Page 1

„Uram, hiszem, hogy te vagy a Krisztus, az Isten Fia, aki a világba jön.” (Szent Márta vallomása Jézusról – Jn 11,27)

REMÉNY XXIII. évfolyam 30. szám

2012. július 22. – Évközi 16. vasárnap

A bölcsesség értéke

www.katolikus.sk • www.remeny.sk Ára: 0,50 Eur 5 8 10

Jézus Krisztus erőt adott nekem Lelki felfedezőtúra Őszinteség és igényesség

Vakáció, szabadság… Szavak, melyek az ember szótárában pozitív értéket hordoznak. A gyerekek az iskolából a szabad életbe kikerülve, mintha szárnyakat kapnának. A szülő pedig? A nyaralás, a vakáció a szabad tanulás ideje a gyermek és felnőtt számára egyaránt. A tanult szavak életté válnak. Az élet gyakorlati oldala megmutatja „rákészültségük” mértékét. Valóban nem az iskolának, az életnek tanul az ember. Valahol áhítja az ember a Fekete István-os nyara(ka)t. Bár nem biztos, hogy épp oly merész lesz, mint egy göllei (Csend), avagy kisbalatoni nyár (Tüskevár), de a maga tanulságát biztosan magában rejti majd. A szavakon túl mélyebb értéke van az életnek. Gyermekkorban, mikor a szüleink útra bocsátottak, biztatással mondták: „Jó legyél!” Akkor még nem sejtettük, hogy egy nagy (érték) világot bíztak ránk. Idővel a mondat kicsit megújult: „Vigyázz magadra!” Ami annyit jelent: az (érték) világot, amit kaptunk, őriznünk kell! Miért? Erre választ hadd adjon egy nálam érdemesebb, Fekete István: „Valami szent békesség vesz körül, mert úgy érzem, az emlékek és az élet összeférnek, és nem múlnak el soha.”


HÍRVILÁG

„Kóstoljatok meg és lássatok!” Immáron ötödször rendezik meg idén július 21-22-én a Kürti Borfesztivált, melynek célja a régió fel- és kiemelése. Egy multikulturális fesztivál kiépítése, mely ráépül a hangulatos, egyedi adottságokkal bíró kürti szőlőhegyre, ahol a mesteremberek bemutathatják értékes portékájukat, a fellépők hagyományőrző előadásukat, a muzsikusok pedig autentikus élő zenéjüket. Valamennyiük munkája kincset rejt, mely e rohanó világban eltörpül, kiveszik, beolvasztásra ítéltetett. S lám, ezzel mások is egyetértettek, a szélsőséges időjárás ellenére a rendezvény látogatottsága évről évre nőtt. Vendégeik elégedetten távoztak, majd lelkesedéssel tértek vissza, hiszen tapasztalhatták, itt bóvlinak, kirakodóvásárnak helye nincs. A kiváló helytörténész, Pénzes István szerint „a falu népe nem feledkezett meg a nemzeti tudat ápolásáról, hagyományaik őrzéséről, továbbadásáról, a vallási életről sem”. 22-én vasárnap imát mondanak a szőlősgazdákért és a jó termésért. Kassa Sándor plébános celebrálja a szentmisét a nagyszínpadon, melyre mindenkit várnak. Az érdeklődők elzarándokolhatnak a nem is oly távoli Ciglédhez is, mely fontos búcsújáróhely. Forrásvizét bárki szabadon ihatja. A szervezők szeretnék e rendezvénnyel a fiatalokat és időseket egyaránt megszólítani. Az ifjoncokat legalább két napra ki-

rángatná a cybertérből, az öregebbekben pedig megidézné egykori ifjúságuk legszebb nyarát. Csak remélni merik, hogy kitűzött céljaikat elérik... Teret és hangot adnak értékeinknek: a tér-

ség borait, nótáit és ételeit gyűjtik egy csokorba. A vendégnek nincs más dolga, mint szemezgetni azokból. Menjen és ízlelje meg! Ott a helye, önnek, családjának és ismerőseinek!

EGYESÜLT ÁLLAMOK

SZÍRIA

A párbeszéd az egyetlen út... Csatlakoztak a katolikus egyházhoz A damaszkuszi apostoli nuncius, Mario Zenari érsek az AsiaNews katolikus hírügynökségnek nyilatkozva felhívást intézett a nemzetközi közösséghez, hogy mihamarabb nyújtson segítséget Szíriának. Az elmúlt napokban Hamá városának körzetében véres harcok folytak, több, mint 200 a civil halálos áldozatok száma. Elsősorban Kínát, Oroszországot és az Arab Ligát arra szólítja, hogy lépjenek túl a megosztottságon és konkrét módon munkálkodjanak a vérontás megfékezésén, amely 16 hónap alatt 14 ezer ember halálát okozta. A nuncius három hét külföldi tartózkodás után tért vissza az országba, ahol – véleménye szerint – jelentős mértékben rosszabbodott a helyzet. Zenari érsek elmondása szerint a bizonytalanság egyre csak növekszik, nem lehet szabadon közlekedni, folyamatos összecsapások és emberrablások vannak még az eddig ellenőrzés alatt álló részeken is.

REMÉNY katolikus hetilap Főszerkesztő: Herdics György Főszerkesztő-helyettes: Albán József e-mail: alban@remeny.sk Telefon: +421 (0)948 057 510 Főmunkatárs: Mons. Koller Gyula

Az apostoli nuncius tehát nemzetközi segítségre szólít fel, ugyanis az ország nincs abban a helyzetben, hogy egyedül kiutat találjon ebből a tragédiából. „Sajnos egyre több ártatlan ember esik áldozatul, köztük számos gyermek. Meggyilkolásuk nemcsak a szíriai népet sebzik meg, hanem az egész emberiséget” – hangsúlyozta Mario Zenari érsek. Az országban élő ferences közösség is felhívást intézett a világ felé. Romualdo Fernandez atya, a damaszkuszi ökumenikus központ igazgatója és a Szent Pál megtérésének szentelt kegyhely rektora a következőket mondta: „Szíriának nem fegyverekre, hanem párbeszédre van szüksége”. Arra kérnek tehát minden érintettet, hogy kezdjék meg a tárgyalásokat az erőszak, a halál, a vérontás megfékezése érdekében.

Felelős szerkesztő: Bertha Éva e-mail: bertha@remeny.sk Telefon: +421 (0)948 057 509 Szerkesztők: Orbánné B. Mária e-mail: obm@remeny.sk Telefon: + 421 (0)948 057 506

Vatikáni Rádió/ Magyar Kurír

Az amerikai egyesült államokbeli episzkopális egyház két dél-kaliforniai közössége teljes szeretetközösségre lépett a katolikus egyházzal. Az Oceanside-Carlsbad-i Canterbury Szent Ágostonról és a Santa Ana-i Boldog John Henry Newman bíborosról elnevezett volt episzkopális közösségről van szó, amelyek beléptek a Szent Péter Széke személyi ordinariátusba. XVI. Benedek pápa idén januárban állította fel az ordinariátust az „Anglicanorum coetibus” kezdetű apostoli konstitúció értelmében azon anglikán hívek részére, akik teljes szeretetközösségre kívánnak lépni a katolikus egyházzal. Az ünnepélyes szentmisét Tod D. Brown Orange-i püspök mutatta be, amelyen koncelebrált Jeffrey Steenson, a Szent Péter Széke személyi ordinariátus ordináriusa, az episzkopális egyház egykori főpásztora. Steenson atya homíliájában a szeretetközösségben élés jelentőségére hívta fel a figyelmet arra buzdítva a katolikus egyházhoz csatlakozott híveket, hogy továbbra is munkálkodjanak a kommunióért. A szentmisén a katolikus egyház papjává szentelték a volt anglikán lelkipásztort, Andrew Bartus-t felesége jelenlétében. A Szent Péter Széke személyi ordinariátus a második, amelyet a Szentatya azon anglikán hívek számára állított fel, akik szeretetközösségre kívánnak lépni a katolikus egyházzal. Az első a 2011 januárjában felállított Egyesült Királyságbeli Walsingham-i Miasszonyunkról elnevezett személyi ordinariátus, a harmadik pedig az idén június 15-én felállított ausztráliai Dél Csillaga Miasszonyunkról elnevezett személyi ordinariátus. Vatikáni Rádió/Magyar Kurír

Parák László e-mail: parak@katolikus.sk Hirdetésfelvétel, lapterjesztés: Blahóné Kamenár Gabriella e-mail: kamenargabi@gmail.com Tel.: +421 (0)905 255 154 Kiadja: Glória Társulat Felelős kiadó: Mons. Szakál László

• ÉVKÖZI 16. VASÁRNAP • 2012. JÚLIUS 22.

A szerkesztőség címe: REMÉNY, Žiacka 4., 821 06 Bratislava Tel.: 02/4552 3682, 4564 4598 Fax: 02/4552 3684 e-mail: remeny@remeny.sk Grafika: namedia – Nagy Attila Nyomja: PETIT PRESS, Bratislava

Terjesztik a plébániák Index: 49574 ISSN 1335-6534 Nyilvántartási szám: EV 242/08 A kéziratok szerkesztési jogát fenntartjuk! Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza.


EZ TÖRTÉNT VILKE

A szeretet himnusza Szvorák Katival Minden ember, család és közösség életében vannak olyan jelentős állomások, melyek ünnepet jelentenek. Ekkor az idő robogó vonata egy rövid időre megáll ezen az állomáson, vagy legalább lassít, felkínálva néhány örömteli órát az emlékezésre, ünneplésre. Ilyen ünnepnap volt a falunkban, Vilkén, 2012. június 24-én. Örömünnep, abból az alkalomból, hogy katolikus egyházközségünk temploma, a

Mindenszentek-plébániatemplom fennállásának 250. évébe léptünk. Ezt a gyönyörű templomot a Forgách grófok építtették 1762-ben, a falu központi helyén lévő dombon. Maga a falu is az ő birtokaikhoz tartozott. Vilke községnek nem ez az első temploma. Falunkról, amely Losonctól 10 km-re fekszik, az első írásos emlékek 1238-ból valók, sőt a 13. század első felében a feljegyzések szerint apátság létezett itt. Az akkori templom és a falu is, egészen közel az Ipoly folyó partjához épült, azt a területet a falusiak a mai napig a „falu

helye dűlő” néven emlegetik. A múlt század elején, váratlan bizonyítékként, egy szántás során harang fordult ki a földből. Ez a harang több mint 300 évig pihent azon a helyen, ahol a valamikori templom állt, de az Ipoly gyakori áradásai elmosták a falut, s az emberek új községet építettek fel a mai területén, ahová 250 évvel ezelőtt felépült a jelenlegi plébániatemplom is. A vilkeiek és lelkipásztoraik valószínűleg jó hívei és jó gazdái voltak templomuknak, igyekeztek megőrizni, mindig rendben tartani. A II. világháború harcaiban ágyútalálat érte, falait golyók tépték, de a belső tereiben nem esett nagyobb kár. Kívülről is rendbe hozták a falubeliek, amint erejükből tellett a háborús évek után. Napjainkban szemet gyönyörködtető park öleli körül templomunkat, amely magába foglalja a vilkei kálváriát is. A helybeli plébános, Miroslav Šiška kanonok kezdeményezésére épült fel a keresztút a hívek adományaiból, s lett az arra járók testi-lelki pihenőhelye. Ennyit nagyon röviden a múltról. Most pedig ünnepségsorozatot indítottunk e szép, kerek, 250. évforduló tiszteletére, és ennek volt első állomása június 24. A délelőtti ünnepi szentmise után palócföld szülöttét, Szvorák Katalin népdalénekest vártuk, aki a CSEMADOK helyi szervezetének vendégeként adott csodálatos hangversenyt a plébániatemplomban. A művésznő végtelenül kedves és szerény, mint általában azok, akik a valódi, értékes kultúra és művészet művelői. Szárnyaltak a csodálatos dallamok, s előadásában a szöveg is mindig érthető. A plakátok Kudlik Júlia fellépését is hirdették, aki őszinte sajnálatunkra megbetegedett, ezért őt nélkülöznünk kellett. Szvorák Kati, ismerve Kudlik Júlia műsorát, abból kiemelve, mély átéléssel elmondta Szent Pál Szeretethimnuszát, ezzel is bizonyítva, hogy igazi előadóművész dalban és prózában egyaránt. A fa-

lunkról szóló rövid filmvetítés, valamint Sinka Dominika és Botos Ramóna tanulók versmondása színesítette még az emlékezés perceit. Miroslav Šiška kanonok úr mélyen tisztelt és szeretett plébánosa falunknak, mindenkivel szót ért. Az ő érdeme a templom és a plébániaépület teljes felújítása, környezetük parkosítása. Minden munkához meg tudja nyerni az embereket, és ahová kell, ő maga is oda áll. Pontosan tudja, hogy a mindennapok rohanásában mennyire fontos az emberek számára a templom csendes szépsége és nyugalma, ahol érezhető Isten jelenléte. Tizenhat éve az egyházközség plébánosa, azóta már nagyon sokat tett, és tesz értünk. Papi munkáját a hívek és Vilke község tavaly díszpolgári titulus adományozásával köszönték meg, melyet polgármesterünk, Rácz Gábor adott át . A Remény olvasói közül bizonyára sokan nem ismerik, többen viszont jól ismerik az Ipoly mentét, a mi tájainkat, ahol Vilke is található. Ha erre járnak, pihenjenek meg nálunk, a vilkei Mindenszentek-plébániatemplom ajtaját mindig nyitva találják! S. Kovács Mária

