Page 1

??????:Layout 1

30/6/2009

9:33

Page 1

Ιντζέ 2 - Ναύπακτος, Τηλ.: 26340 26112 www zoomserie.gr

Ναύπακτος

Χ

τισµένη στην είσοδο του Κορινθιακού κόλπου, η Ναύπακτος στέκει µε το ένα πόδι στο βουνό και µε το άλλο στη θάλασσα. Φορτωµένη µε 2,5 χιλιάδες χρόνια ιστορίας, συνεχίζει να έλκει το ενδιαφέρον επισκεπτών που θα περπατήσουν τα πλακόστρωτα καλντερίµια που σκαρφαλώνουν το ενετικό της κάστρο, θα χορέψουν στους ρυθµούς του κοσµοπολίτικου λιµανιού, θα κάνουν µπάνιο στις καθαρές παραλίες της όµορης Φωκίδας και φυσικά θα απολαύσουν καλό φαγητό και ακόµα καλύτερη νυχτερινή ζωή.

Nafpaktos

B

uilt at the end of the Pindos mountain range, at the entrance of the Corinthian Gulf, Nafpaktos is located between mountains and the sea. With more than 2,5 thousand years of history, today Nafpaktos continues to attract visitors from all around the world. Walk at the cobbled paths of the city, walk to the Venetian castle, dance on the rhythm of the cosmopolitan port and enjoy your swimming in the nearby beaches.

Ανεµογιάννης

Σ

τέκεται στον δυτικό βραχίονα του λιµανιού παρακολουθώντας από ψηλά την πόλη για την οποία έδωσε τη ζωή του τον Μάιο του 1821. Απλός ναύτης, ο Παξινός Γιώργος Ανεµογιάννης κατάφερε να µείνει στην ιστορία, αναλαµβάνοντας οικειοθελώς να πυρπολήσει µια κορβέτα του Τουρκικού στόλου που ήταν αγκυροβοληµένη ανοικτά της Ναυπάκτου. ∆εν τα κατάφερε, τον έπιασαν ζωντανό και είχε άσχηµο τέλος.

Anemogiannis

T

he statue stands in the western branch of the port watching from above the town which gave its life for, in May 1821. A simple sailor, George Anemogiannis became one of the city’s heroes when, he voluntary tried to burn down a corvette of the Turkish fleet that was anchored near Nafpaktos. He didn't achieved was caught and had a bad end.

Ρολόι Ναυπάκτο

Χ

τισµένο το 1914 από τον Μητροπολίτη Σεραφείµ ∆οµβοϊτη, το Ρολόι της πόλης βρίσκεται σε προνοµιακή θέση. Ανηφορίζοντας απ' το πλακόστρωτο σοκάκι πίσω απ' τον Άγιο ∆ηµήτριο, µόλις λίγα σκαλοπάτια σας χωρίζουν απ' την πανοραµική θέα στον κόλπο της Ναυπάκτου. Προτιµήστε να το επισκεφθείτε απογευµατάκι, που ο ήλιος είναι πιο ήπιος και τα χρώµατα πιο γλυκά.

Nafpaktos Clock

B

uilt in 1914 by Bishop Seraphim Domvoiti, the clock of the city is in a privileged position. Walking from the paved road just behind St. Demetrios church, a few steps separating you from the panoramic view over the bay of Nafpaktos. Prefer to visit in the afternoon, the sun is mild and the colours sweetest.

Στενοπάζαρο

Π

ερίπατος στη Ναύπακτο του χθες είναι η βόλτα στο Στενοπάζαρο του σήµερα. Στην καρδιά της πόλης, ένα πλακόστρωτο σοκάκι µε διόροφα παραδοσιακά κτίρια εκατέρωθεν σφύζει από χρώµα και ζωή. Καλαίσθητα καφέ και προσεγµένα εµπορικά καταστήµατα ζωντανεύουν την περιοχή που παλαιότερα υπήρξε η κεντρική αγορά της πόλης, µια ανάσα απ' το λιµάνι όπου ερχόντουσαν τα εµπορεύµατα.

Φετιχέ Τζαµί

Stenopazaro

B ot s a ri ’ s Towe r

J

Χ

A

ust above the square of the port, is Botsareika, a neighborhood with paved streets named by the Tower of Botsari. Constructed by the Venetians in the 15th century, used as residence of the governors of the city. Today the tower is owned by the institution and Demetriou and Aegli Botsari and it is used as a permanent exhibition for the Battle of Nafpaktos. The tower is open daily from 9 am to 1 noon. Tel. 2634029779

τισµένο απ' τον σουλτάνο Βαγιαζήτ Βελής γιο του Μωάµεθ Β’ (1446-1512) ως προσφορά στον Αλλάχ για την κατάληψη της Ναυπάκτου το 1499, το Φετιχέ Τζαµί ήταν το πρώτο µουσουλµανικό τέµενος της πόλης. Μετά την απελευθέρωση χρησιµοποιήθηκε από τους ντόπιους ως εµπορικό κατάστηµα ενώ, σήµερα, ανακαινισµένο από της 22η Εφορεία Αρχαιοτήτων που εδρεύει στην πόλη, είναι επισκέψιµο και χρησιµοποιείται για την διεξαγωγή πολιτιστικών εκδηλώσεων.

walk to Stenopazaro is a journey in the past. At the heart of town, a paved alley with traditional buildings in each side, full of colour and life. Stylish coffee shops and attractions in this area that was formerly the central market of the city, just a breath away from the port.

