Page 17

konferencia „A kutya a természet kínálta gyógyír a szeretet hiányára és az élet sok egyéb bajára is.” Richard Allan Palm

Segítőkutyákkal az integrációért Magyarországon a 2011-es népszámlálás adatai szerint A kutya a feltételezések szerint 10 000–100 000 évvel ezelőtt a farkas egy mára kihalt alfajának a háziasításával jött 490 ezer fogyatékos ember él, és ha a családtagokat is létre. A szigorú szelekció eredményeként viselkedése több hozzászámítjuk, ennél sokkal többen érintettek. Ehhez fontos vonásában eltér a farkasétól. Jelentősen nagyobb ben- képest a segítőkutyák száma még mindig elenyésző. Pene a készség az emberrel való együttműködésre. Csányi Vil- dig nagyon sok mindenben tudnak segíteni. „A környemos etológus írja, hogy az ökológiai körülmények miatt a zeti akadályok megkerülése, zajok, epilepsziás roham jelháziasítás során csak az az egyed maradhatott fenn, amelyik zése, tárgyak felvétele látványos dolgok, de a fizikai segítképes volt az együttműködésre. Úgy viselkedik, mint a gye- ségnél is fontosabb, hogy hidat képeznek az emberek körek: egy életen át képes alávetni magát a gazda dominanci- zött – mondja Mányik Richárd. – A kutyám segít az ottájának. A neves szakember a kutya és az ember kötődését az honomban, s ha kimozdulok, akkor is jön velem, és sokanya-gyermek kapcsolathoz hasonlítja. A kötődés talán a segítőkutyák esetében a leg- Perlusz Andrea, Loványi Eszter, Mányik Richárd és Mali Erika alelnök, habilitációskutya-kiképző erősebb. Ezek az állatok a sérült, beteg vagy idős emberek életét teszik szebbé, jobbá, könnyebbé; segítik őket az egyenlő esélyű hozzáféréshez fűződő jogaik gyakorlásában, önálló életvitelük kialakításában, veszélyhelyzetek elhárításában. Több típusuk van. A legismertebbek a vakvezető kutyák, de van hangjelző, mozgássérült-, autistasegítő, rohamjelző és terápiás kutya is (az utóbbiakat nevelési-oktatási intézményekben, idősotthonokban alkalmazzák, színesebbé teszik velük a foglalkozásokat). Róluk és gazdáikról szólt a NEO kal nagyobb segítséget jelent, mintha egy ép ember kíMagyar Segítőkutya-egyesület által szervezett, az ELTE sérne. Ha ép ember jön velem, ketten vagyunk elzárva a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karának akadálymen- társadalom számára, el vagyunk szigetelve; erre kísérletet tes épületében áprilisban megtartott Segítőkutyákkal az is végeztünk. Ha kutyával vagyok, az ő révén ugyan jobintegrációért című konferencia. Szakmai előadások, ke- ban megbámulnak az emberek, viszont úgy érzem, hogy rekasztal-beszélgetés és könyvbemutató volt a progra- nem engem bámulnak a kerekes székben, hanem az okos mon. kutyámat. Viselkedésén környezetünk változását is tudjuk olvasni. Például egy hallássérültnek otthon nem is kell, hogy a kutya jelezzen, a viselkedésén már látja, hogy Híd ember és ember között valaki közeledik az ajtóhoz. Lelki segítség is a kutya: teAz egyesületet (a Carissimi 2015/1. számában bővebben matizálja a sérültek napját. A balesetem után azzal kellett szembesülnöm, hogy rengeteg időm van. olvashatnak róla Loványi Eszter cikkéA szünetben Felborult a rendszer, a ritmusom, a nappaben) Mányik Richárd elnök, segítőkulok és éjszakák összefolytak, éjjel olvastam, tya-kiképző mutatta be. 2011-ben látás-, nappal aludtam. Éreztem, hogy ez nincs jól, hallás- és mozgássérült emberek s hozde nem tudtam ellene tenni. Ez az állapot zátartozóik hozták létre azzal a céllal, addig maradt így, amíg kutyát nem kaptam. hogy segítőkutyákat képezzenek ki. Reggel ki kell vele mennem, ha van hozzá Emellett érzékenyítő tréningeket, bemukedvem, ha nincs. Kint pedig már az emtatókat tartanak óvodákban, iskolákban, berek odajönnek hozzám, és elkezdünk ishogy segítsenek a fogyatékosság elfogamerkedni. Először a kutyáról érdeklődnek, dásában. A csapatban 27 önkéntes dolaztán már mernek kérdezni a sérülésemről. gozik, munkatársaik nagy része sérült. A kutya a sérült személyiséget is nyitottabSegítőkutyájuk van, ezáltal hitelesek tudbá teszi. Ezt nevezik kommunikációs hídnak lenni.

2015/3

17

Carissimi lapja 2015jun  
Carissimi lapja 2015jun  
Advertisement