìová Gabriela – Wien, 2003 (A) Shahpari Behzadi – Teherán, 2003 (Irán) KŒrösi Papp Kálmán – Budapest, 2003 (H) Várnagy Ildikó – Budapest, 2003 (H) Márkus Péter – Szentendre, 2003 (H) Dolán György – Veºk˘ Biel, 2003 (SK) Kopacz Mária – Szentendre, 2003 (H) Nagy Zoltán – Bratislava, 2004 (SK) Tihanyi Jozef – Bratislava, 2004 (SK) Pfrommer Hans, 2004 (D) Svätopluk Mikyta – Bratislava, 2004 (SK) A. Subke, 2004 (D) ZdruÏenie v˘tvarn˘ch umelcov západného Slovenska – ERATO BIENALE, Robert Almási, 2005 (SK) Hadik Gyula – Törökbálint, 2005 (H) Kutak Adrienn – ·ahy, 2005 (SK) Muravidék Baráti Kör, Dréher János, Budapest, 2005 (H) Juhász R. József, 2005 (SK) Lestyán Goda János, 2005 (H) Téglás Attila – Komárom, 2005 (SK) Ladislav Sabo – Galanta, 2005 (SK) V. Nemzetközi Magyar Fotómıvészeti Kiállítás, Magyar MıvelŒdési Intézet, Budapest, 2005 (H) Szkukálek Lajos – Violín, âalovec, 2005 (SK) ERATObienale, 1999, 2001, 2003 ZVUZS, 2005 Magyar Rézkarcoló Mıvészek Egyesülete – SpoloãnosÈ maì. grafikov – Budapest, 2000 Magyar Szobrász Társaság – SpoloãnosÈ maìarsk˘ch sochárov – Budapest, 2000 ART-MA Szalon – Salón ART-MA, 2000, 2001 A Pozsonyi KépzŒmıvészeti FŒiskola növendékeinek kiállítása – V˘stava poslucháãov V·VU z triedy doc. V. Kolenãíka – Bratislava, 2001, 2004 Apáczai Csere János TanítóképzŒ FŒiskola tanárainak kiállítása – V˘stava pedagógov PF Západomaìarskej univerzity – GyŒr, 2002 Szlovákiai Magyar KépzŒmıvészek Társasága – SpoloãnosÈ maìarsk˘ch umelcov na Slovensku, 2003 „Jel és szimbólum“ – „Znak a symbol“ Nyugat-Szlovákiai KépzŒmıvészek Társasága – ZdruÏenie v˘tvarn˘ch umelcov západného Slovenska, 2004 KépzŒmıvészeti Egyetem, Budapest, Somorjai Kiss Tibor növendékei, 2004 Magyar Papírmıvészek Társasága – Spolok maìarsk˘ch umelcov papiera, 2004 Lipcsey György – Dunajská Streda, 1988 (SK) Fodor Kata – Bratislava, 1999, (SK) Gály Kati – Bratislava, 1999, 2004 (SK) Ferdics Gábor – Dunajská Streda, 1999 (SK) Ferdics Béla – Dunajská Streda, 1999 (SK) Luzsicza Árpád – Budapest, 1999 (H) Hlavat˘ Ján – Bratislava, 1999 (SK) Kelemen Ján – Bratislava, 1999 (SK) Kra‰ãeniã Alexej – Bratislava, 1999 (SK) Makovecz Imre – Budapest,

AB - ART

ART - MA 1998 – 2007

GALÉRIA


ART_MA_GALERIA*

21.11.2006

11:32

Stránka 1

„Vajon elŒfeltétele-e a mıvészet mindenféle emberi létezésnek, állandó kísérŒje-e a fejlŒdés valamennyi fázisának, avagy csupán a történelem bizonyos szakaszaihoz tartozik hozzá, és nincs rá mindig szükség, sem lehetŒség? Vajon a mıvészet csak a szellem meghatározott klimatikus viszonyai között létezhet? És ma mi töténik vele? Lehetséges-e, hogy a mıvészet, miként a vallások, alkotó korszakokat él át, a felemelkedés meg a kiteljesedés idejét, azután a kimerülés, elhalás és megszınés idejét?” Oto BIHALJI-MERIN


ART_MA_GALERIA*

21.11.2006

11:32

Stránka 2

Köztudott tény, hogy kortárs képzŒmıvészetet bemutató galériát nyitni ma elsŒsorban misszió, legyen ez a kiállítóhely Budapesten, Pozsonyban vagy Dunaszerdahelyen. E nehézségeket felmérve és kulturális missziót vállalva, a dunaszerdahelyi Art-Ma Galéria azzal a céllal alakult, hogy bemutassa, elsŒsorban a helyi sajátosságokat kiemelve, napjaink felvidéki magyar, magyarországi és szlovák képzŒmıvészetét. A több mint száz négyzetméternyi kiállítótér lehetŒvé teszi egy-egy mıvész legújabb alkotásának a nagyközönséggel való megismertetését, de ezen túl alkalmas kisebb retrospektív és csoportos tárlatok megrendezésére is. A galéria profilja vállaltan és jó értelemben vetten regionális, a sajátos – nívós – helyi értékek bemutatására törekszik, felismerve azt a tényt, hogy az egyes régiók mıvészetébŒl épül fel az egyetemes képzŒmıvészet. Babits Mihálynak az irodalom egyetemességére és lokalitására vonatkozó gondolatait a festészetre, szobrászatra, grafikai mıfajokra alkalmazva: „…a világirodalom a nemzeti irodalmak közegén át nyilatkozik. Bennük válik láthatóvá, mint

ART-MA

GALÉRIA 1998–2007

2

a szél a hullámzó erdŒkben. ErdŒ nem egy van: de egy a szél.” A kezdeti idŒszakban a dunaszerdahelyi Art-Ma Galéria négy kiállítást tervez egy esztendŒben és egy év végi, aukcióval egybekötött ötödiket, mely árverésen szigorúan a kortárs képzŒmıvészet körébe tartozó alkotások kerülnének kalapács alá. Úgy gondolom, hogy ha ezt az évek folyamán bŒvíthetŒ programot a szervezŒk megvalósítják, mindenki nyer rajta: az alkotómıvészek a munkáikat bemutathatják a nagyközönségnek, a publikum megismerkedik a kortárs képzŒmıvészet legújabb irányzataival, sŒt alkalmanként vásárol is a kiállított mıvekbŒl. Az így kialakult kapcsolat elŒsegíti a régió mıvészeti életének fejlŒdését, hasonlóan a két világháború közötti idŒszakhoz, amikor számtalan (anyagilag is) független magyar szervezet, kör és társaság mıködött a Felvidéken, Komáromtól Kassáig és Pozsonytól Besztercebányáig. LÓSKA Lajos


ART_MA_GALERIA*

21.11.2006

11:32

Stránka 3

ART-MA

GALÉRIA 1998–2007

3


ART_MA_GALERIA*

21.11.2006

11:32

Stránka 4

Je v‰eobecne známe, Ïe dnes sa v prvom rade pokladá za kultúrnu misiu otvoriÈ galériu, ktorá má prezentovaÈ súãasné v˘tvarné umenie, ãi uÏ sa v˘stavná sieÀ nachádza v Budape‰ti, v Bratislave alebo v Dunajskej Strede. Po zváÏení t˘chto ÈaÏkostí a po prevzatí kultúrnej misie bola v Dunajskej Strede zaloÏená Galéria Art-Ma s cieºom, aby predstavila tvorbu súãasn˘ch v˘tvarn˘ch umelcov. V˘stavn˘ priestor, ktor˘ zaberá viac ako sto ‰tvorcov˘ch metrov, umoÏÀuje jednotliv˘m autorom oboznámiÈ obecenstvo s najnov‰ími v˘tvarn˘mi dielami. V˘stavné miestnosti sú vhodné aj pre usporiadanie men‰ích retrospektívnych v˘stav. Profil galérie je zámerne regionálny v dobrom slova zmysle. Usiluje sa o poukázanie na svojské regionálne hodnoty sprostredkované vysoko kvalitnou tvorbou, rozpoznajúc fakt, Ïe svetové v˘tvarné umenie sa buduje z umenia jednotliv˘ch regiónov. V prípade aplikovania my‰lienok Mihálya Babitsa o univerzálnom ãi lokálnom charaktere literatúry pre oblasÈ maliarstva, sochárstva a grafiky: „…svetová literatúra sa prejavuje cez fenomén národn˘ch literatúr. V nich

ART-MA

GALÉRIA 1998–2007

4

sa stáva viditeºnou, ako vietor vo vlniacich sa lesoch. Lesy sú rôzne, ale vietor je jeden.” Galéria Art-Ma má v úmysle v poãiatoãnom ‰tádiu svojej ãinnosti usporiadaÈ ‰tyri v˘stavy roãne, na konci roka piatu, spojenú s aukciou, na ktorej kladivkom budú odklepnuté diela v˘luãne zo sféry súãasného moderného umenia. Myslím si, Ïe ak sa organizátorom podarí realizovaÈ tento program s moÏnosÈou jeho roz‰írenia poãas budúcich rokov, získa na tom kaÏd˘: tvoriví umelci predstavujú obecenstvu svoje diela, náv‰tevníci sa oboznamujú s najnov‰ími smermi súãasného umenia, ba príleÏitostne aj nakupujú z vystaven˘ch diel. Takto vytvorené kontakty napomáhajú rozvoju umeleckého Ïivota regiónu, podobne ako to bolo v medzivojnovom období na území b˘valého Horného Uhorska od Komárna po Ko‰ice, od Bratislavy po Banskú Bystricu, kedy vykonávali ãinnosÈ nespoãetné (aj finanãne) nezávislé maìarské organizácie, krúÏky a spoloãnosti. Lajos LÓSKA


