Page 1

Næsvis nr. 2 – 2012 Næsfolkets medlemsblad

Årsmødet 2012 NYT ÅR, NY START - NU ER DET TID TIL AT TAGE FAT

betal kontingentet Husk det nu!

Vedlagt dette næsvis er et girokort. Brug det eller din netbank til at betale kontingent inden 1. marts. Ledelsen og kassereren bruger så mange kræfter på at rykke manglende betalinger. Skulle vi ikke hellere bruge de kræfter på spejderarbejde?

Vil du ud og rejse med Goose? Ka’ du KANO?

Arbejdsweekend 9-11. marts


Næsvis – næsfolkets medlemsblad nr. 2 – 2012

Næsvis Nr. 2, 2012, 26. årgang Oplag: 190 stk Udgiver Næsfolket Næsvis overfor politik m.m. Redaktør Andreas Poulsen Engelstedsgade 65 st.tv 2100 København Ø Tlf: 61783890 poulsen[hos]mac.com Tryk Oest tryk & reklame Floras Allé 14 2720 Vanløse Nr. Deadline 1 28/12 2011 2 29/1 2012 3 7/3 4 9/4 5 22/5 6 12/6 7 12/8 8 18/9 9 8/10 10 6/11

Mens jeg har layoutet dette næsvis har jeg lyttet radioprogrammet ”Smag på P3” - det handler om at smage på musikken - hvordan smager ”I en lille båd der gynger” for dig? -Det er egentligt ret smart - det der med at smage på ord. -Nu har jeg så siddet og smagt på ord i noget tid. Jeg har fundet en livret. Handling -Det er sådan et dejligt ord. Det smager af lidt af sved, af beslutsomhed, af at få noget gjort som man har haft behov for at gøre længe. Det smager lidt af godt og ondt, men mest af godt. For når bare der er handling, så alting godt. Handling Prøv at smage på det. Og tænk over hvordan du kan handle. Ikke handle ind, men få noget for hånden, prøve, knokle for det du tror på, og helst på Næsbycentret. For det er det tid til synes jeg. Vinteren er snart ovre, foråret på vej - Så nu er det tid til handling. OP af stolen, kalder alle Næsfolk! -Det er tid til HANDLING kunne man fristes til at råbe. Store handler, små gøremål, tid til at få intentionerne ændret til faktum. Det er jo netop nu der er tid til det, så det kan kun gå for langsomt. Tag telefonen og ring, kom på næste arbejdsweekend, betal kontingent, meld dig som stab. Hvad end du handler ved at smøre med olie eller lejrlede eller tænke, så synes jeg du sku ta’ og gøre det -For når bare der er handling, når bare vi prøver, så er alting godt. Men først...skal du læne dig tilbage og læse en smule Næsvis (...og huske at betale dit kontingent inden 1. marts). De næsviseste hilsner Andreas Poulsen

2


Næsvis – næsfolkets medlemsblad nr. 2 – 2012

Nye ansigter efter Årsmødet Af: Maj S Poulsen Efter et veloverstået årsmøde d. 21. januar 2012, blev der valgt ny ledelse for Næsfolket. Som oftest var der igen både genopstillere og nye opstillere til ledelsesgruppen. Efter tre års tjeneste har vi sagt farvel til Christian Mørkehøj i ledelsen og bestyrelsen. Tusind tak for de mange gode år. Held og lykke fremover. Derudover siger vi farvel og tak til Christina Møller og Maria Nielsen som har siddet med som suppleanter i 2011. Cecilie Mandrup-Poulsen siger vi også tak til, men ikke helt farvel, da hun i år valgte at stille op som suppleant og blev valgt ind. Jeg vil gerne sige en stor tak for indsatsen i ledelsen i året/årene der er gået. Der var i år opstillet flere end det antal, der skulle bruges ved valget, så stemmesedlerne blev brugt ganske flittigt, og kampvalget var meget spændende at følge. Her er en oversigt over de ved årsmødet valgte Næsfolk. På det konstituerende ledelsesmøde umiddelbart efter årsmødet, blev jeg valgt som formand.

Jeg vil på ledelsens vegne gerne takke for valget. Vi vil gøre vores bedste for at leve op til ansvaret og glæder os til at møde udfordringerne i 2012. Næsfolkehilsner Maj Ledelsens repræsentanter i bestyrelsen: Maj Staun Poulsen Kasper Pedersen (KP) Maria Louise Birkegård Jensen Øvrig ledelse: Rune Ramshøj Jensen Frederik Brintow Alexander Krabbe Pernille Juul Suppleanter: Cecilie Mandrup-Poulsen Charles Christian Riis Hansen (Pio) Suppleanter i bestyrelsen: Rune Ramshøj Jensen Frederik Brintow Alexander Krabbe Kasserer Thomas Norup Revisorerer Torben Stenstrup Henrik Bredmose Thomas Kirkeskov (Suppleant)

3


Næsvis – næsfolkets medlemsblad nr. 2 – 2012

. T E K OL

F S Æ FO FOR N N I IG ENT T G I -V TING KON

Girokort bliver udsendt med dette Næsvis. (skulle der være nogle der ikke får girokortet med, så kontakt venligst ledelsen eller Thomas Norup.) Kære Næsfolk.