VÁGSZIKLÁS

II. Vágsziklási Zarándoklat A tavalyi első, Szent ZoerardAndrás és Benedek remeték sziklabarlangjaiban megtartott zarándoklat után idén július 1-jén került sor következő alkalommal e zarándoklatra a Trencsénnel szembeni Vágsziklás sziklabarlangjaiban. A búcsúi szentmisét Németh Rezső atya mutatta be, aki jelenleg két helyen, Pozsony-Főréven és a Virágvölgyben mutat be magyar szentmiseáldozatokat. A szentmise elején megemlékezett arról, hogy itt élt a 11. században a lengyel származású Szent Zoerard-András, szerzetestársával, tanítványával, Benedekkel. Szentté avatásukra Szent István királyunkkal egy időben került sor, mégpedig 1083-ban. E két, önsanyargató életet élt remete életét Mór pécsi püspök jegyezte le 1065-ben. Sziklási remetebarlangjuknál Jakab nyitrai

püspök 1224-ben bencés apátságot alapított. Rezső atya szentbeszédében a bűnről beszélt az olvasmány kapcsán, és egy nagyon érdekes, kifejező meg-

határozást mondott rá, miszerint „a bűn az igazság megsértése”. A bűn elszakadás Istentől, aminek következtében megszűnik a kapcsolat köztünk és Isten között. Fölidézte a vá-

laszos zsoltár sorait: „Dicsőítelek, Uram, mivel megmentettél engem." Istenem, tied vagyok, magadnak teremtettél engem - hangzott a prédikációban. Feladatunk itt a Földön az, hogy keressük Isten akaratát. Nincs mitől félnünk, mert Isten velünk van, irányít minket - zárta homíliáját az atya. A szentmisén Mrva Olga főrévi kántornő vezette az éneket, áldásadás után pedig elénekeltük a Boldogasszony Anyánk kezdetű éneket.A A szentmise után megköszöntük a sziklabarlangot felügyelő úrnak, hogy idén is eljöhettünk, s nagyon jóleső érzés volt hallani, hogy jövőre is viszszavár bennünket. Jövőre is szeretnénk megrendezni ezt a zarándoklatot, amely remélhetőleg néhány év múltával hagyománnyá válhat. Zilizi Kristóf

• WWW.KATOLIKUS.SK • WWW.REMENY.SK


AMIRE HITÜNK TANÍT

Tartsd meg a parancsokat! Ne ölj! 2. A Biblia ne ölj parancsa az Ószövetségben tartalmazott kivételeket: • Nem tiltotta az emberölést háborúban. • Nem zárta ki a halálbüntetést. • Nem tiltotta az öngyilkosságot. Lássunk néhány példát (MTörv 20,10-13): „Ha felvonulsz valamely város ellen, hogy megostromold, először ajánlj fel neki békét. Ha elfogadja, s megnyitja kapuit, az egész nép, amely lakja, fizessen adót és legyen a szolgád. Ha visszautasítja a békét, s fölveszi a harcot, aztán ostromot indítasz, és az Úr, a te Istened hatalmadba adja, minden férfit hányj kardélre.” Az öngyilkosság vonatkozásában meg kell állapítani, hogy a Szentírásban sehol sem található kifejezett tilalom az öngyilkosságra. Ez annak a jele,

A tízparancsolat

hogy a Biblia íróit a kérdés különösebben nem foglalkoztatta. A gyerekkori hittanból biztosan emlékszünk olyan történetekre, hogy Saul és fegyverhordozója a vesztes csata után az elfogatás és megkínzás elől öngyilkosságba menekült (1 Sám 31). Sámson öngyilkossággal rántott a halálba háromezer filiszteust (Bír 16). Az öngyilkosság Idealizált leírása a Makkabeusok második könyvében található, Razisz halála (14,37-46): „A csapatok már épp meg akarták szállni az erős házat. Erőszakkal betörték a kaput és tüzet hozattak, hogy felgyújtsák az ajtókat. Mivel minden oldalról körülzárták, a kardjába dőlt. Inkább meghalt becsületben, minthogy a gonoszok kezére kerüljön, és nemes érzelmeihez méltatlan bánásmódban részesüljön. Ám a nagy izgalomban nem sikerült neki egészen jól a döfés. Közben a csapat behatolt az ajtókon. Erre gyorsan fölment a falakra és hősiesen a sokaságba vetette magát. Csakhogy ez gyorsan

A szentségekről röviden

visszahúzódott, keletkezett egy tér, s ide esett. Mivel még mindig élt, haragra gerjedve felállt, jóllehet égő sebeiből patakzott a vér. Aztán a tömegen áthatolva feljutott egy meredek sziklára. Már teljesen elöntötte a vér. De azért kitépte beleit, megragadta mindkét kezével és rádobta a tömegre. Közben kérte az élet és lélek Urát, hogy egy napon adja neki vissza. Így halt meg.” Áttekintve a Biblia emberölésre vonatkozó részeit, a következő benyomás alakul ki: • A ne ölj tilalma a családi- vagy a falu közösséget védte inkább, nem az idegen népeket. • Az Ószövetség háború vagy öngyilkosság kérdésében nem finnyáskodott. • A halálbüntetést bizonyos esetekben kötelezőnek tekintették. • Eljegyzett lányon elkövetett nemi erőszak gyilkosságnak minősült és ennek megfelelően büntették.

Ablak a történelemre

A bérmálás eltörölhetetlen jegye Július 23. 1933-ban e napon tartották a németországi egyházi választásokat

A bérmálás a keresztséghez és az egyházi rendhez hasonlóan eltörölhetetlen jegyet nyom a lélekbe. Ezért csak egyszer szolgáltatható ki, nem lehet megismételni. A Katolikus Egyház Katekizmusának megfogalmazása szerint a bérmálás szentségében „a megkenés által a bérmálandó megkapja a szentségi „jegyet”: a Szentlélek pecsétjét” (KEK 1295). Mindkét kifejezés ugyanazt akarja kifejezni: a szentségi jelet és a szentségi jel által közvetített kegyelmi hatást. Szent Ciprián írja: „Akik meg vannak keresztelve, az egyházi elöljáró elé kerülnek, s a mi imádságunk és kézrátételünk által kapják a Szentlelket és az Úr pecsétjében betetőzésképpen részesülnek.” A szentségi jegy által részesülünk Jézus prófétai, papi és királyi tisztségében, küldetésében. Ez a jegy lefoglalja és felavatja a bérmálkozót az általános papság egyes feladatainak végzésére: a hit megvallására, megvédésére és terjesztésére. Az az eltörölhetetlen jegy, amelyet a keresztséghez hasonlóan a bérmálásban is megkapunk, eltörölhetetlenné teszi a küldetést is, hogy mások előtt tanúságot tegyünk az üdvösséget hozó hitről. Ennél a tanúságtételnél elsősorban nem az igehirdetésre vagy az Egyház hivatalos missziós tevékenységében való részvételre kell gondolnunk. A kereszténynek elsősorban életével kell tanúságot tennie. A „Lélek törvénye” lesz a bérmálkozóba helyezve, ami azt jelenti, hogy lelkiekben az illető már nem gyermek többé, akit a világ „külső törvényei” szerint irányítanak és nevelnek e mulandó világ „pedagógusai” (vö. Gal 3,24), hanem a „belső törvény”, Krisztus törvénye határozza meg az életét. A bérmálás erősíti az embert abban a lelki harcban, amelyet nem csupán önmagában, lelke mélyén kell folytatnia, hanem küzdelmet és ellenszegülést jelent a „világgal” szemben, amelyben élnie kell. A bérmálás karakterének lényege: az, aki megbérmálkozott, sajátos személyes kapcsolatba került a Szentlélekkel. A bérmálási jegyben a Szentlélek véglegesen lefoglalja életünket, és Krisztus és az Egyház szolgálatába állítja. Az eltörölhetetlen jegy olyan dinamikus hatás, amely a keresztény embert a Szentlélek irányítása alá helyezi és segíti, hogy ezt az irányítást el tudja fogadni. Ez az eltörölhetetlen jegy abban különbözik a keresztségétől, hogy hivatalból kirendel és képesít a tanúságtételre.

• ÉVKÖZI 16. VASÁRNAP • 2012. JÚLIUS 22.

Az első világégést követő válság idején számos európai városban baloldali bandák csaptak össze jobboldaliakkal. Remek időszak volt ez kalandorok, szélsőségesek, sarlatánok számára. Eljött Adolf Hitler ideje. Miután megkaparintotta a hatalmat, faji antiszemitizmusát alkalmazta teológiai felfogásában is. Igyekezett „megtisztítani” az egyházat, s kiiktatni abból a „zsidó elemeket”, majd germán alapokra helyezni azt. Befolyásának tetőpontját az 1933. július 23-i – az államgépezet közbelépésével bonyolított – egyházi választásokon érte el, bár ereje már a november 13-i gyűlésen csökkent. A bekövetkező szakadások révén nevüket gyakran változtató csoportosulások jöttek létre, melyek között a legradikálisabb a Deutsche Christen türingiai csoportja volt, melynek tevékenysége nem csak a Németország középső régiójában elhelyezkedő tartományra korlátozódott. Reformokat sürgető követeléseik eleinte megegyeztek sok elszánt teológus és laikus szándékával, Wilhelm Zöllner vesztfáliai főszuperintendens például egy lényegében lutheránus birodalmi egyház létrehozását szorgalmazta. Híveinek némely része szerette volna felbontani az 1817-es uniót is. A Deutsche Christen erős autoritás megteremtését sürgető törekvése mögött politikai érdekek húzódtak, a dogmához vagy a kultuszhoz mért viszonya meglehetősen

tisztázatlan volt. A lelkészek és gyülekezetek konzervatív csoportjai, s a szabad hitközségek 1933 nyarán-őszén egyházpolitikai és teológiai okokból mindinkább a náci eszmék ellen fordultak. Az említett (a D. Ch. fölényes győzelmével végződő) választások során mint ellenzék Evangelium und Kirche néven léptek föl, s megalakították a lelkészek vallásszövetségét. A Bekennende Kirche név később született meg. Tagjai kezdetben kisebbségben voltak, s köreikben sok ellentét és bizonytalanság uralkodott, ám a svájci Karl Barth nézetei lassanként meghatározó befolyásra tettek szert. A két nagy egyházpolitikai fél között egy széles bázisú köztes réteg is állt, mely nem nagyon szólt bele a vitákba. A Führernek alávetett birodalmi egyházzal szemben a katolikus lakosság magatartását sem szabad lebecsülni. A hitvalló körök mellett egyénileg is kiálltak a vallásszabadság mellett, annak ellenére is, hogy számos eljárást kezdeményeztek ellenük, letartóztatták, megalázták őket, gyülekezeteiket betiltották, istentiszteleteiket megzavarták, rendőri kitiltásokat és szólástilalmat kellett szenvedniük, folyó- és röpirataikat elko-


FAGGATÓZÓ

Jézus Krisztus erőt adott nekem... évvel ezelőtt július 1-jén szentelték pappá Mics Imre hárskúti esperesplébánost. Ez év július 1-jén a pozsonyi Szent Márton-dómban Stanislav Zvolenský érsek főcelebrálásával mutattak be szentmisét az ötven éve felszentelt lelkipásztorok, köztük Vladimír Filo rozsnyói megyéspüspök és Mics Imre atya. Július 7-én hívei körében ünnepelte aranymiséjét. A jubiláló atya kezdettől fogva lapunk támogatója és munkatársa. Ezúton kívánjuk neki olvasóink nevében is Isten áldását további lelkipásztori szolgálatához..

50

– Megkérem, röviden foglalja össze, hogyan, esetleg milyen események, személyek hatására választotta annak idején a papi hivatást? – Nem tudom pontosan meghatározni az én hivatásom „megszületését”. Mint általában minden fiúban ministráláskor, bennem is előjött az érzés, hogy pap legyek. Gondolom, a mindennapi ministrálás észrevétlenül formálta a lelkem. Persze ez még nagyon gyerekkori elképzelés volt.

Úgy 13-14 éves koromban az akkori lelkiatyám, dr. Kuzma János esperes úr, aki keresztelésemtől egész a papságig ve-

Interjú

Az Isten küld, testvéreim, tinéktek Hogy sugarai eleven tüzét, Amik Arcáról a szívembe égtek, Sugározzam csendesen szerteszét A testvéreknek, kik az éjben járnak. Az Isten küldött, szentjánosbogárnak.

zetett, szavával, de főleg példás papi életével nagy hatással volt rám, akkor már komolyabban kezdtem foglalkozni a papság gondolatával. – Vissza tud-e emlékezni arra, hogyan, milyen tervekkel indult el a papi pályán, és hogyan alakult mindez a hosszú évek lelkipásztori szolgálata során? – Örömmel készültem a hivatásra, s azóta is ez az öröm munkál bennem. Sok mindennel megajándékozott

Életem szentjánosbogárnyi fényével szerettem volna, és továbbra is szeretnék utat mutatni, az Istenhez vezető utat. – „Nehéz terepen” működött és működik a Rozsnyói egyházmegyében. Biztosan sok keserű tapasztalatot szerzett, de nyilván voltak szép, maradandó élményei is lelkipásztorként. Mi az, amire szívesen emlékezik vissza? – Hol nincs „nehéz terep”? Itt még nehezíti a vallási és

az Úristen. Voltak nehézségek is, de mindig kaptam erőt is hozzá. A kérdésre Sík Sándor költeményével válaszolok:

nemzetiségi sokféleség. De a legnagyobb gond a paphiány. A hivatások csökkenése, és a felszentelt papok közül (ma-

gyarok is!) sokan más egyházmegyékbe mentek (szerintem a nagyobb darab kenyér reményében) szolgálni. Ötven évvel papszentelésem után nem érzek különösebb büszkeséget, de van miért jó szívvel hálát adnom. Elsősorban, hogy mindig és mindenütt volt lehetőségem gyerekeknek hittant tanítani, a szentbeszédekben, a szentségek és a szentelmények kiszolgáltatásában a híveknek szolgálni. Az én feladatom a hétköznapok kötelességének teljesítése volt és maradt mindmáig. Ez nem jelenti azt, hogy szürke, egyhangú volt a szolgálatom. – Aranymisésként ma is szolgálja hívő népünket, az egyházat. Milyen reményei vannak? Van-e olyan kedvenc szentírási vagy más idézete, mottója, amelyet megosztana az olvasóval?