ART_MA_GALERIA*

21.11.2006

11:32

Stránka 5

ART-MA

GALÉRIA 1998–2007

5


ART_MA_GALERIA*

21.11.2006

11:32

Stránka 6

It is well known opening a gallery of contemporary art is a missionary work – be it in Budapest, Pozsony or Donaszerdahely. Assessing these difficulties and assuming a cultural mission, the Art-Ma Gallery of Dunaszerdahely opened with the aim of showing the art of Hungarians and Slovakians living in Slovakia and Hungary today, with special emphasis on local specificities. The exhibiting space of over 100 m2 allows the showing of an artist’s latest works to the public, and also smaller retrospective and collective exhibitions can be staged. The profile of the gallery is admittedly regional in a good sense insomuch as it wishes to present the specific local values of high quality, acting upon the insight that universal art is constructed from the art of each region. To extend the Hungarian poet and theorist Mihály Babits’s thoughts about the universal and local character of literature to painting, sculpture and drawing, ”world literature manifests itself trough the medium of national literatures. It is trough them that it becomes visible, like the wind in the undulating forests. Forests there are

ART-MA

GALÉRIA 1998–2007

6

many: but there is only one wind.” At the beginning, the Art-Ma Gallery of Dunaszerdahely plans to house four exhibitions a year and a fifth with an auction, at which strictly contemporary works are planned to come under the hammer. I think if this program to be enlarged over the years can be realized by the organizers, everyone will gain much: artists can show their works to the public, the audience can get acquainted with the latest endeavors in art, and et times van even buy works. This contact may eventually promote the development of art in the region, similarly to the interwar period when many (also financially) independent Hungarian organizations, circles and societies were active in Upper Northern Hungary (today Slovakia) from Komárom to Kassa, from Pozsony to Besztercebánya. Lajos LÓSKA


ART_MA_GALERIA*

21.11.2006

11:32

Stránka 7

ART-MA GALÉRIA

1999

GÁLY Katalin

7


ART_MA_GALERIA*

21.11.2006

11:32

Strรกnka 8

ART-MA GALร‰RIA

1999

8

FERDICS Gรกbor


ART_MA_GALERIA*

21.11.2006

11:32

Stránka 9

ART-MA GALÉRIA

1999

FERDICS Béla

9


ART_MA_GALERIA*

21.11.2006

11:32

Stránka 10

ART-MA GALÉRIA

1999

Tamara KOLENâÍKOVÁ

10

Ján HLAVAT¯


ART_MA_GALERIA*

21.11.2006

11:32

Stránka 11

ART-MA GALÉRIA

1999

HORONY Ákos

MikulበLOVACK¯

11


ART_MA_GALERIA*

21.11.2006

11:32

Stránka 12

ART-MA GALÉRIA

1999

12

Alexej KRASâENIâ


ART_MA_GALERIA*

21.11.2006

11:33

Strรกnka 13

ART-MA GALร‰RIA

1999

MAKOVECZ Imre

13


ART_MA_GALERIA*

21.11.2006

11:33

Stránka 14

Egy új mıvészeti kiállítóhely harmadik kiállítási idénye az, amelyen már látható, sikerült-e az induláskor elhatározott koncepciót megvalósítani, kezd-e összeállni az a mıvészcsapat, amelyre számíthat. Ezen túlmenŒen, a harmadik évben már a közönség és a szakma részérŒl megfogalmazódnak várakozások, elvárások; szóval kezdenek az emberek komolyan odafigyelni. Az Art-Ma Galéria 2000. évi kiállításainak sorát áttekintve, úgy vélem, megtalálta helyét a szıkebb és tágabb régió mıvészeti életében, hiszen nem egyszerıen csak kiállításokat mutat be egymás után, hanem minden tárlat önálló esemény, saját mondanivalója, elŒadnivalója van, s a bemutatók sora egy általános koncepcióba illik. Lássuk az év elsŒ felében megvalósult kiállításokat: Platzner Tibor, a komáromi Jókai Színház díszlettervezŒje elmélyült festményeket mutatott be. Kopócs Tibor és a zsolnai MikulበLovack˘ míves, nagyon érzékeny zománcokkal jelentkezett. Vojtech Kolenãík, a pozsonyi KépzŒmıvészeti FŒiskola grafikatanára festményeket, felesége, Tamara Kolenãíková színes grafikákat mutatott be. A következŒ kiállítás két friss diplomásé volt: Horony Ákos festŒ és Tilajcsik Roland szobrász, majd Janiga József betegségébŒl fölépülŒben bal kézzel festett csallóközi tájait mutatta be. A tragikusan elhunyt Dúdor István a régióban immár klasszikusnak számít: „Gyémánthegyen” címmel rajzait láthattuk. A Prágában élŒ LŒrincz Zsuzsa, a grafika avatott mestere most monotípiákkal szerepelt. Ãt ugyancsak egy grafikai bemutató követte, a Magyar Rézkarcolómıvészek Társaságának kollekciója. Az Œszi évad bemutatói is ígéretesnek látszanak: Almási Róbert és Vachálek Jozef már tekintélyes mesterek. A Magyar Szobrász Társaság Orosz Péter válogatásában nyilván figyelemreméltó együttest fog kiállítani. Kyra Matu‰tíková Budapesten végzett, Pozsonyban él, munkássága két régiót kapcsol össze. Dobis Márta komáromi iparmıvész textiljei szélesítik a látvány teljességét. Tihanyi József és Petrla Ferenc festményei koronázzák az évad végét. Kiolvasható e sorból az Art-Ma Galéria alapítójának és irányítójának koncepciója: az élŒ hagyományok bemutatása, élvonalbeli tisztelt mesterek kiállítása, lehetŒség pályakezdŒk számára; ez a szıkebb régiót illetŒ koncepció. A tágabb: szlovákiai és magyarországi mıvészcsoportok bemutatói, példaadás és látóhatár-bŒvítés, a két régió kulturális, mıvészeti kapcsolatának erŒsítése. Tapasztalható, hogy a Galéria tevékenységére a közönség odafigyel, s e tevékenység a mıvészek számára vonzó. Most az az irányítás feladata, hogy a koncepciót megszilárdítsa; a már bevált profilt erŒsítse.

ART-MA GALÉRIA

2000

POGÁNY Gábor

14


ART_MA_GALERIA*

21.11.2006

11:33

Stránka 15

ART-MA GALÉRIA

2000

KOPÓCS Tibor

15


ART_MA_GALERIA*

21.11.2006

11:33

Strรกnka 16

ART-MA GALร‰RIA

2000

PLATZNER Tibor

16

Jรกn KELEMEN


ART_MA_GALERIA*

21.11.2006

11:33

Stránka 17

ART-MA GALÉRIA

2000

LÃRINCZ Zsuzsa

17


ART_MA_GALERIA*

21.11.2006

11:33

Strรกnka 18

ART-MA GALร‰RIA

2000

PETRLA Ferenc

18

TILAJCSIK Roland


ART_MA_GALERIA*

21.11.2006

11:33

Strรกnka 19

ART-MA GALร‰RIA

2000

JASZAI BUSCH Alica

19


ART_MA_GALERIA*

21.11.2006

11:33

Stránka 20

ART-MA GALÉRIA

2000

20

Jozef VACHÁLEK


ART_MA_GALERIA*

21.11.2006

11:33

Stránka 21

ART-MA GALÉRIA

2000

Kyra MUNK MATU·TÍKOVÁ

21


ART_MA_GALERIA*

21.11.2006

11:33

Stránka 22

A Komáromból indult fiatal szobrászmıvész, Szilva Ilona ART-MA GALÉRIA

elbıvölŒ alkotásaiból nyílt április 28-ig megtekinthetŒ kiállítás a dunaszerdahelyi Art-Ma Galériában. Bár a módfelett tehetséges alkotónak az elmúlt években Ógyallán és a komáromi „T” Galériában már volt bemutatkozási lehetŒsége, ezt a mostani tárlatát tekinti elsŒ önálló kiállításának. Szilva Ilona 1996-ban végzett a pozsonyi KépzŒmıvészeti FŒiskola szobrász és fémékszer szakán, de közben a belgiumi Genti Királyi Szobrászakadémián is stúdiumokat folytatott. Gyakorlatilag még pályakezdŒnek tekinthetŒ, de alkotásai már számos nemzetközi kiállításra eljutottak, s egyik mıvét – nem kis szó – megvásárolta gyıjteménye számára a londoni British Museum. A mostani dunaszerdahelyi kiállításának anyagát finoman kimunkált, érzékeny, elegáns bronzplasztikák, plakettek, dombormıvek, tızzománcok és kerámiák alkotják, melyek hol könnyed iróniával, felülemelkedettséggel tınnek ki, hol a reneszánsz felszabadító erejét idézik. Angyalok, halak, könnyedén szárnyaló léghajók, csatába induló lovagok világában egyaránt otthonosan mozgó fantáziára és biztos szobrászi kézre vallanak ezek az alkotások.