Πάρκο Θερβάντες

Τ

ι γυρεύει ο µεγάλος Ισπανός λογοτέχνης, ποιητής και συγγραφέας Μιγκέλ ντε Θερβάντες, στη Ναύπακτο; Το Σεπτέµβριο του 1571 υπηρέτησε ως υπαξιωµατικός του µεγάλου στόλου που πολέµησε νικηφόρα στη Ναυµαχία της Ναυπάκτου στις 7 Οκτωβρίου, εναντίον του οθωµανικού στόλου. Η στάση του Θερβάντες υπήρξε γενναία, αρνούµενος να περιοριστεί στα «µετόπισθεν» παρά το γεγονός πως ήταν προσβεβληµένος από πυρετό. Κατά τη διάρκεια της µάχης τραυµατίστηκε δύο φορές στο στέρνο, ενώ ένας τρίτος τραυµατισµός του προκάλεσε µόνιµη βλάβη, αχρηστεύοντας το αριστερό του χέρι.

Β ιβ λ ι ο θ ή κ η

Η

Παπαχαραλάµπειος ∆ηµόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ναυπάκτου αποτελεί την κιβωτό της γνώσης για την πόλη. Λειτουργεί απ' το 1960 και κτίσθηκε µε δαπάνη του εθνικού ευεργέτη της πόλης ∆ηµητρίου Παπαχαραλάµπους. Στο διώροφο νεοκλασικό κτήριο που τη φιλοξενεί, θα βρείτε πάνω από 50.000 τόµους ταξινοµηµένους σε ψηφιακή µορφή για ευκολότερη αναζήτηση, πλούσιο αρχείο τοπικού τύπου αλλά και ξεχωριστό τµήµα µε βιβλία για τη Ναύπακτο και την ευρύτερη περιοχή. Επίσης, στο ισόγειο λειτουργεί δηµόσιο κέντρο πληροφόρησης. Ακόµη, σε µικρό οίκηµα δίπλα στη Βιβλιοθήκη θα βρείτε συλλογή του Ναυπάκτιου λογοτέχνη και ιστορικού Γιάννη Βλαχογιάννη µε αρκετά σπάνια εκθέµατα.

Fetihe Mosque

B

uilt by the sultan Vagiazit Veli son of Mohammed II (1446-1512) as an offer to Allah for the seizure of Nafpaktos in 1499, the Fetihe Mosque was the first mosque in the city. After the release of the city, locals used it as a commercial establishment, and now days is restored and used for cultural events

Πύργος Μπότσαρη

Π

άνω ακριβώς απ' την πλατεία του λιµανιού βρίσκονται τα Μποτσαρείκα, µια συνοικία µε πλακόστρωτα σοκάκια που πήρε το όνοµά της απ' τον Πύργο του Μπότσαρη. Κατασκευασµένος απ' τους Βενετούς τον 15ο αιώνα, χρησιµοποιήθηκε ως κατοικία απ' τους διοικητές των εκάστοτε κατακτητών της πόλης. Σήµερα ο Πύργος ανήκει στο ίδρυµα ∆ηµητρίου και Αίγλης Μπότσαρη και στους χώρους του στεγάζεται µόνιµη έκθεση για τη Ναυµαχία της Ναυπάκτου. Ο πύργος είναι ανοικτός καθηµερινά από τις 9 το πρωί έως τις 1 το µεσηµέρι .Τηλ. 2634029779

Cervantes Park

W

hat is the great Spanish writer, poet and writer Miguel de Cervantes, doing Nafpaktos? In September 1571 he served as a noncommissioned officer of the large fleet that fought in the victorious naval battle of Nafpaktos on October 7, against the Ottomas. Cervantes, refused to stay back despite the fact that he was sick with fever. During the battle was injured twice in the sternum, while a third injure caused permanent damage to his left hand.

Librar y

T

he Central Public Papacharalampeios Library of Nafpaktos is the ark of knowledge of the city. Operates from 1960 and built at the expense of the national benefactor of the city Demetris Papacharalambous. In the neoclassical building which houses the collection, you will find more than 50,000 books classified into digital format for easier research, a rich archive of local press and a separate section for books about Nafpaktos and the region. In a small building beside the library you can find a rare collection of Nafpaktos writer and historian Giannis Vlachogiannis.

