Page 1

MODUL GERENTI LULUS SEJARAH SPM 2012

Disediakan Oleh

Tn. Hj. Shahruddin B. Mohd Bashah, En. Jamil B. Ismail , En. Ahmad Sukardi B. Shatry En. Sunmugam a/l Krishnan ,Pn. Norin Bt. Mustaffa, Pn. Manisah Bt. Abd Manaf ,Pn. Norliza Bt. Hj Sajat ,Cik Norliza Bt. Darus , Pn. Lee Mei Eng , Pn. Norzuraifah Bt. Khazali


PERMATA SEJARAH DAERAH KERIAN 2012

Modul Gerenti Lulus ini adalah terdiri daripada himpunan soalan target /spot untuk pelajar SPM tahun 2012. Modul ini dibangunkan khas kepada pelajar Near

Miss Lulus Mata Pelajaran Sejarah Daerah Kerian oleh Panitia Sejarah Daerah Kerian (PERMATA) Modul ini terdiri daripada soalan struktur dan soalan esei beserta skema jawapan

Topik-topik yang perlu diberi perhatian oleh pelajar pada tahun 2012 :

Tingkatan 4 Bab2: Peningkatan Tamadun Bab3: Tamadun Awal Asia Tenggara Bab 5: Kerajaan Islam di Madinah Bab 7: Islam di Asia Tenggara Bab 9: Perkembangan di Eropah

Tingkatan 5 Bab 2: Nasionalisme di Malaysia Sehingga Perang Dunia Kedua Bab 3: Kesedaran Pembinaan Negara dan Bangsa Bab 5: Pembinaan Negara dan Bangsa yang Merdeka


Bab 6: Pengukuhan Negara dan Bangsa Malaysia Bab 8: Pembangunan dan Perpaduan Untuk Kesejahteraan Bab 9: Malaysia Dalam Kerjasama Antarabangsa

Selamat menjawab…..anda akan berjaya SEJARAH TINGKATAN 4. BAB 2 : PENINGKATAN TAMADUN Soalan struktur. 1. Negara kota atau Polis yang terdapat di Yunani terbentuk hasil gabungan beberapa buah kampong dan Bandar. a) Namakan 2 buah Negara kota Yunani yang paling menonjol. i…………………………………………………………………………………………………………………………………. ii………………………………………………………………………………………………………………………………… ( 2 markah ) b) Nyatakan ciri-ciri yang terdapat dalam Negara kota Yunani ? i………………………………………………………………………………………………………………………………….. ii…………………………………………………………………………………………………………………………………. ( 2 markah ) c) Senaraikan bentuk-bentuk pemerintahan yang pernah diamalkan di Negara-negara kota Yunani ? i…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ii…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ( 2 markah ) d) Pada pendapat anda, apakah kepentingan bandar kepada sesebuah Negara ? i…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ii……………………………………………………………………………………………………………………………………..


iii……………………………………………………………………………………………………………………………………. iv……………………………………………………………………………………………………………………………………. (4 markah)

Skema jawapan 1

a) F1 - Athens F2 - Sparta F3 - Corinth

b) F1 F2 F3 F4 F5

-

dikelilingi kawasan pertanian terdapat pasar ada kubu ada kuil ada istana

c) F1 F2 F3 F4 F5

-

monarki oligarki Aristokrasi dictator demokrasi

d) F1 - Sebagai ibu Negara F2 - sebagai pusat pentadbiran F3 - lambang kemajuan F4 - pusat pendidikan F5 - pusat hiburan F6 - meningkatkan nama baik negara


2 a) Nyatakan peranan Asoka dalam pembentukan kegemilangan Dinasti Maurya. i……………………………………………………………………………………………………………………… ii……………………………………………………………………………………………………………………….. iii………………………………………………………………………………………………………………………… ( 3 markah ) b) Undang-undang Rom dikenali dengan nama Hukum Kanun 12. Nyatakan ciri-ciri Hukum Kanun 12. i………………………………………………………………………………………………………………………… ii……………………………………………………………………………………………………………………………. ( 2 markah ) c) Shih Huang Tih telah berjaya membentuk empayar China pada zaman Dinansti Chin. Apakah langkah-langkah yang telah telah dilakukan oleh beliau? i…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ii………………………............................................................................................................. iii………………………………………………………………………………………………………………………........... ( 3 markah ) d) Pada pendapat anda mengapakah kita perlu memelihara kedaulatan undang-undang Negara ? i………………………………………………………………………………………………………………………………….. ii……………………………………………………………………………………………………………………………….. ( 2 markah )


2

a) peranan Asoka F1 F2 F3 F4 F5

-

menakluk negeri Kalinga menamatkan perang saudara menekankan kedamaian menjalankan penaklukan dengan menyebarkan agama buddha membentuk birokrasi pentadbiran

b) cirri-ciri Hukum kanun 12 F1 - di pahat pada kayu F2 - dikenali dengan nama papan 12 F3 - diletakkan di tempat awam c) peranan Shih Huang Ti F1 F2 F3 F4 F5

-

menyatukan kerajaan-kerajaan kecil di China memerintah secara tegas dan mutlak menghapuskan kuasa golongan bangsawan melantik gabenor untuk mentadbir mengarahkan pembinaan Tembok Besar Negeri China

d)kepentingan undang-undang F1 F2 F3 F4 F5

- menjamin keamanan Negara - mengekalkan perpaduan - mengekalkan kesetiaan kepada Negara - lambang kedaulatan Negara - dapat mengawal jenayah


SEJARAH TINGKATAN 4: BAB 2 : PENINGKATAN TAMADUN

Bahagian B : Soalan esei

1. Pendidikan merupakan satu aspek penting dalam peningkatan tamadun manusia.

a) Terangkan perkembangan pendidikan dalam tamadun India. b) Jelaskan sumbangan tamadun China dalam bidang pertanian.

( 6 markah )

( 8 markah ).

c) Pada pandangan anda mengapakah pendidikan penting bagi sesebuah Negara ? ( 6 markah )

2. a) Terangkan sistem pemerintahan bercorak demokrasi yang diamalkan di Yunani. ( 6 markah ) b). Jelaskan ciri-ciri sistem pemerintahan republik yang diamalkan dalam tamadun Rom ( 8 markah )


c) Berikan cadangan anda, bagaimanakah seseorang pemimpin dapat mengekalkan kegemilangan negaranya. ? ( 6 markah )

Skema Jawapan: 1. a) Perkembangan pendidikan dalam tamadun India. F1 - Bermula pada zaman vedik F2 - agama hindu menjadi teras F3 - untuk orang lelaki sahaja F4 - wanita tiada peluang belajar F5 - belajar mengunakan kitab veda F6 - belajar menggunakan bahasa Sanskrit F7 - mereka menghafal kitab veda F8 - belajar nilai-nilai murni F9 - pendidikan juga diajar di istana F10 - Universiti agama Buddha dibina F11 - Siapa nak jadi Brahmin kena hafal buku-buku veda F12 - pendidikan untuk atasi buta huruf F13 - boleh dapat jawatan dalam kerajaan

1. b) Sumbangan tamadun China. F1 - mereka telah mencipta batas F2 - mereka guna tenggala untuk buat batas F3 - mereka telah mencipta kolar kuda F4 - untuk menarik kereta kuda/ kereta sorong F5 – kawasan bukit diteres untuk pertanian F6 - menggunakan tanaman bergilir untuk suburkan tanah F7 - mereka membina terusan untuk kawal air pertanian F8 – dan kawal banjir F9 - mereka juga mencipta cangkul


1. c) Kepentingan pendidikan. F1 - melahirkan masyarakat yang berilmu F2 - dapat membangunkan Negara F3 – meningkatkan imej Negara F4 – mengelakkan campurtangan Negara luar F5 – dapat mencipta barangan baru F6 – Negara kita akan lebih dihormati F7 – melahirkan pemimpin yang bijak 2. a) Demokrasi Yunani F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 -

terdapat dewan perhimpunan dan majlis Semua orang lelaki dewasa Athens jadi ahli dewan 6 bulan hingga setahun dewan bersidang 3 kali sebulan ahli dewan boleh cadangkan dasar kerajaan semua keputusan dikendalikan oleh majlis dewan melantik majistret dan juri demokrasi tidak berlaku di Negara kota yang ada raja berkuasa mutlak

2 b) pemerintahan Republik Rom. F1 - tiada pemerintah berkuasa mutlak F2 - 2 orang konsul mempunyai kuasa tertinggi F3 - konsul dilantik oleh dewan senat F4 - konsul dibantu oleh senat F5 - ahli senat ialah golongan bangsawan F6 - dewan senat membincangkan hal pentadbiran Negara F7 - dan merangka perundangan F8 - dewan perhimpunan terletak dibawah dewan senat F9 - semua rakyat Rom menjadi ahli dewan perhimpunan F10- dewan perhimpunan akan meluluskan keputusan dewan senat

2 c)

Bagaimana pemimpin dapat mempertahankan kegemilangan negara. F1 – bijak merancang masa depan Negara F2 - memastikan ekonomi Negara meningkat F3 – mengekalkan perpaduan rakyat F4 - meningkatkan pendidikan Negara F5 – memastikan angkatan tentera sentiasa bersedia


F6 – menolak amalan rasuah F7 – sentiasa menjaga nama baik Negara F8 – menarik pelabur asing ke Negara kita.

Soalan struktur Bab 3 Tingkatan 4

1

a) berikan 2 contoh kerajaan Maritim di Asia Tenggara.

i……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ii……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ( 2 markah ) b) Nyatakan 3 ciri kerajaan Maritim.

i………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ii…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. iii………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ( 3 markah )

c)

Berikan 2 jenis pelabuhan yang terdapat dalam kerajaan Maritim. i…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ii……………………………………………………………………………………………………………………………………. ( 2 markah )


d) Pada pandangan anda mengapakah kita harus berbangga dengan Negara kita ? i……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ii………………………………………………………………………………………………………………………………………. iii………………………………………………………………………………………………………………………………………. ( 3 markah )

Skema jawapan

1 a) Fi - Langkasuka F2 - Kedah Tua F3 - Srivijaya b) F1 - ekonomi berasaskan perdagangan F2 - terletak berhampiran pantai F3 - mempunyai pelabuhan c) F1 - pelabuhan pembekal F2 - pelabuhan kerajaan F3 - pelabuhan entrepot d) F1 - Negara kita maju Fi - Negara kita aman F3 - Negara kita perbilang kaum F4 – Negara kita indah F5 - Negara kita selamat


2 a) Mengapakah kerajaan Srivijaya mampu menjadi kerajaan maritim yang terulung di Asia Tenggara? i……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ii……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. iii…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ( 3 markah ) b) Apakah faktor yang mempengaruhi perkembangan pelabuhan kerajaan Kedah Tua ? i……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ii……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ( 2 markah ) c) Namakan 2 buah warisan candi yang terdapat dalam kerajaan awal di Asia Tenggara . i……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ii…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ( 2 markah ) d) Pada pendapat anda mengapakah kita harus menjaga monumen bersejarah yang terdapat di Negara kita ? i………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ii…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. iii……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ( 3 markah )


Skema jawapan 2

a) F1 - memiliki angkatan tentera laut yang besar F2 - mempunyai kedudukan yang strategic F3 - mempunyai hasil barangan yang banyak b) F1 - Gunung Jerai menjadi panduan kepada kapal dagang F2 - Kedudukannya yang strategic F3 - kekayaan hasil hutan F4 - mempunyai tempat menyimpan barang dagangan c) F1 - Candi Borobudur F2 - Candi Angkor Wat F3 - Candi Lembah Bujang d) F1 - Untuk mengetahui sejarah Negara kita F2 - Untuk generasi masa depan F3 – Dijadikan tempat pelancongan F5 - menunjukkan kehebatan senibina


Soalan esei ( Bab 3 Tingkatan 4 ) 1.

a) Nyatakan cara-cara pengaruh Hindu dan Buddha disebarkan di Asia Tenggara ? ( 3 markah ) b) Nyatakan pengaruh agama Hindu dan Buddha yang terdapat dalam sistem pemerintahan kerajaan awal di Asia Tenggara ? ( 7markah ) c) Pengaruh Hindu-Buddha telah memainkan peranan dalam sistem pemerintahan kerajaan awal di Asia Tenggara. Huraikan peranan raja dalam pemerintahan kerajaan awal di Asia Tenggara . ( 5 markah ) c) Sebagai generasi muda, mengapakah kita harus berpegang kepada konsep kepercayaan kepada tuhan ? ( 5 markah )


Skema jawapan 1

a) F1 - melalui kegiatan perdagangan F2 – melalui penjajahan F3 – melalui golongan Brahmin yang dating ke Asia Tenggara F4 – melalui pengambilan cara hidup kebudayaan India b) F1 - pemerintah menggunakan gelaran raja F2 - Raja berkuasa mutlak dalam pemerintahan F3 - percaya raja adalah bayangan tuhan F4 - lahirnya konsep dewa raja F5 - dan mitos tentang asal usul raja F6 - semua upacara pertabalan raja dilakukan oleh golongan Brahmin F7 - kompleks kota telah diwujudkan dan melambangkan orde kosmos c) F1 - Raja berada di puncak pemerintahan F2 - raja berkuasa mutlak F3 – dalam pemerintahan F4 – dan ketenteraan F5 – Perintah raja adalah undang-undang F6 - raja mesti adal terhadap rakyat F7 - raja merupakan bayangan tuhan d) F1 - menjadi orang yang baik F2 - tidak melakukan perkara yang tidak bermoral F3 - menjadi orang yang baik hati F4 – sentiasa menolong orang lain F5 – merupakan rukun Negara kita


