Page 1

Næsvis nr. 4 – 2012 Næsfolkets medlemsblad

FoFORLEJRWEEKEND! rlejrweekend d en Din chance for at lære og lege 17-20

Skal du være st ab på en eller flere centerlejr er til sommer? Har du helt styr på hvordan de t hele foregår?

Gooseseminar i Rom

b – r e e de m til et en l r d or g o at du ele er e til Sid jo e alt jo s r in s Ha le f du er h ell er l e r æ r k a e et er et e ng he us g sk er d til N d ol gle Ell il d el ræ h sk e an ? t t t h t ”je så risk m M get ole de der ? om ” iv år m f end ! H no sk ske to ing bl o k k k om hu ller skn ee sfol rs og n w y du ng e pfri e tio sb Næ ejd o ti en ina æ n : r sp æsb ds rd lN ge i a o de t l N te sp ko m ks ld ts r Ko : fa te æ til Af tivi er e v g • Ak s ydd isk læ e k • Bi skr tor edj ind , • Bu his sm side em ell ang • De rn, e n m g m e i i • ho m al en i e r v d lge me n er Hj ate rsa øn væ m ka n d s t • M oto ebr ko u io p k a at så d uat eren • M m no e it • Pu o ar n, s m r j b ge er om • r e r jo lin hv r s e! de t e sko en de lejr Ja de om r på un ter så ed kla stå cen m ive e op ke bl ått stis m nta fa

Mangler du at blive omskolet til noget? Eller er du allerede omskolet til de t hele – men ka n du huske det he le eller er der en ting eller to de r trænger til en Ka’ du kano? Tilmelding genopfriskning ?

Skal du være le jrleder styr på om din stab er at klare enhver situatio fat i din stab og få dem forlejrweekend en, så d omskolet, så du og din s rustet til at klar e alle de udfordringer de r dukker jeres uge – det bliver kun at få det hele ti l at hæng når staben er om skolet t forskellige ting , så alle ka hinanden og m an ikke er af et stabsmed lem til spec opgaver.

Kom til Næsby og bliv omskol et til: • Affaldsplad sen • Aktivitetsk oordination • Biks Sidder du nu og tænker ”å • Buskrydder er jo omskolet ti l det hele o • De historiske Fyldt pionerkursus på huskNæsby e alt til mindste værksteder: detalje ”jeg skal jo slet horn, smedje ikke på cent år” så er der in • Hjemmesid gen grund til e indlæg ko m frisk til Næsb • Materialen y og få en weekend med • Motorsav al le os andre Forlejrweekend 17. - 20. Maj Næsfolk! • Pumpe Hvad er bedre brønden en m spejderstemni ng og hygge på Næsby? Ja der er jo nok at vælge imelle m, så det er jo ba re at komme i gang Ses vi til forlejrw med omskolinge eekenden? D n, så du kan je g nok vi gør! blive klar på en hver situation der måtte opstå un der sommeren s fantastiske cent erlejre!


Næsvis – næsfolkets medlemsblad nr. 4 – 2012

Næsvis Nr. 4, 2012, 26. årgang Oplag: 80 stk Udgiver Næsfolket Næsvis overfor politik m.m. Redaktør Andreas Poulsen Engelstedsgade 65 st.tv 2100 København Ø Tlf: 61783890 poulsen[hos]mac.com Tryk Oest tryk & reklame Floras Allé 14 2720 Vanløse Nr. Deadline 1 28/12 2011 2 29/1 2012 3 7/3 4 9/4 5 22/5 6 12/6 7 12/8 8 18/9 9 8/10 10 6/11

2

Lederen Alting tyder på en stille sommer på Næsby. Med kæmpe spejderlejr i Holstebro er det naturligt at det ikke er mange spejdere der med teltstænger og bålgryder kommer på visit på Næsby til sommer. Det er jo på sin vis ærgerligt at vi ikke får fuld knald på centeraktiviteterne til sommer. Men en god ven og vis mand har engang sagt: Bjerge af guld. Se det positive i situationen. For det giver os blot mulighed for at lave centerlejr på en anden måde - med tryk på, med trykhed og nærhed - og mulighed for at bruge overskydende stabstid til at pleje centret - og naturligvis mulighed for at vi i Næsfolket kan deltage, og bidrage til Spejdernes lejr. Sikke en oplevelse :) Men selvom vi får færre deltagere på lejrene end de enorme mængder af deltagere sidste år - så husk, at vi stadig skal være Næsfolk på centret til sommer. Til at hygge med os selv og deltagerne - og til at udvikle centret til et endnu bedre sted. For kun med konstant aktivitet holder vi armene og hjulene igang. Første og bedste mulighed for at få dit indskud af sommer, sol og næsfolkestemning er at støtte op om forlejrweekenden den 17.-20. maj. Læs mere herom i dette Næsvis - og om mange andre dejlige ting. Rigtigt dejligt forår til alle Næsvise hilsner Andreas Poulsen