Πληροφορίες - Information

Χ ρ ήσι µα Τηλ έ φω ν α - U se fu ll P h on es ∆ηµαρχείο Ναυπάκτου 26340 24150 Κέν τρο Υγείας Ναυπάκτου 26340 23690 Ασ τυνοµικό τµήµα Ναυπάκτου 26340 27258 Τροχαία Ναυπάκτου 26340 27453 Πυροσβεσ τική Ναυπάκτου 26340 22199 Λιµενικός Σταθµός 26340 27909

Μουσείο Μπότσαρη 26340 29779 Μουσείο Ιερού αγώνος 1821 26340 27084 Αρχαιολογική Συλλογή Ναυπάκτου 26340 27029 ΚΤΕΛ Ναυπάκτου 26340 27224 ΡΑ∆ΙΟ ΤΑΞΙ Ναυπάκτου 26340 25111-13 Ταξί Αντιρρίου 26340 31282

Ξε ν οδ οχ εί α - H ot els Venetiko Villas, Πλατανίτης, 6936484171 Nafs Hotel, Ψανή, 26340 38216 Hotel Akti, Γρίµποβο, 26340 24171 Πλάζα, Ψανή, 26340 22226 Ηotel Νafpaktos, Γρίµποβο, 26340 23788 Αφροδίτη, Γρίµποβο, 26340 29922 Αγνή, Ψανή, 26340 22448 Φλοίσβος Hotel, Ψανή, 26340 24811

Στ ο ιχε ί α Έ κδ οσ ης

Lepant o Beach, Γρίµποβο, 26340 23931 ∆ιεθνές, 26340 27342 Ήλιον, Μποτσαρέικα, 26340 21222 Χρυσή Ακτή, Ψανή, 26340 24625 Ζωγράφος, 26340 29922 Ρεγκίνα, Ψανή, 26340 21556 Aρχον τικό της Πέπως, Λιµάνι, 26340 38185 Αγνάν τι, Πλατανίτης, 6977782534

Τουριστικός Χάρτης Ναυπάκτου 2009 - ∆ωρεάν διανοµή Εκδόσεις: npress Σχεδιασµός: Ευτυχία Λινάρδου Σκίτσα: Κυριάκος Σφακιανάκης Τυπογραφείο: Αρχέτυπο τηλ.: 22650 79079,

Στοιχεία επικοινωνίας: Πάνου Ρήγα 16, Ναύπακτος, τηλ.: 26340 26318, fax: 26340 26293 www.nafpaktia.com -info@nafpaktia.com

www.nafpaktorama.gr

Ν

ΧΑΡΤΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ NAFPAKTOS MAP ΑΝ

ΖΟΥ

ΛΟΚΡΩ

∆ΟΝ

ΚΟΥ

ΤΡΙΑ

ΑΥΣ

ΑΝ

Χάρτης της Ναυπάκτου Μap of Νafpaktos

ΥΤ

ΗΣ

ΕΛΗ

Η Κ ΥΛΑ ΑΚΟ ΚΑΡ

Ν Υ

ΝΙΤ

ΜΑ

Η

ΝΑ

ΒΑ

Σ

Σ

ΚΟ

ΙΜ

ΡΥ ∆Α

ΛΕ Ω

ΨΑ

ΣΗ

ΡΡΟ

ΜΕ

ΣΣΗ

ΝΙΩ

ΩΝ

ΑΡ

ΗΡΑ ΖΩ ΚΟ

ΝΗ

ΑΣΤ Β. ΠΛ

ΙΕ

ΠΟ

ΒΟ

Π

Υ

Ρ

Ο

Υ

Μ

ΓΑ

Λ

Α

ΡΗ

Ψανή Bocca di Rosa Πλάτανος

ΕΝ

Προτάσεις για φαγητό, καφέ, διασκέδαση (γυρίστε σελίδα)