Man skal selv påføre, hvor meget man skal betale, fordi man skal betale kontingent på På årsmødet 21.januar 2012 blev parmed- 140kr. + prisen på det Næsfolketøj, man har lemsskabet ophævet, da der af mange ikke bestilt/bestiller. ses nogen grund til, at vi har dette. Før i tiden har grunden bl.a. været at man spaDisse penge skal betales 1.marts. rede penge ved kun at udsende et Næsvis Næsfolkets kontonummer til indbetaling er: til samme adresse – dog er dette ikke gæl- Reg.nr. 1551 og konto nr: 8538778. dende længere, da mange får Næsvis på Husk at betale kontingent til tiden, det nettet i stedet. Der er ikke mange par, der kræver meget arbejde for ledelsen at kræve benytter ordningen – og mange af de par, betalinger ind! der var til stede på årsmødet, var fortalere for, at dette parmedlemsskab skulle ophæ- Vi glæder os meget til at få alle indbetalinger pr.1.marts og til et godt år med alle jer ves, hvilket det også endte med. Næsfolk. :D Det betyder nu, at ALLE medlemmer af Næsfolket skal betale 140kr. i kontingent. På vegne af ledelsen /Maj 4


49.762,79

I alt

Udgifter Næsvis Øvrig porto Kørsel Gebyr Korpskontingent Div udgifter T-shirt Tørklæder Øl/vand udgifter Årsmøde og Sensommer Socialt arrangement Møde udgifter

7.373,25

10.249,50

R2009 7.192,80 687,50 1.427,64 300,00 712,00 196,00 10.866,50 6.771,92 4.973,57 9.581,67 180,55 42.890,15 4.380,51

R 2008 12.211,15 153,50 2.211,45 300,00 666,00 1.595,20 10.640,00

5.913,41 9.926,29

322,25 43.939,25 -4.052,52

8.054,95 7.511,31

43.275,26 6.487,53

47.270,66

17.875,00 8,66 265,00 10.720,00 11.725,00 6.677,00

R2009

R 2007 9.596,25 118,75 1.004,50 300,00 0,00 354,00 16.335,50

39.886,73

17.687,50 160,48 3.145,50 11.520,00

R 2008

17.622,00 118,79 3.447,50 18.325,00

R 2007

Kontingent totalt Renter Andre indtægter T-shirts Tørklæder Øl/vand indtægter

Indtægter

0,00 43.929,44 3.221,32

R 2010 7.537,90 717,00 1.000,00 310,00 1.197,00 210,00 17.220,00 1.512,88 6.941,45 7.283,21

47.150,75

20.470,00 0,00 300,00 17.165,00 2.625,00 6.590,75

R 2010

1.653,69 41.097,87 -625,05

R2011 7.719,80 679,75 1.125,20 300,00 1.197,00 593,93 12.217,50 1.512,88 8.963,22 5.134,90

40.472,82

21.070,00 0,00 140,00 9.740,00 375,00 9.147,82

R2011

22.600,00 -2.600,00

21.100,00 -1.100,00

8.000,00 1.500,00

1.200,00 300,00 1.600,00 1.000,00

1.200,00 300,00 1.600,00 1.000,00

8.000,00 1.500,00

B2012 7.500,00

20.000,00

20.000,00

B2012

B2011 9.000,00

20.000,00

20.000,00

B2011

Vend’

k omis

Budget/regnskab for næsfolket 2007-2011

Næsfolkets regnskab 2011 n ko

Næsfolkets regnskab 2011

Næsvis – næsfolkets medlemsblad nr. 2 – 2012 de tø

5


Næsvis – næsfolkets medlemsblad nr. 2 – 2012

Referat fra Næsfolkets Årsmøde lørdag d. 21. januar 2012 Alle bydes velkommen til Årsmødet 2012. 1.Velkommen og valg af dirigent: Lise Daugård blev valgt Lise konstaterede at Årsmødet er rettidigt indkaldt via indlæg i Næsvis i starten af December 2011. 2. Valg af referent og stemmetællere: John Quist Frandsen blev valgt som referent. Jeanette og Anne-Sophie som stemmetællere. Næsfolkets medlemmer i Næsbycentrets bestyrelse aflægger beretning v/ Cecilie: Beretningen kan læses i Næsvis nr 1 2012, udsendt januar 2012 eller på http://goo.gl/ls6Jo Beretningen blev godkendt. Næsfolkets ledelse aflægger beretning til godkendelse (v/ Kasper) Beretningen kan læses i Næsvis nr 1 2012, udsendt januar 2012 eller på http://goo.gl/ls6Jo Beretningen blev godkendt. Beretninger fra områderne: (v. tovholderne) Beretningerne fra Infrastrukturområdet (v. Morten R), Næsfolkeområdet (v. Steen) og den internationale del af Ansigtet Udaftil (v. Pia) blev fremlagt. De øvrige områder var ikke til stede. Alle områdeberetninger kan læses i Næsvis nr 1 2012, udsendt januar 2012 eller på http://goo. gl/ls6Jo

