Page 1

AURKIBIDEA 1. Aurrezki kutxen sorrera > 2 2. Bilakaera eta egungo egoera: aurrezki kutxen gobernu organoak arautzeari buruzko legea (LORCA) > 3 3. Nafarroako Kutxa: CAN eta CAMP izatetik Gizabidezko Banka izatera 4. Gizabidezko Banka: sorrera, bilakaera eta estres-testa ezin gainditua 5. Gure apustua > 8

>4 >6

ÍNDICE 1. Nacimiento de las cajas de ahorro > 12 2. Evolución y situación actual: la Ley de Ordenación de los Órganos Rectores de las Cajas de Ahorros (LORCA) > 13 3. Caja Navarra: de la CAN y la CAMP a la Banca Cívica > 14 4. La Banca Cívica: creación, desarrollo y suspenso en el test de estrés 5. La segunda parte, la más interesante > 18 6. Nuestra apuesta > 19

> 16


1. AURREZKI KUTXEN SORRERA ETA HORIEN BEREIZGARRIAK XIX. mendearen bukaeran eta XX.aren hasieran sortu ziren egun Aurrezki Kutxa deitzen ditugun horiek, eta era askotako bultzaden eta eraginen ondorio izan ziren: erlijiosoak, ongintzazkoak, filantropikoak, sozialak, publikoak… Sorrera hartan, “Monte de Piedad” izena hartu zuten askok; hau da, “bahitetxe” izendatzen zuten beren burua, horixe ziren eta: gizarte-sektorerik pobretuenentzako mailegu-etxe. Tradizionalki, jardun-esparru hauxe izan dute kutxek: jendearen aurrezkia sustatzera jo izan dute, gordailuak bilduz hain zuzen, eta gordailu horien truke, interes bat ordaindu izan dute; horrez gain, mailegu ez-finantzarioak ere eman izan dituzte, partikularren mesedetan ia beti. Izan ere, partikularrak izan dira kutxen ohiko bezeroak, eta jardun-eremua, berriz, tokian tokira mugatu izan da, edo eskualde mailara. Lege-izaeraz, berriz, fundazio pribatuak izan dira, irabazteko asmorik gabeak, eta honako ezaugarri hauetan oinarrituak: - Irabazteko asmorik gabeak izan dira, ez baitute eduki akziodunik, eta, hortaz, irabaziak horien artean banatu beharrik ere ez. Fundazioaren nagusientzat ere ez zen izaten irabazirik, nahiz eta soldata handiak hartzeko ohitura izan duten. - Bokazio edo joera soziala eduki dute, beren Estatutuek diotenez, irabazien zati bat gizartearen esku utzi beharra baitute, gizarte-ekintzaren bidez: etxebizitzaren arloan, egoitzetan, klubetan, kultura-jardueretan… - Kudeaketa publiko-soziala izan dute, zuzendaritzaorganoetan erakunde publikoak egon izan direlako batetik (aldundiak, udalak…) eta, bestetik, partikularrak (bezeroen/diru-ezarleen ordezkariak) eta kutxetako bertako langileak. Ezaugarri horiekin guztiekin batera, gabezia demokratiko handiak ere eduki dituzte kutxek beren funtzionamen

duan: erakundearen kudeatzaile nagusiari eta lehendakariari autonomia handi samarra utzi izan zaie, eta guztiz arautu gabea izan da horien jarduna; kudeaketa-lana gardentasun gutxikoa izan da; zuzendaritza-organoen osaeran, desoreka handiak egon dira ordezkaritzetan; sistema antidemokratikoak erabili izan dituzte ordezkariak hautatzeko… Horren guztiaren ondorioz, Aurrezki Kutxak tresna ezin hobeak izan dira tokian tokiko jauntxoen nagusikeriarentzat. Azkar hedatu ziren Estatu osoan, eta itxura bat baino gehiago hartu zuten: udal kutxak, herrialdeko kutxak, eskualdeko kutxak. II Errepublikan egin zuten lehen legedia kutxentzat, 1933. urtean, hain zuzen, Fco. Largo Caballero zela Lan ministro. Halako garrantzia hartu zuten kutxek, Franco bera ere ez zen ausartu haien izaera desnaturalizatzera, eta halaxe jarraitu zuten ia oraintsu arte. 1977ko Erreformarekin (UCD gobernuan zela), ordu arte zeuzkaten mugak kendu zizkieten kutxei, eta handik aurrera, bankuek ematen dituzten zerbitzu berberak eskaintzen dituzte.


2. BILAKAERA ETA EGUNGO EGOERA: AURREZKI KUTXEN GOBERNU-ORGANOAK ARAUTZEARI BURUZKO LEGEA (LORCA) Kutxak, oro har, jendearen aurrezkiak biltzera eta familiei eta enpresa-ekimen txikiei finantzabideak eskaintzera jo dute (merkataritza alorrekoak, nekazaritzakoak, industriakoak…), horretan espezializatu dira. 70eko hamarkadaren amaieran eta 80ko urteetan, laneko soldata ia guztiak helbideratzen hasi ziren (ordu arte, eskura ordaintzen zituzten), eta asko handitu ziren kutxan diru-sarrerak. 90eko hamarkadaren erdialdetik aurrera, oldarraldi neoliberal globala indar betean zela, espekulazioaren iturritik edaten hasi eta mozkorraldi horretan jarraitu zuten, eta poliki-poliki, horixe bihurtu zuten bilakaera ekonomikoaren ardatz nagusi. Zuzendaritza-talde berriak sartu ziren garaitsu hartan kutxen aginte-guneetara, inertzia eta planteamendu “probintziano” oro apurtzeko asmoz, “garai berriekin bat ez zetozelako”, eta horrek indartu egin zuen kutxek hartu zuten norabide berria. 90eko hamarkadaren azken urteetatik aurrera, Burtsan eta era guztietako Funtsetan inbertituz bilatu zituzten etekinak, eta etxebizitza eta eraikuntza alorreko merkatu espekulatzailean ere barneratu ziren. Eta espe-