2

a) Nyatakan lkepentingan Candi dalam kerajaan awal di asia tenggara? ( 5 markah )

b) Senaraikan kepentingan bahasa Sanskrit kepada masyarakat tamadun awal di Asia Tenggara. ( 6 markah )

c) Nyatakan kandunganmaklumat isi batu bersurat yang ditemui di Asia Tenggara ( 4 markah )

d) Pada pendapat anda,sebagai warganegara mengapakah kita harus memartabatkan bahasa ibunda kita ? ( 5 markah )


Skema jawapan

3

a) F1 - merupakan rumah ibadat agama hindu dan Buddha


F2 – tempat simpan abu jenazah raja F3 – tempat simpan patung dewa utama F4 – lambang keagungan pemerintah F5 – menunjukkan kehebatan senibina F6 – melambangjan orde kosmos

b) F1 - un tuk menulis batu bersurat F2 - menulis amaran raja kepada rakyat F3 - merupakan bahasa keagamaan F4 – untuk menulis kitab agama hindu dan Buddha F5 – perkembangan kesusasteraan india F6 – digunakan untuk menulis epic dan puisi

c) F1 - menjelaskan tentang keturunan raja F2 - maklumat berkaitan agama Buddha F3 - mengenai amaran raja kepada rakyat F4 - amaran kepada pembesar

d) F1 - supaya bahasa kita terus kekal digunakan F2 - Supaya Negara kita dipandang tinggi F3 – mudah untuk kita belajar F4- supaya orang lain tidak memandang rendah kepada kita F5 – kerana bahasa melayu adalah bangsa kebangsaan F6 – kerana bahasa kita pernah menjadi bahasa lingua franca


BAB 5 : KERAJAAN ISLAM DI MADINAH (TINGKATAN 4) PERJANJIAN AQABAH

PERTAMA KEDUA

Rajah di atas menunjukkan Perjanjian Aqabah Pertama dan Kedua. (a) Senaraikan penduduk yang menetap di Madinah sebelum kedatangan Islam. (i)________________________________________________________________ (ii)_______________________________________________________________ (2 markah) (b) Terangkan tiga peristiwa yang membawa kepada Perjanjian Aqabah pertama antara Nabi Muhammad s.a.w dengan penduduk Madinah. (i)_______________________________________________________________ ________________________________________________________________ (ii) ______________________________________________________________ ________________________________________________________________ (iii)______________________________________________________________ _______________________________________________________________


(3 markah) (c) Perjanjian Aqabah Kedua merupakan faktor penting kejayaan hijrah ke Madinah. Buktikan kebenaran pernyataan tersebut. (i)_____________________________________________________________ _____________________________________________________________ (ii)____________________________________________________________ (iii)___________________________________________________________ (3 markah) (d) Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah kesan Perjanjian Aqabah Kedua yang dimeterai oleh Nabi Muhammad s.a.w dan orang Madinah? (i)_____________________________________________________________ (ii)____________________________________________________________ (2 markah)

JAWAPAN Soalan Struktur 1 (a) i.

Golongan Arab iaitu suku Aus dan Khazraj [1m]

ii.

Golongan Yahudi [1m]

iii.

Golongan Nasrani [1m]

(b) i.

Suku Khazraj menemui Nabi Muhammad s.a.w di Aqabah dan memeluk Islam [1m]

ii. Mereka menyebarkan Islam sekembalinya ke Madinah [1m] iii. Suku Aus dan Khazraj menemui Nabi Muhammad s.a.w pada musim haji berikutnya [1m] iv.

Perjanjian antara Nabi Muhammad s.a.w dengan orang Arab Madinah terjalin menerusi pertemuan di Aqabah [1m]


(c) i. Orang Madinah menjemput Nabi Muhammad s.a.w dan orangIslam Makkah ke Madinah [1m] ii. Orang Madinah menjanjikan keselamatan [1m] iii. Orang Madinah sanggup mempertahankan Islam [1m]

(d) i. Penyebaran Islam secara meluas [1m] ii. Penghijrahan orang Islam berlaku dari kota Makkah ke Madinah [1m]

1

Rajah berikut berkaitan dengan pembukaan semula Kota Makkah.

Pembukaan semula Kota Makkah

630 Masihi

(a) Namakan dua tokoh yang mengetuai pasukan tentera Nabi Muhammad s.a.w menyerang Kota Makkah. (i)______________________________________________________________ (ii)______________________________________________________________ (2 markah)


(b) Berikan dua sebab Nabi Muhammad s.a.w membuka semula Kota Makkah pada tahun 630 Masihi. (i)_______________________________________________________________________ (ii)______________________________________________________________________ (2markah) (c) Mengapakah Kota Makkah mudah dibuka semula oleh tentera Islam? (i)______________________________________________________________________ (ii)______________________________________________________________________ (2 markah) (d) Nyatakan dua kepentingan pembukaan Kota Makkah. (i)_______________________________________________________________________ (ii)______________________________________________________________________ (2 markah) (e) Apakah amanat Nabi Muhammad s.a.w kepada umatnya sebelum baginda wafat?

(i)_______________________________________________ (ii)_______________________________________________ (2 markah) 2 (a) i. Khalid bin al-Walid [1m] ii. Abu Ubaidah bin al-Jarrah [1m] iii. Saad bin Ubadah [1m] iv. Zubair bin al-Awwam [1m]

(b) i. Pihak Arab Quraisy melanggar Perjanjian Hudaibiah

[1m]


ii. Pihak Quraisy tidak menghormati hak kebebasan yang dipersetujui bersama [1m] iii. Mereka membunuh beberapa orang Bani Khuza’ah yang berpihak kepada Islam [1m] iv. Merupakan strategi jangka panjang penyebaran Islam [1m]

(c) i. Pengislaman al-Abbas dan Abu Suffian

[1m]

ii. Jaminan keselamatan oleh Nabi Muhammad s.a.w iii. Bilangan tentera Islam yang ramai

[1m]

[1m]

iv. Nabi Muhammad s.a.w membahagikan tentera kepada empat pasukan

[1m]

v. Tentera Islam memiliki semangat ketakwaan yang tinggi [1m]

(d) i. Kaabah terpelihara daripada penyembahan berhala [1m] ii. Kota Makkah sebagai kota suci umat Islam [1m] iii. Kota Makkah menjadi tumpuan untuk menunaikan ibadat haji

[1m]

iv. Pembuka jalan kepada penyebaran Islam ke seluruh Tanah Arab [1m]

(e) i. Al-Quran [1m] ii.

Sunah atau Hadis [1m]

Soalan Esei 1

Peristiwa hijrah orang Islam Makkah ke Madinah berlaku pada 1 Rabiulawal bersamaan 12 September tahun 622 Masihi. (a) Jelaskan konsep hijrah mengikut Islam?

(6 markah)


(b) Pendapat orientalis Barat yang mengatakan bahawa hijrah adalah suatu

pelarian boleh disangkal. Nyatakan hujah yang menyangkal dakwaan tersebut. (4 markah) (c) Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah yang akan berlaku jika

penghijrahan orang Islam dari Makkah ke Madinah tidak berjaya. (10 markah)

JAWAPAN SOALAN ESSEI

Soalan 1 (a) Hijrah bermaksud berpindah dalam bahasa Arab. Dalam konteks tamadun Islam, hijrah bermaksud perpindahan orang Islam dari kota Makkah ke Madinah.Tujuannya adalah untuk memperkukuh kedudukan Islam. Selain itu,hijrah merupakan strategi baharu untuk menyebarkan Islam. Hijrah juga merupakan perjuangan untuk menegakkan kebenaran dan semangat ingin berubah. Meninggalkan keburukan dan kejahatan juga dianggap suatu hijrah.

(b) Hujah yang menyangkal dakwaan orientalis Barat ialah orang Islam dijemput oleh orang Arab Madinah. Selain itu, ketibaan orang Islam Makkah disambut dengan rela dan meriah oleh orang Madinah.Orang Islam Makkah juga diberi tempat tinggal. Seterusnya, Nabi Muhammad s.a.w dilantik sebagai pemimpin Madinah. Tambahan pula, orang Islam Makkah diberikan jaminan keselamatan.


(c) Sekiranya penghijrahan orang Islam dari Makkah ke Madinah tidak berjaya, dakwah Islamiah tidak dapat dijalankan dengan aman. Selain itu,Suku Arab di Madinah sering bersengketa.Semangat persaudaraan sesama Islam tidak akan wujud. Oleh itu, gelaran Muhajirin dan Ansar tidak akan wujud. Kehidupan yang harmoni di Madinah tidak akan lahir. Masjid alNabawi tidak dapat dibina dan peranan masjid menjadi kurang penting.Negara Islam tidak dapat mengadakan sambutan ‘maal hijrah’. Seterusnya, nama Yathrib tidak akan ditukarkan kepada Madinah. Akhir sekali, orang Madinah tidak dapat memberikan bantuan kepada orang Islam Makkah.

2

(a) Mengapakah Nabi Muhammad s.a.w mengambil tindakan membuka semula kota Makkah pada tahun 630 Masihi? (8 markah) (b) Jelaskan faktor tentera Islam dapat membuka semula kota Makkah dengan mudahnya. (6 markah) (c) Bagaimanakah prinsip dan nilai murni yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad s.a.w semasa peristiwa pembukaan kota Makkah dapat menjadi pedoman kepada generasi muda Malaysia yang bakal mewarisi kepimpinan negara? (6 markah)

JAWAPAN


Soalan 2

(a) Nabi Muhammad membuka semula kota Makkah adalah kerana kota Makkah merupakan tempat kelahiran Nabi Muhammad s.a.w. Kota Makkah merupakan tempat lahirnya agama Islam. Selain itu, pihak Arab Quraisy melanggar perjanjian Hudaibiyah dan tidak menghormati hak kebebasan yang dipersetuju bersama. Orang Arab telah bersetuju mengadakan genjatan senjata selama 10 tahun. Tetapi selepas dua tahun, mereka mencabuli perjanjian tersebut. Pembukaan kota Makkah merupakan strategi jangka masa panjang penyebaran Islam. Nabi Muhammad s.a.w berpendapat jika Makkah dikuasai, kedudukan kerajaan Islam madinah akan menjadi mantap. [ 8m] (b) Faktor yang memudahkan tentera Islam membuka semula kota Makkah ialah pembesar Arab Quraisy telah memeluk Islam. Contohnya al-Abbas dan Abu Sufian telah memeluk Islam. Mereka bukan takut dengan tentera Islam tetapi menyedari kepalsuan perjuangan mereka selama ini. Selain itu,Nabi Muhammad s.a.w menggunakan strategi perang yang baik. Baginda menyediakan empat pasukan tentera iaitu 10 000 orang. Selain itu, tentera Islam mempunyai ketakwaan yang tinggi. Nabi Muhammad s.a.w juga memberikan jaminan keselamatan . [6m] (c) Semasa peristiwa pembukaan Makkah, Nabi Muhammad s.a.w seorang yang bijak mengatur strategi. Baginda meneliti keadaan sebelum bertindak dan menekan kepentingan perpaduan. Seterusnya,bersifat baik sangka dan saling membantu. Nabi Muhammad s.a.w mempunyai sifat pemaaf dan tidak menggunakan paksaan. Baginda juga seorang yang berwawasan dan berjiwa besar. [6m]


Bab 7 : Islam Di Asia Tenggara 1. Sebelum kedatangan Islam, masyarakat Asia Tenggara secara umumnya menganut agama Hindu dan Buddha. Agama Islam tersebar ke Asia Tenggara melalui pelbagai cara. (a)

Senaraikan tiga cara penyebaran Islam di Asia Tenggara (i)____________________________________________________________________________ (ii)___________________________________________________________________________ (iii)___________________________________________________________________________ (3 markah)

(b)

Namakan dua karya tempatan yang menceritakan tentang pengislaman raja di Asia Tenggara. (i)____________________________________________________________________________ (ii)___________________________________________________________________________ (2 markah)

(c)

Agama Islam turut tersebar melalui perkahwinan.Apakah jenis perkahwinan tersebut ? (i)____________________________________________________________________________


(ii)___________________________________________________________________________ (2 markah)

(d)

Namakan dua orang ulama di Acheh yang telah menghasilkan karya tentang pemikiran Islam. (i)____________________________________________________________________________ (ii)___________________________________________________________________________ (2 markah)

(e)

Pada pendapat anda, apakah kepentingan karya yang dihasilkan oleh tokoh ulama terhadap masyarakat Asia Tenggara. _____________________________________________________________________________ (1 markah)

2. Sikap keterbukaan dan kesediaan masyarakat Asia Tenggara menerima pembaharuan telah memudahkan pendakwah Islam dari Semenanjung Tanah Arab, India dan China menyebarkan dakwah Islamiah. (a)

Senaraikan dua cara penyebaran Islam di Asia Tenggara. (i) ___________________________________________________________________________ (ii)___________________________________________________________________________ (2 markah)

(b)

Apakah sifat yang dimiliki oleh pedagang Islam yang menyebabkan mereka dilantik sebagai Shahbandar? (i) ___________________________________________________________________________ (ii) ___________________________________________________________________________ (2 markah)

(c)

Namakan dua kerajaan Islam awal yang terdapat di Asia Tenggara. (i) ___________________________________________________________________________ (ii) ___________________________________________________________________________


(2 markah)

(d)

