Page 1

Íáõ ðá ê ô ß á press

Κωδ. εντύπου: 8058

Åâäïìáäéáßá Åöçìåñßäá Τεύχος 48 G Τιµή 1ευρώ

www.nafpaktia.com Παρασκευή 27 Ιουνίου 2008

Βοήθεια για το “Βοήθεια στο σπίτι”

Μ

Φύση και πολιτισµός

στον Πυληνίων Ποιµενικό Βίο

Εκδηλώσεις το Σαββατοκύριακο σε Σίµου και Ρουπάκια σελίδα 4

όνιµη λύση για τη λειτουργία του προγράµµατος «Βοήθεια στο σπίτι» ζητούν οι εργαζόµενοί του. Βασικό αίτηµά τους η µόνιµη χρηµατοδότηση του προγράµµατος από τον κρατικό προϋπολογισµό, και η µετατροπή της σχέσης εργασίας τους από ορισµένου χρόνου σε αορίστου. Έξι χρόνια µετά τη λειτουργία του θεσµού περίπου 400 άτοµα έχουν γίνει αποδέκτες των υπηρεσιών, κάτι που αποδεικνύει περίτρανα τη σπουδαιότητα του προγράµµατος. σελίδα 9

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΠΕΤΟΝΙΕΡΑΣ Η

παραδοσιακά φτωχή σε όραµα και δηµοτικούς ηγέτες Ναύπακτος αγκιστρώνεται για µια ακόµα φορά από τα “τσιµέντα που

έπεσαν” προκειµένου να κρύψει την πολιτική της γύµνια. Αδιάψευστος µάρτυρας ο πόλεµος οικειοποίησης των έργων που ξέσπασε µετά τον απολογισµό Παπαθανάση.

σελίδες 7,10-11, και 13

Φάκελος ∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα

Λυγιάς: Από τους “αρχαίους” στο ΤΕΙ Ο πρόεδρος του τοπικού συµβουλίου Αντώνης Βασιλόπουλος µας µιλά για τα προβλήµατα της περιοχής, τη λύση του Σκα για το ΤΕΙ, ενώ σχετικά µε τα αρχαία ονόµατα των δρόµων δηλώνει ότι κανείς δε µπορεί να τους κατηγορήσει γιατί ο Πυθαγόρας δεν ...ψηφίζει.

σελίδα 8

Συνέδριο ΚΕ∆ΚΕ: “Άνθρακες” ο θησαυρός

σελίδα 7

∆ιψάει η “µεσαία” ∆άφνη

σελίδα 3

σελίδα 3

Ήρθε η δηµοτική αστυνοµία

Σ Υ Γ Χ Ρ Ο Ν Ε Σ Κ ΑΤ Ο Ι Κ Ι Ε Σ

ΙΩΑΝΝΗΣ ∆. ΜΠΕΚΟΣ Πολιτικός µηχανικός ΕΜΠ Ζητούνται οικόπεδα Πάνου Ρήγα (Πλατεία Πιά) ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ


2

Íáõ ðá ê ô ß á

ελεύθερος χρόνος

press

Παρασκευή 27 Ιουνίου 2008 Επιµέλεια: Γιώργος Ασηµακάκης,gasimakakis@yahoo.gr

Βιβλιοπωλείο Νικολάου Η "αηδονόπιτα" ήταν µια φράση των Ελλήνων της εποχής του Αγώνα η οποία δήλωνε το απραγµατοποίητο ιδανικό, το ασύλληπτο των ονείρων. Στο νέο µυθιστόρηµα του Ισίδωρου Ζουργού το όραµα της ελευθερίας συµπλέκεται µε το ιδανικό του έρωτα στα χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης του 1821. Η περιήγηση ενός Αµερικανού φιλέλληνα στη Νάξο, στη Θεσσαλονίκη, στο θεσσαλικό κάµπο, στα ληµέρια του Ολύµπου, στα αρµατολίκια της Ρούµελης και στο πολιορκηΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗ ΙΣΙ∆ΩΡΟΣ ΖΟΥΡΓΟΣ µένο Μεσολόγγι είναι η αφορµή για να βιώσει ο αναγνώστης τις περιπέτειες του ελληνικού κόσµου στις αρχές του 19ου αιώνα. Μέσα σε µια έξοχα οργανωµένη αφήγηση και µε τη χρήση µιας µελετηµένης αλλά και πηγαίας λογοτεχνικής γλώσσας, περνούν πρόσωπα και καταστάσεις της εποχής του Αγώνα, αναδεικνύεται ο κόσµος του εµπορίου και των γραµµάτων, η ελληνική παράδοση και η ορµή του ξεσηκωµού, αλλά κυρίως καταγράφεται η φιλοσοφική αναζήτηση για την ανθρώπινη µοίρα.

Μεσολογγίου 50 Τηλ.: 26340 23444

Θ ε ρ ι ν ό ς Κ ι ν η µ α το γ ρ ά φ ο ς Πέµπτη 26 Ιουνίου έως Κυριακή 29 Ιουνίου Πλανήτης Γη

Ώρες προβολής: 21:45 Nτοκυµαντερ ∆ιάρκεια: 95' των Mark Linfield & Alastair Fothergill µε τις φωνές των: Patrick Stewart, David Attenborough.

∆ευτέρα 30 Ιουνίου έως Πέµπτη 3 Ιουλίου Indiana Jones και το Βασίλειο του Κρυστάλλινου Κρανίου Ώρες προβολής: 21:45 Περιπέτεια: 124' του Steven Spielberg µε τους: Harrison Ford, Cate Blanchett, Shia LaBeouf, Jim Broadbent, Ray Winstone

Η Íáõ ðá ê ô ß á προτείνει... µουσική θέατρο εκθέσεις press

DPGR Unplugged, Έκθεση φωτογραφίας Παρασκευή 27 Ιουνίου έως τις 29 Ιουλίου 'Έκθεση φωτογραφίας του γνωστότερου ελληνικού φωτογραφικού ιστότοπου (www.dpgr.gr), θα πραγµατοποιηθεί από σήµερα Παρασκευή έως και την Κυριακή 29 Ιουλίου. Η έκθεση θα περιλαµβάνει αποκλειστικά έργα των µελών του site, τα οποία στην πλειοψηφεία τους είναι ερασιτέχνες φωτογράφοι. Είσοδος ελεύθερη Ώρες λειτουργίας 7π.µ. έως 12µ.µ, Πολυχώρος ΙΝΤΕΑΛ (Αγ. Νικολάου 4)

Εγκαίνια: ∆ιάρκεια Έκθεσης: Ώρες λειτουργίας:

Συνδροµές

Íáõ ðá ê ô ß á press

Εβδοµαδιαία Εφηµερίδα Ναυπακτίας και Φωκίδας Ιδιο κτ ήτ ης : npress O.E., Έδρα: Πάνου Ρήγα 16, Ναύπακτος, T.K. 30300 τηλ.: 26340 26318, fax: 26340 26293 www.nafpaktia.com - info@nafpaktia.com Εκδότης - ∆ιευθυντ ής: Ανδρέας Σταυρόπουλος

Έκθεση έργων Ζωγραφικής και Χαρακτικής του Μιχάλη Κότσαρη στην αίθουσα “Ναυπακτία” στο Λιµάνι της Ναυπάκτου, υπό την αιγίδα της Μουσικής Σχολής “ΕΜΜΕΛΕΙΑ”

Συνεργάτες: Κώστας Καραγεώργος, Βαγγέλης Καρανικόλας, Ανδρέας Κυτέας, Γιάννης Ρουσόπουλος, Θωµάς Παναγιωτόπουλος, Άγγελος Σταυρόπουλος, Γιάννης Μπέκος, Μανώλης Σέρας, Παύλος Σταυρόπουλος, Μάντω Χουλιάρα, Έφη Χριστάκη, Ξένια Λάµπου, Γιώργος Ασηµακάκης, ∆ήµητρα Σοφιού, Ντίνος Γκέκας, Γιώργος Ασηµακόπουλος, Πετσίνης Χρήστος.

Εµπορ ική ∆ιεύθυνση: Νίκος Μελίστας

Φ ωτογρα φίες: Ναυπακτία press, Γιάννης Ρουσόπουλος, Μάκης Σοφούλης, Παναγιώτης Τσούσης

Κ α λ λι τ εχ νικ ή επ ι µέλ ε ια - σ ελ ι δο π ο ίη σ η: Ευτυχία Λινάρδου

Τυ πογρ αφ είο: Αρχέτυπο, Άµφισσα, τηλ.: 22650 79079

Αθλητικά: Κων/νος Τσακανίκας

Νο µικός Σύµβου λος : Αθανασία Τουµπάνου

Παρασκευή 27 Ιουνίου, ώρα 20:00 27 Ιουνίου - 3 Ιουλίου 2008 10.30’ - 13.00’ και 19.00’ - 22.00’

Ετήσιες Συνδροµές: Τοπικές 40ευρώ, Ελλάδα 45ευρώ, Εξωτερικό 150ευρώ, Τράπεζες, Υπηρεσίες κ.λ.π. 100ευρώ.

Μπορείτε να καταθέστε το αντίστοιχο ποσό σε έναν από τους παρακάτω λογαργιασµός: Τράπεζα Πειραιώς: 5157- 031101- 900 Alpha Bank: 221.00.2002003127 Στείλτε µας το καταθετήριο, στο fax: 26340 26293 ή στο sindromes@nafpaktia.com αναγράφοντας τα εξής στοιχεία: Ονοµατεπώνυµο, διεύθυνση αποστολής, τηλέφωνα επικοινωνίας.

Απαγορεύεται η αναδηµοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, µερική ή περιληπτική η διασκευή, απόδοση του περιεχοµένου της εφηµερίδας µε οποιονδήποτε τρόπο µηχανικό, ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό ή άλλο χωρίς προηγούµενη γραπτή άδεια του εκδότη. Νόµοι 238/1970, 4301/1979. Τα ενυπόγραφα άρθρα δεν εκφράζουν απαραίτητα την άποψη της εφηµερίδας.


Íáõ ðá ê ô ß á

επικαιρότητα

∆ιψάει η “µεσαία” ∆άφνη

Ήρθε η δηµοτική αστυνοµία

νάστατοι είναι για µία ακόµα φορά οι κάτοικοι της “µεσαίας” ∆άφνης καθώς καθηµερινό είναι το φαινόµενο της διακοπής νερού στα σπίτια τους. Το οξύµωρο είναι το συγκεκριµένο δηµοτικό διαµέρισµα έχει νερά και µάλιστα άφθονα αλλά όπως καταγγέλλουν οι κάτοικοι λόγω της κακής υποδοµής που υπάρχει αλλά και των παράνοµων παροχών αυτό χάνεται. “Ούτε τις βασικές µας ανάγκες δε µπορούµε να καλύψουµε” φωνάζουν οι απελπισµένοι πολίτες προς την αρµόδια ∆ΕΥΑΝ αλλά οι φωνές τους εδώ και χρόνια πηγαίνουν στο βρόντο, καθώς το µόνο που τους δίνεται είναι υποσχέσεις οι οποίες όµως παραµένουν µονίµως υποσχέσεις. Σε συνάντηση που είχαν την Τρίτη το πρωί µε τον πρόεδρο της ∆ΕΥΑΝ του ζήτησαν αυτή τη φορά να λάβει άµεσα µέτρα προτείνοντάς του ως ηµίµετρο να κάνει συνεχείς συστάσεις για να µη γίνεται άσκοπη χρήση. Όπως καταγγέλλουν επίσης δεν είναι λίγες οι φορές που το νερό βρέθηκε ακατάλληλο αναρωτόµενοι τελικά για ποιο λόγο να συνεχίσουν να πληρώνουν από τη στιγµή που δεν το έχουν ούτε ως ποσότητα αλλά ούτε και ως ποιότητα. Όπως µας είπαν µάλιστα στις προθέσεις τους από εδώ και στο εξής είναι να πληρώνουν τους λογαριασµούς στο Παρακαταθηκών και ∆ανείων ελπίζοντας ότι από τα χρήµατα που θα συγκεντρωθούν κά-

αρουσιάστηκαν στο ∆ήµο Ναυπάκτου, την εβδοµάδα που µας πέρασε, 8 δηµοτικοί αστυνόµοι που αναµένεται να αποτελέσουν τη δύναµη της δηµοτικής αστυνοµίας Ναυπάκτου. Οι δηµοτικοί αστυνοµικοί για τις επόµενες εβδοµάδες θα περάσουν από εκπαίδευση (από αστυνοµία, τροχαία, νοµαρχία, περιφέρεια) προκειµένου να µάθουν τα “κατατόπια” αλλά και τις αρµοδιότητεςυποχρεώσεις τους και αναµένεται µέχρι το τέλος του καλοκαιριού (γύρω στις 20 Αυγούστου) να πιάσουν επίσηµα δουλειά. Οι δραστηριότητες της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας βάσει των αρµοδιοτήτων της, όπως αυτές ορίζονται από τον νόµο, είναι οι εξής: Θέµατα καθαριότητας, Εντοπισµός, καταγραφή και αποµάκρυνση εγκαταλελειµµένων οχηµάτων, Έλεγχος και τήρηση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.) και επέµβαση όπου χρειάζεται έπειτα από καταγγελίες δηµοτών, Ρύθµιση κυκλοφορίας σε περιπτώσεις όπου υπάρχει ανάγκη, Εντοπισµός παράνοµων διαφηµιστικών πινακίδων και ειδοποίηση των αρµόδιων υπηρεσιών για την αποµάκρυνσή τους, Έλεγχος για την ύπαρξη παράνοµων µικροπωλητών και αποµάκρυνση τους από τους χώρους των λαϊκών αγορών. Επίσης έλεγχος για την τήρηση ωραρίου και καθαριότητας, Παρουσία και συνδροµή σε πολιτιστικά και αθλητικά δρώµενα του δήµου, Έκδοση βεβαιώσεων µονίµου κατοικίας για µεταδηµότευση και Πολεοδοµικές παραβάσεις.

press

Παρασκευή 27 Ιουνίου 2008

Α

Π

ποια στιγµή να γίνει ένα έργο το οποίο και θα δώσει λύση στο χρόνιο πρόβληµά τους.

Σακέτος: Πρόστιµα άσκοπη χρήση

για

Από την πλευρά του ο πρόεδρος της ∆ΕΥΑΝ Βασίλης Σακέτος υπόσχεται ότι σύντοµα θα λυθεί το πρόβληµα, κάνοντας λόγο για κάποια βλάβη η οποία υπάρχει στο δίκτυο και η οποία σύντοµα θα επισκευαστεί, ισχυρισµός όµως που δε βρίσκει σύµφωνους τους κατοίκους. “ Αυτό που µπορούµε να κάνουµε άµεσα και θα το κάνουµε είναι να εφαρµόσουµε τον κανονισµό που προβλέπει

ότι το νερό είναι για οικιακή χρήση και όχι για πότισµα, που σηµαίνει ότι θα ορίσουµε όρια για την κατανάλωση και εν συνεχεία πρόστιµα ή και διακοπή για όσους δεν συµµορφώνονται µε τις υποδείξεις µας”, δήλωσε ο κ. Σακέτος, προσθέτοντας παράλληλα ότι θα πρέπει και οι υπόλοιποι κάτοικοι να δείξουν κατανόηση και να µη σπαταλούν άσκοπα το νερό. Τέλος σηµείωσε ότι η υπηρεσία δεν έχει επαρκή αριθµό υπαλλήλων ώστε να µπορεί να ελέγχει συνεχώς ποιοι και πότε παρανοµούν, ενώ συµφώνησε στο ότι ο αριθµός των παράνοµων παροχών είναι µεγάλος κάτι που κάνει το έργο τους ακόµα πιο δύσκολο.

Ο αναδασµός προχωρά οι αποζηµιώσεις καθυστερούν

Ο

ι εργασίες του αναδασµού στην πεδιάδα του Μόρνου, ύστερα από πολλών ετών καθυστερήσεις και ισχυρές αντιδράσεις µέρους της τοπική κοινωνίας ξεκίνησαν πέρσι, αλλά οι αγρότες της περιοχής συνεχίζουν να αντιµετωπίζουν προβλήµατα. Αιτία η καθυστέρηση καταβολής της αποζηµίωσης που δικαιούνται ως απώλεια του εισοδήµατός τους λόγω της εκτέλεσης των εργασιών του έργου που φέρει τον τίτλο “δίκτυο ανοικτών διωρύγων πεδιάδας Μόρνου”. Το ύψος της αποζηµίωσης έχει οριστεί απ' το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και κυµαίνεται από 120 έως 170 ευρώ ανά στρέµµα, ανάλογα µε το είδος της καλλιέργειας. Η αποζηµίωση αυτή θα πρέπει να καταβάλλεται κάθε έτος

στους δικαιούχους, µέχρι να ολοκληρωθεί το έργο. Αρµόδια υπηρεσία για την καταγραφή των καλλιεργούµενων εκτάσεων που θίγει ο αναδασµός είναι η ∆ιεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης του νοµού Φωκίδα που για αυτό το σκοπό έχει συστήσει επιτροπή εκτίµησης των αποζηµιώσεων. Η επιτροπή όµως φαίνεται να έχει προβλήµατα στελέχωσης και λειτουργίας και παρότι υπάρχει ρήτρα στην σύµβαση της αναδόχου εταιρίας που εκτελεί το έργο των “ανοικτών διωρύγων” ότι καθηµερινά µε την εξέλιξη των εργασιών και την επέκταση των εργασιών θα πρέπει να καταγράφεται η προκαλούµενη στα κτήµατα ζηµιά, ώστε να συγκεντρώνονται γρήγορα τα στοιχεία που θα βοηθούσαν το έργο των επιτροπών εκτίµησης των αποζηµιώσεων, εντούτοις οι αγρότες ακόµη περιµένουν. Το θέµα έφτασε και στη Βουλή µε τον βουλευτή Λάρισας(;) του ΠΑΣΟΚ Βασίλη Έξαρχο να θέτει σειρά ερωτηµάτων προς τον υπουργό Αγροτικής ανάπτυξης και τροφίµων Αλέξανδρο Κοντό. Αναλυτικά ο βουλευτής ρωτά τον υπουργό πότε αναµένεται να δοθούν οι αποζηµιώσεις, τι µέτρα προτίθεται να λάβει το υπουργείο για την ενίσχυση των αρµόδιων φορέων για την καταγραφή υπηρεσιών, καθώς και αν το υπουργείο έχει λάβει µέτρα ώστε η καθυστέρηση αυτή να µην επαναληφθεί στο µέλλον.

Ενηµέρωση για το νέο Leader και στη Ναύπακτο

Ε

νηµερωτική συνάντηση- διαβούλευση στη Ναύπακτο διοργανώνει η Αιτωλική Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ στα πλαίσια της κατάρτισης του Τοπικού Προγράµµατος «Εφαρµογή της Προσέγγισης LEADER», της 4ης Προγραµµατικής Περιόδου 2007 – 2013. Στη συνάντηση, που θα πραγµατοποιηθεί την µεθεπόµενη Κυ-

3

ριακή 13 Ιουλίου στην αίθουσα του Πνευµατικού Κέντρου της Μητρόπολης Ναυπάκτου, στις 11 το πρωί, οι ενδιαφερόµενοι να επενδύσουν στην περιοχή θα έχουν την ευκαιρία να βοηθήσουν τους ανθρώπους της Αιτωλικής προκειµένου το νέο πρόγραµµα να είναι πιο κοντά στις πραγµατικές ανάγκες.

Μικρή προσέλευση στις εκλογές των καταστηµαταρχών

Μ

ε τη συµµετοχή να αγγίζει το 20% πραγµατοποιήθηκαν την Τετάρτη 25 Ιουνίου οι εκλογές του Επαγγελµατικού Συλλόγου καφε-εστιατόρων και λοιπών καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος Ναυπάκτου. Συγκεκριµένα προσήλθαν και ψήφισαν οι 21 από τους 100 περίπου εγγεγραµµένους σηµειώνοντας έτσι ένα από τα χαµηλότερα ποσοστά προσέλευσης των τελευταίων χρόνων. Ο απερχόµενος πρόεδρος και πρώτος σε ψήφους Χαράλαµπος Ζαβέρδας αφού ευχαρίστησε όσους αψήφισαν τις έριδες και προσήλθαν στην κάλπη, σηµείωσε ότι ακόµα και µε τα λίγα αυτά άτοµα ο σύλλογος θα συνεχίσει να αγωνίζεται για την καλύτερη δυνατή οργάνωση του κλάδου βοηθώντας έτσι στη συνολικότερη εικόνα της πόλης προς τους επισκέπτες αλλά και προς τους ίδιους τους Ναυπάκτιους. Τέλος ευχαρίστησε ιδιαίτερα τους καταστηµατάρχες του λιµανιού οι οποίοι έδωσαν στο σύνολό τους σχεδόν το παρόν.

ΕΠΑ.Σ. Ναυπάκτου: Ειδικότητες για όλα τα γούστα

Τ

ελειώνουν τη ∆ευτέρα 30 Ιουνίου οι εγγραφές στην Επαγγελµατική σχολή Ναυπάκτου (ΕΠΑ.Σ.) και οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να σπεύσουν προκειµένου να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για µια απ' τις 11 εγκεκριµένες ειδικότητες. Αναλυτικά οι µαθητές µπορούν να επιλέξουν ανάµεσα από τις παρακάτω ειδικότητες: Θερµοϋδραυλικών & συντηρητών κ.θ., Αµαξωµάτων, Τεχνιτών αερίων καυσίµων, Τεχνιτών ηλεκτρολογικών εργασιών, Σχεδιασµού εσωτερικών χώρων, Κτιριακών έργων, Συντήρησης εγ. τεχ.-αποκατάστασης, Βοηθών φυσιοθεραπευτών, Βοηθών φαρµακείων, Αισθητικής τέχνης και Κοµµωτικής τέχνης. ∆ικαίωµα εγγραφής έχουν όσοι µαθητές έχουν προαχθεί στην Β΄ τάξη των ΕΠΑ.Λ ή Γ.Ε.Λ, στην Β΄τάξη του1ου κύκλου Τ.Ε.Ε, είναι κάτοχοι απολυτηρίου Τ.Ε.Λ Γ.Ε.Λ καθώς και οι κάτοχοι πτυχίου Α΄ και Β΄ κύκλου Τ.Ε.Ε., Τ.Ε.Σ., ενώ τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι τα παρακάτω: α) Αποδεικτικό Σπουδών (απόφοιτους Α΄ ή Β΄ τάξης ΕΠΑ.Λ, ΓΕΛ, Εν. Λύκειο) ή Επικυρωµένο αντίγραφο τίτλου σπουδών(Τελειόφοιτους ΤΕΕ, ΕΠΑΛ, ΓΕΛ, Εν.Λύκειο). β) Πιστοποιητικό γέννησης ή Ταυτότητα γ) Υπεύθυνη δήλωση για την κηδεµονία του µαθητή δ) Υπεύθυνη δήλωση του κηδεµόνα για την ειδικότητα που επιθυµεί να παρακολουθήσει ο µαθητής. ε) Υπεύθυνη δήλωση του κηδεµόνα, στην οποία να δηλώνεται ότι ο µαθητής δεν φοιτά ταυτόχρονα σε άλλο σχολείο του άρθρου 15. στ) 4 φωτογραφίες Να σηµειώσουµε, τέλος, ότι εγγραφές θα γίνονται από τις 2 το µεσηµέρι µέχρι τις 6.30 το απόγευµα.


4

Íáõ ðá ê ô ß á

πολιτισµός

press

Παρασκευή 27 Ιουνίου 2008

Φύση και πολιτισµός

στον Πυληνίων Ποιµενικό Βίο “Η περιήγηση της Πυλήνης, ενός τόπου που µοιάζει ξεχασµένος αποτελεί διέξοδο και καταφύγιο για τον σύγχρονο άνθρωπο που χάνεται στην ανωνυµία και το αποπνικτικό περιβάλλον των πολύβουων πόλεων. Η Πυλήνη πίσω από κατάφυτες βουνοπλαγιές, µέσα σε φαράγγια, δίπλα σε κοίτες ποταµών, κάτω απ' το πέταγµα των πουλιών, µε έντονα τα χνάρια των ζώων στο χώµα, µε το άκουσµα πρωτογενών ήχων και µε ανθρώπινες φιγούρες που διατηρούν το χρώµα και τη γνησιότητά µιας εποχής που φεύγει, προσφέρει τη δυνατότητα ενεργοποίησης των αισθήσεων και της σκέψης. Η µέχρι πρότινος υστέρηση τέτοιων τόπων στις µέρες µας γίνεται πλεονέκτηµα, γιατί σε τέτοιες περιοχές γίνεται κατανοητή η αλληλένδετη σχέση φύσης ανθρώπου - πολιτισµού” Απόσπασµα απ' το προλογικό σηµείωµα του δηµάρχου Πυλήνης Γιάννη Μπουλέ τα παραπάνω στο βιβλίο “∆ήµου Πυλήνης Περιήγηση”, αντικατοπτρίζουν το πνεύµα µε το οποίο το Πνευµατικό – Πολιτιστικό Κέντρο του ∆ήµου διοργανώνει τις πολιτιστικές του εκδηλώσεις, που φέτος ξεκινούν στις 28 & 29 Ιουνίου µε τον «Πυληνίων Ποιµενικό Βίο». Η φετινή εκδήλωση είναι αφιερωµένη στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και στο ρόλο που έχει παίξει το άλογο στον αγροτικό πολιτισµό και φέρει τον γενικό υπότιτλο “Πυλήνιες διαδροµές στη φύση και στον πολιτισµό”

Το πρόγραµµα έχει ως εξής:

Σάββατο 28 Ιουνίου, Σίµου 10.30

19:00 19:30 19:45

20:00

20.15

Eικαστικοί καλλιτέχνες θα βρίσκονται στo χωριό Σίµου και θα φιλοτεχνή σουν από κοινού ένα έργο τέχνης εµπνευσµένο από το περιβάλλον. Εγκαίνια της εικαστικής έκθεσης «Αυτή τη φορά να µην ξεχάσουµε» µια «καµένη» έκθεση Βασίλης Λουκόπουλος, Αγιογράφος – ∆ιακοσµητής: Προβολή Βίντεο «Οδοιπορικό στα καµένα» Ελένη Πολυχρονάτου, Γλύπτρια, ∆ιδάκτωρ ιστορίας της Τέχνης, ΑΣΚΤ: «Έργα Τέχνης µε οικολογικό χαρακτήρα στο αστικό και φυσικό περιβάλλον» Νίκος Χρυσόγελος, χηµικός - περιβαλλοντολόγος, Πρόεδρος ∆.Σ του ∆ικτύου ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS: «Επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής στο περιβάλλον και στη ζωή µας» Ιωάννης Μενεγάτος, Αναπληρωτής Καθηγητής Ανατοµίας και Φυσιολογίας Ζώων στο Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθήνας: «Ο ρόλος του αλόγου στο περιβάλλον και στον πολιτισµό»

...να βγει το ριζικάρι “Ανοίγουµε τον Κλήδονα µε τ' Αη Γιαννιού τη χάρη, όπου 'ναι καλορίζικος να βγει το ριζικάρι”. Με αυτά τα λόγια άνοιγε κάθε χρόνο ο Κλήδονας στις 24 Ιουνίου, ανήµερα τ' Αη Γιαννιού του Ριγανά κι οι νέοι και οι νέες καρδιοχτυπούσαν απ' τη νύχτα της παραµονής, ώσπου να ακούσουν τα µαντέµατα της Ριζικάρισσας. Οι ρίζες του εθίµου βρίσκονται στην αρχαιότητα, την εποχή των µαντείων και στη συνέχεια ενσωµατώνονται από την χριστιανική

Φωτεινή από την Κρήτη

παράδοση φτάνοντας µέχρι τις ηµέρες µας. Οι φωτιές ανάβονται την παραµονή και έχουν χαρακτήρα διαβατήριο, σηµατοδοτώντας το πέρασµα από µια χρονική περίοδο σε άλλη, όπως προσδιορίζεται από το θερινό ηλιοστάσιο. Την ίδια βραδιά αρχίζει και η προετοιµασία του κλήδονα. Στην παραδοσιακή, την αρχέτυπη τελετουργία του, µε τις κατά τόπους µικροδιαφορές ή και ιδιαιτερότητες, ο κλήδονας γίνεται µε αµίλητο (άκριτο, βουβό, άλαλο) νερό, που

Κυριακή 29 Ιουνίου, στο δρυόδαδρυόδασος Ρουπάκια στη Στύλια

Από τις 10.00 π.µ. θα αναβιώσουν δρώµενα της ποιµενικής ζωής στο δάσος βελανιδιάς, στα Ρουπάκια. Οι κτηνοτρόφοι της περιοχής πρωτοστατούν και αναπαριστούν σκηνές από τη παραδοσιακή ποιµενική ζωή. Στην βαθύσκιωτη έκταση του δρυοδάσους αναβιώνεται η πορεία των κτηνοτρόφων από τα χειµαδιά στα ξεκαλοκαίρια, στήνονται οι «ταράτσες» µε όλα τα υπάρχοντα (κουδούνια, κύπρια, γκλίτσες, ταγάρια και κάπες), καταφθάνουν τα άλογα που κουβαλούν όλα τα αναγκαία, µπαίνουν οι σούβλες στη φωτιά, ετοιµάζεται το βούτυρο στην καράµπα, και το τυρί στην καρδάρα, µαγειρεύεται βραστό στα καζάνια, φτιάχνονται παραδοσιακά εδέσµατα για να φιλέψουν τους επισκέπτες. Όλοι µαζί διασκεδάζουν µε αυθεντική παραδοσιακή µουσική τραγουδώντας µε το στόµα και χορεύοντας σε αυτούς τους σκοπούς. Στη φετινή εκδήλωση θα συµµετέχουν: οι οργανοπαίκτες Νίκος Φιλιππίδης και Πάνος Κοτρώτσος µε τις ζυγιές τους, χορευτικά από τη Ναυπακτία, το Αγρίνιο και το Μεσολόγγι και ο Ιππικός Σύλλογος Ναυπακτίας και ∆ωρίδας. φέρνει από την πηγή ένα κορίτσι πρωτότοκο και αµφιθαλές, δηλ. που ζουν και οι δυο του γονείς. Το νερό βάζουν σε µια στάµνα ή άλλο κατάλληλο αγγείο και µέσα ρίχνει καθένας που συµµετέχει ένα ριζικάρι (ριζικό=τύχη) ή κληδονικό, ένα προσωπικό µικροαντικείµενο (δαχτυλίδι κ.λπ.), ή ένα φρούτο µε κάποιο χαρακτηριστικό σηµάδι πάνω για να ξέρουν σε ποιον ανήκει. Σκεπάζουν µετά τον κλήδονα µε κόκκινο πανί και βάζουν πάνω µια κλειδαριά, τάχα πως τον κλειδώνουν. Τον βγάζουν έπειτα στο ύπαιθρο, να µείνει όλη τη νύχτα για να αστρονοµηθεί, να δεχθεί τη µαγική επήρεια των άστρων.Το πρωί φέρνουν τον κλήδονα µέσα στο σπίτι και το απόγευµα µαζεύονται όλοι γύρω του, και ένα µικρό κορίτσι, πρωτότοκο πάλι και αµφιθαλές, αρχίζει να βγάζει τα ριζικάρια από το νερό, αφού πρώτα η οµήγυρη τραγουδήσει ένα δίστιχο, ευχετικό, επαινετικό, αλληγορικό, σατιρικό. Συνδέοντας κάθε φορά το περιεχόµενο του δίστιχου µε το πρόσωπο στο οποίο ανήκει το ριζικάρι που βγαίνει, κάνουν προγνώσεις για την τύχη τους, κυρίως οι κοπέλες για τον µέλλοντα σύντροφο της ζωής τους. Η ευθυµία και η σάτιρα δεν λείπουν την ώρα αυτή, ιδιαίτερα όταν το δίστιχο είναι άσχετο ή αταίριαστο µε το πρόσωπο στο οποίο αναφέρεται. Χαρακτηριστική είναι η πανελληνίως γνωστή φράση «αυτά τα λεν στον κλήδονα», προκειµένου για ψέµα ή υπερβολή.Το νερό του κλήδονα πιστεύεται ότι έχει µεγάλη δύναµη. Γι' αυτό οι κοπέλες, µόλις

τελείωνε η οµαδική µαντεία, το έπαιρναν και το χρησιµοποιούσαν για ατοµικές προγνώσεις. Το έριχναν, π.χ., σε πηγάδι και µετά, κρατώντας έναν καθρέπτη στραµµένο προς τον ήλιο µε τρόπο ώστε οι ακτίνες του µε την αντανάκλαση να πέφτουν στο πηγάδι, κοίταζαν προσεχτικά στην επιφάνεια του πηγαδίσιου νερού, πιστεύοντας ότι θα δουν τη µορφή του µέλλοντα συζύγου τους. Πρόκειται για κατοπτροµαντεία, που θυµίζει ανάλογη µαντική συνήθεια στην περιοχή των Πατρών, σε ιερό της ∆ήµητρας κοντά σε άλσος, καθώς αναφέρει ο Παυσανίας στα Αχαϊκά του. Στη Ναύπακτο οι παλαιότεροι θυµούνται στις γειτονιές τους να παίρνουν τ' αµίλητο νερό µε το κανάτι, να βάζουν µέσα κάτι δικό του ο καθείς και να το ρίχνουν στον κλήδονα που τον σκέπαζε η Ριζικάρισσα µε κόκκινο πανί, τον κλείδωνε µε αλυσίδα και κλειδωνιά κι ανήµερα της γιορτής το βράδυ ανάβανε φωτιές µ' άχερα και ξύλα. Ξενυχτούσαν µε κεράσµατα κι ήταν χαρά θεού για τα παιδιά που πήδαγαν τις φωτιές ρίχνοντας τα µαγιάτικα στεφάνια να καούν, σηµάδι του τέλους της άνοιξης κι αρχής της νέας εποχής, του καλοκαιριού. Το έθιµο αναβίωσε για άλλη µια χρονιά µέσα από µια αξιόλογη µουσικοθεατρικοχορευτική εκδήλωση που επιµελήθηκε ο Σύλλογος Ναύπακτος: Πολιτιστικές διαδροµές σε έναν πανέµορφο χώρο στο Βεζύρ Τζαµί, στο Κάστρο της Ναυπάκτου.

Απολάυστε γνήσια κρητικά εδέσµατα και πιάτα Ανοιχτά Μεσηµέρι - Βράδυ ΚΡΗΤΙΚΗ α π ό 1 2 : 00 - 0 1 : 0 0 µε επιρροές από όλη τη Μεσόγειο ΚΟΥΖΙΝΑ Ναυµαχίας 68 (Ψανή) - Ναύπακτος Κιν.: 697 1577 444


Íáõ ðá ê ô ß á

αποδράσεις

press

Παρασκευή 27 Ιουνίου 2008

5

Ανταπόκριση απ' το Φαράγγι του Σκα

Τ

µένο παλιό µονοπάτι που συνδέει το Πάνω Νιόκαστρο µε το Λυγιά - Ναύπακτο, στο οποίο έχουν ήδη χρηµατοδοτηθεί κάποιες παρεµβάσεις (κόσκια, πινακίδες, κλπ.), θα µπορέσουν το φαράγγι και το µονοπάτι να αποτελέσουν πόλο έλξης για τους φίλους του εναλλακτικού τουρισµού που έρχονται στην πόλη µας αλλά και για τους ντόπιους. Β. Ν. Κατσιγιάννης Πρόεδρος Ορειβατικού Συλλόγου Ναυπάκτου

ακολουθήσει περίπατος στα σοκάκια του χωριού αλλά και σε σηµεία φυσικού ενδιαφέροντος, ενώ για όσους δεν µπορούν να “ξεκολλήσουν” απ' την πλατεία θα διεξαχθούν αγώνες στη δηλωτή και το τάβλι! Για τις 12 το µεσηµέρι, ώρα που αναµένεται να έχουν επιστρέψει όσοι συµµετάσχουν στην ανάβαση φορτωµένοι εµπειρίες και τσάι, έχει προγραµµατιστεί γεύµα µε φαγητά και ντόπιο κρασί που θα διαθέτουν τα καταστήµατα, συντροφιά µε παραδοσιακή µουσική, χορό και τραγούδι. Ως επιστέγασµα, στο τέλος της εκδήλωσης, θα προσφερθεί σε όλους- τι άλλο- τσάι!

ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ & ∆ΩΡΙ∆ΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Εργατικό Κέντρο γνωστοποιεί στους Εργαζόµενους, Επιχειρηµατίες, Αυτοαπασχολούµενους πως σε συνεργασία µε το KEK EUROPROGRESS Πραγµατοποιεί: Επιδοτούµενα Επιµορφωτικά Σεµινάρια. Πληροφορίες στην Γραµµατεία του Εργατικού Κέντρου καθηµερινά 9:00 έως 13:00 Εκτός Σαββάτου και Κυριακής.