6

5. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse v/ Thomas: Thomas gennemgik regnskabet for 2011. Thomas beder alle om at huske at betale kontingent til tiden. Som ønske til den nye ledelses arbejde foreslår Lise, at der er lidt mere fokus på økonomi og forståelse af pengenes vej rundt i systemet. Regnskabet 2011 blev godkendt. 6. Indkomne forslag v/ dirigenten: Ledelsen forslår i år 2 vedtægtsændringer. Vedtægtsændring nr. 1: Bevæggrunden er: I ledelsen og i bestyrelsen mener vi ikke, at der er nogen grund til, at vi hver gang, der kommer et muligt Næsfolk uden for KFUM-Spejderne, skal ind og dispensere. Originaltekst: § 4 Aktivt medlem af Næsfolket kan enhver blive, som er medlem af KFUM-spejderne i Danmark, over 15 år, har lagt arbejde på Næsbycentret svarende til én weekend og som betaler det på årsmødet fastsatte kontingent. Næsfolkets ledelse kan dispensere fra kravet om medlemsskab af KFUM-spejderne i Danmark. Desuden kan Næsfolkets ledelse udpege medlemmer til nedsat kontingent. Ændringsforslag: §4 Aktivt medlem af Næsfolket kan enhver blive, som er medlem af et af de anerkendte spejderkorps i Danmark, FDF eller De Gule Spejdere, over 15 år, har lagt arbejde på Næsbycentret svarende til én weekend og som betaler det på årsmødet fastsatte kontingent. Næsfolkets ledelse kan


Næsvis – næsfolkets medlemsblad nr. 2 – 2012

Det påpeges, at der ingen praktisk grund til at kun medlemmer af KFUM-Spejderne i Danmark skal kunne stemme for en eventuel opløsning af foreningen. Således fremstilles af årsmødet nyt ændringsforslag til afstemning.

dispensere fra kravet om medlemsskab af et af de anerkendte spejderkorps i Danmark, FDF eller De Gule Spejdere. Næsfolkets ledelse kan udpege medlemmer til nedsat kontingent. Afstemningens resultat: Ja: 24 Nej: 0 Blank: 1

Ændringsforslag: §8 ”...Stemmeret ved vedtægtsændringer og opløsning af foreningen har kun medlemmer af Næsfolket”.

25 er stemmeberettiget.

Afsteming: Ja: 15 Nej:4 Blank: 6

Forslaget blev vedtaget og tages med til det næstkommende Bestyrelsesmøde.

Da der ikke er 2/3 flertal for dette ændringsforslag falder dette, og afstemning om oprindeligt ændringsforslag:

Vedtægtsændring nr. 2 Bevæggrunden er: Hvis ændringerne i §4 ændres, virker det ulogisk at det kun skulle være medlemmer af KFUMSpejderne i Danmark, som kan stemme ved vedtægtsændringer. Det med skrå er det nyeste tilføjelse, så det ikke lyder som om, det er alle KFUM-spejdere i Danmark, der kan opløse foreningen, men naturligvis kun medlemmer af KFUM-spejderne som også er medlem af Næsfolket.

Årsmød

et 2012

Originaltekst: §8 ”...Stemmeret ved vedtægtsændringer og opløsning af foreningen, har kun medlemmer af KFUM-spejderne i Danmark.”

Ændringsforslag: §8 ”...Stemmeret ved vedtægtsændringer har alle aktive medlemmer af Næsfolket. Stemmeret ved opløsning af foreningen har kun medlemmer af Næsfolket, som er medlemmer af KFUM-Spejderne i Danmark”.

Ja stemmer: 22 Nej: 1 Blank: 1 Det oprindeligt fremsatte ændringsforslag er således vedtaget.

Ændringsforslag: §8 ”...Stemmeret ved vedtægtsændringer har alle aktive medlemmer af Næsfolket. Stemmeret ved opløsning af foreningen har kun medlemmer af Næsfolket, som er medlemmer af KFUM-Spejderne i Danmark”.