Senaraikan dua cara Wali Songo menyampaikan dakwah Islamiah (i) ___________________________________________________________________________ (ii) ___________________________________________________________________________ (2 markah)

(e)

Mengapakah kemurnian ajaran Islam dapat menarik orang ramai menganut agama ini? (i) ___________________________________________________________________________ (ii) ___________________________________________________________________________ (2 markah)

3. Acheh berperanan sebagai pusat kebudayaan , pusat keilmuan dan pusat penyebaran Islam yang terkenal di Asia Tenggara. (a)

Namakan dua orang ulama yang terkenal di Acheh. (i)___________________________________________________________________________ (ii)___________________________________________________________________________ (2 markah)

(b)

Nyatakan peranan ulama dalam politik dan pentadbiran di Acheh (i) ___________________________________________________________________________ (ii) ___________________________________________________________________________ (2 markah)

(c)

Senaraikan usaha pemerintah Acheh untuk menyekat penyebaran agama Kristian. (i) ___________________________________________________________________________ (ii) ___________________________________________________________________________ (2 markah)


(d)

Namakan hasil karya yang telah dihasilkan oleh Ulama Islam di Acheh. (i) ___________________________________________________________________________ (ii) ___________________________________________________________________________ (2 markah)

(e)

Pada pendapat anda, mengapakah Acheh digelar ‘Serambi Makkah’ ? (i) ___________________________________________________________________________ (ii) ___________________________________________________________________________ (2 Markah)

4. (a) Apakah strategi yang digunakan oleh pedagang Islam untuk menyebarkan Islam di Asia Tenggara? (6 markah)

(b) Bagaimanakah kelahiran kerajaan Islam berjaya meluaskan penyebaran agama Islam di Asia Tenggara? (8 markah)

( c) Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah peranan ulama dan pendakwah terhadap penyebaran agama Islam di Asia Tenggara? (6 markah)

5. Kedatangan agama Islam telah mempengaruhi sistem pemerintahan, cara hidup dan sistem pendidikan di Asia Tenggara. (a)

Jelaskan pengaruh agama Islam dalam sistem pemerintahan dan pentadbiran di Asia Tenggara. (8 markah)

(b)

Nyatakan perubahan cara hidup masyarakat Asia Tenggara setelah menerima ajaran Islam.


(6 markah)

(c)

Pada pendapat anda, apakah pengaruh Islam dalam sistem pendidikan di Asia Tenggara. (6 markah)

SKEMA 1

(a)

F1 F2 F3 F4

Perdagangan Perkahwinan Pengislaman raja dan golongan bangsawan Peranan Mubaligh

(b)

F1 F2 F3

Hikayat Merong Mahawangsa Hikayat Acheh Sejarah kepulauan Sulu

(c)

F1 F2

Perkahwinan biasa Perkahwinan diraja

(d)

F1 F2 F3

Hamzah al-Fansuri Abdul Rauf Singkel Sheikh Nurudin al-Raniri

(e)

F1 F2

Memperkayakan pemikiran dan kebudayaan masyarakat Membantu perkembangan Islam jangka masa panjang

F1

Perdagangan

2 (a)


F2 F3

Perkahwinan Pengislaman raja dan golongan bangsawan

(b)

F1 F2

Jujur Amanah

(c)

F1 F2 F3 F4

Melaka Acheh Sulu Pattani

(d)

F1 F2 F3

Menjadikan Demak pusat pergerakan dakwah Islamiah Berusaha menghapuskan pengangguran dengan mengikis sifat malas Mengelak hidup secara mewah dan membazir

(e)

F1 F2 F3 F4 F5

Ajaran Islam merangkumi semua bidang kehidupan Persamaan taraf Keadilan Hak individu dan masyarakat Menyanjungi akhlak mulia

F1 F2 F3

Hamzah al-Fansuri Abdul Rauf Singkel Syamsudin ai-Sumaterani

(b)

F1 F2

Sebagai penasihat kepada raja/sultan yang memerintah 22 orang ulama ditugaskan di Balai Gadang untuk memberikan bantuan kepada pentadbiran

(c)

F1 F2

Menaungi beberapa negeri kecil di Sumatera Utara menakluki negeri-negeri di Tanah Melayu

(d)

F1 F2 F3

Bustanus Salatin Syarabul Asyikin Asrarul Arifin

(e)

F1

Kebanyakkan orang Islam dari Asia Tenggara akan singgah di Acheh dalam perjalanan ke Makkah untuk menunaikan haji

3 (a)

Soalan 4. (a) F1 Pedagang Islam dari Arab, China dan India telah menjalin hubungan perdagangan dengan pelabuhan utama di Asia Tenggara F2 Pedagang Islam membina perkampungan di kawasan pelabuhan F3 Semangat dakwah Islamiah yang tinggi menarik minat penduduk tempatan F4 Pedagang Islam turut membawa pendakwah dan ulama. F5 Sifat mahmudah yang ada pada pedagang/berhemah dan lemah lembut F6 Hubungan baik antara pedagang dengan pemerintah tempatan (b) F1 F2 F3 F4 H4a F5

Kerajaan Perlak, Samudera-Pasai, Melaka, Acheh, Demak,Sulu meluaskan Islam menerusi penguasaan terhadap kawasan baru Tun Perak meluaskan pengaruh Islam menerusi kegiatan penaklukan ke kawasan pesisiran pantai Sumatera Utara seperti Aru, Rokan,Siak, Kampar dan Inderagiri Melaka hantar ulama ke kawasan takluk untuk menyebarkan Islam Kerajaan Johor-Riau berusaha menawan semula Melaka dari Portugis Bertujuan menyekat penyebaran agama Kristian Acheh muncul sebagai kerajaan yang kuat semasa pemerintahan Sultan Iskandar Muda Mahkota Alam


H5a H6b

(c) F1 F2 F3 F4 F5 F6

Acheh menjadi pusat perdagangan utama di bahagian utara Selat Melaka Acheh digelar Serambi Makkah kerana menjadi tempat persinggahan orang Islam dari Asia Tenggara yang akan mengerjakan haji di Makkah

Syeikh Ismail dan Fakir Muhammad adalah pendakwah terawal berdakwah di Asia Tenggara Syarif Amir Sayyid al-Syirazi dan Tajudin al-Asfahani menyebarkan Islam di Pasai Syeikh Abdul Aziz, Maulana Abu Bakar dan Maulana Yusuf menyebarkan Islam di Melaka Keperibadian pendakwah yang baik,jujur dan lemah lembut memudahkan penyebaran Islam Menjasikan masjid, istana dan rumah mereka sebagai tempat mempelajari Islam Golongan ulama dilantik sebagai penasihat raja/sultan di Acheh

Soalan 5 (a) F1 Pemerintahan beraja diganti dengan institusi kesultanan F2 Sultan dianggap ketua Negara F3 Mufti menjadi penasihat sultan dalam hal ehwal agama Islam dan pentadbiran Negara F4 Islam menjadi agama rasmi H4a Kerajaan Melayu Melaka,Kerajaan Acheh dan Kerajaan Brunei F5 Sultan dianggap Khalifah Allah atau wakil Allah di muka bumi H5a wajib melaksanakan pemerintahan secara adil F6 Nama negeri turut disesuaikan dengan nama Islam H6a Acheh Darus Salam F7 Raja menggunakan nama Islam H7a Sultan Mansur Syah bermaksud pemerintah yang dibantu Allah H7b Sultan Mahmud Shah bermaksud sultan terpuji (b) F1 F2 F3 F4 F5 F6

Cara hidup Islam diasimilasikan dalam budaya masyarakat Asia Tenggara Lahir cara hidup yang berorientasikan Islam cara berpakaian iaitu bertudung kepala dan bersongkok Islam dijadikan ‘ad-din’iaitu satu cara hidup yang lengkap dan menyeluruh Sifat tolong menolong, hormat menghormati dan bekerjasama menjadi budaya nasyarakat Nilai-nilai akhlak Islam dijadikan panduan dalam kehidupan harian

(c) F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7

Kedatangan Islam telah menanamkan sikap mementingkan ilmu Kewujudan institusi pendidikan formal seperti istana,pondok,pasentren,madrasah dan surau Pusat pendidikan Islam formal terawal di Asia tenggara iaitu pondok /dayah Muncul pusat penterjemahan karya agama di Samudera Pasai Masyarakat tempatan digalakan menuntut ilmu pengetahuan di rumah ulama,masjid dan surau Istana menjadi pusat pendidikan formal untuk golongan bangsawan Acheh menjadi tumpuan pelajar dari luar negeri untuk belajar agama Islam

Bab 9 : Perkembangan di Eropah

1.Revolusi Pertanian adalah sebagai asas pencetus Revolusi Perindustrian di Britain. a. Nyatakan sistem pemilikan tanah di Britaian sebelum Revolusi Pertanian.


.................................................................................................................................................. .... [1 markah] b. Mengapakah golongan tuan tanah mendesak Parlimen Britain meluluskan Akta

Pemagaran Tanah? i..................................................................................................................................................... ii.................................................................................................................................................... [2 markah] c. Nyatakan dua faktor yang mencetuskan Revolusi Pertanian di Britain.

i..................................................................................................................................................... ii.................................................................................................................................................... [2 markah] d. Bagaimanakah sistem pengiliran tanaman dapat membantu perkembangan sektor

pertanian? i............................................................................................................................................... ii.............................................................................................................................................. [2 markah] e. Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, jelaskan sumbangan Revolusi Pertanian terhadap

Revolusi Perindustrian. i............................................................................................................................................... ii.............................................................................................................................................. iii............................................................................................................................................. [3 markah]


JAWAPAN:

1a. i. ii.

Sistem pemilikan tanah persendirian sistem pemilikan tanah awam

b.i. ii. iii. iv.

Pertambahan penduduk pengeluaran tanah secara besar-besaran meningkatkan hasil pengeluaran peningkatan harga gandum

c i. ii. iii. iv. v.

Perubahan dalam sistem pemilikan/penggunaan tanah penggunaan kaedah/teknik pertanian penggunaan peralatan baru penggunaan baja kaedah pasaran yang meluas

1d. i. Ii iii. iv. v. vi.

Kesuburan tanah dapat dijaga/dipelihara .tiada tanah ditinggal kosong boleh tanam pelbagai jenis tanaman tanah boleh diguna berterusan tanaman dapat tumbuh subur boleh tanam tanaman baru

1 e. i. ii. iii. iv. v. vi vii.

Melahirkan peladang kaya membekal makanan kepada pekerja membekal bahan mentah kepada industri peladang menyediakan modal untuk industri lebihan modal dilaburkan industri .tidak perlu import makanan boleh memajukan industri dalam negara

Kurun

Peristiwa Bersejarah

Ke 14

Zaman Renaisance bermula di Itali


2 a. Apakah maksud Renaissance ? ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... [1 markah] b. Mengapakah Zaman Renaissance bermula di Itali ? i............................................................................................................................................... ii.............................................................................................................................................. [2 markah] c. Senaraikan dua orang tokoh Renaisssance di Itali. i............................................................................................................................................... ii.............................................................................................................................................. [2 markah] d. Apakah kesan Zaman Renaissance ? i..................................................................................................................................................... ii................................................................................................................................................... iii................................................................................................................................................... [3 markah] e.Pada pandangan anda, apakah iktibar yang boleh diperoleh daripada Zaman Renaissance untuk kemajuan Negara Malaysia? i..................................................................................................................................................... ii.................................................................................................................................................... [2 markah] JAWAPAN:

2 a. i. kelahiran semula ii. pemulihan budaya


iii. penghargaan terhadap ilmu b. i di kelilingi laut Mediterranean ii Itali menjadi jalan /tempat persimpangan iii muncul pedagang kaya ivgolongan gereja menaungi seniman v Bandar jadi pusat perdagangan vi semangat ingin tahu/inkuiri c. i. Leonardo da Vinci ii. Machelangelo iii. Raphael iv. Francesco Petrach d. i. kekurangan kuasa gereja ii. perubahan gaya hidup rakyat iii.wujud kerajaan pusat iv.perkembangan matematik v. perkembangan teknologi cetak e.i. bersifat berani ii. bertanggung jawab iii. bersikap terbuka iv.ingin tahu v. sifat saintifik

3. Reformation merupakan gerakan yang berlaku di Eropah Barat pada abd ke 16. a. Terangkan faktor kemunculan gerakan Reformation di Eropah.

[10 markah] b. Jelaskan enam kesan Zaman Reformation terhadap masyarakat Eropah.

[ 6 markah ]


c. Pada pandangan sejarah anda, apakah iktibar yang dapat diperolehi dari Gerakan

Reformation. [4 markah ] JAWAPAN: a. Faktor muncul gerakan Reformation di Eropah adalah orang ramai mula mempertikai

peranan gereja, masyarakat mula mengkritik pihak gereja, pihak gereja mengamal gaya hidup seperti golongan pemerintah dan bangsawan, pihak gereja menjual sijil atau surat pengampunan dosa (indulgences), pihak gereja tidak mengamal gaya hidup seperti golongan agama, banyak berlaku penyelewengan, rasuah dan kepincangan,golongan gereja tidak mengikut amalan mengikut seperti suruhan kitab Bible, terhasilnya mesin cetak, kitab Bible dapat dihasilkan dalam masa yang singkat dan murah, munculnya tokoh Reformation yang mencabar kedudukan gereja dan istitusi paderi.

b. Kesan zaman Reformation di Eropah ialah berlaku perpecahan dan peperangan

mengikut mazhab agama Kristian seperti di Perancis, berlaku peperangan 30 tahun, wujud perbalahan antara agama, wujud mazhab Protestant dan mazhab Katolik, masyarakat tidak dikuasai oleh satu mazhab sahaja, timbul toleransi antara mazhab dalam penyebaran agama Kristian.

c. Iktibar yang diperolehi ialah seperti mengamal cara hidup yang sederhana,

mementingkan sikap toleransi, mengutamakan pendidikan, mengamalkan kehidupan yang murni, mengelak penyelewengan dalam kehidupan.