kulazioaren eta higiezinen zimenduak amildu direnean, nola ez, kutxak ere astindu ditu kolpe handi horrek, eta egoera zailean utzi ditu. Bestalde, Aurrezki Kutxak oso erakargarri bihurtu dira kapital pribatuarentzat, eta, nagusiki, banku pribatuentzat, etsai deseroso gisa ikusten dituzte eta. Eta hala da, izan ere: aurrezkien % 51 kontrolatzen dituzte kutxek – bankuek baino gehiago, beraz-, eta 2008. urtean, krisiak eztanda egin zuen urtean, alegia, mailegu guztien % 43 eman zituzten, eta higiezinen sektoreko maileguei soilik erreparatuz gero, % 70 izan ziren kutxek emanak. Izaera sozialean atzera eta finantza- eta espekulaziomerkatuan aurrera, horixe egin dute kutxek azken urteetan, eta testuinguru horretan onartu dute, 2010eko uztailean, Aurrezki Kutxen Gobernu-Organoei buruzko Legea (LORCA). Kapitalaren, bankuen eta Europako Batasuneko erakundeen (Banku Zentralaren) presioek bultzatuta egin dute lege hori, eta aurrerantzean, horri esker, eskubide politikoak dituzten parte-hartze kuotak jaulki ahalko dituzte –akzioak, azken batean–, beren ondasunen % 50 arteko balioarekin; gainera, aukera izango dute beren finantzanegozioa bankuei uzteko, eta gizarte-ekintzari eta industria-zorroari eusteko beharra baino ez dute izango. Azkenik, gizarte-ekintza bera zatikatu ahalko dute, eta kutxek eurek sortu dituzten fundazioen esku utzi. Horrekin batera, eta aldi berean, Espainiako Gobernuak FROB funtsa onartu zuen, banku sektorea era ordenatuan berregituratzeko funtsa, alegia, zeinaren helburua baita aurrezki kutxak banku bihurtzeko prozesuak erraztea (fusioak, kapitalizazioak, berregituratzeak…); eta funts horretan, 90.000 milioi euro jarri ditu Gobernuak.
3.NAFARROAKO KUTXA: CAN ETA CAMP IZATETIK GIZABIDEZKO BANKA IZATERA Egungo NAFARROAKO KUTXA 2000. urteko urtarrilean sortu zen, Caja de Ahorros de Navarra zenaren (1921ean sortu zen) eta Caja de Ahorros y Monte de Piedad Municipal de Pamplona zenaren (1872an sortua) fusiotik sortu ere. Handik pare bat urtera, 2002ko urtarrilaren 2an, zuzendaria aldatu zuen Nafarroako Kutxak, eta Enrique Goñi Beltran de Garizurieta jarri zen buru. Aseguru-mutualitateen munduan aritua zen 2000. urte arte, eta ez baitzen CANi lotua egon ordu arte, haren izendapenak kontrako iritzi asko eragin zituen erakunde barruan, baina Miguel Sanz aitabitxi izanik, Kontseiluak onartu egin zuen kargu berrirako. Zuzendaria aldatzeak, zuzendaritza-taldea ere aldatzea ekarri zuen (aurreko taldekoak erretiratzeko, batez beste, 600.000 euro ordaindu zituzten buruko), eta langile taldea ere berregituratu zuten: 500 laguni erretiro aurreratua eman zieten 2001etik 2009ra bitarte. Aldi berean, zuzendaritza-talde berriko kideen soldatak bankuko soldaten mailan jartzen hasi ziren. CANek berak egindako txostenak dioenez, 2009. urtean, Zuzendaritza Batzordeko 13 kideen soldata, batez beste, 213.076 eurokoa izan zen (35 milioi pezeta urtean). Esaten dutenez, ordea, zuzendariak milioi bat euro inguru jasotzen ditu. Gai horrekin lotuta, adierazgarria da oso zer esan izan duen Enpresa Batzordeko lehendakariak –UGTko kide da, eta PSNko parlamentario izana–: “Barruan gaudenok ikusten dugu 2002an Kutxak bazuela zuzendari nagusia eta lau zuzendariorde, eta guztiok ezagutzen genituen beren izen-abizenekin. Gaur, aldiz, ez dakigu zenbat diren zuzendari nagusiaren albokoak eta zenbat zuzendariorde dauden, eta bakoitzak zer egiten duen”. Gizartearen aurrean bere burua edertzeari ekin zion CANek, publizitate-kanpainen bidez (Zuk aukeratu, zuk erabaki; Gizabidezko kontua…), eta han eta hemen bule

goak irekitzen hasi zen, arrapaladan bezala: sei egunetik behin egoitza bat irekitzera ere iritsi zen. 2009ko urtarrilerako, 146 bulego berri zituen irekiak eta beste sei irekitzekotan zen, egokitze-lanak bukatu orduko. Horrekin batera, gainerako kutxen bideari jarraiki, adreilua begiz jo zuen CANek ere (etxebizitzak, hipoteka-maileguak…), eta etengabe handituz zihoan finantza-burbuila hura hauspotzearen aldeko apustua egin zuen, era guztietako espekulazio-eragiketatan parte hartuz, harik eta burbuila lehertu zen arte, egiazko oinarrien faltan, espekulazio-haizea baino ez baitzuen barruan. Nafarroako Gobernua ere porlanzaletua zebilen, hirigintza-proiektuei eta espekulazioari emana, eta CAN ezin bazterrean geratu hor ere. Ez alferrik, pertsona bera da Nafarroako Gobernuko eta CANeko lehendakaria: Miguel Sanz. Horren adibide dira, besteak beste, Nafarroako Ubidea, Bideko Autobidea, EHN saltzea, Gendulain… Politika hori finantzatu ahal izateko, eskuan zituen aktibo ugari saldu behar izan zituen CANek (hipotekazorroak, enpresetako parte-hartzeak –Guascor, Bideko Autobia…–, aseguru-negozioak –Aegon, Zurich…–). Salmenta horiekin, ordea, asko samar murriztu zitzaizkion likidezia-baliabideak, eta lehen baino babesgabeago geratu zen krisia lehertu zenean. Ibilitako bidean atzera egin behar izan zuen CANek krisiaren eraginez, baldin eta likidezia handituko bazuen. Horrelaxe bukatu zen hara eta hona hedatzeko politika, baina ez hori bakarrik: 2009ko urtarrilean hasi eta 2010eko martxora, 55 egoitza itxi behar izan ditu, eta egoitza nagusia eta beste 25 bulego eman behar izan ditu lease back erregimenean (higiezinak saltzea da, etorkizunean erosteko aukerarekin, eta bitartean, alokatu egiten zaizkio jabe berriei).  Diru premiak eraman du azken eragiketa horiek egitera, eta jarduera guztiz iluna izan da, batere gardentasunik gabea. Argitara eman diren xehetasunek diotenez, Carlos III.-


2009ko ekainean, Miguel Sanzek, CANeko lehendakariak, erakunde horren Kontseilu Nagusian jakinarazi zuen estatutuak berritzeko prozesua abiatuko zuela. Berrikuntza horien ondorioz, aurrerantzean, kargudun publiko-politikoek ezingo lukete izan gobernu-organoetako kide, eta Erakunde Sortzaileen Batzorde bat eratuko litzateke, CAN berriaren kontsulta-organo izan dadin. Eta gauzak nola diren! Estatutu berri horiekin, pertsona bakarra legoke, Munduan eta Nafarroan, batzorde horretan kide iraunkor izateko baldintzak beteko lituzkeena: nola ez, Miguel Sanz. Eta hartara, diru puska polita ziurtatuko luke bizi osorako (lau zeroko zenbaki-segida…). Miguel Sanzek utzitako lekua, berriz, Jose Antonio Asiainek hartuko luke (PSN), orain artean CANeko lehendakariorde izan denak, eta Urralbururen gobernuan Ekonomia eta Ogasun kontseilari izan zenak. Javier Asiain du anaia, Urralbururen abokatu aritu zen huraxe bera, ustelkeriagatik egin zizkioten epaiketetan. Bi pertsona horiek, Miguel Sanzek eta J.A. Asiainek, alegia, 43.763 eta 39.905 euro jaso zituzten 2009an, CANen Kontseiluak egindako bileretan parte hartzeagatik. Miguel Sanzek, gainera, beste 17.000 euro bildu zituen CECAren Kontseilu Nagusian esku hartzeagatik (Aurrezki Kutxen Espainiako Konfederazioa da CECA). Guztira, beraz, 60.000 euro eraman zieko egoitza nagusiaren solairuak erosi dituen elkartean, eliteko kirolari izandako nafarrak eta Eliza bera daude.