7


Næsvis – næsfolkets medlemsblad nr. 2 – 2012

7. Godkendelse af budget for 2012 og fastsættelse af kontingent v/Thomas: Thomas gennemgik budgettet for 2012. Budgettet kan ses andet sted, i Næsvis nr 2 2012. Kontingentet bliver på denne baggrund det samme som sidste år 140 kr om året pr. Næsfolk. Ledelsen foreslår at ”par kontingentet” fjernes og at kontingentet fremover er 140 kr. pr. person. Dette blev vedtaget ved flertalsbeslutning. Således er kontingentet for 2012 140,- for alle medlemmer. 8. Foreliggende arbejdsopgaver: Næsbycentrets økonomi v/ Vagn: Vagn gennemgik Næsbycentrets regnskab for 2011 og budget for 2012. Lise supplerede med at henstille til at alle Næsfolk, som har udlæg som Vagn skal betale til altid at samle dem sammen, underskrive dem på bagsiden og skrive, hvilken konto det hører til. Disse små handlinger vil hjælpe Vagn rigtig meget i hans arbejde. Så husk det nu. Året der gik i jordudvalget og fremtiden v/ Frederik: Frederik efterspørger flere hænder til hjælp i jordudvalget. Næsfolk kan henvende til Frederik, som derefter vil indkalde til møde. Nyt navn fra jordudvalget til grund udvalget. Indtil videre skal grunden bruges med måde. Altså ikke tovtrækning til 500 spejdere. Årets kommende arrangementer v/ Rune: Rune gennemgik årets arrangementer og sommerlejre på Næsbycentret. Alle er velkomne som stab og det er en god ide at kontakte lejrlederen så hurtigt som muligt, hvis man kan hjælpe. John: Efterspøger nye (læs nytænkning) og andre kurser/koncepter og arrangementer så at kalenderen kommer til at se anderledes ud

8

fremover. John mener, at vi skal have ”nye varer” på hylderne. F.eks nye og anderledes udlejningsformer i sommerferien f.eks Ungdommens Røde Kors, børnesommerlejre, LM Kids osv. specielt tænkt, når der er lavt spejdertal. Kunne det tænkes at der er spejder lukke uger. Kanotur for Næsfolket – ny dato kommer senere. Handlingsplanen v/ KP og Cecilie: Vores mål for den kommende periode. Vi har en handlingsplan, som vi arbejder efter. Den skal opdateres og der skal fokus på nye projekter. Find 500.000 kr v/ Frederik: Frederik efterspørger om der er nogen der vil være med i tanker omkring hønsehusets fremtid. Anders, Kim, Andreas, Katja, Skals vil være med. Idegenerering frem til forlejrmødet, hvor der præsenteres konkrete forslag. 9. Valg af 3 medlemmer til Næsbycentrets bestyrelse: KP (Kasper) Maria B Maj Alle 3 blev valgt. 10. Valg af yderligere 4 medlemmer og 2 suppleanter: Følgende opstiller: Frederik (genvalg) Rune (genvalg) Pio Pernille Katrine Alexander (Krabbe) (genvalg) Følgende blev valgt med stemmerne: Frederik 33


Næsvis – næsfolkets medlemsblad nr. 2 – 2012

Rune 34 Pio 15 Pernille 19 Katrine 13 Alexander (Krabbe) 24

12. Valg af kasserer: Thomas ønsker genvalg og blev valgt. 13. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant: Følgende blev valgt: Torben og Henrik B genopstiller.

2 suppleanter i ledelsen: Katrine Pio Cecilie Natasja Følgende blev valgt med Katrine 19 Pio 19 Cecilie 24 Natasja 8 Omvalg i anden omgang blandt Pio og Katrine: Pio 17 Katrine 14

1 revisor suppleant: Thomas Kirkeskov. stemmerne

Årsmød

et 2012

11. Valg af 3 suppleanter blandt de resterende medlemmer af Næsfolkets ledelse: Følgende blev valgt: Frederik Rune Alexander

14. Eventuelt: Janus takkede for et godt Årsmøde og specielt tak til alle i Næsfolket for at det hele fungerer så godt på Næsbycentret. Tak for det gode engagement. Janus takkede også for åbne/lukke opgaven, kasserer opgaven og udlejer opgaven. Desuden stor tak til sidst de afgående ledelsesmedlemmer og overbringer de traditionelle ler krus. Tak til dirigenten for et flot stykke arbejde. Lise foreslår, at dele af årsmødet kan lægges på en mere kreativ måde. F.eks. kan beretninger lægges ud som et løb eller andre aktiviteter. Referenten John Quist Frandsen.