Eropah mengalami Zaman Gelap selepas kejatuhan Tamadun Rom

4 a. Jelaskan ciri-ciri zaman gelap. [9 markah] b. Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah ciri-ciri persamaan sistem feudal di Eropah dengan masyarakat Melayu tradisional. [6 markah] c.Cadangkan lima usaha yang perlu dilakukan oleh rakyat Malaysia untuk mengelakkan berlakunya zaman gelap di Eropah. [5 markah]

Skema a. Ciri-ciri zaman gelap di Eropah ialah berlakunya kemerosotan dalam ilmu pengetahuan, kemerosotan dalam bidang perdagangan, kemerosotan dalam bidang kehidupan perbandaran, tidak terdapat pemerintahan berpusat, sistem pentadbiran yang lemah, munculnya golongan tuan tanah (baron) yang berkuasa, perdagangan diganggu oleh orang-orang Viking, orang-orang Islam menguasai jalan laut Mediterranean, perniagaan bercorak barter trade berleluasa, golongan gereja hanya


menumpukan amalan agama sahaja. b.

Persamaan sistem feudal di Eropah dengan masyarakat Melayu ialah raja memilik negara dan mempunyai kuasa mutlak, raja dibantu oleh pembesar-pembesar, terdapat rakyat yang menjadi hamba kepada pembesar, rakyat berkhidmat kepada pembesar, rakyat memberi taat setia kepada raja, rakyat perlu melakukan kerahan tenaga.

c.

Lima usaha yang perlu dilakukan oleh rakyat Malaysia ialah seperti perlu menguasai ilmu pengetahuan, mengekalkan kestabilan politik, memajukan ekonomi, berani meneroka bidang baru, mementingkan ilmu sains dan teknologi, mengukuhkan perpaduan rakyat.

TINGKATAN 5 BAB 2 NASIONALISME DI MALAYSIA SEHINGGA PERANG DUNIA KEDUA 1

Gerakan Pan-Islamisme sedunia merupakan salah satu faktor pemangkin nasionalisme di Tanah Melayu sehingga mencetuskan gerakan Islah di Tanah Melayu. (ms 48-50) a

Apakah gerakan Pan – Islamisme? i.

…………………………………………………………………………………………….. [1 Markah

b

Nyatakan maksud gerakan Islah? i.

……………………………………………………………………………………………. [1 Markah]


c

Senaraikan akhbar dan majalah yang menjadi saluran gerakan Islah. i.

……………………………………………………………………………………………

ii

…………………………………………………………………………………………… [2 Markah]

d

Nyatakan matlamat perjuangan Gerakan Islah di Tanah Melayu i

………………………………………………………………………………………….

ii

………………………………………………………………………………………….

iii

…………………………………………………………………………………………. [3 Markah]

e

Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, bagaimanakah Kaum Muda menghadapi tekanan daripada Kaum Tua dan pihak British dalam perjuangan mereka i ii iii

…………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………. [3 Markah]

Skema jawapan struktur 1

1 a

Apakah gerakan Pan – Islamaisme?

F1 F2

Gerakan Intelektual Islam seluruh dunia untuk membangkitkan


F3

kefahaman yang lebih prograsif terhadap Islam untuk menentang penjajah barat ke atas negara – negara Islam

b F1

Nyatakan maksud gerakan Islah? Berusaha mendorong masyarakat Melayu supaya membetulkan pandangan mereka terhadap Islam

c F1

Senaraikan akhbar dan majalah yang menjadi saluran gerakan Islah.

F2

Al – Imam

F3

Neracha

F4

Idaran Zaman Pengasuh

d F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10

Nyatakan matlamat perjuangan Gerakan Islah di Tanah Melayu Membetulkan pandangan umat Islam terhadap agama Islam Menjana kemajuan Islam dari sudut kemajuan dunia Gesaan memajukan ekonomi umat Islam Gesaan memajukan pendidikan umat Islam Gesaan memajukan social / politik orang Melayu Berusaha menyemat sikap mengkritik penjajah ke dalam fikiran ng Islam


Mengkritik raja / pembesar Melayu yang tidak berperanan penting dalam memajukan orang Melayu Menggalakkan ilmu pertukangan Menggalakkan kegiatan perniagaan Menggalakkan orang Melayu menguasai ilmu perubatan Mengamalkan gaya hidup yang berlandaskan agama Islam e

F1 F2 F3 F4 F5

Berdasarkan pengetahuan sejarah anda,apakah cabaran yang di hadapi oleh kaum muda dalam perjuangan mereka di Tanah Melayu Hanya bergerak di Negerinegeri Selat Beberapa undang –undang telah dikeluarkan oleh negeri –negeri Melayu bagi menghalang pengaruh kaum muda Undang –undang tidak membenarkan sebarang kegiatan dakwah Islam dilakukan tanpa kebenaan sultan Undang –undang tidak membenarkan risalah dan buku Kaum Muda dibawa masuk ke negeri- negeri tersebut


3.

Gerakan Islah merupakan salah satu faktor pemangkin perkembangan nasionalisme di Tanah Melayu pada awal abad ke-20.

a

Apakah yang anda faham tentang Gerakan Islah?.

b

Mengapakah matlamat perjuangan Gerakan Islah di Tanah Melayu tidak tercapai? {6 Markah] c

[ 8 Markah]

Pada pandangan anda, sebagai seorang pemimpin persatuan di sekolah bagaimanakah usaha anda untuk memajukan persatuan sekolah anda? [ 6 Markah]


4

Akhbar dan majalah telah mem dalam melahirkan semangat na Melayu sebelum Perang Dunia

a Nyatakan isu-isu yang dibangkitkan oleh majalah-ma sebelum perang Dunia Kedua

b Terangkan isu ekonomi dan politik yang diperjuangka pada zaman tersebut c

Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, bagaimana mampu menggerakkan kesedaran kebangsaan di kal

SKEMA JAWAPAN ESEI

2.

F1 F2

. Merupakan gerakan intelektual Islam seluruh dunia Untuk membangkitkan pemahaman yang lebih progresif terhadap Islam Untuk menentang penjajahan Barat ke atas negara-negara Islam

1


F3

F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10

Gerakan ini didokong oleh pelajar Islam dari seluruh dunia

1

Gerakan ini dimulakan oleh Syeikh Muhammad Abduh, pensyarah Universiti al-Azhar, Mesir

1

Penulisan beliau disebarkan dalam majalah al-Manar Beliau menegaskan bahawa Islam adalah cara hidup Islam menekankan kepentingan dunia dan akhirat Islam mendorong umatnya menuju kejayaan Gerakan Wahabi di Arab Saudi

1 1 1 1 1 1

Mempunyai matlamat yang sama dengan perjuangan Syeikh Muhammad Abduh

1

F11 Mana-mana 11 x 1m

1

[Mak. 8m] F1 F2 F3

Matlamat perjuangan Gerakan Islah di Tanah Melayu.. Membetulkan pandangan Amat Islam terhadap agama Islam Menjana kemajuan Islam dari sudut kemajuan dunia Gesaan memajukan ekonomi umat Islam

F4

Gesaan memajukan pendidikan umat Islam

1

F5

Gesaan memajukan sosial / politik orang Melayu

1

F6

Berusaha menyemat sikap mengkritik penjajah ke dalam fikiran orang Islam

1

F7 F8 F9 F10 F11

1 1

1

Mengkritik raja / pembesar Melayu yang tidak berperanan penting dalam memajukan orang Melayu Menggalakkan ilmu pertukangan

1

Menggalakkan kegiatan perniagaan

1

Menggalakkan orang Melayu menguasai ilmu perubatan

1

Mengamalkan gaya hidup yang berlandaskan agama Islam

1

Mama-mana 11 x 1m

1


[Mak. 6m] 2 c

F1

Mengadakan berbagai program persatuan

F2

Melibatkan semua ahli dalam program tersebut

1

F3

Mengadakan kempen-kempen

1

F4

Mengadakan kursus-kursus latihan kepimpinan

1

F5

Menjaga kebajikan ahli-ahli persatuan

1

(Mana-mana jawapan munasabah) Mana-mana 6 x 1m

3

[Mak. 6m]

Akhbar dan majalah telah memainkan peranan penting dalam melahirkan semangat nasionalisme di Tanah Melayu sebelum Perang Dunia Kedua. a Nyatakan isu-isu yang dibangkitkan oleh majalah-majalah di Tanah Melayu sebelum perang Dunia Kedua [6 Markah] b Terangkan isu ekonomi dan politik yang diperjuangkan oleh akhbar akhbar pada zaman tersebut [10 Markah] c

Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, bagaimanakah akhbar dan majalah mampu menggerakkan kesedaran kebangsaan di kalangan orang Melayu. [ 4 Markah]

3a F1

Memberi perhatian tehadap pendidikan anak-anak Melayu

1

F2

Menyeru perpaduan di kalangan orang Melayu

1

F3

Meniupkan semangat cintakan negara dan menentang penjajahan

1

F4

Membaiki taraf hidup orang Melayu

1

F5

Memajukan bahasa dan sastera Melayu

1

F6

Menggalakkan perpaduan di kalangan guru sebagai pemimpin


bahasa F7 F8 F9 F10 F11

Membincangkan soal pentafsiran Islam yang progresif bagi kemajuan ummah Memperluaskan ilmu dalam semua bidang Memberikan pentafsiran kepada persoalan orang Islam Menggesa orang Melayu menjauhkan diri daripada sifat buruk

1

1 1 1 1

Menggalakkan perpaduan di kalangan guru perempuan Melayu F12 Johor

1

F13 Mengalakkan wanita mendapatkan pendidikan untuk kemajuan diri

1

Mendorong wanita menjaga kesopanan dengan nilai-nilai Islam dan F14 budaya timur

1

Menggalakkan wanita menjadi obor untuk memajukan bangsa

[Mak.6 m]

3b.

1

Isu Ekonomi F1

Menggalakkan syarikat kerjasama

1

F2

Meminta British mengurangkan kemasukan orang dagang kerana hal ini mengancam ekonomi tempatan

1

F3 F4 F5 F6

Menggalakkan perniagaan di kalangan orang Melayu Melarang orang Melayu daripada menjual tanah mereka Menyeru orang Mellayu supaya berjimat cermat Meminta British mengadakan kampung khas Melayu di Kuala Lumpur

1 1 1 1 1

Isu Politik F7

Mengkritik British kerana mengurangkan kuasa Raja-Raja Melayu

1

F8

Mengkritik para pembesar dan Raja-Raja Melayu kerana tidak melaksanakan kepemimpinan yang sewajarnya untuk rakyat

1

F9

F10 Menolak dasar pilih kasih British dalam pentadbiran kerajaan Menuntut diadakan Malay Administrative Service (M.A.S.) untuk

1 1


F11

melindungi orang Melayu dalam perkhidmatan kerajaan

F12 Menyeru orang Melayu di seluruh Tanah Melayu supaya bersatu dalam sebuah pertubuhan kebangsaan F13 Menentang tuntutan orang dagang terhadap politik tempatan F14

3c

F1

Memberi idea baru kepada pembaca

1 1 1 (Mak.10m)

1

F2

Membuat pendedahan tentang gerakan nasionalisme di luar dan dalam negara

1

F3

Membanding dan menilai kesan penjajahan terhadap kemajuan ekonomi, pendidikan dan politik mereka

F4

Memuatkan tulisan yang bernas

1

F5

Menyampaikan mesej yang jelas

1

F6

Mengkritik dasar-dasar British yang menekan orang Melayu

1

F7

Mana-mana jawapan calon yang munasabah

1

1

(Mak.4m)\


2.

Pada tahun 1920-an akhbar, majalah dan novel telah memainkan peranan penting dalam melahirkan semangat kebangsaan( ms 50-53 ) a. i.

ii

Senaraikan dua majalah yang membangkitkan semangat nasionalisme di Tanah Melayu ……………………… ……………………… ……………………… ………………. ……………………… ……………………… ……………………… ………………. (2 markah)

b. i.

ii

Tuliskan dua tema semangat kebangsaan yang dibangkitkan dalam novel Keris Melaka karya Ahmad Bakhtiar


……………………… ……………………… ……………………… ……… ……………………… ……………………… ……………………… ……… ( 2 markah) C i. ii

Nyatakan dua isu politik yang dibangkitkan dalam akhbar tahun 1930-an ……………………… ……………………… ……………………… ……………….. ……………………… ……………………… ……………………… ………………… (2 markah)

d.

i ii

Apakah isu-isu yang dibangkitkan dalam majalah Pengasuh karya Dato’ Nik Mohamad? ……………………… ……………………… ……………………… …………………. ……………………… ……………………… ……………………… ………………….