tuen urte hartan. Eta egindako lanaren esker onez, gainera, 4.500 euroko ordularia oparitu zion CANek. Baina Miguel Sanzek badu lehendik ere soldata –eta ez txikia!- Nafarroako lehendakari izateagatik. 81.593 euro ordaintzen dizkiote urtean, eta CANen dituen zereginei esker jasotzen dituen 60.000 euroekin, 140.000 euro poltsikoratzen ditu urtean (23,5 milioi pezeta). Gizonaren adierazpenak irakurrita, ordea, ez dirudi hainbesterako denik ere: “Nik, nire sos apurrak, CANen gordeak dauzkat”. Ulertzekoa da. 400 eurorekin afari bat ezin ordainduz ibiltzen denarentzat, deus gutxitarako eman behar dute 140.000 eurok; lau txakur txiki aurrezteko, doi-doi. Estatutu berriak onartu ondoren, erakunde publikoen ordezkariek parte hartuko lukete CANen Kontseilu Nagusian (ez gobernu-organoetan), besteak beste Nafarroako Gobernuak, Iruñeko Udalak, Parlamentuko taldeek… eta erakunde pribatuek ere izango lukete lekua, Grupo La Informacion taldeak, adibidez (Diario de Navarra), edo Volkswagenek, besteak beste. CANen despolitizazio horrek eta erakundea profesionalizatzearen aldeko apustuak, bestalde, ardurak arinduko dizkio Nafarroako Gobernuari, eta diru-ezarleei ez die bermerik emango haien gordailuengatik. Hau da, CANek etorkizunean porrot egingo balu, Nafarroako Gobernuak ez luke hartuko bere gain aurrezkien ardura. 


4. LA BANCA CÍVICA: CREACIÓN, DESARROLLO Y SUSPENSO EN EL TEST DE ESTRÉS 2009. urteko urrian, hitzarmena sinatu zuten Nafarroako Kutxak eta Caja Canariasek, talde ekonomiko bat eratzeko asmoz. Akordio horren arabera, erakunde bakoitzak eutsi egingo zion legezko nortasunari eta gobernuorganoei, baita beren lurraldeetan dauzkaten sare komertzialei ere (esan dezagun, bide batez, Euskal Autonomia Erkidegoa CANen berezko lurraldetzat hartzen dutela); Estatuko gainerako lurraldeetarako, beste marka bat sortzea erabaki zuten. Bat-egitea gauzatzeko aukeratu zuten ereduak esaten du talde ekonomiko bakarra osatuko dutela, eta hark gidatuko dituela handizkako negozioa eta beste zenbait esparru: funtsak, aseguruak eta industria-zorroak. SIP baten bidez egingo dute finantza bat-egitea (Babes-Sistema Instituzionala), zeinak zentralizatu egingo dituen finantza-politikak, kaudimen-politikak eta arrisku-politikak. Horrelaxe sortu dute Gizabidezko Banka. Geroxeago, 2010. urteko martxoan, Caja Burgos gehitu zitzaion bikoari, eta abenduaren amieran, Cajasol (Andaluzia). Horrela, bada, era honetan osatuko lirateke Gizabidezko Bankaren organoak: Cajasol, % 29,1; Nafarroako Kutxa, % 29,1; Caja Canarias, % 21,3; eta Caja de Burgos, % 20,5. Egoitzei dagokienez, berriz, Madrilen egongo litzateke egoitza operatiboa, eta Sevillan egoitza soziala. Lekutan geratu da Nafarroako Kutxaren nafartasuna eta zergak Nafarroan ordaintzeko aukera: orain Madrilen eta Sevillan dauzka zuzendaritza-organoak, eta azken hiri horretan ordainduko ditu zergak. Gizabidezko Bankaren inguruko bat-egite horretan (Nafarroako Kutxa, Caja Burgos, Caja Canarias eta Cajasol), ezaugarri berezi eta original gisa saldu zuten FROB funtsera jo ez izana (lehenago esan bezala, banku sektorea era ordenatuan berregituratzeko funtsa da, Espainiako Gobernuak berariaz sortua bat-egiteak eta gisako prozesuak laguntzeko, eta 90.000 euro daude bertan). Gizabidezko Bankak, aitzitik, bere prozesuari bultzada emateko, nahiago izan du kapital pribatuaren bidez lortzea finantzabidea, eta horrek esan nahi du, Gizabidezko Bankan sartzen direnak akziodun/jabe gisa sartuko direla, eta, beraz, horien eskubide guztiak edukiko dituztela, baita botoa ematekoa ere. 

Gizabidezko Bankaren bat-egite “eredugarri” eta “original” horrek kolpe handia jaso zuen uztailean, estrestestaren emaitzak argitaratu zirenean. Europako zenbait erakunde ofizialek egiten dute test hori (Banku Zentralak, Europako Komisioak), eta Espainiako Estatuan, Espainiako Bankuak gainbegiratzen du prozesua. Test horretan, Europako 91 finantza-erakunde aztertu zituzten, eta 7 gelditu ziren azterketa gainditu ezinik. Tartean, Gizabidezko Banka. Kanka! Estres-testen bidez, simulazioak egiten dituzte, jakiteko bankuek nola erantzungo luketen ekonomiaren egoerak txarrera egingo balu modu orokorrean: langabezia handitu, jendeak maileguak ordaintzeari utzi, inbertsioak debaluatu… Bada, azterketa horretan, Gizabidezko Bankak 4,7ko emaitza atera zuen kaudimenean, eta azterketa gainditzeko, 6a behar zuen. Albiste txar horren berri izan zutenean, buruari buelta eta buelta arituko zitzaizkion CANeko gidariak eta Miguel Sanz bera gau luze hartan, eta zerbait egin behar eta, herritarrei eta diru-ezarleei zuzendu zieten mezua, konfiantza izan zezatela, eta haizea beren alde jarri nahian, susmo txarrak zabaldu zituzten testa egiteko erabiltzen diren irizpideen inguruan. Espainiako Bankuak, dena den, ontzat jo zuen emaitza: proiektuak ez zuen gainditu kaudimen-azterketa. Emaitzak ezagutarazi eta hurrengo egunean, Gizabidezko Bankak jakinarazi zuen JC Flowers finantzari yankiak interesa agertu zuela proiektuan parte hartzeko (larri dabiltzan bankuetan inbertitzen espezializatu da, Japonian, Herbehereetan, Alemanian…), eta 450 milioi


euroren diru-ekarpena egiteko prest zegoela, % 7ko interesarekin (akzio bihur zitekeen zorra). Erakundearen kaudimena handitu nahi zen horrela, likidezia eta diru erabilgarria ugarituz. Handik gutxira, E. Gonik, CANen aholkulari nagusi eta Gizabidezko Bankaren lehendakari exekutiboak, zera adierazi zuen: “FROB funtsak zorra dakar, eta, nagusiki, berregituratzeko izaten da funts hori; segur aski negozio-unitateak itxiz eta langileak murriztuz. Eta zorra itzuli egin behar izaten da. JC Flowersen ekarpena ez da zorra, kapital-handitze diferitua da: bazkideak kapitala sartuko du, eta, bazkide izaki, kudeaketan parte har dezan nahi dugu. Ezaugarri horiek dituen nazioarteko bazkide bat ongi etorriko zaigu Administrazio Kontseiluan”.