Husk at betale kontingent

Senest 1. marts • 140 kr per Næsfolk • Benyt gerne netbank Husk at anføre navn og medlemsnummer på overførslen

Hilsen Kassemesteren 9


Slut 8. januar

22. januar

5. februar

11. marts

18. marts

1. april

15. april

29. april

6. maj

13. maj

20. maj

20. maj

17. juni

Start 6. januar

20. januar

3. februar

9. marts

16. marts

30. marts

13. april

27. april

3. maj

11. maj

17. maj

20. maj

15. juni

Tilmeld på netfolket.dk

Henrik Gehrt

Tilmeld på netfolket.dk

Tilmeld på netfolket.dk

Tilmeld på netfolket.dk

Tilmelding/Lejrleder Tilmeld på netfolket.dk

Arbejdsweekend

Forlejrmøde på Næsbycentret

Forlejrweekend

MUST-Weekend

U - Kursus for unge

Weekend for Juniorer

Tilmeld på netfolket.dk

Tilmeld på netfolket.dk

Sara Jekes

Christine Mandrup-Poulsen

Pionerkursus for unge og voksne Steen og Jeanette

Arbejdsweekend

Knivkursus for Juniorer

Arbejdsweekend

Arbejdsweekend

Årsmødeweekend

Arrangement Arbejdsweekend

Lige til dit køleskab

Næsfolke kalenderen 2012


21. juli

28. juli

4. august

11. august

12. august

2. september

9. september

16. september Arbejdsweekend

30. september Jagten på Roland

7. oktober

4. november

11. november Knivkursus for Spejdere

25. november Arbejdsweekend og julefrokost

14. juli

21. juli

28. juli

4. august

10. august

31. august

7. september

14. september

28. september

5. oktober

2. november

9. november

23. november

Tilmeld på netfolket.dk

Tilmeld på netfolket.dk

Tilmeld på netfolket.dk

Tilmeld på netfolket.dk

Tilmeld på netfolket.dk

Tilmeld på netfolket.dk

Morten Rehr

Lars Wittrock & Carina J.

Mads M Møller & Andreas B

Husk at tilmelde dig arbejdsweekender og andre næsfolkearrangementer på netfolket.dk

Arbejdsweekend

Arbejdsweekend

MUST-Weekend

Sensommerweekend

Arbejdsweekend

Centerlejr 126

Centerlejr 125

Centerlejr 124

Centerlejr 123

Centerlejr 122 + Roland 1

14. juli

7. juli

Centerlejr 121

7. juli

30. juni


Næsvis – næsfolkets medlemsblad nr. 2 – 2012

es til arbejde Der idégenerer i områderne

Der id

Årsm

égene rere i områ s til arbejd e derne

ødet 2

012

?

ning

eg Fri-t

Årsmødeweekenden 2012

12

Årsmødeweekenden 2012


Næsvis – næsfolkets medlemsblad 2 – 2012 Invitation til Goose udveksling. Vil du udnr.og rejse? Af: Pia Melin Mortensen

Goose: Goose-netværket er et samarbejde mellem internationale spejdercentre i Europa. Samarbejdet i Goose handler om at udveksle erfaringer indenfor områderne:

Netfolke billede mangler

Kære Næsfolk. Foråret er lige om hjørnet og efter foråret kommer sommeren. Hver sommer sender Næsbycentret to næsfolk på Goose-udveksling til et andet europæisk spejdercenter i ca en uge.

• • • •

Internationale aktiviteter Miljø, Natur Kultur

Skal det være dig i år? På en Goose-udveksling rejser man ud på et andet spejdercenter og deltager i staben på lige fod med centrets andre frivillige. Næsbycentret betaler for din rejse til og fra værstcentret og værtscentret betaler for dit ophold. Vi forventer, at du vil dele ud af din viden efter opholdet ved fx at skrive en artikel i Næsvis.

Hvis du har nogle spørgsmål er du meget velkommen til at kontakte mig.

der brug fo r fo l

Jeg glæder mig til at høre fra dig! Mange internationale hilsner Pia

13

Foto: Colourbox.com

k!

H

r er e

Kunne du tænke dig at tage af sted til sommer, skal du sende en mail til pmelinm[hos]gmail med et par gode grunde til, hvorfor det er dig, der skal på udveksling i år!


Næsvis – næsfolkets medlemsblad nr. 2 – 2012

Næsfolketøj 2012 Så er dette års Næsfolketøj klar til bestilling. Der bliver i år tre typer at vælge imellem. Kortærmet t-shirt, langærmet t-shirt og hættetrøje. Farverne er azurblå t-shirts og turkis hættetrøje, så lad jer ikke snyde af farverne på de kortærmede t-shirts, det var de billeder jeg kunne få fra firmaet :) Tøjet bestilles på www.netfolket.dk - klik på butik og bestil. Betalingen foregår sammen med kontingentet med bankoverførsel eller med girokortet der lå sammen med dette næsvis. Skriv hvor hvor mange penge du har bestilt tøj for, og læg det til de 140kr i kontingent. Tøjet skal bestilles senest 1. marts, så skynd dig ind. Håber I får glæde af tøjet, hvis der er spørgsmål kan I skrive til mig på: christine.mandrup[hos]gmail.com Mvh Christine