– Jézus gyenge embereket választott apostoloknak. És azóta sem emberi szempontok, még csak nem is jellembeli kiválóság alapján hív meg embereket szolgálatára. A reményemet Szent Pál apostol fogalmazta meg: „Elég neked az én kegyelmem. Mert az erő a gyöngeségben nyilvánul meg a maga teljességében” (2Kor 12,9). Az ember kapálódzhat, erőlködhet, nem ér semmit, ha nem Isten segítségével, kegyelmével teszi. És Isten rajtunk, porszemeken keresztül is meg tudja mutatni az Ő nagyságát, erejét. Aranymisémre Szent Páltól kölcsönöztem a következő gondolatot, mottót: „Hálát adok Urunknak, Jézus Krisztusnak, aki erőt adott nekem, megbízhatónak tartott, és meghívott a szolgálatára” (1Tim 1,12). -tha-

• WWW.KATOLIKUS.SK • WWW.REMENY.SK


LELKI TÁPLÁLÉK

Évközi 16. vasárnap

VASÁRNAP ról ra

Mics Imre mai evangélium arról számol be, hogy az apostolok első önálló megbízatásuk befejeztével visszatérnek Jézushoz. A Mester észreveszi fáradtságukat. Ezért a biztatás: menjünk egy magányos helyre és pihenjétek ki magatokat. Ő tudja, hogy a testnek és a léleknek egyaránt szüksége van pihenésre, kikapcsolódásra, feltöltődésre. Jézus, pihenésre hív az evangélium szavaival. Tévedés lenne azt gondolni, hogy ez a pihenésre történő felszólítás csak az apostoloknak szól. Mindazokat hívja, akik testi vagy lelki terhek alatt görnyednek. Testi-lelki egészségünk védelmében Isten szinte megparancsolja a pihenést, a munkaszünetet. Nem kívánta-e már a Tízparancsolatban, hogy az ember hetenként egy napot pihenéssel töltsön? Szükségünk van Isten munkaszüneti, csendes napjára, a vasárnapra. Ez a nap sokkal több a közvéleményben élő „munkaszüneti napnál”. Ne engedjük tönkretenni vasárnapjainkat és ünnepeinket. Különben rámegy az egészségünk, családi életünk és robotoló gépekké válunk. Nem lehet büntetlenül hétköznappá szürkíteni az ünnepnapot. Nem lehet rablógazdálkodást folytatni testi és szellemi erőinkkel. Jézus meghívja híveit egy csendes helyre, a templom csendjébe, hogy pihenjenek meg és töltekezzenek Isten gondolataival. Ha a vasárnapi szentmiséket pihenés vagy egyéb irányú elfoglaltság miatt elhanyagolnánk, akkor lelkiismeret-vizsgálatot kell tartanunk: lehet, hogy mégsem Isten a legfontosabb számunkra… És az a pihenés, amelyből kihagyjuk őt, semmiképpen sem lesz megszentelt pihenés. A nyári szabadság kimozdít a magánélet megszokottságából. Kikerülünk a megszokott mindennapi robotból, nem kell egész nap feladatok és elintéznivalók közt gyűrődnünk, estére holtfáradtan hazakeverednünk. Együtt lehet a család, kipihenten és jókedvűen, van

A

bé, és egy sem vész el közülük” mondja az Úr. „Íme, jönnek napok - mondja az Úr -, amikor igaz sarjat Ezt mondja az támasztok DávidÚr: „Jaj a pásztoroknak, akik veszni nak. Királyként hagyják és szétszé- uralkodik majd, lesztik legelőm ju- bölcsen kormányoz, s gondja lesz az orhait.” Ezért ezt mondja az Úr, Izra- szágban a jogra és az igazságra. Az ő el Istene a pásztonapjaiban megszaroknak, akik népemet vezetik: „Szét- badul Juda, és bizszélesztettétek nyá- tonságban él Izrael. jamat, szétkergetté- Ez lesz a neve, tek, s nem törődtek amelyen szólítják: Az Úr a mi igazsávele. Nos, nekem majd gondom lesz gunk.” rátok, mégpedig gonosz tetteitek Válaszos zsoltár szerint” - mondja (Zsolt 22, 1-3a. az Úr. 3b-4. 5. 6) „Nyájam maraVálasz: dékát viszont maAz Úr nékem gam gyűjtöm össze pásztorom, ínséget azokból az S orszá- nem kell látnom. gokból, ahová elűztem őket: visszahoSzentlecke Szent zom őket legelőikre, Pál apostolnak az ott gyarapodni fog- efezusiakhoz írt lenak és megsokasod- veléből nak. Pásztorokat (Ef 1, 3-14) rendelek föléjük, hogy gondjukat viTestvéreim! Ti, seljék és legeltessék akik egykor „távol” őket: nem félnek és voltatok, Krisztus Jénem remegnek töb- zusban most „közel” Olvasmány Jeremiás próféta könyvéből ( Jer 23, 1-6)

idő szórakozásra, játékra, vidámságra és olykor csendes beszélgetésre is. Sok szép élményt tartogatnak a templomok és múzeumok látogatása, tájak és emberek megismerése. A nyaralás, pihenés nem haszontalan időtöltés, hanem felkészülés a jövőre. A pihenés az elfáradt szív újjászületése, a kimerült lélek megújulása, a szokásaiba belehalt ember feltámadása. Pihenés nélkül előbbutóbb semmit sem ér a munkánk. Fásult rabszolgák, ügyintéző hivatalnokok leszünk. A nyaralás az emberért van, Istentől áldott igényünk. Nyári szabadságunk, ha helyesen értékeljük és nem csak szabad időnek fogjuk fel, lehetővé teszi, hogy kibontakoztassuk gazdagabb emberségünket: újra felfedezzük családunkat. Év közben a házastársaknak alig jut idejük egymásra, gyermekeikre. A vakáció az egymásra figyelés, az elmélyülő együttlét, az egymásnak örülés ideje. Begyógyulhatnak régtől hordozott sebek, felfrissülhet a szeretet, megerősödhet az öröm, hogy egymáséi vagyunk. Jólesik megpihennünk és meg is kell pihennünk, de a pihenésben sem veszíthetjük el keresztényi mivoltunkat. Ott is munkálkodnunk kell önmagunkban Isten fiainak az örökségét. A szabadság alatt nem maradhatnak el a csendes elmélyülés, számvető elgondolás és az Istennel imádságban való találkozás percei sem. Csak örömmel lehet nyugtázni, hogy egyre több keresztény keresi fel a lelkigyakorlatos házak csendjét, ahol testileg-lelkileg felfrissülnek, és Istennel találkoznak. Így a nyári szabadság Isten és ember kapcsolatának a megerősítésére is szolgál. Úgy lesz szép a nyarunk, ha Istennel a szívünkben éljük meg a szabadságot, úgy lesz megszentelt a pihenésünk, ha Jézussal a szívünkben tesszük. Próbáljuk meg a keresztény szemléletet belevinni a nyári napok pihenésébe, felüdülésébe, és akkor a szabadidő nemcsak testünk, hanem lelkünk javára is szolgál majd.

• ÉVKÖZI 16. VASÁRNAP • 2012. JÚLIUS 22.

kerültetek, Krisztus vére árán. Ő a mi békességünk, aki a kettőt (Izraelt és a pogányokat) eggyé forrasztotta, és a közéjük emelt válaszfalat ledöntötte, az ellenségeskedést kiküszöbölte saját testében. A törvényt ugyanis parancsaival és rendelkezéseivel együtt érvénytelenítette. Mint békességszerző a két népet magában eggyé, új emberré teremtette, és egy testben mind a kettőt kiengesztelte Istennel kereszthalála által, amellyel az ellenségeskedést megölte. Eljött, hogy békét hirdessen nektek, a távol levőknek, és békét a közel levőknek. Az ő révén van mindkettőnknek szabad utunk az egy Lélekben az Atyához. Evangélium Szent Márk könyvéből (Mk 6, 30-34) Abban az időben:

Az apostolok összegyűltek Jézushoz, és beszámoltak mindarról, amit tettek és tanítottak. Ő így szólt hozzájuk: „Gyertek ti is, (menjünk) a pusztaságba egy magányos helyre, hogy pihenjetek egy kicsit!” Mert olyan nagy jövés-menés volt körülöttük, hogy még evésre sem maradt idejük. Bárkába szálltak tehát és elmentek egy elhagyatott helyre, hogy magukban legyenek. De sokan látták, amikor elmentek, és sokan megtudták. Erre minden városból gyalog odasiettek, és megelőzték őket. Amikor kiszállt és látta a nagy tömeget, megesett rajtuk a szíve. Olyanok voltak, mint a pásztor nélküli juhok. Ezért tanítani kezdte őket sok mindenre.

Liturgikus naptár Július 22. Vasárnap. ÉVKÖZI 16. VASÁRNAP (Mária Magdolna, Lenke, Magda) Miseolvasmányok: Jer 23, 1-6; Zsolt 22, 1-3a. 3b-4. 5. 6; Ef 2, 13-18; Mk 6, 30-34 Válaszos zsoltár: Az Úr nékem pásztorom, ínséget nem kell látnom. Énekrend: H 221; 107-280B; 92 ÉE 150; 187; 116 Július 23. Hétfő. Ünnep SZENT BRIGITTA, Európa társvédőszentje (Apollinár, Lenke) Miseolvasmányok: Gal 2,19-20; Zsolt 33,2-3. 4-5. 6-7. 8-9. 10-11; Jn,15,1-8 Válaszos zsoltár: Hálát adok az Úrnak minden időben. Énekrend: H 81; 449-153; Gl 514 ÉE 88; 204-134; 104 Július 24. Kedd. Köznap (Árpád-házi Szent Kinga, Szent Krisztina, Kincső) Miseolvasmányok: Mik 7,14-15.18-20; Zsolt 84,2-4. 5-6. 7-8; Mt 12,46-50 Válaszos zsoltár: Irgalmaságodat mutasd meg, Uram, és üd-

vösségedet add meg nekünk! Énekrend: H 227; 140-139; 107 ÉE 143; 178; 579 Július 25. Szerda. Ünnep SZENT JAKAB APOSTOL (Szent Kristóf, Anikó, Valentina) Miseolvasmányok: 2Kor 4,7-15; Zsolt 125,1-2ab 2cd-3. 4-5. 6; Mt 20,20-28 Válaszos zsoltár: Akik könnyek között vetnek, majd ujjongva aratnak. Énekrend: H Gl 528; 127; 94 ÉE 253; 183; 120 Július 26. Csütörtök. Köznap (Szent Joákim és Szent Anna, Magyar Mózes, Panna) Miseolvasmányok: Sir 44,1.10-15; Zsolt 35,6-7ab 8-9. 10-11; Mt 13,16-17 Válaszos zsoltár: Uram, Istenem, nálad van az élet forrása. Énekrend: H 214; 140-139; 213 ÉE 280; 178; 264 Július 27. Péntek. Köznap (Makhlüf Szent Szabelliusz, Natália, Lilli, Aurél, Rolf)

Miseolvasmányok: Jer 3,14-17; Jer 31,10-11. 1112ab 13; Mt 13,18-23 Válaszos zsoltár: Az Úr úgy őriz minket, miként nyáját a pásztor. Énekrend: H 229; 107; 261 ÉE 142; 579; 362 Július 28. Szombat. Köznap (Szent I. Viktor, Szent I. Ince pápa, Győző) Miseolvasmányok: Jer 7,1-11; Zsolt 83,3. 4. 5-6a és 8a 11; Mt 13,24-30 Válaszos zsoltár: Mily kedves a te hajlékod, Seregek Ura, Istene! Énekrend: H 230; 233h; 267 ÉE 152; 185; 136 Július 29. Vasárnap. ÉVKÖZI 17. VASÁRNAP (Szent Márta, Mária és Lázár, az Úr vendéglátói, Virág) Miseolvasmányok: 2Kir 4,42-44; Zsolt 144,10-11. 15-16. 17-18; Ef 4,1-6; Jn 6,115 Válaszos zsoltár: Megnyitod kezedet, Istenem, és táplálsz minket. Énekrend: H 159; 150-Gl 521; 428 ÉE 141; 200-190; 196


LELKI TÁPLÁLÉK

Ezt üzeni... Szent Márta

Hallgatás és rácsodálkozás

HÉT

ről re

Július 29.