( 2 markah) e. i

ii

Sekiranya anda seorang penulis novel,apakah isu–isu nasionalisme yang akan anda kemukakan dalam tema novel anda? ……………………… ……………………… ……………………… …………………. ……………………… ……………………… ……………………… ………………….. (2 markah) [10 Markah)

4 a

Senaraikan dua majalah yang membangkitkan semangat nasionalisme di Tanah Melayu F1 F2 F3

b F1 F2

Majalah Guru Pengasuh Bulan Melayu

Tuliskan dua tema semangat kebangsaan yang dibangkitkan dalam novel Keris Melaka karya Ahmad Bakhtiar Semangat perjuangan menetang penjajah Barat seperti Portugis Menghargai sumbangan tokoh kesultanan Melayu Melayu

1 1 1 [1M]

1 1


Melaka seperti Hang Tuah F3 Menggunakan sejarah sebagai inspirasi dan pedoman untuk mendorong semangat perjuangan bangsa bagi generasi muda c

1 [2M]

Nyatakan dua isu politik yang dibangkitkan dalam akhbar tahun 1930-an Mengkritik British kerana mengurangkan kuasa Raja –raja F1 Melayu

1

F2 Mengkritik para pembesar dan Raja-Raja Melayu kerana melaksanakan kepimpinan yang sewajarnya untuk rakyat

1

F3 Menolak dasar pilih kasih British dalam pentadbiran kerajaan

1

F4 Menuntut diadakan Malay Administrative Service (M.A.S) untuk melindungi orang Melayu dalam perkhidmatan kerajaan F5 Menyeru orang Melayu di seluruh Tanah Melayu supaya bersatu dalam sebuah pertubuhan kebangsaan

1

F6 Menentang tuntutan orang dagang terhadap politik tempatan

1

1

[3M] d F1

Apakah isu-isu yang dibangkitkan dalam majalah Pengasuh karya Dato’ Nik Mohamad

1

Membincangkan soal pentafsiran Islam yang progresif bagi kemajuan ummah F2 Menggalakkan pendidikan dikalangan orang Melayu

1

F3 Mmperluas ilmu dalam semua bidang

1

F4 Memberikan pentafsian kepada persoalan orang Islam

1

F5 Menggesa orang Melayu menjauhkan diri daripada sifat buruk

e

[2M]

Sekiranya anda seorang penulis novel,apakah isu-isu nasionalisme yang anda kemukakan dalam tema novel anda. F1 F2

Mesej yang jelas tentang semangat kebangsaan Sikap menentang penjajah dalam apa jua bentuk

1 1


F3 Membela maruah bangsa

1

F4 Memajukan diri

1

F5 Membangunkan negara dan bangsa

1

F6 Mana – mana jawapan calon

[2M]

Bab 3 Ting 5 Soalan 1 Sultan Abu Bakar

Undang-undang Tubuh Kerajaan Johor

a.) Apakah perkara yang terkandung dalam perlembagaan di atas? I. ___________________________________________________________________________________ II. ___________________________________________________________________________________ (2 markah ) b.) Menurut Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor, Raja haruslah………… I. ___________________________________________________________________________________ II. ___________________________________________________________________________________ III. __________________________________________________________________________________ (2 markah ) c.) Apakah fungsi Raja menurut perlembagaan tersebut? i. ____________________________________________________________________________________ ii. ___________________________________________________________________________________ ( 2 markah ) d.) Nyatakan dua syarat yang perlu dimiliki oleh seseorang yang ingin menjadi ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Johor. i.___________________________________________________________________________________ ii.__________________________________________________________________________________


( 2 markah ) e.) Pada pendapat anda apakah kesan perlaksanaan perlembagaan di atas terhadap kerajaan Johor? i. ___________________________________________________________________________________ ii. __________________________________________________________________________________ (2 markah )

Soalan 2

Undang-Undang Tubuh Kerajaan Terengganu a.)i. Siapakah yang meluluskan undang-undang di atas ? ___________________________________________________________________________________ ( 1 markah ) ii.) Bilakah undang-undang di atas diluluskan? ____________________________________________________________________________________ ( 1 markah ) b.) Nyatakan tiga syarat yang membolehkan seseorang itu menjadi pemerintah Terengganu. i.___________________________________________________________________________________ ii.___________________________________________________________________________________ iii.___________________________________________________________________________________ ( 4 markah ) c.) Apakah badan yang bertanggungjawab membantu pentadbiran Sultan mengikut Undang-Undang Tubuh Kerajaan Terengganu? i.___________________________________________________________________________________ ii.___________________________________________________________________________________ ( 2 markah ) d. Berikan dua peranan ahli dalam Majlis Mesyuarat Kerajaan Terengganu?


i.___________________________________________________________________________________ ii.___________________________________________________________________________________ ( 2 markah ) e.) Pada pendapat anda, mengapakah undang-undang di atas diperkenalkan ? ____________________________________________________________________________________ ( 1 markah )

Soalan 3. (a) (b) (c)

Terangkan ciri-ciri negara dan bangsa dalam Kesultanan Melayu Melaka. ( 10 markah) Jelaskan unsur-unsur warisan Kesultanan Melayu Melaka yang diamalkan dalam negeri-negeri Melayu. ( 5 markah) Pada pendapat anda, mengapakan institusi beraja perlu dikekalkan. ( 5 markah)

Soalan 4 Perlembagaan berikut telah diperkenalkan oleh Sultan Zainal Abidin III pada tahun 1911. Undang-Undang Tubuh Kerajaan Terengganu (a) (b) (c)

Apakah perkara-perkar penting yang terkandung dalam perlembagaan tersebut. ( 10 markah) Berdasarkan perlembagaan tersebut, terangkan ciri-ciri majlis Mesyuarat Kerajaan Terengganu ( 6 markah) Pada pendapat kamu apakah kepentingan perlembagaan kepada sesebuah Negara? ( 4 markah)

Skema Jawapan Soalan 1 a) i. Keturunan sebagai pewaris takhta ii. Pengiktirafan orang Melayu sebagai rakyat Johor. iii. Agama Islam sebagai agama rasmi b.) i. Berbangsa Melayu ii. Beragama Islam iii. Waris pemerintah Johor


Iv. Lelaki c.) i. Memilih Menteri Besar ii. Memperkenan jawatan Naib Menteri Besar d.) i. Berbangsa Melayu ii.Beragama Islam iii. Rakyat Johor.; e.) i. Memantapkan lagi sistem pentadbiran Johor. ii. Menghalang British menguasai Johor iii. Pembentukan kerajaan bercorak demokrasi Soalan 2 a.) i. Sultan Zainal Abidin III ii. 1911 b.) i. Beragama Islam ii. Bangsa Melayu iii. Lelaki iv. Waris sultan yang memerintah Terengganu c.) i. Majlis Mesyuarat Kerajaan ii. Jemaah Menteri d.) i. Membantu sultan dan Jemaah Menteri mentadbir negeri ii. Menggubal undang-undang dan peraturan negeri iii. Menjaga keamanan negeri iv. Menjaga kebajikan rakyat v. Menjalinkan hubungan persahabatan dengan negeri lain e.) i. menghalang percubaan British meluaskan kuasa di Terengganu

Soalan 3 (a) Empayer Kesultanan Melayu Melaka mempunyai wilayah iaitu kawasan tempat tinggal rakyat dan sempadan yang luas iaitu seluruh Tanah Melayu dan seluruh timur Sumatra. Kedaulatan Melaka


iaitu kekuasaan kerajaan Melaka terhadap rakyatnya. Melaka berkuasa penuh keatas wilayah pengaruhnya dan menggunakan undang-undang Kanun Melaka. Undang-undang adalah asas pembentukan Negara dan Bangsa. Undang-undang penting untuk memelihara keamanan dan melindungi rakyat. Rakyat Kesultanan Melayu Melaka ialah seluruh penduduk Tanah Melayu dan Timur Sumatra yang mentaati raja Kerajaan Melayu Melaka. Mereka bersedia untuk mempertahankan Negara melalui kerahan tenaga. Kerajaan bertanggungjawap menjaga keamanan dan pertahankan kedaulatan Negara. Ia juga mejalinkan hubungan diplomatik dengan negara lain. Satu unsur lagi ialah penggunaan lambing Negara iaitu symbol-simbol yang menjadi identity Negara. Penggunaaan bahasa Melayu dan agama Islam merupakan faktor penyatu seluruh rakyat kerajaan Melayu Melaka. (b) Sistem pemerintahan Negeri-negeri Melayu seperti Johor, Perak dan Pahang berdasarkan sistem pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka seperti adat isiadat Melayu, agama Islam dan bahasa Melayu. Semua pemerintah negeri menggunakan gelaran Sultan dan mementingkan jurai keturunan sebelah bapa dan putera sulung dengan permaisurinya berpeluang mewarisi takhta. Menggunakan sistem pembesar Empat Lipatan seperti yang diamalkan oleh Melaka. Kitab undang-undang negeri-negeri Melayu berasakan kepada Hukum Kanun Melaka contoh Undang-Undang Pahang. (c) Ini kerana rakyat mempunyai satu lambang kedaulatan untuk menjaga perpaduan dan raja boleh memberi naungan kepada rakyat. Disamping itu raja sebagai ketua agama boleh melindungi agama Islam dan memelihara adat isadat Melayu. Raja juga ialah simbol ketuanan Melayu dan tonggak keagungan orang Melayu sejak dahulu lagi, untuk mengekalkan Bahasa Melayu dan warisan bangsa. Soalan 4 (a) F1- Perlantikan Raja F2- Syarat menjadi raja F3- Waris takhta F4- Tertib Raja F5- Zuriat Raja F6- Raja yang belum cukup umur F7- Tegahan kepada Raja F8- Sara hidup kerabat diraja F9- Bilangan Menteri F10- Kesetiaan Menteri F11- Perlantikan F12- Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri F13- Tanggungjawab pembesar F14- Kedudukan agama Islam F15- Ketaatan kepada pemerintah F16- Kesalahan khianat kepada negeri F17- Pemilihan Menteri Besar dan Naib Menteri Besar


F18- Kepentingan agenda mesyuarat kerajaan F19- Mengadakan perjanjian F20- Hubungan kerajaan dengan kerajaan lain (b) F1- Diketuai oleh Menteri Besar F2- Menteri Besar dilantik oleh sultan F3- Jemaah Menteri berhak memilih Naib Mentri Besar setelah diperkenan oleh sultan F4- Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan mestilah beragama Islam. berbangsa Melayu, rakyat Terengganu dan mengakui taat setia kepada sultan dan kerajaan F5- Ahli majlis ini bertanggungjawab membantu sultan dan Jemaah menteri mentadbir negeri, menggubal undang-undang dan peraturan negeri, menjaga kebajikan rakyat, menjaga keamanan negeri dan menjalinkan hubungan persahabatan dengan negeri lain. (c) F1- Menjamin sistem pentadbiran yang berkesan F2- menggambarkan kebijaksanaan pemerintah Terengganu H2a- untuk meningkatkan kecekapan sistem pentadbiran F3- Mengekalkan kedaulatan negeri Terengganu F4- Menghalang British meluaskan kuasanya di Terengganu

BAB 5 : PEMBINAAN NEGARA DAN BANGSA YANG MERDEKA Sistem Ahli telah dilaksanakan oleh British di Tanah Melayu dari bulan Januari 1951 hingga bulan Jun 1955.


1a) i. Siapakah yang mencetuskan idea penubuhan Sistem Ahli?

[ 1 markah ]

_____________________________________________________________________ ii. Negara Afrika manakah yang menjadi model pelaksanaan Sistem Ahli?

[ 1 markah ]

_____________________________________________________________________ b) Apakah tujuan British memperkenalkan Sistem Ahli? i.

________________________________________________________________

ii.

________________________________________________________________ [ 2 markah]

c) Nyatakan dua portfolio yang terdapat dalam Sistem Ahli? i.

________________________________________________________________

ii.

________________________________________________________________ [ 2 markah ]

d) Berikan dua ciri Sistem Ahli. i.

_______________________________________________________________

ii.

________________________________________________________________ [ 2 markah ] e) Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah kepentingan Sistem Ahli? i.

_______________________________________________________________

ii.

_______________________________________________________________ [ 2 markah ]

Jawapan : 1a)

i

Dato’ Onn Jaafar

ii

-Kenya


-Rhodesia Utara

b)

i

Melatih penduduk tempatan dan kaum lain mentadbir Tanah Melayu

ii

Dasar Dekolonisasi

iii Mengurangkan tekanan Parti Komunis Malaya (PKM)

c)

d)

e)

i

Ahli Pelajaran

ii

Ahli Kesihatan

iii

Ahli Ekonomi

iv

Ahli Dalam Negeri

v

Ahli Pertanian dan Perhutanan

i

Sistem Kabinet Bayangan

ii

Anggota dikenali sebagai Ahli

iii

Terdiri daripada 9 orang anggota

iv

Ahli dilantik oleh Pesuruhjaya British

i

Melatih penduduk tempatan ke arah berkerajaan sendiri

ii

Asas kepada proses perpaduan kaum

iii

Asas untuk mencapai kemerdekaan

Suruhanjaya Reid ditubuhkan pada bulan Mac 1956 untuk membincangkan dan menyusun Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu yang merdeka.


2 a) Berikan dua orang tokoh bukan Inggeris yang menjadi ahli Suruhanjaya Reid. i.

________________________________________________________________

ii.

________________________________________________________________ [ 2 markah ]

b) Nyatakan tugas Suruhanjaya Reid. i.

________________________________________________________________ [ 1 markah ]

c) Apakah isu yang menjadi panduan kepada Suruhanjaya Reid? i.

________________________________________________________________

ii.

________________________________________________________________

iii.

________________________________________________________________ [ 3 markah ]

d) Pada pendapat anda, mengapakah perlembagaan penting kepada sesebuah negara? i.

________________________________________________________________

ii.

________________________________________________________________ [ 2 markah ]

e) Berdasarkan pengetahuan anda, apakah nilai yang diperolehi daripada kejayaan Suruhanjaya Reid? i.