2001

BERECK József

22


ART_MA_GALERIA*

21.11.2006

11:33

Stránka 23

ART-MA GALÉRIA

2001

SZILVA Ilona

Alojz DRAHO·

23


ART_MA_GALERIA*

21.11.2006

11:33

Stránka 24

ART-MA GALÉRIA

2001

24

NAGY Niké-CORRENS


ART_MA_GALERIA*

21.11.2006

11:33

Strรกnka 25

ART-MA GALร‰RIA

2001

DOBIS Mรกrta

25


ART_MA_GALERIA*

21.11.2006

11:33

Strรกnka 26

ART-MA GALร‰RIA

2001

26

Jozef HOBOR


ART_MA_GALERIA*

21.11.2006

11:33

Strรกnka 27

ART-MA GALร‰RIA

2001

Georg BRANDNER

27


ART_MA_GALERIA*

21.11.2006

11:34

Stránka 28

ART-MA GALÉRIA

2002

Festménytárlat a zene ihletésében A dunaszerdahelyi Art-Ma Galéria tavaszi kiállításainak sorába április második felében a franciaországi festŒmıvész, Jean-Pierre Lusseau mintegy két tucatnyi, villódzóan élénk színvilágú, többnyire a zene, konkrétan a dzsesszmuzsika ihletésében született alkotását tekinthették meg az érdeklŒdŒk. A délfranciaországi festŒ korábban már a pati mıvésztelepen is megfordult, s az itt készült „Szerelem a porondon” címı alkotását is besorolta dunaszerdahelyi tárlatának anyagába. Az Art-Ma Galériában egyébként május 15-én a gyŒri Apáczai Csere János TanítóképzŒ FŒiskola képzŒmıvész tanárainak munkáiból nyílik kiállítás. BERECK József

28

Jean-Pierre-Correns LUSSEAU


ART_MA_GALERIA*

21.11.2006

11:34

Stránka 29

ART-MA GALÉRIA

2002

KOVÁCS ùva

29


ART_MA_GALERIA*

21.11.2006

11:34

Stránka 30

ART-MA GALÉRIA

2002

CSILLAG András

30

Paulína POLÁKOVÁ


ART_MA_GALERIA*

21.11.2006

11:34

Stránka 31

ART-MA GALÉRIA

2002

PÉTER László

31


ART_MA_GALERIA*

21.11.2006

11:34

Stránka 32

ART-MA GALÉRIA

2002

32

Jroslava HOBOROVÁ


ART_MA_GALERIA*

21.11.2006

11:34

Stránka 33

ART-MA GALÉRIA

2002

TÉGLÁS Attila

33


ART_MA_GALERIA*

21.11.2006

11:34

Stránka 34

ART-MA GALÉRIA

2003

34

Gabriela MEDVEëOVÁ


ART_MA_GALERIA*

21.11.2006

11:34

Stránka 35

ART-MA GALÉRIA

2003

GYULAI Líviusz

35


ART_MA_GALERIA*

21.11.2006

11:34

Stránka 36

ART-MA GALÉRIA

2003

36

Marcela NAGYOVÁ ªUDROVA≈OVÁ


ART_MA_GALERIA*

21.11.2006

11:34

Strรกnka 37

ART-MA GALร‰RIA

2003

SHAHPARI Behzadi

37


ART_MA_GALERIA*

21.11.2006

11:34

Stránka 38

Színkonstrukciók KŒrösi Papp Kálmán festŒmıvész kiállítása

ART-MA GALÉRIA

A Lipcsey György szobrászmıvész által Dunaszerdahelyen vezetett Art-Ma Galériában, június hónapban került megrendezésre KŒrösi Papp Kálmán tárlata, mely – megítélésem szerint – a galéria programjában és a kiállító személyes életútjában is jelentŒs esemény. A galériáéban azért, mert olyan mıvészt hívott meg, akit nem „sztárol” a magyar kiállítási élet, aki immár hosszú évtizedek óta végzi szívós, kitartó és egyre elmélyültebb és összetettebb alkotó munkáját, a mıvészében pedig azért, mert immár húsz egyéni kiállítás megrendezése után (melyeken túl rendszeres résztvevŒje hazai csoportos bemutatóknak is) most egy más közegben mérethette meg magát, illetve kollekcióját. Nos, nem találtatott könnyınek! ElsŒsorban azért nem, mert a jól rendezhetŒ kiállítási térben szembe tınt KŒrösi Papp festészetének koherenciája, az a szempont, hogy munkái egymásra épülnek, folytatásai egymásnak, mintegy folyamatos metamorfózist mutatnak, ugyanakkor önmagukban is mindig jelentŒs festŒi problematikát hordoznak. KŒrösi Papp hosszabb tanulási idŒszak után, melyben máig igen nagy szerepe van az önmıvelésnek, 1974-ben rendezte elsŒ önálló kiállítását a budapesti Eötvös Kollégiumban. Az a megtiszteltetés érte, hogy a megnyitást Bálint Endre vállalta el, s megnyitó szavai máig ható tanulságokat tartalmaznak. Találóan fogalmazott Bálint, amikor azt állította, hogy munkáit „szép kristályrendszerkezet” jellemzi, s megjegyezte, hogy legjobb képei érett színvilágról és kompozíciós biztonságról tanúskodnak. Nos, közel harminc év távolából is azt látjuk, hogy miközben KŒrösi Papp fokozatosan elŒrehaladt a téma felŒl a motívum irányába, miközben a látvány szinte felszívódik képe tudatosan szerkesztett színmezŒiben, azonközben továbbra is igaz

2003

38


ART_MA_GALERIA*

21.11.2006

11:34

Stránka 39

– úgy tınik, esetében életre szólóan –, hogy nagy hangsúlyt kapnak festményein az igen tudatosan épített szín és tónus viszonylatok, s ezzel együtt a kompozíció biztonsága, nyugalmával együttes feszültségei, szerkesztett és mégis sokszor spontán hatású ereje. 1981-ben Mezei Ottó pontosan állapítja meg mıveirŒl, hogy „a motívum analízis elmélyült tér- és formaelemzéssel párosul”, s ez ma is jellemzŒ festészetére. Úgy tınik, hogy a mıvész semmit sem bíz a véletlenre, s még a tiszta foltokból való építkezés mellett néha alkalmazott csurgatás is szervesül ebbe a módszeres piktúrába. Izgalmas követnünk a képeken, hogy miként írja át a természeti formát autonóm formává, picit elmosódottá is, ugyanakkor picit konstruálttá, néha szürrealisztikus elemekkel gazdagítva. FestŒi átírásaiban mindig kreatív formakutató, akinek tehát fontos ezek struktúrája, építettsége, egymáshoz való viszonyuk, találkozásaik, ütközéseik, behatolásaik. Színépítkezése tudatos és érzékeny, a lírai konstruktív festŒhöz hıen költŒi. Ha kép-építésében olyannak aposztrofáltuk, aki semmit nem bíz a véletlenre, akkor ez bizony jellemzŒ színeinek sugárzására, árnyaltságára, a komplementer hatások alkalmazásával együtt, melyekbŒl aztán a fények sejtelmes, néha titkokkal teli hatásai teszik dúsabbá a mıvek atmoszféráját. KŒrösi Papp Kálmán dunaszerdahelyi bemutatkozása egy módszeres, tiszta festŒi értékekkel építkezŒ festŒ kiállítása, mely egyénien gazdagítja az Art-Ma Galéria programját, és további elmélyülési lehetŒség a mıvész számára is.

ART-MA GALÉRIA

2003

FELEDY Balázs (Art-Ma Galéria, 2003. VI. 3 –14.) (Új Mıvészet, 2003 augusztus)

39


ART_MA_GALERIA*

21.11.2006

11:34

Stránka 40

ART-MA GALÉRIA

2003

40

KÃRÖSI PAPP Kálmán


ART_MA_GALERIA*

21.11.2006

11:34

Stránka 41

ART-MA GALÉRIA

2003

VÁRNAGY Ildikó

41


ART_MA_GALERIA*

21.11.2006

11:34

Stránka 42

ART-MA GALÉRIA

2003

42

MÁRKUS Péter


ART_MA_GALERIA*

21.11.2006

11:34

Strรกnka 43

ART-MA GALร‰RIA

2003

KOPACZ Mรกria

43


ART_MA_GALERIA*

21.11.2006

11:34

Stránka 44

Kifinomult gondolat és teremtŒ káosz Várnagy Ildikó és Márkus Péter kiállítása Dunaszerdahelyen

ART-MA GALÉRIA

Várnagy Ildikó és Márkus Péter a Magyar KépzŒmıvészeti FŒiskolán szobrászként diplomáztak, mindketten 7-re végzŒdŒ évben (1967, illetve1987), mindkettŒjük mestere Somogyi József volt. Mindketten mıfajhatárok ostromlói és áthágói, s immár évek óta Szentendrén, pontosabban egy pismányi házban élnek. Szobrászként alapvetŒen absztrakt, nem direkt figuraábrázoló munkákat készítenek, noha egyikük sem irtózik – sŒt! – a figurális vagy éppen realista munkáktól. A vonal és a konstrukció hálójában, s nem annyira tömbszerı plasztikákban gondolkodnak, miközben a mégoly minimális felületen is állandó izgalmakat és játékokat gerjesztenek. Várnagy teoretikus alkat, neves mıvészetpedagógus, saját tanulmánykötettel rendelkezŒ elméleti író. Inspirálták a 60-as, 70-es évek konceptuális mozgalmai: saját mıvészetének azóta is koncepciózus, elméletileg jól kidolgozott alapja, vizuális szótárként megalkotott jelrendszere van. Márkus vele ellentétben puritánabb, antipragmatikusabb alkat. A megfogalmazható elmélet tekintetében ösztönösebb, kevésbé spekulatív habitussal rendelkezik. Várnagy Ildikót a konstans, Márkus Pétert a mozgás érdekli, az anyagok, a felületek, a struktúrák mozgása. A jelenlegi, elsŒ közös kiállítás installációja erŒsíti kettejük habitusbeli különállását. A teoretikus hajlamú szobrásznŒ munkái (1984-bŒl és 1994-bŒl) a sima és fehérfalú magas földszinten a logoszt, vagyis a dolgok világosan megfogalmazott elbeszélését, az ideát magát nyújtják. Két olyan teremben, amelybe szabadon ömlik a fény, s csak a padló raszter-hálója figyelmeztet a földi perspektívákra. Egy szinttel lejjebb, a föld alatt, rusztikus téglafalak közt Márkus 26 szobra (2000–2002 közötti munkák) az eidoszt feszegeti, a jelenvaló dolgot, a matériát próbálja