teak baino larriago dabil– eta Espainiako finantza alorrean gailendu den egoerak geldiarazi egin dute JC Flowers, eta hasierako asmoak formalizatu aurretik, nahiago izan du zain egon egoera zertxobait argitu arte, arriskutsua baita hain segurtasun gutxi eskaintzen duten herrialde eta banku batean inbertitzea.

FROB funtsari uko egiteko arrazoietako bat, beraz, langileak babestea izan zen, inor bota beharrik ez izateko, baina Gizabidezko Bankan yankien kapitala sartuta ere, abendu hasieran jakin zenez, 1.100 lanpostu kentzeko asmoa zeukan erakundeak (Nafarroan 160), erretiro aurreratuak emanez eta borondatezko lan-galtzeekin.

Bitartean, lehen hiru kutxek (CAN, Caja Burgos eta Caja Canarias) hitzartu zuten abiaburuko akordioa itxura hartzen joango da, eta gero eta argiago ikusten da Gizabidezko Banka indartzeko joera nagusituko dela, kutxa bakoitzaren kaltetan, eta harantz bideratuko dituztela boterea eta kapitala. Bide horretan sakontzeko, eremu komunak sendotzeko proposamena mahai gainean daukate hiru kutxek (hiruretako bakoitzak berrestea falta da); Gizabidezko Bankaren alde ondare-transferentziak eginez gauzatuko lukete hori (Taldeak dituen aktibo guztien % 50 iritsi arte), eta lehen bazter uzten ziren negozio batzuetara ere zabalduko lukete joera hori bera (enpresa txiki eta ertainetara). Horrekin batera, eta bide berean, kutxa bakoitzak sortzen dituen emaitza guztiak bateratzea proposatzen dute.

Korapiloari beste estutu bat ematea falta zen, dena den, eta JC Flowers inbertsiogile estatubatuarrak egin du hori. Izan ere, oraintsu jakinarazi du berak “asmoagiri bat” baino ez zuela hitzartu Gizabidezko Bankarekin, ez zela dokumentu loteslea, eta, beraz, ez duela hartu konpromiso jakinik. Dirudienez, Cajasol erakundea proiektuari atxikitzeak –Gizabidezko Banka osatzen duten bes-

Laburbilduz: abian jarri duten prozesuarekin, gero eta txikiagoa izango da kutxa bakoitzaren ahalmen ekonomiko eta politikoa, eta gero eta handiagoa Gizabidezko Bankarena. Eta horrek esan nahi du, argi eta garbi, erabaki politiko, ekonomiko eta sozialak Nafarroatik kanpo hartuko dituztela gero eta gehiago: Sevillan, Madrilen… edo New Yorken (han du egoitza JC Flowersek)
5. GURE APUSTUA Gizarte honetan, eta are gehiago krisi egoera gogor honetan, sektore publiko indartsua eratu beharra dago, eta horren aldeko apustua egiten dugu guk. Sektore publikoa indartu, eta funtsezko elementu bihurtu jarduera ekonomiko eta sozialetan eragiteko, zuzenean eta zeharka. Berezko finantza-sistema izango litzateke sektore publiko horren osagai nagusitakoa, eta haren jardunaren iparra ez luke izan behar etekin partikularrak eta espekulazio bidezko irabaziak lortzea. Bestelako irizpide batzuen gainean oinarritu behar luke: jendearen interes orokorrari erantzun behar lioke eta ongizate soziala sustatu behar luke. Guk proposatzen dugun norabide hori guztiz kontrajarria dago CANek azken urteetan hartu duen joerarekin: pribatizazio-prozesu azkar bat egin nahi izan du, eta 2010ean hasi da hori gauzatzen. Prozesu horrek, alde batetik, hankaz gora jartzen du CANek bere historian erabili duen filosofiaren eta jardunaren funtsezko elementuetako bat (eduki eta jomuga soziala, espekulazioa baztertzea…), eta beste aldetik, kanpoko eragileen eskuetan uzten du gure finantzen gaineko erabakimena (Espainiako Estatukoak, AEBetakoak…). Beste oinarri batzuk behar ditu Nafarroako Aurrezki Kutxak. Honako hauek, gure ustez: a)CANen izaera publikoa lehenetsi behar da, eta gero eta gehiago indartu; bide horretan, berezko finantza-sistema publikoa aldarrikatzen dugu Nafarroarentzat. Horregatik, ez dugu onartzen, inola ere, CAN banku pribatu bihurtzea eta, horren ondorioz, kapital pribatuari ateak zabaltzea. b)Bere izaera sozialari eutsi behar dio, eta, gaur inoiz baino gehiago, horretan sakondu behar du. Ekimen askotarikoak sortzen dira Nafarroako jendartean, ekimen sortzaile ugari, eta horiek babesteko eta aitzinatzeko tresna izan behar du. Laguntza eta bultzada eman behar die, halaber, ekonomia sozial eta kooperatiboari, enpresa txikiei, familien esku dauden laborantza- eta abeltzaintza-ekonomiei, gazteengandik datozen ekimenei… c)Politika bateratu bat adostu behar da, bere baitan bilduko dituena CANen finantza-jarduna eta Nafarroako Gobernuaren sektore publikoa (enpresa publikoak), eta modu horretan, krisitik irteteko neurri ekonomiko eta sozialak sustatzeko ahalegina egin behar da, herritar gehienen mesedetan, eta ez gutxiengo pribilegiatu baten alde. 

d)Errotik aldatu behar dira CANen estatutuak, ordezkaritza guztiz demokratikoa eduki dezan, bai diru-ezarleei dagokienez (zerrendak, hauteskundeak…), bai Nafarroan jarduten duten gizarte-erakundeei dagokienez (sindikatuak, Gobernuz Kanpoko Erakundeak…). Beharrezko diren bitartekoak jarri behar dira funtzionamendua gardena izan dadin eta kontrolatzeko modukoa, eta lehentasuna eman behar zaie ordezkaritza-organoei, eta ez kudeaketa-organoei. e)Kolpean murriztu behar dira Zuzendaritzako kideen soldatak eta diru-sariak, eta erabat desagerrarazi behar dira kargu horiek uzteagatik bizi osorako agintzen –eta ordaintzen– zaizkien ordainsariak. Erantzukizunak eskatu beharko zaizkie orain arteko zuzendaritza-taldeei, berariaz eta nahita aritu direlako CAN desegiten, bai politikoki eta bai finantza-arloan. f)Harreman-prozesu bat ireki behar da gainerako euskal kutxekin (BBK, Kutxa, Vital), eta, aurreko puntuetan zerrendatu ditugun ezaugarriei eutsita, guztien artean sustatu behar da finantza-sistema partekatu bat, hobeki aurre egin ahal izateko egungo krisi-egoerari, eta bideak errazteko Euskal Herrian bat-egite ekonomiko eta sozial handiagoa eta harmoniatsuagoa gerta dadin. Iruñea, 2011ko otsailak 8


