Page 18

Íáõ ðá ê ô ß á

απόψεις

[ Σκέψεις ]Πως θα οδηγούσε ο Παρέτο στη Ναύπακτο; 10

press

Παρασκευή 4 Απριλίου 2008

Του Γιώργου Ασηµακόπουλου - gasimakop.blogspot.com

Ο Παρέτο ήταν Ιταλός µαθηµατικός που έζησε το 18ο αιώνα. Η κληρονοµιά που άφησε ήταν ένας πολύ απλός αλλά ευφυής νόµος: αν καταβάλλεις το 20% της προσπάθειας πετυχαίνεις το 80% του αποτελέσµατος. Για να πετύχεις το υπολειπόµενο 20% του αποτελέσµατος θα πρέπει να καταβάλλεις το 80% της προσπάθειας που αποµένει. Εποµένως αν καταφέρεις να εντοπίσεις το 20% της προσπάθειας που απαιτείται θα λύσεις το 80% του προβλήµατος, εύκολα. Ας δούµε κάτω από αυτή τη µατιά το "κυκλοφοριακό ζήτηµα" της Ναυπάκτου. Λέγεται ότι ο αυξηµένος κυκλοφοριακός φόρτος ταλανίζει την πόλη και την αγορά. Είναι όµως πράγµατι τόσο αυξηµένος ο φόρτος ώστε να ξεπερνά την χωρητικότητα του οδικού δικτύου, ή µήπως είναι η άναρχη η κίνηση των οχηµάτων που δηµιουργεί προβλήµατα; Η ερώτηση αυτή δεν µπορεί να απαντηθεί χωρίς να προηγηθεί κάποια επιστηµονική µελέτη, η οποία θα ποσοτικοποιήσει αφενός τον κυκλοφοριακό φόρτο και αφετέρου θα υπολογίσει τη χωρητικότητα του δικτύου. Κάτι τέτοιο ως σήµερα δεν έχει γίνει - εξ όσων γνωρίζω. Παρόλα αυτά έχουν κατατεθεί κατά καιρούς διάφορες µεγαλεπήβολες προτάσεις για το κυκλοφοριακό, από τη δηµιουργία υπόγειας σήραγγας κάτω από το κάστρο και την µεταφορά του κέντρου της πόλης έξω από την πόλη, µέχρι τη δηµιουργία δρόµου στον χώρο του ΞΕΝΙΑ. Στη συζήτηση αυτή ωστόσο δεν αναφέρεται ότι η Ναύπακτος δεν διαθέτει κάποιο πολύπλοκο οδικό σύστηµα που κατά συνέπεια απαιτεί τεράστια έργα υποδοµής για τη λειτουργία του. ∆εν είναι Αθήνα, Πάτρα, Λάρισα ή Ηράκλειο, ούτε καν Αγρίνιο. Με

δεδοµένη δε την ολοκλήρωση του Περιφερειακού και τη λειτουργία της συνδετήριας οδού στον Σκα εδώ και τρία χρόνια τα πράγµατα είναι ακόµη πιο απλά. Μήπως µπορεί να βελτιωθεί η κατάσταση µε µερικές απλές παρεµβάσεις χαµηλού κόστους; Εµπειρικά µπορεί κάποιος να καταλήξει σε ένα προφανές συµπέρασµα: αν η κίνησή µας ήταν λιγότερο άναρχη ο κυκλοφοριακός µας βίος θα ήταν λιγότερο... αβίωτος. Ας δούµε µερικές µικρές παρεµβάσεις (το 20% της προσπάθειας) που ενδεχοµένως να είχαν µεγάλο όφελος (80% λύση του προβλήµατος):  Τα αστικά λεωφορεία κάνουν στάση στη µέση του δρόµου διακόπτοντας την κυκλοφορία. Αποτέλεσµα είναι να δηµιουργείται ανάσχεση όποτε υπάρχει δροµολόγιο σε εξέλιξη. Η λύση έχει ακουστεί από καιρό: να µετατεθούν οι στάσεις σε σηµεία που

υπάρχουν πλατώµατα (πχ Εθνική Τράπεζα, αρχή οδού Θέρµου κα). ∆εν την υλοποιούµε σιγά σιγά;  Η αιχµή του κυκλοφοριακού παρουσιάζεται την ώρα που σχολάνε τα σχολεία αφού υπάρχει υπερσυγκέντρωση οχηµάτων για µικρό χρονικό διάστηµα. Γιατί δεν υιοθετούµε την ιδέα του δωρεάν σχολικού λεωφορείου το οποίο θα µπορούσε να πληρώνει ο ∆ήµος;  Μετά και από τη µονοδρόµηση της οδού Φαρµάκη, η ανάσχεση στον "πάνω δρόµο" συνήθως λήγει µόλις φτάσεις στην πλατεία του λιµανιού. Στην πλατεία του λιµανιού σχηµατίζεται ουρά γιατί όταν κάποιος πάει να στρίψει αριστερά στην Μητρόπολη (προς το λιµάνι) πέφτει στο µποτιλιάρισµα του "κάτω δρόµου" και µένει στη στροφή µε αποτέλεσµα να σταµατάνε και τα οχήµατα που θέλουν να πάνε ευθεία. Θα µπορούσε να