Τηλ.: 26340-29614, 27257, Fax. 26340-24424 email: eknd@otenet.gr

Γ. και Π. ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ

Ο

Σύλλογος των Εν Ελλάδι Περιστιανών διοργανώνει για δεύτερη χρονιά Γιορτή Τσαγιού στην Περίστα του ∆ήµου Πλατάνου. Συγκεκριµένα, µεθαύριο Σάββατο, 28 Ιουνίου, θα πραγµατοποιηθεί ανάβαση στο βουνό Ξεροβούνι όπου οι συµµετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να συνδυάσουν µια όµορφη ανάβαση µε µια παραδοσιακή εργασία, µαζεύοντας τσάι του βουνού. Η συγκέντρωση των “συλλεκτών τσαγιού” θα γίνει στις 5 τα χαράµατα, µε τη δροσιά, στην πλατεία του χωριού, ενώ για όσους δεν ανέβουν στο Ξεροβούνι ο Σύλλογος θα κεράσει στις 10 η ώρα καφεδάκι στην πλατεία. Θα

ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΚΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΜΕ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ

B’ ΛΥΚΕΙΟΥ

Γιορτή τσαγιού στη Περίστα

Θέµατα εντελώς όµοια µε αυτά των ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ είναι λυµένα στα βιβλία προετοιµασίας της Γ. ΛΥΚΕΙΟΥ

Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ

ην περασµένη Κυριακή 22 Ιουνίου, πραγµατοποιήθηκε το καθιερωµένο πια 12ο Πέρασµα του Φαραγγιού του Σκα από 120 Μέλη και φίλους των Ορειβατικών Συλλόγων Ναυπάκτου και Πάτρας, του Οικολογικού Οµίλου Αντιρρίου ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ και του Εκπολιτιστικού - Εξωραΐστικού Συλλόγου Νεοκάστρου. Οι οµορφιές και η δροσιά του Φαραγγιού καθώς και η φιλοξενία των δυο Συλλόγων κάτω από το δροσερό πλατάνι της Χοχλαστής στο Πάνω Νιόκαστρο µαζί µε την ορχήστρα λαΐκών οργάνων των φίλων από το Αντίρριο πιστεύουµε ότι αντάµειψαν όλους εκείνους που πήραν την απόφαση να περπατήσουν µαζί µας για 5 ώρες περίπου. ∆υσάρεστη όµως διαπίστωση αποτελεί το γεγονός ότι φέτος ο Σκας τροφοδοτεί µε λιγότερο νερό τον υδροφόρο ορίζοντα της περιοχής µας. Μια απόδειξη κι αυτή για τις αλλαγές που συντελούνται στο κλίµα. Η προσπάθεια προβολής του κοντινού µας και συνάµα πανέµορφου Φαραγγιού του Σκα φαίνεται ότι πετυχαίνει και αυτό δικαιώνει τη 12χρονη προσπάθεια των δυο διοργανωτών Συλλόγων. Πιστεύουµε ότι ο ∆ήµος µας θα πρέπει να στηρίξει αυτή την προσπάθεια των δυο Συλλόγων που εξάλλου οι δυνατότητές τους είναι µικρές. Αν γίνουν κάποιες παρεµβάσεις έτσι ώστε η προσπέλαση να είναι εύκολη για όλους σε συνδυασµό και µε το παρακείµενο καλοδιατηρη-

ώθηκε ρ η λ κ ο Ολ η σειρά

ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ “ΕΝ ∆ΥΝΑΜΕΙ” - Κ. ΙΟΡ∆ΑΝΙ∆ΗΣ Μ. Αλεξάνδρου 52 Ν. Ιωνία


6

[ Πίστευε και µη.... ερεύνα ] Γ

ια πολιτική γύµνια και έλλειψη καθαρού πολιτικού λόγου κατηγορεί την αντιπολίτευση ο δήµαρχος Θ. Παπαθανάσης µε αφορµή την ανακοίνωση που εξέδωσαν οι τρεις επικεφαλείς των παρατάξεών την προηγούµενη εβδοµάδα. “...Όντας απόντες από τα µεγάλα θέµατα του ∆ήµου Ναυπάκτου, δεν µπορούν να παραδεχτούν και να αποδεχτούν αυτό που στο σύνολό της η κοινωνία διαπιστώνει: ότι παράγεται έργο. Και αυτό φαίνεται...”, σηµειώνει σε άλλο σηµείο η απάντηση την οποία στο σύνολό της µπορείτε να διαβάσετε στη σελ 10. Όποιος διαπιστώσει τώρα σε αυτή το σαφή πολιτικό λόγο πολύ θα το ήθελα να µου τον επισηµάνει κι εµένα, έτσι για να πάρω µερικά µαθήµατα από αυτόν. Και δε µιλώ για τον επικοινωνιακό πολιτικό λόγο αλλά τον ουσιαστικό. Τι ζητάω κι εγώ τώρα...

Α

υτός που διοικεί έχει κάθε δικαίωµα να τοποθετεί ανθρώπους του σε διάφορα πόστα για να µπορεί να ελέγχει καλύτερα τα όσα συµβαίνουν. Όταν όµως χρησιµοποιεί αυτά τα πρόσωπα για να ελέγχει ακόµα και τους ίδιους του τους συνεργάτες, τότε µάλλον κάτι δεν πάει καλά. Αν πάλι σκεφτούµε πως κατά καιρούς είναι ο ίδιος αυτός που τους έχει αδειάσει χωρίς κανένα ενδοιασµό τότε εύκολα µπορούµε να καταλάβουµε για το τι πραγµατικά συµβαίνει...”. Αυτά είχα γράψει στο τεύχος 45 πριν από τρεις εβδοµάδες κι όσοι είχαν καταλάβει, κατάλαβαν. Όσοι πάλι δεν το έπιασαν για να τους βοηθήσω λίγο θα τους πω να κοιτάξουν πιο προσεκτικά τους οµιλητές από την πλευρά του δήµου στον απολογισµό. Ποιος δε µίλησε κι ας τα είχε όλα έτοιµα και γιατί;

Π

λούσια σε νερό η ∆άφνη, παρ' όλα ταύτα ένα κοµµάτι της και συγκεκριµένα η µεσαία, συνεχίζει κατά τακτά χρονικά διαστήµατα να διψάει. Χρόνιο το πρόβληµα όπως καταγγέλλουν οι κάτοικοι της περιοχής και αιτίες του κακού είναι η έλλειψη σωστών υποδοµών που να σηκώνουν τις ανάγκες που παρουσιάζονται για νερό, αλλά και η άσκοπη σπατάλη από ορισµένους οι οποίοι το χρησιµοποιούν για να ποτίζουν τη στιγµή που κάποιοι άλλοι δεν το έχουν καν. Τα περί βλαβών που επικαλείται τώρα ο πρόεδρος της ∆ΕΥΑΝ δε φαίνεται να πείθουν κανένα. “Οι λύσεις υπάρχουν και πρέπει να δοθούν”, φωνάζουν οι κάτοικοι. Μπορούν να τις δώσουν οι υπεύθυνοι ή δε θέλουν. “Κλασική περίπτωση βλάβης”, θα έλεγα εγώ, που έχει όµως σχέση µε τη γενικότερη νοοτροπία που αντιµετωπίζει η εκάστοτε διοίκηση τα αιτήµατα των πολιτών.

Ο

λοένα και περισσότεροι συµπολίτες µας πλέον πείθονται ότι πρόκειται για την χειρότερη ∆ηµοτική αρχή από όσες µπορούν να φέρουν στη µνήµη τους”. Τάδε έφη Γ. Νταουσάνης για τη σηµερινή δηµοτική αρχή. Εξαρτάται βέβαια κι από τη µνήµη του καθενός. Γι' αυτούς που έχουν ανάλογη µε του χρυσόψαρου σίγουρα είναι έτσι. Γι' αυτούς πάλι που πλησιάζουν αυτή του ελέφαντα ο ανταγωνισµός θα είναι µεγάλος.

Π

Και τα έργα σταµατηµό δεν έχουν! Πρόσφατα ανέλαβε την υπεράσπιση κρατουµένου στο Γκουαν τάναµο. ∆εν είναι αυτός που υποψιασ τήκατε αλλά ο στρατιωτικός δικηγόρος Ουίλιαµ Κέµπλερ. ∆εν είναι µον τάζ. Για του λόγου το αληθές ψάξτε σ το google.

ζούφιο” αποδείχθηκε το συνέδριο της ΚΕ∆ΚΕ που πραγµατοποιήθηκε µέσα στην εβδοµάδα αφού τίποτα συγκεκριµένο δεν είδε το φως της δηµοσιότητας παρ' ότι σύµφωνα µε τον Παυλόπουλο το επίµαχο νοµοσχέδιο της αναδιάρθρωσης θα ψηφιστεί µέχρι το τέλος του χρόνου και παρ' ότι οι εκλογές του 2010 θα γίνουν µε βάση το νέο διοικητικό χάρτη. Το µπαλάκι πάντως, έστω και για να κερδίσει χρόνο η κυβέρνηση, ρίχτηκε και πάλι στις τοπικές ενώσεις δήµων και κοινοτήτων καλώντας τες να κάνουν τις δικές τους προτάσεις. ∆εν διευκρίνισε βέβαια ο υπουργός πως ακριβώς θα πρέπει να γίνουν αυτές κι αυτό ίσως να αποτελέσει πρόβληµα για τη δηµοτική µας αρχή. Πριν το κυρίως πιάτο ή µετά το επιδόρπιο;

Τ

ριτοκοσµική χαρακτηρίζει την κατάσταση που επικρατεί στις κτιριακές υποδοµές των σχολείων του νοµού ο νοµάρχης Θ. Σώκος σε υπόµνηµά του προς τον υπουργό παιδείας ζητώντας άµεσα χρήµατα για τη βελτίωση της κατάστασης. Πολλά από αυτά τα βλέπουµε και στη Ναύπακτο µε αποκορύφωµα την κατάσταση στην οποία βρίσκεται εδώ και χρόνια η τεχνική σχολή. Πού είναι οι ενέργειές σας κύριε δήµαρχε για το θέµα; Ξέρω, αυτό είναι αρµοδιότητα της νοµαρχίας.

ροβληµατισµός επικρατεί µεταξύ των ιδιόκτητων εκτάσεων στην περιοχή του Μόρνου όπου έχει ξεκινήσει ο αναδασµός καθώς όπως καταγγέλλουν έχει καθυστερήσει η καταβολή της αποζηµίωσης που δικαιούνται ως απώλεια του εισοδήµατός τους. Την πρωτοβουλία τώρα για να δοθούν στη βουλή κάποιες απαντήσεις από τον αρµόδιο υπουργό πήρε ο βουλευτή Λάρισας Βασίλης Έξαρχος. Χωρίς απαραίτητα να σηµαίνει κάτι αυτό, οι συνειρµοί είναι αναπόφευκτοι...

Η

δηµοτική αστυνοµία είναι πραγµατικότητα και στη Ναύπακτο καθώς την εβδοµάδα που µας πέρασε παρουσιάστηκαν στο δήµο οι οκτώ δηµοτικοί αστυνοµικοί, οι οποίοι τις επόµενες εβδοµάδες θα περάσουν από εκπαίδευση πάνω στις αρµοδιότητές τους πιάνοντας δουλειά µέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Η πρόληψη, βλέπετε, είναι λέξη άγνωστη στη λογική του κράτους. Για µένα η αστυνοµία, όποιου είδους και αν είναι, ποτέ δε λειτούργησε προληπτικά. Κι όσο πάει θα γεµίζει ο τόπος “χωροφύλακες”, πάντα βέβαια για την ασφάλειά µας...

Έ

Παρασκευή 27 Ιουνίου 2008

Περίσσευµα έργων, έλλειµµα ηγέτη

Toυ Β. Καρανικόλα

Τ

Íáõ ðá ê ô ß á

αίθουσα σύνταξης

press

νας στους πέντε πήγαν και ψήφισαν στις εκλογές του σωµατείου των καφεεστιατόρων της Ναυπάκτου αποδεικνύοντας το πόσο τους ενδιαφέρει ο κλάδος τους. Υπάρχουν απ' ότι έµαθα πολλοί λόγοι που συνέβη αυτό και που εδώ και καιρό έχει απαξιωθεί το σωµατείο από πολλούς εκ των επαγγελµατιών. Το πόσο τώρα οι προσωπικές κόντρες µπορούν να βοηθήσουν στην καλύτερη οργάνωση του κλάδου αλλά και στην εικόνα της πόλης αρνούµαι να το καταλάβω. Ο καθένας το µαγαζάκι του και όλοι οι άλλοι ας πάνε...

Σ

' έναν ακόµη χαρτοπόλεµο ανακοινώσεων γινόµαστε σήµερα µάρτυρες µε αφορµή την "πατρότητα" των έργων στον ∆ήµο Ναυπάκτου, συζήτηση που έρχεται στον απόηχο του απολογισµού του δηµάρχου. Για έργα που µιλάνε από µόνα τους κάνει λόγο ο Παπαθανάσης, για πλήρη απραξία αλλά και για οικειοποίηση έργων που ξεκίνησαν όταν ακόµη ο δήµαρχος πήγαινε... σχολείο µιλά ο Καρακώστας. Λάβρος και ο Νταουσάνης που µιλά για την χειρότερη δηµοτική αρχή που πέρασε ποτέ απ' τη Ναύπακτο. Ο δε Κονίδας, βλέπει EURO... Το έχουµε ξαναπεί και θα το ξαναπούµε. Τα έργα ανήκουν στους πολίτες. ∆ουλειά των πολιτικών είναι να τα οραµατίζονται και όχι να τα οικειοποιούνται. ∆υστυχώς και ο νυν δήµαρχος ακολουθώντας πιστά την (καταδικασµένη εκλογικά) συνταγή του προκατόχου του Νταουσάνη, βάζει "ασπίδα" για οποιαδήποτε µοµφή τα κάθε λογής (και κάθε εποχής) έργα του ∆ήµου, απλώνοντας ουσιαστικά βούτυρο στο ψωµί του Καρακώστα που αν για ένα πράγµα δεν µπορείς να τον κατηγορήσεις είναι για απουσία πολιτικού λόγου. Είναι ιστορικά αποδεδειγµένο ότι όσο τσιµέντο κι αν πέσει, αν οι πολίτες δεν δουν ριζοσπαστικές λύσεις (και όχι αόριστες υποσχέσεις για λύσεις) σε σοβαρά ζητήµατα που αντιµετωπί-

ζει ο ∆ήµος (κυκλοφοριακό, οικιστικό, πολεοδοµία, περιβάλλον κλπ), την κατάλληλη ώρα (συνήθως της κάλπης) εκφράζουν την αποδοκιµασία τους. Κατά τη γνώµη µας, λοιπόν, η Ναύπακτος δεν υστερεί από έργα, έτσι τουλάχιστον όπως τα εννοούν οι µέχρι σήµερα δήµαρχοι. Από ηγέτη έχει έλλειµµα. Τι παραπάνω κάνει ένας ηγέτης από ένα απλό στέλεχος; Ο ηγέτης αναδεικνύεται δεν διορίζεται. Ο ηγέτης στηρίζεται στην αποδοχή και στην πειθώ και όχι στην τυπική εξουσία. Ο ηγέτης καινοτοµεί και µετασχηµατίζει, δεν διαχειρίζεται ούτε συνεχίζει. Ο ηγέτης έχει ευρύ πνεύµα και αντίληψη και δεν είναι γραφειοκράτης, τυπολάτρης και στενόµυαλος. Ο ηγέτης κάνει τα σωστά πράγµατα και όχι απλώς τα πράγµατα σωστά. Ο ηγέτης εµπνέει, βλέπει µακριά, κοιτάζει τους ανθρώπους και όχι το σύστηµα, µιλά στην καρδιά και όχι στο µυαλό. Ο ηγέτης προκαλεί εκτίµηση και ενθουσιασµό, αναπτύσσει τους ανθρώπους γύρω του και δεν τους χρησιµοποιεί. Ο ηγέτης µοιράζει το µπράβο στους άλλους, δεν το κρατάει για τον εαυτό του. Τέτοιο δήµαρχο, φαντάζοµαι, ονειρευόµαστε... Που να µην χρειάζεται να µας καταµετρήσει πόσα κυβικά τσιµέντο έριξε για να πειστούµε ότι έχει όραµα.. .Ανδρέας Σταυρόπουλος

Πολιτιστικές εκδηλώσεις 2008

Χ

ωρίς ιδιαίτερες διαφοροποιήσεις στη φιλοσοφία απ' την περσινή χρονιά, θα πραγµατοποιηθούν οι καλοκαιρινές Πολιτιστικές εκδηλώσεις του ∆ήµου Ναυπάκτου που και φέτος γίνονται σε συνεργασία µε τον ∆ήµο Αντιρρίου και φυσικά µε την υποστήριξη της Γέφυρας ΑΕ. Από το περσινό ποπ δίδυµο Κοργιαλά- Ευριδίκης µετατοπιστήκαµε ελαφρώς προς το έντεχνο των Κότσιρα- Τσαλιγοπούλου αλλά αυτό λίγη σηµασία, πιστεύουµε, έχει. Το έχουµε ξαναγράψει και θα το επαναλάβουµε. Όσο το ζητούµενο είναι η ποσότητα (γίνονται συνολικά 25 εκδηλώσεις- εκθέσεις σε διάστηµα 45 ηµερών, κάθε δεύτερη µέρα και εκδήλωση περίπου) και όχι η εξεύρεση νοηµατικού συνδέσµου ενός “µαζεµένου” χρονικά φεστιβάλ που θα είναι και “εξαγώγιµο”, θα αρκούµαστε στην εσωτερική κατανάλωση... Εάν δε στην “βροχή” εκδηλώσεων προσθέσουµε όσα προγραµµατίζουν οι ιδιώτες, αλλά και τα πανηγύρια των χωριών, τότε η µπάλα χάνεται... ∆είτε το πρόγραµµα στο www.nafpaktia.com

Εξόρµηση στα ορεινά Καλοκαιρινή εξόρµηση στα Ορεινά προετοιµάζει, µαθαίνω, η Κίνηση Πολιτών προκειµένου να επικοινωνήσει την πρότασή της για τον Καποδίστρια ΙΙ (µπορείτε να την διαβάσετε στο www.nafpaktia.com). Παράλληλα θα είναι και µια καλή ευκαιρία να βολιδοσκοπήσει πιθανές συµµαχίες καθώς σε περίπτωση διεύρυνσης του ∆ήµου τα πράγµατα για την Κίνηση θα δυσκολέψουν ακόµη περισσότερο. Βλέπετε, στα χωριά είναι δύσκολο να σπάσεις τους µηχανισµούς των δύο µεγάλων κοµµάτων, απόδειξη τα ιδιαίτερα χαµηλά ποσοστά που πήρε η Κίνηση στα δηµοτικά διαµερίσµατα του ∆ήµου. Αν θα τα καταφέρει ο Καρακώστας να αλλάξει το σκηνικό δεν το ξέρω. Πάντως σίγουρα θα ευχαριστηθεί κουβέντα και τσίπουρο... Α.Σ.


Íáõ ðá ê ô ß á

επικαιρότητα

press

Παρασκευή 27 Ιουνίου 2008

Mαταιότης µαταιοτήτων, τα πάντα µαταιότης

Το “µπαλάκι” γυρνά στις ΤΕ∆Κ

Συνέδριο ΚΕ∆ΚΕ: “Άνθρακες” ο θησαυρός

Π

Π

άνω στην πλατεία του νεκροταφείου του Αγίου Στεφάνου, δίπλα στο µεγάλο κυπαρίσσι, έχει "φυτρώσει" τελευταία ένας τάφος διαφορετικός από τους άλλους. Από... καφέ γρανίτη και σε περίοπτη θέση, ένα "βήµα" µπροστά απ' τους υπόλοιπους και ακριβώς µπροστά απ' τον τάφο του Παπαχαραλάµπους, ο (κενός σήµερα) τάφος προορίζεται για τον ακόµη εν ζωή Ιωάννη Ξύκη, που δίνοντας χρήµατα για την ανέγερση του Ξύκειου-Καπορδέλειου Γηροκοµείου εξασφάλισε µια θέση στους ευεργέτες της πόλης και µε απόφαση δηµοτικού συµβουλίου, επί δηµαρχίας Νταουσάνη, µια τιµητική θέση στο νεκροταφείο της. Το Γηροκοµείο βέβαια µπορεί να µην έχει ολοκληρωθεί και ο ίδιος ο Ξύκης να έχει αποσύρει το ενδιαφέρον του, αλλά ο τάφος είναι πανέτοιµος να στεγάσει τον δωρητή, όταν ο Θεός το θελήσει. Που είναι το πρόβληµα; Μα φυσικά η θέση της τελευταίας κατοικίας του Ξύκη, η οποία επισκιάζει προκλητικά την αντίστοιχη κατοικία του µεγαλύτερου δωρητή της Ναυπάκτου, του Παπαχαραλάµπους. Κανείς δεν αµφισβητεί την προσφορά του Ξύκη, αλλά το "καπέλωµα" του Παπαχαραλάµπους, του ανθρώπου που µας δώρισε µια Βιβλιοθήκη, µια αίθουσα, ένα στάδιο και εγώ δεν ξέρω τι άλλο, δεν µας τιµά ιδιαίτερα... Α.Σ.

Tρία ευρώ για µια κόλλα χαρτί και το ανάλογο µελάνι

Π

όσες φορές ως εργαζόµενοι δεν αισθανόµαστε ανήµποροι και ανυπεράσπιστοι εµπρός στις αποφάσεις των συνδικαλιστικών οργάνων για τα δίκαιά µας ; Και πόσες φορές δεν σκεφτήκαµε, αυτοί που µέσα από συλλογικά όργανα ψηφίστηκαν για να υπερασπίσουν τα δίκαια των εργαζοµένων ότι βρίσκονται εκεί για ίδιον συµφέρον, κοινώς για την «καρέκλα», και οτιδήποτε αυτό συνεπάγεται για τους ίδιους, προσωπικό, κοινωνικό και οικονοµικό όφελος; ∆υστυχώς στον εργαζόµενο µόνο η δηµοσιοποίηση έχει µείνει ως διαµαρτυρία, αφού κάθε φορά που ζητά εξηγήσεις από τους αρµόδιους φορείς, η απάντηση είναι συνήθως: το συµβούλιο αποφάσισε ..µπλα..µπλα… µπλα… Και για να γίνω πιο σαφής θα σας αναφέρω το εξής περιστατικό που µου συνέβη. ∆ιατηρώ κατάστηµα στο κέντρο της πόλης και χρειάστηκε να θεωρήσω στην εφορία ∆. Αποστολής αφού το προηγούµενο τελείωσε. Για να το θεωρήσει η εφορία χρειάζεται βεβαίωση ότι είµαι οικονοµικά εντάξει τόσο από το ταµείο Ο.Α.Ε.Ε (παλαιό ταµείο εµπόρων) όσο και από το εµπορικό επιµελητήριο. Και στα δύο ταµεία έχω πληρώσει τις συνδροµές µου και είµαι εντάξει έως το τέλος του έτους 2008. Από το µεν ταµείο Ο.Α.Ε.Ε.(παλαιό ταµείο εµπόρων) πήρα τη βεβαίωση κανονικά, από δε το ταµείο εµπορικού επιµελητηρίου, παρόλο που είµαι εντάξει στη

συνδροµή µου, για να µου εκδώσουν την βεβαίωση µου ζήτησαν τρία ευρώ επιπλέον. Και ερωτώ: για ποιο λόγο να πληρώσω τρία ευρώ για τη βεβαίωση αφου πλήρωσα και έχω απόδειξη για αυτό; Αξίζει τόσο µια κόλλα χαρτί και το ανάλογο µελάνι; Μικρό ποσό βέβαια, αλλά θεωρώ κοροϊδία να πληρώνω τρία ευρώ για µια βεβαίωση τη στιγµή που έχω απόδειξη για εξόφληση της συνδροµής µου. Στο δε ταµείο Ο.Α.Ε.Ε. δεν πλήρωσα τίποτε περισσότερο για τη βεβαίωση που µου εκδώσανε. Ερώτηση πρώτη λοιπόν προς τον τοπικό εκπρόσωπο της οµοσπονδίας των εµποροβιοτεχνών του εµπορικού επιµελητηρίου, εάν θεωρεί λογικό να πληρώνουµε τρία ευρώ επιπλέον για τη βεβαίωση; και ερώτηση δεύτερη και επίσης σηµαντική, θεωρεί ότι η ετήσια αύξηση της συνδροµής µας στο εµπορικό επιµελητήριο κατά 46%!!!! είναι λογική; ∆υστυχώς δεν µπορούµε να πούµε « δεν πληρώνω- δεν πληρώνω» για παράλογα πράγµατα τη στιγµή που αυτά µπαίνουν εκβιαστικά. Είναι απαραίτητα για να συνεχίσω να εργάζοµαι σύµφωνα µε τον νόµο. Όµως από συνδικαλιστικούς φορείς θα περίµενε κανείς ενηµερώσεις και µαζικές κινητοποιήσεις προς απειθαρχία σε τέτοιες παράλογες αυξήσεις και αποφάσεις κάποιων συµβουλίων. Εύη Παπαϊωάννου

7

αρότι δήµαρχοι, κοινοτάρχες και δηµοτικοί σύµβουλοι απ' όλες τις γωνιές της Ελλάδας έκαναν πρωτοφανή σε όγκο “απόβαση” στην Αθήνα προκειµένου να παρακολουθήσουν αρχές τις εβδοµάδας το συνέδριο της ΚΕ∆ΚΕ, ευελπιστώντας να µάθουν νέα στοιχεία για την επερχόµενη διοικητική µεταρρύθµιση, εντούτοις ο θησαυρός αποδείχθηκε... άνθρακες. Κι αυτό γιατί τόσο η κυβέρνηση όσο και το συµβούλιο της ΚΕ∆ΚΕ δεν άνοιξαν τα χαρτιά τους. Συγκεκριµένα ο υπουργός Εσωτερικών Προκόπης Παυλόπουλος αν και επανέλαβε πως το σχετικό νοµοσχέδιο για το νέο «Καποδίστρια» να είναι έτοιµο µέχρι τον Οκτώβριο για να ψηφισθεί µέχρι το τέλος του έτους και ότι οι δηµοτικές και νοµαρχιακές εκλογές του 2010 θα γίνουν µε βάση το νέο διοικητικό χάρτη της χώρας, ωστόσο απέφυγε να κάνει οποιαδήποτε σαφή τοποθέτηση αναφορικά µε τον χωροταξικό σχεδιασµό των νέων ΟΤΑ, ενώ έδωσε αόριστες υποσχέσεις για την οικονοµική τους ενίσχυση. Επαναλαµβάνοντας µάλιστα τα περί «µέγιστης δυνατής συναίνεσης των τοπικών κοινωνιών», προτίµησε να πετάξει το «µπαλάκι» στις τοπικές ενώσεις δήµων και κοινοτήτων, καλώντας στην ουσία της ΤΕ∆Κ να προτείνουν εκείνες το πώς θα γίνουν οι συνενώσεις.Αλλά και το διοικητικό συµβούλιο της ΚΕ∆ΚΕ δεν προχώρησε σε συ-

γκεκριµένες προτάσεις. προτιµώντας να εξοικονοµήσει χρόνο καθώς το κεντρικό πολιτικό σκηνικό είναι ιδιαίτερα ρευστό και κανείς δεν ξέρει τι του ξηµερώνει. Έτσι, στο κείµενο συµπερασµάτων, που εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (γαλάζιοι και πράσινοι δήµαρχοι συµφώνησαν µόνο ο Συν δεν προσυπέγραψε) αναφέρει, πάνω κάτω, όσα είχαν καταγραφεί και σε παλαιότερο συνέδριο στην Κυλλήνη. Χαρακτηριστικό είναι ότι ενώ κατά την διάρκεια τοποθετήσεων σηµαντικών πράσινων στελεχών (πχ. Απόστολος Κοιµήσης) υπήρξε σαφής διαφοροποίηση σε σχέση µε τη φιλοσοφία προσέγγισης της µεταρρύθµισης που προωθεί η κυβέρνηση, εντούτοις αυτή δεν καταγράφηκε σε κάποιο ξεχωριστό ψήφισµα. Το βαρύ πολιτικό κλίµα ώθησε τόσο τους γαλάζιους όσο και τους πράσινους συντρόφους να συµφωνήσουν ότι, στη συγκεκριµένη χρονική περίοδο µε το σκάνδαλο της Siemens να κλονίζει το πολιτικό σύστηµα, το καλύτερο που είχαν να κάνουν ήταν να κερδίσουν χρόνο. Έτσι, οι δήµαρχοι γύρισαν στις πόλεις και τα χωριά τους µε άδεια χέρια και σε περίπτωση που δεν υπάρξουν ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις οι ΤΕ∆Κ των νοµών αναµένεται να επωµιστούν το πολιτικό κόστος που δήµαρχοι και κυβέρνηση δεν θέλουν ούτε να ακούν. Του χωροταξικού σχεδιασµού των νέων δήµων δηλαδή...

Παπαθανάσης: Η Ναύπακτος θα είναι πρωταγωνιστής

Ε

νδεικτική του κλίµατος των γαλαζοπράσινων στελεχών, η γραπτή δήλωση του δηµάρχου Ναυπάκτου Θανάση Παπαθανάση σχετικά µε τον Καποδίστρια που αν και κάπου 200 λέξεις, τίποτα (καινούργιο) δεν µας λέει: “Με σαφή και κατηγορηµατικό τρόπο δηλώσαµε από τη πρώτη στιγµή ότι είµαστε υπέρ των ισχυρών ∆ήµων, µε οικονοµική αυτοτέλεια και µε τη σύµφωνη γνώµη των πολιτών. Οι εργασίες του Συνεδρίου της ΚΕ∆ΚΕ, καθώς και το κείµενο συµπερασµάτων της επιβεβαιώνουν την αρχική µας τοποθέτηση, εφόσον θέτουν ως προαπαιτούµενο το διάλογο µεταξύ των πολιτών. Το Συνέδριο της ΚΕ∆ΚΕ σηµατοδοτεί την έναρξη του δηµόσιου διαλόγου, µε στόχο τη διαµόρφωση του πλαισίου, των όρων και των προϋποθέσεων της ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης, µε την ευρύτερη δυνατή πολιτική και κοινωνική συναίνεση.

Στο διάλογο αυτό, θεωρούµε ότι οι πολιτικές αντιπαραθέσεις και οι µικροκοµµατικές σκοπιµότητες αποπροσανατολίζουν από τους παραπάνω στόχους. Είναι σηµαντικό ότι το µεγαλύτερο µέρος του πολιτικού φάσµατος και η Κυβέρνηση, διατύπωσαν την πρόθεσή τους να συµβάλλουν στη διαµόρφωση αυτής της ευρύτερης συναίνεσης. Βασική µας πολιτική προτεραιότητα παραµένει η ανάπτυξη του τόπου µας και η θεµελίωση δοµών ικανών να καταστήσουν τη Ναύπακτο ισχυρό πόλο για ολόκληρη τη ∆υτική Ελλάδα. Είµαστε βέβαιοι ότι µε τη στήριξη των πολιτών, που έχουν τον πρώτο λόγο, ώστε η Νέα ∆ιοικητική Μεταρρύθµιση να πετύχει, χωρίς τα λάθη του παρελθόντος, θα τα καταφέρουµε. Σε αυτήν µας την προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς. Στη νέα εποχή που ξεκινά η Ναύπακτος θα είναι πρωταγωνιστής”.

Επί του πιεστηρίου

Λ

ίγο πριν κλείσει η ύλη της εφηµερίδας λάβαµε επιστολή- απάντηση του δηµάρχου Ναυπάκτου Θανάση Παπαθανάση στην δήλωση της Νέας Πορείας (σελ. 13). “Στην προσπάθειά του να επιβιώσει πολιτικά ο κ. Νταουσάνης και οι συνεργάτες του” αναφέρει µεταξύ άλλων η απάντηση, “επιδίδονται για µία ακόµη φορά σε φιλότιµη, αλλά ανεπαρκή κριτική για τα πεπραγµένα της ∆ηµοτικής αρχής”(...) “Σε κάθε περίπτωση ο κ. Νταουσάνης λησµονεί ότι κρίθηκε από τους συµπολίτες µας για ό,τι έκανε και κυρίως για όσα δεν έκανε” επισηµαίνει. Λόγω έλλειψης χώρου θα βρείτε ολόκληρη την απάντηση στο www.nafpaktia.com

>>


8

Íáõ ðá ê ô ß á

φάκελος

press

Παρασκευή 27 Ιουνίου 2008

Φάκελος ∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα

∆.∆. Λυγιά: Από τους αρχαίους στο ΤΕΙ

Έ

να σώµα µε τη Ναύπακτο, ο Λυγιάς είναι το µεγαλύτερο δηµοτικό διαµέρισµα του δήµου αριθµώντας περίπου δύο χιλιάδες µόνιµους κατοίκους. Ραγδαία αναπτυσσόµενος οικιστικά, διαθέτει νηπιαγωγείο, δηµοτικό σχολείο και γυµνάσιο, πληρώντας ταυτόχρονα όλες τις προϋποθέσεις για να αποτελέσει το πόλο αποκέντρωσης πολλών

εκ των υπηρεσιών. Γνωστός επίσης για τις περιβόητες ψησταριές του αποτελεί ένα από τα πιο ζωντανά κοµµάτια της πόλης. Ο Αντώνης Βασιλόπουλος, πρόεδρος του τοπικού συµβουλίου, µας µίλησε για τα προβλήµατα της περιοχής, την ενδεδειγµένη λύση τoυ Σκα για το ΤΕΙ, καθώς επίσης και για τα αρχαία ονόµατα των δρόµων.

Κύριε Βασιλόπουλε ποια είναι τα σηµαντικότερα προβλήµατα που αντιµετωπίζει ο Λυγιάς σήµερα; Το πρώτο και κύριο έχει να κάνει µε την ύδρευση κι αυτό όχι γιατί δεν έχουµε νερό αλλά γιατί µέσω κάποιων δεκάδων παροχών υδροδοτούµε και τη Ναύπακτο. Αυτό έχει ως συνέπειά ειδικά τώρα τους καλοκαιρινούς µήνες να µένουµε συχνά χωρίς νερό. ∆εν θέλω να φανεί ότι διαφωνούµε στο να βοηθήσουµε στην ύδρευση άλλων περιοχών αλλά αφού πρώτα έχουµε εξασφαλίσει τη δική µας. Να σηµειώσω εδώ ότι πληρώνουµε συνολικά το χρόνο 100.000 ευρώ και η ∆ΕΥΑΝ δεν είναι σε θέση να µας βάλει ούτε µια βάνα. Επίσης το οδικό δίκτυο του διαµερίσµατος λόγω και της συνεχόµενης αύξησης των σπιτιών δεν είναι αυτό που θα έπρεπε, µέχρι και ακατάλληλο θα το χαρακτήριζα, προκαλώντας µια σειρά από επιπρόσθετα προβλήµατα. Ακόµα ο φωτισµός είναι ελλιπής καθώς µέσα στην προηγούµενη τετραετία το µόνο που έγινε ήταν να τοποθετηθούν πέντε λάµπες, ενώ υπάρχουν κακοτεχνίες στο έργο της αποχέτευσης. Τέλος πρόβληµα αποτελεί και η έλλειψη συγκοινωνίας. Είναι ένα θέµα για το οποίο επανειληµµένως έχουµε απευθυνθεί στο ΚΤΕΛ χωρίς όµως να δοθεί λύση γιατί απ' ότι µας λένε δεν πληρούµε κάποιες προϋποθέσεις. Προσωπικά όµως δεν πιστεύω να διαφέρουµε σε κάτι από τη ∆άφνη ή την Αφροξυλιά που έχουν κανονικά συγκοινωνία.

εµείς θα συνεχίσουµε να διεκδικούµε.