ÍNDICE 1. Nacimiento de las cajas de ahorro > 12 2. Evolución y situación actual: la Ley de Ordenación de los Órganos Rectores de las Cajas de Ahorros (LORCA) > 13 3. Caja Navarra: de la CAN y la CAMP a la Banca Cívica > 14 4. La Banca Cívica: creación, desarrollo y suspenso en el test de estrés 5. La segunda parte, la más interesante > 18 6. Nuestra apuesta > 19

> 16


1. NACIMIENTO DE LAS CAJAS DE AHORROS Las actuales Cajas de Ahorros tienen su origen a finales del s. XIX y principios del XX, y son fruto de la confluencia de distintos impulsos e influencias: religiosas, benefactoras, filantrópicas, sociales, públicas,… En su origen, muchas de ellas se denominaron “Monte de Piedad”, pues eran casas de empeños orientadas a los sectores sociales más empobrecidos. Tradicionalmente, las Cajas se han dedicado tan solo al fomento del ahorro popular mediante la captación de ahorros y depósitos por los que pagaban un interés, así como a efectuar préstamos no financieros, siendo su clientela tradicional los particulares y pequeños negocios y su ámbito de actuación el local o regional. Su carácter jurídico ha sido el de una fundación de naturaleza privada, siendo sus características: - La carencia de ánimo de lucro, derivada de la inexistencia de accionariado y su consiguiente falta de reparto de beneficios particulares. Tampoco existían éstos para los patronos (especie de socios fundadores) de la institución, si bien estos se han reservado casi siempre importantes retribuciones. - Su vocación social, en la medida en que, de acuerdo con sus Estatutos, una parte obligada e importante de sus beneficios debía ser revertida a la sociedad a través de su obra social: viviendas, residencias, clubs, actividades culturales, etc… - Su gestión público-social, en la medida en que sus órganos de dirección estaban compuestos por entes públicos (Diputaciones, Ayuntamientos,…) y particulares (representantes de los clientes-impositores y del personal de la propia Caja). Junto a ello, deben señalarse asimismo las importantes carencias democráticas que las han caracterizado en relación a su funcionamiento, tales como el gran nivel de autonomía y discrecionalidad atribuido a su Gerencia 12

y Presidencia, la falta de transparencia en su gestión, la desigual representación entre quienes componían sus órganos de dirección, los sistemas antidemocráticos fijados para la elección de representantes,… Todo ello ha hecho que, junto a sus indudables virtudes (carencia de ánimo de lucro, finalidad social,…), las Cajas de Ahorros hayan sido también en buena medida una herramienta en manos del caciquismo local. Su extensión por todo el Estado fue rápida, revistiendo diversas formas: cajas municipales, provinciales, regionales. Su primera regulación jurídica proviene de la II República, en 1933, siendo entonces ministro de Trabajo, Fco. Largo Caballero (PSOE). La importancia y apoyo que adquirieron las Cajas fue tal que ni siquiera Franco se atrevió a desnaturalizar su carácter y con éste mismo han venido funcionando hasta fechas recientes. Con la Reforma de 1977 (Gobierno de UCD), se suprimió la limitación que tenían para operar y se les permitió ofrecer desde entonces los mismos servicios que los bancos.


2. EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN ACTUAL: LA LEY DE ORDENACIÓN DE LOS ÓRGANOS RECTORES DE LAS CAJAS DE AHORROS (LORCA) Con carácter general, las Cajas se han venido especializando en la captación del ahorro popular y en la financiación de las familias y pequeñas iniciativas empresariales (comerciales, agrícolas, industriales,..). A finales de la década de los 70 y durante los 80, con la domiciliación masiva de las nóminas salariales, cobradas hasta entonces en mano, se produjo un importante salto en los ingresos dinerarios obtenidos por las Cajas.

Por otro lado, las Cajas de Ahorros se han convertido en un muy apetecible bocado para el capital privado y, sobre todo, para la Banca privada, que ve en ellas un rival incómodo. No es para menos. Las Cajas controlan hoy el 51% de los ahorros –más que los Bancos- y, en el 2008, año en que estalló la crisis, concedieron el 43% del total del préstamo, porcentaje que llegaba al 70% dentro del sector inmobiliario.

Desde mediados de la década de los 90, insertas ya las Cajas dentro de una fuerte ofensiva global neoliberal que impregnó a toda la sociedad, comenzaron a tomar parte en el festín especulativo que, poco a poco, fue asentándose como eje sustentador del desarrollo económico. La entrada en aquellas de nuevos equipos directivos prestos a romper con todo tipo de inercias y planteamientos “provincianos” y “no acordes con los nuevos tiempos”, fue pareja a este nuevo rumbo adoptado por las Cajas.

Tampoco han sido nada bien vistas por el capital estatal (CEOE), el internacional y las instituciones europeas, quienes han considerado que su composición público-privada se oponía en buena medida a los principios neoliberales y a la sacrosanta libertad de mercado que debe regir la economía. ¿A santo de qué no podía entrar el capital privado, al igual que en cualquier otra empresa o negocio, en las propias Cajas?

La búsqueda de beneficios a través de las inversiones en Bolsa y en Fondos de todo tipo y, sobre todo, su inmersión en el mercado especulativo de la vivienda y la construcción fue el norte que marcó la actuación de las Cajas desde finales los años 90. Por esta última razón, cuando el pinchazo especulativo e inmobiliario llegó, éste le estalló a las Cajas en plena cara situando a las mismas en una situación delicada.