Besøg butikken på www.netfolket.dk inden den lukker 1. marts 14


Foto: Colourbox.com

Næsvis – næsfolkets medlemsblad nr. 2 – 2012

Langærmet t-shirt

kvinde og herremodel med rund hals • Kvindemodellen er figursyet • Interlock kvalitet • 100 % bomuld • Kvindestørrelserne er almindelige. • Herrestørrelserne er lidt store. • Pris 110 kr. uanset model

Sweatshirt

Kvinde og herremodel med rund hals • Kvindemodellen er figursyet • Interlock kvalitet • 30% polyester og 70 % bomuld • Kvindestørrelserne er lidt små. • Herrestørrelserne er lidt store. • Pris 200 kr. uanset model

T-shirts

Kvindemodel med rund eller v-hals Herremodel med rund hals • Kvindemodellen er figursyet • Interlock kvalitet • 30% polyester og 70 % bomuld • Kvindestørrelserne er almindelige. • Herrestørrelserne er lidt store. Pris 100kr uanset model

15


Næsvis – næsfolkets medlemsblad nr. 2 – 2012

Nye vedtægter for foreningen Næsfolket Ved det netop afholdte årsmøde stemte Næsfolket om et par vedtægtsændringer omkring optagelsen af forskellige korps i Næsfolket. Således er Næsfolket nu også i vedtægterne ligelidt åbne for spejdere fra alle korps i Danmark, og naturligvis FDF. Her er de opdaterede vedtægter.

Vedtægter for FORENINGEN NÆSFOLKET §1 Foreningens navn er ”Næsfolket” med hjemsted i Næstved kommune. §2 Næsfolket er en forening for centermedarbejderne på Næsbycentret. Centermedarbejderne er den i Næsbycentrets vedtægter nævnte “centerstab”. Næsfolket er repræsenteret i Næsbycentrets bestyrelse ved 3 medlemmer af Næsfolket. §3 Foreningens formål er, at udføre det praktiske arbejde i forbindelse med centrets opbygning, aktiviteter og drift. §4 Aktivt medlem af Næsfolket kan enhver blive, som er medlem af et af de anerkendte spejderkorps i Danmark, FDF eller De Gule Spejdere, over 15 år, har lagt arbejde på Næsbycentret svarende til én weekend og som betaler det på årsmødet fastsatte kontingent. Næsfolkets ledelse kan dispensere fra kravet om medlemsskab af et af de anerkendte spejderkorps i Danmark, FDF eller De Gule Spejdere. Næsfolkets ledelse kan udpege medlemmer til nedsat kontingent.

§5 Næsfolket ledes af en ledelse på 7 medlemmer valgt på årsmødet. De konstituerer sig selv med for-

16

mand og sekretær, og fastsætter selv sin forretningsorden. Formanden skal vælges blandt de 3 valgte bestyrelsesmedlemmer. Såfremt et af de af Næsfolket valgte bestyrelsesmedlemmer udtræder, vælges suppleanten af og blandt Næsfolkets ledelse. §6 Enhver, der efter Næsfolkets ledelses opfattelse skader foreningen eller ikke indbetaler kontingent efter 3. rykker (se §12) kan udelukkes fra foreningen. Udelukkelse kan ankes til Næsfolkets årsmøde. Såfremt en person der har meldt sig ind i Næsfolket, og som siden viser sig at have en dom bag sig ifølge børneattesten, udelukkes automatisk fra foreningen med øjeblikkeligt varsel. Kontingentet er hermed tabt. Medlemmet informeres skriftligt. Besked om en dom gives fra bestyrelsen til Næsfolkets ledelse, og må forventes at blive behandlet fortroligt. §7 Næsfolkets ledelses opgaver er, at opfylde Næsfolkets formålsparagraf. §8 Årsmødet er Næsfolkets øverste myndighed. Det afholdes i januar kvartal i forbindelse med en weekend på centret og indkaldes af Næsfolkets ledelse med mindst 4 ugers varsel ved skriftlig meddelelse til foreningens aktive medlemmer. Datoen for årsmødet skal bekendtgøres skriftligt til foreningens aktive medlemmer senest 1. november året før. Forslag til årsmødet skal være formanden for Næsfolket i hænde senest 2 uger før årsmødets afholdelse. 1) Valg af dirigent. 2) Valg af referent og stemmetællere. 3) Næsfolkets ledelse aflægger beretning til godkendelse. 4) Næsfolkets medlemmer i Næsbycentrets bestyrelse


