Page 8

8

Íáõ ðá ê ô ß á

ρεπορτάζ

press

Παρασκευή 4 Απριλίου 2008

Κόµβος ανέκδοτο Προβληµατικός για την τοπική κυκλοφορία αλλά και την πρόσβαση από και προς τη ζεύξη Ρίου Αντιρρίου κρίνεται ο ανισόπεδος κόµβος στο Αντίρριο που θα κατασκευαστεί στα πλαίσια της Ιονίας Οδού. Η αρχική µελέτη του κόµβου “προσπερνά” το Αντίρριο και βάζει τους οδηγούς που θέλουν να κατευθυνθούν προς Ναύπακτο να κάνουν... κύκλους.

Μ

ε τα σηµερινά δεδοµένα για να κατευθυνθεί κάποιος από Γέφυρα προς Ναύπακτο αρκεί να χρησιµοποιεί την σχετική έξοδο που βρίσκεται µερικές εκατοντάδες µέτρα απ' τα διόδια της ζεύξης και οδηγεί στην υφιστάµενη εθνική οδό. Αντίστροφα, για να προσεγγίσει κάποιος τη Γέφυρα προερχόµενος απ' τη Ναύπακτο θα πρέπει να βρεθεί στον ισόπεδο κόµβο (πρώην εργοστάσιο ZIS). Με την κατασκευή όµως του ανισόπεδου κόµβου (Α) της Ιονίας Οδού (Β) η κατάσταση θα αλλάξει. Η έξοδος προς Ναύπακτο καταργείται και η σύνδεση της Ιονίας µε την υφιστάµενη Εθνική Οδό, βάσει της αρχικής χάραξης, θα γίνεται στη θέση του ήδη διαµορφωµένου ισόπεδου κόµβου (Γ). Με απλά λόγια ο οδηγός που περνάει τη Γέφυρα θα πρέπει να φτάσει στον ανισόπεδο κόµβο, να επιστρέψει -µε κατεύθυνση προς Μεσολόγγιστον υφιστάµενο κόµβο που θα διαµορφωθεί ως κυκλικός ισόπεδος κόµβος και από εκεί να κατευθυνθεί προς Ναύπακτο. Αυτό πρακτικά σηµαίνει ότι η απόσταση Γέφυρας - Ναυπάκτου µεγαλώνει κατά 1.5 µε 2 χιλίοµετρα. Ακολουθώντας αντίστροφη πορεία, η πρόσβαση στη γέφυρα θα εξακολουθεί να γίνεται απ' τον κυκλικό ισόπεδο κόµβο που θα οδηγεί στον ανισόπεδο της Ιονίας και από εκεί στη ζεύξη. Μάλιστα, µέρος της πρόσφατα κατασκευασµένης αρτηρίας σύνδεσης της Γέφυρας µε τον ισόπεδο κόµβο παύει να έχει λειτουργικό ρόλο και γι’αυτό τµήµα της µήκους περίπου 400 µέ-

τρων (∆) (στο σηµείο όπου έχουν εντοπισθεί αρχαιολογικά ευρήµατα) καταργείται, ενώ το υπόλοιπο αναµένεται να επανακαταληφθεί από την Εθνική οδό προς Ναύπακτο. Στη θέση του σηµερινού κόµβου Αντιρρίου θα διαµορφωθεί, όπως είπαµε, κυκλικός ισόπεδος κόµβος, ο οποίος και θα ρυθµίζει τις ροές της κυκλοφορίας προς Αντίρριο και Ναύπακτο. Η τοποθέτηση του ανισόπεδου κόµβου της Ιονίας στο συγκεκριµένο σηµείο προφανώς έγινε µε την αιτιολογία ότι θα πρέπει να “συναντήσει” τον ευρύ Περιφερειακό της Ναυπάκτου (Ε), που στα χαρτιά δεν σταµατά στα όρια του ∆ήµου Ναυπάκτου αλλά παρακάµπτει και τον Πλατανίτη. Παρ' όλα αυτά για τον εν λόγω δρόµο δεν υπάρχει συγκεκριµένος προγραµµατισµός, χάραξη, ή µελέτη και για τα επόµενα (αρκετά) χρόνια η πρόσβαση στη Ναύπακτο θα γίνεται µέσω της υφιστάµενης Εθνικής Οδού.