ΡΑ ΣΤΗ

ΩΝ ΜΦ ΝΥ

Γρίµποβο Σπιτικό Ανεµοδείκτης

∆. Π ΛΑ

ΣΕΙ

∆Ω

ΝΟ

Σ

ΞΕ

Ν

ΙΤ

ΕΜ

Στενοπάζαρο Cervantes Εύ- οινος On The Rocks

ΠΟ

Κάστρο Cafe Κάστρο

Λιµάνι a.m. the Bar Centro di Porto Πάπουλης Sweet and Salty

Π

Ν

ΛΑ ΣΤ Η

ΡΑ

Π

Σ

ΑΝ

ΙΑ

Ο

Υ

ΙΡ

Α

Τ

Σ

ΝΗ

ΨΑ

Ε

Ε

Σ

ΓΡ

ΩΡ

Σ

ΙΑ

Α

Σ∆

Η

Χ

ΛΙ

∆Ο

ΙΚ

Α

Σ

ΙΛ Φ

Μ

Ο

Η

Υ

ΡΓΙΟ

Υ

Ν

Σ ΤΗ ∆Ι

ΡΑ

Σ

Α

Υ

ΡΟ

ΙΟΥ

ΠΑ

ΛΛ

ΙΟ

ΒΑ

ΣΑΪΤ

ΧΡΥ

ΑΓΕΩ

ΠΑΠ

Α

ΛΙ

Α ΑΡ

Π

Ν

Ο

ΑΝ

ΝΟ

ΟΥ

ΣΗΣ

ΑΠ

ΖΕ

ΘΟ

ΑΤΙΑ

ΚΡ ΗΜΟ

ΩΝ

ΙΝΤ

ΚΑ

ΕΧΜ

ΦΙΛΙΩ

Σ

ΡΙΑ

ΥΘΕ

ΕΛΕ

ΗΝ

∆ιανέµεται ∆ωρεάν - Free distribution

ΑΦ

Α

ΜΑΙΝ

ΥΜ ΗΣ Σ

Υ ΥΛΟ

Α

ΠΟΤ Ν. Μ

ΥΣ

ΑΘ

ΙΩΝ Σ ΠΑ

ΕΘΝΙΚ

ΤΕΣ

ΟΠΟ

ΕΩΣ

ΚΑ

ΟΒ ΗΝ

ΙΑ∆

ΝΑΣ

ΘΑ Γ. Α

ΝΙΚΗ

ΡΑ

ΒΑΝ

ΜΑΚ

ΤΑΣ

ΟΣ

ΩΝ ΛΥ∆

ΠΑ

Α

Η ΣΑΡ

ΡΑΙΩΝ

ΤΣΑ

ΘΕΡ

ΑΣΗ

ΙΣ ΑΝΤ

ο Κάστρο της Ναυπάκτου είναι ένα απ’ τα πλέον καλοδιατηρηµένα παραδείγµατα φρουριακής αρχιτεκτονικής στην Ελλάδα. Χτισµένο στον λόφο πάνω απ’ την πόλη, δελέασε πολλούς να το αποκτήσουν. Τούρκοι, Ενετοί, Άγγλοι, πειρατές κ.α. το χρησιµοποίησαν σαν ορµητήριό τους, βάζοντας ο καθένας και τη δική του σφραγίδα. Τη σηµερινή του µορφή την οφείλει στους Ενετούς που έχτισαν πάνω στην αρχαία οχύρωση, ενώ οι υπόλοιποι

ΙΚΗΣ

Τ

ΕΘΝ

Κάστρο- Βόλτα στην παλιά πόλη

Σ

I

f anything distinguished the two beaches in the city Gribovo and Psani at east and west, are the trees beside the beach. Point of rest and walk, the two city beaches during the summer months are a special place for relaxing. Awarded with blue flags, will satisfy the most discerning visitor who wants to combine swimming, food and coffee. If, again, you want to focus on swimming, you can visit the beautiful beaches of Fokida: Chiliadou, Monastiraki, Skaloma, Marathias and Sergoula.

T

he Castle of Nafpaktos is one of the most well preserved examples of fortress architecture in Greece. Built on the hill above the town, tempt many to conquer it. Turks, Venetians, British, pirates, etc. used it as their base, and each one left its mark. It took its current form due to the Venetians who built on the ancient fortifications, and other «owners» add their own culture. Two branches that follow the natural form of the hill, down from the top, one east and one west and closed the entrance to the port. Four transverse walls joining the two arms forming five friezes. Climbing the cobbled streets with low houses and colourful gardens, and entering from one tier to the other, you got the feeling that unfolds in front of you throughout the long history of the city. Do not miss it. If you walk in the old town, if you have not seen Nafpaktos from above, you lose all magic..

Υ

ΑΝΤ

ΣΙΑΜ

Σ

ΒΕΛ

ΖΑ Κ. Τ

ΜΟ

ΡΝΗ

Beaches

Castle - Walk in the old city

θΕΡ

ΣΜΥ

ν για κάτι ξεχωρίζουν οι δύο παραλίες της πόλης το Γρίµποβο ανατολικά και η Ψανή δυτικά, είναι για τα αιωνόβια πλατάνια τους, δίπλα στο κύµα. Σηµείο ξεκούρασης και περιπάτου για τους µεγάλους αλλά και ατέλειωτου παιχνιδιού για τους µικρούς, οι δύο παραλίες της πόλης που τους καλοκαιρινούς µήνες πεζοδροµούνται αποτελούν το απόλυτο σκηνικό χαλάρωσης. Βραβευµένες µε γαλάζιες σηµαίες, θα ικανοποιήσουν και τον πιο απαιτητικό επισκέπτη που θέλει να συνδυάσει το µπάνιο του µε το φαγητό και τον καφέ του. Αν, πάλι, θέλετε να επικεντρωθείτε στις... βουτιές, µπορείτε να επισκεφθείτε τις όµορφες παραλίες των χωριών της γειτονικής Φωκίδας: Χιλιαδού, Μοναστηράκι, Σκάλωµα, Μαραθιάς και Σεργούλα.