Έχετε κάνει κάποιες ενέργειες για την επίλυσή τους; Εµείς έχουµε κάνει και θα συνεχίσουµε να κάνουµε ενέργειες, αλλά έως σήµερα προσκρούουµε πάνω στα πενιχρά οικονοµικά του δήµου, κάτι που δεν είναι ψέµα. Από την άλλη όµως είµαστε το µεγαλύτερο δηµοτικό διαµέρισµα και µε τα τόσα έσοδα που έχει ο δήµος επιβάλλεται να µας δώσει λύσεις, τις οποίες ξαναλέω ότι

Η συνεργασία σας µε το δήµο είναι σε ικανοποιητικό επίπεδο; Για µένα το µεγαλύτερο πρόβληµα εντοπίζεται στις υπηρεσίες και τους υπαλλήλους του δήµου και όχι στη δηµοτική αρχή. Είναι πολλά τα παραδείγµατα όπου ο κόσµος δεν εξυπηρετείται όπως θα έπρεπε. Για παράδειγµα δηµιουργήθηκε ένα τεράστιο θέµα προκειµένου να έρχεται ένας υπάλληλος του δήµου µια φορά την εβδοµάδα και να παίρνει τα σκουπίδια που συγκεντρώνονται στο κάδο του κοιµητηρίου. Είναι τόσο σοβαρό; Κι όµως το κάναµε ζήτηµα για να το πετύχουµε. Όσον αφορά τώρα τη δηµοτική αρχή υπάρχει ανταπόκριση στα αιτήµατά µας και περιµένουµε τις λύσεις. Να σηµειώσω όµως εδώ ότι διαφώνησα πρόσφατα µε τις αυξήσεις που επέβαλε η ∆ΕΥΑΝ, τις οποίες µάλιστα και δεν ψήφισα. Ξέρω όµως ότι όταν η επιχείρηση έχει χρέος κάποιος θα το πληρώσει κι αυτοί πάντα είναι οι πολίτες. Έργα έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια στο Λυγιά; Μετά και την τελευταία χρηµατοδότηση που έγινε για το τρέχον έτος πιστεύω ότι σε σύντοµο χρονικό διάστηµα θα ολοκληρωθεί το έργο της πλατείας. Επίσης η κατασκευή αποχετευτικού δικτύου, που αποτελούσε αίτηµα όλων των κατοίκων, παρά τα προβλήµατα που σας ανέφερα είναι γεγονός και είναι κάτι που θα δώσει λύσεις σε χρόνια προβλήµατα του διαµερίσµατος. Τέλος µια σειρά από µικρά έργα γίνονται συνεχώς και είναι σίγουρο ότι θα βοηθήσουν στην καθηµερινότητα όλων των κατοίκων. Έχετε κατά καιρούς εκφραστεί θετικά στην κατασκευή των µόνιµων εγκαταστάσεων του ΤΕΙ στο Σκα. Τι σας κάνει να πιστεύετε ότι αυτό είναι η ενδεδειγµένη λύση; Το ΤΕΙ, και αυτό είναι πάγια θέση όλων των Ναυπάκτιων, θα πρέπει να παραµείνει στην πόλη. Εµείς δε λέµε ότι µε το ζόρι θα πρέπει να τοποθετηθεί στη µία ή την άλλη πλευρά της πόλης. Προτείνουµε, κι αν είναι να γίνει δεκτό έχει καλώς, ότι µπορούµε να παραχωρήσουµε, όπως και πήραµε απόφαση ως τοπικό συµβούλιο, το

Ο καταλληλότερος χώρος για το ΤΕΙ, σύµφωνα µε τον Α. Βασιλόπουλο γήπεδο και αυτό γιατί η περιοχή πληρεί όλες τις προϋποθέσεις. Καταρχάς είναι πολύ κοντά στην πόλη και κατά δεύτερον έχει όλα όσα χρειάζεται για να λειτουργήσει (δίκτυο οπτικών ινών, ύδρευση, αποχέτευση, σύντοµα θα είναι δίπλα το ΚΤΕΛ κλπ). Να σηµειώσω όµως ότι το γήπεδο δεν θα καταργηθεί αλλά θα µεταφερθεί στην απέναντι πλευρά. Η περιοχή σας σύντοµα θα έχει και ένα σύνολο υπηρεσιών οι οποίες αποκεντρώνονται. ∆εν είναι δίκαιο να αισθάνονται αδικηµένες οι άλλες περιοχές; Ρωτώ εγώ. Υπάρχει κάποιος άλλος χώρος που να πληρεί όλα τα παραπάνω; Λένε για τον Κούµαρο για παράδειγµα, αλλά µιλάνε για µια περιοχή η οποία θα πρέπει να φτιάξει από την αρχή όλα όσα έχουµε ήδη εµείς. Το ζητούµενο είναι να δοθεί λύση η οποία θα είναι συµφέρουσα για όλους κι αυτοί κατ' εµάς είναι ο Σκας. Με το γυναικείο συνεταιρισµό και το πρόβληµα που είχε δηµιουργηθεί βρέθηκε τελικά λύση; Είναι ένα ζήτηµα το οποίο έληξε πριν από ένα µήνα. Το συγκεκριµένο οίκηµα αποτελεί δωρεά και δόθηκε για συγκεκριµένη χρήση, για να είναι δηλαδή δηµοτικό κατάστηµα και για να γίνονται εκεί οι συνεδριάσεις του τοπικού συµβουλίου ή της κοινότητας παλιότερα. Ο γυναικείος συνεταιρισµός τελικά αποχώρισε και εµείς τώρα θα αναµορφώσουµε την αίθουσα την οποία θα µπορούµε να παραχωρούµε σε οποιονδήποτε σύλλογο τη χρειάζεται για να κάνει τις συνεδριάσεις του, κάνοντας χρήσης της ακριβώς για το λόγο που έγινε δωρεά. Πολιτιστικά δρώµενα γίνονται στην περιοχή; Υπάρχει ο πολιτιστικός σύλλογος του Νεοκάστρου ο οποίος κάνει διάφορες εκδη-

λώσεις. Παρ' ότι ανήκουµε σε δύο διαµερίσµατα θα έλεγα ότι οι ίδιοι είµαστε οπότε θα έλεγα ότι κοινές είναι και οι εκδηλώσεις, µε µεγαλύτερο βάρος βέβαια να ρίχνεται στο ορεινό Νεόκαστρο. Η ονοµατοδοσία των δρόµων είναι ένα ζήτηµα το οποίο απασχόλησε αρκετά την επικαιρότητα. Πολλοί θεώρησαν υπερβολικό το ότι δώσατε αρχαία ονόµατα στους δρόµους; Είναι ένα πρόβληµα που απασχόλησε την τοπική κοινωνία και που κακώς όµως πήρε τη δηµοσιότητα και την τροπή αυτή, σε συνδυασµό µε τα όσα ακούστηκαν. Η προηγούµενη δηµοτική αρχή πήρε κάποιες αποφάσεις οι οποίες ήταν απαράδεκτες γιατί δεν ρωτήθηκε ως όφειλε η γνώµη του τοπικού συµβουλίου. Έχουµε την απαίτηση ότι γίνεται στο διαµέρισµά µας να το γνωρίζουµε και να εκφράζουµε την γνώµη µας, κάτι που δεν έγινε σε αυτή την περίπτωση. Αναρωτιόµαστε πώς δόθηκαν αυτά τα ονόµατα, τη στιγµή που καµία σχέση δεν έχουν µε την τοπική κοινωνία ή δεν έχουν τη συγκατάθεσή της. Να σας αναφέρω εδώ ότι µόνοι τους οι κάτοικοι άρχισαν να βγάζουν τις πινακίδες. Η επιτροπή ονοµατοδοσίας τα απέρριψε γιατί όπως σας είπα δεν είχε ζητηθεί η γνώµη του τοπικού συµβουλίου. Εµείς στη συνέχεια κληθήκαµε και πήραµε απόφαση για νέα ονόµατα όπως και κάναµε. Οι επιλογές που κάναµε ήταν τέτοιες ώστε να µη µπορεί κανείς να µας προσάψει το οτιδήποτε. ∆ώσαµε αρχαία ονόµατα και κανείς δε µπορεί να µας κατηγορήσει ότι το κάναµε για να κερδίσουµε ψήφους καθώς ως γνωστόν ο Πυθαγόρας δεν... ψηφίζει. Τώρα µια µικρή µειοψηφία δεν τα αποδέχεται κι αυτό το κάνει για πολιτικούς λόγους, οι οποίοι όµως εµάς δεν µας αφορούν.


Íáõ ðá ê ô ß á

επικαιρότητα

press

Παρασκευή 27 Ιουνίου 2008

9

Βοήθεια για το “Βοήθεια στο σπίτι” Μόνιµη λύση για τη λειτουργία του προνοιακού προγράµµατος «Βοήθεια στο σπίτι» ζητούν οι εργαζόµενοί του, καθώς βρίσκονται κυριολεκτικά στον αέρα χωρίς να γνωρίζουν το εάν αλλά και το πως θα συνεχίσουν να εργάζονται. Βασικό αίτηµά τους, αλλά και όσων επωφελούνται απ' αυτό, είναι η µόνιµη χρηµατοδότηση του προγράµµατος από τον κρατικό προϋπολογισµό, και η µετατροπή της σχέσης εργασίας τους από ορισµένου χρόνου σε αορίστου. Έξι χρόνια µετά τη λειτουργία του θεσµού στο σύνολο του δήµου Ναυπάκτου περίπου 400 άτοµα έχουν γίνει αποδέκτες των υπηρεσιών, κάτι που αποδεικνύει περίτρανα τη σπουδαιότητα του προγράµµατος και του έργου που επιτελεί.

Τι είναι το “Βοήθεια στο σπίτι”

Τ

ο “Βοήθεια στο σπίτι” υλοποιείται από το Σεπτέµβριο του 2002 έως και σήµερα από την Αναπτυξιακή Ναυπάκτου και εντάσσεται στο πλαίσιο των πρωτοβάθµιων υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας παρέχοντας υπηρεσίες κοινωνικής εργασίας, νοσηλευτικής φροντίδας και οικογενειακής οικιακής βοήθειας. Ιεραρχώντας τις ανάγκες που παρουσιάζονται σε διάφορες ευπαθείς κοινωνικές οµάδες δόθηκε προτεραιότητα στη φροντίδα των ηλικιωµένων και των ΑΜΕΑ που δεν αυτοεξυπηρετούνται σε ικανοποιητικό βαθµό και που αντιµετωπίζουν κινδύνους αποµόνωσης µε απώτερη συνέπεια κάποια στιγµή να υποστούν επιδείνωση της ποιότητας της ζωής τους. Γενικός σκοπός του προγράµµατος είναι η παραµονή αυτών των ατόµων στο οικείο φυσικό και κοινωνικό τους περιβάλλον, η διατήρηση της συνοχής της οικογένειάς τους, η αποφυγή χρήσης ιδρυµατικής φροντίδας ή καταστάσεων κοινωνικού αποκλεισµού και η εξασφάλιση αξιοπρεπούς και υγιούς διαβίωσης. Από την µέχρι σήµερα λειτουργία του προγράµµατος έχουν εξαχθεί µια σειρά από συµπεράσµατα τα οποία σχετίζονται και µε τους ίδιους τους παραλήπτες των υπηρεσιών αλλά και µε τις οικογένειές τους. Οι ωφελούµενοι δέχτηκαν µε ιδιαίτερη χαρά τις υπηρεσίες που τους παρέχονται, ενώ το περιβάλλον

>>

Α

Nίκος Κούµπιος

ισιόδοξος για το µέλλον του προγράµµατος παρουσιάστηκε ο πρόεδρος της Αναπτυξιακής Ναυπάκτου Νίκος Κούµπιος ο οποίος σε δήλωσή του στη “Ν” αναφέρει ότι το βασικό ζητούµενο για την επέκταση της δράσης είναι η µετατροπή της εταιρίας σε κοινωφελούς σκοπού, κάτι το οποίο ευελπιστούµε ότι θα έχει επιτευχθεί έως τα τέλη του Αυγούστου. Πρόσθεσε επίσης ότι η συγκεκριµένη εξέλιξη παρατείνει το πρόγραµµα µέχρι και το ∆εκέµβριο του 2010 εξασφαλίζοντας ευρωπαϊκή χρηµατοδότηση, κάνοντας λόγο για ένα αποτέλεσµα το οποίο οφείλεται στη συντονισµένες ενέργειες του δήµου µε την περιφέρεια. Τέλος ο κ. Κούµπιος σηµείωσε ότι πολύ πριν το 2010 θα έχει αλλάξει η σχέση εργασίας των εργαζοµένων, εξασφαλίζοντας τους όλα όσα διεκδικούν.

τους και ιδιαίτερα οι γυναίκες ένιωσαν ανακούφιση γιατί βρήκαν χρόνο να ασχοληθούν µε τις δικές τους οικογένειες, βγήκαν έξω από το σπίτι και µπόρεσαν να συµµετέχουν σε διάφορες κοινωνικές εκδηλώσεις και το σπουδαιότερο βρήκαν χρόνο ώστε να ενταχθούν στην αγορά εργασίας. Για κάποιους συνανθρώπους µας το «Βοήθεια Στο Σπίτι» ήρθε να αναπληρώσει το κενό της ανθρώπινης συντροφιάς, να απαλύνει τον πόνο των αρρώστων ηλικιωµένων. ∆ε δηµιουργήθηκε για να υποκαταστήσει την οικογένεια, αλλά να δράσει επικουρικά για να καλύψει συγκεκριµένες ανάγκες. Το πρόγραµµα απαρτίζεται από µία κοινωνική λειτουργό, τρεις νοσηλεύτριες και δύο οικογενειακούς βοηθούς. Όσον αφορά τις αρµοδιότητές τους η κοινωνική λειτουργός παρέχει ψυχολογική και συµβουλευτική στήριξη, συνεργάζεται µε τους αρµόδιους φορείς, ενώ παράλληλα παρακολουθεί και ενηµερώνεται για την κατάσταση της υγείας τους από τους γιατρούς. Επίσης πραγµατοποιεί συναντήσεις που στόχο έχουν την ευαισθητοποίηση του οικογενειακού περιβάλλοντος, έχοντας ταυτόχρονα και την ευθύνη για το συντονισµό των τακτικών συνεργατών του προγράµµατος µε την συνολική εποπτεία των ωφελουµένων. Οι νοσηλεύτριες παρέχουν προληπτική νοσηλευτική µε σκοπό την αποφυγή διαφόρων ασθενειών, ενηµερώνουν για τον τρόπο χορήγησης φαρµάκων, συνοδεύουν τους ηλικιωµένους στο Κέντρο Υγείας, σε νοσοκοµεία και ιατρεία, ενώ φροντίζουν για την συνταγογραφία φαρµάκων και την προµήθεια τους, καθώς και για τον προγραµµατισµό εξετάσεων. Οι οικογενειακοί βοηθοί φροντίζουν για την καθαριότητα του χώρου όπου διαµένουν οι ηλικιωµένοι, τους εξυπηρετούν σε εργασίες που είναι ανήµποροι να κάνουν όπως πληρωµή λογαριασµών , µαγείρεµα , ψώνια, βοηθώντας επίσης τις νοσηλεύτριες στην ατοµική υγιεινή. Θα πρέπει να σηµειώσουµε ότι οι υπηρεσίες του προγράµµατος παρέχονται δωρεάν στην οικία των ωφελουµένων, ενώ υπάρχει απόλυτη εχεµύθεια από το προσωπικό του προγράµµατος και τηρείται αυστηρά το απόρρητο για όλα τα µέλη του.

Η

Μάγδα Κελεσίδη είναι κοινωνική λειτουργός, έχει το συντονιστικό ρόλο του προγράµµατος “Βοήθεια στο σπίτι” στην Αναπτυξιακή Ναυπάκτου και αυτή που θα διαγνώσει το πρόβληµα µετά από αίτηση των ενδιαφεροµένων για την παροχή υπηρεσιών. Μας µίλησε για το αβέβαιο µέλλον του προγράµµατος αλλά και των εργαζοµένων, καθώς επίσης και για την αντιµετώπιση που έχουν από όσους επισκέπτονται. Κυρία Κελεσίδη το “Βοήθεια στο σπίτι” είναι ένα από τα σηµαντικότερα προγράµµατα, αν όχι το σηµαντικότερο, που υλοποιούν οι δήµοι και δυστυχώς εδώ και αρκετό καιρό τελεί υπό ένα αβέβαιο καθεστώς όσον αφορά τη συνέχισή του. Ποιό ακριβώς είναι το πρόβληµα; Το βασικότερο πρόβληµα που αντιµετωπίζουµε είναι το ότι δε γνωρίζουµε ποιο θα είναι το µέλλον του ίδιου του προγράµµατος άρα και των όσων εργάζονται σ' αυτό. Μέχρι σήµερα η χρηµατοδότηση γίνεται µέσω ευρωπαϊκών προγραµµάτων και αυτό που ξέρουµε είναι ότι αυτό θα συνεχιστεί τελικά µέχρι το 2010 παίρνοντας µια δεύτερη παράταση µετά από την πρώτη που δόθηκε πέρυσι τον Αύγουστο. Το τι θα γίνει όµως από εκεί και πέρα είναι κάτι το οποίο κανείς δε µπορεί να µας το εγγυηθεί. Θα πρέπει εδώ να ξεκαθαρίσω ότι τα προβλήµατά µας δεν αφορούν ούτε την Αναπτυξιακή που είναι ο φορέας υλοποίησης του προγράµµατος ούτε το δήµο γιατί έως ώρας δεν πληρωνόµαστε από αυτούς. Η αλλαγή της εταιρίας σε κοινωφελούς σκοπού είναι κάτι το οποίο µπορεί να επηρεάσει το µέλλον του προγράµµατος; Αυτή η εξέλιξη είναι η απαραίτητη προϋπόθεση για να συνεχίσουν τα προγράµ-

µατα κοινωνικού χαρακτήρα όπως είναι αυτό που εργαζόµαστε εµείς. ∆εν αποτελεί εγγύηση, βλέπουµε όµως ότι υπάρχει πρόθεση για κάτι τέτοιο και από τον πρόεδρο της Αναπτυξιακής και από το δήµο. Παρ' όλα ταύτα, όµως, εµείς αυτό που θέλουµε να γίνει είναι να ξεκαθαρίσει πρώτον το αν θα συνεχίσουµε να εργαζόµαστε και δεύτερον το καθεστώς που θα γίνει αυτό. Θα είναι και πάλι µέσω κάποιων ευρωπαϊκών προγραµµάτων περιµένοντας πολλές φορές να πληρωθούµε µέχρι και έξι µήνες έως ότου έρθουν οι δόσεις; Πρόσφατα προχωρήσατε σε απεργιακές κινητοποιήσεις κάτι που έχετε κάνει και στο παρελθόν. Οι αγώνες που έχουµε κάνει έως σήµερα το µόνο που µας έχουν αποφέρει είναι τη συνεχόµενη παράταση του προγράµµατος. Εµείς όµως δε διεκδικούµε αυτό. Υπάρχει για παράδειγµα το σενάριο που θέλει την εκ νέου προκήρυξη διαγωνισµού των θέσεων στον οποίο βέβαια µπορούµε να συµµετέχουµε κι εµείς παίρνοντας κάποια µόρια. Για κάποιους οι οποίοι εργάζονται από το 2002 κάτι τέτοιο δεν είναι άδικο; Πώς σας αντιµετωπίζουν οι άνθρωποι που επισκέπτεστε; Είναι συγκλονιστικό το πως µας περιµένουν κάθε φορά. Πολλές φορές η φροντίδα που τους παρέχουµε µπορεί να µην είναι κάτι το τόσο καταλυτικό για τον κοινό άνθρωπο, γι' αυτούς όµως είναι το παν. Μας βλέπουν, όµως, και ως συντροφιά καθώς δεν θα πρέπει να ξεχνάµε ότι πρόκειται ως επιτοπλείστων για µοναχικά άτοµα. Μιλάµε κυρίως για ανθρώπους οι οποίοι κατοικούν στα χωριά και είµαστε οι µόνοι άνθρωποι οι οποίοι θα µπούµε µέσα στο σπίτι τους επειδή συνήθως οι δικοί τους λείπουν µακριά. Όταν πρόσφατα τους είπαµε ότι θα λείψουµε για δύο ηµέρες λόγω της απεργίας µας προέτρεψαν να λείψουµε ακόµα περισσότερο, αρκεί να µη σταµατήσει το πρόγραµµα.


10

Íáõ ðá ê ô ß á

επικαιρότητα

press

Παρασκευή 27 Ιουνίου 2008

Απολογισµού απόηχος

Ο

απολογισµός των πεπραγµένων του δηµάρχου Ναυπάκτου Θανάση Παπαθανάση για το 2007 , θέµα που ανέδειξε η “Ν” µε συνεχή δηµοσιεύµατα απ' τις αρχές του έτους, µπορεί τυπικά να έχει ολοκληρωθεί αλλά ο απόηχός του συνεχίζει να απασχολεί την επικαιρότητα. Ο δήµαρχος, απαντώντας στην κοινή επιστολή των Κονίδα , Νταουσάνη και Καρακώστα σχετικά µε την µη ενηµέρωσή τους για το συνέδριο της ΤΕ∆Κ, χρησιµοποιεί ως “ασπίδα” το µέχρι στιγµής έργο του. Απ' τη µεριά του ο Καρακώστας, σε γραπτή δήλωσή του κατηγορεί τον δήµαρχο για πλήρη απραξία αλλά και οικειοποίηση έργων που ξεκίνησαν όταν ακόµη ο Παπαθανάσης πήγαινε.... σχολείο!

Παπαθανάσης: Απαντούν τα έργα µας

Α

παντώντας στην κοινή επιστολή των τριών συµβούλων της αντιπολίτευσης, ο δήµαρχος Ναυπάκτου Θανάσης Παπαθανάσης ξεκαθαρίζει ότι η δηµοτική αρχή απαντά στις πολιτικές ύβρεις µε το έργο της. Πριν δούµε το κείµενο της απάντησης ας “φρεσκάρουµε” λίγο το θέµα. Με κοινή τους δήλωση οι Κώστας Κονίδας, Γιάννης Νταουσάνης και Κώστας Καρακώστας κατηγορούσαν το δήµαρχο Θανάση Παπαθανάση για προσπάθεια φίµωσης της µειοψηφίας µε αφορµή τη συζήτηση στην ΤΕ∆Κ για τον Καποδίστρια ΙΙ. Συγκεκριµένα του καταλόγιζαν ότι παρά το γεγονός ότι η ΤΕ∆Κ Αιτωλοακαρνανίας είχε ζητήσει απ' το ∆ήµο Ναυπάκτου να ενηµερώσει όλους τους δηµοτικούς συµβούλους για την ευρεία σύσκεψη που πραγµατοποιήθηκε αναφορικά µε την επερχόµενη διοικητική µεταρρύθµιση, εντούτοις κάτι τέτοιο ουδέποτε συνέβει. Υποστηρίζοντας δε, ότι “το πολιτικό του µέγεθος δεν του επιτρέπει να συµµετέχει σε συζητήσεις για το µέλλον της Αυτοδιοίκησης”, συµπλήρωναν στην επιστολή τους

ότι “οι δυο – τρεις άνθρωποι που κανονίζουν τα της δηµοτικής πλειοψηφίας, δειλοί µοιραίοι κι άβουλοι αντάµα, δεν θέλουν ν’ ανοίξει η συζήτηση...”. Το θέµα συζητήθηκε και στο δηµοτικό συµβούλιο αλλά ο δήµαρχος προχώρησε και σε δήλωση- απάντηση (σε ύφος άλλα λόγια ν’αγαπιώµαστε) η οποία έχει ως εξής: “Είναι απογοητευτικό και συνάµα λυπηρό που η πολιτική γύµνια και η έλλειψη καθαρού πολιτικού λόγου οδηγούν την Αντιπολίτευση σε πολιτικές ύβρεις και εκφράσεις. Σε ακραίες και µηδενιστικές συµπεριφορές. Ο πολιτικός µηδενισµός και ο πολιτικός οπορτουνισµός είναι χαρακτηριστικά γνώριµα, πόλωσης και διχασµού που µερικοί επεδίωξαν, αλλά οι πολίτες στο σύνολό τους καταδίκασαν. Ένα χρόνο µετά: χωρίς να έχουν καταφέρει να αρθρώσουν πολιτικό λόγο, χωρίς να αντιλαµβάνονται τα πραγµατικά προβλήµατα της κοινωνίας, όντας απόντες από τα µεγάλα θέµατα του ∆ήµου Ναυπάκτου, δεν µπορούν να παραδεχτούν και να αποδεχτούν αυτό που στο σύνολό της η κοινωνία διαπιστώνει:

Ο αντίλογος Καρακώστα Σ

ε γραπτή του δήλωση ο επικεφαλής της Κίνησης Πολιτών Ναυπάκτου Κώστας Καρακώστας κατηγορεί τον δήµαρχο για απραξία αλλά και οικειοποίηση έργων που ξεκίνησαν όταν ο Παπαθανάσης πήγαινε ακόµη.... σχολείο. Ολόκληρη η δήλωση έχει ως εξής: “∆ύσκολα τα πράγµατα για τον κ. Παπαθανάση. Στη συζήτηση για τη ∆ιοικητική Αναδιάρθρωση της χώρας (Καποδίστριας 2), φάνηκε η απουσία πολιτικής σκέψης, ενώ ο απολογισµός – φιέστα που προσπάθησε να οργανώσει (µετά την πίεση εφηµερίδων και αντιπολίτευσης), κατέληξε σε µια συζήτηση που αποκάλυψε το µηδέν των πεπραγµένων του. Σε αυτή δεκάδες συµπολίτες µας (δηµοτικοί σύµβουλοι, εκπρόσωποι µαζικών φορέων, απλοί πολίτες) έκαναν παρεµβάσεις που έδειξαν καθαρά την ανησυχία τους για την απραξία του. Και βέβαια δεν απάντησε στα περισσότερα από τα ερωτήµατα που του έθεσαν.

Ρωτήθηκε για παράδειγµα, πώς είναι δυνατόν, σε ένα δήµο µε σοβαρότατο οικιστικό πρόβληµα, αντί του να προσλάβει ο δήµαρχος ως σύµβουλό του πολεοδόµο, κατέληξε να προσλάβει επικοινωνιολόγο, χρεώνοντάς µας τις προεκλογικές του υποχρεώσεις µε 22.000 ευρώ το χρόνο. Και η απάντησή του ήταν η σιωπή. Όµως από την άλλη µέρα έπιασε δουλειά ο επικοινωνιολόγος. Με δελτίο τύπου αναγκάστηκε να κάνει «λιανά» το έργο του δηµάρχου µας, µπας και «τσιµπήσει» κανείς διαβάζοντας τις εφηµερίδες. Και επειδή το µοναδικό ένδυµα που µπορεί να κρύψει τη γύµνια της απραξίας είναι η διαστρέβλωση της αλήθειας, αναγκάστηκε να καταφύγει σε αυτή. Έτσι στη λίστα των έργων του δηµάρχου, φιγουράρουν έργα που ξεκίνησαν όταν ο κ. Παπαθανάσης περνούσε για πρώτη φορά την πόρτα του Γυµνασίου και µε την γνωστή «ταχύτητα» των δηµόσιων έργων καταλήγουν να τελειώνουν σήµερα. Κατά το δελτίο τύπου, έργα του κ. Παπαθανάση είναι: Ο Περιφερειακός που ξεκίνησε το 1984 είναι έργο του κ. Παπαθανάση. Η ένταξη στο σχέδιο πόλης 840 στρεµµάτων που ξεκίνησε το 1986 είναι έργο του κ. Παπαθανάση. Το 6ο ∆ηµοτικό που ξεκίνησε το 1998 είναι

 ότι παράγεται έργο. Και αυτό φαίνεται. ∆ικαίωµά τους. Στον ολισθηρό όµως δρόµο που ακολουθούν, εµείς δεν πρόκειται να τους ακολουθήσουµε. Απέναντι στην πόλωση και το διχασµό, απέναντι στις πρακτικές του παρελθόντος, που έχουν καταδικαστεί κατ’ επανάληψη στη συνείδηση των συµπολιτών µας, εµείς απαντάµε µε το έργο µας. Σεβόµενοι την εντολή των συνδηµοτών µας εφαρµόζουµε το πρόγραµµά µας. Με σταθερά βήµατα προχωράµε µπροστά, αφήνοντας πίσω το χθες. Όλοι µαζί, µε τους πολίτες και την κοινωνία συνολικά, εργαζόµαστε καθηµερινά για την ανάπτυξη του τόπου µας. Με επίκεντρο τη Ναύπακτο, µε σεβασµό στην ιστορία και τον πολιτισµό µας θέτουµε τις βάσεις για ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής. Η Ναύπακτος στη νέα εποχή µπορεί και οφείλει να διαδραµατίσει πρωταγωνιστικό ρόλο. Όσο και αν αυτό ενοχλεί κάποιους, εµείς αποφασιστικά υλοποιούµε το πρόγραµµά µας. Με γοργά και σταθερά βήµατα, πέρα και πάνω από διαχωριστικές γραµµές, που µερικοί τεχνητά θέλουν να χαράξουν, Εµείς κάνουµε πράξη αυτά για τα οποία οι πολίτες µας εµπιστεύθηκαν. Γιατί το µέλλον αυτού του τόπου αξίζει περισσότερα.... “

έργο του κ. Παπαθανάση. Ο ΧΥΤΑ που ξεκίνησε το 1998 είναι έργο του κ. Παπαθανάση. Η επέκταση της αποχέτευσης που ξεκίνησε το1999 είναι έργο του κ. Παπαθανάση σύµφωνα µε το δελτίο τύπου αν και το µόνο που έκανε ο ίδιος είναι το να επιβάλλει το «χαράτσι» των 500 ευρώ για την σύνδεση µε το δίκτυο, χωρίς αυτή να είναι ακόµη δυνατή. Το 3ο ∆ηµοτικό που κακώς αναφέρεται ότι εντάχθηκε στις Σ∆ΙΤ είναι έργο του κ. Παπαθανάση. Το κτίριο – ντροπή του ΤΕΕ που κρίθηκε ακατάλληλο και από το 2003 περιµένει την κατεδάφισή του είναι έργο του κ. Παπαθανάση. Οι οπτικές ίνες, η πύλη ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, η «ανάπλαση» του Γριµπόβου, το πρόγραµµα ΣΥΖΕΥΞΙΣ, η ανύπαρκτη ακόµη ανάπλαση της πλατείας Φαρµάκη, η αποκατάσταση της χωµατερής είναι συνεχιζόµενα από την προηγούµενη τετραετία έργα, όταν ο κ. Παπαθανάσης έλαµψε δια της απουσίας του και δεν «πάτησε» ούτε µια φορά στο δηµοτικό συµβούλιο αλλά παρουσιάζονται ως έργα του κ. Παπαθανάση. Ο εκσυγχρονισµός των σφαγείων, ξεκίνησε το 2000 αλλά είναι (λάθος) έργο του κ. Παπαθανάση. Και λέµε λάθος γιατί τα σφαγεία δεν πρέπει να παραµείνουν στην ίδια περιοχή αφού εκεί άλλα προβλέπει το Γ.Π.Σ. Αντίθετα πρέπει να προχωρήσουµε σε κατασκευή διαδηµοτικών σφαγείων σε άλλη περιοχή.

Αντίλογος στον... αντίλογο Καρακώστα

Μ

ε νέο δελτίο τύπου η δηµοτική αρχή απαντά στην γραπτή δήλωση της Κίνησης Πολιτών κατηγορώντας τον Καρακώστα για... έλλειµµα πολιτικού λόγου. Ολόκληρη η απάντηση: “Θα θέλαµε να ευχαριστήσουµε τον κ. Καρακώστα για την εκτενή και λεπτοµερειακή παρουσίαση του έργου µας. Το µηδέν που αναφέρεται αφορά τη δισέλιδη ανακοίνωσή του. Όσον αφορά τις προτάσεις του, αυτές συµπυκνώνονται στην ίδια δήλωση σε δύο λέξεις: Καποδίστριας και φιέστα. Για τη φιέστα είναι τα συγχαρητήρια που ο ίδιος έδωσε στο ∆ήµαρχο και τη ∆ηµοτική Αρχή για τη χρήση των οπτικοακουστικών µέσων που αποτυπώνουν το έργο της ∆ηµοτικής Αρχής. Για τον Καποδίστρια 2 δεν υπάρχει πιο σαφής και ξεκάθαρη θέση: Ισχυροί ∆ήµοι, µε οικονοµική αυτοτέλεια και τη σύµφωνη γνώµη των πολιτών. ∆ήµοι µε αναπτυξιακή προοπτική που θα ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις της κοινωνίας. Θα θέλαµε απλώς να αναφέρουµε και τα έργα που «ξέχασε» στην επιστολή του και τα οποία υλοποιούνται, σε αυτούς τους 18 µήνες: 2,7 χλµ επεκτάσεις αποχέτευσης δυτικά και ανατολικά του δήµου, προϋπολογισµού 500.000 ευρώ (Εξασφαλίστηκαν

Το πρόγραµµα ανακύκλωσης που σύµφωνα µε το δελτίο τύπου, πρώτη η Ναύπακτος εφαρµόζει, δεν το έχει δει ακόµη κανείς στην πόλη, αλλά είναι έργο του κ. Παπαθανάση. Η καταγγελία της σύµβασης για το ΞΕΝΙΑ είναι έργο του κ. Παπαθανάση, αν και κατηγορούσε την Κίνηση Πολιτών όταν διεκδικούσε και πέτυχε τελικά την καταγγελία. Το κολυµβητήριο που µένει χρόνια τώρα στα µπετά, ενώ έπρεπε να ολοκληρωθεί µε το πρόγραµµα ΑΘΗΝΑ 2004, είναι έργο του κ. Παπαθανάση. Η Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου προφανώς και αυτή είναι έργο του κ. Παπαθανάση, αλλά λόγω σεµνότητας δεν την συµπεριέλαβαν στο δελτίο τύπου. Αν και η συνεισφορά του πρέπει να είναι σοβαρή αφού όταν ξεκίνησε η γέφυρα ο κ. Παπαθανάσης ήταν αντιδήµαρχος για τα πολιτιστικά και εξ αιτίας της δραστηριότητάς του «άνθισε» η γέφυρα στην περιοχή µας. Η κοσµογονία (!!) που συµβαίνει στα δηµοτικά διαµερίσµατα, αυτή κι αν είναι έργο του κ. Παπαθανάση. Τελικά το µόνο πραγµατικό έργο του κ. Παπαθανάση είναι η κατάργηση της πολεοδοµίας. Όσο για το οικιστικό κι αυτό όπου να’ ναι λύνεται σύµφωνα µε το δελτίο τύπου. Έτσι λοιπόν τι αποµένει από την περιλάλητη λίστα των έργων του κ. Παπαθανάση; Να επαίρεται ότι έλυσε το κυκλοφοριακό όταν ακόµη και µετά τη λειτουργία του περιφερειακού, η διαδροµή Κεφαλόβρυσο – Λι


Íáõ ðá ê ô ß á sports press

Το εβδοµαδιαίο ένθετο της Íáõ ðá ê ô ß á για τον αθλητισµό press

Παρασκευή 27 Ιουνίου 2008

Καλάθι και Φάουλ

Πρωταγωνιστικό ρόλο στη νέα γι’ αυτόν κατηγορία θέλει να παίξει ο Λυ-

Φιλικό µε τον ΓΑΣ Καλυβίων οι µικρές του ΠΑΣ στο µπάσκετ

γιάς και έχει ήδη ξεκινήσει τις επαφές µε ποδοσφαιριστές.

 Άλοκγροαύµµευνσατικοόνότηµτααταυ.πΑάνραχµεέι νσοτναταφιηεµποί--

σηµες ανακοινώσεις µε την έναρξη της µεταγραφικής περιόδου.

της νέας οµάδας θα Χαρακτηριστικό είναι ο χαµηλός µέσος όρος ηλικίας.

Με εξαίρεση τους παλιούς έµπειρους παίκτες του Λυγιά, οι υπόλοιποι θα είναι νεαροί δίνοντας έτσι περισσότερη ζωντάνια στην οµάδα.

 ΓρνίαωςρηίζεδιιοτιίςκηδσυησκτοηλςίεοςµάτηδςαΑς ’κκααι τφηργοον- τίζει από νωρίς να φτιάξει ένα ισχυρό σύνολο, όχι µόνο για να µην έχει πρόβληµα αλλά για να µπορέσει να παίξει σηµαν τικό ρόλο σ το νέο πρωτάθληµα.

φαντάζουν τα πράγµατα για ∆ύσκολα τον Ναυπακτιακό Αστέρα. Καµιά εξέλιξη δεν υπήρξε στα διοικητικά της οµάδας. Ο επενδυτής που περίµεναν να φανεί δεν φάνηκε και όλα δείχνουν πως τα πράγµατα οδηγούνται σε αδιέξοδο.

 Κακάόπµοαιοκι αδει νγιδαισδτιάάζλουυσνηνταουµιιλσήτοσροιυκνότε 

ρου συλλόγου της πόλης αν δεν βρεθεί λύση. Ο χρόνος περνά και ήδη η οµάδα θα έπρεπε να ασχολείται µε τα αγωνισ τικά και όχι µε τα διοικητικά. Αυτή την ∆ευτέρα, 30 Ιουνίου η απερχόµενη διοίκηση του Ναυπακτιακόυ Αστέρα συγκαλεί Γενική Συνέλευση µε θέµα την εξεύρεση λύσης και ανάδειξη νέου ∆.Σ., στις 19:30 το απόγευµα στο ξενοδοχείο “Ναύπακτος”. Η συµµετοχή όλων των φίλων της οµάδας κρίνεται απαραίτητη. Για ακόµα µια φορά όσοι είναι κον τά στην οµάδα πρέπει να δείξουν την συµπαράστασή τους σ τον σύλλογο, αυτή την δύσκολη ώρα. Όλοι εκεί λοιπόν για να σώσουµε τον Αστέρα.