M

nem birtokolni akarjuk, hanem befogadni. Határozzuk el, hogy az idei nyáron egy kicsit csöndesebben élünk. Engedjük, hogy mások megszólíthassanak, engedjük, hogy Isten szólhasson hozzánk! Ha elsajátítjuk a hallgatás művészetét, egyre inkább érzékenyekké válunk az élet igazi értékei iránt, nyitottá válunk a rácsodálkozásra. A csodálkozás a gyermeki lelkület alapmagatartása. Az tud rácsodálkozni a körülötte lévő dolgokra, eseményekre, aki megőrizte magában ezt az alapvető nyitottságot, és felnőttként is be tudja ismerni, hogy nem tudok min-

mellett haladunk el lelki vakságunk következtében. Sokszor esünk bele abba a hibába, hogy keveset hallgatunk. Mintha félnénk a csöndtől, mely válaszutak elé állít bennünket. Nyüzsgünk, pörgünk egész héten, sokak fülén egész nap ott a telefon, vagy fején ott a zenelejátszó, másoknak szól a TV és a rádió reggeltől estig, és sokszor még vasárnap sem akarunk (merünk) elcsöndesedni. Meg kell tanulni elcsendesedni, figyelmes lélekkel hallgatni Isten szavát. Mindanynyian vagyunk úgy, hogy még az evangéliumot is csak úgy hallgatjuk, mintha csak a rádióból valami műsor szólna. Fél füllel, félszívvel, és közben semmi sem mozdul meg bennünk. Pedig az az Isten üzenete, melyet hozzánk intéz. Nem csak a múltnak szól hanem bennünket is megcéloz, és meg akar szólítani. Az Igét nem előállítjuk, hanem hallgatjuk, mi

dent, vannak dolgok, melyek számomra is újak, vannak dolgok a környezetemben, melyek előtt csak némán, magyarázatok nélkül tudok fejet hajtani. Ez lenne az a minimum, amivel be kell lépnünk egy-egy templomba, szent helyre. Ilyen hozzáállással kellene közelednünk a kínálkozó lehetőségek felé. A szombathelyi székesegyház ajtajában ezt a frappáns megfogalmazást találjuk: „Ha hívő vagy imádkozz, ha nem hiszel, csodálkozz, ha látogató vagy, akkor viselkedj kulturáltan!” Már régen rossz, ha úgy lépünk be a templomba, de talán ennél is szomorúbb, ha úgy lépünk ki, hogy nem volt olyan pillanat, amikor elcsodálkoztunk volna valamin. Használjuk ki a rendelkezésünkre álló időt, legyen az idei nyár a hallgatás és a rácsodálkozás időszaka, mely alkalmat ad lelki süketségünk és vakságunk gyógyítására.

M

Koller Gyula árta az evangéliumban együtt szerepel testvéreivel, Máriával és Lázárral. Szent János evangélliumából azt is tudjuk, hogy Jézus szerette Mártát, Máriát és Lázárt, akik Betániában laktak. Valószínű, ha Jézus Jeruzsálemben volt, náluk szállt meg, hiszen Betánia egészen közel van Jeruzsálemhez. Az evangélisták Márta házáról és testvéreiről beszélnek és nem Lázár családjáról (vö.Lk 10,38). A szentírásmagyarázók szerint valószínűnek látszik, hogy Márta gyermektelen házasság után megözvegyült, és testvérként befogadta házába Lázárt. Húga, Mária fiatal lányként lakott Mártával. A tudományos kutatás bebizonyította, hogy Mária nem azonos Mária Magdolnával. Ezért szükséges, hogy Márta liturgikus ünnepléséhez kapcsolódva húgáról, Máriáról és Lázárról is szóljunk úgy, ahogy az evangéliumokban szerepelnek. Az első híradást a két nővérről Lukács evangéliumában olvassuk. Jézust tanítványai kíséretében az egyik faluban (Betániában) egy Márta nevű asszony befogadta (vendégül látta) házába. Mártának volt egy húga, Mária, aki odaült az Úr lábához, és hallgatta szavait. Márta háziaszonyként sürgött-forgott, hogy kielégítse a vendégeket. A sok teendő között méltatlankodott, hogy húga nem segít neki. Az Úr azonban így válaszolt: „Márta, Márta, sok mindenre van gondod, és sok mindennel törődsz, pedig csak egy a szükséges. Mária a jobbik részt választotta, és nem is veszíti el soha''. (vö. Lk 10,38-42). A másik híradásban nemcsak a nővérekről, hanem Lázárról is hallunk. Jézus tanítványaival együtt a Jordán keleti partján tartózkodott, amikor Lázár megbetegedett. Márta és Mária megüzenték Jézusnak: „Uram, akit szeretsz, beteg!” Jézus két napig még ott maradt, ahol volt, és csak aztán mondta meg tanítványainak, hogy Lázár meghalt, „de megyek és fölébresztem.” Amikor Jézus megérkezett, Lázár már négy napja sírban volt. Amikor Márta meghallotta, hogy Jézus közeledik, elébe sietett, és így szólt hozzá: „Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. De most is tudom, hogy bármit kérsz az Istentől, megadja neked.” Márta hitvallására Jézus ezt mondta: „Feltámad a testvéred.” Majd így folytatta „Én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz bennem, még ha meghal is, élni fog”. Az otthon maradt Mária Márta buzdítására fölkelt, és odasietett Jézushoz, aki ott várta, ahol Mártával találkozott. Amikor Mária meglátta Jézust, síró szavakkal borult a lába elé: „Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem!” Amikor Jézus látta, hogy Mária sír, és a vele jött zsidók is sírnak, lelke mélyéig meg-

ozgalmas nyári „teendői” mellett korunk embere könnyen megfeledkezik arról a – nem éppen hanyagolható – tényről, hogy ereje, képességei és a kínálkozó lehetőségek korának előrehaladtával egyre inkább korlátozottabbak lesznek. Ennél fogva szükséges lenne, hogy a gyakran „erőltetett menetben” megélt nyaralások közepette nagyobb hangsúlyt fektessen a „kínálat” megfelelőbb, méltóbb megélésére. Rá kell döbbennünk, hogy oly sok mindent halasztunk el az életben lelki süketségünk miatt, ill. oly sok kínálkozó szépség

rendült. És könnyekre fakadt. Aztán odament a sírhoz, mely egy kővel elzárt barlang volt. Amikor Jézus szólt, hogy hengerítsék el a követ, Márta tiltakozott: Uram, már szaga van, hiszen negyednapos! Jézus szavára mégis elhengerítették a követ. Ekkor Jézus égre emelte a tekintetét, és imádkozott. Majd hangosan beszólt a sírba: „Lázár, jöjj ki!” És a halott kijött'' (vö. Jn 11. fejezet). A harmadik híradásról három evangélistánál is olvashatunk (vö. Mt 26; Mk 14; Jn 12). Hat nappal Húsvét előtt Betániában vacsorát rendeztek a feltámasztott Lázár tiszteletére. Ez a vacsora a leprás Simon házában zajlott le, és Jézus is ott volt. Márta felszolgált, Mária pedig vett egy font valódi nárduszból készült olajat, megkente vele Jézus lábát, és megtörölte a hajával. Ezeknél többet az evangéliumokból róluk nem tudunk. A legenda még arról beszél, hogy Lázár püspök lett Aix városában, Márta a város betegeit és szegényeit gondozta, Mária pedig remeteként élt még harminc esztendeig. Szent Mártát a ferencesek kezdték ünnepelni 1262. július 29-én. A 13. század végén a római naptárba is átvették. *** A három testvér közül elsőként Máriát kell kiemelnünk, aki mindenről elfeledkezve leül Jézus lábához, és hallgatja őt. Lázár halála után sem a sírral törődik, hanem csak Jézussal. A leprás Simon házában sem a vacsorával foglalkozik, hanem azzal, hogy Jézust drága kenettel megtisztelje. Nem érdekli sem a tiltakozás, sem a kenet ára. Mária magatartása: az Úr csendes szeretettel való szemlélése és az Ő igéjének hallgatása-megtartása. Magamat és mindenemet Jézusnak adni: a jobbik rész, a maradandó. Ezt a magatartást élték át a misztika útján járó férfi és női szentjeink. Nekünk, „gyalogkeresztényeknek” is tudatosítanunk kell, hogy aki Jézusra hallgat, a jobbik részt választja, és soha el nem veszíti. Jóllehet Jézus Bethániában elsősorban Máriát dicsérte meg, de a dicséretét Márta is megkapta. Kihangsúlyozta szorgalmát, gondoskodását és törődését. Ugyanakkor Mária dicséretével figyelmeztette Mártát, hogy a törődés, a munka mellett nem szabad elhagyni azt sem, ami fontos, sőt fontosabb: az imádság, a Jézus igéjére figyelés és Istenre való hagyatkozás. Rohanó világunk sok gondja és munkája közepette legyen mindig elég idő arra is, hogy szavainkkal, tetteinkkel hitet tegyünk Jézus mellett. E nélkül kereszénységünk csak a statisztikát növeli, de lelkünket elsorvasztja.

• WWW.KATOLIKUS.SK • WWW.REMENY.SK


LÉLEK ÉS ÉLET

Lelki felfedezőtúra „Utazunk!” – kiáltott örömmel a kisfiú játékautójába ülve és a homokozó felé vette az irányt. Vidámsága betöltötte a kertet, s a körülötte lévő felnőttek komolyan rábólintottak játékára. Elvégre a homokozó is cél lehet, addig eljutni a műanyagjárgányon ilyen kicsi emberkének nem is olyan gyerekjáték… „Utazunk” – ez a nyári idő egyik kulcsszava is. Utazunk, átutazunk - Isten felé vesszük az irányt… A nyári utazások idején is kutatjuk-keressük az Ő arcát… Kánikulával tört ránk a nyári szünidő, s mikor a határból már a gabona is lassan elfogy, szaporodván a tarló hossza, hamisítatlan a nyár mosolya. A nyári hajnalokat követően a virágszirmokon megülő harmatcseppek gyorsan elpárolognak, s mi szikrázó fényben fürdetjük meg arcunkat. Olyan régóta vártuk a vakációt, hogy eljövetele szinte hihetetlennek tűnik… Szívünkben hála, hogy végre pihenni is van idő. A nyomasztó árnyak, melyeket a fáradtság vetített lelkivilágunkra, már a múlté. Péter-Pálkor hálát adtunk a tartalmas, eseménydús iskolaévért, s most hálát kell adnunk a termésért, amit a földekről begyűjtenek. A végtelennek tűnő gabonatáblák láttán Isten határtalan szeretetére fókuszálunk: „Szemlélem az eget: ujjaid műve az. a holdat és a csillagokat: te alkottad őket. Ugyan mi az ember, hogy törődsz vele, az ember fia, hogy gondod van rá?” (8.zsoltár) Isten rólunk való gondoskodása olyan természetes, hogy sajnos a legtöbbször nem értékeljük eléggé, és csak akkor vesszük észre, ha rövid időre hiányt szenvedünk, majd megtapasztaljuk, hogy végül mégis mindent meg tudunk oldani. Dolgaink és az események „összjátékában” Istent tapasztaljuk. Aratás idején tudatosítjuk, hogy az Isten alkotta természettel szinte összenőtt az ember - a természeten keresztül jól rá tudunk hangolódni Isten hullámhosszára. A hatalmas bevásárlóközpontokban nem látjuk az élelmiszerek előállítása mögötti „föld közeli” munkát, és nem érzékeljük a termésen tükröződő isteni áldást. Ha azonban nyáron kimegyünk a határba és Istenről elmélkedve szembenéMÉCS LÁSZLÓ

Föl a szívekkel A tulipán bimbója lent a rögben indul, de feltör s szívként leng a légben. A hernyóbábból a szebb rész kiröppen s csapong a rét víg pillagójaképpen. Boldogságod se bújhat búba, népem! Viharban sem marad benn a szivárvány. A sárból kelt papírrongyok repülnek, ha száll a gyermek-ráncigálta sárkány. Tebenned is a könnyáztatta bűnnek iszapjából virágozzék az ünnep! Föl a szívekkel gondjaink fölébe! Föl, mint a Föld, ha szórja rá malasztit a Nap s virágban, szárban nő a légbe, a sár fölé pár rőfnyit, pár arasznyit. Így nőj, népem, misédben egy tavasznyit! (Részlet a Magyarok misekönyvéből)

zünk a napraforgófejekkel, közelebb kerülünk az alapvető igazságokhoz, melyek megkerülésével hazuggá válik életünk. Aki csak kihasználja a Föld kincseit, él velük, de azokat nem becsüli meg, attól távol áll a hálaadás, és szívében megkövesedett ember lesz. Az ölünkbe hullott földi javakat nem tudjuk úgy értékelni, mint amiért megdolgoztunk. Ilyenkor, nyáron módunkban áll többet tartózkodni a természetben. A gyermekek egy részét a nyári szünet kezdetén még a falvakban is biztatni kell erre, mert sajnos sok közülük a szünidőben is közösségi portálokon csapja agyon az időt, a számítógép előtt ücsörögve. Ezeknek a gyermekeknek (és felnőtteknek) meg kell érteniük, hogy a virtuális világ sohasem helyettesítheti az Isten teremtette gyönyörű környezetet! Utazunk, pihenünk, vakációzunk, miközben észre kell vennünk a földi lét szépségeit, ismét

fel kell fedeznünk a természetet, s meglátni benne Isten ujjlenyomatát. Ha ez a kalandos lelki felfedezőtúra sikerül, akkor Isten kikötőjében telik el a nyár - szívünkben megszületik a háladal: „Köszönöm, Uram, a végtelenbe nyíló hajnalokat, melyek Hozzád és az emberekhez vezetnek. Köszönöm a fényeket és a színeket, mert általuk Rád ismerek a világban. Köszönöm az ízeket és az illatokat, a paprikás krumplit és a búzakenyeret. Köszönöm, hogy nekünk ajándékoztad a földet, a virágokat és az állatokat, ők a természet mosolya és szüntelen figyelme, elkísérnek magányos útjainkra.” (Részlet egy hálaimából)

A hét imája „Szeretnék a Remény olvasóival megosztani két szép, Szűz Máriához kapcsolódó imát” – írja levelében az alábbi imák beküldője, Szűcs Éva Hárskútról.