Næsvis – næsfolkets medlemsblad nr. 4 – 2012

Kend dit ledelsesmedlem Køn: Ja, mest når det er mørkt Fødselsdag: 03-nov-83 Oprindelses sted: Vordingborg Yndlingspålæg: Dyrlægens Natmad Motto: Hvis man har noget godt skal man dele Største oplevelse på Næsby: Tilplantning af den nye jord. Stilling: Paragraf rytter (Jurist) Korps: DDS / KFUM-Spejderne

Kære Næsfolk

Fællesbad/singlebad: Fællesbad Yndlingsfilm: Blikende lygter Startet på centret i år: 2005 Livret: Boller i Karry Stjernetegn: Skorpion Yndlings-sted/shelter: Andagtsshelteren Startside på nettet: Google Tid på næsbyarbejde: 52 sleepovers i 201

Ka' du kano?

Så er det tid til endelig tilmelding til forårets fantastiske kanotur. Turen foregår 26.-28. maj. Vi mødes på Lyngby st. lørdag kl. 9.00 og slutter samme sted søndag ca. kl. 20.00. Sidste frist for tilmelding er fredag d. 4. maj 2012 til os pr. mail: Vi overnatter i telt, så skriv ved tilmelding morten@mrehr.dk om du har et telt du kan medbringe og hvor mange der er plads til. Det samme gælder Halløjsa kom så med hvis du ligger inde med trangia. så ta’r vi afsted der er så fuld af vand der hvor vi kano’ kan.. Vi regner med at sejle ud fra Bagsværd sø til Mølleåen eller og retur. Prisen for turen bliver 300 kr. pr. person. Vi sørger for alle måltider mellem lørdag frokost og søndag aften inkl. Plaskende pagajer ”hygge” lørdag aften. Christine og Morten3

Foto: Colourbox.com

Frederik Brintow


Næsvis – næsfolkets medlemsblad nr. 4 – 2012

4


Næsvis – næsfolkets medlemsblad nr. 4 – 2012

Forlejrweekend den 17-20. maj Skal du være stab på en eller flere centerlejrer til sommer? Har du helt styr på hvordan det hele foregår? Mangler du at blive omskolet til noget? Eller er du allerede omskolet til det hele – men kan du huske det hele eller er der en ting eller to der trænger til en genopfriskning? Kom til Næsby og bliv omskolet til: • Affaldspladsen • Aktivitetskoordination • Biks • Buskrydder • De historiske værksteder: horn, smedje • Hjemmeside indlæg • Materialen • Motorsav • Pumpebrønden Ja der er jo nok at vælge imellem, så det er jo bare at komme i gang med omskolingen, så du kan blive klar på enhver situation der måtte opstå under sommerens fantastiske centerlejre!

Skal du være lejrleder i år? Har du styr på om din stab er omskolet til at klare enhver situation? Husk at få fat i din stab og få dem med på forlejrweekenden, så de kan blive omskolet, så du og din stab bliver rustet til at klare alle de udfordringer der dukker op under jeres uge – det bliver kun nemmere at få det hele til at hænge sammen, når staben er omskolet til flere forskellige ting, så alle kan hjælpe hinanden og man ikke er afhængig af et stabsmedlem til specifikke opgaver. Sidder du nu og tænker ”åh nej, jeg er jo omskolet til det hele og kan huske alt til mindste detalje” eller ”jeg skal jo slet ikke på centerlejr i år” så er der ingen grund til panik, kom frisk til Næsby og få en fed weekend med alle os andre Næsfolk! Hvad er bedre en majsol, spejderstemning og hygge på Næsby? Ses vi til forlejrweekenden? Det tror jeg nok vi gør!