Íáõ ðá ê ô ß á Ιδιοκτήτης: npress O.E., Έδρα: Πάνου Ρήγα 16, Ναύπακτος, T.K. 30300 τηλ.: 26340 26318, fax: 26340 26293 www.nafpaktia.com - info@nafpaktia.com Εκδότης - ∆ιευθυντής: Ανδρέας Σταυρόπουλος Εµπορική ∆ιεύθυνση: Νίκος ΜελίσταςΕβδοµαδιαίο Αθλητικό Ένθετο Επιµέλεια: Κων/νος Τσακανίκας Σχεδιασµός: Ευτυχία Λινάρδου Φωτογραφίες: Ναυπακτία press, Μάρκος Τσιλιγιάννης Τυπογραφείο: Αρχέτυπο, Άµφισσα, τηλ.: 22650 79079

η εκδίκηση του αναγνώστη

Στείλτε µας τα δικά σας σχόλια στο sports@nafpaktia.com και µε SMS στο 6973575388 (χρέωση απλού µηνύµατος)

 www .nafpaktia.com

Π ΑΣ Ναυπάκτου και ΓΑΣ Καλυβίων Αττικής

Μ

ε επιτυχία διεξήχθη το µίνι τουρνουά µπάσκετ Παγκορασίδων και Κορασίδων του ΠΑΣ Ναυπάκτου µε τον ΓΑΣ Καλυβίων Αττικής. Η φιλοξενούµενη οµάδα, αποτελούµενη από 12 αθλήτριες συνοδευόµενες από τους γονείς τους αλλά και από τον προπονητή τους κ.Αναγνώστου, διοργάνωσαν εκδροµή στην πόλη µας το τριήµερο του Αγίου Πνεύµατος. Παρά τον λόγο της επίσκεψής τους, δηλαδή τις διακοπές, οι µικρές αθλήτριες του ΓΑΣ Καλυβίων Αττικής δεν έχασαν το χρόνο τους και προσκάλεσαν την οµάδα του ΠΑΣ σε φιλικό αγώνα. Οι αγώνες πραγµατοποιήθηκαν στο κλειστό γυµναστήριο του Παπαχαραλαµπείου Σταδίου το Σάββατο το απόγευµα και την Κυριακή το µεσηµέρι. Οι αναµετρήσεις πραγµατοποιήθηκαν σε

επτάλεπτα όπου εναλλάσσόνταν οι µικρότερες µε τις µεγαλύτερες κοπέλες. Το τουρνουά αυτό έδωσε την δυνατότητα στις µικρές αθλήτριες του ΠΑΣ να αποκτήσουν αγωνιστικές εµπειρίες. Ενθουσιασµένοι δήλωσαν οι συνοδοί της οµάδας των Καλυβίων από την πόλη και την φιλοξενία, χωρίς να ισχύει όµως το ίδιο και για τις αθλητικές εγκαταστάσεις που αντίκρισαν, συγκρίνοντάς τες µε τα δικά τους κλιµατιζόµενα γήπεδα µε παρκέ στο γήπεδό τους στα Καλύβια της Αττικής. Η οµάδα του ΠΑΣ Ναυπάκτου πρόσφερε στις αθλήτριες του ΓΑΣ Καλυβίων αναµνηστικά µπλουζάκια και καπέλα της οµάδας τους και δέχτηκαν την πρόταση του φιλοξενούµενου σωµατείου για φιλικούς αγώνες όλων των κατηγοριών στα Καλύβια κατά την περίοδο της καλοκαιρινής προετοιµασίας της οµάδας.

∆ΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ – ∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Στη Ναύπακτο για 2η χρονιά το Πανελλήνιο Πρωτάθληµα

Beach Volley Juniors

O ∆ήµος Ναυπάκτου, σε συνεργασία µε την Ελληνική Οµοσπονδία Πετοσφαίρισης και των ∆ηµοτικών Επιχειρήσεων Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής (∆ΕΤΑΠ) και Αθλητισµού και Νεολαίας (∆ΕΑΝ) διοργανώνουν το 3ο τουρνουά του Πρωταθλήµατος στην Παραλία Ψανής το διάστηµα 11 έως 13 Ιουλίου 2008. ∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν αθλητές γεννηµένοι µετά την 1η Ιανουαρίου του 1989 και που έχουν συµπληρώσει τα απαραίτητα έντυπα έως την ∆ευτέρα 7 Ιουλίου στις 14:00. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τη διοργάνωση και τη διαδικασία συµµετοχής οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθυνθούν στη ∆ΕΤΑΠ (26340.28533), στο κτίριο «Ναυπακτία» στο λιµάνι Ναυπάκτου και στη διεύθυνση www.beachvolleyball.gr

Από το περσινό πρωτάθληµα σ τη Ναύπακτο

ΑΚΑ∆ΗΜΙΑ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ - ΜΙΝΙ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟ 7Χ7

-

-

Για παιδιά από 5 έως 15 ετών Προπονητικό πρόγραµµα από τους προπονητές των ακαδηµιών της ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ Εσωτερικό Τουρνουά Talent’s Day Καλοκαιρινό Camp Επίσκεψη στην Παιανία Ξενάγηση στη Λεωφόρο Παιδικά Πάρτυ Παροχές: Σετ προπόνησης, ασφαλιστική κάλυψη, οδοντιατρική κάλυψη

-

-

-

ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ ΝΙΚΟΣ & ΓΙΩΡΓΟΣ

-

- ΞΗΡΟΠΗΓΑ∆Ο ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ - Τηλ.: 6972 879858, 6974 806748

∆ιαβάστε περισσότερες αθλητικές ειδήσεις, δείτε περισσότερες φωτογραφίες


Íáõ ðá ê ô ß á

2

Παρασκευή 27 Ιουνίου 2008

Συνέντευξη

Αντώνης Τσοπανάς:

Η επιτυχία έρχεται µέσα από την προσπάθεια

Το οικογενειακό κλίµα και η σκληρή δουλειά έφτασαν την οµάδα ψηλά.

Η

οµάδα έκπληξη της φετινής χρονιάς αναµφισβήτητα ήταν ο Προµηθέας Γαυρολίµνης. Η οµάδα της Χάλκειας ξεκίνησε για την Β’ κατηγορία και βρέθηκε να κολυµπά στα δύσκολα νερά της Α’ κατηγορίας. Όσοι βιάστηκαν να χρίσουν την Γαυρολίµνη φαβορί για τον υποβιβασµό διαψεύστηκαν. Όχι µόνο έµεινε στην κατηγορία ο Προµηθέας αλλά έκανε και εµφανίσεις που προκάλεσαν το θαυµασµό των αντιπάλων κάνοντας το πάταγο στην κατηγορία. Ο Αντώνης Τσοπανάς µας εξηγεί που οφείλεται αυτή η επιτυχία. Προγραµµατίσατε την οµάδα για την Β’ κατηγορία και βρεθήκατε στην πρώτη εξάδα της Α’ κατηγορίας. Πόσο δύσκολο ήταν το εγχείρηµα; Ξεκινήσαµε την προετοιµασία µας στις 17 Αυγούστου και στις 25 µας ζητήθηκε να αντικαταστήσουµε τον Ήφαιστο Αγρινίου. Στη σύσκεψη που έγινε µε το ∆.Σ. εισηγήθηκα να ανεβάσουµε την οµάδα γιατί θεωρούσα πως µε το υλικό που είχαµε θα µπορούσαµε να µείνουµε στην κατηγορία. Μετά τη λήξη της χρονιάς που πέρασε πώς βλέπεις την πορεία της οµάδας σου; Η πορεία µας ήταν παραπάνω του αναµενόµενου. Τερµατίσαµε στην τιµητική έκτη θέση, ενώ θα µπορούσαµε να φτάσουµε και µια δυο θέσεις πιο ψηλά, είχαµε τον πρώτο σκόρερ της κατηγορίας, είχαµε έναν ολόκληρο γύρο αήττητοι, νικήσαµε στο κύπελλο τον Ναυπακτιακό και φτάσαµε ως τον ηµιτελικό όπου αποκλειστήκαµε από την κάτοχο ΑΕΜ. Ποιο ήταν το µυστικό για αυτή την επιτυχηµένη χρονιά; ∆εν υπήρχε κάτι συγκεκριµένο που έπαιξε τον σπουδαιότερο ρόλο αλλά µια σειρά από πράγµατα. Το οικογενειακό κλίµα στα αποδυτήρια, η σκληρή δουλειά µέσα στο γήπεδο και η αµέριστη συµπαράσταση της διοίκησης της οµάδας ήταν τα πλεονεκτήµατα της οµάδας. Στα µειονεκτήµατα µας έχω να αναφέρω το ότι είχαµε προγραµµατιστεί για την Β’ κατηγορία και δεν είχαµε εναλλακτικές λύσεις ώστε να µπορέσουµε να ξεκουράσουµε κάποιους παίκτες κλειδιά. Αν τερµατίσατε έκτοι µε προγραµµατισµό

για την Β’ κατηγορία, φέτος που θα προγραµµατιστείτε για Α’ που θα φτάσετε; Αυτή είναι µια καλή ερώτηση. Το πρωτάθληµα της Α’ φέτος προβλέπεται να είναι πιο δύσκολο από το περσινό. Υπάρχει η ΑΕΜ που θα παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο, το ΓΟΜ εµφανίζεται ενισχυµένο, το Αιτωλικό έχει µια πολύ καλή οµάδα και το Αντίρριο παρουσιάζει ποιότητα ως οµάδα. Λογικά θα υπάρξει µια οµάδα από τις νεοφώτιστες που θα ξεπεταχτεί, ίσως αυτή είναι ο Άρης Μεσάριστας, που λέγεται πως θα κάνει ένα µεγάλο οικονοµικό άνοιγµα αλλά και ο Αρακυνθιακός που διαθέτει πολύ καλές εγκαταστάσεις, οργάνωση και υποδοµές. Φέτος µπορεί να είµαστε καλύτεροι από πέρσι και να τερµατίσουµε έβδοµοι ή όγδοοι και πάλι να θεωρείται επιτυχία. Γνωρίζοντας πως υπήρχαν προτάσεις κι από άλλες οµάδες γιατί επέλεξες να συνεχίσεις στην Γαυρολίµνη; Είµαι στην οµάδα τρία χρόνια, ξέρω τους παίκτες και την διοίκηση και υπάρχει µεταξύ µας µια πολύ καλή σχέση. Η οµάδα λειτουργεί σε ικανοποιητικό βαθµό. Χρειαζόµαστε µόνο κάποιες προσθήκες κι όχι προγραµµατισµός από το µηδέν. Στο νέο διοικητικό συµβούλιο µπήκαν κι άλλα άτοµα µε όρεξη για δουλειά και προσφορά στον σύλλογο. Θα προτιµήσω να συνεχίσω µε την οµάδα που µαζί µε την διοίκηση του Προµηθέα χτίσαµε τα τελευταία χρόνια.

Ακούγεται πως κάποιοι από τους παίκτες του Προµηθέα θα αποχωρήσουν από την οµάδα; Τί λες εσύ γι’ αυτό; Η πολύ καλή µας φετινή παρουσία ήταν αυτή που βοήθησε παίκτες όπως οι Αδραχτάς, Παπαναστασίου, Γκιάτας, Αντώνης Μπίµπας και Θοδωρής Καλαβροζιώτης και άλλοι να τους µάθει ο Νοµός. Ήδη κάποιοι από αυτούς διεκδικούν µεταγραφή σε µεγαλύτερη κατηγορία. Στόχος δικός µας είναι να προωθούµε τους νεαρούς αθλητές και να τους δίνουµε ευκαιρίες να καθιερωθούν στην οµάδα. Αν κάποιοι από αυτούς θελήσουν να κάνουν το βήµα παραπάνω και να πάνε σε µεγαλύτερη κατηγορία εµείς δεν θα τους εµποδίσουµε. Το αντίθετο. Αυτός είναι και ο λόγος που η οµάδα µας έχει καλές σχέσεις και µε τους ποδοσφαιριστές της αλλά και µε τα γειτονικά σωµατεία. Θα µπορέσετε όµως να καλύψετε αυτά τα κενά; Εδώ έρχονται τα θέµατα της οργάνωσης. Αν κάποιοι παίκτες αποχωρήσουν θα πρέπει η διοίκηση να φροντίσει να τους αντικαταστήσει

Ούτε τιµωρηµένος δεν µπόρεσε να κρατήσει µακριά από τους παίκτες του τον Αν τώνη Τσοπανά µάν τρα

Βιογραφικό Αντώνη Τσοπανά Ως Αθλητής: 1979-1986: 1986-1987: 1987-1989: 1989-1990: 1990-1992: 1992-1993: 1993-1995: 1996-1997:

Κεραυνός Γαβαλούς ΠΟ Ψυχικού (µε προπονητή τον ∆ηµ. Σταµατάκη) Α’ Αθηνών Κυανός Αστέρας Βάρης (µε προπονητή τον Τότη Φυλακούρη) Α’ Αθηνών ΑΟ Αµαρουσίου (Β’ Αθηνών) Κεραυνός Γαβαλούς (άνοδος στην Α’ ΕΠΣΝΑ) ∆’ Αστυνοµικό Τµήµα Αθηνών (πρωταθλητές) Κηφισός Τιθορέας (Α’ Λαµίας) Θύελλα Αγίου Ανδρέα (Β’ ΕΠΣΝΑ) Προµηθέας Γαυρολίµνης (Α’ ΕΠΣΝΑ)

Ως προπονητής: 1997: 1997-1998: 1998-1999: 1999-2000: 2001-2003: 2005-2008: 2006:

Ο Τσοπανάς ως ποδοσφαιρισ τής

ώστε η οµάδα να µη χάσει σε δυναµικότητα. Ήδη υπάρχουν προτάσεις για κάποιους από τους παίκτες µας και δεν πρόκειται να σταθούµε εµπόδιο στην εξέλιξή τους. Η οµάδα κάνει επαφές µε ποδοσφαιριστές της περιοχής που θεωρούµε πως µπορούν να βοηθήσουν. Λόγω του επαγγέλµατός σου σε είδαµε σε κάποια παιχνίδια του Ναυπακτιακού Αστέρα. Τί νοµίζεις πως έφταιξε στον Αστέρα την φετινή χρονιά; Ο Αστέρας ξεκίνησε πιστεύοντας πως άνετα θα πάρει την κατηγορία αλλά η κατηγορία δεν παίρνεται αν δεν την παίξεις, µόνο µε δηλώσεις. Πιστεύω πως έγιναν λάθη και στην επιλογή των παικτών αλλά έγιναν και στη συνέχεια βιαστικές κινήσεις. ∆εν δόθηκε πίστωση χρόνου στον προπονητή, ενώ και κάποιοι από τους παίκτες δεν απέδωσαν το αναµενόµενο ειδικά όταν η οµάδα τέθηκε εκτός στόχων. ∆εν υπήρχαν οι ντόπιοι παίκτες που θα πονέσουν την οµάδα και µοιραία φτάσαµε σε αυτό το τέλος.

2008:

Προπονητής µε δίπλωµα Γ’ Εθνικής Μακρυνειακός (Β’ ΕΠΣΝΑ) ΑΟ Λυγιάς (Α’ ΕΠΣΝΑ) Ακράτητος ∆άφνης (Α’ ΕΠΣΝΑ) ΑΟ Λυγιάς (Β’ ΕΠΣΝΑ) Προµηθέας Γαυρολίµνης (Β’ και Α’ κατηγορία) ένα εξάµηνο στον Ακράτητο ∆άφνης Πρωταθλητής µε την οµάδα των προπονητών στο πρωτάθληµα επιχειρήσεων του Νοµού Συµµετοχή στο final four στο πανελλήνιο πρωτάθληµα Αστυνοµικών ∆ιευθύνσεων


Θεοδωρόπουλος Hyundai Getz 5Θυρο

Renault Megane 5Θυρο

Renault Clio 5Θυρο

Μοντ: 2006 Κυβικά: 1100 Χιλιόµετρα: 25500, A/C , 2 AIRBAG, ΚΕΝΤ.ΚΛΕΙ∆ΩΜΑ, Υ∆.ΤΙΜΟΝΙ, ΗΛΕΚ.ΠΑΡΑΘ., IMMOBILIZER, P/CD,ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΟΜΙΧΛΗΣ, ΒΙΒΛΙΟ SERVICE, ΣΕ ΑΡΙΣΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Μοντ: 2005, Κυβικά: 1400, Χιλιόµετρα: 55000, A/C , 4 AIRBAG, ΚΕΝΤ.ΚΛΕΙ∆ΩΜΑ, Υ∆.ΤΙΜΟΝΙ, ΗΛΕΚ.ΠΑΡΑΘ., ΗΛΕΚ.ΚΑΘΡ., ABS, IMMOBILIZER P/CD, ΒΙΒΛΙΟ SERVICE, ΣΕ ΑΡΙΣΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Μοντ: 2005, Κυβικά: 1200, Χιλιόµετρα: 57800, A/C , 2 AIRBAG, ΚΕΝΤ.ΚΛΕΙ∆ΩΜΑ, Υ∆.ΤΙΜΟΝΙ, ΗΛΕΚ.ΠΑΡΑΘ., ABS, IMMOBILIZER, P/CD, ΒΙΒΛΙΟ SERVICE, ΣΕ ΑΡΙΣΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

7.500 Ευρώ

9.950 Ευρώ

6.950 Ευρώ

Renault Clio 5Θυρο

SEAT CORDOBA

Suzuki Vitara 5Θυρο

Μοντ: 2003, Κυβικά: 1200 Επιπλέον: A/C ,2 AIRBAG, ΚΕΝΤ.ΚΛΕΙ∆ΩΜΑ, Υ∆.ΤΙΜΟΝΙ, ΗΛΕΚ.ΠΑΡΑΘ., IMMOBILIZER, P/CD, ΣΕ ΑΡΙΣΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Μοντ: 2003, Κυβικά: 1400, A/C , 2 AIRBAG, ΚΕΝΤ.ΚΛΕΙ∆ΩΜΑ, Υ∆.ΤΙΜΟΝΙ, ΗΛΕΚ.ΠΑΡΑΘ., IMMOBILIZER, P/CD, ΣΕ ΑΡΙΣΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Μεταχειρισµένα Αυτοκίνητα SEAT IBIZA 3θυρο

Μοντ: 2004, Κυβικά: 1400, Χλµ: 24500,

SEAT LEON 20V

Hyundai Atos

A/C , 2 AIRBAG, ΚΕΝΤ.ΚΛΕΙ∆ΩΜΑ, Υ∆.ΤΙΜΟΝΙ, ΗΛΕΚ.ΠΑΡΑΘ., ABS, IMMOBILIZER, P/CD, ΒΙΒΛΙΟ SERVICE, ΣΕ ΑΡΙΣΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Μοντ: 2004, Κυβικά: 1800, A/C , 2 AIRBAG, ΚΕΝΤ.ΚΛΕΙ∆ΩΜΑ, Υ∆.ΤΙΜΟΝΙ, ΗΛΕΚ.ΠΑΡΑΘ., ABS, IMMOBILIZER, P/CD, ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΟΜΙΧΛΗΣ, ΒΙΒΛΙΟ SERVICE, ΣΕ ΑΡΙΣΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Μοντ: 2003, Κυβικά: 1100, Χιλιόµετρα: 82500, A/C, 2 AIRBAG, ΚΕΝΤ.ΚΛΕΙ∆ΩΜΑ, Υ∆.ΤΙΜΟΝΙ, ΗΛΕΚ.ΠΑΡΑΘ., IMMOBILIZER, P/CD, ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΟΜΙΧΛΗΣ, ΒΙΒΛΙΟ SERVICE, ΣΕ ΑΡΙΣΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

7,950 Ευρώ

10.950 Ευρώ

4.950 Ευρώ

Suzuki Liana 4Θυρο

Renault Thalia

SEAT IBIZA 5θυρο

Μοντ: 2003, Κυβικά: 1600, Ίπποι: 87, A/C , ΚΕΝΤ.ΚΛΕΙ∆ΩΜΑ, Υ∆.ΤΙΜΟΝΙ, ΗΛΕΚ.ΠΑΡΑΘ., ΗΛΕΚ.ΚΑΘΡ., ΖΑΝΤΕΣ, IMMOBILIZER, P/CD, ΣΕ ΑΡΙΣΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Μοντ: 2002, Κυβικά: 1300, Χιλιόµετρα: 68500, A/C ,2 AIRBAG, ΚΕΝΤ.ΚΛΕΙ∆ΩΜΑ, Υ∆.ΤΙΜΟΝΙ, ΗΛΕΚ.ΠΑΡΑΘ., ΗΛΕΚ.ΚΑΘΡ., ABS, ΖΑΝΤΕΣ, IMMOBILIZER, P/KAΣ., ΒΙΒΛΙΟ SERVICE, ΣΕ ΑΡΙΣΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Μοντ: 2002, Κυβικά: 1400, Χιλιόµετρα: 86800, A/C ,4 AIRBAG, ΚΕΝΤ.ΚΛΕΙ∆ΩΜΑ, Υ∆.ΤΙΜΟΝΙ, ΗΛΕΚ.ΠΑΡΑΘ., ΗΛΕΚ.ΚΑΘΡ., ABS, IMMOBILIZER, P/KAΣ., ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΟΜΙΧΛΗΣ, ΒΙΒΛΙΟ SERVICE, ΣΕ ΑΡΙΣΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Μοντ: 2002, Κυβικά: 1400, A/C ,2 AIRBAG, ΚΕΝΤ.ΚΛΕΙ∆ΩΜΑ, Υ∆.ΤΙΜΟΝΙ, ΗΛΕΚ.ΠΑΡΑΘ., ΗΛΕΚ.ΚΑΘΡ., ABS, ΖΑΝΤΕΣ, IMMOBILIZER, P/CD - ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ, ∆ΕΡΜΑΤΙΝΑ BUCKET ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ,

5.860 Ευρώ

6.950 Ευρώ

12.950 Ευρώ

8.500 Ευρώ

6.950 Ευρώ

7.200 Ευρώ

Seat Leon

Renault Scenic

VW Passat

Citroen Xsara

Isuzu D Max 4Θυρο

Honda Civic Auto

Μοντ: 2001, Κυβικά: 1600, Ίπποι: 105, CLIMA,4 AIRBAG, ΚΕΝΤ.ΚΛΕΙ∆ΩΜΑ, Υ∆.ΤΙΜΟΝΙ, ΗΛΕΚ.ΠΑΡΑΘ., ΗΛΕΚ.ΚΑΘΡ., ABS, TCS ΖΑΝΤΕΣ, IMMOBILIZER, P/CD, ΣΕ ΑΡΙΣΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Μοντ: 2000 Κυβικά: 1400 A/C ,4 AIRBAG, ΚΕΝΤ.ΚΛΕΙ∆ΩΜΑ, Υ∆.ΤΙΜΟΝΙ, ΗΛΕΚ.ΠΑΡΑΘ., ΗΛΕΚ.ΚΑΘΡ., ABS, IMMOBILIZER, P/CD, ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΟΜΙΧΛΗΣ, ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΣΤΟ ΤΙΜΟΝΙ, ΣΕ ΑΡΙΣΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Μοντ: 1999, Κυβικά: 1600, Χλµ:63478 A/C ,4 AIRBAG, ΚΕΝΤ.ΚΛΕΙ∆ΩΜΑ, Υ∆.ΤΙΜΟΝΙ, ΗΛΕΚ.ΠΑΡΑΘ., ΗΛΕΚ.ΘΕΡΜ. ΚΑΘΡ., ABS, IMMOBILIZER, P/CD, ΒΙΒΛΙΟ SERVICE, ΣΕ ΑΡΙΣΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Μοντ:1998, Κυβικά: 1600, Ίπποι: 115, A/C , 2 AIRBAG, ΚΕΝΤ.ΚΛΕΙ∆ΩΜΑ, Υ∆.ΤΙΜΟΝΙ, ΗΛΕΚ.ΠΑΡΑΘ., ΗΛΕΚ.ΚΑΘΡ., IMMOBILIZER, P/KAΣ., ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΟΜΙΧΛΗΣ, ΣΕ ΑΡΙΣΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Μοντ: 2005, Κυβικά: 3000, Χιλιόµετρα: 81751, ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ, A/C ,2 AIRBAG, ΚΕΝΤ.ΚΛΕΙ∆ΩΜΑ, Υ∆.ΤΙΜΟΝΙ, ΗΛΕΚ.ΠΑΡΑΘ., ΗΛΕΚ.ΚΑΘΡ., ABS, ΖΑΝΤΕΣ, IMMOBILIZER, P/CD, ∆ΕΡΜΑ, ΗΛΕΚ. ΗΛΙΟΡΟΦΗ

9.450 Ευρώ

5.700 Ευρώ

21.000 Ευρώ

8.950 Ευρώ

7.950 Ευρώ

Ανταλλαγές δεκτές

Μοντ: 1997, Κυβικά: 1400, AUTOMATIC, A/C, AIRBAG, ΚΕΝΤ.ΚΛΕΙ∆ΩΜΑ, Υ∆.ΤΙΜΟΝΙ, ΗΛΕΚ.ΠΑΡΑΘ., ΗΛΕΚ.ΚΑΘΡ., ΖΑΝΤΕΣ, IMMOBILIZER, P/CD, ∆ΕΡΜΑ, ΑΕΡΟΤΟΜΗ, ΣΕ ΑΡΙΣΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

5.500 Ευρώ

84 µηνιαίες δόσεις 1 Χρόνο γραπτή εγγύηση 1 Χρόνο ∆ωρεάν οδική βοήθεια Πλήρηs λίστα των αυτοκινήτων στο www.theocar.gr Με 0% προκαταβολή και εξόφληση έως

Οδός Μεσολογγίου, Ναύπακτος Τηλ.: 2634026250 Fax: 26340 29998, www.theocar.gr


Íáõ ðá ê ô ß á

επικαιρότητα 11

press

Παρασκευή 27 Ιουνίου 2008

και δηµοπρατήθηκε το έργο το 20072008) ∆ιαδηµοτικό έργο Ευήνου, προϋπολογισµού 400.000 ευρώ, που δίνει λύση στην υδροδότηση των δυτικών περιοχών. Η Μελέτη ολοκληρώθηκε και δηµοπρατήθηκε το 2007-2008 Παραλία Γριµπόβου, προϋπολογισµού 740.000 ευρώ που κινδύνευε να απενταχθεί Εκσυγχρονισµός Σφαγείων, προϋπολογισµού 1.300.000 ευρώ, που αυτό είχε απενταχθεί ∆ρόµος Ρηγανίου. Ολοκληρώθηκε και δηµοπρατείται εντός των προσεχών ηµερών και το υπόλοιπο τµήµα µήκους 4 χλµ. ∆ρόµος Σκάλας - Παλιόσκαλας Άνω Νεοκάστρου, που δηµοπρατήθηκε το 2008. Ειδικό Σχολείο, Νηπιαγωγείο και ∆ηµοτικό, ένα όραµα όλων των Ναυπακτίων, που δυστυχώς το ξέχασε. (1.400.000 ευρώ αποκλειστικά από τον προϋπολογισµό του ΟΣΚ). Οι Γαλάζιες Σηµαίες Οι κτηµατογραφήσεις και οι νέες επεκτάσεις δυτικά και ανατολικά της πόλης Η αντικατάσταση των αµιαντοσωλήνων που προχωρά. Η κατά ISO διαχειριστική επάρκεια του ∆ήµου Το Ολοκληρωµένο Επιχειρησιακό Σχέδιο που για πρώτη φορά υλοποιείται στο ∆ήµο Ναυπάκτου και βάζει τη Ναύπακτο σε τροχιά ανάπτυξης. Μάλλον ο κ. Καρακώστας θα πρέπει να απογοητεύτηκε. Θα του συνιστού-

µάνι και Ψανή – Γρίµποβο θέλει ένα µισάωρο τις περισσότερες ώρες της ηµέρας. Επιτέλους ας αφήσουν τα φθηνά επικοινωνιακά τεχνάσµατα, τις χαιρετούρες στα πανηγύρια και ας δουλέψουν. Εφ’ όσον δεν έχουν σχέδιο και προοπτική ας ακούσουν τις προτάσεις της Κίνησης Πολιτών. ∆εκάδες τέτοιες έχουν κατατεθεί το χρονικό διάστηµα των 18 µηνών αλλά ακόµα και τις 2-3 που αναγκάσθηκε να αποδεχθεί η δηµοτική πλειοψηφία (π.χ. για το ΞΕΝΙΑ και τον Καποδίστρια 2) δεν κάνει τίποτε για να τις υλοποιήσει. Αν καταφέρουν να ξεφύγουν από την απραξία, θα είµαστε οι πρώτοι που θα τους χειροκροτήσουµε. Αλλά µέχρι τότε να ξέρουν ότι είναι καθήκον µας η κριτική. Ας µην τους ενοχλεί. Είναι προτιµότερο να τους ενοχλεί το µηδέν του απολογισµού τους και η απραξία. Αυτό θα βοηθήσει και τους ίδιους αλλά και την πόλη µας. Εµείς στη Κίνηση Πολιτών, δηλώνουµε τη διάθεσή µας να βοηθήσουµε να ξεφύγει η Ναύπακτος από την απραξία. Γιατί κανείς δεν αντέχει κι άλλη χαµένη τετραετία. Αλλά για να µπορέσουµε να βοηθήσουµε, πρέπει η δηµοτική πλειοψηφία να µάθει να ακούει την κοινωνία και όχι µόνο όσους συνωστίζονται στο περιβάλλον του δηµάρχου”.

σαµε λοιπόν ψυχραιµία και σύνεση. Είναι «θεµιτές» οι αντιπολιτευτικές κορώνες, όταν υπάρχει έλλειµµα σαφούς πολιτικού λόγου και εναλλακτικής πρότασης. Είναι όµως πολιτικά απαράδεκτος ο πολιτικός καιροσκοπισµός και οι «εκρήξεις» πολιτικής αγανάκτησης, ειδικά όταν είναι παρόντα τα Μέσα Επικοινωνίας και ειδικότερα όταν δεν πείθει µε τον πολιτικό του λόγο.

Η σηµερινή ∆ηµοτική Αρχή και λύσεις προτείνει και εφαρµόζει µε συνέπεια το πρόγραµµα για το οποίο οι πολίτες την εµπιστεύθηκαν. Και «δυστυχώς» για τον κ. Καρακώστα, αλλά ευτυχώς για τους πολίτες το έργο υλοποιείται και φαίνεται. «∆υστυχώς» για τον ίδιο, η γεµάτη από κόσµο Παπαχαραλάµπειος Αίθουσα, για πρώτη φορά σε Συνεδρίαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου, αλλά και η ολόκληρη προβολή της

παρουσίασης των πεπραγµένων της ∆ηµοτικής Αρχής, από το τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο, ήταν αδιάψευστοι µάρτυρες για τους πολίτες, των όσων η στηριγµένη σε παρωχηµένα πρότυπα και αντιλήψεις πολιτική που ακολουθεί, δεν του επιτρέπει να δει. Στο δρόµο των τεχνητών διαχωριστικών γραµµών του µηδενισµού και της ανυπαρξίας πολιτικού λόγου, εµείς απαντάµε µε το έργο µας”.


Íáõ ðá ê ô ß á

απόψεις

press

[ Σκέψεις ] ∆ιαφθορά: ποιός µπορεί να φέρει την αλλαγή; 12

Παρασκευή 27 Ιουνίου 2008

Του Γιώργου Ασηµακόπουλου - gasimakop.blogspot.com

Ήρθε η ώρα της επικράτησης µιας νέας πολιτικής. Μια πολιτικής που να διαµορφώνει µια νέα εποχή, χωρίς τις αµαρτίες του παρελθόντος. Που δεν θα ευαγγελίζεται ηθικοπλαστικά την εξυγίανση, την κάθαρση και το ήθος, αλλά θα κάνει πράξη την αλλαγή του πολιτικού συστήµατος.

Που θα κάνει πράξη τον έλεγχο του πολιτικού χρήµατος, την διασφάλιση της διαφάνειας στα ΜΜΕ, την ενίσχυση και διεύρυνση των διαδικασιών του ΑΣΕΠ, την κατάργηση των ειδικών λογαριασµών στα Υπουργεία, τη λειτουργία µόνιµης κοινοβουλευτικής επιτροπής για τα εξοπλιστικά προγράµµατα και την δηµιουργία Εθνικού Συµβουλίου ∆ιαφάνειας. Που κάνει κοινό τόπο και πράξη τη διαφάνεια, τη διαβούλευση, τη λογοδοσία και, τη συµµετοχή. Μια πολιτική που δεν ανέχεται και δεν υποθάλπει την κατάχρηση της εµπιστοσύνης των ψηφοφόρων, πρακτική που κηλιδώνει την δηµοκρατία. Μια πολιτική ακηδεµόνευτη που θα απελευθερωθεί από την οµηρία αδιαφανών συµφερόντων, που σκοπό έχουν να χειραγωγήσουν την βούληση των πολιτών. Συµφέροντα που όταν δεν καταφέρνουν να την χειραγωγήσουν, προσπαθούν να την παρακάµψουν.

 Μια πολιτική που εν τέλει δεν φοβάται να τα φέρει όλα στο φως, που δεν µπαίνει σε διαδικασίες συγκάλυψης. Χρειάζεται ο πολιτικός που καθηµερινά µε τις πράξεις και τις δεσµεύσεις του πείθει ότι και θέλει και µπορεί να κάνει ένα νέο ξεκίνηµα σε άλλες βάσεις, χωρίς βαρίδια και χρέη του παρελθόντος.

Πρόκειται για τον πολιτικό που δεν κάµπτεται από τον µακρόχρονο πόλεµο που εξαπολύουν εναντίον του τα ΜΜΕ. Τα ΜΜΕ τα οποία ανήκουν σε ιδιοκτήτες των οποίων τα συµφέροντα εξυπηρετούν. Είναι ο πολιτικός που συνεχίζει την πορεία του ακηδεµόνευτα, ακόµη και όταν λοιδορείται. Που δεν συναλλάσσεται µε τα συµφέροντα και τα ΜΜΕ τους για να φροντίσει την εικόνα του. Που δεν ανταλλάσσει την εύνοια των ΜΜΕ µε την πολιτική του αυτονοµία. Ο πολιτικός που έχει αποφασίσει να αντλεί την ισχύ του από τους πολίτες µε ανοιχτές διαδικασίες και όχι από τα συµφέροντα τα οποία επιβάλλουν τη διαφθορά. Ο πολιτικός που θέλει τον πολίτη να συµµετέχει στη λήψη αποφάσεων, αντί να εκλέγει απλά µια στις τόσες "πεφωτισµένους" αντιπροσώπους. Ο πολιτικός που δεν διστάζει να αποπέµπει στελέχη που βαρύνονται µε υπόνοιες διαφθοράς, όσο υψηλόβαθµα και να είναι. Που δεν έχει δεύτερες σκέψεις και αποπέµπει άµεσα πιθανούς εµπλεκόµενους µην περιµένοντας υποκριτικά πότε θα τελειώσουν ανακριτικές διαδικασίες και δικαστήρια που εκ των πραγµάτων καθυστερούν. Που δεν µπαίνει στη διαδικασία "στήριξης" στελεχών που φέρονται εµπλεκόµενα στη µέγκενη της διαπλοκής, στο βωµό της δήθεν "ενότητας" του κόµµατός του. Που δεν φοβάται και, δεν προσπαθεί να κρυφτεί και να κρύψει. Που κατανοεί ότι οι ευθύνες έχουν ονοµατεπώνυµο και πρέπει ο καθένας να αναλάβει αυτές που του αναλογούν, ανεξάρτητα από το κόστος αυτής της επιλογής.