Næsvis – næsfolkets medlemsblad nr. 2 – 2012

aflægger beretning. 5) Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse. 6) Indkomne forslag. 7) Godkendelse af budget og fastsættelse af kontingent. 8) Foreliggende arbejdsopgaver. 9) Valg af 3 medlemmer til Næsbycentrets bestyrelse. De 3 medlemmer indgår i Næsfolkets ledelse. 10) Valg af yderligere 4 medlemmer og 2 suppleanter til Næsfolkets ledelse. 11) Valg af 3 suppleanter blandt de resterende medlemmer af Næsfolkets ledelse til Næsbycentrets bestyrelse. 12) Valg af kasserer. 13) Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. 14) Eventuelt. Stemmeret på årsmødet har ethvert fremmødt aktivt medlem af Næsfolket, der ikke skylder kontingent. Alle beslutninger, bortset fra vedtægtsændringer og opløsning af foreningen, afgøres ved simpelt stemmeflertal. Stemmeret ved vedtægtsændringer har alle aktive medlemmer af Næsfolket. Stemmeret ved opløsning af foreningen har kun medlemmer af Næsfolket, som er medlemmer af KFUM-Spejderne i Danmark §9 Der kan begæres skriftlig afstemning hvis blot 1 af de fremmødte medlemmer ønsker dette. §10 Valgbar til Næsfolkets ledelse er ethvert aktivt medlem af Næsfolket, som er medlem af KFUM- Spejderne i Danmark og som ikke skylder foreningen kontingent eller værdier af anden art. Valgbar til Næsbycentrets bestyrelse, er ethvert aktivt medlem af Næsfolket, som er medlem af KFUM-spejderne i Danmark, ikke skylder foreningen kontingent eller værdier af anden art og som er over 17 år.

§11 Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Kasseren fører regnskabet og medlemslisten. Regnskabet revideres af de på årsmødet 2 valgte revisorer. §12 Der udsendes girokort til alle medlemmer gældende for hele kalenderåret senest 14 dage efter årsmødet. Betalingsfristen for indbetaling af kontingent er primo marts samme år. Bliver kontingentet ikke indbetalt fra det enkelte medlems side på den fastsatte dato, skal rykkere udsendes primo april, primo maj og primo juni til forfald umiddelbart efter. For førstegangsbetalende aktive medlemmer gælder det, at hvis betalingen falder efter den 10. august, bliver der ikke opkrævet kontingent for medlemmet i det efterfølgende år. §13 Ændringer i nærværende vedtægter kan foretages, når de vedtages på et årsmøde med mindst 2/3 af de fremmødte stemmer og efterfølgende godkendes af Næsbycentrets bestyrelse. Forslag til vedtægtsændringer skal udsendes skriftligt til samtlige aktive medlemmer af foreningen før årsmødet. §14 Opløsning af foreningen kan kun finde sted, hvis der på et ekstraordinært indkaldt årsmøde med dette punkt på dagsordenen, er mindst 3/4 af de fremmødte, der støtter forslaget, og opløsningen godkendes efterfølgende af Næsbycentrets bestyrelse. I dette tilfælde tilfalder foreningens materialer og formuer Næsbycentret. §15 Et ekstraordinært årsmøde kan begæres af mindst 3 medlemmer af Næsfolkets ledelse, eller af mindst 10 % af Næsfolkets medlemmer, som samtidig er stemmeberettiget. Ekstraordinært årsmøde skal indkaldes skriftligt med 4 ugers varsel, og underskrives af samtlige indkaldere. Sidst revideret på Årsmødet den 21. januar 2012