απαγορευτεί -στην πράξη και όχι στις ταµπέλες!- η στάθµευση στη βόρεια πλευρά της πλατείας του λιµανιού µε την τοποθέτηση ελαστικών κορυνών στη µέση της οδού. Έτσι τα οχήµατα που σχηµατίζουν ουρά για να στρίψουν αριστερά θα πιάνουν τον χώρο που σήµερα πιάνουν τα παρκαρισµένα και έτσι δεν θα εµποδίζουν τα οχήµατα που θέλουν να πάνε ευθεία. Ανάλογη λύση έχει λειτουργήσει στο κέντρο της Λάρισας για την αποτροπή της στάθµευσης (στη Λάρισα να δείτε κίνηση!).  Μεγάλη ανάσχεση δηµιουργεί το διπλοπαρκάρισµα στον "πάνω δρόµο". Γιατί να µην στενέψει ο δρόµος µε ταυτόχρονη διαπλάτυνση των πεζοδροµίων ώστε να µην χωράει δεύτερη σειρά;  Μεγάλο πρόβληµα στάθµευσης δηµιουργείται στο εµπορικό κέντρο από τα "ξεχασµένα" οχήµατα που έρχονται στο κέντρο το πρωί και φεύγουν το µεσηµέρι. Με τη σύσταση της ∆ηµοτικής Αστυνο-

µίας θα µπορούσε να λειτουργήσει ελεγχόµενη στάθµευση όπου η πρώτη πχ µισή ώρα στάθµευσης να είναι δωρεάν και να αρχίζει "τσουχτερή" χρέωση µετά. Με τον τρόπο αυτό θα ανανεώνονται τα αυτοκίνητα που σταθµεύουν χωρίς να επιβαρύνεται ο δηµότης. Ας θυµηθούµε ότι η εφαρµογή του µέτρου της προσωρινής στάσης στη Ναύπακτο (για όσο καιρό τηρήθηκε από την Τροχαία) είχε λύσει το πρόβληµα.  Ακούγεται ότι η αποµάκρυνση του ΚΤΕΛ είναι ήδη δροµολογηµένη. Ωστόσο η επιτάχυνση της µεταφοράς µόνο ευεργετικά θα λειτουργούσε για την πόλη.  Η τροφοδοσία των καταστηµάτων είναι ένα ζήτηµα που πρέπει να ρυθµιστεί, χωρίς βέβαια να υιοθετούνται εξωπραγµατικές και µη εφαρµόσιµες λύσεις που µένουν στα χαρτιά. Η τοποθέτηση κάποιων τραπεζικών µηχανών ΑΤΜ στα άκρα της πόλης όπου δεν υπάρχει κυκλοφοριακός φόρτος (πχ Λαγκαδούλα, ∆άφνη, Κέντρο Υγείας, ΤΕΙ κλπ) θα απέτρεπε τη συγκέντρωση επιπλέον οχηµάτων στην πλατεία Φαρµάκη. Η διαµόρφωση χώρων στάθµευσης σε ελεύθερα δηµοτικά (και όχι µόνο) οικόπεδα στο κέντρο και τις άκρες της πόλης. Τα πρώτα που έχουν δηµιουργηθεί (Γρίµποβο, εφορία) δεν αρκούν από µόνα τους, αλλά έχουν αποδείξει ότι µπορούν να συµβάλλουν αποφασιστικά στη λύση του προβλήµατος της στάθµευσης, το οποίο µε τη σειρά του επιβαρύνει το κυκλοφοριακό. Μερικές απλές κινήσεις µηδενικού κόστους θα µπορούσαν να κάνουν το κυκλοφοριακό σηµαντικά πιο ανεκτό. Ας ξεκινήσουµε από τα απλά που φέρνουν αποτέλεσµα και ας συνεχίσουµε να συζητάµε για τα µεγαλόπνοα σχέδια που απαιτούν χρόνια και χρόνια για να εφαρµοστούν.

Ναυπακτία press #36 - 04/04/08  
Ναυπακτία press #36 - 04/04/08  

Εβδομαδιαία εφημερίδα Ναυπακτία press. Η ενημέρωση για τη Ναύπακτο και τη Ναυπακτία

Advertisement