ΜΠΟΤΣΑ

Α

«ιδιοκτήτες» πρόσθεσαν τη δική τους κουλτούρα. ∆ύο βραχίονες που ακολουθούν την κλίση του εδάφους, κατεβαίνουν από την κορυφή του λόφου, ο ένας ανατολικά και ο άλλος δυτικά και κοντά στη θάλασσα κάµπτονται και κλείνουν την είσοδο του λιµανιού. Τέσσερα εγκάρσια τείχη ενώνουν τους δύο αυτούς βραχίονες σχηµατίζοντας πέντε διαζώµατα. Ανηφορίζοντας στα πλακόστρωτα δροµάκια µε τα χαµηλά σπιτάκια και τους πολύχρωµους κήπους, και µπαίνοντας απ’ το ένα διάζωµα του στο άλλο, έχεις την αίσθηση ότι ξετυλίγεται µπροστά σου ολόκληρη η µακρόχρονη ιστορία της πόλης. Μην το χάσετε. Αν δεν έχετε περπατήσει στην παλιά πόλη, αν δεν έχετε δει τη Ναύπακτο από ψηλά, χάνετε όλη τη µαγεία...

ΗΡΑΚΛΕΟΥ

ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ

Παραλίες

Α

ΟΥΛ

∆ΑΚ

Ρ . ΒΑ

ΕΥΘ

Η ΡΜΑΚ Ν. ΦΑ

ΟΡ∆

ΚΑΠ

Λυγιάς Ψητοπωλείο “Η Γωνιά” Ένας µικρός πρακτικός οδηγός.... στην τσέπη σας

A small practical map... in your pocket


??????:Layout 1

30/6/2009

9:34

Page 2

προτάσεις για φαγητό, καφέ & διασκέδαση

στη

Ναύπακτο

suggestions for your

dinner, cafe at

and drink

Νafpaktos

Αν εµ οδ ε ί κτ ης Κάθοδος ∆ωριέων 27 Γρίµποβο, τηλέφωνο: 26340 27002, www.anemodeiktis.gr

Ο Ανεµοδείκτης είναι ένας χώρος όπου συνδυάζεται το φαγητό, το ποτό, η µπύρα και ο καφές. Με 35 και πλέον είδη µπύρας, αλλά και πιάτα κατάλληλα για να συνδυάσει κάποιος τις γεύσεις. Παραδοσιακές συνταγές από όλη την Μεσόγειο, και ιδιαίτερα πιάτα βασισµένα σε φρέσκα υλικά, µαγειρεµένα υγιεινά και χωρίς λίπη. Απολαύσετε τις γεύσεις του Ανεµοδείκτη στο Γρίµποβο, δίπλα στη θάλασσα.

Ο

Anemodeiktis is the place to combined food, drink, beer and coffee. There are 35 different types of beer and all the appropriate dishes for someone to combine the flavours. Traditional Mediterrenean recipes, unique and healthy dishes based on fresh ingredients cooked without fat. Enjoy the special cuisine of Anemodeiktis at Gribovo beach, near the sea.

Σπιτικό

Παραλία Γριµπόβου, τηλέφωνο: 26340 26524

Συνδυάστε τον περίπατό σας στην όµορφη παραλία του Γριµπόβου µε ένα γευστικό ταξίδι στην ελληνική παραδοσιακή κουζίνα. Με ξεναγό το “Σπιτικό”, οι συνταγές, περασµένες από γενιά σε γενιά, κάνουν τα µαγειρευτά πραγµατικά σπιτικά. Με υλικά πάντα ποιοτικά και διαλεγµένα, εδώ θα δοκιµάστε νόστιµα ψητά της ώρας, Ελληνική κουζίνα, µε υπογραφή τους λαχταριστούς λαχανοντολµάδες αυγολέµονο και τις σπεσιαλιτέ συµπληρώνουν φρέσκα ψάρια και θαλασσινά. Συνοδέψτε το γεύµα µε κρασί ντόπιο ή εµφιαλωµένο. Α, και όλα αυτά δίπλα στη θάλασσα.

Σ

Combine your walk by Gribovo beach with a tasty journey to the greek traditional cuisine. Let ‘Spitiko’ be your guide, traditional recipes, from generation to generation, make their dishes real home cooked, try delicious meats, Greek traditional cuisine fresh fish and seafood. Combine the flavor with some local or bottled wine. All by the sea of Gribovo.