Istenanyánk szent neve Jézus után a legszebb név, S csodálatos ereje. Hogyha hívjuk buzgó szívvel, Ránk száll az Ég kegyelme. Gondjainkban, munkáinkban Hívjuk csak e szent nevet, S Szűz Mária láthatatlan Nyújtja a segédkezet. Ha bajban vagy s bánatod van, Ha szíved fáj nagyon, Vigasztalót nem találva, Csorog a könny arcodon,

• ÉVKÖZI 16. VASÁRNAP • 2012. JÚLIUS 22.

Csak fohászkodj fel : „Mária!” S égi anyád melléd áll, Letörli könnyeidet, Szívsebedre írt talál. Oh, te szent név, hatalmas név, „Mária” legszebb neve, Hívjad, hívjad segítségül Földnek minden gyermeke!

Ima a segítő Szűz Anyához Szent Anyám, add kegyesen, Tied legyek teljesen: Tied életben és halálban, Tied jóban és balsorsban Tied örömben és keservben Tied itt és a mennyekben. Ámen.


BESZÁMOLÓ

A Szent Imre Egyházi Óvoda életéből Ismét eltelt egy iskolai év a Szent Imre Egyházi Óvodában, tele sok mókával, kacagással – sok vidám perccel, néha persze egy kis borongós szomorúsággal is. Voltak nagy összekoccanások, s még nagyobb kibékülések is. De bizton állíthatom, hogy óvodánk életében az elmúlt iskolai évben a derű dominált. Sok közös rendezvényünk volt a szülőkkel, részt vettünk számos versenyen, kiránduláson. S ami a legfőbb: a mi óvodánkban sosem unatkoztak a gyerekek. Pár éve egy szülő megjegyezte, hogy ez egy „nagyon pörgős óvoda”. Szeretnénk a jövőben is ilyenek maradni. Az óvodai közösség legfontosabb feladata, hogy minél több szeretetet nyújtson az ide látogató gyerekeknek megérkezésük pillanatától kezdve egészen a hazamenetelükig. Fontos, hogy a gyerekek szeretettel viseltessenek egymás iránt, s a szeretetet ne csak elfogadni, hanem megelőlegezni is tudják. A mi ovinkban a gyerekek odafigyelnek egymásra, ami nagy szó a mai világban. S ami a legnagyobb kincs: megtanulják kis szívükben megérezni Jézus jelenlétét és oltalmazó szeretetét. Sok volt a tennivaló, a lázas készülődés, hisz a programok szinte egymást érték. A Szent Imre-nap sokban gazdagabb volt az előzőkhöz képest. Hisz e napon kapott teret egy másik rendezvény is óvodánkban. Pécsi L. Dániel jelképművész jubileumi vándorkiállításának ünnepélyes megnyitójára nem találhattunk volna e napnál alkalmasabb időpontot. Hisz a Királynap hagyományőrző kézműves tevékenységei, a történelmi vetélkedő s a művész úr által alkotott jelképek egyaránt a törté-

nelemről szóltak. A történelmi vetélkedőn elért eredményei alapján Klajman Márk lett a „Kiskirály”, ki egy teljes napon át részt vehetett az óvoda kormányzásában, miután letette a fogadalmat. Ünnepek előtt szombat délelőttönként játszóházzá változott az egyházi óvoda. Az adventi készülődés idején „Fanni angyal”, míg húsvét előtt „Nyuszi Zsuzsi” fogadta a rendezvény résztvevőit, s ettől vált még izgalmasabbá az együttlét. Húsvéti tojásgyűjtő versenyünk győztese Németh Mátyás óvodás lett, ki 200 db. tojást gyűjtött össze. Mivel óvodánk benevezett a DM Drogerie markt által meghirdetett „Vidám fogak“ projektbe is, melynek szószólója egy „Dr. Nyúl“ nevezetű rajzfigura lett, ez további „nyuszis” bohóságokra adott ötletet a tavasz folyamán. Óvodánkban a rajzfigura szerepét a tojásgyűjtő versenyünk győztese vehette át. Egy tavaszi délutánon „Dr. Nyúl Mátyás“, a fogtudományok doktora fogadta a szülőket, gyerekeket az óvodá-

ban. Nem volt egyedül, maga a „Fogtündér“ is elkísérte. A játékos délután folyamán együtt énekeltünk, verseltünk a szülőkkel, csupa tisztálkodással kapcsolatos dalokat, verseket. Majd megérkezett „Nyalóka Péter“ fogfájós baba, ki elmesélte, miért is fájnak a fogai. Az igazgató néni meséjét a „Fognyűvő manócskáról“ élvezettel hallgatták kicsik és nagyok. A szülők gyerekeiknél is jobban élvezték, hogy részt vehettek a „Fehér liliomszál“ közös körjátékban. Majd minden gyerek megmutatta, hogyan tud fogat mosni. Dr. Nyúl Mátyás ezt követően kosarából mindenkit megkínált egy-egy mosolygós almával. A rendezvény igazolta, hogy nagy súlyt fektetünk az egészséges életmódra, nevelési és környezetvédelmi programunkra. Örömmel fogadtuk, hogy a „kupakgyűjő” versenyen első helyezést értünk el. Immár négy éve alakult a Szent Imre Egyházi Óvoda tánccsoportja, s azóta több jelentős fellépés színhelyén volt lehetőségünk bemutatkozni. Gye-

rekeinkkel a nemzetközileg elismert esztergomi „Carmen T.S.E.“ tánciskola vezetője, Puksáné Dr. Nagy Margit foglalkozik heti egy alkalommal az óvoda tornatermében. A tavaszi-nyári időszakban több alkalommal is fellépünk az esztergomi tánccsoport kis táncosaival, s ezek a fellépések még izgalmasabbá teszik az óvodai élet hétköznapjait. A tánciskola felnőtt tánckara mellett kap helyet a kisebb nemzedék is. Ez alkalomra a gyerekeknek igazi táncos schowba illő fellépő ruhát varrtak, mely szintén külön öröm volt a kis táncosoknak. A Mária Rádió látogatásai az elmúlt tanévben is szépséget adtak hétköznapjainknak, felvillanyozták a gyerekeket, kik minden hónapban nagy izgalommal várták a rádió munkatársát Bojtor Tibi bácsit. Érdekes volt kipróbálni a fülhallgatót is, megismerve „rádiós hangunkat“. Színjátszó körünk 11 mesejelenetet gyakorolt be egyszerűen kedvtelésből, önmagunk és egymás örömére. Na meg persze a szülők örömére is. Az évszakonként tett, természetet felfedező túráink során bővítettük a környező világról szerzett tapasztalatainkat. Voltunk történelmi kiránduláson is. Köszönöm a szülőknek, hogy ők is e szerető közösség tagjaivá váltak azáltal, hogy gyermeküket hozzánk íratták. Köszönöm egész évi segítségüket, támogatásukat. Szeptembertől kovácsolódjunk még egységesebb csapattá! Ígérjük, még több móka, kacagás vár kicsiket és nagyokat az egyházi óvoda szerető közösségén belül. Vízi Katalin, óvodaigazgató

„Lelkesen” énekelnek Dalban mondták el Jézus életét a köbölkúti Cantate Domino (Énekeljetek az Úrnak) tagjai, és ezzel méltó módon ünnepelték meg fennállásuk 15. évfordulóját. Mi vezetett a kórus megalapításához? – kérdezem Bognár Klára pedagógust, a kórus vezetőjét. - Nyugdíjazásom előtt többek közt zenét is tanítottam a helyi alapiskolában, és mivel gyermekkorom óta vallásos vagyok, másban nem is gondolkodtam, mint egyházi kórus szervezésében. Mindig meghatottak a mai kor igényei szerint megkomponált vallásos dalok, ezért elhatároztam, hogy szülőfalumban is szervezek egy ilyenfajta dalokat éneklő kórust. Sikerült magam köré gyűjtenem jó hangú hívő embereket és belekezdtünk. Orgonával, szintetizátorral, ritkábban gitárkísérettel több szólamban énekelünk. Eleinte kicsit idegenkedve fogadtak a hívek. Tudatosítottuk, hogy szeretik énekelni a régi Elmondhatom, hogy az alapítás óta nagyon megszép egyházi énekeket, ezért arra mind a mai napig kedveltek bennünket, és a szentmiséken kívül hívvigyázunk, hogy csak egy-két dal erejéig kapcsolód- nak esküvőre, keresztelőre, a község rendezvényeire. junk a szentmisébe. Szinte minden környékbeli településen énekeltünk

már, felléptünk többek közt Bécsben, Budapesten, Esztergomban és Visegrádon is. Dolezsai Ági tanító néni lelkes tagja a csapatnak. Ekként vall a kórusban töltött percekről: - Minden feladatom közül az egyik legfontosabb, hogy részt vegyek a próbákon. Hívő emberként átélem a dalokat és megvallom, gyakran elérzékenyülök. De énekelni az Úrnak csodálatos dolog. „A dalos embert Isten küldte, hogy dala víg és szomorú legyen, a kemény szív attól meglágyuljon és minket a mennybe felvigyen” – úgy gondolom, szólhatok a kórustagok nevében is, hogy mi mindig ilyen lelkülettel kezdünk az éneklésbe.

• WWW.KATOLIKUS.SK • WWW.REMENY.SK


.. O

ANKÉT

K rkérdés

sekre, lelki számadásra kényszerítő? Szívhez, vagy észhez Milyen szóló? Egyszerűen megfogala jó prédikáció? mazott, vagy bonyolult logikával felépített…? Olyan, „Értelmünk befogadja, szánk mely példákkal egyszerűsíti a hirdesse és szívünk szeresse!” megértést? Hosszú, vagy rövid? Élőbeszéddel előadott, Békét, nyugalmat sugározó, vagy felolvasott? Humorral, vagy ha nyugtalanító, kérdé- esetleg iróniával fűszerezett?

Őszinteség és igényesség „A hitszónok munkája akkor eredményes, ha érzelmileg megragadja az embert és lélekemelő hatást vált ki.” – mondhatnánk, ha egy mondatban kellene megfogalmaznunk a körkérdésre adott választ. Részletesebben kifejtve, szerintem bármilyen munka akkor jó és gyümölcsöző, ha alapos, ha a szívünket, lelkünket, tudásunkat adjuk belé. Ami az igehirdetést illeti, nekem is kialakult a véleményem róla. Számomra akkor gazdag a prédikáció, ha csak az „aznapi” evangéliumi részletre alapoz és a gyakorlatból, a mindennapi életből hoz fel példákat. Ez mindenki érdeklődését felkelti. Életünket végigkíséri az evangélium üzenete, ezért tartom fontosnak az életünkből vett példázatokat is beleszőni a szentbeszédbe. Lényeges dolog az őszinteség. A számtalan prédikációra visszaemlékezve, amiket eddig hallottam, az egyik minduntalan eszembe jut. Egy nagyon idős lelkipásztor ezzel kezdte szentbeszédét: „Nem tudom, sikerülni fog-e ma a szentbeszédem, s megkapom-e hozzá azt a kegyelmet, amit az úton idefelé kértem. Az úton még úgy éreztem, már megkaptam e kegyelmet, de most, hogy ide kiálltam, kissé elbizonytala-

Levelet kaptunk Remény

Az Úrnapi körmenetről kicsit másként Évente nagy örömmel és figyelemmel készültem az úrnapi körmenet megszervezésére. Belső öröm töltött el, amikor arra gondoltam, hogy Krisztus Testét, az Oltáriszentséget kivisszük a faluba. Gyerekkoromban szinte az egész falu népe ott volt a körmenetben. Gimnazista koromban én is boldogan vittem a templomi zászlót. Amikor falunkban, Pozsonypüspökin, felújíthattuk ezt a szép szokást, az Úr kegyelméből és a mindenkori lelkiatyák megbízásából megérhettem, hogy e körmenet megszervezése és lebonyolítása már

kat, élményeiket, természetesen lelkipásztorok neve és helységnevek említése nélkül. Leveleiket kb. 1-1,5 írott oldal (1800-2700 karakter szóközökkel együtt) terjedelemben a remeny@remeny.sk e-mail, illetve a Remény szerkesztősége, Žiačka 4., 821 06 Bratislava postai címre várjuk. A levelekre írják rá: Ankét. A beérkező, teljes névvel és címmel ellátott véleményeket folyamatosan közöljük lapunkban. Köznyelvi beszédhez közelítő, Kérjük kedves Olvasóinkat, (Szerkesztőségünk fenntartja vagy választékos nyelvezetű? írják meg nekünk gondolatai- a rövidítés, szerkesztés jogát.)

nodtam. Ezért kérem ismét az Urat, hogy visszatérjen lelkembe a teljesség…”

Ez a sok tapasztalattal rendelkező atya bizonyára nem akart rutinból prédikálni, mert ő a szívét-lelkét akarta belevinni az igehirdetésbe. Kapott is hozzá kegyelmet, mert mindannyiunk lelki épülésére felemelő szentbeszédet intézett hozzánk… Nem volt benne mesterkéltség, csak mély őszinteség.

évek óta az én feladatom. Már jó előre beszéltem róla mindazokkal, akik általában segédkezni szoktak. Jól összeszokott csapat a miénk, mindenki teszi a dolgát, örömmel segít, bármikor, ha kérem. Így volt ez az idén is. Már minden készen állt arra, hogy a latin nyelvű szentmise után felálljon a menet, és az Oltáriszentséget énekkel kísérve kivigyük a faluba, megállva egy-egy oltárnál egy rövid imára. Ám a sors úgy hozta, hogy az idei szép ünnepen a betegség megállásra kényszerített s nagy bánatomra a magas láz ágyba kényszerített. Ám az Úrnak és segítőimnek köszönhetően minden rendben lezajlott. Ez késztetett arra, hogy tollat ragadjak, és a Remény újság hasábjain nyilvánosan is megköszönjem mindazoknak, akik már évek óta fáradoznak azért, hogy minden időben elkészüljön. A háttérben végzik hasznos munkájukat Isten dicsőségére és mindannyiunk örömére. Igaz, a köszönetet megkapják, ám csak úgy általánosságban. Sokan nem is tudják, kik azok, akik már évek óta Isten dicsőségére dolgoznak. Úgy érzem, itt az alkalom, hogy nevüket leírjam (bár tudom, nem igénylik).