________________________________________________________________

ii.

________________________________________________________________ [ 2 markah

Jawapan :


1a)

i

Tuan B. Malik

ii Tuan Abdul Hamid

b)

i

Merangka perlembagaan ( bagi Persekutuan Tanah Melayu yang merdeka )

c)

i

Hak istimewa orang Melayu

ii

Kedudukan Raja-raja Melayu

iii

Pemberian kuasa autonomi kepada kerajaan negeri dalam bidang tertentu

iv

Pewujudan satu bangsa PTM

v

Penubuhan sebuah kerajaan persekutuan yang kuat

i

Menjadi rujukan untuk mentadbir Negara

ii

Menjaga keamanan Negara

iii

Menjaga keharmonian masyarakat

iv

Lambang kedaulatan Negara

v

Memberi perlindungan kepada rakyat

i

Tolak ansur

ii

Rundingan

iii

Bekerjasama

iv

Kepimpinan yang berwibawa

d)

e)

v Komprom Soalan esei


1. Manifesto Parti Perikatan berjaya menarik sokongan rakyat terhadap perjuangan parti berkenaan. a) Jelaskan kejayaan-kejayaan Parti Perikatan dalam Pilihanraya Perbandaran, Negeri dan Majlis Undangan Persekutuan. [ 10 markah ]

b) Terangkan kesan-kesan kemenangan Parti Perikatan tersebut.

[ 5 markah ]

c) Pada pendapat anda, apakah iktibar daripada kemenangan Parti Perikatan dalam Pilihan raya Majlis Perundangan Persekutuan (MPP) pada tahun 1955 ? [ 5 markah ] Jawapan : 1a)

Kejayaan-kejayaan Parti Perikatan dalam Pilihan Raya Perbandaran, Negeri dan Majlis Undangan Persekutuan ialah pilihanraya Majlis Perbandaran Kuala Lumpur diadakan pada Februari 1942, kerjasama UMNO-MCA dibentuk, gabungan UMNO-MCA memenangi 9 daripada 12 kerusi, Pilihanraya Negeri diadakan pada tahun 1956, Parti Perikatan memenangi 226 daripada 268 kerusi,wujud permuafakatan kaum dalam politik, MIC menyertai Perikatan tahun 1955, Pilihanraya Majlis Perundangan diadakan pada 27 Julai 1955, disertai oleh semua parti dalam Persekutuan Tanah Melayu, dan Parti Perikatan memenangi 51 daripada 52 kerusi

b)

Kesan kesan kemenangan Parti Perikatan tersebut ialahTunku Abdul Rahman menjadi Ketua Menteri, Tunku Abdul Rahman membentuk cabinet, Kabinet terdiri daripada pelbagai kaum, berfungsi sehingga Persekutuan Tanah Melayu mencapai kemerdekaan dan selepas merdeka terdapat sedikit perubahan anggota kabinet

c)

Iktibar daripada kemenangan Parti Perikatan dalam Pilihan raya Majlis Perundangan Persekutuan (MPP) pada tahun 1955 ialah berjaya mewujudkan sebuah parti politik daripada pelabagai kaum di Tanah Melayu, mewujudkan negara yang aman damai walaupun terdapat pelabagai kaum, kebajikan semua kaum terjaga, kerjasama kaum untuk mendapatkan kemerdekaan, kebijaksanaan pemimpin negara, tolak ansur antara kaum dan bersatu padu antara kaum 2. Pada 15 Ogos 1957, Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu telah ditandatangani oleh Rajaraja Melayu dan pihak British. a) Senaraikan isi kandungan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957. [ 8 markah ] b) Terangkan kepentingan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957.

[ 6 markah ]

c) Pada pendapat anda, apakah pengajaran yang dapat dicontohi daripada perjuangan mencapai kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu kepada generasi muda hari ini? [ 6 markah Jawapan : 2a)

Isi kandungan Perjanjian Persekutuan Tanahn Melayu 1957 ialah kedudukan istimewa orang Melayu dikekalkan, Agama Islam sebagai agama rasmi Persekutuan, Tanah simpanan


Melayu dikekalkan, Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaaan, Yang di Pertuan Agong menjadi ketua negara, pembentukan sebuah kerajaan Persekutuan, pemisahan antara kuasa persekutuan dan negeri, institusi raja dijadikan Raja Berperlembagaan, tiga jenis kerakyatan diwujudkan, secara kuat kuasa undang-undang, permohonan dan naturalisasi serta prinsip Jus Soli diterima. b)

Kepentingan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957 ialah sebuah kerajaan demokrasi dibentuk, konsep Raja Berperlembagaan dibentuk, pemimpin Melayu dan bukan Melayu menerima Pakatan Murni, perpaduan yang jitu antara kaum, keharmonian kaum dicapai, tiada pertumpahan darah, memberi hak mutlak kepada penduduk tempatan untuk mentadbir negara, pentadbiran mengikut acuan sendiri dan tiada campur tangan kuasa asing

c)

Pengajaran yang dapat dicontohi ialah mengekal dan mengukuhkan perpaduan kaum, mementingkan perdamaian, bertolak ansur dan bekerjasama, cinta akan negara, sedia berkorban untuk negara, taat setia kepada raja dan negara dan mewujudkan kestabilan politik

Bab 6 Pengukuhan Negara dan Bangsa Malaysia Senarai berikut berkaitan dengan penggabungan antara dua buah negara

. Singapura . Persekutuan Tanah Melayu

1.

Nyatakan sebab-sebab Lee Kuan Yew berminat untuk menggabungkan Singapura dengan Pesekutuan Tanah Melayu?

(a)

(i)…………………………………………………………………………………. (ii)………………………………………………………………………………….(2 markah)

(b)

Namakan dua buah parti pembangkang di Singapura yang menentang idea penggabungan Singapura dengan Persekutuan Tanah Melayu. (i)………………………………………………………………………………… (ii)…………………………………………………………………………………(2markah)

(c)

Nyatakan dua sebab parti pembangkang di Singapura menentang idea penggabungan


dengan Persekutuan Tanah Melayu? (i)……………………………………………………………………………… (ii)……………………………………………………………………………….(2 markah) (d)

Apakah keputusan referendum yang dijalankan di Singapura pada 1 Setemper 1962? ………………………………………………………………………………….(1 markah)

(e)

Pada pendapat anda, apakah faedah pembentukan Malaysia? (i)………………………………………………………………………………. (ii)……………………………………………………………………………… (iii)……………………………………………………………………………..(3 markah)

2

(a)

. Jadual berikut menerangkan tentang pembentukan Malaysia Tahun

Peristiwa

9 Julai 1963

Perjanjian Malaysia ditandatangani di London dan kemudiannya menjadi Akta Malyasia.

Apakah maksud Akta Malaysia? ………………………………………………………………………………………(1 markah)

(b)

Siapakah yang memperkenankan Akta Malaysia? ……………………………………………………………………………………..(1 markah)

(c)

Namakan badan-badan perundangan yang meluluskan Perjanjian Malaysia (i)…………………………………………………………………………………


(ii)………………………………………………………………………………… (iii)……………………………………………………………………………….(3 markah) (c)

Berikan dua isi kandungan Akta Malaysia 1963 (i)……………………………………………………………………………….. (ii)……………………………………………………………………………….( 2 markah)

(d)

Pada pandangan sejarah anda, apakah iktibar yang boleh kita contohi dari pemimpin tempatan yang memperjuangkan pembentukan Malaysia? (i)……………………………………………………………………………….. (ii)……………………………………………………………………………… (iii)…………………………………………………………………………….(3 markah)

Soalan esei Idea pembentukan Malaysia telah dikemukakan sejak awal abad ke-19. 1. (a) Terangkan cadangan-cadangan ke arah pembentukan Malaysia. (6 markah)

(b) Jelaskan faktor politik yang membawa kepada pembentukan Malaysia (9 markah)

(c) Pada pandangan anda, apakah faedah pembentukan Malaysia? (5 markah)

Reaksi segera Sarawak dan Sabah selepas cadangan pembentukan Malaysia adalah ke arah menolak cadangan ini.


2.(a) Jelaskan usaha-usaha yang dilakukan untuk mendapat sokongan rakyat Sarawak dan Sabah menyertai pembentukan Malaysia.( 7 markah) (b) Terangkan tentang Suruhanjaya Cobbold yang dibentuk oleh kerajaan British (8 markah) (c) Pada pendapat anda, bagaimanakah kemerdekaan negara dapat dikekalkan ? (5 markah)

Skema jawapan Soalan struktur 1(a) F1- Perkembangan pengaruh Barisan Sosialis yang memenangi piliihan raya Hong Lim di Singapura F2 - Kebangkitan pengaruh Barisan Sosialis akan melemahkan parti pimpinan Lee Kuan Yew F3 - Menggugat rancangan kerajaan British untuk memberikan kemederkaan Singapura Mana-mana 2 x 1m Mak 2M (b)

(c)

F1 - Barisan Sosialis F2 - Parti Buruh F3 - Parti Rakyat Bersatu

Mana-mana 2 x 1m Mak 2M

F1 – Pembentukan Malaysia merupakan satu bentuk penjajahan baru


F2 – Mereka menuntut agar pandangan rakyat Singpura diperoleh terlebih dahulu sebelum Singapura menyertai gabungan ini. 2M (d) Pengundi-pengudi di Singapura memilih penggabungan Singapura dengan Persekutuan Tanah Melayu 1M (e) F1 – Mempercepatkan kemederkaan Sabah,Sarawak dan Singapura F2 - Mewujudkan pasaran yang lebih luas F3 – Menggalakkan perkembangan industri pertanian F4 - Dapat memanfaatkan sumber yang ada di negeri-negeri itu F5 – Menggalakkan pelaburan F6 – Mewujudkan kerjasama serantau dalam bidang ekonomi F7 – Memajukan negeri-negeri yang belum membangun F8 – Dapat mengimbangi jumlah dan kadar pertumbuhan kaum di kalangan negeri anggota F9 – Memberikan kestabilan politik kepada rantau Asia Tenggara F10 - Dapat menghalang pengaruh komunis di Singapura dan wilayah-wilayah Borneo F11- Mana-mana jawapan yang munasabah Mana-mana 3x1m Mak 3M

BAB 8 : PEMBANGUNAN DAN PERPADUAN UNTUK KESEJAHTERAAN

• • •

Dasar Pertanian Negara Dasar Penswastaan Dasar Kependudukan

1 a. Nyatakan dua matlamat Dasar Pertanian Negara. i............................................................................................................................................... ii.............................................................................................................................................. [2 markah] b. Jelaskan strategi kerajaan untuk mencapai matlamat Dasar Pertanian Negara. i.................................................................................................................................................... ii................................................................................................................................................. [2 markah]


c). Apakah tujuan Dasar Penswastaan di laksakan ? i..................................................................................................................................................... ii................................................................................................................................................... [2 markah] d) Apakah rasional Dasar Kependudukan diperkenalkan ? i................................................................................................................................................. ii.................................................................................................................................................. [2 markah] e) Pada pandangan anda,mengapa sektor swasta dilibatkan dalam pembangunan Negara ? i..................................................................................................................................................... ii................................................................................................................................................... [2 markah] JAWAPAN;

1 a) i. meningkatkan pendapatan pertanian ke tahap maksima ii. memaksimakan pendapatan pekebun kecil iii. menjadikan pengurusan ekonomi negara yang cekap iv.memajukan komoditi utama untuk eksport b) i. menggalak pembukaan tanah baru ii.memulihkan kawasan iii. menyediakan khidmat sokongan iv. melibatkan sektor swasta dalam pertanian v. melakukan projek pertanian secara bersepadu/berkelompok c) i. mengurangkan bebanan kewangan kerajaan ii. meningkatkan produktiviti iii.mempercepatkan pembangunan ekonomi iv.meningkatkan kualiti perkhhidmatan


d) i. meluaskan pasaran ii. kestabilan politik iii. keselamatan Negara iv. meningkatkan produktiviti v. kekuatan politik e) i. berkongsi kepakaran ii. mempercepatkan pembangunan ekonomi Negara iii.meningkatkan jumlah eksport Negara iv.meningkatkan pendapatan negara 2. Rancangan Malaya Pertama telah dilaksanakan dari tahun 1956 hingga 1960. a) Apakah matlamat rancangan tersebut?

i)......................................................................................................................................... ii)......................................................................................................................................... [2 markah] b) Nyatakan tumpuan kerajaan dalam rancangan tersebut.

i).......................................................................................................................................... ii)......................................................................................................................................... [2 markah] c)Jelaskan peranan Lembaga Kemajuan Industri Desa (RIDA) dalam rancangan tersebut. i)........................................................................................................................................... ii)......................................................................................................................................... [2 markah] d) Mengapakah pencapaian rancangan tersebut kurang memberangsangkan? i).......................................................................................................................................... ii)......................................................................................................................................... [2 markah]


e) Sebagai seorang warganegara yang patriotik, apakah peranan anda untuk menjamin

pembangunan negara kita supaya berterusan? i)......................................................................................................................................... ii)......................................................................................................................................... [2 markah] JAWAPAN;

2 a) i) membangunkan kawsan luar bandar ii) merapatkan jurang perbezaan penduduk bandar dan luar Bandar iii) menggurangkan kadar kemiskinan penduduk luar Bandar iv)mempelbagai aktiviti ekonomi b)

i) membuka tanah pertanian ii) menggalak penanaman semula getah iii)menggalak penanaman getah secara lading iv)menyediakan kemudahan perkhidmatan pendidikan,kesihatan

c)

i) membangun kawasan luar Bandar ii) menyediakan pinjaman kepada petani iii) membantu memasarkan hasil pertanian iv) menggalak orang Melayu dalam perniagaan

d)

i) ancaman komunis ii) kejatuhan harga getah dan timah iii) perbelanjaan ditumpukan kepada pertahanan

e)

i) menambah ilmu pengetahuan ii) menguasai teknologi baru iii)perpaduan kaum iv)berdaya saing


Pembangunan sosial merupakan antara dasar yang digunakan oleh kerajaan untuk membina negara Malaysia yang bersatu padu dan sejahtera

3 a) Terangkan langkah yang diambil oleh kerajaan untuk memartabatkan kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. [10 markah] b) Jelaskan lima peranan sukan sebagai alat perpaduan.