Sw eet and S al t y Πλατεία Λιµένους, τηλέφωνο: 26430 22902

Η κρέπα µπορεί να είναι παραδοσιακή γαλλική γεύση, αλλά οι Έλληνες την τιµούν µε το παραπάνω και ειδικά όταν έχουν τόσες επιλογές, Και αν πάλι δεν ξέρετε τι να πρωτοδιαλέξετε, το µόνο που έχετε να κάνετε είναι να πείτε τη βάση και αφήστε στον Πάνο να σας προτείνει τα υπόλοιπα. Θα σας εκπλήξει ευχάριστα. Οι επιλογές όµως δεν σταµατάνε εκεί: σάντουιτς, χοτ ντογκ, παγωτό, στο “Sweet and Salty” θα βρείτε σίγουρα κάτι που θα σας κερδίσει. ∆ίπλα στο λιµάνι της Ναυπάκτου

Η

Pancakes may be a traditional French taste, but we love them also, especially when you can try so many different flavours. Still if you do not know what to choose, all you have to do is to leave Panos to prepare a unique combination. You will be pleasantly surprised. More choices: sandwiches, hot dogs, ice creams, in "Sweet and Salty" you will find a flavour of your taste. Next to the port of Nafpaktos

ΒBοocca di rosa

Παραλία Ψανής, τηλέφωνο: 26340 38114, www.boccadirosa.gr

Αναζητήστε το DVD "Προορισµός Ναύπακτος" µε τις 250 καλύτερες φωτογραφίες της Ναυπάκτου. Στα βιβλιοπωλεία, σε καταστήµατα µε τουριστικά είδη και σε περίπτερα σε όλη τη Ναύπακτο. Search for the DVD “Destination Nafpaktos" with 250 photographs of Nafpaktos. In bookstores, tourist shops and kiosks throughout Nafpaktos.

www.nafpaktorama.gr

Η ιταλική κουζίνα έχει φανατικούς λάτρεις στην Ελλάδα και φυσικά στη Ναύπακτο, όπου µπορείτε να απολαύσετε αυθεντικές ιταλικές γεύσεις, ζυµαρικά και πίτσες µε αγνά και φρέσκα υλικά, νόστιµα πιάτα µε κρέας ή ψάρι, µια µεγάλη ποικιλία ορεκτικών, φρέσκες σαλάτες και λαχανικά και φυσικά να συνοδέψετε το γεύµα σας µε ένα µπουκάλι καλό κρασί. Και βέβαια µην ξεχάσετε να δοκιµάσετε κάποιο από τα γλυκά. Όλα αυτά σε έναν ζεστό και όµορφο χώρο που θα σας κερδίσει, ή αν προτιµάτε καλύτερα, δίπλα στη θάλασσα στην παραλία της Ψανής.

Η

Italian cuisine has a lot of fans in Greece and, of course, in Nafpaktos, where you can enjoy authentic Italian dishes, pastas and pizzas with fresh ingredients, delicious dishes of meat or fish, a wide variety of appetizers, fresh salads and vegetables and of course to accompany your meal with a bottle of good wine. Do not forget to try one of the sweets. All these in a nice, atmospheric place by the sea, at Psani beach.

Πάπουλης Λιµάνι Ναυπάκτου, τηλέφωνο 26340 21578

Στο λιµάνι της Ναυπάκτου σας περιµένουν οι δύο ταβέρνες του Πάπουλη: “Καφεουζοζυθοµεζεδοπωλείο” και “Οινορακοψητοµαγειρείο” τα ονόµατα τους, που µπορεί να αποτελούν σωστούς γλωσσοδέτες, αλλά οι καλοφαγάδες θα εκτιµήσουν κάθε συνθετικό τους. Στο πρώτο θα απολαύσετε εκλεκτούς µεζέδες που θα συντροφεύσουν το κρασί, την µπύρα και το ούζο σας συνήθως υπό τους ήχους ζωντανής µουσικής. Εναλλακτικά, δοκιµάστε Ελληνική δηµιουργική κουζίνα µε γεύσεις που συνδοιάζουν την Ελληνική παράδοση µε τη φαντασία της Μεσογείου.

Σ

At the port of Nafpaktos you will find the two taverns of Papoulis: "Kafeouzozythomezedopoleio and Oinorakopsitomageireio" names may sound like a real tongue twister, but you will appreciate every synthetic word of them.. Enjoy fine food with wine, beer and ouzo and live Greek music. Or, try the Greek cuisine with creative flavours that combine Greek tradition and Mediterranean imagination.