• ÉVKÖZI 16. VASÁRNAP • 2012. JÚLIUS 22.

Az őszinteség oda-vissza működik, ahogy az egyes lelkiatyák stílusát is átveszik idővel a rendszeresen templomba járó hívek. Találkoztam olyan szentbeszéddel, melyen érezhető volt, hogy elmondója minél előbb „le akarja tudni”, s a hívei is később ilyenek lettek: nem vágytak mélyebb kapcsolatra Istennel, bár rendszeresen eljártak templomba. Hallottam olyan prédikációt is, mely kizárólag a gyermekeket szólította meg, noha nem diákmiséről volt szó. A jó prédikátor pillanatok alatt felméri, hogy elég figyelemfelkeltő-e, s nem kell-e más mederben folytatnia a beszédet, hogy ne váljék monotonná. A felolvasott szöveg sohasem lehet olyan hatásos, mint az élőbeszéd, mert hiányzik belőle a szemkontaktus. Fontosnak tartom a kulturált beszédet, a jó modort. Személy szerint nagyon szeretem, ha a prédikációt versek is gazdagítják, hiszen a versek tömörségüknél fogva sokszor többet mondanak el, mint a hosszú mondatok. Belátom, hogy a lelkiatyák számára nagy kihívás a szentbeszédre való előkészület, de az bizonyos, hogy minden igazi érték megteremtéséért keményen kell dolgozni! Ettől lesz a szentbeszéd egyéni, szívhez szóló, melynek hátteréből a Szentlélekkel való együttműködés érezhető. Pleváné Petrovics Éva, Ipolyság

Kezdem az oltároknál. A Szűz Mária oltára – Lamos Zoltán és csapatának a munkája és Markóék családi házának kapujában áll. A Szent Kereszt oltára – a keresztes nővérek készítik és a Szent Kereszt-templom kapujában áll. A Jézus Szent Szívének oltára – a Frőhlich család tagjainak és barátainak a munkája és portájuk kapujában áll. Az Utolsó vacsora oltárát Rajna Teréz és családja, a szomszédok és rokonok készítik, és ugyancsak portájuk előtt várja az Úr Jézust. Köszönet a lankadatlan munkáért! Köszönet és hála azoknak, akik anyagiakkal járulnak hozzá az egyes oltárok virágdíszeinek elkészítéséhez. Köszönet jár azoknak a férfiaknak, akik az erdőben az ágakat gyűjtik (Falb Miklós, Foglszinger Karcsi, Wimmer Palkó, Bab László, Lapy Tibor, Kelemen Michal és Jozef, Nagy Ödön), és az egyes helyszínekre szállítják. Köszönet azoknak a családoknak, akik a virágszirmokat gyűjtik és hozzák a templomba, hogy az Úr Jézus útját illatosabbá tegyék. Külön köszönet azoknak a fiataloknak és idősebbeknek, akik évről évre vállalják a baldachin vitelét (Hladky Milan, Füle Attila, Horony Attila,

Fülöp István), a lámpások vitelét (Lamos Ernő, Wágner Ferenc, Kačeriak Bohuš, Koller Norbert), és a zászlók vitelét (Csóka Péter, Csóka Peti, Wimmer Tibor, Szabó Zoltán, Pék László, Jégh Róbert). A hangosító berendezést már évek óta Stríž Judit kölcsönzi, Bene Mátyás és Miklós szállítja mindig a következő állomásra. Köszönet illeti a menet irányítóit is, akik az útirányról és a biztonságról gondoskodnak – Bene Szilveszter, Valacsaky József és Michaliak Karol. Köszönet a kántoroknak – Bene Zsuzsának, Malovec Szilviának és Oľga Martišovának, akik a körmenet egész ideje alatt magyar és szlovák nyelven vezetik a hívek éneklését. Köszönet azoknak is, akik a templom tisztántartásáról gondoskodtak éppen azon a héten, s ez a hármas csapat – a Krammer, az András és a két Foglszinger család tagjai voltak. Isten áldja meg mindannyiukat, árassza el bő kegyelmével, hogy erőben, egészségben még sokáig tudják végezni az ő dicsőségére e nemes és szép munkát. Jégh Izabella, felelős szervező


TANÁCSOLÓ

Testi-lelki egészségünk

Műsorajánló

Egy majdnem „műtét”: az artroszkópia „A zsüri ismét nehéz helyzetben van” – mint mindig, ha olyan kérdést tesz fel a kedves Olvasó, amire „testre szabott” válasz nem adható. Egy ilyen válasz megalapozottságához ugyanis sok mindent kellene ismernie a válaszadónak: milyen volt a korábbi egészségi állapota, milyenek a kísérő betegségek (pl. cukorbeteg-e, magas-e a vérnyomása stb.), milyen gyógyszereket szed stb. A felsorolt adatok ugyanis fontosak a műtéti rizikó megítéléséhez. Kedves levélírónk ugyan mellékelt ortopédiai leletet, ebből azonban csak az derül ki, hogy a szakorvos a térdek „artroszkópiáját” javasolja a kétoldali térdfájdalom miatt. Valószínű azonban, hogy betegünknek nem magyarázták el, tulajdonképpen milyen „műtétről” van szó. Az „artroszkópia” talán „ízületi tükrözésnek” fordítható. Tehát nem „műtétről” van szó a szó szoros értelmében, hanem egy vizsgálatról. Ha valakinek fáj a gyomra, ennek többféle oka lehet: nyálkahártya gyulladása, kifekélyesedése, vérzés, esetleg daganat. Ha e betegségek szakorvosa, a gasztroenterológus pontosítani akarja a panaszok okát, ún. gasztroszkópiát, azaz gyomortükrözést végez. Ennek során egy „csövet” vezet be a gyomorba, melynek végén egy kis „tükör” van, amely a gyomor belsejét mutatja meg a vizsgáló orvosnak. Az „artroszkópia” valami hasonló dolog, azzal a különbséggel, hogy itt a térdízület belsejébe nem lehet „természetes” úton bejutni – mint a gyomorba a lenyelt étel útját utánozva, a nyelőcsövön keresztül –, hanem az ízületbe bele kell szúrni a vizsgálóeszköz csövét. Tehát ismétlem: ez nem gyógyító műtét, ez csak betegségmegállapító módszer. A vizsgáló orvos az artroszkóp segítségével „körül tud nézni” a térdízület belsejében: fel tudja ismerni, mi romlott ott el, mi szakadt el, mi „van kikopva”. Kedves betegünk alapbetegsége ugyanis „térdízületi kopás” (artrózis). Hogy azon betegek állapota nem javult, akiknek artroszkópiát csináltak, ez lehetséges, hiszen – ismétlem – az artroszkópia általában nem gyógyító mű-

Agapé

Bodzaszörpös sütemény

Szeretném kikérni véleményét a térdem operációjáról. Főleg arról, hogy mind a két térdemet egyszerre akarják megműteni. Félek e beavatkozástól, mert akiknek már csináltak ilyen beavatkozást, azok nem ajánlják – állapotuk ugyanis az operációtól nem javult, inkább rosszabbodott. Lehet, hogy jobb lenne valamilyen gyógyszeres kezelés? Jelige: „szilas”

Magyar Katolikus Rádió Interneten, az Eurobird 9A műholdról a 11958 MHz-es frekvencián, valamint néhány kábeltv-hálózaton hallható.

Mária Rádió Komáromi vételkörzet: FM 88,3 MHz, esztergomi v.: FM 97,4 MHz, váci v. FM 94,1 MHz, telkibányai v.: FM 100,6 MHz Július 22., vasárnap 10.00 Szentmise Pécsről 17.30 Rózsafüzér 23.00 Zsolozsma

Duna TV Július 29., vasárnap 10.30 Isten kezében. Szent László és Szent István Győrben 11.00 Római katolikus szentmise közvetítése a Szent Anna tavi búcsúról 13.35 Magyar történelmi arcképcsarnok. Erzsébet királyné 13.55 Erzsébet királyné (1940) Magyar játékfilm

m1

tét, hanem csak bajmegállapító. Ha nagy a baj, akkor kell az igazi műtét, végső esetben a térdprotézis beültetése. Ebből az következik, hogy ha Ön, a korára való tekintettel is, nem kíván „nagy” műtétre kerülni, akkor valóban felesleges a „kis” műtét, az artroszkópia is. Jó lenne azonban, ha mindezt meg-

tárgyalná azzal az orvossal, aki az Ön állapotát legjobban ismeri, tehát a körzeti orvosával. Az ő szava, tanácsa legyen a döntő abban: vállalja-e ezt a rizikót, vagy sem. Nincs két egyforma beteg, nincs két egyforma betegség, ezért ne a betegtársaira hallgasson, hanem kezelőorvosára.

Július 24., kedd 7.05 Másfél millió lépés Magyarországon 32 év múlva. Pilis, a pálosok nyomában Július 26., csütörtök 17.45 Másfél millió lépés Magyarországon 32 év múlva. Alpokalja Július 27., péntek 7.05 Másfél millió lépés Magyarországon 32 év múlva. Bakony

m2 Július 23., hétfő 14.14 Híres magyar könyvtárak. Az egri érseki könyvtár 15.00 Öreg paloták, régi terek és Dévény

Továbbra is várjuk szerkesztőségünkbe kedves olvasóink kérdéseit!

Hozzávalók: Tészta: 25 dkg liszt, 25 dkg cukor, 4 tojás, 1 cs. sütőpor, 1 dl bodzaszörp, 1/2 dl tej Krém: 2 tojás sárgája, 3 evők. cukor, 2 púpozott evők. liszt (kb.5 dkg), 15 dkg vaj, 1 és 1/2 dl tej, 1 dl bodzaszörp, 1/2 citrom reszelt héja, pár csepp citromlé

Elkészítés: A tésztához a tojásokat a cukorral habosra keverjük, hozzáfolyatjuk a bodzaszörpöt, majd a lisztben elkevert sütőport, végül a fél dl tejet. Sütőpapírral bélelt közepes méretű tepsibe öntjük a masszát, és 175 fokra előmelegített sütőben 30-35 perc alatt megsütjük.

Mikor kihűlt, vízszintesen kettévágjuk, és a következő krémmel töltjük meg. A tojások sárgáját a cukorral és a liszttel elkeverjük, lassan hozzákeverjük a tejet és a bodzaszörpöt. Csomómentes legyen! Tűzre tesszük, és lassan sűrű krémmé főzzük. Lehúzva a tűzhelyről, belekeverjük a fél citrom héját, és pár csepp

levet. Hidegvízbe állítjuk a lábast, kevergetve úgy hűtjük le. Közben a vajat habosra keverjük, majd a kihűlt krémmel összedolgozzuk. Az alsó tésztalapra kenjük, a másik lappal befedjük, és hidegre tesszük. Szeleteléskor porcukorral bőven meghintjük.

• WWW.KATOLIKUS.SK • WWW.REMENY.SK


KUCKÓ

Égi csikón léptet a nyár, tarka idő ünnepe jár, táncra való, fürdeni jó, nagy hegy alatt hűsöl a tó. (Weöres Sándor)

Balogh József: Nyár Nyár kacsint be az ablakon egy tikkadtságos hajnalon, fénye a redőnyt törve át magával füröszt hűs szobát.

Beňa Nikoletta, Egyházgelle, 7.B osztály

Paplant ébreszt és takarót, lajháros-lusta ágylakót, tarisznyájában új virág, – nem kap a szirma hőgutát –,

Savanyú almák Egy ember almafajok nemesítésével foglalkozott. Mindenkinek örömmel mutogatta pompás almafáit: boldog volt, ha valaki almáját megízlelte. Egyik szomszédját - noha többször hívta -, semmiképpen sem tudta rábírni, hogy bemenjen hozzá almakóstolóra. Mikor egyszer újra hívta, megszólalt a szomszéd: - Be kell vallanom, hogy a múltkor, kertje mellett elmenve, kíváncsiságból felvettem egy lehullott almát. Be-

s van benne friss vakáció, egy tópartra szánt rádió, fecskék cikázó röpte száz, veríték-lázas kerti ház… A dinnye tőle cukrosul, nevet a Nap rá huncutul, izzad az erdő, fű, a rét, patak párolog, és az ég szinte önmagát fényli szét. Vihar, ha orvul mennydörög: kugliznak fönn az ördögök, fürge felhő száll, dús-esős, lenn fű között időz az őz, hisz’ messzi még az ősz, a csősz.

Józsa Takács Mihály

Napraforgó

Készítette Lőrincz László

Rejtvény

Napraforgó tányérjába csókolt a nap virágot, körbement és megkínálta véle a világot. A méhecske nekilátott s oly éhes volt, úgy evett, napok múltán virágtalan álltak a napraszemek.