5


Næsvis – næsfolkets medlemsblad nr. 4 – 2012

Hvad sker der egentligt? (I næstefolkeområdet) Af: Christine MP og Steen Rossander På årsmødet havde vi, som I sikkert husker, en god snak om de forskellige områder. Der kom mange gode forslag til hvad der kunne ske i områderne, hvad Næsfolket ønskede sig fremadrettet og gode råd til hvordan man kunne ændre ting der ikke fungerede. Meeeen det er jo snart et godt stykke siden at årsmødet blevet afholdt og derfor vil vi gerne i Næsfolkeområdet fortælle lidt om hvad vi har tænkt os at gøre med alle jeres fantastisk nedskrivninger. I Næsfolkeområdet fordelte forslagene sig meget bredt fra Tour de Sommerlejr over Næsfolkehåndbog til bedre hvervning. Der var simpelthen så mange forskellige ting at tage fat i at vi har været nødt til at prioritere vores kræfter, og vi har valgt at fokusere på 3 ting. Hvervning er noget vi bruger meget tid på hvert år, og som hele tiden kan forbedres. Hvordan hverver vi, hvem hverver hvem, hvornår er man Næsfolk, hvad skal der til?? Alt sammen spørgsmål der hvert år skaber udfordringer. Vi vil igen i år forsøge at lave en hverveprocedurer der er så let forståelig som 6

muligt, så vi kan få mange nye og gode Næsfolk henover året. Næsfolkearrangementer er et andet punkt der jævnligt er oppe og vende. I år bliver der lavet en kanotur i slutningen af maj, hvor vi håber rigtigt mange vil tilmelde sig. Derudover vil vi forsøge at lave noget mere hyggepræget i forbindelse med arbejdsweekenderne, og måske lave nogle endagsarrangementer til eksempelvis Tivoli, Bonbonland, Middelaldercentret eller andre steder vi finder interessante. Det har været fedt at følge med i det forgangne år, hvor en del Næsfolk er mødtes på eget initiativ, keep up the good work, så får vi flest forskelligrettede tilbud til folket. Efter sommeren vil vi påbegynde arbejdet omkring en Næsfolkehåndbog. Hvad skal der egentlig stå i den, hvad er formålet med den og hvem skal arbejde med at få lavet den? Alle disse ting kigger vi på til efteråret og melder selvfølgelig tilbage når der er nyt på det område. Dette er de tre overordnede ting vi vil arbejde med, men der vil selvfølgelig også bliver brugt energi på mange andre ting i området, f.eks er dette års Næsfolketøj lige blevet bestilt, så det kan ligge klar til forlejrweekenden. Vi håber I får en masse gode oplevelser sammen, Mvh Steen og Christine.


Næsvis – næsfolkets medlemsblad nr. 4 – 2012

Næsbycentrets Miljøpolitik Vision Næsbycentret ønsker at tage en aktiv rolle i udviklingen mod et mere bæredygtigt samfund. Vi vil sikre at vores handlinger og drift medfører mindst mulig påvirkning af miljøet. Vi vil synliggøre og overvåge vores miljøpåvirkning og energiforbrug. Vi vil uddanne næsfolket i miljømæssige aspekter og promovere miljøaktiviteter og respekt for miljøet overfor vores gæster. Næsfolket Vi vil uddanne næsfolket så de har en tilstrækkelig viden om miljøpåvirninger til at bidrage aktivt til en bæredygtig drift af vores center. Vi opfordrer til at transport til og fra centret foregår med tog eller ved samkørsel i biler. Næsfolket udfører affaldssortering ved alle arrangementer - året rundt, og tilstræber at mængden af affald reduceres ved udstrakt genbrug og reparation af materialer og materiel. Deltagere Vi tilbyder et miljøprogram og naturvejledning til vores gæster, som vi aktivt opfordrer vores deltagere til at gøre brug af. Miljøprogrammet indeholder information om miljøpåvirkning og søger at give deltagerne en miljøbevidst indstilling med hjem. Vi giver mulighed for at bestille økologiske madvarer i vores indkøbsordning. Deltagerne skal sortere deres affald. Bygninger og terræn I vores bygninger anvender vi energieffektive apparater og sparepærer. Vi tilstræber at anvende vedvarende energi og vi køber grøn strøm. Vi opvarmer primært med brænde og sekundært med varmepumper. Vi har solfangere til at supplere opvarmningen af det varme vand. Vi indkøber svanemærkede produkter til drift og rengøring af bygningerne. Fortsat udvikling For at sikre fremtidig udvikling af Næsbycentrets hensyntagen til miljøet indføres en miljøplan i vores samlede handlingsplan. Planen indeholder handlinger med tidshorisont og målsætning, og bliver opdateret mindst en gang om året.