Ενήµεροι οι πάντες Εύλογα λοιπόν µπαίνει το ερώτηµα αν θα µπορούσε ο κόµβος να κατασκευαστεί µε διαφορετικό τρόπο ή σε διαφορετικό σηµείο, ώστε να αποφευχθούν οι δυσλειτουργίες που σίγουρα θα προκύψουν. Μια προσωρινή λύση θα ήταν η δηµιουργία εκ νέου εξόδου προς Ναύπακτο, αν και η πιο σωστή αντιµετώπιση θα ήταν η µετατόπιση του κόµβου νότια, στη θέση όπου σήµερα υπάρχει η έξοδος για Ναύπακτο. Την δεύτερη λύση φαίνεται να προκρίνει και ο ∆ήµος Αντιρρίου, που µε έγγραφό του στις 11 ∆εκεµβρίου 2007 προτείνει την κατάργηση της υπάρχουσας κα-

τασκευαστικής λύσης, όσον αφορά τους κόµβους πρόσβασης από και προς Αντίρριο – Ναύπακτο και την µετάθεσή τους πλησιέστερα προς την πόλη του Αντιρρίου και την υφιστάµενη Εθνική Οδό. Σύµφωνα µε το έγγραφο, που φέρει την υπογραφή του δηµάρχου Αντιρρίου Γιώργου Κολοβού και είχε αποδέκτες το ΥΠΕΧΩ∆Ε (υπουργό, υφυπουργό, γενικό γραµµατέα), την Περιφέρεια ∆υτ. Ελλάδας, τους βουλευτές Αιτωλοακρνανίας, τη Νοµαρχία Αιτωλοακαρνίας, την ΚΕ∆ και το ∆ήµο Ναυπάκτου, η µετατόπιση του κόµβου αφενός απλουστεύει την πρόσβαση αφετέρου δηµιουργεί λιγότερες ανάγκες απαλλοτριώσεων. Μάλιστα, η κατακλείδα της επιστολής αναφέρει ότι το ζήτηµα αποτελεί “σηµείο µη διαπραγµατεύσιµο όσο και εξαιρετικά κρίσιµο για την ανάπτυξη της περιοχής”. Ωστόσο ούτε το ΥΠΕΧΩ∆Ε, ούτε κάποιος απ' τους υπόλοιπους παραλήπτες φαίνεται να ασχολήθηκαν µε το ζήτηµα κάτι που ανάγκασε το δήµαρχο να αποστείλει νέο έγγραφο, αρχές του χρόνου ( 18 Ιανουαρίου 2008) εκφράζοντας εκ νέου τις ενστάσεις του σχετικά µε την υπάρχουσα χάραξη, καθώς πλέον έχουµε µπει στη φάση των απαλλοτριώσεων. Το µόνο θετικό είναι ότι ο συγκεκριµένος σχεδιασµός δεν είναι ο οριστικός. Σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαµε µε την ανάδοχο εταιρία του έργου, την κοινοπραξία Euro Ionia, µας είπαν ότι οι µελέτες δεν έχουν οριστικοποιηθεί. Αυτό σηµαίνει ότι υπάρχει ακόµη χρόνος, αρκεί βέβαια να ξυπνήσουµε..

B

Α

Γ Μεσολόγγι

Α. Ανισόπεδος κόµβος Β. Ιόνια Οδός Γ. Υφιστάµενος ισόπεδος κόµβος

Παράκαµψη της.... ασφάλειας

Χ

ωρίς εγκαίνια και δίχως τυµπανοκρουσίες παραδόθηκε στην κυκλοφορία την περασµένη Παρασκευή 28 Μαρτίου το τελευταίο τµήµα του περιφερειακού της Ναυπάκτου (από κόµβο Λυγιά µέχρι κόµβο Ξηροπηγάδου), ενός δρόµου που, ύστερα από 20 και χρόνια κατασκευής, εκτός της Ναυπάκτου παρακάµπτει και την οδική ασφάλεια. “Θα έπρεπε να πάρουν τα πτυχία απ' τους µελετητές του Περιφερειακού” είχε πει πριν από µερικά χρόνια ο Γιώργος Σουφλιάς κατά την επίσκεψή του στη Ναύπακτο και κατά γενική οµολογία ο υπουργός ΠΕΧΩ∆Ε γνωρίζει από τεχνικά έργα. Τρεις µόλις ηµέρες µετά την λειτουργία και του τελευταίου τµήµατος του περιφερειακού, τα λόγια του υπουργού απέκτησαν περισσότερο νόηµα καθώς στον κόµβο του Ξηροπηγάδου είχαµε το πρώτο ατύχηµα: Φορτηγό προερχόµενο από Φωκίδα µεριά, παρέσυρε στο διάβα του ΙΧ, χωρίς ευτυχώς να θρηνήσουµε θύµατα.Το πρόβληµα µε τον ισόπεδο κόµβο στο Ξηροπήγαδο έχει επισηµαν-