Es en este contexto de pérdida progresiva del carácter social de las Cajas y de inmersión en el mercado financiero-especulativo en el que, bajo la presión de la patronal (CEOE), la banca y las propias instituciones de la UE (Banco Central), se aprueba en julio de 2010, la Ley de Órganos Rectores de Cajas de Ahorros (LORCA). Gracias a la misma, éstas podrán emitir cuotas participativas con derechos políticos –es decir, acciones-, hasta un 50% de su patrimonio, pudiendo además ceder su negocio financiero a la Banca, manteniendo tan solo la obligación de seguir con su obra social y cartera industrial. Por último, se les permite segregar la propia obra social y dejar ésta en manos de fundaciones creadas por la misma. Paralelo a lo anterior, el Gobierno aprobó la creación del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), con la finalidad de facilitar el proceso de conversión de las cajas de ahorro (fusiones, capitalizaciones, reestructuraciones,…) en entidades bancarias, contando el mismo con una cantidad que puede llegar a alcanzar los 90.000 millones de euros. 13


3. CAJA NAVARRA: DE LA C.A.N. Y LA CAMP, A LA BANCA CÍVICA. La actual CAJA NAVARRA se creó en enero de 2000, tras la fusión de Caja de Ahorros de Navarra (fundada en 1921) y Caja de Ahorros y Monte de Piedad Municipal de Pamplona (fundada en 1872). Un par de años después, el 2 de enero de 2002, la Caja Navarra cambió de Director, tomando posesión del cargo Enrique Goñi Beltrán de Garizurieta. Su designación, al ser un persona ajena a la CAN (hasta ese año había trabajado en el ámbito de las mutuas de seguros), creó bastante oposición interna, pero contando como contaba con el respaldo y apoyo firme de Miguel Sanz, su designación salió adelante en el Consejo. Lo anterior supondría la entrada de un nuevo equipo directivo (la “jubilación” del anterior se saldó pagando 600.000 euros de promedio a cada anterior ejecutivo) y una primera reestructuración de la plantilla, produciéndose la prejubilación de 500 personas a lo largo de los años 2001 a 2009. Junto a ello, los sueldos del nuevo equipo directivo comenzaron a situarse a un nivel “bancario”. Según el Informe de la propia CAN, en 2009, la remuneración promedio reconocida a los trece miembros de su Comité de Dirección ascendió a 213.076 euros (35 millones de pesetas/año). Se dice, sin embargo, que el sueldo de su Director ronda el millón de euros. En relación con lo anterior, Iosu Pardo, presidente del Comité de Empresa de la CAN, miembro de UGT y ex parlamentario del PSN, ha declarado: “Los que estamos dentro vemos que la Caja de 2002 tenía un director general y cuatro subdirectores a los que todos conocíamos con nombre y apellidos. Y sabíamos qué hacía cada uno. Hoy no sabemos ni cuántos directores generales adjuntos y subdirectores hay y qué hacen”. Mientra tanto, y cubiertas las espaldas en Navarra con sus populoistas campañas social-publicitarias –“Tú eliges, tú decides” y la “Cuenta cívica”- y sus camisetas hablando de “Revolución”, la CAN dedicó sus principales esfuerzos en los años siguientes al impulso de una campaña de expansión muy agresiva, llegando a abrir una sede cada seis días. En enero de 2009, había abierto 146 oficinas nuevas y otras 6 continuaban en obras. Junto a ello, al alimón con el resto de Cajas, la CAN apostó también por el “ladrillo” –viviendas, créditos hipotecarios,..- y por participar en di14

ferentes operaciones especulativas que formaban parte de aquella burbuja financiera que crecía y crecía sin parar ……., hasta que estalló en las manos de sus impulsores por carecer de base material real. Paralelo a ello, y como no podía ser menos, la CAN participó en buena parte de los principales proyectos cementeros, urbanísticos y especulativos del Gobierno de Navarra: Canal de Navarra, Autovía del Camino, venta de EHN, Guendulain,… No en vano, el presidente de la CAN y el del Gobierno de Navarra era la misma persona: Miguel Sanz. Esta política, sin embargo, dinamitaría en buena medida sus recursos de liquidez, quedando en una situación de gran indefensión cuando la crisis estalló. Se hizo necesario buscar clientes y capitales con los cuales rellenar nuevamente sus arcas, pues sus depósitos se habían reducido en 778 millones de euros. Para recuperar la liquidez perdida una de las primeras medidas tomadas fue vender buena parte de los paquetes inmobiliarios que poseía así como importantes participaciones en diferentes empresas: Autovía del Camino (43 millones), Guascor (59 millones), negocios de seguros (Aegon, Zurich,..), Barón de Ley (23 millones),.. Se tuvo que poner fin asimismo a la desaforada política de expansión que se había llevado en los años anteriores. Desde enero de 2009 a marzo de 2010 se cerraron 55 oficinas e, incluso, su propia sede central de Carlos III, en Iruñea, y otras 25 oficinas más pasaron a estar en régimen de lease back (venta de los inmuebles con opción de recompra futura y alquiler, mientras tanto, a los nuevos dueños). En junio de 2009, Miguel Sanz, Presidente de la CAN, anunció en su Consejo General la apertura de un proceso de reforma estatutaria de la misma. Conforme a ella, se imposibilitaría en el futuro que los miembros de los órganos rectores de la CAN fuesen cargos público-políticos. Junto a ello, se crearía una Junta de Entidades Fundadoras, como órgano consultivo de la nueva CAN. Casualidad de la vida, Miguel Sanz sería la única persona del mundo mun Estas últimas operaciones, urgidas por la urgencia de conseguir fondos, han carecido de la más mínima trasparencia, si bien, según se ha publicado, en la sociedad que compró las plantas de la sede central de Carlos III se encontraban ex deportistas navarros de élite y la propia Iglesia. Todo queda en casa.


dial que cumpliría los requisitos que se pusieron para ser miembro permanente en esa Junta y cobrar así, durante toda su vida, de una suculenta retribución que, si bien se desconocer con exactitud pues no ha sido hecha pública, podría ser de 60.000 euros/año. Se justificó este cambio señalando que es bueno que la CAN no esté sometida a los intereses de los políticos, sino que debe regirse por criterios puramente profesionales. Incluso se habló de que, de esta manera, los peligros de corruptelas y prevaricaciones quedarían soslayados. Se ocultó, sin embargo, que todos estos peligros solamente pueden evitarse realizando una profunda democratización en el funcionamiento de la CAN y posibilitando un control social de la misma, ya que, si nada esto existe, la corrupción y los privilegios de escándalo para sus gestores y amistades seguirán teniendo las puertas abiertas de par en par en la CAN. De acuerdo con la reforma, Miguel Sanz sería sustituido por el hasta entonces vicepresidente de la CAN, José Antonio Asiain (PSN), que fue consejero de Economía y Hacienda en el Gobierno de Urralburu, y cuyo hermano, Javier Asiaín, también del PSN, fue defensor de este último en los distintos juicios que tuvo por corrupción. Estas dos personas, Miguel Sanz y J.A. Asiain, percibieron durante 2009 una cantidad de 43.763 y 39.905 euros, respectivamente, por su asistencia a las reuniones del Consejo de la CAN. Miguel Sanz sumaría además a lo anterior otros 17.000 euros por su participación en el Consejo General de CECA (Confederación Española de Cajas de Ahorros), con lo que el total de sus emolumentos sumaron durante ese año no menos de 60.000 euros. Junto a ello, y en agrade-

cimiento a los servicios prestados, la CAN le regalaría un reloj valorado en 4.500 euros. Sumado lo anterior a los 81.593 euros que le correspondieron ese mismo año por ser Presidente del Gobierno, resulta un total de ingresos no inferior a 140.000 euros (23,5 millones pesetas). Esa cantidad, de todas formas, no debe ser muy elevada para Sanz, quien recientemente ha declarado: “Yo, las pocas perras que tengo las guardo en la CAN”. Es normal. A una persona a la que 400 euros apenas le da para una cena, 140.000 euros al año tan solo le permite ahorrar cuatro ochenas. Conforme a los nuevos estatutos que serían aprobados, participarían en el Consejo General de la nueva CAN representantes de entidades públicas (no en sus órganos rectores) como el Gobierno, el Ayuntamiento de Pamplona, grupos parlamentarios…, y privadas, tales como Grupo La Información (Diario de Navarra) o Volkswagen, entre otras. Al margen de lo anterior debe señalarse también que con esta “despolitización” de la CAN y su apuesta por la “profesionalización”, el Gobierno de Navarra ha dejado de garantizar los depósitos de los impositores de la caja. Es decir, caso de que la Caja quebrase en un futuro, el Gobierno Foral no se haría responsable de los ahorros depositados en aquella. Son las consecuencias de la modernidad.