7


Næsvis – næsfolkets medlemsblad nr. 4 – 2012

Pionerkursus 2012 Af: Jeanette Andersen Pionerkursus, blev i år kørt af stabel med alle pladser optaget, så på forhånd, havde vi forventninger til at vi ville få et fantastisk kursus. Fredag aften tog kurset allerede form, da flokken af kursister ankom og mødte ind til introduktion af de forskellige pioneringsprincipper, projektplanlægning og en weekend blmed reb og rafter. I dagene op til kurset, er vejrudsigten blevet studeret nøje, for der er altså ikke meget ved at bygge med reb og rafter i silende regn. regnen, blev heldigvis væk hele lørdagen og der blev bygget og bygget, på alle 5 pionerprojekter, Alle deltagere gik til den med fuld power, og allerede inden frokosten, begyndte mange af projekterne allerede at tage så meget form, at det var begyndt at ligne noget.. Allerede fra lørdag formiddag, blev der bestilt tid i synshallen, så voksen projektet kunne få godkendt deres bil, en ting manglede dog, kranen som skulle løfte, bilen op så undervognen, kunne blive rust tjekket. Søndag ved 12.30 tiden blev bilen synstestet og hejst op i kranen. Og et godkendt stempel blev sat på synspapirerne. På de andre projekter blev der bygget en vindmølle, en lejerplads med dertilhørende sovepladser, under selve lejrpladsen, et gynge stativ, med indtil

8

flere gynger og et tårn med en kæmpe vippe og rebstige. Lørdag aften blev der holdt kæmpe fest i jagtvajen som endte i ulykke med indtil flere tilskadekommende, blandt andet var der en der var faldet ned fra jagtvejenstag, ungerne blev sendt ind for at hjælpe de tilskade kommende. Alle tilskade kommende kom ud og blev tilset af de unge. senere blev der holdt lejrbål, hvor der var alle former for underholdning. efter lejrbålet havde trætheden ramt alle kursister og der blev knaldet brikker. Søndag formiddag blev de forskellige projekter bygget færdige og finjusteret. Over middag blev alle projekterne fremvidst inden de var tid til at ned pionere tingen og sige farvel og på gensyn. Nu man er kommet hjem og har smidt sig på sofaen, kan man kigge tilbage på en fantastisk weekend, hvor der er blevet knoklet fra morgen til aften. Og kan med ro i sindet sige at der nu er en ny flok spejdere, som har fået lært pioneringens principper og har fået bygget nogle fede projekter. På vegne af staben Jeanette


Næsvis – næsfolkets medlemsblad nr. 4 – 2012

er

Pion

012

us 2 kurs

Pionerkursus 2012

Pion

erku

rsus

P

ku ioner

2012

rsus

2012

9


Næsvis – næsfolkets medlemsblad nr. 4 – 2012

Gooseseminar 2012 - ROM baby! Af: Sara Jekes Hjemvendt fra en oplevelsesrig, primitiv og kold påskeferie følger hermed en opdatering fra årets Goose-seminar, som Malene og jeg havde fornøjelsen af at deltage i. Jeg sidder her en fredag morgen i Kræftens bekæmpelse og vil prøve at give jer et indtryk af, hvad årets Gooseseminar bød på. Egentlig er jeg helt sikker på, at det vil være fuldstændig umuligt for mig at formidle en oplevelse af det forholdsvis primitive BP-park kombineret med selskabet af 20 fantastiske frivillige fra andre Goose-centre. Jeg agter dog alligevel at gøre et forsøg. Måske er nogle af jer ikke helt 110 % sikker på, hvad Goose-netværket egentlig er. Jeg ved i hvert fald, at det var jeg ikke inden jeg fik fornøjelsen af at være deltager på et seminar. Goose-netværket er et uformelt centernetværk blandt europæiske spejdercentre, hvis formål er at dele aktiviteter, ideér og information omkring miljø, natur og kultur. I påsken afholdes hvert år et seminar for centermedarbejdere i hele Europa, hvor man mødes, netværker og erfaringsudveksler.