2003

44


ART_MA_GALERIA*

21.11.2006

11:34

Stránka 45

megközelíteni. Ha tovább sarkítunk: Várnagy apollói fényben, Márkus dionüszoszi sötétben, az elŒbbi világos hierarchiákat, az utóbbi teremtŒ káoszt imitál. A nŒ nŒiesen, finom ujjakkal, a férfi férfiasan, szinte gépszerı csonkolásokkal, hegesztésekkel formáz. A szobrásznŒ precíz rendben világos és tiszta gondolatokat közöl az életrŒl, a szobrász férfi már-már brutális tömbökben a nyers erŒt, az éltetŒ lendületet (élan vital) a maga buja zavarosságában próbálja megragadni. Mindketten zavarba ejtŒ plasztikákat alkotnak. Olyan mıalkotásokat, amelyek valódi élvezetéhez épp annyi, csak másfajta gyötrelem szükségeltetik, mint megalkotásukhoz. Tartalmilag Várnagy Ildikó a manierizmustól indult a szimbolikus képírói hagyományhoz, míg Márkus Péter az avantgárd mozgalmak mıvészetre rákérdezŒ gesztusaihoz köthetŒ – ha köthetŒ. Egyikük szobraiban több a jelentés, mint a szobor, másikuk munkái öncélúbbak, túllépnek a szülŒgondolaton, még magán az alkotón is. E két, sok tekintetben kibékíthetetlenül különbözŒ alkotó együtt egy új, totális esztétikai élményt szerez. Ez volt ennek a kiállításnak a legnagyszerıbb erénye. Legújabb munkáikban érezhetŒbb az együttlét, az egymásra ható tudatalatti inspirációja. Márkus Péter mostanában az indiai „dévanagári” nyelv számítógépes írásjeleit formálja meg különbözŒ méretben és anyagban, melybŒl három nagyobb és száz kisebb darabot Balassagyarmaton, a Horváth Endre Galériában mutatott be szeptember-októberben. Várnagy Ildikó ugyanekkor saját jelábécéjének legfrissebb, egyre morálisabb, szoborszerıbb darabjait állította ki a fŒvárosban.

ART-MA GALÉRIA

2003

CSACH Gábor (Art-Ma Galéria, Dunaszerdahely, Szlovákia, 2003. október 1-11.) (Új Mıvészet, 2004 január)

45


ART_MA_GALERIA*

21.11.2006

11:34

Strรกnka 46

ART-MA GALร‰RIA

2004

46

Jozef TIHANYI


ART_MA_GALERIA*

21.11.2006

11:34

Strรกnka 47

ART-MA GALร‰RIA

2004

Hans PFROMMER

47


ART_MA_GALERIA*

21.11.2006

11:34

Stránka 48

ART-MA GALÉRIA

2004

48

Emlékezés a dunaszerdahelyi zsidóság történetére


ART_MA_GALERIA*

21.11.2006

11:34

Stránka 49

ART-MA GALÉRIA

2004

Svätopluk MIKYTA

49


ART_MA_GALERIA*

21.11.2006

11:34

Strรกnka 50

ART-MA GALร‰RIA

2005

50

HADIK Gyula


ART_MA_GALERIA*

21.11.2006

11:34

Strรกnka 51

ART-MA GALร‰RIA

2005

KUTAK Adrienn

51


ART_MA_GALERIA*

21.11.2006

11:34

Stránka 52

ART-MA GALÉRIA

2005

52

LESTYÁN GODA János


ART_MA_GALERIA*

21.11.2006

11:34

Stránka 53

ART-MA GALÉRIA

2005

JUHÁSZ R. József

53


ART_MA_GALERIA*

21.11.2006

11:34

Stránka 54

ART-MA GALÉRIA

2005

54

SZKUKÁLEK Lajos


ART_MA_GALERIA*

21.11.2006

11:34

Strรกnka 55

ART-MA GALร‰RIA

2005

NAGY Tivadar

55


ART_MA_GALERIA*

21.11.2006

11:35

Strรกnka 56

ART-MA GALร‰RIA

2005

56

Ladislav SABO


ART_MA_GALERIA*

21.11.2006

11:35

Strรกnka 57

ART-MA GALร‰RIA

2006

AMBRUS Csaba

57


ART_MA_GALERIA*

21.11.2006

11:35

Stránka 58

ART-MA GALÉRIA

2006

58

ÖLVECZKY Gábor


ART_MA_GALERIA*

21.11.2006

11:35

Stránka 59

ART-MA GALÉRIA

2006

KELEMEN BenŒ Benjámin

59


ART_MA_GALERIA*

21.11.2006

11:35

Strรกnka 60

ART-MA GALร‰RIA

2006

60

Jรกn KULICH


ART_MA_GALERIA*

21.11.2006

11:35

Stránka 61

ART-MA GALÉRIA

2006

BORBÉLY Károly

61


ART_MA_GALERIA*

21.11.2006

11:35

Stránka 62

ART-MA GALÉRIA

2006

62

NÉMETH Géza


ART_MA_GALERIA*

21.11.2006

11:35

Stránka 63

ART-MA GALÉRIA

2006

Robert JANâOVIâ

63


ART_MA_GALERIA*

21.11.2006

11:35

Strรกnka 64

ART-MA GALร‰RIA

2006

64

VARGA Gyรถrgy


ART_MA_GALERIA*

21.11.2006

11:35

Strรกnka 65

ART-MA GALร‰RIA

2007

Hannah Aliza OMER

65


ART_MA_GALERIA*

21.11.2006

11:35

Strรกnka 66

ART-MA GALร‰RIA

2007

66

SZALKAY Kรกroly


ART_MA_GALERIA*

21.11.2006

11:35

Strรกnka 67

ART-MA GALร‰RIA

2007

RADOSZA Attila

67


ART_MA_GALERIA*

21.11.2006

12:57

Strรกnka 68

ART-MA GALร‰RIA

2007

68

KOPASZ Tamรกs


ART_MA_GALERIA*

21.11.2006

11:35

Strรกnka 69

ART-MA GALร‰RIA

2007

TOLNAY Imre

69


ART_MA_GALERIA*

21.11.2006

11:35

Stránka 70

ART-MA GALÉRIA

2007

70

Ivan âANIGA


ART_MA_GALERIA*

21.11.2006

11:35

Strรกnka 71

ART-MA GALร‰RIA

2007

SZUNYOGH Lรกszlรณ

71


ART_MA_GALERIA*

21.11.2006

11:36

Strรกnka 72

ART-MA GALร‰RIA

2007

72

BUDAHELYI Tibor


ART_MA_GALERIA*

21.11.2006

11:36

Stránka 73

Egy nagyreményı kisgaléria A dunaszerdahelyi Art-Ma Galéria ART-MA

A demokratikus fordulatot követŒ évtizedben sorra születtek különbözŒ magángalériák Magyarországon, sŒt az országhatáron túli magyarok lakta vidékeken is egykettŒ. Ezeknek nagy része jó hasznot hozó régiségbolt lett, néha eleve annak indult, s a már kialakult, meghatározó értékrend szerint számon tartott mıtárgyakat adott-vett. ÉrdeklŒdésük idŒben az 1940-es évek második feléig-végéig, nagyjából az Európai Iskola tevékenységéig terjedt. A kortárs mıvészettel viszont csak néhány megszállott, küldetéstudattal rendelkezŒ, idealista galériás kezdett el foglalkozni. E kiállítóhelyiségek helyzete még napjainkban, túl az ezredfordulón sem egyszerı. Részben azért nem, mert hála a volt kommunista rendszereknek, még nem alakult ki Európa e fertályán a kortárs képzŒmıvészetet szeretŒ, mıtárgyvásárlásra pénzt is áldozó polgárok gyıjtŒköre. A mıvészettörténetbŒl, a mıgyıjtés történetét bemutató tanulmányokból, illetve az örökbecsı irodalmi alkotásokból azt is tudjuk, hogy a burzsoázia, a pénzemberek elsŒ generációja, inkább felhalmoz, mintsem mecénásként támogat. Nem érdekli a mıvészet, meg nem is ért hozzá. Emlékezzünk csak vissza Thomas Mann Buddenbrook-házának ide vágó passzusaira. A mai helyzet azonban még a kilencvenes évekbelinél is összetettebb. A többnyire több lábon álló, a kortárs mıvészet árusítása mellett mással is foglalkozó magángalériák mellett olyanok is léteznek, amelyeknek nem a forgalmazás, az árusítás a fŒ profilja, hanem a kortárs képzŒmıvészet megismertetése. Ezeknek az önmagukat alapítványi pénzekbŒl fenntartó, a kortárs képzŒmıvészetet önzetlenül támogató, kulturális missziót teljesítŒ galériáknak a helyzetét halmozottan nehezíti, ha a Felvidéken, Erdélyben, vagy a Délvidéken találhatók. Nos ilyen, egyszemélyes, elsŒsorban kulturális missziót betöltŒ intézmény a Lipcsey György szobrászmıvész által vezetett Art-Ma Galéria is, melynek rövid történetét szeretném most ismertetni. Dunaszerdahely, ez a csallóközi, több mint kilencven százalékban magyarok lakta kisváros rendelkezik a legjelentŒsebb, országos viszonylatban is egyedülálló magyarországi és határon túli magyar kortárs képzŒmıvészeti kollekcióval. Az anyagot a Kortárs Magyar Galéria Œrzi, ami éppen most költözik át a városka egyik szép eklektikus épületébe, a Vermes-villába. A városközponthoz igen közel lévŒ Art-Ma Galéria ezzel