για να χειραγωγούν την πολιτική. Τα συµφέροντα αυτά δεν θα αφήσουν χωρίς µάχη αυτό το αποτελεσµατικότατο εργαλείο που διαθέτουν. Σε αυτή την πορεία προς την αλλαγή, είναι προφανές ότι τα ΜΜΕ -που πρέπει να θυµόµαστε ότι ανήκουν σε επιχειρηµατίες που έχουν συµφέροντα- θα πάρουν θέση υπέρ των ιδιοκτητών τους.Θα αποπειραθούν να συνεχίσουν είτε τη χειραγώγηση είτε την παράκαµψη της βούλησης των πολιτών. Είναι προφανές ότι τα ΜΜΕ και οι ιδιοκτήτες τους θα προβάλλουν αντίσταση σε κάθε προσπάθεια αλλαγής προς ένα ακηδεµόνευτο πολιτικό σύστηµα το οποίο δεν θα µπορούν να χειραγωγήσουν τα αδιαφανή συµφέροντα. Έτσι λοιπόν είναι πιθανό να "αναδειχθεί" από τα ΜΜΕ-φερέφωνα των ιδιοκτητών τους η "αναγκαιότητα" δηµιουργίας ενός νέου πολιτικού φορέα, µιας και όλες οι δηµοσκοπήσεις συντονισµένα αναδεικνύουν τον "κανένα" ως επιλογή των πολιτών. Θα προσπαθήσουν να µας πείσουν ότι αυτοί έχουν την λύση για την διαφθορά που εν τέλει επιβάλλουν. Το επόµενο διάστηµα, ο "κανένας" θα είναι το πρόσωπο και το κόµµα που θα µας υποδεικνύουν αυτοί που διαφθείρουν και χειραγωγούν. Έτσι θα αποπειραθούν να χειραγωγήσουν

Η διαφθορά είναι ο εξωθεσµικός τρόπος που έχουν εφεύρει τα συµφέροντα

ΖΟΡΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜΠΕΙΡΟΤΕΧΝΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Λυγιάς Ναυπάκτου Τηλ: 26340 23267

Κιν: 6944333095

ξανά την βούληση των πολιτών. Θα συνεχίσουν την απαξίωση όσων πολιτικών ανατρέπουν το σκηνικό της χειραγώγησης και της διαφθοράς που επιβάλλουν. Απαξίωση που θα βασιστεί ξανά σε επιχειρήµατα όπως "όλοι ίδιοι είναι", "όλοι οι πολιτικοί είναι ανίκανοι", "τα έχουν βρει µεταξύ τους" και άλλα τέτοια. Στόχος των συµφερόντων και των φερεφώνων τους είναι το κοµµάτι εκείνο του πολιτικού συστήµατος που επιδιώκει να πλήξει καίρια την διαφθορά. Που δεν µπαίνει σε πονηρές σκέψεις όταν έρχονται αποκαλύψεις. Που κάνει πράξη το "όλα στο φως". Που απαιτεί εδώ και µήνες τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τη Siemens, το Υπουργείο Πολιτισµού, τις υποκλοπές, των καρτέλ των κουµπάρων, προκειµένου να τεθεί τέλος στην πολιτική οµηρία. *** Πρόκειται όµως για µάχη που δεν µπορεί να δοθεί από κάποιον για εµάς, πρέπει η µάχη να δοθεί από εµάς για εµάς. Ο πολιτικός που γίνεται πιστευτός όταν διακηρύττει ότι θα χτυπηθεί η διαφθορά και η ασυδοσία και, ζητά την βοήθεια κάθε πολίτη στη µάχη αυτή, πρέπει να πλαισιωθεί µε τη δράση και τη συµµετοχή όλων µας.


Íáõ ðá ê ô ß á

επικαιρότητα 13

press

Παρασκευή 27 Ιουνίου 2008

Νέα Πορεία: Η χειρότερη δηµοτική αρχή αυτή του Παπαθανάση Αποτίµηση του απολογισµού του δηµάρχου επιχειρεί η Νέα Πορεία και ο πρώην δήµαρχος Γιάννης Νταουσάνης

Π

έρασε 1,5 χρόνος που η διοίκηση του δήµου πέρασε στα χέρια του κ. Παπαθανάση και µπορούν πλέον να εξαχθούν ασφαλή συµπεράσµατα για την πορεία της δηµοτικής αρχής αυτή την 4ετή περίοδο. ∆υστυχώς κάθε µέρα που περνά οι Ναυπάκτιοι διαπιστώνουν την ανεπάρκεια της ∆ηµοτικής αρχής όχι για να πάει το δήµο µπροστά αλλά έστω να διαχειριστεί την καθηµερινότητα. Ολοένα και περισσότεροι συµπολίτες µας πλέον πείθονται ότι πρόκειται για την χειρότερη ∆ηµοτική αρχή από όσες µπορούν να φέρουν στη µνήµη τους. Ο κ. Παπαθανάσης και η «κοντινοί του» συνεργάτες έχουν µια πολιτική: Υπάρχει πρόβληµα – υπάρχει θέµα, ψάχνουν τρόπο να αποφύγουν να το αντιµετωπίσουν και να το µεταθέσουν στο µέλλον. ∆εν έχουν όραµα για τίποτε, δε διεκδικούν τίποτε. Ο κ. Παπαθανάσης ενδιαφέρεται µόνο για την προσωπική του πολιτική επιβίωση, έτσι αδυνατεί να διαχειριστεί τα ίδια του τα στελέχη τα οποία έχει διαχωρίσει σε αρεστά και µή και στα οποία εκδηλώνει διαφορετική συµπεριφορά. Αποτέλεσµα: κόντρες, ίντριγκες και γκρίνια που κάθε άλλο παρά προάγουν το δηµοτικό έργο. Η έλλειψη πείρας του δηµάρχου που θα περίµενε κανείς να καλύπτεται από µεγαλύτερο ζήλο, καλύπτεται µε ταξιδάκια στο εξωτερικό (5 ταξίδια µέσα σε 18 µήνες).

Για τα δηµοτικά συµβούλια Όλα αυτά στοιχειοθετούνται όταν κάποιος δει τι συµβαίνει στο δήµο µας αυτούς τους 18 µήνες: Στο ∆ηµοτικό συµβούλιο έρχονται τα λιγότερα θέµατα στην ηµερήσια διάταξη από τότε που έγινε ο Καποδιστριακός ∆ήµος. Μάλιστα αν δεν τα έφερνε η µειοψηφία, κάποια θέµατα δεν θα είχαν συζητηθεί ποτέ. Η εικόνα του Συµβουλίου µε ευθύνη και του προέδρου κ. Τριανταφύλλου είναι τραγική και παρουσιάζεται ανάγλυφα σε µια αποστροφή του δηµάρχου στο τελευταίο Συµβούλιο που είπε για τον απολογισµό στη Παπαχαραλάµπειο αίθουσα: «δε θα γίνει αυτό που γίνεται εδώ ….. καφενείο». Και ένα συµβούλιο που συνεδριάζει µε τον κόσµο στριµωγµένο στο διάδροµο, αφού φρόντισαν να µεταφέρουν την αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου από το ισόγειο σε µια µεγαλύτερη αίθουσα σε αυτή που συνεδριάζει τώρα. Τη µειοψηφία εκτός του ότι δεν λαµβάνουν υπόψιν τις προτάσεις της, αποφεύγουν πολλές φορές να την ενηµερώσουν ως όφειλαν, µε τελευταίο παράδειγµα την µη ενηµέρωσή της για την συνεδρίαση της ΤΕ∆Κ µε θέµα το «Καποδίστρια 2».

Για τα έργα Στον τοµέα των έργων (ποιά έργα; θα πείτε), δεν έχουν εξασφαλιστεί νέα έργα αλλά και από το ότι τα χρήµατα που υπήρχαν στον κωδικό για µελέτες το 2007 δεν αγγίχτηκαν καν, φαίνεται ότι δεν υπάρχει η βούληση ή η ικανότητα να διεκδικηθούν νέα έργα. Ακόµα και τα έργα που είχαν ξεκινήσει ή εξασφαλιστεί

από την προηγούµενη ∆ηµοτική αρχή του συνδυασµού µας καθυστερούν αδικαιολόγητα (µόνες αιτιολογίες είναι είτε ότι προσπαθούν να τα περάσουν ως δική τους προσπάθεια, ή να τα απαξιώσουν ή το χειρότερο επειδή είναι τελείως ανίκανοι) . Γιατί δεν έχει τελειώσει ακόµα το έργο στο Γρίµποβο; Γιατί ενώ το έργο των οπτικών ινών έχει δηµοπρατηθεί από το 2006 δεν έχει παραδοθεί ακόµα όπως και η πύλη για την ηλεκτρονική εξυπηρέτηση του πολίτη (έργα εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ); Γιατί δεν έχει δηµοπρατηθεί η ανάπλαση της πλατείας Φαρµάκη που η ∆ηµοτική µας αρχή ενέταξε στο «Θησέα»; που βρίσκεται η ανάπλαση της Πλατείας στο Λιµάνι; Γιατί δεν αξιοποιούνται οι µελέτες για την παραλιακή ζώνη από Σκά µέχρι Βαριά., την οδό Θέρµου; Θα ξαναδούµε υπογείωση δικτύων της ∆ΕΗ; κτλ. κτλ. κτλ. Μετά από αυτά τι µπορεί να περιµένουν οι συµπολίτες µας για νέα έργα, όπως τα πεζοδρόµια από Φαρµάκη έως Κεφαλόβρυσο, για τους παραλιακούς οδικούς άξονες της Παλαιοπαναγιάς και από το Σκα έως το Μόρνο και ένα σωρό άλλα έργα που έχει ανάγκη ο ∆ήµος µας. Εκεί που η ανυπαρξία της ∆ηµοτικής αρχής όµως δηµιουργεί απελπισία είναι στα ∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα όπου ακολουθείται η πολιτική του ενός 12χίλιαρου το χρόνο…

Στην πολεοδοµία... ...χάος. Πολιτική Παπαθανάση: «πώς να αποφύγω να ασχοληθώ». Αποτέλεσµα, σύµφωνα µε την καταγγελία των µηχανικών εκκρεµούν 140 άδειες εκ των οποίων οι 80 έχουν ξεπεράσει το 9µηνο. Και αυτό όταν η υπηρεσία διαθέτει τους περισσότερους ΠΕ µηχανικούς από ποτέ και µόνιµο νοµικό. Και καλά θα πει κάποιος άδειες δεν βγάζουν, οι υπόλοιπες δραστηριότητες της Πολεοδοµίας που είναι, ο Γενικός Πολεοδοµικός Σχεδιασµός και οι επεκτάσεις του Σχεδίου που η δική µας ∆ηµοτική αρχή είχε ξεκινήσει και προχωρήσει που βρίσκονται; Απάντηση … στα αζήτητα.

Πολιτισµός Στα πολιτιστικά, πολίτες και επισκέπτες αναρωτιούνται αν έγιναν το προηγούµενο καλοκαίρι πολιτιστικές εκδηλώσεις στην πόλη µας, η παιδική χορωδία γιατί δεν στηρίχθηκε και πολλά άλλα, όµως στην δηµοτική αρχή φαίνεται να ψάχνουν που έφτασε το κόστος της Ναυµαχίας και ποιός φταίει.

Οικονοµικά Στην οικονοµική διαχείριση, νοικοκυρεύσαµε τα οικονοµικά λέει ο ∆ήµαρχος. Πώς; Μα αγοράζοντας νέα έπιπλα για το δηµαρχιακό γραφείο αντικαθιστώντας αυτά που µόλις είχαν αγοραστεί σπαταλώντας χιλιάδες ευρώ. Αγοράζοντας νέα έπιπλα για να περάσει πιο ήπια η αλλαγή της αίθουσας συµβουλίου σε µικρότερη, και κυρίως µειώνοντας το µεγαλύτερο εκτός των εσόδων από το κράτος έσοδο αυτό των παζαριών τα οποία άφησε στα δόντια τρίτων. Χαρακτηριστικές οι καταγ-

γελίες των µελών της µειοψηφίας στη ∆ηµαρχιακή και του Εµπορικού Συλλόγου για απώλεια εσόδων δεκάδων χιλιάδων ευρώ. Μη καταβάλλοντας τα οφειλόµενα στις ∆ηµοτικές επιχειρήσεις χρήµατα, που βυθίζουν τα ∆.Σ. τους στην απελπισία. Τέλος για να αποδείξει τα λεγόµενα του προσθέτει τα συνεχιζόµενα έργα του 2006 στα χρέη, χωρίς βέβαια να κάνει το ίδιο για αυτά του 2007.

∆ιοίκηση Στα διοικητικά, οι πολίτες έχουν αφεθεί στο φιλότιµο των υπαλλήλων αφού η δηµοτική αρχή έχει καταπιαστεί µε την ανακαίνιση της µπροστινής αίθουσας του ∆ηµαρχείου την οποία άρον άρον εκκένωσε εδώ και 15 µήνες αλλά από ότι φαίνεται δεν τα βρίσκουν στο χρώµα. Κατά τα λοιπά µη ανανέωση συµβάσεων υπαλλήλων χρήσιµων όπως και οι ίδιοι παραδέχονται για τις επιχειρήσεις και το δήµο που από ότι δείχνει η πορεία των πραγµάτων οφείλεται στο.. πότε έγιναν αυτές οι συµβάσεις και κατά πόσο εξυπηρετούν τον πολιτικό του σχεδιασµό. Στον τοµέα του περιβάλλοντος η λειτουργία του ΧΥΤΑ καθυστερεί χαρακτηριστικά και µαζί µε αυτή και το έργο της αποκατάστασης της χωµατερής στο Μόρνο που θα δώσει λύση στο χάλι µε τις διαρκείς φωτιές σε αυτή και την συνακόλουθη ρύπανση. Η δηµοτική αρχή αντί να αγωνίζεται να επισπεύσει τα έργα 8 εκ ευρώ που εξασφαλίσθηκαν µε αγώνες (4 εκ ο ΧΥΤΑ, 1 εκ ο δρόµος πρόσβασης και 3 εκ η αποκατάσταση της χωµατερής) προσπαθεί επειδή πήρε πρόσθετα από την περιφέρεια 300.000 για την ολοκλήρωση της οδοποιϊας να πείσει (άραγε ποιόν) ότι τα έργα αυτά οφείλονται σε αυτήν και την περιβαλλοντική της πολιτική.

Κοινωνική πολιτική Καµία νέα δοµή στον κοινωνικό τοµέα πέραν όσων υπήρχαν (βοήθεια στο σπίτι, Κ∆ΑΠ ΑΜΕΑ, Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης, Στέγαση Αθίγγανων, ΚΑΠΗ) από την σκληρή δουλεία στον τοµέα αυτό της δηµοτικής µας αρχής. Παρόλα αυτά τίποτα

...έχουν µια πολιτική: Υπάρχει πρόβληµα – υπάρχει θέµα, ψάχνουν τρόπο να αποφύγουν να το αντιµετωπίσουν και να το µεταθέσουν στο µέλλον

δεν εµποδίζει το ∆ήµαρχο να µιλά για κοινωνική πολιτική επειδή το µόνο που έκανε ήταν να βάλει τον ίδιο άνθρωπο που ήλεγχε τις δοµές αυτές µέσω ΑΝΝΑ και Αντιδήµαρχο κοινωνικής πολιτικής …. Τα συµπεράσµατα δικά σας. Το ΤΕΙ που µε το 1 τµήµα που έχει γνωρίζει λειτουργική επιτυχία και προσφέρει ήδη πολλά στην πόλη µας περιµένει ακόµα τον χώρο για τις µόνιµες εγκαταστάσεις του που θα ξεµπλοκάρουν την λειτουργία του ήδη προταθέντος 2ου τµήµατος και µαζί µε αυτό το οραµά µας για ανεξάρτητο ΤΕΙ στο ∆ήµο µας. ∆υστυχώς η ∆ηµοτική αρχή βρίσκεται εγκλωβισµένη στον προεκλογικό της λαϊκισµό, καθώς έλεγε ότι η περιοχή του Σκα δεν είναι κατάλληλη και ότι ο πρώην ∆ήµαρχος έκανε την πρόταση αυτή γιατί είναι κοντά στη Σκάλα (λες και οι φοιτητές θα πήγαιναν να µείνουν εκεί και όχι στην πόλη όπως συµβαίνει σε όλα τα ανώτατα ιδρύµατα στη χώρα), και τώρα διαπιστώνοντας την ωριµότητα της πρότασής µας πετάει το µπαλάκι στο ΤΕΙ χωρίς να κάνει τις ενέργειες που πρέπει για το καλό του τµήµατος, των φοιτητών και της πόλης µας.

∆ηµοτικές επιχειρήσεις Στη ∆ΕΥΑΝ το µόνο που καταφέρνουν καλά είναι να κάνουν αυξήσεις και να βάζουν χαράτσια στους πολίτες, όταν προεκλογικά έλεγαν ότι η προηγούµενη δηµοτική αρχή υπερχρέωνε τους καταναλωτές. Πρέπει πλέον να παραδεχτούν: ή ότι η προηγούµενη δηµοτική αρχή είχε τα χαµηλότερα δυνατά τιµολόγια (παρότι αντιµετώπισε επιτυχώς το πρόβληµα της υδροδότησης της πόλης) ή ότι προεκλογικά έλεγαν ψέµατα. Σηµείωση 1: υπάρχει έργο ενταγµένο στα διαδηµοτικά του Θησέα από το 2006 για την υδροδότηση των δυτικών διαµερισµάτων και πρέπει να επισπευθούν οι διαδικασίες. Σηµείωση 2:Ας σηκώσουν και κανένα τηλέφωνο προς τους επιβλέποντες και τον εργολάβο του έργου της αποχέτευσης ώστε να ασφαλτοστρώνουν σύντοµα και πάλι τους δρόµους που ανοίγουν. Στις ∆ηµοτικές επιχειρήσεις ΑΝΝΑ, ∆ΕΤΑΠ και ∆ΕΑΝ αδράνεια που οφείλεται είτε στα πρόσωπα που επελέγησαν για να τις διοικήσουν ή όπως αυτοί διατείνονται στο ότι ο ∆ήµαρχος δεν τους αφήνει να αναλάβουν πρωτοβουλίες ακόµα και µη καταβάλλοντας οφειλές του ∆ήµου προς αυτές µε αποτέλεσµα εκτός του αγώνα δρόµου καµιά νέα δραστηριότητα. Και πώς να είναι τα πράγµατα διαφορετικά όταν ο ίδιος ο ∆ήµαρχος είχε µπει πρόεδρος στην ∆ΕΤΑΠ υποτίθεται για να σηµατοδοτήσει το βάρος που ρίχνει στη λειτουργία τους και από την πολλή δραστηριότητα είχε να κάνει συµβούλιο 8 µήνες και τελικά παραιτήθηκε. Χρειάστηκε 1 χρόνος για να καταλάβει ότι δεν κάνει για πρόεδρος επιχείρησης, δυστυχώς όµως θα χρειαστούν 4 χρόνια για να του δώσουν οι πολίτες να καταλάβει ότι δεν κάνει για ∆ήµαρχος.


14

Íáõ ðá ê ô ß á

επικαιρότητα

Στον κλοιό των ναρκωτικών Της Ξένιας Λάµπου

Μ

ε αφορµή την Παγκόσµια Ηµέρα κατά των Ναρκωτικών και της Παράνοµης ∆ιακίνησής τους (26 Ιουνίου) η έρευνα στράφηκε προς το Αστυνοµικό Τµήµα Ναυπάκτου. «Ευτυχώς, µπορώ να πω, τα πράγµατα κυλούν οµαλά», υποστήριξε ο ∆ιοικητής του Αστυνοµικού Τµήµατος, Ιωάννης Σιαµάς κι αν εµπιστευθούµε τα στοιχεία µάλλον έχει δίκιο καθώς από το 2007 έως σήµερα έχουν χειριστεί µόλις δύο υποθέσεις ναρκωτικών κι αυτές για µικροποσότητες χασίς. Στον αντίποδα, η εκτίµηση του υπεύθυνου του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτηµένων Ατόµων (ΚΕ.Θ.Ε.Α) ΟΞΥΓΟΝΟ, κου Σπηλιόπουλου δεν µας αφήνει περιθώρια να πιστέψουµε ότι το µεγάλο αυτό κοινωνικό πρόβληµα δεν έχει αγγίξει και τη Ναύπακτο. Το “ΟΞΥΓΟΝΟ”, αν και έχει την έδρα του στην Πάτρα, εδώ και έξι χρόνια παρέχει τις υπηρεσίες του σε κάθε γειτονική πόλη και όµορο νοµό. Η προσφορά του έχει αποδειχθεί πολύτιµη και για τους κατοίκους της Ναυπάκτου, αφού σύµφωνα µε τον κ. Σπηλιόπουλο έχουν δοθεί υπηρεσίες ενηµέρωσης, συµβουλευτικής, απεξάρτησης και επανένταξης σε µεγάλο αριθµό εφήβων και νεαρών ενηλίκων της πόλης . «Η χρήση ναρκωτικών ουσιών έχει αυξητικές τάσεις, ιδίως σε νεαρά άτοµα ηλικίας 15 έως 16 ετών», σηµειώνει και για το λόγο αυτό δίνεται ιδιαίτερη

έµφαση σε θέµατα εκπαίδευσης και επαγγελµατικής απασχόλησης. Τι όµως µπορεί να ρίξει έναν έφηβο στα ναρκωτικά; “Η απόρριψη του ατόµου από το στενό και το ευρύτερο περιβάλλον, ο σκληρός ανταγωνισµός, η έλλειψη συναισθηµατικών δεσµών, αλλά και ψυχολογικοί λόγοι όπως µια µελαγχολία, µια έντονη απογοήτευση, η έλλειψη εµπιστοσύνης και αυτοπεποίθησης οδηγούν πολλές φορές στην εξάρτηση” επισηµαίνει ο γνωστός ψυχολόγος της περιοχής, Άρης ∆ιαµαντόπουλος µιλώντας στη «Ν». Σήµερα, περισσότερες από 20.000 ελληνικές οικογένειες ζουν µε το πρόβληµα, τον πόνο, την αγωνία, τη ντροπή και το στιγµατισµό, ενώ ένα στα δέκα παιδιά ηλικίας 16 ετών έχει δοκιµάσει µια παράνοµη ψυχοδραστική ουσία. «Οπωσδήποτε σήµερα που η οικογένεια περνά µεγάλη κρίση και το βλέπουµε καθηµερινά από τα διαζύγια, είναι ένα µεγάλο τραύµα στην ψυχή των ανθρώπων», τονίζει ο κ. ∆ιαµαντόπουλος. Η οικογένεια επηρεάζει και διαµορφώνει το χαρακτήρα του ατόµου και για να αντιµετωπιστεί το πρόβληµα των ναρκωτικών θα πρέπει να είναι λειτουργική σαν µια οµάδα όπου ο καθένας έχει τη δική του προσωπικότητα την οποία οι υπόλοιποι αποδέχονται και αναγνωρίζουν χωρίς να υπάρχει ο φόβος της αυστηρής κριτικής.

press

Παρασκευή 27 Ιουνίου 2008

>>

10η “Γέφυρα Ζωής”

Α

ύριο, Σάββατο 28 Ιουνίου, τα µέλη της Θεραπευτικής Κοινότητας “Γέφυρα” του ∆ικτύου Θεραπευτικών Υπηρεσιών, θα διασχίσουν για δέκατη φορά τη θαλάσσια διαδροµή από το Αντίρριο στο Ρίο. Η δραστηριότητα αυτή, µε τίτλο «Γέφυρα ζωής», έχει σηµαντική θεραπευτική αξία για τα θεραπευό-

µενα µέλη της ΘΚ ΓΕΦΥΡΑ και στέλνει µήνυµα ελπίδας για µια καθαρή ζωή. Η εκδήλωση θα πλαισιωθεί από µια σειρά παράλληλων δράσεων, µε τη λειτουργία ενηµερωτικού περιπτέρου στο Ρίο ανήµερα της εκδήλωσης. Τα µέλη της κοινότητας συνεπικουρούµενοι απ’ τους εργαζόµενους στην κοινότητα αλλά και συγγενείς, θα περάσουν «απέναντι», σε µια ιδιαίτερα συµβολική εκδήλωση που σκοπό έχει την ενδυνάµωση της προσπάθειάς τους για ένα καινούργιο ξεκίνηµα.

ΟΤΑ και πολεοδοµίες «πρωταγωνιστές» της κακοδιοίκησης

Γ

ια µία ακόµη φορά στην Ετήσια Έκθεση του Γενικού Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης «πρωταγωνιστούν» µε αρνητικές επιπτώσεις στη χώρα οι δηµόσιες υπηρεσίες, οι Νοµαρχίες, οι Πολεοδοµίες και οι ∆ήµοι, όπως προκύπτει και από την έκθεση, για το 2007, που δόθηκε την περασµένη εβδοµάδα στη δηµοσιότητα. Ο Γενικός Επιθεωρητής Λέανδρος Ρακιντζής ο οποίος παρέπεµψε, για τον προηγούµενο µόνο χρόνο, στον εισαγγελέα και στα πειθαρχικά όργανα 575 υποθέσεις έχει θέσει ως προτεραιότητα για το 2008, την ολοκλήρωση της αξιολόγησης της απόδοσης των ελεγκτικών υπηρεσιών της δηµόσιας διοίκησης, την πλήρη διερεύνηση της δραστηριότητας των πολεοδοµικών υπηρεσιών κατά την επιβολή κυρώσεων που αφορούν την αυθαίρετη δόµηση, την αξιοποίηση των δεδοµένων που έχουν συγκεντρωθεί για

τον έλεγχο του πόθεν έσχες των ελεγχόµενων υπαλλήλων και την εντατικοποίηση του τακτικού ελέγχου. Ο κ. Ρακιντζής τόνισε ότι «ο πόλεµος για µία καλή δηµόσια διοίκηση είναι µακρύς, δύσκολος και προπαντός απαιτεί συνεχή πολιτική βούληση και προσπάθεια των αρµόδιων οργάνων, γιατί αντιµετωπίζει διάφορα εµπόδια, όπως τη γραφειοκρατική νοοτροπία των υπαλλήλων, τα διάφορα µικροσυµφέροντα, που ανάγουν την υπόθεσή τους σε µείζον εθνικό ζήτηµα και κυρίως τη χλιαρή εκ µέρους της κοινωνίας υποστήριξη των µέτρων παρά τις µεγαλεπίβολες διακηρύξεις». Τα µικρά βήµατα που έχουν γίνει για την καταπολέµηση της διαφθοράς, της κακοδιοίκησης και της γραφειοκρατίας, δεν έχουν αλλάξει ιδιαιτέρως την εικόνα της δηµόσιας διοίκησης, όπως αυτή αποτυπώνεται τόσο στην έκθεση για το

2007 όσο και σε σηµαντικό µέρος της κοινής γνώµης, η οποία χαρακτηρίζει τη δηµόσια διοίκηση, ως το «µεγάλο ασθενή». Κατά τον κ. Ρακιντζή, η άσχηµη αυτή εικόνα για το δηµόσιο τοµέα, οφείλεται κυρίως «σε γραφειοκρατικές περιπέτειες, χωρίς, όµως, να απεικονίζει την όλη λειτουργία της δηµόσιας διοίκησης, που λειτουργεί ικανοποιητικά, αλλά µε τους δικούς της ρυθµούς που δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της εποχής µας». Είναι χαρακτηριστικό, όπως τόνισε και ο κ. Ρακιντζής, ότι «το κόστος από τη δυσλειτουργία του κράτους, λόγω γραφειοκρατίας είναι τεράστιο και ανέρχεται, σύµφωνα µε τα στοιχεία των αρµόδιων οργάνων της ΕΕ στο 6,8% του ΑΕΠ». Επανέλαβε, δε, τα µέτρα που απαιτούνται για την πάταξη όλων αυτών των φαινοµένων, όπως την περαιτέρω

ενίσχυση των ελεγκτικών µηχανισµών, τη συνεργασία των πολιτών, την αξιολόγηση µηχανισµών ελέγχου, την ανταλλαγή τεχνογνωσίας στην καταπολέµηση της διαφθοράς κλπ, ενώ επισήµανε ότι «τα µέτρα αυτά, όµως, δεν πρόκειται να αποδώσουν χωρίς την κοινωνική συναίνεση που µπορεί να επιτευχθεί µόνο µε την κινητοποίηση και την ευαισθητοποίηση των πολιτών». Τέλος, ο κ. Ρακιντζής στάθηκε σε ορισµένα ζητήµατα, που µπορεί να φαντάζουν ασήµαντα εκ πρώτης όψεως, όπως είπε, αλλά ενίοτε έχουν σοβαρές ή και τραγικές επιπτώσεις, όπως οι παράνοµες διαφηµιστικές πινακίδες κατά µήκος των εθνικών κυρίως οδών, που έχουν προκαλέσει σωρεία θανατηφόρων ατυχηµάτων. Ήδη, κατόπιν πρωτοβουλίας του Επιθεωρητή, αφαιρέθηκε πλήθος πινακίδων κυρίως από τους δηµάρχους Κηφισιάς και Αµαρουσίου.

2 µήνες 100 ευρώ

Βλέπετε την επιχείρησή σας εδώ; ∆ιαφηµιστήτε στην Ναυπακτία Press

ασπρόµαυρη κάρτα

Τηλ.: 26340 26318


Íáõ ðá ê ô ß á

οικοδοµή 15

press

Oικο∆οµή

Παρασκευή 27 Ιουνίου 2008

Πληροφορίες και ενδιαφέρουσες αναφορές σχετικά µε τον τρόπο που κατασκευάζουµε τα σπίτια µας Γράφει ο Γιάννης Μπέκος - Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ

∆υο βδοµάδες µετά τον σεισµό της Ανδραβίδας τα φώτα της δηµοσιότητας έχουν φύγει από το επίκεντρο, οι σεισµόπληκτοι αναµένουν τις υποσχέσεις, οπότε εµείς ας συνεχίσουµε την… Οικο∆οµή. Η «µάχη» άλλωστε ενάντια στους σεισµούς από τους Έλληνες µηχανικούς είναι Μπαίνουν στο σπίτι ξυλουργοί, σοβατζίδες, ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί... Μετά λοιπόν και την κατασκευή των τοίχων αρχίζει το πιο σύνθετο κοµµάτι της δουλειάς µας. Πρόκειται για µια σειρά εργασιών οι οποίες αλληλοσυνδέονται και απαιτούν καλό συντονισµό. Οι εργασίες που πρέπει να πραγµατοποιηθούν είναι τα ξυλουργικά, τα επιχρίσµατα , τα ηλεκτρικά, τα υδραυλικά και τα σιδηρουργικά. Όµως ο ξυλουργός χρειάζεται πρώτος, γιατί µε τις οδηγίες του µηχανικού σας θα καθορίσει τις στάθµες (αλφαδιές) των τελικών δαπέδων ανά όροφο, βάζοντας τα απαραίτητα σηµάδια στους τοίχους. Ο καθορισµός αυτός, πρέπει να γίνει σ’ αυτή τη φάση. Από τις στάθµες αυτές θα εξαρτηθούν όλες οι οδεύσεις των εγκαταστάσεων και η

τοποθέτηση των κασών των κουφωµάτων. Ο µηχανικός σας θα εκτιµήσει κατά την εργασία αυτή το απαιτούµενο ύψος για τις διελεύσεις των εγκαταστάσεων συνεκτιµώντας τις αποκλίσεις (διαφορές από το οριζόντιο επίπεδο) των πλακών οπλισµένου σκυροδέµατος και τις απαιτήσεις για τις απαραίτητες κλίσεις ή διαφορετικές στάθµες στα τελικά δάπεδα (κλίσεις προς το σιφόνι δαπέδου των λουτρών για να µη … βγαίνουν τα νερά στο διάδροµο, αναβαθµός µεταξύ εσωτερικού δαπέδου και δαπέδου εξωστών (βεραντών) για να µη µπαίνουν τα νερά της βροχής µέσα στο διαµέρισµα κτλ.). Ακόµα προσοχή πρέπει να δοθεί στις στάθµες δαπέδων βεραντών που επικαλύπτουν υποκείµενους χώρους π.χ. βεράντες ρετιρέ. Εκεί αρχίζουν οι αποφάσεις!. Πρέπει να αποφασισθούν το είδος των δαπέδων και το είδος και πάχος της

πολύχρονη, συνεχής και αδιάκοπη. Άλλωστε το «αντισεισµικό αριστούργηµα» του Παρθενώνα µε χρήση µάλιστα ενός πολύ κακού υλικού όσον αφορά τις αντοχές του, αποτελεί δείγµα των γνώσεων και των προσπαθειών µας.

υγρο-θερµοµόνωσης! Είναι απαραίτητο, για να µπορεί να καθοριστεί η τελική στάθµη του εσωτερικού δαπέδου του διαµερίσµατος και άρα να χαραχθούν οι αλφαδιές. Μόνο µετά τη χάραξη των αλφαδιών, µπορεί ο ξυλουργός να τοποθετήσει τις κάσες του (δηλαδή τα σταθερά πλαίσια των κουφωµάτων). Αν πρόκειται να τοποθετήσετε και κουφώµατα αλουµινίου ή πλαστικά, είναι σωστό ο σιδεράς σας να τοποθετήσει τις «ψευτόκασες», δηλαδή τα µεταλλικά πλαίσια υποδοχής των κουφωµάτων αλουµινίου ή πλαστικού. Μην ξεκινήσετε τις εργασίες πριν τοποθετηθούν οι κάσες και οι ψευτόκασες. Σε περίπτωση τοποθέτησης ψευτοκασών προτιµήστε τις γαλβανισµένες. Έχουν υψηλότερο κόστος, αλλά σας προφυλάσσουν από µεγάλους µπελάδες στο µέλλον. Ο σοβατζής πρέπει να τοποθετήσει αρχικά µόνο τους «οδηγούς» δηλαδή τις κατακόρυφες λωρίδες χοντρού σοβά που θα υποδεικνύουν και διαµορφώνουν το τελικό επίπεδο του χοντρού σοβά των τοίχων, µε βάση τις τοποθετηµένες ήδη κάσες. Προσοχή! Το στάδιο αυτό καθορίζει και τις τελικές επιφάνειες. Ο σοβατζής είναι ο µάστορας που διορθώνει όλα τα λάθη των προηγούµενων συνεργείων. Είναι δηλαδή το «θύµα» των άλλων αλλά και ο τελικός «καλλιτέχνης» της κατασκευής µας. Για το λόγο αυτό φροντίστε να µην του λείπει τίποτα. Κανείς άλλωστε δεν θέλει επιφάνειες λοξές! Πριν τους χοντρούς σοβάδες όµως πρέπει να παρεµβληθεί η τοποθέτηση των γραµµών, των κουτιών διακλαδώσεων και των πλαισίων των πινάκων του ηλεκτρολόγου και ορισµένες εργασίες υδραυλικού που διευκολύνονται από την

ύπαρξη των οδηγών. Κατόπιν θα πρέπει να συνεχίσει ο σοβατζής. Όταν θα δείτε τους τραυµατισµούς των τοίχων από τις προηγούµενες εργασίες, θα καταλάβετε γιατί ο σοβατζής πρέπει να επιστρέψει µετά από τις εργασίες αυτές για να κάνει, τότε, τους χονδρούς σοβάδες. Προσοχή!!! Κατά την εκτέλεση των προηγούµενων εργασιών, µην επιτρέψετε στον ηλεκτρολόγο ή τον υδραυλικό να θίξουν υποστυλώµατα ή δοκούς. Απαγορεύεται αυστηρά. Ζητήστε από το σοβατζή σας να επουλώσει τις πληγές των τοίχων µε ισχυρή τσιµεντοκονία και µάλιστα, ζητήστε του να χρησιµοποιήσει την τεχνική των επισκευών από σεισµούς, τοποθετώντας «οπλισµό» ( κοτετσό-συρµα). Με την αποπεράτωση των χονδρών σοβάδων είναι ώρα να ληφθούν κάποια µέτρα ασφαλείας στις βεράντες. Στις πόρτες του ανελκυστήρα, σε τρύπες και στο κλιµακοστάσιο ήδη πρέπει να υπάρχουν όπως έχουµε πει, πρόχειρα αλλά ασφαλή διαφράγµατα από ξύλα. Οι βεράντες της οικοδο-

µής γίνονται ασφαλείς µε την τοποθέτηση των κιγκλιδωµάτων. Πρέπει να υπάρξουν οι αποφάσεις για το σχέδιο των κιγκλιδωµάτων. Προσέξτε να έχει το απαραίτητο ύψος, λαµβανοµένου υπόψη του τελικού δαπέδου του εξώστη ή της βεράντας, µε υπολογισµό δηλαδή του πάχους του δαπέδου και της τυχούσης υγρο-θερµοµόνωσης. Ακόµα τοποθετήστε και τα κιγκλιδώµατα στο δώµα, αλλά εκεί µπορείτε να έχετε αρκετό µήκος κτιστών στηθαίων. Η τοποθέτηση των θυρών του ανελκυστήρα µπορεί να γίνει επίσης στη φάση αυτή της κατασκευής. Το τέλος των σοβάδων συντελείται µε την τοποθέτηση του µαρµαροκονιάµατος ή του «ψιλού» σοβά. Στο σηµείο αυτό πράγµατι αντιλαµβάνεστε πλήρως τους χώρους και επικρατεί το αίσθηµα της αισιοδοξίας Όπως έχουµε πει η διαδικασία της Οικοδοµής είναι µια δύσκολη αλλά ευχάριστη διαδικασία. Αρκεί να είµαστε οπλισµένοι µε υποµονή και επιµονή. Και βέβαια ας είστε τυπικοί στις υποχρεώσεις του…καφέ και του κολατσιού!