Jókai Leila, Dióspatony, 5. osztály

Berek Veronika, Nagyölved, 9. osztály A nagyölvedi alsó tagozatos gyerekek Lent: Pupos Alica Jennifer, Nagyölved, 3. osztály

leharaptam, de én életemben olyan savanyú almát még nem ettem. Köszönöm, nem kérek az almájából, az az egy egész életemre elég… - No, ez igazán nem mérvadó - szólt mosolyogva a kerttulajdonos - messze földet bejártam, míg ahhoz a savanyú almához jutottam. Azért ültettem a kerítés mellé, hogy egyszer s mindenkorra elvegyék a tolvajok kedvét az almalopástól. És bevált a számításom. De jöjjön velem a kert belsejébe! A második, harmadik sorban olyan jóízű, zamatos fajtákat talál, amilyet nem is álmodott. - Ha így áll a dolog, az más - szólt elgondolkozva a szomszéd és bement a kertbe. Sokan így vannak a lelki élettel. A kívülállók csak a tilalmak, a bűnbánat és önmegtagadás savanyú almáiról tudnak. Pedig ezek csak a képmutatók távol tartására valók. Ne a kerítésen bemászott tolvaj módjára ítélj, hanem menj be a kert Urával az ajtón, és meglátod, hogy mily édes az Úrral ápolt közösség minden gyümölcse.

Meghatározások: A rejtvény jelentése: egy jó tanács vakációra. 1. Rejtvény, első rész. 8. Itt – népiesen. 9. Az A megfejtést nyílt levelezőlapon augusztus 3arzén vegyjele. 10. Ugyan. 11. Szekundum. 12. ig küldjétek el szerkesztőségünk címére: Remény, Žiacka 4., Sorozó azonos hangzói. 13. Rejtvény, második 821 06 Bratislava rész. 16. Zenei hang. 17. Régi. 18. Névelő. 19. Doktor, röv. 20. Valami alatt lévő helyről. 22. Rejtvény, befejező rész. Megfejtés Függőleges: 1. Kiömlött. 2. Elek, Hugó. 3. Pocsék. 4. Széken pihen. 5. Liter. 6. Őrlemény. A 27. számunkban közölt rejtvény megfej7. Konyhai bútort. 12. Mondj valamit! 14. Az ozmium és a rénium vegyjele. 15. Kötőszó. 20. tése: Harang. A nyertes: Cserkó Dávid, Vásárút. Ad acta, röviden. 21. Kóró azonos hangzói. 23. Gratulálunk, az ajándékot postán küldjük! Kedd fele.(egy négyzetben két betű.) • ÉVKÖZI 16. VASÁRNAP • 2012. JÚLIUS 22.

1

2

3

4

5

8 11 14

12 15

16

17

19 22

7

9

10 13

6

20 23

18 21


NAPRAFORGÓ

Aki tegnap voltál: ma már nem te vagy, Aki holnap léssz: ma még nem te vagy. (Weöres Sándor) Keresd a Reményt a Facebookon!

Fekete Madonna Zarándoklat 2012 2012. június 24. Vasárnap. Már mindenki elkészült a másnapi indulásra. Sokszor végignéztünk és végiggondoltuk, hogy megvan-e minden, amire egy zarándoklaton szükségünk lehet. Egy dologgal mégsem számoltunk, mégpedig, hogy felesleges aggódnunk, mert a Jóisten irgalma olyan hatalmas, hogyha netán elaludnánk, mert rosszul húztuk fel az ébresztő óránkat, akkor is időben elérjük a vonatot. Vagy ha esetleg nem is raktunk be elég me-

leg holmit, az Úr akkor is gondoskodik rólunk, nehogy a váratlan hidegfront elvegye a lelkesedésünket. Hétfőn, június 25-én kora hajnalban Szepsiből és környékéről 29 zarándok indult útnak Mons. Gábor Bertalan esperes-plébános vezetésével. Velünk tartott Bartal Károly Tamás OPraem nyugalmazott apát úr, a Kassai Főegyházmegye négy magyar ajkú kispapja és a hívek. Miután minden csatlakozást elértünk, Puhón (Púchov) felszálltunk a Budapestről érkező zarándokvonatra. Ezzel csatlakozott Felvidék is a Czestochova-i zarándokúthoz. Kezdődhetett az ismerkedés, vagy adott esetben az ismerősök felkeresése. A zarándoklat lelki vezetője Mons. Székely János esztergom-budapesti segédpüspök volt, továbbá Tamás József gyulafehérvári segédpüspök, valamint Bátor Botond pálos tartományfőnök. A zarándoklat fővédnöke Kövér László volt, az országgyűlés elnöke. Az első állomásunk Wadovice lett volna (II. János Pál pápa szülővárosa), ha bírta volna húzni a mozdony a több mint 700 zarándokkal megtelt, 450 méter hosszú vonatot. Bielska Biala városában a vonat megállt. A vasutasok és szervezők kénytelenek voltak nyolc szerelvényt lecsatolni, és a maradékba betömöríteni a lelkes zarándokokat. Ez már a második élményünk volt (az első maga a MÁV nosztalgiavonata), amely lehetőséget adott a jócselekedetre, hogy a fiatalok átadják helyüket az idősebb korosztálynak. A lényeg, hogy szerencsésen megérkeztünk Wadovicébe, ahol nagyon kedves fogadtatásban volt részünk. Különleges lelki élmény volt 700 emberrel énekelve vonulni a templomig, ahol szintén csupa mosolygós arc fogadott minket.

A szentmisén Tamás József püspök atya Boldog II. János Pál pápa életéről elmélkedett, abban a bazilikában, ahol a pápát megkeresztelték, és ahová fiatal korában gyakran járt szentmisére. Nagyon megható volt a helyi polgármesternő köszöntője, ahogy üdvözölte a népes zarándoksereget a helyi plébánossal egyetemben. A gyönyörű szentmise után ismét be kellett tömörülnünk a vonatba, és egy újabb órát így kibírni, de Bielska Biala városában újra a teljes vonattal folytattuk utunkat. Ezzel a vonattal utazni nem csak egy unalmas, közönséges közlekedést jelentett, mert az idő itt ki volt használva a vonatban működő stúdió közvetítése által. Így az egész vonat egy nagycsaláddá vált, együtt imádkozhattunk, vagy valamelyik atya elmélkedését hallgathattuk. Még éjfél előtt megérkeztünk zarándoklatunk fő céljához, Czestochovába, a lengyelek „lelki fővárosába”, ahol a legtöbbünk vágya az volt, hogy kialudjuk magunkat a keddi nagy nap előtt. Ez többé-kevésbé sikerült is. Kedd reggel Roman Majewski házfőnök, a czestochovai pálos kolostor perjele köszöntötte a 700 magyar zarándokot, kifejezve, hogy számukra a magyarok a legfontosabb zarándokok, hiszen a lengyelek a magyaroknak köszönhetik nemzeti zarándokhelyüket. A nap folyamán mindenki megcsodálhatta a hatalmas épületegyüttest, amely egyben a pálos szerzetes atyák kolostora, benne a bazilikát, és a kegykápolnát is, ahol a Fekete Madonna kegyképe található. Kedden a szentmisét a kegykápolnában ünnepelhettük. Előtte megkoszorúzták az 1940-es katinyi mészárlás emlékművét és a 2010-es szmolenszki katasztrófa emlékművét, majd ünnepélyesen bevonultunk a kegykápolnába, ahol a szentmise elején térdre borultunk, miközben hatalmas

harsonaszóval felnyitották a Fekete Madonna kegyképét. Felemelő élmény volt! Már magának a helynek is van egy különleges karizmája, mintha

hirtelen megszűnne minden akadály, ami az imádság és a szeretet útjában áll. A szentmisét Mons. Székely János püspök atya mutatta be, a pálos újmisés atyák koncelebrálásával. A püspök atya szentbeszédében a Szent Szűz anyai pártfogásáról és a Mária-tisztelet fontosságáról elmélkedett. Délután Kövér László vezetésével ünnepélyesen felavatták a lengyel-magyar barátság díszkútját, amely Boldog Özsébet ábrázolja. Ezután következett a keresztút, amelyet nagyon mélyen át lehetett elmélkedni, ebben segített, hogy minden állomást más atya állított össze. Elgondolkodtató és tanulságos élmény volt. Az esti órákban lehetőség nyílt egyéni virrasztásra a kegykápolnában. Megérte ott lenni, mert ilyen helyen mintha a csend is imádkozna az ember lelkében. Szerdán korán ébredtünk, hogy a zarándoklatot méltón fejezzük be, mégpedig Krakkóban. A vasútállomásról a középkori Főtérre vonultunk, megtekintettük kívülről a Mária-templomot, majd felvonultunk a Wawelbe, a várba, ahol a Szent Szaniszló-székesegyházban megkoszorúztuk Szent Hedvig magyar királylány és lengyel királyné, Báthory István erdélyi fejedelem és lengyel király, valamint Lech Kaczinsky sírját. A várból visszatérve Stanislav Dziwis bíboros, Krakkó érseke köszöntött bennünket. Az utolsó hivatalos úticél Kassa volt, ahol a Szent Erzsébet-székesegyházban, amelyet most restaurálnak, Mons. Bernard Bober kassai érsekmetropolita ünnepélyes főpapi latin, szlovák és magyar nyelvű szentmisét mutatott be a szlovákmagyar megbékélésért és barátságért. Ezen a szentmisén egyben megköszöntük a Jóistennek az egész zarándoklat élményét és kértük, hogy mindenki élményeivel együtt szerencsésen hazaérkezzen otthonába és hazavigye családtagjaihoz azt a sok kegyelmet, amellyel a három nap alatt az Úr megáldotta. Ezen a zarándoklaton szerettük volna felmutatni a lengyel-magyar barátság értékét, és azt, hogy Európának a legerősebb gyökere a keresztény gyökér. Arra is törekedtünk, hogy az emberek megélhessék Isten közelségét. Végül szeretnénk köszönetet mondani minden zarándok nevében Budai Lászlónak, hogy ott lehettünk, és hogy az egész utat lebonyolította. Szeles Péter és Takács Dénes Fotók: Budai András • WWW.KATOLIKUS.SK • WWW.REMENY.SK


GONDOLKODÓ

REJTVÉNY

44. Gyenge minőségű bort adó direkttermő szőlőfajta; 46. Sérelem elmondása (sz=s!); 48. A középkori prágai (zsidó) misztikában: életre keltett óriási agyagszobor; 50. A máj váladéka; 51. Irén - szlovákul; 52. Település Pest megyében; 54. ÁNN; 55. Olasz kisváros Velence közelében, tőle ÉNy-ra (fölös ék.); 56. Középkori énekmondó; 58. Vissza: román váltópénz; 59. Fenomenális darab (!); 61. Csodálkozást kifejező indulatszó; 62. Fonásra való, lábbal hajtott eszköz, az utolsó kockában 2 betűvel; 64. A tatárjárás után férjétől kapta adományként ezt a tartományt, amiért buzgón segített az elpusztult Lengyelországot újjáépíteni; 69. Dátumrag; 70. Kettős betű; 71. Bogár; 73. Egyesült Nemzetek Szövetsége; 75. Elavult tájszólással: gabona mérésére való faedény; 77. Ezen a néven is szokták Kingát nevezni; 80. A függ. 66 szám alatti festő egyik festménye (ék. hiba); 82. Tavaszi gyümölcs; 83. Sör - németül; 85. Vas megyei település; 87. Argon és indium; 89. ..... Galambos Benjamin = Egressy Béni; 91. A kegyetlen császár; 93. Ő - szlovákul (nőn.); 94. Személyes névmás; 95. Kétszer is meghúzta magát Kinga ebben a sziklavárban: egyszer férjével, majd később nővértársaival; 96. Brit hírügynökség; Függőleges: 1. Csomó; 2. Erre a másik helyre; 4. Szibériai folyó; 5. Lutécium és kén; 6. Osijek horvát város magyar neve; 7. Nagybátyjának, Kálmán hercegnek a felesége, aki nagy hatással volt Kinga hitéletére; 8. A-val: másként - latinul; 9. Cipészszerszám; 10. Életerőtől duzzadó; 11. Török katonai rang; 12. A tatárjárás után, 1249-ben, hazalátogatása alkalmával ezt kapta ajándékba édesapjától; 14. Liturgikus ruhadarab (is); 17. Norvég, olasz és libanoni gépkocsik betűjele; 19. Jókai-hős; 21. Tehetsége van rá; 24. Napnyugtáig; 26.

Július 24-én emlékezünk meg Árpád-házi Szent Kinga – IV. Béla magyar király és Laszkarisz Mária bizánci hercegnő elsőszülött gyermeke – halálának 720. évfordulójáról. Rejtvényünk fő soraiban – a vízsz. 3, 64, 77, 95 valamint a függ. 7, 12 és 27 számú sorokban – vele kapcsolatos személyek és helyszínek neveit rejtettük el. A megfejtést nyílt levelezőlapon vagy villámpostán július 29-ig küldjék el szerkesztőségünk postai: REMÉNY, Žiacka 4., 821 06 Bratislava vagy e-mail címére: remeny@remeny.sk A levelezőlapra írják rá: GONDOLKODÓ Vízszintes: 1. Igekötő; 3. Férjének neve, akivel 1239-ben kötött házasságot; 11. A „d.e.“ rövidítés angol megfelelője; 13. Az Egészségügyi Világszövetség (Organisation Mondiale de la Santé) francia rövidítése; 15. Tömegközlekedési eszköz; 16. A tanzániai fővárostól D-re fekvő város (föl. ék.); 18. Gyurma ablaküvegek rögzítésére; 20. Keréktalp kitörött darabja - tájszólással; 22. A-val a végén: pápai hármas korona; 23. Az első két szolmizációs szótag; 25. Élelmiszer tárolására használt nagyobb helyiség; 27. Tükrös távcső; 29. Ország; 31. „Hannibal .... portas!“ 32. Az FC Barcelona argentin sztárja; 34. Jelen nap; 35. Rikoltozni kezd (!); 37. Budapest XIX. kerülete; 38. Emlősök bőrét fedi; 40. Indium és bór; 43. Angolai város a fővárostól DK-re;

SOKSZÍNŰ EGYHÁZ

Elutasította az osztrák alkotmánybíróság az üzletek vasárnapi nyitva tartását megtiltó törvény elleni beadványt, a testület július 11-én kihirdetett ítéletében a hétvégi pihenőidőről szóló törvényi előírással indokolta állásfoglalását. Az osztrák munkaügyi törvények szerint minden munkavállalónak joga van heti egy alkalommal megszakítás nélküli 36 óra pihenésre, amelybe bele kell esnie a vasárnapi napnak.