GALÉRIA 1998–2007

73


ART_MA_GALERIA*

21.11.2006

11:36

Stránka 74

szemben minden tekintetben magánkezdeményezésbŒl született. A családi ház, melynek hátsó traktusában, valamint pincéjében üzemel, Lipcsey tulajdona. Helyzetére jellemzŒ, hogy a mıvész a rezsiköltséget úgy igyekszik megteremteni, hogy az utcafrontra nézŒ helyiségeket bérbe adja. (Jelenleg egy biztosító mıködik benne.) A galéria 1998 novemberében indult. ElsŒ – azóta minden esztendŒben megjelenŒ – képes leporellójának a beajánlójában, kicsit programadásképpen is a következŒképpen fogalmaztam: „Köztudott tény, hogy kortárs képzŒmıvészetet bemutató galériát nyitni ma elsŒsorban misszió, legyen ez a kiállítóhely Budapesten vagy Dunaszerdahelyen. E nehézséget felmérve és a kulturális missziót vállalva a dunaszerdahelyi Art-Ma Galéria azért alakult, hogy bemutassa, elsŒsorban a helyi sajátosságokat kiemelve, napjaink felvidéki magyar, magyarországi és szlovák képzŒmıvészetét. A több mint száz négyzetméternyi kiállítótér lehetŒvé teszi egy-egy mıvész legújabb alkotásainak nagyközönséggel való megismertetését, de ezen túl alkalmas kisebb retrospektív és csoportos tárlatok megrendezésére is. A galéria profilja vállaltan és jó értelemben vetten is regionális, a sajátos-nívós értékek bemutatására törekszik, felismerve azt a tényt, hogy az egyes régiók mıvészetébŒl épül fel az egyetemes képzŒmıvészet. Babits Mihálynak az irodalom egyetemességére és lokalitására vonatkozó gondolatait, a festészetre, szobrászatra, grafikai mıfajokra alkalmazva: »…a világirodalom a nemzeti irodalmak közegén át nyilatkozik. Bennük válik láthatóvá, mint szél a hullámzó erdŒkben. ErdŒ nem egy van, de egy a szél.« A kezdeti idŒszakban az Art-Ma Galéria négy kiállítást tervez egy esztendŒben és egy év végi, aukcióval egybekötött ötödiket, mely árverésen szigorúan kortárs képzŒmıvészet körébe tartozó alkotások kerülnének kalapács alá. Úgy gondolom, hogy ha ezt az évek folyamán bŒvíthetŒ programot a szervezŒk megvalósítják, mindenki nyer rajta: az alkotómıvészek a munkáikat bemutathatják a nagyközönségnek, a publikum megismerkedik a kortárs képzŒmıvészet legújabb irányzataival, sŒt alkalmanként vásárol is a kiállított mıvekbŒl. Az így kialakult kapcsolat elŒsegíti a régió mıvészeti életének fejlŒdését, hasonlóan a két világháború közötti idŒszakhoz, amikor számtalan (anyagilag is) független magyar szervezet, kör és társaság mıködött a Felvidéken, Komáromtól Kassáig és Pozsonytól Besztercebányáig.” Most, hogy hét év elteltével kezemben tartom az eddig megjelent nyolc darab programfüzetét, s nézegetem

ART-MA

GALÉRIA 1998–2007

74


ART_MA_GALERIA*

21.11.2006

11:36

Stránka 75

az azokban látható, a mıvészek munkáiból ízelítŒt adó reprodukciókat, meggyŒzŒdéssel állítom, hogy Lipcsey túlteljesítette a kitızött célt. Nem négy, hanem nyolc, sŒt tizenkét, illetve huszonnégy bemutatót tartottak évente a galériában, mivel az utóbbi idŒben az alsó és a felsŒ szinten két különbözŒ kiállítás nyílik meg egy idŒben. Természetes, hogy a kiállítóhelyen a szıkebb régió, a Felvidék magyar képzŒmıvészei mutatkoztak be a legtöbben. Az Art-Ma Galéria Lipcsey György tárlatával indult, majd az évek folyamán kiállítást rendeztek – többek között – a Pozsonyban élŒ Fodor Katának és Gály Katinak, a prágai LŒrincz Zsuzsának, a révkomáromi Kopócs Tibornak és Dobis Mártának, a szobrász Darázs Rozáliának, a keramikus Kutak Adriennek, emlékkiállítást a tragikusan elhunyt Dúdor Istvánnak, továbbá számos, a városban, valamint a régióban élŒ alkotónak, például Almási Róbertnek, Dolán Györgynek. Több szlovák mıvész – Kra‰ãeniã Alexej, Kolenãik Vojtech, Svätopluk Mikyta, Ladislav Sabo stb. – is bemutatkozott. És akkor még nem szóltam a magyarországiakról: a grafikus Gyulai Líviuszról, Luzsicza Árpádról, az építész Makovecz ImrérŒl, a szobrászokról (Ézsiás István, Hadik Gyula, Márkus Péter, Várnagy Ildikó). Külön említést érdemelnek a csoportos tárlatok is: a helyi szervezésı Erato-biennále (1999, 2001, 2003), de kiállított a galériában a Magyar Rézkarcoló Mıvészek Egyesülete (2000), a Magyar Szobrász Társaság (2000), a Magyar Papírmıvészek Társasága (2004), a Szlovákiai Magyar KépzŒmıvészek Társasága (2004) is. Sajnos helyhiány miatt nem tudok minden bemutatót részletesen felsorolni, de e néhány név és társaság említésével (a több mint félszáz közül) talán sikerült érzékeltetnem, hogy mıfajilag és topográfiailag is milyen sokrétı az Art-Ma programja. Végezetül a mıvészetbarátoknak kedvcsinálóként a galéria két, májusban megrendezett, viszonylag friss bemutatójáról, az Ipolyságon élŒ Kutak Adrienn keramikus és a Budapest melletti Törökbálintról való szobrász, Hadik Gyula tárlatáról tudósítanék. (A városkába eljutni nem nehéz, hiszen a Budapest, Komárom, Pozsony útvonal érinti Dunaszerdahelyet is.) A galéria felsŒ szintjén kiállító Kutak Adrienn a pozsonyi KépzŒ- és Iparmıvészeti Középiskolában érettségizett 1980-ban. Tagja a Szlovák KépzŒmıvészek Szövetségének és a Magyar Szobrász Társaságnak. 1987-tŒl számos egyéni tárlatot rendezett, és csoportos bemutatón szerepelt. Legújabb kiállításán az elmúlt egy-két esztendŒben, illetve az idén Kecskeméten, a Kerámia Stúdióban készült kisplasztikáit és dombormıveit tárta a nagyközönség elé.

ART-MA

GALÉRIA 1998–2007

75


ART_MA_GALERIA*

21.11.2006

11:36

Stránka 76

Faliképeinek egy része nonfiguratív, másik része figurális. Ez utóbbiakon reliefszerı, színes torzók idézik meg a nŒi szépséget (Három grácia, 2005). A könnyedebb, dekoratívabb kerámiai képei mellett igen figyelemreméltóak porcelánból, raku technikával készült, ugyancsak két típusba sorolható kisszobrai. A néhány évvel korábban készültek visszafogottan díszítettek. E ráégetett, gézzel körbetekert, sok apró lábra, cölöpre állított, kúp formájú motívummal fedett, házakra, templomokra, pagodákra emlékeztetŒ kisplasztikák mitikus, titokzatos építményeknek tınnek (Sziklaépítmény, 2003). Másik csoportjuk fémes színı, hegyes, szúrós, a világ bajai ellen védekezŒ szobrokból áll, melyek azért hıvösek és ezüstösen csillogóak, mert olajraku eljárással készültek (Növedékes, 2004). Az idén nyolcvanesztendŒs Hadik Gyula a magyar szobrászok egyik nesztora. 1947-ben nyert felvételt a budapesti KépzŒmıvészeti FŒiskolára, de onnan eltanácsolták. Hosszú évekig állami megrendeléseken dolgozott kivitelezŒként. ElsŒ önálló kiállítását 1966-ban rendezte Jánossy Ferenccel közösen. Negyvenöt éve, 1960 óta vesz részt csoportos bemutatókon, legutóbb az idei pécsi Kisplasztikai Biennálén találkozhattunk mıveivel. Az Art-Ma Galéria három alsó termében felvonultatott alkotásai három témakört öleltek fel. A bejárattól legmesszebb lévŒ, legbelsŒbb helyiségben a felvidéki kötŒdésı írók, költŒk (Madách, Mikszáth, 1973) ólomportréit, továbbá ólom-kŒ kisplasztikákat (Julianus, 1973; Mózes, 1985), a következŒkben kisbronzait, míg a bejárati, legtágasabb teremben a rajzait, illetve legújabb, enyhén kubisztikus fa, bronz és pirogránit munkáit (Síremlékterv I-II, 2001; Pirogránit, 2003) tekinthették meg az érdeklŒdŒk. Úgy tınik, Dunaszerdahely – Révkomárom mellett – a kortárs felvidéki, szlovákiai magyar mıvészet egyik nívós központjává nŒtte ki magát az elmúlt években. Ehhez – ahogy azt a bemutatott kiállítások is meggyŒzŒen bizonyítják – nagyban hozzájárul az Art-Ma Galéria tevékenysége is. LÓSKA Lajos Új forrás (2005)