ΚΑΝΕΙΣ ΣΤΟ ΚΟΣΜΟ ∆ΕΝ ΠΟΥΛΑΕΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΚΙΝΗΤA ΑΠΟ ΟΤΙ Η RE/MAX

ΑΡΒΑΝΙΤΗ 5 (ΕΝΑΝΤΙ ΞΕΝΙΑ) ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΣΤΑΪΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΟΙΚΟΠΕ∆Α ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ

ΤΗΛ 2634020017 - FAX 2634020029 - MOBILE 6944920372 remax-connection-nafpaktos@atop.gr- www.remax.gr www.remax.com ΑΓΙΟ ∆ΗΜΗΤΡΙΟ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 3 ΟΙΚΟΠΕ∆Α 650τ.µ. ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ∆ΗΜΗΤΡΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΜΕ ΘΕΑ ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ ΕΥΗΝΟΥ ΤΟ ΚΑΘΕΝΑ ΧΤΙΖΕΙ 400τ.µ. ΚΑΙ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ 100µ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ. ΤΙΜΗ: 8.000,00€ ΕΚΑΣΤΟ ΚΩ∆ (10Θ)

ΜΑΜΟΥΛΑ∆Α

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 605 τ.µ ΣΤΗ ΜΑΜΟΥΛΑ∆Α. ΥΠΕΡΟΧΗ ΘΕΑ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ, ΗΣΥΧΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΕΥΚΟΛΑ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟ. ΧΤΙΖΕΙ 400τ.µ.ΤΙΜΗ 50,000,00€. ΚΩ∆ (1Α)

ΑΝΩ ΠΛΑΤΑΝΙΤΗ

ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 700τ.µ. ΣΤΟΝ ΑΝΩ ΠΛΑΤΑΝΙΤΗ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΦΡΑΓΚΕΙΚΑ). ΧΤΙΖΕΙ 400τ.µ. ΜΕ ΘΕΑ ΣΤΟΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟ. ΤΙΜΗ: 79.000,00€ ΚΩ∆ (10Λ)

ΑΝΤΙΡΡΙΟ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ∆ΥΟ ΟΙΚΟΠΕ∆Α 1,225τ.µ. ΚΑΙ 1,198τ.µ. ΣΤΟ ΑΝΤΙΡΡΙΟ 150µ. ΑΠΟ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ TOY ΧΩΡΙΟΥ. ΤΙΜΗ: 115.000,00€ ΕΚΑΣΤΟ ΚΩ∆ (1Θ)

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 715τ.µ. ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΜΑΚΥΝΕΙΑ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ. ΘΕΑ ΣΤΟΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟ ΚΑΙ ΣΤΗ ΓΕΦΥΡΑ ΡΙΟΥΑΝΤΙΡΡΙΟΥ, 400µ. ΑΠΟ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ. ΧΤΙΖΕΙ 400τ.µ ΤΙΜΗ: 78.000,00€ ΚΩ∆ (11Θ)

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο ΣΤΟ ΜΑΡΑΘΙΑ 970 τ.µ. 300 ΜΕΤΡΑΑΠΟ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ, Ι∆ΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΕΞΟΧΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ. ΤΙΜΗ 100.000,00€. ΚΩ∆ (1Ν)

∆ΕΝ∆ΡΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 3 ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ 4 ΣΤΡ. ΕΚΑΣΤΟ ΣΤΟ ∆ΕΝ∆ΡΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ. ΧΤΙΖΟΥΝ 200τ.µ. ΕΚΑΣΤΟ ΚΑΙ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΠΟΛΕΩΣ. ΘΕΑ ΓΕΦΥΡΑ-ΚΑΣΤΡΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ. ΤΙΜΗ: 125.000,00€ ΕΚΑΣΤΟ. ΚΩ∆ (11Ν)

ΑΝΩ ΧΩΡΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 494τ.µ. ΣΤΗΝΑΝΩ ΧΩΡΑ ΟΡΕΙΝΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ. ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟΤΟΥΧΩΡΙΟΥΣΕ ΣΗΜΕΙΟ ΜΕ ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΑ.ΤΟ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο ΕΙΝΑΙΑΡΤΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣΙΜΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑΕΞΟΧΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ. ΤΙΜΗ: 27.000,00€ ΚΩ∆ (26Λ)

ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Α 475τ.µ. ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ. ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΝΩΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΕΣ. ΤΟ ΚΑΘΕΝΑ ΧΤΙΖΕΙ 100τ.µ. ΤΙΜΗ: 75.000,00€ ΚΩ∆ (12Θ)

ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑ ΦΩΚΙ∆ΑΣ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 8.866 τ.µ. ΜΕ ΟΙΚΙΑ 61 τ.µ., ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΦΩΚΙ∆ΟΣ ΘΕΑ ΣΤΟΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟ, 270 µ. ΑΠΟ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ. ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΤΜΗΣΗΣ ΣΕ ∆ΥΟ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ ΤΩΝ 4.433 τ.µ. ΤΙΜΗ: 230.000,00€ ΚΩ∆ (2Α)

ΡΙΖΑ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 700τ.µ. ΣΤΗ ΡΙΖΑΑΝΤΙΡΡΙΟΥ. ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΠΕ∆Ο, ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ 1χ.λ.µ.ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑΤΗΣ ΡΙΖΑΣ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΘΕΑΣΤΟΝ ΠΑΤΡΑΪΚΟ ΚΟΛΠΟ ΚΑΙ ΣΤΗ ΓΕΦΥΡΑΡΙΟΥΑΝΤΙΡΡΙΟΥ.ΤΙΜΗ: 45.000,00€ ΚΩ∆ (13Θ)

ΟΒΡΥΟΛΑΚΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 18 ΣΤΡΕΜ. ΣΤΗΝ ΟΒΡΥΟΛΑΚΑ. ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΚΑΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΥ 450µ ΑΠO ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ. Ι∆ΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑ∆Α. ΤΙΜΗ 1.500.000,00€. ΚΩ∆ (2Ν)

ΕΥΠΑΛΙΟ ΦΩΚΙ∆ΑΣ

ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 3,764τ.µ. ΕΥΠΑΛΙΟ ΦΩΚΙ∆ΑΣ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ. ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΤΜΗΣΗΣ ΣΕ 4 ΟΙΚΟΠΕ∆Α. ΗΣΥΧΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕ ΘΕΑ ΣΤΟ ΕΥΠΑΛΙΟ. ΤΙΜΗ: 130.000,00€ ΚΩ∆ (14Α)

NAYΠΑΚΤΟΣ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 1,908τ.µ. ΕΝΤΟΣ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΣΤΟ ΓΗΠΕ∆Ο ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ, ΜΕ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΤΜΗΣΗΣ ΣΕ 4 ΟΙΚΟΠΕ∆Α. ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ, ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΙΚΑ. ΤΙΜΗ: 480.000,00€ ΚΩ∆ (3Λ)

ΦΡΑΓΚΕΙΚΑ ΜΟΛΥΚΡΕΙΟΥ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 4.275τ.µ. ΣΤΑ ΦΡΑΓΚΕΙΚΑ ΜΟΛΥΚΡΕΙΟΥ. ΧΤΙΖΕΙ 200τ.µ. KAI ΕΧΕΙ ΘΕΑ ΣΤΗ ΓΕΦΥΡΑ ΡΙΟΥ-ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ. ΤΙΜΗ: 85.000,00€ ΚΩ∆ (14Θ)

ΜΑΛΑΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΚΤΑΣΗ 3000τ.µ. ΣΤΑ ΜΑΛΑΜΑΤΑ, ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ Β' ΖΩΝΗΣ, ΕΦΑΠΤΟΜΕΝΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ Ο∆ΟΥ, ΜΕ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΤΜΗΣΗΣ ΣΕ 3 ΟΙΚΟΠΕ∆ΑΑΝΩ ΤΩΝ 800τ.µ. ΤΙΜΗ: 150.000,00€ ΚΩ∆ (3Π)

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 150τ.µ. ΜΕ ΕΤΟΙΜΕΣ ΑΝΑΜΟΝΕΣ ΚΑΙ ΘΕΜΕΛΙΑ ΣΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ. ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ∆ΙΩΡΟΦΗΣ ΟΙΚΙΑΣ 120τ.µ. ΤΙΜΗ: 165.000,00€ ΚΩ∆ (14Λ)

ΚΑΣΤΡΑΚΙ ΕΥΠΑΛΙΟΥ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ∆ΥΟ ΟΙΚΟΠΕ∆Α 330τ.µ. ΕΝΤΟΣ Α΄ ΖΩΝΗΣ ΣΤΟ ΚΑΣΤΡΑΚΙ ΕΥΠΑΛΙΟΥ. ΜΕ ΥΠΕΡΟΧΗ ΘΕΑ ΚΑΙ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟ ΚΑΘΕΝΑ ΧΤΙΖΕΙ 350τ.µ.. ΤΙΜΗ: 50.000,00€ ΕΚ. ΚΩ∆ (5Θ)

ΜΑΜΟΥΛΑ∆Α

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 2 ΟΙΚΟΠΕ∆Α 825τ.µ. ΚΑΙ 1,094τ.µ. ΣΤΗ ΜΑΜΟΥΛΑ∆Α ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΣΧΙΝΟ. ΕΧΟΥΝ ΘΕΑ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΙ ΧΤΙΖΟΥΝ 400τ.µ. ΤΙΜΗ: 35.000,00€ (15Θ), 60.000,00€ (16Θ)

ΜΑΡΑΘΙΑΣ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 1066τ.µ. ΕΝΤΟΣ Α' ΖΩΝΗΣ ΣΤΟ ΜΑΡΑΘΙΑ ΦΩΚΙ∆ΑΣ 300µ. ΑΠΟ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΜΕ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΤΜΗΣΗΣ ΣΕ ∆ΥΟ ΟΙΚΟΠΕ∆Α ΠΟΥ ΧΤΙΖΟΥΝ 400τ.µ. ΕΚΑΣΤΟ. ΤΙΜΗ: 38.000,00€ ΕΚΑΣΤΟ ΚΩ∆ (6Θ)

ΠΑΝΟΡΜΟ ΦΩΚΙ∆ΑΣ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΟ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 590τ.µ. ΣΤΟ ΠΑΝΟΡΜΟ ΦΩΚΙ∆ΑΣ ΥΠΕΡΟΧΗ ΘΕΑ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΕΞΟΧΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ. ΤΙΜΗ: 200.000,00€ ΚΩ∆ (15Λ)

ΜΑΚΡΥΝΕΙΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 16.000τ.µ. ΣΤΑ ΜΕΣΑΡΙΣΤΑ ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ. ΘΕΑ ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ ΤΡΙΧΩΝΙ∆Α, ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟ ΑΠΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟ ΚΑΙ ΑΓΡΙΝΙΟ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α 'Η ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ. ΤΙΜΗ: 80.000,00€ ΚΩ∆ (8Θ)

ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 4.100τ.µ. ΣΤΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ ΦΩΚΙ∆ΑΣ. ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΟΨΗ 47µ. ΣΤΗΝ Ε.Ο∆Ο. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ - ΙΤΕΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΗΓΕΙ ΣΕ ΥΠΕΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΜΕ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΘΕΑ. ΤΙΜΗ: 150.000,00€ ΚΩ∆ (8Λ)

ΧΙΛΙΑ∆ΟΥ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 4στρ. ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΧΙΛΙΑ∆ΟΥΣ, ΚΟΝΤΑ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΕΞΟΧΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ Ή ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ. ΤΙΜΗ: 95.000,00€ ΚΩ∆ (9Α)

ΙΜΗ Τ Α ΝΕ

ΑΝΩ ΠΛΑΤΑΝΙΤΗ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο ΓΩΝΙΑΚΟ 880τ.µ ΣΤΟΝ ΑΝΩ ΠΛΑΤΑΝΙΤΗ, ΕΠΙΠΕ∆Ο, ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣΙΜΟ, ΧΤΙΖΕΙ 400µ. ΜΕ ΘΕΑ ΓΕΦΥΡΑ ΡΙΟΥ-ΑΝΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟ. ΤΙΜΗ: 82.000,00€. ΚΩ∆ (9Ν)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΕΚΤΑΣΗ 15.000τ.µ. ΕΝΤΟΣ Α' ΖΩΝΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑ 42µ. ΠΡΟΣΟΨΗ ΣΤΗΝ ΕΘ.Ο∆. ΚΑΙ 42µ. ΠΡΟΣΟΨΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ∆ΟΜΗΣΗ. ΤΙΜΗ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ: 8.000,00€ ΚΩ∆ (4Θ)

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 4,358τ.µ ΣΤΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΛΚΑΝΑ. ∆ΙΑΘΕΤΕΙ Α∆ΕΙΑ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣ ΓΙΑ 200τ.µ. ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΕΥΚΟΛΑ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟ ΜΕ ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΑ ΣΤΟΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟ.ΤΙΜΗ: 150.000,00€ ΚΩ∆ (17Α)

ΠΑΝΟΡΜΟ

ΑΝΤΙΡΡΙΟ

ΠΩΛΕΙΤΑΙΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ10,500τ.µ.ΣΤΟΠΑΝΟΡΜΟΦΩΚΙ∆ΟΣ∆ΙΠΛΑΣΤΗΘΑΛΑΣΣΑΜΕ52µ. ΠΡΟΣΟΨΗΣΤΗΝΕ.Ο.ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ-ΙΤΕΑΣ. ΤΙΜΗ:240.000,00€ΚΩ∆(20Λ)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΤΙΡΙΟ 120τ.µ. ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ 200τ.µ. ΚΑΙ ΧΩΡΟ ΠΑΡΚΙΝΓΚ 250τ.µ. ΣΤΟ ΑΝΤΙΡΡΙΟ, ΣΤΗ ∆ΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΡΙΟΥ-ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ ΜΕ ΘΕΑ ΣΤΗ ΓΕΦΥΡΑ. ΤΙΜΗ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ: 1.000,00€ ΚΩ∆ (7Θ)

ΤΡΙΖΟΝΙΑ

ΜΑΚΥΝΕΙΑ

ΜΑΡΑΘΙΑΣ

Η Μ Ι Τ ΝΕΑ

ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑ

ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ

ΜΙΚΡΟ ΒΑΡΟΥΣΙ

390.000,00€ ΚΩ∆ (16Ν)

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 3,156τ.µ. ΣΤΟ ΜΙΚΡΟ ΒΑΡΟΥΣΙ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ, ΘΕΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ-ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ. ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΛΟΦΟ ΚΑΤΩ ΑΠO ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΜΕ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΜΗΣΗΣ. ΤΙΜΗ:

ΠΛΑΤΑΝΙΤΗ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 525τ.µ. ΣΤΟΝ ΠΛΑΤΑΝΙΤΗ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ. ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΚΟΜΒΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ, ΕΧΕΙ 31µ. ΠΡΟΣΟΨΗ ΣΤΗ Ε.Ο. ΚΑΙ ΧΤΙΖΕΙ 400τ.µ. ΕΝ∆ΕΙΚΝΥΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ. ΤΙΜΗ: 195.000,00€ ΚΩ∆ (18Α)

ΡΙΖΑ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 12,200τ.µ. ΣΤΗ ΡΙΖΑ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ, Η∆Η ΚΑΤΑΤΜΗΜΕΝΟ ΣΕ 3 ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ ΠΟΥ ΣΤΟ ΕΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 50τ.µ. ΕΧΕΙ ΘΕΑ ΘΑΛΑΣΣΑΓΕΦΥΡΑ. ΤΙΜΗ: 270.000,00€ ΚΩ∆ (18Ν)

ΜΕΣΟΚΑΜΠΟ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 242τ.µ. ΣΤΟ ΜΕΣΟΚΑΜΠΟ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ. ΧΤΙΖΕΙ 265τ.µ. ΚΑΙ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ 150µ. ΑΠO ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ. ΕIΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΕΞΟΧΙΚΗ 'Η ΜΟΝΙΜΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ. ΤΙΜΗ: 60.000,00€ ΚΩ∆ (19Θ)

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΑ ΕΚΤΑΣΗ 4.705τ.µ. ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ ΤΟΛΟΦΩΝΟΣ ΜΕ ΘΕΑ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΡΙΖΟΝΙΑ. ΧΩΡΙΖΕΤΑΙ ΣΕ 2 ΟΙΚΟΠΕ∆Α 2.350τ.µ. ΜΕ ∆ΟΜΗΣΗ 420τ.µ. ΕΚΑΣΤΟ. ΤΙΜΗ: 290.000,00€ ΕΚΑΣΤΟ ΚΩ∆ (21Λ)

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 125τ.µ. ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ. ΤΟ ΜΟΝΑ∆ΙΚΟ ΑΡΤΙΟ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο ΣΤΟΛΙΜΑΝΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑΑΝΕΓΕΡΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ Ή∆ΙΩΡΟΦΗΣ ΟΙΚΙΑΣ.ΤΙΜΗ: 550.000,00€ ΚΩ∆ (23Ν)

ΠΛΑΤΑΝΙΤΗ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆ΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ 5.433τ.µ. ΣΤΟΝ ΠΛΑΤΑΝΙΤΗ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ. ΕΦΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ Ε.Ο. ΚΑΙ ΧΩΡΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ∆ΥΟ ΟΙΚΟΠΕ∆Α ΤΩΝ 2.700τ.µ. ΜΕ ∆ΟΜΗΣΗ ΣΤΟ ΚΑΘΕΝΑ 420τ.µ. ΤΙΜΗ: 490.000,00€ ΚΩ∆ (30Ν)

ΜΑΝΑΓΟΥΛΗ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 800τ.µ. ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ "ΡΟΥΤΣΟΣ" ΣΤΗΝ ΜΑΝΑΓΟΥΛΗ ΦΩΚΙ∆ΑΣ. ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΜΙΑ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΗ BIOMHXANIKA ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΟΨΗ 45µ. ΣΤΟΝ ∆ΡΟΜΟ ΜΟΡΝΟΥ-ΜΑΝΑΓΟΥΛΗΣ. ∆ΙΑΘΕΤΕΙ ΦΩΣ, ΝΕΡΟ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ. ΤΙΜΗ: 50.000,00€ ΚΩ∆ (20Α)

ΛΑΥΡΙΑ ΜΑΝΑΓΟΥΛΗ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΑ ΕΚΤΑΣΗ 30.150τ.µ. ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΛΑΥΡΙΑ ΜΑΝΑΓΟΥΛΗΣ. ΕΧΕΙ 90µ. ΠΡΟΣΟΨΗ ΣΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΙ 496µ. ΒΑΘΟΣ. ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ∆ΙΠΛΑ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ. ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ. ΤΙΜΗ: 390.000,00€ ΚΩ∆ (35Ν)

ΜΑΚΥΝΕΙΑ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 2 ΟΜΟΡΑ ΕΠΙΠΕ∆Α ΟΙΚΟΠΕ∆Α 808τ.µ. ΣΤΗ ΜΑΚΥΝΕΙΑ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ. ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ, ΧΤΙΖΟΥΝ 400τ.µ. ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΘΕΑ ΒΟΥΝΟ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑ. ΤΙΜΗ: 67.000,00€ ΕΚΑΣΤΟ ΚΩ∆ (20Θ)

ΞΗΡΟΠΗΓΑ∆Ο

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 240τ.µ. ΣΤΟ ΞΗΡΟΠΗΓΑ∆Ο ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ, ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ Ο∆ΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ-ΙΤΕΑΣ. ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΚΑΙ ∆ΙΑΘΕΤΕΙ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΟΨΗ ΚΑΙ ΧΩΡΟ ΓΙΑ ΠΑΡΚΙΝΓΚ. ΤΙΜΗ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ: 1.000,00€ ΚΩ∆ (22Λ)

ΣΤΕΝΟΠΑΖΑΡΟ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΚΑΤΑΣΤΗΜΑ140τ.µ.ΣΤΟΣΤΕΝΟΠΑΖΑΡΟΝΑΥΠΑΚΤΟΥΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ∆ΥΟΟΡΟΦΟΥΣ.ΕΙΝΑΙΠΛΗΡΩΣΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟΚΑΙΒΡΙΣΚΕΤΑΙΣΕΕΜΠΟΡΙΚΟΣΗΜΕΙΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΓΙΑΟΠΟΙΑ∆ΗΠΟΤΕΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΧΡΗΣΗ. ΤΙΜΗΜΗΝΙΑΙΟΥΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ:1.000,00€ΚΩ∆(25Λ)

ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 83τ.µ. ΣΤΗΝ Ο∆Ο ΑΜΦΙΣΗΣ 4 ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ. ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑ∆ΗΠΟΤΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ. ΤΙΜΗ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ: 500,00€ ΚΩ∆ (6Β)

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΡΟΦΟ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΠΡΩΤΟΥ ΟΡΟΦΟΥ 150τ.µ. (ΚΕΝΤΡΟ-ΑΠΟΚΕΝΤΡΟ). ∆ΙΑΘΕΤΕΙ 3 ΥΠΝΟ∆ΩΜΑΤΙΑ, 1 ΜΠΑΝΙΟ, 1 WC, ΑΠΟΘΗΚΗ, ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ, AIR CONDITION ΣΤΑΥ/∆, ΑΝΕΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ ΘΕΑ ΣΤΟ ΚΑΣΤΡΟ. ΤΙΜΗ: 240.000,00€ ΚΩ∆ (11Α)

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΠΡΩΤΟΥ ΟΡΟΦΟΥ 63τ.µ. ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΑΣΤΟΙΧΕΙΑΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ ΠΕΤΡΑΣ ΜΕ ΞΥΛΙΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΥΡΑ). ΤΙΜΗ: 120.000,00€ ΚΩ∆ (12Α)

ΑΦΡΟΞΥΛΙΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 2.100τ.µ. ΣΤΗΝ ΑΦΡΟΞΥΛΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΕΚΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ , ΕΝΤΟΣ ΖΩΝΗΣ, ΑΡΤΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣΙΜΟ. ΕΥΚΟΛΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΥΠΕΡΟΧΗ ΘΕΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟ. ΤΙΜΗ: 60.000,00€ ΚΩ∆ (32Λ)

ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΡΟΦΟ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ1ΟΥΚΑΙ 2ΟΥ ΟΡΟΦΟΥΣΤΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ ΦΩΚΙ∆ΑΣ, 130τ.µ. ΕΚΑΣΤΟ, 3ΥΠΝΟ∆ΩΜΑΤΙΑ,ΑΝΕΤΟΙ ΧΩΡΟΙ, ΘΕΑΣΤΟΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟ.ΤΙΜΗ: 180.000,00€ (1ΟΥΟΡΟΦΟΥ)ΤΙΜΗ: 210.000,00€ (2ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ) ΚΩ∆ (7Α),(8Α)

ΓΛΥΦΑ∆Α

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ∆ΥΟ ΟΙΚΟΠΕ∆Α ΣΤΗ ΓΛΥΦΑ∆Α ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΟΛΟΦΩΝΑΣ 732τ.µ. ΧΤΙΖΕΙ 400τ.µ. ΚΑΙ 198τ.µ. ΧΤΙΖΕΙ 238τ.µ. ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΗΣΥΧΟ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕ ΤΙΜΗ: (33Λ) 50.000,00€, (34Λ) 15.000,00€

ΡΙΖΑ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 700τ.µ. ΣΤΗ ΡΙΖΑ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ. ΧΤΙΖΕΙ 400τ.µ., ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΘΕΑΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ. ΤΙΜΗ: 50.000,00€ ΚΩ∆ (21Θ)

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΤΡΙΑΡΙ 85τ.µ. ΣΕ ΥΠΟ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗ ΥΨΗΛΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟ ΛΥΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ. ∆ΙΑΘΕΤΕΙ ΑΝΕΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ, ΤΖΑΚΙ, ΥΠΕΡΟΧΗ ΘΕΑ, ΑΠΟΘΗΚΗ ΚΑΙ PARKING. ΤΙΜΗ: 150.000,00€. ΚΩ∆ (12Ν)

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ

ΣΕΡΓΟΥΛΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 67τ.µ. ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ. ΕΙΝΑΙ ΤΡΙΦΑΤΣΟ, ΦΩΤΕΙΝΟ ΚΑΙ ∆ΙΑΘΕΤΕΙ ΤΖΑΚΙ ΜΕ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΞΥΛΙΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΥΡΑ. ΤΙΜΗ: 130.000,00€ ΚΩ∆ (13Α)

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 1.576τ.µ. ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΣΕΡΓΟΥΛΑΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΦΩΚΙ∆ΑΣ. ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΣΕ ΣΗΜΕΙΟ ΜΕ ΘΕΑ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ. ΧΤΙΖΕΙ 200τ.µ. ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΕΞΟΧΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ. ΤΙΜΗ: 48.500,00€ ΚΩ∆ (22Θ)

KOΚΑΛΕΪΚΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 4.302τ.µ. ΣΤΑ ΚΟΚΑΛΕΙΚΑ ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑΣ. ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΕΝΑ ΠΟΛΥ ΟΜΟΡΦΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΑΠΟ ΛΟΦΟΥΣ ΚΑΙ ΒΟΥΝΑ, ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΠΟΛΛΑ ΕΛΑΙΟ∆ΕΝΤΡΑ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΘΕΑ ΣΤΟΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟ ΚΟΛΠΟ. ΧΤΙΖΕΙ 210τ.µ.. ΤΙΜΗ: 58.000,00€ ΚΩ∆ (40Ν)

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ∆ΥΟ ΟΡΟΦΟΙ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 134τ.µ. ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ. Ο ∆ΕΥΤΕΡΟΣ ΟΡΟΦΟΣ 83τ.µ. ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ 4 ∆ΩΜΑΤΙΑ. Ο ΤΡΙΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ 51τ.µ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ 3 ∆ΩΜΑΤΙΑ. ΘΕΑ ΣΤΟΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ. ΤΙΜΗ: 140.000,00€ ΚΩ∆ (23Λ)

ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΤΙΡΙΟ 240τ.µ. ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ 220τ.µ. ΣΤΟ ΞΗΡΟΠΗΓΑ∆Ο ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ. ΝΕΟ∆ΜΗΤΟ ΜΕ ΑΦΘΟΝΟ ΧΩΡΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ. ΤΙΜΗ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ: 1.100,00€ ΚΩ∆ (1Π)

ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΚΤΙΡΙΟ660τ.µ.ΣΤΗΝΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑΝΑΥΠΑΚΤΟΥΣΕΟΙΚΟΠΕ∆Ο1000τ.µ.ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ,ΙΣΟΓΕΙΟΚΑΙΠΡΩΤΟΟΡΟΦΟ220τ.µ. ΕΚΑΣΤΟΠΟΥΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙΚΑΙΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ. ΤΙΜΗΜΗΝΙΑΙΟΥΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ:5.000,00€ ΚΩ∆(3A)

Περισσότερες πληροφορίες, φωτογραφίες και video σ το www.remax.gr

ΠΩΛΕΙΤΑΙΟΡΟΦΟ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ120τ.µ.∆ΕΥΤΕΡΟΥΟΡΟΦΟΥΣΤΟΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΦΩΚΙ∆ΑΣ.ΥΠΕΡΟΧΗΘΕΑ,ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ,ΤΖΑΚΙ,ΕΞΩΤΕΡΙΚΟBBQ,ΠΛΗΡΩΣΕΝΤΟΙΧΙΣΜΕΝΗΚΟΥΖΙΝΑ,PARKING, ΑΠΟΘΗΚΗ. ΤΙΜΗ:260.000,00€ ΚΩ∆(13Ν)

ΛΑΓΚΑ∆ΟΥΛΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΤΡΙΤΟΥ ΟΡΟΦΟΥ, 125τ.µ. ΣΤΗ ΛΑΓΚΑ∆ΟΥΛΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ. ∆ΙΑΘΕΤΕΙ 2 ΥΠΝΟ∆ΩΜΑΤΙΑ, 2 ΛΟΥΤΡΑ, 1WC, ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΛΟΝΙ ΚΑΙ ΚΟΥΖΙΝΑ ΚΑΙ ΑΝΕΤΕΣ ΒΕΡΑΝΤΕΣ. ΤΙΜΗ: 140.000,00€ ΚΩ∆ (38Λ)


ΚΑΝΕΙΣ ΣΤΟ ΚΟΣΜΟ ∆ΕΝ ΠΟΥΛΑΕΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΚΙΝΗΤA ΑΠΟ ΟΤΙ Η RE/MAX

ΑΡΒΑΝΙΤΗ 5 (ΕΝΑΝΤΙ ΞΕΝΙΑ) ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΣΤΑΪΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΗΛ 2634020017 - FAX 2634020029 - MOBILE 6944920372 remax-connection-nafpaktos@atop.gr- www.remax.gr www.remax.com ΣΚΑΛΩΜΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΠΡΩΤΟΥ ΟΡΟΦΟΥ 72τ.µ. ΣΤΟ ΣΚΑΛΩΜΑ ΦΩΚΙ∆ΑΣ ΜΕ ΠΡΟΣΟΨΗ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΚΑΙ ΘΕΑ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ. ΤΙΜΗ: 140.000,00€ ΚΩ∆ (13Λ)

ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΙΣΟΓΕΙΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 87τ.µ. ΣΤΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ ΦΩΚΙ∆ΑΣ 100µ. ΑΠO ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ. ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΤΖΑΚΙ, ΚΗΠΟΣ 90τ.µ., ΑΠΟΘΗΚΗ 20µ., BOILER, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ. ΤΙΜΗ: 98.000,00€ ΚΩ∆ (14Ν)

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ∆ΥΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 45τ.µ. ΕΚΑΣΤΟ ΣΥΝ ΣΟΦΙΤΑ 70τ.µ. ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΑΝΟΥ ΡΗΓΑ ΣΤΟ ΓΡΙΜΠΟΒΟ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 'Η ΚΑΤΟΙΚΙΑ. ΤΙΜΗ: 180.000,00€ ΚΩ∆ (16Λ)

ΠΛΑΤΑΝΙΤΗ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΠΡΩΤΟΥ ΟΡΟΦΟΥ 62τ.µ. ΣΤΟΝ ΠΛΑΤΑΝΙΤΗ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ ΜΕ ΥΠΕΡΟΧΗ ΘΕΑ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ. ΤΙΜΗ: 85.000,00€ ΚΩ∆ (29Ν)

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙΚΤΙΡΙΟ1.300τ.µ.ΣΤΗΝΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ.ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙΑΠO3ΟΡΟΦΟΥΣΚΑΙ ΑΦΘΟΝΟΧΩΡΟΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ,ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΓΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΉΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΧΡΗΣΗ.ΤΙΜΗ: 1.500.000€ΚΩ∆(4Λ)

ΕΛΑΤΟΥ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΤΡΙΩΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΕΠΕΝ∆ΥΜΕΝΟ ΜΕ ΠΕΤΡΑ 412τ.µ. ΣΕ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 350τ.µ. ΣΤΗΝ ΕΛΑΤΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΠΟ∆ΟΤΙΑΣ. ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ ΣΤΑ∆ΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΞΕΝΩΝΑΣ 7 ∆ΩΜΑΤΙΩΝ ΜΕ ΠΟΛΛΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ. ΤΙΜΗ: 270.000,00€ ΚΩ∆ (17Θ)

ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΙΣΟΓΕΙΟ, ΓΩΝΙΑΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 89τ.µ. ΕΠΙ ΤΗΣ Ο∆ΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ∆Η ΝΟΒΑ (ΠΡΩΗΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ) ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ ΑΦΟΥ ΕΙΝΑΙ Η∆Η ΜΙΣΘΩΜΕΝΟ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΕΓΗ.ΤΙΜΗ: 280.000,00€ ΚΩ∆ (22Ν)

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΜΒΑ∆ΟΥ 1000τ.µ. ΙΣΟΓΕΙΟ, ΥΠΟΓΕΙΟ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΙΑ ΜΕ ΕΤΗΣΙΑΑΠΟ∆ΟΣΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ 76.000,00€ (5,6%) ΤΙΜΗ: 1.350.000,00€ ΚΩ∆ (24Ν)

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΞΕΣΟΥΑΡ-ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ "AUTO CARE" ΣΤΗΝ Ο∆Ο ΘΕΡΜΟΥ, ΣΤΗ ΣΤΡΟΦΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ. ΣΤΕΓΑΖΕΤΑΙ ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ 100τ.µ. ΜΕ ΠΑΤΑΡΙ, ΑΠΟΘΗΚΕΣ, ΒΙΤΡΙΝΕΣ ΚΑΙ ΤΕΝΤΕΣ. ∆ΙΑΘΕΤΕΙ ΠΛΗΡΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ, ΕΜΠΟΡΕΥΜΑ, ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΗ ΠΕΛΑΤΕΙΑ, ΘΕΣΕΙΣ PARKING, ΠΟΛΎ ΧΑΜΗΛΟ ΕΝΟΙΚΙΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΟ SITE ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΟ www.autocareaccessories.gr ΤΙΜΗ: 38.000,00€ ΚΩ∆ (32Ν)

ΑΦΡΟΞΥΛΙΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΕΠΙ ΤΗΣ Ο∆ΟΥ ΘΕΡΜΟΥ (ΑΦΡΟΞΥΛΙΑ) 320 τ.µ. ΧΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΕ ΤΡΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ 120,100,100 τ.µ. ΜΕ Α∆ΕΙΕΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ. TIMH: 600.000,00€ ΚΩ∆ (8Ν)

ΑΝΤΙΡΡΙΟ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 3.940τ.µ. ΣΕ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 4.032τ.µ. ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΡΙΟΥ-ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ. ∆ΙΑΘΕΤΕΙ Α∆ΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΤΑΡΑΤΣΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΕ ΕΚΤΑΣΗ 2.000τ.µ. ΚΑΙ Α∆ΕΙΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΤΑΜΠΛO. ΤΙΜΗ: 800.000,00€ ΚΩ∆ (33Ν)

ΠΛΑΤΑΝΙΤΗ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 280τ.µ. ΣΤΟΝ ΠΛΑΤΑΝΙΤΗ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ. ∆ΙΑΘΕΤΕΙ 550τ.µ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΦΑΤΣΑ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ. Ι∆ΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑ∆ΗΠΟΤΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.ΤΙΜΗ: 450.000,00€ ΚΩ∆ (27Ν)

NAYΠΑΚΤΟΣ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-CATERING-ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ "BOCCA DI ROSA" ΣΤΗΝ ΨΑΝΗ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ. ΣΤΕΓΑΖΕΤΑΙ ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ 495τ.µ. (330τ.µ. ΣΑΛΑ ΚΑΙ 165τ.µ. ΚΟΥΖΙΝΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ) ΚΑΙ ∆ΙΑΘΕΤΕΙ ΧΩΡΟ ΓΙΑΑΝΑΠΤΥΞΗ 220 ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ENTOΣ ΚΑΙ 220 ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΨΑΝΗΣ. ΕΠΙΣΚΕΥΘΕΙΤΕ ΤΟ SITE ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΟ www.boccadirosa.gr ΚΩ∆ (31Ν)

ΚΑΤΩ ΠΛΑΤΑΝΙΤΗΣ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ "JET OIL" ΣΤΟΝ ΚΑΤΩ ΠΛΑΤΑΝΙΤΗ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ, ΕΠΙ ΤΗΣ Ε.Ο. ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ-ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ. ΚΟΜΒΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ, 4χλµ. ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ ΡΙΟΥ-ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ. ΧΑΜΗΛΟ ΕΝΟΙΚΙΟ, ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΕΤΟΙΜΟ ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ. ΤΙΜΗ: 70.000,00€ ΚΩ∆ (34Ν)

NAYΠΑΚΤΟΣ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΩΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ 230τ.µ. ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ∆ΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟ ΟΡΟΦΟ 125τ.µ. ΕΚΑΣΤΟ ΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΕΝΩ Ο ΠΡΩΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΚΟΠΟ. ΤΙΜΗ: 360.000,00€ ΚΩ∆ (21Α)

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ "BARAKI LOUNGE CAFE" (ΠΛΗΡΩΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΗ) ΣΤΟΛΙΜΑΝΙ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ, ΣΤΕΓΑΖΟΜΕΝΗ ΣΕ ΙΣΟΓΕΙΟ ΧΩΡΟ 73τ.µ. ΜΕ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΟΝΑ' ΟΡΟΦΟ 73τ.µ. ΕΠΙΣΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΟΨΗ ΣΕ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΟ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΟ ΚΑΙΑΥΛΗ ΣΤΟ ΠΙΣΩ ΜΕΡΟΣΤΗΣ.ΤΙΜΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ: 55.000,00€ ΚΩ∆ (22Α)

NAYΠΑΚΤΟΣ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 84τ.µ. ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΑΝΟΥ ΡΗΓΑ ΣΤΟ ΓΡΙΜΠΟΒΟ, ΝΕΟ∆ΜΗΤΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑ∆ΗΠΟΤΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ. ΤΙΜΗ: 210.000,00€ ΚΩ∆ (17Λ)

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΙΣΟΓΕΙΟΣ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 220τ.µ. ΣΕ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 336τ.µ. ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ∆Η ΝΟΒΑ (ΠΡΩΗΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ). ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΧΕΙ 10µ. ΠΡΟΣΟΨΗ ΣΕ ΠΟΛΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ∆ΡΟΜΟ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑ∆ΗΠΟΤΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ ΑΦΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ∆ΟΜΗΣΗΣ ΥΠΑΡΧΕΙ Α∆ΕΙΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΚΑΙ 1ο ΟΡΟΦΟΥ 222τ.µ. ΤΙΜΗ: 590.000,00€ ΚΩ∆ (3Ε)