15


4. LA BANCA CÍVICA: CREACIÓN, DESARROLLO Y SUSPENSO EN EL TEST DE ESTRÉS En octubre de 2009 Caja Navarra y Caja Canarias suscribieron un acuerdo para crear un grupo económico común encargado de centralizar todas las políticas financieras y de solvencia de riesgos de ambas Cajas y, en consecuencia, del negocio mayorista y gestión de áreas tales como fondos, seguros y carteras industriales. Esta integración responde al Sistema Institucional de Protección –SIP-, formula inventada por el Banco de España para impulsar la reestructuración del sector de las Cajas y facilitar su conversión en bancos. De acuerdo con ello, las entidades conservarían su personalidad jurídica y órganos de gobierno, así como sus redes comerciales en sus respectivos territorios (curiosamente, la Comunidad Autónoma Vasca pertenecía al territorio propio de la CAN), si bien en el resto del Estado se crearía una marca diferente: Banca Cívica. Las Cajas seguirán encargándose de sus respectivas obras sociales, si bien éstas serán financiadas con los dividendos obtenidos en cuanto accionistas del nuevo banco creado. Más tarde, en marzo de 2010, se incorporará al proyecto Caja Burgos y, a finales de diciembre, se sumará al mismo Cajasol (Andalucía). Tras esto, la composición de los órganos de Banca Cívica quedaría de la siguiente forma: Cajasol, 29,1%; Caja Navarra, 29,1%; Caja Canarias, 21,3% y Caja de Burgos, 20,5%. Tras ello, Banca Cívica se convierte en la décima entidad de crédito española, contando con 78.000 millones de euros en activos y nuestro prometedor Enrique Goñi pasará a ser uno de los dos copresidentes del nuevo banco. Mientras tanto, a primeros de noviembre de 2010 fueron aprobadas diversas modificaciones a los acuerdos iniciales de unión entre las Cajas, reforzándose aún más el componente común dejado en manos de Banca Cívica y recortándose, en consecuencia, los marcos competenciales de cada una de las Cajas. Los acuerdos tomados suponían: Aumentar las transferencias patrimoniales de cada una de las cajas a favor de Banca Cívica, hasta alcanzar el 50% del valor de los activos totales del grupo. Compartir a su vez el 100% (antes era tan solo el 50%) de los beneficios obtenidos por las Cajas que pasarían a ser gestionados por Banca Cívica.

Dejar en manos de Banca Cívica el poder de decisión de cara a salir en Bolsa, es decir, a permitir la entrada de capital privado en el banco, con lo que ello supone de trasladar el control proporcional de la entidad a los nuevos accionistas. La unión de las Cajas, como puede verse, trata de asentarse en comunidades “hermanas”, “cercanas geográficamente” (Andalucía y Canarias, sobre todo) con quienes, indudablemente, nos unen “múltiples lazos” culturales, económicos y comerciales. En cuanto a las sedes, la operativa se situaría en Madrid y la social en Sevilla. De la “navarrísima” Caja Navarra con sede en Iruñea y de pagar los impuestos correspondientes en Nafarroa (Sociedades, IVA, Actos Jurídicos,…), se pasa a tener los órganos de dirección en Madrid y Sevilla y a pagar todos aquellos impuestos en las nuevas sedes. Desde un primer momento Banca Cívica optó por recurrir al capital privado para conseguir la financiación que necesitaba para impulsar su proceso. Se renunciaba así –al menos así se hizo inicialmente- a recurrir al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) que, como ya se ha señalado, fue creado por el Gobierno para facilitar este tipo de procesos. Ello suponía optar a su vez por un sistema de financiación que permitía a quienes aportasen capital participar en calidad de accionistas, es decir, a contar con todos los derechos de participación en Banca Cívica, incluido el del voto. Los créditos FROB, por el contrario, eran tan solo eso, créditos a devolver pero que no suponían la entrada de nadie más en el banco. Este “modélico” y “original” proceso de integración de

16


Banca Cívica se ha visto afectado gravemente por el resultado del test de estrés publicado el pasado mes de julio (antes de sumarse al proyecto Cajasol), realizado a nivel oficial por distintas instituciones europeas (Banco Central, Comisión Europea) y, en el caso español, supervisado por el Banco de España. En éste, de las 91 entidades bancarias europeas analizadas, 7 suspendieron, entre ellas, Banca Cívica: ¡bingo! Los test de estrés consisten en simulaciones hechas referentes a la capacidad de los bancos para enfrentarse a un deterioro general de la economía: aumento del desempleo, impago de créditos, devaluación de las inversiones,.... Pues bien, tras pasar este examen, la Banca Cívica consiguió un 4,7 de solvencia, frente al 6 exigido para aprobar. Tras recibir la muy mala noticia y pasar una noche en vela, los directivos de la CAN y el propio Miguel Sanz salieron a infundir confianza a la población y a los impositores poniendo en cuestión los criterios utilizados para la realización del test. El Banco de España, en cualquier caso, confirmó la validez de los mismos: la solvencia del proyecto había sido suspendida. El mismo día siguiente a conocerse lo anterior, Banca Cívica anunció que JC Flowers (financiero yanqui especializado en invertir en bancos en apuros: Japón, Holanda, Alemania,..) había manifestado su intención de participar en el proyecto inyectando 450 millones de euros al 7% (deuda convertible en acciones). Con ello se buscaba elevar el grado de “solvencia” de la entidad aumentando el nivel de disponibilidad y liquidez de la misma.