ART-MA

GALÉRIA 1998–2007

76


ART_MA_GALERIA*

21.11.2006

11:36

Stránka 77

ART-MA

GALÉRIA 1998–2007

77


ART_MA_GALERIA*

21.11.2006

11:36

Stránka 78

LIPCSEY György – Dunajská Streda, 1988 (SK) FODOR Kata – Bratislava, 1999 (SK) GÁLY Kati – Bratislava, 1999, 2004 (SK) FERDICS Gábor – Dunajská Streda, 1999 (SK) FERDICS Béla – Dunajská Streda, 1999 (SK) LUZSICZA Árpád – Budapest, 1999 (H) HLAVAT¯ Ján – Bratislava, 1999 (SK) KELEMEN Ján – Bratislava, 1999 (SK) KRA·âENIâ Alexej – Bratislava, 1999 (SK) MAKOVECZ Imre – Budapest, 1999 (H) PLATZNER Tibor, 2000 (SK) KOPÓCS Tibor – Komárno, 2000 (SK) LOVACK¯ Mikulበ– Bardejov, 2000 (SK) KOLENâÍK Vojtech – Bratislava, 2000 (SK) HORONY Ákos – Dunajská Streda, 2000 (SK) TILAJCSIK Roland – Dunajská Streda, 2000 (SK) JANIGA József – Veºk˘ Meder, 2000 (SK) LÃRINCZ Zsuzsa – Praha, 2000 (CZ) ALMÁSI Róbert – Dunajská Streda, 2000 (SK) VACHÁLEK Jozef – Bratislava, 2000 (SK) MATU·TÍKOVÁ Kyra Munk – Bratislava, 2000 (SK) DOBIS Márta – Komárno, 2000 (SK) PETRLA Ferenc – Senec, 2000 (SK) DÚDOR István, 2000 (SK) SZILVA Ilona – Komárno, 2001 (SK) JÁSZAI Alica Busch-Kleve, 2001 (D) NAGY Niké-Correns, 2001 (F) DARÁZS Rozália – Hurbanovo, 2001 (SK) DRAHO· Alojz – Bratislava, 2001 (SK) ÉZSIÁS István – Budapest, 2001 (H) BRANDNER Georg – Niklasdorf, 2001 (A) SABO Ladislav – Galanta, 2001 (SK) CSILLAG András – ·aºa, 2002 (SK) HOBOR Jozef – Bratislava, 2002 (SK) LUSSEAU Jean-Pierre-Correns, 2002 (F) KOVÁCS Éva – Dunajská Streda, 2002 (SK) POLÁKOVÁ Paulina – ·aºa, 2002 (SK) PÉTER László – Herceghalom, 2002 (H) NAGYOVÁ ªUDROVANOVÁ Marcela – Dunajská Streda, 2002 (SK) TÉGLÁS Attila – Komárno, 2002, 2004 (SK) HOBOROVÁ Jaroslava – Bratislava, 2002 (SK) ·TEFUNKOVÁ Szabó Erzsi – Uherské Hradi‰te, 2002 (CZ) GYULAI Líviusz – Budapest, 2003 (H) MEDVEëOVÁ Gabriela – Wien, 2003 (A) SHAHPARI Behzadi – Teherán, 2003 (Irán) KÃRÖSI PAPP Kálmán – Budapest, 2003 (H) VÁRNAGY Ildikó – Budapest, 2003 (H) MÁRKUS Péter – Szentendre, 2003 (H) DOLÁN György – Veºk˘ Biel, 2003 (SK) KOPACZ Mária – Szentendre, 2003 (H) NAGY Zoltán – Bratislava, 2004 (SK) TIHANYI Jozef – Bratislava, 2004 (SK) PFROMMER Hans, 2004 (D) MIKYTA Svätopluk – Bratislava, 2004 (SK)

ART-MA

GALÉRIA 1998–2007

78


ART_MA_GALERIA*

21.11.2006

11:36

Stránka 79

HADIK Gyula – Törökbálint, 2005 (H) KUTAK Adrienn – ·ahy, 2005 (SK) JUHÁSZ R. József, 2005 (SK) LESTYÁN GODA János, 2005 (H) TÉGLÁS Attila – Komárom, 2005 (SK) SABO Ladislav – Galanta, 2005 (SK) SZKUKÁLEK Lajos – Violín, âalovec, 2005 (SK) AMBRUS Csaba, 2006 (SK) ÖLVECZKY Gábor – Komárom, 2006 (H) KELEMEN BenŒ Benjámin, 2006 (H) KULICH Ján – Bratislava, 2006 (SK) JANâOVIâ Robert – Bratislava, 2006 (SK) NÉMETH Géza, 2006 (SK) BORBÉLY Károly, 2006 (H) VARGA György, 2006 (H) NAGY Tivadar – Komárno, 2006 (SK) SZALKAY Károly, 2007 (H) RADOSZA Attila, 2007 (H) KOPASZ Tamás, 2007 (H) TOLNAY Imre, 2007 (H) âANIGA Ivan – Bratislava, 2007 (SK) SZUNYOGH László, 2007 (H) OMER Hannah Aliza, 2007 (IL)

ART-MA

GALÉRIA 1998–2007

ERATO-bienale, 1999, 2001, 2003, 2005, 2007 ZVUZS Magyar Rézkarcoló Mıvészek Egyesülete – SpoloãnosÈ maì. grafikov – Budapest, 2000 Magyar Szobrász Társaság – SpoloãnosÈ maìarsk˘ch sochárov – Budapest, 2000 ART-MA Szalon – Salón ART-MA, 2000, 2001 A Pozsonyi KépzŒmıvészeti FŒiskola növendékeinek kiállítása – V˘stava poslucháãov V·VU z triedy doc. V. Kolenãíka – Bratislava, 2001, 2004 Apáczai Csere János TanítóképzŒ FŒiskola tanárainak kiállítása – V˘stava pedagógov PF Západomaìarskej univerzity – GyŒr, 2002 Szlovákiai Magyar KépzŒmıvészek Társasága – SpoloãnosÈ maìarsk˘ch umelcov na Slovensku, 2003 „Jel és szimbólum” – „Znak a symbol” Nyugat-Szlovákiai KépzŒmıvészek Társasága – ZdruÏenie v˘tvarn˘ch umelcov západného Slovenska, 2002–2004, 2006 KépzŒmıvészeti Egyetem, Budapest, Somorjai Kiss Tibor növendékei, 2004 Magyar Papírmıvészek Társasága – Spolok maìarsk˘ch umelcov papiera, 2004 Muravidék Baráti Kör, 2005 V. Nemzetközi Magyar Fotómıvészeti Kiállítás, Magyar MıvelŒdési Intézet, Budapest, 2005 –2006

79


ART_MA_GALERIA*

21.11.2006

11:36

Stránka 80

A galériában megrendezett kiállításokat megnyitották: ART-MA

ALMÁSI Róbert BÁLINT-PATAKI József BERECK József Bohumír BACHRAT¯ CSACH Gábor Eva DÉNESOVÁ FARKAS Veronika FELEDY Balázs Fero HORVÁTH GAÁL Ida HUSHEGYI Gábor Inet BALOGHOVÁ KISS-SZEMAN Zsófia KOVÁTSNÉ NÉMETH Mária KONCSOL László KORNFELD Ferenc KUBIâKA KUCSERA Klára KULCSÁR Ferenc Ladislav HRNâÍRIK Ladislav SABO László BANDY LÓSKA Lajos LUZSICZA Árpád NAGY Kornélia OROSZ Péter PAPP Digitál PÁZMÁNY Péter Pém Zs. PAM PLATZNER Katalin PLATZNER Tibor Robert JANâOVIâ Sabína JANKOVIâOVÁ SÁNTA Szilárd SOÓKY László SZABÓ CSEKEI Tímea SZABÓ Kinga Tímea VADASOVÁ TOLNAY Imre Vojtech KOLENâÍK Zora RUSINOVÁ

GALÉRIA 1998–2007

80


ART_MA_GALERIA*

21.11.2006

11:36

Stránka 81

ART-MA

GALÉRIA 1998–2007

„Egy ideje úgy néz ki ugyanis, hogy két mıvészet van. Ez csak azoknak nem tınik fel, akik úgy gondolják, hogy a kettŒ közül az egyik érvénytelen. Azért érvénytelen az egyik, mert már érdektelen kövület. Vagy a másik szempontból: az egyik mıvészet nem tekinthetŒ mıvészetnek. A két mıvészet egységérŒl, a két felfogás, szemlélet átjárhatóságáról egyelŒre alig beszélhetünk. A mıvész csinálja a dolgát aszerint, hogy melyik változatban hisz. A mıvészettörténész, a kurátor, a mıvészet iránt érdeklŒdŒ laikus pedig kiválasztja az egyik mıvészetet, a másikat pedig elutasítja.” BAK Imre