Cervantes

Στενοπάζαρο τηλέφωνο: 26340 38700 - 6948882600, website: cervantesbar.gr, email: cervantesbar@yahoo.gr

Το 1571, στη Ναυµαχία της Ναυπάκτου, ο Μιγκέλ Θερβάντες, συγγραφέας του ∆ον Κιχώτη, πολέµησε ηρωικά στον Ενωµένο Ευρωπαϊκό Στόλο εναντίον του Οθωµανικού. Σήµερα, το πνεύµα του µεγάλου Ισπανού λογοτέχνη ... τριγυρίζει στο στενοπάζαρο. Mία ανάσα από το λιµάνι, θα συναντήσετε το Cafe Piano Bar “Cervantes”. Σε ένα όµορφα διαµορφωµένο χώρο, µε ιδιαίτερη αισθητική, µε έµφαση στην καλή µουσική, latin βραδιές, live µε jazz rock και ελληνική µουσική, βραδιές µε τη συνοδεία πιάνου, θεατρικές παραστάσεις, εκδηλώσεις και δρώµενα, συνθέτουν µια ξεχωριστή επιλογή, γιατί οι βραδιές δεν πρέπει να είναι... ίδιες!!!.

Τ

In 1571 at the naval battle of Nafpaktos, Miguel Cervantes, author of Don Quixote, fought heroically under the flag of the European fleet against the Ottomans. Now days the spirit of the great Spanish writer still lives at Stenopazaro. A breath away from the port, you will find the Cafe Piano Bar "Cervantes". A very nice space, with emphasis on good music, latin nights, live jazz rock music, evenings with piano, theatrical performances, events and activities, constitute a unique experience.

Πλάτανος

Παραλία Ψανής, τηλέφωνο: 26340 28002

Βόλτα στη παραλία της Ψανής, και η παρέα λαχταράει νόστιµο και γευστικό σουβλάκι? Στον Πλάτανο εκτός από το παραδοσιακό χωριάτικο σουβλάκι κοτόπουλο και χοιρινό, θα δοκιµάσει και νόστιµες ποικιλίες, παρέα µε µπυρίτσα ή κρασάκι. Σε έναν νέο χώρο, στην παραλία, ή στην αυλίτσα δίπλα στην πέτρινη βρύση και κάτω από τα δέντρα, απολαύστε το φαγητό ή τον καφέ σας.

Β

Α walk to Psani beach, and you want to eat a tasteful souvlaki; In Platanos you can try traditional chicken and pork souvlaki. But also you can find a variety of plates to accompany your bear, whine or ouzo. In a place area, at the beach, or at the small yard next to the stone fountain and under the trees, enjoy you meal or coffee.

Centro Λιµάνι Ναυπάκτου

Η Ναύπακτος είναι µια πόλη µε έντονη νυχτερινή ζωή και ο παλµός της διασκέδασης χτυπάει στο λιµάνι. Εκεί βρίσκεται το Centro. Με µοντέρνα, εντυπωσιακή διακόσµηση σε ένα άνετο χώρο, ιδανικό και για το καλοκαίρι αλλά και για το χειµώνα. Χαλαρώστε το απογευµατάκι µε ένα καφέ, συνεχίστε µε ένα ποτό και κλείστε τη βραδιά σας διασκεδάζοντας σε ένα από τα πιο γνωστά µπαρ της Ναυπάκτου, µε θέα το λιµάνι.

Η

Nafpaktos is a city with a vivid night life and the pulse of entertainment hits at the port. There you will find Centro. With modern, striking decor in a comfortable space, ideal for summer and winter. Relax enjoying an early afternoon coffee have a drink and end your evening enjoying the city in one of the most famous bars of Nafpaktos by the port.

ε u - ο ί νο ς

Στενοπάζαρο, τηλέφωνο: 26340 28266

Στο Στενοπάζαρο θα βρείτε το µεζεδοπωλείο “Εύ-οίνος”. Με το όνοµά του να παραπέµπει στο καλό κρασί, εδώ θα γευτείτε παραδοσιακούς µεζέδες, και χορταστικές ποικιλίες. ∆ιαβάστε µε προσοχή τον κατάλογο και εκτός από τα πρωτότυπα ονόµατα των πιάτων, θα ανακαλύψετε µια µεγάλη ποικιλία από γεύσεις που θα σας εκπλήξουν ευχάριστα. Με µεγάλη προσοχή στο χώρο, στην ποιότητα, και την εξυπηρέτηση, µόλις δυο βήµατα από το λιµάνι, χαλαρώστε στην αυλή του, για να απολαύσετε καλό κρασί και φαγητό.

Σ

In Stenopazaro you will find the Restaurant "Evinos". The name in greek means good wine, but you will also taste traditional food and dishes. Read carefully the menu and apart from the special names of the dishes, you will discover a wide variety of tastes that will pleasantly surprise you. With great attention to the space, quality and service, just a few steps from the port, relax in the yard, to enjoy good food and wine.

a.m. The Bar Λιµάνι Ναυπάκτου, τηλέφωνο: 6933118686

Το µεντένι, δίπλα στο λιµάνι, αποτελεί το σηµείο συνάντησης στη Ναύπακτο. Εκεί, και µε διάθεση για διασκέδαση µέχρι αργά, βρίσκεται το a:m. Η µουσική καλύπτει όλο το φάσµα, από γνωστά ξένα κοµµάτια, dance µουσική, ροκ διαλείµµατα, και όταν το απαιτούν οι περιστάσεις, γνωστές ελληνικές επιτυχίες κάνουν αξέχαστες τις βραδιές σας. Είτε δίπλα στο Βar, είτε στα “σκαλάκια”, είτε στο µεντένι το a:m είναι σίγουρα ένα από τα σηµεία της πόλης που θα επισκεφτείτε.