10

Centrene i Goose-netværket er meget forskellige og det afspejlede årets seminar i høj grad. Seminaret fandt sted 50 km udenfor Rom på BP-Park. Nu tænker I måske; ”Ej Rom, det lyder da ret lækkert, varmt vejr og storbyferie”. Det var måske også vores lidt naive idé, inden vi tog derned (i hvert fald min oppakning bar lidt præg af det). Men jeg kan oplyse jer om, at det italienske vejr i april måned ikke ligefrem bærer præg af at være 30 grader og især ikke, når man befinder sig på en bar mark. Om aftenen var vi ret glade for vores skaljakker og fleecetrøjer! Vi havde en forventning om at skulle ned til et spejdercenter tilsvarende Næsbycentret, men igen blev vi klogere. Efter afhentningen i lufthavnen blev vi sat af på en græsmark, hvor vi kunne se to barakker; en spisebarak og en sovebarak. I et hjørne lå ”toiletbygningerne”, hvilket var kode for huller i jorden og koldt bad. Centret lå i et fantastisk naturskønt område, så det var intet mindre end en fornøjelse af slå øjnene op til det italienske landskab hver morgen. Overnatningen foregik naturligvis i telt :) . Yderligere fik vi hurtigt indblik i, at det at være frivillig på BP-park er noget anderledes end på Næsbycentret. Det er simpelthen ikke muligt at være frivillig, før du har nået pensionsalderen, hvilket vil sige, at der i vores dage på centret rendte gamle nisser rundt og hyggede om os


Næsvis – næsfolkets medlemsblad nr. 4 – 2012

med dejlig mad. Naturligvis snakkede de kun italiensk, hvilket besværliggjorde al kommunikation en smule. Goose-seminaret er bygget op omkring kompetenceudvikling for deltagerne fra de forskellige spejdercentre. Vi deltog derfor i workshops i kommunikation, erfaringsudveksling, idéudvikling, kulturforskelle etc. Derudover lægges der meget vægt på netværksdelen af seminaret – og netop fordi vi var strandet sammen på en græsmark, kom vi ret tæt på hinanden under diverse teambuildingslege og aftenens lejrbål.

engagere jer i goose-netværket, så vi kan formidle det til brugerne af Næsbycentret. Jeg håber, at I alle sammen havde en ligeså anderledes og spændende påskeferie som os :) Malene og Sara.

Efter at være kommet hjem fra seminaret står jeg tilbage med en følelse af, hvor fantastisk Næsbycentret egentlig er. Det kan vi måske godt nogle gange glemme i vores daglige arbejde på centret. Under idéudvekslingsworkshoppen gik det op for mig, at mange af de idéer som de andre centre medbragte, er ting, som vi allerede gør og er rigtig gode til! Det skal vi huske at sætte pris på. Deltagelselen i et centernetværk giver vished om, at der overalt i Europa laves spejderarbejde tilsvarende det vi gør og det skaber en helt særlig dynamik. Det skal heller ikke være nogen hemmelighed, at deltagelsen i seminaret har givet mig et venskab med et næsfolk, som jeg ellers ikke har snakket så meget med tidligere. Jeg håber, at flere af jer vil overveje at

11


B

B

Economique Economique Ec

Ledelsens medlemmer af bestyrelsen Formand Maj S Poulsen 28 44 65 69 positivmajs[hos]gmail.com Kasper Pedersen 60 13 59 35 kp.kasper.pedersen[hos]gmail.com Maria Louise Birkegård Jensen 40 86 41 18 maria.birkegaard[hos]hotmail.com Øvrige ledelse Frederik Brintow 22 94 06 22 frederik[hos]brintow.dk

Udlejer Kirsten Poulsen 70 20 72 84 udlejer[hos]naesbycentret.dk Næsfolkets kasserer Thomas Norup 48 41 32 53 norup[hos]netfolket.dk Næsbycentret 57 64 72 84

Rune Ramshøj Jensen 22 38 05 70 rune[hos]netfolket.dk Alexander Krabbe 28 55 88 23 partykrabbe[hos]gmail.com Pernille Juul 60 19 48 87 pernille[hos]chokojuul.dk

RETURNERES VED VARIG ADRESSEÆNDRING med oplysning om ny adresse til: Thomas Norup Sprogøvej 14 5000 Odense C

Næsvis nr 4 2012  

medlemsblad for foreningen Næsfolket

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you