81


ART_MA SALON*

22.11.2006

09:07

Strรกnka 82

ART-MA

SZALON

82

VASZARY Jรกnos


ART_MA SALON*

22.11.2006

09:07

Strรกnka 83

ART-MA

SZALON

JAKOBY Gyula

83


ART_MA SALON*

22.11.2006

09:07

Stránka 84

ART-MA

SZALON

84

KÁDÁR Béla


ART_MA SALON*

22.11.2006

09:07

Stránka 85

ART-MA

SZALON

Július BARTFAY

85


ART_MA SALON*

22.11.2006

09:07

Strรกnka 86

ART-MA

SZALON

86

RIGELE Alajos


ART_MA SALON*

22.11.2006

09:07

Strรกnka 87

ART-MA

SZALON

LUZSICZA Lajos

87


ART_MA SALON*

22.11.2006

09:07

Strรกnka 88

ART-MA

SZALON

88

Tibor BรRTFAY


ART_MA SALON*

22.11.2006

09:07

Strรกnka 89

ART-MA

SZALON

NAGY Jรกnos

89


ART_MA SALON*

22.11.2006

09:07

Stránka 90

ART-MA

SZALON

90

Milan PA·TÉKA


ART_MA SALON*

22.11.2006

09:07

Stránka 91

ART-MA

SZALON

LÖFFLER Béla

91


ART_MA SALON*

22.11.2006

09:08

Stránka 92

ART-MA

SZALON

92

ªudmila CVENGRO·OVÁ


ART_MA SALON*

22.11.2006

09:08

Strรกnka 93

ART-MA

SZALON

Jozef KOSTKA

93


ART_MA SALON*

22.11.2006

09:08

Stránka 94

ART-MA

SZALON

94

Vojtech KOLENâÍK


ART_MA SALON*

22.11.2006

09:08

Stránka 95

ART-MA

SZALON

ÉZSIÁS István

95


ART_MA SALON*

22.11.2006

09:08

Strรกnka 96

ART-MA

SZALON

96

DรšDOR Istvรกn


ART_MA SALON*

22.11.2006

09:08

Strรกnka 97

ART-MA

SZALON

SZABร“ Gyula

97


ART_MA SALON*

22.11.2006

09:08

Strรกnka 98

ART-MA

SZALON

98

FODOR Kata


ART_MA SALON*

22.11.2006

09:08

Stránka 99

ART-MA

SZALON

·TEFUNKOVÁ SZABÓ Erzsi

99


ART_MA SALON*

22.11.2006

09:08

Strรกnka 100

ART-MA

SZALON

100

LUZSICZA รrpรกd


ART_MA SALON*

22.11.2006

09:08

Stránka 101

Mıvek közvetlen kapcsolatban Kiállítások Érsekújvárott, Dunaszerdahelyen

ART-MA

Néhány évvel ezelŒtt abszurd ötletnek tınt volna kifejezetten kortárs mıvészettel foglalkozó galériát mıködtetni egy alig húszezer lakosú szlovákiai kisvárosban. Ugyanilyen lehetetlennek tınt a meãiari központosított „kultúrpolitika” idején olyan kiállítási programot kialakítani, amely a határokon átívelŒ kapcsolatok, az információcsere jegyében szervezŒdik. Az idŒk kedvezŒ változásának a jele, hogy ma nem egyszerıen a lehetŒ legtermészetesebbnek látszik mindkét vállalkozás, de olyan magas színvonalú produkciókban ölt testet, amelyek nem csak a helyi közönség figyelmére érdemesek. Dunaszerdahelyen, a csallóközi magyarság kulturális központjában, amelynek fŒterén Makovecz Imre és munkatársai tervei alapján próbálják ellensúlyozni, vagy legalább enyhíteni az utóbbi évtizedek szocreál építészetének hatását, s ahol alapítványi intézményként öt éve mıködik egy Kortárs Magyar Galéria, egy évvel ezelŒtt Art-Ma Galéria néven új kiállítóhely nyílt a szlovákiai és a szomszédos országokban élŒ alkotók mıvei számára. Létrehozója, mıködtetŒje maga is mıvész, többek között a fŒtéren álló 1848–49-es emlékmı alkotója, Lipcsey György szobrászmıvész, akinek munkái, kŒbŒl-fémbŒl készült plasztikái állandó kiállításon láthatók a galéria melletti kertben. A kiállítóhely programjában a kezdeti idŒszakban évi négy bemutató szerepel, s egy további ötödik, az év végén, amely aukcióval társul, nemcsak a kortárs mıvészet iránti figyelemre, hanem vásárlással való támogatásra biztatva a látogatókat. A galéria legújabb tárlata Luzsicza Árpád (1949) mıveit mutatja be. „A vonal” címı kiállításon egyrészt a mıvész illusztrációi szerepelnek, másrészt önálló rajzai, vegyes technikájú mıvei, amelyekben különbözŒ léptékı, szövedékı alakzatok sorolódnak egymás mellé, bontják meg a találkozás, a szembesítés révén az önmagukban véve homogén felületeket. P. SZABÓ ErnŒ

SZALON

101


ART_MA SALON*

22.11.2006

09:08

Strรกnka 102

ART-MA

SZALON

102

NAGY Zoltรกn


ART_MA SALON*

22.11.2006

09:08

Stránka 103

ART-MA

SZALON

ÉZSIÁS István

103


ART_MA SALON*

22.11.2006

09:08

Stránka 104

ART-MA

SZALON

104

Vladimír KONPÁNEK


ART_MA SALON*

22.11.2006

09:08

Str谩nka 105

ART-MA

SZALON

JANIGA J贸zsef

105


ART_MA SALON*

22.11.2006

09:08

Stránka 106

ART-MA

SZALON

106

ALMÁSI Róbert


ART_MA SALON*

22.11.2006

09:08

Stránka 107

Erato a Bacsák utcában ART-MA

Március 17-én sorrendben második tárlatnyitóját tartotta a múlt év decemberében megnyílt dunaszerdahelyi Art-Ma Galéria, amely száz négyzetméternyi kiállítóterével nagyon alkalmas egy-egy mıvész legújabb alkotásainak bemutatására, de kisebb retrospektív és csoportos tárlatok megrendezésére is. Ezúttal az utóbbi eset áll fenn, hiszen Dunaszerdahely elsŒ magángalériája az induláskor meghirdetett profilja, vagyis a jó értelemben vett regionális, sajátos, nívós helyi értékek bemutatása jegyében ezzel a tárlatával a Nyugat-szlovákiai KépzŒmıvészek Társasága érdekes csoportos kiállításához nyújt teret. A kiállítás címéül a rendezŒk Eratónak, a szerelmi költészet múzsájának nevét választották az ókori görög mitológiából. Teljesen indokoltan, hiszen Nyugat-Szlovákia neves vagy kevésbé ismert képzŒmıvészeinek olyan alkotásait tárja közönség elé ez a kiállítás, melyek az érzékiség, az erotika témakörébŒl merítenek. Amely témakör egyébként koronként változó, visszafogottabb vagy erŒteljesebb jelleggel, de végigkíséri az egész mıvészet történetét. A rendkívül sokrétı tárlat anyagát 23 képzŒmıvész 63 alkotása képezi mıfaji megkötöttségek nélkül. Az ismertebb alkotók között említhetŒ Almási Róbert (egyébiránt a Nyugat-szlovákiai KépzŒmıvészek Társaságának elnöke), Kocsis ErnŒ, Kopócs Tibor, a Bécsben élŒ Kovács Kálmán, Ferdics Gábor, Andrássy Tibor, Alex Kra‰ãeniã, Ján Kelemen, ·tefan Rabina, vagy akár a fiatal dunaszerdahelyi tehetség, Szakáll Noémi neve, akik mıveikkel igazolják, hogy nem idegen tŒlük az érzékiség világa. A kiállítás egyébként április 2-ig várja látogatóit.

SZALON

BERECK József Csallóköz

107


ART_MA SALON*

22.11.2006

09:08

Strรกnka 108

ART-MA

SZALON

108

DOLรN Gyรถrgy


ART_MA SALON*

22.11.2006

09:08

Strรกnka 109

ART-MA

SZALON

Nร‰METH Ilona

109


ART_MA SALON*

22.11.2006

09:08

Strรกnka 110

ART-MA

SZALON

110

DARรZS Rozรกlia


ART_MA SALON*

22.11.2006

09:08

Strรกnka 111

ART-MA

SZALON

LIPCSEY Gyรถrgy

111


ART_MA SALON*

12.12.2006

15:14

Stránka 112

A könyv kiadását a Nemzeti Kulturális Alap támogatta

Art-Ma Galéria ElsŒ kiadás Kiadta az AB-ART Könyvkiadó, Pozsony FelelŒs kiadó: Balázs F. Attila FelelŒs szerkesztŒ: Lipcsey György Grafikai elrendezés: Hodosy Géza Nyomta: Valeur Kft., Dunaszerdahely FelelŒs vezetŒ: …………………

Galéria Art-Ma Prvé vydanie Vydalo Vydavateºstvo AB-ART, Bratislava Zodpovedn˘ vydavateº: F. A. Balázs Zodpovedn˘ redaktor: Juraj Lipcsey Grafická úprava: Gejza Hodosy Tlaã: Valeur, s. r. o., Dunajská Streda Zodpovedn˘ vedúci: ………… Realizované s finanãnou podporou Ministerstva kultúry SR – program Kultúra národnostn˘ch men‰ín 2006