Tras ello, E. Goñi, Consejero Delegado de la CAN y copresidente Ejecutivo de Banca Cívica afirmaba: “El FROB es deuda, fundamentalmente orientada a reestructurar, probablemente cerrando unidades de negocio y prescindiendo de personas. Y la deuda hay que devolverla. La aportación de JC Flowers no es deuda, es una ampliación de capital diferida, el socio lo que va a hacer es inyectar capital y, como tal, queremos que se integre en la gestión. Un socio internacional de estas características nos viene bien en el Consejo de Administración”. Dejaba así bien claro cual era su objetivo: integrarse por encima de todo en los negocios bancarios estatales o internacionales, sin importar que ello supusiera dejar buena parte del control de Banca Cívica en manos de especuladores extranjeras. El anteúltimo capítulo de este culebrón ha venido de la mano del inversor JC Flowers quien ha afirmado que lo que suscribió con Banca Cívica había sido tan solo una “carta de intenciones”, no vinculante, y que, por lo tanto, no está comprometido a nada en concreto. Según parece, la incorporación de Cajasol al proyecto –su situación es bastante más problemática que la del resto de Cajas de Banca Cívica- y el clima que se vive en las finanzas españolas, ha hecho que JC Flowers prefiera esperar a que se clarifique el panorama antes que formalizar su acuerdo y comprometer su inversión en un país y una Banca no muy segura. A pesar de lo afirmado, tras la entrada de Cajasol en Banca Cívica y después del posterior recule de JC Flowers con respecto a su anuncio de aportación de capital, el nuevo banco tuvo que solicitar a finales de diciembre 997 millones al FROP para mejorar su situación financiera. Este crédito, a devolver en los próximos cinco años, fue concedido a un interés inicial del 7,75%.

17


5. Y AHORA VIENE LA SEGUNDA PARTE, LA MÁS INTERESANTE Como ya se ha señalado, una de las razones esgrimidas por E. Goñi para no optar inicialmente a los créditos del FROP fue la de “no prescindir de personas”. Pues bien, a pesar de ello, la propuesta final de integración de las cuatro Cajas llevó aparejada la rescisión de contratos para 1.100 trabajadores y trabajadoras, de los que 160 correspondieron a la CAN. Con la mayor desvergüenza posible y al igual que siempre que entra la Banca en escena, la reducción de personal se hizo con cargo a un ERE; es decir, los 55 millones de euros que costó el capítulo de prejubilaciones se abonarán con cargo a los presupuestos públicos, o sea, a nuestros bolsillos, y todo ello a pesar de que el conjunto de las Cajas que forman parte de Banca Cívica habían obtenido, tan solo entre enero y septiembre de 2010, más de 200 millones de euros de beneficio. Mientras tanto, y tras el fracaso, al menos momentáneo, del acuerdo de intenciones entre Banca Cívica y JC Flowers, E. Goñi no ha cejado en el intento de vender buena parte de Banca Cívica a cualquier inversor/especulador extranjero interesado en el negocio. Sin importar las fechas navideñas, el 29 de diciembre fue presentado en la City –Londres- el proyecto de Banca Cívica a algunos de los principales bancos del mundo. Según aclaró aquella, “se ha completado la primera fase y se encuentra ahora –Banca Cívica- en una segunda fase de incorporación de nuevos miembros”.  Tras unos forcejeos iniciales, el Expediente de Regulación de Empleo –ERE- presentado fue firmado por CC.OO. UGT y algún que otro grupo corporativo más –CSICA, SEA y GTB- y rechazado por ELA y LAB. 18

A la par, la gran banca española se presta también a participar en la parte del botín tan largamente reclamado. El presente año 2011, los bancos resultantes de los diferentes procesos de fusión de Cajas habidos durante 2010, saldrán a cotizar en Bolsa a fin de conseguir nuevos capitales con los cuales incrementar su solvencia….. y dependencia. Es el momento que están esperando los grandes del sector bancario para pasar a controlar buena parte de ese 51% del total de los ahorros existentes en el Estado y el 43% de todos los créditos concedidos en ese mismo ámbito. Por supuesto, en esa feroz batalla de inversores bancarios estatales o internacionales por hacerse con el control de las antiguas Cajas, lo que menos importarán serán los intereses de todos los ahorradores que han puesto sus escasos dineros en manos de la antigua Caja Navarra. El poder de decisión sobre los mismos estará ahora, no en Carlos III, sino en Madrid, New York, Londres, Frankfurt…, pero todo será en aras de la modernidad.


6. NUESTRA APUESTA En esta sociedad, y más aún en la situación de grave crisis que estamos viviendo, nuestra apuesta es por configurar un potente sector público que se convierta en un elemento esencial de incidencia, directa e indirecta, en la actividad económica y social. Un sector público que cuente, como uno de sus elementos principales, con un sistema financiero propio que intervenga en aquella actividad con criterios que tengan que ver, no con la obtención de beneficios particulares o ganancias especulativas, sino con el interés público general y el fomento del bienestar social. Esta orientación se opone frontalmente al proceso de privatización acelerado buscado por la CAN durante estos últimos años y comenzado a materializar a lo largo de 2010. Un proceso que, no solamente trastoca uno de los elementos fundamentales de la filosofía y la práctica de la CAN a lo largo de su historia –la finalidad social, la no especulación,…- sino que deja en manos ajenas (Madrid, New York, Londres, Franfurt,…) la capacidad para decidir sobre nuestras propias finanzas. Ante todo ello, la propuesta que hacemos se asienta en los siguientes principios: a) El mantenimiento y reforzamiento del carácter público –no privado- de la CAN y, en esta dirección, la apuesta por un sistema público de finanzas propio en Nafarroa. En esta medida, nos manifestamos completamente contrarios a su conversión en un banco y a la consiguiente entrada de capital privado en la misma. b )Mantener y reforzar, hoy más que nunca, su carácter social y su vinculación con las numerosas y creativas iniciativas de este carácter existentes en Nafarroa. Se trata asimismo del impulso de la economía social y cooperativa, del apoyo a la pequeña empresa, a las economías familiares agrarias y ganaderas, a las iniciativas procedentes de sectores jóvenes,.. c) Acordar una política de conjunto que abarque tanto a la actividad financiera de la CAN como al sector público del Gobierno de Navarra –empresas públicas- a fin de impulsar medidas económicas y sociales que favorezcan una salida a la crisis favorable a los intereses de las grandes mayorías de nuestro pueblo y no de una pequeña minoría privilegiada.

d) Reformar profundamente los Estatutos de la CAN a fin de conseguir una representación plenamente democrática tanto de su representación parlamentaria, como de los impositores (listas, elecciones,..) y de las diferenes entidades y grupos sociales (sindicatos, ONGs,..) existentes en Nafarroa. Se trata de articular igualmente mecanismos que garanticen la transparencia y el control en el funcionamiento, y la primacía de los órganos de representación respecto a los de gestión. e) Reducción drástica de las retribuciones y emolumentos de los cargos directivos y supresión de cualquier tipo de cesantía y cargo o retribución de carácter vitalicio por el ejercicio de los mismos. Realización de una auditoria a fondo de las cuentas de la CAN y exigencia de responsabilidades a los pasados equipos directivos por su apuesta consciente por el desmantelamiento político y financiero de esta entidad. f) Apertura de un proceso de relaciones con el resto de Cajas vascas (Kutxa, BBK, Vital) a fin de, preservando las características señaladas en los puntos anteriores, propiciar un sistema financiero compartido que permita hacer frente mejor a la actual situación de crisis y abra vías a una mayor y más armoniosa integración económica y social del conjunto de Euskal Herria. Iruñea, 8 de febrero de 2011 19

CAN  

Documento que analiza el estado de la Caja de AHorros de Navarra y da a conocer la propuesta de la izquierda abertzale.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you