Fekete István kacsája; 27. Atyai nagynénje, akit német nyelvterületeken manapság is így emlegetnek; 28. Csak félig meszes (!); 30. Egysejtű, mikroszkópikus állat; 33. Szent – idegen rövidítése; 36. Koh...... – híres gyémánt; 39. Nagy zaj, lárma; 41. Spanyolországhoz tartozó szigetcsoport; 42. Matrac rugózata; 45. Focikapus a múlt sz. közepéről (Géza); 47. „A“ férfi; 49. Állat (pl. kutya) mellső lábfeje; 53. K......ri sivatag; 57. Vissza: lágyan zümmög; 60. Könnyed mozgású - irodalmi kifejezéssel; 63. A bilincs tréfás neve; az 1. kockában két betűvel; 64. Szent szlovák rövidítése; 65. Olyan szakasz, melynek se eleje, se vége (!); 66. „A“ flamand festő (1577-1640); 67. „Ag-

„Még ha társadalmi változás zajlik is, a tilalmat még mindig indokolja a hétvégi pihenés megőrzéséhez fűződő közérdek" – állapította meg a bíróság. Az a körülmény, hogy a kereskedelemben bizonyos hétvégéken erős kereslet mutatkozik az üzletek nyitva tartására, nem teszi aránytalanná a vállalkozás szabadságába való törvényi beavatkozást, vagyis a nyitva tartás tilalmát. A bíróság rámutatott, hogy a 36 órás pihenőidő ellenére is lehetőség van arra, hogy szombati napokon 18 óráig nyitva legyenek az üzletek. Üzletemberek egy csoportja kezdeményezte, hogy legalább évi öt-hat vasárnapon legyen lehetőség a nyitva tartásra. Ennek az álláspontnak elsősorban a bécsi belvárosban vannak szószólói,

• ÉVKÖZI 16. VASÁRNAP • 2012. JÚLIUS 22.

nus ...“; 68. .... fül = nagyon figyel; 72. Kint, ki - angolul; 74. Cink, erbium és oxigén; 76. De, ámbár – németül; 78. Súlyos; 79. Balkáni folyó; 81. Tudni, ismerni – latinul; 84. Szófaj; 86. Tömegesen pusztít; 88. Csillagunk;

Megfejtés A 27. számunkban közölt rejtvény megfejtése: „A pap Isten ajándéka az embernek, és az ember ajándéka az Istennek.”A helyes megfejtők közül sorsolással ajándékot nyert: Iván János, Dobóruszka. Gratulálunk!

ahol nagyon sok külföldi turista megfordul. A nyitvatartási lehetőség kiterjesztése mellett érvelők attól tartanak, hogy a rendelkezésre álló vásárlőerő külföldre vándorol. Törekvésükkel kisebbségben vannak a befolyásos Osztrák Gazdasági Kamarán belül. A többség szerint nem hozna nagyobb bevételt, ha vasárnap is kinyithatnának, és hátrányos helyzetbe hozná a kevésbé jó elhelyezkedésű üzleteket. Ellenzi a vasárnapi nyitva tartást az egyik vezető érdekképviseleti szervezet, a Munkáskamara, valamint a Katolikus Egyház is. Magyar Kurír


APRAJANAGYJA Fizetett hirdetések

SZOLGÁLTATÁS

NYÁRI AKCIÓ

KÖSZÖNTŐ

„Isten áldása kísérje életed, oltalmazza a Szűzanya minden lépésed, hogy még sokáig élhess jó erőben, egészségben szeretteid körében.” Július 25-én ünnepli 70. születésnapját Ipolyságon STEVČAT MAGDOLNA. E szép ünnep alkalmából hálás szívvel és sok sok szeretettel köszöntik: férje, fiai, lánya, veje, menye és a három unoka. MEGEMLÉKEZÉS

„Elvitted a derűt, a fényt, a meleget, Csak egy sugarat hagytál itt, az emlékedet. Bennünk él egy arc, és egy végtelen szeretet, Amit tőlünk soha, de soha senki el nem vehet. Hiányod feldolgozni nem lehet, Csak próbálunk élni nélküled.” Július 22-én lesz 30 éve, hogy drága gyermekünk, VARGA ÁRPIKA Gímesen 10 éves korában tragikus hirtelenséggel az örökkévalóságba költözött. Szomorú szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékeznek a bánatos szülei és testvérei: Marika, Attila és Imre családjukkal.

Templombelsők díszítő festése, külsők felújítása, oltárok, képek és szobrok restaurálása, aranyozása. Árkedvezmény. Tel: 035/6593 139, 0905 389 162 www.reart.eu Palástok – zászlók. www.gabrielbolt.eu

DOMINE TEMETKEZÉSI VÁLLALAT ELÉRHETŐSÉG: Nám. Á.Vámbéryho 53/10B 929 01 Dunaszerdahely E-mail: info@domine.sk Honlap: www.domine.sk

Szabó Ferenc S.J. Pozsonytól Kassáig Írók, költők, művészek a Felvidéken A szerző célja, hogy a Felvidéken élő magyarok tudatosítsák, milyen gazdag a magyar kulturális örökség, amelyet nekik őrizniük kell, és továbbadni az újabb nemzedéknek. Ára: 2,50 Eur helyett 1,20 Eur

Könyvrendelés: Cím: Remény, Žiacka 4., 821 06 Bratislava Tel.: 0948/057 508 • E-mail: office@remeny.sk

24 órás szolgálat: 0917/464 354

Hirdetésfelvétel, lapterjesztés: Blahóné Kamenár Gabriella Tel.: 0905 255 154 E-mail: kamenargabi@ gmail.com

Wass Albert gondolatai „Minden talajban megterem valamiféle virág. Minden napnak van valamilyen öröme. Neveld rá a szemedet, hogy meglássa azt.” „Megtanultam, hogy mindenki a hegytetőn akar élni, anélkül hogy tudná, hogy a boldogság a meredély megmászásában rejlik.”

DUPLA AKCIÓ Mons. KOLLER GYULA könyveiből NAPI ÜZENET I. – A köznapi olvasmányok és evangéliumok üzenetei az adventi, karácsonyi, nagyböjti és húsvéti időre. Ára: 4,38 Eur helyett 2,99 Eur NAPI ÜZENET II. – A köznapi olvasmányok, szentleckék és evangéliumok üzenetei az évközi idő köznapjaira. Ára: 4,38 Eur helyett 2,99 Eur NAPI ÜZENET III. – Elmélkedések a szentmise köznapi olvasmányai alapján. Ára: 4,38 Eur helyett 2,99 Eur ÜNNEPI ÖRÖMHÍR – Prédikációk az ünnepi evangéliumok, szentleckék és olvasmányok alapján. Ára: 5,10 Eur helyett 2,99 Eur

JÉZUS NYOMDOKAIN… – Megfontolások és gondolatok a vasár- és ünnepnapi szentmisék alapján. I. kötet: „A” év – Ára: 4,60 Eur helyett 2,99 Eur II. kötet: „B” év – Ára: 4,60 Eur helyett 2,99 Eur III. kötet: „C” év – Ára: 4,60 Eur helyett 2,99 Eur Azok a kedves megrendelők, akik egyszerre két kötetet rendelnek, a harmadikat – tetszés szerint – i n g y e n kapják. A KÖTETEK MEGRENDELHETŐK: Tel.: 0948/057 508 E-mail: office@remeny.sk • WWW.KATOLIKUS.SK • WWW.REMENY.SK


REMÉNY

Akciós ajánlatunk!

Hidd, amit

Házasulandók imafüzete Ára: 1,- Eur helyett 0,75 Eur + postaköltség

énekelsz

A gyermek, akit Jézusnak hívtak – A titok dvd Jézus gyermekkoráról Ára: 16,43 Eur helyett 8,90 Eur + postaköltség Megrendelhető: office@remeny.sk vagy 0948/057 508

Bertha Éva „Aki szeret, az énekel, aki énekel, az kétszeresen imádkozik” (Szent Ágoston) Talán nem túlzás azt állítani, hogy az ima a hívő ember „anyanyelve”. S egész biztosan igaz a mottóban idézett Szent Ágoston-i mondás is: „…aki énekel, az kétszeresen imádkozik.”. Ismerjük vajon „énekes anyanyelvünket”? Elgondolkoztatnak olykor az ismerős templomi dallamok s énekeink szavai? Tamás József plébános írta egy helyen: „A magyar nép éneklő nép. Énekben mondja el örömét és bánatát, és ezzel vigasztalódik. A mai nyugtalan világban nagyon is szükség van erre, főleg a templom meghittségében.” Vigyázz reánk, Édesanyánk, Angyaloknak kegyes királynéja. (Hozsanna 190) Mélységes bizalomról, ráhagyatkozásról tanúskodik e Mária-ének refrénje. Édesanyánkat kérjük, a mi égi Édesanyánkat, aki egyúttal az angyaloknak a királynéja is. Ég és föld összekapcsolódik benne. Vigyáz reánk, óv minket, és Fiához vezet. Mária anyai és gyöngéd gondoskodást mutat az ember fájdalmai és szenvedései iránt – írja egyik levelében XVI. Benedek pápa. Hívők százezrei tudnának vallani arról, miképp mutatta meg életük egy-egy nehéz pillanatában az égi Édesanya azt, hogy nem hagyja őket magukra bánatukban, fájdalmukban. Sok-sok hívő és megtérő tudna tanúskodni mindarról a kegyelemről, segítségről, amelyet az Úr az égi Édesanyán keresztül juttatott neki. A pozsonyi Mély úti barlang falain táblák százai beszélnek arról, hogy nem hiába fohászkodtak, énekeltek a hívők az angyalok kegyes királynéja közbenjárásáért, segítségéért. Hálatáblák ezek, amelyek biztatják a ma arra járókat, hogy az égi Édesanya ma is figyel ránk, ma is óv minket, ma is vigyáz ránk. Ha jó szándékkal, tiszta szívvel kérjük őt imáinkban, énekeinkben, a nagy külföldi zarándokhelyeken, vagy akár egy kis falusi kápolnában, ő nem hagy el minket.

Porciunkulai búcsú Érsekújvárban Augusztus 1. szerda 12 órakor harangok jelzik a búcsú kezdetét 14 órától gyóntatás mindkét templomban 17 órakor keresztút a Kálvárián magyar nyelven szentmise a templomban szlovák nyelven. 19 órakor keresztút a Kálvárián szlovák nyelven szentmise a templomban magyar nyelven a családokért, utána szentségimádás a templomban magyar nyelven. 22.30-tól szentségimádás szlovák nyelven. 24 órakor ifjúsági szentmise a templomban szlovák nyelven. Augusztus 2. csütörtök 5.00 órakor szentmise halottainkért latin és magyar nyelven 6.45 órakor szentmise szlovák nyelven 8.00 órakor szentmise a hivatásokért magyar nyelven, 17.00 órakor szentmise magyar nyelven

„Minden ember olyan, amilyennek hittel elképzeli magát.” (Platon)

Porciunkula-búcsú Bacsfa–Szentantalon (Báč) 2012. augusztus 2., csütörtök Program: 17.00 Gyónási lehetőség 18.00 Rózsafüzér 19.00 Ünnepi szentmise Főcelebráns: p. Zarándy Gergely Kleofás, esztergomi ferences szerzetes 20.30 Szentségimádás 22.00 Szentségi áldás Szeretettel várják a Mária-tisztelőket!

Zarándoklat Lengyelországba Új helyekkel • 2012. augusztus 20–22. Ára: 110 Eur Lelki vezető: Bozay Krisztián További részletek: magyarzarandoklat@gmail.com Tel.: 0905 840 473, Jelentkezési határidő: 2012. július 10.

„Nem tudok igazán jó ember lenni, mert mindig itt vannak a bűneim... de szent tudok lenni, mert a szentség nem azt jelenti, hogy hibátlan leszek, hanem azt, hogy Istennel együtt élek.” (Barsi Balázs atya) „Semmi sem nehéz annak, aki szeret.” (Szent Bernát)

Remény online • Remény hetilap online archivum • webshop – vallásos könyvek széles választéka

www.katolikus.sk Küldje be Ön is plébániája, közössége hírét: hir@katolikus.sk • ÉVKÖZI 16. VASÁRNAP • 2012. JÚLIUS 22.

Friss tartalommal, folyamatosan bővülő webshoppal, a Remény hetilap online, lapozható archivumával, hírekkel és érdekességekkel várjuk megújult oldalunkon!

www.remeny.sk ELÉRHETŐSÉGEINK Főszerkesztő-helyettes: Albán József Tel.: +421 (0)948 057 510 Felelős szerkesztő: Bertha Éva Tel.: +421 (0)948 057 509

Szerkesztő: Orbánné B. Mária Tel.: +421 (0)948 057 506 Hirdetésfelvétel, lapterjesztés: Blahóné Kamenár Gabriella Tel.: +421 (0)905 255 154 kamenargabi@gmail.com

KÖNYVRENDELÉS: office@remeny.sk vagy 0948/057 508

remeny_2012-30_korrekturazott  
remeny_2012-30_korrekturazott