17


Næsvis – næsfolkets medlemsblad nr. 2 – 2012

Nyt fra Ledelsen Af: Kasper Pedersen lerne blev fordelt, og faste arbejdsopgaver Så er endnu et ”næsbyår” blev uddelt. Søndag formiddag tog vi igen gået, og der har været fat og fik ordnet de sidste punkter på dagsårsmøde, som hele det her ordenen, så vi kunne haste over og hjælpe nummer af Næsvis bærer med rengøringen. Det er fantastisk at se, at præg af. Og dermed er der selvom der bliver festet til sen nat, så er folk også kommet en ny ledelse. alligevel glade og arbejdsvillige søndag WAUW! På den nye ledelses vegne vil jeg formiddag. gerne sige tak for tilliden til jer, der kom og stemte. Vi håber på, at I Ledelsen 2012 gennem det næste års tid Hvis I har nogle spørgsmål elMen hvem er den nye levil være tilfredse med vo- ler kommentarer, så tøv endelig delse så, og hvilke teams res indsats. Men vi håber ikke med at kontakte os, enten er vi delt op i? – Svaret også, at I fortæller os, hvis via mobil eller mail. Mailen er: kommer her: det enten er virkelig godt, ledelsenaesby[hos]googlegroups. Maj er blevet formand eller rigtig elendigt. Vi vil com og vi vil gøre vores ypperste igen i år, team 1 består gerne gøre det, som gør af Pernille og KP, team 2 jer Næsfolk glade og tilfredse, men vi kan består af Rune og Frederik, team 3 består kun gøre det, hvis I fortæller os, hvad der af Maria B. og Krabbe, og de to suppleaner godt eller gør jer tilfredse. Vi glæder os ter Pio og Cille er med til at holde os alle i alle sammen til et år med sjov, fantastiske ørerne! spejderoplevelser, et dejligt fællesskab og Hvis du vil vide mere om, hvad de forskeltil at hjælpe med at skabe evige og gode lige teams har af arbejdsopgaver, eller vil minder for alle! vide mere om ledelsen, så kig endelig ind på netfolkets wiki, hvor det hele står. Det med møderne Den gamle ledelse holdte det sidste møde i TAK! starten af Januar, hvor alle, der havde tænkt Fra ledelsen 2011 stoppede Christian, som på at stille op, var inviterede. Heldigvis var vi gerne vil sige et stort tak til, for hans år der en del, der mødte op, og det blev et i ledelsen. Og desuden Maria og Christina godt møde med masser af kage (Krabbe som suppleanter. Vi håber at se jer på cenhavde fødselsdag, og Christian lige efter), tret i alle arbejdsweekenderne. gode diskussioner og høj stemning. Derudover vil vi i ledelsen igen takke Den nye ledelse holdte konstituerende ordstyreren på Årsmødet, Lise, for henmøde lige efter årsmødet, hvor teamroldes indsats, og John for at holde styr på

18


Næsvis – næsfolkets medlemsblad nr. 2 – 2012

ordene, og få dem skrevet sammen i et referat. Referatet kan ses andetsteds i dette Næsvis. Vi vil også takke det dejlige madhold for mættende og ganefrydende mad, og for festarrangørerne for god stemning og livlige cdér. Derudover vil vi også takke alle jer Næsfolk, som var med på Årsmødet, og som deltog og stemte og viste, at Næsfolket er en aktiv forening af mennesker, der brænder for et fællesskab og for vores fantastiske center.

Hvis I har nogle spørgsmål eller kommentarer, så tøv endelig ikke med at kontakte os, enten via mobil eller mail. Mailen er: ledelsenaesby[hos]googlegroups.com og vi vil gøre vores ypperste for at hjælpe! Vi ses i et nyt år, hvor vi håber at I alle vil være med til at skabe nogle fantastiske stunder på Næsby og være med i vores unikke fællesskab! I er de bedste frivillige man kunne ønske sig! På ledelsens vegne, KP

Ka' du kano?

Vi regner med at sejle ud fra Bagsværd sø og enten sejle på Mølleåen eller i Furesø og Farum sø afhængigt af humør. Prisen for turen bliver omkring 300 pr. person. Vi vil allerede nu gerne have forhåndstilmeldinger (ikke bindende), så vi kan vurdere hvor mange kanoer m.m. vi har behov for at låne, så ka’ du kano eller har du alligevel lyst til at være med, så kom glad.. Vi er klar :)

Halløjsa kom så med så ta’r vi afsted der er så fuld af vand der hvor vi kano’ kan..

Plaskende pagajer Christine og Morten 19

Foto: Colourbox.com

I et tidligere udsendt Næsvis annoncerede vi en kanotur d. 17-20 maj 2012.. Det viser sig at det er lige oveni forlejrweekenden og den vil vi ikke konkurrere med, derfor har vi nu gransket kalenderen endnu en gang og fundet frem til at vi ka’ kano’e weekenden efter, nemlig d. 26-28 maj 2012.


B

B

Economique Economique Ec

Ledelsens medlemmer af bestyrelsen Formand Maj S Poulsen 28 44 65 69 positivmajs[hos]gmail.com Kasper Pedersen 60 13 59 35 kp.kasper.pedersen[hos]gmail.com Maria Louise Birkegård Jensen 40 86 41 18 maria.birkegaard[hos]hotmail.com Øvrige ledelse Frederik Brintow 22 94 06 22 frederik[hos]brintow.dk

Udlejer Kirsten Poulsen 70 20 72 84 udlejer[hos]naesbycentret.dk Næsfolkets kasserer Thomas Norup 48 41 32 53 norup[hos]netfolket.dk Næsbycentret 57 64 72 84

Rune Ramshøj Jensen 22 38 05 70 rune[hos]netfolket.dk Alexander Krabbe 28 55 88 23 partykrabbe[hos]gmail.com Pernille Juul 60 19 48 87 pernille[hos]chokojuul.dk

RETURNERES VED VARIG ADRESSEÆNDRING med oplysning om ny adresse til: Thomas Norup Sprogøvej 14 5000 Odense C

Næsvis nr 2 2012  

Medlemsblad for foreningen Næsfolket

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you