NAYΠΑΚΤΟΣ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ, ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ "ΓΕΙΤΟΝΑΣ" ΠΛΗΡΩΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΗ ΣΤΟ ΓΡΙΜΠΟΒΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ. ΣΤΕΓΑΖΕΤΑΙ ΣΕ ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ140τ.µ. ΜΕ 70τ.µ. ΠΑΤΑΡΙ. ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 170 ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ 200 ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΕΚΤΟΣ. ΤΙΜΗ: 70.000,00€ ΚΩ∆ (35Λ)

ΓΡΙΜΠΟΒΟ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 76τ.µ. ΣΤΟ ΓΡΙΜΠΟΒΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ. ∆ΙΑΘΕΤΕΙ 9µ. ΦΑΤΣΑ ΚΑΙ 6µ. ΥΨΟΣ ΜΕ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΤΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ∆ΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟ ΤΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΩΝ. ΤΙΜΗ: 138.000,00€ ΚΩ∆ (37Ν)

ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΙΣΜΟΣ (ΦΕΚ 1270/∆'/5-10-93) 21 ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ "ΠΡΩΗΝ CAMPING ∆ΩΡΙΚΟ ΧΩΡΙΟ" ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΦΩΚΙ∆ΑΣ. Η ΕΚΤΑΣΗ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΕIΝΑΙ ΧΩΡΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΑΝΑΒΑΘΜΙ∆ΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΠΕΡΟΧΗ ΘΕΑ ΣΤΟΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟ. ΑΚΟΜΑΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΤΙΡΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 980τ.µ., ΠΙΣΙΝΑ 150τ.µ. ΚΑΙ ΠΟΛΛΕΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ. ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ∆ΟΜΗΣΗΣ ΦΘΑΝΕΙ ΣΥΝΟΛΙΚΑΤΑ 6.500τ.µ. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΙΚΑ. ΤΙΜΗ: 1.300.000,00€ ΚΩ∆ (38Ν)

ΠΛΑΤΑΝΙΤΗ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 5.040τ.µ. ΜΕ ΚΤΙΡΙΟ ΤΡΙΩΝ ΟΡΟΦΩΝ ΣΤΑ ΜΠΕΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 748τ.µ. ΣΤΟΝ ΠΛΑΤΑΝΙΤΗ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ. ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΚΟΡΥΦΗ ΛΟΦΟΥ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΑ ΣΤΟΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟ ΚΟΛΠΟ. ΕIΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ Ή ΑΛΛΗΣ ΤΙΜΗ: 280.000,00€ ΚΩ∆ (39Ν)

ΑΦΡΟΞΥΛΙΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΕΠΙ ΤΗΣ Ο∆ΟΥ ΘΕΡΜΟΥ (ΑΦΡΟΞΥΛΙΑ) 320 τ.µ. ΧΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΕ ΤΡΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ 120,100,100 τ.µ. ΜΕ Α∆ΕΙΕΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ. TIMH: 600.000,00€ ΚΩ∆ (8Ν)

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

ΜΑΡΑΘΙΑ

ΜΑΚΥΝΕΙΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙΜΕΖΟΝΕΤΑ130τ.µ.ΣΕΟΙΚΟΠΕ∆Ο 150τ.µ.ΚΑΙΟΙΚΟΠΕ∆Ο150τ.µ.ΠΟΥΧΤΙΖΕΙ120τ.µ. ΣΤΗΜΑΚΥΝΕΙΑΑΝΤΙΡΡΙΟΥ,150µ.ΑΠOΘΑΛΑΣΣΑ, ΤΖΑΚΙ,ΘΕΑΘΑΛΑΣΣΑ. ΤΙΜΗ:170.000,00€ΚΩ∆(2Θ)

ΣΚΑ - ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ

ΠΩΛΕΙΤΑΙΝΕΟ∆ΜΗΤΗΤΡΙΩΡΟΦΗΟΙΚΙΑ256τ.µ. ΣΕΟΙΚΟΠΕ∆Ο2,000τ.µ.ΠΡΟΣΕΝΤΑΞΗΣΤΟΣΧΕ∆ΙΟΠΟΛΕΩΣΣΤΟΣΚΑΜΕΘΕΑΣΤΗΘΑΛΑΣΣΑΚΑΙ 104τ.µ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ∆ΟΜΗΣΗΣ. ΤΙΜΗ:420.000,00€ΚΩ∆(2Λ)

ΠΛΑΤΑΝΙΤΗ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ∆ΙΩΡΟΦΕΣΜΕΖΟΝΕΤΕΣ255τ.µ. ΣΤΟΝΑΝΩΠΛΑΤΑΝΙΤΗΜΕΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΧΩΡΟ 400τ.µ.,ΤΖΑΚΙ,ΘΕΑ,PARKING. ΤΙΜΗ:450.000,00€ ΚΩ∆(3Ν)

ΠΛΑΤΑΝΙΤΗ

ΠΩΛΕΙΤΑΙΜΕΖΟΝΕΤΑ225τ.µ.ΣΕΟΙΚΟΠΕ∆Ο 1.450τ.µ.ΣΤΟΝΑΝΩΠΛΑΤΑΝΙΤΗ4Υ/∆,2ΚΟΥΖΙΝΕΣ,4ΛΟΥΤΡΑ,2ΤΖΑΚΙΑ,BBQΜΕΘΕΑΣΤΟΝΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΚΑΙ650τ.µ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ∆ΟΜΗΣΗΣ. ΤΙΜΗ:620.000,00€ ΚΩ∆(5Λ)

ΚΑΤΩ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΠΩΛΕΙΤΑΙΜΕΖΟΝΕΤΑ120τ.µ.ΑΠΕΝΑΝΤΙΑΠΟΤΟ ΛΙΜΑΝΙΤΟΥΟΙΚΙΣΜΟΥΚΑΤΩΒΑΣΙΛΙΚΗ.∆ΙΑΘΕΤΕΙ 3Υ/∆,ΑΝΕΤΟΥΣΧΩΡΟΥΣΚΑΙΥΠΕΡΟΧΗΘΕΑ. ΤΙΜΗ:250.000,00€ΚΩ∆(9Λ)

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 600τ.µ. ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ 2 ΜΕΖΟΝΕΤΕΣ 300τ.µ. ΣΕ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 3.400τ.µ. ΣΤΟ ΜΑΡΑΘΙΑ 200µ. ΑΠΟ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΟ ΜΕ ΜΕΓΑΛΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ∆ΟΜΗΣΗΣ. ΤΙΜΗ: 1.000.000,00€ ΚΩ∆ (25Ν)

ΑΝΩ ΧΩΡΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΩΡΟΦΗ ΠΕΤΡΟΧΤΙΣΤΗ ΠΑΛΑΙΑ ΟΙΚΙΑ 120τ.µ. ΣΕ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 154τ.µ. ΣΤΗΝ ΑΝΩ ΧΩΡΑ ΟΡΕΙΝΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ. ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΜΕ ΘΕΑ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ. ΤΙΜΗ: 80.000,00€ ΚΩ∆ (24Λ)

ΓΗΠΕ∆Ο

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΝΕΟ∆ΜΗΤΕΣ ΜΕΖΟΝΕΤΕΣ, ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ, 143τ.µ. ΚΑΙ 157τ.µ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ "ΓΗΠΕ∆Ο", ΑΠΟΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ 3 Υ/∆, ΚΟΥΖΙΝΑ, ΣΑΛΟΝΙ, ΛΟΥΤΡΟ, 2WC, ΤΖΑΚΙ, ΠΑΡΟΧΕΣ ΓΙΑA/C, ΑΠΟΘΗΚΗ, ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΚΗΠΟΥ ΤΙΜΕΣ: 248.500,00€-255.000,00€-295.000,00€ ΚΩ∆ (23-24-25Α)

ΠΛΑΤΑΝΙΤΗ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕΖΟΝΕΤΕΣ, ΠΟΛΥΤΕΛΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ, ΤΡΙΩΝ ΕΠΙΠΕ∆ΩΝ 180τ.µ. ΣΤΟΝ ΠΛΑΤΑΝΙΤΗ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ, ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ. ∆ΙΑΘΕΤΟΥΝ 3 Υ/∆, 3 WC, 2 ΛΟΥΤΡΑ, ΤΖΑΚΟΥΖΙ, 2 ΤΖΑΚΙΑ, ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΕΝΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΚΑΙ ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΒΕΡΑΝΤΕΣ. ΤΙΜΗ: 370.000,00€ ΚΩ∆ (30Λ)

ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΕΖΟΝΕΤΑ 100τ.µ. ΣΥΝ 50τ.µ. ΥΠΟΓΕΙΟ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΗΡΙΑ ΠΑΝΟΥ. ∆ΙΑΘΕΤΕΙ 3 ΥΠΝΟ∆ΩΜΑΤΙΑ, 1 ΛΟΥΤΡΟ, 2 WC, ΤΖΑΚΙ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΟ ΧΩΡΟ. ΤΙΜΗ: 185.000,00€ ΚΩ∆ (31Λ)

ΠΛΑΤΑΝΙΤΗ

ΠΩΛΕΙΤΑΙΠΟΛΥΤΕΛΗΣΜΕΖΟΝΕΤΑΣΤΟΝΠΛΑΤΑΝΙΤΗ.∆ΙΑΘΕΤΕΙ3Υ/∆,2ΜΠΑΝΙΑ,ΤΖΑΚΙ,ΑΥΤΟΝΟΜΗΘΕΡΜΑΝΣΗΑΝΑΟΡΟΦΟ,ΘΕΑΣΤΟΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟ.ΤΙΜΗ:290.000,00€ ΚΩ∆(15Α)

ΓΡΗΓΟΡΙΤΙΚΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΙΣΟΓΕΙΟΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 86τ.µ. ΣΕ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 220τ.µ. ΣΤΑ ΓΡΗΓΟΡΙΤΙΚΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ. ∆ΙΑΘΕΤΕΙ 3 Υ/∆, ΤΖΑΚΙ, ΜΕΓΑΛΟ ΧΩΡΟ ΜΕ ΚΟΥΖΙΝΑ ΚΑΙ ΑΥΛΗ. ΤΙΜΗ: 80.000,00€ ΚΩ∆ (18Θ)

ΧΙΛΙΑ∆ΟΥ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕΖΟΝΕΤΕΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΣΕ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΗ ΧΙΛΙΑ∆ΟΥ. 90µ. ΑΠΟ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΜΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΗ ΠΙΣΙΝΑ, PARKING, BARBEQUE, ΤΖΑΚΙ, ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΑ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ. ΤΙΜΗ: 110.000,00-240.000,00€ ΚΩ∆(27-28-29Λ)

ΠΛΑΤΑΝΙΤΗ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΕΖΟΝΕΤΑ 100τ.µ. ΣΤΟΝ ΠΛΑΤΑΝΙΤΗ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ 10µ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ. ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ, ΤΖΑΚΙ ΚΑΙ ΘΕΑ. ΤΙΜΗ: 195.000,00€ ΚΩ∆ (18Λ)

ΑΦΡΟΞΥΛΙΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙΙΣΟΓΕΙΟΣΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ100τ.µ.ΣΕ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο320τ.µ.ΣΤΗΝΑΦΡΟΞΥΛΙΑΝΑΥΠΑΚΤΟΥ.ΕΧΕΙΕΤΟΙΜΕΣΑΝΑΜΟΝΕΣΚΑΙ100τ.µ. ΥΠΟΛΟΙΠΟ∆ΟΜΗΣΗΣ. ΤΙΜΗ:170.000,00€ ΚΩ∆(19Λ)

ΜΑΜΟΥΛΑ∆Α

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΩΡΟΦΗ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗ 263τ.µ. ΣΕ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 1.213τ.µ. ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΜΑΜΟΥΛΑ∆Α. ΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ 122τ.µ. ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΕ ΑΠΟ 3Υ/∆, ΚΟΥΖΙΝΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΛΟΝΙ ΜΕ ΤΖΑΚΙ. Ο ΠΡΩΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ 141τ.µ. ΕΙΝΑΙ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΘΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ 3 Υ/∆, ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΛΟΝΙ ΜΕ ΤΖΑΚΙ ΣΥΝ ΣΟΦΙΤΑ 50τ.µ. ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΜΕΓΑΛΕΣ ΒΕΡΑΝΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ∆ΥΟ ΟΡΟΦΟΥΣ ΜΕ ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΑ ΣΤΗ ΓΕΦΥΡΑ ΚΑΙ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟ ΚΟΛΠΟ. ΕΧΕΙ 137τ.µ. ΥΠΟΛΟΙΠΟ ∆ΟΜΗΣΗΣ. ΤΙΜΗ: 200.000,00€ ΚΩ∆ (2Ε)

ΜΑΡΑΒΙΤΣΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 4,380τ.µ. ΣΤΗ ΜΑΡΑΒΙΤΣΑ ΠΛΑΤΑΝΙΤΗ ΜΕ ∆ΙΩΡΟΦΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 93τ.µ.. ΜΕ ΘΕΑ ΣΤΟΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟ ΚΑΙ 107τ.µ. ΥΠΟΛΟΙΠΟ ∆ΟΜΗΣΗΣ. ΤΙΜΗ: 170.000,00€ ΚΩ∆ (1Λ)

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ - ΚΑΣΤΡΟ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΩΡΟΦΗ ΟΙΚΙΑ 230τ.µ. ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΦΑΛΤΣΟΠΟΡΤΙ" ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΤΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ. ∆ΙΑΘΕΤΕΙ 4Υ/∆, 2 ΜΠΑΝΙΑ, 1WC, 1 ΤΖΑΚΙ, ΑΝΕΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ ΚΗΠΟ ΜΕ ΥΠΕΡΟΧΗ ΘΕΑ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ. ΤΙΜΗ: 370.000,00€ ΚΩ∆ (19 Α)

ΑΝΩ ∆ΑΦΝΗ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΠΑΛΑΙΑ, ΠΕΤΡΟΧΤΙΣΤΗ ΜΕΖΟΝΕΤΑ 70τ.µ. ΜΕ ΣΟΦΙΤΑ 20τ.µ. ΣΕ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 330τ.µ. ΣΤΗΝ ΑΝΩ ∆ΑΦΝΗ. ∆ΙΑΘΕΤΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ BBQ ΚΑΙ ΥΠΕΡΟΧΗ ΘΕΑ. ΤΙΜΗ: 130.000,00€ ΚΩ∆ (21Ν)

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΑ∆ΙΚΟ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠO ΙΣΟΓΕΙΟ 120τ.µ. Α΄ ΟΡΟΦΟ 89τ.µ. ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΟ 110τ.µ. ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΕΧΕΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΘΕΙ ∆ΙΑΤΗΡΗΤΕΟ (∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗΣ) ΚΑΙ ΕIΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΠΟΛΛΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ. ΤΙΜΗ: 500.000,00€ ΚΩ∆ (27Α)

ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 320τ.µ. ΣΤΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ ΦΩΚΙ∆ΑΣ. ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΙΣΟΓΕΙΟ 30τ.µ. (ΑΠΟΘΗΚΗ), ΠΡΩΤΟ ΟΡΟΦΟ 63τ.µ., ΣΟΦΙΤΑ 37τ.µ. ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΒΕΡΑΝΤΕΣ ΜΕ ΘΕΑ ΣΤΟΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟ ΚΟΛΠΟ. Η ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΗ ΚΑΙ ΤΟ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο ∆ΙΑΘΕΤΕΙ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ∆ΟΜΗΣΗΣ. ΤΙΜΗ: 240.000,00€ ΚΩ∆ (36Λ)

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 123τ.µ. ΜΕ ΚΗΠΟ 128τ.µ. ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ. ∆ΙΑΘΕΤΕΙ 2 Υ/∆, 1 ΜΠΑΝΙΟ, 1WC, ΜΕΓΑΛΗ ΚΟΥΖΙΝΑ, ΕΥΡΥΧΩΡΟ ΚΑΘΙΣΤΙΚΟ-ΣΑΛΟΝΙ ΜΕ ΤΖΑΚΙ, ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΕΣ ΑΝΑΜΟΝΕΣ ΓΙΑ 2ο ΟΡΟΦΟ (ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ∆ΟΜΗΣΗΣ). ΤΙΜΗ: 295.000,00€ ΚΩ∆ (28Α)

ΓΡΙΜΠΟΒΟ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΠΟΛΥΤΕΛΗΣ ΜΕΖΟΝΕΤΑ 3 ΜΑΜΟΥΛΑ∆Α ΕΠΙΠΕ∆ΩΝ, ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 117τ.µ. ΜΕ ΠΡΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ ΠΕΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΩΡΟΦΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΡΑΣ ΦΑΤΣΑ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΑΠΕΝΑΝΤΙ 160τ.µ. ΣΕ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 600τ.µ. ΣΤΗ ΜΑΜΟΥΑΠΟ ΤΟ ΑΛΣΟΣ ΤΟΥ ΓΡΙΜΠΟΒΟΥ. ∆ΙΑΛΑ∆Α ΜΕ ΥΠΕΡΟΧΗ ΘΕΑ. ∆ΙΑΜΠΕΡΕΣ, ΘΕΤΕΙ 2 Υ/∆, 2 ΜΠΑΝΙΑ, ΤΖΑΚΙ, ΜΕΓΑΛΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΦΩΤΕΙΝΟ, ΜΕΓΑΛΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ∆ΟΜΗΣΗΣ. ΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ. ΤΙΜΗ: 210.000,00€ ΚΩ∆ (29Α) ΤΙΜΗ: 200.000,00€ΚΩ∆ (19Ν)

Περισσότερες πληροφορίες, φωτογραφίες και video σ το www.remax.gr H RE/MAX, η Νο 1 κτηµατοµεσιτική πολυεθνική εταιρεία σε πωλήσεις ακινήτων διεθνώς, µε πάνω από 6.900 µεσιτικές επιχειρήσεις και 120.000 στελέχη σε 65 χώρες, ζητά συνεργάτες για να στελεχώσουν το τµήµα πωλήσεων στο νέο κατάστηµα στη περιοχή της Ναυπάκτου. Παρέχουµε: Πρωτοποριακή εκπαίδευση στις πωλήσεις ακινήτων, ανάπτυξη καριέρας, εξειδικευµένα προγράµµατα δηµοσίων σχέσεων, σύγχρονο marketing, τεχνολογία, υψηλές αποδοχές (50% 80%). Μεταφορικό µέσο απαραίτητο, επικοινωνιακές ικανότητες, πνεύµα συνεργασίας και εµπειρία στις πωλήσεις θα προτιµηθούν.

Αποστείλατε βιογραφικό: Αρβανίτη 5, Ναύπακτος (έναντι ΞΕΝΙΑ) Τηλ: 26340-20017 Fax: 26340-20029 Yπεύθυνος: Κος Στάικος Νικόλαος Κιν.: 6944920372 info:www.remax.com -


18

Íáõ ðá ê ô ß á

πληροφορίες

press

Παρασκευή 27 Ιουνίου 2008

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Επιµελητήριο Αιτωλοακαρνανίας ενηµερώνει για την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων σε χώρες των Βαλκανίων και τη Ρωσία. Μέσω του προγράµµατος INTERREG III A Ελλάδα- Ιταλία 2000-2006 και του έργου “Apostoles” το Επιµελητήριο Αιτωλοακαρνανίας διοργανώνει ενηµερωτική εκδήλωση µε αντικείµενο «∆υνατότητες Ανάπτυξης Εξωστρέφειας των Ελληνικών Επιχειρήσεων σε Ρωσία, Σερβία, Βουλγαρία, Αλβανία και Ρουµανία)».Το γεγονός θα λάβει χώρα στη αίθουσα εκδηλώσεών του Επιµελητηρίου (Παπαστράτου 53 & Σµύρνης 1) τη ∆ευτέρα 30 Ιουνίου και ώρα 18.30, µε εισηγητές εκπροσώπους των γραφείων ΟΕΥ των πρεσβειών της Ελλάδας στις χώρες αυτές, καθώς και επιχειρηµατίες που δραστηριοποιούνται ήδη εκεί. Την διοργάνωση έχει αναλάβει ο Ελληνικός Οργανισµός Εξωτερικού Εµπορίου (ΟΠΕ Α.Ε) και θα παράσχει τη δυνατότητα σε επιχειρηµατίες της περιοχής µας να ενηµερωθούν για επενδυτικές ευκαιρίες που υπάρχουν στις χώρες αυτές και για τη δυνατότητα να αποκτήσουν εξωστρέφεια τα προϊόντα τους σε διαρκώς αναπτυσσόµενες αγορές που είναι σε άµεση ή έµµεση σύνδεση µε την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η µεγάλη καινοτοµία της ενηµερωτικής αυτής εκστρατείας είναι ότι την εποµένη της εκδήλωσης, δηλαδή την Τρίτη 1η Ιουλίου οι ενδιαφερόµενοι επιχειρηµατίες της περιοχής µας θα µπορούν από τις 9 έως τις 12 το πρωί να συζητήσουν κατ’ ιδίαν µε τους εµπορικούς ακολούθους των πρεσβειών που τους ενδιαφέρουν, αποκτώντας εξειδικευµένη πληροφόρηση για την κάθε αγορά και να γνωρίσουν τις ευκαιρίες και τις ιδιαιτερότητες κάθε µιας από τις Ρωσία, Σερβία, Βουλγαρία, Αλβανία και Ρουµανία ξεχωριστά.

Πρόσκληση

Σύλλογος Φίλων Μοναστηριού «Παναγία η Αµπελακιώτισσα»

Πρόκειται συµπερασµατικά για άλλη µια σηµαντική πρωτοβουλία του Επιµελητηρίου µε τη βοήθεια του ΟΠΕ που θα προσφέρει στην τοπική επιχειρηµατικότητα την προοπτική της ανανέωσης των στόχων αλλά και τη εξωστρέφειας σε ένα οικονοµικό πεδίο ανοιχτό προς την Ευρώπη.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Συλλόγου, προσκαλεί τα µέλη του συλλόγου σε Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση για την ανάδειξη εφορευτικής επιτροπής και των µελών νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου.

Η ∆εύτερη Γενική Συνέλευση (λόγω έλλειψης απαρτίας της πρώτης) θα πραγµατοποιηθεί τη Κυριακή 29 Ιουνίου 2008 στις 10:30 στο ξενοδοχείο Ναύπακτος. Στην Γενική Συνέλευση θα αναγνωστεί ο απολογισµός του απερχόµενου ∆.Σ. και θα γίνει εκλογή εφορευτικής επιτροπής για την ανάδειξη νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου και νέας ελεγκτικής επιτροπής. Στην συνέχεια θα γίνουν οι αρχαιρεσίες του συλλόγου. Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί µέχρι τις 14:00 οπότε και θα λήξει η διαδικασία. Ο Πρόεδρος Βασίλειος Τριανταφύλλου

07:00 TA ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ 24 ΩΡΟΥ 07:30 RACCOΟNS (παιδικήσειράκινουµένωνσχεδίων) 08:00 ΤΑ ΩΡΑΙΟΤΕΡΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ (παιδική σερά) 09:00 ΑΡΩΜΑ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (τηλεοπτικό περιοδικό ποικίλης ύλης) 11:00 ΜΗ ΜΟΥ ΠΕΙΣ…. µουσικό τηλεπεριοδικό µε τονΑλέξανδρο Πετρίδη (ε) 12:00 ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ 13:30 ΑΡΩΜΑ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (ε) 14:45 ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ (παρουσιάζει ο Σωτήρης Καρέλης) 15:00 ΕΚΠΟΜΠΗ (επανάληψη της χθεσινοβραδινής εκποµπής) 16:30 ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ 17:00 ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ (σύντοµο δελτίο ειδήσεων) 17:15 ΤΑ ΩΡΑΙΟΤΕΡΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ (παιδική σερά) 18:15 RACCOΟNS (παιδικήσειράκινουµένωνσχεδίων) 19:00 ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ (σύντοµο δελτίο ειδήσεων) 19:15 Hill’s Side (νεανική σειρά) 20:00 NTOKΙMANTEP 21:00 ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΕΙ∆ΗΣΕΩΝ (ταγεγονότατηςκεντροδυτικής ΣτερεάςΕλλάδοςαπότο δηµοσιογραφικόεπιτελείοτου σταθµούστηΝαύπατκο, τοΜεσολόγγι,τηνΑµφισσα και τοΑίγιο) Παρουσιάζει η Μαρίνα Τσαµατσούλη. 21.45 SERLOK HOLMES (κοινωνική σειρά) 22:30 ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΓΕΓΟΝΟΤΑ (µε το Βαγγέλη Κουτρουµπέλη) 00:00 ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ (παρουσιάζει η Μαρίνα Τσαµατσούλη

ÓéóìÜíç 22 ÓôåíïðÜæáñï 26340 29135 www.tsousis.com

Ο Γραµµατέας Νικόλαος Πλούµης

[Νέο πρόγραµµα] Παρασκευή

Φωτοέκθεση Π. Τσούσης

Σάββατο

08:00 Η ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ 09:00 ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΓΕΝΟΝΟΤΑ (Ε) 10:30 ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΕΣ (Ε) 12:00 H ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΜΑΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ (Το δηµοτικό µας τραγούδι µε τον Νώντα Θεοδωρόπουλο) 13:00 ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ (κοινωνικές εκδηλώσεις από το φακό της κάµερας του Lepanto) 14:30 ΓΗ ΤΗΣ ΕΥΦΟΡΙΑΣ ( Η αγροτική σας ενηµέρωση ) 15:00 Η ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ 16:00 HILL’S SIDE (νεανική σειρά - η επανάληψη των επεισοδίων της εβδοµάδας) 17:00 ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ (Ε) 18:30 ΑΠΟΨΕΙΣ (Ε) 20:00 ΕΛΛΗΝ ΛΟΓΟΣ (οι ρίζες της ελληνικής γλώσσας και η ορθή της χρήση) 21:00 ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ 21:45 ΓΗ ΤΗΣ ΕΥΦΟΡΙΑΣ (η ενηµέρωση για την αγροτική µας οικονοµία) 22:45 SERLOK HOLMES (κοινωνική σειρά – επανάληψη των επεισοδίων της εβδοµάδας) 23:30 ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ – 7 ΗΜΕΡΕΣ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

Κυριακή 08:00 Η ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ 09:00 ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΓΕΝΟΝΟΤΑ (Ε) 10:30 ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΕΣ (Ε) 12:00 H ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΜΑΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ (Το δηµοτικό µας τραγούδι µε τον Νώντα Θεοδωρόπουλο) 13:00 ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ (κοινωνικές εκδηλώσεις από το φακό της κάµερας του Lepanto) 14:30 ΓΗ ΤΗΣ ΕΥΦΟΡΙΑΣ ( Η αγροτική σας ενηµέρωση ) 15:00 Η ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ 16:00 HILL’S SIDE (νεανική σειρά - η επανάληψη των επεισοδίων της εβδοµάδας) 17:00 ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ (Ε) 18:30 ΑΠΟΨΕΙΣ (Ε) 20:00 ΕΛΛΗΝ ΛΟΓΟΣ (οι ρίζες της ελληνικής γλώσσας και η ορθή της χρήση) 21:00 ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ 21:45 ΓΗ ΤΗΣ ΕΥΦΟΡΙΑΣ (η ενηµέρωση για την αγροτική µας οικονοµία) 22:45 SERLOK HOLMES (κοινωνική σειρά – επανάληψη των επεισοδίων της εβδοµάδας) 23:30 ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ – 7 ΗΜΕΡΕΣ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

∆ευτέρα 07:00 TA ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ 24 ΩΡΟΥ 07:30 RACCOΟNS (παιδικήσειράκινουµένωνσχεδίων) 08:00 ΤΑ ΩΡΑΙΟΤΕΡΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ (παιδική σερά) 09:00 ΑΡΩΜΑ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (τηλεοπτικό περιοδικό ποικίλης ύλης) 11:00 ΜΗ ΜΟΥ ΠΕΙΣ…. µουσικό τηλεπεριοδικό µε τονΑλέξανδρο Πετρίδη (ε) 12:00 ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ 13:30 ΑΡΩΜΑ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (ε) 14:45 ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ (παρουσιάζει ο Σωτήρης Καρέλης) 15:00 ΕΚΠΟΜΠΗ (επανάληψη της χθεσινοβραδινής εκποµπής) 16:30 ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ 17:00 ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ (σύντοµο δελτίο ειδήσεων) 17:15 ΤΑ ΩΡΑΙΟΤΕΡΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ (παιδική σερά) 18:15 RACCOΟNS (παιδική σειρά κινουµένων σχεδίων) 19:00 ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ (σύντοµο δελτίο ειδήσεων) 19:15 Hill’s Side (νεανική σειρά) 20:00 NTOKΙMANTEP 21:00 ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΕΙ∆ΗΣΕΩΝ (ταγεγονότατηςκεντροδυτικής ΣτερεάςΕλλάδοςαπότο δηµοσιογραφικόεπιτελείοτου σταθµούστηΝαύπατκο, τοΜεσολόγγι,τηνΑµφισσα και τοΑίγιο) Παρουσιάζει η Μαρίνα Τσαµατσούλη. 21.45 SERLOK HOLMES (κοινωνική σειρά) 22:30 H ΓΗ ΤΗΣ ΕΥΦΟΡΙΑΣ (Η Αγροτική ενηµέρωση) 00:00 ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ (παρουσιάζει η Μαρίνα Τσαµατσούλη

Τρίτη 07:00 TA ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ 24 ΩΡΟΥ 07:30 RACCOΟNS (παιδικήσειράκινουµένωνσχεδίων) 08:00 ΤΑ ΩΡΑΙΟΤΕΡΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ (παιδική σερά) 09:00 ΑΡΩΜΑ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (τηλεοπτικό περιοδικό ποικίλης ύλης) 11:00 ΜΗ ΜΟΥ ΠΕΙΣ…. µουσικό τηλεπεριοδικό µε τονΑλέξανδρο Πετρίδη (ε) 12:00 ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ 13:30 ΑΡΩΜΑ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (ε) 14:45 ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ (παρουσιάζει ο Σωτήρης Καρέλης) 15:00 ΕΚΠΟΜΠΗ (επανάληψη της χθεσινοβραδινής εκποµπής) 16:30 ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ 17:00 ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ (σύντοµο δελτίο ειδήσεων) 17:15 ΤΑ ΩΡΑΙΟΤΕΡΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ (παιδική σερά) 18:15 RACCOΟNS (παιδική σειρά κινουµένων σχεδίων) 19:00 ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ (σύντοµο δελτίο ειδήσεων) 19:15 Hill’s Side (νεανική σειρά) 20:00 NTOKΙMANTEP 21:00 ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΕΙ∆ΗΣΕΩΝ (ταγεγονότατηςκεντροδυτικής ΣτερεάςΕλλάδοςαπότο δηµοσιογραφικόεπιτελείοτου σταθµούστηΝαύπατκο, τοΜεσολόγγι,τηνΑµφισσα και τοΑίγιο) Παρουσιάζει η Μαρίνα Τσαµατσούλη. 21.45 SERLOK HOLMES (κοινωνική σειρά) 22:30 ΑΠΟΨΕΙΣ (µε το Σωτήρη Καρέλη) 00:00 ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ (παρουσιάζει η Μαρίνα Τσαµατσούλη

Τετάρτη 07:00 TA ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ 24 ΩΡΟΥ 07:30 RACCOΟNS (παιδικήσειράκινουµένωνσχεδίων) 08:00 ΤΑ ΩΡΑΙΟΤΕΡΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ (παιδική σερά) 09:00 ΑΡΩΜΑ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (τηλεοπτικό περιοδικό ποικίλης ύλης) 11:00 ΜΗ ΜΟΥ ΠΕΙΣ…. µουσικό τηλεπεριοδικό µε τονΑλέξανδρο Πετρίδη (ε) 12:00 ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ 13:30 ΑΡΩΜΑ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (ε) 14:45 ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ (παρουσιάζει ο Σωτήρης Καρέλης) 15:00 ΕΚΠΟΜΠΗ (επανάληψη της χθεσινοβραδινής εκποµπής) 16:30 ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ 17:00 ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ (σύντοµο δελτίο ειδήσεων) 17:15 ΤΑ ΩΡΑΙΟΤΕΡΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ (παιδική σερά) 18:15 RACCOΟNS (παιδική σειρά κινουµένων σχεδίων) 19:00 ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ (σύντοµο δελτίο ειδήσεων) 19:15 Hill’s Side (νεανική σειρά) 20:00 NTOKΙMANTEP 21:00 ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΕΙ∆ΗΣΕΩΝ (ταγεγονότατηςκεντροδυτικής ΣτερεάςΕλλάδοςαπότο δηµοσιογραφικόεπιτελείοτου σταθµούστηΝαύπατκο, τοΜεσολόγγι,τηνΑµφισσα και τοΑίγιο) Παρουσιάζει η Μαρίνα Τσαµατσούλη. 21.45 SERLOK HOLMES (κοινωνική σειρά) 22:30 ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΕΣ (µε τη Πέννυ Τσακίρη) 00:00 ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ (παρουσιάζει η Μαρίνα Τσαµατσούλη

Πέµπτη 07:00 TA ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ 24 ΩΡΟΥ 07:30 RACCOΟNS (παιδικήσειράκινουµένωνσχεδίων) 08:00 ΤΑ ΩΡΑΙΟΤΕΡΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ (παιδική σερά) 09:00 ΑΡΩΜΑ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (τηλεοπτικό περιοδικό ποικίλης ύλης) 11:00 ΜΗ ΜΟΥ ΠΕΙΣ…. µουσικό τηλεπεριοδικό µε τονΑλέξανδρο Πετρίδη (ε) 12:00 ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ 13:30 ΑΡΩΜΑ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (ε) 14:45 ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ (παρουσιάζει ο Σωτήρης Καρέλης) 15:00 ΕΚΠΟΜΠΗ (επανάληψη της χθεσινοβραδινής εκποµπής) 16:30 ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ 17:00 ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ (σύντοµο δελτίο ειδήσεων) 17:15 ΤΑ ΩΡΑΙΟΤΕΡΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ (παιδική σερά) 18:15 RACCOΟNS (παιδικήσειράκινουµένωνσχεδίων) 19:00 ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ (σύντοµο δελτίο ειδήσεων) 19:15 Hill’s Side (νεανική σειρά) 20:00 NTOKΙMANTEP 21:00 ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΕΙ∆ΗΣΕΩΝ (ταγεγονότατηςκεντροδυτικής ΣτερεάςΕλλάδοςαπότο δηµοσιογραφικόεπιτελείοτου σταθµούστηΝαύπατκο, τοΜεσολόγγι,τηνΑµφισσα και τοΑίγιο) Παρουσιάζει η Μαρίνα Τσαµατσούλη. 21.45 SERLOK HOLMES (κοινωνική σειρά) 22:30 ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΓΕΓΟΝΟΤΑ (µε το Βαγγέλη Κουτρουµπέλη) 00:00 ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ (παρουσιάζει η Μαρίνα Τσαµατσούλη


Íáõ ðá ê ô ß á

πληροφορίες 19

press

Παρασκευή 27 Ιουνίου 2008Φωτο Αγγελίες ΠΩΛΕΙΤΑΙ συγκρότηµα δύο σπιτιών συνολικής επιφάνειας 600τµ µε οικόπεδο τεσσάρων στρεµµάτων, 500 µέτρα από την παραλία στο Μαραθιά τηλ: REMAX 26340 20017

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διώροφο κτίριο µ’ αυλή στο κέντρο της πόλης (Μανάση 9) για επαγγελµατική χρήση. Τηλ.: 6947705292

Μικρές Αγγελίες ΖΗΤΕΙΤΑΙ: Προσωπικό για κουζίνα και service στην Μπυραρία Ανεµοδείκτης στο Γρίµποβο. Τηλ.: 6983000334. ΖΗΤΕΙΤΑΙ: Προσωπικό για την επιχείρηση Taste στο Λιµάνι. Τηλ.: 26340 24365. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2άρι (55τ.µ.) επιπλωµένο - 3ος όροφος καινούργιο (µε τζάκι - αυτόνοµη θέρµανση- Αir/c) στο Γρίµποβο (Ναύπακτος) Τηλ.: 6948624850 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2άρι (55τ.µ.) επιπλωµένο καινούργιο - 3ος όροφος (µε Αir/c) για Ιούλιο - Αύγουστο στο Γρίµποβο (Ναύπακτος) Τηλ.: 6948624850 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωµένος ηµιυπόγειος ενιαίος χώρος, 70 τ.µ.µε αυτόνοµη θέρµανση και τζάκι, διαθέτει κοινόχρηστη αυλή Πληροφορίες κ. Έφη Τηλ.: 6948118052. Kυρία Ναυπάκτια, εχέµυθη, µε δικό της µεταφορικό µέσο, ζητά εργασία (φύλαξη παιδιών) πρωϊνές, ή απογευµατινές ώρες. Τηλ.: 6947937035 ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο µε παλαιά κατοικία στα Κοκαλέϊκα Παλαιοπαναγιάς 800 µέτρα µε 230 µέτρα δόµηση. Τιµή: 60.000 ευρώ. Τηλ.6970444215 ΠΩΛΕΙΤΑΙ SEAT Cordoba 1996, 1600, υδραυλικό τιµόνι, ηλεκτρικά παράθυρα, 150.000 χλµ, ράδιο - CD, προβαλείς οµίχλης. Τιµή: 4.000 ευρώ. Τηλ.6947584298 ΠΩΛΕΙΤΑΙ επιχείρηση “καφετέρια –µπάρ” εν λειτουργία, στην Ναύπακτο, στεγασµένη σε κατάστηµα µε σάλα 70 τµ. και υπόγειο 80 τµ περίπου στο κέντρο της πόλεως (Πλατεία Φαρµάκη) µε ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων επί της πλατείας. Περίπτωση αλλαγής χρήσεως του συγκεκριµένου καταστήµατος

είναι αποδεκτή. Τηλ. Επικοινωνίας 6977664381 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισόγειο κατάστηµα 37τ.µ. έναντι ΙΚΑ Ναυπάκτου Πληροφορίες Τηλ.: 6945398539 ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Νηπιαγωγοί και νηπιοβρεφοκόµοι από ΑΕΙ και ΤΕΙ αντίστοιχα για απασχόληση σε παιδικό σταθµό. Ώρες επικοινωνίας 6-9µ.µ. Τηλ.: 6941532073 ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτοµα για πλήρη απασχόληση, από κατασκευαστική εταιρεία αλουµινίου - σιδήρου για το κατασκευαστικό τµήµα. Τηλ 6972276322 ΠΩΛΕΙΤΑΙ Οικόπεδα άρτια και οικοδοµήσιµα στον οικισµό Λάλικας του ∆. Αποδοτίας, 3 Km από τα Κρυονέρια Τηλ. 6944271273 ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ κήπων Φοιτήτρια στο τµήµα Θερµοκηπιακών Καλλιεργιών και Ανθοκοµίας αναλαµβάνει περιποίηση κήπων, γκαζόν κτλ. τηλ. 6942910556 ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟ∆. ΖΑΝΤΕΣ ∆ιπλωµατούχος Πολιτικός Μηχανικός Πανεπιστηµίου Πατρών Γρ. Λιακατά 12 Μεσολόγγι Τηλ:2631055637 Fax:2631055638 Κιν.:6972221316

Τιµή 100.000 ευρώ / στρέµα. Τηλ.: 6973047157. Βλαχοµήτρος Ιωάννης ΠΩΛΕΙΤΑΙ παραθαλάσσιο οικόπεδο επιφάνειας 5.500 τ.µ.εντός οικισµού άρτιο και οικοδοµήσιµο,µε πρόσοψηστην επαρχιακή οδό Ναυπάκτου - Αντιρρίου, κατάλληλο και για επαγγελµατική χρήση. Τηλ: 6948-253992 και 210.7016.617 fax: 210.7018.741 email: info@boutopoulos.gr ΖΗΤΕΙΤΑΙ: Γραφίστας - στρια µε πείρα άνω των 3 χρόνων. Στείλτε βιογραφικό στο 26340 45594. Τηλ.: 6972922442 ΖΗΤΕΙΤΑΙ: Αισθητικός που να έχει πτυχίο από ΤΕΙ για εργασία σε Σπα Ξενοδοχείου Τηλ.: 6972922442 ΖΗΤΕΙΤΑΙ: Σχεδιαστής - Σεχδιάστρια που να γνωρίζει πολύ καλά ΑYTOCAD ή παραπλήσιο πρόγραµµα καθώς και να γνωρίζει από τον ΓΟΚ. Υποχρεωτική η πείρα. Στείλτε βιογραφικό στο 26340 45594. Τηλ.: 6972922442 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ αποθήκη140 τµ στο κέντρο της Ναπάκτου (έναντι Αγ. Παρασκευής) για αποθήκη ή επαγγελµατική στέγη. Πληροφορίες στο τηλ.:6977479492

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ιαµέρισµα στο Γυµνάσιο Ναυπάκτου 3άρι 80τµ, µε AC και αυτόνοµη θέρµανση, 3ος όροφος τηλ. 6945871094

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ οροφοδιαµέρισµατα 3ου και 4ου ορόφου, επιπλωµένα και µη, 100 τ.µ.και 110τ.µ. Αυτόνοµη θέρµανση στην Ψανή Τηλ.: 26340 27009, 26340 25019, κιν.: 6976241789.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 500τ.µ. στην Παλαιοπαναγιά 100 µ.από την θάλασσα. Πληροφορίες 6976001331

ΠΩΛΕΙΤΑΙ αυτοκίνητο Volvo S60 2000cc Turbo, 4os-2005 αρ. κυκλ. Συν εξτρα, 29500 Km Τιµή: 26.0000 ευρώ. Τηλ. 6977983797

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 4 στρέµµατα µε (µε οίκηµα εντός) στο Καστράκι (Περιοχή Ντότσικα) εντός οικισµού, παραπλεύρως Εθνικής Οδού.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 500 τ.µ.πλησίον του Lidl Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6977403564. Τιµή 90.000 ευρώ.