ISBN 80-8087-023-3


ART_MA_OBALKA

24.11.2006

13:53

Stránka 1

Lipcsey György – Dunajská Streda, 1988 (SK) Fodor Kata – Bratislava, 1999, (SK) Gály Kati – Bratislava, 1999, 2004 (SK) Ferdics Gábor – Dunajská Streda, 1999 (SK) Ferdics Béla – Dunajská Streda, 1999 (SK) Luzsicza Árpád – Budapest, 1999 (H) Hlavat˘ Ján – Bratislava, 1999 (SK) Kelemen Ján – Bratislava, 1999 (SK) Kra‰ãeniã Alexej – Bratislava, 1999 (SK) Makovecz Imre – Budapest, 1999 (H) Platzner Tibor, 2000 (SK) Kopócs Tibor – Komárno, 2000 (SK) Lovack˘ Mikulበ– Bardejov, 2000 (SK) Kolenãík Vojtech – Bratislava, 2000 (SK) Horony Ákos – Dunajská Streda, 2000 (SK) Tilajcsik Roland – Dunajská Streda, 2000 (SK) Janiga József – Veºk˘ Meder, 2000 (SK) LŒrincz Zsuzsa – Praha, 2000 (CZ) Almási Róbert – Dunajská Streda, 2000 (SK) Vachálek Jozef – Bratislava, 2000 (SK) Matu‰tíková Kyra Munk – Bratislava, 2000 (SK) Dobis Márta – Komárno, 2000 (SK) Petrla Ferenc – Senec, 2000 (SK) Dúdor István, 2000 (SK) Szilva Ilona – Komárno, 2001 (SK) Jászai Alica Busch-Kleve, 2001 (D) Nagy Niké-Correns, 2001 (F) Darázs Rozália – Hurbanovo, 2001 (SK) Draho‰ Alojz – Bratislava, 2001 (SK) Ézsiás István – Budapest, 2001 (H) Brandner Georg – Niklasdorf, 2001 (A) Sabo Ladislav – Galanta, 2001 (SK) Csillag András – ·aºa, 2002 (SK) Hobor Jozef – Bratislava, 2002 (SK) Lusseau Jean-Pierre-Correns, 2002 (F) Kovács Éva – Dunajská Streda, 2002 (SK) Poláková Paulina – ·aºa, 2002 (SK) Péter László – Herceghalom, 2002 (H) Nagyová ªudrovanová Marcela – Dunajská Streda, 2002 (SK) Téglás Attila – Komárno, 2002, 2004 (SK) Hoborová Jaroslava – Bratislava, 2002 (SK) ·tefunková Szabó Erzsi – Uherské Hradi‰te, 2002 (CZ) Gyulai Líviusz – Budapest, 2003 (H) Medveìová Gabriela – Wien, 2003 (A) Shahpari Behzadi – Teherán, 2003 (Irán) KŒrösi Papp Kálmán – Budapest, 2003 (H) Várnagy Ildikó – Budapest, 2003 (H) Márkus Péter – Szentendre, 2003 (H) Dolán György – Veºk˘ Biel, 2003 (SK) Kopacz Mária – Szentendre, 2003 (H) Nagy Zoltán – Bratislava, 2004 (SK) Tihanyi Jozef – Bratislava, 2004 (SK) Pfrommer Hans, 2004 (D) Svätopluk Mikyta – Bratislava, 2004 (SK) A. Subke, 2004 (D) ZdruÏenie v˘tvarn˘ch umelcov západného Slovenska – ERATO BIENALE, Robert Almási, 2005 (SK) Hadik Gyula – Törökbálint, 2005 (H) Kutak Adrienn – ·ahy, 2005 (SK) Muravidék Baráti Kör, Dréher János, Budapest, 2005 (H) Juhász R. József, 2005 (SK) Lestyán Goda János, 2005 (H) Téglás Attila – Komárom, 2005 (SK) Ladislav Sabo – Galanta, 2005 (SK) V. Nemzetközi Magyar Fotómıvészeti Kiállítás, Magyar MıvelŒdési Intézet, Budapest, 2005 (H) Szkukálek Lajos – Violín, âalovec, 2005 (SK) ERATO-bienale, 1999, 2001, 2003 ZVUZS, 2005 Magyar Rézkarcoló Mıvészek Egyesülete – SpoloãnosÈ maì. grafikov – Budapest, 2000 Magyar Szobrász Társaság – SpoloãnosÈ maìarsk˘ch sochárov – Budapest, 2000 ART-MA Szalon – Salón ART-MA, 2000, 2001 A Pozsonyi KépzŒmıvészeti FŒiskola növendékeinek kiállítása – V˘stava poslucháãov V·VU z triedy doc. V. Kolenãíka – Bratislava, 2001, 2004 Apáczai Csere János TanítóképzŒ FŒiskola tanárainak kiállítása – V˘stava pedagógov PF Západomaìarskej univerzity – GyŒr, 2002 Szlovákiai Magyar KépzŒmıvészek Társasága – SpoloãnosÈ maìarsk˘ch umelcov na Slovensku, 2003 „Jel és szimbólum“ – „Znak a symbol“ Nyugat-Szlovákiai KépzŒmıvészek Társasága – ZdruÏenie v˘tvarn˘ch umelcov západného Slovenska, 2004 KépzŒmıvészeti Egyetem, Budapest, Somorjai Kiss Tibor növendékei, 2004 Magyar Papírmıvészek Társasága – Spolok maìarsk˘ch umelcov papiera, 2004 Lipcsey György – Dunajská Streda, 1988 (SK) Fodor Kata – Bratislava, 1999, (SK) Gály Kati – Bratislava, 1999, 2004 (SK) Ferdics Gábor – Dunajská Streda, 1999 (SK) Ferdics Béla – Dunajská Streda, 1999 (SK) Luzsicza Árpád – Budapest, 1999 (H) Hlavat˘ Ján – Bratislava, 1999 (SK) Kelemen Ján – Bratislava, 1999 (SK) Kra‰ãeniã Alexej – Bratislava, 1999 (SK) Makovecz Imre – Budapest, 1999 (H) Platzner Tibor, 2000 (SK) Kopócs Tibor – Komárno, 2000 (SK) Lovack˘ Mikulበ– Bardejov, 2000 (SK) Kolenãík Vojtech – Bratislava, 2000 (SK) Horony Ákos – Dunajská Streda, 2000 (SK) Tilajcsik Roland – Dunajská Streda, 2000 (SK) Janiga József – Veºk˘ Meder, 2000 (SK) LŒrincz Zsuzsa – Praha, 2000 (CZ) Almási Róbert – Dunajská Streda, 2000 (SK) Vachálek Jozef – Bratislava, 2000 (SK) Matu‰tíková Kyra Munk – Bratislava, 2000 (SK) Dobis Márta – Komárno, 2000 (SK) Petrla Ferenc – Senec, 2000 (SK) Dúdor István, 2000 (SK) Szilva Ilona – Komárno, 2001 (SK) Jászai Alica Busch-Kleve, 2001 (D) Nagy Niké-Correns, 2001 (F) Darázs Rozália – Hurbanovo, 2001 (SK) Draho‰ Alojz – Bratislava, 2001 (SK) Ézsiás István – Budapest, 2001 (H) Brandner Georg – Niklasdorf, 2001 (A) Sabo Ladislav – Galanta, 2001 (SK) Csillag András – ·aºa, 2002 (SK) Hobor Jozef – Bratislava, 2002 (SK) Lusseau Jean-Pierre-Correns, 2002 (F) Kovács Éva – Dunajská Streda, 2002 (SK) Poláková Paulina – ·aºa, 2002 (SK) Péter László – Herceghalom, 2002 (H) Nagyová ªudrovanová Marcela – Dunajská Streda, 2002 (SK) Téglás Attila – Komárno, 2002, 2004 (SK) Hoborová Jaroslava – Bratislava, 2002 (SK) ·tefunková Szabó Erzsi – Uherské Hradi‰te, 2002 (CZ) Gyulai Líviusz – Budapest, 2003 (H) Medveìová Gabriela – Wien, 2003 (A) Shahpari Behzadi – Teherán, 2003 (Irán) KŒrösi Papp Kálmán – Budapest, 2003 (H) Várnagy Ildikó – Budapest, 2003 (H) Márkus Péter – Szentendre, 2003 (H) Dolán György – Veºk˘ Biel, 2003 (SK) Kopacz Mária – Szentendre, 2003 (H) Nagy Zoltán – Bratislava, 2004 (SK) Tihanyi Jozef – Bratislava, 2004 (SK) Pfrommer Hans, 2004 (D) Svätopluk Mikyta – Bratislava, 2004 (SK) A. Subke, 2004 (D) ZdruÏenie v˘tvarn˘ch umelcov západného Slovenska – ERATO BIENALE, Robert Almási, 2005 (SK) Hadik Gyula – Törökbálint, 2005 (H) Kutak Adrienn – ·ahy, 2005 (SK) Muravidék Baráti Kör, Dréher János, Budapest, 2005 (H) Juhász R. József, 2005 (SK) Lestyán Goda János, 2005 (H) Téglás Attila – Komárom, 2005 (SK) Ladislav Sabo – Galanta, 2005 (SK) V. Nemzetközi Magyar Fotómıvészeti Kiállítás, Magyar MıvelŒdési Intézet, Budapest, 2005 (H) Szkukálek Lajos – Violín, âalovec, 2005 (SK) ERATObienale, 1999, 2001, 2003 ZVUZS, 2005 Magyar Rézkarcoló Mıvészek Egyesülete – SpoloãnosÈ maì. grafikov – Budapest, 2000 Magyar Szobrász Társaság – SpoloãnosÈ maìarsk˘ch sochárov – Budapest, 2000 ART-MA Szalon – Salón ART-MA, 2000, 2001 A Pozsonyi KépzŒmıvészeti FŒiskola növendékeinek kiállítása – V˘stava poslucháãov V·VU z triedy doc. V. Kolenãíka – Bratislava, 2001, 2004 Apáczai Csere János TanítóképzŒ FŒiskola tanárainak kiállítása – V˘stava pedagógov PF Západomaìarskej univerzity – GyŒr, 2002 Szlovákiai Magyar KépzŒmıvészek Társasága – SpoloãnosÈ maìarsk˘ch umelcov na Slovensku, 2003 „Jel és szimbólum“ – „Znak a symbol“ Nyugat-Szlovákiai KépzŒmıvészek Társasága – ZdruÏenie v˘tvarn˘ch umelcov západného Slovenska, 2004 KépzŒmıvészeti Egyetem, Budapest, Somorjai Kiss Tibor növendékei, 2004 Magyar Papírmıvészek Társasága – Spolok maìarsk˘ch umelcov papiera, 2004 Lipcsey György – Dunajská Streda, 1988 (SK) Fodor Kata – Bratislava, 1999, (SK) Gály Kati – Bratislava, 1999, 2004 (SK) Ferdics Gábor – Dunajská Streda, 1999 (SK) Ferdics Béla – Dunajská Streda, 1999 (SK) Luzsicza Árpád – Budapest, 1999 (H) Hlavat˘ Ján – Bratislava, 1999 (SK) Kelemen Ján – Bratislava, 1999 (SK) Kra‰ãeniã Alexej – Bratislava, 1999 (SK) Makovecz Imre – Budapest,

AB - ART

ART - MA 1998 – 2007

GALÉRIA

Lipcsey György Art-ma