[5 markah] c) Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, nyatakan lima rancangan kerajaan untuk

mewujudkan perpaduan antara kaum sejak mencapai kemerdekaan. [5 markah] JAWAPAN:

3 a) Langkah yang diambil oleh kerajaan dalam memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan ialah seperti menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar di sekolah-sekolah, melancarkan slogan Bahasa Jiwa Bangsa, melancarkan kempen Bulan Bahasa kerana untuk menggalakkan penggunaan bahasa Melayu, menubuhkan Dewan Bahasa dan Pustaka, menjadikan Bahasa Melayu sebagai bahasa Kebangsaan mengikut perlembagaan, menubuhkan Universiti Kebangsaan Malaysia dan menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu, menggunakan bahasa Melayu di mahkamah, menubuhkan sekolah berasarama penuh yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar.


b)

Peranan sukan sebagai alat perpaduan adalah seperti menggalakan penglibatan semua kaum dalam semua aktiviti sukan, melibatkan semua orang dalam sukan tanpa mengira ideologi, membuka peluang kepada semua kaum yang berminat untuk bersukan, menjadikan aktiviti sukan seabagai aktiviti kokurikulum di sekolah, menubuhkan Majlis Sukan Sekolah Negeri dan Majlis Sukan Sekolah Malaysia (MSSM), mengadakan Sukan Malasyia (SUKMA) setiap 2 tahun sekali,

c)

Rancangan kerajaan untuk membentuk perpaduan kaum sejak mencapai kemerdekaan ialah seperti melaksana Dasar Ekonomi Baru (DEB), melancarkan Rukun Negara, membentuk Pendidikan Kebangsaan, mengadakan Sukan Malaysia, mewujudkan Wawasan 2020, menjadikan Bahasa Melayu sebagai Bahasa Kebangsaan (akta bahasa Kebangsaan), dan menjayakan Budaya Kebangsaan. Tahun 1956 1965 1974

Laporan Pendidikan Penyata Razak Kajian Aminudin Baki Jawatankuasa Kabinet

4. a) Bagaimanakah cadangan dalam Kajian Aminudin Baki dapat meningkatkan peluang pendidikan pelajar ? [6 markah] b) Jelaskan cadangan dalam Laporan Jawatankuasa Kabinet 1974. [6 markah] c)Mengapakah cadangan dalam Penyata Razak penting dalam pembentukan bangsa yang bersatu padu ? [8 markah]


JAWAPAN: 4 a) Kajian Aminudin Baki dapat meningkatkan peluang pendidikan pelajar dengan cara memperkenalkan sistem persekolahan aneka jurusan, menyediakan pelajaran pada peringkat menengah sehingga 15 tahun, menyediakan pelbagai kursus kemahiran, melahirkan tenaga kerja yang mahir untuk pasaran pekerjaan, mengajarkan kursus seni perusahaan/sains pertanian/sains rumah tangga, serta menyediakan mata pelajaran wajid seperti sekolah menengah biasa.

b)

Cadangan-cadangan dalam laporan Jawatakuasa Kabinet 1974 ialah penekanan terhadap membaca, menulis dan mengira, menentukan kenaikan darjah secara automatik, memberi penekanan kepada sekolah vokasional, bahasa Melayu dijadikan mata pelajaran wajib peperiksaan di sekolah, melaksanakan KBSR, melaksanakan KBSM, melaksanakan kokurikulum dan disiplin sebagai asas perpaduan kaum.

c)

Cadangan Penyata Razak penting dalam pembentukan bangsa yang bersatu padu kerana telah mencadangkan sistem persekolahan yang sama bagi semua penduduk, penyeragaman kurikulum yang bercorak kebangsaan yang menjurus pembentukan masyarakat yang bersatu padu , bahasa Melayu dan Inggeris diajar disemua sekolah-sekolah, menjalankan sistem peperiksaan yang sama, menyediakan sukatan pelajaran yang seragam, sistem nazir yang seragam, bahasa Melayu dijadikan bahasa pengantar, bahasa Inggeris diajar di sekolah menengah Melayu,


Near miss lulus sejarah spm Daerah Kerian

Bab 9 : MALAYSIA DALAM KERJASAMA ANTARABANGSA. Soalan Struktur. Soalan .1.

Penyelesaian Perang Dunia Kedua dicapai dalam beberapa siri persidangan. Kegagalan rundingan membawa kepada perpecahan dan akhirnya membawa kemunculan blok dunia dan Perang Dingin. (a.) Apakah yang anda faham tentang Blok Dunia ? ( 2 markah ) i. ……………………………………………………………………………………… ii. …………………………………………………………………………………........

(b ) i. ii. iii.

(c) i. ii.

(d ) i. ii. iii.

Mengapakah berlakunya Perang Dingin selepas Perang Dunia Kedua ? 3 markah ) ………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Pada pendapat anda, mengapakah negara kita mengamalkan dasar berkecuali ? ( 2 markah ) …………………………………………………………………………………… …… ……………………………………………………………………………………… Sebagai warganegara Malaysia yang patriotik , apakah peranan anda untuk Menjamin keamanan negara kita berterusan ? 3 markah ) …………………………………………………………………………………… …… …………………………………………………………………………………… …… ………………………………………………………………………………………

Sejarah SPM Permata Kerian Near miss lulus sejarah spm Daerah Kerian


Soalan 2

Penggubalan dasar luar Malaysia dipengaruhi oleh beberapa faktor yang menentukan corak dan arah dasar luar negara. (a). Nyatakan faktor-faktor berkenaan . ( 2 markah ) i. …………………………………………………………………………………………………………………….. ii. ……………………………………………………………………………………………………………………… (b ) Senaraikan dua buah negara maju yang menjalin hubungan ekonomi dengan negara kita. ( 2 markah ) i. ………………………………………………………………………………………………………….. ii. …………………………………………………………………………………………………………… ( c ) Apakah yang diharapkan oleh negara kita dari negara-negara maju berkenaan ? ( 2 markah ) i. …………………………………………………………………………………………………………… ii. …………………………………………………………………………………………………………… ( d ) Pada pandangan anda, apakah langkah-langkah yang perlu dilaksanakan bagi meningkatkan ekonomi negara kita? ( 2 markah ) i. ………………………………………………………………………………………………………….. ii. …………………………………………………………………………………………………………. (e ) Berdasarkan pengetahuan anda, mengapakah negara kita amat menitik beratkan perpaduan kaum ? ( 2 markah ) i. ……………………………………………………………………………………………………………… ii. ……………………………………………………………………………………………………………..

Sejarah SPM Permata Kerian Near miss lulus sejarah spm Daerah Kerian Soalan Esei.

Soalan 1. Perang Dunia Pertama merupakan konflik antarabangsa yang berlaku pada suku abad ke-20. 9

(a ) Huraikan faktor-faktor yang membawa kepada berlakunya Perang Dunia Pertama . (8 markah )


(b ) Jelaskan kesan Perang Dunia Pertama dari segi ekonomi .

( 6 markah

) ( c ) Terangkan ikhtibar yang boleh diambil daripada peristiwa Perang Dunia Pertama . (6 markah )

Soalan 2 9. (a ) Terangkan sebab yang membawa tercetusnya Perang Dunia Kedua ? (b ) Jelaskan kesan Perang Dunia Kedua .

( 8 markah ) ( 6 markah )

( c ) Sebagai rakyat Malaysia, bagaimanakah anda dapat menyelamatkan Negara kita daripada terlibat dengan sebarang peperangan ( 6 markah )

Sejarah SPM Permata Kerian Near miss lulus sejarah spm Daerah Kerian. SKEMA JAWAPAN .

Soalan 1. 1a

1b.

F1 F2 F3 F4 F5

negara yang sehaluan berusaha untuk bersatu bertindak secara bersama menjaga kepentingan ahli terbentuk melalui politik/ ekonomi/ geografi.

F1 F2

ideologi / fahaman politik berbeza. persaingan kuasa antara blok

( mana-mana 2 x 1 = 2m )


1c

1d.

F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10

blok kapitalis / Amerika Syarikat. blok komunis / Soviet Union. ingin membuktikan kekuatan masing-masing. berusaha menyebarkan pengaruh. berusaha memajukan kepentingan masing-masing di Eropah/ Asia melalui propaganda bantuan ekonomi bantuan ketentaraan. ( mana-mana 3 x 1 = 3 m )

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7

menjaga hubungan dengan semua negara. memelihara keamanan Negara mengekalkan kestabilan Negara. memudahkan urusan ekonomi. meluaskan pasaran . menarik pelabur asing . mana-mana jawapan yang munasabah.

( mana-mana 2 x 1 = 2m )

F1 F2 F3 F4 F5

mengekalkan perpaduan kaum. mengseimbangkan ekonomi antara kaum. menanam semangat patriotik semangat 1 Malaysia. mana-mana jawapan yang munasabah

( mana-mana 3 x 1 = 3m )

Sejarah SPM Permata Kerian Near miss lulus sejarah spm Daerah Kerian.

Soalan 2. 2a.

2b

F1 F2 F3 F4 F5

Sejarah Ekonomi Politik. Geografi Demografi

F1 F2 F3

Amerika Syarikat Britian mana-mana jawapan yang munasabah

( Mana-mana 2 x 1 = 2m )

( mana-mana 2 x 1 = 2m )


2c

2d

2e.

F1 F2 F3 F4

pasaran modal pelabur asing mana-mana jawapan yang munasabah.

( mana-mana 2 x 1 = 2m )

F1 F2 F3 F4 F5 F6

mengalakkan pelaburan asing. meningkatkan ilmu pengetahuan rakyat. pemberian insentif. mengalakkan industri kecil dan sederhana. memberi pinjaman melalui TEKUN mana-mana jawapan yang munasabah

( mana-mana 2 x 1= 2m )

F1 F2 F3 F4 F5

untuk keamanan negara mewujudkan hubungan social yang baik. mengalakkan perkembangan ekonomi. memudahkan usaha pembangunan Negara mana-mana jawapan yang munasabah ( mana-mana 2 x 1= 2m )

Sejarah SPM Permata Kerian Near miss lulus sejarah spm Daerah Kerian. Soalan Esei : Soalan 1

9a.

F1 H1a H1b H1c

Faktor politik kemunculan nasionalisme negara-negara kecil di Eropah bersatu pembentukan sebuah negara bangsa yang besar

F2

Faktor ekonomi.


H2a H2b H2c

kuasa besar bersaing merebut peluang ekonomi. perebutan mendapatkan bahan mentah memasarkan barang siap

F3 H3a H3b

Sistem pakatan Negara eropah. Perikatan kuasa Tengah. Pakatan Bertiga.

9b

F1 F2 F3 F4 F5 F6

berlakunya masalah inflasi hutang peperangan yang tinggi perbelanjaan perang yang besar Pakatan Bertiga membelanjakan US$125 bilion Perikatan Kuasa Tengah membelanjakan US$60 bilion masalah pegangguran. ( mana-mana 6 x 1= 6m )

9c

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7

banyak nyawa terkorban. banyak wang dibelanjakan untuk peperangan. negara akan berhutang . pembangunan negara sukar dilaksanakan. berlakunya kemiskinan. kemusnahan harta benda mana-mana jawapan yang munasabah

( mana-mana 8 x 1= 8m )

( mana-mana 6 x 1= 6m)

Sejarah SPM Permata Kerian

Near miss lulus sejarah spm Daerah Kerian. Contoh penulisan jawapan Soalan 1.

9a. Faktor yang membawa kepada berlakunya perang dunia pertama iaitu politik , ekonomi dan pakatan Negara eropah. Negara-negara kecil eropah telah bersatu lalu membentuk sebuah Negara bangsa yang besar. Selain itu, kuasa-kuasa eropah saling merebut bahan mentah dan berusaha untuk memasarkan barangan siap mereka.


9b. Perang Dunia Pertama telah meninggalkan kesan buruk kepada Negara yang terlibat. Antaranya berlaku masalah inflasi serta hutang peperangan yang tinggi. Selain itu, peperangan juga melibatkan perbelanjaan yang besar seperti Pakatan Bertiga terpaksa membelanjakan sebanyak US$125 bilion, manakala Perikatan Kuasa Tengah membelanjakan sebanyak US$60 bilion . Tambahan pula pengangguran juga akan meningkat. 9c. Ikhtibar yang boleh diambil dari peristiwa perang ini ialah banyak nyawa terkorban , Negara akan berhutang dan berlakunya kemiskinan. Selain itu, banyak harta benda akan musnah . Pembangunan Negara juga sukar dilaksanakan kerana banyak wang dibelanjakan untuk peperangan.

Sejarah SPM Permata Kerian Near miss lulus sejarah spm Daerah Kerian. Soalan 2.