θεί εδώ και καιρό. Τα οχήµατα που προερχόµενα από Ναύπακτο θέλουν να οδεύσουν προς Φωκίδα, είναι αναγκασµένα να διασχίζουν και τις δύο λωρίδες κυκλοφορίας του εθνικού δικτύου που µπορεί στο σηµείο να έχει χαµηλό όριο ταχύτητας (70χιλ/ώρα) εντούτοις κανείς δεν το τηρεί. Έχοντας µαζέψει... φόρα απ' την µεγάλη ευθεία της γέφυρας του Μόρνου, αυτοκίνητα και φορτηγά περνούν µε ιλιγγιώδη ταχύτητα µπροστά απ' τον κόµβο, µε ότι αυτό συνεπάγεται. Ειδικά το καλοκαίρι που η ροή των οχηµάτων από Ναύπακτο προς τα παραλιακά χωριά του ∆ήµου Ευπαλίου πυκνώνει, η πρόσβαση στο εθνικό δίκτυο θα είναι µια µικρή περιπέτεια... Η τοποθέτηση φωτεινών σηµατοδοτών θα εξοµάλυνε την κατάσταση, αλλά ο ισόπεδος κόµβος στο Ξηροπήγαδο δεν είναι το µοναδικό σηµείο-παγίδα του “νέου” δρόµου. Για σοβαρές παγίδες στην χάραξη, στις κλίσεις και σε διάφορα τεχνικά του στοιχεία έκανε λόγο ο µελετητής Ν. Βόσκογλου επ' ευκαιρίας της παρουσίας του στο πρόσφατο δηµοτικό συµβούλιο προκειµένου να παρουσιάσει την κυκλοφοριακή µελέτη για το Γρίµποβο. “Ο δρόµος” είπε, “σχεδιάστηκε µια εποχή που το

Ανισόπεδος κόµβος Ξηροπηγάδου: Ένα από τα σηµεία παγίδες του “νέου”περιφερειακού ΥΠΕΧΩ∆Ε έδινε µικρή σηµασία στην οδική ασφάλεια µε αποτέλεσµα σήµερα ο περιφερειακός να κρύβει σοβαρές παγίδες”. Σε αυτή τη φιλοσοφία ο κ. Βόσκογλου πρότεινε στο ∆ήµο Ναυπάκτου, να αναθέσει σε έναν ανεξάρτητο αξιολογητή την επισήµανση συνολικά των προβληµάτων οδικής ασφάλειας του δρόµου και τον τρόπο αντιµετώπισής τους. Παράλληλα πρότεινε και µια συνολική µελέτη σηµατοδότησης για ολόκληρο το ∆ήµο. Κι αυτό γιατί µε έτοιµες τις µελέτες ο ∆ήµος θα έχει περισσότερες πιθανότητες να εισακουστεί απ' το ΥΠΕΧΩ∆Ε. Παρ' όλα αυτά δεν θα µπορούσε κανείς να

µην συµµεριστεί τα συναισθήµατα του ∆ηµάρχου Ναυπάκτου Θανάση Παπαθανάση που σε δηλώσεις του για το θέµα εξέφρασε την ικανοποίησή του για την ολοκλήρωση ενός σηµαντικού έργου για τη Ναύπακτο. Όπως ο ίδιος σηµείωσε «επιτέλους ένα χρόνιο πρόβληµα για την πόλη µας επιλύθηκε». Η Ναύπακτος, λοιπόν, απαλλάχθηκε οριστικά απ' τις νταλίκες και αυτό που αποτελεί το επόµενο µεγάλο στοίχηµα είναι να ρυθµίσει τον κυκλοφοριακό της χάρτη. Κι αν για τον περιφερειακό είχαµε την ευχέρεια να τα φορτώνουµε στο ΥΠΕΧΩ∆Ε, τα του οίκου µας είναι καθαρά εσωτερική υπόθεση.

Ναυπακτία press #36 - 04/04/08  

Εβδομαδιαία εφημερίδα Ναυπακτία press. Η ενημέρωση για τη Ναύπακτο και τη Ναυπακτία

Ναυπακτία press #36 - 04/04/08  

Εβδομαδιαία εφημερίδα Ναυπακτία press. Η ενημέρωση για τη Ναύπακτο και τη Ναυπακτία

Advertisement