Η εταιρεία AVANCE RENT A CAR ζητά υπαλλήλους άνω των 23 ετών για πλήρη ή µερική απασχόληση, βασική προϋπόθεση δίπλωµα αυτοκινήτου. Βιογραφικό υποχρεωτικό. Πληροφορίες: 26340 26250, 6977416286, e-mail: info@theocar.com. Υπεύθυνος: Θεοδωρόπουλος Θεµιστοκλής ΠΩΛΕΙΤΑΙ SCOΟTER BEVERLY PIAGGIO 250cc Turbo, 6500 Km Ελαφρώς µεταχειρισµένο. Τιµή: 3,500 ευρώ. Τηλ. 6944200255 Γιώργος ΖΗΤΕΙΤΑΙ: κατάστηµα προς ενοικίαση περιοχή Γρίµποβο - Ψανή Τηλ.: 697324000 ΠΑΡΑ∆Ι∆ΟΝΤΑΙ ιδιαίτερα µαθήµατα στα πεδία Μαθηµατικός Λογισµός Ι , ΙΙ , ∆ιαφορικές Εξισώσεις , Πιθανόθεωρία και Θεωρία Ουρών, ∆ιακριτά Μαθηµατικά, σε φοιτητές του ΤΕΙ Ναυπάκτου από Ηλεκτρολόγο Μηχανικό & Μηχ. Υπολογιστών Ε.Μ.Π. ∆ηµιουργία και ολιγοµελών τµηµάτων.∆ηλώσεις συµµετοχής έως 30 Απριλίου. Έναρξη µαθηµάτων 5 Μαίου. Τηλέφωνο Πληροφοριών: 6972014006 ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 360 τ.µ. µε πανοραµική θέα στον Κορυνθιακό και τη Γέφυρα, στον οικισµό Καστρακίου Παλαιοπαναγιάς Ναυπάκτου. Τηλ.: 6977784341 Ξηταντήρια τριφυλλιού. Εισαγωγές, µελέτες, επιδότηση αγοράς. Επιδότηση αποξηραµένου τριφυλλιού 33 ευρώ τον τόνο. Επίσης κατασκευάζουµε σιλό, εισάγουµε ξηραντήρια καλαµποκιού. Τηλ.: 6949447253 ΖΗΤΕΙΤΑΙ: Προσωπικό (καµαριέρες - σερβιτόροι - κουζίνα - ρεσεπσιόν) για ξενοδοχείο στη Ναύπακτο. Τηλ.: 26340 25256

VILLA LEPANTO ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ LOUX ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ / STUDIOS 2&4 ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΠΑΚΤΟ ΓΙΑ ΙΟΥΛΙΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟ 6932299798 - 6948727409 -2634028727

Í áõ ð á ê ô ßá press

Μικρές αγγελίες µε 10 ευρώ το µήνα Φωτοαγγελίες µε 20 ευρώ το µήνα Τηλ.: 26340 26318

A στρολόγος – Μέντιουµ Κυρία Χαραλάµπους

Με την µέθοδο των καρτών Τ.Α.Ρ.Ω

Προβλέπει µε ακρίβεια παρελθόν, παρόν και µέλλον. Σας βοηθά στην επίλυση

 οικογενειακών, επαγγελµατικών, αισθηµατικών σας προβληµάτων Τηλέφωνο για ραντεβού στο 6944248848

ΑΓΟΡΕΣ - ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ – ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ - ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΟΙΚΟΠΕ∆ΩΝ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΩΝ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Επιθυµείτε την πώληση κάποιου ακινήτου σας; Μαζί µας θα το πετύχετε σίγουρα καλύτερα. Άµεσα, υπεύθυνα, επαγγελµατικά , χωρίς όρους και δεσµεύσεις που δυσκολεύεστε να κατανοήσετε. Θέλετε να πραγµατοποιήσετε κάποια αγορά ακινήτου; Με την δική µας βοήθεια, τις δικές µας προτάσεις θα κάνετε τη σωστή τοποθέτηση των χρηµάτων σας στο κατάλληλο για εσάς ακίνητο και τελικά θα είστε σίγουρα κερδισµένοι. ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ: ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ ∆ιαµέρισµα 71 τ.µ σε καινούργιο σύγχρονο κτίριο, µε φανταστική θέα, µεγάλες βεράντες, αυτονοµία, θέση πάρκινκ, σε ένα περιβάλλον ήσυχο, µε τον αέρα της εξοχής αλλά και την εύκολη και σύντοµη πρόσβαση στην παραλία και στο κέντρο της πόλης. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΤΗΣ, διαµερίσµατα πολυτελούς κατασκευής, 77, και 67 τ.µ. 1ου και 2ου ορόφου, αυτόνοµη θέρµανση 1 και 2 υ/δ, κουζίνα σαλόνι, στεγασµένο γκαράζ, ατοµική αποθήκη, µεγάλες βεράντες, σε απόσταση 40 µέτρων από την παραλία Πλατανίτη. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ ΛΑΓΚΑ∆ΟΥΛΑ, διαµερίσµατα πολυτελούς κατασκευής 69 έως 84 τ.µ. 1ου και 2ου ορόφου, αυτόνοµη θέρµανση 2 υ/δ, κουζίνα σαλόνι, στεγασµένο γκαράζ, ατοµική αποθήκη, µεγάλες βεράντες, σε απόσταση 300 µέτρων από την παραλία Ψανή. ΠΩΛΕΙΤΑΙ: ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ ΛΑΓΚΑ∆ΟΥΛΑ.Οροφοδιαµέρισµα µε θέα πολυτελούς κατασκευής 107 τ.µ. 1ου και 2ου ορόφου, 3 υ/δ, 2 µπάνια, διαµπερές,, αυτόνοµη θέρµανση, αποθήκη, πάρκινκ, σε καλή και ήσυχη συνοικία κοντά στις συγκοινωνίες την αγορά και σε µικρή απόσταση από το κέντρο της πόλης. ΠΩΛΕΙΤΑΙ: ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ ΚΕΝΤΡΟ (ΒΑΡΝΑΡΑΧΗ), οροφοδιαµέρισµα πολυτελούς κατασκευής 85 τ.µ. ισογείου, διαµπερές, αυτόνοµη θέρµανση, 2 υ/δ, 1 µπάνιο, αποθήκη, σε νεοαναγειρόµενο σύγχρονο κτίριο, ήσυχο περιβάλλον. ΠΩΛΕΙΤΑΙ: ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ ΨΑΝΗ, διαµέρισµα επί της παραλίας Ψανής 112 τ.µ. 2ου ορόφου, 2 υ/δ, 1 wc, 1 µπάνιο, µεγάλο σαλόνι - κουζίνα, µεγάλες βεράντες µε απεριόριστη θέα.

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ - ΜΕΖΟΝΕΤΕΣ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ: ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ ΧΙΛΙΑ∆ΟΥ. Μεζονέτα εξαιρετικής κατασκευής µε υπόγειο, σε ένα ήσυχο και φυσικό περιβάλλον 2 χιλιόµετρα από την παραλία Χιλιαδού , η κατοικία διαθέτει όλες τις ανέσεις για παραθεριστική ή µόνιµη διαµονή και είναι κτισµένη σε οικόπεδο 4000 τ.µ., έχει απεριόριστη θέα σε βουνό και θάλασσα . ΠΩΛΕΙΤΑΙ: ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ Μεζονέτα πολυτελούς κατασκευής 165 τ.µ. σε µία καταπληκτική περιοχή κοντά στην θάλασσα, σε γραφικό και ήσυχο περιβάλλον µε απεριόριστη θέα ,η κατοικία διαθέτει όλες τις ανέσεις για παραθεριστική ή µόνιµη δια-

µονή. ΠΩΛΕΙΤΑΙ: ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΤΗΣ, Μεζονέτα πολυτελούς κατασκευής 150 τ.µ. σε µία καταπληκτική περιοχή κοντά στην θάλασσα, σε γραφικό και ήσυχο περιβάλλον µε απεριόριστη θέα, η κατοικία διαθέτει όλες τις ανέσεις για παραθεριστική ή µόνιµη διαµονή. ΠΩΛΕΙΤΑΙ: ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΤΗΣ. Μεζονέτα πολυτελούς κατασκευής σε τρία επίπεδα 180 τ.µ. , ισόγειο 60 τ.µ.,1ος όροφος 60 τ.µ. και 2ος όροφος 60 τ.µ. 3 υ/δ, 4 µπάνια, αποθήκη, τζάκι, αυτόνοµη θέρµανση. ηλιακός, µεγάλες βεράντες, γκαράζ, οικόπεδο 110 τ.µ., ήσυχο περιβάλλον µε απεριόριστη θέα. ΠΩΛΕΙΤΑΙ: ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ ΛΙΜΑΝΙ. Μεζονέτα 160 τ.µ. στον πεζόδροµο του λιµανιού, αποτελούµενη από 3 υ/δ 2 µπάνια, αποθήκη, δυνατότητα διαµόρφωσης σε επαγγελµατικό χώρο κατάλληλο για ταβέρνα, καφετέρια, µπαρ κ.τ.λ. . ΠΩΛΕΙΤΑΙ: ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑ. Μεζονέτα πολυτελούς κατασκευής 160 τ.µ. 5 υ/δ, 3 µπάνια, αυτόνοµη θέρµανση, µεγάλες βεράντες, σε οικόπεδο 500 τ.µ. περιφραγµένο µε λιθόκτιστη µάνδρα, γκαράζ, γκαζόν και κήπος, 200 µέτρα από την θάλασσα, µε καταληκτική θέα. ΠΩΛΕΙΤΑΙ: ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΤΗΣ. Επί της ε.ο. Ναυπάκτου Αντιρρίου κτίριο κατάλληλο για καταστήµατα 1385 τ.µ. γωνιακό σε τρία επίπεδα καθώς επίσης µαζί µε το κτίριο και οικόπεδο 1000 τ.µ. επί της παραλίας Πλατανίτη µε δυνατότητα δόµησης 800 τ.µ., απεριόριστη θέα.

ΟΙΚΟΠΕ∆Α

ΠΩΛΕΙΤΑΙ: ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑΣ. Οικόπεδο 4000 τ.µ. µε 31 µέτρα πρόσοψη επί της παραλίας σε µια καταπληκτική περιοχή µε καταπράσινο και ήσυχο περιβάλλον, µε φανταστική θέα, κατάλληλο για επαγγελµατική αξιοποίηση η για συγκρότηµα κατοικιών παραθεριστικής ή µόνιµης διαµονής ΠΩΛΕΙΤΑΙ: ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ. Έκταση 4284 τ.µ. σε απόσταση 500 µέτρων από µια πεντακάθαρη φανταστική παραλία µε ψιλό βοτσαλάκι, σε µια περιοχή µε αρκετό πράσινο ήσυχο περιβάλλον και απεριόριστη θέα, κατάλληλο για κτίσιµο κατοικίας ως παραθεριστικής ή µόνιµης διαµονής και για επαγγελµατική αξιοποίηση.(280000 €) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ ΜΑΚΥΝΕΙΑ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ, Οικόπεδο 419 τ.µ. σε ένα γραφικό παραθαλάσσιο χωρίο µε φανταστική θέα, ήσυχο περιβάλλον και υγιεινό κλίµα η από-

σταση από την θάλασσα είναι περίπου 100 µέτρα, το οικόπεδο κτίζει 320 τ.µ. κατοικία για παραθεριστική ή µόνιµη διαµονή.(130000 €) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ ΛΥΓΙΑΣ ∆ΕΝ∆ΡΟ. Οικόπεδο γωνιακό επί πλατείας 300 τ.µ., σ.δ. 1,2 εντός σχεδίου, σε µια περιοχή µε τις καλύτερες προοπτικές ανάπτυξης 1 χιλιόµετρο από το κέντρο της πόλης, ήσυχο περιβάλλον, κατάλληλο και για επαγγελµατική αξιοποίηση.(230000 €) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ ΣΚΑΛΑ. Οικόπεδο 500 τ.µ. σε µια ήσυχη περιοχή 3500 µέτρα από την θάλασσα µέσα στην φύση σε ένα καταπράσινο περιβάλλον το οικόπεδο κτίζει 400 τ.µ. κατοικία. ΠΩΛΕΙΤΑΙ: ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑ. Οικόπεδο 1020 τ.µ. σε ένα ήσυχο και γραφικό περιβάλλον µε άνετη πρόσβαση και δυνατότητα δόµησης 400 τ.µ., 150 µέτρα από µια καταπληκτική παραλία και 1,5 χιλιόµετρο από το κέντρο της πόλης., κατάλληλο για κατοικίες και για επαγγελµατική αξιοποίηση . ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ ΣΚΑΛΩΜΑ, 6 Οικόπεδα 820 τ.µ. το κάθε ένα, 500 µέτρα από µια καταπληκτική παραλία µε ψιλό βοτσαλάκι σε ένα ήσυχο και γραφικό περιβάλλον, το οικόπεδα κτίζουν από 400 τ.µ. έκαστον, κατάλληλα για κατοικίες παραθεριστικής ή µόνιµης διαµονής καθώς και για επαγγελµατική αξιοποίηση, πωλούνται και µεµονωµένα. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ – ΠΑΡΑΛΙΑ ΧΙΛΙΑ∆ΟΥ, οικόπεδα από 400 έως 807 τ.µ., όλα εντός οικισµού, 300 µέτρα από τη θάλασσα, σε µια όµορφη περιοχή µε ήσυχο περιβάλλον, κατάλληλα για κατοικίες παραθεριστικής ή µόνιµης διαµονής καθώς και για επαγγελµατική αξιοποίηση. ΠΩΛΕΙΤΑΙ: ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ ΚΑΣΤΡΟ, Οικόπεδο 410 τ.µ. σε γραφικό και ήσυχο περιβάλλον µε υγιεινό κλίµα και απεριόριστη θέα η απόσταση από την θάλασσα είναι περίπου 400 µέτρα, το οικόπεδο είναι κατάλληλο για κατοικία και για επαγγελµατική αξιοποίηση. ΠΩΛΕΙΤΑΙ: ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ ΛΑΓΚΑ∆ΟΥΛΑ. Οικόπεδο 500 τ.µ., εντός σχεδίου, σε µια περιοχή µε τις καλύτερες προοπτικές ανάπτυξης 1 χιλιόµετρο από το κέντρο της πόλης και 400 µέτρα από την παραλία Ψανής, ήσυχο περιβάλλον, κατάλληλο για κατασκευή κατοικιών. ΠΩΛΕΙΤΑΙ: ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΑΡΑΘΙΑΣ. Οικόπεδο 1196 τ.µ. επί µιας καταπληκτικής παραλίας µε υπέροχη θέα, το οικόπεδο κτίζει 800 τ.µ. κατάλληλο για εξοχική κατοικία ακόµη και µόνιµης διαµονής, επίσης είναι επαγγελµατικά αξιοποιήσιµο.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΞΗΣ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΑΣ, ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΑΣ ΣΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΣΕ ∆ΙΚΗ ΜΑΣ ΑΤΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α www.Nafpaktosestate.gr, ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΑΣ ΣΕ ΑΘΗΝΑΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ, ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ∆ΙΚΤΥΑ ΜΕΣΙΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΕΡΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΗΝ Ο∆Ο ΙΝΤΖΕ 20 30300 ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ ΤΗΛ.:2634038077 ΚΙΝ.:6945700248 e-mail: info@nafpaktosestate.gr Internet: www.nafpaktosestate.gr


Íáõ ðá ê ô ß á press

Απαγορεύσεις... Πολύς λόγος γίνεται τώρα τελευταία για το νέο νόµο που προωθεί η κυβέρνηση Καραµανλή για το κάπνισµα. Σύµφωνα λοιπόν µε τη νέα διάταξη, που θα ισχύσει από το 2010 και µετά, όποιος συλλαµβάνεται να καπνίζει σε κλειστό δηµόσιο χώρο θα εκτελείται... ή τέλος πάντων θα πληρώνει πρόστιµο 300 ευρώ. Η φιλοσοφία του νόµου φαίνεται σωστή, αλλά στην πραγµατικότητα είναι ανούσια και αυτό γιατί χτυπάµε το πρόβληµα σε λάθος σηµείο.

τελευταίο click

Ôου Μάνου Σοκίνη

Παρασκευή 27 Ιουνίου 2008

Οι καπνιστές φυσικά και δεν πρόκειται να κόψουν το κάπνισµα επειδή το απαγορεύει ο νόµος. Ο νόµος απαγορεύει και τα αυθαίρετα, το φακελάκι, τη φοροδιαφυγή, το παρκάρισµα επάνω στα πεζοδρόµια και πολλά άλλα. Ο µόνος λόγος για να σταµατήσει κάποιος το κάπνισµα είναι γιατί θα συνειδητοποιήσει ο ίδιος ότι κάνει κακό στον εαυτό του. Οι παθητικοί καπνιστές δεν πρόκειται να προστατευθούν, κανένας νόµος δεν κατάφερε να µας οχυρώσει απέναντι σε χίλιους δυο άλλους καθηµερινούς αόρατους δολοφόνους που µας δηλητηριάζουν χωρίς να το ξέρουµε. Όλοι είµαστε παθητικοί δέκτες συνεπειών από τους ρύπους των αυτοκινήτων είτε έχουµε αυτοκίνητο είτε όχι, από την ακτινοβολία των κινητών είτε µιλάµε στο κινητό είτε όχι. Είµαστε εκτεθειµένοι στον κίνδυνο ως κοινωνία και όχι ατοµικά.

Ακολουθήστε την σκέψη µου.Γνωρίζω όπως και οι περισσότεροι, πως το κάπνισµα είναι µια βλαβερή και ανόητη συνήθεια που συνδέεται µε τις περισσότερες σύγχρονες δυτικές ασθένειες και δυστυχώς κάθε δέκα δευτερόλεπτα ένας άνθρωπος πεθαίνει στη Γη εξαιτίας του. Επίσης είναι αδιαµφισβήτητο γεγονός ότι ο καπνιστής επηρεάζει και τους γύρω του, οι οποίοι είναι αναγκασµένοι να γίνονται Η απαγόρευση λοιπόν δεν λειτουργεί παθητικοί δέκτες και να επιβαρύνουν την ούτε πρακτικά αλλά ούτε και ψυχολογικά και υγεία τους χωρίς δική τους ευθύνη αυτό γιατί ο άνθρωπος πάντα ανέπτυσσε ένα περίεργο αντιδραστικό reflect απέναντι σε Η απαγόρευση µιας δραστηριότητας ή κάθε τι του απαγορευόταν. Ο Θεός απαγόµιας συνήθειάς µοιάζει µε το να κρύβεις ρευσε στους πρωτόπλαστους να δοκιµάσουν το πρόβληµα κάτω από το χαλί. Η βρωµιά τους καρπούς από το δέντρο της γνώσης του δεν φαίνεται αλλά συνεχίζει να υπάρχει. καλού και του κακού, αλλά αυτό αντί να τους Τα ναρκωτικά απαγορεύονται αλλά αυτό αποτρέψει τροφοδότησε την περιέργειά τους. δεν σηµαίνει ότι δεν υπάρχουν χρήστες, Ο άνθρωπός είναι δηµιουργηµένος για να ίσα ίσα που οι έρευνές µας δείχνουν ότι είναι περίεργος, για να καταπατάει κανόνες, τα τελευταία χρόνια ο αριθµός τους αυξά- νόρµες και απαγορεύσεις. Χωρίς αυτή την νεται αντί να µειώνεται. ιδιότητα θα ήµασταν ακόµα στις σπηλιές.

Η τακτική της απαγόρευσης λοιπόν, και ειδικά όταν επιβάλλεται λανθασµένα, µπορεί να προκαλέσει πολλά παράδοξα. Η ψυχολογία µας λέει ότι ο πιο απλός τρόπος να πείσεις κάποιον να κάνει κάτι είναι να του το απαγορεύσεις. Η απαγόρευση δηµιουργεί µια αίσθηση µυστηρίου, απαγορευµένου καρπού, απόκρυφης γνώσης και απόλαυσης που κάποιος προσπαθεί να µας την στερήσει. Χαρακτηριστικό το πόσο λανθασµένα χρησιµοποιούµε αυτή την ψυχολογία είναι το παρακάτω παράδειγµα. Οι περισσότερες µαµάδες απαγορεύουν στα µικρά παιδιά τους να πίνουν coca cola γιατί σίγουρα δεν τους κάνει καλό. Αντί της coca cola µπορούν να πιουν sprite ή πορτοκαλάδα, τα οποία όµως κάνουν ακριβώς την ίδια ζηµιά όπως και όλα τα αναψυκτικά, αφού συνήθως το µόνο που αλλάζει είναι το χρώµα, η γεύση και η συσκευασία, ενώ οι

επιβλαβείς ουσίες παραµένουν σταθερά συστατικά. Τα παιδιά µεγαλώνουν µε την αίσθηση ότι η coca cola τους απαγορεύτηκε επειδή είναι µικρά σε ηλικία, αφού βλέπουν τους µεγαλύτερους να πίνουν χωρίς καµία αναστολή. Τα παιδιά αποδίδουν αυτή την άρνηση στο νεαρόν της ηλικίας τους και όχι στις βλαβερές ουσίες. Έτσι στην εφηβεία αρχίζουν να καταρρίπτουν οτιδήποτε τους "στερήθηκε" γιατί θεωρούν τον εαυτό τους µεγάλο. Η coca cola, το τσιγάρο, το αλκοόλ, τα ναρκωτικά γίνονται από απαγορευµένοι καρποί, σύµβολα ενηλικίωσης, και ο αριθµός των καπνιστών, ναρκοµανών και αλκοολικών µεγαλώνει. Αλίµονο στην κοινωνία που αντικαθιστά την ενηµέρωση, την παιδεία, τον σεβασµό και τον αυτοέλεγχο µε ανούσιες φανφάρες και απαγορεύσεις.

ΦΩΤΟΑΓΓΕΛΙΕΣ

Πωλείται διαµέρισµα στο Πλατανίτη Αντιρρίου, 66τµ., 2ου ορόφου, 1 υ/δ, ενιαία κουζίνα σαλόνι, τζάκι, πολύ καλής κατασκευής, µε κοινόχρηστη πισίνα, χώρο στάθµευσης, υπέροχη θέα.

ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕ∆ΩΝ, ΕΚΤΑΣΕΩΝ

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ-ΛΑΓΚΑ∆ΟΥΛΑ: Πωλείται οικόπεδο 480 τµ., γωνιακό επί της οδού Ασηµακοπούλου. ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ-ΓΡΙΜΠΟΒΟ: Πωλείται οικόπεδο 240 τµ. ,ανατολικό, πρώτο οικοδοµικό τετράγωνο. ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ-ΓΡΙΜΠΟΒΟ: Πωλούνται 2 οικόπεδα συνεχόµενα 300 τµ. έκαστο. ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ-ΑΦΡΟΞΥΛΙΑ: Πωλείται έκταση 7 στρεµµάτων µε πέτρινη µονοκατοικία. Απεριόριστη θέα. Τιµή ευκαιρίας. ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ-ΣΚΑΣ: Πωλείται έκταση 1500 τµ. µε ρεύµα, νερό και αποθήκη 30 m2. ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ-ΛΥΓΙΑΣ: Πωλείται οικόπεδο 760 τµ., περιβαλλόµενο από δρόµους και πρόσωπο σε πλατεία. Σ.∆. 0,8.Τιµή λογική. ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ-ΞΗΡΟΠΗΓΑ∆Ο: Πωλείται φάτσα στο κεντρικό δρόµο οικόπεδο 557 τµ., κτίζει 446 τµ. Κατάλληλο για επαγγελµατική χρήση. ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ-ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑ: Πωλείται επί της Ε.Ο. Ναυπάκτου – Αντιρρίου οικόπεδο 2000 τµ. .Γωνιακό, κατάλληλο για επαγγελµατική χρήση. ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ-ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑ: Πωλείται έκταση 2600 τµ. ,µε σπίτι 60 τµ..Κτίζει άλλα 140 τµ. Καταπλη-

ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

NAYΠΑΚΤΟΣ-ΟΒΡΕΟΛΑΚΑ: Πωλείται µονοκατοικία 99 τµ. σε οικόπεδο 200 τµ. Τιµή λογική ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ-ΚΑΣΤΡΟ: Πωλείται µονοκατοικία 83 τµ. σε οικόπεδο 356 τµ. Άνετη πρόσβαση, φανταστική θέα. Υπόλοιπο δόµησης 200 τµ. ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ-ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑ:Πωλείται µονοκατοικία 3 επιπέδων 200 τµ. Σε οικόπεδο 1000 τµ. Περιφραγµένη µε µαντρότοιχο. Τιµή λογική. ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ-ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ: Πωλείται νεοκλασικό διατηρητέο 108 τµ. µε ηµιυπόγειο 108 τµ.,γωνιακό

ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ-ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ: Πωλείται διαµέρισµα 86 τµ., 1ου ορόφου, διαµπερές, σύγχρονη κατασκευή. Αυτ/µη θέρµανση, πωλείται και µε οικοσκευή. ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ – ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ: Πωλείται διαµέρισµα 110 τµ.,3ου ορόφου, 3 υ/δ, τζάκι , αυτόνοµη θέρµανση. ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ-ΓΡΙΜΠΟΒΟ: Πωλείται διαµέρισµα 90 τµ., 1ου ορόφου. Φάτσα στη θάλασσα. ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ-ΟΒΡΕΟΛΑΚΑ: Πωλούνται διαµερίσµατα σε νεόδµητο κτίριο. 36,75,95 τµ. Ήσυχο περιβάλ-

ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ-ΕΠΙ ΤΗΣ Ο∆ΟΥ ΑΘΗΝΩΝ: Πωλείται κτίριο, ισόγειο κατάστηµα 110 τµ., όροφος κατάλληλος για γραφεία 110 τµ., υπόγειο 60 τµ. σε οικόπεδο 400 τµ. ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ-ΑΘ.ΝΟΒΑ-ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ: Πωλείται γωνιακό κατάστηµα 90 τµ. Σοβαρό εισόδηµα,

κτική θέα, ήσυχο περιβάλλον. ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ-ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑ: Πωλείται οικόπεδο 1720 τµ., οικοδοµή 400 τµ., δίνεται και τµηµατικά. ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ- ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑ: Πωλείται οικόπεδο 660 τµ. µε δόµηση 145 τµ. Τιµή λογική. ΜΑΚΥΝΕΙΑ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ: Πωλείται έκταση 9000 τµ. µε ελαιόδεντρα και γεώτρηση. Τιµή λογική. ΜΑΚΥΝΕΙΑ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ: Πωλείται έκταση 7500 τµ., φάτσα στη θάλασσα. Τιµή λογική. ΜΑΚΥΝΕΙΑ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ: Πωλείται οικόπεδο 700 τµ. µε οικία 70 τµ., καλοριφέρ, γεώτρηση. 100 m από τη θάλασσα. Τιµή ευκαιρίας. ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ ΕΥΠΑΛΙΟΥ: Πωλείται έκταση 4600 τµ..Πανοραµική θέα. Τιµή λογική. ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ ΕΥΠΑΛΙΟΥ: Πωλείται έκταση 6000 τµ., στη θέση «Κόκκινος». Προσφέρεται για τουριστικές εγκαταστάσεις όπως ξενοδοχείο, µπάγκαλοους κ.α. ΧΙΛΙΑ∆ΟΥ-ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ: Πωλείται φάτσα στη θάλασσα έκταση 7500 τµ. .Πρόσωπο στη θάλασσα 70µ. ΣΚΑΛΩΜΑ ΕΥΠΑΛΙΟΥ: Πωλούνται οικόπεδα 400, 500 τµ. 80 µ. από τη θάλασσα. ΜΑΡΑΘΙΑΣ ∆ΩΡΙ∆ΟΣ: Πωλείται οικόπεδο 330 τµ.. Ήσυχο περιβάλλον. Τιµή λογική. σε οικόπεδο 196 τµ. Τιµή λογική. ΣΚΑΛΩΜΑ ΕΥΠΑΛΙΟΥ: Πωλείται διαµέρισµα 1ου, ορόφου 85 τµ. σε σύγχρονη κατασκευή µε καταπληκτική θέα στη θάλασσα. ΜΑΡΑΘΙΑΣ ΦΩΚΙ∆ΟΣ: Πωλείται διώροφη κατοικία. Πρώτος όροφος δύο διαµερίσµατα 45 τµ. έκαστο, 1 υ/δ, κουζίνα, λουτρό. ∆εύτερος όροφος 78τµ., 2 υ/δ, κουζίνα καθιστικό ενιαίο, τζάκι, λουτρό.

λον, φανταστική θέα. ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ-ΛΑΓΚΑ∆ΟΥΛΑ: Πωλούνται διαµερίσµατα. 41,70 και 93 τµ. Τιµές λογικές. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ: Πωλούνται διαµερίσµατα 27 τµ. ισόγειο, 35 τµ. 1ος όροφος, έτος κατασκευής 2003, κεντρικά. Τιµή ευκαιρίας. ΠΑΤΡΑ: Πωλούνται διαµερίσµατα 40,60, 93τµ. ,1ου ορόφου σε διώροφη πολυκατοικία, µοντέρνα κατασκευή. Τιµή συζητήσιµη. τιµή λογική. ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ-ΑΘ.ΝΟΒΑ-ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ: Πωλείται ισόγειο κατάστηµα 91 τµ. µε πατάρι 91 τµ. Εξασφαλισµένο εισόδηµα, τιµή λογική.

Απευθυνθείτε σε µας….για γρήγορη και υπεύθυνη σύσταση σε αξιόπιστους ενοικιαστές ή αγοραστές…! Το κτηµατοµεσιτικό µας γραφείο διαθέτει ∆ΩΡΕΑΝ προς ενηµέρωση σας όλα τα χρηµατοδοτικά προγράµµατα της αγοράς, ώστε να πετύχετε το στόχο σας µε ελάχιστες δαπάνες σε χρόνο και χρήµα.

www.landhome.gr – e-mail: info@landhome.gr

Πωλείται διαµέρισµα στο Σκάλωµα Ευπαλίου, 85τµ., 2ου ορόφου, 2 υ/δ, ενιαία κουζίνα σαλόνι µε πάσο, τζάκι, µεγάλο κήπο, φωτεινό, πολύ καλής κατασκευής, και υπέροχη θέα.

Πωλείται µονοκατοικία στη Ναύπακτο,120 τ.µ., 3υ/δ,σοφίτα 50τµ. µε wc, ντουλάπες και ντουλάπια κουζίνας µασίφ ξύλο οξιάς, air condition, αυτόνοµη θέρµανση, ηλιακός και µπόιλερ τριπλής ενέργειας, πετρόχτιστο τζάκι, ενιαίο σαλόνι κουζίνα, κλειστό πάρκιν, αυτόµατες γκαραζόπορτες, αποθήκη 20 τµ., περιµετρική περίφραξη, θυροτηλέφωνο µε κάµερα στην εξωτερική είσοδο, γεώτρηση µε βρύσες για αυτόµατο πότισµα, ρεύµα τριφασικό και νυχτερινό, µε θέα, σε ήσυχο σηµείο. ∆υνατότητα δόµησης για επιπλέον 120 τµ.

Πωλείται διώροφη µονοκατοικία στη Παλαιοπαναγιά, 100τµ. κάθε όροφος. Σε οικόπεδο 1000τµ. µε καταπληκτικό κήπο, θέα βουνό και θάλασσα,30 µ. από τη θάλασσα, σε ήσυχη περιοχή µε πολύ πράσινο. ∆υνατότητα δόµησης στον επόµενο όροφο επιπλέον 80τµ. Ισόγειο 100τµ., 2 υ/δ, ενιαίο κουζίνα σαλόνι, τζάκι, µπάνιο µε υδροµασάζ. Πρώτος όροφος 100τµ., 3 υ/δ(το ένα υπνοδωµάτιο µε εσωτερικό µπάνιο),2 µπάνια, ενιαίο κουζίνα σαλόνι, τζάκι. Αυτονοµία θέρµανσης, air condition, στεγασµένο B/Q, στεγασµένο χώρο στάθµευσης 2 αυτοκινήτων, γεώτρηση, πιεστικό νερού κ.α.

Ναυπακτία press # 48 - 27/06/08  

Εβδομαδιαία εφημερίδα Ναυπακτία press. Η ενημέρωση για τη Ναύπακτο και τη Ναυπακτία

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you