9a.

F1 F2 F3 F4 F5 F6

Faktor politik Jerman hilang tanah jajahan terpaksa membayar pampasan perang Hitler membina angkatan tentera yang besar. berlakunya perang saudara di Rusia. Usaha Jepun untuk membebaskan Negara di Timur daripada penjajahan Barat.

9b.

F1 F2 F3 F4 F5 F6

negara-negara Eropah berpecah. runtuhnya system imperialism terbentuknya Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu. lahirnya Negara-negara baru yang merdeka. berlakunya Perang Dingin banyak nyawa terkorban

9c

F1 F2 F3 F4 F5 F6

mengadakan hubungan diplomatic antara Negara menanam semangat patriotic dikalangan rakyat. menyedarkan masyarakat bahawa peperangan membawa kemusnahan. menyelesaikan masalah melaui rundingan. saling bertolak ansur. saling hormat menghormati.


Sejarah SPM Permata Kerian Near miss lulus sejarah spm Daerah Kerian. Cara penulisan :

9a. Perang Dunia Kedua berlaku kerana masalah politik . Kesan perang dunia pertama menyebabkan Jerman kehilangan tanah jajahan serta terpaksa membayar pampasan perang. Bagi mengukuhkan kedudukan Jerman Hitler telah membina semula angkatan tenteranya. Manakala di Rusia pula berlakunya perang saudara. Pemulihan Jepun menyebabkan mereka berusaha mengusir kuasa penjajah Barat dari Timur. 9b. Perang Dunia Kedua telah meninggalkan kesan buruk kepada Negara Eropah. Negaranegara ini telah berpecah kerana runtuhnya system imperialism. Negara-negara yang berada dibawah kuasa Eropah telah berjaya menuntut kemerdekaan. Bagi mengatasi masalah persengketaan antara Negara Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu telah ditubuhkan. Selain daripada kesan di atas, peperangan juga menyebabkan banyak nyawa terkorban serta membawa berlakunya Perang Dingin di Eropah. 9c Bagi menyelamatkan Negara kita daripada terlibat dengan sebarang peperangan, saya akan mengadakan hubungan diplomatic dengan semua Negara, menyedarkan masyarakat bahawa peperangan akan membawa kemusnahan dan cuba menyelesaikan sebarang masalah melalui rundingan. Selain itu, semangat patriotic juga perlu disemai dikalangan rakyat , saling hormat menghormati dan bertolak ansur. Sejarah SPM Permata Kerian


2

(a)

F1 – Akta yang memperuntukkan penggabungan negeri-negeri berkenaan yang seterusnya dinamai Malaysia 1M

(b) F1 – Ratu Elizabeth II (c) F1 - Parlimen Tanah Melayu F2 – Dewan Perhimpunan Singapura F3 – Majlis Undangan Sarawak F4 - Majlis Undangan Sabah

1M

Mana-man 3 x1m Mak 3M

(d) F1 – Semua urusan hal-ehwal luar menjadi tanggungjawab Kerajaan Persekutuan F2 – Agama Islam agama rasmi Persekutuan kecuali Sabah dan Sarawak F3 – Agama lain bebas diamalkan F4 – Bahasa Melayu bahasa kebangsaan F5 – Bahasa lain boleh digunakan F6 – Bahasa Inggeris menjadi bahasa rasmi hingga 10 tahun selepas Hari Malaysia bagi Sabah dan Sarawak F7 – Sabah dan Sarawak berkuasa mengawal hal ehwal imigresen dan perkhidmatan awam F8- Sarawak peroleh 24 kerusi, Sabah 16 kerusi dan Singapura 15 kerusi parlimen F9 – Rakyat bumiputera Sabah dan Sarawak mendapat taraf sama dengan orang Melayu di Persekutuan Tanah Melayu Mana-man 2 x1m Mak 2M (e) F1- Kebijaksanaan F2 – Usaha gigih F3 – bertolak ansur F4 – bekerjasama F5 – mengambil kira kepentingan semua anggota F6 - Mengekalkan kesejahteraan dan perpaduan antara negeri F7 – Mana-mana jawapan yang munasabah Mana-mana 3 x1m Mak 3M


Skema jawapan Soalan esei 1

(a)

F1 - Lord Brassey ,Pengarah Syarikat Borneo Utara F2 - mencadangkan Sarawak dan Sabah digabungkan dengan Negei-Negeri Melayu dan Negei-Negeri Selat F3 -Sir Malcom MacDonald, Gabenor Jeneral Asia Tenggara F4 - mencadangkan Sarawak, Sabah, Singapura , Brunei dan Persekutuan Tanah Melayu digabungkan F5 - Cadangan Dato’ Onn F6 - Persekutuan Tanah Melayu yang merdeka dinamakan Malaysia F7 - Alasannya pada suatu masa , British akan menggabungkan Sarawak, Sabah dan Singapura dengan Persekutuan Tanah Melayu F8 - Lee Kuan Yew mendesak British supaya berunding dengan Tunku Abdul Rahman F9 - untuk menggabungkan Singapura dengan Persekutuan Tanah Melayu F10 - Cadangannya tidak diterima oleh Tunku Abdul Rahman F11 - kerana akan berlaku ketidakaseimbangan penduduk F12 - Cadangan oleh Tunku Abdul Rahman F13 - Menyetujui dan mencadangkan pembentukan Malaysia di Majlis makan tengah hari di Hotel Adelphi Singapura F14 - Tunku Abdul Rahman berharap pembentukan Malaysia dapat menjamin kedudukan politik yang kukuh Mana-mana 6 x 1m Mak 6M

(b)

F1 - Kebankitan pengaruh Parti Barisan Sosialis di Singapura F2 - Menggugat rancangan British untuk memberikan kemerdekaan kepada Singapura F3 - Ancaman komunis F4 - Persekutuan Tanah Melayu berpengalaman menghadapi ancaman komunis F5 - Ancaman komunis di Sarawak oleh Cladestine Communist Organization (CCO) F6 - Benting untuk menghadapi ancaman komunis F7 - Mempercepatkan kemerdekaan Sarawak , Sabah, Singapura dan Brunei F8 - Proses dekolonisasi British terhadap negeri-negeri kecil yang belum membangun F9 - Untuk kestabilan politik di rantau Asia Tenggara F10 - Menghalang penyebaran pengaruh komunis di Singapura dan di wilayahwilayah Borneo F11 - British ingin melindungi kepentingan mereka di Singapura Mana-mana 9x 1m Mak 9M

(c)

F1 - Mempercepatkan kemederkaan Sabah,Sarawak dan Singapura F2 - Mewujudkan pasaran yang lebih luas F3 - Menggalakkan perkembangan industri pertanian F4 - Dapat memanfaatkan sumber yang ada di negeri-negeri itu F5 - Menggalakkan pelaburan F6 - Mewujudkan kerjasama serantau dalam bidang ekonomi F7 - Memajukan negeri-negeri yang belum membangun F8 - Dapat mengimbangi jumlah dan kadar pertumbuhan kaum di kalangan negeri anggota F9 - Memberikan kestabilan politik kepada rantau Asia Tenggara F10 - Dapat menghalang pengaruh komunis di Singapura dan wilayah-wilayah Borneo F11 - Mana-mana jawapan yang munasabah Mana-mana 5x 1m Mak 5M F1 – Lawatan Tunku Abdul Rahman ke Sabah, Sarawak dan Brunei

2(a)


F2 – Untuk menerangkan konsep/tujuan/ matlamat penubuhan Malaysia F3 – Rundingan dijalankan F4 - antara pegawi kanan Persekutuan Tanah Melayu dengan pegawai British dari Sarawak, Sabah dan Singapura F5 – Penubuhan Jawatankuasa Perunding Perpaduan Kaum (JPPK) di Singapura F6 – Berperanan untuk menerangkan kepada orang ramai temtang pembentukan Malaysia F7 - Mengumpulkan pandangan penduduk F8 – Menggalakkan kegiatan ke arah pembentukan Malaysia F9 – Mesyuarat jawatankuasa telah berlangsung di Jesslton, Kuching,Kuala Lumpur dan Singapura F10 – Suruhanjaya Cobbold ditubuhkan oleh kerajaan British F11 – Jawatankuasa Antara Kerajaan (JAK) dibentuk untuk memperincikan cadangan Suruhanjaya Cobbold F12 – Perwakilan Malaysia ke Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu dibentuk Mana-mana 7x 1m Mak 7M (b) F1 – Disetai oleh tiga orang pegawai British F2 – Meninjau pendapat rakyat Sabah dan Sarawak tentang gagasan Malaysia F3 – Membuat penilaian terhadap pendapat rakyat Sabah dan Sarawak F4 - mengemukan cadangan rakyat Sabah dan Sarawak kepada pihak British F5 – Menerima memorandum yang dikemukakan oleh pelbagai pertubuhan F6 – Mengemukan laporan kepada kerajaan British pada Jun 1962 F7 –Melaporkan satu pertiga penduduk Sarawak dan Sabah sokong gagasan Malaysia F8 – satu pertiga sokong dengan syarat, iaitu kepentingan mereka harus dilindungi F9 –satu pertiga lagi ingin kemerdekaaan sebelum menyertai Malaysia F10 – Mencadangkan Perlembagaan Malaysia berasaskan perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 F11 – Sabah dan Sarawak diberikan kuasa menentukan dasar imigresennya F12 – Jaminan terhadap hak dan kdedudukan bumiputera Sabah dan Sarawak F13- Pemberian nama Malaysia kepada negara baru yang dibentuk F14- Penentuan tarikh penubuhan Malaysia Mana-mana 8x 1m Mak 8M

(c)

F1 – Mengekalkan perpaduan kaum F2 – Mengamalkan sikap toleransi antara kaum F3- Hormat-menghormati antara kaum F4 – Menjalinkan hubungan diplomatic dengan semua negara F5- Taat setia kepada negara dan raja F6 – Cinta kepada negara dan bangsa F8 – Menguasai ilmu pengetahuan F9 – Pengagihan ekonomi yang sama rata antara kaum F10 – Mana-mana jawapan yang munasabah Mana-mana 5x 1m Mak 5M


Skema Jawapan soalan esei 1(a) Lord Brassey ,Pengarah Syarikat Borneo Utara mencadangkan Sarawak,Sabah digabungkan dengan Negeri-Negeri Melayu dan Negeri-Negeri Selat. Sir Malcom MacDonald, Gabenor Jeneral Asia Tenggara mencadangkan Sarawak, Sabah, Singapura, Brunei dan Persekutuan Tanah Melayu digabungkan.Dato’Onn Jaafar mencadangkan Persekutuan Tanah Melayu diberi nama Malaysia. ( Mak 6M ) 1(b) Faktor politik yang membawa kepada pembentukan Malaysia ialah pengaruh Komunis di Singapura yang akan mengancam rancangan British memberikan kemerdekaan kepada Singapura.Ancaman komunis juga wujdu di Sarawak oleh Cladestine Communist Organization (CCO). Pembentukan Malaysia dapat menjadi benteng pertahanan untuk menghalang penyebaran komunis,serta untuk kestabilan politik di kawasan Asia Tenggara keranan Persekutuan Tanah Melayu mempunyai pengalaman dalam membanteras pengaruh komunis. Selain itu British hendak menjalankan proses dekolonisasi dan melindungi kepentingan mereka di Singapura.Pembentukan Malaysia dapat mempercepatkan kemerdekaan Sarawak, Sabah, Singapura dan Brunei. (Mak 9M) 1(c) Faedah pembentukan Malaysia ialah mewujudkan pasaran yang lebih luas, menggalakkan perkembangan industri pertanian, menggalakkan pelaburan, memajukan negerinegeri yang belum membangun dan mewujukdan kerjasama serantau dalam bidang ekonomi. (Mak 5M)


2(a) Usaha-Usaha yang dilakukan untuk mendapat sokongan rakyat Sabah dan Sarawak menyertai pembentukan Malaysia ialah Tunku Abdul Rahman mengadakan lawatan ke negerinegeri tersebut untuk menerangkan tujuan pembentukan Malaysia. Rundingan dijalankan antara pegawai kanan Persekutuan Tanah Melayu dengan pegawai British dari Sarawak, Sabah dan Singapura. Jawatankuasa Perundingan Perpaduan Kaum (JPPK) ditubuhkan di Singapura untuk menerangkan kepada orang ramai tentang pembentukan Malaysia dan mengumpul pandangan penduduk serta menggalakkan kegiatan ke arah pembentukan Malaysia. (Mak 8M) (b) Suruhanjaya Cobbold dianggotai oleh tiga orang pegawai British dan bertanggungjawab untuk meninjau pendapat dan membuat penilaian rakyat Sabah dan Sarawak tentang gagasan Malaysia . Suruhanjaya Cobbold juga menerima memorandum yang dikemukakan oleh pelbagai pertubuhan serta membuat laporan kepada kerajaan British pada Jun 1962.Suruhanjaya melaporkan satu pertiga penduduk Sarawak dan Sabah sokong gagasan Malaysia, Satu pertiga ingin kemerdekaan sebelum menyertai Malaysia dan satu pertiga sokong dengan syarat iaitu kepentingan mereka harus dilindungi. (Mak 8M) (c) Kemerdekaan negara dapat dikekalkan dengan mengekalkan perpaduan kaum, mengamalkan sikap toleransi antara kaum, hormat-menghormati antara kaum dan menanamkan semangat cinta kepada negara dan bangsa serta taat setia kepada negara dan raja.

Sejarah spm 20124  

sejarah spm

Advertisement