Τ

The port is the meeting point of Nafpaktos. There, stands a:m, the bar. The music covers the full range of popular foreign songs, dance music, rock breaks, and under special circumstances well-known Greek hits do the night unforgettable. Whether next to the Bar, or at the port a: m is certainly one of the points of the city you must visit.

On the Rocks

Στενοπάζαρο

Οι δρόµοι του Rock στη Ναύπακτο οδηγούν στο Στενοπάζαρο, στο On the Rocks. Εδώ η πόλη διασκεδάζει µε παλιές αγαπηµένες rock επιλογές, αλλά και σύγχρονη µουσική. ∆ίπλα στο λιµάνι της Ναυπάκτου, ακούµε αγαπηµένα κοµµάτια µε εναλλακτική διάθεση. Αν θέλετε ένα εναλλακτικό τρόπο διασκέδασης, µε καλή ροκ µουσική και διάθεση, δεν έχετε παρά να περπατήσετε στο Στενοπάζαρο.

Ο

The roads of Rock in Nafpaktos in Stenopazaro lead at “On the Rocks”. Here the city entertains with old favourite classic rock selections, and modern music. Next to the port of Nafpaktos listen to favourite songs with an alternative mood. If you look for an alternative way of entertainment, with rock music walk in Stenopazaro.

Cafe Κάσ τ ρο

Ψητοπωλείο “Η γωνιά”

Κάστρο Ναυπάκτου, τηλέφωνο: 26340 25121 / 6973003938

Λυγιάς Ναυπάκτου, τηλέφωνο: 26340 26111, 6946060924, Φώτης Ανδρεόπουλος

Το Μοναδικό µπαλκόνι µέσα στο κάστρο, σε ένα φανταστικό περιβάλλον µέσα στη φύση µε θέα τη Γέφυρα, τον Πατραϊκό, τον Κορινθιακό και τη Ναύπακτο στα πόδια σου. Εδώ µπορεί κανείς ακούγοντας ποιοτική µουσική, να απολαύσει τον καφέ, το παγωτό και το ποτό του µέχρι αργά το βράδυ. Επίσης µπορείτε να γιορτάσετε τις σηµαντικές σας στιγµές, εκδηλώσεις, βαφτίσεις, γιορτές, παιδικά party σε συνεργασία µε τον πολυχώρο τέχνης & πολιτισµού Πολιτεία µε πολύ φαντασία και µεράκι.

Τ

The balcony of the castle, a fantastic environment in nature with a view of the Βridge, Patras, the Corinthian Gulf and Nafpaktos . Here you can relax listening to quality music, enjoy your coffee, ice cream and drink until late at night. You can also celebrate your important moments, events, festivals, children's party, in collaboration with culture & art group “Politeia”, we can organize your event with imagination and passion.

Κατά τη διαµονή σας στη Ναύπακτο θα λαχταρήσετε εκτός από ψάρι και ψητά ντόπια κρέατα, γι αυτό αξίζει να επισκεφτείτε το Νιόκαστρο (Λυγιάς). Στη “Γωνιά” θα δοκιµάσετε τα καλύτερα ψητά σούβλας, αρνάκι γάστρας, κοκορέτσι, κοντοσούβλι αλλά και στις παραδοσιακές πίτες και κουζίνα. Η παραδοσιακή ταβέρνα “Γωνιά” σας περιµένει καθηµερινά (Κυριακή µεσηµέρι και αργίες ΑΝΟΙΧΤΑ), για να σας προσφέρει νόστιµα πιάτα, φιλική εξυπηρέτηση, καλές τιµές, σε έναν άνετο, όµορφο και περιποιηµένο χώρο.

Κ

During your stay in Nafpaktos except the fresh fish you will have to try grilled local meat, so it is worth visiting Niokastro (Lygias). At ”Gonia” you will taste the best grilled meats, lamb, kokoretsi, kontosouvli, pies and traditional cuisine. The traditional tavern " Gonia " awaits you every day (Sunday and holidays noon OPEN) to offer you tasty dishes friendly service, good prices in a comfortable and beautiful place

Τουριστικός Χάρτης Ναυπάκτου  
Τουριστικός Χάρτης Ναυπάκτου  

Τουριστικός χάρτης της Ναυπάκτου, με τα αξιοθέατα της Ναυπάκτου και προτάσεις για φαγητό και ποτό

Advertisement